Sunteți pe pagina 1din 6

BIBLIOGRAFIE Pentru elaborarea lucrrii de licen A.

Lucrri de Managementul resurselor umane:


.Lu!acs"E. # Managementul resurselor umane, volumul I:Procurare, motivare, evaluare, Editura Fundaiei Universitare Dunrea de Jos, Galai, 2006. $.Lu!acs"E. # Managementul resurselor umane, volumul II. Dezvoltarea strategic, utilizare ergonomic" Editura Fundaiei Universitare Dunrea de Jos, Galai,2006. %.Lu!acs E." & Evaluarea performanelor profesionale, Editura Economic, Bucureti,2002 '.Le(ter").Manolescu A." *+i,u I." -.a.m.d.&Managementul resurselor umane, studii de caz, probleme,teste, Editura Economic, Bucureti,!""". ..Mat+is"R." /ica P." Rusu *." & Managementul resurselor umane" Editura Economic, Bucureti,!""# 0. P1ni-oar" G." P1ni-oar" I.O.& Managementul resurselor umane, Editura $olirom, %ai, 200& 2. 3r. Pell" Art+ur R. # Managementul resurselor umane, Editura 'urtea vec(e, Bucureti, 200# 4. Armstrong" M. # Managementul resurselor umane. Manual de practic, Editura 'odecs, Bucureti, 200) 5. Abrudan" M.M6 3eaconu" A.6 Lu!acs" E.6 7omescu" A.M.6 Po8" F.& Manualul Departamentului de resurse umane, Editura Universitii din *radea, 200" 9. *ole" G.A. # Managementul personalului, Editura '*DE'+, Bucureti, 2000 . *onstantin" 7.6 *onstatin&:toica" A. # Managementul resurselor umane, %nstitutul Euro,ean, %ai, 2002 $. /icolescu" O. ;coordonator< # Managerii i managementul resurselor umane, Editura Economic, Bucureti, 200%. *+i-u" ).A. ;coordonator<& Manualul specialistului n resurse umane, 'asa de editur %.E'+*/, Bucureti, 2002 '. :tanciu" :.6 Ionescu" M.6 Leo,aridis" *.6 :tnescu" 3. # Managementul resurselor umane, 'omunicare ro, Bucuresti, 200) .. Rotaru" A.6 Prodan" A. # Managementul resurselor umane, Editura +edcom 0i1ris, %ai, !""2 0. Burloiu" P. # Managementul resurselor umane. !ratare global interdisciplinar, Editura 0umina 0e3, Bucureti, !""# Lucrrile de mai sus sunt utile 8entru elaborarea oricrei teme din domeniul MR=" deoarece abordea> cam toate acti,itile ce constituie domeniul MR=. :8aiul dedicat ?n aceste cri di(eritelor acti,iti de MR= este" ?n general" c1te un ca8itol. Pentru a8ro(undare" ?n (uncie de titlul lucrrii de licen" consultai si lista de mai @os:

Recrutare -i selecie" Inter,iurile (olosite ?n MR=:


. Le Bras" F. # "ecretele unui bun curriculum vitae, Editura 4eora, Bucureti, 2000 $. Bram+am" A.6 *oB" 3. # #um s obii uor un loc de munc, Editura 4eora, Bucureti, 2000 %. Codgson" :. # Interviul de anga$are, Editura $olirom, %ai, 2006 '. :ieDert" C.C. # !otul despre interviu, Editura 4e(nic, Bucureti, !""" .. AaE" R. # Interviuri de mare succes, Editura 5eteor $ress, Bucureti, 2002 0. Petit" F. # Manipularea n anga$ri, Editura 6ntet 77 $ress, Fili,etii de 48r9, $ra(ova 2. Peel" M.6 3ale" M. # %ntrebri de&a gata pentru interviu, Editura 6l:a, Bucureti, 200) 4. Eggert" M. # Interviul perfect, Editura /aional, !""2

Moti,area R=:
. 3one" I. # "alariul i motivaia muncii, Editura E3,ert, Bucureti, 2000 $. Figlar" F.6 :a,age" A. # Motivaia, o cale spre performane deosebite, Business4ec( %nternational, !""" %. P1ni-oar" G.6 P1ni-oar" I.O. # Motivarea eficient, Editura $olirom, %ai, 200& '. MasloD" A. C. # Motivaie i personalitate, Editura 4rei, Bucureti, 200# .. Prodan" A. Managementul de succes. Motivaie i comportament, Editura $olirom, %ai, !"""

Anali>a -i descrierea 8osturilor :


. *+i-u" ). A. ;coordonator< # Posturi, salarii i...beneficii, Editura %.E'+*/, Bucureti, 200& $. Pitariu" C. # Proiectarea fielor de post, evaluarea posturilor de munc i a personalului, 'asa de Editura %.E'+*/, Bucureti, 200)

Leaders+i8 -i stiluri de management:


. Landsberg" M. # 'eaders(ip, Editura 'urtea vec(e, Bucureti, 200& $. Man(red Gets de )ries # 'eaders(ip& )rta i miestria de aconduce, Editura '*DE'+, Bucureti, 200) %. 7ic+E" /.6 *o+en" E. # 'iderul sau )rta de a conduce, Editura 4eora, 2000 '. MaBDell" A. *. # #ele *+ de legi supreme ale liderului, Editura )maltea, *,,* .. Flate" M. ; 'eaders(ip i Management, Editura $olirom, %ai, 2000. Bennis" H.< /anus" B. ; 'iderii& "trategii pentru preluarea conducerii, Businesstec( %nternational, 2000 2. 3orna" A. ; 'iderul carismatic, Editura 'orint, Bucureti, 200-

Managementul carierei6 anga@are -i 8romo,are:


. Grosu" /. # Managementul carierei, teste i te(nici pentru anga$are i promovare, Editura Dacia, 'lu=> /a,oca, 2006 $. 7em8lar" R. # #ele +, reguli ale carierei de succes, .entro,? +traton, Bucureti, 2006 %. Par!inson" M. # -(idul carierei, Editura 6ll Bec@, 1U'U.E4%, 2002 '. Rducanu" A. # #um s reueti prin tine nsui, 0icentia $u1lis(in9, Bucureti, 2002 .. )lsceanu" M. # Managementul carierei, 'omunicare ro, 2002 0. Bird" PollE # #um s te vinzi, Editura 6lternative, !""# 2. Aanda" L. # !este pentru alegerea carierei, Businesstec( %nternational, 200)

Munca ?n ec+i8:
. Hest" M. A. # 'ucrul n ec(ip, Editura $olirom, %ai, 200& $. Carrington&Mac!in" 3. # #um se formeaz o ec(ip de succes, Editura 4eora, Bucureti, 2002 %. Celler" R. # #um s motivm ec(ipa, Enciclo,edia .6*, 200! '. Lencioni" P. # #inci disfuncii ale muncii n ec(ip, Editura 'urtea Aec(e, Bucureti, 20!0 .. Eales&H+ite" R. # #um s formezi ec(ipe eficiente, Editura 6ll Bec@, Bucureti, 2000. MaBDell" A.*. # #ele +. legi ale muncii n ec(ip, Editura 6maltea, Bucureti, 200)

E,aluarea 8er(ormanelor 8ro(esionale6 Managementul 8er(ormanei


. Lu!Ics" E. # Evaluarea performanelor profesionale, Editura Economic, Bucureti, 2002 $. Pitariu" C. # Managementul resurselor umane& Evaluarea performanelor profesionale, Editura 6ll Bec@, Bucureti, 2000 %. Petelean" A.6 *iotea" F.6 On" A. # /esursele umane i performana n organizaii, Editura Universitii $etru 5aior 48r9u 5ure, 200) '. 3aniels" A.*. # Managementul performanei, Editura $olirom, %ai, 200#

3e>,oltarea resurselor umane:


. Rae Leslie # !e(nici de formare, Editura Universal Dalsi, 200! $. *urteanu" 3.6 *+i,u" I.6 Po8a" I. # -(idul trainerului, Editura %.E'+*/, Bucureti, 200& %. *ardon" A. # #oac(ing pentru ec(ipele de directori, Editura '*DE'+, Bucureti, 200)

'. BalaEe" G.6 Marian" L.6 7ri8on" A. # Performan prin formare continu, Editura Universitii $etru maior 48r9u>5ure, 200) .. /oEe" 3.6 Pi,eteau" A. # -(id practic pentru formare continu, Editura 4e(nic, Bucureti, !""6 0. Lu!acs"E. # Managementul resurselor umane, volumul II. Dezvoltarea strategic, utilizare ergonomic" Editura Fundaiei Universitare Dunrea de Jos, Galai,2006.

B. Lucrri de Management com8arat


. Lu!Ics" E. & Management comparat, Editura Euro,lus, Galai, 200#< $. Burdu-" E. & Management comparat internaional, Editura Economic, Bucureti, 200!< %. Istocescu" A. & Management comparat internaional, Editura 6+E Bucureti, 200&< '. /icolescu" O. & Management comparat, Editura Economic, Bucureti, !""# .. Co(stede" Geert #Managementul structurilor multiculturale, Editura Economica, Bucureti, !""6 0. Ionescu" G+.G+. # Dimensiunile culturale ale mangementului, Editura Economic, Bucureti, !""6 2. Mi+u" Ioan # Euromanagement, Editura Economic, Bucureti, 2002 4. McFarlin" 3ean B. # International Management. "trategic 0pportunities and #ultural #(allanges, Bou9(ton 5i::lin 'om,anC, Boston, 200) 5. 7rom8enaars" Fons6 Camden&7urner" *+arles # /iding !(e 1aves of #ultures, /ic(olas BrealeC $u1lis(in9, 0ondon, 2000 9. 3ore" Ronald # %ntreprinderea britanic, ntreprinderea $aponez, Editura 4e(nic, '(iinu, !""2 . Alt+en" GarE # #um s&i nelegem pe americani, Editura /iculescu, 200& $. P+ili8 Glouc+e,itc+ # 2uggernaut& #(eile succesului german n afaceri, Editura +edona, 4imioara, !""6 %. Marina-" Marius # Managementul comparat al resurselor umane, Editura Economic, Bucureti, 2002 Lucrrile din aceast list" le recomand celor care au ca tem licen un studiu com8arati, ?n domeniul managementului.

