Sunteți pe pagina 1din 6

EXPLOATAREA RESURSELOR

NATURALE I CONCEPTUL DE
DEZVOLTARE DURABIL
Prof.dr.ing. Mircea BEJAN, Prof.dr.ing. Tiberiu RUSU,
Universitatea Tehnic din Cluj- Universitatea Tehnic din Cluj-
Napoca Napoca
Este profesor universitar la Catedra de Este profesor universitar la Catedra
rezistena materialelor din cadrul de turnarea metalelor din cadrul
Universitii Tehnice din Cluj-Napoca. Universitii Tehnice din Cluj-Napoca.
A publicat ! cri" peste #$% de articole A publicat & cri" peste '% de articole
(i studii )n reviste de specialitate din ar (i studii )n reviste de specialitate din
ar (i din strintate" )n volumele editate cu (i din strintate" )n volumele
editate cu ocazia diferitelor manifestri (tiinifice (i ocazia diferitelor manifestri
(tiinifice" )n ziare" rezolv*nd peste !% de contracte rezolv*nd peste '% de
contracte de
de cercetare. A publicat mono+rafii" cercetare. Titular al disciplinelor, in+i-
pliante (i ziare privind protecia muncii. neria calitii- procedee (i echipamente A
editat (i redactat . volume de lucrri pentru tratarea apelor- procedee speciale
(tiinifice (i tehnice )n cadrul Academiei de control (i reducere a polurii apelor.
/om*ne" Academiei de 0tiine Tehnice Este membru al unor asociaii (i societi
din /om*nia (i Asociaiei 1enerale a (tiinifice 2A13/" ATT - Asociaia
3n+inerilor din /om*nia. Este membru al Tehnic de Turntorie" Asociaia
unor asociaii (i societi (tiinifice 4ana+erilor (i Evaluatorilor de 4ediu"
2A13/" A5/6" A/TEN5" A1E/ etc.7. Asociaia 8roductorilor de 6el din
Este nominalizat )n enciclopedia /om*nia7.
personalitilor rom*ne(ti, Whos Who n
Romnia" ediia princeps" 9ucure(ti"
:%%:.
REZUMAT
Conform raportulu Bruntlan!" !o#um$nt nttulat Viitorul nostru comun" %D$&'oltar$a !ura(l) $*t$ un pro#$* al *#+m()r" ,n
#ar$ *$ $-ploat$a&) r$*ur*$l$" *$ al$.$ !r$#/a !$ n'$*t/$" *$ or$nt$a&) t$+nolo.l$ !$ !$&'oltar$ 0 ,n #ar$ n*ttu/l$ au
a#/un #on'$r.$nt$" *porn! un 'tor pot$n/al p$ntru n$'ol$ 0 !orn/$l$ uman$12 Lu#rar$a anal&$a&) #on#$ptul !$&'olt)r
!ura(l$" pr$&nt) $'olu/a p$ plan mon!al a trat)r pro(l$m$lor m$!ulu 0 propun$ un$l$ #on#lu&2 Spr$ $-$mplu" !$&'oltar$a
!ura(l) *u(,n/$l$.$ 0 faptul #) n!u*tra" #a #$a a mn$rtulu" tr$(u$ *) utl&$&$ r$*ur*$l$ #u .r3)2 Mn$rtul nu tr$(u$ *) pun)
,n p$r#ol **t$m$l$ !$ *uport natural al$ '$/ 4 a$rul" apa" *olul" flora 0 fauna2 R$*ur*$l$ mn$ral$ pot .$n$ra (un)*tar$
*u(*tan/al)" !ar *unt $pu&a(l$ 0 n$r$.$n$ra(l$2 P$ntru o !$&'oltar$ *u(*tan/al)" a#$*t$ r$*ur*$ tr$(u$ folo*t$ a*tf$l #a
(un)*tar$a p$ #ar$ o .$n$r$a&) *) poat) *u(*ttu $f#$nt r$*ur*$l$ mn$ral$ $pu&a(l$2 A#$a*ta $*t$ !$*.ur mportant ,n
#a&ul /)rlor #ar$ !$pn! !$ r$*ur*$l$ mn$ral$ p$ntru !$&'oltar$a lor $#onom#)2 Lu#rar$a #on#lu&on$a&) #) p$ntru a !a
*p$ran/) ,n 'tor plan$t$ noa*tr$" 'a tr$(u #a prot$#/a 0 #on*$r'ar$a r$*ur*$lor 0 m$!ulu *) f$ o polt#) prortar) p$ntru toat$
!om$nl$ !$ a#t'tat$ uman)" #+ar ,nant$a r!#)r n'$lulu !$ tra" tran*form5n!6o" p$ntru f$#ar$ n!'! 7prntr6o $!u#a/$
#ontnu)8" ,ntr6o a!$')rat) r$l.$" natura n$fn! o mo0t$nr$ !$ la ,nanta0" # un ,mprumut !$ la #op2
ABSTRACT
A##or!n. to t+$ Bruntlan! r$port" !o#um$nt nam$! %Our common future1" %Durable development is a process of change, where
resources are being gathered, an investment direction is chosen, the development technologies directed and various institutions
have convergent actions, increasing the potential for human needs and desires12 T+$ pap$r anal9*$* t+$ #on#$pt of !ura(l$
!$'$lopm$nt" pr$*$nt* t+$ .lo(al $'oluton of $n'ronm$nt **u$* an! off$r* *$'$ral #on#lu*on*2 :or $-ampl$" !ura(l$
!$'$lopm$nt a##$pt t+$ fa#t t+at t+$ n!u*tr9" l;$ t+$ mnn. n!u*tr9 mu*t u*$ t+$ a'ala(l$ r$*our#$* #ar$full92 Mnn. mu*t not
$n!an.$r t+$ natural lf$ *upport *9*t$m* 4 ar" <at$r" *ol" flora an! fauna2 Mn$ral r$*our#$* #an .$n$rat$ *u(*tantal <$lfar$"
(ut ar$ $-+au*t(l$ an! not r$.$n$ra(l$2 :or a *u(*tantal !$'$lopm$nt" t+$*$ r$*our#$* mu*t ($ u*$! n *u#+ a mann$r t+at
t+$ <$lfar$* .$n$rat$! #oul! $ff#$ntl9 *u(*ttut$ t+$ $-+au*t(l$ mn$ral r$*our#$*2 T+* * !$fn$ll9 mportant for t+$ #ountr$*
t+at !$p$n! upon mn$ral r$*our#$* for t+$r $#onom#al !$'$lopm$nt2 T+$ pap$r #on#lu!$* (9 *a9n. t+at n or!$r to .'$ our
plan$t +op$ <$ <ll +a'$ to ma;$ our prortar9 pol#9 t+$ prot$#ton an! #on*$r'aton of r$*our#$*" for all +uman a#t't$*" $'$n
($for$ n#r$a*n. our $#onom# !$'$lopm$nt l$'$l2 =$ mu*t $!u#at$ n t+* mann$r $a#+ an! $'$r9 n!'!ual 7t+rou.+
#ontnuou* $!u#aton8 3u*t l;$ a r$l.on2 Nature is not a legacy from our ancestors, but a loan from our childrens2
>2 TEORIA DEZVOLTRII DURABILE
Teoria dezvoltrii durabile este relativ nou (i se afl
)n curs de formare.
20
;a mijlocul anilor $<%" 9arbara =ord" fondatorul
3nstitutului 3nternaional pentru 4ediu (i >ezvoltare ?
33E>" a creat (i introdus termenul de dezvoltare
durabil. @n anul $&<" Comisia 9runtland"
abord*nd temele,
EXPLOATAREA RESURSELOR NATURALE I CONCEPTUL DE DEZVOLTARE DURABIL
interdependena omului cu mediul )nconjurtor- nevoia
pentru o viziune +lobal (i pentru principii comune- le+-
turile dintre dezvoltarea economic" social (i protecia
mediului" realizeaz /aportul 9runtland" documentul
fiind intitulat AViitorul nostru comun. /aportul pre-
cizeaz, ADezvoltarea durabil este un proces
al schimbrii, n care se exploateaz resursele, se
alee direc!ia de investi!ie, se orienteaz
tehnoloiile de dezvoltare "i n care institu!iile au
ac!iuni converente, sporind un viitor poten!ial pentru
nevoile "i dorin!ele umane. Accentu*nd
interdependena )ntre conservare (i dezvoltare"
termenul de dezvoltare durabil a mai fost promovat (i
)n perioada anilor $&%" )n =orld Conser-vation
5trate+B. @n acest fel" termenul (i teoria
dezvoltrii durabile c*(ti+ un suport mondial.
>ezvoltarea durabil este un concept holistic" care
combin aspectele sociale" economice (i naturale" fiind
implicat )n dou probleme mari ale omenirii, capaci-
tatea de a crea (i cea de a distru+e. Conform fi+urii "
domeniile principale ce caracterizeaz dezvoltarea du-
rabil, domeniul economic 2mana+ement eficient al
resurselor7- domeniul natural 2meninerea unei baze
naturale a vieii" prin reducerea )ncrcrilor cu de(euri a
eco-sistemului7 (i domeniul social 2nevoile societii7"
au obiective lar+i.
Conceptul de dezvoltare durabil s-a conturat )ntr-un
moment )n care subiectul mediului )nconjurtor se afla
)n prim-planul dezbaterilor politice. 8entru a se menine
biodiversitatea (i stabilitatea atmosferic" sistemul natural
trebuie s menin o baz de resurse stabil. 8rintre
altele" trebuie s se evite eCploatrile intensive de resurse"
Fig. 1. >omeniile principale care caracterizeaz dezvoltarea durabil.
urmrindu-se )nlocuirea resurselor nere+enerabile cu
substitueni.
?2 COMUNITATEA
INTERNA@IONAL I
DEZVOLTAREA DURABIL
Comunitatea internaional a decis s trateze proble-
mele mediului prin msuri colective la nivel +lobal" pe
care a cutat s le defineasc (i s le aplice prin inter-
mediul unui cadru internaional adecvat. Acest cadru de
aciune la nivel internaional s-a format )n timp (i se
afl )ntr-o evoluie dinamic" el cuprinz*nd msuri
le+ale" cu caracter obli+atoriu" )n forma tratatelor sau
conven!iilor, sau cu caracter neobli+atoriu" )n forma
de#clara!iilor" rezolu!iilor sau seturilor de linii
directoare "i orientri politice" msuri institu!ionale (i
mecanisme de $inan!are viabile.
Comunitatea internaional s-a reunit pentru prima
dat )n $<: la Conferina de !a S"oc#$o!% &ri'ind
%ediu! u%an (S"oc#$o!% Conference on )u%an
En'iron%en"*, pentru a dezbate problema mediului
+lobal (i a necesitilor de dezvoltare. @n urma conferinei
au rezultat,
D >eclaraia de la 5tocEholm" care conine :. de
principii-
D 8lanul de Aciune pentru 4ediul Uman" ce are trei
componente,
? pro+ramul pentru evaluarea mediului +lobal
2EarthFatch7-
? activitile pentru mana+ementul mediului-
OBIECTIVELE SISTEMULUI NATURAL
Sntatea ecosistemului
Prevenirea polurii Biodiversitate
Resursele naturale s fie disponibile
Dezvoltarea durabil
9uletinul A13/ nr. G:%%< H ianuarie-martie 21
Obiectivele sistemului
ECONOMIC
Veniturile familiei
Productivitatea afacerilor
Stabilitate
Echitate Eficien
Obiectivele sistemului
SOCIAL
Participare
Consultare Ealitate
!obilitate social
"e#voltarea instituiilor
CRETEREA E:ICIEN@EI UTILIZRII RESURSELOR
D 8ro+ramul Naiunilor Unite pentru 4ediu 2United
Nations Environment 8ro+ramme - UNE87" al crui Con-
siliu de Conducere (i 5ecretariat au fost )nfiinate )n de-
cembrie $<:" de Adunarea 1eneral a Naiunilor Unite-
D Iondul Joluntar pentru 4ediu 2JoluntarB Environ-
ment Iund7" )nfiinat )n ianuarie $<#" )n conformitate cu
procedurile financiare ale Naiunilor Unite.
Toate acestea sunt considerate a fi piatra de
temelie a primului cadru internaional pentru
tratarea problemelor mediului. Conferina a
recunoscut c problemele de mediu ale rilor
industrializate" cum sunt de+radarea habitatelor"
toCicitatea (i ploile acide nu reprezint probleme
neaprat importante pentru toate rile" adic
strate+iile de dezvoltare nu )ndeplinesc necesitile
(i prioritile rilor (i comunitilor celor mai srace.
Conferina a fost dominat )ns )n principal de
probleme de mediu (i a condus la cre(terea con-
(tientizrii publice )n acest domeniu.
