Sunteți pe pagina 1din 306

1

CUPRINS
Cuprins.....................................................................................................pag. 1
Introducere...............................................................................................pag. 2
Abrevieri...................................................................................................pag. 3
Cap.I. Profesiunea de asistent medical ..........................................pag. 5
Cap. II. Locul de munc al asistentului medical (moaei)..............pag. 28
Cap. III . Conceptul de sntate i boal.
Nevoi fundamentale ale omului...........................................pag. 67
Cap. IV. Procesul de n!ri"ire.............................................................pag. 73
Cap V. Studiul nevoilor fundamentale dup modelul
#ir!iniei $enderson..............................................................pag. 84
Cap. VI. %lte te&nici ' Punc(iile) recoltrile) sonda"ele....................pag. 137
Cap. VII. %dministrarea medicamentelor..........................................pag. 171
Cap. VIII. *eterminarea !rupelor san!uine i
transfu+ia de s,n!e...............................................................pag. 189
Cap. IX. Pre!tirea pacientului pentru e-plorri func(ionale)
radiolo!ice) endoscopice.......................................................pag. 196
Cap. X. %cordarea primului a"utor .................................................pag. 215
Cap. XI. Le!isla(ie................................................................................pag. 250
.iblio!rafie............................................................................ pag 301
2
IN/R0*UC1R1
ngrijirea bolnavului se practic din tipuri strvec!i" de c#nd $eeile pansau
rnile brba%ilor &ntor'i din lupt. (ai apoi &ngrijirea bolnavilor a $ost apro$undat"
ast$el c )lorence *ig!tingale &n$iin%ea+ pria 'coal de nursing &n anul 1860.
,onceptul odern de nursing general a $ost elaborat de -irginia .endersen 'i
introdus la noi &n %ar dup 1990.
n aceast carte sunt elaborate nevoile principale 'i &ngrijirile speciale acordate
pacien%ilor" te!nicile de recoltare" precu 'i procedurile de e$ectuare a unor
investiga%ii suplientare. /a acestea" este ane0at un capitol cu legisla%ia &n vigoare &n
acest doeniu.
,artea de $a% se dore'te a $i un g!id de &ngrijiri speciale" ce se adresea+ nu
nuai studen%ilor de la ,olegiul de (oa'e" dar 'i celuilalt personal sanitar ediu 'i"
de ce nu 'i edicilor" care" trebuie s 1cunoasc2 'i controle+e &ngrijirile 'i unele
proceduri.
bin#nd teoria cu practica" nursa trebuie s aib o pregtire teeinic" pentru
a asigura &ngrijirea pro$ilactic" terapeutic 'i recuperatorie a pacientului.
*ursa" asistenta edical 'i 3sora bolnavului2" este ajutorul peranent al
edicului.
Oana Mrginean
3
%.R1#I1RI
45..................................................ast bron'ic
4l....................................................albuine
46/7.............................................antistreptoli+ina
4894.............................................anato0ina tetanic puri$icat
4-,...............................................accident vascular cerebral
54/ ...............................................diercaptopropanol
5,)................................................btile cordului
5:..................................................bacilul :oc!
586................................................boal cu transitere se0ual
,4;................................................conduct auditiv e0tern
,.;(............................................concentra%ia edie de !eoglobin
,<....................................................contraindica%ii
=,..................................................debit cardiac
de$. ................................................de$ini%ie
=>(..............................................data ultiei enstrua%ii
=?..................................................diabet +a!arat
;.....................................................ei%tor
;co ................................................ecogra$ie
;94................................................ede pulonar acut
e0....................................................;0eplu
@.....................................................gra
@l....................................................globuline
@*4...............................................gloerulone$rit acut
.,l.................................................acid clor!idric
.;(...............................................!eoglobina eritrocitar edie
.gb ................................................!eoglobina
.<,.................................................sindro de !ipertensiune intracranian
.<-................................................in$ec%ia cu virusul iunode$icien%ei dob#ndite
./@...............................................!eoleucogra
!84................................................!ipotensiune arterial
.5-...............................................virusul !epatitei 5
.84...............................................!ipertensiune arterial
<,,.................................................insu$icine% cardiac congestiv
<,(................................................con$edera%ia interna%ional a oa'elor
<(4................................................in$arct iocardic acut
<78.................................................intuba%ie oroAtra!eal
<9....................................................inde0 de prognostic
<>=................................................dispo+itiv intrauterin
/,B................................................lic!id ce$alora!idian
(;..................................................as eritrocitar
in.................................................inut" e
(6 .................................................inisterul snt%ii
(6)................................................ inisterul snt%ii 'i $ailiei
4
*a=,,...........................................dicloroi+ocianat de sodiu
*5..................................................nota%i bineC
7(6...............................................organi+a%ia ondial a snt%ii
745...............................................sisteul gru+pelor sanguine 4"5" 7
p .....................................................puls
9;-................................................per$u+ie endovenoas
pct...................................................punct
9)*................................................plani$icare $ailial natural
99.................................................!eoragie postpartu
9B...................................................poliartrit reuatoid
9>..................................................precau%ii universale
9-,................................................presiune venoas central
B.....................................................receptor
B5D............................................. reac%ia 5ordetADasseran
resp.................................................respira%ii
B!...................................................iunoglobulina anti =
./@...............................................proteine cu greutate olecular ridicat
spt ................................................spt#ni
6;>................................................sarcin e0trauterin
6<=4..............................................sindroul iunode$icien%ei dob#ndite
6*, ............................................... siste nervos central
84..................................................tensiunea arterial
84= .............................................. tensiunea arterial diastolic
846................................................tensiunea arterial sistolic
8ep..............................................8eperatur
85,................................................tuberculo+
8@7" 8@9......................................transaina+e
-=B/............................................. testare si$ilis
-;(...............................................volu eritrocitar ediu
-6.................................................vite+a de sedientare a !eatiilor
5
C%PI/0LUL I.
PR021SIUN1% *1 %SIS/1N/ 31*IC%L
ngrijirea bolnavului de ctre asistenta edical se practic din tipuri
strvec!i. 6e $oloseau no%iunile de sor E nurs E asistent edical. Florence
Nightingale a $ost cea care a &n$iin%at pria 'coal de nursing &n anul 1860.
4sistenta este cea care ajut edicul." dar 'i cea care &ngrije'te peranent
bolnavii.
<.*efini(ia nursei4
1. Nursa este de$init de ,onsiliul interna%ional al nurselor ca o persoan
care a parcurs un progra coplet de $orare F aprobat de ,onsiliul
4sisten%ilor (edicaliGH &ndepline'te standardele stabilite de ,onsiliul
4sisten%ilor (edicaliH are dreptul 'i este autori+at s practice aceast
pro$esie" &n concordan% cu pregtirea 'i e0perien%a sa.
4sistentele sunt denuite &n literatura engle+ 3nurse2" iar &n cea
$rance+ 3in$iriere2. 6e $olosesc at#t terenii de asistent edical" c#t
'i de nurs.
2. Nursa:
A proovea+ sntateaH
A previne &bolnvirileH
A &ngrije'te bolnavul din punct de vedere $i+ic" ental" pe cel cu
de$icien%e" indi$erent de v#rst 'i &n orice unitate sanitar sau &n orice
situa%ie la nivel de counitate Fde$. nursingului &n Bo#niaG.
I,odulpentruasistenteleedicaleI prevede c nursa are 4 responsabilit%iJ
1. promoveaz sntateaH
2. previne &bolnvirileH
3. restabilete sntateaH
4. nltur su$erin%aH
3. Nursa generalist areJ
A o pregtire pluridisciplinar E social" te!nic" practicH
A i nsuete competenele de ba+ 'i nu nuai cuno'tin%eleH
A are cunotine de psi!ologieH
A are o atitudine potrivit $a% de pacient 'i $ailia saH
A &ncearc s neleag ceea ce sit ceilal%i Fcapacitate de epatieG.
4sistenta edical urre'te reac%iile4 individuale" $ailiale 'i de grup" ea este
ca o 3a2 ce ac%ionea+ con$or nevoilor copilul 'i trebuie adeseori s
&ndeplineasc sarcini c#t ai diverse E a pro$esionist.
<<. *12INI5I% NURSIN6ULUI4
A Dup OMS nursingul este o parte integrant a sisteului de &ngrijire a
snt%ii cuprin+#nd proovarea snt%ii" prevenirea bolii" &ngrijirea persoanelor
bolnave F$i+ic" ental" psi!ic" !andicapa%iG de toate v#rstele" &n toate unit%ile sanitare"
a'e+rile counitare 'i &n toate $orele de asisten% social.
6
A Definiia Virginiei !enderson spuneJ I6 aju%i individul" $ie acesta bolnav sau
sntos" sA'i a$le calea spre sntate sau recuperare" s aju%i individul" $ie bolnav sau
sntos" sA'i $oloseasc $iecare ac%iune pentru a proova sntatea sau recuperarea"
cu condi%ia ca acesta s aib tria" voin%a sau cunoa'terea" necesare pentru a o $ace" 'i
s ac%ione+e &n a'a $el &nc#t acesta sA'i poarte de grij singur c#t ai cur#nd posibilI.
A Nort" A#erican Association define$te nursingul co#unitar: ca o practic de
educare &n doeniul snt%ii" cu scopul de a en%ine 'i a stiula sntatea popula%iei.
ngrijirile au un caracter continuu" $iind orientate asupra individului" a $ailiei
sau a grupului 'i contribuie ast$el la sntatea &ntregii popula%ii din +ona respectiv.
*ursa aplic di$erite etode pentru a en%ine 'i stiula sntatea.
<<<. 0LUL NURS1I
Dup Virginia Henderson " nursa are rol de a ajuta persoana bolnav sau
sntoas" sA'i en%in sau rec#'tige sntatea 'i independen%a c#t ai repede
posibil.
DupOM! rolul nursei &n societate este s asiste indivi+i" $ailii 'i grupuri" s
optii+e+e 'i s integre+e $unc%iile $i+ice" psi!ice 'i sociale" a$ectate seni$icativ prin
sc!ibri ale strii de sntateI.
4st$el nursele sunt iplicate &n activit%ile de asisten% ce se re$er la sntate ca
'i la boal 'i care privesc &ntreaga durat a vie%ii de la concep%ie la oarte. *ursingul
$olose'te cuno'tin%e 'i te!nici din 'tiin%ele $i+ice" sociale" edicale" biologice 'i uaA
niste Farta 'i 'tiin%aG. 9ersonalul de nursing lucrea+ ca partener alturi de lucrtori de
alte pro$esiuni 'i ocupa%ii" ce particip la asigurarea snt%ii &n activit%i &nrudite.
<-. 2UNC5IIL1 NURS1I
)unc%iile asistentei edicale sunt de naturJ
E independentH
E dependentH
E interdependent.
1. %unciile de natur independent
4sistenta asigur pacien%ilorJ
K &ngrijiri de con$ort" atunci c#nd ace'tia nuA'i pot &ndeplini
independent anuite $unc%ii.
K stabile'te rela%ii de &ncredere cu persoana &ngrijit 'i cu
apar%intoriiH
K le transite in$ora%ii" &nv%inte" 3ascult2 pacientul 'i &l
sus%ineH
K este alturi de indivi+i 'i colectivitate &n vederea proovrii unor
condi%ii ai bune de via% 'i sntate.
4sistenta colaborea+ cu al%i pro$esioni'ti din doeniul sanitar" social" educativ"
adinistrativ etc. 'i particip la activit%i interdisciplinare Fe0.Jac%iuni de educa%ie
pentru sntate" de re+olvare a probleelor psi!osocialeG.
4sistenta utili+ea+ &n practica pro$esional 'i cuno'tin%ele teoretice 'i practice
edicale" cele de econoie" in$oratic" psi!ologie" pedagogie etc.
2. %uncia de natur dependent
/a indica%ia edicului" aplic etodele de observa%ie" trataent sau de
readaptare" observ la pacient odi$icri provocate de boal sau trataent 'i le
transite edicului.
7
3. Alte funcii ale asistentei:
L 2unc(ia profesional ' asistenta are rolul de a se ocupa de pacient &n scopul
en%inerii ec!ilibrului sau de a $ace pentru el ceea ce el &nsu'i nu poate.
4ceasta cuprinde $unc%iileJ M te!nic M preventiv M de uani+are a te!nicii M de
psi!olog" ca 'i $unc%iile din codul asistentei edicale.
4st$el asistenta trebuieJ
1. s acorde direct &ngrijireaH
2. s educe pacien%iiH
3. s educe al%i pro$esioni'ti din sisteul snt%iiH
4. s participe la activitatea ec!ipei de asisten%a sanitarH
5. s de+volte practica nursingului pe ba+a g#ndirii critice a cercetrii.
L 2unc(ia educativ A $unc%ie ce presupune" alturi de calit%i psi!ologice
aptitudini pedagogice E de a 'ti s counici" de a 'ti s $ii convingtor.
Bolul educativ reiese 'i din rela%iile pacientAasistent 'i din rela%iile de unc cu
personalul &n subordine" practican%i" studen%i.
L 2unc(ia economic E gestionarea serviciului" organi+area tipului"
preci+area priorit%ilor de aprovi+ionare etc.
L 2unc(ia de cercetare 7de+voltarea unor calit%i speci$ice" dar 'i aceasta pe
$ondul unei pregtiri pro$esionale 'i orale superioare. 9rin activitatea pe care o
des$'oar Fulti$actorial" ultidisciplinar 'i ultisectorialG" asistenta are atribu%ia
de identi$icare a doeniilor de cercetare 'i" ai ales" cercetare de nursing.
n cadrul $unc%iei de natur interdependent" asistenta Flucrea+G colaborea+ cu
personal din alte copartiente Fadinistrativ" econoic" serviciul planApro$esionalG"
cu al%i pro$esioni'ti Feducatori" psi!ologi" logope+i" pro$esoriG" $apt careAi perite s
des$'oare 'i activit%i de cercetare.
-. *031NII *1 %C/I#I/%/1 pentru asistenta generalist Fcu pregtire
pluridisciplinarG J
K 6ervicii de sntate E sta%ionar 'i abulatoriuH
K nv%#nt" culturH
K ,ercetareH
K ;duca%ieH
K 6ocialAeconoic Fcondi%ii de via%GH
K 4dinistrativH
K =eogra$ieH
K 4lientarH
K <gienicH
-<. L0CUL *1 3UNC8
1G "n comunitate i ambulatoriu E dispensar Furban" ruralGH policlinicH
'coli" grdini%e" cre'e" leagne A cine de btr#niH
2G "n staionar Fsec%iiJ interne" c!irurgie" pediatrie" obst.A ginecologie etc.GH
3G #nspectoratele de poliie sanitar A igien.
8
9N6RI:IRI PRI3%R1 *1 S8N8/%/1
ngrijirile priare de sntate repre+intJ
K &ngrijirile esen%iale de sntateH
K accesibile tuturor persoanelor 'i $ailiilor din counitateH
K prin ijloace ce le sunt acceptabileH
K 'i la un pre% de cost abordabil counit%ii 'i %rii.
ngrijirile priare de sntate se sprijin pe counitate.
Definiia co#unitii
,ounitatea este totalitatea unei popula%ii de pe un teritoriu geogra$ic
deterinat" cu o $or de gestiune adinistrativ" ebrii si av#nd interrela%ii cu
grupuri sociale 'i institu%ii F/a noi ba+a e repre+entat de coune" ora'eG.
=e la nivelul counit%ii pleac &ngrijirile priare de sntate. <ndivi+ii"
$ailiile 'i grupurile &'i asigur singuri responsabilitatea ac%iunilor de sntate. 9entru
reali+area acestei strategii" sAa considerat c este necesar sc!ibarea vec!ii concep%ii
de asisten% edical" c#nd ac%iunile de sntate au $ost orientate spre lupta &potriva
bolii 'i se acord o aten%ie ai are re$acerii snt%ii.
"n concepia actual " se consider c o asistent edical bun presupune
trecerea de la &ngrijirile terapeutice la &ngrijirile priare de sntate
ngrijirile priare de sntate sunt denuite 'i n!ri"iri de sntate
comunitare" pentru c necesit sprijinul counit%ii.
&ngri'irile pri#are de sntate deter#in (ngri'iri co#plete) (nglob*nd:
K proovarea snt%iiH
K prevenirea &bolnvirilorH
K &ngrijirile curative curente 'i obi'nuiteH
K recuperareaH
K urgen%ele.
&ngri'irile pri#are de sntate acoper trei niveluri de intervenii $i anu#e:
1. &ngrijiri de prevenire primar$
2. &ngrijiri de prevenire secundar$
3. &ngrijiri de prevenire teriar$
4. interven%ia de nivel 4 A &n ca+ul bolilor terinale" sus%inerea $ailiei
etc.
Nivelurile de interven(ii4
1. 9n!ri"iri de prevenire primar constau dinJ
K en%inerea 'i proovarea snt%ii" dar 'i prevenirea &bolnvirilor.
K educa%ia sanitarH
K prevenirea speci$ic Fvaccinri" pro$ila0ia unor boliGH
2. 9n!ri"iri de prevenire secundar cuprindJ
K interven%ii curative A pentru trataentul bolilor 'i prevenirea agravrii
9
sau a coplica%iilor. 4sistenta are rolul de a descoperi probleele &n
tip.
;.9n!ri"iri de prevenire ter(iar urresc recuperarea. 4sistenta are rolul de a
sus%ine persoana &ngrijit pentru a se adapta la di$erite di$icult%i cau+ate de
probleele de sntate.
9entru asigurarea de+voltrii (ngri'irilor pri#are de sntate sunt necesareJ
K <denti$icarea &ngrijirilor priare de sntate.H
K <ni%ierea personalului sanitar" a consuatorilor &n &ngrijirile priare de
sntate.H
K 6 se $ac cunoscut valoarea social 'i econoic a &ngrijirilor
priare de sntate.
1. Identificarea n!ri"irilor primare de sntate ipune cunoa'terii 'i
studierea unui &ntreg ansablu de caracteristiciJ
E cliatul" resurse de ap" caracteristicile popula%iei" nivelul de educa%ie a
popula%iei" categorii sociale" resurse econoice" caracter urban sau rural" etc.
2. Ini(ierea personalului sanitar i a consumatorilor de n!ri"irile primare
de sntate
aG A pregtirea lucrtorilor sanitari pentru a &n%elege &ngrijirile priare de
sntate" indi$erent de ediuJ
A ediul $ailial A doiciliulH
A ediu de unc A activitatea brba%ilor" $eeilorH
A alte ediiAcultural" petrecerea tipului liber etc.H
A ediu 'colarAcopii.
4ce'tia trebuieJ
K s 'tie s asculteH
K s $ie capabili s &n%eleag propunerile $cuteH
K s 'tie s utili+e+e in$ora%iileH
K s 'tie s alctuiasc un plan de &ngrijiriH
K s &nve%e s unceasc cu alte odele sociale di$erit de cel ce
&ngrije'te 'i cel &ngrijit.
(odele sociale trebuie stabilite pe rela%ii de egalitate 'i recunoa'tere reciproc.
9ersonalul din sisteul sanitar trebuie s &nve%e s renun%e la cople0ele de
superioritate sau de in$erioritate &ntre di$eritele categorii pro$esionale.
4sistenta generalist E a crei activitate se des$'oar &n counitate" trebuie s
en%in contacte regulate cu persoane" $ailii" grupuri" la doiciliu" la 'coal" la
institu%ii.
bG A popula%ia trebuie pregtit s lucre+e cu lucrtorii sanitari.
3. S se recunoasc valoarea social i economic a n!ri"irilor primare de
sntate i a persoanelor care le acord
6 studie+e costul" inciden%a econoic a &ngrijirile priare de sntate %in#nd
cont deJ
E durata tipului de uncH
E ijloacele 'i te!nologiile necesareH
E c!eltuieliH
E dotarea cu personal.
10
C%*RUL C0NC1P/U%L %L 9N6RI:IRIL0R
,u toat diversitatea teoriilor 'i conceptelor despre &ngrijiri" toate asistentele au
o anuit &n%elegere privind persoana &ngrijit" sntatea acestea 'i &ngrijirile
FnursingulG acordate.
1. Conceptul despre o#% este o $iin% unic" av#nd nevoi biologice" psi!ologice"
sociale 'i culturale" o $iin% &n continu sc!ibare 'i &n interac%iune cu ediul su
&nconjurtor" o $iin% responsabil" liber 'i capabil de a se adapta.
=up -irginia .endersonJ I<ndividul este o entitate bioApsi!oAsocial $or#nd
un tot indivi+ibil. ;< are necesit%i $undaentale cu ani$estri speci$ice pe care 'i le
satis$ace singur dac se site bine2.
2. Concepii privind sntatea 4u $ost $orulate ai ulte de$ini%ii ale
snt%ii.
De&iniia OM! a sntii%
I6ntatea este o stare de bine $i+ic" ental 'i social" ce nu const nuai &n
absen%a bolii sau a in$irit%iiI.
' lte de&in iii%
K I6ntatea este o stare &n care necesit%ile sunt satis$cute &n od
autono" nu se liitea+ la absen%a bolii.I F-irginia .endersonG.
K I6ntatea este o stare de ec!ilibru bioApsi!oAsocial" cultural 'i spiritual"
stare de autonoie 'i independen%" $r a $i egal cu absen%a bolii sau a
in$irit%ii.I
K I6ntatea repre+int ansablul $or%elor bio$i+ice" $i+ice a$ective" psi!ice
'i sociale" obili+abile pentru a &n$runta" copensa 'i dep'i boala.I
3. Concepia despre boal: este ruperea ec!ilibrului" aroniei" un senal de
alar tradus prin su$erin% $i+ic" psi!ic" o di$icultate sau o inadaptare la o situa%ie
nou" provi+orie sau de$initiv.
C03P1/1N5% %SIS/1N/1I 31*IC%L1
9racticarea unor &ngrijiri de calitate presupune ulte cuno'tin%e 'i elemente de
competen%
1G ,unoa'terea unui odel conceptual de &ngrijire Fde nursingGH
2G ,uno'tin%ele acuulateH
3G ,unoa'terea deersului 'tiin%i$ic.
1. Cunoaterea unui model conceptual de n!ri"ire
De&iniie% >n odel conceptual este un ansablu de concepte" o iagine
ental care $avori+ea+ repre+entarea realit%ii.
9entru a de$ini cadrul conceptual al unei pro$esiuni E oricare ar $i c#pul ei de
ac%iune E este necesar ai &nt#i s se preci+e+e urtoarele eleenteJ
1G scopul pro$esieiH
2G %elul activit%ii saleJ bene$iciarulH
3G rolul suH
4G di$icult%i &nt#lnite la pacien%ii de care se ocupH
5G natura interven%iei acordat pacientului FdeJ &nlocuire" suplinire"
ajutare"etcGH
6G consecin%ele acestei ac%iuniH
4ceste eleente E c#nd se organi+ea+ &ntrAo structur teoretic global E
devin cadrul su conceptual.
11
2. Cunotin(ele acumulate
K (tiini&ice ) acuulate pe parcursul $orrii asistentei" o ajut la
&n%elegerea $iin%ei uane &n diensiunile sale $i+ice" intelectuale 'i
a$ective
K *ehnice E no%iuni 'i abilit%i te!nice E se re$er la procedeele etodice 'i
'tiin%i$ice care servesc la proovarea snt%ii 'i cobaterea bolilor.
K +elaionale E cuno'tin%ele rela%ionale E se re$er la capacitatea asistentei
de a stabili rela%ii cu pacien%ii" de a crea un cliat propice unor rela%ii
calde de uanitate" de a colabora cu anturajul pacientului
K ,tice Eansablul de nore 'i principii re$eritoare la valorile orale ale
persoanei 'i pro$esiei 'i care reglea+ buna conduit a asistentei.
K -egislative Eregleentrile 'i directivele incluse &n legi" &n vederea
protejrii asistentei 'i a pacientului.
3. Cunoaterea demersului tiin(ific
=eersul 'tiin%i$ic este un instruent de investiga%ie" de anali+" de interpretare"
de plani$icare 'i de evaluare a &ngrijirilor. <nstruentul logic 'i sisteatic pe careAl
utili+ea+ nursingul este demersul tiini&ic
8erenulJ conceptdengri.ire este sinoni cuJ
M odel de nursing
M cadru conceptual
M odel conceptual.
%/RI.U5IIL1 %SIS/1N/ULUI 31*IC%L C%R1
LUCR1%<8 9N S1C5IIL1 CU P%/URI F7rdinul 560N1999G
4tribu%iile asisten%ilor edicali decurg din copetentele certi$icate de actele de
studii ob%inute" ca urare a parcurgerii unei $ore de &nv%#nt de specialitate
recunoscut de lege.
n sec%iile cu paturi lucrea+ asisten%i edicali din urtoarele specialit%iJ
asistent edical de pediatrie" asistent edical de obstetricaNginecologie" asistent
edical generalist.
1G 'i des$'oar activitatea &n od responsabil" con$or regleentrilor
pro$esionale 'i cerin%elor postului.
2G Bespecta regulaentul de ordine interioar.
3G 9reia pacientul nou internat 'i &nso%itorul acestuia F&n $unc%ie de situa%ieG"
veri$ic toaleta personala" %inuta de spital 'iAl reparti+ea+ la salon.
4G <n$orea+ pacientul cu privire la structura sec%iei 'i asupra obligativit%ii
respectrii regulaentului de ordine interioar" Fcare va $i a$i'at &n salonG.
5G 4corda pri ajutor &n situa%ii de urgen% 'i c!ea edicul.
6G 9articipa la asigurarea unui cliat opti 'i de siguran% &n salon.
7G <denti$ic probleele de &ngrijire ale pacien%ilor" stabile'te priorit%ile"
elaborea+ 'i ipleentea+ planul de &ngrijire 'i evaluea+ re+ultatele
ob%inute" pe tot parcursul internrii.
8G 9re+int edicului de salon pacientul pentru e0ainare 'i &l in$orea+
asupra strii acestuia de la internare 'i pe tot parcursul internrii.
12
9G 7bserv siptoele 'i starea pacientului" le &nregistrea+ &n dosarul de
&ngrijire 'i in$orea+ edicul.
10G 9regte'te bolnavul 'i ajuta edicul la e$ectuarea te!nicilor speciale de
investiga%ii 'i trataent.
11G 9regte'te bolnavul" prin te!nici speci$ice" pentru investiga%ii speciale sau
interven%ii c!irurgicale" organi+ea+ transportul bolnavului 'i la nevoie
supraveg!ea+ starea acestuia pe tipul transportului.
12G Becoltea+ produse biologice pentru e0aenele de laborator" con$or
prescrip%iei edicului.
13G Bspunde de &ngrijirea bolnavilor din salon 'i supraveg!ea+ e$ectuarea de
ctre in$irier a toaletei" sc!ibrii lenjeriei de corp 'i de pat" crerii
condi%iilor pentru satis$acerea nevoilor $i+iologice" sc!ibrii po+i%iei
bolnavului.
14G 7bserva apetitul pacien%ilor" supraveg!ea+ 'i asigura alientarea
pacien%ilor dependen%i" supraveg!ea+ distribuirea alientelor con$or
dietei consenate &n $oaia de observa%ie.
15G 4dinistrea+ personal edica%ia" e$ectuea+ trataentele" iuni+rile"
testrile biologice etc." con$or prescrip%iei edicale.
16G 4sigur onitori+area speci$ica a bolnavului con$or prescrip%iei edicale.
17G 9regte'te ec!ipaentul" instruentarul 'i aterialul steril necesar
interven%iilor.
18G 4sigur pregtirea preoperatorie a pacientului.
19G 4sigur &ngrijirile postoperatorii.
20G 6enalea+ edicului orice odi$icri depistate Fde e0.J au+" vedere"
iper$ora%ii anale etc.G.
21G -eri$ic e0isten%a ben+iiNsenului de identi$icare a pacientului.
22G 9regte'te aterialele 'i instruentarul &n vederea sterili+rii.
23G Bespect norele de securitate" anipulare 'i descrcare a stupe$iantelor"
precu 'i a edicaentelor cu regi special.
