Sunteți pe pagina 1din 10

Universitatea Constantin Brncui Trgu Jiu

Facultatea de Stiine Economice si Gestiunea Afacerilor

Asigurrile Sociale de Sntate


n Romnia

Lugoj Livia Maria


Grupa 232 A
Finane Bnci
Anul III (2014-2015)

Trgu Jiu
2015

Cuprins
1.Sistemul de Asigurari Sociale de Sntate in Romania..............................pag 3
1.1.Obiectivele i principiile sistemului de asigurri sociale de sntate...pag 3
1.2.Organizarea si Functionarea sistemului de Asigurari de Sntate in
Romania.........................................................................................................pag 4
1.2.1.Organizarea caselor de asigurri de sntatepag 4
1.2.2.Fondul national unic de asigurari sociale de sntate................pag 5
1.2.3.Componentele sistemul de asigurari sociale de sntate din
Romania..................................................................................pag 5
2.Participanii la Sistemul de Asigurari de Sntate i finanarea acestuia....pag 6
2.1. Participantii la Sistemul de Asigurari de Sntate in Romania............pag 6
2.2. Finantarea Sistemului de Sntate din Romania si principalele
prestatii de asigurari sociale de sntate.........................................................pag 7
2.2.1.Sursele de constituire a fondurilor asigurrilor sociale pentru
Sntate.......................................................................................pag 8
Concluzii......................................................................................................pag 10
Bibliografie..................................................................................................pag 10

Asigurrile Sociale de Sntate n Romnia


1.Sistemul de Asigurri Sociale de Sntate in Romania
Asigurrile sociale pentru sntate constituie principalul sistem de relaii economicosociale de ocrotire a sntii populaiei, sunt obligatorii i funcioneaz descentralizat pe baza
principiului solidaritii sociale i subsidiaritaii in colectarea i utilizarea fondurilor, precum
i a dreptului alegerii libere de catre asigurat a medicului de familie, a unitii medico-sanitare
i a casei de asigurri pentru sntate.1
Prin asigurarile sociale de sntate se asigura prestarea in favoarea asiguratilor a unui
pachet definit de servicii medico-sanitare ce cuprinde servicii medicale, medicamente si
materiale sanitare.2 Concomitent pot fi organizate i pot funciona alte forme facultative de
asigurare a sntii, care s acopere riscuri individuale, n diferite situaii speciale. De asemenea, se pot organiza societi private de asigurri pentru sntate facultative.3

1.1.Obiectivele i principiile sistemului de asigurri sociale de sntate


Obiectivele sistemului de asigurri sociale de sntate sunt:
a) protejarea asigurailor fa de costurile serviciilor medicale n caz de boal sau accident;
b) asigurarea proteciei asigurailor n mod universal, echitabil i nediscriminatoriu
Asigurrile sociale de sntate sunt obligatorii i funcioneaz ca un sistem unitar, iar
obiectivele se realizeaz pe baza urmtoarelor principii:
a) alegerea liber de ctre asigurai a casei de asigurri;
b) solidaritate i subsidiaritate n constituirea i utilizarea fondurilor;
c) alegerea liber de ctre asigurai a furnizorilor de servicii medicale, de medicamente i de
dispozitive medicale, n condiiile prezentei legi i ale contractului-cadru;
d) descentralizarea i autonomia n conducere i administrare;
e) participarea obligatorie la plata contribuiei de asigurri sociale de sntate pentru
formarea Fondului naional unic de asigurri sociale de sntate;
f) participarea persoanelor asigurate, a statului i a angajatorilor la managementul Fondului
naional unic de asigurri sociale de sntate;
g) acordarea unui pachet de servicii medicale de baz, n mod echitabil i nediscriminatoriu,
oricrui asigurat;
h) transparena activitii sistemului de asigurri sociale de sntate;
i) libera concuren ntre furnizorii care ncheie contracte cu casele de asigurri de sntate.

