Sunteți pe pagina 1din 11

DECIZIA COMISIEI

din 6 martie 2014


de actualizare a anexei la Acordul monetar dintre Uniunea European i Republica San Marino
(2014/C 73/05)
COMISIA EUROPEAN,
avnd n vedere Tratatul privind funcionarea Uniunii Europene,
avnd n vedere Acordul monetar din 27 martie 2012 dintre
Uniunea European i Republica San Marino, n special
articolul 8 alineatul (5),
ntruct:
(1) Articolul 8 din Acordul monetar dintre Uniunea
European i Republica San Marino (denumit n
continuare acordul monetar) impune Republicii San
Marino obligaia de a implementa actele juridice ale
Uniunii privind bancnotele i monedele euro, legislaia
bancar i financiar, prevenirea splrii banilor,
prevenirea fraudei i a falsificrii mijloacelor de plat n
numerar i fr numerar, medaliile i jetoanele i cerinele
de raportare statistic. Actele respective sunt enumerate
n anexa la acordul monetar.
(2) Actualizarea anexei ar trebui s re realizeze n confor
mitate cu articolul 8 alineatul (5) din acordul monetar,
care prevede c anexa trebuie modificat anual de ctre
Comisie pentru a lua n considerare noile acte juridice i
norme relevante ale UE, precum i modificrile actelor
juridice i ale normelor existente.
(3) n anex au fost adugate douzeci de acte juridice:
1. Regulamentul (UE) nr. 566/2012 al Consiliului din
18 iunie 2012 de modificare a Regulamentului (CE)
nr. 975/98 privind valorile nominale i specificaiile
tehnice ale monedelor euro ce urmeaz s intre n
circulaie;
2. Regulamentul (UE) nr. 651/2012 al Parlamentului
European i al Consiliului din 4 iulie 2012 privind
emiterea de monede euro;
3. Orientarea BCE/2013/11 a Bncii Centrale Europene
din 19 aprilie 2013 de modificare a Orientrii
BCE/2003/5 privind aplicarea unor msuri pentru
combaterea reproducerilor neconforme de bancnote
euro, precum i schimbul i retragerea bancnotelor
euro;
4. Decizia BCE/2013/10 a Bncii Centrale Europene din
19 aprilie 2013 de modificare a Deciziei
BCE/2003/4 privind valorile nominale, specificaiile,
reproducerea, schimbul i retragerea bancnotelor
euro;
5. Decizia BCE/2012/19 a Bncii Centrale Europene din
7 septembrie 2012 de modificare a Deciziei
BCE/2010/14 privind verificarea autenticitii i a
calitii i repunerea n circulaie a bancnotelor
euro (2012/507/UE);
6. Regulamentul (UE) nr. 1214/2011 al Parlamentului
European i al Consiliului din 16 noiembrie 2011
privind transportul rutier transfrontalier profesionist
de numerar n euro ntre statele membre din zona
euro (Regulamentul CIT);
7. Decizia-cadru 2005/212/JAI a Consiliului din
24 februarie 2005 privind confiscarea produselor, a
instrumentelor i a bunurilor avnd legtur cu
infraciunea;
8. Directiva 2013/36/UE a Parlamentului European i a
Consiliului din 26 iunie 2013 cu privire la accesul la
activitatea instituiilor de credit i supravegherea
prudenial a instituiilor de credit i a firmelor de
investiii, de modificare a Directivei 2002/87/CE i
de abrogare a Directivelor 2006/48/CE i
2006/49/CE;
9. Regulamentul (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului
European i al Consiliului din 26 iunie 2013
privind cerinele prudeniale pentru instituiile de
credit i societile de investiii i de modificare a
Regulamentului (UE) nr. 648/2012;
10. Regulamentul (UE) nr. 260/2012 al Parlamentului
European i al Consiliului din 14 martie 2012 de
stabilire a cerinelor tehnice i comerciale aplicabile
operaiunilor de transfer de credit i de debitare
direct n euro i de modificare a Regulamentului
(CE) nr. 924/2009;
11. Regulamentul (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului
European i al Consiliului din 4 iulie 2012 privind
instrumentele financiare derivate extrabursiere,
contraprile centrale i registrele centrale de tran
zacii;
12. Regulamentul delegat (UE) nr. 148/2013 al Comisiei
din 19 decembrie 2012 de completare a Regula
mentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului
European i al Consiliului privind instrumentele
financiare derivate extrabursiere, contraprile
centrale i registrele centrale de tranzacii n ceea
ce privete standardele tehnice de reglementare
privind detaliile minime ale datelor care trebuie
raportate registrelor centrale de tranzacii;
13. Regulamentul delegat (UE) nr. 149/2013 al Comisiei
din 19 decembrie 2012 de completare a Regula
mentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului
European i al Consiliului n ceea ce privete stan
dardele tehnice de reglementare referitoare la
dispoziiile n materie de compensare indirect,
obligaia de compensare, registrul public, accesul la
un loc de tranzacionare, contraprile nefinanciare i
tehnicile de atenuare a riscurilor pentru contractele
derivate extrabursiere care nu sunt compensate prin
CPC;
RO
C 73/18 Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 12.3.2014
14. Regulamentul delegat (UE) nr. 150/2013 al Comisiei
din 19 decembrie 2012 de completare a Regula
mentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului
European i al Consiliului privind instrumentele
financiare derivate extrabursiere, contraprile
centrale i registrele centrale de tranzacii n ceea
ce privete standarde tehnice de reglementare n
care se precizeaz detaliile cererii de nregistrare ca
registru central de tranzacii;
15. Regulamentul delegat (UE) nr. 151/2013 al Comisiei
din 19 decembrie 2012 de completare a Regula
mentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului
European i al Consiliului privind instrumentele
financiare derivate extrabursiere, contraprile
centrale i registrele centrale de tranzacii, n ceea
ce privete standarde tehnice de reglementare care
s precizeze datele care urmeaz s fie publicate i
puse la dispoziie de registrele centrale de tranzacii
i standarde operaionale pentru agregarea,
compararea i accesarea datelor;
16. Regulamentul delegat (UE) nr. 152/2013 al Comisiei
din 19 decembrie 2012 de completare a Regula
mentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului
European i al Consiliului n ceea ce privete stan
dardele tehnice de reglementare privind cerinele de
capital pentru contraprile centrale;
17. Regulamentul delegat (UE) nr. 153/2013 al Comisiei
din 19 decembrie 2012 privind completarea Regu
lamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului
European i al Consiliului, n ceea ce privete
standarde tehnice de reglementare privind cerinele
pentru contraprile centrale;
