Sunteți pe pagina 1din 15

ANALIZ ECONOMICO- FINANCIAR I

CUPRINS

SEMINAR 1. INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI........................................2 SEMINAR 2. METODE I TEHNICI FOLOSITE N ANALIZA ECONOMICOFINANCIAR...............................................................................................................4 SEMINAR 3. ANALIZA ACTIVITII DE PRODUCIE I COMERCIALIZARE5 SEMINAR 4. ANALIZA CIFREI DE AFACERI (I ....................................................! SEMINAR 5. ANALIZA CIFREI DE AFACERI (II ..................................................." SEMINAR #. ANALIZA VALORII ADU$ATE I A PRODUCIEI FIZICE........% SEMINAR !. ANALIZA CALITII PRODUCIEI ...............................................1& SEMINAR ". ANALIZA CHELTUIELILOR NTREPRINDERII............................11 SEMINAR %. ANALIZA CHELTUIELILOR VARIA'ILE I FI(E (I ...................12 SEMINAR 1&. ANALIZA CHELTUIELILOR VARIA'ILE I FI(E (II ................13 SEMINAR 11. ANALIZA CHELTUIELILOR MATERIALE...................................14 SEMINAR 12. RECAPITULARE...............................................................................15

SEMINAR 1. INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI I. Recapitularea un r n !iuni te retice " #$n"ite la "i%ciplinele %tu"iate &n anii anteri ri' 1. Indicatori ai potenialului tehnico-economic Indicatori ai capacitii de producie Indicatori ai imobilizrilor Indicatori ai activelor circulante Indicatori ai potenialului uman Indicatori ai capacitii de cercetare 2. Indicatori ai potenialului financiar 3. Indicatori ai rezultatelor economico-financiare 4. Indicatori ai eficienei utilizrii potenialului tehnico-economic i financiar II. Aplica!ie recapitulati()' Se dau urmtoarele date ( n mii lei!" a! #in bilanul de nchidere al e$erciiilor 2%%& i2%%' (e cuno(c" Imobilizri corporale Stocuri +lieni #i(ponibil #atorii de e$ploatare #atorii financiare +apital propriu *++, )%% 3%% 2%% 1%% 1%% &%% 4%% *++)%% 3*% 2*% 1%% 1*% &*% 4%%

#in contul de rezultate al e$erciiilor 2%%& i2%%' (e cuno(c" ,roducia v-ndut .enituri din v-nzarea mrfurilor cheltuieli de e$ploatare venituri financiare cheltuieli cu dob-nzile cheltuieli din cedarea de titluri de valoare Impozit pe profit Se mai cuno(c" +heltuielile variabile 0umr anual de ore lucrate *++, /%% 2%%%% *++12%% 24%%% *++, 1%%% 3%% 1%%% 2%% 1%% 1%% 4% *++11%% *%% 12%% 1%% 14% 1)% 3%

S (e calculeze pentru anul 2%%' urmtorii indicatori financiari" 1. 1ata imobilizrilor 2. 1ata activelor circulante 3. Situaia net 4. 2ondul de rulment (total3 propriu i mprumutat! *. 0evoia de fond de rulment ). 4rezoreria net &. 1atele de lichiditate '. 1ata (olvabilitii /. 1atele de ndatorare 1%. 1ezultatul e$ploatrii 11. 1ezultatul financiar 12. 1ezultatul e$traordinar 13. 1ezultatul curent 14. 1ezultatul brut 1*. 1ezultatul net

1). 1&. 1'. 1/. 2%. 21. 22. 23. 24. 2*.

+ifra de afaceri total i mar5inal ,ra5ul de rentabilitate Soldurile intermediare de 5e(tiune .iteza de rotaie a activelor circulante ( n zile i numr de rotaii! 1ata de rentabilitate economic 1ata de rentabilitate financiar 1ata de rentabilitate comercial 1ata de eficien a imobilizrilor 1ata de eficien a activelor circulante 1ata de eficien a cheltuielilor

SEMINAR *. METODE .I TE/NICI FOLOSITE 0N ANALIZA ECONOMICO-FINANCIAR I. L)1urirea un r n !iuni te retice' 1. 6etode ale analizei calitative +omparaia #iviziunea i de(compunerea rezultatelor 7eneralizarea (au evaluarea rezultatelor 2. 6etode ale analizei cantitative Indicatorii economico-financiari Indicii cu baz fi$ i n lan +oeficienii 1atele 4ehnica (corurilor 6etoda (ub(tituirilor n lan II. Aplica!ii' 1. Se cuno(c urmtoarele valori anuale ale cifrei de afaceri ( n lei!" Anii +ifra de afaceri *++2 1%.%%% *++3 11.%%% *++, /.%%% *++1*.%%%

S (e calculeze indicii cu baz fi$ i n lan ai cifrei de afaceri. *. Se con(ider urmtorul model de analiz" 1 8 a $ b $ c $ d3 unde 1 reprezint un rezultat3 iar a3b3c3d reprezint factorii de influen a rezultatului. S (e determine" a! 6odificarea ab(olut a rezultatului i influenele factorilor a(upra ace(teia b! 6odificarea relativ a rezultatului i influenele factorilor a(upra ace(teia 4. Se con(ider urmtorul model de analiz" 1 8 a 9 b3 unde 1 reprezint un rezultat3 iar a i b reprezint factorii de influen a rezultatului. S (e determine" a! 6odificarea ab(olut a rezultatului i influenele factorilor a(upra ace(teia b! 6odificarea relativ a rezultatului i influenele factorilor a(upra ace(teia

SEMINAR 4. ANALIZA ACTI5IT6II DE PRODUC6IE .I COMERCIALIZARE I. L)1urirea un r n !iuni te retice' 1. +ifr de afaceri 2. ,roducie marf fabricat 3. ,roducia e$erciiului 4. .aloare adu5at *. ,roductivitatea muncii ). 1andament orar &. +on(um (pecific '. +o(t unitar II. Aplica!ii' 1. Se cuno(c urmtoarele date ( n lei!" In"icat r +ifra de afaceri ,roducia fabricat ,roducia e$erciiului .aloarea adu5at Peri a"a prece"ent) 4%%.%%% 42%.%%% 4**.%%% 234.%%% Peri a"a curent) Pre()7ut Reali7at 43%.%%% 44%.%%% 43'.*%% 4*3.%%% 4)1.%%% 4&*.*%% 242.%%% 2*%.%%%

S (e analizeze (ituaia ntreprinderii3 prin metoda indicilor. *. Se cuno(c urmtoarele date" In"icat r 0umr (alariai ,roductivitatea anual a muncii Si1# l 0 : U.M. Salariai ;ei 9 (alariat Peri a"a prece"ent) 1.%%% 3)%.%%% Peri a"a curent) /%% 42%.%%%

S (e determine" a! 6odificarea ab(olut a produciei i influenele factorilor a(upra ace(teia b! 6odificarea relativ a produciei i influenele factorilor a(upra ace(teia 4. Se cuno(c urmtoarele date" In"icat r 0umr (alariai ,roducia e$erciiului Si1# l 0 < U.M. Salariai ;ei Peri a"a prece"ent) 1.%%% 3)%.%%%.%%% Peri a"a curent) /%% 3&'.%%%.%%%

S (e determine" a! 6odificarea ab(olut a productivitii anuale a muncii i influenele factorilor a(upra ace(teia b! 6odificarea relativ a productivitii anuale a muncii i influenele factorilor a(upra ace(teia 8. Se cuno(c urmtoarele date" In"icat r 0umr mediu de utila=e 0umr total de ore lucrate 1andament orar Si1# l 0 h r U.M. utila=e ore lei9or Peri a"a prece"ent) 4% 112.%%% 1.2%% Peri a"a curent) 4* 123.&*% 1.3%%

S (e determine" a! 6odificarea ab(olut a produciei i influenele factorilor a(upra ace(teia b! 6odificarea relativ a produciei i influenele factorilor a(upra ace(teia

