Sunteți pe pagina 1din 7

Prof.

Andreea-Olivia Matei
Colegiul Economic Virgil Madgearu
Bucureti
PROIECT DIDACTIC
CLASA: A XI-A F
OBIECTUL: Limba i literatura romn
SUBIECTUL: Simbolismul european - studiu de a!
OBIECTIVE OPERA IONALE : La !ritul lec"iei ele#ii #or !i ca$abili

- $reci%e%e trturile eteticii imbolite& $rin ra$ortare la romantim i $arnaianim
- identi!ice i $reci%e%e $rinci$alele trturi ale imbolimului euro$ean
- identi!ice teme i moti#e imbolite 'n di!erite te(te literare
- moti#e%e a$artenen a unui te(t dat la imbolim
- $reci%e%e i comente%e emn!ica iile unor elemente tructurale i e($rei#e
TIPUL LECIEI: $redare-'n# are
METODE I PROCEDEE: acti#itatea didactic $e gru$e& de%baterea& argumentarea& $roblemati%area& deco$erirea& $roiectul
FORME DE ORGANIZARE A NV RII ) acti#itate !rontal& acti#itate $e gru$e de ele#i& acti#itate indi#idual
MIJLOACE DIDACTICE: Ma$e cu !ie de lectur *citate+ i !ie de idei& manualul cl, a XI-a Ed, Art& #olume de $oe%ie& $orto!olii indi#iduale
RESURSE: ca$acitatea de 'n# are $eci!ic ele#ilor claei a XI-a& tim$ - -. de minute
BIBLIOGRAFIE)
- /ina Molcu & Simbolismul european& Ed, Albatro& Bucure ti& 0123
- Eugen Lo#inecu& Istoria literaturii romne contemporane& Ed, Miner#a& Bucure ti& 0120
- Contantin 4ar!ene, Metodica studierii limbii i literaturii romne n coal & Ed, 4olirom& Ia i& 5..5
0
SCENARIUL DIDACTIC
"r.
rt
Evenimentul
instru#ional
Ativitatea profesorului Ativitatea elevilor
$ Moment!
o"#$n%&$to"%'
4ro!eorul $une aben"e& aigur ordinea i dici$lina 'n cla i
ca$tea% aten"ia ele#ilor,
Ele#ii 'i $regtec !iele cu citate& caietele i ma$ele $entru lec"ie,
% C$(t$"e$ $ten)%e%
e!e*%!o" %
$'t$!%&$"e$
'no+t%n)e!o"
,n-+%te $nte"%o"
4ro!eorul crie $e tabl #erul
Parfum, culoare, sunet se-ngn i- i rspund
*C6, Baudelaire& Corespunderi+
i 'i in#it $e ele#i ' i $un $rerea 'n legtur cu aceta,
4ro!eorul $une 'ntrebri $entru actuali%area cuno tin elor,
I$. Ce 'neamn cu#ntul simbol& ce emni!ica ii are el $entru #oi7
I%. 8a i e(em$le de imboluri $e care le 'ntlni i 'n e($erien ele
cotidiene,
I&. Ce crede i c ar trebui tranmit $oe%iile& 'n general7 9tri
clare& entimente e#idente au tri u!lete ti nelmurite& !luide&
#agi& mu%icale7
4ro!eorul #eri!ic tema, Ele#ii au a#ut de comentat meta!orele
identi!icate 'ntr-un gru$a: de te(te lirice imbolite,
Ele#ii unt aten"i i r$und,

