Sunteți pe pagina 1din 86

Aplicaii SPSS

Marian Popa

MARIAN POPA...................................................................................................1
SPSS prezentare general...................................................................................................................................3 ................................................................................................................................................................................6 Paii analizei statistice cu SPSS..........................................................................................................................6 Editarea datelor....................................................................................................................................................8 Exemplu practic de realizare a unei baze de date..........................................................................................15 Opera ii de trans!ormare a "ariabilelor..........................................................................................................1# nsumarea valorilor variabilelor................................................................................................................19

.........................................................................................................................21
Calcularea mediei a dou sau mai multe variabile....................................................................................21 Extragerea anului dintr o variabil de tip cronologic !date" ....................................................................22 #ecodi$icarea variabilelor.........................................................................................................................2% &rdonarea dup rang a valorilor unei variabile........................................................................................2' Organizarea datelor pentru analiz.................................................................................................................$% Sortarea ba(ei de date...............................................................................................................................2) mprirea ba(ei de date *n subgrupuri......................................................................................................2+ Selectarea unor seturi de date....................................................................................................................2+ &alcularea indicatorilor statistici descripti"i..................................................................................................31 'este parametrice...............................................................................................................................................35 ,estul ( !t" pentru media unui singur e-antion ........................................................................................../ ,estul t pentru e-antioane independente....................................................................................................) Anali(a de varian uni$actorial !&ne 0a1 A2&3A"............................................................................%4 ,estul t pentru e-antioane dependente !perec5i".......................................................................................%% Coe$icientul de corelaie liniar Pearson !r".............................................................................................%' #egresia liniar simpl............................................................................................................................../1 Anali(a de consisten intern !Cronbac5 al$a"......................................................................................../) 'este neparametrice nominale..........................................................................................................................65 ,estul ( al proporiei pentru un singur e-antion........................................................................................'/ ,estul semnelor.........................................................................................................................................') ,estul C5i ptrat al asocierii !independeei".............................................................................................'9 ,estul C5i ptrat pentru coresponden !goodness o$ $it".........................................................................)2 ,estul ( al di$erenei dintre dou proporii independente.........................................................................)% 'este neparametrice pentru date ordinale......................................................................................................%% ,estul 6ann 05itne1 !7" pentru dou e-antioane independente............................................................)) ,estul 0ilcoxon pentru dou e-antioane perec5i.....................................................................................)9 ,estul 8rus9al 0allis pentru mai mult de dou e-antioane independente...............................................+1 ,estul :riedman pentru msurri repetate................................................................................................+. Coe$icientul de corelaie pentru date ordinale !Spearman".......................................................................+%

SPSS prezentare general


SPSS for Windows; este un pac5et de programe destinat anali(ei statistice a datelor. <e-i exist o varietate de programe de acest gen !SAS= Statistica $or 0indo>s= ?rap5Pad= 6S Excel= care are -i el $uncii statistice"= SPSS se distinge prin structurarea riguroas -i u-urina utili(rii= c5iar -i pentru *nceptori. Cea mai recent versiune disponibil la aceast dat este SPSS 12.4. Acest manual nu acoper *n mod special o anumit versiune= ci $ace re$erire *n general la versiunile sub 0indo>s. n esen= toate versiunile sub 0indo>s o$er acela-i pac5et de $uncii statistice iar di$erenele= c5iar dac sunt= nu sunt relevante la nivelul unui curs introductiv de statistic. Simbolul care precede aceast propo(iie indic introducerea unei in$ormaii importante= care se impune a $i reinut. 2e vom axa pe o pre(entare sintetic= axat pe esenial= consider@nd cunoscute elementele de ba( de operare *n mediul 0indo>s.
(unc ii de baz ale SPSS

editarea datelor !construirea ba(elor de date= trans$ormri ale variabilelor" prelucrarea statistic a datelor !statistici descriptive= teste de semni$icaie" pre(entarea re(ultatelor= sub $orm numeric sau gra$ic reali(area unor proceduri proprii de prelucrare sau de a modi$ica procedurile standard SPSS. Aceast opiune este re(ervat utili(atorilor avansai -i nu va $ace obiectul pre(entrii *n acest manual.

)omeniile de lucru *n SPSS Particularitatea principal a inter$eei de lucru cu SPSS este aceea c re(erv $iecreia dintre $unciile de mai sus un domeniu special !Aecran;= sau A$ereastr;". Ast$el= la lansarea programului= acesta desc5ide automat o $ereastra re(ervat editrii datelor !Data Editor" -i una a$i-rii re(ultatelor !Viewer". Putem numi aceste $erestre -i domenii de lucru= deoarece la nivelul $iecruia avem la dispo(iie o varietate de $uncii -i opiuni speci$ice. Ca s *nelegem mai bine= trebuie s ne imaginm Adomeniile de lucru; ca $iind A$erestre; distincte= similare celor ale documentelor 0ord= cu deosebirea c= *n acest ca(= $iecare $ereastra acoper $uncii speci$ice. ,recerea de la o $ereastr la alta se $ace *ntr unul din urmtoarele moduriB <in meniul SPSSC0indo>s= prin alegerea $erestrei doriteD 7tili(@nd butoanele din bara de comen(i directe a $erestrei SPSSD 7tili(@nd butoanele de pe bara de sarcini a sistemului de operare !din partea de Eos a ecranului".

Domeniul bazei de date (Data Editor) Fa lansarea programului SPSS se desc5ide $ereastra domeniului de editare a datelor !SPSS Data Editor". Ea se pre(int ca *n imaginea de mai Eos= av@nd caracteristicile obi-nuite ale unei $erestre 0indo>s= cu o structur de linii -i coloaneB pe coloane sunt variabilele !de ex.= codGsub= re(ultat" pe linii sunt ca(urile !*n acest ca(= cinci subieci"

& sesiune de lucru cu SPSS presupune= *n mod necesar= existena unei ba(e de date. SPSS operea( cu o singur ba( de date la un moment dat. Pentru a desc5ide o alt ba( de date= sau a crea una nou= cea a$lat *n lucru va $i *nc5is. Programul solicit salvarea ei prealabil= dac acest lucru nu a $ost deEa e$ectuat. <ac vrem s prelucrm date a$late *n ba(e de date !$i-iere" di$erite= este necesar aducerea lor *n aceea-i ba( de date !procedura DATA-Merge files= care va $i descris mai t@r(iu". 6eniurile $erestrei Data Editor nu se vor activa integral dec@t atunci c@nd va exista cel puin o variabil de$init -i valori pentru cel puin un ca(. Ha(a de date SPSS poate $i creat direct= cu aEutorul structurii !$erestrei" Data Editor= sau poate $i desc5is cu aEutorul comen(ii File-Open= a-a cum vom exempli$ica mai t@r(iu. Domeniul afirii rezultatelor (Viwer) SPSS depune re(ultatele prelucrrilor *ntr o seciune aparte a domeniului de lucru. Aceasta cuprinde toate tipurile de re(ultate= at@t de tip numeric c@t -i de tip gra$ic. :ereastra respectiv !Viewer" este organi(at *n dou (one distincteB una pentru navigare !*n partea st@ng" -i alta pentru a$i-area re(ultatelor !*n partea dreapt".

:i-ierul re(ultat prin salvarea acestei $erestre are extensia .SP& 7n $i-ier cu re(ultate SPSS nu poate $i desc5is dec@t din SPSS <ac se dore-te transmiterea re(ultatelor *n a$ar SPSS se va proceda $ie la Aexportul; re(ultatelor cu procedura corespun(toare din meniul File/E port= $ie la trans$erarea prin Sele!t/"op#/Paste *ntr un editor gra$ic de tipul 6S 0ord. Domeniul de editare a procedurilor directe (Syntax) SPSS permite= *n a$ara operrii prin intermediul mediurilor= -i lucrul direct cu proceduri de$inite de utili(ator. Aceasta se $ace *n interiorul unei $erestre speciale= care permite= pe de o parte= editarea procedurilor= iar pe de alt parte= lansare lor *n execuie. Imaginea de mai Eos red comen(ile SPSS pentru calcularea procedurii de calcul indicatorilor statistici descriptivi= redai mai sus= *n $ereastra SPSS Viewer.

7tili(area direct a procedurilor impune apro$undarea SPSS Se poate seta a$i-area procedurilor curente *n SPSS 3ie>er= concomitent cu re(ultatele. !Edit/Options/Viewe/Displa# !o$$ands in t%e log"

+eniurile SPSS 6eniurile de tip list se aseamn cu meniurile altor programe sub 0indo>s. :r a intra *n amnunte= iat o pre(entare succint a meniurilor pentru $ereastra <A,A E<I,&#B

+eniul :ile

(unc ii principale Obser"a ii &peraii de desc5idere -i salvare de $i-iere &peraii de Sele!t/"op#/"&t/Paste' Find -i= cel Edit mai important= setarea caracteristicilor de lucru ale SPSS !Options *n versiunile pt. 0in 9J" n ca(ul $erestrei Data Editor= setea( modul ,iede a$i-areB cu sau $r bara de butoane= cu sau $r liniile despritoare ale celulelor. :uncii de operare cu variabileleD de$inire= Importante pentru )ata inserare= -tergere= selectare= sortare= adiionare pregtirea datelor *n de $i-iere= etc. vederea prelucrrii Importante pentru :uncii de modi$icare a datelor prin calculare= 'rans!orm pregtirea datelor *n recodi$icare. vederea prelucrrii Prin opiunile $iecrei Statistics proceduri se pot obine -i ?rupea( procedurile de calcul statistic ./nal0ze1 repre(entri gra$ice speci$ice 2rap3 ?rupea( procedurile de repre(entare gra$ic In$ormaii despre variabile= structurare pe 4tilities seturi de variabile Fista $erestrelor desc5ise cu posibilitatea de 5indoselecie Aici se a$l un tutorial extrem de sugestiv de operare cu SPSS= iar de la versiunea )./ *n sus= o 6elp In$ormaii de aEutor procedur de spriEin *n alegerea tipului de prelucrare statistic !Statisti! "oa!%"

Paii analizei statistice cu SPSS


n principiu= prelucrarea datelor cu SPSS presupune urmtoarele etapeB Op iuni7 !a" Introducerea direct a datelor *n <A,A E<I,&# !b" <esc5iderea unui $i-ier de date SPSS !extensia .SA3" !c" Importarea unui $i-ier de $ormat di$erit !se alege din caseta File open/File of t#pe"

Introducerea datelor

'

2 . % / '

Pregtirea datelor Selectarea procedurii satistice Selectarea variabilelor ce urmea( a $i supuse prelucrrii #ularea procedurii Anali(a re(ultatelor

Corecia erorilor= selecii= recodi$icri= trans$ormarea variabilelor prin calcule= declararea valorilor lips= combinarea datelor din dou $i-iere di$erite !meniurile Data= Transfor$" 6eniurile Statisti!s !sau Anal#(e" -i )rap%s n con$ormitate cu con$iguraia casetei de dialog care este a$i-at la $iecare procedura Se acionea( butonul &8 din caseta de dialog a procedurii Hutonul devine activ numai atunci c@nd sunt *ntrunite condiiile presupuse de procedura respectiv #e(ultatele prelucrrilor sunt a$i-ate *ntr o $ereastr speci$ic !SPSS Viewer"= cu $unciuni de editare gra$ic sau de tip text= *n $uncie de versiune. Se editea( re(ultatele a$i-ate *n 3ie>er= aduc@ndu le la $orma dorit sub aspect gra$ic <ublu clic pe un element din Viewer conduce la intrarea elementului respectiv *n regim de editare" #e(ultatele din SPSS 3ie>er se preiau cu Sele!t/"op# -i se depun cu Paste *n orice tip de editor de documente.

) +

Editarea re(ultatelor Inserarea datelor *ntr un document

SPSS este un program puternic de anali( statistic a datelor. 7tili(area lui optim presupune= *n mod necesar= stp@nirea de ctre operator a cuno-tinelor teoretice de statistic. A-a cum un program de editare gra$ic nu compensea( lipsa de talent la desen= nici SPSS nu poate $i cu adevrat exploatat de ctre cei care nu au cuno-tine de statistic. n lipsa acestora= nici alegerea procedurilor -i nici interpretarea re(ultatelor nu va $i cu adevrat posibil.

Editarea datelor
& ba( de date *n SPSS este o structur $ormat din linii -i coloane= la intersecia crora se $ormea( celulele care conin= $iecare= o anumit unitate de in$ormaie. Existena unei ba(e de date desc5is *n $ereastra Data Editor este o condiie obligatorie pentru operarea cu SPSS SPSS operea( numai cu o singur ba( de date desc5is la un moment dat n principiu= o ba( de date SPSS se obine pe una din urmtoarele ciB a" Crearea ei prin operaiunea de de$inire a variabilelor -i introducerea datelor de la tastaturD b" <esc5iderea unei ba(e de date SPSS= existente pe un suport de memorieD c" Importarea unei ba(e de date din alt $ormat dec@t SPSS n continuare= vom trata pe r@nd= $iecare din cele trei situaiiB a1 &rearea unei baze de date SPSS n linii generale= pentru crearea unei ba(e de date proprii *n SPSS= se procedea( ast$elB Se lansea( SPSS Se de$inesc variabilele ba(ei de date *n domeniul Data Editor Se introduc datele pentru $iecare ca( !subiect" *n parte Se salvea( ba(a de date !extensia speci$ic este K.sav" )e!inirea "ariabilelor se acionea( Define *aria+le din $eni&l Data soluie mai direct este dublu clic pe capul de coloan

n versiunile de SPSS mai recente= editarea variabilelor se $ace *ntr o $ereastr special. Cu toate acestea= elementele de ba( rm@n acelea-i ca al versiunile anterioare.

Ca urmare a operaiei de mai sus= apare o caset de dialog ca *n imaginea de mai Eos !$orma ei nu di$er substanial de la o versiune de SPSS la alta". <ac privim caseta= vom observa urmtoarele elementeB

Varia+le ,a$eB (ona de declarare a numelui de variabil. 3A#44441 este numele implicit al primei variabile. Acesta se -terge= pentru a $i *nlocuit cu numele pe care dorim s *l dm variabilei. 3ariable <escription= este o (ona in$ormativ *n care sunt a$i-ate caracteristicile prede$inite ale noii variabile. Aceste caracteristici se pot seta *n Edit-Options !sau Preferen!es= la unele versiuni". "%ange Settings= este o (on care cuprinde butoane de comen(i pentru modi$icarea setrilor impliciteB n (ona Meas&re$ent= se permite declararea tipului de msurare speci$ic variabileiB S!ale !IntervalC#aport"D OrdinalD ,o$inal Hutoanele O- !pentru $inali(area de$inirii variabilei= "an!el !pentru renunarea la de$inirea variabilei= Lelp !in$ormaii legate de de$inirea variabilelor"

n versiunile mai recente de SPSS editarea variabilei nu presupune acest tip de caset= dar toatele elementele ei constitutive se regsesc. 8umele "ariabilei7 &rice variabil SPSS trebuie s aib un nume. Cele mai importante aspecte legate de denumirea variabilelor sunt urmtoareleB ,rebuie sa $ie $ormat din minim 1= maxim + caractere= 2u sunt suportate caractere Aspeciale; cum ar $i spaiu sau semne de punctuaie

n ca(ul utili(rii unor caractere improprii= apare un mesaE de eroare -i se permite corectarea numelui. Alegerea numelui este la latitudinea operatorului. #espectarea anumitor convenii poate $i= *ns= extrem de util= mai ales dac avem de a $ace cu o ba(a de date cu multe variabile. Iat c@teva recomandri utile *n acest sens !ele nu sunt obligatorii"B 2umele s exprime= pe c@t posibil= coninutul variabilei Pentru variabile A*nrudite;= se va utili(a o sc5em de denumire care s exprime acest lucru. <e exemplu= dac avem variabile care cuprind valori ale timpului de reacie msurat *n mai multe condiii= putem declara variabilele ,#G1= ,#G2= ,#G. -.a.m.d.= caracterul &nders!ore este recomandabil ca separator *n cadrul numelui de variabil". <ac *ntr o situaie de acest gen am avea 14 sau mai multe Amomente;= este de pre$erat s se declare nume de genul ,#G41= ,#G42=...,#G14= etc.= deoarece ulterior SPSS aranEea( al$abetic variabilele *n listele de selecie -i= ast$el= se pstrea( ordinea dorit. ntr o ba( de date nu pot exista dou variabile cu acela-i numeM Exist o serie de cuvinte Are(ervate;= a cror utili(are ca nume de variabile nu este acceptat de program. Acestea suntB AFF= A2<= HN= EO= ?E= ?,= FE= F,= 2E= 2&,= &#= ,L#7= ,&= 0I,L. )e!inirea 9tipului: de "ariabil ,ipul de variabil se re$er la Se acionea( butonul T#pe de pe caseta Define Varia+le Apare caseta Define Varia+le T#pe

= unde se marc5ea( tipul variabilei -i se declar caracteristicile acesteia !5idt3= )ecimal Places= *n ca(ul variabilelor numerice" Se acionea( butonul "ontin&e= pentru a se reveni la caseta )e!ine ,ariable. A-a cum se observ *n caseta Define Varia+le T#pe din imaginea de mai sus= SPSS poate opera cu o varietate de tipuri de variabile. :iecrui tip *i corespund anumite proprieti !caracteristici" care trebuie de$inite de operator. Cele mai u(uale sunt tipurileB 14

;2umeric<= care cuprind valori de tip numeric cu sau $r (ecimale. Propriet i7 numrul de ci$re necesare pentru exprimarea A*ntregilor; numrul de A(ecimale; EJE6PFEB Pentru o variabil *n care vom introduce v@rsta *n ani *mplinii= vom de$ini T#pe ,&$eri! cu Widt% 2 !presupun@nd c nu avem subieci cu v@rsta peste 144 de ani" -i De!i$al Pla!es 4. Pentru o variabil *n care vom introduce re(ultatul la un test exprimat *n scoruri , cu o (ecimal= de$inim T#pe ,&$eri! cu Widt% 2 -i De!i$al Pla!es 1. ;Caracter< !String"= care cuprind valori exprimate sub $orm de caractere al$anumerice !litere sau c5iar ci$re". Propriet i numrul de caractere re(ervat= care este $ixat implicit la += dar poate $i modi$icat dup dorin. SPSS $ace distincie *ntre variabile de tip caracter Ascurte; !S%ort string" -i Alungi; !.ong string". Primele au maxim + caractere -i pot $i incluse *n unele proceduri statistice !semni$icaia di$erenei *ntre medii= de exemplu"= pe c@nd celelalte nu pot $i utili(ate dec@t *n operaii de listare !ca(ul variabilei de genul Anume;= de ex.". <e-i permis= utili(area variabilelor Astring; nu este de pre$erat. ,oate variabilele care suport codi$icri vor $i= de pre$erin= introduse cu valori numerice. 7tili(area acestora *n proceduri statistice nu este limitat de nici o restricie. 4nit i de timp calendaristic sau orar ;Date<= care pot include valori de timp *ntr un $ormat speci$icat= a-a cum se vede *n imagine. Propriet i $ormatul de *ntroducere= care poate $i unul din cele evideniate *n caseta <e$ine 3ariable ,1peC<ate ExempluB dd=mmm=0000 presupune introducerea unor valori de genul A21 :EH 2441; !luna $iind scris obligatoriu dup prescurtarea ei *n engle(".

Exist o mare varietate de $ormate pentru acest tip de variabil= acoperind= practic= orice cerin posibil din partea utili(atorului.

11

3ariabilele de tip Date bene$icia( de $uncii speciale de tratare -i anali( *n SPSS. 2u vom pre(enta -i celelalte tipuri de variabile= ele $iind mai puin $olosite= dar $acem preci(area c semni$icaia lor poate $i gsit *n Lelp ul casetei Define Varia+le T#pe. ,ipul unei variabile poate $i sc5imbat ulterior prin simpla rede$inire a acesteia. Se va acorda atenie mesaEelor care pot s apar -i care averti(ea( asupra eventualelor pierderi de in$ormaie prin sc5imbarea tipului. &piunile din (ona Meas&re$ent !S!ale' Ordinal' ,o$inal"' care se regsesc doar la versiuni SPSS de la ).4 *n sus= nu au *ntotdeauna o utilitate practic dar marcarea lor corect este necesar pentru anumite proceduri statistice sau gra$ice. Etic3etarea "ariabilelor i a "alorilor Etic5etarea este o $orm de descriere explicit a coninutului variabilei !av@nd *n vederea c numele variabilei nu poate $i mai mare de + caractere". Etic5etarea se poate practica at@t la nivelul variabilei dar -i la valorile pe care le conine= *n ca(ul variabilelor de tip nominal sau ordinal. Pentru etic5etare se apas butonul .a+els de pe caseta Define Varia+le. Se desc5ide o nou caset !Define .a+els"= care conine spaii pentru etic5eta variabilei !3ariable Fabel" -i pentru etic5etele valorilor !3alue labels". Etic5eta variabilei nu se supune restriciilor pentru nume= put@nd conine oric@te caractere !max. 2//"= dar -i spaii sau alte semne gra$ice tipribile. Etic5etele pentru valori vor $i introduse una c@te una= ast$elB se plasea( valorea etic5etat*n (ona Val&e se introduce etic5eta corespun(toare *n (ona Val&e la+el se acionea( butonul Add &peraiunea se reia pentru toate valorile pe care dorim s le etic5etm. Imaginea pre(int etic5etarea valorilor unei variabile care se re$er la cali$icativul la un examen. Se observ c valoarea 1 are etic5eta SFAH= valoarea 2= etic5eta 6E<I7 iar valoarea .= etic5eta H72 !*nc nu a $ost acionat butonul Add pentru a $i $inali(at declaraia etic5etei acestei valori".

12

<e-i nimic nu ne oblig s aplicm etic5ete variabilelor -i valorilor= este $oarte recomandabil ca ele s $ie atribuite. Etic5etele aEut la citirea mai u-oar a re(ultatelor !deoarece apar alturi de acestea". n plus= etic5etele sunt asociate prelucrrilor gra$ice !5istograme= bare= etc." $apt care reduce necesitatea de a le introduce ulterior prin editarea respectivelor gra$ice. Pentru a -ti cum s declarm etic5etele= este bine s ni le imaginm ca $iind *nscrise pe axele de re$erin ale unui gra$ic. <ac Ase potrivesc;= atunci au $ost bine de$inite. &ricum= ele vor putea $i modi$icate ulterior sau editate direct *n SPSS 3ie>er. )eclararea "alorilor lips .missing values1 3alorile lips sunt de dou tipuriB valori lips de sistem !s#ste$ $issing *al&es" adic valori care lipsesc din ba(a de date !nu au $ost introduse". :orma lor de evideniere pe ecran este un punct plasat *n celula respectiv. valori lips declarate de utili(ator !&ser $issing *al&es" adic valori pe care utili(atorul le declar ca atare. Acestea pot exista *n ba(a de date dar utili(atorul= din diverse motive= nu dore-te s $ie luate *n calcul. Atenie= odat declarate= aceste valori nu sunt -terse -i nici nu sunt marcate *n mod evident pe ecran. Pentru declararea valorilor lips se acionea( butonul Missing Val&es din caseta Define Varia+les= care generea( apariia casetei de dialog alturate.

Se observ c exist mai multe opiuniB declararea a trei valori distincte ca $iind lips !Dis!rete $issing *al&es" declarea unui domeniu de valori lips !/ange of $issing *al&es" declararea unui domeniu la care se poate aduga -i o valoare distinct !/ange pl&s one dis!rete $issing *al&e" <e-i nu pare $oarte evident acum= utilitatea $unciei de declarare a valorilor lips nu trebuie subestimat. :oarte adesea suntem nevoii s scoatem din prelucrri anumite valori !care nu pot $i totu-i= pur -i simplu= -terse". S ne g@ndim numai la valorile extreme ale unei distribuii= a cror meninere *n anumite prelucrri poate determina modi$cri semni$icative a re(ultatelor. n conclu(ie= declararea variabilelor se compune din urmtoarele operaiuniB 1.

Atribuirea numelui !maxim + caractere" <e$inirea tipului !numeric= caracter= data" Atribuirea etic5etei variabilei Atribuirea etic5etei valorilor= *n ca(ul variabilelor msurate pe scale nominale sau ordinale <eclararea valorilor lips !care nu au $ost recoltate *n procesul de msurare= din di$erite motive" >tergerea i inserarea "ariabilelor Ptergerea unei variabile se $ace prin selectarea acesteia !clic pe capul de variabil" -i acionarea tastei <elete !sau se comand din meniul Edit-"&t". Inserarea unei variabile se $ace prin plasarea cursorului celul pe coloana variabilei *n st@nga creia dorim s inserm noua variabil !sau prin selectarea variabilei respective"= dup care se comand= din meniul )ata-0nsert *aria+le. <up aceasta= se de$ine-te variabila inserat !nume= tip= etic5ete". >tergerea i inserarea cazurilor Ptergerea ca(urilor se $ace *n mod similar variabilelor= prin selectarea acestora !clic pe capul de linie" -i tasta )elete !sau Edit "&t". Se pot selecta mai multe ca(uri simultan !drag cu mouse ul pe capul liniilor" dup care se -terg ca mai sus. Inserarea ca(urilor se $ace dup plasarea cursorului pe linia deasupra creia dorim s inserm un nou ca(= dup care se acionea( *n meniul )ata 0nsert !ase. Pentru versiunile de SPSS de la ) *n sus= clic dreapta pe capul de coloan sau de linie= produce un meniu contextual care permite un acces mai rapid la $unciile de inserareC-tergere. SPSS nu permite 1ndo !*n meniul Edit" dec@t limitat la ultima aciune. <in acest motiv= -tergerea variabilelor sau a ca(urilor trebuie s se $ac cu atenie= pentru c datele pot $i de$initiv pierdute. Se va reine= totu-i= c ba(a de date se actuali(ea( pe 5ard dis9 numai dup salvarea comandat de utili(ator. Ca urmare... &rice modi$icare e$ectuat nu produce e$ecte dec@t asupra datelor din memoria de lucru= $i-ierul rm@n@nd nemodi$icat. n ca(ul unei aciuni care produce e$ecte nedorite asupra ba(ei de date= exist soluia *nc5iderii ba(ei de date= $r a se accepta salvarea cerut de program= dup care se desc5ide $i-ierul respectiv din nou. Erori !rec"ente = /pari ia unor cazuri inutile= !umplute cu s#ste$ $issing *al&es" la s$@r-itul unei ba(e de date. ExplicaieB Introducerea inutil a unei valori *ntr o variabil= valoare care apoi este -tears. Cu toate acestea= SPSS a creat deEa un ca( nou= pe care l a umplut cu s#ste$ $issing *al&es. SoluieB Selectarea ca(ului prin apsarea pe capul de linie -i acionarea tastei <elete !sau Edit-"&t". 1%

/pari ia unor "ariabile inutile .nedorite1. ExplicaieB Fa introducerea din gre-eal a unei valori *ntr o variabil nede$init *n prealabil= SPSS creea( automat o variabil implicit= pe care o denume-te 3A#44441. SoluieB Se selectea( variabil resectiv !clic de mouse pe capul de coloan" -i se acionea( tasta <elete !sau Edit-"&t".

Exemplu practic de realizare a unei baze de date


S ne imaginm c am aplicat testul E1senc9 Personalit1 Inventor1= care vi(ea( urmtoarele caracteristici de personalitateB extraversiunea= nevro(ismul -i atitudinea de$ensiv !scala .ie". Pentru anali(a datelor suntem interesai s raprtm re(ultatele la o serie de caracteristic demogra$ice ale subiecilor= s (icemB sexul -i v@rsta. n plus= pentru a avea controlul datelor dorim s inregistrm -i identitatea subiecilor. Pentru $iecare dintre in$ormaiile pe care dorim s le introducem *n ba(a de date vom crea c@te o variabil. ,ariabila 8umele 'ipul "ariabilei Etic3eta Etic3etele "ariabilei "ariabilei "alorilor ?dentitatea C&< !optm numeric= 0idt5 2= Identitate 2u se aplic subiec ielor pentru un cod <ecimal Places 4 etic5ete !esentiala pentru numeric dac !presupunem c nu dec@t la a asigura nu avem avem mai mult de 99 valorile identitatea nevoie de subieci" variabilelor $iecarei numele de tip inregistrari subiecilor" categorial inparte si pentru !nominale reali(area sau corespondentelor ordinale" cu alte ba(e de date in care avem in$ormatii cu privire la aceia-i subieci" Sexul SEJ 2umeric= 0idt5 1= Sex 1Q$eminin <ecimal Places 4 2Qmasculin ,@rsta !*n ani 3I#S,A 2umeric= 0idt5 2= 3@rsta *mpliniiD sau *n <ecimal Places 4 luni dac dorim !presupunem c nu mai mult avem subeici cu preci(ie" v@rsta peste 99 de ani" Extraversiune EJ,#A3 2umeric= 0idt5 2= Extraversiune <ecimal Places 4 !nu se poate obine o valoare mai mare de 144 -i nu exist (ecimale" 2evro(ism 2E3#& 2umeric= 0idt5 2= 2evro(ism

1/

Fie

FIE

<ecimal Places 4 !nu se poate obine o valoare mai mare de 144 -i nu exist (ecimale" 2umeric= 0idt5 1= <ecimal Places 4 !nu se poate obine o valoare mai mare de 9 -i nu exist (ecimale"

A6inciun;

Se observ $aptul c pentru variabile ale cror nume exprim exact coninutul !SEJ= 3R#S,A" se poate utili(a $r nici un inconvenient numele -i ca etic5et. Pentru a $i mai explicii= s spunem c numele variablei este util *n primul r@nd SPSS ului pentru a manipula variabilele= *n timp ce etic5etele sunt necesare mai ales utili(atorului pentru a *nelege cu u-urin la ce se re$er o variabil al crui nume prea scurt Avem alturat= imaginea <A,A E<I,&# pentru primii trei subieci introdu-i cu variabilele de mai susB

Insistm pe declararea= cu precdere= a variabilelor de tip numericB SPSS este un program de prelucrare statistic= $apt care implic date numerice. <e-i el poate opera -i cu date de tip caracter= acestea nu sunt acceptate pentru toate tipurile de proceduri statistice. Pentru a nu avea surpri(e= este recomandabil s $ie utili(ate variabile de tip numeric *n toate ca(urile. <e exemplu= variabila sex= poate $i declarat de tip caracter !cu valorile 6 si :" dar= la $el de bine= de tip numeric !cu valorile convenionale 1 -i= respectiv= 2". n acest din urma ca(= pentru explicitarea valorilor se vor $olosi etic5etele de valoare !*al&e la+el". Introducerea unei variabile care s conin numele subiecilor poate $i necesar doar dac ne propunem reali(area unor liste ale subiecilor din ba(a de date. Alt$el= identi$icarea numeric a $iecrei *nregistrri este su$icient !-i absolut necesar"= scutind un mare volum de munc pe care l ar implica introducerea numelor. 3om avea griE *ns= ca pe documentul original s scriem codul

1'

numeric a$erent $iecrui subiect= ast$el *nc@t= la nevoie= s se poat identi$ica numele !pentru corecii= de ex." 3ariabile multiple pentru *ntrebri cu rspuns multipluB <e obicei= o *ntrebare pre(int un singur rspuns= dar pot $i situaii *n care o *ntrebare pre(int rspunsuri multiple care pot $i alese *n acela-i timp. <e exempluB A"e a!ti*it23i prefera3i pentr& ti$p&l li+er4 56 sport7 86 fil$e7 96 petre!eri !& prieteni666:' et!6 ntr un asemenea ca( ne putem a-tepta s avem mai multe rspunsuri la aceea-i *ntrebare. Soluia pentru introducerea datelor este= de aceea= crearea mai multor variabile= c@te una pentru $iecare variant de rspuns. Ast$el= vom avea variabila ASP&#,; care poate primi dou valori= sa (icem A1; dac este aleas -i A4; dac nu este aleas= -i a-a mai departe. n acest mod vom putea anali(a $recvena alegerilor pentru $iecare variant de rspuns *n parte. Evitarea variabilelor redundanteB <ac la un test nu sunt posibile= de exemplu= dec@t rspunsuri corecte sau gre-ite= atunci nu este necesar s declarm o variabil pentru Acorecte; -i una pentru Agre-ite; dac suma lor d totalul rspunsurilor. Sal"area bazei de date din Data Editor & ba( de date a$lat *n lucru nu are un corespondent *ntr un $i-ier dec@t dup ce se execut o salvare a acesteia. Acest lucru nu trebuie niciodat uitat. Spre deosebire de 0&#< de exemplu= SPSS nu are o $uncie de salvare automat dup un interval de timp prestabilit. Cu alte cuvinte= indi$erent ce modi$icri $acem *n Data Editor pe ecran= datele respective vor $i salvate numai la comanda explicit a operatorului. Pentru o ba( de date nou creat= salvarea se $ace *n mod similar cu orice alt program cunoscutB File-Sa*e as= care desc5ide urmtoarea caset de dialogB Se alege locaia de salvare !Sa*e in" Se d un nume $i-ierului !File na$e" Se veri$ic tipul de $i-ier !$ormatul implicit pentru ba(e de date SPSS are extensia .sav" Se acionea( Sa*e

SPSS poate salva -i *n alte $ormate= dintre cele mai importante $iindB <base sau :oxPro= Fotus 1 2 .= Excel. Salvarea *n aceste $ormate poate $i util pentru trans$erul datelor pentru prelucrri ulterioare *n alte programe.

1)

)esc3iderea unei baze de date SPSS & ba( de date creat cu SPSS se desc5ide cu comanda File-Open= care activea( urmtoarea caset de dialogB Se alege locaia de citire !.oo; in" Se indic $i-ierul dorit !selectarea cu mouse ul" *n $ereastra de cutare Se indic tipul de $i-ier ce urmea( a $i desc5is !implicit este de tip SPSS cu extensia .sav" Se acionea( Open

n ca(ul desc5iderii unui $i-ier de alt tip dec@t SPSS= se va alege tipul respectiv din lista Files of t#pe. n ca(ul *n care SPSS nu recunoa-te tipul de $i-ier *n care se a$l datele noastre= putem *ncerca trans$ormarea lor prealabil din $ormatul original *ntr un $ormat recunoscut de SPSS. <e-i exist riscul pierderii unor aspecte ce in de $ormatul de repre(entare a datelor= operaiunea scute-te totu-i un mare volum de munc.

1+

Opera ii de trans!ormare a "ariabilelor


<ac privim variabilele SPSS din punctul de vedere al modului *n care au $ost create= putem distinge dou categoriiB b" variabile Aprimare; care includ valori re(ultate direct din cercetare si au $ost introduse= de regul= de la tastatur. c" variabile Asecundare; re(ultate prin trans$ormrile aplicate variabilelor primare. Exemple de situaii *n care se impune trans$ormarea variabilelorB Avem mai multe variabile Aprimare; care conin rspunsurile la *ntrebrile unei scale de tip Fic9ert -i suntem interesai s calculm !*ntr o variabil Asecundar;" suma rspunsurilor. Avem un numr de variabile Aprimare; *n care se a$l re(ultatul parial pentru $iecare minut din cele 14 c@te durea( un test de calcul aritmetic -i dorim s crem o nou variabil ! Asecundar;" *n care s avem media per$ormanei pe cele 14 minute sau abaterea standard a per$ormanei pe cele 14 minute= pentru $iecare subiect= Avem o variabil care conine data na-terii -i dorim s crem pe ba(a ei o alt variabil= care s conin v@rsta. <orim s trans$ormm variabila care conine v@rsta= *ntr o alt variabil care conine valori pentru categorii de v@rst. Pentru toate aceste situaii= care sunt unele dintre cele mai des *nt@lnite= dar -i pentru multe altele *nc= SPSS o$er proceduri de trans$ormare *n meniul Transfor$. n continuare= vom pre(enta c@teva dintre cele mai $recvent utili(ate $uncii de trans$ormare a variabilelor. Ansumarea "alorilor "ariabilelor Se utili(ea( atunci c@nd dorim s obinem o variabil prin adunarea valorilor din dou sau mai multe variabile. Imaginea de mai Eos pre(int o tabel de date SPSS care cuprinde scorurile la trei examene pariale !scorG1= scorG2 si scorG.". <orim s reali(m o variabil care s cuprind un scor general= prin *nsumarea celor trei variabile. Se poate observa c unii dintre subieci nu au valori la toate cele trei scoruri !valori lips de sistem".

19

<eoarece prin calculare= o nou variabil este plasat dup toate variabilele existente= am pre$erat s inserm o nou variabil imediat dup cele trei pe care dorim s le *nsumm. n acest $el avem -i posibilitatea s controlm u-or corectitudinea operaiei de *nsumare Se apelea( procedura Transfor$-"o$p&te= care desc5ide caseta de mai EosB

Se e$ectuea( urmtoarea succesiune de operaiiB 1. Se introduce numele noii variabile *n (ona Target Varia+le !Atotal;". 2. Se scrie expresia de *nsumare *n (ona ,&$eri! E pression. :uncia este S76 !expresie numeric= expresie numeric= ..."= a-a cum se vede -i *n (ona listei F&n!tionsB Ea poate $i scris de la tastatur sau selectat din lista de $uncii -i Aridicat; prin acionarea butonului S. Atenie= sintaxa $iecrei $uncii trebuie respectat *ntocmai. n ca(ul nostru= variabilele numerice se vor scrie *ntre parante(e= una c@te una= cu virgul *ntre ele. 3ariabilele pot $i scrise de la tastatur sau mutate la r@ndul lor din lista de variabile cu butonul T. 24

<ac variabilele ce vor $i *nsumate se a$l *n ba(a de date una dup alta= ca *n ca(ul exemplului nostru= atunci avem posibilitatea s scriem o expresie de *nsumare simpli$icat= ast$el S76 !primaGvariabil ,& ultimaGvariabil". n acest ca(= clau(a ,& va $i cuprins *ntre spaii= pentru a nu $i con$undat cu un nume de variabil. Aceast opiune ne sugerea( c@t de important poate $i s aranEm corespun(tor variabilele *n structura unei tabele SPSS. .. Se apas butonul &8 %. <eoarece variabila total exist= SPSS ne *ntreab dac dorim s modi$icm coninutul acesteia. <ac nu ar exista o variabil cu acest nume= re(ultatul operaiei de calcul ar $i depus *ntr o variabil creat automat -i amplasat dup ultima variabil din ba(a de date. #spundem &8= deoarece -tim c am creat aceast variabil tocmai pentru a depune *n ea suma. #e(ultatul operaiei se vede *n imaginea de mai EosB

&alcularea mediei a dou sau mai multe "ariabile Presupun@nd c *n loc de sum= ne ar interesa media valorilor de la mai multe variabile= se procedea( *n mod similar. Expresia de calcul a mediei este MEA, (e presie<n&$eri!2' e presie<n&$eri!2' 666)= unde ... arat c putem pune oric@te variabile !sau valori" numerice= cu virgul *ntre ele. Ca -i *n ca(ul sumei= se poate reali(a o expresie cu clau(a ,&= cu condiia ca variabilele pentru care se reali(ea( media s se a$le una dup alta *n tabela SPSS.

21

#eamintim c $uncia 6EA2 poate $i scris de la tastatur sau poate $i adus din lista de $uncii= prin selectare -i acionarea butonului S. Este de la sine *neles c expresia de calcul poate $i reali(at -i *ntr o manier simpl -i direct= $r utili(area $unciilor !S76 sau 6EA2"= ast$elB Pentru sumB scorG1UscorG2UscorG. Pentru medieB !scorG1UscorG2UscorG."C. Se va $ace o distincie clar *ntre suma sau media ast$el obinute= care se re$er la suma sau media valorilor de la mai multe variabile= pentru acela-i subiect= -i suma sau media pe care am calcula o pe vertical= la nivelul $iecrei variabile *n parte= pe *ntreaga distribuie Se pot reali(a diverse alte $uncii de trans$ormare= utili(@ndu se marea varietate de $uncii care se gsesc *n lista F&n!tions -i a cror semni$icaie se poate a$l din Lelp ul casetei "o$p&te. Extragerea anului dintr=o "ariabil de tip cronologic .date1 SPSS o$er $uncii de trans$ormare cu variabilele de tip cronologic. <intre acestea= vom exempli$ica cu reali(area unei variabile care s conin anul na-terii= s (icem= scos dintr o variabil care conine data na-terii. Imaginea de mai Eos este extras din ba(a de date E$plo#ee data6sa*

&bservm c variabila bdate= care conine data na-terii. Pentru a avea v@rsta= trebuie s calculm di$erena dintre anul curent !s (icem= 2444" -i anul na-teriiB Pentru

22

aceasta trebuie s $acem di$erena dintre anul curent !2444" -i anul na-terii= care se a$l *n c@mpul bdate. Pentru a avea variabila ce urmea( a $i creat *n apropierea variabilei bdate= vom insera o variabil !denumind o Avirsta;= de tip numeric= cu doi *ntregi". Apoi utili(m procedura "o$p&te din meniul Transfor$B

n c@mpul Target *aria+le introducem numele noii variabile !*irsta". n (ona ,&$eri! E pression vom scrie expresia de trans$ormare= care se ba(ea( pe $uncia J<A,E.NEA#!". Aceast $uncie are ca re(ultat extragerea valorii care repre(int anul dintr o variabil de tip dat calendaristic. n ca(ul nostru= J<A,E.NEA#!bdate"Qanul na-terii Ca urmare= putem scrie expresia ast$elB $BBB=C)/'E.DE/E.bdate1 6ai Eos putem vedea re(ultatul procedurii ComputeB

Se observ *n variabil virsta= valorile re(ultate prin trans$ormare !corespun(toare anului 2444".<esigur= trans$ormarea putea $i e$ectuat -i *n dou etape. 6ai *nt@i prin extragerea anului na-terii *ntr o variabil separat -i= apoi= prin e$ectuarea unei noi trans$ormri reali(area di$erenei dintre anul curent -i anul na-terii. Am pre$erat o soluie *ntr o Asingur etap; pentru c este mai operativ. Posibilitile de trans$ormare a variabilelor o$erite de SPSS permit crearea unor noi variabile pe ba(a celor existente= *n $uncie de necesitile de prelucrare pe care le avem. n toate ca(urile= *ns= nu se va alege soluia modi$icrii valorilor dintr o

2.

variabil Aprimar; peste valorile deEa existente. Cu alte cuvinte= este recomandabil s crem prin trans$ormare variabile noi= -i nu s modi$icm valorile existente din variabilele Aprimare; a cror pierdere ar necesita reintroducerea lor= *n ca( de necesitate. Eecodi!icarea "ariabilelor #ecodi$icarea unei variabile *nseamn convertirea valorilor acesteia= cu scopul obinerii unei distribuii ba(at pe $recvene cumulate. Procesul este similar cu crearea unei tabele de $recvene grupate -i ne reamintim c poate $i derulat *n maniera descris mai EosB Pa-i pentru gruprii de $recveneB Se $ace di$erena dintre valoarea cea mai mare -i valoarea cea mai mic a unei distribuii Se *mparte valoarea obinut la mrimea posibil !estimat" a intervalului Se selectea( mrimea intervalului care conduce la un numr de clase cuprins *ntre / -i 1/ Se determin limita in$erioar a primului interval !trebuie s $ie un multiplu al mrimii intervalului" Se determin limita superioar a primului interval Se construiesc intervalele de clas pentru $iecare interval= $iind ateni s avem clase Asuprapuse; sau Aintervale neacoperite; n principiu= de-i este recomandabil obinerea unei grupri de $recvene pe / 1/ clase= se poate opta pentru un numr de clase care serve-te cel mai bine interesul de cercetare. <e exemplu= *n ca(ul unei distribuii de v@rst exprimat *n ani= este pre$erabil s se opte(e pentru clase Acincinale; sau Adecade;= acestea av@nd -i o anumit semni$icaie Apsi5ologic;. n urma trans$ormrii de mai sus= am obinut variabila virsta. 7tili(area ei ca atare *n anali(e statistice este improprie= de aceea ar $i $oarte util obinerea unei variabile care s asocie(e anumite valori convenionale pentru categorii de virsta. Pentru aceasta putem e$ectua Arecodi$icarea; variabilei "irsta pentru a obine o distribuie grupat de $recvene= ast$elB Se lansea( procedura /e!ode - 0nto Defferent Varia+les din meniul Transfor$B

Atenie= se poate alege -i opiune 0nto Sa$e Varia+les= dar nu este recomandabil deoarece= *n ca(ul unei erori= nu mai avem la dispo(iie variabila iniial pentru o nou recodi$icare.

2%

Pa-i de e$ectuat la apariia casetei /e!ode into Defferent Varia+leB se trece variabila virsta *n (ona 2umeric 3ariable &utput 3ariable. Semnul *ntrebrii arat c se a-teapt numele variabilei ce urmea( s $ie creat prin recodi$icare. Acest nume se scrie *n (onaB ,a$e= dup care se apas butonul "%ange. Am ales= absolut convenional= ca nume al variabilei recodi$icate= "Fclase. 7rmea( acum s descriem limitele claselor de recodi$icare. Pentru aceasta= se acionea( butonul Old and ,ew Val&es

<e-i relativ complicat= caseta de declarare a noilor valori *n $uncie de cele vec5i este u-or de *neles.

n (ona Old *al&e= se alege una dintre variantele de de$inire a valorilor de la care se pleac. S (icem c am ales soluia s recodi$icm anii pe intervale de (ece ani= primul interval $iind 29 .9= al doilea %4 %9= -.a.m.d. Pentru aceasta activm opiunea /ange -i scriem valorile limite al intervalului dorit. <up aceasta= *n (ona ,ew *al&e oVal&e= scriem care este valoarea pe care o asignm acestei clase. n $ine= acionm butonul Add pentru a de$initiva operaiunea -i trecem la de$inirea urmtoarei clase= p@n terminm. n (ona Old,ew se poate observa lista recodi$icrilor de$inite. Se acionea( butonul "ontin&e -i= la revenirea *n caseta anterioar= butonul &8. #e(ultatul operaiuni se vede mai EosB

2/

Se observ corespondena dintre valoarea din variabila *irsta= cu valoarea din variabila "Fclase. Pentru valoarea )1= avem $issing *al&e *n variabila "Fclase= deoarece nu am de$init un interval care s cuprind aceast v@rst. !<e regul= aceast situaie este determinat de o eroare de de$inire a intervalelor de clas. Pentru a o repara= ar trebui s intrm din nou *n procedura /e!ode -i s rede$inim clasele".
relua.

,rans$ormarea operat pe variabila v rst nu este de loc inutil. <ac am $i dorit s vedem *n ce msur este o relaie *ntre nivelul salariului -i v@rst= ar $i $ost oarecum impropriu !$r a $i propriu (is o gre-eal " s utili(m o statistic parametric !corelaia". n anali(ele statistice pe v@rste este recomandabil= totu-i= s operm cu grupe de v@rst. Ordonarea dup rang a "alorilor unei "ariabile A-a cum am spus *n cuprinsul primei pri a acestui volum= este posibil s ne con$runtm cu o variabil cantitativ ale crei valori nu respect condiiile unei statistici parametrice !ve(i $igura din st@nga= unde valoarea 2/4 este excesiv". ntr o situaie de acest gen= una din soluiile posibile este trans$ormarea de rang= cu procedura Transfor$/an; !ases !caseta din dreapta"B

2'

3ariabila vi(at !scor" este trecut *n lista 3ariable!s"= se setea( modul de ordonare !am ales atribuirea rangului 1 valorii celei mai mari" iar apoi am acionat butonul &8. Procedura permite $ixarea unor parametri de trans$ormare cu aEutorul butoanelor /an; -i Ties= asupra crora nu insistm aici.

Organizarea datelor pentru analiz


SPSS permite e$ectuarea unor operaii de organi(are a datelor care pre(int un interes aparte pentru $a(a de anali(. Acestea suntB sortarea= *mprirea $i-ierului *n subgrupuri= selectarea unor seturi de date= combinarea $isierelor !adugarea de ca(uri= adugarea de variabile". Fe vom trece *n revist= pe r@nd. Sortarea bazei de date Sortarea este operaia de aranEare a ba(ei de date *n $uncie de ordinea cresctoareCdescresctoare a valorilor unei variabile. Ea este util mai ales pentru inspectarea direct a valorilor de la extrema unei distribuii sau pentru listarea ordonat a ba(ei de date. Procedura utili(at esteB Data-Sort. Ha(a de date nesortat Caseta Sort "ases

Imaginea din caset descrie sortarea ba(ei de date= cresctor !As!ending"= dup valorile variabilei scor !re(ultatul se vede *n imaginea de mai Eos".

Se poate e$ectua sortarea simultan dup mai multe variabile= $iecare *n sensul dorit= de exempluB grup!As!ending" -i scor!Des!ending". 2)

Ampr irea bazei de date *n subgrupuri Ha(a de date SPSS poate $i *mprit *n subgrupuri= pentru anali( distinct. Atunci c@nd datele sunt ast$el organi(ate= orice procedur de anali( se va e$ectua distinct pentru $iecare subgrup. Procedura esteB Data-Split File iar caseta de dialog este cea de mai Eos7

&piunile suntB Anal#(e all !ases' do not !reate gro&ps !pentru anali(a integral a datelor" "o$pare gro&ps !re(ultatele vor $i a$i-ate ast$el *nc@t s poat $i u-or comparate" Organi(e o&tp&t +# gro&ps !re(ultatele vor $i a$i-ate *n 3ie>er= separat pe grupuri"

&peraia nu produce nici o modi$icare vi(ibil asupra ba(ei de date. Singurul e$ect se vede *n (ona de a$i-are a re(ultatelor= unde toate procedurile de anali( vor $i a$i-ate pentru $iecare subgrup *n parte. Pentru a se reveni la anali(a intergral a datelor= se va reveni *n procedura Split :ile -i se va seta opiunea Anal#(e all !ases666. Selectarea unor seturi de date Selectarea unui set de date permite aplicarea procedurilor de anali( numai pe ca(urile selectate. <ac nu se optea( pentru -tergerea datelor neselectate= ele vor $i pstrate -i vor putea $i reintroduse *n anali(. Procedura este Data-Sele!t "ases666. Pentru exempli$icare= s ne propunem selectarea din ba(a de date din imaginea de mai sus a ca(urilor aparin@nd grupului 1. Imaginea pre(intB n partea st@ng= ba(a de date Fa miEloc= caseta principal Select Cases care areB o Vona listei de variabile o Vona $ixare a condiiilor de selectare Sele!t= undeB

2+

o o o o

All !ases este setarea implicit -i *nseamn c toate datele intr *n anali( 0f !ondition is satisfied= se bi$ea( atunci c@nd se dore-te declararea unei condiii de selectare ba(at pe o $uncie 0F este butonul de desc5idere a casetei pentru declararea condiiei= care desc5ide caseta Sele!t "ases= if. n ca(ul nostru= am trecut variabila grup *n (ona de editare a $unctie -i am declarat o egal cu 1. Ast$el= toate ca(urile din ba(a de date care au grupQ1 vor $i anali(ate= celelalte $iind ignorate. Exemplul se ba(ea( pe o selecie simpl= dar sunt permise selecii ba(ate pe $uncii mai complicate sau care pot s includ combinaii de variabile. /ando$ sa$ple of !ases= permite selectarea unui set aleator de ca1uri din ba1a de date >ased on ti$e por !ase range= permite selectarea ca(urilor *n $uncie de po(iia din ba(a de date. 1se filter *aria+le= selectea( pe ba(a valorile unei variabile $iltru 1nsele!ted !ases Are= permite opiunea de $iltrare a ca(urilor neselctate !Filtered" sau de eliminare a lor !Deleted". n acest din urma ca(= ca(urile neselectate vor $i -terse= dar ba(a de date= dar actuali(area $i-ierului de pe 5ard dis9 se va $ace numai dup prima comanda Sa*e.

<up $inali(area operaiei de selectare de mai sus= ba(a de date se pre(int *n $elul urmtorB

29

Se observB 6arcarea cu o diagonal a capului de linie corespun(tor ca(urilor neselectate Apariia unei variabile de sistem $ilterGW care conine valoarea 4 pentru ca(urile neselectate -i valoarea 1 pentru ca(urile selectate. Aceast variabil poate $i ulterior utili(at *n procedurile de anali(= ca variabil independent !ca( *n care se va anula situaia de selectare= prin bi$area opiunii All !ases".

Selectarea este utili(at *n mod obi-nuit= pentru alegerea temporar a unui set de date. Adesea se uit anularea unei selectri existente= atunci c@nd se dore-te revenirea al anali(a tuturor ca(urilor. E$ectul este obinerea unor re(ultate pe date pariale. /lte opera ii de organizare a datelor pentru analiz &piunile SPSS pentru organi(area datelor sunt mult mai numeroase dec@t cele descrise mai sus. :r a le trata *n amnunt= ne vom mulumi s le pre(entm sumarB Agregarea ca(urilor= atunci c@nd exist *nregistrri multiple pentru $iecare subiect -i se dore-te pstrarea uneia singure !Data-Agregate" Adugarea unor ca(uri din alt ba( de date SPSS !Data-Merge Files-Add !ases666" Adugarea unor variabile din alt ba( de date SPSS !Data-Merge Files-Add *aria+les666" Inversarea liniilor cu coloanele !Data-Transpose666"

.4

&alcularea indicatorilor statistici descripti"i


#eamintim $aptul c statistica descriptiv are ca obiectiv anali(a caracteristicilor variabilelor. Principalele elemente de statistic descriptiv suntB repre(entarea *ntregii distribuii= pe caleB o numeric !anali(a de $recvene" o gra$ic !bar= 5istogram= +o -plot= ste$ and leaf" valorile tendinei centrale o mod o medie o median valorile *mpr-tierii o amplitudine o abatere standard valorile $ormei distribuiei o indice de simetrie !s;ewness" o indice de boltire !;&rtosis" SPSS o$er posibiliti variate de repre(entare -i de calcul a acestor indicatori. n acest sens exist= pe de o parte= proceduri speciali(ate -i= pe de alt parte= opiuni care pot $i accesate din interiorul altor proceduri. :ie -i acest aspect numai= ar trebui s sugere(e c anali(a statistic descriptiv= *n ciuda caracterului ei Aelementar;= este o component indispensabil a anali(ei statistice. n ceea ce prive-te procedurile speciali(ate= ele se lansea( din meniul Statisti!sS&$$ari(e !sau Anal#(e-Des!ripti*e statisti!s= pentru versiunile mai noi de SPSS" -i sunt grupate *n trei proceduriB Fre?&en!ies= Des!ripti*es -i E plore. Aceste proceduri o$er prelucrri distincte dar conin -i re(ultate comune. Alegerea uneia sau alteia dintre ele depinde de necesitile de anali(.

Procedura !re"uencies Este singura care permite anali(a de $recvene. Fa apariia casetei Fre?&en!ies= variabila pe care dorim s o supunem anali(ei va $i trecut *n lista de calcul Varia+le(s)= prin selectarea ei -i acionarea butonului de trans$er .1

!T". Pot $i incluse mai multe variabile *n aceast list= re(ultatele $iind a$i-ate distinct= pentru $iecare *n parte.

Se va observa pe caseta de mai sus bi$area opiunii pentru tabela de $recvene= care este $uncia speci$ic a acestei proceduri. n plus= prin acionarea butoanelor din partea de Eos a casetei se pot seta alte anali(e= ast$elB Hutonul Statisti!s Hutonul "%art Hutonul For$at Se aleg indicatorii statistici Se alege tipul de Se aleg diverse moduri de descriptivi dorii gra$ic dorit pre(entare a re(ultatelor

#e(ultatele sunt a$i-ate *n SPSS Viewer *n $orma de mai Eos !dar unele sub altele= nu alturat= a-a cum sunt aranEai aici"B Indicatorii statistici descriptivi ,abelul de $recvene Listograma

Procedura Descriptives

.2

Aceast procedur vi(ea( doar indicatorii statistici descriptivi. Fa lansare= Satisti!s-Des!ripti*es= se desc5ide caseta principal Des!ripti*es. Se trec variabilele vi(ate *n lista Varia+le(s) !dac dorim calcularea scorurilor (= se Se aleg indicatorii dorii din Options bi$ea( opiunea din st@nga Eos a casetei "

#e(ultatul anali(ei= din 3ie>er

Imaginea ba(ei de date= *n care se vede apariia variabilei (s!or !denumit automat de progarm" cu valorile trans$ormate *n scoruri (.

Procedura Explore Procedura E plore este cea mai complex dintre toate procedurile statisticii descriptive -i se poate utili(a atunci c@nd se dore-te o anali( ex5austiv a variabilei !sau variabilelor". Caseta principal E plore

n Dependent .ist se includ variabilele de anali(at n Fa!tor .ist se includ eventualele variabile categoriale= *n $uncie de care se dore-te anali(a variabilei anali(ate

..

.a+el !ases +#= permite etic5etarea ca(urilor la a$i-are !rar utili(at" Displa#= permite alegerea opiunilor de a$i-are a re(ultatelor numerice !Statisti!s"= gra$ice !Plots" sau ambele categorii !>ot%" Hutonul Statisti!s desc5ide caseta pentru alegerea unor indicatori !dar procedura anali(ea(= implicit toi indicatorii statistici descriptivi= de ba(" Hutonul Plots= permite alegerea repre(entrilor gra$ice doriteB

Hutonul Options= permite setarea modului de tratare a valorilor lips

#e(ultatele anali(ei E plore= de$init mai sus= se pre(int ast$elB Indicatorii statistici #epre(entarea ste$-and-leaf #epre(entarea >o plot

.%

'este parametrice
'estul z .t1 pentru media unui singur eantion 4tilizare ,estul z pentru un singur e-antion este utili(at pentru se testa di$erena dintre media unui e-antion $a de media cunoscut a populaiei din care $ace parte. Atunci c@nd volumul e-antionului este mic !2X.4" este utili(at o variant denumit testul t pentru un singur e-antion. 7tili(area acestui test statistic este condiionat de cunoa-terea mediei populaiei. <ac populaia are o extindere mare= acest lucru este di$icil de reali(at !*n a$ara ca(urilor *n care exist studii speciale= cum sunt cele antropometrice= de exemplu". <intre variabilele psi5ologice ale crei medii pentru populaie este cunoscut= este inteligena= exprimat *n uniti OI !YQ144". ,estul poate $i utili(at= *ns= atunci c@nd populaia are o extindere mai redus. <e exemplu= dac a $ost evaluat nivelul de satis$acie *ntr o organi(aie= se poate testa di$erena dintre nivelul de satis$acie la nivelul unei secii $a de media satis$aciei la nivelul *ntregii organi(aii !populaie". &ondi ii de aplicare Condiia teoretic de ba( este normalitatea distribuiei de e-antionare. n temeiul teoremei limitei centrale= cu c@t volumul e-antionului este mai mare= cu at@t normalitatea distribuiei de e-antionare este mai sigur. /ranGarea datelor <atele supuse testrii trebuie s $ie incluse *ntr o variabil SPSS de tip numeric. Procedura7 Statisti!s-"o$pare Means-One Sa$ple T Test Caseta principal 3ariabila testat este trecut *n lista Test Varia+le(s) n (ona Test Val&e se *nscrie media populaiei !144 *n ca(ul nostru" Caseta Options permite alegerea pragului de semni$icaie. "onfiden!e 0nter*al 9/Z este ec5ivalent cu pQ4.4/ -i este implicit pentru toate testele statistice

3ariabila testat

Eezultate

./

Primul tabel include statistica descriptiv a variabilei testate !2= media= ab.std= eroarea standard a mediei" Al doilea tabel include re(ultatele testului statisticB tQ'.2/%= d$Q%= pQ4.4.= di$erena $a de media populaiei !22.'" -i limitele in$erioar !12./)" -i superioar !.2.'." ale intervalului de *ncredere pentru media populaiei estimat de e-antionul de cercetare. Conclu(ia testuluiB media e-antionului de cercetare di$er semni$icativ de OIQ144= ca medie a populaiei.

.'

'estul t pentru eantioane independente 4tilizare ,estul t pentru e-antioane independente este utili(at pentru testarea di$erenei dintre mediile aceleia-i variabile dependente msurate pe dou grupuri= $ormate din subieci di$erii. ExempluB testarea di$erenei dintre media scorului la o scal de sociabilitate aplicat unor copii crescui *n $amilie -i unor copii crescui *n instituii de ocrotire. n acest ca(= scorul la sociabilitate este variabila dependent= msurat pe scal cantitativ !intervalCraport" iar mediul de educare este variabila independent= exprimat pe scal nominal di5otomic !$amilieCinstituie de ocrotire" &ondi ii ,eoretic= testul t poate $i utili(at pentru e-antioane oric@t de mici= dac distribuia de e-antionare pentru cele dou grupuri este normal -i dac variana valorilor *n cele dou grupuri nu di$er semni$icativ. n ce prive-te condiia egalitii varianei= ea este testat cu un teste speci$ice. 7nul dintre acestea este testul Fevene= iar *n $uncie dac re(ultatul su programul calculea( testul t pe dou ci= a-a cum vom vedea mai Eos. <ac variabila dependent nu *ntrune-te condiiile pentru testul t= se poate apela la teste neparametrice= ast$elB ,estul z pentru proporii !compararea procentului de Asociabili; din cele dou grupuri" ,estul 6ann 05itne1 7= dac se trans$orm valorile variabilei Asociabilitate; *n valori de rang /ranGarea datelor ,abela de date SPSS va conine variabila dependent= de tip numeric= -i variabila independent= de tip nominal= cu dou valori= *n $uncie de apartenena la un grup sau altul. 3ariabila independent poate $i de tip Astring; !codi$ic@nd cele dou grupuri cu valori de genul AA; -i AH;" sau de tip numeric !cu codi$icarea convenional 1 -i 2". <in principiu= *ns= recomandm cea de a doua variant.

Procedura7 Statisti!s-"o$pare $eans-0ndpendent Sa$ples T Test

.)

n caseta principal se trece variabila dependent !so!" *n lista Test Varia+le(s) !pot $i testate mai multe variabile simultan" iar variabila independent !gr&p"= *n (ona )ro&ping Varia+le. n acest moment= programul ata-ea( variabilei dependente dou semne de *ntrebare= suger@nd introducerea valorilor care de$inesc cele dou grupuri. Concomitent= se activea( butonul Define )ro&ps a crui acionare desc5ide caseta secundar Define )ro&ps= unde se introduc valorile care de$inesc cele dou grupuri comparate !ordinea lor nu este relevant". <up acionarea butonului "ontin&e= caseta principal devine complet -i se poate aciona &8 pentru e$ectuarea testului.

Eezultate

.+

n primul tabel !)ro&p Statisti!s" avem statistica descriptiv a celor dou grupuri. Se va observa c programul descrie grupurile prin intermediul etic5etelor valorilor. <ac acestea nu ar $i $ost de$inite= *n loc de Ainstitutie; -i A$amilie; ar $i aprut 1= respectiv= 2. Al doilea tabel are dou liniiB Pe prima avem re(ultatele testului t pentru ca(ul asumrii omogenitii varianei !.e*ene@s Test for E?&alit# of Varian!es". n ca(ul nostru= ele sunt egale !Sig.Q4.'''= ceea ce se traduce ca o valoare pQ4.'''= deci mai mare de 4.4/ pentru distribuia : a testului .e*ene= pe care nu o discutm aici". Ca urmare= vom citi pe aceast linie re(ultatul testuluiB tQ 2.%2= d$Q12= Sig.Q4.4%/. Pe a doua linie avem re(ultatele testului t pentru ca(ul *n care nu s ar *ntruni condiia de omogenitate a varianei pentru cele dou grupuri. <ac semni$icaia testului .e*ene ar $i $ost mai mic sau egal cu 4.4/= re(ultatului testului t s ar $i citit pe aceast linie. Pentru exemplul nostru= re(ultatul testului t permite acceptarea ipote(ei cercetrii= con$orm creia copiii crescui *n mediu $amilial sunt mai sociabili !mQ22.44" dec@t cei crescui *n mediu instituional !mQ1).)1".

.9

/naliza de "arian uni!actorial .One 5a0 /8O,/1 4tilizare n mod obi-nuit= anali(a de varian este utili(at pentru a testa semni$icaia dintre mediile msurate pe mai mult de dou grupuri independente !compuse din subieci di$erii". n acest ca( valorile variabilei dependente sunt exprimate pe scal cantitativ !IC#" iar valorile variabila independent este de tip categorial. <ac se utili(ea( A2&3A pentru a testa di$erena dintre dou medii obinute pe grupuri independente= re(ultatul ei este ec5ivalent cu al testului t pentru grupuri independente !menionm= *ns= c aceast utili(are este neu(ual". ExempluB Se compar media timpului de reacie pentru trei grupuri experimentale= supuse $iecare= anterior evalurii vite(ei de reacie= unui -oc electric de intensitate Amic;= Amedie; sau Amare;. n acest ca( s ar putea obiecta c variabila independent se exprim pe o scal ordinal dar= *n esen= ea este de tip categorial= $apt ce Eusti$ic aplicarea testului A2&3A. &ondi ii 3ariabila dependent trebuie s $ie de tip IC# -i s respecte condiia de normalitate a distribuiei de e-antionare pentru $iecare dintre grupurile supuse comparaiei. <in $ericire= testul : este remarcabil de robust *n ca(ul *nclcrii acestei condiii. A2&3A este mai vulnerabil *n situaia c@nd distribuia variabilei dependente este prea aplati(at sau prea *nalt !9urtosis[4" dec@t *n ca(ul asimetriei !s9e>ness[4". Cu c@t volumul grupurilor supuse comparaiei este mai mare= cu at@t aspectele legate de normalitatea distribuiei au un e$ect mai mic asupra A2&3A. 3ariana valorilor variabilei dependente *n interiorul grupurilor de$inite prin valorile variabilei independente trebuie s $ie egal. Aceast condiie se nume-te omogenitatea varianei. nclcarea acestei condiii nu invalidea( testul A2&3A= care este destul de robust -i *n acest ca(. n orice ca(= se vor anali(a cu atenie ca(urile care pre(int valori extreme= care au un e$ect important asupra varianei. Egalitatea !omogenitatea varianei" poate $i testat cu testul Fevene. /ranGarea datelor Se construie-te o variabil independent !de$init ca A$actor; *n contextul A2&3A" care conine codurile de apartenen a ca(urilor la $iecare dintre grupurile supuse anali(ei !*n ca(ul nostru 1Q-oc mic= 2Q-oc mediu= .Q-oc mare" -i variabila dependent= care conine valorile timpului de reacie.

%4

Se va reine c procedura A2&3A nu suport variabila independent de tip Astring;. n imagine ba(a de date SPSS este ordonat dup variabila As5oc; dar acest lucru nu este necesar pentru procedura de calcul. Procedura7 Statisti!s-"o$pare Means-One-Wa# A,OVA666 Caseta principal One-Wa# A,OVAB 3ariabila dependent de trece *n lista Dependent .ist !pot $i testate mai multe variabile simultan" 3ariabila independent se trece *n (ona Fa!tor. Caseta Post Ao! M&ltiple "o$parisonB Se aleg testele de anali( post 5oc= pentru testarea di$erenei dintre medii luate dou c@te dou. Pentru c nu -tim inc* dac variana este omogen= vom bi$a c@te un test pentru $iecare ca( !Hon$eroni= pentru varian neomogen -i ,am5ane ,2= pentru varian omogen".

n caseta &ptions= bi$m Des!ripti*es= Ao$ogeneit#-of-*arian!e -i Means Plot.

%1

<up $inali(area setrilor se apas &8 pe caseta principal -i se anali(ea( re(ultatele. Eezultate

,abelul Des!ripti*es pre(int indicatorii descriptivi ai variabilei dependente pentru grupurile anali(ate.

,abelul ,est o$ Lomogeneit1 o$ 3ariance conine re(ultatul testului Fevene. & valoare nesemini$icativ a acestuia !cum este ca(ul nostru pQ4.9++"= conduce la conclu(ia c dispersiile *n interiorul celor trei grupuri sunt omogene".

,abelul A2&3A conine re(ultatului testului : a crui valoare este ./.2'% pentru un prag pQ4.444. Atenie= pQ4.444 nu se va *nelege ca pQ4 ci ca pX4.441. n raportul de cercetare este c5iar recomandabil s nu se utili(e(e valoarea 4.444 care poate sugera Acertitudinea; re(ultatului.

,abelul Post Ao! Tests B M&ltiple "o$parisons pre(int comparaiile mediilor celor trei grupuri= luate dou c@te dou. #eamintim c comparaiile repetate dintre mediile a mai mult de dou grupuri conduc la acumularea de eroare de tip I. ,estele post 5oc sunt

%2

ast$el *n concepute *nc@t s minimi(e(e acest neaEuns. ,otu-i= ele nu vor $i *n nici un ca( luate *n considerare dac testul : nu atinge pragul de semni$icaie statistic !pX4.4/". Av@nd *n vedere c testul Fevene a con$irmat omogenitatea varianei= se vor citi valorile pentru testul Hon$eroni !*n ca( contrar= s ar $i citit cele pentru testul ,am5ane". 3alorile aunt u-or de anali(atB n prima coloana avem de$inite grupurile anali(ate !etic5etarea valorilor variabilei independente aEut mult la inteligibilitatea tabelului". n coloana a patra !Sig." se a$l semni$icaiile pentru di$erena dintre medii. Ast$el= putem constata $aptul c timpul de reacie dintre grupul supus -ocului de mica intensitate -i cel supus -ocului de medie intensitate nu di$er semni$icativ !pQ4./24". n acela-i timp= grupul supus unui -oc Amic; di$er de grupul supus unui -oc Amare; !pX4.441"= la $el ca -i *n ca(ul comparaiei dintre grupul cu -oc Amediu; -i cel cu -oc Amare; !pX4.441". Cu alte cuvinte= variaia semni$icativ a timpului de reacie *n $uncie de cele trei categorii de intensitate a -ocului electric= provine cu precdere de la e$ectul pe care *l are -ocul Amare;= care provoac o *ncetinire a timpului de reacie consistent $a celelalte dou categorii de -oc electric. Aceasta conclu(ie este *ntrit -i de repre(entarea gra$ic a mediei timpului de reacie ale celor trei grupuri.

A-a cum se poate observa= timpul de reacie cre-te mai accentuat la grupul cu -oc Amare; *n timp ce mediile primelor dou niveluri de -oc sunt relativ apropiate.

%.

'estul t pentru eantioane dependente .perec3i1 4tilizare ,estul t al di$erenei mediilor a dou e-antioane dependente permite evaluarea semni$icaiei variaiei unei anumite caracteristici la aceea-i indivi(i *n dou situaii di$erite !de exemplu= A*nainte; -i Adup; aciunea unei anumite condiii= ori *n dou contexte di$erite= indi$erent de momentul mani$estrii acestora". AvantaEul maEor al acestui model statistic este acela c surprinde variaia numit Aintrasubiect;= prin $aptul c ba(a de calcul este di$erena dintre cele dou valori ale $iecrui subiect *n parte. ExempluB 7n grup de subieci e$ectuea( operaii aritmetice *n condiii de lini-te -i= ulterior= *n condiii de (gomot puternic. Ipote(a cercetrii este c (gomotul determin o reducere a capacitii de calcul numeric. &ondi ii Condiia teoretic a testului este normalitatea distribuiei de e-antionare a distribuiei de di$erene. Ca -i *n celelalte ca(uri= teorema limitei centrale determin normali(area distribuiei de e-antionare pe msur ce volumul e-antionului cre-te. n situaia *n care condiia nu se *ndepline-te= se pot utili(a teste neparametrice ec5ivalenteB testul semnului !pentru date nominale" sau testul 0ilcoxon !pentru date ordinale". /ranGarea datelor 3or $i create dou variabile distincte= ambele cantitative= msurate pe scal de tip IC#= care primesc c@te o valoare pentru $iecare subiect.

%%

Procedura7 Statisti!s-"o$pare Means-Paired Sa$ple T Test666 Se selectea( cu un clic de mouse= pe r@nd= $iecare dintre cele dou variabile. Ast$el se constituie perec5ea de variabile *n (ona "&rent sele!tion. & dat constituit= perec5ea de variabile se trece *n lista Paired Varia+les cu butonul de trans$er !T". Pot $i create mai multe perec5i de variabile -i prelucrate simultan.

Caseta &ptions permite alegerea pragului de semni$icaie !implicit 4.4/". Eezultate

Primul tabel conine statistica descriptiv pentru cele dou variabile. Al doilea tabel conine testul de corelaie Pearson !r" dintre cele dou variabile. Evaluarea intensitatea asocierii liniare dintre cele dou variabile este legitim *n acest context= dar o$er o in$ormaie di$erit de testul di$erenei dintre medii. Alegerea testului de corelaie sau al testului t se decide *n $uncie de obiectivul cercetrii.

%/

n $ine= ultimul tabel pre(int re(ultatul testuluiB tQ/.4)'= d$Q9= pQ4.441. Acesta permite respingerea ipote(ei de nul -i acceptarea ipote(ei cercetrii= (gomotul a$ectea( capacitatea de calcul aritmetic. &oe!icientul de corela ie liniar Pearson .r1 4tilizare Corelaia Pearson !r" msoar gradul de asociere dintre variabile. Aceasta se re$er la gradul -i sensul de variaie concomitent a valorilor unei variabile *n raport cu cealalt= dup un model de tip liniar. <omeniul de variaie a coe$icientului de corelaie Pearson !r" este *ntre rQ 1 !corelaie per$ect negativ" -i rQU1 !corelaie per$ect po(itiv". Absena oricrei legaturi !corelaii" dintre variabile se traduce prin rQ4. ExempluB ,estul de corelaie implic dou variabile dar= adesea= *ntr o cercetare psi5ologic numrul variabilelor supuse corelaiei este mai mare de dou. Acest $apt conduce la ceea ce se nume-te o matrice de corelaii care este un tabel ale cror celule cuprind corelaiile dintre perec5ile de variabile. Pentru exempli$icare= s lum *n considerare situaia *n care se urmre-te evidenierea legturii !asocierii" dintre anxietate -i agresivitate= pe de o parte= -i pre$erina pentru risc pe de alt parte. &ondi ii Condiia principal pentru calcularea coe$icientului de corelaie liniar Pearson este ca variabilele implicate s $ie msurate pe scal de intervalCraport !alturi de existena unei $orme a distribuiei care nu se abate sever de la curba normal". ,estele neparametrice alternative= pentru ca(ul *n care condiiile pentru utili(area testului Pearson nu se *ndeplinesc= suntB testul c5i ptrat !pentru date nominale" sau coe$icienii de corelaie Spearman sau 8endall !pentru date ordinale". /ranGarea datelor Se creea( variabile distincte pentru $iecare caracteristic supus testrii.

Procedura7 Statisti!s-"orelate->i*ariate 3ariabilele supuse corelaiei vor $i trecute *n lista Varia+les= %'

,estul implicit= din (ona "orrelation "oeffi!ients= este Pearson= dar se poate bi$a un altul !8endall sau Spearman"= dac datele sunt neparametrice. ,ipul implicit de testare a ipote(ei este bilateral !,>o tailed"= dar se poate alege unilateral !dac exist o Eusti$icare solid". Flag signifi!ant !orrelations= determin marcarea cu un asterisc a coe$icienilor semni$icativi la pQ4.4/ -i cu dou asteriscuri a celor semni$icativi la pQ4.41. Acest lucru este util atunci c@nd matricea de corelaie este mare= pentru a scoate *n eviden valorile semni$icative ale lui r.

Eezultate

,abelul re(ultatelor cuprinde matricea de corelaii a variabilelor anali(ate. El este redundant= deoarece pre(int acelea-i corelaii de dou ori= odat deasupra diagonalei= odat sub diagonal. Corelaiile variabilelor cu ele *nsele sunt per$ect po(itive !rQ1" -i nu pre(int= desigur= nici un interes. :iecare celul include urmtoarele in$ormaiiB valoarea lui r nivelul p numrul de subieci !2"

%)

n ca(ul nostru= consemnm corelaii negative dar nesemni$icative *ntre anxietate -i agresivitate !rQ 4..+= pQ4.2'"= pe de o parte= -i *ntre anxietate -i pre$erina pentru risc= pe de alt parte !rQ 4.%4= pQ4.2%". n acela-i timp= se constat o corelaie semni$icativ !rQ4.9'= pX4.441" *ntre agresivitate -i pre$erina pentru risc. Preci(m $aptul c raportarea coe$icienilor de corelaie se $ace cu dou (ecimale= c5iar dac programele *i calculea( cu trei (ecimale. <e(avantaEul acestui tip de tabel const *n $aptul c avem de $apt o dubl pre(entare a corelaiilor= deasupra diagonalei -i sub diagonal. Pentru corelaii implic@nd multe variabile tabelul se va cit cu relativ di$icultate. S presupunem c suntem interesai de corelaiile dintre anxietate -i agresivitate cu variabila pre$erin pentru risc= nu -i de corelaia dintre anxietate -i agresivitate. n acest ca(= *n caseta principala= >i*ariate "orrelations= pre(entat mai sus= variabilele vor $i introduse ast$el *nc@t variabila Apre$erina pentru risc; sa $ie ultima din list. Apoi se apas butonul Paste= al crui e$ect este desc5iderea domeniului S#nta = ca o $ereastr distinct= *n care se a$l sintaxa procedurii de corelaie. Acolo= pe linia C3A#IAHFESQanx agresiv risc= se inserea( cuv@ntul 0I,L= av@nd griE s existe spaiu at@t *n sting c@t -i *n dreapta sa.

inserai 0I,L

6ai departe= se selectea( *ntreaga procedur !cu aEutorul mouse ului" -i se apas pe butonul /&n !T" de pe bara de comen(i a $erestrei #e(ultatul din 3ie>er va arta ca mai EosB

Este evident c aceast modalitate se poate aplica pentru oric@t variabile= dac avem griE s le a-e(m separat *n list -i s includem clau(a 0I,L *ntre cele dou categorii de variabile. 2u pot $i incluse mai multe clau(e 0I,L *n aceea-i procedur.

%+

7lterior= putem reveni *n $ereastra S#nta pentru a o *nc5ide !cu :ile &lose"= salv@nd sau nu procedura ast$el modi$icat. Expresia gra!ica a corela iei .Scatterplot1 Caracterul -i intensitatea corelaiei dintre dou variabile se evidenia( extrem de sugestiv cu aEutorul unei proceduri gra$ice speci$ice= numit s!atterplot. Aceasta se lansea( din meniul principal )rap%s-S!atter666 care desc5ide urmtoarea caset de dialogB

n ca(ul nostru= s presupunem c dorim repre(entarea gra$ic a corelaiei dintre agresivitate -i pre$erina pentru risc= singura semni$icativ. n acest scop= selectm pe caseta S!atterplot opiunea Si$ple -i apsm Define.

,recem variabila Agresivitate pe axa N -i variabila Pre$erina pentru risc pe axa V !se poate la $el de bine -i invers". Se apas &8 -i se obine gra$icul din imaginea urmtoare= care sugerea( $oarte clar existena unei asocieri de tip liniar *ntre cele dou variabile.

%9

#epre(entarea gra$ic este surs de in$ormaii cu privire la natura relaiei dintre variabile= motiv pentru care este recomandabil utili(area $recvent a acesteia. 6ai mult= ea este necesar *n special atunci c@nd valoarea corelaiei este redus= sau nesemni$icativ= deoarece gra$icul poate scoate *n eviden o legtura de alt tip dec@t liniar. & corelaie rQ4.92= ca cea obinut mai sus= *ntre agresivitate -i pre$erin pentu risc= este improbabil s se *nt@lneasc *ntr un studiu real. <e $apt= dac s ar *nt@mpla s apar= ar trebui s conclu(ionm mai degrab c cele dou variabile se con$und= dec@t c sunt distincte.

/4

Eegresia liniar simpl 4tilizare Anali(a de regresie este o aplicaie a corelaiei= utili(at *n scopuri de predicie. <ac evalum agrsesivitatea ca trstur de personalitate -i pre$erina pentru risc ca expresie a numrului de incidente *n tra$ic= la conductorii auto= se poate estima pe ba(a agresivitii riscul de accident *nc *nainte de dob@ndirea carnetului de -o$er. Acest tip de regresie= *n care exist o singur variabil predictor !agresivitatea" -i o variabil criteriu !tendina spre risc" se nume-te regresie liniar simpl. 6ai $recvent utili(at este regresia multipl= care e$ectuea( predicii ba(ate pe mai multe variabile predictor asupra unei variabile criteriu. 3om pre(enta mai Eos regresia liniar simpl= ca o $orm de introducere *n anali(a de regresie= mai u-or de *neles. ExempluB Predicia re(ultatului statistic pe ba(a cuno-tinelor de matematic= evaluate anterior *nceperii cursului de statistic. &ondi ii <in punct de vedere statistic= condiiile variabilelor care sunt supuse anali(ei de regresie sunt acelea-i ca *n ca(ul corelaiei= deoarece regresia liniar este o aplicaie a acesteia. <in punct de vedere metodologic= predicia presupune= de regul= evaluarea variabilei predictor anterior variabilei criteriu. Acest $apt poate sugera o relaie de tip cau(al *ntre variabile= dar numai dac sunt *ntrunite -i alte condiii !cum ar $i i(olarea e$ectelor altor variabile". /ranGarea datelor Structura de variabile este similar anali(ei de corelaie.

/1

Procedura7 n principiu= anali(a de regresie *ncepe cu coe$icientul de corelaie dintre variabile -i vi(uali(area imaginii scatterplot. n ca(ul nostru= urm@nd procedura pre(entat mai sus= am obinut o corelaie rQ4.)% !pQ4.442". Aceste valori con$irm existena unei legturi po(itive semni$icative= *ntre cuno-tinele de matematic -i per$ormana la statistic. & idee mai exact ne o$er coe$icientul de determinare r2Q4=/%)'. Acesta ne spune c /%Z din variaia Aper$ormanei la statistic; este explicat de variaia valorilor la variabila Acuno-tine de matematic;. <educem c restul de %'Z din per$ormana la statistic este explicat de alte variabile= necunoscute *n aceast $a(1. Pe ba(a acestor conclu(ii se poate trece la anali(a de regresie a crei $inalitate este aceea de obinere a coe$icienilor a !termenul liber= sau originea dreptei de regresie" -i b !panta dreptei de regresie"= cu aEutorul crora se poate estima *n viitor per$ormana la statistic pe ba(a re(ultatului la un test de cuno-tine matematice aplicat *n prima (i de -coal. 2e*ndoielnic= o ast$el de procedur s ar Eusti$ica mai ales pentru identi$icarea studenilor cu poteniale di$iculti -i care= tocmai $iind averti(ai *n legtur cu aceste di$iculti vor putea s acorde statisticii o atenie sporit= *n vederea obinerii unui re(ultat peste nivelul celui pre(is. Fansarea proceduriiB Statisti!s-/egression-.inear666

n caseta principal Finear #egression= se trece variabila criteriu *n (ona Dependent iar variabila criteriu *n (ona 0ndependent(s). n caseta /egression Sa*e= bi$m Predi!ted Val&es-1nstandardi(ed -i /esid&als1nstandardi(ed= care vor avea ca e$ect crearea de variabile distincte *n ba(a de date. Predi!tion inter*al (indi*id&al) va calcula limitele de *ncredere pentru valorile pre(ise.

n caseta Statisti!s= bi$m Esti$ates pentru obinerea coe$icienilor de regresie !opiune implicit"

:acem preci(area c valorile -i aprecierile nu se ba(ea( pe un studiu reale.

/2

Valorile pre(ise sunt valorile re(ultate pe ba(a modelului de predicie. Valorile re(id&ale se calculea( ca di$eren *ntre valorile variabilei criteriu si cele pre(ise pe ba(a modelului de regresie. /naliza rezultatelor

,abelul 6odel Summar1 o$er valoarea coe$icientului de regresie= notat cu #= care este identic cu coe$icientul de corelaie dintre cele dou variabile. <ac modelul de regresie ar $i avut mai multe variabile predictor= # ar $i $ost coe$icientul de corelaie multipl dintre predictori -i criteriu. Interpretarea este similar coe$icientului de corelaie simpl= la $el ca -i pentru #2= care este coe$icientul de determinare al lui #. 3aloarea lui ne spune c //Z din variaia per$ormanei la statistic este explicat de variaia variabilei Acuno-tine de matematic;. AAdC&sted / S?&are; este o corecie a lui #2 *n $uncie de numrul de predictori -i numrul de subieci.

,abelul "oeffi!ients conine coe$icienii H !nestandardi(ai" -i coe$icientul beta !standardi(at"= care pot $i utili(ai= la alegere= *n ecuaia de predicie. Ast$el= de exemplu= dac un student reali(ea( un scor de .4 la testul de cuno-tine de matematic= se poate estima per$orman $inal la statistic cu aEutorul relaieiB

stat G fin = a + + K $at G in = ..%4' + 4.+/% K .4 = 29.42

unde 96DEF este originea iar E6GHD este panta dreptei de regresie.

/.

Sau= dac predicia se $ace pe ba(a unui scor standardi(at z al variabilei matGin !s (icem= 4.9."= atunciB

stat G fin = +eta K $at G in = 4.)%2 K 4.9. = 4.'9

n acest ca( termenul liber are valoarea 4= deoarece originea dreptei pentru scoruri standardi(ate se a$l *n 4. <esigur= scorurile ast$el pre(ise sunt estimri= at@ta timp c@t corelaia dintre variabile nu este per$ect. Iar estimrile conin cu at@t mai mult eroare cu c@t corelaia dintre variabile este mai mic !punctele gra$icului de corelaie $iind mai *ndeprtate de dreapta de regresie". Fa $inalul procedurii anali(ei de regresie= cu setrile de mai sus= *n ba(a de date apar c@teva variabile noi= a-a cum se vede *n imaginea de mai Eos.

,ariabila pre#$H con ine "alorile prezise pe baza modelului de regresie.

3ariabila res<5= conine di$erena dintre valoarea real -i valoarea pre(is 3ariabilele li!i<5 -i li!i<8= conin limitele in$erioar -i superioar ale intervalului de *ncredere pentru $iecare valoare *n parte. Pentru a *nelege mai bine problema limitelor= s privim prima valoare pre(is de pe coloana pre<5 !2/./9+". Cu un nivel de *ncredere de 9/Z !ec5ivalent cu o probabilitate de eroare de 4.4/"= putem spune c valoarea adevrat pentru stat<fin pre(is pe ba(a valorii matGinQ2'= s ar a$la *n intervalul 21.)) -i 29.%1. n $ine= re(ultatele conin -i imaginea scatterplot a relaiei dintre valorile $at<in -i scorurile ( ale variabilei pre<5.

/%

Imaginea este identic cu ceea ce am pre(entat *n ca(ul corelaiei. Singura deosebire este dat de trasarea dreptei. Aceasta se $ace de ctre operator= *n $elul urmtorB se acionea( dublu clic de mouse pe imaginea gra$icului din Viewer. prin care... gra$icul este trecut desc5is *ntr o $ereastr individual de editare= *n care... se execut procedura "%art-Options-Fit .ine- Fit Options. Fa captul acestei serii de aciuni apare caseta de mai Eos unde se marc5ea( .inear regression.

:acem preci(area c acest procedeu de trasare a liniei *n interiorul scatterplotului este utili(abil -i *n ca(ul corelaiei. <ac se alege alt model dec@t cel liniar !de exemplu= I&adrati! regression" se va obine linia de regresie sub $orm curbilinie= pun@nd *n eviden abaterile de la modelul liniar. Acest lucru este cu deosebire util atunci c@nd corelaia este mic= $apt care se poate datora $aptului c relaia dintre variabile nu urmea( un model liniar !ve(i exemplul din prima seciune a manualului= ba(at pe corelaia dintre scorurile ( -i probabilitile de sub curba normal". &e utilizmH corela ia sau regresiaI Corelaia -i regresia liniar sunt similare -i= de aceea= u-or de con$undat. n unele situaii pot $i utili(ate ambele proceduri.

//

Se calculea( corelaia liniarB atunci c@nd exist dou variabile msurate pe aceia-i subieci -i se dore-te evaluarea gradului de asociere *ntre variabile atunci c@nd distribuiile de e-antionare ale celor dou variabile sunt normale !atunci c@nd cel puin una dintre variabile este manipulat= nu se calculea( corelaia Pearson" Se calculea( regresia liniarB atunci c@nd una dintre variabile precede -i poate $i cau(a celeilalte variabile atunci c@nd una dintre variabile este manipulat= se calculea( regresia atenie= calculele regresiei nu sunt simetrice= ca urmare= invers@nd variabilele *n ecuaia de regresie se va obine o linie de regresie di$erit= *n timp ce dac se inversea( ordinea variabilelor *n calcularea corelaiei= se obine acela-i coe$icient r.

/'

/naliza de consisten intern .%ronbac& alfa1 4tilizare 7na din condiiile $undamentale a unui instrument de evaluare psi5ologic este aceea de a $i sigur -i consistent. Exprimat cu alte cuvinte= aceasta *nseamn ca itemii din care este constituit !*ntrebri sau sarcini de alt natur" s contribuie la constituirea semni$icaiei unui construct psi5ic anumeB scala unui c5estionar= scorul la o caracteristic psi5ic de per$orman= etc. n mod practic -i direct exprimat= un instrument este sigur -i consistent atunci c@nd itemii din care este compus corelea(= at@t *ntre ei c@t -i $iecare dintre ei cu re(ultatul aditiv al tuturor itemilor !scala= scorul global". Anali(a de consisten intern= prin calcularea coe$icientului Cronbac5 al$a= este metoda statistic prin care se veri$ic respectarea exigenelor enunate mai sus. n esena ea este o aplicaie a corelaiei= ceea ce repre(int unul din motivele pentru care o tratm aici. Al doilea motiv= poate *nc -i mai important= este acela c *nc din primii ani de studiu studenii la psi5ologie se a$l *n situaia de a utili(a instrumente psi5ologice sau de a le crea ei *n-i-i !cel mai adesea c5estionare". n acest scop= evaluarea consistenei interne este o etap absolut obligatorie *n elaborarea -i $inali(area respectivului instrument. ntrebrile unui c5estionar sau itemii unui test de per$orman sunt concepui pentru a msura un anumit atribut !atitudine= $actor= comportament= cuno-tin". Consistena intern se de$ine-te ca proprietatea itemilor de a corela cu Ascorul global; al testului sau scalei din care $ac parte. <in moment ce toi itemii trebuie sa re$lecte un anumit atribut= ei trebuie s mani$este o varian comun= s corele(e unii cu alii -i= *n acela-i timp= s corele(e $iecare cu scorul care re$lect atributul respectiv. Corelaia dintre un item -i scorul total= din care se omite acel item= ne o$er o indicaie cu privire la relevana itemului respectiv pentru re(ultatul global al testului. Atunci c@nd $iecare item este relevant= putem spune c testul respectiv este are Aconsisten intern;. & alt $aet a consistenei unui instrument este sigurana sa *n aplicri repetate. Ea poate $i descris ca stabilitate a scorului atunci c@nd acel instrument= sau o $orm alternativ ec5ivalent= este aplicat acelora-i subieci. :r a $i singura procedur statistic utili(abil *n ast$el de situaii= coe$icientul "ron+a!% alfa este de departe cel mai cunoscut dintre toate= $iind utili(at ca un indicator al preci(iei de msurare a unui test= al consistenei interne -i $idelitii unui instrument psi5ologic. n mod normal= valoarea indicelui "ron+a!% alfa tinde s creasc pe msur ce numrul itemilor cre-te. <ar utili(area unor teste cu muli itemi este neconvenabil din mai multe motive. 7nul dintre acestea este timpul consumat cu aplicarea lor= altul= poate $i inutilitatea de a pstra itemi a cror contribuie la scorul global este nul= mic sau= dimpotriv= merge *n alt direcie dec@t acesta. Identi$icarea -i eliminarea acestor itemi= ori modi$icarea lor *n spiritul atributului msurat= este unul dintre obiectivele anali(ei de itemi. Ea are un caracter recursiv= cu evaluri succesive ale relaiilor dintre itemi -i dintre itemi -i scorul global= -i operarea seleciei itemilor *n $uncie de relaia lor cu acesta. Criteriul de ba( pentru aceast operaie este valoarea indicelui "ron+a!% alfa= care are o plaE de variaie *ntre 4 -i 1. & scal= pentru a $i considerat consistent= trebuie s ating o valoare c@t mai aproape de 1= nivelul de 4.)4 $iind acceptat de maEoritatea cercettorilor ca prag limit de validare a criteriului de consisten intern. &ricum= valoarea lui "ron+a!% alfa nu poate $i mai mic de 4.'4.

/)

Coe$icientul de consisten intern Cronbac5 al$a se calculea( *n urmtoarele situaiiB atunci c@nd reali(m un instrument nou atunci c@nd se traduce un instrument vec5i *ntr o alt limb atunci c@nd un instrument utili(at *n anumite condiii= urmea( a $i utili(at *n cu totul alte condiii !de exemplu= trecerea la utili(area computeri(at a unui test aplicat p@n atunci *n regim creion 5@rtie". &ondi ii Crearea unor variabile distincte care conin rspunsurile la $iecare item !*ntrebare". 3alorile *nregistrate pentru rspunsuri vor $i valori(ate *n $uncie de semni$icaia lor *n raport cu re(ultatul global !scala". Cu alte cuvinte= variabilele trebuie s conin valori care exprim semni$icaia rspunsului *n raport cu scala global= -i nu rspunsul e$ectiv al subiectului. <e exemplu= dac variantele de rspuns sunt codi$icate cu 1= respectiv 2= pot exista *ntrebri pentru care varianta A1; aduce un punct la scala iar varianta A2; aduce (ero puncte la scal. ntr o asemenea situaie= pentru anali(a de itemi valorile codi$icate de rspuns vor $i trans$ormate *n valori corespun(toare !4 -i 1". n acela-i mod se va opera -i pentru itemii care au mai multe variante de rspuns= cum este ca(ul scalelor de tip Fi9ert. Codurile convenionale ale variantelor de rspuns vor $i trans$ormate *n valori= *n $uncie de semni$icaia contribuiei lor la construirea scorului global. /ranGarea datelor Ha(a de date va conine variabile pentru $iecare dintre itemii supu-i anali(ei !aceasta nu *nseamn c nu pot exista -i alte variabile= desigur".

Imaginea red re(ultatele primilor opt subieci la o scal cu 14 itemi= de tip Fic9ert= pentru evaluarea atitudinii $a statistic. ,oate prelucrrile care urmea( sunt e$ectuate pe datele complete. Procedura7 Statisti!s-S!ale-/elia+ilit# Anal#sis666

/+

n caseta principal= /elia+ilit# Anal#sis= variabilele itemilor vor $i trecui *n lista 0te$s !imaginea surprinde momentul *n care mai sunt de trecut itemii de la ' la 14". n lista Model se poate alege unul dintre urmtoarele modele de anali(B Alfa6 Calculea( "ron+a!% alfa care pentru date di5otomice este ec5ivalent cu coe$icientul 8uder #ic5ardson 24 !8#24" Split-%alf. Pentru corelaia dintre $orme paralele= coe$icientul de $idelitate ?uttman= coe$icientul Spearman Hro>n= coe$icientul al$a pentru $iecare Eumtate. Modele )&t$an. Coe$icienii lambda= de la 1 la ' Modele paralele Ji stri!t paralele6 ,estele pentru gradul de coresponden !goodness-of-fit"= variana comun= -i alte caracteristici ale raporturilor dintre itemi. Pentru anali(a de consisten intern se alege modelul Alfa. n continuare= se $ac setri de anali( prin desc5iderea casetei Statisti!sB

n (ona Des!ripti*es se vor bi$a opiunileB 0te$ !anali(a $iecrui item separat"D S!ale !anali(a scorului global" S!ale if ite$ deleted !anali(a scorului $r contribuia unui anumit item" n (ona 0nter-ite$ se va bi$a "orelations= pentru a obine matricea de corelaii dintre itemi. n (ona S&$$aries se poate cere calcularea unor indicatori descriptivi pentru $iecare dintre itemii anali(ai !media= variana= covariana= corelaii". n practic= bi$area opiunilor marcate pe caseta din imaginea de mai sus o$er in$ormaiile cele mai importante pentru anali(a itemilor unui test. Celelalte opiuni sunt explicitate *n Aelp ul casetei -i pot $i utili(ate pentru o anali( mai ra$inat a datelor. /9

Eezultate n continuare vor $i anali(ai un cei 14 itemi ipotetici= ale-i doar *n scop didactic. Pentru o scal real acest numr ar $i cu totul insu$icient. Ca regul general= numrul itemilor din $a(a de de(voltare a unui ast$el de instrument ar trebui s aib cel puin dublul numrului de itemi pe care *l preconi(m la $inal. Pi aceast pentru c anali(a de itemi este un proces selectiv care are drept scop alegerea itemilor adecvai pentru constituirea unei scale cu cel mai ridicat nivel de consisten intern posibil. #ularea procedurii= cu setrile de mai sus ne o$er urmtoarele categorii de in$ormaiiB

,abelul de mai sus cuprinde lista itemilor= media abaterea standard -i numrul ca(urilor. . Anali(a valorilor permite evidenierea tendinei centrale -i a *mpr-tierii rspunsurilor pentru $iecare item. Eventuale anomalii pot $i sesi(ate *nc din aceast $a(. <e exemplu= se poate constata c media itemului IG42 este mai mic dec@t a celorlali= $apt care sugerea( rspunsuri grupate spre valorile mici.

,abelul "orrelation Matri o$er o imagine a gradului de asociere dintre itemi. 3alorile sunt utile= pe de o parte= pentru a sesi(a itemii care tind s aib relaii negative cu ceilali= $iind un semn al unei posibile probleme de construire respectivilor itemi. <in tabelul alturat re(ult c itemii iG42 -i iG4. tind s se asocie(e negativ cu maEoritatea celorlali itemi. Pe de alt parte= valori extrem de ridicate ale unor corelaii= aproape de 1= ar putea sugera c itemii respectivi pre(int un grad de similitudine care nu Eusti$ic

'4

utili(area lor *n aceea-i scal !ar putea $i= de exemplu itemi $ormulai extrem de asemntor".

,abelul urmtor conine un set de indicatori statistici descriptivi la nivelul *ntregii scale= re(ultat prin *nsumarea rspunsurilor la $iecare item !medie= varian= ab.std= " sau al itemilor.

n $ine= cea mai important dintre categoriile de in$ormaii= este tabelul 0te$-total Statisti!s= care include relaiile dintre itemi -i scorul global. <ou dintre coloanele alturate au o importan particularB "ore!ted 0te$-Total "orrelation !corelaia dintre $iecare item -i scorul global" -i Alp%a if 0te$ Deleted !valoarea lui Cronbac5 al$a= dac respectivul item ar $i eliminat". <ac privim prima dintre aceste dou coloane= observm c doi dintre itemi !i<E9 -i i<EK" au corelaii negative cu scorul global. Aceasta *nseamn c ei nu numai c nu aduc in$ormaie util *n raport cu atributul msurat ci= dimpotriv= merg *ntr o direcie opus acestuia. n acest ca( trebuie s veri$icm dac valorile itemului respectiv au $ost corect codi$icate. <ac da= atunci singura soluie posibil este eliminarea itemilor *n cau(. &bservm= de asemenea= c itemul i<E8 are o corelaie extrem de mic cu scorul global !4.41/". Contribuia sa la construcia scalei este extrem de mic= nesemni$icativ. Cu alte cuvinte= nici nu stric dar nici nu aEut= *n sc5imb= consum timpul subiectului pentru a rspunde.

'1

Pe ultima linie a imaginii gsim valoare lui "ron+a!% alfa= care este 4.%/)= o valoare care este modest *n raport cu nivelul minim necesar !4.)42" dar care poate $i crescut prin eliminarea itemilor nepotrivii= *n primul r@nd a celor care corelea( negativ cu scorul global. 7rmtoarea $a( este reluarea prelucrrii= cu eliminarea itemilor negativi din lista Items din caseta principal. n general= nu este recomandabil eliminarea mai multor itemi simultan= dar itemii negativi pot $i sco-i toi odat= $r reineri. Iat care este re(ultatul eliminrii itemilor . -i 9 asupra consistenei interneB

Ca urmare a noii iteraii= se observ c itemul iG42= care anterior avea o corelaie po(itiv dar extrem de mic= a dob@ndit o corelaie negativ cu scala. Ca urmare= va $i eliminat. n orice ca(= c5iar -i itemii po(itivi= care au corelaii cu scala mai mici de 4.1 nu trebuie pstrai= pentru simplul motiv c nu contribuie la constructul psi5ologic vi(at= $iind doar consumatoare de timp *n aplicarea instrumentului. <e alt$el= se -i observ c prin eliminarea acestui singur item= valoarea lui "ron+a!% alfa cre-te la 4.)/. Se reia prelucrarea elimin@ndu se itemul iG42 din lista din caseta principal -i se obine urmtoarea con$iguraie de re(ultateB

<atele indic o valoarea "ron+a!% alfa de 4.)/. n plus= dac privim ultima coloan de ci$re= vedem c prin eliminarea oricrui item nu am obine o valoare mai ridicat dec@t

<e-i programele computeri(ate *l calculea( cu un numr mai mare de (ecimale= indicele Cronbac5 al$a se raportea( doar cu dou (ecimale.

'2

aceasta. Ca urmare= itemii rma-i pot constitui o scal consistent de evaluare a constructului psi5ologic pentru care au $ost ale-i. n conclu(ie= cu oca(ia iteraiilor succesive se vor elimina= in ordineB itemii care au o corelaie negativ cu scorul global itemii cu corelaii mici= nerelevante Cu c@t avem mai muli itemi *n aceast $a(= cu at@t avem posibilitatea s pstrm itemi care corelea( mai intens cu scala -i= deci= s atingem un nivel mai ridicat de consisten intern. Este de la sine *neles c= *n ca(ul *n care construim un instrument ale crui *ntrebri se adresea( unor sub scale di$erite= consistena intern se va evalua separat pentru setul de *ntrebri corespun(tor $iecrei sub scale. & scal Aconsistent intern; ne o$er garania c itemii instrumentului nostru Amerg *mpreun;= msoar acela-i Aconstruct; psi5ologic. Atenie= *ns= acest lucru nu ne permite *nc s a$irmm c msoar exact ceea ce n am propus s msoare. Aceast problem va $i re(olvat ulterior= prin studii de validare. A-a cum conclu(iile studiilor statistice sunt mai sigure atunci c@nd sunt e$ectuate pe e-antioane mai mari= acela-i principiu se aplic -i *n ca(ul construciilor scalelorB cu c*t mai muli itemi cu at@t mai bine pentru consistena scalei. 2umrul itemilor necesari pentru a completa o scal care nu a atins valoarea acceptabil a indicelui "ron+a!% alfa poate $i estimat cu aEutorul $ormulei Spearman Hro>nB ;= undeB \x este valoarea curent a lui "ron+a!% alfa \9 este nivelul dorit al lui "ron+a!% alfa 9 este $actorul de multiplicare a scalei pentru a se obine \9 ntr un mod similar= se poate estima valoarea lui "ron+a!% alfa !\9" care ar $i atins pornind de la un anumit nivel calculat al acestuia \x -i un anumit $actor de multiplicare al numrului de itemi !9"B

; K !1 " K !1 ; "

; =

; K 1 + !! ; 1" K "

ExempluB Avem o scal cu 24 de itemi -i \xQ4./4 C@i itemi ar trebui adugai pentru a atinge un nivel \ de 4.)4] ;=

; K !1 " .)4 K !1 ./4" = = 2... K !1 ; " ./4 K !1 .)4"

<eci= pentru a atinge un \ de 4.)4 va trebui s avem o scal de 24K2...^%) itemi= ceea ce *nseamn c ne vor mai trebui 2) de itemi pe l@ng cei 24 deEa existeni !estimare

'.

valabil pentru situaia *n care noii itemi ar avea aceea-i corelaie inter itemi cu cei deEa existeni". Pentru acela-i ca(= cu c@t ar cre-te \ dac am aduga .4 de itemiB 9Q!nr. itemi iniialiUnr. itemi noi"Cnr. itemi noiQ!24U.4"C24Q2./

; =

; K 2./ K ./4 = = 4.)1 1 + !! ; 1" K " 1 + !!2./ 1" K ./4"

<esigur= se presupune c noii itemi adugai vor $i la $el de Abuni; ca -i cei deEa utili(ai. <e aceea este posibil ca re(ultatul $ormulei s $ie o estimare u-or optimist dar nu mai puin util. 4tilizarea improprie a analizei de itemi Atunci c@nd o scal este utili(at pentru a msura cuno-tine asupra unui anumit subiect= pentru alt scop dec@t cel de selecie sau evaluare comparativ *ntre indivi(i= utili(area indicelui "ron+a!% alfa nu este adecvat. & valoare redus a acestuia nu poate *nsemna c itemii nu msoar un anumit tip consistent de cuno-tine !$apt incontestabil din moment ce $ac parte dintr un univers de cunoa-tere bine de$init" ci mai degrab c subiecii au rspuns la *nt@mplare. 6ai departe= *n ca(ul *n care rspunsurile la o anumit *ntrebare sunt corecte pentru cea mai mare parte a subiecilor= sau pentru toi= de-i am $i tentai s apreciem acest $apt ca o expresie po(itiv a Acorelaiei itemului cu scorul global;= avem de a $ace mai degrab cu un item prea u-or= care nu este su$icient de discriminativ pentru a $i pstrat. C5iar -i *n acest tip de situaii= totu-i= anali(a de itemi poate $i $olositoare ca modalitate de identi$icare a itemilor gre-it $ormulai= a celor nerelevani sau= pur -i simplu= pentru a scoate *n eviden erorile tipice pe care le $ac subiecii la anumite *ntrebri.

'%

'este neparametrice nominale


'estul z al propor iei pentru un singur eantion 4tilizare ,estul z pentru proporii pentru un e-antion= este utili(at *n ca(ul variabilelor di5otomice pentru a testa di$erena dintre proporiile valorilor *n e-antion prin comparaie cu proporia la nivelul populaiei. ExempluB Fa *ntrebarea Acine se uit la telenovele]; rspund <A ) subieci= dintre care / $emei -i 2 brbai. ntrebarea cercetrii este dac $emeile se uit *ntr o proporie mai mare dec@t brbaii la telenovele. &ondi ii Cunoa-terea proporiei la nivelul populaiei pentru valorile variabilei testate. n ca(ul nostru= raportul $emeiCbrbai este cunoscut din studiile demogra$ice !/1ZC%9Z" /ranGarea datelor Se creea( variabila di5otomic cu valori numerice. 3ariabilele de tip Astring; nu sunt acceptate de procedura SPSS. n ca(ul nostru= valorile sunt 1 pentru $eminin -i 2 pentru masculin.

Procedura7 Statisti!s-,on Pata$etri! Tests->ino$ial666

3ariabila testat este trecut *n lista Test Varia+le .istB

'/

n (ona Define Di!%oto$# se alege )et fro$ data= dac variabila este di5otomic= sau "&t point= dac variabila este continu= prin $ixarea unei valori care *mparte distribuia *n dou categorii. n (ona Test proportion se introduce proporia primei categorii. Hutonul Options permite solicitarea statisticii descriptive pentru variabila testat.

Eezultate

#e(ultatul *n ca(ul exemplului dat cuprinde $recvena pe categorii= procentul -i semni$icaia testului *n raport cu proporia la nivelul populaiei !pQ4.2%.". n acest ca(= se accept ipote(a de nul -i se respinge ipote(a cercetrii. Proporia $emeilor care se uit la telenovele nu di$er semni$icativ de proporia brbailor= prin raportare la proporia lor *n populaie.

''

'estul semnelor 4tilizare ,estul semnelor este utili(at pentru a testa di$erena dintre valori= utili(@ndu se semnul di$erenei -i nu valoarea acesteia= atunci c@nd ambele valori sunt msurate pentru aceia-i subieci . <ac nu ar exista nici o di$eren *ntre valorile perec5i= atunci numrul di$erenelor po(itive ar trebui s $ie egal cu cel al di$erenelor negative. Cu c@t numrul di$erenelor de un anumit semn este mai mare comparativ cu cel al di$erenelor de semn opus= cu at@t cre-te posibilitatea ca di$erena dintre variabile s $ie statistic semni$icativ. ExempluB ntr un experiment cu privire la e$ectul motivrii asupra memorrii= subiecilor li se cere s memore(e cuvinte dintr o list= *nainte si dup introducerea unui $actor motivant. <at $iind $aptul c numrul subiecilor este prea mic pentru asumarea normalitii distribuiei de e-antionare= se alege testul semnului= *n locul testului t pentru e-antioane dependente. &ondi ii 3ariabilele vor $i de tip numeric= iar valorile exprimate *n aceea-i unitate de msur= pentru a se putea $ace di$erena lor. /ranGarea datelor Imaginea de mai Eos conine variabilele Ainainte; -i Adupa;= care vor $i anali(ate.

3ariabila Adi$; conine re(ultatul di$erenei Adupa inainte;. 3ariabila Asemn;= conine semnul di$erenei. Ambele sunt pre(entate numai pentru a $ace mai evident ba(a de calcul a testului deoarece= *n $apt= nu sunt relevante sub aspectul procedurii SPSS. 2. <ac nu se dispune de valorile variabilelor ci numai de semnul di$erenei= testul semnului va $i calculat manual= pe ba(a $ormulei %.). Procedura7 Statissti!s-,onpara$etri! Tests-8 /elated Sa$ples666 n prima $a(= cele dou variabile sunt selectate= pe r@nd= prin clic de mouse pe $iecare= constituindu se *n perec5e. Acest $apt se observ *n partea de Eos a casetei= *n Apoi= perec5ea de variabile este trecut *n lista Test Pair(s) .ist= prin acionarea butonului T. <ac este necesar= se pot testa simultan mai ')

(ona "&rrent Sele!tions. Se bi$ea( Sign *n (ona Test T#pe.

multe perec5i de variabile.

Eezultate

,abelul Sign Test cuprinde numrul di$erenelor po(itive= respectiv negative= pentru ca(urile din ba(a de date. n ca(ul nostru= exist ) di$erene po(itive -i nici o di$eren negativ.

,abelul Test Statisti!s= pre(int semni$icaia testului !pQ4.41'". Ipote(a de nul se respinge dac valoarea lui p este mai mic dec@t pragul $ixat -i care= implicit= este 4.4/. n exemplul dat= ipote(a de nul se respinge= accept@ndu se ipote(a cercetrii !motivarea stimulea( memorarea".

'+

'estul &3i=ptrat al asocierii .independe ei1 4tilizare ,estul c5i ptrat este utili(at pentru evidenierea gradului de asociere *ntre dou variabile categoriale. ExempluB S presupunem c am evaluat numrul $emeilor -i al brbailor diagnosticai cu sindrom de stres postraumatic !P,S<" dintr un mic ora-= a$ectat de un cutremur de pm@nt= iar datele sunt cele din urmtorul tabel de corespondenB P,S< 2on P,S< sex. &ondi ii Cele dou variabile nu trebuie s se Aintersecte(e; !s nu existe subieci care s
$ie inclu-i *n mai mult de o celul de tabel". Este recomandabil ca $recvena a-teptat s nu ia valori mai mici de / !sau= cel puin= *n nu mai mult de 24Z din celule". 2ici o celul nu trebuie s aib $recvena a-teptat 4..

:emei 24 .4

Hrbai 14 %4

Problema cercetrii este dac incidena P,S< este *n legtur cu caracteristica de

/ranGarea datelor <atele pot $i incluse *n <ata Editor *n dou moduriB a. Sub $orma unor *nregistrri distincte pentru $iecare ca(

Acest mod poate $i extrem de de(avantaEos atunci c@nd sunt multe ca(uri sau c@nd exist deEa o statistic global a $enomenului P,S< *n raport cu sexul. b. Sub $orma unor *nregistrri distincte pentru valorile caracteristicii de sexB

'9

n aceast situaie= se introduc $recvenele P,S< pentru toate combinaiile valorilor celor dou variabile anali(ate -i $recvenele asociate $iecreia. Pentru a se reali(a corespondena dintre variabilele se -i PTSD cu variabila fre!*= se apelea( la procedura Data-W%eig%t "ases666B

:acem preci(area c *n tabelele de date din imaginile de mai sus variabilele au $ost codi$icate numeric cu 1 respectiv 2= at@t pentru sex c@t -i pentru P,S<= valorile $iind etic5etate. :aptul c *n celule apar etic5etele -i nu valorile= se obine prin setarea DataVal&e .a+els. Procedura C5i ptrat accept -i variabile de tip caracter !string" dar reamintim recomandarea de principiu ca toate variabilele s $ie declarate de tip numeric. Procedura7 Statisti!s-S&$$ari(e-"rossta+s666 Casetele de con$igurare sunt urmtoareleB

n caseta principal Crosstabs se trec variabilele anali(ate *n lista /ow(s)= respectiv "ol&$ns(s). Pot $i anali(ate mai multe perec5i de variabile simultan. #e(ultatul anali(ei nu depinde de modul de plasare a variabilelor pe linie sau pe coloan. <ac de dore-te crearea unui gra$ic al corespondenei dintre variabile= se va bi$a -i Displa# !l&stered +ar !%arts. n caseta Statisti!s se bi$ea( "%i-S?&are. n caseta "ell Displa# se bi$ea( "o&nts-O+ser*edD Per!entages-/ow= "ol&$n' Total -i /esid&als-1nstandardi(ed !bi$area opiunilor este *n $uncie de in$ormaiile pe care le dore-te analistul". )4

Eezultate

Imaginea pre(int tabelul de coresponden= av@nd pe linii valorile caracteristicii de sex iar pe coloane valorile a$erente variabilei P,S<. n celulele tabelului se a$l valorile solicitate prin con$igurarea casetelor. 3om exempli$ica pentru celula A$emininCda;B "o&nt 24 indic numrul $emeilor cu P,S< Lwit%in Se %4.4Z indic procentul $emeilor care au mani$estat P,S< din totalul $emeilor Lwit%in PTSD indic procentul $emeilor cu P,S< din totalul celor care au mani$estat P,S< L of Total indic procentul $emeilor cu P,S< din totalul subiecilor /esid&al indic di$erena dintre numrul de $emei cu P,S< !$recvena observat" -i $recvena a-teptat !*n ca(ul nostru= U14"

n tabelul "%i-S?&are Tests citim valoarea testului Pearson "%i-S?&are !1'.''" -i= *n special= pragul de semni$icaie al acestuia !pQ4.444 care va $i citit ca pX4.441". n ca(ul particular al acestui exemplu= unde tabelul de coresponden este $ormat din dou linii -i dou coloane= valoarea lui c5i ptrat poate $i luat de pe linia "ontin&iti# "orre!tion !1/.4%" cu valoarea a$erent a pragului de semni$icaieB pX4.441. 3aloarea testului c5i ptrat $iind mai mic dec@t nivelul al$a 4.4/= se respinge ipote(a de nul -i se con$irm ipote(a cercetriiB exist o inciden mai mare a reaciei de stres postraumatic la $emei dec@t la brbai. n raportarea statisticii c5i ptrat va $i inclus valoarea gradelor de libertate !d$" -i numrul ca(urilor 3aloarea lui c5i ptrat se raportea( cu dou (ecimale

)1

?ra$icul de tip bar permite vi(uali(area relaiei dintre variabile. 'estul &3i=ptrat pentru coresponden .goodness of fit1 4tilizare ,estul c5i ptrat pentru gradul de coresponden se utili(ea( atunci c@nd dorim s comparm $recvenele observate unei singure variabile categoriale cu $recvenele a-teptate= dinainte cunoscute. Exemplul 1B Avem evaluarea nivelului de inteligen pe cinci categorii valorice= de la $oarte slab= la $oarte bun -i dorim s -tim dac distribuia acestor cali$icative se supune curbei normale= procentele a$erente pe curba normal $iind cunoscute !2./Z= 1%Z= ')Z= 1%Z= 2./Z". Exemplul 2B Am solicitat unui grup de tineri s *-i exprime genul mu(ical pre$erat -i am obinut $recvene di$erite pentru mai multe genuri de mu(ic. Problema este dac di$erenele dintre aceste $recvene sunt semni$icative= presupun@nd c= dac nu ar $i semni$icative proporiile pre$erinelor pentru genurilor mu(icale= ar trebui s $ie identice !adic= dac ar $i trei genuri= $iecare ar trebui s *ntruneasc un procent de .....Z". /ranGarea datelor 3om exempli$ica pe o situaie corespun(toare celui de al doilea exemplu. Ha(a de date se poate constitui $ie prin *nregistrarea $iecrui ca( *n parte !av@nd o variabil pentru genul mu(ical -i o alta pentru exprimarea pre$erinei $a de acesta"= $ie= ca *n exemplul anterior= prin *nregistrarea re(ultatelor sintetice -i ponderarea variabilei gen<$&( cu variabila fre!* prin operaia Data-Weig%t !ases666B

)2

Procedura7 Statsti!s-,onPara$etri!-Tests-"%i-S?&are666

n caseta "%i-S?&are Test se trece variabila anali(at *n (ona Test Varia+le .ist. Se bi$ea( All !ategories e?&al= acesta $iind modelul *n raport cu care dorim s testm $recvenele variabilei anali(ate <ac am $i dorit s le testm *n raport cu alte $recvene cunoscute= am $i bi$at Val&es -i= apoi= am $i introdus pe r@nd acele $recvene !scriindu le *n dreptul lui Val&es -i *nregistr@ndu le prin butonul Add"

Eezultate

Cele dou tabele cu re(ultate din Viewer pre(intB :recvenele observate= $recvenele a-teptate -i valorile re(iduale !di$erena dintre $recvene" pentru cele trei genuri mu(icale 3aloarea testului C5i ptrat al corespondenei !12.1)"= d$!2" -i pQ4.442 Acest re(ultat Eusti$ic respingerea ipote(ei de nul -i acceptarea conclu(iei c subiecii di$erenele dintre pre$erinele pentru cele trei genuri mu(icale sunt semni$icative -i nu se datorea( variaiei *nt@mpltoare de e-antionare.

).

'estul z al di!eren ei dintre dou propor ii independente 4tilizare Acest test se utili(ea( atunci c@nd se dore-te compararea a dou proporii obinute pentru o variabil di5otomic. ExempluB n urma unui studiu comparativ cu privire la interesul $a de $enomenele paranormale= e$ectuat *n r@ndul studenilor de la 7niversitate comparativ cu studenii de la Polite5nic= se *nregistrea( urmtoarele re(ultate.B Fa psi5ologieB 2/ studeni Anu cred; *n $enomenele paranormale iar 1)/ Acred; Fa polite5nicB 12% Anu cred; *n $enomenele paranormale iar .2 Acred; Problema cercetrii este dac di$erena dintre cei Acred; *n $enomenele paranormale din cele dou categorii de studeni este semni$icativ. /ranGarea datelor <atele pot $i introduse $ie ca( cu ca(= exist@nd o variabil pentru opinia $a de $enomenele paranormale -i una pentru tipul de instituie de *nvm@nt= $ie ca *n imaginea de mai Eos= care presupune o prealabil sinteti(are a datelorB

o variabil !paranor$" pentru codi$icare Acredinei; *n $enomenele paranormaleD o variabil !st&d<la" pentru apartenena la una din cele dou instituii de *nvm@nt superiorD o variabil !fre!*" pentru $recvena ca(urilor.

Este important de reinut c toate variabilele trebuie s $ie numerice. n ba(a de date de mai sus= variabila paranor$ aia valoarea 1 pentru Acred; -i valoarea 2 pentru Anu cred;= iar variabila st&d<la are valoare 1 pentru 7niversitate -i 2 pentru Polite5nic. 3alorile variabilelor au $ost etic5etate corespun(tor iar a$i-area etic5etelor *n locul valorilor= *n celulele tabelului de date= a $ost obinut cu setarea View-Val&e la+els din meniul SPSS Data Editor. <e reinut c= de-i a$i-ea( etic5etele= SPSS va opera *n calcule cu valorile= devenite Ainvi(ibile;. Procedura7 SPSS nu dispune de o procedur speci$ic pentru calcularea direct a di$erenei dintre dou procente. n acest scop se utili(ea( o procedura Crosstabs -i testul c5i ptrat.

<atele nu sunt reale

)%

n prealabil= se execut procedura Weig%t pentru variabilele categoriale !paranor$ -i st&d<la" *n $uncie de variabila fre!*= care contori(ea( numrul ca(urilor.

&peraia asocia( valorile variabilelor categoriale !paranor$ -i st&d<la" cu valorile variabile fre!*. E$ectul ei este unul Ainvi(ibil; pe ecran dar se va vedea *n anali(ele statistice ulterioare. E$ectul de ponderare !w%eig%t" a unei variabile rm@ne activ at@ta timp c@t nu se ponderea( o alt variabil sau nu se anulea( ponderarea e$ectuat. Fa salvarea $i-ierului se salvea( -i variabila ponderat. Includerea variabilei ponderate *n diverse proceduri de anali( are e$ecte speci$ice. <ac datele ar $i $ost introduse *n ba(a de date ca( cu ca(= operaia W%eig%t nu ar mai $i $ost necesar. 2. Se execut procedura Statisti!s-S&$$ari(e-"rossta+s666 pentru variabilele paranor$ -i st&d<la= cu selectarea "%i-S?&are din caseta Statisti!s. !nu mai pre(entm imaginile= acestea $iind identice cu cele de la testul c5i ptrat". Eezultate

SPSS Viewer pre(int mai *nt@i tabelul de coresponden dintre variabilele categoriale= cu valorile variabilei ponderate prin procedura W%eig%t.

)/

<in tabelul "%i-S?&are Tests citim valoarea Pearson "%i-S?&are !1'1./9+". ,estul z pentru di$erena proporiilor se calculea( ca radical din valoarea lui c5i ptratB ( = 1'1./9+ = 12.)1 Semnul lui z se a$l din di$erena proporiilor testate= ast$elB 1)/ .2 p a p+ = = 4.+)/ 4.24/ = 4.') 244 1/' <eci(ia statistic se ia prin raportarea valorii calculate a lui z la valorile critice ale acestuia de pe curba normal= pentru test unilateral sau bilateral. n ca(ul nostru= pentru test bilateral cu al$aQ4.4/= z calculat !12.)1" este mai mare dec@t z critic !1.9'"= $apt care permite respingerea ipote(ei de nul -i con$irmarea ipote(ei c studenii de la 7niversitate Acred; *ntr o msur semni$icativ mai mare *n $enomenele paranormale dec@t studenii de la Polite5nic.

)'

'este neparametrice pentru date ordinale


'estul +ann=53itne0 .41 pentru dou eantioane independente 4tilizare ,estul 6ann 05itne1 este utili(at pentru testarea di$erenei dintre grupuri independente pentru care variabila dependent este exprimat *n valori ordinale !de rang" sau atunci c@nd= c5iar dac este de tip cantitativ= nu suport un test parametric !testul t". ExempluB Fa ie-irea dintr un club de noapte= un psi5olog interesat de e$ectul depresiv al drogurilor a e$ectuat interviuri *n legtur cu acest aspect -i a identi$icat un numr de 14 tineri care au consumat c@te o pastil de Ecstas1 -i un numr de 14 tineri care au consumat doar alcool. Apoi i a convins s ia parte la un experiment -i le a administrat un c5estionar de evaluare a depresiei. Acela-i c5estionar a $ost aplicat din nou= peste trei (ile. &biectivul studiului este= *n prima $a(= acela de a veri$ica ipote(a c cele dou tipuri de drog !Ecsats1 -i alcool" au e$ecte depresante di$erite. n acest scop vor trebui comparate valorile la depresie ale celor dou grupuri. Aceast anali( va $i e$ectuat at@t pentru valorile depresiei de la prima msurare c@t -i pentru cele de la a doua evaluare a depresiei. /ranGarea datelor

3ariabilele din ba(a de date sunt urmtoareleB !od<s&+= un cod numeric de identi$icare a $iecrui subiect !de-i exemplele anterioare nu au cuprins aceast variabil= ea nu trebuie s lipseasc din nici o ba(a de date" drog= pentru tipul de drog utili(at !sunt a$i-ate etic5etele= iar valorile sunt 1QEcstas1= 2QAlcool" depr<5= scorul la depresie la prima evaluare depr<8= scorul la depresie la a doua evaluare 3ariabilele dependente din exemplul nostru au valori msurate pe scal cantitativ. ,estarea lor cu un test ordinal nu presupune o prealabil trans$ormare de ))

rang= programul e$ectu@nd automat aceast trans$ormare. Procedura se aplic *n acela-i mod -i direct pe valori ordinale de rang. Procedura7 Statisti!s-,on Para$etri! Tests-8 0ndependent Sa$ples666 Se cuvine s preci(m c= *n mod normal= datele de acest tip ar conduce la utili(area testului t pentru e-antioane independente. Cu toate acestea= av@nd *n vedere volumul $oarte mic al e-antionului= utili(area unui test neparametric este de pre$erat.

n caseta Two-0ndependent Sa$ples Tests variabilele anali(ate sunt trecute *n lista Test Varia+le .ist. Eezultate

,abelul /an;s o$er in$ormaii sintetice despre cele dou variabileB volumul grupurilor= media rangurilor -i suma rangurilor.

,abelul Test Statisti!s include valorile testului 6ann 05itne1 pentru cele dou variabile testate simultan= depresia imediat -i remanent. 3alorile de interes din tabel sunt cele ale lui V -i nivelul de *ncredere p. n ca(ul nostru= se observ depresia imediat nu di$er semni$icativ *n $uncie de tipul de drog utili(at= *n timp ce depresia remanent este semni$icativ di$erit= mai mare la utili(atorii de Ecstas1 dec@t la utili(atorii de alcool !con$orm datelor din tabelul anterior".

)+

'estul 5ilcoxon pentru dou eantioane perec3i 4tilizare n exemplul de mai sus= psi5ologul a testat *ntr o prim $a( semni$icaia di$erenei dintre cele dou grupuri de$inite prin tipul de drog di$erit !e-antioane independente". 7na dintre problemele cercetrii este -i aceea dac exist o di$eren *ntre nivelul depresiei imediate -i cel al depresiei remanente. Acest tip de anali( nu se poate $ace dec@t pentru subiecii aparin@nd aceluia-i tip de drog utili(at. /ranGarea datelor Este identic cu cea pre(entat pentru testul 6ann 05itne1. n acest ca(= deoarece anali(a trebuie e$ectuat separat pe grupurile de consum Ecstas1CAlcool= exist dou soluii. Prima ar $i selectarea !cu Data-Sele!t "ases" a primului grup -i e$ectuarea testului= apoi selectarea celui de al doilea grup -i e$ectuarea testului. & soluie mai elegant este= *ns= aceea de a declara *mprirea ba(ei de date *n $uncie de grupurile de$inite prin tipul de drog. n acest scop se va utili(a procedura Data-Split File666

n locul setrii implicite Anal#(e all !ases' do not !reate gro&ps= se bi$ea( opiunea "o$pare gro&ps -i se declar variabila ale crei valori vor servi drept criteriu de *mprire a ba(ei de date *n grupuri de anali( separat !*n ca(ul nostru= tipul de drog" prin trecerea ei *n (ona )ro&ps >ased on=. E$ectul acestei aciuni este acela c toate prelucrrile care vor $i e$ectuate din acest moment se vor aplica= separat= pe $iecare grup identi$icat prin valorile variabilei. &peraiunea de *mprire a ba(ei de date nu are semne vi(ibile= $apt care poate $ace s $ie uitat -i= ast$el= atunci c@nd se revine la prelucrri care ar trebui s implice toat ba(a de date re(ultatele vor $i incorecte. <e aceea= se va avea *n vedere revenirea la setarea Anal#(e all !ases' do not !reate gro&ps atunci prelucrarea pe grupuri a ba(ei de date nu mai este becesar.

Procedura7 Statisti!s-,on Para$etri! Tests-8 /elated Sa$ples666 Setarea procedurii *n caseta Two-/elated-Sa$ples tests se $ace *n doi timpiB 1. Se selectea( prin clic de mouse $iecare 2. Se acionea( butonul T pentru a se variabil= constituindu se perec5ea supus trans$era perec5ea de variabile *n (ona Test anali(ei Pair(s) list.

)9

Se bi$ea( opiunea pentru testul 0il9oxon !care este= de $apt= cea implicit" Eezultate

,abelul /an;s o$er in$ormaii sintetice despre rangurile po(itive -i negative pentru cele dou grupuri= numrul subiecilor= media rangurilor -i suma lor.

,abelul Test Statisti!s pre(int valorile comparative ale depresiei pentru cele dou grupuri. A-a cum se observ= di$erena este semni$icativ !pQ4.44)" *n ca(ul consumatorilor de Ecstas1 -i nesemni$icativ !pQ4.4/."= *n ca(ul consumatorilor de alcool. Conclu(ia general a studiului este aceea c Ecstas1= comparativ cu alcoolul= are un e$ect depresant mai mare !testul 6ann 05itne1" -i mai accentuat cu trecerea timpului !testul 0ilcoxon".

+4

'estul JrusKal=5allis pentru mai mult de dou eantioane independente 4tilizare ,estul 8rus9al 0allis este utili(at atunci c@nd avem o variabil dependent ordinal= msurat pentru mai mult de dou grupuri independente !$ormate din subieci di$erii"= -i dorim s testm di$erena dintre acestea. Acest test pentru date ordinale este analog testului A2&3A pentru date cantitative. ExempluB A $ost studiate relaia dintre condiiile $amiliale !$amilie armonioas= mam singur= $amilie con$lictual" -i $recvena reaciilor emoionale po(itive la copiii de v@rst pre-colar= pe durata unei sptm@ni. Problema cercetrii este dac di$erenele sunt semni$icative iar mediul $amilial are legtur conduita emoional a copiilor. /ranGarea datelor

n ba(a de date= variabila $amilie a $ost codi$icat -i etic5etate ast$elB 1Q$amilie armonioas= 2Qmam singur= .Q$amilie con$lictual. Etic5etele sunt a$i-ate ca urmare a opiunii Data-Val&e .a+els. #e(ultatele vor $i identice dac variabila dependent este exprimat -i direct *n valori de rang. Procedura7 Statisti!s-,on Para$etri! tests- ; 0ndependent Sa$ples666 n caseta principal se trece variabila testat *n (ona Test Varia+le .istB iar variabila independent *n (ona )o&ping Varia+le. Se activea( comanda Define /ange66.

Se de$ine-te domeniul valorilor variabilei independente= *n ca(ul nostruB minim 1= maxim ..

:orma $inal a casetei este aceasta. ,estul 8rus9al 0allis este bi$at implicit.

+1

Eezultate

Primul tabel include in$ormaii descriptive cu privire la variabila testatB numrul subiecilor din $iecare grup -i media rangurilor pentru $iecare grup. <e preci(at c programul acord rangul 1valorii celei mai mici. <atele din tabel indic descre-terea mediei rangurilor !expresii emoionale po(itive numeroase" de la $amilia armonioas la cea con$lictual.

#e(ultatul testului= a$i-at *n tabelul Test Statisti!s= se exprim printr o valoare c5i ptrat !'..." cu dou grade de libertate -i pQ4.4%2. Ca urmare= ipote(a de nul poate $i respins. <atele con$irm ipote(a c mediul $amilial !exprimat prin cele trei tipuri de $amilie" *-i pune amprenta asupra expresivitii emoionale a copiilor de v@rst pre-colar.

+2

'estul (riedman pentru msurri repetate 4tilizare ,estul :riedman se utili(ea( pentru testarea di$erenei de rang *n ca(ul unei variabile msurate repetat= de mai mult de dou ori= pe acela-i grup de subieci. El este ec5ivalentul testului A2&3A pentru msurri repetate= pentru date cantitative. <ac este utili(at pentru doar dou msurri repetate= re(ultatul su este ec5ivalent cu al testului 0ilcoxon= pre(entat mai sus. ExempluB E$ectele altitudinii asupra memoriei sunt testate pe un grup de alpini-ti. Capacitatea de memorare de cuvinte este msurat la trei *nlimi di$eriteB 1444m= .444m -i '444m. Problema cercetrii este dac di$erena de per$orman de memorare corespun(toare celor trei *nlimi este semni$icativ. <at $iind volumul extrem de mic am e-antionului !2Q/"= e$ectuarea unui test parametric !A2&3A #6" ar $i nesigur iar apelul le testul :riedman este pe deplin Eusti$icat. /ranGarea datelor

3ariabilele $e$<5EEE= $e$<9EEE -i $e$<FEEE conin numrul cuvintelor memorate pentru $iecare dintre cei / alpini-ti. 2u este necesar trans$ormarea lor *n valori de rang= deoarece acest lucru va $i e$ectuat automat de program. <ac datele primare sunt sub $orm de ranguri= ele vor $i introduse ca atare= re(ultatul $iind identic. Procedura7 Statisti!s-,on Para$etri! Tests-- related Sa$ples666

Se setea( opiunea Fried$an iar variabilele testate sunt trecute *n lista Test Varia+les=

+.

Eezultate

Primul tabel pre(int media rangurilor pe *nlimi !rangul 1 este atribuit valorii celei mai mici". n al doilea tabel gsim valoarea testului :riedman exprimat *n valori c5i ptrat !+.%4"= av@nd un nivel de semni$icaie pQ4.41/. Acest re(ultat permite respingerea ipote(ei de nul -i con$irm ipote(a c memoria cuvintelor este *n legtur cu *nlimea !pe cele trei niveluri avute *n vedere". &oe!icientul de corela ie pentru date ordinale .Spearman1 4tilizare ,estul de corelaie a rangurilor !Spearman" este ec5ivalentul pentru date ordinale testului de corelaie Pearson. #e(ultatul su varia( pe aceea-i plaE de valori ! 1CU1" -i se interpretea( *n mod similar cu re(ultatul testului Pearson. ExempluB S lum *n considerare studiul aceluia-i grup de alpini-ti= care au e$ectuat= la acelea-i *nlimi descrise mai sus= -i un test de vite( de deci(ie !msurat *n (ecimi de secund". Problema cercetrii este dac *ntre per$ormana de memorare -i ce de timp de deci(ie este o relaie !variaie concomitent" semni$icativ. /ranGarea datelor

_ Alturi de variabilele Amemorie; pentru cele trei *nlimi= avem acum -i variabilele pentru timpul de deci(ie. Procedura7 Statisti!s-"orelation->i*ariate

+%

3ariabilele supuse testului de corelaie se trec *n lista Varia+les= Se anulea( setarea pentru testul Pearson -i se bi$ea( Spear$an !aici am ales -i testul -endal ta&-+= care este ec5ivalent lui Spear$an= doar pentru a le putea compara. n practic= se va utili(a doar unul dintre acestea dou". Aceast con$igurare a casetei de dialog produce o matrice de corelaii cu -ase linii -i -ase coloane pentru $iecare dintre cele dou teste alese. n $iecare celul a matricii se vor a$la= a-a cum vom vedea= mai multe numere. <in acest motiv citirea ei nu este tocmai comod. Pentru a obine un $ormat mai convenabil de pre(entare a re(ultatelor= recomandm o procedur suplimentar= pre(entat anterior la corelaia PearsonB Se acionea( butonul Paste care desc5ide $ereastra S#nta = unde gsim comen(ile procedurii. Aici se introduce clau(a 5?'6 *ntre primul grup de variabile !memorie" -i al doilea grup de variabile !deci(ie"B

6ai departe= procedura de corelaie se lansea( cu butonul T de pe bara de comen(i a $erestrei S#nta . Aceast variant de lucru nu este obligatorie. Se poate e$ectua corelaia -i direct din caseta principal= dar= a-a cum am spus= re(ultatele vor $i pre(entate *ntr o $orm mai puin Aergonomic;. Eezultate

,abelul cu re(ultate cuprinde pe linii variabilele Amemorie; -i pe coloane= variabilele Adeci(ie;. <eoarece am cerut calcularea simultan a ambilor coe$icieni de corelaie= datele sunt dublate. Este de la sine *neles c= *n realitate nu vom utili(a dec@t unul dintre ace-ti coe$icieni de corelaie a rangurilor. <in celulele tabelului de mai sus nu ne interesea( dec@t cele care cuprind corelaia dintre memorie -i deci(ie la acela-i palier de *nlime. Pentru a $i mai vi(ibile= am *ngro-at

+/

valorile utile anali(ei. n Eumtatea de sus a tabelului= avem corelaiile pentru testul 8endall iar *n Eumtatea de Eos pe cele ale testului Spearman. ,estul 8endall al corelaiei dintre memorie -i deci(ie la 1444 de metri are valoarea 4.9%= semni$icativ la pQ4.42.. Fa interpretarea coe$icienilor de corelaie este extrem de important s se ia *n considerare= simultan= semnul -i semni$icaia variaiei valorilor. n ca(ul nostru= valori mari ale memoriei= *nseamn o capacitate de memorare mai bun iar valori mari ale timpului de deci(ie *nseamn capacitate de deci(ie mai proast !sub aspectul vite(ei= desigur". n consecin= un coe$icient de corelaie negativ *ntre aceste variabile indic= de $apt= o variaie concomitent po(itiv a memoriei -i vite(ei deci(iei !c@nd capacitatea de memorare scade= -i deci(ia este mai lent= timpul de deci(ie $iind mai mare". Anali(a coe$icienilor din tabelul de mai sus arat existena unei corelaii de rang semni$icative !pX4.4/" *ntre memorie -i deci(ie la toate palierele de *nlime. <ac $acem comparaia dintre coe$icienii Spearman -i 8endal= vom vedea c= de-i ei di$er valoric= semni$icaiile se a$l= *n toate ca(urile= de aceea-i parte a deci(iei statistice !respingerea ipote(ei de nul". 7tili(area unuia sau altuia dintre cei doi coe$icieni rm@ne la latitudinea cercettorului.

+'