2. Se cuno(c urmtoarele date" In"icat r Stoc iniial de materii prime Intrri de materii prime Stoc final de materii prime +on(um (pecific Si1# l Si I Sf +( U.M. lei lei lei Peri a"a prece"ent) 1%%.%%% 4%%.%%% /%.%%% %3) Peri a"a curent) 1%%.%%% 42%.%%% '*.%%% %3*/

S (e determine" a! 6odificarea ab(olut a produciei i influenele factorilor a(upra ace(teia b! 6odificarea relativ a produciei i influenele factorilor a(upra ace(teia 3. Se cuno(c urmtoarele date" In"icat r +heltuieli aferente produ(ului ,roducia Si1# l +h < U.M. lei >5 Peri a"a prece"ent) 1%.%%%.%%% 4.%%% Peri a"a curent) 1%.%'%.%%% 4.2%%

S (e determine" a! 6odificarea ab(olut a co(tului unitar i influenele factorilor a(upra ace(teia b! 6odificarea relativ a co(tului unitar i influenele factorilor a(upra ace(teia

SEMINAR 8. ANALIZA CIFREI DE AFACERI 9I: I. L)1urirea un r n !iuni te retice' 1. +oeficientul (intetic de concentrare 2. 7rad de nze(trare tehnic a muncii 3. 1andamentul activelor fi$e 4. 7radul de valorificare a produciei II. Aplica!ie' Se cuno(c urmtoarele date referitoare la o firm av-nd ca obiect de activitate prelucrarea de ma(e pla(tice" In"icat r Ci;ra "e a;aceri &n pre!uri curente< "in care a;erent) pr "u%el r ($n"ute' 1. ,iele artificial *. ,rodu(e in=ectate - polietilen - poli(tiren - polipropilen - ali derivai 4. 2olii3 pun5i 8. +orpuri cave 2. 0a(turi 3. 7ranule ,.+ ,. #iver(e Pr "uc!ia e=erci!iului Nu1)r 1e"iu "e %alaria!i 5al area 1e"ie a acti(el r ;i=e 5al area 1e"ie a acti(el r ;i=e "irect pr "ucti(e Indicele cifrei de afaceri Indicele preurilor n domeniul de activitate Si1# l CA U.M. Mii lei 6ii lei 6ii lei 6ii lei 6ii lei 6ii lei 6ii lei 6ii lei 6ii lei 6ii lei 6ii lei 6ii lei Mii lei %alaria!i Mii lei Mii lei @ @ Peri a"a prece"ent) 88.4-+<2 13.3*333 13.%&%3' 2.2&)31 2.%2&3/ '.*4&33 21/3* /.34/3/ 3.33* 3.121 1.%3*31 1.11*34 83.?2-<2 3-8 13.842<3 18.,-+ 1%% Peri a"a curent) 34.+++ 1)./%% 1).4%% 4.*%% 2.*%% /.1%% 3%% 1*.)%% ).4%% 4.&%% 3.%%% 38.+8+ 31* 1,.??,<4 12.+2+ 1413/* 1%/

>e N A; A;@ I+? Ip

Se cere" a! ?naliza dinamicii cifrei de afaceri b! ?naliza (tructural a cifrei de afaceri c! ?naliza factorial a cifrei de afaceri

SEMINAR 2. ANALIZA CIFREI DE AFACERI 9II: I. L)1urirea un r n !iuni te retice' 1. +ot de pia 2. +ifra de afaceri minim II. Aplica!ii' 1. Se cuno(c urmtoarele date referitoare la v-nzrile unei firme" Pia!a ? A + T tal 5$n7)ri t tale 9lei: Peri a"a Peri a"a prece"ent) curent) 1%*.%%% 1)%.%%% &*.%%% 12%.%%% 12%.%%% 12%.%%% 4++.+++ 8++.+++ 5$n7)ri pr prii 9lei: Peri a"a Peri a"a prece"ent) curent) 11.**% 24.%%% 1%.*%% 12.%%% '.4%% 1%.'%% 4+.82+ 83.-++