24G 7rgani+ea+ 'i des$'oar prograe de educa%ie pentru sntate" activit%i de
consiliere" lec%ii educative 'i deonstra%ii practice" pentru pacien%i"
apar%intori 'i di$erite categorii pro$esionale a$late &n $orare.
25G 9articip la acordarea &ngrijirilor paliative 'i instruie'te $ailia sau
apar%intorii pentru acordarea. acestora.
26G 9articip la organi+area 'i reali+area activit%ilor psi!oterapeutice de
reducere a stresului 'i de dep'ire a oentelorNsitua%iilor de cri+.
27G 6upraveg!ea+ odul de des$'urare a vi+itelor apar%intorilor" con$or
regulaentului de ordine interioar.
28G ;$ectuea+ verbal 'i &n scris preluareaNpredarea $iecrui pacient 'i a
serviciului &n cadrul raportului de tur.
29G 9regte'te pacientul pentru e0ternare.
30G n ca+ de deces" inventaria+ obiectele personale" identi$ica cadavrul 'i
organi+ea+ transportul acestuia la locul stabilit de conducerea spitalului.
31G >tili+ea+ 'i pstrea+" &n bune condi%ii" ec!ipaentele 'i instruentarul din
dotare" supraveg!ea+ colectarea aterialelor 'i instruentarului de unic
$olosin% utili+at 'i se asigur de depo+itarea acestora &n vederea distrugerii.
32G 9oart ec!ipaentul de protec%ie prev+ut de regulaentul de ordine
interioar" care va $i sc!ibat ori de c#te ori este nevoie" pentru pstrarea
igienei 'i a aspectului estetic personal.
33G Bespect regleentrile &n vigoare privind prevenirea" controlul 'i
13
cobaterea in$ec%iilor nosocoiale.
34G Bespect secretul pro$esional 'i codul de etic al asistentului edical.
35G Bespect 'i apr drepturile pacientului.
36G 6e preocup de actuali+area cuno'tin%elor pro$esionale" prin studiu
individual sau alte $ore de educa%ie continu 'i con$or cerin%elor postului.
37G 9articip la procesul de $orare a viitorilor asisten%i edicali.
38G 6upraveg!ea+ 'i coordonea+ activit%ile des$'urate de personalul din
subordine.
39G 9articip 'iNsau ini%ia+ activit%i de cercetare &n doeniul edical 'i al
&ngrijirilor pentru sntate.
2I=1L1 *1 %/RI.U5II P1N/RU %SIS/1N5II 31*IC%LI
%L/1 C%/160RII *1 P1RS0N%L S%NI/%R CU S/U*II
P0S/LIC1%L1 S%NI/%R1 S%U 31*II S%NI/%R1 =I P1RS0N%L
%U>ILI%R
1G 4tribu%iile asistentului edical care lucrea+ &n sec%iile cu paturi E
copeten%ele asistentului edical care lucrea+ &n sec%iile cu paturi
2G 4tribu%iile asistentului edical de $ailie E copeten%ele asistentului
edical de $ailie
3G 4tribu%iile asistentului edical de igiena 'i sntate public
4G 4tribu%iile asistentului edical de laborator
5G 4tribu%iile asistentului edical de $aracie
6G 4tribu%iile asistentului edical de balneo$i+ioterapie
7G 4tribu%iile asistentului edical de radiologie
8G 4tribu%iile asistentului edical de dietetic
9G 4tribu%iile asistentului social
10G 4tribu%iile te!nicianului dentar
11G 4tribu%iile te!nicianului de aparatur edical
12G 4tribu%iile te!nicianului optician
13G 4tribu%iile in$irierei
14G 4tribu%iile brancardierului
C0* IN/1RN%5I0N%L *1 1/IC8
P1N/RU %SIS/1N/1 31*IC%L1 *1 0.S/1/RIC8
6IN1C0L06I1?30%=1
Oelul ,on$edera%iei interna%ionale a asistentelor edicaleNnurselor F<,(G este
acela de a &bunt%i standardul de &ngrijire acordat $eeilor" copiilor 'i $ailiilor de
pretutindeni prin per$ec%ionarea" educarea 'i $olosirea oportun a asistentei edicale
de obstetric ginecologieNoa'ei pro$esioniste. n virtutea %elului su" <,( pre+int
urtorul cod" ca un g!id al educrii" practicii 'i cercetrii &n obstetric.
14
Codul
1. Raporturile obstetricii
a. 4sistentele edicale de obstetric ginecologieNoa'ele" respect dreptul
$eeii de a lua o deci+ie pe deplin in$orat 'i $avori+ea+ acceptarea
responsabilit%ii pentru consecin%ele deci+iilor ei.
b. A lucrea+ cu $eei" sprijinind dreptul lor de a participa activ la luarea
deci+iilor privind &ngrijirea 'i &puternicind $eeile s vorbeasc &n
interesul lor despre probleele care le a$ectea+ sntatea proprie sau a
$ailiilor lor.
c. preun cu $eeile" asistentele edicale de obstetric
ginecologieNoa'ele" colaborea+ cu $actorii $inanciari 'i politici pentru
a de$ini nevoile de servicii de sntate ale $eeilor 'i a se asigura c
resursele sunt corect alocate &n $unc%ie de priorit%i 'i disponibilitate.
d. 4sistentele edicale de obstetric ginecologieNoa'ele" se sprijin 'i se
sus%in reciproc pentru &ndeplinirea rolului pro$esional 'i cultiv activ
spiritul de autoevaluare.
e. A colaborea+ cu al%i speciali'ti &n doeniul snt%ii" consult#nduAi
atunci c#nd nevoile de &ngrijire ale $eeii dep'esc liitele lor de
copeten%.
$. A recunosc interdependen%a uan &n doeniul practicii lor 'i caut activ
s re+olve con$lictele inerente.
2. Practica asistentelor medicale de obstetric !inecolo!ie?moaelor
a. 4sistentele edicale de obstetric ginecologieNoa'ele" acord &ngrijiri
$eeilor 'i $ailiilor care a'teapt copii" au respect pentru diversitatea
lor cultural" strduinduAse &n acela'i tip s eliine practicile riscante
din s#nul acelora'i culturi.
b. A sunt alturi de $eei" &ncuraj#nduAle speran%ele realiste legate de
na'tere" cu un ini de a'teptri" ast$el ca nici o $eeie s nu $ie le+at
prin concep%ie sau na'tere.
c. A &'i $olosesc cuno'tin%ele pro$esionale pentru a asigura proceduri sigure
de na'tere $eeilor care solicit &ngrijire" oricare ar $i circustan%ele.
d. A rspund nevoilor psi!ologice" $i+ice" eo%ionale 'i spirituale ale
$eeilor care solicit &ngrijiri de sntate" oricare ar $i circustan%ele.
e. A ac%ionea+ ca odele e$iciente &n proovarea snt%ii $eeilor &n
toate ciclurile vie%ii lor" a $ailiilor 'i a altor speciali'ti din doeniul
snt%ii.
$. E caut activ F&n &ntreaga carierG progresul personal" intelectual 'i
pro$esional" integr#nd acest progres in activitatea lor practic.
3. Responsabilit(ile profesionale ale asistentelor medicale de obstetric
!inecolo!ie?moaelor
a. 4sistentele edicale de obstetric ginecologieNoa'ele pstrea+
secretul in$ora%iilor despre cliente &n scopul protejrii dreptului la conA
$iden%ialitate 'i $olosesc discern#ntul &n partajarea acestor in$ora%ii.
b. A sunt responsabile pentru ac%iunile 'i deci+iile lor 'i rspund pentru
re+ultatele &ngrijirii acordate $eeilor.
c. A pot re$u+a s participe la activit%i $a% de care au o pro$und opo+i%ie
oralH totu'i" accentuarea con'tiin%ei individuale nu trebuie s prive+e
15
$eeile de servicii de sntate esen%ial.
d. A particip la de+voltarea 'i ipleentarea politicilor de sntate care
proovea+ sntatea pentru toate $eeile 'i $ailiile care a'teapt
copii.
4. Pro!resul cunotin(elor i practicii
a. 4sistentele edicale de obstetric ginecologieNoa'ele garantea+ c
progresul cuno'tin%elor &n pro$esie se ba+ea+ pe activit%i care
protejea+ drepturile $eeilor ca persoane.
b. A de+volt 'i transit cuno'tin%ele pro$esionale prin interediul
diverselor procese" cu ar $i anali+a 'i cercetarea &n colectiv.
c. A particip la procesul de educare al asistentelor edicale de obstetric
ginecologieN oa'elor care se $orea+ 'i la de+voltarea pro$esiei de
oa'.
NURSIN6UL 9N C0N/1>/UL S/R%/16I1I 03S
@S8N8/%/1 ABC
9este 5 ilioane nurse 'i oa'e care lucrea+ activ &n Begiunea ;uropean
$orea+ cel ai are grup al pro$esioni'tilor din sectorul sanitar. (ilioane de nurse
nu practic &n pre+ent aceast pro$esie" dar o$er &ngrijiri 'i &n$luen%ea+ sntatea prin
conduita lor ca cet%eni.
5iroul regional 7(6 pentru ;uropa" ,onsiliul <nterna%ional al *urselor 'i
,onsiliul <nterna%ional al (oa'elor au lansat o capanie larg 36ntate 212 a
nurselor 'i oa'elor din ;uropa. *ursele 'i oa'ele din acest progra vor avea un
ecuson cu o ini 'i curcubeu 'i vor depune jur#nt. 9ria con$erin% (inisterial
7(6 pe aceste problee a avut loc la (unc!en &n iunie 2000.
6ntatea 'i &ngrijirea snt%ii sAa con$runtat cu ultiple problee inclu+#nd
srcia" locurile de unc" locuin%ele 'i ediul.
6trategia 7(6 &n secolul 21 este ca oaenii snto'i sau cei cu o boal u'oar
sau cronic s r#n la doiciliu" iar spitali+rile s survin ca perioade
e0cep%ionale &n via%a oului. 6erviciile spitalice'ti vor sprijini serviciile abulatorii"
de acordare a &ngrijirilor la doiciliu" &n 'coli" la locul de unc.
Strategia +Sntate ,-.
6ntate 21 este cea ai recent lucrare privind 6trategia ;uropean 7(6
36ntate pentru to%i2. 4 $ost senat de toate cele 51 de state ebre ale Begiunii
;uropene care se oblig ast$el s ac%ione+e pentru reali+area obiectivelor. (ulte %ri
au trecut deja la ac%iune pe versiunea precedent a strategiei 36ntate pentrru to%i2.
*oua versiune a strategiei 6ntate 21 pune accentul pe sntatea responsabil 'i
sus%inut social 'i deocratic. 6e concentrea+ asupra ec!it%ii" abordrii bolii"
ac%iunii ultisectoriale 'i asupra deterinan%ilor socioAeconoici ai snt%ii.
4ceast lucrare are rolul sJ
A senale+e obiectivele 6nt%ii 21 pentru nurs"
A con$ire progresele reale reali+ate deja
16
A stiule+e &n%elegerea ai rapid 'i ai larg a ideilor bune 'i a inova%iillor
viitoare.
Oportuniti pentru nurse de a contribui la Strategia +Sntate ,-.
*ursele au rol &n &bunt%irea snt%ii indivi+ilor" $ailiilor 'i counit%ilor.
*ursele pot avea ipact asupra snt%ii prin e$ectele lor asupraJ
A solidarit%ii 'i ec!it%ii pentru sntate
A stilul de via% 'i ediul sntos
A ac%iuni ultisectoriale" intersectoriale
A &ngrijirilor de sntate coplete" orientate pe re+ultat
A grupurilor %int de popula%ie
A boli legate de srcie 'i 'oaj
A neglijrii persoanelor vulnerabile
A rela%iei &ntre violen% 'i boal
A abu+ului de substan%e" inclu+#nd tutunul" alcoolul" drogurile.
4st$elJ
Nursele din #ediul clinic vor lucra &n ec!ipe interdisciplinare 'i
ultisectoriale.
Nursele de la nivel guverna#ental au rol de aJ
A in$ora $orurile politice na%ionale privind cunoa'terea snt%ii 'i
&ngrijirilor de sntate"
A lucra pt. politici na%ionale legate de obiectivele 36trategiei 212
A contribui la ipactul sondajelor de sntate asupra politicilor 'i
propunerilor guvernaentale pe teren lung.
Nursele /educatori E au responsabilitatea de a se asigura c toate nursele din
prograele de pregtire cunosc probleele de sntate legate de $iecare obiectiv.
Nursele 0 $efe $i directori E rol &n a stabili 'i en%ine calitatea sisteelor pt.
bunstarea personalului 'i ediului &n care lucrea+.
Nursele practiciene E rol de a proova sntatea 'i a preveni &bolnvirile
Nursele de fa#ilie E rol de a lega contactul lor cu indivi+i" $ailii 'i
counit%i" de aAi identi$ica pe cei cu nevoi ai ari.
Nursele cu practic obstetrical E rol&naasiguracelaisntosstart&nvia%
pentrunou.nscut.4ceastacuprindeiplicarea&nsntatease0ual'iplani$icarea
sarcinilor" sprijinirea prin%ilor &n tipul sarcinii 'i &ngrijirea aei" tatlui 'i
copilului iediat dup na'tere.
0biectivele @Snt(ii ABC
O biectivul - / Solidaritate pentru sntate (n 1egiunea 2uropean
/ 0n n anul 1212 decala.ul actual al strii de sntate dintre statele membre
ale+egiunii,uropeneartrebuireduscucelpuin324 Fdi$eren%a dintre 1N3 de %ri
europene cu cea ai &nalt speran% de via% 'i 1N3 de tri cu cea ai sc+ut speran%
de via% ar trebui s $ie redus cu cel pu%in 30PG
Repere n nursin!
Nursele din practica clinic Fdin spitale 'i counit%iG vor &n%elege c#t de
puternic in$luen%ea+ sntatea circustan%ele socioAeconoice" ediul 'i stilul de
via%" de la &nceputul carierei lor ca nurse. *ursele cliniciene 'i directoare vor include
obiectivele 6ntate 21 &n planurile lor de &ngrijire 'i serviciile lor locale.
17
Nursele de &amilie vor ajuta $ailiile s $ac $a% bolilor 'i stressului" 'i vor da
s$aturi legate de odul de via% sntos 'i $actorii de risc coportaental. -or
conlucra cu alte agen%ii sociale pt. a in$luen%a probleele socioAeconoice 'i de
ediu" care sunt cau+e ale &bolnvirilor precuJ locuin%a srccioas" lipsa
veniturilor" dieta necorespun+toare.
Nursele care elaboreaz politici5 strategii" plani$ic 'i conduc vor deonstra
solidaritate" peri%#nd nurselor cliniciene s aib cuno'tiin%ele" autoritatea 'i resursele
necesare de aA'i juca rolul &n proovarea snt%ii.
Nursele educatori E se vor asigura c in$ora%iile" e0perien%a 'i cuno'tin%ele
despre interven%iile nursing" vor $i incluse &n prograele nursing.
Nursele cercettori E vor ini%ia 'i vor participa la prograe de cercetare care
ajut nursele &n practica de +i cu +i.
#ndicatori ai realizrilor n nursing
A )iecare %ar ebr a de+voltat p#n &n 2002 o 6trategie de
*ursing" care include obiectivele *ursinguAlui pt. 6ntate 21.
A 9#n &n 2005 $iecare %rar ebr va de+volta iniu 3 sc!ee
odel de parteneriat.
A ncep#nd cu 2002" $iecare %ar ebr va g+dui o ,on$erin%
bianual.
O biectivul , / 2c"itate (n sntate
9#n &n 2002 decalajul dintre grupurile socioAeconoice din interiorul %rilor
privind probleele de sntate ar trebui reduse cu cel pu%in Q &n toate statele ebre"
prin &bunt%irea nivelului de sntate al grupurilor de+avantajate.
4st$elJ
A di$eren%a &n speran%a de via% dintre grupurile socioAeconoice
trebuie redus p#n la cel pu%in 25P
A valorile indicatorilor a0ii ai orbidit%ii" invalidit%ii 'i
ortalit%ii &n grupuri" corobora%i cu aspectele socioAeconoice
A condi%iile socioAeconoice care produc e$ecte adverse trebuie
&bunt%ite F.a. di$eren%ele de venitG.
A trebuie redus propor%ia popula%iei ce trie'te &n srcie"
A trebuie protejate persoanele cu nevoi speciale
#ndicatori ai realizrilor n nursing
*ursele care lucrea+ la $iecare nivel trebuie s deonstre+e c ac%iunile lor au
contribuit la &bunt%irea snt%ii" &n specialJ
A identi$icarea 'i &prt%irea e0eplelor de iplicare a nurselor &n
reali+area ec!it%ii" prin pre+entri de con$erin%e" sc!ib de idei"
publica%ii
A $iecare %ar ebr s identi$ice 'i s pre+inte un proiect condus de
nurse &n $iecare an" pt. a &bunt%i sntatea celor ai
de+avantaja%i.
O biectivul 3 / 4n start sntos (n via
9#n &n 2020" to%i copiii nouAnscu%i 'i pre'colarii din Begiunea ;uropean ar
trebui s aib o sntate ai bun" asigur#nduAle un start ai sntos &n via%.
4st$elJ
A toate statele ebre trebuie s aduc &bunt%iri ale accesului de
sntate &n perioada antenatal" perinatal 'i serviciile de sntate
pentru copiiH
18
A rata ortalit%ii in$antile s $ie sub 20 la 1000 nscu%i vii &n toate
%rile" &n %rile cu rate curente sub 20 la Po trebuie s ajung la 10
'i c!iar ai pu%in" iar %rile cu rate curente sub 10 la 1000" ar trebui
s reasc procentul de noiAnscu%i $r boli congenitale sau
de$icien%e"
A ortalitatea 'i in$irit%ile datorate violen%ei la copilul sub 5 ani"
trebuie redus cu cel pu%in 50P"
A procentul nscu%ilor cu greut%i sub 2500 gr s $ie redus cu cel
pu%in 20P.
4st$el" #oa$ele vor lucra &n colaborare cu nursele la $urni+area unor
interven%ii antenatale ca s proove+e aternitatea &n siguran%" o cre'tere a greut%ii
copiilor la na'tere 'i o reducere a bolilor 'i in$irit%ilor congenitale. 6e vor identi$ica
grupurile vulnerabile Fadolescente" ae singureG. 6e va asigura proovarea snt%ii
$eeilor 'i participarea la plani$icarea $ailial" supraveg!erea na'terii 'i asisten%a
na'terii. (ai apoi oa'ele vor $i &nv%ate s $ac $a% singure unei sarcini" unei na'teri
norale 'i" &preun cu ceilal%i colegi din serviciul obstetric" unei na'teri ai
di$icile. 8oat eviden%a oa'ei se va ba+a pe eviden% 'i te!nic corect.
#ndicatori ai realizrilor n nursingJ
A p#n &n 2005 toate %rile ebre vor de+volta un siste de &ngrijiri
de sntate acordate $ailiei
A p#n &n 2005 toate $eeile &nsrcinate vor avea posibilitatea unei
e0ainri de ctre oa' &n tipul sarcinii" 'i va avea posibilitatea
s $ie asistat de o oa' la na'tere.
A 6e va proova alienta%ia la s#n" cu iplicare nursei de $ailie.
O biectivul 5 / Sntatea tinerilor
9#n &n 2020" tinerii din Begiune trebuie s $ie ai snto'i 'i ai capabili sA
'i &ndeplineasc rolurile &n societate.
4st$elJ
A copiii 'i adolescen%ii trebuie s aib aptitudini ai de+voltate 'i
capacitatea de a $ace alegeri sntoase"
A ortalitatea 'i !andicapurile deterinate de violen% 'i accidente &n
r#ndul tinerilor trebuie s $ie reduse p#n la cel pu%in 50P
A propor%ia de tineri care adopt coportaente nesntoaseN
duntoare" cu ar $i consuul de droguri" de tutun sau alcool
trebuie s $ie substan%ial redusH
A inciden%a sarcinilor &n r#ndul adolescentelor trebuie s $ie redus cu
cel pu%in 1N3.
Nursele vor proova 'i vor participa la activit%i privind sntatea" ajut#nd
ast$el tinerii s $ac alegeri sntoase &n ce prive'te odul de via% 'i anue &n ce
prive'te rela%iile se0uale" diet" e0erci%ii $i+ice" $uat 'i alcool. *ursele vor participa
la de+voltarea unor capanii de proovare a snt%ii" educa%iei 'i serviciilor de
sntate" ceea ce va avea ca e$ect reducerea nurului de sarcini &n r#ndul
adolescen%ilor.
#ndicatori ai realizrilor n nursing
A nursele de $ailie vor aprecia necesit%ileNcerin%ele tinerilor ca grup
de popula%ie 'i vor $ora un plan local de &ngrijire a snt%ii &n
'coal" colegii sau &n counitateH
19
A nursele vor pune &n aplicare aceste planuri de &ngrijire a snt%ii 'i
le vor $olosi pentru a in$luen%a &bunt%irea snt%ii tinerilor ca
grup de popula%ieH
A vor $i e$ectuate bilan%uri pentru a deonstra ipactul acestor
planuri de ingrijire a snt%ii Fe0.J scderea nurului de sarcini la
adolescente" renun%area la $uat" liitarea $olosirii incorecte a
edicaentelorG.
O biectivul 6 / &#btr*nirea (n condiii bune de sntate
9#n &n 2020 persoanele cu v#rst de peste 65 ani trebuie s aib posibilitatea
de a se bucura de &ntregul lor poten%ial de sntate 'i a avea un rol social activ.
A trebuie s creasc cu cel pu%in 20P a speran%ei de via% 'i a
speran%ei de via% $r de$icien%e" la v#rsta de 65 de ani"
A trebuie s e0iste o cre'tere de cel pu%in 50P a popula%iei cu v#rsta
de 80 ani.
Nursele vor proova 'i vor participa la activit%i educa%ionale privind
sntatea adul%ilor. )iercare curs va include studiul unui od sntos de via%
inclu+#ndJ dieta" e0erci%iile $i+ice" consuul de alcool 'i de tutun 'i condi%iile de trai
care &bunt%esc starea de sntate. ;le vor pregti &n od activ pe cei de v#rst
ijlocie pentru o &btr#nire &ntrAo stare c#t ai bun de sntate.
#ndicatori ai realizrilor n nursing
4c%iunile nurselor trebuie s contribuie la &bunt%irea strii de sntate prinJ
A sisteul &ngrijirilor de sntate acordate $ailiei va da persoanelor
&n v#rst posibilitatea de a $i &ngrijite acas" &n cadrul counit%ii
sau &n ici centre speciali+ate.
A *ursele vor ini%ia 'i vor participa la de+voltarea serviciilor integrate
de sntate" de educa%ie 'i sociale"
A *ursele la orice nivel" inclusiv ca cet%eni" vor de+volta 'i vor
participa la prograe care s dea posibilitatea ca decesul s aib
loc acas.
O biectivul 7 / &#buntirea sntii #intale
9#n &n anul 2020 trebuie &bunt%it starea psi!oAsocial a oaenilor" iar
pentru persoanele cu sntate ental trebuie $cute disponibile 'i accesibile servicii
per$ec%ionate.
4st$elJ
A prevalen%a 'i ipactul negativ asupra snt%ii entale trebuie
reduse substan%ial" iar oaenii trebuie s aib o capacitate crescut
de a $ace $a% evenientelor stresante ale vie%ii
A rata sinuciderilor trebuie redus cu cel pu%in 1N3" iar cele ai
seni$icative scderi trebuie ob%inute &n %ri 'i grupuri de popula%ie
cu rate actuale crescute.
#ndicatori ai realizrilor de nursing
*ursele vor putea deonstra c au contribuit la &bunt%irea strii de
sntateJ
A strategiile nursingului" ini%iatorii politicii de nursing 'i anagerii
vor de+volta sc!ee de &ngrijire care au ca re+ultat o ai bun
stare a snt%ii entale 'i o reducere a ratei sinuciderilor.
20
A *ursele vor lucra &n ec!ipe ultidisciplinare pentru a $urni+a
&ngrijiri terapeutice &n counitate" ceea ce va avea ca re+ultat o
reducere" &n procente a nurului ca+urilor internate &n a+iluri.
O biectivul 8 / 1educerea bolilor trans#isibile
A p#n &n 2000 sau ai devree" trebuia oprit transiterea
polioielitei &n Begiunea ;uropei" iar p#n &n 2003 sau ai
devree acest $apt trebuie certi$icat &n $iecare %ar.
A p#n &n 2005 E tetanosul neonatal trebuie eliinat din regiune"
A p#n &n 2007" pojarul indigen trebuie eliinat din regiune" iar p#n
&n 2010 eliinarea trebuie certi$icat &n $iecare %ar"
A p#n &n 2010 toate %rile trebuie s aib o inciden% a di$teriei sub
0"1 la 100000 locuitoriJ
K o reducere cu cel pu%in 80P a inciden%ei noilor purttori ai
.5- prin vaccinarea &potriva !ep. 5 &n prograul de
iuni+are al copiiilor
K nivelul inciden%ei oreionului" tusei convulsive 'i bolilor
inva+ive date de .. <n$luen+ae tip 5" sub 1 la 100000
locuitori
K nivelul inciden%ei si$ilisului congenital sub 0"01 la 1000
nscu%i viiH
K nivelul inciden%ei rubeolei congenitale sub 0"01 la 1000
nscu%i viiH
A p#n &n 2015 sau ai devreeJ
K nivelul inciden%ei alariei s $ie sub 5 la 100000 locuitori" 'i
s nu $ie decese &n ura contactrii unor $ore indigene"
K s se reduc inciden%a" ortalitatea 'i consecin%ele negative
ale in$ec%iei .<- sau 6<=4" a altor boli transisibile se0ual"
a tuberculo+ei 'i a bolilor respiratorii acute 'i bolilor diereice
la copil.
#ndicatori ai realizrilor n nursing%
A eradicarea polioielitei" tetanosului neonatal 'i rujeolei"
A reducerea procentual a !epatiei" tusei convulsive" rubeolei"
oreionului prin vaccinri 'i iuni+ri"
A cre'terea calit%ii alienta%iei 'i scderea inciden%ei bolilor
diareice"
A cre'terea procentual a $olosirii pre+ervativului" cuno'tin%elor
despre se0 &n siguran% 'i despre sc!ibarea acelor de sering
A cre'terea nurului de vaccina%i antigripal"
A dovedirea unei igiene personale &bunt%ite.
O biectivul 9 / 1educerea bolilor netrans#isibile
9#n &n 2020 trebuie caJ
A ortaliatea prin bolile cardiovasculare la persoanele sub 65 de ani
s $ie redus cu cel pu%in 40P"
A ortaliatea datorat cancerelor la persoanele sub 65 ani trebuie
redus cu cel pu%in 15P" iar ortalitatea datorat cancerului
pulonar redus la 25P"
21
A inciden%a aputa%iilor" orbirii" insu$icien%ei renale sau a
coplica%iilor sarcinii" diabet" trebuie redus la 1N3"
A reducerea ortalit%ii" in$irit%iilor 'i ortalit%ii datorate bolilor
respiratorii cronice" tulburrilor osteoarticulare"
A cel pu%in 80P din copiii &n v#rst de 6 ani nu trebuie s aib carii"
iar copii de 12 ani trebuie s aib &n edie nu ai ult de 1"5 din%i
caria%i" lips sau ploba%i.
O biectivul : / 1educerea vt#rilor datorate violenelor $i accidentelor
9#n &n 2020 trebuie s e0iste o scdere seni$icativ 'i substan%ial a
vtrilor" in$irit%ilor 'i or%ii re+ultate din accidente 'i acte de violen%.
n specialJ
A ortalitatea 'i in$irit%ile datorate accidentelor rutiere trebuie
reduse la cel pu%in 30P"
A ortalitatea 'i in$irit%ile datorate accidentelor la lucul de unc"
accidentelor doestice sau petrecute &n tipul liber s $ie reduse la
cel pu%in 50P"
A inciden%a 'i ortalitatea datorat violen%ei casnice" violen%ei legate
de se0" sau criei organi+ate precu 'i consecin%ele acestora
asupra snt%ii" trebuie reduse la cel pu%in 25P.
O biectivul -; / 4n #ediu fi<ic sntos $i sigur
9#n &n 2015 oaenii ar trebui s triasc &ntrAun ediu &nconjurtor ai sigur
din punct de vedere $i+ic cu e0punere la riscurile containrii la nivele care s nu
dep'easc standardele adoptate la nivel interna%ional.
n od particularJ
A popula%ia e0pus la containri $i+ice icrobiene 'i c!iice din
aer 'i ap urdare care sunt riscante pentru sntate ar trebui
reduse substan%ial" con$or orarului 'i ratelor de reducere cuprinse
&n planurile de ac%iune pentru ediul &nconjurtor 'i sntateH
A oaenii ar trebui s aib acces universal la ap potabil &n cantit%i
su$iciente 'i de o calitate satis$ctoare.
#ndicatori ai realizrilor n nursing%
A reducerea containrii #ncrii ai ales la copii &ntre 0A5 aniH
A reducerea inciden%ei !ipoteriei la oaenii de peste 65 ani"
A introducerea probleelor de sntate public &n toate planurile de
&nv%#nt al nurselor"
A de+voltarea odelelor ediului de lucru &n serviciile de sntate"
A cre'terea iplicrii nurselor &n plani$icarea 'i $urni+area serviciilor
de sntate.
O biectivul -- / 4n stil de via #ai sntos
9#n &n 2015 oaenii din &ntreaga societate vor trebui s adopte stiluri de via%
ai sntoase cu ar $iJ
A un coportaent ai sntos &n doenii precu nutri%ie"
e0erci%iile $i+ice 'i se0ualitatea
A cre'terea accesului la o !ran ai sntoas
#ndicatori ai realizrilor n nursing%
A reducerea inciden%ei bolilor de ini 'i a in$arctului la persoanele
sub 65 ani
22
A onitori+area e0erci%iilor $i+ice" a nutri%iei sntoase 'i a se0ului
protejat"
A includerea &n curriculuul pentru nursing a odelelor de via%
sntoase"
A sporirea 'anselor de angajare a celor $r locuri de unc"
A utili+area etodei 6creeningAului pentru depistarea cancerului de
col uterin"
A reducerea inciden%ei bolilor cu tranitere se0ual.
O biectivul -, / 1educerea suferinelor produse de consu#ul de alcool)
droguri $i tutun
9#n &n anul 2015 e$ectele asupra snt%ii produse de consuul de substan%e
ca tutunul" alcoolul 'i drogurile psi!oactive va $i redus seni$icativ.
4st$elJ
A propor%ia ne$utorilor va trebui s $ie cel pu%in 80P &n r#ndul
persoanelor de peste 15 ani 'i erg#nd spre 100P &n r#ndul
persoanelor sub 15 ani.
A consuul de alcool pe cap de locuitor va trebui s $ie sta%ionar sau
s nu dep'easc 6 litriNan 'i va trebui s tind ctre 0 &n r#ndul
persoanelor sub 15 ani"
A prevalen%a drogurilor psi!oactive ilicite $olosite va trebui s $ie
redus cu cel pu%in 25P 'i ortalitatea datorat acestora" cu cel
pu%in 50P.
O biectivul -3 / Anga'a#ente pentru sntate
9#n &n 2015J
A siguran%a 'i calitatea ediului de acas trebuie &bunt%ite prin
cre'terea cali$icrii personale 'i $ailiale pentru proovarea 'i
protec%ia snt%ii 'i riscul snt%ii ediului $i+ic de acas trebuie
redusH
A oaenii cu in$irit%i ar trebuie s aib oportunit%i pentru sntate
'i acces la cas" serviciu" via% public 'i social &n acord cu
Begulile 6tandard ale *a%iunilor >nite asupra ;gali+rii
=repturilor pentru persoanele cu in$irit%iH
A accidentele casnice 'i la locul de unc trebuie reduseH con$or
ob. 10H cel pu%in 50P din copii trebuie s $ie educa%i &ntrAo
grdini% 3sntoas2 'i 95P &ntrAo 'coal 1sntoas2H
A cel pu%in 50P din ora'e 'i alte counit%i ar trebui s $ie ebri
activi pentru un 1ora' sntos2" al unei re%ele counitare sntoase"
A cel pu%in 10P din copaniile ari 'i ijlocii ar trebui s se
iplice &n practicarea unor principii sntoase.
O biectivul -5 / 1esponsabilitatea #ultifactorial pentru sntate
9#n &n 2020 &n toate sectoarele va $i recunoscut 'i acceptat
responsabilitatea acestora $a% de sntate.
A persoanele cu putere deci+ional &n toate sectoarele trebuie s ia &n
considera%ie bene$iciile care pot $i ob%inute investind pentru
sntate &n doeniul respectiv 'i sA'i oriente+e politica 'i
ac%iunileH
23
A statele ebre trebuie s stabileasc ecanisele de evaluare a
ipactului asupra snt%ii 'i s se asigure c toate doeniile au
devenit rspun+toare pentru e$ectele politicii 'i ac%iunilor lor
asupra snt%ii.
O biectivul -6 / Sector de sntate integrat
9#n &n 2020 oaenii trebuie s aib acces la &ngrijiri priare orientate ctre
$ailie sau counitate" sprijinite de un siste spitalicesc $le0ibil 'i receptiv
A 90P din %ri trebuie s aib servicii de &ngrijiri priare" asigur#nd
continuitatea &ngrijirilor prin sistee e$iciente 'i e$icace din punct
de vedere al costurilor legate de serviciile spitalice'ti de &ngrijiri
secundare 'i ter%iareH
A 90P din %ri trebuie s aib edici de $ailie care trebuie s
lucre+e &n sisteul de ingrijire priar"
A 90P din %ri trebuie s aib servicii de sntate care s asigure
participarea indivi+ilor" recunosc 'i sus%in persoanele ca $urni+ori
de &ngrijiri de sntate
O biectivul -7 / 1eali<area calitilor (ngri'irilor
9#n &n 2020J
A e$icienti+area principalelor strategii de sntate public trebuie &n
$unc%ie de re+ultatele ob%inute" iar de ci+iile privind strategiile
alternative de re+olvare a probleelor individuale de sntate
trebuie s $ie luate copar#nd re+ultatele cu e$icacitatea lor din
punct de vedere al costurilor
A toate %rile trebuie s aib la nivel na%ional un ecanis de
onitori+are continu 'i de+voltare a calit%ii &ngrijirilor pentru cel
pu%in 10 problee de sntate iportante
O biectivul -8 / %inanarea serviciilor de sntate $i alocare a resurselor
9#n &n 2010 6tatele ebre trebuie s de%in ecanise de suport $inanciar
'i alocare de resurse 'i sistee de &ngrijire edical ba+ate pe principii de acces &n
od egal" costAe$icien%" solidaritate 'i calitate opti.
n particularJ
A c!eltuielile pt. serviciile de sntate trebuie s $ie adecvate"
corespun+tor nevoilor de sntate ale popula%iei"
A resursele trebuie &pr%ite &ntre sectoarele de proovare 'i
protec%ie a snt%ii" trataent 'i &ngrijire"
A sisteele de colectare a $ondurilor pentru &ngrijirea snt%ii trebuie
s garante+e acoperirea general" solidaritatea 'i sus%inerea.
O biectivul -9 / De<voltarea resurselor u#ane pentru sntate
ncep#nd cu anul 2010 toate statele ebre vor trebui s se asigure c
pro$esioni'tii din sisteul de sntate 'i ai sectoarelor cu care colaborea+ posed cele
ai potrivite cuno'tin%e" atitudini 'i deprinderi pentru protejarea 'i proovarea
snt%ii.
4st$elJ
A educa%ia pro$esioni'tilor din sntate va avea la ba+ principiile
politicii 16nt%ii pentru to%i2" pregtinduAi pentru servicii de
24
proovare" &ngrijire 'i reabilitare de calitate 'i ajut#nduAi s &bine
practica clinic cu sntatea publicH
A sisteul de educa%ie va $i plani$icat ast$el ca s asigure nurul 'i
varietatea de pro$esioni'ti din strintate" pregti%i &n &nt#pinarea
nevoilor actuale 'i viitoare de sntateH
A toate statele ebre vor avea lideri &n sntate public"
anageent 'i practic.
O biectivul -: / Cercetare $i docu#entare pentru sntate
9#n &n 2005J
A toate %rile trebui s aib politici de cercetare orientate spre
priorit%ile pe teren lung &n ceea ce prive'te sntatea pentru to%i"
A toate %rile trebuie s aib ecanise care s $ac posibil
distribuirea serviciilor de sntate pe ba+a probelor 'tiin%i$iceH
A in$ora%iile despre sntate trebuie s $ie $olositoare 'i u'or
accesibile" politicienilor" anagerilor" pro$esioni'tilor din sisteul
de sntate" precu 'i publicului larg"
A toate %rile trebuie s aib stabilite politici 'i prograe de
in$orare care s sus%in agenda 36nt%ii pentru to%i2 'i s
$acilite+e accesul ctre ast$el de in$ora%ii.
O biectivul,;/ Mobili<areapartenerilorpentrusntate
9#n &n 2005 E ipleentarea politicilor de sntate pentru to%i trebuie s
angaje+e to%i indivi+ii" grupuri din sectoare publice 'i private" dar 'i societatea
civil &n alian%e 'i parteneriate de sntate pentru to%i.
4st$elJ
A sectorul snt%ii trebuie iplicat &n proovarea activ 'i pledoarie
pentru sntateH
A trebuie s e0iste structuri 'i procese la nivel interna%ional" na%ional"
regional 'i local pentru a aorti+a colaborarea tuturor sectoarelor
&n de+voltarea snt%ii.
O biectivul ,- / =olitici $i strategii de sntate pentru toi
9#n &n 2010 toate 6tatele (ebre trebuie s ipleente+e politici de
36ntate pentru to%i2 la nivel na%ional" regional 'i local.
4st$elJ
A politicile snt%ii pentru to%i la nivel na%ional" vor sus%ine un cadru
otivant 'i &ncurajator &n viitor pentru ac%iunile din regiuni" ora'e"
la nivelul counit%ilor precu 'i &n 'coli" locuri de unc 'i
doiciliu
A structurile 'i procesele ar trebui s $ie capabile s de+volte politici
de sntate la nivel na%ional" dar 'i la alte niveluri"
A trebuie $orulate obiectivele" sarcinile" indicatorii 'i priorit%ile pe
teren scurt" ediu 'i lung" dar 'i strategiile care le reali+ea+"
ba+ate pe valorile snto%ii pentru to%i" iar progresul pentru
reali+area lor s $ie onitori+at 'i evaluat sisteatic.
25
7 Le!ea drepturilor pacientului D le!isla(ie7ve+i ane-e (cap.
>I)
C03UNIC%R1%
1. CUL161R1% *%/1L0R =I %PR1CI1R1% L0R
,ulegerea datelor 'i aprecierea lor constituie priul contact al asistentei
edicale E nursei E cu pacientul 'i cuprinde urtoarele etapeJ
K culegerea datelor prin interviu 'i counicareH
K validarea" datelorH
K organi+area datelorH
E identi$icarea celor legate de probleele de sntate actual.
Metodele $i sursele de culegere a datelorJ
K interviu 'i istoricul bolii Fob%inute de la $ailie" pacient"
anturajGH
K e0aenul $i+icJ M subiectivH
M obiectiv.
K teste de laborator" diagnostic edical" dosar de date.
=eci" prin interviu 'i istoricul bolii &ncep rela%iile dintre asistenta edical E
nurs E 'i pacient" cuprin+#nd in$ora%ii coplete adunate de la sursele e0istente.
4cest sc!ib de in$ora%ii se ob%ine prin comunicare E un proces prin care una5
dou sau mai multe persoane i e6prim g0ndurile sau sentimentele i i neleg
reciproc sensurile
Scopul co#unicriiJ &n%elegere 'i rspuns din partea interlocutorului. ,!eia unei
bune counicri const &nJ
K con%inutul counicriiH
K &n%elegerea esajuluiH
K e0presia verbalH
K counicarea nonverbal.
ntre asistenta edical 'i pacient se reali+ea+ o comunicareterapeutic.
7omunicarea terapeutic este un proces dinaic care include elaborarea"
transiterea 'i receptarea dintre pacient 'i asistenta edical nurs. 4sistenta
edical trebuie s %in cont de urtorii $actori care pot in$luen%a counicareaJ
K percep%ia trebuie ba+at pe e0perien%H
calea de transitere
; B
;i%tor Beceptor
K valoarea esajului transis A recep%ionatH
K rspuns cu &n%elegere la esajul transisH
K gradul de concentrare asupra esajului 'i asupra
26
persoanei ce transite esajulH
K nivelul socioAcultural care in$luen%ea+ counicarea
verbal 'i nonverbal Fnivelul de cuno'tin%eG
K ediul adecvat &n care se des$'oar counicarea Flini'te"
$r $actori ce pot perturba discu%iaGH
7omunicarea verbal se reali+ea+ printrAun control asupra &n%elesului
cuvintelor $olosite Fintona%ia vocii" claritatea &n vorbire" ritul conversa%ieiGH
7omunicareanonverbal se reali+ea+ prin pre+en%" po+i%ia capului" e0presia
$e%ei" $olosirea #inilor" atingerea persoanei" precu 'i $olosirea distan%ei
corespun+toare.
n cadrul procesului de &ngrijiriAnursing abilitatea &n counicare este util &n
toate tipurile de rela%iiJ nursApacient" nursAedicH nursAnurs.
,ounicarea dintre nurs 'i pacient se ba+ea+ pe abilitate" sipatie" cldur
su$leteasc. 4cest lucru se reali+ea+ &n trei $a+eJ
a. orientarea asupra probleelor pacientului 'i reali+area planului de
&ngrijireH
b. $a+a de lucru A counicarea 'i &ntre%inerea acesteia pe tot parcursul
planului de &ngrijire A c#nd asistenta edical A nursa A ajut pacientul
sA'i e0prie g#ndurile" sentientele" obiceiurileH
c. $a+a terinal E c#nd nursa 'i pacientul $avori+ea+ &preun asigurarea
scopului &ngrijirilor 'i asigur &nlturarea nelini'tii sau a sentientului
de abandonare.
,ounicarea cu copiii necesit o &nde#nare aparte ba+at pe &n%elegerea cu
pacientul la nivelul lui de de+voltare.
=atele pot $iJ
K variabile Fvi+ea+ starea $i+ic 'i condi%iile psi!oAsocialeGH
A condi%iile $i+iceJ e0. teperatur" eliinri" capacitatea de obiA
li+are" pre+en%a unor reac%ii alergice" oboseal" durere" lipsa de
rspuns la stress etc.GH
A condi%ii psi!oAsocialeJ stress" an0ietate" stri de con$u+ie" stri de
cri+" adaptare la boal 'i in$iritate" sc!ibare de rol"
capacitate de counicare" probe spirituale.
K relativ stabileFdau in$ora%ii generaleJe0.se0H v#rst" grup sanguin G.
A gusturi personaleJ e0J alientare" od de petrecere a tipului
liber etc.H
A eleente $i+iceJ e0. eleente de sprijin" eleente sen+orialeH
A eleente biologice legate de sntateJ e0. boli anterioare" sarcini"
avorturi" accidente" interven%ii c!irurgicale etc.H
A eleente caracteristiceJ e0. ras" religie" lib" ocupa%ie"H
A eleente rela%ionale Falergii" predispo+i%ii la anuite boliG.
27
2I=% *1 CUL161R1 % IN20R3%5IIL0R *1 NURSIN6
Nu#ele pacientului $i alte detalii de la internare:
=roble#e principale
=roble#a actual
Sntatea din punct de vedere fi+ic
K 6tarea respira%iei
K 4lergii" edica%ie
K =ureriNstare de con$ort
K (obilitateNsiguran%
K 7di!nNson
K *utri%ie
K ;liinri
K 8eguenteNigiena
K ,ounicare
K (en%inerea teperaturii
Sntate psi&ic i spiritual
K 6tare eo%ional
K ,ounicare
K Beac%ie la boalNspital
K ,i de a $ace $a% stressuluiNdurerii
K *ecesit%i spirituale
K 6ensul stiei de sine
K -ia%a interioar 'i sensul bunstrii
K ,redin%e 'i valori
Sntate social
K Be%ele de sprijin social
K )ailieNprieteni
K /ocuin%a -enituri
K 7cupa%ie
K BecreereNinternare
K =e+voltare sau cerin%e in$ora%ionale
28
8oate aceste date se vor anali+a de asistenta edical A nursa A" care va stabili
senele de dependen% a individuluiH va stabili priorit%ile de &ngrijire" $ie luate 'i
centrali+ate &n ordinea piraidei lui (asloR" $ie con$or sisteului organisului Fe0.
aparatul respirator" aparatul cardioAvascular" aparatul digestiv etc.G.
6e vor identi$ica probleele prioritare 'i poten%iale ale pacientului trec#nduAse
la cea deAa <<Aa etap a planului de &ngrijiri nursing.
C%PI/0LUL II.
Locul de munc al asistentului medical (30%=1I)
S8N8/%/1% #II/0RIL0R P8RIN5I
Sntatea reproducerii
6ntatea $i+ic a viitorilor prin%i este in$luen%at de nenura%i $actori.
4st$el" sntatea aei gravide poate $i in$luen%at negativ deJ
A avorturi spontane"
A &ntreruperi anterioare de sarcin"
A boli croniceJ diabetul" a$ec%iuni cardiace sau boli intale"
A boli genetice &n $ailie" la prin%ii sau bunicii copilului"
A probleele de sntate a ediului"
A probleele econoice 'i politice Fsrcia" discriinareaG.
A $actorii sociali ca locuin%a sau ocupa%ia" $uatul sau consuul de
edicaente pot a$ecta negativ sntatea prin%ilor 'i capacitatea lor de a
asigura ura'i snto'i.
Sntatea $i paternitatea
>n a$oris spune c 3sunte nscu%i pentru a uri2. 8otu'i" de+voltarea
progresiv &nt#lnit la ebrion" nouAnscut" copil 'i &n $inal la adolescent arat c
sunte" de aseenea nscu%i" pentru a ne reproduce.
4cest capitol cuprindeJ
L 6ntatea $i+ic
L 6ntatea psi!ologic" eo%ional 'i social
L 6ntatea se0ual
L 9lani$icarea $ailial.
a. Sntatea fi+ic
1. Mediul fa#ilial sntos
2. Curenia $i igiena personal
3. 2vitarea infeciilor
4. Ali#entaia sntoas
29
;0ist 4 categorii principale de aliente 'i coponente care trebuiesc
consuate +ilnicJ
A p#ine 'i cereale E cerealele integrale asigur carbo!idra%i" $ibre inerale 'i
vitaine
A $ructe 'i legue proaspete
A aliente cu proteine E sunt incluse oule 'i leguinoaseleJ a+rea uscat"
$asolea" lintea
A produse lactate.
5. 2>erciiile $i rela<area
>n e0erci%iu oderat F o plibare regulatG e0ecutat &n aer liber
&bunt%e'te sntatea" greutatea 'i $ora $i+ic 'i ajut la o rela0are e$ectiv. 6e 'tie
c stressul predispune la in$ertilitate" avort spontan 'i na'tere preatur.
2umatul
,u $uatul este asociat o rat ai are a avorturilor spontane" a
al$ora%iilor congenitale 'i a ortalit%ii $etale sau neonatale. ,!iar dac fe#eia
renun% la $uat &n tipul sarcinii" riscurile sunt totu'i ai ari dec#t &n ca+ul
ne$utoarelor. ?rbaii care $uea+ au niveluri sc+ute ai ale testosteronului" iar
speratogene+a" or$ologia 'i obilitatea sperato+oi+ilor sunt reduse. =e aceea"
dorin%a unei sarcini poate constitui un bun stiulent ca un cuplu s renun%e la $uat.
%lcoolul
4lcoolul consuat &n tipul sarcinii poate periclita $tul" dar do+a critic 'i
tipul nu se cunosc &nc. ;ste bine ca $eeile s reduc consuul de alcool &nainte 'i
pe toat durata sarcinii.
3edicamentele
(ulte edicaente au e$ecte adverse asupra sarcinii. =e aceea se vor evita
edica%iile de orice $el" dac nu au $ost prescrise de edic.
Sntatea social) e#oional $i psi"ologic
4 $i o &nsean a $i social.<n$luen%ele sociale odelea+ 'i $orea+
indivi+ii.
Sociali<area este priar sau secundar. 6ociali+area primar este reali+at de
ctre $ailie" &n cas" &n tip ce sociali+area secundar are loc atunci c#nd copilul &'i
trie'te via%a &n a$ara casei" spre e0eplu la 'coal. )ailia sociali+ea+ copiii pentru
rolurile a'teptate de ei la aturitateH &i &nva% norele de conduit pe care trebuie s le
ure+e. nv%area &n $ailie a rolurilor viitorului adult &nglobea+ 'i di$eren%ele dintre
coportaentul $einin 'i asculin. 4st$el bie%ii trebuie s $ie independen%i" s aib
&ncredere de sine" iar $etele trebuie educate spre a $i atractive 'i a avea un $el de a $i
binevoitor. )etele au ocupa%ii casnice" au copii" iar bie%ii au cariere.
%a#ilia este unitatea $undaental a vie%ii sociale . )ailia trebuie s $ie &ntrA
o bun stare de sntate $i+ic" social" eo%ional 'i psi!ologic" ast$el &nc#t cei care
cresc &n $ailie vor avea o stare de sntate siilar.
F amilianuclear E este structura social ba+at pe cas" &n care prin%ii 'i
copiii lor locuiesc &preun" $r bunici" &ntrAo $ailie bine situat" str#ns unit" copiii
se de+volt $i+ic" intelectual 'i eo%ional p#n la poten%ial a0i.
30
F amiliae6tins este copus din ebri $ailiilor din care se trag prin%ii. ;i
&part o cas sau locuiesc &n iediata vecintate. 4t#t so%ul c#t 'i so%ia aduc &n
csnicie obiceiurile 'i credin%ele $ailiilor e0tinse. ;le pot $i de natur cultural"
religioas" politic 'i social. )ailia e0tins o$er un sprijin &n toate &prejurrile
vie%ii" dar &n acela'i tip e0ercit un control considerabil asupra ebrilor si.
ntrAo $ailie adevrat" sntoas" prin%ii nu vor lsa la voia &nt#plrii
in$luen%a asupra copiilor.
n practic aceasta &nsean c o $ailie sntoas se va caracteri+a prin
prin%i care vd nevoia de a deonstra 'i g!ida copiii &n &n%elegereaJ
A 4celor $actori care &bunt%esc sau dipotriv periclitea+ sntatea
$i+ic. F)uatul este un e0eplu care poate deteriora sntateaG.
A Bolurilor persoanelor 'i rela%iilor interpersonale
A 6tatutului de brba%i 'i $eei
A Bolurilor 'i responsabilit%ilor &n counitate sau sociatate.
Sntatea se>ual
Se>ualitatea unei persoane se preocup de odul &n care 3el2 sau 3ea2
ac%ionea+ ca $iin%e se0uale. 6e0ualitatea nu se va con$unda cu activitatea se0ual.
!e6ualitatea &ncepe s se dezvolte la natere. 6 te na'ti" s cre'ti" s $ii &ngrijit
'i alptat E toate acestea sunt e0perien%e $i+ice totale care pot aduce plcere 'i
satis$ac%ie" sau dipotriv su$erin% 'i traue irevocabile.
F etia este tratat ai cu bl#nde%e" orice ani$estare de voin% puternic este
privit ca ne$einin" se a'teapt ca ele s $ie docile 'i &n%elegtoare" se joac cu
ppu'ile. )etele sunt pregtite pentru procreere.
8 ieii sunt trata%i cu $eritate" atributele asculine" de genul caracter
puternic 'i &ncp%#nare sunt privite cu aprobare. ,#nd cresc" se a'teapt ca ei s $ie
aventuro'i 'i ne&n$rica%i 'i s se joace cu a'ini" pu'ti 'i caioane. ;l va trebui s $ie
ai t#r+iu st#lpul $ailiei" s unceasc" s aduc bani.
,storia poate asigura o copanie" un anuit statut" o conve%uire &n coun"
servicii casnice garantate. ;'ecul &n csnicie devine din ce &n ce ai rsp#ndit" o
e0plica%ie a $aptului c ast+i indivi+ii au preten%ii ai ridicate de la o csnicie 'i sunt
ai pu%in pregti%i dec#t prin%ii lor s tolere+e o rela%ie nesatis$ctoare.
Co#porta#ent se>ual sntos
4ctivitatea se0ual este o parte absolut noral 'i sntoas a vie%ii noastre"
at#t din punct de vedere $i+ic c#t 'i psi!ologic. ;ste un od de a &prt'i a$ec%iunea
'i tandre%ea" bucuria 'i eo%ia.
Begulile pentru o activitate se0ual sntoas suntJ
A *ici brbatul" nici $eeia nu trebuie s lase responsabilitatea pentru
sntatea se0ual nuai &n grija celuilalt partener.
A 4corda%i aten%ie igienei personale" &nainte 'i dup actul se0ual
A >tili+a%i pre+ervativul" &n special &n ca+ul rela%iilor se0uale &nt#pltoare
A 6olicita%i e0ainarea edical dac apare orice secre%ie anoral sau
irita%ie &n +ona genital sau anal sau dac e0ist sen+a%ia de arsur la
urinare.
A 4nun%a%i partenerul despre apari%ia oricrui sipto.
?oli cu trans#itere pe cale se>ual @?ASB
31
6unt boli care se transit de la un partener la altul &n tipul sau ca re+ultat al
unei activit%i se0uale intie. >nele dintre acestea pot cau+a o deteriorarea sever 'i
peranent a snt%ii.
(ajoritatea 586 se asocia+ cuJ
A 7 secre%ie odi$icat sau rit din vagin sau penis
A =urere sau arsur la urinare
A <rita%ii" e0ee sau b'ici &n jurul anusului" vaginului sau penisului
A =urere sau irita%ie la contactul se0ual
8otu'i" &n unele ca+uri" nu apar nici un $el de siptoe.
=rincipalele tipuri de ?AS suntJ
A <n$ec%iile genitale nespeci$ice care se ani$ets saub $ora cistitelor"
vaginitelor" uretritelor 'i proctitelor Fin$laa%ii rectaleG. =ispun de
trataent.
A ,andido+a se ani$est prin secre%ie" erup%ie" e0e 'i #ncrie. ;0ist
trataent e$icient.
A *evii genitali" cau+a%i de virus. *u e0ist trataent speci$ic.
A .erpesul genital cau+at de !erpes siple0. ;ste $oarte dureros 'i
trataentul este &ndelungat.
A @onoreea cau+at de *eisseria gonococus care se rsp#nde'te 'i &n alte
+one calde 'i uede ale corpului" poate a$ecta oc!ii copilului la na'tere.
;ste tratat cu antibiotice.
A 6i$ilisul cau+at de 8reponea" care in$ectea+ s#ngele 'i alte $luide ale
organisului. 6e tratea+ cu antibiotice.
A .epatita 5 E nu e0ist trataent speci$ic F<nter$eron" /aivudinG" dar
e0ist vaccin pentru prevenirea ei.
A n$ec%ia .<-N6<=4. -irusul .<- este un virus pentru care la aceast dat
nu se cunoa'te un trataent etiologic" 'i doar de &ncetinire a replicrii
virale. ;l conduce la sindroul iunode$icien%ei dob#ndite F6<=4G.
8rebuie luate suri speci$ice de protec%ie a persoanelor sntoase" dar 'i a
pacientului" precu 'i de protejare a personalului edical $a% de in$ectatul
cu .<- Fve+i preca%ii universaleG.
=lanificarea fa#ilial F)ailS planningG
9lani$icarea $ailial este o coponent a snt%ii $ailiei. ;$ectele
reproducerii necontrolate sunt binecunoscute. ;le includJ
A ;$ectele negative asupra snt%ii $eeii" precu 'i posibilitatea de a avea
prea ul%i copii apropia%i ca v#rst
A Bisc rit de problee neonatale" inclusiv inciden%a rit a
preaturit%ii.
