Sunteți pe pagina 1din 2

Cuprins

Introducere........................................1
Motivatie,metode,importanta........................2

Capitolul I Asigurarile sociale de sanatate......................3


1.1.Scurt istoric..................................3
1.2.Mecanisme si metode de finantare...............5
1.3Casa nationala a asigurarilor de sanatate....................11

Capitolul II Asigurari private de sanatate......................17


2.1. Parteneriatul public-privat................................17
2.2. Oferta de asigurari private................................21
2.3. Particularitati ale asigurarilor private de sanatate in Romania............24
2.3.1.Conducerea corporativa......................24
2.3.2.Riscurile aparute in cadrul asigurarilor private de sanatate.........................25
2.3.3.Stabilirea primelor de asigurare la asigurarile private de sanatate..............27
2.3.4.Activitatea de supraveghere.................29
2.4. Experiente ale asigurarilor de sanatate in lume..................32
2.4.1. Irlanda....................................32
2.4.2. Olanda.....................................33
2.4.3. Polonia....................................33
2.4.4. Statele Unite ale Americii.....................................34

Capitolul III Asigurarile private de sanatate la S.C. OMNIASIG S.A....35


3.1. Omniasig prezentare generala...................................35
3.2. Conditiile generale ale asigurarii suplimentare de sanatate ale companiei S.C. OMNIASIG
S.A........................37

3.2.1.Contractul de asigurare......................37
3.2.2.Riscurile asigurate..........................39
3.2.3.Durata contractului de asigurare................................39
3.2.4.Drepturile si obligatiile asiguratului..........................40
3.2.5.Cardul de asigurat...........................42
3.2.6.Declaratii false.............................42
3.2.7. Medifon.....................................43
3.2.8.Plata primelor de asigurare..................43
3.3.Produse ale companiei Omniasig asigurari de viata...............48
3.4.Produsul DENTAL CARE...........................50

Capitolul IV Studiu de caz.Produsul Dental Care.......................56


4.1. Studiu de caz.................................56
4.2.1.Obiective....................................56
4.2.2. Segmentul tinta.............................56
4.2.3. Rezultatele chestionarului..................59
4.2.4. Modelul chestionarului......................68
4.2. Concluzii si propuneri........................71

Bibliografie.......................................75