Se cere analiza factorial a cifrei de afaceri pe baza cotei de pia. 1. Se cuno(c urmtoarele date referitoare la activitatea unei firme" - cifra de afaceri 8 3'.%%%.%%% lei - cheltuielile variabile 8 2%.1%%.%%% lei - cheltuielile fi$e 8 /.%%%.%%% lei. S (e determine" a! cifra de afaceri minim (pra5ul de rentabilitate! b! in ce moment al anului (e realizeaz cifra de afaceri minim *. Se cuno(c urmtoarele date referitoare la produ(ul B al unei firme" - preul unitar 8 '2* lei9bucat - cheltuieli variabile unitare 8 )3% lei9bucat - cheltuieli fi$e 8 1'3.%%% lei S (e determine" a! cantitatea minim de produ( B ce trebuie v-ndut b! cantitatea minim de produ( B ce trebuie v-ndut n condiiile n care firma acord di(tribuitorului un comi(ion pentru (porirea v-nzrilor de * @. 4. Se cuno(c urmtoarele date referitoare la activitatea unei firme" Pr "u% ? A + T tal Nu1)r #uc)!i /%% 2.&%% 2.4%% 3.+++ Pre! "e ($n7are 9leiA#uc: '* 1%% /% CBeltuieli (aria#ile 9leiA#uc: )% &% *% CBeltuieli ;i=e 9lei: 18+.+++

S (e (tabilea(c pentru fiecare din cele trei produ(e cantitatea minim ce trebuie v-ndut. 8. Se cuno(c urmtoarele date referitoare la activitatea unei firme" - capitalul (ocial 8 1.*%%.%%% lei - rata medie a dob-nzii de pia 8 )@ - rata rentabilitii re(ur(elor con(umate 8 3@ - rata de di(tribuire a dividendelor 8 2*@ din profitul net - cota de impozit pe profit 8 1)@ +are trebuie ( fie cifra de afaceri a(tfel nc-t ( a(i5ure un nivel al ratei dividendului e5al cu cel al ratei dob-nziiC

"

SEMINAR 3. ANALIZA 5ALORII ADUCATE .I A PRODUC6IEI FIZICE I. L)1urirea un r n !iuni te retice' 1. ,roducia e$erciiului 2. +on(umuri intermediare 3. .aloarea adu5at 4. ,roductivitatea medie orar a muncii *. .aloarea adu5at la 1 leu producia e$erciiului ). ,roducia e$ecutat n contul pro5ramului &. ,roducia e$ecutat n contul (tructurii '. ,roducia recalculat /. +oeficientul mediu de (ortiment 1%. +oeficientul de nomenclatur 11. +oeficientul de (tructur II. Aplica!ii' 1. Se cuno(c urmtoarele date referitoare la v-nzrile unei firme" Nr. crt. 1 2 3 4 * In"icat ri 0umr mediu de (alariai 2ond total de timp de munc ,roducia e$erciiului +on(umuri intermediare +on(umuri intermediare recalculate Si1# l 0( 4 <e +i +iD U.M. (alariai ore lei lei lei Peri a"a prece"ent) 1%% )%%.%%% 3&/.'%% Peri a"a curent) 12* )*%.%%% 3//.&*% 3/%.%%%

Se cere analiza factorial a valorii adu5ate. *. Se cuno(c urmtoarele date referitoare la o (ocietate productoare de componente de caro(erie auto" Nr. crt. 1 2 3 4 * S (e coeficieni" a! b! c! Denu1ire % rti1ent E dreapta fa E dreapta (pate E (t-n5a (pate E (t-n5a fa +aro(erie Cantitate 9#uc)!i: pre()7ut reali7at 21*% 23&* 21*% 22%% 21*% 1/%% 21*% 21&* 1*%% 1*3% Pre! c ntractat 9leiA#uc: 3%% 2'* 2'* 3%% *&*%

analizeze producia fizic pe total i pe (ortimente cu a=utorul urmtorilor +oeficientul mediu de (ortiment +oeficientul de nomenclatur +oeficientul de (tructur