1.2. Organizarea si Functionarea sistemului de Asigurari de Sntate in


Romania.
1

Vacarel Iulian,Finante Publice , Editia V, Editura Didactica si Pedagogica, p.284


Gdiua Marian, FInante Publice, Editura Independenta Economica 2005, Editia a doua, p.68
3
Vacarel Iulian,Finante Publice , Editia V, Editura Didactica si Pedagogica, p.284
2

1.2.1.Organizarea caselor de asigurri de sntate


Organizarea i nfptuirea asigurrilor sociale pentru sntate sunt de competena Casei
Naionale de Asigurri pentru Sntate, prin casele de asigurri de sntate judeene i a
municipiului Bucureti i prin oficiile teritoriale.
Casa Naional de Asigurri pentru Sntate este instituie public autonom de interes
naional, ns subordonat Ministerului Sntii cu personalitate juridic, fr scop lucrativ,
avnd ca principal obiect de activitate asigurarea funcionrii unitare i coordonate a
sistemului de asigurri sociale pentru sntate din Romnia.4
Conform organigramei CNAS (departamente, servicii si birouri), structura organizatorica
constituie premisa necesara in asigurarea functionarii normale a compartimentelor de munca,
in repartizarea precisa a responsabilitatilor, in stabilirea riguroasa a dependentelor ierarhice, a
unitatii dintre responsabilitatea unei functii si puterea de decizie, in asigurarea unor legaturi
clare in interiorul institutiei.
La data de 30.04.2006, CNAS are prevazute un numar de 300 posturi, din care39 de
conducere si 261 de executie.
Organele de conducere ale CNAS sunt:
a) adunarea reprezentantilor;
b) consiliul de administratie;
c) presedintele
d) comitetul director;
e) 2 vicepresedinti (1 si 2);
f) directorul general
Organele de conducere CJAS :
- Consiliul de administratie: - 9 membri;
- Presedintele Director general, numit pe baza de concurs, prin decizie a presedintelui
CNAS pentru un mandat de 4 ani si cu calitate de ordonator de credite.5
Activitatea Casei Nationale de Asigurari de Sntate presupune indeplinirea anumitor
functii, ce presupun administrarea fondurilor colectate precum si finantarea serviciilor
medicale necesare asiguratilor. De asemenea are rolul de a urmari respectarea cadrului legal si
aplicarea lui intr-un mod unitar, la nivelul intregii tari. Totusi, in baza principiului
descentralizarii, casele judetene de asigurari de sntate se bucura de autonomie in rezolvarea
si controlul aspectelor specifice ce se regasesc la nivel local. In acest sens, au loc intalniri
frecvente intre membrii CNAS si reprezentantii locali pentru integrarea acestor aspecte locale
intr-un cadru general si unitar.

4
5

Vacarel Iulian,Finante Publice , Editia V, Editura Didactica si Pedagogica, p.292


http://www.cnas.ro/despre-noi/prezentare-generala

1.2.2.Fondul national unic de asigurari sociale de sntate


Ordonanta de Urgenta nr. 150, a creat noua institutie, denumit Fond national unic de
asigurari sociale de sntate, un fond special care se constituie din contribuia pentru
asigurri sociale de sntate, suportat de asigurai, de persoanele fizice i juridice care
angajeaz personal salariat, din subvenii de la bugetul de stat, precum i din alte surse donaii, sponsorizri, dobnzi, exploatarea patrimoniului Casei Naionale de Asigurri de
Sntate i al caselor de asigurri de sntate
Veniturile fondului se utilizeaz pentru:
a) plata serviciilor medicale, medicamentelor, materialelor sanitare i dispozitivelor
medicale, inclusiv a celor acordate n baza documentelor internaionale cu prevederi n
domeniul sntii la care Romnia este parte, n condiiile stabilite prin contractul-cadru; n
valoarea serviciilor medicale se poate include i amortizarea bunurilor achiziionate de
unitile sanitare publice supuse amortizrii potrivit legii, conform normelor elaborate de
Ministerul Sntii Publice i Ministerul Finanelor Publice;
b) cheltuieli de administrare, funcionare i de capital n limita a maximum 3% din sumele
colectate. Prin legile bugetare anuale se poate aproba depirea limitei de 3%;
c) fondul de rezerv n cot de 1% din sumele constituite anual la nivelul CNAS.
Veniturile fondului se utilizeaz i pentru plata indemnizaiilor de asigurri sociale de
sntate n condiiile legii.
Veniturile fondului nu pot fi utilizate pentru:
a) investiii pentru construirea i consolidarea de uniti sanitare;
b) achiziionarea aparaturii medicale de la nivelul i condiiile stabilite prin hotrre a
Guvernului;
c) msuri profilactice i tratamente instituite obligatoriu prin norme legale, altele dect cele
prevzute de prezenta lege.
Cheltuielile mai sus se suport de la bugetul de stat.