18. Regulamentul de punere n aplicare (UE) nr.
1247/2012 al Comisiei din 19 decembrie 2012 de
stabilire a unor standarde tehnice de punere n
aplicare n ceea ce privete formatul i frecvena
rapoartelor de tranzacie transmise ctre registrele
centrale de tranzacii n conformitate cu Regula
mentul (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului
European i al Consiliului privind instrumentele
financiare derivate extrabursiere, contraprile
centrale i registrele centrale de tranzacii;
19. Regulamentul de punere n aplicare (UE) nr.
1248/2012 al Comisiei din 19 decembrie 2012 de
stabilire a unor standarde tehnice de punere n
aplicare n ceea ce privete formatul cererilor de
nregistrare a registrelor centrale de tranzacii n
conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 648/2012
al Parlamentului European i al Consiliului privind
instrumentele financiare derivate extrabursiere,
contraprile centrale i registrele centrale de tran
zacii;
20. Regulamentul de punere n aplicare (UE) nr.
1249/2012 al Comisiei din 19 decembrie 2012 de
stabilire a standardelor tehnice de punere n aplicare
n ceea ce privete formatul evidenelor care trebuie
pstrate de contraprile centrale n conformitate cu
Regulamentul (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului
European i al Consiliului privind instrumentele
financiare derivate extrabursiere, contraprile
centrale i registrele centrale de tranzacii.
(4) Dou acte juridice au fost eliminate din anex, deoarece
au fost abrogate prin Directiva 2013/36/UE a Parla
mentului European i a Consiliului din 26 iunie 2013
cu privire la accesul la activitatea instituiilor de credit i
supravegherea prudenial a instituiilor de credit i a
firmelor de investiii:
1. Directiva 2006/49/CE a Parlamentului European i a
Consiliului din 14 iunie 2006 privind rata de adecvare
a capitalului ntreprinderilor de investiii i al insti
tuiilor de credit (reformare);
2. Directiva 2006/48/CE a Parlamentului European i a
Consiliului din 14 iunie 2006 privind iniierea i exer
citarea activitii instituiilor de credit (reformare).
(5) Prin urmare, se impune ca anexa la acordul monetar s
fie modificat n consecin,
ADOPT PREZENTA DECIZIE:
Articol unic
Anexa la Acordul monetar dintre Uniunea European i
Republica San Marino se nlocuiete cu anexa la prezenta
decizie.
Prezenta decizie intr n vigoare n ziua urmtoare datei
publicrii n Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.
Adoptat la Bruxelles, 6 martie 2014.
Pentru Comisie
Preedintele
Jos Manuel BARROSO
RO
12.3.2014 Jurnalul Oficial al Uniunii Europene C 73/19
ANEX
Dispoziii juridice care trebuie implementate
Termen de
implementare
Prevenirea splrii banilor
Directiva 2005/60/CE a Parlamentului European i a Consiliului din 26 octombrie 2005
privind prevenirea utilizrii sistemului financiar n scopul splrii banilor i finanrii tero
rismului (JO L 309, 25.11.2005, p. 15)
Modificat prin:
Directiva 2007/64/CE a Parlamentului European i a Consiliului din 13 noiembrie 2007
privind serviciile de plat n cadrul pieei interne, de modificare a Directivelor 97/7/CE,
2002/65/CE, 2005/60/CE i 2006/48/CE i de abrogare a Directivei 97/5/CE (JO L 319,
5.12.2007, p. 1)
Directiva 2008/20/CE a Parlamentului European i a Consiliului din 11 martie 2008 de
modificare a Directivei 2005/60/CE privind prevenirea utilizrii sistemului financiar n
scopul splrii banilor i al finanrii terorismului, n ceea ce privete competenele de
executare conferite Comisiei (JO L 76, 19.3.2008, p. 46)
Directiva 2009/110/CE a Parlamentului European i a Consiliului din 16 septembrie 2009
privind accesul la activitate, desfurarea i supravegherea prudenial a activitii instituiilor
emitente de moned electronic, de modificare a Directivelor 2005/60/CE i 2006/48/CE i
de abrogare a Directivei 2000/46/CE (JO L 267, 10.10.2009, p. 7)
Directiva 2010/78/UE a Parlamentului European i a Consiliului din 24 noiembrie 2010 de
modificare a Directivelor 98/26/CE, 2002/87/CE, 2003/6/CE, 2003/41/CE, 2003/71/CE,
2004/39/CE, 2004/109/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, 2006/49/CE i 2009/65/CE cu
privire la competenele Autoritii europene de supraveghere (Autoritatea bancar european),
ale Autoritii europene de supraveghere (Autoritatea european pentru asigurri i pensii
ocupaionale) i ale Autoritii europene de supraveghere (Autoritatea european pentru
valori mobiliare i piee) (JO L 331, 15.12.2010, p. 120)
Completat prin:
Decizia 2007/845/JAI a Consiliului din 6 decembrie 2007 privind cooperarea dintre oficiile
de recuperare a creanelor din statele membre n domeniul urmririi i identificrii produselor
provenite din svrirea de infraciuni sau a altor bunuri avnd legtur cu infraciunile
(JO L 332, 18.12.2007, p. 103)
Directiva 2006/70/CE a Comisiei din 1 august 2006 de stabilire a msurilor de punere n
aplicare a Directivei 2005/60/CE a Parlamentului European i a Consiliului n ceea ce privete
definiia persoanelor expuse politic i criteriile tehnice de aplicare a procedurilor simplificate
de precauie privind clientela, precum i de exonerare pe motivul unei activiti financiare
desfurate n mod ocazional sau la scar foarte limitat (JO L 214, 4.8.2006, p. 29)
Regulamentul (CE) nr. 1781/2006 al Parlamentului European i al Consiliului din
15 noiembrie 2006 cu privire la informaiile privind pltitorul care nsoesc transferurile
de fonduri (JO L 345, 8.12.2006, p. 1)
Rectificare la Regulamentul (CE) nr. 1781/2006 al Parlamentului European i al Consiliului