SEMINAR ,. ANALIZA CALIT6II PRODUC6IEI I. L)1urirea un r n !iuni te retice' 1. +oeficient mediu de calitate 2. +oeficieni de echivalen 3. +oeficient mediu 5eneralizat al calitii II. Aplica!ii' 1. Se cuno(c urmtoarele date referitoare la produ(ul B al unei firme" Cla%a "e calitate 1 2 3 4 T tal Cantitate 9DE: Peri a"a Peri a"a prece"ent) curent) 3'.4%% *).'%% 32.%%% 42.)%% 2/.44% 2'.4%% 2'.1)% 14.2%% 1*-.+++ 18*.+++ Pre! "e ($n7are 9leiADE: 1'.%%% 1&.%%% 1).%%% 1*.%%% -

S (e analizeze calitatea produ(ului B cu a=utorul" a! +oeficientului mediu de calitate b! +oeficienilor de echivalen c! ,reului mediu *. Se cuno(c urmtoarele date referitoare la produ(ele unei firme" Nr. crt. 1 2 3 Denu1ire pr "u% ? A + Structura pr Peri a"a prece"ent) )% 3% 1% "uc!iei 9F: Peri a"a curent) ** 33 12 C e;icient 1e"iu "e calitate pe pr "u% Peri a"a Peri a"a prece"ent) curent) 13' 132 13/ 13& 232 13/

Se cere analiza factorial a coeficientului mediu 5eneralizat al calitii.

1&

SEMINAR -. ANALIZA C/ELTUIELILOR 0NTREPRINDERII I. L)1urirea un r n !iuni te retice' +heltuieli la 1%%% lei venituri pe total i pe tipuri de activiti II. Aplica!ii' 1. Se cuno(c urmtoarele date referitoare la activitatea unei firme" Acti(itatea F$ploatare 2inanciar F$traordinar T tal 5enituri 91ii lei: Peri a"a Peri a"a prece"ent) curent) 124.%%% 1&2.%%% 4.%%% *.%%% 1.%%% 11.%%% 1*?.+++ 1--.+++ CBeltuieli 91ii lei: Peri a"a Peri a"a prece"ent) curent) 11/.%%% 1)'.%%% '.%%% ).%%% /%% ).%%% 1*,.?++ 1-+.+++

Se cere analiza factorial a cheltuielilor la 1%%% lei venituri pe total activitate.

*. Se cuno(c urmtoarele date referitoare la activitatea unei firme" Acti(itatea F$ploatare 2inanciar F$traordinar T tal 5enituri 91ii lei: Peri a"a Peri a"a prece"ent) curent) )%.%%% *).%%% 3.%%% 4.*%% 34.+++ 3+.2++ CBeltuieli 91ii lei: Peri a"a Peri a"a prece"ent) curent) *%.%%% 4%.%%% '.1%% ).%%% /%% 2?.+++ 83.+++

Se cere analiza factorial a cheltuielilor la 1%%% lei venituri pe total activitate.

11

SEMINAR ?. ANALIZA C/ELTUIELILOR 5ARIAGILE .I FIHE 9I: I. L)1urirea un r n !iuni te retice' 1. +heltuieli variabile la 1%%% lei cifr de afaceri 2. +heltuieli fi$e la 1%%% lei cifr de afaceri II. Aplica!ie' Se cuno(c urmtoarele date referitoare la activitatea unei firme" Nr. crt. 1 2 3 4 * ) & In"icat ri +heltuieli variabile aferente cifrei de afaceri +ifra de afaceri +heltuieli fi$e +heltuieli variabile aferente produciei fabricate ,roducia marf fabricat (e$primat n preuri de v-nzare! Indicele preurilor de v-nzare Indicele cheltuielilor variabile Si1# l +. +? 2 +.<f <f Ip Icv U.M. 6ii lei 6ii lei 6ii lei 6ii lei 6ii lei @ @ Peri a"a prece"ent) 12.'%% 24.%%% '.%%% 11./%% 2).%%% Peri a"a curent) 12./%% 2).%%% '.2%% 12.%%% 2'.%%% 13% 12*

,entru perioada de previziune (e e(timeaz o cretere a cifrei de afaceri cu 2*@. Se cere" a! ?naliza factorial a cheltuielilor variabile la 1%%% lei cifr de afaceri b! ?naliza factorial a cheltuielilor variabile aferente produciei fabricate c! ?naliza factorial a cheltuielilor fi$e la 1%%% lei cifr de afaceri d! F(timarea cheltuielilor variabile pentru perioada de previziune3 n urmtoarele ipoteze" 1. (tructura produciei v-ndute nu (e modific 2. (tructura produciei v-ndute (e modific a(tfel" Pr "u % ? A + # Peri a"a curent) 1* 1* 4% 3% Structura Peri a"a pre(i7i nat) 2% 2% 2* 3* CBeltuieli (aria#ile la 1+++ lei ci;r) "e a;aceri &n peri a"a pre(i7i nat) *%% 4/% )%% 3*'3'3

e! F(timarea cheltuielilor fi$e pentru perioada de previziune

12

SEMINAR 1+. ANALIZA C/ELTUIELILOR 5ARIAGILE .I FIHE 9II: Aplica!ii' 1. Se cuno(c urmtoarele date referitoare la activitatea unei firme" Nr. crt. 1 2 3 4 * In"icat ri +heltuieli totale aferente cifrei de afaceri +heltuieli variabile aferente cifrei de afaceri +ifra de afaceri Indicele preurilor de v-nzare Indicele cheltuielilor variabile Si1# l +4 +. +? Ip Icv U.M. 6ii lei 6ii lei 6ii lei @ @ Peri a"a prece"ent) *.*%% 4.4%% 13.&*% Peri a"a curent) *.&&* 4.&3* 14.43' 1%3 /&

Se cere" a! ?naliza factorial a cheltuielilor variabile la 1%%% lei cifr de afaceri b! ?naliza factorial a cheltuielilor fi$e la 1%%% lei cifr de afaceri *. Se cuno(c urmtoarele date referitoare la activitatea unei firme" Nr. crt. 1 2 3 4 In"icat ri +heltuieli variabile aferente cifrei de afaceri +ifra de afaceri Indicele preurilor de v-nzare Indicele cheltuielilor variabile Si1# l +. +? Ip Icv U.M. 6ii lei 6ii lei @ @ Peri a"a prece"ent) 2.&%% 4.*%% Peri a"a curent) 3.%%% 4.'%% /)@ 1%2@

+heltuielile totale la 1%%% lei cifr de afaceri au cre(cut fa de perioada precedent cu 3% lei. ?cea(t modificare (-a datorat urmtorilor factori" - Influena (tructurii produciei v-ndute 8 -* lei - Influena preului 8 G1% lei - Influena co(tului 8 G2* lei Se cere analiza comparativ a cheltuielilor variabile la 1%%% lei cifr de afaceri cu cheltuielile totale la 1%%% lei cifr de afaceri.

13

SEMINAR 11. ANALIZA C/ELTUIELILOR MATERIALE I. L)1urirea un r n !iuni te retice' +heltuieli materiale la 1%%% lei cifr de afaceri II. Aplica!ii' 1. Se cuno(c urmtoarele date referitoare la activitatea unei firme" Nr. crt. 1 2 3 4 In"icat ri +heltuieli materiale aferente produciei fabricate +heltuieli materiale recalculate ,roducia marf fabricat ,roducia marf fabricat recalculat Si1# l +6 +6D <f +? U.M. 6ii lei 6ii lei 6ii lei 6ii lei Peri a"a prece"ent) 3.%2* ).214 Peri a"a curent) 4.1%% 3.'12 &.13% ).'%%

Se cere analiza factorial a cheltuielilor materiale la 1%%% lei cifr de afaceri. *. Se cuno(c urmtoarele date referitoare la materialul B" Nr. crt. 1 2 3 In"icat ri ,roducia fabricat +on(um (pecific ,re material Si1# l H c( pD U.M. buci I59buc ;ei9>5 Peri a"a prece"ent) 12 4% 1.2%% Peri a"a curent) 14 3* 1.22*

