Sunteți pe pagina 1din 3

Sedinta 4(rezolvari 5-8)_Analiza economica_Rezolvari

Pag. 1 / 3

Aplicatia 5
Un angrosist cumpara de la producatorul din Romania, un produs pentru care plateste 20 lei/ buc.
Angrosistul, practica un adaos comercial inainte de a-l revinde catre detailist de 15%. Pretul afisat de catre
detailist la desfacere, include un adaos comercial de 25 %. Conform legislatiei in vigoare, pentru produsul
implicat, cota TVA este de 24%. Sa se calculeze:
a) preturile negociate intre agentii economici;
b) preturile inscrise in facturi;
c) TVA incasat la bugetul de stat de la fiecare platitor.

Rezolvare:
Preturi negociate si facturate:
Pret cu ridicata: PR =20 lei/ buc => PR
fact
= 20 x 1,24 => PR
fact
= 24,8 lei/ buc
Adaos comercial angrosist: ACG=15% PR = 3 lei/ buc
Pret distribuitor: PG = PR + ACG => PG=23 lei / buc => PG
fact
= 23 x 1,24 => PG
fact
=28,52 lei/ buc
Adaos comercial detailist: ACD = 25% PG =5,75 lei/ buc
Pret cu amanuntul fara TVA: PA = PG+ACD =28,75 lei/buc=> PA
fact
= 28,75 x 1,24 => PA
fact
=35,65 lei/ buc

Total TVA incasat la bugetul de stat: 6,9 lei/ buc
Din care: TVA
producator
= PR
fact
PRs= 4,8 lei/ buc (sau TVA
producator
= 20x24% = 4,8 lei/ buc)
TVA
angrosist
= ACGx 24% = 0,72 lei/ buc
TVA
detailist
= ACDx 24% = 1,38 lei/ buc

Aplicatia nr.6
Un producator vinde catre comerciantul en gros produsele sale cu pretul de 5 lei/buc. Cota de adaos
practicata de angrosist este de 5% fata de pretul de cumparare negociat. Produsele ajung la consumatorul
final prin intermediul detailistului la un pret de 7,5 lei/ buc (TVA inclus). Pentru o cota a TVA de 24%, sa se
determine:
a) preturile negociate intre agentii economici;
b) preturile inscrise in facturi;
c) adaosul comercial practicat de catre detailist;
d) TVA incasat la bugetul de stat de la fiecare platitor.

Rezolvare:
Preturi negociate si facturate:
Pret cu ridicata: PR = 5 lei/ buc => PR
fact
= 5 x 1,24 => PR
fact
= 6,2 lei/ buc
Adaos comercial angosist: ACG=5%PR = 0,25 lei/ buc
Pret angrosist: PG = PR + ACG => PG=5,25 lei / buc => PG
fact
= 5,25 x 1,24 => PG
fact
=6,51 lei/ buc
Pret cu amanuntul facturat: PA
fact
= 7,5 lei/ buc => TVA din pretul cu amanuntul : 7,5x24/124 =1,45 lei/ buc
Pret cu amanuntul fara TVA: PA = PA
fact
- TVA din pretul cu amanuntul = 7,5-1,45= 6,05 lei / buc
Adaos comercial detailist: ACD = PA PG = 6,05 5,25 = 0,8 lei/ buc
Adaos comercial detailist in procente: 0,8/ 5,2;;/; b5 = 0,152= 15,2%
Total TVA incasat la bugetul de stat: 1,45 lei/ buc
Din care: TVA
producator
= PR
fact
PRs= 6,2-5 = 1,2 lei/ buc (sau TVA
producator
= 5x24% = 1,2 lei/ buc)
TVA
angrosist
= ACGx 24% = 0,06 lei/ buc
TVA
detailist
= ACDx 24% = 0,19 lei/ buc


Aplicatia 7
Pentru un echipament electronic audio, provenit din China, se cunosc urmatoarele date:
- Pretul extern (PE) = 30 USD/ buc
- Taxa vamala = 30%
- Comision vamal = 2%
- Curs valutar = 3,41 lei/ USD
Sedinta 4(rezolvari 5-8)_Analiza economica_Rezolvari

Pag. 2 / 3

Importatorul vinde cantitatea importata catre angrosist, aplicand la pretul de import o marja de 15%.
Produsul este revandut unui detailist, in conditiile in care angrosistul aplica o cota de adaos comercial de
4%. Pretul afisat de catre detailist are inclus un adaos comercial de 8% fata de pretul negociat cu
angrosistul. Pentru TVA = 24%, se cere :
a) Pretul de import
b) preturile negociate intre agentii economici;
c) preturile inscrise in facturi;
d) TVA incasat la bugetul de stat de la fiecare platitor.