>e la )nfiinarea sa" )n baza recomandrilor Confe-
rinei de la 5tocEholm" 8ro+ramul Naiunilor Unite
pentru 4ediu a desf(urat o serie de activiti pentru
a-(i manifesta )n cadrul sistemului 6NU rolul su de
catalizator (i coordonator )n domeniul mediului. Activi-
tile pro+ramului pot fi clasificate )n dou mari +rupe"
orientate astfel,
? pe probleme sectoriale ale factorilor de mediu,
poluarea apelor" a aerului (i a solurilor 2)n special de-
+radarea terenurilor7-
? pe probleme +lobale, ploi acide" epuizarea stratului
de ozon" schimbrile climatice" defri(area (i de(ertifi-
carea" conservarea biodiversitii" traficul internaional
de produse (i de(euri toCice (i periculoase" protejarea
mediului )n perioadele de conflict armat.
8roblemele +lobale ale mediului au )nceput s de-
vin predominante (i au creat necesitatea iniierii unor
aciuni suplimentare pentru cre(terea con(tientizrii
publice" care s determine comunitatea internaional s
ia )n timp util msuri funcionale" at*t pe plan interna-
ional c*t (i naional. Evaluarea efectelor acestor AnoiK
probleme ale mediului a condus la recunoa(terea fap-
tului c s-a realizat un pro+res prea redus )n inte+rarea
proteciei mediului )n politicile (i activitile de dez-
voltare.
Necesitatea reorientrii eforturilor pentru realizarea
obiectivului de inte+rare s-a concretizat dup ani
de la Conferina de la 5tocEholm" respectiv )n $&#"
c*nd Naiunile Unite au )nfiinat Comisia Mondial
pentru Mediu i Dezvoltare 2=orld Commission on
Environment and >evelopment ? =CE>7" cunoscut
sub denumirea de Comisia 9rundtland. Aceast comisie
a elaborat (i publicat )n $&< documentul AJiitorul
nostru comunK 2/aportul 9rundtland7" prin care s-a
formulat cadrul care avea s stea la baza celor '% de
capitole ale A+endei : (i a celor :< de principii ale >e-
claraiei de la /io (i care sintetic a definit dezvoltarea
durabil ca fiind Adezvoltarea care ndepline"te
necesit#!ile enera!iei prezente, $r a compromite
capacitatea enera!iilor viitoare de a#"i ndeplini
propriile necesit!i.
@naintea desf(urrii 5ummitului 8m*ntului din
$$:" s-au formulat ;iniile >irectoare de la 9erlin" la
conferina AMineritul i Mediul 24inin+ and the
Environment7 susinut )n iunie $$" or+anizat de Na-
iunile Unite (i Iundaia 1erman pentru >ezvoltare
3nternaional.
Iormularea ;iniilor >irectoare de la 9erlin s-a bazat
pe cooperarea reprezentanilor din industrie" +uverne"
(i or+anizaii non+uvernamentale. 5-a pus problema
transformrii retoricii dezvoltrii durabile )n standarde
operaionale" identific*nd anumite cerine 2% 8rincipii7
pentru +uverne" companiile miniere (i industria
eCtractiv.
@n iunie $$:" la /io de Laneiro s-a desf(urat Con-
ferina Naiunilor Unite privind 4ediul (i >ezvoltarea"
la care s-au reunit ! de conductori ai statelor lumii.
Cu aceast ocazie" pe plan internaional" a fost re-
cunoscut oficial necesitatea de a inte+ra dezvoltarea
economic (i protecia mediului )n obiectivul de dez-
voltare durabil (i s-a afirmat importana" )n continu
cre(tere" a dreptului internaional al mediului" ca meca-
nism de codificare (i promovare a dezvoltrii durabile.
@n urma conferinei au rezultat,
D >eclaraia de la /io" care conine :< de principii.
D A+enda :" care constituie un plan de aciune pentru
dezvoltarea durabil cu )ncepere din secolul al MM3-lea"
concretizat )n '% de capitole destinate unor domenii de
pro+rame specifice" structurate )n termenii,
? bazei de aciune-
? obiectivelor de realizat-
? activitilor care trebuie efectuate-
? modalitilor de implementare.
D Un document fr putere obli+atorie" care conine
principiile pentru manaementul conservrii "i
dezvol#trii durabile a tuturor tipurilor de pduri
25tatement of principles on Iorests7.
D 6r+anizarea instituional a Comisiei 4ondiale
pentru >ezvoltare >urabil.
D 4ecanismul de finanare pentru implementarea
A+endei :.
5ummitul de la /io a adus cu fermitate pe arena
public problemele de protecie a mediului (i de dez-
voltare. Alturi de A+enda : (i de >eclaraia de la /io"
s-a ajuns la un acord cu privire la dou convenii
obli+atorii,
? Convenia privind biodiversitatea-
? Convenia cadru privind schimbrile climatice.
22