Sunteți pe pagina 1din 55

CAPITOLUL II REGLEMENTRI I PROCEDURI ACTUALE N ROMNIA PRIVIND AUDITUL PUBLIC INTERN

2.1. Reglement ! !nte n"#!$n"le % !&!n' "('!t(l )! "('!t(l %(*l!+ !nte n


2.1.1. C$n+e%t(l 'e "('!t, "('!t %(*l!+ !nte n )! legt( !le '!nt e ele
C(&-nt(l ."('!t/ provine din latin, unde audire nseamn a asculta. Scopul principal al acestor ascultri l constituia prevenirea unor acte de fraud ale persoanelor nsrcinate cu administrarea banilor publici (chestori). Istoricii sunt de prere c primele registre cu caracter contabil dateaz de aproape .!!! ani "i acestea au apar#inut civiliza#iei asiro$babilonene, prin care era reglementat activitatea de comer# (codul lui %ammurabi). &volu#ia auditului este redat n tabelul '.'( )abel '.' *eriodizarea istoriei auditului MOD DE VERI0ICARE
.etaliat .etaliat 23teva testri, n principal detaliat .etaliat, dar "i pe baz de testare

PERIOADA
+ntic , '.-!! '.-!! , '.0-! '.0-! , '.1!'.1!- , '.144

OBIECTIVELE AUDITULUI
.etectarea fraudelor .etectarea fraudelor .etectarea fraudelor, detectarea erorilor fundamentale .eterminarea gradului de sinceritate n raportarea situa#iilor financiare, detectarea fraudelor "i erorilor .eterminarea gradului de sinceritate n raportarea situa#iilor financiare, detectarea fraudelor "i erorilor .eterminarea gradului de sinceritate n raportarea situa#iilor financiare, detectarea fraudelor "i erorilor

IMPORTAN1A CONTROLULUI INTERN


/erecunoscut /erecunoscut /erecunoscut 5"oar recunoa"tere

'.144 , '.16! '.16! , '.1 !

*e baz de testare *e baz de testare

)rezirea interesului +ccent puternic

n "nt!+2!t"te, obiectivul principal al eviden#ei contabile l constituia prote7area integrit#ii averilor. 8nregistrrile efectuate aveau drept scop verificarea e9haustive a
'

tranzac#iilor. Se utiliza "i inventarierea periodic a averilor pentru stabilirea ta9elor "i impozitelor cuvenite statului. Eg!%ten!! au dezvoltat un sistem de control intern bazat pe punctarea eviden#elor unui trezorier oficial cu eviden#ele #inute de un altul, iar cele dou eviden#e trebuiau s coincid. 8n secolul :I .e.n., n G e+!" "nt!+, auditul conturilor era utilizat pentru prima dat "i consta n verificarea tuturor pl#ilor "i ncasrilor care implicau fonduri publice. Sistemul atenian prevedea e9isten#a auditorilor guvernamentali care e9aminau eviden#ele tuturor celor care erau responsabili cu administrarea banilor publici. R$m"n!! sunt primii care au statuat divizarea sarcinilor ntre persoanele oficiale care autorizau ta9ele "i cheltuielile "i cele care se ocupau efectiv cu pl#i "i ncasri. 2re"terea comple9it#ii afacerilor comercian#ilor a dus la dezvoltarea sistemului contabil utilizat n derularea tranzac#iilor "i folosirea partidei duble n contabilitate. +uditul a fost implementat pentru prima dat "i n C2!n", n timpul dinastiei 2hao ('.';; , ;- .e.n.), fc3nd parte dintr$un proces bugetar detaliat pe toate nivelurile guvernamentale. 2omercian#ii din :ene#ia, <enova "i =loren#a au nceput s utilizeze serviciile auditorilor care verificau contabilitatea cpitanilor corbiilor care aduceau mrfurile comandate. >i n acest caz, consultarea auditorilor avea drept scop prevenirea fraudelor. &viden#ele contabile n Angl!" erau auditate ncep3nd cu secolul al ?I$lea, iar mai t3rziu auditorii fceau parte din oficialii ale"i ai ora"ului. +uditul nu se baza pe controlul intern "i nu avea drept scop verificarea contabilit#ii, ci verifica doar tranzac#iile care se derulau. 8n secolul ?I?, afacerile industriale se dezvolt foarte mult "i ncepe fenomenul de disociere a proprietarilor de conducerea ntreprinderilor, fapt care a dus la limitarea responsabilit#ii ac#ionarilor. Interven#ia statului n reglementarea sistemului contabil a dus la dezvoltarea profesiei auditorului, ntruc3t managerilor li s$a impus s dea publicit#ii un bilan# complet, iar unul sau doi dintre ac#ionari avea obliga#ia legal de a audita bilan#ul respectiv. .up anul '1!6 s$a hotr3t ca auditorul s verifice "i e9isten#a fizic a activelor declarate de ntreprindere, iar aspectele vizate erau urmtoarele( dac s$au nregistrat toate tranzac#iile ntreprinderii@ reflectarea corect a acestora n registre@ reflectarea lor n bilan#. *rofesia de auditor n 3t"tele Un!te "le Ame !+!! a fost marcat de puternice influen#e britanice, ins ncep3nd cu prima decad a secolului ??, ea s$a dezvoltat ca o profesie de sine stttoare, evolu3nd foarte rapid. S$a trecut de la verificarea e9haustiv la verificarea prin sonda7 "i s$a pus un accent din ce n ce mai mare pe controlul intern. .e altfel, americanii au fost primii care au nceput uniformizarea "i standardizarea practicilor de audit, prin emiterea nc din anul '1'A de ctre Institutul +merican al 2ontabililor a unui ghid profesional n care se prevedea ce anume trebuie s acopere o misiune de audit. .up '14!, obiectivul auditului s$a mutat de la detectarea fraudelor ctre certificarea situa#iei financiare "i a profiturilor ntreprinderii.
;

A('!t(l !nte n este o activitate independent "i obiectiv care d unei organiza#ii o asigurare n ceea ce prive"te gradul de control asupra opera#iunilor, o ndrum pentru a$i mbunt#i opera#iunile "i contribuie la adugarea unui plus de valoare. +uditul intern a7ut organiza#iile s "i ating obiectivele evalu3nd, printr$o abordare sistematic "i metodic, procesele sale de management al riscurilor, de control "i de guvernare a organiza#iei, fc3nd propuneri pentru a consolida eficacitatea. n O l"n'$, 0l$ !'", 3UA, n anul '16' s$a creat Institutul +uditorilor Interni, care a fost recunoscut interna#ional. 5lterior a aderat Barea Critanie, iar n '1-', Suedia, /orvegia, .anemarca "i alte state. =unc#ia de audit intern a fost puternic marcat de originile sale de control financiar , contabil. +bia dup anii D0!$D1! func#ia de audit intern ncepe s se contureze n activitatea entit#ilor, iar evolu#ia ei continu n prezent. *revz3nd importan#a pe care o va cpta auditul intern, E. C. )hurston, primul pre"edinte al Institutului Interna#ional al +uditorilor Interni, declara nc din anul '16' c perspectiva cea mai strlucit a auditului intern va fi asisten#a managerial. &volu#ia rapid a auditului intern s$a realizat n ciuda unor confuzii "i disfunc#ii care au aprut pe parcursul evolu#iei sale, ns ele devine un a7utor de neevitat pentru manager. +uditul intern "i va realiza obiectivele dac e9ist un sistem de control intern bine organizat, formalizat, care s cuprind standarde "i norme profesionale, ghiduri procedurale, coduri deontologice. *rin activit#ile pe care le desf"oar auditul intern "'"(g &"l$" e at3t prin evaluarea sistemului de control intern "i analiza riscurilor asociate activit#ilor auditabile, c3t "i prin recomandrile cuprinse n raportul de audit ntocmit "i transmis n scopul asigurrii atingerii obiectivelor organiza#iei. +9at la nceput pe % $*leme 4!n"n+!" 5+$nt"*!le, auditul intern s$a redefinit mereu de$a lungul anilor din dorin#a de a rspunde necesit#ilor n continu schimbare ale entit#ilor, deplas3ndu$"i obiectivele spre depistarea principalelor !6+( ! "le $ g"n!7"#!e! "i evaluarea controlului intern al acestora. .iversitatea profilurilor se e9plic prin diversitatea activit#ilor "i a carierelor. Bisiunile de audit intern continu s se orienteze din ce n ce mai mult spre opera#ional "i trateaz teme din ce n ce mai variate "i din ce n ce mai specializate. .ezvoltarea gestiunii "i comple9itatea ridicat a cesteia, incit managerii s solicite colaborarea speciali"tilor n situa#ii noi sau dificile, mai ales n cazurile de dezvoltare. Fezult astfel c auditorul intern va fi chemat s participe, s colaboreze "i astfel s se integreze n managementul organiza#iei. &ste ns esen#ial ca managerul s$"i asume solu#iile preconizate, rolul auditorului fiind doar cel de consiliere "i nu de decizie. C e)te e" $l(l(! 'e +$n6!l!e e este o evolu#ie necesar deoarece rolul pedagogic al auditorului cre"te n permanen#a, ntruc3t acesta particip din ce n ce mai mult la formarea responsabililor din domeniul su, dar mai ales pentru implementarea 2ontrolului intern. )endin#a spre autonomie a auditorilor se afl nc la nceput. +ctualmente e9ist unele propuneri de schimbare a principiului independen#ei "i nu doar a independen#ei fa# de
4

subiectele auditate, ci o practic voluntarist a obiectivit#ii, dar "i n raport cu managementul. +uditorul intern va avea atunci dreptul s se autosesizeze "i s ia singur hotr3ri cu privire la investiga#iile pe care trebuie s le efectueze. C"' (l 'e e4e !n# "l "('!t(l(! !nte n cuprinde( conceptul de audit intern, care precizeaz c3teva elemente indispensabile( auditul intern efectueaz misiuni de asigurare "i consiliere@ domeniile sale de responsabilitate sunt riscul, controlul intern "i administrarea entit#ii@ finalitatea auditului intern este aceea de a aduga valoarea organiza#iilor. codul deontologic, care furnizeaz auditorilor interni principiile "i valorile ce le permit s$"i orienteze practica profesional n func#ie de conte9tul specific@ normele (standardele) profesionale pentru practica auditului intern, care i ghideaz pe auditori n vederea ndeplinirii misiunilor "i n gestionarea activit#ilor. modalit#ile practice de aplicare, care comenteaz "i e9plic normele (standardele) "i recomand cele mai bune practici @ spri7inul pentru dezvoltarea profesional, constituit n principal din lucrri "i articole de doctrin, din documente ale colocviilor, conferin#elor "i seminarilor. S5+ au fost zguduite la nceputul mileniului al treilea de c3teva 6+"n'"l( ! 4!n"n+!" e de propor#ii, respectiv de fraude fiscale ale firmelor GHFI. 2HB "i &/FH/, la care auditul intern "i consultan#a managerial s$au efectuat n ultimii zece ani de ctre firma de audit "i consultan# +F)%5F +/.&FS&/ "i care au condus la dispari#ia acesteia de pe pia# "i la elaborarea +mendamentului Sarbanes J H9leK n 2ongresul S5+, care printre altele prevede( separarea activit#ii de consultan# de cea de audit, deoarece nu putem oferi consultan# "i apoi s venim s audit@ controlul intern este responsabilitatea managerului, care trebuie s se ocupe de organizarea lui "i de actualizarea sistematic a acestuia pe baza analizei riscurilor@ managerul, eventual poate s apeleze la auditul e9tern pentru a$l spri7ini n organizarea sistemului de control intern@ auditorul intern realizeaz numai evaluarea controlului intern pe baza evalurii analizei riscurilor asociate. +naliz3nd evolu#ia func#iei auditului intern de la nfiin#are "i p3n n prezent putem aprecia urmtoarele elemente de implicare n via#a entit#ii auditate ( consilierea acordat managerului@ a7utorul acordat salaria#ilor fr a$i 7udeca@ independen#a "i obiectivitatea total a auditorilor.

+uditul intern reprezint $ 4(n+#!e 'e "6!6ten# " m"n"ge (l(!, pentru a$i permite s$ "i administreze mai bine activit#ile. 2omponen#a de asisten#, de consiliere ata"at auditului intern l distinge categoric de orice ac#iune de control sau inspec#ie "i este unanim recunoscut ca av3nd tendin#e de evolu#ie n continuare. Se accept unanim ideea c auditorul intern consiliaz, asist, recomand dar nu decide, obliga#ia lui fiind de a reprezenta un mi7loc care s contribuie la mbunt#irea controlului pe care fiecare manager l are asupra activit#ilor sale. +uditul intern nu trebuie s suporte influen#e "i presiuni care ar putea fi contrare obiectivelor fi9ate. Standardele profesionale de audit intern definesc principiul independen#ei sub form de dou "6%e+te( independen#a compartimentului n cadrul organiza#iei, de aceea el trebuie s func#ioneze subordonat celui mai nalt nivel ierarhic@ independen#a auditorilor interni, ceea ce la va asigura obiectivitatea n activitatea pe care o vor desf"ura. Fespectarea standardului privind independen#a presupune unele eg(l!8 auditul intern nu trebuie s aib n subordine vreun serviciu opera#ional@ auditul intern trebuie s poat avea acces n orice moment la persoanele de toate nivelurile ierarhice, la bunuri, la informa#ii, la sistemele electronice de calcul@ recomandrile pe care le formuleaz trebuie s nu constituie n nici un caz msuri obligatorii pentru management. 5tilizarea termenului de "('!t n accep#iunea folosit n prezent este relativ recent, plas3ndu$se n perioada crizei economice a anului '1;1 din S.5.+., c3nd ntreprinderile afectate de recesiunea economic trebuiau s plteasc sume importante pentru auditorii externi care efectuau certificarea conturilor tuturor ntreprinderilor cotate la burs. 8n aceste condi#ii, ntreprinderile au nceput s$"i organizeze propriile compartimente de audit intern, n special pentru reducerea cheltuielilor@ ace"tia efectuau lucrrile pregtitoare din interiorul entit#ii, pentru realizarea activit#ii de certificare apel3ndu$se n continuare la cabinete de audit e9tern, care aveau dreptul la o supervizare a activit#ii ntreprinderilor. .up trecerea crizei economice, auditorii au fost utiliza#i n continuare, deoarece dob3ndiser cuno"tin#ele necesare "i foloseau tehnici "i instrrumente specifice domeniului financiar$contabil. 8ntreprinderile "i organiza#iile sunt n permanen# confruntate cu nevoia de a$"i mbunt#i performan#ele activit#ii lor ntr$un mediu care s le aduc toate garan#iile. +ceast mbunt#ire este din ce n ce mai cutat prin intermediul unei descentralizri a lurii de decizii pentru a se asigura pertinen#a "i implementarea rapid. 8n aceste condi#ii, managerul ntreprinderii "i va pune ntrebri privind bunul control asupra func#ionrii organiza#iei e9ercitat de el nsu"i "i de colaboratorii si.

=unc#ia de audit intern ofer, din acest punct de vedere, siguran#a rezonabil c opera#iunile desf"urate, deciziile luate sunt ,,sub control "i c, n acest fel, contribuie la realizarea obiectivelor ntreprinderii. 8n caz contrar, func#ia de audit va trebui s ofere recomandri pentru a remedia situa#ia. *entru aceasta, auditul intern evalueaz nivelul controlului intern, cu alte cuvinte capacitatea organiza#iilor de a ndeplini n mod eficace obiectivele carele$au fost atribuite "i de a avea un bun control asupra riscurilor inerente activit#ii lor.

1.1.2

D$men!(l 'e "%l!+" e " "('!t(l(! %(*l!+ !nte n

.omeniul de aplicare a auditului intern a cunoscut numeroase dispute ntre speciali"ti "i n consecin# au aprut noi termeni pentru trasarea drumului parcurs. S$a constatat astfel c este nevoie de timp pentru Lfi9area unei terminologii "i chiar "i dup stabilirea acesteia se mai gsesc interpretri divergente cu privire la sensul care trebuie dat cuvintelor. 8n realitate, este vorba doar de un clasament "i imediat ce ne va fi clar filozofia clasamentului, cuvintele "i vor regsi n mod natural locul ce le revine. +uditul intern poate fi apreciat n func#ie de urmtoarele elemente( a) consiliere acordat managerului@ auditul intern reprezint o func#ie de asisten# a managerului, pentru a$i permite s$"i administreze mai bine activit#ile@ auditorul intern consiliaz, asist, recomand, dar nu decide, obliga#ia lui fiind de a reprezenta un mi7loc care s contribuie la mbunt#irea controlului pe care fiecare manager l are asupra activit#ilor sale@ b) a7utor dat salaria#ilor fr a$i 7udeca@ obiectivele auditului intern trebuie s duc la mbunt#irea rezultatelor e9istente "i nu 7udecata n sine a celor vinova#i de anumite nea7unsuri, deficien#e@ c) independen#a total a auditorilor interni, care se regse"te sub dou aspecte( independen#a compartimentului n cadrul organiza#iei (este subordonat la cel mai nalt nivel), respectiv independen#a auditorilor interni, care le asigur obiectivitatea n activitatea desf"urat. .omeniul de aplicare al auditului intern poate fi considerat ca fiind (n!&e 6"l "i n#eles ca atare din dou puncte de vedere( este o func#ie universal deoarece se aplic tuturor organiza#iilor@ este o func#ie universal deoarece se aplic tuturor func#iilor, acolo unde acestea se e9ercit. *rimele vizate sunt ntreprinderile, indiferent de mrimea lor. 8n primul r3nd marile ntreprinderi "i n mod special ntreprinderile multina#ionale, de la care a "i nceput de fapt s se e9tind aceast tendin#. .ar auditul intern mai vizeaz "i ntreprinderile mici "i mi7locii n msura n care, binen#eles, pot suporta costurile pentru func#ionarea unui serviciu de audit intern.

