Liceul AL. I.

Cuza Iaşi Profesor Claudia Vorniceanu

Programa pentru disciplina opţională Biologie aplicata
Argument Conţinutul şi spaţiul limitat acordat de programele de biologie în gimnaziu şi liceu nu dau posibilitatea abordării aprofundate şi fundamentate ştiinţific a unor noţiuni si concepte, deşi biologia se bucură de un larg interes din partea elevilor. Cunoaşterea principalelor noţiuni si concepte de biologie prezintă un interes deosebit pentru elevi, mai ales pentru elevii claselor a XII a, asigurîndu-le aprofundarea noţiunilor necesare protejării mediului. Avînd în vedere rolul ecologiei şi necesitatea protejării mediului în societatea contemporană, aceste cunostinte vor contribui la respectarea naturii şi a vieţii, pentru o convieţuire armonioasă om-natură. În liceul nostru, programa se adresează elevilor claselor a XII a, pe perioada unui an scolar, cu frecventa de 1 ora/saptamana. Continuturi Listă de conţinuturi I. Introducere 1.1.Noţiuni fundamentale de biologie 1.2.Substante anorganice si organice II. Celula. Tesuturi 2.1.Celula procariota. Celula eucariota 2.2.Transport la nivelul membranei celulare 2.3.Tesuturi vegetale 2.4.Tesuturi animale III. Ereditate 3.1.Acizi nucleici 3.2.Cromozomi 3.3.Diviziunea – Mitoza. Meioza 3.4.Legile ereditatii - Gr. Mendel. Th. Morgan 3.5.Modificarea informatiei genetice Competente 1.1.Culegerea de date din surse variate de informare/ documentare în scopul asimilării de cunoştinţe despre structura şi funcţiile organismelor 1.2.Recunoaşterea organelor şi sistemelor de organe vegetale şi animale în scopul comparării lor 1.3. Identificarea structurii microscopice a organelor vegetale şi animale în vederea explicării relaţiei dintre structură şi funcţie 2.1.Utilizarea evidenţierea organismelor 2.2.Prelucrarea rezultatelor obţinute din investigaţii şi formularea concluziilor investigaţiei structurii şi pentru funcţiilor

Aplicarea în informaţiilor viaţa folosind a diverse metode de comunicare cotidiană cunoştinţelor despre influenţa factorilor de mediu asupra funcţiilor organismelor 5.Utilizarea comunicare 4.Elaborarea şi aplicarea unor algoritmi de identificare şi de rezolvare de probleme 4.1. Functiile fundamentale ale organismelor 4.Miscarea si sensibilitatea la plante si animale 4.Căi de deteriorare a ecosistemelor 5.2.Explicarea şi aplicarea unor reguli şi procedee de protejare a sănătăţii proprii şi a mediului 5.Realizarea de conexiuni intra.1.3. organismelor pe baza modelelor 3.3.2.Functii de nutritie la plante si animale 4.Prezentarea 5.3. fata de ceilalti.1.Reproducerea in lumea vie V. dar si fata de natura • Manifestarea spiritului de iniţiativă în situaţii critice ce vizează protejarea mediului • Dezvoltarea motivaţiei şi responsabilităţii pentru sănătatea şi ocrotirea mediului.Specii de plante şi animale ocrotite în Romania 5.2.4. Ecologia şi protecţia mediului 5.2.1. 5.Reprezentarea structurii şi funcţiilor IV.2.3.Necesitatea ocrotirii mediului.Ecosisteme naturale şi artificiale 5. • Dobândirea unui comportament responsabil fata de sine.5. dobândirea unui comportament ecologic Evaluare Orala Scrisa Portofolii Lucrari practice .1.Rolul educaţiei ecologice în societate. inter şi transdisciplinare corectă a terminologia specifice biologiei în diferite situaţii de Valori si atitudini Curriculum-ul de Biologie aplicata îşi propune dezvoltarea următoarelor valori şi atitudini: • Formarea unui stil de viaţă sănătos • Respectarea naturii şi a vieţii pentru o convieţuire armonioasă om-natură.

Ed. 1995.. Ed. Univ. Booklet. 1988. Bucuresti. Ion Ionescu de la Brad. Booklet. Mohan Gh. 16. Didactică şi Pedagogică. Regina. Univers Enciclopedic. 1993. Ed. Stugren B. 13. Didactică şi Pedagogică. Didactică şi Pedagogică. 2000. Tătaru Teresia – Terminologia botanică creştină la poporul român. 1994. Ionescu-Andrei Anuta – Atlas zoologic. Bucureşti. Natalia Ailincăi. vol. Păun M. Regina. Iaşi. Bucureşti. Programa şcolară de biologie. – Ecologie generală. Ed. Tiplic Tatiana – Anatomia si fiziologia omului. 8. 1999. Buican D. 2004.1965. 15. – Compendiu de biologie. Marina Vasilica – Memorator de biologie pentru clasele IX. 1997.. Didactică şi Pedagogică. clasele IX-XII. Grigore St. Bucuresti. vol I-II. 19. Studiu etnobotanic. Ed. Popovici L. 5. Toma I. Iaşi. Ed. Miencke I.Bibliografie 1. al. Ed. Germania.. Ed. Bucuresti. Botnariuc N. 11. 6. Scaiul. Aquila. 1993. Ed.Botanica distractivă. Ed. . 17. Ed. All. Ed. – Dictionar LaRousse de biologie. II. Aktis.Saeculum I.. Ed. 2001. Vestala. 2004. 2004. Vorniceanu Claudia et. Iasi. – Bios. Ed. I. 4.X. vol I-II... 3. Ed. Brehme S. Toma C. 1975. – Povestiri din lumea plantelor.Din tainele şi curiozităţile mediului înconjurător. Slonovschi V. 2004. Ed. – Biologie generală. 1979. Ed. Bucuresti. Sonea V. 20. . Ed. 7. 2.. – Botanică. Nita Mihaela – Celula vegetala.. Bucuresti. Iaşi. Ed. Albatros. Ardelean A.1979. Vox. Augsburg. Ed. Bucuresti. Bucureşti. Afrodita Pavel. Vorniceanu Claudia . Anghel Gh. Nyarady A. Elena Şelaru – Floricultură. 1999.. 12. 2004. Cuza. 18.. Didactică şi Pedagogică. – Enigmele Terrei. Prima ta enciclopedie completa. Moruzi C. Ciucu Corina – Memorator de biologie pentru clasa a XI a. Opriş T. Al. 14. 1998. Matei H. 9. Bucuresti. 10. – Atlas botanic.O. – Ecologia şi protecţia mediului. Bucuresti.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful