Sunteți pe pagina 1din 6

FACTORII REUSITEI SCOLARE Reuita colar etichetat ca randament colar, este variabila complex care exprim adaptabilitatea elevului

la sarcinile colare. Dezvoltarea psihica a elevilui are o "istorie individuala ", a carei fundamentare se realizeaza inca din familie . Copilul , crescut intr-un anumit tip de climat afectiv si intelectual , va asimila mai usor acele valori socioculturale cu care vine in contact repetat si nemijlocit inca prin modelele de conduita ale parintilor . amilia indeplineste , prin functia sa de socializare a copilului , un rol nebanuit de important in formarea ierarhiei valorilor individuale . amiliile cu nivel de aspiratie ridicat , orientate spre succese si performante , acorda o importanta deosebita reusitei scolare a copilului .!n acest tip de familie , la baza motivarii bucuriilor sau a necazurilor , a succeselor sau a insucceselor , intr-un cuvant a autoevaluarii , stau realizarile ."ctivitatea colar se prezint ca o interac#iune complex a mai multor factori. "stfel reuita sau nereuita elevilor poate fi explicat prin modul $n care aceti factori sunt implica#i $n or%anizarea i desfurarea activit#ilor colare. "ceti factori pot fi clasifica#i $n& -factori interni 'biolo%ici, psiholo%ici() -factori externi 'sociali, peda%o%ici(,

*rebuie subliniat faptul c to#i factorii sunt modificabili. actorii externi se schimb ca efect al ameliorrii lor permanente, iar cei interni se modeleaz sub influen#a continu a factorilor externi, $n special a ac#iunii educative. +e vom referi $n continuare la factorii asupra crora putem ac#iona $n mod direct sau prin intermediul ac#iunii educative. Familia ,ornind de la cadrul cel mai %eneral al condi#iilor externe, trebuie men#ionat $nsem-ntatea pe care o are mediul familial, natura influen#elor acestuia pentru $ntrea%a dezvoltare a copilului. -ste cunoscut astfel c unele familii ofer mediul cultural favorabil dezvoltrii copilului, $n timp ce altele prezint o situa#ie precar sub raport material, cultural i un nivel sczut al aspira#iilor, cu efecte ne%ative asupra proceselor de mobilizare i motivare a elevilor pentru activitatea de $nv#are.

!nfluen#a factorilor familiali are un rol mai important $n primele trepte ale colarit#ii. -levul provenit dintr-un mediu familial favorizant beneficiaz chiar de la $nceputul colarit#ii de un ,,capital cultural. identic sau foarte apropiat cu cultura vehiculat de coal, ceea $i va asi%ura succesul colar i ulterior cel profesional. Colaborarea real dintre coal i familie, mai ales $n cazul elevilor slabi la $nv#tur, poate fi un factor favorizant al $nvin%erii de ctre elev a dificult#ilor sale colare. Rela#iile interpersonale destinse, atmosfera emo#ional i psiho-social calm i de%ajat a mediului familial i colar $i pune amprenta asupra ima%inii de sine, asupra trebuin#elor eului, dorin#ei de autodepire a elevului, care influen#eaz ne$ndoielnic succesul su colar. Inteligena colar !nteli%enta scolara cu valoare pur operationala , desemneaza in perspectiva conceptiei lui /.,ia%et echilibrul dinamic dintre asimilarea cerintelor scolare si acomodarea la acestea , la diferite niveluri de scolarizare . !nteli%enta scolara este o forma specifica , particulara , a inteli%entei , care se diferentiaza de inteli%enta %enerala , %lobala , verbala , practica etc. , mai ales prin specificitatea continutului sau, dar , in acelasi timp , se supune le%ilor %enerale ale dezvoltarii mintale . Definirea inteli%entei scolare este posibila numai in raport cu activitatea scolara , ea exprimand %radul de adaptare a elevului la cerintele activitatii de tip scolar .!nteli%enta scolara este , deci , o notiune prin excelenta relativa , care depinde in acelasi timp de variatiile permanente ale scolii , ale sarcinilor scolare si ale personalitatii elevilor. actorii intelectuali nu explic dec0t par#ial rezultatele colare, alturi de factorii nonintelectuali de personalitate, nesesiza#i de probele de inteli%en#.-levul, fiind o realitate vie i nu o no#iune abstract, el este nu numai inteli%en#, ci i emotivitate, dorin#e, impulsuri. "ceast realitate trebuie avut mereu $n vedere deoarece inteli%en#a ac#ioneaz dup modul $n care o mobilizeaz i o orienteaz factorii emotiv-activi ai personalit#ii.