A 7 presiune sporit asupra veniturilor $ailiei" cau+#nd stress 'i problee
asociate de sntate.
A 7 probabilitate rit ca &n lipsa unui suport $ailial adecvat" copiii s
ating poten%ialul opti de sntate 'i de+voltare.
32
;0ist 5 metodeprincipalepentruapreveniconceperea. ;le suntJ
A (etodele naturale. 6e ba+ea+ pe ciclul reproductiv al $eeii 'i constau &n
abstinen%" retragere sau utili+area barierelor contraceptive &n tipul
ovula%iei.
A .oronale" inclu+#nd contraceptivele Ftablete" injectabile 'i iplanturiGH
A (etoda barier" inclu+#nd pre+ervative pentru brba%i 'i $eei" dia$rage
sau capsule cu spericide" burete.
A 6terilet. ;ste un dispo+itiv plasat &n interiorul uterului. ;l &piedic
sperato+oi+ii s &nt#lneasc ovulul sau poate &piedica iplantarea
ovulului $ertil &n peretele uterin
A 6terili+area $einin sau asculin.
ntreruperea sarcinii nu este considerat etod de plani$icare $ailial.
ntreruperea sarcinii este considerat un e'ec al planingului $ailial.
Alegerea contraceptivelor
;ste iportant de 'tiut dac utili+area acestoraJ
A este peranent sau reversibil"
A este e$icient
A este necostisitoare
A este considerat sigur
A este u'or de ob%inut
A este u'or de $olosit 'i de &ntrerupt
A are e$ecte secundare nedorite
A poate $i utili+at &n tipul alptrii
A protejea+ &potriva 586
A cere cooperarea partenerului
A trebuie utili+at de $iecare dat c#nd cuplul are rela%ii se0uale.
3etodeJ
Sterili<are #asculin voluntar @vasecto#ieB E inci+area di$eritelor vase" apoi
legate 'i blocate pentru a &piedica trecerea sperei . 4re o rat de e'ec de 0"15P"
protejea+ noi sarcini" nu previne transiterea 586. *u sunt e$ecte secundare" dar
sterili+area este de$initiv. F&ntrAun $oarte ic procent este reversibilG.
Sterili<area fe#inin @ligatura de tro#peB 4re o rat de e'ec de 0"4P"
protejea+ noi sarcini" nu previne transiterea 586. *u sunt e$ecte secundare" dar
sterili+area este de$initiv. F&ntrAun $oarte ic procent este reversibilG.
I#planturi @NO1=CANAB A 6 ici capsule care eliberea+ lent progestin dup
ce au $ost iplantate subcutan &n partea superioar a bra%ului printrAo ic inci+ie.
4re o rat de e'ec de 0"4P" protejea+ noi sarcini" nu previne transiterea 586. *u
este o etod de$initiv 'i se va repeta la 5 ani. ;$ecte adverseJ cre'tere &n greutate"
dureri de cap" s#ngerri enstruale neregulate.
Contraceptivele orale co#binate Fcon%in estrogeni 'i progesteronG E &piedic
instalarea unei sarcini prin oprirea teporal a ovula%iei 'i &ngro'area ucusului
colului uterin. Bat de e'ec 1A8P. 6e iau lunar. *u protejea+ de 586. ;$ecte adverseJ
cre'tere &n greutate" dureri de cap" s#ngerri enstruale neregulate.
33
Minipilule cu progesteron A &piedic instalarea unei sarcini prin oprirea
teporal a ovula%iei 'i &ngro'area ucusului colului uterin. Bat de e'ec 3 A 10P. 6e
iau lunar. *u protejea+ de 586. ;$ecte adverseJ s#ngerri enstruale neregulate.
Dispo<itive intrauterine E previn graviditatea" &n principal prin cau+area unor
odi$icri teporare ale uterului 'i tropelor lui )allopian care &piedic $ertili+area.
Bat de e'ec 3 P. 6e sc!ib odat la 3 E 8 ani. *u protejea+ de 586. ;$ecte
adverseJ s#ngerri enstruale rite" crape" dureri de cap. <>= trebuie inserate de
practicieni. Bisc de in$ec%ii.
=re<ervativele E &piedic ptrunderea sperei &n vagin 'i uter. Bat de e'ec
12P. 6e $olosesc la $iecare contact. 9rotejea+ de 586. ;$ecte adverseJ unii utili+atori
ani$est sensibilitate la cauciuc sau lubre$ian%i.
Sper#icidele vaginale Fspu" gel" cre" supo+itoare" pelicul" tablete
spuanteG sunt plasate &n vagin &nainte de actul se0ual &piedic#nd instalarea sarcinii
prin distrugerea sperato+oi+ilor 'i $orarea unei bariere &n colul uterin. Bat de e'ec
21P. 6e $olosesc la $iecare contact. 9rotejea+ $a% de unele 586. ;$ecte adverseJ unii
utili+atori ani$est sensibilitate la spericide.
Alte #etode de barier vaginal Fdia$rag" capsule" bureteG E &piedic
$ecundarea" bloc#nd desc!iderea spre uter 'i en%inerea spericidelor &n col. Bat de
e'ec 18 A 28P. 6e $olosesc la $iecare contact. 9rotejea+ $a% de unele 586. ;$ecte
adverseJ unii utili+atori ani$est sensibilitate la cauciuc 'iNsau spericide" risc
crescut de in$ec%ii urinare.
=lanificarea fa#ilial natural @=%NB iplic identi$icarea perioadei $ertile
'i ab%inerea de la rela%ii se0uale &n tipul acestei perioade. =urata abstinen%ei este de
la 7 la 14 +ile &n $iecare lun. Bat de e'ec 22P. *u previne transiterea 586. *u
sunt e$ecte secundare. Fcalculat de la <Aa +i a enstrua%ieiG.
1etragerea E scoaterea penisului din vagin &nainte ca ejacularea s se produc.
piedic sperato+oi+ii s ptrund &n vagin. Bat de e'ec 18P. *u previne
transiterea 586. *u sunt e$ecte secundare.
Contraceptive in'ectabile FprogesteronNesteorgeni sau nuai progesteronG E
ac%ionea+ prin oprirea teporar a ovula%iei 'i &ngro'area ucusului colului uterin.
Bat de e'ec 0"2P. ;ste necesar repetarea lunar.*u previne transiterea 586.
;$ecte secundareJ gre%uri" cre'teri &n greutate" dureri de cap.
%e#eile $i sntatea
9#n &n anul 2000 trebuia s se produc o &bunt%ire sus%inut 'i continu a
strii de sntate a $eeii.
9entru atingerea acestui obiectiv" Begiunea european sAa angajat s reali+e+eJ
A 7 reducere a ortalit%ii in$antile la ai pu%in de 15 la 100000 de na'teri.
A 7 reducere substan%ial a probleelor de sntate speci$ice $eeilorH
A 7 reducere substan%ial a probleelor de sntate a $eeilor &n raport cu
statutul lor socioAeconoic 'i cu povara ultiplelor ei roluriH
A 7 reducere substan%ial a inciden%ei 'i consecin%elor negative asupra
snt%ii" !r%uirii se0uale" a violen%ei casnice 'i a violurilor
A >n sprijin sus%inut pentru $eeile care asigur o &ngrijire edical
neo$icialH
A 7 reducere cu cel pu%in 25P a di$eren%ei dintre rata ortalit%ii aterne
din di$erite +one geogra$ice 'i grupuri socioAeconoice.
34
;ste iportant ca $eeia sA'i planifice sarcina" cci dac o $eeie recurge la
&ntrerupere de sarcin" organele sale reproductive sunt supuse riscului de le+are sau
inducere a in$ec%iei" oric#t de atent ar $i c!irurgul.n unele %ri &ntreruperea sarcinii
este legat de nivelurile ridicate ale ortalit%ii aterne. ;a este asociat cu na'terea
preatur 'i cu na'terea ulterioar a unui copil cu in$irit%i de lung durat.
)eeilor trebuie s li se dea oca+ia s preia responsabilitatea reproducerii 'i s
aleag cile de a controla" ast$el" &nc#t s nu $ie a$ectate din punct de vedere al
snt%ii.
)eeile trebuie s aibgri.desntatealor" s &n%eleag tipurile de boli 'i
probleele speci$ice. 4cestea le va perite $eeilor s $ie ai vigilente la orice
sc!ibare &n sntatea lor 'i s solicite ajutor &n stadiul incipient. =rincipalele
a#eninri la adresa snt%ii $eeilor sunt legate de starea de graviditate" cancerul
de col sau de s#n" care apar $recvent &n tipul gravidit%ii.
= entru cancerul de s*n J
A se vor palpa periodic s#nii Fcu #inile &n 'old 'i apoi prin aplecareG. 6e va
urri $ora 'i riea s#nilor" aspectul 'i po+i%ia aeloanelor" orice nodul " cut
sau &ngro'are a pieliiFcoaja de portocalG" venele dac sunt ai proeinente ca de
obicei" erup%ie cutanat &n jurul aelonului" scurgeri din aelon. =ac este nevoie
se va $ace un consult edical 'i o aogra$ie.
= entru cancerul de col uterin
6e va $ace un $rotiu vaginal 'i colora%ia speci$ic. n acela'i tip se va e$ectua
'i un consult ginecologic. 8estul se va repeta periodic. =ac sunt celule neopla+ice se
va $ace trataent adecvat.
?rbaii $i sntatea
;ste iportant ca 'i brba%ii s aib o stare bun de sntate. ;ste de re%inut c
$uatul 'i alcoolul pot a$ecta $ertilitatea brbatului. ,ancerul pulonar 'i a$ec%iunile
cardiace" a$ec%iunile !epatice sau gastrice 'i obe+itatea pot $i o aenin%are tipurie la
adresa snt%ii brbatului.
Sarcina nor#al
6erviciile de aternitate sunt serviciile destinate &ngrijirii $eeii pe &ntreaga
duart a sarcinii p#n dup na'terea copilului.
Conceperea
7vula%ia are loc cu 14 +ile &nanite de enstrua%ie. =ac ciclul enstrual
noral este de 28 de +ile" ovula%ia are loc la jutatea intervalului. =e aici
probabilitatea a0i ca $eeia s r#n gravid este ca ea s aib contact se0ual
&ntre a 12Aa 'i a 16Aa +i de la debutul ciclului enstrual. 7vulul dup ce a $ost
$ecundat se divide cu rapiditate. 6e $i0ea+ &n endoetru" unde se de+volt $tul 'i
35
placenta. 7rganisul $eei su$er odi$icri pentru a se adapta la starea de
graviditate Fsenele gravidit%iiG.
Si#pto#ele sarcinii
(odi$icrile care au loc &n organisul $eeii gravide sunt deterinate de
odi$icrile !oronale. ;$ectul acestora esteJ
A diinuarea e$icien%ei sisteului iunitar" ast$el &nc#t $tul 'i placenta s
nu $ie respinseH
A rirea celulelor usculare ale uterului" adapt#nduAl la cre'terea $tului.
A reducerea tonusului uscular 'i a tendoanelor" ast$el &nc#t u'c!ii uterini
s nu e0pul+e+e $tul prea repede" iar pr%ile osoase" u'c!ii 'i ligaentele
ba+inului s aib capacitatea s se desc!id 'i s perit trecerea u'oar a
copilului la na'tereH
A de+voltarea structurii s#nilor" ca s poat secreta laptele dup na'tere.
6enele induse de sarcin suntJ
A lipsa ciclului enstrual
A grea% 'i vrsturi E &n priele 12 E 14 E 16 spt#ni F3rul de
diinea%2G"
A s#nii &ncep s devin sensibili 'i pot apare #ncrii" &ncep sA'i reasc
voluul"
A aa sipte nevoia de a urina ai des"
A aa nu ai pre$er aliente careAi plceau p#n acu Fe0. ca$ea" ceaiG.
=up 12 spt#ni" starea de ru" urinarea $recvent 'i #ncriea s#nilor
dispare de regul.
=e+voltarea cea ai iportant a ebrionului este &n priele 12 spt#ni"
c#nd toate organele 'i structurile organisului sunt $orate. ;l ajunge de la o biA
celul la 11 c. ;ste perioada de organogene+.
=up 12 spt#ni &ncepe procesul de aturi+are al organelor" c#nd $tul
cre'te treptat Fperioada $etalG.
Aulburri #inore de sarcin
n sarcin $unc%ia cardiac 'i presiunea sanguin a aei cresc. -oluul
sanguin se re'te 'i apare o cre'tere a nurului de globule ro'ii 'i albe. 8onusul
digestiv este redus" iar intestinele devin lene'e.
4ceste odi$icri produc tulburriJ
A lipotiia
A arsuri gastrice Faa va evita alientele acide 'i graseG"
A constipa%ia Fatenuat prin consu de $ructe 'i legueG"
A vene varicoase 'i !eoroi+i
A dureri lobare Fersul pe jos 'i po+i%ia a'e+at cu spatele sprijinit pot $i de
ajutorG"
A prurit cutanat
A aor%ire sau $urnicturi &n degete Fedee &n tunelul carpianG
A disurie E &n ultia periaod de sarcin datorit copresiei $tului pe ve+ica
urinar.
36
A .ipotensiune de supina%ie Fc#nd $eeia st pe spate" prin copresia de
ctre $t a venei caveG
&ngri'irea prenatal
6copul &ngrijirii prenatale este acela de a supraveg!ea sarcina pe toat durata
de graviditate" ast$el &nc#t dac apar problee" acestea s poat $i identi$icate 'i tratate
adecvat.
;0ainarea prenatal cuprindeJ
A veri$icarea riii $tului" pentru a stabili dac de+voltarea sa este &n
liite norale
A deterinarea pre+enta%iei $tului Fspre $inalul perioadei de graviditateG
A testul urinii Fpentru deterinarea proteinurieiG" surarea 84 'i studierea
edeelor Fpentru prevenirea preAeclapsieiG
A .gb Fpentru prevenirea aneieiG
=regtirea pentru viitorii prini
9rin%ii trebuie &nv%a%i la ce s se a'tepte &n tipul sarcinii 'i apoi cu trebuie
&ngrijit nouAnscutul Fai ales la priul copilG.
Sterilitatea
4$ectea+ un nur ic de cupluri. ,au+ele pot $i de natur $i+ic Fovarian"
cantitatea redus de sperato+oi+iG sau datorate probleelor de sntate" probleelor
sociale" eo%ionale sau psi!ose0uale. 4cestea necesit a $i tratate. =ac nu se
reu'e'te" se poate recurge la &ertilizarenvitro.
Na$terea nor#al
=eclan'area na'terii se produce &ntre 38 E 40 spt#ni Fp#n la 42 sptG" dar
poate s apar &n orice stadiu al sarcinii.
n tipul na'terii" u'c!ii se contract 'i devin din ce &n ce ai &ngro'a%i 'i
ai scur%i" ast$el &nc#t spa%iul din uter se ic'orea+. 4st$el colul devine ai sub%ire 'i
treptat este ridicat p#n la segentul in$erior al uterului. =eoarece spa%iul din uter
continu s se ic'ore+e" colul se dec!ide Fse dilatG 'i partea $tului situat &n +ona
in$erioar a uterului Fpartea de pre+entareG este &pins $or%at &n pelvis. ,#nd dilatarea
colului este coplet F10 c diaetruG" ac%iunea u'c!ilor se odi$ic. ,ontrac%iile
sunt tot ai puternice" $tul este &pins &n e0terior 'i se produce na'terea. /a $el este
eliinat 'i placenta.
2tapele na$terii
/ rima etap
;ste cea ai lung E perioada c#nd colul se desc!ide treptat p#n la dilatarea
coplet F8A10 oreG. <ndiciile declan'rii na'terii suntJ
A eliinarea dopului gelatinos Fsecre%ie cervical ucoas ro+alieG
37
A contrac%ii regulate" aa site c se contract abdoenul 'i are dureri. /a
&nceput contrac%iile sunt la 20 in" apoi tot ai dese la 10 in 'i de durat
ai are
A ruperea ebranelor E pierderea lic!idului aniotic.
; bine ca aa s stea &n picioare" &n aceast perioad
, tapa a doua
,opilul coboar prin canalul pelvin. =urea+ 2 ore" dar poate $i 'i de 5 in.
*a'terea este ai rapid la $eeile care au ai nscut.
6iptoele celei deAa doua etape suntJ
A ruperea ebranelor Fe0cept#nd ca+urile c#nd sAa produs ai repedeG
A odi$icri ale contrac%iilor E ele devin ai puternice 'i ai dese Fc#te una
la 2A3 inG. (aa sipte nevoia s &ping cu toat $or%a" inspir ad#nc"
%ine respira%ia 'i e0pir" contract#nd u'c!ii abdoinali ca pentru
de$eca%ie.
7onducerea naterii
6e iau surile pentru prevenirea in$ec%iilor Fsplare pe #ini 'i te!nici de
asepsieG
*ecesarJ
A aterial pentru tapoane E sterile
A $ire pentru legarea cordonului obilical
A $oar$eci
A 2 pense
6e pregte'te patul" acesta $iind acoperit cu u'aa. 6e pregte'te 'ervet sau
prosop pentru &nvelirea copilului. 6e sprijin aa &n seiAdecubit" nu va sta coplet
culcat Fsd. ven cavG 'i va $i acoperit cu o ptur.
, 6pulzia &tului
,apul copilului este cobor#t" va boba perineul" 'i capul va ie'i priul. (aa
este rugat s respire ad#nc pentru a perite capului s avanse+e cu $iecare
contrac%iue. 4poi capul va $i rotit u'or 'i apoi uerii.
A 6e vor tapona nrile copilului"
A 6e cur% bine gura
A 6e 'terge $a%a cu e0cep%ia oc!ilor.
,opilului e0pul+at iediat" i se cur% cile respiratorii Fse aspirG" se pensea+
cordonul obilical cu 2 pense" se ligaturea+ 'i se sec%ionea+ cordonul &ntre cele 2
pense. 6e taponea+ cordonul cu de+in$ectant 'i se pansea+.
2tapa a treia
;liinarea placentei" se $ace dup 15 E 20 in de la na'tere. (aa are din
nou contrac%ii" dar ai ici. 9oate s $ie urat 'i de o u'oar !eoragie" dar aceasta
nu trebuie s dep'easc 200 E 300 l. 9lacenta 'i ebranele se e0ainea+" ca s
$ie intacte. =ac !eoragia continu se palpea+ partea superioar a uterului 'i se
asea+ cu o u'oar i'care circular.
38
Co#plicaii la na$tere
7ircular de cordon
6e v lrgi pe c#t posibil cordonul obilical ca s nu 'trangule+e g#tul
copilului 'i se va elibera dac este posibil bucla acestuia peste capul copilului. =ac
nu este posibil 'i cordonul este &n$'urat de 2 A3 ori" se pensea+ cordonul obilical 'i
se sec%ionea+ la 2A3 c. 4ten%ieC 7dat cordonul tiat" copilul nu ai are nici un
ijloc de a ob%ine o0igenul prin respira%ie" iar dac na'terea &nt#r+ie" copilul nu &ncepe
s respire.
Distocia umerilor
=ac uerii nu au $ost elibera%i &n 5 in" se va &ntoarce aa pe stg. ;ste
posibil s se elibere+e uerii.
7ordonulombilicalprolabat E este urgen% a0i. (aa va $i internat de
urgen%" cu capul ai jos dec#t restul corpului.
Co#plicaii obstetricale
8ratarea hemoragieiioculuiobstetrical
A 6e evaluea+ pierderea de s#nge
A 6e evaluea+ starea aei Fpulsul T 100Nin" 846 U 100 .g"
teguente palide 'i reciG.
7 $eeie care are aceste sene a pierdut cel pu%in 1000 l s#nge.
A raa#ent. de urgen%J
A se a'ea+ aa &n decubit lateral
A ridica%i picioarele patului &n care se $l aa 'i &ndeprta%i pernele
A en%ine%i libere cile respiratorii
A plasa%i aa &ntrAun loc rcoros pentru a re%ine s#ngele &n organele vitale
A cere%i ajutor edical de urgen%
Avortul spontan
8 ipuriJ
A avort iinent E separare par%ial a placentei E sarcina poate continua cu
repaus la pat V edicaente
A avort &n curs E aa va avorta
A avortul coplet E produsul de concep%ie este coplet eliinat
A avortul incoplet E a $ost eliinat doar $tul
A $t ort 'i re%inut
8rat.J
A evaluarea 'ocului
A $eeia cu avort incoplet sau &n curs se va interna &n spital
A se asigur cldur su$icient aei
A i se asigur con$ort
A nuva prii niic s n#nce sau s bea p#n nu se ia o deci+ie edical
Sarcina ectopic E sarcina care se de+volt &n a$ara uterului" de obicei &n
troba uterin. )tul nu se poate salva.
6enele suntJ
A 'ocul 'i pierderea vaginal de s#nge nu se pot estia
39
A poate apare o enstrua%ie sau o s#ngerare vaginal
A poate apare durere abdoinal generali+at" precordial sau sug!i%
A antecedente de 6;>.
8rataent
A reaniarea
A transportul $eeii la spital
A internare &n spital
Disgravidia e#eti<ant E necesit reec!ilibrare !idroelectrolitic
S*ngerare E &n palcenta praevia 'i apople0ia placentar.
8rataentJ cobaterea 'ocului" internarea $eeii.
=reecla#psia F.84 indus de sarcin" to0eia de sarcinG
6eneJ cre'terea 84" edee generali+ate" proteinurie. 4pare de obicei &n
ultiul triestru de sarcin" ai ales la priipare sau la $eeile cu na'teri ultiple.
2cla#psia
6unt convulsii asociate sarcinii. 4par &n tipul sarcinii" &n tipul travaliului 'i
na'terii" dup na'tere FpostpartuG.
9re+intJ
A ce$alee puternic
A durere epigastric
A ae%eal
A grea%
A tulburri vi+uale
8raaent.J
A pacienta nu se va lsa singur
A eliberarea cilor respiratorii
A aa se a'ea+ &n po+i%ie lateral
A nu se i'c pacienta &n tipul convulsiilor
A controla%i 84
A contacta%i serviciile de urgen%
Distociile @i#posibilitatea na$terii pe ci naturaleB sau
pre<entaia defectuoas pot ipune e$ectuarea ce+arienei de
urgen%.
!e#oragia postpartu# @==!B E pierderea a peste 500 l s#nge &n 24 ore de
la e0pul+ia placentei
,au+eJ
A reten%ia &n uter a placentei sau a resturilor
A !eoragia deterinat de rupturi ale vaginului sau canalului cervical
6e intervine c!irurgical.
&ngri'irea nou0nscutului
A acoperirea copilului cu un scutec sau prosop"
A stiularea tactil
A aspira%i 'i de+obstrua%i cile respiratorii"
A adinistrarea de o0igen.
A reaniare cardioArespiratorie dac respira%ia ori activitatea cardiac nu se
instalea+ Fsau puls sub 60NinG
40
A intubare 'i ventilare la nevoie.
Dup na$tere
C u<ia E perioada de 'ase spt#ni cu &ncepere din oentul e0pul+iei
placentei.
n aceast perioad au loc odi$icri $i+iologice 'i psi!ologiceJ
A organele reproductive revin la noral
A odi$icrile din sarcin dispar
A se instalea+ lacta%ia
A se crea+ pun%i a$ective aA $t
A aa se re$ace dup stressul sarcinii.
"ngri.iriJ
A proovarea con$ortului $i+ic al aei 'i copilului
A &ncurajarea alienta%iei naturale
A stiularea &ncrederii aei.
9n!ri"irea femeii !ravide la domiciliu
0 biective4
A 6e stabile'te rela%ia cu $eeia gravid" obiectivele coune 'i odalit%ile
de atingere a acestora
L 6e notea+J
A aspectul general
A nivelul de cultur" libajul $olosit"
A starea eo%ional"
A istoricul ciclului enstrual"
A activitatea se0ual
A sarcinile trecute " evolu%ii"
A antecedente edicale sau c!irurgicale Favorturi" interven%ii pe uter sau
ba+in pelvin" boli cronice" ce+arianG
A purtarea de &ncl%inte ortopedic
A antecedente $ailiale Fboli geneticeG.
L 4$l cuno'tin%ele $eeii" a cuplului despreJ
A starea de sarcin"
A &ngrijirile de sntate"
A cre'terea 'i de+voltarea $tului
A &ngrijirea 'i alientarea sugarului" despre odul de via% al $eeii gravide
Fi'care" son" alienta%ie" igien personalG
L 6e stabile%te ritul vi+itelor" controalelor periodice
L ;valuea+ perceperea sarcinii &n $ailieJ sarcin dorit sau nu" anticiparea
rolului de printe
L ,alculea+ v#rsta sarcinii pe ba+a senelor pre+uptive" pe data ultiei
enstrua%ii" teste biologice" teste =oppler 'i
;,7.
L 9re+int in$ora%ii despreJ
A evolu%ia anatoic 'i $i+ologic a sarcinii
A de+voltarea 'i evolu%ia $tului
A diet 'i nevoile $unc%ionale pentru a 'i $t
A senele de pericol ce prevestesc posibile coplica%ii
A senele de discon$ort speci$ic sarcinii
41
A activitatea ocupa%ional" concediul pre 'i postnatal
A activitatea $i+icJ po+i%ia corpului" stil de ers" e0erci%ii de rela0are"
e0erci%ii $i+ice adise
A igiena corporeal"
A &ngrijirea danturii" toaleta cavit%ii bucale
A abu+ul de substan%e to0iceJ alcool" tutun
A odi!n 'i son
A coportaentul se0ual &n tipul sarcinii
A &brcinte 'i &ncl%inte
L *otea+ &n $i'a edical a $eeii gravide evenientele petrecute de la
ultiul control &n starea general de sntateJ
A Beainte'te senele de pericol pentru a se asigura c sunt cunoscute
A nregistrea+ re+ultatele testelor de laborator e$ectuateJ !eoleucogra"
grup sanguin" B!" 95D" secre%ie vaginal" suar de urin.
A Beevaluea+ datele ob%inute prin e0aen clinic" con$or odului de
reac%ie personal a $eeii la sarcin"
A =eterin 'i &nregistrea+ valorile 84" p" resp" tep
A =eterin c#'tigul sau pierderea &n greutate
A 7bserv pre+en%a sau absen%a edeelor" locali+area lor"
A 7bserv aspectul aeloanelor
L nregistrea+J
A &nl%iea $undului uterin"
A v#rsta gesta%ional"
A i'crile $etale"
A 5,)
A 7rice sipto sus%inut de gravid 'i care constituie o abatere de la starea
de sntate cu in$luen% asupra evolu%iei norale a de+voltrii $tului.
L 9re+intJ
A senele na'terii la teren" cau+ele ce declan'ea+ travaliul 'i senele
ruperii ebranelor"
A senele unei na'teri preature"
A odalit%i de pregtire a gravidei pentru internare Fstarea de igien" acte de
identitate" lenjerie pentru ea 'i nouAnscutG
A ultia veri$icare a condi%iilor ce vor $i o$erite nouAnscu%ilor la sosirea &n
$ailie"
A iportan%a reac%iei ebrilor $ailiei la evenient" observarea
anoralului 'i a abaterilor de la noral" atos$era ani$estat de cuplu.
L ,ontinu pe parcursul vi+itei la doiciliul nouAnscutului s evalue+e
cuno'tin%ele prin%ilor" &ngrijirile aplicate" rela%iile dintre ei" probleele ce au
aprut 'i pe care le poate in$luen%a.
SUPR%#16$1R1% 6R%#I*1I CU S%RCIN8
N0R3%L8
;ste bine ca sarcina s $ie depistat c#t ai devree 'i s $ie luat &n eviden%
'i supraveg!eat edical.