;$unuri $oibile)
R$. <n emn care ine locul altui emn& un conce$t cu o anumit
emni!ica ie etc
R%. Limba:ul culorilor& limba:ul !lorilor etc
R&. Ele#ii r$und 'n !unc ie de o$ iuni,
Ele#ii citec inter$retrile meta!orelor& colegii lor unt aten i& la
!r it $un 'ntrebri $entru a e lmuri i comentea%& 'm$reun cu
$ro!eorul& ideile !ormulate,
& Enn)$"e$
o.%e't%*e!o"
"m/"%te
4ro!eorul 'i anun $e ele#i c #or dicuta de$re imbolimul
euro$ean& c #or 'ncerca identi!ice condi iile itorice 'n care a
a$rut curentul& trturile acetuia& $rinci$alele teme i moti#e&
re$re%entan ii,
4ro!eorul anun" titlul lec iei) 'Studiu de a! - Simbolismul
european ( i 'l notea% $e tabl, El crie obiecti#ele lec iei $e
tabl& iar ele#ii le notea% 'n caiete,
Ele#ii notea% titlul i obiecti#ele lec iei 'n caiete,
5
) T"$n-m%te"e$
no%!o" 'no+t%n)e
4ro!eorul le #a cere ele#ilor care au $regtit tudiul de ca% 'l
$re%inte 'n !a a colegilor,
Ele#ii electa i u in $roiectul i !oloec un material ilutrati#
4o=er$oint,,
Colegii lor unt aten"i& ' i notea% $rinci$alele idei 'n caiete i a$oi
$un di!erite 'ntrebri& $entru a e lmuri 'n legtur cu obiecti#ele
enun ate anterior de $ro!eor,
* D%"%0$"e$
,n*/)/"%% %
o. %ne"e$
(e"1o"m$n e!o"
4ro!eorul e aigur c !iecare ele# a 'n"ele ce arcini de lucru are
i le o!er a:utor ele#ilor& dac au ne#oie& urmrindu-le e#olu"ia i
diri:nd $roceul de 'n#"are,
La !r itul u inerii $roiectului& el le $une cte#a 'ntrebri
ele#ilor& $entru a e aigura c au !ot 'n elee i notate cele mai
im$ortante date legate de imbolimul euro$ean> !oloe te
materialul 4o=er$oint $entru a itemati%a acete cuno tin e,
Ele#ii notea% r$unurile $rimite>datele een iale 'n caiete,
+ F%2$"e$
'no t%n e!o"%
4ro!eorul 'i 'm$arte $e ele#i 'n ae gru$e& care #or $rimi !i e de
lucru,
Ele#ii re%ol# cerin ele de $e !i ele de lucru,
, A-%#"$"e$ 1ee34
.$'54!%
4ro!eorul roag !iecare gru$ ' i $re%inte conclu%iile, Ele#ii unt aten i i notea% ober#a iile colegilor 'n caiete,
8e aemenea& ideile een iale unt notate $e tabl,
- A-%#"$"e$
"eten %e% % $
t"$n-1e"!%
Ele#ii $rimec !i e de munc inde$endent i re%ol# cerin ele
!ormulate $e !i e,
4ro!eorul electea% c i#a ele#i $entru a citi r$unurile,
Ele#ii re%ol# cerin ele i comunic a$oi r$unurile,
. E*$!$"e$ %
tem$ (ent"
$'$-/
E#aluarea e reali%ea% $e $arcurul 'ntregii ore de cur, La !inal&
$ro!eorul a$recia% i notea% $er!orman"ele ele#ilor,
?ema ete) e(, 5& $ag, 5.@
A#nd ca $remi a!irma ia lui Matei Clinecu re$rodu la
'nce$utul ca$itolului& reali%ea% o in#etiga ie de$re locul i rolul
imbolimului 'n conte(tul $oe%iei moderne, ;edactea% un ra$ort
care !inali%e%e in#etiga ia de$re imbolim i $e care -l
$re%in i 'n !a a colegilor& 'n 0.-0- minute,
Ele#ii notea% tema 'n caiete,
3
/R0PE1E I2 I3
C4arles 5audelaire2 (Corespunderi(
Aatura e un tem$lu ai crui tl$i triec