+uditul intern e9ist "i func#ioneaz n t$"te $ g"n!7"#!!le, oricare ar fi domeniul de activitate al acestora. Ini#ial el s$a nscut din practica ntreprinderilor multina#ionale, apoi a fost transferat celor na#ionale, dup care a fost asimilat n administra#ie. 8n Fom3nia, auditul intern este impus institu#iilor publice "i structurilor asimilate acestora "i recomandat entit#ilor din sistemul privat. Hbiectivele "i metodologia auditului intern sunt universale n sensul c se "%l!+ t(t( $ "+t!&!t#!l$ , ceea ce permite un mai bun control asupra acestora.

1.1.9 P" "lel "('!t(l !nte n 5 "('!t(l e:te n


=unc#ia de audit s$a nscut prin deprinderea unor activit#i din auditul e9tern "i de aici unele confuzii care se manifest. 8n realitate cele dou func#ii sunt net diferen#iate, dar, n acela"i timp, ntre acestea se identific "i rela#ii de complementaritate. *rezentm principalele diferen#e ntre func#ia de audit intern "i cea de audit e9tern, conform tabelului '.;( )abel '.; *aralel audit intern , audit e9tern PERIOADA
+ntic , '.-!! '.-!! , '.0-! '.0-! , '.1!'.1!- , '.144

OBIECTIVELE AUDITULUI
.etectarea fraudelor .etectarea fraudelor .etectarea fraudelor, detectarea erorilor fundamentale .eterminarea gradului de sinceritate n raportarea situa#iilor financiare, detectarea fraudelor "i erorilor .eterminarea gradului de sinceritate n raportarea situa#iilor financiare, detectarea fraudelor "i erorilor .eterminarea gradului de sinceritate n raportarea situa#iilor financiare, detectarea fraudelor "i erorilor

MOD DE VERI0ICARE
.etaliat .etaliat 23teva testri, n principal detaliat .etaliat, dar "i pe baz de testare

IMPORTAN1A CONTROLULUI INTERN


/erecunoscut /erecunoscut /erecunoscut 5"oar recunoa"tere

'.144 , '.16! '.16! , '.1 !

*e baz de testare *e baz de testare

)rezirea interesului +ccent puternic

1.2. N$ mele !nte n"#!$n"le % !&!n' "('!t(l !nte n


A('!t(l !nte n se efectueaz n entit#i diferite, eterogene, de mrimi, structuri "i obiective diverse, precum "i speciali"ti forma#i de "coli diferite. .in aceste considerente, pe plan interna#ional au aprut norme (standarde) de practic profesional a auditului intern, care sunt recomandate auditorilor interni "i pe baza crora ace"tia trebuie s$"i realizeze propriile standarde de aplicare a auditului intern.

3t"n'" 'ele ;n$ mele< profesionale ale auditorilor interni cuprind mai multe componente, legate ntr$un tot unitar, ghid3nd activitatea auditorilor interni. /ormele auditului intern "i propun( a) s defineasc principiile de baz@ b) s furnizeze un cadru de referin#( c) s stabileasc criterii de apreciere@ d) s fie un factor de mbunt#ire. Standardele de audit intern cuprind urmtoarele +$m%$nente8 2odul deontologic al auditorului intern@ /ormele de calificare "i normele de implementare asociate, notate cu seria '!!!, p3n la '4!!@ /ormele de func#ionare "i normele de implementare asociate, cuprinz3nd seria ;!!!, p3n la ; !!. C$'(l 'e$nt$l$g!+ enun# 6 principii "i '! reguli de conduit profesional. 2ele 6 principii sunt( a) integritatea, baz a ncrederii acordate auditorilor@ b) obiectivitatea "i independen#a@ c) confiden#ialitatea, e9cept3nd obliga#iile legale@ d) competen#a "i profesionalismul. *rincipalele norme sunt redate n continuare'( N$ m" 1=== > M!6!(ne, +$m%eten# )! e6%$n6"*!l!t#! N$ m" 11== > In'e%en'en# )! $*!e+t!&!t"te N$ m" 12== > C$m%eten#e )! +$n)t!!n# % $4e6!$n"l N$ m" 19== 5 P $g "m 'e "6!g( " e )! 'e ?m*(nt#! e " +"l!t#!! N$ m" 2=== 5 Ge6t!$n" e" A('!t(l(! Inte n N$ m" 21== 5 N"t( " "+t!&!t#!! N$ m" 22== 5 Pl"n!4!+" e" m!6!(n!! N$ m" 29== 5 n'e%l!n! e" m!6!(n!! N$ m" 2@== 5 C$m(n!+" e" e7(lt"tel$ N$ m" 2A== 5 3(% "&eg2e e" "+#!(n!l$ 'e % $g e6 N$ m" 2B== 5 A++e%t" e" !6+( !l$ 'e +t e DG 2.9 E&$l(#!" "('!t(l(! !nte n Scopul ini#ial al Institutului Auditorilor Interni (.I.I.A.) a fost acela de standardizare a activitii de audit intern. 8ncep3nd cu anul '1-!, I.I.+. a emis norme proprii de audit intern, diferite de cele ale auditului e9tern. 8n timp acestea s$au generalizat "i din '1A! au devenit

'

E. Fenard, )eorian "i practica auditului intern, edi#ia a patra, &ditions dHrganisation, *aris, =ran#a, ;!!;

standarde de audit intern, care sunt ntr$o permanent transformare datorit evolu#iei societ#ii, ce se confrunt mereu cu noi provocri. 8n ciuda unui trend spre o implicare tot mai mare n asisten#a managerial, edificiul func#iei de audit intern sufer din cauza unor contradic#ii "i disfunc#ii inerente oricrui nceput. 8n acest sens, cercettorii n domeniu au emis dou e9plica#ii plauzibile( un prea mare exces de mediatizare a termenului audit/, care are un impact deosebit asupra tuturor categoriilor de speciali"ti, cuv3nt la mod, care d valoare "i un aer savant celor care l folosesc. 8n spri7inul acestei e9plica#ii se poate observa c nu e9ist eveniment "tiin#ific unde s nu$"i gseasc locul termenul audit@ auditul intern nu se numete ntotdeauna audit intern , nt3lnindu$se termeni ca inspec#ie, control financiar, verificare intern, control intern. *racticienii auditului intern constat cu satisfac#ie evolu#ia rapid a acestuia@ obiectivele auditului sunt atinse, acesta devenind un a7utor de neevitat pentru manager. 8n acest sens, fostul pre"edinte al I=+2I, Louis Varus, a subliniat evolu#ia conceptului de audit, afirm3nd c transformrile introduse de ma7oritatea auditorilor nu au fost observate cu adevrat de managerii no"tri;. +uditul intern "i va atinge obiectivele dac e9ist un sistem de control intern organizat, formalizat, periodic, constituit din( standarde "i norme profesionale, ghiduri procedurale, coduri deontologice (nu etice), care s sus#in morala profesiunii de audit. +uditorii interni "i managerul trebuie privi#i ca parteneri, nu ca adversari, av3nd acelea"i obiective, printre care eficacitatea actului de management "i atingerea #elurilor propuse. Banagerii trebuie s n#eleag recomandrile auditorilor, s perceap a7utorul pe care l primesc pentru nlturarea riscurilor care apar "i evolueaz continuu. .in evalurile efectuate p3n n prezent, se poate constata c e9ist un nceput bun care trebuie sus#inut cu tot efortul din partea tuturor responsabililor, n primul r3nd de manageri, care trebuie s perceap auditul intern ca fiind de aceea"i parte a baricadei "i nu ca pe un nou control, ci ca pe un a7utor, un spri7in competent "i independent pentru atingerea #intelor organiza#iei. 2a form component a controlului intern, alturi de controlul ierarhic, controlul financiar de gestiune, controlul financiar preventiv propriu "i autocontrolul, auditul intern este considerat ca fiind ultimul nivel al sistemului de control intern al entit#ii. +uditorii interni izola#i sunt ineficien#i "i de aceea se impune ca ei s func#ioneze n echip. *rin activit#ile pe care le desf"oar, auditul intern adaug valoare at3t prin evaluarea sistemului de control intern "i analiza riscurilor asociate activit#ilor auditabile, c3t "i prin recomandrile cuprinse n raportul ntocmit, formulate "i transmise n scopul asigurrii atingerii obiectivelor organiza#iei. 8n anul '11', Eoseph E. Bosssis, pre"edintele Institutului +uditorilor Interni din Barea Critanie afirma c este clar pentru cei care lucreaz n cadrul

EaMues Fenard, )heorie et pratiMue de lDaudit interne,&ditions dDHrganisation, *aris, ;!!;, tradus n Fom3nia printr$un proiect *%+F&, sub coordonarea B.=.*., Cucure"ti, ;!!4, pag. '.

func#iei de audit intern c acesta are un rol vital de 7ucat, a7ut3nd conducerea s ia n m3n h#urile controlului intern.4 +uditori interni evalueaz sistemul de control intern al entit#ii "i dau o asigurare rezonabil managementului general referitoare la func#ionalitatea acestuia. +uditul intern este o profesie care s$a redefinit mereu de$a lungul anilor, din dorin#a de a rspunde necesit#ilor n continu schimbare ale entit#ilor. +9at la nceput pe probleme financiar$contabile, auditul intern "i$a deplasat obiectivele spre depistarea principalelor riscuri ale entit#ilor "i evaluarea controlului intern al acestora. *rofesia de auditor intern se bazeaz pe un cadru de referin# fle9ibil, recunoscut n ntreaga lume, care se adapteaz la particularit#ile legislative "i de reglementare ale fiecrei #ri, cu respectarea regulilor specifice ce guverneaz diferite sectoare de activitate "i cultura organiza#iei respective. 2adrul de referin# al auditului intern cuprinde( conceptul de audit intern, care precizeaz c3teva elemente indispensabile( auditul intern efectueaz misiuni de asigurare "i consiliere@ domeniile sale de responsabilitate sunt riscul, controlul intern "i administrarea entit#ii@ finalitatea auditului intern este aceea de a aduga valoare organiza#iilor@ normele (standardele) profesionale pentru practica auditului intern@ modalit#ile practice de aplicare, care e9plic normele (standardele) "i recomand cele mai bune practici@ spri7inul pentru dezvoltarea profesional, constituit n principal din lucrri "i articole de doctrin, din documente ale colocviilor, conferin#elor "i seminarilor. .in analiza evolu#iei func#iei auditului intern p3n n prezent, putem aprecia urmtoarele elemente de implicare n via#a entit#ii auditate( a) consilierea acordat managerului@ b) a7utorul acordat salaria#ilor fr a$i 7udeca@ c) independen#a "i obiectivitatea total a auditorilor. "< C$n6!l!e e" "+$ '"t m"n"ge (l(! +uditul intern reprezint o func#ie de asisten# a managerului, pentru a$i permite s$"i administreze mai bine activit#ile. *rofesionalismul auditorului intern const n arta "i maniera de a emite o 7udecat de valoare asupra instrumentelor "i tehnicilor folosite, cum ar fi( reguli, proceduri, instruc#iuni, sisteme informatice, tipuri de organizare ".a., care reprezint ansamblul activit#ilor de control utilizate de managerul institu#iei sau responsabilul unui loc de munc, recunoscut de speciali"ti drept control intern. Folul auditorului intern este acela de a$l consilia pe manager pentru abordrile practice succesive de7a elaborate prin analize "i evaluri, de a da asigurri privind func#ionalitatea sistemului de control intern.
4

ibid., pag. '

'!

*< AC(t$ (l "+$ '"t 6"l" !"#!l$ 4 "5! C('e+" 8ntr$o entitate care se confrunt cu riscuri poten#iale importante, cu absen#a conformit#ii cu reglementrile de baz, cu o eficacitate sczut "i o fragilitate e9tern a acesteia, fie din cauza deturnrilor de fonduri, a dispari#iei activelor ori a fraudei, este evident c managerul respectiv va fi 7udecat, apreciat "i considerat n func#ie de constatrile auditorului intern. 8ntr$un caz standard, misiunea de audit intern poate s eviden#ieze ineficacitate, redundan# n sistem sau posibilit#i de mbunt#ire a activit#ilor ori ac#iunilor, dar e9ist mai multe motive pentru care managerul nu trebuie s fie pus direct n discu#ie( Hbiectivele auditului intern au n vedere un control asupra activit#ilor care s conduc la mbunt#irea performan#elor e9istente "i nu la 7udecarea managerului@ Fealizrile auditului intern nu trebuie puse n discu#ie de cel auditat@ Fesponsabilit#ile auditorului intern trebuie s aib n vedere faptul c, adesea, analiza cauzelor unei nereguli scoate la iveal e9isten#a unor puncte slabe care "i au originea n insuficien#e asupra crora responsabilul nu are un bun control. '< In'e%en'en#" )! $*!e+t!&!t"te" t$t"l " "('!t$ !l$ !nte n! =unc#ia de audit intern nu trebuie s suporte influen#e "i presiuni care ar putea fi contrare obiectivelor fi9ate. Standardele profesionale de audit intern definesc principiul independen#ei sub dou aspecte( independen#a compartimentului n cadrul organiza#iei, de aceea el trebuie s func#ioneze subordonat celui mai nalt nivel ierarhic@ independen#a auditorilor interni, ceea ce le va asigura obiectivitatea n activitatea pe care o vor desf"ura. Fespectarea standardului privind independen#a presupune unele reguli( auditul intern nu trebuie s aib n subordine vreun serviciu opera#ional@ auditorul intern trebuie s poat avea acces n orice moment la persoanele de la toate nivelurile ierarhice, la bunuri, la informa#ii, la sistemele electronice de calcul@ recomandrile pe care le formuleaz trebuie s nu constituie n nici un caz msuri obligatorii pentru management. Hrganizarea func#iei de audit intern n subordinea nivelului ierarhic celui mai nalt nu este suficient@ mai trebuie ca fiecare, n cadrul activit#ii sale, s poat da dovad de obiectivitate, acesta fiind de altfel unul dintre principiile fundamentale ale codului deontologic. 8n realitate, independen#a auditorului intern este supus unei duble limitri( auditorul intern, ca orice responsabil din organiza#ie, trebuie s se conformeze strategiei "i politicii direc#iei generale@

''

auditorul intern trebuie s fie independent n e9ercitarea func#iei sale, dar respect3nd standardele de audit intern.

2.@A('!t(l %(*l!+ !nte n


/ormele n vigoare reglementeaz auditul intern la entit#ile publice, cu privire la formarea "i utilizarea fondurilor publice "i administrarea patrimoniului public. )ermenii "i e9presiile de mai 7os se definesc dup cum urmeaz( a) audit public intern $ activitatea func#ional independent "i obiectiv, care d asigurri "i consiliere conducerii pentru buna administrare a veniturilor "i cheltuielilor publice, perfec#ion3nd activit#ile entit#ii publice@ a7ut entitatea public s "i ndeplineasc obiectivele printr$o abordare sistematic "i metodic, care evalueaz "i mbunt#e"te eficien#a "i eficacitatea sistemului de conducere bazat pe gestiunea riscului, a controlului "i a proceselor de administrare@ b) control intern $ ansamblul formelor de control e9ercitate la nivelul entit#ii publice, inclusiv auditul intern, stabilite de conducere n concordan# cu obiectivele acesteia "i cu reglementrile legale, n vederea asigurrii administrrii fondurilor n mod economic, eficient "i eficace@ include, de asemenea, structurile organizatorice, metodele "i procedurile@ c) control financiar public intern $ ntregul sistem de control intern din sectorul public, format din sistemele de control ale entit#ilor publice, ale altor structuri abilitate de <uvern "i dintr$o unitate central care este responsabil de armonizarea "i implementarea principiilor "i standardelor de control "i audit@ d) economicitate $ minimizarea costului resurselor alocate pentru atingerea rezultatelor estimate ale unei activit#i, cu men#inerea calit#ii corespunztoare a acestor rezultate@ e) eficacitate $ gradul de ndeplinire a obiectivelor programate pentru fiecare dintre activit#i "i raportul dintre efectul proiectat "i rezultatul efectiv al activit#ii respective@ f) eficien $ ma9imizarea rezultatelor unei activit#i n rela#ie cu resursele utilizate@ g) entitate public $ autoritatea public, institu#ia public, regia autonom, companiaNsocietatea na#ional, societatea comercial la care statul sau o unitate administrativ$teritorial este ac#ionar ma7oritar "i care are personalitate 7uridic@ ) fonduri publice $ sumele alocate din bugetul de stat, bugetele locale, bugetul asigurrilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale, bugetul trezoreriei statului, bugetele institu#iilor publice autonome, fondurile provenite din credite e9terne contractate sau garantate de stat "i a cror rambursare, dob3nzi "i alte costuri se asigur din fonduri publice "i din fonduri e9terne nerambursabile@ i) instituie public $ include *arlamentul, +dministra#ia *reziden#ial, ministerele, celelalte organe de specialitate ale administra#iei publice, alte autorit#i publice, institu#ii publice autonome, precum "i institu#iile din subordinea acestora, indiferent de modul de finan#are a acestora@
';

!) instituie public mic $ institu#ia care deruleaz un buget anual de p3n la nivelul echivalentului n lei a '!!.!!! euro pe o perioad de 4 ani consecutiv@ ") patrimoniu public $ totalitatea drepturilor "i obliga#iilor statului, unit#ilor administrativ$ teritoriale sau ale entit#ilor publice ale acestora, dob3ndite sau asumate cu orice titlu@ fac parte din patrimoniul public drepturile "i obliga#iile referitoare at3t la bunurile din domeniul public, c3t "i din domeniul privat al statului "i al unit#ilor administrativ$ teritoriale@ l) circuitul auditului $ stabilirea flu9urilor informa#iilor, atribu#iile "i responsabilit#ile referitoare la acestea, precum "i arhivarea documenta#iei 7ustificative complete, pentru toate stadiile desf"urrii unei ac#iuni, care s permit totodat reconstituirea opera#iunilor de la suma total p3n la detalii individuale "i invers.

2.A O g"n!7" e" "('!t(l(! %(*l!+ !nte n Obiectivele auditului public intern sunt: a) asigurarea obiectiv "i consilierea, destinate s mbunt#easc sistemele "i activit#ile entit#ii publice@ b) spri7inirea ndeplinirii obiectivelor entit#ii publice printr$o abordare sistematic "i metodic, prin care se evalueaz "i se mbunt#e"te eficacitatea sistemului de conducere bazat pe gestiunea riscului, a controlului "i a proceselor administrrii. 3t (+t( " 'e "('!t !nte n '!n R$m-n!" a) 5nitatea 2entral de +rmonizare pentru +uditul *ublic Intern (52++*I). UCAAPI este o structur distinct n cadrul Binisterului =inan#elor *ublice, constituit din compartimente de specialitate, n directa subordonare a ministrului finan#elor publice, av3nd atribu#ii de coordonare, evaluare, sintez n domeniul activit#ii de audit public intern la nivel na#ional, care efectueaz "i misiuni de audit public intern de interes na#ional cu implica#ii multisectoriale. 52++*I este condus de un director general, numit de ministrul finan#elor publice, cu avizul 2+*I@ b) 2omitetul pentru +udit *ublic Intern (2+*I). CAPI este un organism cu caracter consultativ, constituit din '' membri, speciali"ti din afara Binisterului =inan#elor *ublice, condus de un pre"edinte. 2+*I spri7in 52++*I n definirea strategiei "i mbunt#irii activit#ii de audit public intern n sectorul public@ +< C$m%" t!mentele 'e "('!t %(*l!+ !nte n din entit#ile publice reprezint structura func#ional de baz n domeniul auditului public intern, care se va stabili dup parcurgerea urmtoarelor etape( identificarea tuturor activit#ilor desf"urate at3t n cadrul entit#ii publice, c3t "i n structurile subordonate n care aceasta e9ercit n mod direct misiuni de audit intern@ identificarea riscurilor asociate activit#ilor@
'4

identificarea formelor de control intern ata"ate fiecrei activit#i@ stabilirea riscurilor reziduale ca urmare a e9ercitrii formelor de control@ stabilirea fondului de timp necesar efecturii misiunilor de audit intern care s acopere activit#ile la care se men#ine un risc rezidual mareNmediu. .up determinarea volumului activit#ii de audit "i a numrului de posturi necesare se va stabili, prin cone9are cu cadrul legal care reglementeaz organizarea institu#iilor publice, tipul concret al structurii de organizare. UCAAPI 8n realizarea obiectivelor sale 52++*I are urmtoarele "t !*(#!! % !n+!%"le( a) elaboreaz, conduce "i aplic o strategie unitar n domeniul auditului public intern "i monitorizeaz la nivel na#ional aceast activitate@ b) dezvolt cadrul normativ n domeniul auditului public intern@ c) dezvolt "i implementeaz proceduri "i metodologii uniforme, bazate pe standardele interna#ionale, inclusiv manualele de audit intern@ d) dezvolt metodologiile n domeniul riscului managerial@ e) elaboreaz 2odul privind conduita etic a auditorului intern@ f) avizeaz normele metodologice specifice diferitelor sectoare de activitate n domeniul auditului public intern@ g) dezvolt sistemul de raportare a rezultatelor activit#ii de audit public intern "i elaboreaz raportul anual, precum "i sinteze, pe baza rapoartelor primite@ h) efectueaz misiuni de audit public intern de interes na#ional cu implica#ii multisectoriale@ i) verific respectarea normelor, instruc#iunilor, precum "i a 2odului privind conduita etic a auditorului intern de ctre compartimentele de audit public intern "i poate ini#ia msurile corective necesare, n cooperare cu conductorul entit#ii publice n cauz@ 7) coordoneaz sistemul de recrutare "i de pregtire profesional n domeniul auditului public intern@ O) avizeaz numireaNdestituirea "efilor compartimentelor de audit public intern din entit#ile publice@ l) coopereaz cu 2urtea de 2onturi "i cu alte institu#ii "i autorit#i publice din Fom3nia@ m)coopereaz cu autorit#ile "i organiza#iile de control financiar public din alte state, inclusiv din 2omisia &uropean. CAPI Se nfiin#eaz 2omitetul pentru +udit *ublic Intern (2+*I) pe l3ng 5nitatea 2entral de +rmonizare pentru +uditul *ublic Intern (52++*I), organism cu caracter consultativ, pentru a ac#iona n vederea definirii strategiei "i a mbunt#irii activit#ii de audit public intern, n sectorul public. 2omitetul pentru +udit *ublic Intern este format din( a) pre"edintele 2amerei +uditorilor =inanciari din Fom3nia@ b) ; profesori universitari cu specialitate n domeniul auditului public intern@
'6

4 speciali"ti cu nalt calificare n domeniul auditului public intern@ ; e9per#i n contabilitate public@ ' e9pert n domeniul 7uridic@ ' e9pert n sisteme informatice@ directorul general al 5nit#ii 2entrale de +rmonizare pentru +uditul *ublic Intern. Bembrii 2+*I, cu e9cep#ia directorului general al 52++*I, nu pot face parte din structurile Binisterului =inan#elor *ublice, iar modul de nominalizare a acestora se va stabili prin norme aprobate prin hotr3re a <uvernului. 2+*I va fi condus de un pre"edinte ales cu ma7oritate simpl de voturi dintre membrii comitetului, pentru o perioad de 4 ani@ pre"edintele convoac nt3lnirile 2+*I. Fegulamentul de organizare "i func#ionare a 2+*I este aprobat de plenul acestuia, cu o ma7oritate de 7umtate plus unu din voturi. Secretariatul tehnic al 2+*I este asigurat de 52++*I. Bembrii 2+*I vor primi o indemniza#ie de "edin# egal cu ;!P din nivelul echivalent salariului brut al secretarilor de stat@ indemniza#ia se suport din bugetul statului, prin bugetul Binisterului =inan#elor *ublice. Bembrii 2omitetului pentru +udit *ublic Intern, cu e9cep#ia pre"edintelui 2amerei +uditorilor =inanciari din Fom3nia "i a directorului general al 5nit#ii 2entrale de +rmonizare pentru +uditul *ublic Intern, sunt selecta#i n baza propunerilor formulate de ministere "i institu#ii publice, ca urmare a scrisorilor de inten#ie adresate n acest scop de ctre ministrul finan#elor publice. *entru desemnarea profesorilor universitari cu specialitate n domeniul auditului public intern se vor consulta cel pu#in - institu#ii de nv#m3nt superior din Fom3nia. .esemnarea auditorilor speciali"ti cu o nalt calificare n domeniul auditului public intern se efectueaz prin consultarea urmtoarelor institu#ii publice( a) ministere cu atribu#ii economice, respectiv Binisterul Industriei "i Fesurselor, Binisterul +griculturii, +limenta#iei "i *durilor, Binisterul Iucrrilor *ublice, )ransporturilor "i Iocuin#ei@ b) ministere cu atribu#ii sociale, respectiv Binisterul &duca#iei "i 2ercetrii, Binisterul Snt#ii "i =amiliei, Binisterul Buncii "i Solidarit#ii Sociale@ c) institu#ii publice din sistemul de aprare na#ional, ordine public, securitate "i siguran#, respectiv Binisterul +prrii /a#ionale, Binisterul de Interne, Serviciul Fom3n de Informa#ii, Serviciul de )elecomunica#ii Speciale, Serviciul de Informa#ii &9terne. *entru desemnarea e9per#ilor n domeniul contabilit#ii publice se va consulta 2orpul &9per#ilor 2ontabili "i 2ontabililor +utoriza#i din Fom3nia, precum "i +socia#ia <eneral a &conomi"tilor din Fom3nia. *entru desemnarea de e9per#i n domeniul 7uridic se va consulta Binisterul Eusti#iei, iar pentru desemnarea de e9per#i n sisteme informatice se va consulta Binisterul 2omunica#iilor "i )ehnologiei Informa#iei. Institu#iile nominalizate formuleaz propuneri n termen de '! zile de la primirea scrisorilor de inten#ie.
'-

c) d) e) f) g)

*ersoanele desemnate depun la Secretariatul tehnic al 5nit#ii 2entrale de +rmonizare pentru +uditul *ublic Intern un curriculum vitae detaliat, precum "i alte materiale reprezentative privind activitatea lor. Binistrul finan#elor publice, pe baza analizei documenta#iei prezentate, precum "i a consultrilor directe cu persoanele nominalizate, aprob prin ordin lista membrilor 2omitetului pentru +udit *ublic Intern. 2alitatea de membru al 2omitetului pentru +udit *ublic Intern nceteaz n urmtoarele situa#ii( a) la cerere@ b) n cazul incapacit#ii de a$"i e9ercita atribu#iile o perioad mai mare de luni@ c) n cazul unei condamnri penale aplicate n baza unei hotr3ri 7udectore"ti rmase definitiv@ d) deces. 2onstatarea situa#iilor privind ncetarea calit#ii de membru al 2+*I este de competen#a pre"edintelui 2omitetului pentru +udit *ublic Intern, care le aduce la cuno"tin# ministrului finan#elor publice. 8ncetarea calit#ii de membru n situa#iile prezentate se dispune prin ordin al ministrului finan#elor publice, la sesizarea pre"edintelui 2omitetului pentru +udit *ublic Intern. Iocul de membru al 2omitetului pentru +udit *ublic Intern devenit vacant se ocup dup aceea"i procedur utilizat la numirea acestuia. .irectorul general al 5nit#ii 2entrale de +rmonizare pentru +uditul *ublic Intern este numit de ministrul finan#elor publice numai dup ob#inerea avizului favorabil al 2omitetului pentru +udit *ublic Intern "i a rezultatului ob#inut n urma parcurgerii etapelor de selec#ie stabilite n desf"urarea concursurilor "i e9amenelor pentru ocuparea func#iilor publice. 8n vederea ob#inerii avizului candida#ii pentru func#ia de director general depun la Secretariatul tehnic al 5nit#ii 2entrale de +rmonizare pentru +uditul *ublic Intern un curriculum vitae detaliat privind activitatea n domeniul auditului, precum "i alte documente reprezentative privind activitatea lor. 2omitetul pentru +udit *ublic Intern analizeaz materialul documentar al fiecrui candidat "i efectueaz consultri directe cu persoanele nominalizate n legtur cu activitatea profesional desf"urat, conform procedurii prevzute n Fegulamentul de organizare "i func#ionare al 2omitetului pentru +udit *ublic Intern, urm3nd ca n termen de '! zile s emit "i s comunice avizul favorabil sau nefavorabil, dup caz. .irectorul general al 5nit#ii 2entrale de +rmonizare pentru +uditul *ublic Intern poate fi eliberat din func#ie de ctre ministrul finan#elor publice numai cu avizul 2omitetului pentru +udit *ublic Intern. Binistrul finan#elor publice "i e9prim inten#ia de eliberare din func#ie a directorului general al 5nit#ii 2entrale de +rmonizare pentru +uditul *ublic Intern printr$o scrisoare adresat 2omitetului pentru +udit *ublic Intern, nso#it de motiva#ia corespunztoare.
'

2omitetul pentru +udit *ublic Intern analizeaz motivele, efectueaz investiga#iile necesare "i n termen de '! zile prezint avizul favorabil sau nefavorabil la cererea de eliberare din func#ie a directorului general al 5nit#ii 2entrale de +rmonizare pentru +uditul *ublic Intern. 8n realizarea obiectivelor sale 2+*I are urmtoarele "t !*(#!! % !n+!%"le( a) dezbate planurile strategice de dezvoltare n domeniul auditului public intern "i emite o opinie asupra direc#iilor de dezvoltare a acestuia@ b) dezbate "i emite o opinie asupra actului normativ elaborat de 52++*I n domeniul auditului public intern@ c) dezbate "i avizeaz raportul anual privind activitatea de audit public intern "i l prezint <uvernului@ d) avizeaz planul misiunilor de audit public intern de interes na#ional cu implica#ii multisectoriale@ e) dezbate "i emite o opinie asupra rapoartelor de audit public intern de interes na#ional cu implica#ii multisectoriale@ f) analizeaz importan#a recomandrilor formulate de auditorii interni n cazul divergen#elor de opinii dintre conductorul entit#ii publice "i auditorii interni, emi#3nd o opinie asupra consecin#elor neimplementrii recomandrilor formulate de ace"tia@ g) analizeaz acordurile de cooperare ntre auditul intern "i cel e9tern referitor la definirea conceptelor "i la utilizarea standardelor n domeniu, schimbul de rezultate din activitatea propriu$zis de audit, precum "i pregtirea profesional comun a auditorilor@ h) avizeaz numirea "i revocarea directorului general al 52++*I. .irectorul general este func#ionar public "i trebuie s aib o nalt calificare profesional n domeniul financiar$contabil "iNsau al auditului, cu o competen# profesional corespunztoare, "i s ndeplineasc cerin#ele 2odului privind conduita etic a auditorului intern. C$m%" t!ment(l 'e "('!t %(*l!+ !nte n se organizeaz astfel( 2ompartimentul de audit public intern se constituie n subordinea direct a conducerii entit#ii publice "i, prin atribu#iile sale, nu trebuie s fie implicat n elaborarea procedurilor de control intern "i n desf"urarea activit#ilor supuse auditului public intern. 2onductorul compartimentului de audit public intern este numitNdestituit de ctre conductorul entit#ii publice, cu avizul 52++*I@ pentru entit#ile publice subordonate, respectiv aflate n coordonarea sau sub autoritatea altei entit#i publice, numireaNdestituirea se face cu avizul entit#ii publice superioare. 2onductorul compartimentului de audit public intern este responsabil pentru organizarea "i desf"urarea activit#ilor de audit. =unc#ia de auditor intern este incompatibil cu e9ercitarea acestei func#ii ca activitate profesional orientat spre profit sau recompens.

'A

At !*(#!!le +$m%" t!ment(l(! 'e "('!t %(*l!+ !nte n a) elaboreaz norme metodologice specifice entit#ii publice n care "i desf"oar activitatea, cu avizul 52++*I sau cu avizul organului ierarhic imediat superior n cazul entit#ilor publice subordonate@ b) elaboreaz proiectul planului anual de audit public intern@ c) efectueaz activit#i de audit public intern pentru a evalua dac sistemele de management financiar "i control ale entit#ii publice sunt transparente "i sunt conforme cu normele de legalitate, regularitate, economicitate, eficien# "i eficacitate@ +uditul public intern se e9ercit asupra tuturor activit#ilor desf"urate ntr$o entitate public, inclusiv din entit#ile subordonate, cu privire la formarea "i utilizarea fondurilor publice, precum "i la administrarea patrimoniului public. 2ompartimentul de audit public intern auditeaz, cel pu#in o dat la 4 ani, fr a se limita la acestea, urmtoarele( anga7amentele bugetare "i legale din care deriv direct sau indirect obliga#ii de plat, inclusiv din fondurile comunitare@ pl#ile asumate prin anga7amente bugetare "i legale, inclusiv din fondurile comunitare@ v3nzarea, ga7area, concesionarea sau nchirierea de bunuri din domeniul privat al statului sau al unit#ilor administrativ$teritoriale@ concesionarea sau nchirierea de bunuri din domeniul public al statului sau al unit#ilor administrativ$teritoriale@ constituirea veniturilor publice, respectiv modul de autorizare "i stabilire a titlurilor de crean#, precum "i a facilit#ilor acordate la ncasarea acestora@ alocarea creditelor bugetare@ sistemul contabil "i fiabilitatea acestuia@ sistemul de luare a deciziilor@ sistemele de conducere "i control precum "i riscurile asociate unor astfel de sisteme@ sistemele informatice. d) informeaz 52++*I despre recomandrile nensu"ite de ctre conductorul entit#ii publice auditate, precum "i despre consecin#ele acestora@ 2ompartimentul de audit public intern transmite la 52++*I Nstructurile teritoriale ale 52++*I Norganul ierarhic imediat superior, sinteze ale recomandrilor nensu"ite de ctre conductorul entit#ii publice auditate "i consecin#ele neimplementrii acestora, nso#ite de documenta#ia relevant, dup cum urmeaz( entit#ile publice subordonate transmit trimestrial n ma9im - zile de la ncheierea trimestrului organelor ierarhice imediat superioare@ entit#ile publice ale +dministra#iei publice locale transmit trimestrial la structurile teritoriale 52++*I, n termen de '! zile de la ncheierea trimestrului@ entit#ile publice ale +dministra#iei publice centrale transmit trimestrial la 52++*I, n termen de '! zile de la ncheierea trimestrului.
'0

