Sunteți pe pagina 1din 1

Documentele necesare obtinerii dreptului de sedere pe termen

lung
Primul pas pentru a va stabili domiciliul in România este obţinerea
dreptului de şedere pe termen lung. În acest sens trebuie să depuneţi
următoarele documente:
- cerere;
- documentul de trecere a frontierei (paşaport, titlu de că lă torie, etc.) în copie
şi original;
- acte doveditoare privind spaţiul de locuit (copie și original);
- dovada asigură rii sociale de sănă tate;
- dovada mijloacelor de întreţinere (sunt exceptaţi membrii de familie ai
cetă ţenilor româ ni);
- certificatul de cazier judiciar eliberat de autorită ţile româ ne;
- documente de stare civilă (dacă este cazul);

PRELUNGIRE PERMIS DE SEDERE PE TERM. LUNG:


1. CERERE
2. DOVADA SPATIULUI DE LOCUIT
3. PASAPORT
4. TAXA DE 259 ACHITATA LA BCR

S-ar putea să vă placă și