Rezolvare:
(Pi)Pret de import fara TVA: (30 USD + 0,3x 30 USD + 0,02x 30 USD) x 3,41 lei/ USD = 135,04 lei/ buc
Pi
fact
: 135,04 x 1,24 = 167,45 lei/ buc
Preturi negociate si facturate:
Adaos comercial importator: ACI=15% Pret de import fara TVA = 20,26 lei/ buc
Pret importator: PI = Pi + ACI => PI=155,3 lei / buc => PI
fact
= 155,3 x 1,24 => PI
fact
=192,57 lei/ buc
Adaos comercial angrosist: ACG=4% PI = 6,21 lei/ buc
Pret angrosist: PG = PI + ACG => PG=161,51 lei / buc => PG
fact
= 161,51 x 1,24 => PG
fact
=200,27 lei/ buc
Adaos comercial detailist: ACD=8% PG = 12,92 lei/ buc
Pret cu amanuntul: PA = PG + ACD= 174,43 lei / buc => PA
fact
=174,43 x 1,24 => PA
fact
=216,29 lei/ buc
Total TVA incasat la bugetul de stat: 41,86 lei/ buc
Din care: TVA
vama
= Pi
fact
Pi= 32,41 lei/ buc
TVA
importator
= ACIx 24% = 4,86 lei/ buc
TVA
angrosist
= ACGx 24% = 1,49 lei/ buc
TVA
detailist
= ACDx 24% = 3,1 lei/ buc

Aplicatia 8
Un importator achita pentru un produs provenit din SUA, o valoare de 10 USD/buc , la care se adauga:
- cheltuielile de asigurare (CA): 0,2 USD/buc,
- cheltuielile de transport (CT): 0,4 USD/ buc si
- cheltuieli de incarcare- descarcare (CID): 0,2 USD/ buc.
Regimul fiscal aplicat acestui tip de produs cuprinde:
- Taxa vamala (CT): 30%
- Comision vamal (CV): 2%
- Accize (Acc): 50%
- TVA: 24%
Cursul de schimb valutar (CS) este de 3,41 USD/ lei. In vederea vanzarii produsului, importatorul aplica o
marja de 30% la pretul achitat in vama. Importatorul vinde marfa la doi angrosisti care aplica cote de adaos
comercial diferite: 10% si respectiv 15%. Primul angrosist are magazin propriu de desfacere unde vinde
produsul pe baza unei cote de adaos comercial de 30%. Cel de al doilea angrosist vinde unui detailist care
pentru a vinde aliniaza pretul cu amanuntul practicat de magazinul propriu al primului angrosist.
Se cere sa se calculeze:
a) Pretul de import
b) preturile negociate intre agentii economici;
c) preturile inscrise in facturi;
d) adaosul comercial practicat de catre detailist;
e) TVA incasat la bugetul de stat de la fiecare platitor;
f) TVA cuprins in pretul cu amanuntul pe baza cotei recalculate.

Rezolvare:
Pret de import:
Valoare in vama (VV): 10 USD+ 0,2 USD +0,4 USD +0,2 USD = 10,8 USD/ buc
Taxa vamala(TV) 10,8 USD x 0,3 = 3,24 USD/ buc
Comision vamal(CV): 10,8 USD x 0,02 = 0,22 USD/ buc
Sedinta 4(rezolvari 5-8)_Analiza economica_Rezolvari

Pag. 3 / 3

Accize (Acc): (VV+TV+CV) x 0,5 = 7,13 USD/ buc
(Pi)Pret de import fara TVA: (VV+TV+CV+Acc)x 3,41 lei/ USD = 72,94 lei/ buc
Pi
fact
: 72,94 x 1,24 = 90,45 lei/ buc
Preturi negociate si facturate:
Adaos comercial importator: ACI=30% Pret de import fara TVA = 27,13 lei/ buc
Pret importator: PI = Pi + ACI => PI=100,07 lei / buc => PI
fact
= 100,07 x 1,24 => PI
fact
=124,09 lei/ buc

Adaos comercial angrosist 1: ACG1=10% PI = 10,01 lei/ buc
Pret angrosist 1: PG1 = PI + ACG1 =>PG1=110,08 lei/buc =>PG1
fact
= 110,08 x 1,24 => PG1
fact
=136,50 lei/ buc
Adaos comercial angosist 1 la desfacere: ACD1=30% PG1 = 33,02 lei/ buc
Pret cu amanuntul: PA = PG1 + ACD1= 143,10 lei / buc => PA
fact
=143,10 x 1,24 => PA
fact
=177,45 lei/ buc

Adaos comercial angrosist 2: ACG2=15% PI = 15,01 lei/ buc
Pret angrosist 2: PG2 = PI + ACG2 =>PG2=115,08 lei/buc =>PG2
fact
= 115,08 x 1,24 => PG2
fact
=142,70 lei/ buc
Adaos comercial detailist: ACD2=PA- PG2 => ACD2=143,10 115,08= 28,02 lei/ buc
=> ACD2 = 28,02/ 115,08 = 0,243 24%

Total TVA incasat la bugetul de stat: 34,35 lei/ buc
Din care:
TVA
vama
= Pi
fact
Pi= 17,51 lei/ buc
TVA
importator
= ACIx 24% = 6,51 lei/ buc
varianta 1 angrosistul 1 vinde prin propriul magazin: TVA
angrosist1
= ACG1x 24% = 2,40 lei/ buc
TVA
detailist1
= ACD1x 24% = 7,92 lei/ buc

varianta 2 angrosistul 2 vinde catre detailist: TVA
angrosist2
= ACG2x 24% = 3,60 lei/ buc
TVA
detailist2
= ACD2x 24% =6,72 lei/ buc

TVA cuprins in pretul cu amanuntul pe baza cotei recalculate:
TVA = PA
fact
x cota TVA/ (100+ cota TVA) = 177,45 x 24 / (100+24) = 34,45 lei/ buc