,roblema inteli%en#ei colare nu se poate aborda fr referiri la motivaie care determin realizarea poten#ialit#ilor i mobilizarea aptitudinilor. +ivelul de dezvoltare a aptitudinilor determin curiozitatea, interesul, atitudinea elevului fa# de o anumit disciplin de $nv#m0nt. "stfel, cei care au, de exemplu, aptitudini matematice mai pu#in dezvoltate vor evita de cele mai multe ori desfurarea activit#ii matematice. !nteli%en#a este doar unul din elementele constela#iei factorilor interni ai performan#ei colare. "ceasta depinde, pe l0n% inteli%en#, i de alte condi#ii interne 'motiva#ie, atitudine( c0t i externe 'metoda, exi%en#ele, natura sarcinilor colare, manualul(. !nteli%enta scolara nu ste o valoare psihica absoluta . -ficienta ei este conditionata mereu de intrea%a viata a elevului , mai ales de particularitatile afectiv-motivationale si conative ale personalitatii .-xista o tendinta de crestere a rolului factorilor nonintelectuali de personalitate in determinarea reusitei scolare pe masura trecerii de la o clasa la alta coala 1nul din factorii responsabili ai reuitei colare a elevilor, alturi de familie este coala. 2nv#torul este cel care, prin practicarea unor metode pedagogice acti e i indi iduali!ate" care trezesc i men#in curiozitatea elevului i atitudinea pozitiv fa# de $nv#are asi%ur reuita colar a acestuia. Rolul factorilor interpersonali, adic al rela#iilor dascl 3 elev, care au o coloratur emo#ional, este cu at0t mai important $n $nv#rea matematicii, cu c0t activitatea matematic solicit o $ncordare mintal serioas. Cadrul didactic trebuie s fac fa# cu succes tuturor rolurilor pe care trebuie s le $ndeplineasc& an%ajat al colii, dascl al unui colectiv de elevi,

partener de dialo% pe diverse teme, consilier $n probleme psiho-peda%o%ice i familiale i chiar asistent social. 2n momentul $n care el nu face fa# onorabil acestor sarcini, nefiind pre%tit profesional, va aprea o atmosfer tensionat $ntre coal i familie. Dac $ns $nv#torul iubete copiii, va %si totdeauna, din instinct, calea care duce spre sufletul lor, va afla $n timp util despre nelmuririle i impasul $n care se %sesc la un moment dat. 4tim cu to#ii c $n amintirile unui adult rm0ne omul-profesor i mai pu#in profesorul-om, de aceea nu putem dec0t s ne exprimm, $mpreun cu 5ucian 6la%a, $ncrederea c ,,no#iunile de $nv#tor i elev vor fi $nlocuite odat frumos prin cele de 78 i 78..

#I#LIO$RAFIE
9. %umitriu Con&tana" Teoria i practica evalurii, -ditura ,!8, !ai, :;< pa%., :==>" !?6+ >@A-B=B-;:=-BC:-A) 9. %umitriu Con&tana, ?acarD 5iliana, Pedagogie I. Suport pentru curs i seminar, -ditura "lma 8ater, 6acDu, 9=C pa%., :==@, !?6+ 9=& >@C-AC>:-@9-C) 9C& >@A->@CAC>:-@9-@) %umitriu, Con&tana, Introducere n cercetarea psihopedagogic , -.D.,., R."., 6ucureti, :C: pa%., :==<, !?6+ >@C-C=-9=C@-;) in curs de reeditare, :=9= 9. Dumitriu, Eh., %umitriu, Con&tana, Psihopedagogie - curriculum suport pentru examenele de definitivare i gradul II n nvm nt , ediia a II-a, -.D.,., R."., <9< p%., :==<, !?6+ >@C-C=-9AB<-C, capitolele& !F 'pp. @=->=(, !G 'pp. :=A-::B(, G 'pp. ::B:CA(, G! 'pp. :C>-:<>(, G!! 'pp. :;=-:AC(, G!!! 'pp. :A<-C=<(, G!F 'pp. C=;-C:@(, GF 'pp.C:A-C<=( , GF! 'pp. C<9-CBB(, GF!! 'pp. CB@-C>C(, GF!!! 'pp. C><-<=B() 9. %umitriu, Con&tana, Strategii alternative de evaluare. !odele teoretico experimentale, -.D.,., R."., 6ucureti, :A< pa%., :==C, !?6+ >@C-C=-:C@=-9) :. Dumitriu, Eh., %umitriu, Con&tana, Psihopedagogie - curriculum suport pentru examenele de definitivare i gradul II n nvm nt , -.D.,., 6ucureti, <=A p%., :==C" !?6+ >@C-C=-:;C9-G) 9. Dumitriu, Eh., %umitriu" Con&tana" Dumitriu, !., Damian, !., Psihopedagogie, :==:, -ditura "lma 8ater, 6acDu 9. Dumitriu, Eh., %umitriu, Con&tana, Psihologia procesului de nvm nt, -.D.,., R."., 6ucureti, pp. @-9;, pp. :=-:<, pp. 9:9-9@9, 9>>@, !?6+ >@C-C=-;<9@-A)