din 15 noiembrie 2006 cu privire la informaiile privind pltitorul care nsoesc transferurile
de fonduri (JO L 345, 8.12.2006-JO L 323, 8.12.2007, p. 59)
Regulamentul (CE) nr. 1889/2005 al Parlamentului European i al Consiliului din
26 octombrie 2005 privind controlul numerarului la intrarea sau ieirea din Comunitate
(JO L 309, 25.11.2005, p. 9)
Decizia-cadru 2001/500/JAI a Consiliului din 26 iunie 2001 privind splarea banilor, iden
tificarea, urmrirea, nghearea, sechestrarea i confiscarea instrumentelor i produselor
infraciunii (JO L 182, 5.7.2001, p. 1)
1 septembrie 2013
Decizia 2000/642/JAI a Consiliului din 17 octombrie 2000 privind acordurile de cooperare
ntre unitile de informaii financiare ale statelor membre n ceea ce privete schimbul de
informaii (JO L 271, 24.10.2000, p. 4)
1 septembrie 2013
Decizia-cadru 2005/212/JAI a Consiliului din 24 februarie 2005 privind confiscarea produ
selor, a instrumentelor i a bunurilor avnd legtur cu infraciunea, JO L 68, 15.3.2005,
p. 49
1 octombrie 2014 (*)
RO
C 73/20 Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 12.3.2014
Dispoziii juridice care trebuie implementate
Termen de
implementare
Prevenirea fraudei i a falsificrii
Regulamentul (CE) nr. 1338/2001 al Consiliului din 28 iunie 2001 de definire a msurilor
necesare proteciei monedei euro mpotriva falsificrii (JO L 181, 4.7.2001, p. 6)
Modificat prin:
Regulamentul (CE) nr. 44/2009 al Consiliului din 18 decembrie 2008 de modificare a
Regulamentului (CE) nr. 1338/2001 de definire a msurilor necesare proteciei monedei
euro mpotriva falsificrii (JO L 17, 22.1.2009, p. 1)
1 septembrie 2013
Decizia 2003/861/CE a Consiliului din 8 decembrie 2003 privind analiza i cooperarea cu
privire la monedele euro falsificate, JO L 325, 12.12.2003, p. 44
1 septembrie 2013
Regulamentul (CE) nr. 2182/2004 al Consiliului din 6 decembrie 2004 privind medaliile i
jetoanele similare monedelor euro (JO L 373, 21.12.2004, p. 1)
Modificat prin:
Regulamentul (CE) nr. 46/2009 al Consiliului din 18 decembrie 2008 de modificare a
Regulamentului (CE) nr. 2182/2004 privind medaliile i jetoanele similare monedelor euro
(JO L 17, 22.1.2009, p. 5)
1 septembrie 2013
Decizia-cadru 2000/383/JAI a Consiliului din 29 mai 2000 privind consolidarea, prin
sanciuni penale i de alt natur, a proteciei mpotriva falsificrii, cu ocazia introducerii
monedei euro (JO L 140, 14.6.2000, p. 1)
Modificat prin:
Decizia-cadru 2001/888/JAI a Consiliului din 6 decembrie 2001 de modificare a Deciziei-
cadru 2000/383/JAI privind consolidarea proteciei mpotriva falsificrii, prin sanciuni penale
i de alt natur, cu ocazia introducerii monedei euro (JO L 329, 14.12.2001, p. 3)
1 septembrie 2013
Decizia 2001/887/JAI a Consiliului din 6 decembrie 2001 privind protecia monedei euro
mpotriva falsificrii (JO L 329, 14.12.2001, p. 1)
1 septembrie 2013
Decizia-cadru 2001/413/JAI a Consiliului din 28 mai 2001 de combatere a fraudei i a
falsificrii mijloacelor de plat, altele dect numerarul (JO L 149, 2.6.2001, p. 1)
1 septembrie 2013
Norme referitoare la bancnotele i monedele euro
Regulamentul (CE) nr. 975/98 al Consiliului din 3 mai 1998 privind valorile nominale i
specificaiile tehnice ale monedelor euro ce urmeaz s intre n circulaie (JO L 139,
11.5.1998, p. 6)
1 septembrie 2013
Modificat prin:
Regulamentul (CE) nr. 423/1999 al Consiliului din 22 februarie 1999 de modificare a
Regulamentului (CE) nr. 975/98 privind valorile nominale i specificaiile tehnice ale
monedelor euro care urmeaz s fie puse n circulaie (JO L 52, 27.2.1999, p. 2)
Regulamentul (UE) nr. 566/2012 al Consiliului din 18 iunie 2012 de modificare a Regula
mentului (CE) nr. 975/98 privind valorile nominale i specificaiile tehnice ale monedelor euro
care urmeaz s fie puse n circulaie (JO L 169, 29.6.2012, p. 8)
1 octombrie 2013 (*)
Concluziile Consiliului din 10 mai 1999 privind sistemul de management al calitii pentru
monedele euro
1 septembrie 2013
Concluziile Consiliilor din 23 noiembrie 1998 i 5 noiembrie 2002 privind monedele de
colecie
1 septembrie 2013
Recomandarea 2009/23/CE a Comisiei din 19 decembrie 2008 privind orientrile comune
pentru feele naionale ale monedelor euro i emiterea de monede euro destinate circulaiei
[C(2008) 8625], JO L 9, 14.1.2009, p. 52
1 septembrie 2013
RO
12.3.2014 Jurnalul Oficial al Uniunii Europene C 73/21
Dispoziii juridice care trebuie implementate
Termen de
implementare
Comunicarea Comisiei din 22 octombrie 2001 privind protecia prin drepturi de autor a
desenului feei comune a monedelor euro C(2001) 600 final (JO C 318, 13.11.2001, p. 3)
1 septembrie 2013
Regulamentul (UE) nr. 1210/2010 al Parlamentului European i al Consiliului din
15 decembrie 2010 privind autentificarea monedelor euro i procesarea monedelor euro
improprii circulaiei (JO L 339, 22.12.2010, p. 1)
1 septembrie 2013
Orientarea BCE/2003/5 a Bncii Centrale Europene din 20 martie 2003 privind aplicarea
unor msuri pentru combaterea reproducerilor neconforme de bancnote euro, precum i
schimbul i retragerea bancnotelor euro (JO L 78, 25.3.2003, p. 20)
1 septembrie 2013
Modificat prin:
Orientarea BCE/2013/11 a Bncii Centrale Europene din 19 aprilie 2013 de modificare a
Orientrii BCE/2003/5 privind aplicarea unor msuri pentru combaterea reproducerilor
neconforme de bancnote euro, precum i schimbul i retragerea bancnotelor euro
(JO L 118, 30.4.2013, p. 43)
1 octombrie 2013 (*)
Decizia BCE/2003/4 a Bncii Centrale Europene din 20 martie 2003 privind valorile
