Sunteți pe pagina 1din 6

CONTRACT INDIVIDUAL DE MUNC N VEDEREA PRESTRII ACTIVITII N STRINTATE

CONTRACT INDIVIDUAL DE MUNC


ncheiat i nregistrat sub nr. ... / ......... n registrul general de eviden a salariailor
Data ncheierii contractului

A. Prile contractului Angajator - persoana juridic/fizic ................ , cu sediul/domiciliul n .............. 1, nregistrat la registrul comerului/autoritile administraiei publice din ................ sub nr. ............... , cod fiscal .............. , telefon ............. , reprezentat legal prin ................ , n calitate de .................. , i salariatul/salariata - domnul/doamna .................... , domiciliat/domiciliat n localitatea .............. , str. .............. nr. ..... , judeul ............ , posesor/posesoare al/a buletinului/crii de identitate/paaportului seria ........ nr. ....... , eliberat/eliberat de ........... la data de ..........., C ! ................., autorizaie de munc/permis de edere n scop de munc seria .......... nr. ............... din data ..................... , am nc"eiat prezentul contract indi#idual de munc n urmtoarele condiii asupra crora am con#enit$ B. Obiectul contractului: ........................................................................................... C. Durata contractului: a% nedeterminat, salariatul/salariata ........................... urm&nd s nceap acti#itatea la data de ...................... ' b% determinat, de ......... luni, pe perioada cuprins ntre data de .............. i data de .............. /pe perioada suspendrii contractului indi#idual de munc al titularului de post. D. Locul de unc 1. Acti#itatea se desfoar n ................................. ( !. "elul uncii )uncia/meseria ..................................... conform Clasificrii ocupaiilor din *om&nia ". Atribuiile #ostului Atribuiile postului sunt pre#zute n fia postului, ane+ la contractul indi#idual de munc. "$ Criteriile de evaluare a activitii #ro%esionale a salariatului

................................................................................................................................... .... &. Condiii de unc ,1. Acti#itatea prestat se desfoar n condiii normale/deosebite/speciale de munc, ......................................................... -. '. Durata uncii 1.. norm ntreag, durata timpului de lucru fiind de .......... ore/zi, .......... ore/sptm&n. a% *epartizarea programului de lucru se face dup cum urmeaz$ ............. /ore zi/ore noapte/inegal%. b% !rogramul de lucru se poate modifica n condiiile regulamentului intern/contractului colecti# de munc aplicabil. (.. fraciune de norm de .......... ore/zi, ......... ore/sptm&n ....................... . a% *epartizarea programului de lucru se face dup cum urmeaz$ .............. /ore zi/ore noapte%. b% !rogramul de lucru se poate modifica n condiiile regulamentului intern/contractului colecti# de munc aplicabil. c% u se #or efectua ore suplimentare, cu e+cepia cazurilor de for major sau pentru alte lucrri urgente destinate pre#enirii producerii unor accidente sau nlturrii consecinelor acestora. (. Concediul 0urata concediului anual de odi"n este de ............ zile lucrtoare, n raport cu durata muncii /norm ntreag, fraciune de norm%. 0e asemenea, beneficiaz de un concediu suplimentar de ..................... ). *alariul:
1. Plata salariului i a celorlalte drepturi bneti se va face n ..

(Se precizeaz moneda n care urmeaz a se realiza plata drepturilor bneti, precum i cursul de schimb la data ncheierii contractului, potrivit cotaiei BNR)4

(. 1alariul de baz lunar brut$ ...lei -. Alte elemente constituti#e$ a% sporuri ... ' b% indemnizaii ... ' b1% prestaii suplimentare n bani ......................................... b(% modalitatea prestaiilor suplimentare n natur ..................................... c% alte adaosuri .... 2. .rele suplimentare prestate n afara programului normal de lucru sau n zilele n care nu se lucreaz ori n zilele de srbtori legale se compenseaz cu ore libere pltite sau se pltesc cu un spor la salariu, conform contractului colecti# de munc aplicabil sau 3egii nr. 4-/(55- - Codul muncii. 4. 0ata/datele la care se pltete salariul este/sunt ... +. Dre#turi i obligaii ale #rilor #rivind securitatea i sntatea n a% ec"ipament indi#idual de protecie ... ' unc:

b% ec"ipament indi#idual de lucru ... ' c% materiale igienico-sanitare ... ' d% alimentaie de protecie ... ' e% alte drepturi i obligaii pri#ind sntatea i securitatea n munc ... L. Alte clau,e: a% perioada de prob este de ....................... zile calendaristice' b% perioada de prea#iz n cazul concedierii este de ............ zile lucrtoare, conform 3egii nr. 4-/(55- - Codul muncii sau contractului colecti# de munc' c% perioada de prea#iz n cazul demisiei este de ........ zile lucrtoare, conform 3egii nr. 4-/(55- - Codul muncii, cu modificrile i completrile ulterioare sau Contractului colecti# de munc aplicabil' d% n cazul n care salariatul urmeaz s-i desfoare acti#itatea n strintate, informaiile pre#zute la art. 16 alin. /1% din 3egea nr. 4-/(55- - Codul muncii se #or regsi i n contractul indi#idual de munc' e% alte clauze. -. Dre#turi i obligaii generale ale #rilor 1.1alariatul are, n principal, urmtoarele drepturi$ a% dreptul la salarizare pentru munca depus' b% dreptul la repaus zilnic i sptm&nal' c% dreptul la concediu de odi"n anual' d% dreptul la egalitate de anse i de tratament' e% dreptul la securitate i sntate n munc' f%dreptul la acces la formare profesional. (. 1alariatului i re#in, n principal, urmtoarele obligaii$ a% obligaia de a realiza norma de munc sau, dup caz, de a ndeplini atribuiile ce i re#in conform fiei postului' b% obligaia de a respecta disciplina muncii' c% obligaia de fidelitate fa de angajator n e+ecutarea atribuiilor de ser#iciu' d% obligaia de a respecta msurile de securitate i sntate a muncii n unitate' e% obligaia de a respecta secretul de ser#iciu. -. Angajatorul are, n principal, urmtoarele drepturi$ a% s dea dispoziii cu caracter obligatoriu pentru salariat, sub rezer#a legalitii lor' b% s e+ercite controlul asupra modului de ndeplinire a sarcinilor de ser#iciu' c% s constate s#&rirea abaterilor disciplinare i s aplice sanciunile corespunztoare, potri#it legii, contractului colecti# de munc aplicabil i regulamentului intern' d% s stabileasc obiecti#ele de performan indi#idual ale salariatului. 2. Angajatorului i re#in, n principal, urmtoarele obligaii$ a% s nm&neze salariatului un e+emplar din contractul indi#idual de munc, anterior nceperii acti#itii' a1% s acorde salariatului toate drepturile ce decurg din contractele indi#iduale de munc, din contractul colecti# de munc i din lege'

b% s asigure permanent condiiile te"nice i organizatorice a#ute n #edere la elaborarea normelor de munc i condiiile corespunztoare de munc' c% s informeze salariatul asupra condiiilor de munc i asupra elementelor care pri#esc desfurarea relaiilor de munc' d% s elibereze, la cerere, un document care s ateste calitatea de salariat a solicitantului, respecti# acti#itatea desfurat de acesta, durata acti#itii, salariul, #ec"imea n munc, n meserie i n specialitate' e% s asigure confidenialitatea datelor cu caracter personal ale salariatului. .. Condiii de cli /se descriu toate condiiile climaterice din ara n care se #a desfura acti#itatea 4% O. /egle entri legale #rinci#ale din legislaia uncii din ara n care se va des%ura activitatea: (se menioneaz cele mai importante acte normative din domeniul dreptului muncii i se menioneaz elementele de specificitate)6. P. Perioade de #rob i de #reavi,: a% perioada de prob este de .................................. b% perioada de prea#iz n cazul demisiei este de ................ zile calendaristice. c% perioada de prea#iz n cazul concedierii este de ............... zile lucrtoare. /. Obiceiurile s#eci%ice ale locului (se menioneaz obiceiurile locului a cror nerespectare i-ar pune salariatului n pericol viaa, libertatea sau sigurana personal)7. !rezentul contract indi#idual de munc s-a nc"eiat n dou e+emplare, c&te unul pentru fiecare parte. *. *oluionarea con%lictelor Conflictele n legtur cu nc"eierea, e+ecutarea, modificarea, suspendarea sau ncetarea prezentului contract indi#idual de munc sunt soluionate de instana judectoreasc competent material i teritorial, potri#it legii. Dis#o,iii %inale !re#ederile prezentului contract indi#idual de munc se completeaz cu dispoziiile 3egii nr. 4-/(55- - Codul muncii i ale contractului colecti# de munc aplicabil nc"eiat la ni#elul angajatorului/grupului de angajatori/sectoare de acti#itate, nregistrat sub nr. ........... / .............. la 7nspectoratul teritorial de munc a judeului/municipiului ........................... /8inisterul 8uncii i 1olidaritii 1ociale. .rice modificare pri#ind clauzele contractuale n timpul e+ecutrii contractului indi#idual de munc impune nc"eierea unui act adiional la contract, conform dispoziiilor legale, cu e+cepia situaiilor n care o asemenea modificare este pre#zut n mod e+pres de lege. !rezentul contract indi#idual de munc s-a nc"eiat n dou e+emplare, c&te unul pentru fiecare parte.