1.2.3.Componentele sistemul de asigurari sociale de sntate din Romania


Toate institutiile incepand cu Casa Nationala de Asigurari de Sntate , toti medicii si
toate unitatile medicale sunt puse in slujba asiguratului. Potrivit O.U.G. nr. 150/2002,
sistemul de asigurari sociale de sntate din Romania are trei componente majore:
Asiguraii - Sunt asigurai, toi cetenii romni cu domiciliul n ar,
precum i cetenii strini i apatrizii care au solicitat i obinut prelungirea dreptului de
edere temporar sau au domiciliul n Romnia i fac dovada plii contribuiei la fond. n
aceast calitate, persoana n cauz ncheie un contract de asigurare cu casele de asigurri de
sntate, direct sau prin angajator.
Asiguraii au dreptul la pachetul de baz de servicii medicale de la data nceperii plii
contribuiei la fond.
Calitatea de asigurat i drepturile de asigurare nceteaz odat cu pierderea dreptului de
domiciliu sau de edere n Romnia
Furnizorii de servicii de sntate( medicii, spitalele, farmaciile);

Furnizarea serviciilor medicale se face in functie de cerere si oferta, fapt ce conduce la


eliminarea risipei si la rationalizarea cheltuielilor. Relatiile dintre medici si casele de asigurari
se desfasoara in baza unui Contract-cadru in care sunt specificate criteriile cantitative si
calitative de evaluare a activitatii medicale, in functie de care se realizeaza plata medicilor
pentru serviciile furnizate.
Casele de asigurari sociale de sntate (tertiul platitor).
Obligaiile caselor de asigurri sunt urmtoarele:
a) s verifice acordarea serviciilor medicale, conform contractelor ncheiate cu furnizorii de
servicii medicale;
b) s deconteze furnizorilor contravaloarea serviciilor medicale contractate i prestate
asigurailor, la termenele prevzute n contractul-cadru, n caz contrar urmnd s suporte
penalitile prevzute n contract;
c) s acorde furnizorilor de servicii medicale sume care s in seama i de condiiile de
desfurare a activitii n zone izolate, n condiii grele i foarte grele, pentru care sunt
stabilite drepturi suplimentare, potrivit legislaiei;
d) s informeze furnizorii de servicii medicale asupra condiiilor de contractare i a
negocierii clauzelor contractuale;
e) s informeze furnizorii de servicii medicale asupra condiiilor de furnizare a serviciilor
medicale i despre orice schimbare n modul de funcionare i de acordare a acestora;
f) s asigure confidenialitatea datelor n condiiile prezentei legi;
g) s verifice prescrierea i eliberarea medicamentelor n conformitate cu reglementrile n
vigoare;
h) s raporteze CNAS, la termenele stabilite, datele solicitate privind serviciile medicale
furnizate, precum i evidena asigurailor i a documentelor justificative utilizate;
i) s furnizeze, la solicitarea Ministerului Sntii Publice, datele de identificare a
persoanelor asigurate, numai pentru bolile cu declarare nominal obligatorie, conform
legislaiei n vigoare

