Sunteți pe pagina 1din 2

Vineri, 05 Noiembrie 2010 13:33 http://www.civic.md/stiri/10569-cl b l-tinerilor-doc ment!liti-in-!ci ne.

html

Clubul tinerilor documentariti n aciune


"o!r prin m nc# vom pro$res!. % tin! ne-! &#c t nep#s#tori l! cee! ce se 'nt(mpl! 'n ) r l nostr . N in &iec!re *i vi!t! si societ!te! ne o&er# oc!*ii pentr ! ne m!ni&est! si ! ne !tin$e scop rile, de!cee! treb ie s! ne !$#+!m de &iec!re posibilit!te. No ! $ener!+ie !re nevoie de motiv!+ie, de !ctivit#+i, de mobilit!te. ,ctivit#+ile incl se 'n proiect l "Media Lab (stage One)"! tre*it 'n noi dorin+! de ! &!ce cev!, dorin+! de ! cre!, de ! !d ce nele met!mor&o*e in societ!te! !ct !l!. ,cest proiect, c!re este o iniativ a Asociaiei Obteti "Pro Art" din Cahul, finanat de A basada !tatelor "nite, 'l percepem c! pe o oport nit!te! de ! ne de*volt! c!p!cit#+ile. "orim prin intermedi l pro$r!mei or$!ni*!te s! ne !&irm!m, s! ne inte$r!m in r(nd l celor ce d! dov!d! de cre!tivit!te si prod ctivit!te. -!rticip!re! !ctiv! in c!dr l proiect l i ne v! de*volt! nele competente si !bilit!+i de c!re vom !ve! nevoie pentr !scensi ne. ,c+i nile 'ntreprinse n ne de*volt! do!r pe pl!n pro&esion!l, d!r si de person!lit!te. .pirit l de echip!, inte$r!re! 'ntr- n cerc de o!meni di&erit de cel de p!n! !c m contrib ie l! schimb!re! nor n !n+e de ment!lit!te. /otod!t# vedem !ce!st! !ctivit!te c! pe n !lt mod de dob(ndire ! in&orm!+iei, di&erit de cel obi0n it. "!torit# 'ndr m#torilor e1periment!+i in domeni l d!t 2coordonatorul #roiectului $l $anilceac Oleg, este laureatul ultor concursuri de fil e docu entare de talie naional i internaional 3 !c m l!re! c no0tin+elor este m!i &!cil! si !ccesibil! no !. "!c! ini+i!l n !ve!m idee de ce se petrece !ici, !c m 'ncepem ! 'n+ele$e ce, c m si c ce se 4m#n(nc#5. -e p!rc rs l n i c rs !p!r m lte necl!rit#+i: cee! ce tine de cre!re! scen!ri l i, de &ilm!re, mont!re. 6ns! perso!nele competente c!re ne diri)e!*# $#sesc mod!lit#+ile 0i &or+ele neces!re pentr ! !d ce cl!rit!te!. 7 sit !+ie m!i $re de dep#0it ! &ost si contin ! s! &ie, de &!pt, cee! ce tine de tehnic! si de &ilm!re. 8onsider!m c! prin c rio*it!te si m nc! vor disp#re! to!te incertit dinile c!re !p!r pe p!rc rs. 8ee! ce 'ncerc!m s! tr!nsp nem in ce &!cem re&lect! $(nd rile no!stre, ideile no!stre, !spir!+iile no!stre. .per!m c! 'ncep t l v! &i de b n ! $ r si ne p nem m!ri sper!n+e in cee! ce 'ncerc!m s! &!cem.

Cazan Irina, Voluntar AO Pro Art Cahul proartcahul@yahoo com