Sunteți pe pagina 1din 3

Fisa Postului

Denumirea postului: GALVANIZATOR,cod C.O.R. 812201


Departament: productie
Subordonare: se subordoneaza sefului locului de munca
Colaborare: membrii altor departamente din cadrul firmei
Relatiile cu alte departamente: descrise in Regulamentul de organizare si functionare
si Regulamentul de ordine interioara
Scopul postului: Operatorii la instalatiile de acoperire chimica de suprafata a metalelor
conduc si supravegheaza instalatii si dispozitive de curatire a obiectelor din metale si tratarea
acestora, in vederea protejarii impotriva factorilor distructivi sau procedeelor de depunere
electrolitica, galvanizare,metalizare in bai de clatire, captusire cu pelicule protectoare si altele.
Atributiile principale si sarcinile specifice:
-interpretarea si utilizarea documentatiei tehnice;
-selectarea materialelor si sortarea pieselor;
-pregatirea locului de munca si a utilajelor in vederea efectuarii operatiilor de acoperiri de
suprafata;
-parcurgerea procesului tehnologic de acoperiri de suprafata a pieselor de diferite forme si
marimi;
-controlul pieselor obtinute prin acoperiri de suprafata;
-intretinerea utilajelor specifice.
Atributiile si competentele postului:
Raspunde nemijlocit de functionarea in conditii de siguranta a instalatiilor si utilajelor pe care
le utilizeaza, in care scop are urmatoarele obligatii:
-sa cunoasca caracteristicile constructive si functionale ale instalatiilor si utilajelor la care
lucreaza si sa aplice intocmai normele de functionare/procesul tehnologic;
-sa asigure supravegherea permanenta a utilajelor folosite, sa verifice buna lor functionare;
-sa foloseasca si sa pastreze echipamentul individual de protectie;
-sa se prezinte la serviciu in deplina capacitate de munca, pentru a putea executa in bune
condiii sarcinile ce-i revin,
-sa aduca de indata la cunostinta conducatorului locului de munca orice neregula, defectiune
sau alta situatie de natura sa constituie un pericol, pe care le constata la locul de munca,
precum si orice incalcare a prevederilor de securitate, sanatate in munca si situatii de urgenta;
-sa nu paraseasca locul de munca fara aprobarea sefului locului de munca;
-sa respecte programul de lucru;
In timpul serviciului se va preocupa permanent de buna desfasurare a activitatii de productie,
in care scop trebuie:
-sa respecte instructiunile proprii de securitate si sanatate in munca pentru operatiile de
acoperiri metalice;

-sa realizeze sarcinile de serviciu transmise de seful direct;


-sa cunoasca si sa respecte fluxurile tehnologice pentru acoperiri/protectiile de suprafata pe
care le executa;
-sa utilizeze in procesele de acoperiri/protectii de suprafata numai echipamente de masurare
verificate, avand pe ele data expirarii valabilitatii;
-sa preleveze piese pentru probe de laborator;
-sa urmareasca, sa inregistreze si sa comunice sefului direct parametrii tehnologici;
-sa execute corectii ale electrolitilor utilizati sub indrumarea sefului locului de munca.
Responsabilitatile postului:
-Raspunde de calitatea lucrarilor pe care le executa;
-Raspunde de respectarea termenelor de executare a operatiunilor desfasurate;
-Manipuleaza si depoziteaza, in conditii de securitate, piesele, materialele, substantele
chimice si dispozitivele.
-Efectueaza si mentine curatenia la locul de munca;
-Are obligatia de a executa si raspunde de orice alte sarcini si lucrari transmise de seful direct
ce tin de domeniul sau de activitate;
-Respecta obligatiile ce-i revin conform C.I.M. Si Regulamentului Intern.
-pentru nerespectarea sarcinilor, atributiilor si responsabilitatilor cuprinse in fisa postului
poate fi sanctionat disciplinar, administrativ, material, civil sau penal, dupa caz, potrivit
legii.Are dreptul la contestatie in timp de 30 de zile de la data luarii la cunostinta.
Legat de disciplina muncii, raspunde de:
-Imbunatatirea permanenta a pregatirii sale profesionale si de specialitate;
-Pastrarea secretului de serviciu;
-Pastrarea in bune conditii a utilajelor si utilizarea resurselor existente exclusiv in interesul
firmei;
-Respecta prevederile normativelor interne si procedurile de lucru privitoare la postul sau;
-Respecta prevederile de sanatate si securitate in munca, normele de prevenire si stingere a
incendiilor si de protectie a mediului inconjurator in vederea evitarii producerii accidentelor si
prevenirii imbolnavirilor; in caz de accident anunta imediat seful ierarhic.
Autoritatea postului:
-Utilizeaza echipamentele/utilajele puse la dispozitie de firma pentru efectuarea operatiilor de
acoperire suprafata si ustensile manuale pentru intretinere uzuala,etc.
-Utilizeaza materiale/substantele puse la dispozitie de firma.
Conditii de munca:
Munca se desfasoara in atelierul de acoperiri de suprafata. Mediul ambiental de lucru nu ofera
confort din cauza existentei zgomotului de intensitate ridicata.

Riscuri profesionale:
Risc de accidentare prin arsuri,electrocutare,traumatisme.
Specificatiile postului:
scoala profesionala in domeniu sau curs de calificare

vechimea in specialitate:

imaginatie spatiala
precizie si acuratete
capacitate de a reactiona rapid
capacitate de comunicare interactiva si de lucru in echipa;
disponibilitate de a lucra in ture

Durata muncii.
O norma intreaga, durata timpului de lucru fiind de 8 ore/zi, 5 zile/saptamana.
Concediul.
Durata concediului anual de odihna este de 21 de zile lucratoare.
Prezentul document se constituie in anexa la contractul individual de munca si a fost intocmit
in 2(doua) exemplare originale , unul pentru salariat si unul pentru dosarul sau de personal.

Aprobat,
Director General

Data:

Director de Productie

Titular de post

S-ar putea să vă placă și