Se cere analiza factorial a cheltuielilor cu materialul B. 4. Se cuno(c urmtoarele date referitoare la dou materiale omo5ene ? i A" Material Peri a"a prece"ent) Cantitate "e Pre!ul 1aterial c n%u1at) 1aterialului 9t ne: 9leiAt n): *% 14.%%% )% 12.%%% Peri a"a curent) Cantitate "e Pre!ul 1aterial 1aterialului c n%u1at) 9t ne: 9leiAt n): 4% 1*.%%% '% 11.%%%

? A

Se cere analiza factorial a cheltuielilor totale cu materialele.

14

SEMINAR 1*. RECAPITULARE 1. S (e analizeze (ituaia ntreprinderii n urmtoarele ipoteze" Ip te7a A In"icii "e (aria!ie a in"icat ril r &n peri a"a curent) ;a!) "e peri a"a prece"ent) Indicele produciei e$erciiului 8 1%)@ Indicele produciei v-ndute 8 1%*@ Indicele cifrei de afaceri 8 1%&@ Indicele valorii adu5ate 8 /*@ Indicele cheltuielilor de per(onal 8 1%3@ Indicele cheltuielilor cu amortizarea 8 1%1@ Indicele cifrei de afaceri 8 1%2@ Indicele valorii adu5ate 8 /&@ Indicele cheltuielilor cu per(onalul 8 /*@ Indicele (alariului mediu 8 1%4@ Indicele productivitii muncii 8 11%@ +um au evoluat numrul de per(onal i cheltuielile cu per(onalul la 1%%% leiC Indicele cifrei de afaceri 8 1%'@ Indicele preurilor de v-nzare 8 11%@ Indicele cheltuielilor la 1%%% lei cifr de afaceri 8 1%4@ +um au evoluat cheltuielile aferente cifrei de afaceri i volumul fizic al produciei v-nduteC Indicele cifrei de afaceri 8 1%'@ Indicele cheltuielilor fi$e 8 11%@ Indicele volumului fizic al produciei v-ndute8 112@ +um au evoluat cheltuielile fi$e la 1%%% lei cifr de afaceri i preurile de v-nzareC

*. Se cuno(c" In"icat ri +ifra de afaceri ,roducia e$erciiului +heltuieli aferente cifrei de afaceri +heltuieli variabile aferente cifrei de afaceri +on(umurile provenite de la teri 0umr mediu de per(onal +ifra de afaceri recalculat +heltuieli recalculate aferente cifrei de afaceri +heltuieli variabile recalculate Timpul total lucrat Consumurile provenite de la teri recalculate U.M. 6ii lei 6ii lei 6ii lei 6ii lei 6ii lei (alariai 6ii lei 6ii lei 6ii lei ore Mii lei Si1# l +? <e +4 +. +i 0 +?D +4D +.D T Ci P+ 4.)%% 4.*%% 3.&%% 2./%% 2.&%% 1%% 200.000 P1 4.**% 4.)*% 3./%% 3.2%% 2./%% /% 4.*'% 3.'%% 3.%%% 170.000 2.850.000

Se cere" a! analiza factorial a ci;rei "e a;aceri b! analiza factorial a (al rii a")uEate pe baza indicatorilor 1 - / din tabel. c! analiza factorial a (al rii a")uEate pe baza indicatorilor 1 - 11 din tabel. d! analiza factorial a cBeltuielil r la 1+++ lei ci;r) "e a;aceri. e! analiza factorial a cBeltuielil r (aria#ile la 1+++ lei ci;r) "e a;aceri. f! analiza factorial a cBeltuielil r ;i=e la 1+++ lei ci;r) "e a;aceri . 5! analiza comparativ a cheltuielilor la 1%%% lei cifr de afaceri cu cheltuielile variabile la 1%%% lei cifr de afaceri.

15