Sunteți pe pagina 1din 1

Spitalul Clinic Judeean de Urgen Timioara Unitatea de Primire a Urgenelor

Bd. Iosif Bulbuca Nr. 10, Cod 300736, Timioara, Tel.:0256- 63001-i!". &-mail: u'u()os'"m.ro, I!"er!e": ***.)os'"m.ro , #a$:0256- 653%7,

In cazul accidentelor de munca (asa cum sunt ele definite in legislatia in vigoare) personalul SCUJT se va adresa obligatoriu si in cel mai scurt timp (in aceeasi zi) Unitatii de Primire a Urgentelor. 1. Se au in vedere evenimentele violente care produc vatamarea (lovirea, caderea de la inaltime, taierea, arsura, electrocutarea) sau intoxicatiile acute profesionale. Prezenta procedura nu se adreseaza accidentelor de munca care survin ca urmare a expunerii la produse biologice. Aceasta face obiectul unei reglementari separate. 2. Persoanei accidentate sau intoxicate i se intocmi o F SA !" P#"$"%&A#" 'P' in care medicul de serviciu va mentiona in mod clar suspiciunea de accident de munca precum si conditiile in care s(a produs acesta. )or fi luate toate masurile pentru asistarea pacientului in conformitate cu protocoalele medicale in vigoare, efectuandu(se toate investigatiile necesare si solicitandu(se consulturile interdisciplinare care se impun. *. +edicul va informa obligatoriu asistenta sefa 'P' despre acest eveniment, iar aceasta il va inscrie intr(un registru special destinat accidentelor de munca. Acest registru va cuprinde urmatoarele date, nume si prenume, varsta, sectia unde este incadrata persoana accidentata, data si ora accidentului, data si ora prezentarii in 'P', medicul care l(a asistat, decizia. -. Asistenta sefa 'P' va informa in cel mai scurt timp despre acest eveniment responsabilul cu protectia muncii de pe sectia unde s(a intamplat evenimentul si care va face demersurile legale necesare. Dr. Mihai Bujor Grecu Medic Sef UPU

Pag. 1 / 1