2.Participanii la Sistemul de Asigurari de Sntate i finanarea acestuia


2.1. Participantii la Sistemul de Asigurari de Sntate in Romania
Persoanele care participa la asigurrile sociale pentru sntate:
In aceste asigurri sunt cuprinse, n mod obligatoriu, urmtoarele categorii de persoane:
-cetenii romni cu domiciliul n ar sau aflai temporar n strintate;
-cetenii strini i apatrizii care au reedina n Romnia.
De asemenea, sunt cuprinse n asigurrile sociale pentru sntate, fr plata contribuiei,
urmtoarele categorii de persoane:
-copiii i tineri pn la vrsta de 26 de ani, dac sunt elevi, studeni sau ucenici i dac nu
realizeaz venituri din munc;
-persoanele cu handicap care nu realizeaz venituri din munc sau se afl n grija familiei;
-soia, soul, prinii i bunicii fr venituri proprii, aflai n ntreinerea unei persoane
asigurate;

- persoanele care, in baza Decretului-lege nr. 118/1990. beneficiaz de drepturi ca urmare a


faptului c au fost persecutate din motive politice de dictatura comunist instaurat cu
ncepere de la 6 martie 1945, precum i cele deportate n strintate i constituite n prizonieri
potrivit Legii nr. 44/1994 privind veteranii de rzboi, unele drepturi ale invalizilor i
vduvelor de rzboi, precum i persoanele prevzute la art. 2 din Legea nr. 42/1990 pentru
cinstirea eroilor-martiri i acordarea unor drepturi urmailor acestora, rniilor, precum i
lupttorilor pentru victoria Revoluiei din decembrie 1989, dac nu realizeaz venituri dect
cele provenite din drepturile bneti acordate de lege.
Calitatea de asigurat se dovedete cu carnetul de asigurri sociale pentru sntate.
Calitatea de asigurat a salariailor se dobndete din ziua ncheierii contractului individual
de munc al salariatului i se pstreaz pe toat durata acestuia.
Persoanele care nu sunt salariate dobndesc calitatea de asigurat n ziua n care s-a achitat
contribuia i o pstreaz potrivit legii.
Calitatea de asigurat o are, fr plata contribuiei pentru asigurrile sociale de sntate,
persoana care se afl n una dintre urmtoarele situaii, pe durata acestora:
- satisface serviciul militar;
- se afl n concediu medical, n concediu pentru sarcin i lehuzie sau n concediu medical
pentru ngrijirea copilului bolnav n vrst de pn la apte ani;
- execut o pedeaps privativ de libertate sau arest preventiv;
- face parte dintr-o familie care beneficiaz de ajutor social n conformitate cu prevederile
Legii nr. 67/1995 privind ajutorul social.
Sunt exceptate de la asigurarea obligatorie urmtoarele categorii de persoane:
- membrii misiunilor diplomatice acreditai n Romnia;
- cetenii strini care se afl temporar n ara noastr,
Aceste categorii de persoane pot contracta asigurri facultative pentru sntate.
Calitatea de asigurat i drepturile de asigurare nceteaz n urmtoarele situaii:
- o dat cu pierderea ceteniei sau a dreptului de reedin n ar;
- n caz de deces.
Persoanele crora le-a ncetat calitatea de asigurat i care doresc redobndirea acesteia o pot
solicita n scris, n termen de o lun de la data ncetrii, cu plata, n prealabil, a contribuiei
restante pentru asigurarile sociale de sntate.6

2.2. Finantarea Sistemului de Sntate din Romania si principalele


prestatii de asigurari sociale de sntate
Activitatea Casei Nationale de Asigurari de Sntate este una deosebit de complexa si se
refera in primul rand la aspectele economice si medicale care caracterizeaza sistemul
asigurarilor sociale de sntate.
Din punct de vedere financiar trebuie mentionat faptul ca Bugetul Fondului National Unic
de Asigurari Sociale de Sntate se aproba prin Legea anuala a bugetului de stat si tine cont
de:
- necesarul curent al activitatii medicale;
6

