Sunteți pe pagina 1din 2

10 0

9 0
8 0 A
7 0 B
6 0 C
5 0
9 = asociere puternica 4 0 min max
3 = asociere normala 3 0
1 = asociere slaba 2 0
0 = lipsa asociere 1 0
I
m
p
o
r
t
a
n

1
.

2
.
3
.
4
.
5
.

6
.
7
.

8
.
9
.

1
0
.

1 2 3 4 5
D
e
t
e
r
m
i
n
a
r
e

v
a
l
o
a
r
e

s
c
o
p
E
f
e
c
t
u
l

a
s
u
p
r
a


v
a
l
o
r
i
i

d
e

v
a
n
z
a
r
e
D
e
t
e
r
m
i
n
a
r
e

p
o
n
d
e
r
e

c
l
i
e
n
t
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Unitati de masura 2- ridicat
1
1- redus
2
3
4
5
Determinarea valorii
scop
Suma importantei c. tehnice 0
Ponderea de influenta a c. Tehnice
Ponderea absoluta a c. Tehnice 0 = sum (Imp x CT1)
Factor absolut raport
Ponderea relativa a c. Tehnice 0 = sum( CT1 x pondere client )
Factor relativ raport
Determinarea
Caracteristicilor prin
metoda QFD
Evaluarea
competitivitatii la
clienti
Evaluarea competitivitatii la
caracteristicile tehnice
10 0
9 0
8 0
A
7 0 Frigider
B
6 0
C
5 0
9 = asociere puternica
4 0
min max
3 = asociere normala
3 0
1 = asociere slaba
2 0
0 = lipsa asociere
1 0
I
m
p
o
r
t
a
n

1
.

S
u
p
r
a
f
a
t
a

p
l
a
n
a

d
e

s
t
i
c
l
a
2
.
D
e
n
s
i
t
a
t
e

m
a
t
e
r
i
a
l

3
.

V
o
l
u
m
e

d
i
f
e
r
i
t
e

4
.

D
i
s
t
a
n
t
a

r
a
f
t
u
r
i
1 2 3 4 5
D
e
t
e
r
m
i
n
a
r
e

v
a
l
o
a
r
e

s
c
o
p
E
f
e
c
t
u
l

a
s
u
p
r
a


v
a
l
o
r
i
i

d
e

v
a
n
z
a
r
e
D
e
t
e
r
m
i
n
a
r
e

p
o
n
d
e
r
e

c
l
i
e
n
t
1 Sa aiba rafturi dedicate 3 3 A B C
4 2 24
2 Sa aiba rafturi materiale diferite 3 3
3 Sa aiba comp. dedicate 9 9
4 Sa fie comp pozitionate diferit 1 1
5 Sa nu se strice mancarea 9 9
6 Sa inghete bine 9 9
Unitati de masura mm
2
g/mm
3
l mm gr C gr C ore/zi A/h mm mm
2-ridicat
1
1- redus
2
3 C
4 B
5 A
Determinarea valorii scop 5
Suma importantei c. tehnice
Ponderea de influenta a c. Tehnice
Ponderea absoluta a c. Tehnice = sum (Imp x CT1)
Factor absolut
Ponderea relativa a c. Tehnice = sum( CT1 x pondere client )
Factor relativ
Determinarea valorii scop Se determina prin alegere pe o scala de la 1 la 5 unde dorim sa pozitionam caracteristica
Suma importantei c. tehnice
Se determina prin insumarea valorilor acordate CT
Ponderea de influenta a c. Tehnice
Se determina prin raportarea sumei CT la suma totala
Ponderea absoluta a c. Tehnice
Se determina prin suma produselor Importantei CC si CT
Factor absolut
Se determina prin raportarea Ponderii Absolute totale la suma lor
Ponderea relativa a c. Tehnice
Se determina prin suma produselor CT si Determinarea ponderii Clientilor
Factor relativ
Se determina prin raportarea Ponderii Relative a CT la suma lor
CC = caracteristici clienti
Valori scop 1 = caracteristica nu se schimba
CT = caracteristici tehnice
la CT 3 = caracteristica se va fi imbunatatita
5 = caracteristica va fi mai buna decat concurenta
Pentru imbunatatire se tine cont de Factorul Relativ si Factorul Absolut incepand cu valoarea cea mai mare si se actioneaza asupra
acelei CT. Imbunata se continua in ordine descrescatoare a valorii.
Evaluarea
competitivitatii la
clienti
Evaluarea competitivitatii la
caracteristicile tehnice
Determinarea Caracteristicilor prin
metoda QFD