e) raporteaz periodic asupra constatrilor, concluziilor "i recomandrilor rezultate din activit#ile sale de audit. 2ompartimentele de audit public intern transmit la 52++*I Nstructurile teritoriale ale 52++*I Norganul ierarhic imediat superior, la cererea acestora rapoarte periodice privind constatrile, concluziile "i recomandrile rezultate din activit#ile lor de audit. f) elaboreaz raportul anual al activit#ii de audit public intern. R"%$" tele "n("le privind activitatea de audit public intern cuprind principalele constatri, concluzii "i recomandri rezultate din activitatea de audit, progresele nregistrate prin implementarea recomandrilor, eventualele iregularit#iNpre7udicii constatate n timpul misiunilor de audit public intern, precum "i informa#ii referitoare la pregtirea profesional. Fapoartele anuale privind activitatea de audit public intern se transmit la 52++*I Nstructurile teritoriale ale 52++*I Norganul ierarhic imediat superior, dup cum urmeaz( entit#ile publice subordonate transmit organelor ierarhice imediat superioare astfel( cele ale +dministra#iei publice locale p3n la - ianuarie, iar cele ale +dministra#iei publice centrale p3n la '! ianuarie@ entit#ile publice ale +dministra#iei publice locale transmit la structurile teritoriale 52++*I, p3n la '- ianuarie@ entit#ile publice ale +dministra#iei publice centrale transmit la 52++*I, p3n la ;- ianuarie. g) n cazul identificrii unor iregularit#i semnificative sau posibile pre7udicii, raporteaz imediat conductorului entit#ii publice "i structurii de control intern abilitate. h)verific respectarea normelor, instruc#iunilor, precum "i a 2odului privind conduita etic n cadrul compartimentelor de audit intern din entit#ile publice subordonate, aflate n coordonare sau sub autoritate, "i poate ini#ia msurile corective necesare, n cooperare cu conductorul entit#ii publice n cauz. 8n situa#ia n care n timpul misiunilor de audit public intern se constat abateri de la regulile procedurale "i metodologice, respectiv de la prevederile legale, aplicabile structuriiNactivit#iiNopera#iunii auditate, auditorii interni trebuie s n"tiin#eze conductorul entit#ii publice "i structura de inspec#ie sau o alt structur de control intern stabilit de conductorul entit#ii publice, n termen de 4 zile. 8n cazul identificrii unor iregularit#i ma7ore auditorul intern poate continua misiunea sau poate s o suspende cu acordul conductorului entit#ii care a aprobat$o, dac din rezultatele preliminare ale verificrii se estimeaz c prin continuarea acesteia nu se ating obiectivele stabilite (limitarea accesului, informa#ii insuficiente, etc.). +uditul public intern se e9ercit asupra tuturor activit#ilor desf"urate ntr$o entitate public, inclusiv asupra activit#ilor entit#ilor subordonate, cu privire la formarea "i utilizarea fondurilor publice, precum "i la administrarea patrimoniului public. 2ompartimentul de audit public intern auditeaz, +el %(#!n $ '"t l" 9 "n!, fr a se limita la acestea, urmtoarele(
'1

a) anga7amentele bugetare "i legale din care deriv direct sau indirect obliga#ii de plat, inclusiv din fondurile comunitare@ b) pl#ile asumate prin anga7amente bugetare "i legale, inclusiv din fondurile comunitare@ c) v3nzarea, ga7area, concesionarea sau nchirierea de bunuri din domeniul privat al statului ori al unit#ilor administrativ$teritoriale@ d) concesionarea sau nchirierea de bunuri din domeniul public al statului ori al unit#ilor administrativ$teritoriale@ e) constituirea veniturilor publice, respectiv modul de autorizare "i stabilire a titlurilor de crean#, precum "i a facilit#ilor acordate la ncasarea acestora@ f) alocarea creditelor bugetare@ g) sistemul contabil "i fiabilitatea acestuia@ h) sistemul de luare a deciziilor@ i) sistemele de conducere "i control, precum "i riscurile asociate unor astfel de sisteme@ 7) sistemele informatice. P $!e+t(l %l"n(l(! 'e "('!t %(*l!+ !nte n se elaboreaz de ctre compartimentul de audit public intern, pe baza evalurii riscului asociat diferitelor structuri, activit#i, programeNproiecte sau opera#iuni, precum "i prin preluarea sugestiilor conductorului entit#ii publice, prin consultare cu entit#ile publice ierarhic superioare, #in3nd seama de recomandrile 2ur#ii de 2onturi. 2onductorul entit#ii publice aprob anual proiectul planului de audit public intern. +uditorul intern desf"oar audituri ad$hoc, respectiv misiuni de audit public intern cu caracter e9cep#ional, necuprinse n planul anual de audit public intern. 8n realizarea misiunilor de audit auditorii interni "i desf"oar activitatea pe baz de ordin de serviciu, emis de "eful compartimentului de audit public intern, care prevede n mod e9plicit scopul, obiectivele, tipul "i durata auditului public intern, precum "i nominalizarea echipei de auditare. 2ompartimentul de audit public intern notific structura care va fi auditat, cu '- zile nainte de declan"area misiunii de audit@ n notificare se precizeaz scopul, principalele obiective "i durata misiunii de audit. 2ompartimentul de audit public intern notific, de asemenea, tematica n detaliu, programul comun de cooperare, precum "i perioadele n care se realizeaz interven#iile la fa#a locului, conform normelor metodologice. +uditorii interni au acces la toate datele "i informa#iile, inclusiv la cele e9istente n format electronic, pe care le consider relevante pentru scopul "i obiectivele precizate n ordinul de serviciu. *ersonalul de conducere "i de e9ecu#ie din structura auditat are obliga#ia s ofere documentele "i informa#iile solicitate, n termenele stabilite, precum "i tot spri7inul necesar desf"urrii n bune condi#ii a auditului public intern. +uditorii interni pot solicita date, informa#ii, precum "i copii ale documentelor, certificate pentru conformitate, de la persoanele fizice "i 7uridice aflate n legtur cu structura auditat, iar acestea au obliga#ia de a le pune la dispozi#ie la data solicitat. )otodat auditorii
;!

interni pot efectua la aceste persoane fizice "i 7uridice orice fel de reverificri financiare "i contabile legate de activit#ile de control intern la care acestea au fost supuse, care vor fi utilizate pentru constatarea legalit#ii "i a regularit#ii activit#ii respective. Feprezentan#ilor autoriza#i ai 2omisiei &uropene "i ai 2ur#ii de 2onturi &uropene li se asigur drepturi similare celor prevzute pentru auditorii interni, cu scopul prote7rii intereselor financiare ale 5niunii &uropene@ ace"tia trebuie s fie mputernici#i n acest sens printr$o autoriza#ie scris, care s le ateste identitatea "i pozi#ia, precum "i printr$un document care s indice obiectul "i scopul controlului sau al inspec#iei la fa#a locului. Hri de c3te ori n efectuarea auditului public intern sunt necesare cuno"tin#e de strict specialitate, conductorul compartimentului de audit public intern poate decide asupra oportunit#ii contractrii de servicii de e9pertizNconsultan# din afara entit#ii publice. +uditorii interni elaboreaz un proiect de raport de audit public intern la sf3r"itul fiecrei misiuni de audit public intern@ proiectul de raport de audit public intern reflect cadrul general, obiectivele, constatrile, concluziile "i recomandrile. Faportul de audit public intern este nso#it de documente 7ustificative. *roiectul de raport de audit public intern se transmite la structura auditat@ aceasta poate trimite, n ma9imum '- zile de la primirea raportului, punctele sale de vedere, care vor fi analizate de auditorii interni. 8n termen de '! zile de la primirea punctelor de vedere compartimentul de audit public intern organizeaz reuniunea de conciliere cu structura auditat, n cadrul creia se analizeaz constatrile "i concluziile, n vederea acceptrii recomandrilor formulate. >eful compartimentului de audit public intern trimite raportul de audit public intern finalizat, mpreun cu rezultatele concilierii, conductorului entit#ii publice care a aprobat misiunea, pentru analiz "i avizare@ pentru institu#ia public mic, raportul de audit public intern este transmis spre avizare conductorului acesteia. .up avizare recomandrile cuprinse n raportul de audit public intern vor fi comunicate structurii auditate. Structura auditat informeaz compartimentul de audit public intern asupra modului de implementare a recomandrilor, incluz3nd un calendar al acestora. >eful compartimentului de audit public intern informeaz 52++*I sau organul ierarhic superior, dup caz, despre recomandrile care nu au fost avizate@ aceste recomandri vor fi nso#ite de documenta#ia de sus#inere. 2ompartimentul de audit public intern verific "i raporteaz 52++*I sau organului ierarhic superior, dup caz, asupra progreselor nregistrate n implementarea recomandrilor. 2.B A('!t$ !! !nte n! A('!t$ !! !nte n! care sunt func#ionari publici sunt selecta#i "i au drepturile, obliga#iile "i incompatibilit#ile prevzute de Statutul func#ionarilor publici. /umirea sau revocarea auditorilor interni se face de ctre conductorul entit#ii publice, respectiv de ctre organul colectiv de conducere, cu avizul conductorului compartimentului de audit public intern.
;'

+uditorii interni au un nivel de salarizare corespunztor ierarhiei acestei func#ii n cadrul sistemului de salarizare a func#ionarilor publici@ totodat auditorii interni beneficiaz de un spor pentru comple9itatea muncii de ;-P, aplicat la salariul de baz brut lunar. *entru auditorii interni care nu sunt func#ionari publici selectarea, stabilirea drepturilor "i obliga#iilor se fac n concordan# cu regulamentele proprii de func#ionare a entit#ii publice, precum "i cu prevederile prezentei legi. +uditorii interni trebuie s "i ndeplineasc atribu#iile n mod obiectiv "i independent, cu profesionalism "i integritate, conform prevederilor prezentei legi "i potrivit normelor "i procedurilor specifice activit#ii de audit public intern. *entru ac#iunile lor, ntreprinse cu bun$credin# n e9erci#iul atribu#iilor "i n limita acestora, auditorii interni nu pot fi sanc#iona#i sau trecu#i n alt func#ie. +uditorii interni nu vor divulga nici un fel de date, fapte sau situa#ii pe care le$au constatat n cursul ori n legtur cu ndeplinirea misiunilor de audit public intern. +uditorii interni sunt responsabili de protec#ia documentelor referitoare la auditul public intern desf"urat la o entitate public. Fspunderea pentru msurile luate n urma analizrii recomandrilor prezentate n rapoartele de audit apar#ine conducerii entit#ii publice. +uditorii interni trebuie s respecte prevederile 2odului privind conduita etic a auditorului intern. +uditorii interni au obliga#ia perfec#ionrii cuno"tin#elor profesionale@ "eful compartimentului de audit public intern, respectiv conducerea entit#ii publice, va asigura condi#iile necesare pregtirii profesionale, perioada destinat n acest scop fiind de minimum '- zile pe an. *ersoanele care sunt so#i, rude sau afini p3n la gradul al patrulea inclusiv cu conductorul entit#ii publice nu pot fi auditori interni n cadrul aceleia"i entit#i publice. +uditorii interni nu pot fi desemna#i s efectueze misiuni de audit public intern la o structurNentitate public dac sunt so#i, rude sau afini p3n la gradul al patrulea inclusiv cu conductorul acesteia sau cu membrii organului de conducere colectiv. +uditorii interni nu trebuie implica#i n vreun fel n ndeplinirea activit#ilor pe care n mod poten#ial le pot audita "i nici n elaborarea "i implementarea sistemelor de control intern al entit#ilor publice. +uditorii interni care au responsabilit#i n derularea programelor "i proiectelor finan#ate integral sau par#ial de 5niunea &uropean nu trebuie implica#i n auditarea acestor programe. +uditorilor interni nu trebuie s li se ncredin#eze misiuni de audit public intern n sectoarele de activitate n care ace"tia au de#inut func#ii sau au fost implica#i n alt mod@ aceast interdic#ie se poate ridica dup trecerea unei perioade de 4 ani. +uditorii interni care se gsesc n una dintre situa#iile prevzute mai sus au obliga#ia de a informa de ndat, n scris, conductorul entit#ii publice "i "eful structurii de audit public intern.
;;

2.D C$nt "&en#!! )! 6"n+#!(n! "%l!+"te ?n '$men!(l "('!t(l(! %(*l!+ !nte n C$n6t!t(!e +$nt "&en#!! "i se sanc#ioneaz cu amend de la 4!.!!!.!!! lei la -!.!!!.!!! lei urmtoarele fapte( a) nclcarea obliga#iei de a institui la nivelul entit#ii publice structuri organizatorice func#ionale de audit public intern@ b) nclcarea obliga#iei de a elabora norme de audit public intern specifice entit#ii publice, precum "i neprezentarea lor spre avizare@ c) nclcarea obliga#iei de a elabora proiectul planului de audit public intern@ d) refuzul personalului de e9ecu#ie sau de conducere, implicat n activitatea auditat, de a prezenta documentele solicitate cu ocazia efecturii misiunilor de audit public intern@ e) nerespectarea prevederilor referitoare la numireaNdestituirea conductorului compartimentului de audit public intern, respectiv la numireaNrevocarea auditorilor interni@ #onstatarea contraveniilor $i aplicarea sanciunilor se fac astfel% a) de ctre reprezentan#ii mputernici#i din cadrul 52++*I, n limitele sale de competen#@ b) de ctre reprezentan#ii mputernici#i ai organului ierarhic superior, la nivelul entit#ii publice subordonate@ c) de ctre reprezentan#ii mputernici#i de conductorul entit#ii publice. 2.E N$ me gene "le 'e "('!t %(*l!+ !nte n ?n R$m-n!" A('!t(l %(*l!+ !nte n reprezint o activitate func#ional independent "i obiectiv, care d asigurri "i consiliere conducerii pentru buna administrare a veniturilor "i cheltuielilor publice, perfec#ion3nd activit#ile entit#ii publice. +7ut entitatea public s$"i ndeplineasc obiectivele printr$o abordare sistematic "i metodic, care evalueaz "i mbunt#e"te eficien#a "i eficacitatea sistemului de conducere bazat pe gestiunea riscului, a controlului "i a proceselor de administrare. Iegea privind auditul public intern define"te urmtoarele tipuri de audit( a) Auditul de sistem $ reprezint o evaluare de profunzime a sistemelor de conducere "i control intern, cu scopul de a stabili dac acestea func#ioneaz economic, eficace "i eficient, pentru identificarea deficien#elor "i formularea de recomandri pentru corectarea acestora@ b) Auditul performanei $ e9amineaz dac criteriile stabilite pentru implementarea obiectivelor "i sarcinilor entit#ii publice sunt corecte pentru evaluarea rezultatelor "i apreciaz dac rezultatele sunt conforme cu obiectivele@ c) Auditul de regularitate $ reprezint e9aminarea ac#iunilor asupra efectelor financiare pe seama fondurilor publice sau a patrimoniului public, sub aspectul respectrii ansamblului principiilor, regulilor procedurale "i metodologice, conform normelor legale.

;4

2.F N$ mele "%l!+"*!le +$m%" t!ment(l(! 'e "('!t %(*l!+ !nte n )! "('!t$ !l$ !nte n! C" t" "('!t(l(! !nte n define"te obiectivele, drepturile "i obliga#iile auditului intern "i este elaborat de ctre fiecare "ef al compartimentului de audit public intern "i aprobat de conductorul entit#ii publice. 2arta auditului intern informeaz despre obiectivele "i metodele de audit, clarific misiunea de audit, fi9eaz regulile de lucru ntre auditor "i auditat "i promoveaz regulile de conduit. C$'(l % !&!n' +$n'(!t" et!+ " "('!t$ (l(! !nte n reprezint un ansamblu de principii "i reguli de conduit care trebuie s guverneze activitatea auditorilor interni. Scopul 2odului privind conduita etic a auditorului intern este de a promova cultura etic n viziunea global a profesiei de auditor intern. 2odul privind conduita etic a auditorului intern cuprinde regulile pe care auditorii interni trebuie s le respecte n e9ercitarea atribu#iilor. 2.F.1. N(m! e"G'e6t!t(! e" )e4(l(! +$m%" t!ment(l(! 'e "('!t %(*l!+ !nte n e4(l +$m%" t!ment(l(! 'e "('!t %(*l!+ !nte n este numitNdestituit de ctre conductorul entit#ii publice, cu avizul 52++*I Norganul ierarhic imediat superior, astfel( a) numirea "efului compartimentului de audit public intern din entitatea public se face numai cu avizul prealabil al 52++*I, n conformitate cu procedura stabilit de aceasta. &ntitatea public subordonat solicit acest aviz de la organul ierarhic imediat superior n baza urmtoarei proceduri( candida#ii pentru func#ia de "ef al compartimentului de audit public intern depun la compartimentul de audit public intern de la organul ierarhic imediat superior urmtoarele documente( curriculum vitae@ minimum dou scrisori de recomandare de la persoane calificate, prin care s li se ateste calit#ile profesionale, manageriale "i morale@ o lucrare de concep#ie privind organizarea "i e9ercitarea auditului public intern ntr$o entitate public din domeniul creia i apar#ine entitatea unde concureaz@ o declara#ie referitoare la incompatibilit#ile auditorilor interni@ avizarea candida#ilor se face n termen de '! zile de la data depunerii documentelor, prin analizarea acestora "i prin consultri directe@ dup ob#inerea avizului favorabil, numirea "efului compartimentului de audit public intern se face de ctre conductorul entit#ii publice respective, n conformitate cu prevederile legale referitoare la organizarea "i desf"urarea concursurilorNe9amenelor pentru ocuparea acestor func#ii@ n cazul n care avizul este nefavorabil, candidatul respectiv nu poate participa la concursulNe9amenul organizat pentru ocuparea acestei func#ii. *< 'e6t!t(! e" "efului compartimentului de audit public intern din entitatea public se face numai cu avizul prealabil al 52++*I, n conformitate cu procedura stabilit de aceasta.