*. Lucrri de *om8ortament organi>aional:


. Lu!Ics" E.: #omportament organizaional, Editura Evri@a, Brila, 200! $. Ao+ns" G.: #omportament organizaional, Editura Economic, Bucureti, !""2

%. )lsceanu" M.: 0rganizaii i comportament organizaional, Editura $olirom, %ai, 200) '. Moldo,eanu" G.: )naliz i comportament organizaional, Editura Economic, Bucureti, 200& .. 3e )issc+er" Pierre: Dinamica grupurilor, Editura $olirom, %ai, 200! 0. Bell" Art+ur C. # -estionarea conflictelor n organizaii, Editura $olirom, %ai, 200# 2. Greenberg" Robert A. # 3e(avior in 0rganizations, $rentice Ball, /eD JerseC, 200) 4. :teers" Ric+ard # Introduction to 0rganizational 3e(avior, Bar,er'ollins $u1lis(ers, /eD Eor@, !""! 5. Preda" M. # #omportament organizational& teorii, e4erciii i studii de caz, Editura $olirom, %ai, 2006 9. *onstantin" 7. # Evaluarea psi(ologic a personalului, Editura $olirom, %ai, 200Jn lucrrile de mai sus" ,or gsi su8ort teoretic cei care au teme de licen 8recum K :c+imbare organi>aional L" MPuterea ?n organi>aiiN sau M :tresul la locul de muncN. Mai recomand si Re,ista de Psi+ologie Organi>aional" editat de =ni,ersitatea din Bucure-ti

3. Lucrri de Etica ?n a(aceri:


. *a8celea" )aleriu>Etica, Editura 6rc, '(iinu, 200) $. *rciun" 3an6 Morar" )asile6 Maco,iciuc" )asile > Eica afacerilor, Editura $aideia, Bucureti, 200& %. Abrudan" M." 3eaconu" A." Lu!acs" E. ; Ec(itate i descriminare n managementul resurselor umane, Fn curs de a,ariie la Editura 6+E Bucureti '.Le Bil+an" *ristine> Marile probleme ale eticii, %nstitutul Euro,ean ,%ai, !""" ..7igu" Gabriela> Etica afacerilor n turism, Editura Uranus, Bucureti, 200) 0. Iamandi" I. E." Fili8" R ; Etic i responsabilitate social corporativ n afacerile internaionale, Editura Economic, Bucureti, 2002 2. Post" A.E." LaDrence" A.7." Heber" A. ; 3usiness and "ociet5. #oporate "trateg5, Public Polic5, Et(ics, 5cGraD>Bill, Boston, 2002 4. Fis+er" *.3." :c+oen(eldt" L.F." :+aD" A.B. ; 6uman /esourse Management, Bou9(ton 5i::lin 'om,anC, Boston, !""" Aceast list ,a (i de a@utor celor care abordea> MEc+itate -i discriminare ?n MR=N

E. Lucrri de Management general


Armstrong" M > #um s fii un manager i mai bun, Editura 5eteor $ress, Bucureti, 200#<

$.*erto" :. *.& Managementul modern, Editura 4eora, Bucureti, 2002< %.3ruc!er" P > Despre profesia de manager, Editura 5eteor $ress, Bucureti< '.Ionescu" G+.G+.6 *a>an" E.6 /egru-a" A. L > Management organizaional, Editor 4ri1una Economic, Bucureti, 200!< ..Lu!acs" E.6 /icolai" M.6 =drescu" 3 > Management organizaional i al resurselor umane, Editura 6ius, 'raiova, 200& < 0. /ica" P. 6 Prodan" A. 6 I(timescu" A >Management, Editura +anvialC, %ai, !""6< 2./icolescu" O. 6 )erboncu" I >Management, Editura Economic, Bucureti, !""# 4.Pastor" I.6 Petelean" A.&Principiile managementului, Editura Dacia, 'lu=>/a,oca, 200- < 5.Forlenan" 7. 6Burdu-" E. 6*8rrescu" G >Management organizaional, Editura Economic, Bucureti, !""2 < 9.I3M International 6 London Business :c+ool 67+e Harton :c+ool o( t+e =ni,ersitE o( PennEil,ania>#um s stp7neti managementul la perfecie, Editura .entro,?+traton, Bucureti, 2000

Aceste lucrri ,or (i de (olos 8entru reali>area temei MMetode moderne de managementN.

*on(.dr.Edit Lu!acs