Sunteți pe pagina 1din 2

Cumsăscapidedependențademâncare

­unalcoolicnusepoatevindeca,cipoateficelmultabstinent.(00.15)

­conștientizareafaptuluicaeștidependentsauaioproblemaesteprimulpasinrezolvareaei

Pașiseacțiune

Pas1

Embargo(7.33)

Înacestpastrebuiesăfacicâtmaigreuaccesullasubstanțadecaredepinzi

Pas2

Sevrajul(8.42)

Înacestipas,trebuiesă­țispun,nuestecevacesă­țidorești,darveitreceprinasta.Trecerea

delaomâncareproastalaunadecalitatenuopoțifacebrusc,cidoartreptat.Încazulnostru,

înlocuieștilaînceputosingurămasănesănătoasă.Dupăcare,cândtesimțipregătit,oveiînlocui

șipeadoua.

Șiestebinesa știi,caoricâtdeputernicaifi,ca șivoință,totveiaveaunmomentdeslăbiciuneîn

24eore,cândlașigatajos.Într­unepisodviitor,veiînvațaotehnicafoarteputernicadea­ți

depășidorința.

Pas3

Recompensa(15:30)

Trebuiesă­țioferianumitepremii(nualimentedacăsepoate)atuncicândaifostperseverent și ți­aiatinsunelemiciobiectiveintermediare(aislăbitcâtevakilograme,aislăbitîntalieetc.)

Pas4

Socializarea(16:30)

Începesă­țifaciunanturajcarerespectăaceleașiregulialimentarepecare țiledorești șitu. Începesăieșicuaceioamenicaresuntînformă.Saudacătotușiieșicuceicarenusuntîn formă,evităsămergisămănâncicuei. Șitragetaresădeviituexemplupentruei.

Pas5

Grupuldesuport

Familia,prietenii,partenerulsaufrațiitrebuiesătesprijine.Dardacătesabotează,astae,

trebuiesătelupțicuei,chiardacă­țisuntfoarteapropiați.

Temă

Intrapeacestsite:http://www.alcooliciianonimi.ro/pasi.html.Peacestsite,alalcoolicilor

anonimi,sunt12pasifoartebunipentruascăpadeoricedependență.Teasigur,substanțanu

diferă.Poatefimâncare,sex,muncă,droguri,orice.