;6

&ntitatea public subordonat solicit acest aviz de la organul ierarhic superior n baza urmtoarei proceduri( pentru destituirea "efului compartimentului de audit public intern, conductorul entit#ii publice subordonate notific conductorului de la organul ierarhic imediat superior despre inten#ia de destituire, precum "i despre motivele destituirii@ conductorul de la organul ierarhic superior analizeaz motivele, efectueaz investiga#ii, are consultri directe cu "eful compartimentului de audit public intern care este propus pentru destituire, dup caz, "i n termen de '! zile prezint n scris avizul favorabilNnefavorabil privind destituirea@ n cazul ob#inerii unui aviz favorabil destituirii, conductorul entit#ii publice procedeaz n conformitate cu prevederile legale@ n cazul ob#inerii unui aviz nefavorabil, destituirea nu este posibil. 2.F.2. N(m! e"G e&$+" e" "('!t$ !l$ !nte n! /umireaNrevocarea auditorilor interni se face de ctre conductorul entit#ii publiceNorganul colectiv de conducere, numai cu avizul prealabil al "efului compartimentului de audit public intern, astfel( a) *entru acordarea avizului n vederea numirii auditorilor interni, "eful compartimentului de audit public intern analizeaz dosarele de nscriere depuse de candida#ii pentru ocuparea func#iei de auditori interni "i poate avea consultri directe cu ace"tia, cu -$'! zile nainte de data sus#inerii e9amenului. .osarele de nscriere vor cuprinde n mod obligatoriu declara#iile candida#ilor privind respectarea prevederilor art. ;!, alin.(') din Iegea privind auditul public intern, referitoare la incompatibilit#ile auditorilor interni, precum "i scrisori de recomandare, n cazul ob#inerii unui aviz favorabil, numirea n func#ie se face de ctre conductorul entit#ii publiceNorganul colectiv de conducere, n conformitate cu prevederile legale referitoare la organizarea "i desf"urarea concursurilorNe9amenelor pentru ocuparea acestor func#ii@ b) *entru revocarea auditorilor interni, conductorul entit#ii publiceNorganul colectiv de conducere n"tiin#eaz "eful compartimentului de audit public intern despre inten#ia de revocare a unui auditor intern "i despre motivele acesteia. >eful compartimentului de audit public intern analizeaz motivele, efectueaz investiga#ii, are consultri directe cu ace"tia, dup caz, "i n termen de '! zile prezint avizul favorabilNnefavorabil revocrii. c) .ac func#ia de auditor intern nu este o func#ie public, numireaNrevocarea auditorilor interni se face de ctre conductorul entit#ii publiceNorganul colectiv de conducere n concordan# cu regulamentul propriu de func#ionare "i cu prevederile prezentelor norme. 2.F.9 P!e 'e e" !n'e%en'en#e! )! $*!e+t!&!t#!! "('!t$ !l$ !nte n! *ersoanele care sunt so#i, rude sau afini p3n la gradul al patrulea inclusiv, cu conductorul entit#ii publice, nu pot fi auditori interni n cadrul aceleia"i entit#i publice.

;-

+uditorii interni nu pot fi desemna#i s efectueze misiuni de audit public intern la o structurNentitate public dac sunt so#i, rude sau afini p3n la gradul al patrulea inclusiv, cu conductorul acesteia sau cu membrii organului de conducere colectiv. +uditorii interni nu trebuie implica#i n vreun fel n ndeplinirea activit#ilor pe care n mod poten#ial le pot audita "i nici n elaborarea "i implementarea sistemelor de control intern ale entit#ilor publice. +uditorii interni care au responsabilit#i n derularea programelor "i proiectelor finan#ate integral sau par#ial de 5niunea &uropean, nu trebuie implica#i n auditarea acestor programe. +uditorilor interni nu trebuie s li se ncredin#eze misiuni de audit public intern n sectoarele de activitate n care ace"tia au de#inut func#ii sau au fost implica#i n alt mod. +ceast interdic#ie se poate ridica dup trecerea unei perioade de 4 ani. +uditorii interni care se gsesc ntr$una din situa#iile prevzute mai sus, au obliga#ia de a informa de ndat, n scris, conductorul entit#ii publice "i "eful structurii de audit public intern. 2.F.@ C$m%eten#" *regtirea "i e9perien#a auditorilor interni constituie un element esen#ial n atingerea eficacit#ii activit#ii de audit. +uditorii interni trebuie s posede cuno"tin#e, ndem3nare "i alte competen#e necesare pentru a$"i e9ercita responsabilit#ile individuale, mai ales( competen#a n vederea aplicrii normelor, procedurilor "i tehnicilor de audit@ competen#a n ceea ce prive"te principiile "i tehnicile contabile@ cunoa"terea principiilor de baz n economie, n domeniul 7uridic "i n domeniul tehnologiilor informatice@ cuno"tin#e suficiente pentru a identifica elementele de iregularitate "i fraud, nefiind n sarcina auditorilor interni investigarea acestora@ capacitatea de a comunica oral "i n scris, de a putea e9pune clar "i convingtor obiectivele, constatrile "i recomandrile fiecrei misiuni de audit public intern. 2ompartimentul de audit public intern trebuie s dispun n mod colectiv de toat competen#a "i e9perien#a necesar n realizarea misiunilor de audit. Indiferent de natura lor, misiunile de audit public intern vor fi ncredin#ate acelor persoane care au pregtirea "i e9perien#a corespunztoare nivelului de comple9itate al sarcinii. 2ompartimentul de audit public intern trebuie s dispun de metodologii "i sisteme I) moderne, de metode de analiz analitic, e"antioane statistice "i instrumente de control a sistemelor informatice. >eful compartimentului de audit public intern trebuie s se asigure c pentru fiecare misiune de audit public intern, auditorii desemna#i posed cuno"tin#ele, ndem3narea "i competen#ele necesare pentru desf"urarea corect a misiunii.

*entru cuno"tin#e de strict specialitate pot fi contractate servicii de e9pertiz Nconsultan# din afara entit#ii publice. 2.F.A. P egt! e" % $4e6!$n"l +$nt!n( +uditorii interni trebuie s$"i mbunt#easc cuno"tin#ele "i practica profesional printr$o pregtire continu. >eful compartimentului de audit public intern, respectiv conducerea entit#ii publice, va asigura condi#iile necesare perfec#ionrii profesionale, perioada destinat n acest scop fiind de minimum '- zile pe an. 8n scopul auditrii unor proceduri specifice, pot contractate servicii de e9pertizNconsultan# din afara entit#ii publice. 2ompeten#a "i capacitatea acestor servicii trebuie s fie verificate "i lucrrile supervizate de ctre structura de audit public intern solicitant. >eful compartimentului de audit public intern trebuie s elaboreze un % $g "m 'e "6!g( " e )! ?m*(nt#! e " +"l!t#!! sub toate aspectele activit#ii de audit public intern. *rogramul trebuie s asigure ca normele, instruc#iunile "i codul etic s fie respectate de auditorii interni. +uditul public intern necesit adoptarea unui proces permanent de supraveghere "i evaluare a eficacit#ii globale a programului de calitate. +cest proces trebuie s permit evaluri interne "i e9terne. E&"l(" e" !nte n presupune efectuarea de controale permanente, prin care "eful compartimentului de audit public intern e9amineaz eficacitatea normelor interne de audit public intern pentru a verifica dac procedurile de asigurare a calit#ii misiunilor de audit intern sunt aplicate n mod satisfctor, garant3nd calitatea rapoartelor de audit public intern. 8n acest cadru supervizarea realizrii misiunilor de audit public intern va permite depistarea deficien#elor, ini#ierea mbunt#irilor necesare unei derulri corespunztoare a viitoarelor misiuni de audit public intern "i planificarea activit#ilor de perfec#ionare profesional. E&"l(" e" e:te n este efectuat de ctre 52++*I prin( verificarea respectrii normelor, instruc#iunilor "i a 2odului privind conduita etic a auditorului intern, cel pu#in o dat la cinci ani, ini#iindu$se msurile corective necesare n colaborare cu conductorul entit#ii publice n cauz@ avizarea numiriiNdestituirii "efilor compartimentelor de audit public intern din entit#ile publice. 2.1=. N$ me 'e 4(n+#!$n" e " "('!t(l(! %(*l!+ !nte n >eful compartimentului de audit public intern este responsabil pentru organizarea "i desf"urarea activit#ilor de audit public intern. Pl"n(l 'e "('!t %(*l!+ !nte n se ntocme"te anual de ctre compartimentul de audit public intern.
;A

3ele+t" e" m!6!(n!l$ de audit public intern se face n func#ie de urmtoarele elemente de fundamentare( a) evaluarea riscului asociat diferitelor structuri, activit#i, programeNproiecte sau opera#iuni@ b) criteriile semnalNsugestiile conductorului entit#ii publice, respectiv( deficien#e constatate anterior n rapoartele de audit@ deficien#e constatate n procesele$verbale ncheiate n urma inspec#iilor@ deficien#e consemnate n rapoartele 2ur#ii de 2onturi@ alte informa#ii "i indicii referitoare la disfunc#ionalit#i sau abateri@ aprecieri ale unor speciali"ti, e9per#i etc. cu privire la structura "i dinamica unor riscuri interne sau de sistem@ analiza unor trenduri pe termen lung privind unele aspecte ale func#ionrii sistemului@ evaluarea impactului unor modificri petrecute n mediul n care evolueaz sistemul auditat@ c) temele defalcate din planul anual al 52++*I. 2onductorii entit#ilor publice sunt obliga#i s ia toate msurile organizatorice pentru ca tematicile ordonate de 52++*I s fie introduse n planul anual de audit public intern al entit#ii publice, realizate n bune condi#ii "i raportate n termenul fi9at@ d) numrul entit#ilor publice subordonate@ e) respectarea periodicit#ii n auditare, cel pu#in o dat la 4 ani@ f) tipurile de audit convenabile pentru fiecare entitate subordonat@ g) recomandrile 2ur#ii de 2onturi. *roiectul planului anual de audit public intern este ntocmit p3n la data de 4! noiembrie a anului precedent anului pentru care se elaboreaz. 2onductorul entit#ii publice aprob proiectul planului anual de audit public intern p3n la ;! decembrie a anului precedent. *lanul anual de audit public intern reprezint un document oficial. &l este pstrat n arhiva institu#iei publice mpreun cu referatul de 7ustificare n conformitate cu prevederile Iegii +rhivelor /a#ionale. 2.1=.1. Re4e "t(l 'e C(6t!4!+" e *roiectul planului anual de audit public intern este nso#it de un referat de 7ustificare a modului n care sunt selectate misiunile de audit cuprinse n plan. Feferatul de 7ustificare trebuie s cuprind pentru fiecare misiune de audit public intern, rezultatele analizei riscului asociat (ane9a la referatul de 7ustificare), criteriile semnal "i alte elemente de fundamentare, care au fost avute n vedere la selectarea misiunii respective.

2.1=.2. 3t (+t( " %l"n(l(! 'e "('!t %(*l!+ !nte n *lanul anual de audit intern are urmtoarea structur( scopul ac#iunii de auditare@ obiectivele ac#iunii de auditare@ identificareaNdescrierea activit#iiNopera#iunii supuse auditului public intern@
;0

identificareaNdescrierea entit#iiNentit#ilor sau a structurilor organizatorice la care se va desf"ura ac#iunea de auditare@ durata ac#iunii de auditare@ perioada supus auditrii@ numrul de auditori proprii antrena#i n ac#iunea de auditare@ precizarea elementelor ce presupun utilizarea unor cuno"tin#e de specialitate, precum "i a numrului de speciali"ti cu care urmeaz s se ncheie contracte e9terne de servicii de e9pertizNconsultan# (dac este cazul)@ numrul de auditori care urmeaz s fie atra"i n ac#iunile de audit public intern din cadrul structurilor descentralizate.

2.1=.9 Reglement" e" "+t!&!t#!! +$m%" t!ment(l(! 'e "('!t %(*l!+ !nte n 2ompartimentul de audit public intern elaboreaz norme specifice entit#ii publice n care "i desf"oar activitatea, cu avizul 52++*I sau cu avizul organului ierarhic imediat superior n cazul entit#ilor publice subordonate. *entru entit#ile publice care nu au compartiment de audit public intern organizat la data publicrii prezentelor norme, termenul curge din momentul nfiin#rii acestora. Hrganul ierarhic imediat superior poate decide elaborarea de norme proprii pentru fiecare unitate subordonat, dac specificul activit#ii acestora o impune. &ntit#ile publice subordonate transmit normele proprii spre avizare la organul ierarhic imediat superior care a decis obligativitatea elaborrii acestora. /ormele proprii se transmit pentru avizare cu aprobarea conductorului entit#ii publice, semnate pe fiecare pagin, de auditorul intern care le$a elaborat. 2ompartimentele de audit public intern abilitate s avizeze normele proprii entit#ilor publice sunt obligate s le avizeze n termen de 4! de zile "i s n"tiin#eze entitatea n cauz. 2ompartimentele de audit public intern abilitate s avizeze normele proprii entit#ilor publice, pot solicita eventuale clarificri, modificri, completri ale acestora. 2onductorii entit#ilor publice vor lua msurile necesare pentru solu#ionarea operativ a acestor solicitri. 5rmtoarele entit#i publice n( el"*$ e"7 n$ me % $% !!8 a) institu#iile publice mici, care nu sunt subordonate altor entit#i publice. Bisiunile de audit public intern desf"urate la nivelul institu#iilor publice mici se efectueaz n conformitate cu normele proprii Binisterului =inan#elor *ublice@ b) entit#ile publice subordonate pentru care entitatea public de la nivelul ierarhic imediat superior a decis organizarea compartimentului de audit public intern fr obliga#ia elaborrii de norme proprii. Bisiunile de audit public intern se desf"oar n conformitate cu normele proprii organului ierarhic imediat superior@ c) entit#ile publice subordonate pentru care entitatea public de la nivelul ierarhic imediat superior a decis nenfiin#area compartimentului de audit public intern. Bisiunile de

;1

audit public intern desf"urate la nivelul acestor entit#i se efectueaz n conformitate cu normele proprii Binisterului =inan#elor *ublice. 2.11 Met$'$l$g!" 'e "%l!+" e " m!6!(n!! 'e "('!t %(*l!+ !nte n <raficul prezentat mai 7os ofer o viziune global asupra procesului de audit public intern. 8n partea st3ng a graficului sunt prezentate etapele procesului de audit public intern, cu referire la procedurile de urmat, iar n partea dreapt rezultatele ob#inute cu referire la documentele corespunztoare.

&tape

*roceduri
Initierea auditului *!', *;, *!4 2olectarea si prelucrarea informatiilor *!6

.ocumente
Hrdinul de serviciu +$!' .eclaratia de independenta +$!; /otificarea privind declansarea misiunii de audit public intern C$!'

*regatirea misiunii de audit

+naliza riscurilor *!&laborarea programului de audit public intern *!4 .eschiderea sedintei *!A 2olectarea dovezilor *!0 2onstatarea si raportarea iregularitatilor *!1 Fevizuirea documentelor de lucru *'! Inchiderea sedintei *''

)abelul Qpuncte tari si puncte slabeR2$!' *rogramul de audit +!4 *rogramul preliminar al interventiilor la fata locului +!4$' Binuta sedintei de deschidere C!;

)est +$!6 =ormularele constatarilor de audit +$!=ormular de constatare si raportare a iregularitatilor +!

Interventia la fata locului

/ota centralizatoare a documentelor de lucru 2$!; Binuta sedintei de inchidere C$!4

&laborarea proiectului de raport de audit *'; )ransmiterea proiectului de raport *'4

*roiect de raport +$A

4!

Feuniunea de conciliere *'6 Faportul de audit public intern Faportul final *'-

Binuta reuniunii de conciliere C!6

Faportul final +!A$;

Supervizarea *'

.ifuzarea raportului de audit public intern *'A 5rmarirea recomandarilor 5rmarirea recomandarilor *'0 =isa de urmarire a recomandarilor +!0

2.11.1 P egt! e" m!6!(n!! 'e "('!t %(*l!+ !nte n A< In!#!e e" "('!t(l(! +ceast procedur presupune ntocmirea unor documente care autorizeaz misiunea "i creeaz independen#a auditorilor fa# de cel auditat. O '!n(l 'e 6e &!+!( se ntocme"te de "eful compartimentului de audit public intern, pe baza planului anual de audit public intern aprobat de conductorul entit#ii publice. Hrdinul de serviciu reprezint mandatul de interven#ie dat de ctre compartimentul de audit public intern. Hrdinul de serviciu repartizeaz sarcinile de serviciu auditorilor interni, astfel nc3t ace"tia s poat demara misiunea de audit. Procedura P - 0 Ordinul !e "erviciu &copul% .e a repartiza sarcinile de serviciu pe auditori interni, astfel nc3t ace"tia s poat demara misiunea de audit public intern. 'remise% Hrdinul de serviciu reprezint mandatul de interven#ie dat de ctre compartimentul de audit public intern "i se ntocme"te de ctre "eful acestui compartiment, pe baza planului anual de audit public intern. 'rocedura% >eful 2ompartimentului de audit public '. Fepartizeaz sarcinile de serviciu pe fiecare intern auditor n parte@ ;. 8ntocme"te Hrdinul de serviciu pe baza planului anual de audit public intern. *ersonalul de secretariat 4. +loc un numr Hrdinului de serviciu@ 6. +sigur copii ale Hrdinului de serviciu fiecrui membru al echipei de audit. +uditorii -. Iau la cuno"tin# de Hrdinul de serviciu "i de
4'

sarcinile repartizate.