i cot adeea tulburi cu#inte& ca-ntr-o cea B
4rin codri de imboluri $etrece omu-n #ia
i toate-l cercetea% c-un oc6i $rietenec,
Ca ni te lungi ecouri unite-n de$rtare
Cntr-un acord 'n care mari taine e acund&
Ca noa$tea au lumina& adnc& !r 6otare&
4ar!um& culoare& unet e-ngn i- i r$und,
9unt $roa$ete $ar!umuri ca tru$uri de co$ii&
8ulci ca un ton de !laut& #er%i ca ni te cm$ii&
- Iar altele bogate& tru!a e& $ri6nite&
4urtnd 'n ele-a#nturi de lucruri in!inite&
Ca mocul& ambra& mirna& tmia& care cnt
?ot ce #r:e te mintea i im urile-ncnt,
Cerin e:
0, Identi!ic teme i moti#e imbolite 'n te(tul dat,
5, E($lic emni!ica ia urmtoarelor intagme) Aatura e un tem$lu ai crui tl$i triec& 4rin
codri de imboluri $etrece omu-n #ia & 9unt $roa$ete $ar!umuri ca tru$uri de co$ii& *,,,+ - Iar altele
bogate& tru!a e& $ri6nite,
3, E($lic emni!ica ia titlului& 'n rela ie cu te(tul $oe%iei,
D
/R0PE1E II2 3
Paul 3erlaine2 (Pl6n7e 8n inima mea(
4lnge 'n inima mea
Cum $lou $ete ora ,
Ce-i trite ea aceata grea&
;ul ce inima-mi ia7
E& dulce murmur de $loaie
4e-aco$eri e i-n %areF
Cn inima ce e 'ndoaie&
E& cntecul& murmur de $loaieF
4lnul noim nu are
Cn inima ce mi e !rnge&
Ce7 Aicio trdare7
Galea noim nu are,
<n c6in !r mur
9 nu tii de ce&
Fr iubire i ur&
9u!eri $ete mur,
Cerin e:
0, Identi!ic teme i moti#e imbolite 'n te(tele date,
5, E($lic emni!ica ia urmtoarelor intagme) Al toamnei lin> 4relung u$in&> Ca de #ioar& Ce-i
trite ea aceata grea&> ;ul ce inima-mi ia7& 4lnul noim nu are> Cn inima ce mi e !rnge,
3, Comentea% emni!ica iile titlurilor $oe%iilor,
-
/R0PE1E III2 3I
Step4ane Mallarm92 (3edenie(
9e-ntritae luna, Albi era!imi $lngnd
Cu-arcu u-n mini& $rin omnul !lorilor curgnd&
9coteau din cu$a tinuit a-mboln#itelor #iole
9u$ine de crital $reline $e-au%ul micilor corole,
Era !in ita %i a-ntiului rut
i #iul crud din u!let mi-a $cut
9orbind din $lin balamul trite elor $gne&
Ce !r de regrete 'n #eci de #eci rmne,
Cn inima din care un u!let a cule
<n #i, i rtcind cu oc6ii 'n ere&
8eodat-mi a$ru i 'n !a $e trada larg i $utie
/#rlind& $rin umbrele-nerrii& 'n!iorri de #e nicie,
8a& am tiutB erai aceea i %n
Care-n co$ilrie mi-erai 'n omn t$n,
Atunci din mna-ntredec6i cerneai $e #iele-mi curate
Ainoarea albelor buc6ete de tele mari i $ar!umate,
Cerin e:
0, Identi!ic teme i moti#e imbolite 'n te(tele date,
5, E($lic emni!ica ia urmtoarelor intagme) Albi era!imi $lngnd& cu$a tinuit a-
mboln#itelor #iole& 'n!iorri de #e nicie& Ainoarea albelor buc6ete de tele mari i $ar!umate,
3, Ce $rere ai de$re a e%area 'n $agin a te(tului $oe%iei7 8e ce cre%i c $oetul a ale aceat
!orm7
@
:i ; de evaluare
0, 8 e(em$le de criitori imboli ti i $reci%ea% ce o$ere au cri *cte#a titluri+,
5, 9$une- i $rerea& 'n --0. rnduri& de$re urmtoarea a!irma ie)
"A sugera, iat isul!" *9te$6ane MallarmH+
I

S-ar putea să vă placă și