Liceul AL. I.

Cuza Iaşi Profesor Claudia Vorniceanu

Programa pentru disciplina opţională Biologie aplicata
Argument Conţinutul şi spaţiul limitat acordat de programele de biologie în gimnaziu şi liceu nu dau posibilitatea abordării aprofundate şi fundamentate ştiinţific a unor noţiuni si concepte, deşi biologia se bucură de un larg interes din partea elevilor. Cunoaşterea principalelor noţiuni si concepte de biologie prezintă un interes deosebit pentru elevi, mai ales pentru elevii claselor a XII a, asigurîndu-le aprofundarea noţiunilor necesare protejării mediului. Avînd în vedere rolul ecologiei şi necesitatea protejării mediului în societatea contemporană, aceste cunostinte vor contribui la respectarea naturii şi a vieţii, pentru o convieţuire armonioasă om-natură. În liceul nostru, programa se adresează elevilor claselor a XII a, pe perioada unui an scolar, cu frecventa de 1 ora/saptamana. Continuturi Listă de conţinuturi I. Introducere 1.1.Noţiuni fundamentale de biologie 1.2.Substante anorganice si organice II. Celula. Tesuturi 2.1.Celula procariota. Celula eucariota 2.2.Transport la nivelul membranei celulare 2.3.Tesuturi vegetale 2.4.Tesuturi animale III. Ereditate 3.1.Acizi nucleici 3.2.Cromozomi 3.3.Diviziunea – Mitoza. Meioza 3.4.Legile ereditatii - Gr. Mendel. Th. Morgan 3.5.Modificarea informatiei genetice Competente 1.1.Culegerea de date din surse variate de informare/ documentare în scopul asimilării de cunoştinţe despre structura şi funcţiile organismelor 1.2.Recunoaşterea organelor şi sistemelor de organe vegetale şi animale în scopul comparării lor 1.3. Identificarea structurii microscopice a organelor vegetale şi animale în vederea explicării relaţiei dintre structură şi funcţie 2.1.Utilizarea evidenţierea organismelor 2.2.Prelucrarea rezultatelor obţinute din investigaţii şi formularea concluziilor investigaţiei structurii şi pentru funcţiilor

fata de ceilalti.Utilizarea comunicare 4.1.1.1.Functii de nutritie la plante si animale 4.Necesitatea ocrotirii mediului.3.2.Miscarea si sensibilitatea la plante si animale 4.1.2.3.1.Specii de plante şi animale ocrotite în Romania 5.Reprezentarea structurii şi funcţiilor IV. inter şi transdisciplinare corectă a terminologia specifice biologiei în diferite situaţii de Valori si atitudini Curriculum-ul de Biologie aplicata îşi propune dezvoltarea următoarelor valori şi atitudini: • Formarea unui stil de viaţă sănătos • Respectarea naturii şi a vieţii pentru o convieţuire armonioasă om-natură. Functiile fundamentale ale organismelor 4.Explicarea şi aplicarea unor reguli şi procedee de protejare a sănătăţii proprii şi a mediului 5.3.4.Aplicarea în informaţiilor viaţa folosind a diverse metode de comunicare cotidiană cunoştinţelor despre influenţa factorilor de mediu asupra funcţiilor organismelor 5.Căi de deteriorare a ecosistemelor 5. dar si fata de natura • Manifestarea spiritului de iniţiativă în situaţii critice ce vizează protejarea mediului • Dezvoltarea motivaţiei şi responsabilităţii pentru sănătatea şi ocrotirea mediului.Reproducerea in lumea vie V.Elaborarea şi aplicarea unor algoritmi de identificare şi de rezolvare de probleme 4.Prezentarea 5. • Dobândirea unui comportament responsabil fata de sine.2. organismelor pe baza modelelor 3.2.3.5.Ecosisteme naturale şi artificiale 5.2. dobândirea unui comportament ecologic Evaluare Orala Scrisa Portofolii Lucrari practice . 5.Rolul educaţiei ecologice în societate.Realizarea de conexiuni intra. Ecologia şi protecţia mediului 5.

Ed. Afrodita Pavel. Ed. vol I-II. Ed. 10.Din tainele şi curiozităţile mediului înconjurător. 1975. Botnariuc N. Ed. Vorniceanu Claudia . 2004. Opriş T. 18. 2000. Ed. Ion Ionescu de la Brad. Bucuresti. 14. Marina Vasilica – Memorator de biologie pentru clasele IX. Păun M. Sonea V. Ed.Bibliografie 1. Scaiul. – Ecologie generală. Natalia Ailincăi. 1993.O. – Bios. 1994. Iaşi. Regina. 4. – Biologie generală.. Didactică şi Pedagogică. 2004. Al... vol I-II. Nita Mihaela – Celula vegetala. Albatros. Toma I. Ed. Ciucu Corina – Memorator de biologie pentru clasa a XI a. Miencke I. Studiu etnobotanic. 17. 19. Ed. Prima ta enciclopedie completa. 1995. 1997.. Bucuresti. Aktis. Nyarady A. Didactică şi Pedagogică. Programa şcolară de biologie. All. 2. Bucuresti. 12. Ed. I. Bucureşti. 20.1979. Buican D. 2001. – Ecologia şi protecţia mediului. Ed. Ed. Popovici L. Ionescu-Andrei Anuta – Atlas zoologic. Matei H.1965. 16. Tătaru Teresia – Terminologia botanică creştină la poporul român. Ed. 9.. Iaşi. Anghel Gh. clasele IX-XII. Ed. Bucuresti. Didactică şi Pedagogică. Booklet.. Ed. Moruzi C. II. Vorniceanu Claudia et. 1999. Stugren B. Iasi. Ed. – Atlas botanic. 1998. 1988. Grigore St. Slonovschi V. 2004. – Botanică. 1993.. 3. – Povestiri din lumea plantelor.Botanica distractivă.. Ed. 1999. Vestala. 2004. Booklet. Mohan Gh. Tiplic Tatiana – Anatomia si fiziologia omului. Bucureşti. 1979.X. 6.. Ed. Univers Enciclopedic. – Enigmele Terrei. 5. – Compendiu de biologie. Brehme S. Didactică şi Pedagogică. Ed. Germania. Univ. 8. Bucuresti. vol. Aquila. al. 7. .Saeculum I. 11. Didactică şi Pedagogică. Bucureşti. Elena Şelaru – Floricultură. Bucuresti.. Cuza. Vox. Ardelean A. Iaşi. – Dictionar LaRousse de biologie. Regina. Bucuresti. 2004. Toma C. . Ed. Bucuresti. 13. 15. Ed. Augsburg.