(xemplu &ntitatea public /r. ....... .ata ....... HF.I/ .& S&F:I2I5

Bodel +$!'

8n conformitate cu prevederile ....... "i cu *lanul anual de audit public intern, se va efectua o misiune de audit public intern la ........... n perioada ........ . Scopul misiunii de audit este ........ , iar obiectivele acesteia sunt ........ . Ben#ionm c se va efectua un audit de ........ . &chipa de audit public intern este format din urmtorii auditori ........... . 2onductorul 2ompartimentului de audit public intern De+l" "#!" 'e !n'e%en'en# In'e%en'en#" "('!t$ !l$ !nte n! selecta#i pentru realizarea unei misiuni de audit public intern, trebuie declarat. 8n acest sens fiecare auditor intern trebuie s ntocmeasc o declara#ie de independen#. Procedura P - 0# !eclararea $ndependenei &copul% .e a demonstra independen#a auditorilor fa# de entitateaNstructura auditat. 'remise% 8n vederea desemnrii auditorilor interni pentru efectuarea misiunii de audit public intern vor fi verificate incompatibilit#ile personale ale acestora. +stfel, un auditor nu va fi desemnat acolo unde e9ist incompatibilit#i personale, doar dac repartizarea lui este imperios necesar, fiind furnizat n acest sens o 7ustificare din partea conductorului 2ompartimentului de audit public intern. .ac n timpul efecturii misiunii de audit apare o incompatibilitate, real sau presupus, auditorii sunt obliga#i s informeze de urgen# conducerea. 'rocedura% +uditorii >ef de serviciu

+uditorii

'. 2ompleteaz .eclara#ia de Independen# $ Bodel +!;@ ;. :erific .eclara#ia de Independen#@ 4. Identific incompatibilitatea semnalat de ctre auditori "i stabile"te modalitatea n care aceasta poate fi atenuat@ 6. +prob .eclara#iile de Independen#@ -. 8ndosariaz .eclara#ia de independen# n dosarul de audit@ . .ac n timpul misiunii apare o incompatibilitate real sau presupus, informeaz de urgen# conducerea.

4;

.&2I+F+SI+ .& I/.&*&/.&/ST $ Bodel +$!; &ntitatea public ......................... + fi completat de ctre auditori, inclusiv consultan#ii( /umele ............................... .ata ............ Bisiunea de audit public intern .................. Incompatibilit#i 8n legtur cu entitateaNstructura auditat ........ .a +#i avutNave#i vreo rela#ie oficial, financiar sau personal cu cineva care ar putea s v limiteze msura n care pute#i s v interesa#i, s descoperi#i sau s constata#i slbiciuni de audit n orice felU +ve#i idei preconcepute fa# de persoane, grupuri, organiza#ii sau obiective care ar putea s v influen#eze n misiunea de auditU +#i avutNave#i func#ii sau a#i fostNsunte#i implicat() n ultimii 4 ani ntr$un alt mod n activitatea entit#iiNstructurii ce va fi auditatU +ve#i responsabilit#i n derularea programelor "i proiectelor finan#ate integral sau par#ial de 5niunea &uropeanU +#i fost implicat n elaborarea "i implementarea sistemelor de control ale entit#iiNstructurii ce urmeaz a fi auditatU Sunte#i so#Nso#ie, rud sau afin p3n la gradul al patrulea inclusiv cu conductorul entit#iiNstructurii ce va fi auditat sau cu membrii organului de conducere colectivU +ve#i vreo legtur politic, social care ar rezulta dintr$o fost anga7are sau primirea de redeven#e de la vreun grup anume, sau organiza#ie sau nivel guvernamentalU +#i aprobat nainte facturi, ordine de plat, "i alte instrumente de plat pentru entitateaNstructura ce va fi auditatU +#i #inut anterior contabilitatea la entitateaNstructura ce va fi auditatU +ve#i vreun interes direct sau unul de fond financiar indirect la entitateaNstructura ce va fi auditatU .ac n timpul misiunii de audit, apare orice incompatibilitate personal, e9tern sau organiza#ional care ar putea s v afecteze abilitatea dvs. de a lucra "i a face rapoartele de audit impar#iale, notifica#i "eful 2ompartimentului de audit public intern de urgen#U 2onductor 2ompartiment de audit public intern, +uditor, &ntitatea public Bodel +$!;

/u

44

Se completeaz de ctre >eful de serviciu '.Incompatibilit#i personale (a se trece din pagina anterioar) ;.*ot fi negociateNdiminuate incompatibilit#ileU .ac da, e9plica#i cum anume .ata "i semntura N$t!4!+" e" % !&!n' 'e+l"n)" e" m!6!(n!! 'e "('!t %(*l!+ !nte n 2ompartimentul de audit public intern notific entitateaNstructura auditat +( 1A 7!le nainte de declan"area misiunii de audit public intern, despre scopul, principalele obiective, durata acesteia, precum "i despre faptul c pe parcursul misiunii vor avea loc interven#ii la fa#a locului al cror program va fi stabilit ulterior, de comun acord. Procedura P - 0% &otificarea Privind !eclanarea 'isiunii !e Audit $ntern &copul% S informeze entitateaNstructura auditat de declan"area misiunii de audit public intern. 'remise% Se inten#ioneaz ca prin notificarea entit#iiNstructurii auditate s se asigure desf"urarea corespunztoare a procedurilor de audit. 'rocedura% +uditorii '. *regtesc adresa de notificare ctre pr#ile interesate n vederea transmiterii acesteia cu '- zile nainte de declan"area misiunii de audit public intern@ 2onductorul 2ompartimentului ;. :erific adresa de notificare@ de audit 4. Semneaz adresa de notificare@ *ersonalul de secretariat +uditorii 6. +loc un numr adresei de notificare "i o transmite entit#iiNstructurii auditate@ -. Includ domeniile de interes (dac se comunic) n programul de audit@ . 8ndosariaz copia adresei de notificare n dosarul permanent.

&ntitatea public .ata

Bodel C$!'

/H)I=I2+F&+ *FI:I/. .&2I+/>+F&+ BISI5/II .& +5.I) *5CII2 I/)&F/ 2tre *r#ile interesate .e la 2onductorul 2ompartimentului de audit public intern
46

Fef

.enumirea misiunii de audit public intern

Stimate() .......................... 8n conformitate cu *lanul anual de audit public intern, urmeaz ca n perioada de ........... s efectum o misiune de audit public intern cu tema ...... la (numele entit#iiNstructurii auditate). +uditul va e9amina responsabilit#ile asumate de ctre (numele entit#iiNstructurii auditate) "i va determina daca aceasta "i ndepline"te obliga#iile sale ntr$un mod eficient "i efectiv. : vom contacta ulterior pentru a stabili de comun acord o "edin# de deschidere n vederea discutrii diverselor aspecte ale misiunii de audit, cuprinz3nd( prezentarea auditorilor@ prezentarea principalelor obiective ale misiunii de audit public intern@ programul interven#iei la fa#a locului@ scopul misiunii de audit public intern@ alte aspecte. *entru o mai bun n#elegere a activit#ii dumneavoastr, v rugm s ne pune#i la dispozi#ie urmtoarea documenta#ie necesar( ..................... . .ac ave#i unele ntrebri privind aceast ac#iune, v rog s contacta#i pe (numele auditorului) sau pe mine. 2u stim 2onductorul 2ompartimentului de audit public intern

.ata ............

B< C$le+t" e" )! % el(+ " e" !n4$ m"#!!l$ *rocedura de colectare "i prelucrare const n pregtirea informa#iilor n vederea efecturii analizei de risc "i pentru identificarea informa#iilor necesare, fiabile, utile "i pertinente viz3nd atingerea obiectivelor misiunii. C$le+t" e" )! % el(+ " e" !n4$ m"#!!l$ presupun( identificarea principalelor elemente ale conte9tului institu#ional "i socio$economic n care entitateaNstructura auditat "i desf"oar activitatea@ analiza cadrului normativ ce reglementeaz activitatea entit#iiNstructurii auditate@ analiza entit#iiNstructurii auditate "i activit#ile sale (organigrama, regulamente de func#ionare, fi"e ale posturilor, procedurile scrise)@ analiza factorilor susceptibili de a mpiedica buna desf"urare a misiunii de audit public intern@ identificarea punctelor cheie ale func#ionrii entit#iiNstructurii auditate "i ale sistemelor sale de control, pentru o evaluare prealabil a punctelor tari "i slabe@

4-

s identifice constatrile semnificative "i recomandrile din rapoartele de audit precedente care ar putea s afecteze stabilirea obiectivelor misiunii de audit public intern@ identificarea "i evaluarea riscurilor cu inciden# semnificativ@ s identifice surse poten#iale de informa#ii care ar putea fi folosite ca dovezi ale auditului "i s considere validitatea "i credibilitatea acestor informa#ii. Procedura P - 0( )olectarea *i Prelucrarea $nformaiilor

&copul% 2unoa"terea domeniului auditabil l a7ut pe auditor s se familiarizeze cu entitateaNstructura auditat. 2olectarea informa#iilor faciliteaz procedurile de analiz de risc "i cele de verificare. 'remise% 2olectarea este, n fapt, pregtirea informa#iilor n vederea efecturii analizei de risc "i pentru identificarea informa#iilor necesare, fiabile, pertinente "i utile pentru a atinge obiectivele misiunii de audit public intern. *rocedura% +uditorii '. Identific legile "i regulamentele aplicabile entit#iiNstructurii auditate@ ;. Hb#in organigrama, regulamentele de func#ionare, fi"e ale posturilor, proceduri scrise ale entit#iiNstructurii auditate@ 4. Identific personalul responsabil@ 6. Identific circuitul documentelor@ -. Hb#in e9emplare ale rapoartelor de audit anterioare@ . +dun date statistice asupra performan#ei pentru a$i spri7ini n faza de analiz a riscului@ A. Se familiarizeaz cu activitatea entit#iiNstructurii auditate@ 2onductorul 0. Fevede documenta#ia@ 2ompartimentulu 1. Hrganizeaz o "edin# pentru identificarea obiectivelor auditabile "i a i de audit public criteriilor de analiz de risc. Feevalueaz stabilirea obiectivelor, a scopului intern auditului "i a metodologiei, dup caz.

C< An"l!7" !6+( !l$ +uditul public intern trebuie s spri7ine conductorul entit#ii publice n identificarea "i evaluarea riscurilor semnificative contribuind la mbunt#irea sistemelor de management al riscurilor. +uditul public intern trebuie s supravegheze "i s evalueze eficacitatea acestui sistem. O*!e+t(l "('!t"*!l reprezint activitatea elementar a domeniului auditat, ale crei caracteristici pot fi definite teoretic "i comparate cu realitatea practic. Identificarea obiectelor auditabile se realizeaz ?n 9 et"%e(
4

a) detalierea fiecrei activit#i n opera#ii succesive descriind procesul de la realizarea acestei activit#i p3n la nregistrarea ei (circuitul auditului)@ b) definirea pentru fiecare opera#iune n parte a condi#iilor pe care trebuie s le ndeplineasc din punct de vedere al controalelor specifice "i al riscurilor aferente (ce trebuie s fie evitate)@ c) determinarea modalit#ilor de func#ionare necesare pentru ca entitatea s ating obiectivul "i s elimine riscul. Iista centralizatoare a obiectelor auditabile, definite sub aspectele caracteristicilor specifice "i ale riscurilor asociate, constituie suportul analizei riscurilor. +uditul public intern trebuie s evalueze riscurile aferente opera#iilor "i sistemelor informatice ale entit#ii publice, privind( fiabilitatea "i integritatea informa#iilor financiare "i opera#ionale@ eficacitatea "i eficien#a opera#iilor@ prote7area patrimoniului@ respectarea legilor, reglementrilor "i procedurilor. 8n cursul misiunilor, auditorii interni vor identifica toate riscurile, inclusiv cele care e9ced perimetrul misiunii, n cazul n care acestea sunt semnificative. R!6+(l este amenin#area ca un eveniment sau o ac#iune s afecteze capacitatea unei organiza#ii de a$"i atinge obiectivele stabilite. .up natura activit#ilor (opera#iilor) desf"urate n cadrul entit#ilor, riscurile sunt( riscuri legislative@ riscuri financiare@ riscuri de func#ionare@ riscuri comerciale, riscuri 7uridice, riscuri sociale@ riscuri de imagine@ riscuri legate de mediu@ riscuri ce privesc securitatea informa#iilor ".a. 2onform normelor generale privind e9ercitarea activit#ii de audit public intern, riscurile se clasific astfel( riscuri de organizare, cum ar fi( neformalizarea procedurilor, lipsa unor responsabilit#i precise, insuficienta organizare a resurselor umane, documenta#ia insuficient, neactualizat@ riscuri opera#ionale, cum ar fi( nenregistrarea n eviden#ele contabile, arhivarea necorespunztoare a documentelor 7ustificative, lipsa unui control asupra opera#iilor cu risc ridicat@
4A

riscuri financiare, cum ar fi( pl#i nesecurizate, nedetectarea opera#iilor cu risc financiar@ alte riscuri, cum ar fi cele generate de schimbrile legislative, structurale, manageriale etc.

*FHC+CIII)+)&

Bare

Bedie Bic Sczut Boderat Fidicat

IB*+2)

=ig. %arta riscurilor E&"l(" e" !6+( !l$ este parte a procesului opera#ional "i trebuie s identifice "i s analizeze factorii interni "i e9terni care ar putea afecta obiectivele organiza#iei. =actorii interni pot fi, de e9emplu, natura activit#ilor entit#ii, calificarea personalului, schimbrile ma7ore n organizare sau randamentul anga7a#ilor, iar factorii e9terni pot fi varia#ia condi#iilor economice, legislative sau schimbrile intervenite n tehnologie. &valuarea riscurilor este o problem permanent, deoarece condi#iile se schimb mereu, apar noi reglementri, apar oameni noi, apar obiective de actualitate, "i toate aceste schimbri modific n permanen# geografia riscurilor, care niciodat nu poate fi definitivat. +naliza riscurilor nu reprezint o "tiin# e9act. *rin stabilirea activit#ilor de control se urmre"te ca riscurile ridicate s devin medii sau sczute, p3n la o eventual dispari#iei ulterioar. Hricum riscurile trebuie s evolueze n 7os. +ctivitatea de evaluare a riscurilor este o component esen#ial a managementului "i trebuie realizat constant, cel pu#in o dat pe an, pentru identificarea tuturor riscurilor. M6( " e" !6+(l(! se realizeaz prin trei metode(
40

metoda probabilit#ilor@ metoda factorilor de risc, care se identific n prealabil plec3nd de la o clasificare pe categorii de riscuri@ metoda matricelor de apreciere, care #ine cont de criteriile de apreciere "i ponderile riscului.

2riteriile utilizate pentru msurarea % $*"*!l!t#!! 'e "%" !#!e a riscului sunt( a) aprecierea vulnerabilit#ii entit#ii@ *entru a efectua aprecierea, auditorul va e9amina to#i factorii cu inciden# asupra vulnerabilit#ii domeniului auditabil, cum ar fi( resursele umane@ comple9itatea prelucrrii opera#iilor@ mi7loacele tehnice e9istente. :ulnerabilitatea se e9prim pe trei nivele( vulnerabilitate redus@ vulnerabilitate medie@ vulnerabilitate mare. b) aprecierea controlului intern. +precierea controlului intern se face pe baza unei analize a calit#ii controlului intern al entit#ii, pe trei nivele( control intern corespunztor@ control intern insuficient@ control intern cu lipsuri grave. *robabilitatea de apari#ie a riscului variaz de la imposibilitate la certitudine "i este e9primat pe o scar de valori pe trei nivele( probabilitate mic@ probabilitate medie@ probabilitate mare. N!&el(l !m%"+t(l(! reprezint efectele riscului n cazul producerii sale "i se poate e9prima pe o scar de valoric pe trei nivele( impact sczut@ impact moderat@ impact ridicat. Met$'" 5 m$'el 'e "n"l!7 " !6+( !l$ +naliza riscurilor se realizeaz prin parcurgerea ( mt$ !l$ %")!8 a) identificarea (listarea) opera#iilorNactivit#ilor auditabile, respectiv a obiectelor auditabile.
41

8n aceast faz se analizeaz "i se identific activit#ileNopera#iile precum "i a interdependen#elor e9istente ntre acestea, fi93ndu$se perimetrul de analiz@ b) identificarea amenin#rilor, riscurilor inerente posibile, asociate acestor opera#iuniNactivit#i, prin determinarea impactului financiar al acestora@ c) stabilirea criteriilor de analiz a riscului. Fecomandm utilizarea criteriilor( aprecierea controlului intern, aprecierea cantitativ "i aprecierea calitativ@ d) stabilirea nivelului riscului pentru fiecare criteriu, prin utilizarea unei scri de valori pe trei nivele, astfel( $ pentru aprecierea controlului intern( control intern corespunztor $ nivel '@ control intern insuficient $ nivel ;@ control intern cu lipsuri grave $ nivel 4@ $ pentru aprecierea cantitativ( impact financiar slab $ nivel '@ impact financiar mediu $ nivel ;@ impact financiar important $ nivel 4@ $ pentru aprecierea calitativ( vulnerabilitate redus $ nivel '@ vulnerabilitate medie $ nivel ;@ vulnerabilitate mare $ nivel 4. e) stabilirea puncta7ului total al criteriului utilizat ()). Se atribuie un factor de greutate "i un nivel de risc fiecrui criteriu. *rodusul acestor doi factori d puncta7ul pentru criteriul respectiv iar suma puncta7elor pentru o anumit opera#ieNactivitate auditabil conduce la determinarea puncta7ului total al riscului opera#ieiNactivit#ii respective. *uncta7ul total al riscului se ob#ine utiliz3ndu$se formula( n T H P! : N! !H1 5nde( *i V ponderea riscului pentru fiecare criteriu@ /i V nivelul riscurilor pentru fiecare criteriu utilizat@ sau ) V /' 9 /; 9 .... 9 /i, unde / V nivelul riscurilor pentru fiecare criteriu utilizat. f) clasarea riscurilor, pe baza puncta7elor totale ob#inute anterior, n( risc mic, risc mediu, risc mare@ g) ierarhizarea Nopera#iunilor activit#ilor ce urmeaz a fi auditate, respectiv elaborarea tabelului puncte tari "i puncte slabe. )abelul punctelor tari "i punctelor slabe prezint sintetic rezultatul evalurii fiecrei activit#iNopera#iuniNteme analizate "i permite ierarhizarea riscurilor n scopul orientrii activit#ii de audit public intern, respectiv stabilirea tematicii n detaliu.