6ravida cu sarcin normal n I7ul trimestru
42
Culegerea datelorJ
6ene 'i siptoeJ
A aenoreea E sen nesigur Fdata ultiei enstrua%iiG
A sene digestiveJ gre%uri F50P din gravideG" sialoree" pervertirea gustului"
piro+is
A greutate" &n%epturi la nivelul s#nilor" apare re%eaua .aller
A odi$icri teguentare speci$ice
A ani$estri neuropsi!iceW adaptarea la sarcin" reac%ii eo%ionale"
A cre'te tep. 5a+al la 37"1 E 37"7 ?,"
A balonare abdoinal" uneori polaXiurie
= roble#e J
A de$icit de cuno'tin%e &n legtur cu sarcina" calculul datei probabile a
na'terii" starea eo%ional odi$icat de sarcin" auto&ngrijirea &n tipul
sarcinii"
A alterarea coportaentului se0ual" scderea libidoului" discon$ort $i+ic"
A alterarea con$ortului &n legtur cu tulburrile neurovegetative ani$estate
prin gre%uri 'i vrsturi atinale"
A oboseal &n legtur cu sarcina Flips de energie" nevoie de son sau
insonieG
O biective:
A gravida trebuie s cunosc odi$icrile survenite &n tipul sarcinii
A s deosebeasc ani$estrile norale Fgre%uri" vrsturi atinaleG de cele
patologice Fiposibilitatea de a se alientaG
I ntervenii:
A interviu anun%it pentru a depista starea de sntate anterioar sarcinii"
A &ndruarea $eeii s consulte edicul pentru a stabili e0isten%a sarcinii
A in$orarea $eeii despre odi$icrile organisului &n tipul sarcinii
A aprecierea strii de nutri%ie a gravidei" s$aturi privind alienta%ia Fgravida
care vars nu se va ridica brusc din pat" 'i &nainte de a se ridica va #nca
c#%iva biscui%i" pine prjit" sr%eleH s evite alientele grase" prjeli
&naintea culcriiG
A asigurarea con$ortului psi!ic prin discu%ii cu so%ul c#nd este necesar"
A in$orarea gravidei asupra datei posibile a na'terii
A c#ntrirei" surarea 84" in$orarea privind investiga%iile care trebuie
$cute &n tipul sarciniiJ deterinarea grupelor sanguine" B!" reac%ie
serologic" suar de urin" e0aenul secre%iei vaginale
A stabilirea ritului consulta%iei
A instruirea gravidei privind senele de avort" ani$estri &n sarcina
patologic
A
43
6ravida cu sarcin normal n trimestrul II
n spt#nile 14 E 20 senele clinice de sarcin sunt de probabilitate" iar
dup spt#na a 20Aa apar cele de certitudine.
Culegerea datelor:
Mani&estri legate de sarcin%
A aenoree F=>(G"
A odi$icri cutanate ai accentuate
A tulburri neurovegetative diinuate sau disprute
A i'cri $etale dup spt. 20 E a la priipare 'i a 18Aa la ultipare
A la palparea abdoinal se pot si%i pr%i $etale ici 'i din luna a -<Aa
c!iar cei doi poli $etali
A btile cordului $etal se pot asculta din luna a -Aa cu un rit
ebriocardiac de 120 E 150 btiNin
Mani&estri legate de modi&icrile organismului%
A prurit teguentar"
A stare de le'in F!84 ortostaticG
A apetit crescut" arsuri epigastrice"
A constipa%ie" $latulen%"
A varice"
A leucoree"
A igrene" $urnicturi" aor%eli ale degetelor
A dureri lobosacrate 'i pelvine.
= roble#e J
A de$icit de cuno'tin%e &n legtur cu evolu%ia noral a sarcinii &n tri. <<"
odi$icri produse de sarcin 'i &ngrijire proprie a snt%ii" sene de
pericol legate de sarcin"
A alterarea iaginii de sine Fasca gravidic" cre'terea abdoenuluiG
A alterarea con$ortului din cau+a po+i%iei de$ectuoase" sc!ibarea centrului
de greutate" a durerilor lobare"
A de$icit de cuno'tin%e &n legtur cu pregtirea aeloanelor pentru
alienta%ia natural.
O biective:
A s deonstre+e cunoa'terea evolu%iei norale a sarcinii"
A s respecte orarul vi+itelor" s se pre+inte la controlul periodic"
A s cunoasc $actorii care pun &n pericol sarcina" put#nd declan'a avort sau
na'tere preatur"
A s poarte &brcinte 'i &ncl%inte adecvat
A s stiule+e $orarea aelonului
A s aleag o po+i%ie rela0ant" s se poat odi!ni.
I ntervenii:
4sistentaJ
A evalueaz cunotinele gravidei
44
A la controlul periodicJ c#ntre'te gravida" soar 84" aprecia+ &nl%iea
$undului uterin" aprecia+ btile cordului $etale" s$tuie'te gravida s
repete suarul de urin
A pentru prevenirea naterii premature sau a avortului s&tuiete gravidaJ
A s evite e$ortul prelungit" cltoriile lungi"
A s evite ortostatisul prelungit"
A s nu $ac splturi vaginale" pt. c pot declan'a contrac%ii" $avori+#nd
avortul.
A pentru combaterea unor mani&estri legate de sarcin ndrum gravidaJ
A s en%in igiena local &n ca+ul !eoroi+ilor prin bi cldu%e"
A s consulte edicul dac leucoreea este abundent"
A s bea cel pu%in 6 pa!are de ap pe +i" s $ac i'care"
A s nu ia purgative sau la0ative deoarece pot produce contrac%ii
uterine" s se odi!neasc &n decubit dorsal" cu picioarele ai sus pentru
a reduce eventualele edee" varice" dureri ale ebrelor in$erioare"
A s estece bine alientele" s le evite pe cele grase" sau care produc
ga+e" s consue lapte pentru cobaterea arsurilor"
A sA'i sc!ibe &ncet po+i%ia pentru evitarea !ipotensiunii ortostatice
A pentru creterea con&ortuluiJ
A s$tuie'te gravida s poarte &brcinte lejer 'i &ncl%inte
cood" $r toc"
A &ncurajea+ gravida s pun &ntrebri" sA'i e0prie teerile &n
legtur cu sarcina" cu na'terea"
A o asigur c odi$icrile teguentare deterinate de sarcin vor
disprea la scurt tip dup na'tere
A pentru $orarea aelonului instruie'te gravida cu privire la
te!nicile de stiulare Fse prinde aelonul &ntre degetul are 'i
arttor" ceea ce va deterina" de obicei erec%ia 'i ai rar retrac%ia
Faelon obilicatG"
A dac aelonul pre+int retrac%ie" &nva% gravida s plase+e dou
degete deasupra 'i dedesubtul aelonului" e0ecut#nd un asaj bl#nd
F 5 in.G
A pentru abele tipuri de aelon se recoandJ
A splarea cu ap cald pt. a preveni blocarea canalelor
galacto$ore cu colostru"
A dup baie sau du' se vor 'terge energic cu prosop aspru" dar
nu $oarte tare pt. a nu produce irita%ie
A stiularea prin rularea aelonului &ntre degetele are 'i
arttor Faten%ie aceast anevr poate deterina contrac%ii
uterineG
A e0punerea aelonului la aer" evitarea lenjeriei din $ibre
sintetice" a sutienului prea str#t.
6ravida cu sarcin normal n trimestrul III
Culegerea datelorJ
mani&estri legate de sarcinJ
A uter rit de volu"
A &nl%iea $undului uterinJ 28 c la 7 luni" 30 c la 8 luni" 32 E 34 c la
teren"
45
A a0ul uterin longitudinal sau transversal &n $unc%ie de a'e+area $tului"
A cre'tere &n greutate p#n la s$#r'itul sarcinii cu a0. 12 Xg"
A 5,) pre+ente
A i'cri active $etale pre+ente"
A mani&estri determinate de adaptarea organismului la sarcinJ
A dispnee"
A constipa%ia"
A insonia
A an0ietate crescut" teaa de na'tere"
A gingivit"
A dureri articulare" pelviene" lobare
A crape &n ebrele in$erioare" edee gabiere
A odi$icri de postur" odi$icarea ersului
= roble#e:
A de$icit de cuno'tin%e privind na'terea preatur"
A an0ietate &n legtur cu na'terea &n general 'i cu cea preatur &n special
A posibil trauati+are a $tului 'i a aei din cau+a ruperii preature a
ebranelor
A intoleran% la activit%ile $i+ice
A alterarea coportaentului se0ual din cau+a discon$ortului speci$ic
triestrului <<<
A alterarea sonului
A alterarea eliinrilor intestinale E constipa%ia
A alterarea eliinrilor urinare E polaXiuria
A alterarea con$ortului din cau+a durerilor lobare 'i articulare &n ebrele
in$erioare" odi$icri de postur
A de$icit de cuno'tin%e &n legtur cu declan'area travaliului
O biective:
@ravidaJ
A s cunoasc senele na'terii preature"
A s cunoasc senele rupturii preature a ebranelor"
A s nu pre+inte an0ietate
A sA'i do+e+e e$ortul $i+ic" s doar"
A s pstre+e o postur corect" s poarte &ncl%inte adecvat"
A s accepte restric%iile privind coportaentul se0ual
A s $ac e0erci%ii respiratorii care o vor ajuta 'i &n tipul na'terii"
A s $oloseasc te!nici de cobatereNreducere a edeelor
I ntervenii:
4sistenta $ace educa%ie continuJ
A in$orea+ gravida despre senele declan'rii travaliului precoce"
caracterul ritic al contrac%iilor"
A cau+ele care pot declan'a travaliul
A senele ruperii eranelor Fscurgere apoas" &n cantitate are" cu iros
$ad" proba ?eiRang E e0. lic!idului anioticG
A s$tuie'te gravida E s evite ortostatisul" s se odi!neasc ult"
A s se odi!neasc cu picioarele a'e+ate ai sus
A s liite+e e0cesul de lic!ide &nainte de culcare" s reduc sarea din
alienta%ie"
46
A o$er in$ora%ii despre raporturile se0uale" reducerea lor &n ultiele dou
luni de sarcini"
A la controlul edical periodicJ c#ntrire" surarea 84" repetarea
anali+elor" e0aen obstetrical
A se aprecia+ de+voltarea sarcinii dup &nl%iea $undului uterin" &n raport
cu priele i'cri $etale
A se in$orea+ gravida cu privire la senele preergtoare declan'rii
travaliului.
6ravida la termen
@ravida se pre+int pentru internare &n vederea asisten%ei la na'tere acu+#nd
sene preergtoare declan'rii travaliului 'i &n ura s$atului edical.
Culegerea datelorJ
A u'urarea respira%iei" uterul coboar sub apendicele 0i$oid"
A polaXiurie"
A constipa%ie" diaree"
A pot aprea contrac%ii uterine dureroase" ritice" rare"
A eliinarea dopului gelatinos"
A odi$icri la nivelul colului
= roble#e J
A alterarea con$ortului datorit durerii"
A an0ietate legat de na'tere"
A de$icit de cuno'tin%e privind des$'urarea na'terii
O biective:
@ravidaJ
A s colabore+e cu personalul" s aib &ncredere
A s cunoasc des$'urarea na'terii" durata travaliului
I ntervenii:
4sistentaJ
A ajut gravida s &n%eleag c durerea nu poate $i calat 'i c intensitatea
va cre'te pe sur ce e0pul+ia se apropia"
A pregte'te gravida pentru na'tere" asigur igiena" &ndeprtea+ pilo+itatea"
e$ectuea+ clise evacuatorii" asigur golirea ve+icii"
A aplasea+ gravida &ntrAun salon lini'tit" o supraveg!ea+ peranent"
asigur odi!na"
A ascult btile cordului $etal" urre'te riicitatea contrac%iilor"
in$orea+ edicul.
6ravida n travaliu E ve+i anterior
9N6RI:IR1% =I SUPR%#16$1R1% 6R%#I*1I CU
S%RCIN8 P%/0L06IC8
47
Dravida cu risc obstetrical
;volu%ia unei sarcini depinde" de ediul $i+ic" social" $ailial" de dorin%a cu
care este a'teptat copilul" de odul &n care viitoarea a colaborea+ cu personalul
edicoAsanitar" accept s$aturile 'i &n%elege s le aplice.
;ste necesar cunoa'terea cau+elor care deterin riscul obstetrical" pentru
identi$icarea probleelor de &ngrijire" stabilirea obiectivelor 'i ac%iunilor de nursing"
&n vederea asigurrii unei supraveg!eri di$eren%iate.
1. Circumstan(e psi&o7sociale4
A sarcin nedorit"
A $ailii de+organi+ate"
A doiciliu $eeii &n +one geogra$ice greu accesibile"
A nerespectarea prevederilor legisla%iei de ocrotire a $eeii gravide la locul
de unc.
2. 2actori !enerali4
A v#rst Fsub 20 ani" 'i peste 35 aniG"
A priigestele $oarte tinere sau peste 35 ani"
A arile ultigeste sau nuai ultipare
A &nl%iea sub 1"55
A greutate sub 45 Xg"
A in$antilis genital"
A i+oiuni+are B! sau de grup475
3. %ntecedente !inecolo!ico7obstetricaleJ
A uter cicatriceal"
A al$ora%ii sau tuori genitale F$ibroG"
A sterilitate tratat"
A opera%ii plastice pe s$era genital Fprolaps" $istule" c!irurgia in$ertilit%ii
sau pe rectG
A sarcini cu coplica%ii F!eoragii" in$ec%ii" to0eiiG sau sarcin la ai
pu%in de un an de la ultia na'tere"
A &ntreruperea intepestiv a cursului sarcinii Favort" sarcin preaturG"
A na'teri cu distocii ecanice" de dinaic" &n delivren%" interven%ii" nscu%i
or%i.
4. .oli pree-istente sarcinii4
A cardiopatii
A boal !ipertensiv"
A aneii
A tulburri endocrinoAetabolice Fobe+itate" diabetG
A pneuopatii"
A ne$ropatii"
A in$ec%ii cronice F85," si$ilisG
A boli in$ec%ioase Frubeola" to0oplaso+G"
A !epatit cronic"
A a$ec%iuni ortopedice Fci$oscolio+G
48
5. Into-ica(ii4
A alcoolis
A tabagis
6. Sarcin complicat prinJ
A distocii osoase"
A distocii de pre+enta%ie Fpre+enta%ie pelvinG"
A cre'terea anoral &n greutate Fpeste 20P $a% de greutatea ini%ialG
A disgravidia tardiv
A in$ec%ii urinare" vaginale" cutanate"
A cre'terea anoral a voluului uterului Fgeelaritate" !idraniosG"
A !eoragii dup a 20A a spt#n a sarcinii"
A incopeten% cervical
A $als travaliu"
A incopatibilit%i de grup sau de B!"
A interven%ii c!irurgicale
E. $emora!ie recent4
A ruptura de ebrane de peste 6 ore"
A prociden%a de cordon"
A suspiciune de su$erin% $etal"
A oartea intrauterin a $tului.
6ravida cu dis!ravidie precoce4
=isgravidiile sunt ani$estri patologice deterinate de evolu%ia sarcinii 'i
care pot pune &n pericol via%a $eeii.
n pria jutate a sarcinii apar vrsturi siple" care nu alterea+ starea
general 'i dispar dup luna a <-Aa.
n ca+uri patologice vrsturile sunt incoercibile" grave" asociate cu scdere &n
greutate" stare general alterat.
Culegerea datelorJ
A vrsturi repetate" abundente"
A scdere &n greutate 300 E 500 gN+i
A constipa%ie"
A scderea diure+ei p#n la 400 lN+i
A alterarea strii generale"
A ta!icardie
A $acies +b#rcit" bu+e arse" uscate
A tulburri nervoase" anurie
= roble#e:
A alterarea nutri%iei din cau+a gre%urilor 'i vrsturilor
A de$icit de volu lic!idian din cau+a gre%urilor 'i vrsturilor"
A tea &n legtur cu cre'terea riscului perinatal" an0ietate
O biective:
@ravidaJ
A s se aliente+e 'i !idrate+e" s cresc &n greutate"
49
A s nu pre+inte sene de des!idratare" tulburri electrolitice 'i s nu pre+inA
te corpi cetonici &n urin
I ntervenii:
A internarea &n spital este obligatorie
A se e0plic iportan%a spitali+rii peranente pentru prevenirea strii de
acido+"
A se en%ine o stare nutri%ional adecvat
A se identi$ic de$icitul de volu prin surarea 84" observarea senelor
de des!idratare
A !idratare parenteral
6ravida cu dis!ravidie tardiv
=isgravidia tardiv se caracteri+ea+ prinJ edee" !ipertensiune arterial"
albuinurie.
=isgravidia tardiv nesupraveg!eat evoluea+ spre preeclasie 'i eclapsie.
Culegerea datelor:
A edee" 84 peste 140N90 .g"
A cre'terea rapid &n greutate
A ce$alee sever" tulburri de vedere
A sonolen%" tulburri auditive"
A grea%" vrsturi"
A oligurie" proteinurie
= roble#e:
A de$icit de cuno'tin%e &n legtur cu $actorii de risc
A posibila vtare a aei 'i copilului
A alienta%ie insu$icient
A alterarea controlului din cau+a ce$aleei" alterarea eliinrilor
A an0ietate din cau+a necunoa'terii evolu%iei"
A edee
I ntervenii:
A depistarea $actorilor de risc cu oca+ia controalelor prenatale
A e0plicarea odului de ac%iune a $actorilor de risc
A instruirea gravidei sA'i controle+e +ilnic greutatea
A raportarea ani$estrilor legate de 6*,J tulburri de vedere" ce$alee"
gre%uri" vrsturi" convulsii
A reducerea srii din alienta%ie
A prelungirea repausului"
A internarea gravidei
A asigurarea lini'tii 'i a odi!nei
A edicaente E la indica%ia edicului
n convulsiiJ
A i+olare" lini'te
A introducerea unui deprttor de gur" o spatul lingual pentru a nuA'i
u'ca liba
A po+i%ie care s asigure respira%ia
50
A ontarea unei sonde urinare
A oprirea convulsiilor"
A grbirea na'terii.
6ravida cu &emora!ii n timpul sarcinii
A n pria jutate a sarcinii E avortul" ola !idati$or" 6;>
A n a 2Aa jutate a sarcinii !eoragiile pot $i cau+ate de avorturi &n luna -
E -< de sarcin" placenta praevia 'i apople0ia uteroAplacentar.
6ravida cu iminen( de avort
4vortul Y &ntreruperea spontan sau provocat a sarcinii &n priele 6 luni.
=up acest teren" e0pul+ia produsului de concep%ie poart denuirea de
na'tere preatur" $tul $iind viabil.
Acu<e:
A dureri pelvine" contrac%ii uterine" etroragii
A edicul constat odi$icri ale colului uterin" desc!iderea colului
I ntervenii:
A asigurarea lini'tii 'i repausului
A se observ pierderile de s#nge
A se soar 'i se supraveg!ea+ $unc%iile vitale
A adinistrea+ edicaente recoandate de edic Fsedative"
tranc!ili+anteG
A asistenta s$tuie'te gravida s en%in o igien riguroas pentru evitarea
in$ec%iei.
6ravida cu placenta praevia (placent "os inserat)
Culegerea datelor:
A &n antecedente avorturi repetate" etropatii" procese in$laatorii"
A este cunoscut ca 'i gravid cu risc
A nu pre+int dureri
A an0ietate.
I ntervenii J
A supraveg!erea peranent a gravidei
A &n spital se urre'te pre+en%a durerii" a contrac%iilor uterine" se asigur
repausul la pat" se supraveg!ea+ evolu%ia s#ngerrii" se adinistrea+
antispastice 'i tocolitice" se pregte'te gravida pentru opera%ia ce+arianG.
CUR851NI% =I *1<IN21C5I% 9N UNI/85IL1
S%NI/%R1
51
Curenia A etod de decontainare care asigur &ndeprtarea
icroorganiselor de pe supra$e%e" obiecte" teguente" odat cu &ndeprtarea pra$ului
'i a substan%elor organice. 9rin aplicarea ei corect se ob%ine o decontainare de 95 A
98P" $oarte apropiat de cea ob%inut prin de+in$ec%ie.
Metode generale de efectuare a cureniei
1. Splarea A se &ndeprtea+ prin udare" concoitent cu procedurile
ecanice" pulberile 'i substan%ele organice. 6e reali+ea+ prin $olosirea de ap cald 'i
substan%e tensioactive. 4pa cald" la 35 A 45Z," are putere de splare superioar apei
reci Fde+avantajJ poate coagula proteinele la peste 55Z,G. /a apa cald se adaug
carbonat de sodiu 1A2P" spun sau detergeni anionici sau produse avi+ate de (6).
6plarea poate $iJ
A simpl A &n igiena individual" splarea #inilor" cur%enia pavientelor"
obilierului
A a sociat cu un ciclu de de+in$ec%ie prin cldur ued Fe0. $olosind a'ini
de splat pentru lenjerie" vesel" progra inclus de splare 'i de+in$ec%ieG
'i se copletea+ cu de+in$ec%ie c!iic cu produse avi+ate de (6 Fe0.
supra$e%e &n blocuri operatorii" de na'tere" supra$e%e de lucru &n laboratorG.
2. =ter!erea umed a supra$e%elor Flabriuri" obilierG pt. &ndeprtarea
icroorganiselor. 6e practic pt. &ntre%inerea cur%eniei &n intervalele dintre splri.
6e $olosesc lavete F'tergtoareG curate V sol. avi+ate de (6) ca detergent"
de+in$ectant.
3. %spirarea A cur%enia prin aspirare cu aspiratoare cu proces ued.
4. 3etode combinate A pt. paviente 'i oc!ete.
5. %lte metode de cur%enie A periatul
6. Cur(enia i de+infec(ia &n &ncperi se asocia+ &ntotdeauna cu aerisirea.
,ur%enia se practic ca etod de decontainare pro$ilacticJ &n bolile
in$ec%ioase cu transitere aerian Frujeol" rubeol" varicelG aerisirea este singura
etod de decontainare necesar &n $ocar.
Produse utili+ate pentru efectuarea cur(eniei
1. Spunuri
6puntare A pt. supra$e%ele cu ceraic" ulei" o%el ino0idabil.
6punoale Fspun negruG A cur%are grosier Fo+aic" gresieG.
2. Detergeni
K =etergen%ineutri A detergen%i lic!i+i" universali pt. pavient" obilier" vesel"
etc.
K =etergenti alcalini Fdecapan%iG A pt. splarea +ilnic a pavientelor sau
&ntre%inere de $ond.
K =etergen%iaci+i sau detartran%i A cur%area depunerilor de piatr.
K =etergen%ide+in$ectan%isaudetergen%icationiciA au proprietatea de cur%are 'i
de+in$ectare.
3. Abra<ive A pt. supra$e%ele dure" obiecte sanitare" paviente.
4. = rodusepentrulustruit A de ceruire.
52
Re!uli pentru utili+area produselor de cur(enie
A $olosirea doar a produselor avi+ate de (6)H
A respectarea recoandrilor productoruluiH
A respectarea regulilor de protec%ia unciiH
A &nc!iderea eretic a recipientelorH
A nu se aestec produsele.
*epo+itarea produselor i ustensilelor de cur(at se va face n spa(ii cu4
A pavient u'or de cur%atH
A cu aerisire naturalH
A cu iluinat corespun+torH
A gradul de uiditate opti.
Re!uli de ntre(inere a ustensilelor folosite pentru efectuarea cur(eniei
A +ilnic" dup cur%irea spa%iului de lucru" la s$#r'itul +ilei de lucru
se vor spla" cur%a 'i de+in$ecta ustensilele de lucruH
A personalul care e$ectuea+ cur%enia 'i de+in$ec%ia aterialului
va purta nu'i
A de+in$ec%ia se va $ace cel puin o dat9sptm0n
*e+infec(ia
De<infecia A procesul prin care sunt distruse cele ai ulte" sau toate
icroorganisele patogene F99"99PG" cu e-cep(ia sporilor bacterieni de pe
obiectele din ediul inert.
*1<IN21C5I% PRIN 3I:L0%C1 2I<IC1
<. De<infecia prin cldur
A C ldur uscat4
Flambarea A utili+at &n laborator A $albarea instruentelor edicoA
c!irurgicale &n recipiente cu alcool este inter+is A $iind ine$icace.
#ncinerarea A pt. obiecte containate" pt. de'euri cu poten%ial containant"
septice" de la sli de opera%ie 'i de trataente.
A Cldur umed4
1. / asteurizarea A etod de de+in$ec%ie a lic!idelor" la teperaturi cuprinse
&ntre 55A95Z, Fsunt distruse 90 A 95P din icroorganisele patogeneG.
2. Dezin&ecia prin splare la temperatura de 60 A 95Z, Fde+in$ec%ie tericG A
pe l#ng ac%iunea cldurii se adaug detergen%i A pt. splarea" de+in$ec%ia lenjeriei"
sticlriei de laborator" instruentarului.
3. F ierberean ap latempde:22;7 sau utili+area aburului de 100Z, A produce
distrugerea &n 10 A 20 in. a $orelor vegetative ale icroorganiselor patogene A
$ierberea alientelor" a apei de but Fpentru evitarea transiterii bolilor cu poart de
intrare digestivG. 6e $ierbe 'i lenjeria" tac#urile" vesela.
=e+in$ec%ia prin cldur ued" cu $ierul de clcat" copletea+
decontainarea lenjeriei" distrugerea $orelor vegetative ale bacteriilor &n 5A10 sec. 'i
53
a sporilor &n 50 sec.
<<. De<infecia cu ra<e 4V
<ndica%iiJ de+in$ec%ia supra$e%elor netede 'i aerului &n bo0ele de laborator" sli de
opera%ii" spa%ii &nc!ise" pt. copletarea surilor de cur%enie 'i de+in$ec%ie c!iic.
6e utili+ea+ lpi destinate de+in$ec%iei A lpi $i0e sau obile" cu tuburi de
>- &ntre 15 'i 30 D. *urul lpilor necesare de+in$ec%iei aerului &ntrAun spa%iu
&nc!is se calculea+ &n $unc%ie de debitul de aer de+in$ectat de $iecare aparat" voluul
&ncperii 'i vite+a de sc!ib a aerului din &ncpere.
*1<IN21C5I% PRIN 3I:L0%C1 C$I3IC1
n unit%ile edicale de+in$ec%ia se reali+ea+ &n principal prin utili+area unor
substan%e de+in$ectante c!iice.
7lasi&icarea dezin&eciei
4ceast clasi$icare se ba+ea+ pe tipul de icroorganise patogene distruse 'i
are &n vedere tipul de contact necesar substan%elor de+in$ectante pentru a distruge
icroorganisele.
4st$el" de+in$ec%ia se clasi$ic pe patru niveleJ
A !terilizare chimic$
A Dezin&ecie de nivel nalt$
A Dezin&ecie de nivel intermediar$
A Dezin&ecie de nivel sczut
Sterili+area c&imic
Beali+ea+ distrugerea tuturor icroorganiselor 'i a unui nur are de spori
bacterieni" timpul de contact cu substan%a c!iic este de c0teva ore
6ubstan%ele c!iice care reali+ea+ sterili+area c!iic suntJ
@lutaralde!ida F2PGH
9ero0idul de !idrogen stabili+at F6PGH
4cidul peracetic.
*e+infec(ia de nivel nalt
Beali+ea+ distrugerea tuturor icroorganiselor" cu e0cep%ia unui nur are
de spori bacterieniH timpul de contact trebuie s $ie de cel pu(in AF min.
6ubstan%ele c!iice care reali+ea+ de+in$ec%ia de nivel &nalt suntJ
A @lutaralde!ida F2PGH
A 9ero0idul de !idrogen stabili+at F6PGH
A 4cidul peraceticH
A .ipocloritul de sodiu F5"25PG.
*e+infec(ia de nivel intermediar (mediu)
Beali+ea+ distrugerea (Scobacteriu tuberculosis" a bacteriilor &n $or
vegetativ" a celor ai ulte virusuri 'i $ungi" dar nu 'i a sporilor bacterieni. 8ipul
de contact necesar este de BF minute.
6ubstan%ele c!iice care reali+ea+ de+in$ec%ia de nivel interediar suntJ
A )enoliH
A <odo$oriH
A 4lcooliH
A ,opu'i pe ba+ de clor.
54
*e+infec(ia de nivel sc+ut
9oate distruge cele ai ulte bacterii &n $or vegetativ" unele virusuri" $ungi"
dar nu icroorganise re+istente cu sunt (Scobacteriu tuberculosis" sau spori
bacterieni. 8ipul de contact necesar al substan%ei c!iice este de sub 10 inute.
6ubstan%ele c!iice care reali+ea+ de+in$ec%ia de nivel sc+ut suntJ
A de+in$ectante care con%in $enoli" iodo$ori" substan%e cuaternare de aoniu 'i
agen%i de spuareH
A alcooli F70Z" 90ZGH
A .ipocloritul de sodiu F5"25PG.
CL%S1 C$I3IC1 *1 SU.S/%N51 *1<IN21C/%N/1 =I *1<IN21C5I%
C$I3IC8
%enolii
4u aciune bactericid" inclusiv pe 9seudoonas aeruginosa" $ungicid 'i
tuberculicid" nu au ac%iune sporicid. 4u ac%iune virulicid slab sau nul" de aceea
au o utili+are liitat.
F olosirea $enolilor A pt. de+in$ec%ia ediului Fsupra$e%e" aerG.
;ste to6ic5 iritant pe oc!i" piele" prin in!alare 'i ingestie.
!alogenii: co#pu$i care eliberea< clor) bro# sau iod
1. Substan(e care eliberea+ clor4 dicloroi+ocianuratul de sodiu F*4=,,G 'i
!ipoclori%ii" $iind pre$era%i clorainelor 5" 8 'i varului cloros.
6e $olosesc &nJ
A tratarea apeiH
A cur%enia biberoanelorH
A de+in$ec%ia +onelor de preparare a #ncrii.
*u se aestec cu aci+ii" inclusiv cu $luide ale organisului Fe0. urinG.
1.1. Dicloroi<ocianatul de sodiu @NaDCCB sub $or de tablete" pulbere"
granule.
9oate $i aplicat direct pe s#ngele vrsat Fdar nu &n cantitate ai are de 30 l"
deoarece prin clorinare e0cesiv poate degaja ioni de clor" to0ici pentru cile
respiratoriiG. .
6e $olose'te pentruJ
A de+in$ec%ia general a supra$e%elor F5A10 inG" conc. 0"1PH
A de+in$ec%ia supra$e%elor urdare 10 A15 in." conc. 0"4PH
A instruentar de o%el ino0idabil urdare 30 A 60 in" conc. 0"9 3"8PH
A de+in$ec%ie .<-" !epatite 20 in" conc. 1 PH
A pipete" ustensile de laborator" 10 in" conc. 0"25P.
1.2. !ipocloriii A copu'i cu con%inut de clor utili+a%i &n doeniul de+in$ec%iei
c!iice. 6e coerciali+ea+ sub $or de solu%ii" cel ai utili+at este !ipocloritul de
sodiu" cunoscut sub denuirea ;0tract de [avel Fconc. 12PG" 4p de [avel.
.ipocloritul de sodiu con%ine 12"5P clor activ" sol. 4P con%ine 0"5P clor
activ" iar sol. 10P con%ine 1"25P clor activ.
,onc. recoandateJ supra$e%e 4P" lenjerie" ec!ipaent de protec%ie 2P"
vesela 0"5 A 1 P" sticlrie de laborator sol. 10P.
1.3. Clora#inele ? $i A. 6e pre+int sub $or de pulberi cristaline sau sub
$or de copriate.
4u ac%iune bactericid pe $lora @ra A 'i @ra V" iar &n concentra%ii crescute
55
distrug (Scobacteriu tuberculosis" ai au ac%iune $ungicid" virulicid.
6unt to0ice pt. piele" oc!i" prin in!alare.
2. Iodul i Iodoforii
2.1. Iodul ) utili+at datorit e$icacit%ii" econoicit%ii 'i to0icit%ii relativ
reduse.
6e utili+ea+ sub $or de sol. apoase A Cugol 'i sol. !idroalcoolic de iod A
tinctura de iod
>tili+ateJ antiseptic pt. piele" de+in$ectant al unor instruente edicale din
sticl Fteroetre orale 'i rectaleG 'i c!iar instruente de etal F&n ca+uri de urgen%G.
2.2. Iodoforii A au activitate bactericid" virulicid" icobacterian" activitate
sporicid slab" activ. $ungicid variabil.
<ndica%iiHJ de+in$ec%ia #inilor" pentru pregtirea preAoperatorie a pielii la locul
inci+iei.
2.3. Co#pu$i cuaternari de a#oniu: clorura de ben+alXoniu" clorura de
dideciletilaoniu" cetriide.
6e $olosesc &n de+in$ec%ie sau antisepsie.
2.4. Clor"e>idina
<ndica%iiJ de+in$ec%ia igienic 'i c!irurgical a #inilor" de+in$ec%ia
preoperatorie a pielii.
4u activitateJ bactericid" $ungicid" virulicid.
;ste ai activ la un p$Aneutru sau slab alcalin.
2.5. !e>aclorop"ene
;ste activ &potriva icroorganiselor @ V" 'i ai pu%in e$icient &potriva
celor @ A. ;ste insolubil &n ap 'i poate $i &ncorporat &n spun sau solu%ii de detergent"
$r aA'i pierde activitatea. 4re bun e$ect re+idual pe piele.
<ndica%iiJ pentru splarea #inilorH pentru plaga obilical la nn.
2.6. Ariclosan A se pre+int sub $or de pudr cu iros u'or aroat. ;ste
e$icace pe gerenii @ V 'i @ A " ciuperci 'i levuri. 6e $olose'te &n conc. de 0"3 A 2P.
2.7. Alcoolii
,ei ai utili+a%i A alcoolul etilic 'i i+opropilic. 6e $olosesc &n sol. apoase"
deoarece apa este necesar pentru ca alcoolul s $ie absorbit de supra$a%a celulei
icrobiene. ,onc. optie cu e$ect biocid sunt 30 A 50P pt. alcool i+opropilic 'i 50 A
70P pt. alcool etilic.
'ciune% bactericid" tuberculocid" $ungicid" virulicid.
6e &olosesc n% de+in$ec%ia supra$e%elor" instruentelor ca teroetre orale 'i
rectale" stetoscoape" laringoscoape" pentru decontainarea instruentarului
c!irurgical. 6e poate utili+a ca antisepticpentrupiele F#ini" &nainte de e$ectuarea
injec%iilor. n cobina%ie cu clor!e0idina" triclosan se utili+ea+ pt. de+in$ec%ia
#inilor" av#nd o ac%iune re+idual pe piele.
2.8. Alde"ide: %or#alde"ida) glutaralde"ida) Auccinalde"ida
%or#alde"ida se utili+ea+ ca de+in$ectant 'i sterili+ant" &n abele $oreJ
lic!id 'i ga+oas. 9reparatele clasice suntJ $oralde!ida apoas 'i $oralde!ida alcoA
56
olic
.
4ctiunebactericid" tuberculocid" $ungicid" virulicid 'i sporicid.
6e utili+ea+J pentru de+in$ec%ia supra$e%elor" instruentarului c!irurgical"
lenjeriei" e0cre%iilor" $oroli+area &ncperilor. 6e $olose'te ca agent de &blsare 'i
conservare &n anatoie patologic.
Dlutaralde"ida A de+in$ectant de nivel &nalt 'i ca sterili+ant c!iic.
;ste bactericid" $ungicid" tuberculocid" virulicid 'i lent sporicid.
6eutili+ea+ ca de+in$ectant pentru endoscoape $le0ibile" ec!ipaent de terapie
respiratorie" diali+oare" ec!ipaent de aneste+ie.
2.9. =ero>idul de "idrogen $i co#pu$ii (nrudii
6e poate $olosi ca de+in$ectant 'i antiseptic &n conc. di$erite. n conc. de 3P ca
antiseptic 'i pt. de+in$ec%ia de rutin. n conc de 6P este considerat ca de+in$ectant de
nivel &nalt.
6e poate utili+a pentru de+in$ec%ia aparatelor pt. surarea tensiunii" lentilelor
de contact" ventilatoarelor 'i endoscoapelor. 8otu'i poate coroda anuite coponente
ale endoscoapelor 'i aparatelor pentru surarea tensiunii. .
4c%iuneJ bactericid" tuberculocid" $ungicid" virulicid" sporicid.
2.10. C&loro-Glenol
;$icient &potriva bacteriilor @ V 'i slabe pe cele @ A .
%N/IS1P/IC1
4ntisepticele sunt preparate ce de%in propriet%i antiicrobiene liitate" sau care
distrug icroorganisele" sau inactivea+ virusurile de pe %esuturile vii Fpiele
sntoas" ucoase" plgiG. 4ntisepticele nu sunt sterili+ante" dar reduc teporar de
pe piele 'i ucoase nurul de icroorganise.
4ntisepticele se deosebesc de de+in$ectante prinJ
A concentra%ia de utili+are a substan%ei c!iiceH
A tipul de contact.
<tilizarea antisepticelor pentru a eliina" distruge sau inactiva
icroorganisele pre+ente pe piele sau ucoase periteJ
A reali+area &ngrijirilor asepticeH
A reducerea transiterii gerenilor" de la bolnav la bolnav" prin interediul
#inilorH
A tratarea in$ec%ii lor locale cutanate 'i ucoase.
Re!uli de utili+are4
A Bespectarea duratei de utili+are a produsului dup desc!iderea lui F8 A 10 +ile
dac a $ost bine &nc!isGH
A Bespectarea indica%iilor de utili+areH
A ;vitarea aestecului antisepticelor din clase di$eriteH
A Bespectarea terenului de valabilitateH
A /iitarea cantit%ii de antiseptic stocat pe sec%ii sau cabineteH
A 6tocarea antisepticelor la adpost de luinH
A *otarea pe $lacon a datei desc!ideriiH
A nc!iderea $laconului dup $iecare anipulare.
,oncentra%ii de utili+areJ
M 4lcooliJ etilic F50 A 70PG 'i i+opropilic F30 A 50PGH
M ,lorura de ben+alXoniuJ piele intact" rni A sol. alcoolic 0"1 0"2P" &n
obstetricJ 0"05 A 0"1 P" sol. o$talic 0"01 PH
M ,lor!e0idinaJ de+in$ec%ia pielii 0"05P" obstetric 1 P sub $or de cre"
splt. ve+icale 0"02PH
M 4p o0igenat 3P.
Splarea m,inilor i de+infec(ia pielii A cea ai iportant procedur de
prevenire a in$ec%iilor no+ocoiale.
6plarea#inilor Y $recarea riguroas a #inilor una de alta" dup prealabil
ue+ire 'i spunire.
6e $ace cu ap 'i spun sau spunul antiseptic A tipul de contact 30 sec A 1 in.
=e+in$ec%ia#inilor A se $ace dup splare prealabil" tipul de contact cu
antiseptic 30 sec A 1 in.
=e+in$ec%iac!irurgicala#inilor A con$or procedurii de splare c!irurgical
'i uscare" dup care se aplic sol. antiseptic" tipul total de contact 3 A 5 in.
Clasificarea instru#entelor c"irurgicale
9entru ra%iuni practice" instruentele 'i obiectele utili+ate &n asisten%a edical
au $ost clasi$icate &n trei categorii" dup riscul de transitere a in$ec%iilor pe care &l
presupune utili+area acestora Fdup 6pauldingG.
,ele trei categorii suntJ
K instruente criticeH
K instruente seiAcriticeH
K instruente nonAcritice.
I nstru#ente critice A sunt cele care vin &n contact cu %esuturile sterile sau
sisteul vascular" instruente care penetrea+ pielea sau ucoasele.
;0.J A bisturie" ace" catetere vasculare"
iplanturiH
A alt instruentar c!irurgical inva+iv.
*ecesit sterili+are &ntre utili+ri.
Instru#ente se#i0critice A sunt cele care vin &n contact cu ucoasele" cu
e0cep%ia ucoasei periodontale sau cu solu%ii de continuitate ale pielii.
;0.J A endoscoape" laringoscoape" tuburi endotra!ealeH
A ec!ipaent de aneste+ie 'i respira%ie asistat.
*ecesit sterili+are sau de+in$ec%ie de nivel &nalt &ntre utili+riJ
A teroetre orale sau rectale 'i
A supra$e%e netede" dure
*ecesit de+in$ec%ie de nivel interediar p#n la sc+ut &ntre utili+ri.
Instru#entenon0critice E lenjerie" u'aale" ale+e" etc.
Re!uli de ale!ere a procedurilor de de+infec(ie i sterili+are
A <nstruentele care penetrea+ %esuturile noral sterile 'i instruentele
prin care curge s#nge" trebuie sterili+ate &nainte de utili+are.
A <nstruentele reutili+abile sau obiectele care vin &n contact cu ucoasele
trebuie s $ie sterili+ate sau de+in$ectate de nivel &nalt &nainte de
reutili+are.
A <nstruentele care necesit sterili+are trebuie s $ie cur%ate &nainte"
pentru a reduce gradul de &ncrctur bacterian.
A 7 atenie deosebit se va acorda supra&eelor de lucru% supra&eele pe
care se pregtesc tratamentele in.ectabile5 separate de cele pentru
depozitarea probelor biologice prelevate pentru laborator5 trebuie s &ie
curate i dezin&ectate5 pentru evitarea transmiterii germenilor ce
recunosc drept cale de transmitere s0ngele =virusurile hepatitice 85 7 i
H#V>
3 etode de curtire4
A pt. asa de opera%ie" ese instruentar A 'tergere" stropire" pulveri+areH
A bi%e pentru copii A 'tergereH
A plo'ti" oli%e" recipiente pt. colectare de produse patologice A iersie dup golire
'i splare prealabil" $olosind 1 vol. solu%ie pentru 1 vol. recipientH
A obilier" paturi 'i noptiere A 'tergere" stropire" pulveri+are.
Situaii care necesit de<infecie co#ple#entar $iEsau ter#inal
=e+in$ec%ia terinal este obligatoriu de e$ectuat &nJ
A spitale de boli contagioaseH
A e0isten%a unor $ocare no+ocoialeH
A situa%ii de risc epideiologic Fgereni de spitalGH
A sec%ii cu risc &nalt unde sunt pacien%i iunodepria%i" ar'i" neonatologie"
preaturi" sec%ii unde se practic gre$e" sec%ii de oncologie 'i
onco!eatologieH
A bloc operator" bloc de na'teriH
A sec%ii de reaniare" terapie intensivH
A alte servicii de urgen%" abulan%" locul unde se tria+ lenjeria.
PR1C%U5II UNI#1RS%L1 (PU)
Scopul aplicrii 9> A prevenirea transiterii in$ec%iilor cu cale de transitere
sanguin la locul de unc al personalului.
Conceptul de =4 se re$er laJ
A s#ngele" alte $luide biologice 'i %esuturile tuturor pacien%ilor sunt considerate
in$ectate cu .<-" .5- 'i al%i agen%i icrobieni cu cale de transitere parenterale
FsanguineG to%i pacien%ii poten%ial in$ecta%i cu .<5" .5- sau al%i agen%i cu cale de
transitere sanguin deoareceJ
1. cei ai ul%i dintre purttorii de .<-" .5- sau al%i agen%i icrobieni
sunt asiptoatici 'i nuA'i cunosc propria stare de portajH
2. testarea sisteatic pt. .<- .5- sAa dovedit nee$icient 'i c!iar ai
ult" o &nclcare a drepturilor oului la via%a privat.
1eguli de ba< (n aplicarea =recauiilor 4niversale:
1. ,onsider to%i pacien%ii poten%ial in$ecta%iH
2. ,onsider c s#ngele" alte $luide biologice 'i %esuturile sunt containate
cu .<-" .5-H
3. ,onsider c acele 'i alte obiecte $olosite &n practica edical sunt
containate dup utili+are.
Contactul tegu#entelor $i #ucoaselor cu urtoarele produse trebuie
considerat la 1ISC%
A s#ngeH
A lic!id aniotic" pericardic" peritoneal" pleural" sinovial" /,BH
A spera" secre%ii vaginaleH
A %esuturi H
??orice alte $luide organice vi+ibil containate cu s#nge.
Aplicarea precauiilor universale se refer la:
1. utili+area ec!ipaentului de protec%ieJ nu'i" !alate" ascH
2. splarea #inilorH
3. prevenirea accidentelor la locul de unc Fevitarea obiectelor ascu%ite"
acele vor $i adunate &n recipiente specialeH decontainarea 'i de+in$ec%ia
instruentaruluiH aten%ie sporit &n cabinetele stoatologice" laboratoare
cliniceGH
4. &n ca+ de inoculare percutant accidental5 neptur5 tietur%
A stiularea s#ngerrii localeH
A splarea cu jet de ap 5 inH
A aplicarea de antiseptice" de+in$ectante" splare cu ap 'i spun
sau detergent.
,6punerea mucoaselor%
A cltirea gurii cu ap curatH
A cltirea ucoaselor oculare cu ap curat sau ser $i+iologic.
Baportarea evenientului edicului personalului iediat dup e0punere
2valuarea riscului pe categorii de locuri de #unc $i activiti prestate de
personalul #edico0sanitar (n funcie de contactul cu s*nge $i alte lic"ide biologice:
<. contact peranent" inevitabil" consistentH
<<. contact iprevi+ibil" inconstantH
<<<. contact ine0istentH
9t. categoriile apar%in#nd grupelor < 'i << se vor aplica peranent precau%iile
universale. 9entru cele din categoria a <<<Aa sunt su$iciente precau%iile obi'nuite.
U/ILI<%R1% 1C$IP%31N/ULUI *1 PR0/1C5I1
%*1C#%/) C03PL1/) C0R1C/4
1.1. *efini(ie Hec&ipament de protec(ieHJ bariera &ntre lucrtor 'i sursa de
in$ec%ie" utili+at &n tipul activit%ilor care presupun risc de in$ec%ie.
1.2. Cate!orii de bariere utili+ate pentru aplicarea precau%iunilor universaleJ
1.2.1. MFN4GI c#ndJ
A anticiparea contactului #inilor cu s#nge" lic!ide biologice
containate" alte lic!ide biologice cu ure vi+ibile de s#nge"
%esuturi uaneH
A abord venos sau arterialH .
A recoltare de /,BH
A contact cu pacien%i care s#ngerea+" au plgi desc!ise" escare de
decubit"
A anipularea" dup utili+are a instruentarului containat" &n
vederea cur%irii" decontainrii.
bG felul #*nu$ilor
A de u+ unicJc!irurgieH e0ainare internH
A sterile
A interven%ii care iplic un contact cu regiuni ale corpului &n
od noral sterileH uneori sunt necesare nu'i dubleH
A abord vascular prin punc%ieH
A teguent pacient cu sol. de continuitateH
A anipularea unor ateriale poten%ial containateH
A nesterile J curate
A e0ainri curente" care iplic un contact cu ucoasele"
dac nu e0ist o recoandare contrarH
A reutili+abile
A anipularea de ateriale containateH
A cur%enie" &ndeprtare de produse biologice containate
A de u+ general" enaj" de cauciucJ activit%i de &ntre%inere" care iplic un
contact cu s#nge 'i alte produse biologice considerate a $i containateJ colectare
ateriale containate" cur%ire 'i decontainare instruentar" aterial oale"
supra$e%e containate.
cG # od de folosire
A sc!ibare dup $iecare pacientH
A dup $olosire se spal ai &nt#i #inile cu nu'i" dup care
acestea se &ndeprtea+" prin+#nd arginea prieia prin
e0terior" arunc#ndAo &n containerul pentru colectareH
A dup &ndeprtarea nu'ilor" se spal din nou" 10A15
secunde" c!iar dac nu'ile nu pre+int sene vi+ibile de
deteriorare &n tipul activit%ii &nc!eiate.
1.2.2. ! ACAA2 O?IGN4IA2
A &n tipul tuturor activit%ilor din unit%ile edicale.
1.2.3. G O1A41I) ?C4H2I IM=21M2A?IC2 A copletea+ portul !alatelor
atunci c#nd se anticipea+ producerea de stropi" picturi" jeturi cu produse biologice
poten%ial containate" protej#nd teguentele personalului edical.
1.2.4. MASCA protejea+J
A teguenteleH
A ucoasele bucal" na+al ale personalului edical prestator.
1.2.5. = 1OA2CAOA12%ACIAC2 Foc!elarti" ecran protectorG" protejea+J
A teguenteleH
A ucoasele bucal" na+al" ocularH
1.2.6. 2C!I=AM2NA2 D2 12S4SCIAA12 " protejea+ ucoasa bucal &n
tipul instituirii respira%iei arti$icialeH
1.2.7. ?ON2A2 A siple Fte0tileG sau ipereabileH
12.8. CIHM2D2CA4CI4C.
2. SP8L%R1% 3IINIL0R 'i a altor pr%i ale teguentelorJ
;ste cel ai iportant 'i uneori singurul od de prevenire a containrii" a
diseinrii agen%ilor icrobieni.
6e $aceJ
A la intrarea &n serviciu 'i la prsirea locului de uncH
A la intrarea 'i la ie'irea din salonul de bolnaviH
A &nainte 'i dup e0ainarea $iecrui bolnavH aten%ie la bolnavii cu are
receptivitateH
A &nainte 'i dup aplicarea unui trataentH
A &nainte 'i dup e$ectuarea unor proceduri inva+iveH
A dup scoaterea nu'ilor de protec%ieH
A dup scoaterea 'tii $olosit la locul de uncH
A &nainte de prepararea 'i distribuirea alientelor 'i a edicaentelor
adinistrate per osH
A dup $olosirea batisteiH
A dup $olosirea toaleteiH
A dup trecerea #inii prin prH
A dup activit%i adinistrative" gospodre'ti.
Procedura
A &ndeprtarea bijuteriilor Finele" br%riG a ceasurilorH
A ung!ii &ngrijite" tiate scurtH
A utili+are de ap curent 'i spun pentru splarea obi'nuitH
A dou spuniri consecutiveH
A &n ca+uri de urgen% este peris utili+area de antiseptice ca &nlocuitor
al splatului" dar nu ca rutinH
A &n unele situa%ii splarea este copletat de de+in$ec%ia #inilorH
A dup anipularea bolnavilor septici" a bolnavilor contagio'i 'i a celor
cu iunodepresie severH
A &nainte 'i dup e$ectuarea trataentelor parenterale" sc!ibarea
pansaentelor" teroetri+are intrarectal" clise" toaleta le!u+eiH
A dup e$ectuarea toaletei bolnavului la internareH
A dup anipularea 'i transportul cadavrelorH
A &nainte 'i dup e$ectuarea e0aenelor 'i trataentelor o$talologice"
7B/" stoatologice 'i &n general &nainte 'i dup orice $el de anevr
care iplic abordarea sau producerea unor solu%ii de continuitate
Faten%ie A nu'iGH
Splarea i de+infec(ia m,inilor i portul mnuilor de unic utili+are
este obli!atorie n urmtoarele situa(iiJ
A recoltarea de produse biologice pentru e0ainri de laborator sau alte
scopuriH
A e$ectuarea punc%iilor lobare sau vasculareH
A la orice anevre prin care se vine &n contact cu s#nge" secre%ii 'i
e0cre%ii ale asista%ilorH
A e0aenele 'i trataentele stoatologiceH
A tuseul vaginal" tuseul rectalH
A sondaje" cateteri+ri ve+icaleH
A tubaj gastric" duodenal" alientarea prin gavajH
A intuba%ie oroAtra!ealH
A endoscopieH
A toate interven%iile c!irurgicaleH
A asistarea na'terilorH
A aplicarea 'i &ndeprtarea cateterelor venoase 'i arteriale.
Gtergerea $i uscarea este obligatorie
A cu !#rtie prosopH
A prosop de unic &ntrebuin%areH
3. PR1#1NIR1% %CCI*1N/1L0R =I % %L/0R /IPURI *1
1>PUN1R1 PR021SI0N%L8
3.1. 2X=4N212A =1O%2SIONACJ
K prin inoculri percutanteJ &n%epareHtiereH
K containarea teguentelor care pre+int solu%ii de continuitateH
K containarea ucoaselorH
K &n tipulJ
A e$ecturii de anopere edicale inva+ive cu ace 'i instruente
ascu%iteH
A anipulrii de produse biologice poten%ial containateH
A anipulrii instruentarului 'i a altor ateriale sanitare" dup
utili+area &n activit%i care au dus la containarea cu produse
biologice poten%ial in$ectate.
K prin interediulJ
A instruentelor ascu%iteH
A Aaterialului oaleH
A supra$e%elor" altor ateriale utili+ate &n activitatea din unit%ile
sanitareH
A re+iduurilor din activitatea edical.
31/0*1 *1 PR1#1NIR1
aG obiecte ascuite:
K reducerea de anevre parenterale la iniu necesarH
K colectarea iediat dup utili+are &n containere re+istente la &n%epare 'i
tiere" aplasate la &nde#n 'i arcate corespun+tor" pentruJ
A pregtire &n vederea utili+riiH
A distrugereH
A evitarea recapi'onrii" &ndoirii" ruperii acelor utili+ate.
bG len'erie:
K anipularea lenjeriei containate cu s#nge 'i alte produse biologice
poten%ial containate c#t ai pu%in posibilH
K sortare 'i prelucrare cu ec!ipaent de protec%ie potrivit" &n spa%ii special
destinateH
K colectarea &n saci ipereabili" arca%i &n od corespun+torH
K evitarea pstrrii lor &ndelungate" &nainte de prelucrareH
K asigurarea unui ciclu corect 'i coplet de prelucrareH
cG curenie $i deconta#inare
K $olosirea nu'ilor la &ndeprtarea urelor de s#nge" alte lic!ide
biologicH
K decontainarea ini%ial cu substan%e clorigene" &ndeprtarea cu !#rtie
absorbant care se colectea+ &n containere sau saci de plastic arcateH
K de+in$ec%ie cu solu%ie gericidH
K uscarea supra$e%ei prelucrateH
K $olosirea de te!nici standard &n vederea e$ecturii cur%eniei" sterili+rii"
decontainrii ec!ipaentului edical" a pavientelor" pere%ilor"
obilierului" veselei" sticlriei" tac#urilorH
dG re<iduuri infectante
K neutrali+are prin ardere sau autoclavareH
K colectare A recipiente ipereabile" arcate pentru di$eren%ierea clar
prin culoare 'i etic!etareH
eG igiena personal
K splarea #inilor Fpct. 2GH
K splarea altor pr%i ale corpului care au venit &n contact cu produse
biologice poten%ial containate" sau cu ateriale poten%ial containateH
K evitarea activit%ilor cu risc de e0punereJ
A e0isten%a de le+iuni cutanateH
A pre+en%a unui de$icit iunitarH
A graviditateH
$G asistena de urgen) principii
K via%a pacientului este pre%ioasH
K obligatorie aplicarea precau%iunilor universaleH
K c!iar 'i &n situa%ii iprevi+ibile" se vor asigura cele necesare respectrii
principiilor precau%iunilor universale.
S1R#ICIIL1 *1 S/03%/0L06I1 utili+ea+4
K ascaH
K oc!elari" ecranH
K nu'iH
K 'ort ipereabil c#nd se anticipea+ producereaJ
A epan'aentelorH
A s#ngeH
A saliv cu ure vi+ibile de s#ngeH
K alte recoandriJ
A siste de aspira%ie rapidH
A po+i%ia adecvat a scaunuluiH
K instruentarJ
A corect utili+atH
A corect colectat" splat" decontainat 'iNsau de+in$ectat.
S1R#ICIIL1 *1 %N%/03I1 P%/0L06IC8 utili+ea+J
K asc" oc!elari" ecran protector" nu'i" !alat" 'orturi ipereabile"
ci+e" boneteH
K decontainare dup e$ectuarea necropsiilorJ
A instruentarH
A supra$e%e" obilier.
cuJ
L%.0R%/0%R1 CLINIC1 =I *1 C1RC1/%R1
1egulile generale de aplicare a precau%iunilor universale trebuie copletate
K colectarea $lacoanelor care con%in produse biologice &n containere
arcate" care s &piedice rsturnarea" vrsarea" spargereaH
K evitarea containrii pere%ilor e0teriori ai $lacoanelor colectoareH
K utili+area ec!ipaentului potrivit cu presta%iile laboratoruluiJ
A nu'iH
A asc" oc!elari de protec%ie" ecran protectorH
A !alat" 'ort ipereabil" bonetH
K splarea atent a #inilor Fpct. 2GH
K utili+area de ec!ipaente de pipetare autoate" pentru &nlturarea
te!nicilor de pipetare cu guraH
K aten%ie la utili+area de aterial ascu%it &n activitatea de laboratorH
K cur%enia" de+in$ec%ia" sterili+area &n od corect" standardi+atH
K instruentarul containat" colectare" decontainareJ
A c!iicH
A $i+ic E ardereH
A autoclavH
K aparatura de$ect E decontainare &nainte de reparareH
K la terinarea activit%ii" ec!ipaentul utili+at r#ne &n laborator p#n
la colectarea 'i &ndeprtarea &n vederea prelucrriiH
K aplasarea de a$i'e averti+oare asupra riscului de containare.
%/I/U*IN1% 9N C%<UL 1>PUN1RIL0R PR021SI0N%L1 CU
PR0*US1 .I0L06IC1 C%R1 2%C 0.I1C/UL PR1C%U5IUNIL0R
UNI#1RS%L1
INOC4CA12 =21C4AANAJ A &n%eptur" tieturJ
A stiularea s#ngerrii localeH
A splarea la jet de ap curent tip de 5 inuteH
A aplicarea de antiseptice" de+in$ectante" splare cu ap 'i spun sau
detergent.
2X=4N212A M4COAS2CO1:
A cltirea gurii cu ap curent FgargariseGH
A cltirea ucoaselor oculare cu ap curent sau ser $i+iologic.
1A=O1AA12A 2V2NIM2NA4C4I:
K edicului personaluluiH
K iediat dup e0punereH
K &nregistrarea datelor de identi$icare a pacientuluiAsurs Fdac este
posibil identi$icareaGH
K &nregistrarea unor date legate de personalul care sAa e0pusJ
A oentul" $elul e0puneriiH
A priul ajutor.
31*ICUL P1RS0N%LULUI decideJ
K asupra personaluluiH
K asupra pacientului.
K testare privind statutul iunitar 'i in$ec%ios F.5-" .<-G &n dinaicH
K urrirea clinic" pro$ila0ie Fvaccin .5-G" trataent coplica%ii ale
e0punerii.
=ac pacientul re$u+ testarea" sau dac sursa e0punerii este iposibil de
identi$icatJ
A consiliere pretestApersoanalH
A testare &n dinaic" urrirea clinic.
9ersoanele e0puse &n tipul activit%ii &n unit%i private se vor adresa
<nspectoratului de 9oli%ie 6anitar 'i (edicin 9reventiv" dac nu au acces la
edicul personalului sanitar din unit%ile de stat.
9ntrea!a asisten( acordat persoanelor implicate n e-punerea
profesional se va desfura numai pe ba+ de consimptm,nt i confiden7
(ialitate) cu asi!urarea documentelor lor medicale.
Personal infectat cu $I#4
K respectarea drepturilor ouluiH
K sc!ibarea locului de unc" av#nd acordul celui in$ectat" sau la cererea
acestuia" c#ndJ
A se dovede'te c nuA'i protejea+ pacien%iiH
A este necesar protec%ia sa edicalH
K conducerea unit%ii va asigura un alt loc de unc.
1valuarea riscului pe cate!orii de locuri de munc i activit(i prestate de
personalul medico7sanitar n func(ie de contactul cu s,n!e i alte lic&ide
biolo!ice.
<. A contact peranent" inevitabil" consistentH
<<. A contact iprevi+ibil" inconstantH
<<<. A contact ine0istent.
9entru categoriile apar%in#nd grupelor < 'i << se vor aplica peranent
precau%iunile universale.
9entru cele din categoria a <<<Aa sunt su$iciente precau%iunile obi'nuite.
CIRCUI/1L1 2UNC5I0N%L1 9N UNI/85IL1 S%NI/%R1
1. Circuit septic A sensul de circula%ie &n interiorul unei unit%i sanitare" care
indic introducerea gerenilor patogeni generatori de in$ec%ii 'i in$esta%ii.
2. Circuit aseptic A sensul de circula%ie &n interiorul unei unit%i sanitare care
asigur condi%ii de protec%ie &potriva in$ec%iilor 'i in$ecta%ilor.
>nit%ile sanitare $unc%ionea+ pe ba+a separriicircuitelorseptice&ade
cele aseptice
Scop: cunoa'terea coponentelor 'i sensului de circula%ie Fde des$'urareG
pentruJ circuitul de intrareNie'ire a personaluluiJ circuitul de priire a bolnavilor &n
spitalH circuitul lenjeriei" al alientelor 'i veselei" circuitul de sterili+are al
instruentelor 'i aterialelor" circuitul vi+itatorilor.
1. Circuitul de intrare al personalului: e0terior A dulapuri pentru !aine de ora'
A cabine cu du'uri 'i spltoare A dulapuri pentru &brcintea de protec%ie A spre
sec%ie.
2. Circuitul de pri#ire al bolnavilor (n spital: e0terior A sala de a'teptare A
&nregistrare" de+brcare" consultare A &biere Fdepara+itareG" &brcare V aga+ia pt.
ru$e curate A transport A internare &n sec%ie.
3. Circuitul len'eriei: crucior pt. adunarea lenjeriei urdare" introducerea
lenjeriei &n co'uri dublate cu p#n+ ipereabil A transportul lenjeriei urdare A
spltorie Fde+in$ectare" splare" uscare" clcare aga+ia de ru$e curate A distribuirea
lenjeriei curate &n saloaneG.
4. Circuitul ali#entelor $i veselei: o$iciul alientar al sec%iei A se pun
alientele &n vase colective A apoi por%ionare A se pun pe $ar$urii 'i pe crucior 'i se
reparti+ea+ la bolnavi A apoi se adun resturile alientare 'i se arunc la g!ena de
gunoi.
5. Circuitul de sterili<are al instru#entelor $i #aterialelor: instruente
utili+ate A caera de recep%ionare a instruentelor A caera pentru cur%ire ecanic
'i c!iic a instruentelor $olosite A caera de sterili+are A depo+itarea
instruentelor A instruentele sterile se vor reparti+a de la g!i'eul de eliberare.
6. Circuitul vi<itatorilor: vi+itatori A priire de !alate A papuci A vi+ita la bolnav
&n orele stabilite A ie'irea vi+itatorilor.
1#I*1N5% =I 3I=C%R1% .0LN%#IL0R 9N SPI/%L
9riirea bolnavului la biroul de internri
9strarea e$ectelor bolnavului F!aine" de+in$ectare" depara+itareG" pstrarea
docuentelor bolnavului.
9riirea bolnavilor interna%i 'i reparti+area lor &n sec%ia cu paturi de ctre
sora de salon Fbolnavul este ajutat sA'i aranje+e obiectele personale" va
cunoa'te regulaentul de ordine interioar" i se vor e0plica investiga%iile
ce i se vor $ace.
ntocirea condicii de eviden% a i'crii bolnavilor &n sec%ie F+ilnic se
totali+ea+ nurul intrrilor 'i ie'irilor" nurul bolnavilor &n saloane
'i nr. paturilor libereG. )oile de observa%ie se vor pstra &ntrAo ap &n
$iecare salon.
,opletarea datelor generale ale $oii de observa%ie 'i a docuentelor de
i'care ale bolnavilorJ $oaia de observa%ie" biletul de triitere cu care
este internat bolnavul" eliberarea biletului de ie'ire" a scrisorii edicale.
7rgani+area 'i e$ectuarea ie'irii sau trans$erului unui bolnav.
7rgani+area 'i luarea surilor corespun+toare &n ca+ de deces Fpregtirea
docuenta%iei" se anun% adinistra%ia spitalului pentru a anun%a
apar%intorii" transportarea cadavrului" bolnavul decedat va $i scos din
eviden%ele clinicii.
9redarea 'i preluarea serviciuluiJ predarea &n scris a datelor privitoare la
$iecare bolnav Fdata 'i ora sc!ibului" nurul salonului" nurul
patului" nuele 'i prenuele bolnavului" diagnosticul" starea acestuia"
trataentul" sarcinile legate de recoltareG" predarea verbal la patul
bolnavului.
C%PI/0LUL III.
C0NC1P/UL *1 S8N8/%/1 =I .0%L8. N1#0I
2UN*%31N/%L1 %L1 03ULUI
Definiia sntii. 4u $ost $orulate ai ulte de$ini%ii ale snt%ii.
De&iniia OM! a sntii%
I6ntatea este o stare de bine $i+ic" ental 'i social" ce nu const nuai &n
absen%a bolii sau a in$irit%iiI.
' lte de&in iii%
K I6ntatea este o stare &n care necesit%ile sunt satis$cute &n od
autono" nu se liitea+ la absen%a bolii.I F-irginia .endersonG.
K I6ntatea este o stare de ec!ilibru bioApsi!oAsocial" cultural 'i spiritual"
stare de autonoie 'i independen%" $r a $i egal cu absen%a bolii sau a
in$irit%ii.I
K I6ntatea repre+int ansablul $or%elor bio$i+ice" $i+ice a$ective" psi!ice
'i sociale" obili+abile pentru a &n$runta" copensa 'i dep'i boala.I
Definiia bolii
5oala este ruperea ec!ilibrului" aroniei" un senal de alar tradus prin
su$erin% $i+ic" psi!ic" o di$icultate sau o inadaptare la o situa%ie nou" provi+orie sau
de$initiv.
30*1LUL C0NC1P/U%L %L #IR6INI1I
$1N*1RS0N
<ndividul bolnav sau sntos este v+ut ca un tot cople0 pre+ent#nd 14 nevoi
$undaentale pe care trebuie s 'i le satis$ac.
6copul &ngrijirilor este de a pstra sau restabili independen%a individului &n
satis$acerea acestor nevoi.
>n odel conceptual pentru o pro$esie repre+int o iagine ental a
pro$esiei" o concep%ie a ceea ce ar putea sau ar trebui s $ie.
Componentele esen(iale ale unui model conceptual
,oponentele suntJ
A postulate
A valori
A eleente aG scopul pro$esiei
bG %elul activit%ii Fbene$iciarulG
cG rolul activit%ii
dG di$icult%i &nt#lnite de pacient
eG interven%ia acordat
$G consecin%ele
= ostulatele Y suportul 'tiin%i$ic al odelului conceptual. ;le sunt acceptate" nu
trebuie deonstrate. 9ostulatele pe care se ba+ea+ odelul -irginiei .enderson suntJ
A orice $iin% uan tinde spre independen% 'i o dore'te
A individul $orea+ un tot caracteri+at prin nevoi $undaentale"
A c#nd una din nevoi nu este satis$cut" individul nu este 3coplet2"
1&ntreg2" 1independent2.
Valori sau credineJ
A asistenta are $unc%ii care sunt proprii"
A c#nd asistenta preia rolul edicului" ea cedea+ o parte din $unc%iile sale
unui personal necali$icat
A societatea a'teapt un serviciu din partea asistentelor" pe care nu poate sAl
prieasc de la nici un alt personal.
2le#enteJ
1. !copul pro&esiei J
A de a ajuta pacientul sA'i conserve 'i sA'i restabileasc independen%a sa.
A de a $avori+a vindecarea
A de a asista uribundul spre un s$#r'it den
2. O biectivul activit%ii pro$esionale. ;ste bene$iciarul" adic persoana spre
care se &ndreapt activitatea. 6e %ine cont c individul bolnav sau sntos
este un tot cu nevoi coune tuturor $iin%elor uane.
3. + olulpro&esiei E desenea+ rolul social pe careAl au ebrii pro$esiei.
Bolul asistentei este de suplinire a dependen%ei" de a &ncerca s &nlocuiasc
necesitatea.
4. !ursadedi&icultate A lipsa prin care persoana nu poate rspunde la una din
nevoile saleJ lips de $or%" voin%" de cuno'tin%e.
5. #ntervenia aplicat persoanei E oul este v#+ut &n globalitatea sa.
<nterven%ia orientat asupra lipsei 'i const &n a spori independen%a
persoanei Fini%iativaG.
6. 7onsecinele E sunt re+ultatele ob%inute E aeliorarea dependen%ei sau
c#'tigarea independen%ei.
Nevoile fundamentale
,adrul conceptual al -irginiei .enderson porne'te de la e0isten%a unor
necesit%i $i+iologice 'i aspira%ii ale $iin%ei uane nuite nevoi $undaentale.
4cest cadru se ba+ea+ pe de$inirea celor 14 nevoi $undaentale" cu
coponentele bioApsi!oAsociale" culturale 'i spirituale ale individului.
4tingerea de ctre pacient a independen%ei &n satis$acerea acestor nevoi este
%elul pro$esiei de asistent edical.
9entru a aplica odelul conceptual al -irginiei .enderson" asistenta terbuie s
'tie c o nevoie $undaental este o necesitate vital" esen%ial a $iin%ei uane pentru
aA'i asigura starea de bine" &n aprarea $i+ic 'i ental.
Cele-5nevoifunda#entale suntJ
1. a respira 'i a avea o bun circula%ie
2. a bea 'i a #nca
3. a eliina
4. a se i'ca 'i a avea o bun postur
5. a dori 'i a se odi!ni
6. a se &brca 'i de+brca
7. aA'i en%ine teperatura corpului &n liite norale
8. a $i curat" &ngrijit" de a proteja teguentele 'i ucoasele
9. a evita pericolele
10. a counica
11. a ac%iona con$or propriilor convingeri 'i valori" de a practica religia
12. a $i preocupat &n vederea reali+rii
13. a se recrea
14. a &nv%a cu sA%i pstre+i sntatea.
)iecare din aceste nevoi coport di$erite diensiuni ale $iin%ei uane 'i anueJ
A o diensiune biologic Fbio$i+iologicG
A o diensiune psi!ologic
A o diensiune sociologic
A o diensiune cultural
A o diensiune spiritual
,ele 14 nevoi $undaentale au $ore variate dupJ individ" starea sa de
sntate" aturitatea sa" obiceiuri personale 'i culturale. )iecare nevoie pre+int
coponente bioA$i+icoApsi!oAsocioAculturale.
4sistenta care vrea s personali+e+e &ngrijirile trebuie deci s %in seaa de
diversele diensiuni iplicate 'i de interac%iunea dintre nevoi. 6atis$acerea sau
nesatis$acerea unei nevoi are consecin%e asupra satis$acerii sau nesatis$acerii celorlalte
nevoi.
*u este speci$icat &n nevoi se0ualitatea. 6e consider $aptul c a counica
&nglobea+ se0ualitatea" acesta $iind un ijloc de a cobate solitudinea $iin%ei 'i de a
counica la nivelul corpului su.
n conclu+ie" diensiunile pot odi$ica ani$estrile de satis$acere a $iecreia
dintre nevoi. 9ot in$luen%a satis$acerea nevoilor $undaentale.
;0. diensiunea psi!ologic F$actori psi!ologiciJ $rica" an0ietatea" eo%iaG"
diensiunea socioAcultural Fcliatul $ailialG" diensiunea spiritual "religioas pot
in$luen%a satis$acerea nevoilor.
Clasificarea nevoilor umane dup teoria lui 3asloJ
4bra!a (asloR" psi!olog 'i uanist aerican" a$ir c e0ist 5 categorii
de nevoi uane" ierar!i+ate &n ordinea priorit%ilor" ast$elJ
1. Nevoi &iziologice
2. Nevoi de siguran
3. Nevoia de apartenen
4. Nevoia de recunoatere social
5. Nevoia de realizare =depire>
=up aceast teorie trebuie s $ie satis$cute ai &nt#i nevoile de ba+ Ftoate
sau cea ai are parteG" $i+iologice 'i de securitate E pentru ca perosana s poat
tinde spre satis$acerea nevoilor de ordin superior E apartenen%a" stia" reali+area
Fdep'ireaG.
Nevoia i &omeosta+ia
6atis$acerea nevoilor unei persoane perite conservarea &n starea de ec!ilibru
a diverselor sale procese $i+iologice 'i psi!ologice.
*evoia cere un aport" o u'urare.
.oeosta+ia Y o stare de ec!ilibru 'i de autoreglare care se instalea+ &n diverse
procese $i+iologice ale persoanei.
4st+i se vorbe'te deJ
A o !oeosta+ie $i+iologic
A !oeosta+ie psi!oAsocial a individului.
;volu%ia spre o nevoie superioar nu se poate reali+a dec#t atunci c#nd nevoia
in$erioar este satis$cut.
*esatis$acerea unei nevoi $ie de ordin $i+iologic sau psi!ologic este
susceptibil de a avea repercusiuni la una sau ai ulte nevoi.
Independen(a i dependen(a n satisfacerea nevoilor
fundamentale
,a sA'i en%in un ec!ilibru $i+iologic 'i patologic" pacientul trebuie s
ating un nivel ini de satis$acere a nevoilor sale.
I ndependenalaadult . 4tingerea unui nivel acceptabil &n satis$acerea nevoilor
prin ac%iuni pe care le &ndepline'te individul &nsu'i" $r ajutorul unei alte persoane.
<ndependen%a este deci satis$acerea uneia sau ai ultor nevoi prin ac%iuni proprii"
&ndeplinite de persoana &ns'i.
9entru copii" independen% se consider 'i atunci c#nd nevoile sunt &ndeplinite
cu ajutorul altora Fadul%iG &n $unc%ie de $a+a de de+voltare a copilului.
Dependena Y incapacitatea persoanei de a adopta coportaente sau de a
&ndeplini singur" $r ajutorul unei alte persoane" ac%iuni care s perit un nivel
acceptabil &n satis$acerea nevoilor ast$el &nc#t s $ie independent.
7riginea acestei dependen%eJ lips de $or% Fnu poateG" lips de voin% Fnu
vreaG" lips de cunoa'tere.
4sistenta 'tie c propria sa copeten% nu este su$icient &n doeniul snt%ii
Fe0. lipsa de bani" c#nd asistenta cere ajutorul altor pro$esioni'tiG.
?Nivel acceptabil n satis&acerea nevoilor@ E e0ist un oarecare grad de
insatis$ac%ti $a% de un anuit lucru $r ca acest lucru s presupun o dependen% a
persoanei.
(ani$estarea de dependen% E atunci c#nd o nevoie $undaental este
nesatis$cut" din cau+a unei surse de di$icultate apar una sau ai ulte ani$estri
de dependen%. 4cestea" sunt sene observabile ale unei anuite incapacit%i a
persoanei de a rspunde prin ea &ns'i la aceast nevoie. Fe0. incapacitatea unei
persoane de aA'i proteja teguentele poate duce la ro'ea% sau le+iune E ani$estare
de dependen%G.
Clasificarea nivelurilor de dependen
*ivelul de dependen% Findicele de gravitateG al persoanei &ngrijite se poate
deterina dup evaluarea $unc%iei de independen%Ndependen% a $iecrei nevoi
$undaentale" dup urtorul tabelJ
/abel de coresponden( a nivelurilor de dependen(
*iveluri
de
dependen%
*ivel 1 *ivel 2 *ivel 3 *ivel 4
9ersoana
este
independent
'i autonom
9ersoana
pre+int
o
dependen
%
9ersoana
pre+int
o
dependen
%
9ersoana
pre+int
o
dependen
% total
)iecare nevoie $undaental poate $i &ncadrat &ntrAuna din cele 4 categorii.
8otalul de puncte ob%inut perite clasi$icarea pacien%ilor &n patru categorii de
dependen%" ast$elJ
7lasi&icarea n patru categorii de dependen
9ersoan independent p#n la 14 Y nivel 1
9ersoan cu dependen% oderat de la 15 la 28 Y nivel 2
9ersoan cu dependen% ajor de la 29 la 42 Y nivel 3
9ersoan cu dependen% total de la 43 la 56 Y nivel 4
1-.J 9entru nivelul 1 E persoana este satis$cut deoarece este independent" $iinduAi &ndeplinite
toate cele 14 nevoi $undaentale.
9entru nivelurile de dependen% pentru calcul d e0eplul persoanei cu dependen% oderat.
,alculul categoriei se $ace ast$elJ nu se i'c bine 'i nu poate dori bine E prie'te 2 Fnivelul 2G 'i &n
rest 14 puncte E total 16 E deci persoan cu dependen% oderat.
;valuarea nivelului de dependen% a pacientului $olose'te ca instruent de
sur pentru a ne orienta &n procesul de &ngrijire. 4st$el" consenarea 'i urrirea
nivelului de dependen% ne perite aprecierea re+ultatului ob%inut &n ura trataentului
'i interven%iilor de &ngrijire.
/ipuri de dependen( i nivelul de interven(ie
=ependen%a poate s interese+e aspectul biologic" psi!ologic" socila" cultural 'i
spiritual al $iin%ei uane. 9acientul poate s pre+inte patru $ore de dependen%J
A potenial5
A actual5
A descresc0nd5
A permanent
4ceast proble trebuie s $ie considerat sub ung!iul celor 3 niveluri de
interven%iiJ prevenirea pri#ar) secundar $i teriar.
=otenial E dac problea de dependen% este posibil s apar din cau+a
anuitor predispo+i%ii" atunci vorbi de o stare de dependen% poten%ial. Fe0. un
pacient iobilli+at poate $ace escare" dar care pot $i prevenite prin trat. adecvatG.
Actual E dac problea este pre+ent" dependen%a este actual. n acest ca+
ac%iunile vor $i corective.
Descresc*nd E c#nd dependen%a pacientului se reduce" este &n descre'tere E
rolul asistentei este de a sus%ine 'i reali+a un progres p#n &'i gse'te gradul optial de
autonoie.
=er#anent E dac &n ciuda &ngrijirilor din partea asistentei problea nu poate $i
corectat" dependen%a este atunci peranent sau cronic Fe0. &n paraplegieG. Bolul
asistentei este &n acest ca+ de suplinire a ceea ce pacientul nu poate $ace el &nsu'i.
Sursele de dificultate
6ursele de di$icultate se de$inesc ca $iind cau+a dependen%ei Y orice obstacol
ajor care &piedic satis$acerea uneia sau ai ultor nevoi $undaentale constituie o
surs de di$icultate. 6ursele de di$icultate pot $i cau+ate deJ
1. )actori de ordin $i+ic
2. )actori de ordin psi!ologic
3. )actori de ordin social
4. )actori de ordin spiritual
5. )actori lega%i de insu$iciente cuno'tiin%e.
-. Sursele de dificultate de ordin fi<ic cuprind obstacolele $i+ice de natur
intrinsec 'i e6trinsec ce in$luen%ea+ negativ satis$acerea uneia sau ai ultor nevoi
$undaentale 6ursele intrinseci provin de la individul &nsu'i Fe0. proble articular"
parali+ie" etabolicG. 6ursele e6trinseci cuprind agen%i e0teriori care &n contact cu
organisul uan &piedic $unc%ionarea noral Fe0. sond na+oAgastric" pansaent
copresivG
2. 6ursele de di$icultate de ordin psi!ologic cuprind sentiente 'i eo%ii E
strile su$lete'ti 'i intelectuale care pot in$luen%a satis$acerea anuitor nevoi
$undaentale Fe0. an0ietatea" stressul" situa%ii de cri+G.
3. 6ursele de di$icultate de ordin social E problee generate persoanei &n raport
cu anturajul su" cu partenerul de via%" cu $ailia" cu prietenii" cu colegii de unc E
problee legate de &ncadrarea &n counitate. 4ceste surse pot $i pre+ente pe planuri
rela%ionale culturale 'i econoice. Fe0. serviciu nou" 'oajG
4. 6ursele de di$icultate de ordin spiritual E aspira%iile spirituale" revolta
persoanei asupra sensului vie%ii" &ntrebri religioase" $ilo+o$ice.
5. 6ursele de di$icultate legate de lipsa de cuno'tin%e. 4sistenta poate ajuta
pacientul &n c#'tigarea unor cuno'tin%e care sunt necesare pentru aA l ajuta &n satis$acerea
nevoilor. 4st$el sunt necesare in$ora%ii pentruJ cunoa'terea de sine" cuno'tin%e despre
sntate 'i boal" cunoa'terea celorlalte persoane.
<nterven%ia asistentei poate $i asupra sursei de di$icultate direct sau asupra
ani$estrilor de dependen%. >neori asupra sursei de di$icultate nu se poate ac%iona Fe0.
de$icitul vi+ualG.
C%PI/0LUL I#
PR0C1SUL *1 9N6RI:IR1
*efini(ie4
9rocesul de &ngrijire este o etod organi+at 'i sisteatic" care perite
acordarea de &ngrijiri individuali+ate. ngrijirea este &ndreptat pe reac%iile particulare ale
$iecrui individ Fsau grup de indivi+iG la o odi$icare real sau poten%ial de sntate.
=up @en\vieve =\c!ano+" procesul de &ngrijire repre+int aplicarea modului
tiini&ic de re+olvare a probleelor" a anali+ei situa%iei" a &ngrijirilor" pentru a rspunde
nevoilor $i+ice" psi!osociale ale persoanei.
4plicarea cadrului conceptual al -irginiei .enderson &n procesul de &ngrijire
u'urea+ identi$icarea nevoilor pacientului pe plan bioApsi!oAsocial" cultural 'i spiritual
'i gsirea surselor de di$icultate care &piedic satis$acerea nevoilor.
1tapele procesului de n!ri"ire
9rocesul de &ngrijire coport cinci etapeJ
1. Cule!erea de dateK
2. %nali+a i interpretarea lorH
3. Planificarea n!ri"irilor FobiectiveGH
4. Reali+area interven(iilor Faplicarea lorGH
L. 1valuarea.
1. Culegerea de date
,ulegerea datelor aprecia+ pacientul &n globalitatea sa. *e in$orea+ asupra a
ceea ce este pacientul" asupra su$erin%ei" a obiceiurilor sale de via% 'i asupra strii de
satis$acere a nevoilor $undaentale.
2. Anali<a $i interpretarea datelor ne perite s evalu probleele speci$ice de
dependen% 'i sursa de di$icultate care leAa generat" adic elaborarea Idiagnosticului de
&ngrijireI.
3. =lanificarea (ngri'irilor ne periteJ
a. deterinarea obiectivelor care trebuie urrite
b. stabilirea ijloacelor pentru re+olvarea obiectivelor
4. 2>ecutarea) aplicarea interveniilor
>tili+area planului de interven%ii elaborat.
5. 2valuarea const &n anali+a re+ultatului ob%inut 'i dac este necesar
reajustarea interven%iilor 'i obiectivelor.
1. CUL161R1% *1 *%/1 S%U %PR1CI1R1%
prima etap a demersului (procesului) de n!ri"ire
,ulegerea in$ora%iilor este un proces continuu" pe tot parcursul uncii sale"
asistenta observ" &ntreab 'i notea+ datele privind $iecare pacient.
=eci" culegerea de date perite asistentei sA'i stabileasc ac%iunea de &ngrijire.
Aipuri de infor#aii culese:
K date obiective E observate de asistent despre pacientH
K date subiective E e0puse de pacientH
K date con%in#nd in$ora%ii trecute$
K date con%in#nd in$ora%ii actuale$
K date legate de viaa pacientului5 de obiceiurile sale5 de antura.ul su
sau de mediul ncon.urtor
ngrijirea pacientului porne'te de la in$ora%iile priite. 6copul investiga%iilor
noastre este de a re+olva probleele pacientului" pe care acesta nu 'i le poate re+olva
singur E deci" identi$icarea probleelor ,unoa'terea pacientului se reali+ea+ prinJ%
A cunoa'terea de$icien%elor pacientuluiH
A cunoa'terea a'teptrilor acestuia &n ce prive'teJ
A &ngrijireaH
A sntateaH
A spitali+area saH
A cunoa'terea propriilor resurse" pentru a $ace $a% nevoilor de sntate.
<n$ora%iile culese se grupea+ &n dou ari categoriiJ
A date relativ stabileH
A date variabile.
*atele relativ stabile suntJ
K #n&ormaii generale% nue" v#rst" se0" stare civil etc.
K 7aracteristici individuale% ras" lib" religie" cultur" ocupa%ie etc.
K Austuri personale i obiceiuri% alienta%ia" rit de via% etc.
