Sunteți pe pagina 1din 1

CORPUL EXPERILOR CONTABILI

Anexa

I CONTABILILOR AUTORIZAI
DIN ROMNIA

CERERE DE NSCRIERE
n vederea echivalrii examenului de admitere la stagiu
Subsemnatul (a) ..............
nscut () la data de ... / ..... / n localitatea .
judeu .. domiciliat n localitatea ...
str. ........... nr. .. bloc .... scara ... etaj ...
jud. / sector .... tel.: acas ................ serviciu: .................
mobil ........................, adresa de e-mail............................................................................
posesor al B.I. seria .. nr. ... cod numeric personal .,
absolvent de studii superioare economice n cadrul Facultii ..................
........................., Specializarea ...................................
................................................. i al programului de master:.......................................
................................................................................., Specializarea ..................................................
.........................................................................,
solicit verificarea dosarului de echivalare a examenului de admitere la stagiu n vederea obinerii
calitii de expert contabil.
Declar pe propria rspundere c datele menionate mai sus corespund realitii, c nu am
suferit nici o condamnare penal i nici nu sunt implicat n calitate de inculpat n vre-un proces
cu caracter penal.

Data / . / .

Semntura,