Sunteți pe pagina 1din 4

III

(Alte acte)
SPAIUL ECONOMIC EUROPEAN
DECIZIA NR. 153/2013 A COMITETULUI MIXT AL SEE
din 8 octombrie 2013
de modificare a anexei I (Chestiuni veterinare i fitosanitare) la Acordul privind SEE
COMITETUL MIXT AL SEE,
avnd n vedere Acordul privind Spaiul Economic European
(Acordul privind SEE), n special articolul 98,
ntruct:
(1) Regulamentul de punere n aplicare (UE) nr. 1195/2012
al Comisiei din 13 decembrie 2012 privind autorizarea
unui preparat de endo-1,4-beta-xilanaz produs de
Trichoderma koningii (MUCL 39203) pentru curcani
pentru ngrat i curcani de reproducie (titularul auto
rizaiei: Lyven) (
1
) trebuie ncorporat n Acordul privind
SEE.
(2) Regulamentul de punere n aplicare (UE) nr. 1196/2012
al Comisiei din 13 decembrie 2012 de modificare a
Regulamentului (UE) nr. 9/2010 n ceea ce privete
coninutul minim al unui preparat de endo-1,4-beta-
xilanaz produs de Trichoderma reesei (ATCC PTA
5588) ca aditiv furajer n hrana ginilor outoare
(titularul autorizaiei: Danisco Animal Nutrition) (
2
)
trebuie ncorporat n Acordul privind SEE.
(3) Regulamentul de punere n aplicare (UE) nr. 1206/2012
al Comisiei din 14 decembrie 2012 privind autorizarea
unui preparat de endo-1,4-beta-xilanaz produs de
Aspergillus oryzae (DSM 10287) ca aditiv furajer pentru
hrana psrilor de curte pentru ngrare, a purceilor
nrcai i a porcilor pentru ngrare i de modificare
a Regulamentelor (CE) nr. 1332/2004 i (CE)
nr. 2036/2005 (titularul autorizaiei: DSM Nutritional
Products) (
3
) trebuie ncorporat n Acordul privind SEE.
(4) Regulamentul de punere n aplicare (UE) nr. 1265/2012
al Comisiei din 17 decembrie 2012 de modificare a
Regulamentului de punere n aplicare (UE) nr. 837/2012
n ceea ce privete activitatea minim a unui preparat de
6-fitaz produs de Aspergillus oryzae (DSM 22594) ca
aditiv furajer pentru psri de curte, purcei nrcai,
porci pentru ngrat i scroafe (titularul autorizaiei:
DSM Nutritional Products) (
4
) trebuie ncorporat n
Acordul privind SEE.
(5) Regulamentul (UE) nr. 51/2013 al Comisiei din
16 ianuarie 2013 de modificare a Regulamentului (CE)
nr. 152/2009 n ceea ce privete metodele de analiz
pentru determinarea constituenilor de origine animal
pentru controlul oficial al furajelor (
5
), astfel cum a fost
rectificat prin JO L 62, 6.3.2013, p. 36, trebuie
ncorporat n Acordul privind SEE.
(6) Regulamentul (UE) nr. 68/2013 al Comisiei din
16 ianuarie 2013 privind Catalogul cu materii prime
pentru furaje (
6
) trebuie ncorporat n Acordul privind
SEE.
(7) Regulamentul de punere n aplicare (UE) nr. 95/2013 al
Comisiei din 1 februarie 2013 privind autorizarea unui
preparat de Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M ca
aditiv furajer pentru toi petii n afar de salmonide
(titularul autorizaiei Lallemand SAS) (
7
) trebuie
ncorporat n Acordul privind SEE.
(8) Regulamentul de punere n aplicare (UE) nr. 96/2013 al
Comisiei din 1 februarie 2013 privind autorizarea unui
preparat de Lactobacillus buchneri NCIMB 30139 i a unui
preparat de Lactobacillus casei ATTC PTA 6135 ca aditivi
furajeri pentru hrana tuturor speciilor de animale (
8
)
trebuie ncorporat n Acordul privind SEE.
RO
27.2.2014 Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 58/1
(
1
) JO L 342, 14.12.2012, p. 23.
(
2
) JO L 342, 14.12.2012, p. 25.
(
3
) JO L 347, 15.12.2012, p. 12.
(
4
) JO L 356, 22.12.2012, p. 61.
(
5
) JO L 20, 23.1.2013, p. 33.
(
6
) JO L 29, 30.1.2013, p. 1.
(
7
) JO L 33, 2.2.2013, p. 19.
(
8
) JO L 33, 2.2.2013, p. 21.
(9) Regulamentul de punere n aplicare (UE) nr. 103/2013 al
Comisiei din 4 februarie 2013 de modificare a Regula
mentului (CE) nr. 786/2007 n ceea ce privete numele
titularului autorizaiei unui preparat de endo-1,4-beta-
mannanase EC 3.2.1.78 (Hemicell) (
1
) trebuie ncorporat
n Acordul privind SEE.
(10) Regulamentul de punere n aplicare (UE) nr. 105/2013 al
Comisiei din 4 februarie 2013 de modificare a Regula
mentului de punere n aplicare (UE) nr. 371/2011 n ceea
ce privete numele titularului autorizaiei preparatului
dimetilglicin sare de sodiu (
2
) trebuie ncorporat n
Acordul privind SEE.
(11) Regulamentul (UE) nr. 107/2013 al Comisiei din
5 februarie 2013 de modificare a anexei I la Directiva
2002/32/CE a Parlamentului European i a Consiliului n
ceea ce privete nivelurile maxime de melamin din
hrana pentru animale de companie ambalat n
conserve (
3
) trebuie ncorporat n Acordul privind SEE.
(12) Regulamentul de punere n aplicare (UE) nr. 159/2013 al
Comisiei din 21 februarie 2013 privind autorizarea unui
preparat de benzoat de sodiu, acid propionic i propionat
de sodiu ca aditiv furajer n hrana porcilor, a pasrilor de
curte, a bovinelor, a oilor, a caprelor, a iepurilor i a
cailor, precum i de modificare a Regulamentelor (CE)
nr. 1876/2006 i (CE) nr. 757/2007 (
4
) trebuie
ncorporat n Acordul privind SEE.
(13) Regulamentul de punere n aplicare (UE) nr. 160/2013 al
Comisiei din 21 februarie 2013 de modificare a Regula
mentelor (CE) nr. 162/2003, (CE) nr. 971/2008, (UE)
nr. 1118/2010, (UE) nr. 169/2011 i a Regulamentului
de punere n aplicare (UE) nr. 888/2011 n ceea ce
privete numele titularului autorizaiei pentru diclazurilul
din hrana pentru animale (
5
) trebuie ncorporat n
Acordul privind SEE.
(14) Regulamentul de punere n aplicare (UE) nr. 161/2013 al
Comisiei din 21 februarie 2013 privind autorizarea unui
preparat de hidroxid de sodiu ca aditiv pentru hrana
pisicilor, a cinilor i a petilor ornamentali (
6
) trebuie
ncorporat n Acordul privind SEE.
(15) Regulamentul (UE) nr. 68/2013 abrog Regulamentul
(UE) nr. 575/2011 al Comisiei (
7
), care este ncorporat
n Acordul privind SEE i care, prin urmare, trebuie
abrogat n conformitate cu Acordul privind SEE.
(16) Prezenta decizie se refer la legislaia privind hrana
pentru animale. Legislaia privind hrana pentru animale
nu se aplic Liechtensteinului atta timp ct aplicarea
Acordului ntre Comunitatea European i Confederaia
Elveian privind comerul de produse agricole se extinde
la Liechtenstein, astfel cum s-a prevzut n adaptrile
sectoriale ale anexei I la Acordul privind SEE. Prin
urmare, prezenta decizie nu se aplic Liechtensteinului.
(17) Prin urmare, anexa I la Acordul privind SEE ar trebui
modificat n consecin,
ADOPT PREZENTA DECIZIE:
Articolul 1
n anexa I la Acordul privind SEE, capitolul II se modific dup
cum urmeaz:
1. la punctul 1zu [Regulamentul (CE) nr. 1332/2004 al
Comisiei] se adaug urmtorul text:
astfel cum a fost modificat prin:
32012 R 1206: Regulamentul de punere n aplicare
(UE) nr. 1206/2012 al Comisiei din 14 decembrie
2012 (JO L 347, 15.12.2012, p. 12).;
2. la punctul 1zzs [Regulamentul (CE) nr. 2036/2005 al
Comisiei] se adaug urmtoarea liniu:
32012 R 1206: Regulamentul de punere n aplicare
(UE) nr. 1206/2012 al Comisiei din 14 decembrie
2012 (JO L 347, 15.12.2012, p. 12).;
3. la punctul 1zzzf [Regulamentul (CE) nr. 1876/2006 al
Comisiei] se adaug urmtoarea liniu:
32013 R 0159: Regulamentul de punere n aplicare
(UE) nr. 159/2013 al Comisiei din 21 februarie 2013
(JO L 49, 22.2.2013, p. 47).;
4. la punctul 1zzzu [Regulamentul (CE) nr. 757/2007 al
Comisiei] se adaug urmtorul text:
astfel cum a fost modificat prin:
32013 R 0159: Regulamentul de punere n aplicare
(UE) nr. 159/2013 al Comisiei din 21 februarie 2013
(JO L 49, 22.2.2013, p. 47).;
RO
L 58/2 Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 27.2.2014
(
1
) JO L 34, 5.2.2013, p. 12.
(
2
) JO L 34, 5.2.2013, p. 15.
(
3
) JO L 35, 6.2.2013, p. 1.
(
4
) JO L 49, 22.2.2013, p. 47.
(
5
) JO L 49, 22.2.2013, p. 50.
(
6
) JO L 49, 22.2.2013, p. 52.
(
7
) JO L 159, 17.6.2011, p. 25.
5. la punctul 1zzzw [Regulamentul (CE) nr. 786/2007 al
Comisiei] se adaug urmtorul text:
astfel cum a fost modificat prin:
32013 R 0103: Regulamentul de punere n aplicare
(UE) nr. 103/2013 al Comisiei din 4 februarie 2013
(JO L 34, 5.2.2013, p. 12).;
6. la punctele 1zzzzt [Regulamentul (CE) nr. 971/2008 al
Comisiei] 2q [Regulamentul (UE) nr. 1118/2010 al Comi
siei], 2zo [Regulamentul de punere n aplicare (UE)
nr. 888/2011 al Comisiei] i 2zv [Regulamentul (UE)
nr. 169/2011 al Comisiei] se adaug urmtorul text:
astfel cum a fost modificat prin:
32013 R 0160: Regulamentul de punere n aplicare
(UE) nr. 160/2013 al Comisiei din 21 februarie 2013
(JO L 49, 22.2.2013, p. 50).;
7. la punctul 1zzzzzx [Regulamentul (UE) nr. 9/2010 al
Comisiei] se adaug urmtorul text:
astfel cum a fost modificat prin:
32012 R 1196: Regulamentul de punere n aplicare
(UE) nr. 1196/2012 al Comisiei din 13 decembrie
2012 (JO L 342, 14.12.2012, p. 25).;
8. la punctul 2za [Regulamentul de punere n aplicare (UE)
nr. 371/2011 al Comisiei] se adaug urmtorul text:
astfel cum a fost modificat prin:
32013 R 0105: Regulamentul de punere n aplicare
(UE) nr. 105/2013 al Comisiei din 4 februarie 2013
(JO L 34, 5.2.2013, p. 15).;
9. la punctul 31o [Regulamentul (CE) nr. 152/2009 al
Comisiei] se adaug urmtoarea liniu:
32013 R 0051: Regulamentul (UE) nr. 51/2013 al
Comisiei din 16 ianuarie 2013 (JO L 20, 23.1.2013,
p. 33), astfel cum a fost rectificat prin JO L 62,
6.3.2013, p. 36.;
10. la punctul 33 (Directiva 2002/32/CE a Parlamentului
European i a Consiliului) se adaug urmtoarea liniu:
32013 R 0107: Regulamentul (UE) nr. 107/2013 al
Comisiei din 5 februarie 2013 (JO L 35, 6.2.2013,
p. 1).;
11. la punctul 37 [Regulamentul (CE) nr. 162/2003 al
Comisiei] se adaug urmtoarea liniu:
32013 R 0160: Regulamentul de punere n aplicare
(UE) nr. 160/2013 al Comisiei din 21 februarie 2013
(JO L 49, 22.2.2013, p. 50).;
12. textul de la punctul 51 [Regulamentul (UE) nr. 575/2011 al
Comisiei] se nlocuiete cu urmtorul text:
32013 R 0068: Regulamentul (UE) nr. 68/2013 al
Comisiei din 16 ianuarie 2013 privind Catalogul cu
materii prime pentru furaje (JO L 29, 30.1.2013, p. 1).;
13. la punctul 55 [Regulamentul de punere n aplicare (UE)
nr. 837/2012 al Comisiei] se adaug urmtorul text:
astfel cum a fost modificat prin:
32012 R 1265: Regulamentul de punere n aplicare
(UE) nr. 1265/2012 al Comisiei din 17 decembrie
2012 (JO L 356, 22.12.2012, p. 61).;
14. dup punctul 72 [Regulamentul de punere n aplicare (UE)
nr. 1119/2012 al Comisiei] se introduc urmtoarele puncte:
73. 32012 R 1195: Regulamentul de punere n aplicare
(UE) nr. 1195/2012 al Comisiei din 13 decembrie
2012 privind autorizarea unui preparat de endo-1,4-
beta-xilanaz produs de Trichoderma koningii (MUCL
39203) pentru curcani pentru ngrat i curcani de
reproducie (titularul autorizaiei: Lyven) (JO L 342,
14.12.2012, p. 23).