nominale, specificaiile, reproducerea, schimbul i retragerea bancnotelor euro (JO L 78,
25.3.2003, p. 16)
1 septembrie 2013
Modificat prin:
Decizia BCE/2013/10 a Bncii Centrale Europene din 19 aprilie 2013 privind valorile
nominale, specificaiile, reproducerea, schimbul i retragerea bancnotelor euro (JO L 118,
30.4.2013, p. 37)
1 octombrie 2013 (*)
Regulamentul (CE) nr. 2532/98 al Consiliului din 23 noiembrie 1998 cu privire la atribuiile
Bncii Centrale Europene n materie de sanciuni (JO L 318, 27.11.1998, p. 4)
1 septembrie 2013
BCE/2010/14 Decizia Bncii Centrale Europene din 16 septembrie 2010 privind verificarea
autenticitii i a calitii i repunerea n circulaie a bancnotelor euro (JO L 267, 9.10.2010,
p. 1)
1 septembrie 2013
Modificat prin:
Decizia BCE/2012/19 a Bncii Centrale Europene din 7 septembrie 2012 de modificare a
Deciziei BCE/2010/14 privind verificarea autenticitii i a calitii i repunerea n circulaie a
bancnotelor euro (2012/507/UE) (JO L 253, 20.9.2012, p. 19)
1 octombrie 2013 (*)
Regulamentul (UE) nr. 651/2012 al Parlamentului European i al Consiliului din 4 iulie 2012
privind emiterea de monede euro (JO L 201, 27.7.2012, p. 135)
1 octombrie 2013 (*)
Regulamentul (UE) nr. 1214/2011 al Parlamentului European i al Consiliului din
16 noiembrie 2011 privind transportul rutier transfrontalier profesionist de numerar n
euro ntre statele membre din zona euro (Regulamentul CIT) (JO L 316, 29.11.2011, p. 1)
1 octombrie 2014 (*)
Legislaia financiar-bancar
Directiva 2006/73/CE a Comisiei din 10 august 2006 de punere n aplicare a Directivei
2004/39/CE a Parlamentului European i a Consiliului privind cerinele organizatorice i
condiiile de funcionare ale ntreprinderilor de investiii i termenii definii n sensul directivei
menionate (JO L 241, 2.9.2006, p. 26)
1 septembrie 2018
Regulamentul (CE) nr. 1287/2006 al Comisiei din 10 august 2006 de punere n aplicare a
Directivei 2004/39/CE a Parlamentului European i a Consiliului privind obligaiile ntreprin
derilor de investiii de pstrare a evidenei i nregistrrilor, raportarea tranzaciilor, trans
parena pieei, admiterea de instrumente financiare n tranzacii i definiia termenilor n
sensul directivei n cauz (JO L 241, 2.9.2006, p. 1)
1 septembrie 2018
Directiva 1997/5/CE a Parlamentului European i a Consiliului din 27 ianuarie 1997 privind
transferurile de fonduri transfrontaliere (JO L 43, 14.2.1997, p. 25)
1 septembrie 2018
RO
C 73/22 Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 12.3.2014
Dispoziii juridice care trebuie implementate
Termen de
implementare
Directiva 2013/36/UE a Parlamentului European i a Consiliului din 26 iunie 2013 cu privire
la accesul la activitatea instituiilor de credit i supravegherea prudenial a instituiilor de
credit i a firmelor de investiii, de modificare a Directivei 2002/87/CE i de abrogare a
Directivelor 2006/48/CE i 2006/49/CE (JO L 176, 27.6.2013, p. 338)
Rectificare la Directiva 2013/36/UE a Parlamentului European i a Consiliului din 26 iunie
2013 cu privire la accesul la activitatea instituiilor de credit i supravegherea prudenial a
instituiilor de credit i a firmelor de investiii, de modificare a Directivei 2002/87/CE i de
abrogare a Directivelor 2006/48/CE i 2006/49/CE (JO L 208, 2.8.2013, p. 73)
1 septembrie 2017 (*)
Regulamentul (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European i al Consiliului din 26 iunie
2013 privind cerinele prudeniale pentru instituiile de credit i societile de investiii i de
modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 (JO L 176, 27.6.2013, p. 1)
Rectificare la Regulamentul (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European i al Consiliului din
26 iunie 2013 privind cerinele prudeniale pentru instituiile de credit i societile de
investiii i de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 (JO L 208, 2.8.2013, p. 68)
1 septembrie 2017 (*)
Directiva 2009/110/CE a Parlamentului European i a Consiliului din 16 septembrie 2009
privind accesul la activitate, desfurarea i supravegherea prudenial a activitii instituiilor
emitente de moned electronic, de modificare a Directivelor 2005/60/CE i 2006/48/CE i
de abrogare a Directivei 2000/46/CE (JO L 267, 10.10.2009, p. 7)
1 septembrie 2016
Directiva 2007/64/CE a Parlamentului European i a Consiliului din 13 noiembrie 2007
privind serviciile de plat n cadrul pieei interne, de modificare a Directivelor 97/7/CE,
2002/65/CE, 2005/60/CE i 2006/48/CE i de abrogare a Directivei 97/5/CE (JO L 319,
5.12.2007, p. 1)
Rectificare la Directiva 2007/64/CE a Parlamentului European i a Consiliului din
13 noiembrie 2007 privind serviciile de plat n cadrul pieei interne, de modificare a
Directivelor 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE i 2006/48/CE i de abrogare a Directivei
97/5/CE (JO L 319, 5.12.2007) (JO L 187, 18.7.2009, p. 5)
Modificat prin:
Directiva 2009/111/CE a Parlamentului European i a Consiliului din 16 septembrie 2009 de
modificare a Directivelor 2006/48/CE, 2006/49/CE i 2007/64/CE n ceea ce privete bncile
afiliate instituiilor centrale, anumite elemente ale fondurilor proprii, expunerile mari, regle
mentrile privind supravegherea, precum i gestionarea crizelor (JO L 302, 17.11.2009, p. 97)
1 septembrie 2016
Directiva 86/635/CEE a Consiliului din 8 decembrie 1986 privind conturile anuale i
conturile consolidate ale bncilor i ale altor instituii financiare (JO L 372, 31.12.1986, p. 1)
Rectificare la Directiva 86/635/CEE a Consiliului din 8 decembrie 1986 privind conturile
anuale i conturile consolidate ale bncilor i ale altor instituii financiare (JO L 60, 3.3.1987,
p. 17)
Modificat prin:
Directiva 2001/65/CE a Parlamentului European i a Consiliului din 27 septembrie 2001 de
modificare a Directivelor 78/660/CEE, 83/349/CEE i 86/635/CEE n ceea ce privete normele
de evaluare aplicabile conturilor anuale i conturilor consolidate ale anumitor forme de
societi comerciale, precum i ale bncilor i ale altor instituii financiare (JO L 283,
27.10.2001, p. 28)
Directiva 2003/51/CE a Parlamentului European i a Consiliului din 18 iunie 2003 de
modificare a Directivelor 78/660/CEE, 83/349/CEE, 86/635/CEE i 91/674/CEE ale
Consiliului privind conturile anuale i conturile consolidate ale anumitor forme de societi,
ale bncilor i ale altor instituii financiare i ale ntreprinderilor de asigurare (JO L 178,
17.7.2003, p. 16)
Directiva 2006/46/CE a Parlamentului European i a Consiliului din 14 iunie 2006 de
modificare a Directivei 78/660/CEE a Consiliului privind conturile anuale ale anumitor
forme de societi comerciale, a Directivei 83/349/CEE a Consiliului privind conturile
consolidate, a Directivei 86/635/CEE a Consiliului privind conturile anuale i conturile
consolidate ale bncilor i ale altor instituii financiare i a Directivei 91/674/CEE a Consiliului
privind situaiile financiare anuale i situaiile financiare consolidate ale ntreprinderilor de
asigurare (JO L 224, 16.8.2006, p. 1)
1 septembrie 2016
RO
12.3.2014 Jurnalul Oficial al Uniunii Europene C 73/23
Dispoziii juridice care trebuie implementate
Termen de
implementare
Directiva 94/19/CE a Parlamentului European i a Consiliului din 30 mai 1994 privind
sistemele de garantare a depozitelor (JO L 135, 31.5.1994, p. 5)
Modificat prin:
Directiva 2005/1/CE a Parlamentului European i a Consiliului din 9 martie 2005 de modi
ficare a Directivelor 73/239/CEE, 85/611/CEE, 91/675/CEE, 92/49/CEE i 93/6/CEE ale
Consiliului, precum i a Directivelor 94/19/CE, 98/78/CE, 2000/12/CE, 2001/34/CE,
2002/83/CE i 2002/87/CE, n scopul instituirii unei noi structuri de organizare pentru
comitetele competente din domeniul serviciilor financiare (JO L 79, 24.3.2005, p. 9)
Directiva 2009/14/CE a Parlamentului European i a Consiliului din 11 martie 2009 de
modificare a Directivei 94/19/CE privind sistemele de garantare a depozitelor, n ceea ce
privete plafonul de garantare i termenul de plat a compensaiilor (JO L 68, 13.3.2009,
p. 3)
1 septembrie 2016
Directiva 2001/24/CE a Parlamentului European i a Consiliului din 4 aprilie 2001 privind
reorganizarea i lichidarea instituiilor de credit (JO L 125, 5.5.2001, p. 15)
1 septembrie 2018
Directiva 89/117/CEE a Consiliului din 13 februarie 1989 privind obligaiile n materie de
publicare a documentelor contabile anuale ale sucursalelor, stabilite ntr-un stat membru, ale
instituiilor de credit i instituiilor financiare cu sediul social n afara statului membru
respectiv (JO L 44, 16.2.1989, p. 40)
1 septembrie 2018
Directiva 2002/87/CE a Parlamentului European i a Consiliului din 16 decembrie 2002
privind supravegherea suplimentar a instituiilor de credit, a ntreprinderilor de asigurare i
a ntreprinderilor de investiii care aparin unui conglomerat financiar i de modificare a
Directivelor 73/239/CEE, 79/267/CEE, 92/49/CEE, 92/96/CEE, 93/6/CEE i 93/22/CEE ale
Consiliului i a Directivelor 98/78/CE i 2000/12/CE ale Parlamentului European i ale
Consiliului (JO L 35, 11.2.2003, p. 1)
Modificat prin:
Directiva 2005/1/CE a Parlamentului European i a Consiliului din 9 martie 2005 de modi
ficare a Directivelor 73/239/CEE, 85/611/CEE, 91/675/CEE, 92/49/CEE i 93/6/CEE ale
Consiliului, precum i a Directivelor 94/19/CE, 98/78/CE, 2000/12/CE, 2001/34/CE,
2002/83/CE i 2002/87/CE, n scopul instituirii unei noi structuri de organizare pentru
comitetele competente din domeniul serviciilor financiare (JO L 79, 24.3.2005, p. 9)
Directiva 2008/25/CE a Parlamentului European i a Consiliului din 11 martie 2008 de
modificare a Directivei 2002/87/CE privind supravegherea suplimentar a instituiilor de
credit, a societilor de asigurri i a firmelor de investiii care aparin unui conglomerat
financiar, n ceea ce privete competenele de executare conferite Comisiei (JO L 81,
20.3.2008, p. 40)
Directiva 2010/78/UE a Parlamentului European i a Consiliului din 24 noiembrie 2010 de
modificare a Directivelor 98/26/CE, 2002/87/CE, 2003/6/CE, 2003/41/CE, 2003/71/CE,
2004/39/CE, 2004/109/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, 2006/49/CE i 2009/65/CE cu
privire la competenele Autoritii europene de supraveghere (Autoritatea bancar european),
ale Autoritii europene de supraveghere (Autoritatea european pentru asigurri i pensii
ocupaionale) i ale Autoritii europene de supraveghere (Autoritatea european pentru
valori mobiliare i piee) (JO L 331, 15.12.2010, p. 120)
1 septembrie 2018
Directiva 2004/39/CE a Parlamentului European i a Consiliului din 21 aprilie 2004 privind
pieele instrumentelor financiare, de modificare a Directivelor 85/611/CEE i 93/6/CEE ale
Consiliului i a Directivei 2000/12/CE a Parlamentului European i a Consiliului i de
abrogare a Directivei 93/22/CEE a Consiliului (JO L 145, 30.4.2004, p. 1)
Rectificare la Directiva 2004/39/CE a Parlamentului European i a Consiliului din 21 aprilie
2004 privind pieele instrumentelor financiare, de modificare a Directivelor 85/611/CEE i
93/6/CEE ale Consiliului i a Directivei 2000/12/CE a Parlamentului European i a Consiliului
i de abrogare a Directivei 93/22/CEE a Consiliului (JO L 45, 16.2.2005, p. 18)
Modificat prin:
Directiva 2006/31/CE a Parlamentului European i a Consiliului din 5 aprilie 2006 de
modificare a Directivei 2004/39/CE privind pieele instrumentelor financiare, n ceea ce
privete anumite termene-limit (JO L 114, 27.4.2006, p. 60)
1 septembrie 2018
RO
C 73/24 Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 12.3.2014
Dispoziii juridice care trebuie implementate
Termen de
implementare
Directiva 2007/44/CE a Parlamentului European i a Consiliului din 5 septembrie 2007 de
modificare a Directivei 92/49/CEE a Consiliului i a Directivelor 2002/83/CE, 2004/39/CE,
2005/68/CE i 2006/48/CE n ceea ce privete normele de procedur i criteriile de evaluare
aplicabile evalurii prudeniale a achiziiilor i majorrilor de participaii n sectorul financiar
(JO L 247, 21.9.2007, p. 1)
Directiva 2008/10/CE a Parlamentului European i a Consiliului din 11 martie 2008 de
modificare a Directivei 2004/39/CE privind pieele instrumentelor financiare, n ceea ce
privete competenele de executare conferite Comisiei (JO L 76, 19.3.2008, p. 33)
Directiva 2010/78/UE a Parlamentului European i a Consiliului de modificare a Directivelor
98/26/CE, 2002/87/CE, 2003/6/CE, 2003/41/CE, 2003/71/CE, 2004/39/CE, 2004/109/CE,
2005/60/CE, 2006/48/CE, 2006/49/CE i 2009/65/CE cu privire la competenele Autoritii
europene de supraveghere (Autoritatea bancar european), ale Autoritii europene de supra
veghere (Autoritatea european pentru asigurri i pensii ocupaionale) i ale Autoritii
europene de supraveghere (Autoritatea european pentru valori mobiliare i piee)
(JO L 331, 15.12.2010, p. 120)
Completat prin:
Directiva 2006/73/CE a Comisiei din 10 august 2006 de punere n aplicare a Directivei
2004/39/CE a Parlamentului European i a Consiliului privind cerinele organizatorice i
condiiile de funcionare ale ntreprinderilor de investiii i termenii definii n sensul directivei
menionate (JO L 241, 2.9.2006, p. 26)
Regulamentul (CE) nr. 1287/2006 al Comisiei din 10 august 2006 de punere n aplicare a
Directivei 2004/39/CE a Parlamentului European i a Consiliului privind obligaiile ntreprin
derilor de investiii de pstrare a evidenei i nregistrrilor, raportarea tranzaciilor, trans
parena pieei, admiterea de instrumente financiare n tranzacii i definiia termenilor n
sensul directivei n cauz (JO L 241, 2.9.2006, p. 1)
Regulamentul (CE) nr. 924/2009 al Parlamentului European i al Consiliului din 16 septembrie
2009 privind plile transfrontaliere n Comunitate i de abrogare a Regulamentului (CE)
nr. 2560/2001 (JO L 266, 9.10.2009, p. 11)
1 septembrie 2018
Modificat prin:
Regulamentul (UE) nr. 260/2012 al Parlamentului European i al Consiliului din 14 martie
2012 de stabilire a cerinelor tehnice i comerciale aplicabile operaiunilor de transfer de
credit i de debitare direct n euro i de modificare a Regulamentului (CE) nr. 924/2009
(JO L 94, 30.3.2012, p. 22)
1 septembrie 2018 (*)
Directiva 2002/47/CE a Parlamentului European i a Consiliului din 6 iunie 2002 privind
contractele de garanie financiar (JO L 168, 27.6.2002, p. 43)
Modificat prin:
Directiva 2009/44/CE a Parlamentului European i a Consiliului din 6 mai 2009 de modi
ficare a Directivei 98/26/CE privind caracterul definitiv al decontrii n sistemele de pli i de
decontare a titlurilor de valoare i a Directivei 2002/47/CE privind contractele de garanie
financiar n ceea ce privete sistemele legate i creanele private (JO L 146, 10.6.2009, p. 37)
1 septembrie 2018
Recomandarea 97/489/CE a Comisiei din 30 iulie 1997 privind operaiunile prin intermediul
instrumentelor de plat electronic i, n special, relaia dintre emitent i deintor (JO L 208,
2.8.1997, p. 52)
1 septembrie 2018
Directiva 97/9/CE a Parlamentului European i a Consiliului din 3 martie 1997 privind
sistemele de compensare pentru investitori (JO L 84, 26.3.1997, p. 22)
1 septembrie 2018
Directiva 98/26/CE a Parlamentului European i a Consiliului din 19 mai 1998 privind
caracterul definitiv al decontrii n sistemele de pli i de decontare a titlurilor de valoare
(JO L 166, 11.6.1998, p. 45)
Modificat prin:
Directiva 2009/44/CE a Parlamentului European i a Consiliului din 6 mai 2009 de modi
ficare a Directivei 98/26/CE privind caracterul definitiv al decontrii n sistemele de pli i de
decontare a titlurilor de valoare i a Directivei 2002/47/CE privind contractele de garanie
financiar n ceea ce privete sistemele legate i creanele private (JO L 146, 10.6.2009, p. 37)
1 septembrie 2018
RO
12.3.2014 Jurnalul Oficial al Uniunii Europene C 73/25
Dispoziii juridice care trebuie implementate
Termen de
implementare
Directiva 2010/78/UE a Parlamentului European i a Consiliului din 24 noiembrie 2010 de
modificare a Directivelor 98/26/CE, 2002/87/CE, 2003/6/CE, 2003/41/CE, 2003/71/CE,
2004/39/CE, 2004/109/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, 2006/49/CE i 2009/65/CE cu
privire la competenele Autoritii europene de supraveghere (Autoritatea bancar european),
ale Autoritii europene de supraveghere (Autoritatea european pentru asigurri i pensii
ocupaionale) i ale Autoritii europene de supraveghere (Autoritatea european pentru
valori mobiliare i piee) (JO L 331, 15.12.2010, p. 120)
Directiva 2010/78/UE a Parlamentului European i a Consiliului din 24 noiembrie 2010 de
modificare a Directivelor 98/26/CE, 2002/87/CE, 2003/6/CE, 2003/41/CE, 2003/71/CE,
2004/39/CE, 2004/109/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, 2006/49/CE i 2009/65/CE cu
privire la competenele Autoritii europene de supraveghere (Autoritatea bancar european),
ale Autoritii europene de supraveghere (Autoritatea european pentru asigurri i pensii
ocupaionale) i ale Autoritii europene de supraveghere (Autoritatea european pentru
valori mobiliare i piee) (JO L 331, 15.12.2010, p. 120)
1 septembrie 2016
Regulamentul (UE) nr. 1093/2010 al Parlamentului European i al Consiliului din
24 noiembrie 2010 de instituire a Autoritii europene de supraveghere (Autoritatea
bancar european), de modificare a Deciziei nr. 716/2009/CE i de abrogare a Deciziei
2009/78/CE a Comisiei (JO L 331, 15.12.2010, p. 12)
1 septembrie 2016
Regulamentul (UE) nr. 1095/2010 al Parlamentului European i al Consiliului din
24 noiembrie 2010 de instituire a Autoritii europene de supraveghere (Autoritatea
european pentru valori mobiliare i piee), de modificare a Deciziei nr. 716/2009/CE i de
abrogare a Deciziei 2009/77/CE a Comisiei (JO L 331, 15.12.2010, p. 84)
1 septembrie 2016
Regulamentul (UE) nr. 1092/2010 al Parlamentului European i al Consiliului din
24 noiembrie 2010 privind supravegherea macroprudenial la nivelul Uniunii Europene a
sistemului financiar i de nfiinare a unui Comitet european pentru risc sistemic (JO L 331,
15.12.2010, p. 1)
1 septembrie 2016
Regulamentul (UE) nr. 1096/2010 al Consiliului din 17 noiembrie 2010 privind acordarea
unor competene specifice Bncii Centrale Europene referitoare la funcionarea Comitetului
european pentru risc sistemic (JO L 331, 15.12.2010, p. 162)
1 septembrie 2016
Regulamentul (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European i al Consiliului din 4 iulie 2012
privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contraprile centrale i registrele
centrale de tranzacii (JO L 201, 27.7.2012, p. 1)
Completat prin:
Regulamentul delegat (UE) nr. 148/2013 al Comisiei din 19 decembrie 2012 de completare a
Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European i al Consiliului privind instru
mentele financiare derivate extrabursiere, contraprile centrale i registrele centrale de tran
zacii n ceea ce privete standardele tehnice de reglementare privind detaliile minime ale
datelor care trebuie raportate registrelor centrale de tranzacii (JO L 52, 23.2.2013, p. 1)
Regulamentul delegat (UE) nr. 149/2013 al Comisiei din 19 decembrie 2012 de completare a
Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European i al Consiliului n ceea ce
privete standardele tehnice de reglementare referitoare la dispoziiile n materie de
compensare indirect, obligaia de compensare, registrul public, accesul la un loc de tran
zacionare, contraprile nefinanciare i tehnicile de atenuare a riscurilor pentru contractele
derivate extrabursiere care nu sunt compensate prin CPC (JO L 52, 23.2.2013, p. 11)
Regulamentul delegat (UE) nr. 150/2013 al Comisiei din 19 decembrie 2012 de completare a
Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European i al Consiliului privind instru
mentele financiare derivate extrabursiere, contraprile centrale i registrele centrale de tran
zacii n ceea ce privete standarde tehnice de reglementare n care se precizeaz detaliile
cererii de nregistrare ca registru central de tranzacii (JO L 52, 23.2.2013, p. 25)
Regulamentul delegat (UE) nr. 151/2013 al Comisiei din 19 decembrie 2012 de completare a
Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European i al Consiliului privind instru
mentele financiare derivate extrabursiere, contraprile centrale i registrele centrale de tran
zacii, n ceea ce privete standarde tehnice de reglementare care s precizeze datele care
urmeaz s fie publicate i puse la dispoziie de registrele centrale de tranzacii i standarde
operaionale pentru agregarea, compararea i accesarea datelor (JO L 52, 23.2.2013, p. 33)
1 octombrie 2017 (*)
RO
C 73/26 Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 12.3.2014
Dispoziii juridice care trebuie implementate
Termen de
implementare
Regulamentul delegat (UE) nr. 152/2013 al Comisiei din 19 decembrie 2012 de completare a
Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European i al Consiliului n ceea ce
privete standardele tehnice de reglementare privind cerinele de capital pentru contraprile
centrale (JO L 52, 23.2.2013, p. 37)
Regulamentul delegat (UE) nr. 153/2013 al Comisiei din 19 decembrie 2012 de completare a
Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European i al Consiliului n ceea ce
privete standardele tehnice de reglementare privind cerinele de capital pentru contraprile
centrale (JO L 52, 23.2.2013, p. 41)
Regulamentul de punere n aplicare (UE) nr. 1247/2012 al Comisiei din 19 decembrie 2012
de stabilire a unor standarde tehnice de punere n aplicare n ceea ce privete formatul i
frecvena rapoartelor de tranzacie transmise ctre registrele centrale de tranzacii n confor
mitate cu Regulamentul (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European i al Consiliului privind
instrumentele financiare derivate extrabursiere, contraprile centrale i registrele centrale de
tranzacii (JO L 352, 21.12.2012, p. 20)
Regulamentul de punere n aplicare (UE) nr. 1248/2012 al Comisiei din 19 decembrie 2012
de stabilire a unor standarde tehnice de punere n aplicare n ceea ce privete formatul
cererilor de nregistrare a registrelor centrale de tranzacii n conformitate cu Regulamentul
(UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European i al Consiliului privind instrumentele financiare
derivate extrabursiere, contraprile centrale i registrele centrale de tranzacii (JO L 352,
21.12.2012, p. 30)
Regulamentul de punere n aplicare (UE) nr. 1249/2012 al Comisiei din 19 decembrie 2012
de stabilire a standardelor tehnice de punere n aplicare n ceea ce privete formatul
evidenelor care trebuie pstrate de contraprile centrale n conformitate cu Regulamentul
(UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European i al Consiliului privind instrumentele financiare
derivate extrabursiere, contraprile centrale i registrele centrale de tranzacii (JO L 352,
21.12.2012, p. 32)
Legislaia privind colectarea de informaii statistice
Regulamentul (CE) nr. 25/2009 al Bncii Centrale Europene din 19 decembrie 2008 privind
bilanul sectorului instituii financiare monetare (reformare) (BCE/2008/32), JO L 15,
20.1.2009, p. 14
Modificat prin:
Regulamentul (UE) nr. 883/2011 din 25 august 2011 de modificare a Regulamentului (CE)
nr. 25/2009 privind bilanul sectorului instituii financiare monetare (reformare)
(BCE/2008/32) (JO L 228, 3.9.2011, p. 13)
1 septembrie 2016
Regulamentul (CE) nr. 63/2002 al Bncii Centrale Europene din 20 decembrie 2001 privind
statisticile referitoare la ratele dobnzilor practicate de instituiile financiare monetare pentru
depozitele constituite de gospodrii i societi nefinanciare i creditele acordate acestora
(BCE/2001/18) (JO L 10, 12.1.2002, p. 24)
Modificat prin:
Regulamentul (UE) nr. 674/2010 al Bncii Centrale Europene din 23 iulie 2010 de modificare
a Regulamentului (CE) nr. 63/2002 (BCE/2001/18) privind statisticile referitoare la ratele
dobnzilor practicate de instituiile financiare monetare pentru depozitele constituite de
gospodrii i societi nefinanciare i creditele acordate acestora (BCE/2010/7) (JO L 196,
28.7.2010, p. 23)
Regulamentul (CE) nr. 290/2009 al Bncii Centrale Europene din 31 martie 2009 de modi
ficare a Regulamentului (CE) nr. 63/2002 (BCE/2001/18) privind statisticile referitoare la
ratele dobnzilor practicate de instituiile financiare monetare pentru depozitele constituite
de gospodrii i societi nefinanciare i creditele acordate acestora (BCE/2009/7) (JO L 94,
8.4.2009, p. 75)
Regulamentul (CE) nr. 2181/2004 al Bncii Centrale Europene din 16 decembrie 2004 de
modificare a Regulamentului (CE) nr. 2423/2001 (BCE/2001/13) privind bilanul consolidat
al sectorului instituiilor financiare monetare i a Regulamentului (CE) nr. 63/2002
(BCE/2001/18) privind statisticile referitoare la ratele dobnzilor practicate de instituiile
financiare monetare pentru depozitele constituite de gospodrii i societi nefinanciare i
creditele acordate acestora (BCE/2004/21) (JO L 371, 18.12.2004, p. 42)
1 septembrie 2016
Orientarea BCE/2007/9 a Bncii Centrale Europene din 1 august 2007 privind statistica
monetar i statistica privind instituiile i pieele financiare (reformare) (JO L 341,
27.12.2007, p. 1)
1 septembrie 2016
RO
12.3.2014 Jurnalul Oficial al Uniunii Europene C 73/27
Dispoziii juridice care trebuie implementate
Termen de
implementare
Rectificare la Orientarea BCE/2007/9 a Bncii Centrale Europene din 1 august 2007 privind
statistica monetar i statistica privind instituiile i pieele financiare (reformare) (JO L 84,
26.3.2008, p. 393)
Modificat prin:
Orientarea BCE/2008/31 a Bncii Centrale Europene din 19 decembrie 2008 de modificare a
Orientrii BCE/2007/9 privind statistica monetar i statistica privind instituiile i pieele
financiare (reformare) (JO L 53, 26.2.2009, p. 76)
Orientarea BCE/2009/23 a Bncii Centrale Europene din 4 decembrie 2009 de modificare a
Orientrii BCE/2007/9 privind statistica monetar i statistica privind instituiile i pieele
financiare (JO L 16, 21.1.2010, p. 6)
Orientarea BCE/2011/13 a Bncii Centrale Europene din 25 august 2011 de modificare a
Orientrii BCE/2007/9 privind statistica monetar i statistica privind instituiile i pieele
financiare (JO L 228, 3.9.2011, p. 37)
Orientarea BCE/2002/7 a Bncii Centrale Europene din 21 noiembrie 2002 privind cerinele
de raportare statistic ale Bncii Centrale Europene n domeniul conturilor financiare trimes
triale (JO L 334, 11.12.2002, p. 24)
Modificat prin:
Orientarea BCE/2005/13 a Bncii Centrale Europene din 17 noiembrie 2005 de modificare a
Orientrii BCE/2002/7 privind cerinele de raportare statistic ale Bncii Centrale Europene n
domeniul conturilor financiare trimestriale (JO L 30, 2.2.2006, p. 1)
Orientarea BCE/2006/6 a Bncii Centrale Europene din 20 aprilie 2006 de modificare a
Orientrii BCE/2002/7 privind cerinele de raportare statistic ale Bncii Centrale Europene
n domeniul conturilor financiare trimestriale (JO L 115, 28.4.2006, p. 46)
Orientarea BCE/2007/13 a Bncii Centrale Europene din 15 noiembrie 2007 de modificare a
Orientrii BCE/2002/7 privind cerinele de raportare statistic ale Bncii Centrale Europene n
domeniul conturilor financiare trimestriale (JO L 311, 29.11.2007, p. 47)
Orientarea BCE/2008/6 a Bncii Centrale Europene din 26 august 2008 de modificare a
Orientrii BCE/2002/7 privind cerinele de raportare statistic ale Bncii Centrale Europene
n domeniul conturilor financiare trimestriale (JO L 259, 27.9.2008, p. 12)
1 septembrie 2016
(*) Comitetul mixt a convenit asupra acestor termene n temeiul articolului 8 alineatul (5) din Acordul monetar din 27 martie 2012 dintre
Uniunea European i Republica San Marino.
RO
C 73/28 Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 12.3.2014