Liceul AL. I.

Cuza Iaşi Profesor Claudia Vorniceanu

Programa pentru disciplina opţională Biologie aplicata
Argument Conţinutul şi spaţiul limitat acordat de programele de biologie în gimnaziu şi liceu nu dau posibilitatea abordării aprofundate şi fundamentate ştiinţific a unor noţiuni si concepte, deşi biologia se bucură de un larg interes din partea elevilor. Cunoaşterea principalelor noţiuni si concepte de biologie prezintă un interes deosebit pentru elevi, mai ales pentru elevii claselor a XII a, asigurîndu-le aprofundarea noţiunilor necesare protejării mediului. Avînd în vedere rolul ecologiei şi necesitatea protejării mediului în societatea contemporană, aceste cunostinte vor contribui la respectarea naturii şi a vieţii, pentru o convieţuire armonioasă om-natură. În liceul nostru, programa se adresează elevilor claselor a XII a, pe perioada unui an scolar, cu frecventa de 1 ora/saptamana. Continuturi Listă de conţinuturi I. Introducere 1.1.Noţiuni fundamentale de biologie 1.2.Substante anorganice si organice II. Celula. Tesuturi 2.1.Celula procariota. Celula eucariota 2.2.Transport la nivelul membranei celulare 2.3.Tesuturi vegetale 2.4.Tesuturi animale III. Ereditate 3.1.Acizi nucleici 3.2.Cromozomi 3.3.Diviziunea – Mitoza. Meioza 3.4.Legile ereditatii - Gr. Mendel. Th. Morgan 3.5.Modificarea informatiei genetice Competente 1.1.Culegerea de date din surse variate de informare/ documentare în scopul asimilării de cunoştinţe despre structura şi funcţiile organismelor 1.2.Recunoaşterea organelor şi sistemelor de organe vegetale şi animale în scopul comparării lor 1.3. Identificarea structurii microscopice a organelor vegetale şi animale în vederea explicării relaţiei dintre structură şi funcţie 2.1.Utilizarea evidenţierea organismelor 2.2.Prelucrarea rezultatelor obţinute din investigaţii şi formularea concluziilor investigaţiei structurii şi pentru funcţiilor

3.4.Specii de plante şi animale ocrotite în Romania 5.1. Functiile fundamentale ale organismelor 4.5. inter şi transdisciplinare corectă a terminologia specifice biologiei în diferite situaţii de Valori si atitudini Curriculum-ul de Biologie aplicata îşi propune dezvoltarea următoarelor valori şi atitudini: • Formarea unui stil de viaţă sănătos • Respectarea naturii şi a vieţii pentru o convieţuire armonioasă om-natură.Functii de nutritie la plante si animale 4.Necesitatea ocrotirii mediului.2.Căi de deteriorare a ecosistemelor 5. organismelor pe baza modelelor 3.Miscarea si sensibilitatea la plante si animale 4.Reprezentarea structurii şi funcţiilor IV.2.Rolul educaţiei ecologice în societate. dobândirea unui comportament ecologic Evaluare Orala Scrisa Portofolii Lucrari practice .1.3. dar si fata de natura • Manifestarea spiritului de iniţiativă în situaţii critice ce vizează protejarea mediului • Dezvoltarea motivaţiei şi responsabilităţii pentru sănătatea şi ocrotirea mediului.2.2. 5.Utilizarea comunicare 4. fata de ceilalti. Ecologia şi protecţia mediului 5.3.1.Reproducerea in lumea vie V.2.Explicarea şi aplicarea unor reguli şi procedee de protejare a sănătăţii proprii şi a mediului 5.Ecosisteme naturale şi artificiale 5.1.Realizarea de conexiuni intra. • Dobândirea unui comportament responsabil fata de sine.Aplicarea în informaţiilor viaţa folosind a diverse metode de comunicare cotidiană cunoştinţelor despre influenţa factorilor de mediu asupra funcţiilor organismelor 5.3.1.Elaborarea şi aplicarea unor algoritmi de identificare şi de rezolvare de probleme 4.Prezentarea 5.

– Bios. 1979.. Nita Mihaela – Celula vegetala.. Matei H. Bucuresti. Iaşi. – Atlas botanic. al. Bucureşti. – Enigmele Terrei. 9. Grigore St. Ed.. II. Bucuresti. Didactică şi Pedagogică. Ed. Tătaru Teresia – Terminologia botanică creştină la poporul român... Popovici L. Regina. Cuza. Albatros. Ion Ionescu de la Brad. 17. 14. vol I-II. 1994. Ed. Ed. Didactică şi Pedagogică. Bucureşti. Ed.. Prima ta enciclopedie completa. Bucuresti. Elena Şelaru – Floricultură. Aquila. Ed. Bucuresti. – Botanică. 8.. Bucuresti. – Biologie generală. Vestala. 1975. 2004. Iaşi. Didactică şi Pedagogică. Aktis. 10. Bucuresti. Bucuresti. Ed. 16. Stugren B. Ed. vol I-II. 1999.1979. Miencke I. Univ. Vorniceanu Claudia . 1997. Ed. Anghel Gh. 2004. Natalia Ailincăi. 6. – Ecologia şi protecţia mediului. Iaşi. Iasi. Opriş T. Mohan Gh.Saeculum I. – Compendiu de biologie. Brehme S. Nyarady A.Bibliografie 1. 12. Ionescu-Andrei Anuta – Atlas zoologic. . Ed. clasele IX-XII. Ardelean A. 1998. Ed. 2004. Bucuresti. Scaiul. 2001.X. Ed. Regina. Programa şcolară de biologie. Al. All. Vorniceanu Claudia et. Bucureşti. Didactică şi Pedagogică. 2004. 5. 1999. Moruzi C. Ed. Păun M.O. Studiu etnobotanic. Ed. Augsburg. 4. Ed. Slonovschi V. . 20. 2. – Dictionar LaRousse de biologie. 15. 1995. Buican D. Booklet. – Ecologie generală. – Povestiri din lumea plantelor. Tiplic Tatiana – Anatomia si fiziologia omului.Botanica distractivă. 18. Toma C. 2004. Vox. Botnariuc N. Booklet. 19. 3. I. 13. Univers Enciclopedic. 2000. 1993. Germania. Ed..Din tainele şi curiozităţile mediului înconjurător. Afrodita Pavel. 1993.1965. 1988. Ed. Ed. 11. Ed. Ed. Marina Vasilica – Memorator de biologie pentru clasele IX. Didactică şi Pedagogică.. Ciucu Corina – Memorator de biologie pentru clasa a XI a.. 7. Sonea V. Toma I. vol.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful