Liceul AL. I.

Cuza Iaşi Profesor Claudia Vorniceanu

Programa pentru disciplina opţională Biologie aplicata
Argument Conţinutul şi spaţiul limitat acordat de programele de biologie în gimnaziu şi liceu nu dau posibilitatea abordării aprofundate şi fundamentate ştiinţific a unor noţiuni si concepte, deşi biologia se bucură de un larg interes din partea elevilor. Cunoaşterea principalelor noţiuni si concepte de biologie prezintă un interes deosebit pentru elevi, mai ales pentru elevii claselor a XII a, asigurîndu-le aprofundarea noţiunilor necesare protejării mediului. Avînd în vedere rolul ecologiei şi necesitatea protejării mediului în societatea contemporană, aceste cunostinte vor contribui la respectarea naturii şi a vieţii, pentru o convieţuire armonioasă om-natură. În liceul nostru, programa se adresează elevilor claselor a XII a, pe perioada unui an scolar, cu frecventa de 1 ora/saptamana. Continuturi Listă de conţinuturi I. Introducere 1.1.Noţiuni fundamentale de biologie 1.2.Substante anorganice si organice II. Celula. Tesuturi 2.1.Celula procariota. Celula eucariota 2.2.Transport la nivelul membranei celulare 2.3.Tesuturi vegetale 2.4.Tesuturi animale III. Ereditate 3.1.Acizi nucleici 3.2.Cromozomi 3.3.Diviziunea – Mitoza. Meioza 3.4.Legile ereditatii - Gr. Mendel. Th. Morgan 3.5.Modificarea informatiei genetice Competente 1.1.Culegerea de date din surse variate de informare/ documentare în scopul asimilării de cunoştinţe despre structura şi funcţiile organismelor 1.2.Recunoaşterea organelor şi sistemelor de organe vegetale şi animale în scopul comparării lor 1.3. Identificarea structurii microscopice a organelor vegetale şi animale în vederea explicării relaţiei dintre structură şi funcţie 2.1.Utilizarea evidenţierea organismelor 2.2.Prelucrarea rezultatelor obţinute din investigaţii şi formularea concluziilor investigaţiei structurii şi pentru funcţiilor

Rolul educaţiei ecologice în societate.Explicarea şi aplicarea unor reguli şi procedee de protejare a sănătăţii proprii şi a mediului 5.Ecosisteme naturale şi artificiale 5.Reproducerea in lumea vie V. organismelor pe baza modelelor 3. Functiile fundamentale ale organismelor 4.Functii de nutritie la plante si animale 4.Aplicarea în informaţiilor viaţa folosind a diverse metode de comunicare cotidiană cunoştinţelor despre influenţa factorilor de mediu asupra funcţiilor organismelor 5.Realizarea de conexiuni intra.Utilizarea comunicare 4.1.3.Prezentarea 5.Căi de deteriorare a ecosistemelor 5. Ecologia şi protecţia mediului 5.2. dobândirea unui comportament ecologic Evaluare Orala Scrisa Portofolii Lucrari practice .1. inter şi transdisciplinare corectă a terminologia specifice biologiei în diferite situaţii de Valori si atitudini Curriculum-ul de Biologie aplicata îşi propune dezvoltarea următoarelor valori şi atitudini: • Formarea unui stil de viaţă sănătos • Respectarea naturii şi a vieţii pentru o convieţuire armonioasă om-natură.4.Miscarea si sensibilitatea la plante si animale 4.Specii de plante şi animale ocrotite în Romania 5.3. dar si fata de natura • Manifestarea spiritului de iniţiativă în situaţii critice ce vizează protejarea mediului • Dezvoltarea motivaţiei şi responsabilităţii pentru sănătatea şi ocrotirea mediului.3.1.Elaborarea şi aplicarea unor algoritmi de identificare şi de rezolvare de probleme 4. 5.Necesitatea ocrotirii mediului.Reprezentarea structurii şi funcţiilor IV.3.2.1.5.2. • Dobândirea unui comportament responsabil fata de sine.2. fata de ceilalti.1.2.

Ed. 1994. Didactică şi Pedagogică. vol I-II. Toma C. 18. Ed. Ed. – Ecologie generală.Din tainele şi curiozităţile mediului înconjurător. 1997. . Iaşi. 17.Botanica distractivă. 1998. Tiplic Tatiana – Anatomia si fiziologia omului. Ed. Matei H. Aquila. Didactică şi Pedagogică. II. Programa şcolară de biologie.. Tătaru Teresia – Terminologia botanică creştină la poporul român. Ed.. Ed.. 2000. Opriş T.. Nyarady A. 1979. – Compendiu de biologie. al. 2004. Ed.1979.1965. Studiu etnobotanic. – Bios.. Bucuresti. 16. Păun M. 2. Scaiul. 4. I. Afrodita Pavel. Al. 6. Natalia Ailincăi. Ciucu Corina – Memorator de biologie pentru clasa a XI a. Bucureşti. Stugren B. Ionescu-Andrei Anuta – Atlas zoologic. 1995. Bucureşti. Vorniceanu Claudia et. 20. Ed. 5. Moruzi C. Marina Vasilica – Memorator de biologie pentru clasele IX. Ed. Ed.. Booklet. Ed. 2004. vol. 1993. 13. clasele IX-XII. 1999. Augsburg. – Atlas botanic. Ed. Bucuresti. – Dictionar LaRousse de biologie. Ed. Miencke I. Bucuresti. Didactică şi Pedagogică. 15. Didactică şi Pedagogică. 7.. 3. Univ. Slonovschi V. Ed.O. Vorniceanu Claudia . Cuza. Ed. 1988. Ed. Bucuresti. 9. 8.. Ed. 10. Ardelean A. Popovici L. Iasi. 14. Aktis. 2001. 1975. – Enigmele Terrei. vol I-II. Albatros. Ed. All. Regina. Grigore St. – Biologie generală.. Mohan Gh. 12. Bucuresti. Elena Şelaru – Floricultură.Bibliografie 1. 2004. Ed. Toma I. Brehme S.. Buican D. Ed. Booklet. Regina. Iaşi. 2004.X. Vestala. – Povestiri din lumea plantelor. 19. Bucuresti. Bucuresti. 1993. Prima ta enciclopedie completa. Nita Mihaela – Celula vegetala. 1999.Saeculum I. Anghel Gh. Vox. 11. – Botanică. Botnariuc N. Bucuresti. Bucureşti. – Ecologia şi protecţia mediului. . Didactică şi Pedagogică. 2004. Germania. Ion Ionescu de la Brad. Sonea V. Univers Enciclopedic. Iaşi.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful