Liceul AL. I.

Cuza Iaşi Profesor Claudia Vorniceanu

Programa pentru disciplina opţională Biologie aplicata
Argument Conţinutul şi spaţiul limitat acordat de programele de biologie în gimnaziu şi liceu nu dau posibilitatea abordării aprofundate şi fundamentate ştiinţific a unor noţiuni si concepte, deşi biologia se bucură de un larg interes din partea elevilor. Cunoaşterea principalelor noţiuni si concepte de biologie prezintă un interes deosebit pentru elevi, mai ales pentru elevii claselor a XII a, asigurîndu-le aprofundarea noţiunilor necesare protejării mediului. Avînd în vedere rolul ecologiei şi necesitatea protejării mediului în societatea contemporană, aceste cunostinte vor contribui la respectarea naturii şi a vieţii, pentru o convieţuire armonioasă om-natură. În liceul nostru, programa se adresează elevilor claselor a XII a, pe perioada unui an scolar, cu frecventa de 1 ora/saptamana. Continuturi Listă de conţinuturi I. Introducere 1.1.Noţiuni fundamentale de biologie 1.2.Substante anorganice si organice II. Celula. Tesuturi 2.1.Celula procariota. Celula eucariota 2.2.Transport la nivelul membranei celulare 2.3.Tesuturi vegetale 2.4.Tesuturi animale III. Ereditate 3.1.Acizi nucleici 3.2.Cromozomi 3.3.Diviziunea – Mitoza. Meioza 3.4.Legile ereditatii - Gr. Mendel. Th. Morgan 3.5.Modificarea informatiei genetice Competente 1.1.Culegerea de date din surse variate de informare/ documentare în scopul asimilării de cunoştinţe despre structura şi funcţiile organismelor 1.2.Recunoaşterea organelor şi sistemelor de organe vegetale şi animale în scopul comparării lor 1.3. Identificarea structurii microscopice a organelor vegetale şi animale în vederea explicării relaţiei dintre structură şi funcţie 2.1.Utilizarea evidenţierea organismelor 2.2.Prelucrarea rezultatelor obţinute din investigaţii şi formularea concluziilor investigaţiei structurii şi pentru funcţiilor

Realizarea de conexiuni intra.4.5.1.3. fata de ceilalti.Reproducerea in lumea vie V.3. Ecologia şi protecţia mediului 5.1.Aplicarea în informaţiilor viaţa folosind a diverse metode de comunicare cotidiană cunoştinţelor despre influenţa factorilor de mediu asupra funcţiilor organismelor 5.Specii de plante şi animale ocrotite în Romania 5.2.2.Explicarea şi aplicarea unor reguli şi procedee de protejare a sănătăţii proprii şi a mediului 5.3.Căi de deteriorare a ecosistemelor 5.Functii de nutritie la plante si animale 4.Necesitatea ocrotirii mediului.Rolul educaţiei ecologice în societate.1.1.Miscarea si sensibilitatea la plante si animale 4.2.1.Reprezentarea structurii şi funcţiilor IV. inter şi transdisciplinare corectă a terminologia specifice biologiei în diferite situaţii de Valori si atitudini Curriculum-ul de Biologie aplicata îşi propune dezvoltarea următoarelor valori şi atitudini: • Formarea unui stil de viaţă sănătos • Respectarea naturii şi a vieţii pentru o convieţuire armonioasă om-natură.Ecosisteme naturale şi artificiale 5.Prezentarea 5. 5. dar si fata de natura • Manifestarea spiritului de iniţiativă în situaţii critice ce vizează protejarea mediului • Dezvoltarea motivaţiei şi responsabilităţii pentru sănătatea şi ocrotirea mediului.Utilizarea comunicare 4.2. Functiile fundamentale ale organismelor 4.3.2. organismelor pe baza modelelor 3.Elaborarea şi aplicarea unor algoritmi de identificare şi de rezolvare de probleme 4. dobândirea unui comportament ecologic Evaluare Orala Scrisa Portofolii Lucrari practice . • Dobândirea unui comportament responsabil fata de sine.

Matei H. Regina. – Enigmele Terrei. Nyarady A. 14. 3. Popovici L. Albatros. Ed. Ed. Bucureşti. Studiu etnobotanic. – Dictionar LaRousse de biologie. II. Ed. 1994. Didactică şi Pedagogică. Didactică şi Pedagogică. Univ. Ed. Ciucu Corina – Memorator de biologie pentru clasa a XI a. 1988.. Bucureşti. Sonea V. 11. Bucureşti. Bucuresti. vol I-II.Botanica distractivă. Nita Mihaela – Celula vegetala. Bucuresti. Ed. 2000. Ed. 16. Vox. Aquila. Bucuresti. – Bios. 2004. . – Atlas botanic. Vorniceanu Claudia et. Ed. Ed. 1993. Toma I. Iaşi. . Bucuresti. Stugren B. Augsburg.. Păun M.. Ed. Vestala.. 1999. Regina. Afrodita Pavel.. Univers Enciclopedic. Aktis. Ionescu-Andrei Anuta – Atlas zoologic.Bibliografie 1. 12. – Ecologie generală. 8. 2001. 10. 20. Didactică şi Pedagogică. Ed. 19. 1993. Germania. Al. Ed.. clasele IX-XII. 4. Ed.Din tainele şi curiozităţile mediului înconjurător. 2004. 5. Bucuresti. Brehme S. Buican D. 13.X. 9. Iaşi. Tiplic Tatiana – Anatomia si fiziologia omului. – Biologie generală. 17. Mohan Gh. Programa şcolară de biologie. – Povestiri din lumea plantelor. Ardelean A. Bucuresti. 1979. Ed.Saeculum I. Marina Vasilica – Memorator de biologie pentru clasele IX. Natalia Ailincăi. Ed. I. Moruzi C. 1995. Ed. Iasi. – Botanică. Ed.O. – Ecologia şi protecţia mediului. 2. Toma C. Booklet. 18. Tătaru Teresia – Terminologia botanică creştină la poporul român. 15. Opriş T. Ed. vol I-II. Elena Şelaru – Floricultură. Vorniceanu Claudia . Cuza. 1975.1965. Bucuresti. Ed.. Miencke I. vol. Ion Ionescu de la Brad. All... Prima ta enciclopedie completa. Didactică şi Pedagogică. Iaşi. Botnariuc N. Booklet. 7. 1997. 2004. Slonovschi V. Ed. – Compendiu de biologie. 6. Bucuresti. Grigore St. Ed. al.1979. 1999. Didactică şi Pedagogică. 2004. 2004.. Anghel Gh. 1998. Scaiul.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful