Sunteți pe pagina 1din 7

Politica referitoare la incertitudinea de msurare

1. ntroducere
Standardul SM SR EN ISO/CEI 17025:2006 pune mai mult dect precedentele sale accentul
asupra cnceptului de incertitudine n dmeniul de ncerc!ri" asupra e#alu!rii sale" men$iunea n
rapartele de ncerc!ri %i utili&area cu scpul declar!rii cn'rmit!$ii(
Imprtan$a incertitudinii de m!surare pentru utili&area %i interpretarea re&ultatelr ncerc!rilr
sau etaln!rilr este cu ade#!rat indiscuta)il!" paralel este necesar de su)liniat c! identi'icarea
%i urm!rirea cmpnentelr de incertitudine cntri)uie lar* la nsu%irea metdelr de ncerc!ri %i
etaln!ri(
+plicarea cerin$elr crespun&!tare n la)ratare ntlne%te ni#eluri di'erite de di'icult!$i n
dependen$! de sectare:
,entru la)ratarele de etaln!ri e#aluarea %i utili&area incertitudinii de m!surare este
)ine sta)ilit! %i se )a&ea&! pe dcumentele SM SR EN - 1.005:2007 /01M2 %i E+3
4/025
,entru la)ratarele de ncerc!ri situa$ia este mult mai cntrast!(
+c$iunile care tre)uie s! 'ie e'ectuate sunt di'erite pentru la)ratarele de etalnare pe de
parte %i la)ratarele de ncerc!ri pe de alt! parte %i sunt )iectul pliticii date(
+cest capitl #i&ea&! a sinteti&a in'rma$iile dispni)ile la ON+ %i a prpune ac$iuni pentru a
a6uta implimentarea re*ulilr re'eritare la men$inarea incertitudinii pe rapartele de ncerc!ri
%i utili&area pentru e#entualele declara$ii de cn'rmitate(
Pentru etalonri
5(4(6(1(
Un laborator de etalonare sau un laborator de ncercri care efectueaz propriile etalonri
trebuie s aib i s aplice o procedur de estimare a incertitudinii de msurare pentru toate
etalonrile i tipurile de etalonri.
5(4(6(.(
Atunci cnd se estimez incertitudinea de msurare trebuie luate n consuiderare toate
componentele de incertitudine care au importan n situaia dat, folosind metode de analiz
adecvate.
2. Politica ONA
,entru etaln!ri la)ratrul tre)uie:
1( s! ai)! re*uli dcumentate pentru estimarea incertitudinii de m!surare5
2( s! estime&e acest! incertudine de m!surare pentru 'iecare etalnare reali&at!(
7cumentul E+34/02 este destinat s! 'urni&e&e la)ratarelr de etaln!ri metd! practic! de
e#aluare a incertitudinii cerent! cu 01M(
+cest dcument 'urni&ea&! )a&ele pentru armni&area metdelr de e#aluare a incertitudinii
practicate n di'erite dmenii te8nice de etalnare(
Reie%ind din dcumentul E+34/02 la)ratarele ela)rea&! dcumente cu cerin$e speci'ice
pentru e#aluarea incertitudinii(
,r)lema incertitudinii de m!surare asupra unui ec8ipament sau material dat este c!
incertitudinile e#aluate nu pt s! 'ie in'eriare celr indicate n dmeniul de acreditare a
la)ratrului(
Pentru ncercri
5(4(6(2(
Laboratoarele de ncercare trebuie s aib i s aplice proceduri pentru estimarea incertitudinii
de msurare. n anumite cazuri natura metodelor de ncercare poate s nu permit un calcul
riguros, metrologic i statistic valid al incertitudinii de msurare.n aceste cazuri laboratorul
trebuie cel puin s ncerce s identifice toate componentele de incertitudine i s fac o
estimare rezonabil...
Politica ONA
9a)ratrul de ncerc!ri tre)uie s! dcumente&e pre#ederile pentru e#aluarea incertitudinii de
m!surare %i s! cuanti'ice aceste incertitudini de m!surare atunci cnd e:ist! metde de calcul
adec#ate(
+)sen$a re'erin$ei la incertitudine n rapartele de ncerc!ri sau utili&area acestr incertitudini de
m!surare pentru a 'ace declara$ie de cn'rmitate sau a interpreta re&ultatele nu scute%te
la)ratrul de satis'acerea cerin$ei precedente(
7cumentul E+34/16 pri#ind e#aluarea incertitudinii de m!surare pentru ncerc!ri cantitati#e
e:plic! di'erite c!i pentru calcularea incertitudinii de m!surare a%a ca e#aluarea prin anali&a
cmpnentelr incertitudinii" aplicarea le*ii cmp&i$iei #aria$iilr" sau utili&area 'idelit!$ii %i
6uste$ii metdelr de ncerc!ri sau de anali&!" determinarea liniarit!$ii cu a6utrul materialului de
re'erin$! sau utili&area datelr testelr de cmpeten$!(
+tunci cnd standardul pentru ncercare nu este e:plicit re'eritr la e#aluarea incertitudinii"
la)ratrul tre)uie s! pre&inte urm!tarele:
1( identi'icarea 'actrilr capa)ili s! in'luen$e&e re&ultatul m!sur!rii pentru tate ncerc!rile"
inclusi# ncerc!rile calitati#e(
1(1( a sta)ili lista 'actrilr care au in'luen$! pten$ial! asupra re&ultatelr ncerc!rii
/ncercare cantitati#! sau necantitati#!2( ;n aceast! list! sunt desi*ur inclu%i
parametrii pentru care metda de ncercare /standardi&at! sau nestandardi&at!2
'i:ea&! mar6! de #alri tlerate(
1(2( dac! anumi$i 'actri au in'luen$! 6udecat! nesemni'icati#!" de preci&at elementele
care permit de a aduce d#ada c! se pate de ne*li6at luarea lr n cnsiderare(
1(.( a ar!ta cum sunt $inu$i su) cntrl 'actrii in'luen$i /de e:: dac! metda de ncercare
impune de a supune un )iect la temteratur! de 2. <C = 1<C" tre)uie de ar!tat c!
temperatura m!surat! a'ectat! de incertitudinea sa de m!surare este inclus! n
aceast )u*et2(
2( Cuanti'icarea /pentru ncerc!rile cantitati#e2
2(1( cnd la)ratrul dispune de date a 'idelit!$ii metdei /#alare pu)licat!" 8!r$i de
cntrl" ncerc!ri interla)ratare" etc(((2" a)aterea tip de 'idelitate este una din
cmpnentele incertitudinii5 a)aterea tip de 'idelitate pate cnstitui estimare
su'icient! a incertitudinii tip a re&ultatului de m!sur!" dac! t$i 'actrii enumera$i n
punctul 1 au 'st lua$i n cnsiderare n studiul 'idelit!$ii(
2(2( in'luen$a 'iec!rui 'actr identi'icat n punctul 1(1(" in'luen$! care este 6udecat!
semni'icati#! %i care nu este luat! n cnsiderare n studiul de 'idelitate tre)uie s! 'ie
anali&at! %i cuanti'icat! /n unitatea de m!sur! a re&ultatului2(
2(.( a estima incertitudinea ncepnd cu aceste cmpnente(
+ceasta este cerent cu recmand!rile 01M %i *8idurile interna$inale(
Includerea incertitudinii de m!surare n rapartele de ncerc!ri(
Pentru etalonri
5(10(4(1(
Certificatele de etalonare trebuie s includ suplimentar fa de cerinele enumerate la .!".#
dac acestea sunt necesare pentru interpretarea rezultatelor etalonrilor, urmtoarele...
b$ incertitudinea de msurare i%sau declaraia de conformitate cu o specificaie metrologic
definit sau cu capitol referitor la aceasta.
7cumentul E+34/02 preci&e&! c!: ""n certi'icatele de etalnare re&ultatul cmplet al unei
m!sur!ri" a#nd estimarea m!surandului %i incertitudinea e:tins! asciat! 1 tre)uie s! 'ie dat
su) 'rma > = 1?(
Politica ONA
;n certi'icatele de etalnare" incertitudinea e:tins! tre)uie s! ns$easc! estimarea
m!surandului su) 'rma prescris! de E+34/02( Incertitudinea e:tins! este sta)ilit!" ncepnd cu
incertitudinea tip cmpus! cu un 'actr de e:tindere @A2 /distri)u$ie nrmal! sau n a%a md ca
inter#alul e:tins s! crespund! unei pr)a)ilit!$i de acperire de B5C2(
;n plus" n certi'icatul de etalnare sau n certi'icatul materialului de re'erin$!" la)ratrul tre)uie
s! includ! una din urm!tarele men$iuni" dup! ca&: ""Incertitudinea e:tins! men$inat! este
acea care crespunde cu incertitudinea tip cmpus! nmul$it! la 2?" sau ""inter#alele e:tinse
crespund pr)a)ilit!$ii de acperire de B5C?(
Pentru ncercri
5(10(.(1
&uplimentar fa de cerinele enumerate la .!".# rapoartele de ncercri trebuie s mai
cuprind, atunci cnd este necesar pentru interpretarea rezultatelor ncercrilor, urmtoarele'
c$ dac este aplicabil, o declaraie referitoare la incertitudinea de msurare estimat( informaii
referitoare la incertitudine sunt necesare n rapoartele de ncercare dac acestea sunt relevante
pentru validarea sau utilizarea rezultatelor ncercrii, atunci cnd este o cerin e)pres a
clientului, sau dac incertitudinea afecteaz conformitatea cu o limit din specificaie.
Politica ONA
9a)ratrul tre)uie s! identi'ice re&ultatele ncerc!rii pentru a cn'irma necesitatea de a include
sau nu incertitudinea de m!surare n raprtul de ncerc!ri(
Includerea incertitudinii de m!surare n raprtul de ncerc!ri este cerin$! a clientui %i/sau a
re'eren$ialelr(
Cerin$a
re'eren$ialului
Cerin$a
clientului
/trasa)il! de la
anali&a cererii2
Ca&ul 1: Clientul la)ratrului
cere ca incertitudinea s! 'ie
men$inat! n raprt
Ca&ul 2: Clientul la)ratrului
cere ca incertitudinea s! nu 'ie
men$inat! n raprt
Sau
Clientul la)ratrului nu
preci&e&! nimic
Ca&ul 1: Re'eren$ialul
men$inea&! e:plicit c!
limitele speci'ica$iilr au 'st
'i:ate '!r! a se $ine cnt de
incertitudine
Incertitudinea tre)uie s! 'ie indicat! n raprtul de ncercare
Ca&ul 2: Re'eren$ialul
men$inea&! e:plicit c!
limitele speci'ica$iilr au 'st
'i:ate $innd3se cnt de
incertitudine
Sau
Re'eren$ialul nu men$inea&!
nimic re'eritr la incertitudine
Incertitudinea tre)uie s! 'ie
indicat! n raprtul de
ncercare
Incertitudinea pate s! nu 'ie
indicat! n raprt
Termeni:
Referenial: n$iunea de re'eren$ial este cnsiderat! aici n sens lar*: pate 'i #r)a despre
re'eren$ial de re*lementare" standarde na$inale" re*inale sau interna$inale" dcumente
te8nice pu)licate de r*ani&a$ii te8nice cu renume" re#iste %tiin$i'ice speciali&ate sau prduc!tri
de ec8ipamente" pt 'i %i re'eren$ialele clien$ilr(
Limit de Specificaie: n pre&entul dcument e:presia Dlimit! de speci'ica$ie? include de
asemenea n$iunea de tleran$! care s! nu 'ie dep!%it!(
Incertitudine: Este #r)a aici despre incertitudinea asciat! re&ultatului 'inal(
Utilizarea incertitudinii de msurare n cadrul declaraiilor de conformitate
Mdul de luare n cnsiderare a incertitudinii de m!surare n prcesul de declarare a
cn'rmit!$ii nu este unic(
Cn'rm prduselr /cu#nt luat n sensul lar* %i care include %i n$iunea de Dser#iciu?2
dmeniile de m!sur!" re'eren$ialele" pr'esiile sau $!rile" re*ulile %i practicile sunt di'erite(
+ declara un prdus cn'rm sau necn'rm *enerea&! du! riscuri:
3 riscul numit ""client? este riscul de a declara pe nedreptate c! prdusul este cn'rm(
3 riscul numit ""'urni&r? este riscul de a declara pe nedreptate c! prdusul este necn'rm(
9a)ratrul nu %tie nttdeauna" dac! prdusul care tre)uie s! 'ie e:aminat n cn'rmitate cu
speci'ica$iile" tre)uie s! 'ie #eri'icat prin prisma de 'urni&r sau client(
Cnd la)ratrul apar$ine 'ie 'urni&rului /cntrlul prducerii2" 'ie clientului /cntrlul recep$iei2
aceasta este entitatea care dispune n cadrul s!u de acest la)ratr" care %i asum! riscul %i
deci tre)uie s! cntri)uie ntr3un md li&i)il %i transparent la sta)ilirea criteriilr care s! permit!
declararea cn'rmit!$ii sau necn'rmit!$ii(
7atele 'undamentale pe care se )a&ea&! deci&ia sunt:
3 9imitele speci'ica$iei care sunt impuse de caracteristicile prdusului" re&ultatele
m!sur!rii/ ncerc!rii caracteristicilr(
3 Incertitudinea de m!surare care a'ectea&! re&ultatul m!sur!rii/ ncerc!rii(
3 +le*erea ni#elului de risc acceptat de clientul la)ratrului acreditat(
3 Re*ula de deci&ie /maniera de cm)inare a datelr precedente pentru a declara
cn'rmitatea sau necn'rmitatea2(
;n practic! principalele di'icult!$i ntlnite de la)rratare pentru a declara sau nu cn'rmitatea
sunt urm!tarele:
3 Indispni)ilitatea sau de'inirea insu'icient! /%i deci interpretarea am)i*u!2 a speci'ica$iei5
3 7i'icultate de a e#alua incertitudinea anume acea asciat! ncerc!rilr calitati#e5
3 +)sen$a sau necuna%terea re*ulii de deci&ie care s! 'ie aplicat!(
Este 'undamental ca la mmentul anali&ei cererii un dial* s! se an*a6e&e ntre la)ratr %i
clientul s!u cu scpul de a sta)ili ni#elul de risc nainte de a 'i utili&at pentru a declara sau nu
cn'rmitatea %i c! re*ula de'init! la s'r%itul acestei discu$ii s! 'ie nre*istrat! n cntract(
NE: Eli)erarea 7eclara$iei de cn'rmitate nu eli)erea&! la)ratrul de ncerc!ri de cerin$a SM
SR EN ISO/CEI 17025:2006 pri#ind pinii %i interpret!ri(
Pentru etalonri
5(10(4(1
Certificatele de etalonare trebuie s includ suplimentar fa de cerinele enumerate la .!".#
dac acestea sunt necesare pentru interpretarea rezultatelor etalonrilor, urmtoarele'
b$ incertitudinea de msurare i%sau o declaraie de conformitate cu o specificaie metrologic
identificat sau cu capitolul referitor la aceasta.
5(10(4(2
Atunci cnd se face o declaraie de conformitate cu o specificaie, omind rezultatele
msurrilor i incertitudinea asociat, laboratorul trebuie s nregistreze acele rezultate i s le
pstreze pentru posibile referine ulterioare.
Cnd declara$iile de cn'rmitate sunt sta)ilite" incertitudinea de m!surare tre)uie s! 'ie luat! n
cnsidera$ie(
Politica ONA
9a)ratrul tre)uie s! identi'ice cu clientul s!u" dac! este ca&ul" de a emite declara$ie de
cn'rmitate/necn'rmitate" urmnd )iecti#ul #i&at de etalnare(
Speci'ica$iile %i re*ula de deci&ie utili&ate tre)uie s! crespund! necesit!$ii clientului(
1tili&area incertitudinii de m!surare pentru a declara cn'rmitatea este 'unc$ia n acela%i timp a
cerin$elr e:primate de client %i acelea din re'eren$iale(
Cerin$a
re'eren$ialului
Cerin$a
clientului
/trasa)il! de
la anali&a
cererii2
Clientul la)ratrului cere de
a lua n cnsidera$ie
incertitudinea pentru a 'i
sta)ilit! cn'rmitatea
Clientul la)ratrului cere de a
nu lua n cnsidera$ie
incertitudinea pentru a 'i
sta)ilit! cn'rmitatea
Sau
Clientul la)ratrului nu
preci&e&! nimic
Re'eren$ialul men$inea&!
e:plicit c! limitele
speci'ica$iilr au 'st 'i:ate
'!r! a $ine cnt de
incertitudine
7eclara$ia de cn'rmitate
Cazul 1
Re'eren$ialul men$inea&!
e:plicit c! limitele
speci'ica$iilr au 'st 'i:ate"
$innd cnt de incertitudine
7eclara$ia de cn'rmitate
Cazul 2
Re'eren$ialul nu men$inea&!
nimic re'eritr la luarea n
cnsiderare a incertitudinii
7eclara$ia de cn'rmitate
Cazul 1
7eclara$ia de cn'rmitate
Cazul 2
Termeni:
Referenial: n$iunea de re'eren$ial este cnsiderat! aici n sens lar*5 pate 'i #r)a despre
re'eren$ial de re*lementare" standarde na$inale" re*inale sau interna$inale" dcumente
te8nice pu)licate de r*ani&a$ii te8nice cu renume" re#iste %tiin$i'ice speciali&ate sau prduc!tri
de ec8ipamente" pt 'i %i re'eren$ialele clien$ilr(
Limit de Specificaie: n pre&entul dcument e:presia Dlimit! de speci'ica$ie? include de
asemenea n$iunea de tleran$! care s! nu 'ie dep!%it!(
Incertitudine: este #r)a aici despre incertitudinea asciat! re&ultatului 'inal(
Declaraie de conformitate: atunci cnd la)ratrul reali&ea&! se )a&ae&! pe re*ul! de tip:
Ca&ul 1: deci&iaA'unc$ie /re&ultate de m!sur!" incertitudine asciat!" limite de
speci'ica$ie2( ;n acest ca&" raprtul tre)uie s! indice utili&area incertitudinii de m!surare(
E:emplu: ,entru a declara cn'rmitatea sau necn'rmitatea" inter#alul speci'icat a
'st redus la #alarea de incertitudine asciat! cu re&ultatul(
Ca&ul 2: deci&iaAcmpararea re&ultatelr de m!sur! cu limitele de speci'ica$ie( ;n acest
ca& raprtul tre)uie s! indice utili&area incertitudinii de m!surare( E:emplu: ,entru a
declara cn'rmitatea sau necn'rmitatea nu a 'st luat! n cnsiderare incertitudinea
asciat! re&ultatului(
Cnd declara$ia de cn'rmitate este sta)ilit! ntr3un )uletin de #eri'icare care nu indic!
re&ultatele cmplete a pera$iilr de etalnare" n particular incertitudinile de m!surare" acest
)uletin de #eri'icare tre)uie s! 'ac! re'erin$! la dcumentul n care aceste date sunt
cnsemnate n a%a md ca clientul s! pat! accesa la cerere la la)ratr(
Cnd pre#ederile re*lementare e:ist!" ele pre#alea&! asupra pre#ederilr enun$ate n acest
par*ra'(
Not informativ asupra evalurii riscurilor client-furnizor
ON+ recuna%te c! su)iectul e#alu!rii riscurilr client3'urni&r este un su)iect pr)lematic la ra
actual!( +ceast! n$iune este pu$in preluat! ast!&i de )una ma6ritate a la)ratarelr %i
literatura este pu$in de&#ltat! pe acest su)iect(
E:ist! ttu%i 08iduri /I9+C 0F2 care pt s! ser#easc! ca )a&! pentru sta)ilirea unei re*uli de
deci&ie cn'rm ni#elului de riscuri pe care la)ratrul %i clientul s!u sunt *ata s! mpart!(
Pentru ncercri
5(10(.(1
&uplimentar fa de cerinele enumerate la .!".# rapoartele de ncercri trebuie s mai
cuprind atunci cnd este necesar pentru interpretarea rezultatelor ncercrilor, urmtoarele'
b$ dac este relevant, o declaraie de conformitate% neconformitate cu cerinele i%sau
specificaiile.
Politica ONA
,litica este identic! cu cea de la etaln!ri(

S-ar putea să vă placă și