.. Conflictele n legtur cu nc"eierea, e+ecutarea, modificarea, suspendarea sau ncetarea prezentului contract indi#idual de munc sunt soluionate de instana judectoreasc competent material i teritorial, potri#it legii. A 9A:A;.*, .................................. 1A3A*7A;, ..............................

!e data de .......................... prezentul contract nceteaz n temeiul art. ...... din 3egea nr. 4-/(55- - Codul muncii, n urma ndeplinirii procedurii legale.
ANGAJATOR, .................................. SALARIAT, ..................................

.ote:
ara, adresa complet ara, localitatea, localizarea complet a locului de munc " Se specific n concret ce presupun condi!iile deose"ite sau speciale de munc, potri#it le$isla!iei !rii n care urmeaz s se desf%oare acti#itatea. # &e e'emplu, pentru desf%urarea acti#it!ii n (roa!ia) *una +sim"ol #alutar ,R*- . are ca su"di#iziune lipa +/ 0una 1 /22 lipa-. / *una #aloreaz apro'imati# 2.3/ lei $ &e e'emplu, pentru un contract de munc cu desf%urarea acti#it!ii n 4$ipt) (lima este su"tropical pe litoralul 5rii 5editerane %i n &elta Nilului, cu #alori medii ale temperaturii de /67( iarna %i 897( #ara. :recipita!iile sunt sczute %i scad ndeose"i n timpul iernii) ;88 mm la Ale'andria %i numai /62 mm la (airo. La sud de capital clima este tropical.de%ertic cu precipita!ii aproape ine'istente %i #alori ridicate ale temperaturilor. % &e e'emplu, pentru un contract de munc cu desf%urarea acti#it!ii n <ul$aria) . conflictele de munc sunt de competen!a instan!elor de drept comun, nee'ist=nd instan!e specializate de dreptul muncii> . contractul de munc se poate nc?eia nc de la #=rsta de /; ani +fetele-, respecti# /9 ani +"ie!ii- @ pentru anumite acti#it!i> . contactul de munc pe durat determinat poate dura p=n la ; ani> . rspunderea patrimonial se poate an$aAa pe "aza unei decizii de imputare> . salariatul poate fi concediat fr prea#iz) disciplinar, dac este condamnat penal, dac i este interzis e'ercitarea profesiei, prin ?otr=re penal, dac refuz oferta de a ocupa un loc de munc corespunztor capacit!ii sale de munc, pe moti# medical. & &e e'emplu, pentru un contract de munc cu desf%urarea acti#it!ii n Ara"ia Saudit. . Bizele se o"!in numai de la am"asadele Ara"iei Saudite din strintate. Nu este posi"il o"!inerea #izelor la frontier. . Orice cerere de #iz tre"uie s fie $arantat de un sponsor. Orice rezident strin depinde de un sponsor saudit %i tre"uie s dispun de o carte de seAur +iCama-. . Le$isla!ia saudit o"li$ an$aAatorul s pstreze pa%aportul an$aAatului. Acesta din urm nu poate prsi teritoriul dec=t dup o"!inerea de ctre an$aAator a unei #ize de ie%ire.
!

. :entru cei sosi!i n "aza contractelor de munc, dup perioada de pro" +de re$ul trei luni- se eli"ereaz permise de %edere temporar, #ala"ile doi ani, cu posi"ilitatea re nnoirii pentru o perioad similar. . (onstituie infrac!iuni la re$imul intrrii %i %ederii) trecerea ile$al a frontierei, introducerea ile$al de produse periculoase, folosirea de acte false, implicarea n acti#it!i contrare ordinii de drept %i securit!ii na!ionale. La acestea se adau$ contra#en!iile, ntre care cea mai serioas este prsirea locului de munc de la un sponsor %i trecerea la un alt sponsor. . 4ste interzis importul n Ara"ia Saudit de carne %i produse din carne de porc, dro$uri, alcool su" orice form, materiale e'plozi"ile %i muni!ie. . Demeile nu pot circula ne nso!ite %i nu pot conduce auto#e?icule. . Doto$rafierea cldirilor $u#ernamentale, a facilit!ilor militare %i a palatelor re$ale este interzis. &e%i nu este interzis prin le$e, e'ist nc o anumit sensi"ilitate n ceea ce pri#e%te foto$rafierea locurilor pu"lice, ndeose"i n locurile unde sunt prezente femei %i copii. . Asi$urarea medical este o"li$atorie n Ara"ia Saudit.