D< El"*$ " e" % $g "m(l(! 'e "('!t %(*l!+ !nte n

6!

N$ mele gene "le 'e "%l!+" e " "('!t(l(! %(*l!+ !nte n con#in o metodologie comun pentru evaluarea riscurilor, at3t pentru procedura de ntocmire a planului de audit public intern, c3t "i pentru derularea unei misiuni de audit n faza de elaborare a programului de audit "i pentru parcurgerea urmtoarelor etape( a) identificarea activit#ilor auditate, b) identificarea riscurilor inerente asociate activit#ilor@ c) stabilirea factorilor de analiz a riscurilor "i a nivelurilor de apreciere a acestora@ d) stabilirea nivelului riscului pe criteriile de apreciere@ e) determinarea puncta7ului total al riscului@ f) clasarea activit#ilor pe baza analizei riscurilor@ g) ierarhizarea activit#ilor care urmeaz a fi auditate@ h) elaborarea tematicii n detaliu a activit#ilor auditate@ i) elaborarea programului de audit public intern. "< I'ent!4!+" e" "+t!&!t#!l$ "('!t"te se realizeaz pe baza analizei actului de nfiin#are, organigramei, regulamentelor de func#ionare, deciziilor de organizare a eventualelor noi activit#i ".a. &tapa se concretizeaz n ntocmirea de ctre auditori a listei activit#ilor auditabile din cadrul entit#ilor. *< I'ent!4!+" e" !6+( !l$ !ne ente "6$+!"te "+t!&!t#!l$ &valuarea riscurilor trebuie s aib n vedere gestionarea schimbrii( oamenii se schimb, metodele se schimb, organizrile "i politicile se schimb "i ca atare "i riscurile se schimb. IDENTI0ICAREA RI3CURILOR A3OCIATE ACTIVIT1ILOR .enumirea lucrrii( &laborare plan activitate anual .omeniul( =inanciar , contabilitate 8ntocmit de( >eful structurii de audit intern .ata( ;!.''.;!!6
N + t A+t!&!t#! "('!t"*!le +ctivitatea de elaborare "i aprobare a bilan#ului 8ntocmirea bilan#ului contabil R!6+( ! !'ent!4!+"te $ e9isten#a "i structura bugetului $ nentocmirea n termen a bugetului $ nefunc#ionarea elementelor de cheltuieli $ necorela#ii ntre situa#ia conturilor "i bilan#ului
6'

O*6e &" #!!

'

"i a contului de e9ecu#ie

ntocmit $ erori n preluarea datelor din balan#a de verificare@ $ erori n efectuarea opera#iunilor contabile

2ontabilitatea, inclusiv anga7amentele bugetare "i legale

$ ine9isten#a documentelor 7ustificative privind opera#iile efectuate $ nenregistrarea n mod cronologic@ $ nerealizarea controalelor ierarhice@ $ utilizarea incorect a conturilor contabile

2alculul "i plata salariilor

$ acordarea incorect a elementelor salariale $ gestionarea incorect a dosarului de personal@ $ erori n ntocmirea statelor de salarii@

*lata achizi#iilor publice

$ neaplicarea corect a procedurilor de achizi#ii@ $ nencadrarea n plafoanele aprobate@ $ erori n atribuirea contactelor de achizi#ie.

+ctivitatea de inventariere a patrimoniului

$ erori n efectuarea inventarierii faptice@ $ nevalorificarea diferen#elor constatate n urma inventarierii@ $ neefectuarea inventarierii tuturor bunurilor

+ctivitatea de ncasare a veniturilor

$ nentocmirea corect a documentelor de ncasri@ $ erori n eviden#ierea veniturilor@ $ neconcordan#e ntre ncasri "i documentele ntocmite.

+< 3t"*!l! e" 4"+t$ !l$ 'e "n"l!7 " !6+( !l$ "i a nivelurilor de apreciere a acestora se realizeaz #in3nd cont de responsabilit#ile din /ormele generale pentru utilizarea factorilor privind aprecierea controlului intern, aprecierea cantitativ "i aprecierea calitativ, la care mai putem aduga "i al#i factori specifici activit#ii. Spre e9emplu, propunem pentru domeniul financiar$contabil s utilizm "i factorii( modificri legislative "i vechimea personalului. *entru stabilirea ponderii riscului se au n vedere importan#a "i greutatea factorului de risc n cadrul activit#ii respective "i, de asemenea, faptul c suma ponderilor factorilor de risc trebuie s fie '!!. 8n func#ie de criteriile alese, stabilim urmtoarele ponderi( +precierea controlului intern WWWWWWWW..4-P@
6;

+precierea cantitativ WWWWWWWWWWW. ;-P@ +precierea calitativ WWWWWWWWWWW... ;!P@ Bodificri legislative WWWWWWWWWWW.. '-P@ :echimea personalului WWWWWWWWWWW -P@ '< 3t"*!l! e" n!&el(l(! !6+(l(! pe criteriile de apreciere se realizeaz prin aplicarea la fiecare factor de analiz a riscurilor a unui nivel de apreciere. e< Dete m!n" e" %(n+t"C(l(! t$t"l se realizeaz prin aplicarea ponderii nivelului de apreciere fiecrui factor de risc pe niveluri de risc n vederea stabilirii puncta7ului total, pe baza formulei(
't = 'i ) i

unde( *t $ puncta7 total@ *i , ponderea riscurilor pentru fiecare factor@ /i , nivelul riscului pentru fiecare factor utilizat. &tapa se concretizeaz n ntocmirea situa#iei .eterminarea puncta7ului total.

DETERMINAREA PUNCTAIULUI TOTAL .enumirea lucrrii( &laborare plan activitate anual .omeniul( =inanciar$contabilitate 8ntocmit( >eful structurii de audit intern .ata( ;!.''.;!!6
PA N + t A+t!&!t#! "('!t"*!le R!6+( ! !'ent!4!+"te 4-P 0A $ e9isten#a "i structura bugetului $ nentocmirea n termen a bugetului $ nefunc#ionarea elementelor de cheltuieli ; 8ntocmirea bilan#ului $ necorela#ii ntre situa#ia conturilor "i 4 ; ; ; ; ;,44 4 ; ; 4 ;, PA ;P 0A +ctivitatea de elaborare "i aprobare a bilan#ului PA ;!P 0A PA 'P 0A PA -P 0A P(n+t"C t$t"l

'

64

contabil "i a contului de e9ecu#ie

bilan#ului ntocmit $ erori n preluarea datelor din balan#ele de verificare@ $ erori n efectuarea opera#iunilor contabile

2ontabilitatea inclusiv anga7amentele bugetare "i legale 4

$ ine9isten#a documentelor 7ustificative privind opera#iile efectuate $ nenregistrarea n mod cronologic@ $ nerealizarea controalelor ierarhice@ $ utilizarea incorect a conturilor contabile

4,'-

2alculul "i plata salariilor

$ acordarea incorect a elementelor salariale $ gestionarea incorect a dosarului de personal@ $ erori n ntocmirea statelor de salarii@ 6 6 6 6 4 4,1-

*lata achizi#iilor publice -

$ neaplicarea corect a procedurilor de achizi#ii@ $ nencadrarea n plafoanele aprobate@ $ erori n atribuirea contactelor de achizi#ie. 6 4 6 4 ; 4,-!

+ctivitatea de inventariere a patrimoniului

$ erori n efectuarea inventarierii faptice@ $ nevalorificarea diferen#elor constatate n urma inventarierii@ $ neefectuarea inventarierii tuturor

'

4,6-

66

bunuri$lor +ctivitatea de ncasare a veniturilor $ nentocmirea corect a documentelor de ncasri@ $ erori n eviden#ierea veniturilor@ $ neconcordan#e ntre ncasri "i documentele ntocmite. ; 4 4 ; ; ;,6-

4< Cl"6" e" "+t!&!t#!l$ %e *"7" "n"l!7e! !6+( !l$ se realizeaz pe baza puncta7elor totale ob#inute anterior, stabilite n ordinea efectului produs asupra domeniului auditabil "i departa7ate pe o scar cu trei niveluri( mari, medii "i mi7locii. g< Ie " 2!7" e" "+t!&!t#!l$ care urmeaz a fi auditate se realizeaz pe baza situa#iei anterioare, #in3nd cont "i de numrul personalului, timpul disponibil, alte activit#i care se desf"oar n cadrul structurii de audit intern "i n mod special de analiza riscurilor identificate la celelalte domenii din cadrul entit#ii. &tapa se caracterizeaz n elaborarea situa#iei %(n+tel$ t" ! )! %(ntel$ 6l"*e, document care prezint sintetic rezultatul evalurii fiecrei activit#i n scopul elaborrii planului de audit intern. .ocumentul con#ine "i o opinie referitoare la nivelul impactului riscurilor activit#ilor asupra domeniului auditabil "i gradul de ncredere privind func#ionalitatea activit#ii n cadrul domeniului, conform modelului. 2< El"*$ " e" tem"t!+!! ?n 'et"l!( " "+t!&!t#!l$ "('!t"*!le Tem"t!+" ?n 'et"l!( cuprinde totalitatea domeniilorNobiectelor de auditat selectate (obiectivele de ndeplinit), este semnat de "eful compartimentului de audit public intern "i adus la cuno"tin#a principalilor responsabili ai entit#iiNstructurii auditate n cadrul "edin#ei de deschidere. )ematica de detaliu se realizeaz pe baza Situa#iei punctelor tari "i punctelor slabe, ntocmite n etapa anterioar, "i cuprinde misiunile de audit intern ce vor face parte din planul pentru viitor. !< El"*$ " e" % $g "m(l(! 'e "('!t %(*l!+ !nte n P $g "m(l 'e "('!t %(*l!+ !nte n este un document intern de lucru al compartimentului de audit public intern, care se ntocme"te n baza tematicii detaliate. 2uprinde pe fiecare obiectiv din tematica detaliat ac#iunile concrete de efectuat necesare atingerii obiectivului, precum "i repartizarea acestora pe fiecare auditor intern.
6-

*rogramul de audit public intern are drept scopuri( a) asigur "eful compartimentului de audit public intern c au fost luate n considerare toate aspectele referitoare la obiectivele misiunii de audit public intern@ b) asigur repartizarea sarcinilor "i planificarea activit#ilor, de ctre supervizor. P $g "m(l % el!m!n" al interven#iilor la fa#a locului se ntocme"te n baza programului de audit public intern "i prezint n mod detaliat lucrrile pe care auditorii interni "i propun s le efectueze, respectiv studiile, cuantificrile, testele, validarea acestora cu materiale probante "i perioadele n care se realizeaz aceste verificri la fa#a locului. A+t!&!t"te" 'e 'e64)( " e " (ne! m!6!(n! 'e "('!t !nte n este deosebit de laborioas "i de aceea "i n informarea$cadru trebuie s se men#ioneze( entitatea public care va fi auditat@ cadrul legal n baza cruia se va efectua misiunea@ perioada supus auditrii@ perioada alocat desf"urrii misiunii@ planificarea misiunii, av3nd ca scop alocarea timpului "i a auditorilor care vor efectua activit#ile preliminare "i presupun3nd(

prelucrarea informa#iilor@ analiza riscurilor asociate "i interven#ia la fa#a locului@ ntocmirea documentelor preliminare@ elaborarea documentelor finale.

activit#ile care urmeaz a fi auditate@ instrumentele "i tehnicile care vor fi utilizate@ concluzii , prin care se fac recomandri n vederea ndeplinirii misiunii, cum ar fi, spre e9emplu, respectarea termenelor planificate. E< e'!n#" 'e 'e6+2!'e e e'!n#" 'e 'e6+2!'e e a interven#iei la fa#a locului se deruleaz la unitatea auditat, cu participarea auditoriilor interni "i a personalului entit#iiNstructurii auditate. Hrdinea de zi a "edin#ei de deschidere trebuie s cuprind( a) prezentarea auditorilor interni@ b) prezentarea obiectivelor misiunii de audit public intern@ c) stabilirea termenelor de raportare a stadiului verificrilor@ d) prezentarea tematicii n detaliu@ e) acceptarea calendarului nt3lnirilor@ f) asigurarea condi#iilor materiale necesare derulrii misiunii de audit public intern.
6

&ntitatea auditat poate solicita am3narea misiunii de audit, n cazuri 7ustificate (interese speciale, lipsa de timp, alte circumstan#e). +m3narea trebuie discutat cu "eful compartimentul de audit public intern "i notificat la conductorul entit#ii publice.

M!n(t" )e'!n#e! 'e 'e6+2!'e e .ata "edin#ei de deschidere, participan#ii, aspectele importante discutate trebuie consemnate n minuta "edin#ei de deschidere.

P $+e'( " P 5 =D e'!n#" 'e 'e6+2!'e e &copul% S efectueze o "edin# de deschidere cu reprezentan#ii (denumirea entit#iiNstructurii auditate) pentru a discuta scopul auditului, obiectivele urmrite "i modalit#ile de lucru privind auditul. 'remise% >edin#a de deschidere serve"te ca nt3lnire de nceput a misiunii de audit. Hrdinea de zi a "edin#ei de deschidere va cuprinde( prezentarea auditorilor@ prezentarea obiectivelor misiunii de audit@ stabilirea termenelor de raportare a stadiului verificrilor@ prezentarea n detaliu tematicii@ acceptarea calendarului nt3lnirilor@ analiza "i acceptul cartei auditorului@ asigurarea condi#iilor materiale necesare derulrii misiunii. 'rocedura% +uditorii '. 2ontacteaz telefonic entitateaNstructura auditat pentru a stabili data nt3lnirii. 2onductorul 2ompartimentului de audit ;. *articip la desf"urarea "edin#ei de deschidere. public intern +uditorii Feprezentan#ii entit#iiNstructurii auditate +uditorii 4. 8ntocmesc Binuta "edin#ei de deschidere (Bodel C$!;) cu urmtoarea structur( +. Ben#iuni generale $ tema misiunii de audit public intern@ $ perioada auditat@ $ numele celor care ntocmesc Binuta "edin#ei de deschidere@ $ numele persoanei nsrcinate cu verificarea
6A

ntocmirii minutei "edin#ei de deschidere conform prezentei proceduri@ $ lista participan#ilor la "edin#a de deschidere cu men#ionarea numelui, func#iei, direc#iei "i a numrului de telefon. C. Stenograma >edin#ei de deschidere( $ cuprinde redactarea n detaliu a dezbaterilor >edin#ei de deschidere. 6. 8ndosariaz Binuta >edin#ei de deschidere n dosarul permanent $ Bodel C$!;

2.11.2 De6+2!'e e" !nte &en#!e! l" 4"#" l$+(l(! Interven#ia la fa#a locului const n colectarea documentelor, analiza "i evaluarea acestora "i cuprinde urmtoarele proceduri( $ colectarea dovezilor@ $ constatarea "i raportarea iregularit#ilor@ $ revizuirea documentelor de lucru@ $ "edin#a de nchidere. A< C$le+t" e" '$&e7!l$ Scopul acestei proceduri l reprezint efectuarea testrilor stabilite prin programul de audit aprobat "i ob#inerea de probe, dovezi suficiente "i relevante pentru formularea constatrilor, concluziilor "i recomandrilor. 2olectarea dovezilor const n urmtoarele( a) cunoa"terea activit#iiNsistemuluiNprocesului supus verificrii "i studierea procedurilor aferente@ b) intervievarea personalului auditat@ c) verificarea nregistrrilor contabile@ d) analiza datelor "i informa#iilor@ e) evaluarea eficien#ei "i eficacit#ii controalelor interne@ f) realizarea de testri@ g) verificarea modului de realizare a corectrii ac#iunilor men#ionate n auditrile precedente (verificarea realizrii corectrii) Te2n!+! )! !n6t (mente 'e "('!t !nte n P !n+!%"lele te2n!+! de audit intern sunt( 1< Ve !4!+" e" 5 asigur validarea, confirmarea, acurate#ea nregistrrilor, documentelor, declara#iilor, concordan#a cu legile "i regulamentele, precum "i eficacitatea controalelor interne.
60