Vacarel Iulian,Finante Publice , Editia V, Editura Didactica si Pedagogica, p.286

- sumele reprezentand arieratele inregistrate la nivelul spitalelor si farmaciilor de circuit


deschis;
- resursele financiare existente la nivelul fiecarui judet;7

2.2.1.Sursele de constituire a fondurilor asigurrilor sociale pentru sntate


Sursele de finantare a sistemului de asigurari sociale sunt contributiile salariatilor, ale liberprofesionistilor si patronilor la care se adauga de multe ori si subventii din fondurile
bugetare.Importanta pe care o au acestea in finantarea sistemului difera de la o tara la alta.8
Fondurile asigurrilor sociale pentru sntate se constituie din contribuia asigurailor, din
contribuia persoanelor juridice i fizice care angajeaz personal salariat, din subvenii de la
bugetul de stat i de la bugetele locale, precum i din alte surse.
Administrarea fondului asigurrilor sociale pentru sntate se face prin Casa Naional a
Asigurrilor pentru Sntate i prin casele de asigurri pentru sntate judeene i a
municipiului Bucureti.
Fondul Casei Naionale de Asigurri de Sntate i fondurile caselor de asigurri de
sntate judeene i a municipiului Bucureti se constituie din:
- contribuii ale persoanelor fizice i juridice, n pri egale;
- subvenii de la bugetul de stat i de la bugetele locale;
- alte venituri.
Fondurile asigurrilor sociale pentru sntate se utilizeaz pentru:
- piaa medicamentelor i a serviciilor medicale acordate n cot de 75% i se administreaz
de Ministerul Sntii;
- 20% pentru cheltuieli de organizare i de capital ale sistemului asigurrilor sociale de
sntate;
- 5% pentru cheltuieli de administrare, funcionare i de capital ale acestui sistem.
Cotele de 20% i de 5% se administreaz de ctre Consiliul de administraie al Casei
Naionale a Asigurrilor pentru Sntate.
Disponibilitile fondurilor rmase nefolosite la finele anului se reporteaz n anul urmtor
i au aceleai destinaii.9
In sistemul public prestatiile de asigurari sociale reprezint venit de inlocuire pentru pierderea
totala sau partiala a veniturilor profesionale, ca urmare a batranetii, invaliditatii, accidentelor,
bolii, decesului, denumite riscuri asigurate.
Principalele forme de protectie a cetatenilor finantate din bugetul asigurarilor sociale de stat
sunt pensile, trimiterile la tratament si odihna, indemnizatiile, ajutoarele si unele cheltuieli cu
ocrotirea sanatatii.10
Prestatiile de asigurari sociale se acorda, corelativ cu obligatiile privind plata contributiei de
asigurari sociale sub forma de :
Pensii
Indemnizatii, Ajutoare
7

http://www.cnas.ro/despre-noi/prezentare-generala
Gdiua Marian, FInante Publice, Editura Independenta Economica 2005, Editia a doua, p.66
9
Vacarel Iulian,Finante Publice , Editia V, Editura Didactica si Pedagogica, p.286
10
Gdiua Marian, FInante Publice, Editura Independenta Economica 2005, Editia a doua, p.67
8

Alte tipuri de prestatii


In sistemul public se acorda urmatoarele categorii de pensii:
- pensia pentru munca depus i limita de vrst., la care varsta standard de pensionare este de
60 de ani pentru femei si 65 de ani pentru brbai, iar stagiul complet de cotizare este de 30 de
ani pentru femei i 35 de ani pentru brbai, pentru acordarea pensiei fiind necesar realizarea
unui stagiu minim de cotizare de 15 ani pentru femei ct i pentru brbai;

pensia de invaliditate, care se acord celor care i-au pierdut total sau cel puin jumtate
din capacitatea de munc i care au ndeplinit un stagiu minim de cotizare, ce variaz n raport
cu vrsta asiguratului la momentul ivirii invaliditii;

pensia anticipat, ce se acord cu cel mult cinci am naintea vrstelor standard de


pensionare la solicitarea asigurailor ce au depit stagiul complet de cotizare cu cel puin
zece ani;

pensia de urma, ce se acord ce se acord copiilor i soului supravieuitor.


