Liceul AL. I.

Cuza Iaşi Profesor Claudia Vorniceanu

Programa pentru disciplina opţională Biologie aplicata
Argument Conţinutul şi spaţiul limitat acordat de programele de biologie în gimnaziu şi liceu nu dau posibilitatea abordării aprofundate şi fundamentate ştiinţific a unor noţiuni si concepte, deşi biologia se bucură de un larg interes din partea elevilor. Cunoaşterea principalelor noţiuni si concepte de biologie prezintă un interes deosebit pentru elevi, mai ales pentru elevii claselor a XII a, asigurîndu-le aprofundarea noţiunilor necesare protejării mediului. Avînd în vedere rolul ecologiei şi necesitatea protejării mediului în societatea contemporană, aceste cunostinte vor contribui la respectarea naturii şi a vieţii, pentru o convieţuire armonioasă om-natură. În liceul nostru, programa se adresează elevilor claselor a XII a, pe perioada unui an scolar, cu frecventa de 1 ora/saptamana. Continuturi Listă de conţinuturi I. Introducere 1.1.Noţiuni fundamentale de biologie 1.2.Substante anorganice si organice II. Celula. Tesuturi 2.1.Celula procariota. Celula eucariota 2.2.Transport la nivelul membranei celulare 2.3.Tesuturi vegetale 2.4.Tesuturi animale III. Ereditate 3.1.Acizi nucleici 3.2.Cromozomi 3.3.Diviziunea – Mitoza. Meioza 3.4.Legile ereditatii - Gr. Mendel. Th. Morgan 3.5.Modificarea informatiei genetice Competente 1.1.Culegerea de date din surse variate de informare/ documentare în scopul asimilării de cunoştinţe despre structura şi funcţiile organismelor 1.2.Recunoaşterea organelor şi sistemelor de organe vegetale şi animale în scopul comparării lor 1.3. Identificarea structurii microscopice a organelor vegetale şi animale în vederea explicării relaţiei dintre structură şi funcţie 2.1.Utilizarea evidenţierea organismelor 2.2.Prelucrarea rezultatelor obţinute din investigaţii şi formularea concluziilor investigaţiei structurii şi pentru funcţiilor

Realizarea de conexiuni intra.Elaborarea şi aplicarea unor algoritmi de identificare şi de rezolvare de probleme 4.Reprezentarea structurii şi funcţiilor IV. fata de ceilalti.Ecosisteme naturale şi artificiale 5.Functii de nutritie la plante si animale 4.3. organismelor pe baza modelelor 3. 5.1.5.2.Miscarea si sensibilitatea la plante si animale 4.Aplicarea în informaţiilor viaţa folosind a diverse metode de comunicare cotidiană cunoştinţelor despre influenţa factorilor de mediu asupra funcţiilor organismelor 5.Căi de deteriorare a ecosistemelor 5. inter şi transdisciplinare corectă a terminologia specifice biologiei în diferite situaţii de Valori si atitudini Curriculum-ul de Biologie aplicata îşi propune dezvoltarea următoarelor valori şi atitudini: • Formarea unui stil de viaţă sănătos • Respectarea naturii şi a vieţii pentru o convieţuire armonioasă om-natură.2. Ecologia şi protecţia mediului 5.1.Necesitatea ocrotirii mediului. Functiile fundamentale ale organismelor 4. dar si fata de natura • Manifestarea spiritului de iniţiativă în situaţii critice ce vizează protejarea mediului • Dezvoltarea motivaţiei şi responsabilităţii pentru sănătatea şi ocrotirea mediului. • Dobândirea unui comportament responsabil fata de sine.Explicarea şi aplicarea unor reguli şi procedee de protejare a sănătăţii proprii şi a mediului 5.2.1.Rolul educaţiei ecologice în societate.3.4.1. dobândirea unui comportament ecologic Evaluare Orala Scrisa Portofolii Lucrari practice .2.Utilizarea comunicare 4.3.Reproducerea in lumea vie V.3.Prezentarea 5.1.2.Specii de plante şi animale ocrotite în Romania 5.

1988. 4. Afrodita Pavel. Ed. Natalia Ailincăi. All. Ed. 18. Marina Vasilica – Memorator de biologie pentru clasele IX. – Enigmele Terrei. Păun M. Moruzi C... Miencke I. Cuza. Ed. 1975. 2004. 2001. 2004.Botanica distractivă.1979. Tătaru Teresia – Terminologia botanică creştină la poporul român. 1993. 1999. – Botanică. 1997. Bucuresti. – Biologie generală. 1979. Programa şcolară de biologie. Vestala.Bibliografie 1. Univers Enciclopedic. Ionescu-Andrei Anuta – Atlas zoologic. .X. Nyarady A. Scaiul. 1995... Germania. Popovici L. Booklet. Ed. 12. Ed. Ardelean A. Aquila. Ed. Ed. 3. 7. Ed. Sonea V. Ed. Anghel Gh. 1993. Ed. I. Toma I. 17. Bucuresti. Toma C. Ed. al. Slonovschi V. 6. 14. – Bios. – Dictionar LaRousse de biologie. Vorniceanu Claudia et. 2004. Iaşi. Didactică şi Pedagogică. Brehme S. . Tiplic Tatiana – Anatomia si fiziologia omului. Ed. Bucuresti. 9. Ed.. Vox. 16. 2004. Ed. Ed. 1994. Ed. Bucuresti. – Povestiri din lumea plantelor. Bucuresti. Mohan Gh. Matei H. vol I-II. Regina. Iaşi. Elena Şelaru – Floricultură. 15. Ed. 10. Didactică şi Pedagogică.. Iasi. Studiu etnobotanic. Bucureşti. 2. Ciucu Corina – Memorator de biologie pentru clasa a XI a. Opriş T.. clasele IX-XII. Iaşi. 2004. Albatros. 1999. 1998. Buican D. – Ecologia şi protecţia mediului. 13.1965. Didactică şi Pedagogică.O. Univ. Nita Mihaela – Celula vegetala.. Booklet.Din tainele şi curiozităţile mediului înconjurător. Al. Regina. 5. vol I-II. Ed. 8. 20. Bucureşti. Ion Ionescu de la Brad. 11. Vorniceanu Claudia . 2000. Bucuresti. Ed. Grigore St. Bucuresti. – Ecologie generală. II. Bucuresti. Botnariuc N. Bucureşti. Aktis..Saeculum I.. Didactică şi Pedagogică. Didactică şi Pedagogică. Ed. Stugren B. vol. – Compendiu de biologie. – Atlas botanic. Augsburg. Prima ta enciclopedie completa. 19.