74. 32012 R 1206: Regulamentul de punere n aplicare
(UE) nr. 1206/2012 al Comisiei din 14 decembrie
2012 privind autorizarea unui preparat de endo-1,4-
beta-xilanaz produs de Aspergillus oryzae (DSM
10287) ca aditiv furajer pentru hrana psrilor de
curte pentru ngrare, a purceilor nrcai i a
porcilor pentru ngrare i de modificare a Regula
mentelor (CE) nr. 1332/2004 i (CE) nr. 2036/2005
(titularul autorizaiei: DSM Nutritional Products)
(JO L 347, 15.12.2012, p. 12).
75. 32013 R 0095: Regulamentul de punere n aplicare
(UE) nr. 95/2013 al Comisiei din 1 februarie 2013
privind autorizarea unui preparat de Pediococcus acidi
lactici CNCM MA 18/5M ca aditiv furajer pentru toi
petii n afar de salmonide (titularul autorizaiei
Lallemand SAS) (JO L 33, 2.2.2013, p. 19).
RO
27.2.2014 Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 58/3
76. 32013 R 0096: Regulamentul de punere n aplicare
(UE) nr. 96/2013 al Comisiei din 1 februarie 2013
privind autorizarea unui preparat de Lactobacillus
buchneri NCIMB 30139 i a unui preparat de Lactoba
cillus casei ATTC PTA 6135 ca aditivi furajeri pentru
hrana tuturor speciilor de animale (JO L 33, 2.2.2013,
p. 21).
77. 32013 R 0159: Regulamentul de punere n aplicare
(UE) nr. 159/2013 al Comisiei din 21 februarie 2013
privind autorizarea unui preparat de benzoat de sodiu,
acid propionic i propionat de sodiu ca aditiv furajer
n hrana porcilor, a pasrilor de curte, a bovinelor, a
oilor, a caprelor, a iepurilor i a cailor, precum i de
modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1876/2006 i
(CE) nr. 757/2007 (JO L 49, 22.2.2013, p. 47).
78. 32013 R 0161: Regulamentul de punere n aplicare
(UE) nr. 161/2013 al Comisiei din 21 februarie 2013
privind autorizarea unui preparat de hidroxid de sodiu
ca aditiv pentru hrana pisicilor, a cinilor i a petilor
ornamentali (JO L 49, 22.2.2013, p. 52).
Articolul 2
Textele Regulamentelor de punere n aplicare (UE)
nr. 1195/2012, (UE) nr. 1196/2012, (UE) nr. 1206/2012 i
(UE) nr. 1265/2012, ale Regulamentelor (UE) nr. 51/2013,
astfel cum a fost rectificat prin JO L 62, 6.3.2013, p. 36, i
(UE) nr. 68/2013, ale Regulamentelor de punere n aplicare (UE)
nr. 95/2013, (UE) nr. 96/2013, (UE) nr. 103/2013 i (UE)
nr. 105/2013, ale Regulamentului (UE) nr. 107/2013 i ale
Regulamentelor de punere n aplicare (UE) nr. 159/2013, (UE)
nr. 160/2013 i (UE) nr. 161/2013 n limbile islandez i
norvegian, care urmeaz s fie publicate n suplimentul SEE
la Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, sunt autentice.
Articolul 3
Prezenta decizie intr n vigoare la 9 octombrie 2013, cu
condiia s se fi efectuat toate notificrile prevzute la
articolul 103 alineatul (1) din Acordul privind SEE (*).
Articolul 4
Prezenta decizie se public n seciunea SEE i n suplimentul
SEE ale Jurnalului Oficial al Uniunii Europene.
Adoptat la Bruxelles, 8 octombrie 2013.
Pentru Comitetul mixt al SEE
Preedintele
Thrir IBSEN
RO
L 58/4 Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 27.2.2014
(*) Nu au fost semnalate obligaii constituionale.