Te2n!+!le 'e &e !4!+" e sunt( "< +$m%" "#!"( confirm identitatea unei informa#ii dup ob#inerea acesteia din dou sau mai multe surse diferite@ *< e:"m!n" e"( presupune urmrirea n special a detectrii erorilor sau a iregularit#ilor@ +< e+"l+(l" e"( verificarea calculelor matematice@ '< +$n4! m" e"( solicitarea informa#iei din dou sau mai multe surse independente (a treia parte) n scopul validrii acesteia@ e< %(ne e" 'e "+$ '( procesul de potrivire a dou categorii diferite de nregistrri@ 4< g" "nt" e"( verificarea realit#ii tranzac#iilor nregistrate prin e9aminarea documentelor, de la articolul nregistrat spre documentele 7ustificative@ g< ( m ! e"( reprezint verificarea procedurilor de la documentele 7ustificative spre articolul nregistrat. Scopul urmririi este de a verifica dac toate tranzac#iile reale au fost nregistrate. 2< O*6e &" e" 4!7!+ reprezint modul prin care auditorii interni "i formeaz o prere proprie. 9< Inte &!(l se realizeaz de ctre auditorii interni prin intervievarea persoanelor auditateNimplicateNinteresate. Informa#iile primite trebuie confirmate cu documente. @< An"l!7" const n descompunerea unei entit#i n elemente, care pot fi izolate, identificate, cuantificate "i msurate distinct. P !n+!%"lele !n6t (mente 'e "('!t !nte n8 1< C2e6t!$n" (l cuprinde ntrebrile pe care le formuleaz auditorii interni. )ipurile de chestionare sunt( "< +2e6t!$n" (l 'e l(" e l" +(n$)t!n# ;CLC< $ cuprinde ntrebri referitoare la conte9tul socio$economic, organizarea intern, func#ionarea entit#iiNstructurii auditate@ 2I2 se utilizeaz n etapa de pregtire a emisiunii de audit@ *< +2e6t!$n" (l 'e +$nt $l !nte n ;CCI< $ ghideaz auditorii interni n activitatea de identificare obiectiv a disfunc#iilor "i cauzelor reale ale acestor disfunc#ii@ 22I se utilizeaz n etapa de pregtire a emisiunii de audit@ +< +2e6t!$n" (l5l!6t" 'e &e !4!+" e ;CLV< $ este utilizat pentru stabilirea condi#iilor pe care trebuie s le ndeplineasc fiecare domeniu auditabil. 2uprinde un set de ntrebri standard privind obiectivele definite, responsabilit#ile "i metodele mi7loacele financiare, tehnice "i de informare, resursele umane e9istente@ 2I: se utilizeaz n etapa interven#iei la fa#a locului, procedura de colectare a dovezilor. 2< T"*l$(l 'e % e7ent" e " +! +(!t(l(! "('!t(l(! (pista de audit), care permite( stabilirea flu9urilor informa#iilor, atribu#iilor "i responsabilit#ilor referitoare la acestea@ stabilirea documenta#iei 7ustificative complete@ reconstituirea opera#iunilor de la suma total p3n la detalii individuale "i invers. 9< 0$ m(l" ele +$n6t"t !l$ 'e "('!t %(*l!+ !nte n $ se utilizeaz pentru prezentarea fundamentat a constatrilor auditului public intern.

61

"< 0!)" 'e !'ent!4!+" e )! "n"l!7" % $*lemel$ ;0IAP< $ se ntocme"te pentru fiecare disfunc#ionalitate constatat. *rezint rezumatul acesteia, cauzele "i consecin#ele, precum "i recomandrile pentru rezolvare. =I+* trebuie s fie aprobat de ctre coordonatorul misiunii, confirmat de reprezentan#ii entit#iiNstructurii auditate "i supervizat de "eful compartimentului de audit (sau de ctre nlocuitorul acestuia). E:em%l(8 =I+* ' C !te !(8 Conurile de consum se aprob de "eful compartimentului care gestioneaz stocurile de materiale. 0"%t8 Conurile de consum nu au fost avizate "i semnate de "eful compartimentului. C"(78 +v3nd n vedere numrul mare de bonuri ntocmite lunar, s$a considerat c este suficient semnarea bonurilor de consum de ctre gestionar. C$n6e+!n#e8 2a urmare a acestui fapt unele aprovizionri se pot efectua fr "tirea "efului compartimentului. &ste posibil astfel ca s se ntocmeasc bonuri pentru un compartiment iar bunurile s a7ung la alt compartiment. Re+$m"n'" e8 Se va proceda la vizarea "i semnarea bonurilor de consum pentru distribuirea materialelor de ctre "eful compartimentului. *< 0$ m(l" (l 'e +$n6t"t" e )! "%$ t" e " ! eg(l" !t#!l$ ;0CRI< $ se ntocme"te n cazul n care auditorii interni constat e9isten#a sau posibilitatea producerii unor iregularit#i. +uditorul raporteaz imediat sau cel mai t3rziu a doua zi "efului compartimentului de audit public intern (supervizor), care l va informa n termen de 4 zile pe conductorul entit#ii publice "i structura de control abilitat pentru continuarea verificrilor. E:em%l(8 C$n6t"t" e"8 .in verificarea listelor de inventariere general la finele anului ;!!6, s$a constatat c mi7locul fi9 aparat pentru sudur numr de inventar '-'0!, aprovizionat cu factura nr. C !!;01-A-N'-.!-.;!!', nu se regse"te la locul de depozitare, de"i figureaz n listele de inventariere. .in discu#iile purtate cu gestionarul "i "eful compartimentului nu s$a putut stabili cauza n care a disprut activul corporal. Re+$m"n'" e8 &fectuarea unei cercetri administrative n urma creia s se stabileasc condi#iile n care a disprut bunul respectiv, persoanele vinovate "i modalitatea de recuperare a pagubei. Ane:e8 $ copie dup factura privind achizi#ia bunului@ $ fi"a de eviden# a mi7locului fi9@ $ copie dup lista de inventariere n care se regse"te mi7locul fi9. $ copie dup nregistrarea efectuat n contabilitate.

-!

C< Re&!7(! e" '$+(mentel$ 'e l(+ ( Re&!7(! e" se efectueaz de ctre auditorii interni, nainte de ntocmirea proiectului Faportului de audit public intern, pentru a se asigura c documentele de lucru sunt pregtite n mod corespunztor. D$6" ele 'e "('!t %(*l!+ !nte n D$6" ele 'e "('!t %(*l!+ !nte n $ prin informa#iile con#inute asigur legtura ntre sarcina de audit, interven#ia la fa#a locului "i raportul de audit public intern. .osarele stau la baza formulrii concluziilor auditorilor interni. *ipuri de dosare de audit public intern% "< D$6" (l %e m"nent cuprinde urmtoarele sec#iuni( Sec#iunea + $ Faportul de audit public intern "i ane9ele acestuia( ordinul de serviciu@ declara#ia de independen#@ rapoarte (intermediar, final, sinteza recomandrilor)@ fi"ele de identificare "i analiza problemelor (=I+*)@ formularele de constatare a iregularit#ilor@ programul de audit. Sec#iunea C $ +dministrativ( notificarea privind declan"area misiunii de audit public intern@ minuta "edin#ei de deschidere@ minuta reuniunii de conciliere@ minuta "edin#ei de nchidere@ coresponden#a cu entitateaNstructura auditat. Sec#iunea 2 $ .ocumenta#ia misiunii de audit public intern( strategii interne@ reguli, regulamente "i legi aplicabile@ proceduri de lucru@ materiale despre entitateaNstructura auditat (ndatoriri, responsabilit#i, numr de anga7a#i, fi"ele posturilor, graficul organiza#iei, natura "i loca#ia nregistrrilor contabile)@ informa#ii financiare@ rapoarte de audit public intern anterioare "i e9terne informa#ii privind posturile cheieNflu9uri de opera#ii@ documenta#ia analizei riscului. Sec#iunea . $ Supervizarea "i revizuirea desf"urrii misiunii de audit public intern "i a rezultatelor acesteia( revizuirea raportului de audit public intern@ rspunsurile auditorilor interni la revizuirea raportului de audit public intern. *< D$6" (l '$+(mentel$ 'e l(+ ( $ cuprinde copii 9ero9 a documentelor 7ustificative, e9trase din acestea, care trebuie s confirme "i s spri7ine concluziile auditorilor interni.
-'

.osarul este inde9at prin atribuirea de litere "i cifre (&, =, <, ... ) pentru fiecare sec#iuneNobiectiv de audit din cadrul *rogramului de audit. Inde9area trebuie s fie simpl "i u"or de urmrit. .osarele de audit public intern sunt proprietatea entit#ii publice "i sunt confiden#iale. &le trebuie pstrate p3n la ndeplinirea recomandrilor din raportul de audit public intern, dup care se arhiveaz n concordan# cu reglementrile legale privind arhivarea. D< e'!n#" 'e ?n+2!'e e " !nte &en#!e! l" 4"#" l$+(l(! +re drept scop prezentarea opiniei auditorilor interni, a recomandrilor finale din proiectul Faportului de audit public intern "i a calendarului de implementare a recomandrilor. Se ntocme"te o minut a "edin#ei de nchidere. 8n cadrul "edin#ei de nchidere auditorii urmresc s se asigure c recomandrile "i constatrile sunt clare, obiective, relevante, u"or de n#eles "i nu dau na"tere la interpretri. 2onstatrile vor trebui s fac trimitere la baza legal "i vor a7uta entitatea auditat s elimine deficien#ele constatate. 2.11.9 R"%$ t(l 'e "('!t %(*l!+ !nte n ; "%$ t % el!m!n" < A< El"*$ " e" % $!e+t(l(! 'e "('!t %(*l!+ !nte n n el"*$ " e" % $!e+t(l(! R"%$ t(l(! 'e "('!t %(*l!+ !nte n trebuie s fie respectate urmtoarele cerin#e( a) constatrile trebuie s apar#in domeniuluiNobiectivelor misiunii de audit public intern "i s fie sus#inute prin documente 7ustificative corespunztoare@ b) recomandrile trebuie s fie n concordan# cu constatrile "i s determine reducerea riscurilor poten#iale@ c) raportul trebuie s e9prime opinia auditorului intern, bazat pe constatrile efectuate@ d) se ntocme"te pe baza =I+*$urilor. n e'"+t" e" % $!e+t(l(! R"%$ t(l(! 'e "('!t %(*l!+ !nte n, trebuie s fie respectate urmtoarele principii( a) constatrile trebuie s fie prezentate ntr$o manier pertinent "i incontestabil@ b) evitarea utilizrii e9presiilor imprecise (se pare, n general, uneori, evident), a stilului eliptic de e9primare, limba7ului abstract@ c) promovarea unui limba7 c3t mai uzual "i a unui stil de e9primare concret@ d) evitarea tonului polemic, 7ignitor, tenden#ios@ e) ierarhizarea constatrilor (numai cele importante vor fi prezentate n sintez sau la concluzii)@ f) eviden#ierea aspectelor pozitive "i a mbunt#irilor constatate de la ultima misiune de audit public intern. 3t (+t( " % $!e+t(l(! 'e R"%$ t 'e "('!t %(*l!+ !nte n trebuie s cuprind cel pu#in urmtoarele elemente( a) scopul "i obiectivele misiunii de audit public intern@
-;

b) date de identificare a misiunii de audit public intern (baza legal, ordinul de serviciu, echipa de auditare, unitateaNstructura organizatoric auditat, durata ac#iunii de auditare, perioada auditat)@ c) modul de desf"urare a ac#iunii de audit intern (sonda7Ne9haustiv, documentare@ proceduri, metode "i tehnici utilizate@ documenteNmateriale e9aminate@ materiale ntocmite n cursul ac#iunii de audit public intern)@ d) constatri efectuate@ e) concluzii "i recomandri@ f) documenta#ia$ane9 (notele e9plicative@ note de rela#ii@ situa#ii, acte, documente "i orice alt material probant sau 7ustificativ). P $+e'( " P 5 12 El"*$ " e" P $!e+t(l(! 'e R"%$ t De A('!t &copul% *rezint cadrul general, obiectivele, constatrile, concluziile "i recomandrile auditorilor publici interni. 'remise% 8n elaborarea Faportului de audit public intern, auditorul folose"te dovezile de audit raportate n =i"ele de Identificare "i +naliz a *roblemelor "i n =ormularul de constatare "i raportare a iregularit#ilor. 'rocedura% +uditorii '. Fedacteaz *roiectul raportului de audit utiliz3nd formatul prezentat mai 7os@ ;. Indic pentru fiecare constatare din *roiectul raportului de audit dovada corespunztoare@ 4. )ransmite conductorului 2ompartimentului de audit public intern *roiectul raportului de audit, mpreun cu dovezile constatrilor@ 2onductorul 6. +nalizeaz *roiectul raportului de audit@ compartimentului de audit -. Stabile"te dac proiectul n ntregime sau doar pr#i din el, public intern trebuie s fie transmise la compartimentul 7uridic pentru revizuirea lui din punct de vedere 7uridic@ B< T "n6m!te e" % $!e+t(l(! 'e "('!t %(*l!+ !nte n P $!e+t(l 'e R"%$ t 'e "('!t %(*l!+ !nte n se transmite la structura auditat, iar aceasta poate trimite n ma9im '- zile de la primire punctele sale de vedere. *unctele de vedere primite trebuie analizate de ctre auditorii interni. /etransmiterea punctelor de vedere n termenul men#ionat presupune acordul tacit al structurii auditate n legtur cu proiectul raportului de audit public intern, iar reuniunea de conciliere nu$"i mai are obiectivul. C< Re(n!(ne" 'e +$n+!l!e e
-4

8n termen de '! zile de la primirea punctelor de vedere, auditorii interni organizeaz reuniunea de conciliere cu structura auditat n cadrul creia se analizeaz constatrile "i concluziile n vederea acceptrii recomandrilor formulate. Se ntocme"te o minut privind desf"urarea reuniunii de conciliere. Scopul reuniunii de conciliere l reprezint acceptarea constatrilor "i recomandrilor formulate de ctre auditori n proiectul raportului de audit intern "i prezentarea calendarului de implementare a recomandrilor. Binuta reuniunii de conciliere o ndosariaz n dosarul permanent sec#iunea C. D< nt$+m! e" "%$ t(l(! 'e "('!t !nte n ; "%$ t(l 4!n"l< R"%$ t(l 'e "('!t %(*l!+ !nte n trebuie s includ modificrile discutate "i convenite din cadrul reuniunii de conciliere. Faportul de audit public va fi nso#it de o sintez a principalelor constatri "i recomandri. >eful compartimentului de audit public intern trebuie s informeze 52++*I sau organul ierarhic imediat superior despre recomandrile care nu au fost avizate de conductorul entit#ii publice. +ceste recomandri vor fi nso#ite de documenta#ia de sus#inere. Faportul de audit intern cuprinde urmtoarele date( ') .ate de identificare a misiunii de audit $ echipa de auditare@ $ baza legal@ $ durata "i perioada ac#iunii de auditare@ $ scopul ac#iunii de auditare@ $ obiectivele ac#iunii de auditare@ $ tipul de auditare@ $ metode "i tehnici utilizate@ $ documentele "i materialele e9aminate n ac#iunea de audit@ ;) 2onstatrile efectuate de echipa de audit intern n baza( $ =I+*$urilor ntocmite care trebuie s cuprind( criteriul, fapta, cauza, efectul, recomandarea@ $ =ormularului 2onstatarea "i raportarea iregularit#ilor (2FI)@ E< 3(%e &!7" e" m!6!(n!! 'e "('!t %(*l!+ !nte n >eful compartimentului de audit public intern este responsabil cu supervizarea tuturor etapelor de desf"urare a misiunii de audit public intern. Scopul ac#iunii de supervizare este de a asigura c obiectivele misiunii de audit public intern au fost atinse n condi#ii de calitate, astfel( a) ofer instruc#iunile necesare (adecvate) derulrii misiunii de audit@ b) verific e9ecutarea corect a programului misiunii de audit@ c) verific e9isten#a elementelor probante@ d) verific dac redactarea raportului de audit public intern, at3t cel intermediar c3t "i cel final, este e9act, clar, concis "i se efectueaz n termenele fi9ate.
-6

8n cazul n care "eful compartimentului de audit public intern este implicat n misiunea de audit, supervizarea este asigurat de un auditor intern desemnat de acesta. 0< D!4(7" e" "%$ t(l(! 'e "('!t !nte n >eful compartimentului de audit public intern trimite Faportul de audit public intern, finalizat, mpreun cu rezultatele concilierii "i punctul de vedere al entit#iiNstructurii auditate conductorului entit#ii publice care a aprobat misiunea, pentru analiz "i avizare. *entru institu#ia public mic, Faportul de audit public intern este transmis spre avizare conductorului acesteia. .up avizarea recomandrilor cuprinse n Faportul de audit public intern, acestea vor fi comunicate structurii auditate. 2urtea de 2onturi are acces la Faportul de audit public intern n timpul verificrilor pe care le efectueaz. Faportul de audit intern trebuie s fie nso#it de o sintez a raportului. 2.11.@ U m ! e" e+$m"n' !l$ Hbiectivul acestei etape este asigurarea c recomandrile men#ionate n Faportul de audit public intern sunt aplicate ntocmai, n termenele stabilite, n mod eficace "i c, conducerea a evaluat riscul de neaplicare a acestor recomandri. Structura auditat trebuie s informeze compartimentul de audit public intern asupra modului de implementare a recomandrilor. Fesponsabilitatea structurii auditate n aplicarea recomandrilor const n( elaborarea unui plan de ac#iune, nso#it de un calendar privind ndeplinirea acestuia@ stabilirea responsabililor pentru fiecare recomandare@ punerea n practic a recomandrilor@ comunicarea periodic a stadiului progresului ac#iunilor@ evaluarea rezultatelor ob#inute. 2ompartimentul de audit public intern verific "i raporteaz la 52++*I sau la organul ierarhic imediat superior, dup caz, asupra progreselor nregistrate n implementarea recomandrilor. 2ompartimentul de audit public intern va comunica conductorului entit#ii publice stadiul implementrii recomandrilor.

--