In sistemul public se acorda urmatoarele categorii de indemnizatii

indemnizaii pentru prevenirea mbolnvirilor i recuperarea capacitii de munc;


indemnizaii pentru incapacitate temporar de munc;
indemnizaii n caz de maternitate;
indemnizaia de natere;
indemnizaia pentru creterea i ngrijirea copilului pan la doi ani
indemnizaia pentru ngrijirea copilului bolnav;

ajutorul n caz de deces.11


Asiguratii sistemului asigurarilor sociale de sntate au dreptul la :
Acordarea asistentei medicale
Concedii medicale si indemnizatii pentru incapacitate temporara de munca, cauzata
de boli obisnuite sau de accidente in afara muncii;
Concedii medicale si indemnizatii pentru prevenirea imbolnavirilor si recuperarea
capacitatii de munca, exclusiv pentru situatiile rezultate ca urmare a unor accidente de
munca sau boli profesionale;
- indemnizatie pentru reducerea timpului de munca;
- indemnizatie pentru carantina;
- tratament balnear in conformitate cu programul individual de
recuperare;
Concedii medicale si indemnizatii pentru maternitate;
Concedii medicale si indemnizatii pentru ingrijirea copilului bolnav in varsta de pana
la 7 ani, iar in cazul copilului cu handicap, pentru afectiuni intercurente, pana la
implinirea varstei de 18 ani
Concedii medicale si indemnizatii de risc maternal; 12

11
12

Gdiua Marian, FInante Publice, Editura Independenta Economica 2005, Editia a doua, p.67
Gdiua Marian, FInante Publice, Editura Independenta Economica 2005, Editia a doua, p.67

Concluzii
Rezumnd, contribuia de asigurri de sociale de sntate este una dintre cele apte
contribuii obligatorii pe care angajatorul are obligaia de a le reine i de a face viramentele n
cauz periodic (lunar/trimestrial) n contul Bugetului Asigurrilor Sociale i Fonduri Speciale
(BASS). Aceasta este distribuit ulterior la Fondul naional unic de asigurri sociale de
sntate.
Reforma sistemului de sntate din Romnia, este dependent de reforma sistemului
economic, de transformarea lui prin descentralizarea proprietii, consolidarea i dezvoltarea
proprietii private, ca resurs i centru motric
n prezent, la nivel naional se urmrete implementarea unei strategii coerente n scopul
creterii accesului populaiei la servicii medicale de calitate, eficientizarea sistemului de
furnizare i meninere a unui stil de via sntos, acas, la serviciu i n comunitate.
Cu privire la finanarea sistemului asigurrilor sociale de sntate din Romnia,
recomandrile propuse de reformare a sistemului sunt axate pe creterea nivelului de finanare
pentru sectorul de sntate, dezvoltarea unui sistem de alocare a resurselor bazat pe criterii
transparente i evidene medicale i respectiv introducerea i susinerea mecanismelor de plat
bazate pe eficiena i calitatea actului medical. Soluia fundamental este alocarea a 8-10%
din PIB pentru sntate, i o utilizare eficient a fondurilor alocate.

Bibliografie
1. Gdiua Marian, Finane Publice, Editura Independent Economica 2005,
Ediia a doua
2. Vcrel Iulian, Finane Publice , Ediia V, Editura Didactic i
Pedagogic
3. Videan Viorela-Ligia, Asigurrile Sociale De Sntate n Romnia
Realiti i Perspective, Universitatea Babe-Bolyai Cluj-Napoca
Facultatea De tiine Economice i Gestiunea Afacerilor, Cluj Napoca,
2010
4. http://www.cnas.ro/despre-noi/prezentare-generala

10