K ,venimente biogra&ice legate de sntate% boli anterioare" sarcini"
interven%ii c!irurgicale" accidente etc.
K ,lemente &izice i reacionale% grup sanguin" de$icite sen+oriale"
prote+e" alergii etc.
K +eeaua de susinere a pacientului% $ailie" prieteni etc.
*atele variabile4
=atele variabile sunt &n continu evolu%ie" sc!ibare 'i ipun reevaluare din
partea asistentei" ast$elJ
=ate despre starea &izic% teperatura" tensiunea arterial" $unc%ia
respiratorie" apetitul sau anore0ia" eliinarea" sonul" i'carea" reac%ii
alergice" in$laa%ii" in$ec%ii" oboseal" etc.
=ate despre condiiile psihosociale% an0ietate" stres" con$ort" incon$ort" stare
depresiv" stare de con'tien%" grad de autonoie" capacitatea de
counicare" etc
4ceste date constituie un instruent de lucru &n procesul de &ngrijire" care trebuie
s $ie adus la +i cu regularitate" &n $unc%ie de evolu%ia strii pacientului.
Surse de informa(ie pot $iJ
sursa direct" priarJ pacientulH
surse secundare sau indirecteJ $ailia
'i anturajul pacientuluiH ebrii
ec!ipei de sntateH dosarul edical A
actual A anteriorH
sc!ee de re$erin% Fconsultarea unor dateGH
3i"loacele principale de a ob(ine informa(iile dorite sunt4
observarea pacientuluiH interviul
pacientuluiH
consultarea surselor secundare Fve+i ai susG.
a. Observarea
7bservarea este eleentul cel ai iportant pe care &l $olose'te asistenta pe
parcursul activit%ii.
7bserva%ia este $iltrat prin ecanisele noastre sen+oriale" de percep%ie 'i
eotivitate.
=eci" percep%ia este un proces selectiv care ne duce la a vedea ceea ce a &nv%at
s vede 'i la ceea ce este de v+ut. *oi trebuie &ns s diinu subiectivitatea Fprin
e$ort intelectualG.
#mplicarea simurilor
n cursul uncii sale pentru pacient" asistenta se $olose'te de organele de si%"
vedere" au+" atingere 'i iros.
Vederea% ne aduce o ultitudine de in$ora%ii privind caracteristicile $i+ice ale
unei persoane F$i+ionoia" privirea" coportaentul" etcG" sene 'i siptoe care
traduc o nevoie nesatis$cut Fe0.$a% trist sau denot#nd su$erin%aGH
'uzul% prin si%ul au+ului ne parvin cuvintele Fintona%ia vociiH geete" +goote
eise de pacientG
'tingerea% joac rol iportant la e0aenul $i+ic sau la palparea anuitor pr%i ale
corpului.
Mirosul periteJdepistarea unui iros re$eritor la gradul de cur%enie al
pacientului" sau caracteristice pentru anuite procese patologiceH
<tilizarea observaiei
7bserva%ia se va $ace cu ult aten%ie" trebuind s se concentre+e asupra
pacientului 'i asupra a tot ceea ceAl &nconjoar.
,adrul conceptual al nevoilor $undaentale repre+int o gril de observa%ie
sisteic 'i practic. 4ceast gril cu cele 14 nevoi ale pacientului din punct de vedere
bioApsi!oAsocial" cultural" spiritual perite observarea pacientului ca un tot. 9resupune"
de aseenea" depistarea surselor de di$icultate care sunt cau+a dependen%ei pacientului.
,lemente de evitat%
A asistenta trebuie s se $ereasc deJ
A subiectivisH
A judec%i preconceputeH
A rutin 'i super$icialitateH
A lipsa de concentra%ie 'i continuitate.
b. Interviul
6eneralit(i4
<nterviul cuprinde &ntrevederea" dialogul" discu%ia cu pacientul.
<nterviul este o $or special de interac%iune verbal care se des$'oar &n
intiitate &ntre asistent 'i persoane care recurg la &ngrijiri de sntate.
Condi(iile pentru interviuJ
K alegerea oentului oportun pentru pacientH
K respectareaJ
A orei de asH
A oentelor de oboseal 'i de repausH
A a perioadelor c#nd pacientul se site $oarte su$erindH
K asistenta sA'i organi+e+e ast$el unca sa" &nc#t s prevad un tip
su$icient de lung pentru a perite pacientului s se e0prie &n ritul suH
K asistenta trebuie" de aseenea" s cree+e toate condi%iile" %in#nd cont de
con&ortul pacientuluiH
K interviul se ba+ea+ pe abilitatea asistentei de a stabili o counicare
adecvat
%bilit(ile asistentei n a facilita interviul4
aG 4bilitatea de a pune &ntrebri adecvate
A de tip narativ Fe0. I9ovesti%iAi ce problee v ai creea+ boalaI"
A de tip descriptiv Fe0. I=escrie%iAi $elul duneavoastr de a
procedaIG.
A de tip de cali$icare Fe0. I=e ce nu #nca%i niciodat carneKG.
bG 4bilitatea de a con$ira percep%iile sale &n legtur cu pacientul.
cG 4bilitatea de a readuce pacientul la rspunsurile necesare.
dG 4bilitatea de a $ace o sinte+.
eG 4bilitatea de a aplica o ascultare activ.
Scop
A &nceperea rela%iei asistentApacient"
A ob%inerea de in$ora%ii asupra celor cinci IdiensiuniI ale
pacientuluiJ $i+ic" a$ectiv" intelectual" spiritual" socialH
A observarea pacientuluiH interac%iunile dintre pacient 'i $ailia sa"
odul &n care evoluea+ &n ediul spitalicescH
A $urni+area de date pacientului" careAl vor deterina s pun &ntrebri 'i
s participe la stabilirea obiectivelor 'i e$ectuarea &ngrijirilor.
/ipuri de interviu4 structurat) seistructurat
1tapele interviului
nceperea interviului A asistenta se pre+int" declin#nduA'i nuele" $unc%ia 'i
e0plic#nd scopul interviuluiH pacientul va $i asigurat de con$iden%ialitatea
interviului.
des&urarea interviului
asistenta pune &ntrebri desc!ise sau &nc!ise" ale cror rspunsuri vor
$ora Ipro$ilulI pacientului
pe parcursul interviului" asistenta 'i pacientul devin" r#nd pe r#nd"
ei%tor 'i receptor.
este de pre$erat s se senale+e apropierea s$#r'itului interviului.
concluzia interviului
A la s$#r'it" asistenta va trage conclu+iile asupra interviului.
Profilul pacientului
9ro$ilul pacientului este stabilit din in$ora%iile culese prin interviu 'i
cuprinde ca eleente de ba+ urtoareleJ
Informa(ii !enerale
A nue" prenue
A Ase0
A stare civil
A ocupa%ie
A religie
A surse de sus%inere
%ntecedente medicale
A bolile copilriei" vaccinri
A trauatise
A spitali+ri
A interven%ii c!irurgicale
A alergii edicaentoaseA utili+area trataentelor epirice
%ntecedente familiale
A boli cronice" a$ec%iuni entale ale ebrilor de $ailie
3od de via() obinuin(e
A utili+area de alcool" tutun" droguri
A obiceiuri de unc" son" alienta%ie
A practicarea e0erci%iilor $i+ice
Probleme de sntate actual
A apari%ia siptoelorJ
A natura lor
A caracteristici Flocali+are" durat" intensitate etc.G
A $actori declan'atori F$rig" ue+eal" e$ort etc.G
A suri luate pentru a le u'ura 'i e$ectul acestora
A cuno'tin%e despre sntate
3ediul ambiental
A $actori de risc Fpoluan%i" +goote" trepida%iiG
A securitatea $i+ic Frespectarea surilor de protec%ia unciiG
Profilul psi&o7social i cultural
A liba vorbit" etnie
A capacit%i cognitive
A eo%ii" sentiente" stri su$lete'ti care pot in$luen%a satis$acerea
nevoilor
A problee generate &n raport cu $ailia" anturajul.
9e l#ng pro$ilul pacientului" va $i inclus 'i e0aenul sisteelor 'i aparatelorJ
A e0aenul $i+ic
A investiga%ii radiologice 'i endoscopice
A e0plorri $unc%ionale
A e0aene de laborator
2I=% *1 IN/1R#IU
684@<> 9B4,8<, 69;,<4/<848;4
;/;- ],74/4
4*>/ =484
*%/1 61N1R%L1 *1SPR1 P%CI1N/
<*<O<4/;/; 94,<;*8>/>< v#rsta se0ul
starea civil nr. copii religia pro$esia statutul
social ocupa%ia locul de unc
=7(<,</<>/J /ocalitatea casa caere
/7,><;]8;J singurNcu so%FieGNcu copiiNcu prin%iNinstitu%ionali+at.
0.I=NUIN51 *1 #I%58
4/,77/J daNnuNoca+ionalH 8>8>*J daNnuNoca+ional.
=B7@J daNnuNdenuirea od de adinistrare
,4);4J daNnuNoca+ional.
=ieta H @reutate NXgH &nl%ieH 84
9uls Nin.H 6ene particulare
4lergii cunoscuteJ reac%ia
S/%R1% *1 *1P1N*1N58
4utono seiindependent dependent
9rote+eJ dentarNocularNauditivNde ebruNvalvularH
6tiulator cardiacNdin anul H /entile de contactNoc!elari E dioptrii
4$ec%iuni care liitea+ activitateaJ cardiaceNrespiratoriiNlocootoriiNsen+orialeN
altele
%L/1 PR0.L131 *1 S8N8/%/1
6pitali+ri anterioare pentru la data
7pera%iiNinterven%ii la data
8rataente prescrise
urateJ daNnu.
<presii din spitali+area anterioar
PR1<1N/%R1 *1 C%< (CUL161R1% *1 *%/1)4
=ata apari%iei
(otivele internrii
9roblee de sntate Fdependen% A 9AG
6ursele de di$icultate Fetiologia A ;AG
(ani$estri de dependen% Fsene 'i siptoe A 6AG
4lte dateJ Finvestiga%ii paraclinice etc.G
2. %N%LI<% =I IN/1RPR1/%R1% *%/1L0R 7 a doua etap a
procesului de n!ri"ire
4nali+a 'i interpretarea datelor &n cadrul conceptual al -irginiei .enderson E
presupun un e0aen al datelor 'i clasi$icarea lor.
%nali+a datelor se $ace prinJ
A e0ainarea datelorH
A clasi$icarea datelorJ date de independen%
A date de dependen%H
A stabilirea probleelor de &ngrijire
A recunoa'terea legturilor 'i a priorit%ilor.
4nali+a presupune" de aseenea" regruparea datelor la $iecare din cele 14 nevoi"
peri%#nd identi$icarea resurselor individuale.
Interpretarea datelor e0plic originea sau cau+a probleei de dependen%" deci
de$ine'te sursele de di$icultate.
Diagnosticul de (ngri'ire @de nursingB
9ornind de la in$ora%iile culese 'i de la departajarea ani$estrilor de
dependen%" asistenta poate s de$ineasc probleele pacientului 'i s pun un
diagnostic de &ngrijire.
Definiia diagnosticului de nursingJ
1. =iagnosticul de &ngrijire este o $or sipl 'i precis care descrie rspunsul
persoanei =sau grupului> la o proble de sntate. ;l constituie o judecat practic
ba+at pe colectarea 'i anali+a datelor 'i serve'te de pivot la plani$icarea &ngrijirilor.
F/ouis @rondinG
2. =iagnosticul de &ngrijire este un enun% concis" actual sau poten%ial" al
ani$estrilor de dependen% a persoanei" regrupate sau nu" 'i legate de o surs de
di$icultate. FBiopelle" @rondin" 9!aneu$G.
=iagnosticele de &ngrijire servesc ca ba+ pentru a alege interven%iile de &ngrijire
vi+#nd atingerea re+ultatelor pentru care asistenta este responsabil.
Componentele dia!nosticului de n!ri"ire (de nursin!)
=iagnosticul de &ngrijire este $orat din dou sau trei pr%i principaleJ
9roblea de dependen% a persoaneiH
,au+a probleei de dependen%H 6ene
'i siptoe.
1. Prima parte a dia!nosticului
9ria parte a diagnosticului const &n enunul problemei5 proble care e0pri o
di$icultate trit de persoan" un coportaent sau o atitudine ne$avorabil snt%iiF e0.
alterarea eliinrii intestinaleJ constipa%ieG.
2. % doua parte a dia!nosticului
4 doua parte a diagnosticului este constituit din enun%ul cauzei =etiologia>
probleei" adic a sursei de di&icultate
,au+a poate $i legat de $actorii de ordin $i+ic" psi!ologic" social 'i spiritual sau o
insu$icient cunoa'tere =iagnosticul de &ngrijire $orat din 3 pr%i utili+ea+ $orula
neote!nic 9.;.6.
a. Problee de sntateH
b. 1tiologiaH
c. Sene 'i siptoe.
6e cunosc trei tipuri de dia!nostice de n!ri"ireJ
K diagnostic actual A c#nd ani$estrile de dependen% sunt pre+ente"
observabileH
K diagnostic poten%ialA c#nd o proble poate surveni" dac nu se previneH
K diagnostic posibil A este acela care descrie o proble a crei pre+en% nu
este sigur.
0rientarea dia!nosticelor spre interven(ii autonome i?sau
interven(ii de colaborare
)orularea diagnosticului de &ngrijire se $ace pornind de la in$ora%iile culese"
anali+a 'i interpretarea lor de ctre asistent 'i e0pri problea persoanei 'i senele
prin care se ani$est 'i care reies din datele culese.
*u toate probleele identi$icate de asistent pot s constituie diagnosticul de
&ngrijire cu rol propriu. 4st$el" toate probleele identi$icate de ctre asistent se pot
de$ini &n dou tipuri de problee utili+#nd doi tereni 'i anueJ
A diagnosticul de &ngrijire Fproblee cu rol propriu de &ngrijireGH 'i
A problee cone0e Fcu rol de colaborare sau cu rol interdependent de
&ngrijireG.
Criterii care permit stabilirea unor priorit(i ntre problemele
de dependen(
9entru a stabili o ordine a priorit%ilor &ntre diagnosticele de &ngrijire" trebuie avut
&n vedere ai &nt#i &n ce sur nevoia nesatis$cut aenin% !oeosta+ia sau via%a
pacientului.
'sistenta trebuie s se ocupe mai nt0i%
K de o nevoie a crei nesatis$acere pune &n pericol starea de !oeosta+ie a
pacientuluiH
K de o nevoie a crei nesatis$acere antrenea+ o $oarte are c!eltuial de
energieH
K de o insatis$ac%ie care poate s coproit serios securitatea pacientuluiH
K de o nevoie a crei nesatis$acere deterin un grad iportant de dependen%H
K de o nesatis$acere la nivelul unei nevoi care repercutea+ asupra ai ultor
nevoiH
K de o nevoie a crei nesatis$acere vat con$ortul pacientuluiH
K de o nevoie a crei nesatis$acere se repercutea+ asupra denit%ii pacientuluiH
K de o nevoie care este iportant &n oc!ii pacientului
*iferen(ele ntre dia!nosticul de n!ri"ire i dia!nosticul medical
*ia!nosticul de n!ri"ire
K Oine cont de starea pacientului
K <denti$ic un rspuns uan speci$ic pentru
K 6e sc!ib &n $unc%ie de odi$icrile rspunsurilor pacientului.
K Oine cont de sursele de di$icultate care cau+ea+ problea de sntate.
K 6erve'te ca g!id &n deterinarea tipurilor de interven%ii nursing
K 7rientea+ asistenta spre interven%ii autonoe.
*ia!nosticul medical
K Oine cont de problea de sntate &n sine F artrit reuatoid" 4-,GH
K <denti$ic un proces anue de boal &n legtur cu patologia unor organe
'i sistee speci$iceH
K =e obicei" r#ne constant &n decursul bolii H
K 7 terinologie anuit a $ost desenat 'i acceptat de counitatea
pro$esional edical pentru a descrie procesele speci$ice de boalH
K )orularea sa nu iplic" &n general" $actorii etiologici Fe0.
obe+itateaGH
K ;ste ca g!id &n deterinarea cursului obi'nuit al trataentului edical
pentru &nsnto'ire
K 7rientea+ practicianul spre trataent edical.
3. PL%NI2IC%R1% 9N6RI:IRIL0R
a treia etap a procesului de n!ri"ire
Definiie4 9lani$icarea &ngrijirilor &nsean stabilirea unui plan de interven%ie"
prevederea etapelor" a ijloacelor de des$'urare" ca 'i a precau%iilor care trebuie luate.
9lanul de interven%ie cuprinde dou coponenteJ
a. obiectivele de &ngrijireH
b. interven%iile.
9lanul de interven%ie ajut asistenta s judece urgen%ele 'i iportan%a
probleelor de dependen%" put#nd ast$el s decid priorit%ile pe care trebuie s le
respecte &n cursul unei +ile de unc.
>n ast$el de plan" care u'urea+ urrirea &ngrijirilor ce trebuie acordate de ctre
to%i ebrii de ec!ip" din toate turele de lucru" constituie un instruent de
counicare" de uni$icare 'i de continuitate a &ngrijirilor.
a. Obiectivele de (ngri'ire /prima component a planificrii n!ri"irilor
7biectivul de &ngrijire const din M descrierea unui coportaent pe careAl
a'tept de la pacientH M un re+ultat pe care dori sAl ob%ine &n ura interven%iilor.
7biectivul de &ngrijire vi+ea+ deci atitudinea" coportaentul sau ac%iunea
pacientului &nsu'i Fsau a $ailiei" a grupului 'i colectivit%iiG.
Caracteristicile unui obiectiv de n!ri"ire
7biectivul de &ngrijire trebuie ast$el $orulat &nc#t s reias clar 'i precis care sunt
re+ultatele pe care pacientul F$ailiaG 'i asistenta sper s le ob%in" precu 'i care sunt
ac%iunile" interven%iile pe care asistenta 'i pacientul F$ailia" grupul" colectivulG le pot
&ntreprinde pentru a atinge scopul $i0at.
9entru aceasta" asistenta trebuie s $orule+e obiectivele pornind de la sisteul
6.9.<.B.7. F$orul neote!nicG
7biectivele ast$el $orulate trebuie s rspund la urtoarele cinci &ntrebriJ
S Y speci$icitateJ cine $ace ac%iuneaK
P Y per$oran%J ce $ace pacientulK ce se poate $ace pentru pacientK
I Y iplicareJ cum se $ace ac%iuneaK
R Y realisJ n ce msur se poate $ace ac%iuneaK
0 Y observabilJ c,ndK
b. Intervenia /a doua component a planificrii n!ri"irilor
4legerea interven%iei perite asistentei s deterine odul de a ac%iona
pentru a corecta problea de dependen% a pacientului.
4sistenta care &ntoce'te planul de &ngrijire" studia+ interven%iile care
rspund nevoilor speci$ice ale pacientului.
<nterven%iile vor $i personali+ate" observabile" surabile FevaluabileG. 9entru
ca interven%iile s $ie evaluabile trebuieJ
A s se indice la ce or" &n care oent al +ileiH
A la ce interval Fde trei ori pe +i" de patru ori pe +i etc.GH
A sau ce continuitate" pe ce durat trebuie s se des$'oare ac%iunea asistentei
sau s se supraveg!e+e continuu senele Fde e0. dispneeaG.
4. 1>1CU/%R1% (%PLIC%R1%) 9N6RI:IRIL0R
a patra etap a procesului de n!ri"ire
4plicarea &ngrijirilor are drept scop ob%inerea re+ultatului a'teptat. 4plicarea &n
practic a ac%iunilor are ca scop s ajute pacientul sA'i en%in sau sA'i recapete
independen%a sau un oarecare nivel de independen%. n aplicarea &n practic a
interven%iilor sunt antrena%iJ pacientul" asistenta" ec!ipa de &ngrijire" $ailia.
/acientul% e0ecut ac%iunile plani$icate pentru el" &n $unc%ie de resursele proprii
Fe0. e0erci%ii" rspunde la diver'i stiuli...G.
'sistenta% supervi+ea+ aceste ac%iuni" &ncurajea+" in$orea+" &'i ani$est
epatia" ajut 'i e$ectuea+ toate &ngrijirile necesare pacientului.
,chipa de ngri.ire% asigur copletarea 'i e$icacitatea activit%ii pro$esionale.
Familia% &n anuite circustan%e" este alturi &n ac%iuni de &ngrijire.
1-ecutarea n!ri"irilor i rela(ia asistent7pacient
4ceast rela%ie trebuie s urreasc stabilirea unei counica%iiJ $unc%ional"
pedagogic 'i terapeutic.
K $unc%ional A u'urarea sc!iburilor cotidieneH
K pedagogic A &nv%area Y transiterea in$ora%iilor necesare prevenirii
Fpriare" secundare 'i ter%iareG" reabilitrii at#t $i+ic" c#t 'i psi!ic a
pacientuluiH
K terapeutic A stabilirea &ntre asistent 'i pacient a unei rela%ii deJ
A acceptare reciprocH
A atitudine deJ respect" cldurH
A &n%elegere epatic $a% de pacient.
5. 1#%LU%R1% 9N6RI:IRIL0R '
a cincea i ultima parte a demersului de n!ri"ire
;valuarea const &n a aduce o apreciere Fo judecatG asupra progresului
pacientului &n raport cu interven%iile asistentei. =ac interven%iile plani$icate nu 'iAau
atins scopul lor" atunci trebuie s 'ti de ce nu ave re+ultatul scontat 'i trebuie s
corect situa%ia respectiv.
1. Re+ultatul ob(inut
,#nd asistenta $orulea+ obiectivele &ngrijirilor" ea e0pri ce re+ultat prevede
s se ob%in &n ura &ngrijirilor acordate.
9entru a reali+a acest obiectiv" asistenta &'i va plani$ica toate interven%iile &n
vederea ob%inerii acestui re+ultat
2. Satisfac(ia pacientului
;ste iportant s se cunoasc aprecierea pacientului" &ns trebuie" &n acela'i tip"
s ave re+erve" pentru c pacientul nu 'tie &ntotdeauna ceea ce iplic o bun &ngrijireH
este" de aseenea" posibil ca lui sAi displac unele interven%ii" de'i bene$icia+ de o
&ngrijire e0celent.
C%PI/0LUL #
Studiul nevoilor fundamentale dup modelul
#ir!iniei $enderson
1. N1#0I% *1 % R1SPIR% =I % %#1% 0 .UN8
CIRCUL%5I1
4. Respira(ia
4 respira repre+int nevoia $iin%ei uane de a capta o0igenul din ediul
&nconjurtor" necesar proceselor de o0idare &n organis" de a eliina dio0idul de carbon
re+ultat din arderile celulare.
I. Independen(a n satisfacerea nevoii de a respira
;ste deterinat de en%inerea integrit%ii cilor respiratorii 'i a u'c!ilor
respiratori" de $unc%ionarea lor e$icient
;tapele respira%ieiJ
aG. -entila%ia E ptrunderea aerului cu o0igen &n pl#ni 'i eliinarea aerului
&ncrcat cu ,7
2
. 4re 2 tipiJ inspira%ia 'i e0pira%ia. ;ste in$luen%at de pereabili+area
cilor resp." conc. 7
2
&n aerul respirat" aturitatea centrului respirator bulbar"
e0pansiunea cutiei toracice.
bG. =i$u+iunea ga+elor. ;ste in$luen%at deJ di$eren%a de presiune a 7
2
&n aerul
alveolar 'i conc. 7
2
din s#nge" starea peretelui alveolar" riea supra$e%ei alveolare.
cG. ;tapa circulatorie E const &n conducerea 7
2
prin vasele arteriale la %esuturi 'i
a ,7
2
adus de la %esuturi. ;ste in$luen%at deJ cantitatea de .gb din s#nge" debitul
cardiac" nr. !eatii" pereabilitatea re%elei peri$erice arteriale.
dG. ;tapa tisular E repre+int sc!ibul de ga+e dintre s#nge 'i %esuturi.
2actorii care influen(ea+ satisfacerea nevoii de a respira
%actori biologiciJ v#rsta Fla copil nr. resp. este ai are ca la adultG" se0ul
F$recven% are la $eeiG" statura" sonul" postura" alienta%ia" e0erci%iul $i+icG.
%actori psi"ologici E eo%iile" r#sul" pl#nsul in$luen%ea+ $recven%a 'i
aplitudinea respira%iilor.
%actori sociologiciJ
A ediul abiant E procentul adecvat de 7
2
&n aerul atos$eric 'i uiditatea de
50 E 60P creea+ un ediu con$ortabil.
A cliatul E cldura cre'te $recven%a respiratorieH $rigul E scade $recven%aH
altitudinea deterin cre'terea $recven%eiH
A locul de unc E prin poluare c!iic sau icrobian poate deveni
neprielnic pentru respira%ie.
3anifestri de independen(
A $recven%a respira%iei F30 E 50 rNin la nouAnscut 'i 16 E 18 rNin la adultG
A aplitudinea respira%iei
A ritul
A +gootele respiratorii
A sietria i'crilor respiratorii
A tipul de respira%ieJ costal sup. Fla $eeieG" costal in$. Fla brbatG 'i
abdoinal Fcopii 'i v#rstniciG
A uco+it%i
A tusea
Interven(iile asistentei pentru men(inerea independen(ei n satisfacerea
nevoii
A e0plorea+ deprinderile de respira%ie ale pacientului
A &nva% pacientul s $ac e0erci%ii respiratorii" e0erci%ii de ers" de rela0are" s
aib posturi adecvate" s $avori+e+e respira%ia" s &nlture obiceiurile
duntoare F$uat" ese copioaseG.
II. *ependen(a n satisfacerea nevoii
S urse de dificultate care detrmin nesatisfacerea nevoii de a respira
A !urse de ordin &izicJ alterarea ucoasei na+ale" $aringiene" bron'ice"
obstruc%ia cilor respiratoriiJ obe+itatea" de+ec!ilibre !idroAelectrolitice"
durere.
A !urse de ordin psihologicJ an0ietate" stress" situa%ie de cri+"
A !urse de ordin sociologicJ aerul poluat" ued" altitudine &nalt"
A -ipsa cunoateriiJ cunoa'terea de sine" a ediului abiant" a altor
persoane.
9re+ent 3 problee de dependen%J
1. %lterarea vocii
9oate $i cau+at de procese in$laatorii la nivelul cilor respiratorii superioare
E nas" $aringe" laringe" alergeni &n ediul &nconjurtor.
Mani&estri de dependen%
A dis$onie
A a$onie Fiposibilitate de a vorbiG
A sen+a%ie de su$ocare
2. *ispneea
;ste deterinat de boli pulonare 'i cardiace. 4erul ptrunde cu di$icultate &n
pl#n" re+ult o0igenare de$ectuoas a %esuturilor 'i acuularea de ,7
2
&n s#nge.
(ani$estri de dependen%J
A ortopnee
A apnee"
A bradipnee" ta!ipnee
A aplitudine odi$icat"
A !iperventila%ie
A !ipoventila%ie
A tuse"
A !eopti+ie
A uco+it%i"
A dispnee ,!eSne E 6toXes Frespira%ie din cei &n ce ai $recvent ajuns la
un grad a0i" dup care scade treptat" urat de apneeH apoi ciclul se
reiaG
A dispnee :usaul E inspira%ie lung urat de o e0pira%ie $or%at" apnee.
,iclul se reia.
A ?goote repiratorii
A ,iano+
3. 0bstruc(ia cilor respiratorii
9oate $i produs de procesele in$laatorii ale cilor respiratorii" corpi strini"
trauatise.
Mani&estri de dependen%
A respira%ie oral
A secre%ii na+ale abundente
A epista0is
A de$orri ale nasului
A strnut
A aspira%ie pe nas
A tuse
A tiraj" cornaj.
Interven(iile asistentei
7biective <nterven%iile asistentei autonoe 'i delegate
9acientul s resA
pire liber" pe
nas
A &ndeprtea+ secre%iile na+ale"
A ue+e'te aerul din &ncperi
A aport opti de lic!ide pe 24 ore
9acientul s nu
devin surs de
in$ec%ie
A $olosirea batistei
A evitarea rsp#ndirii secre%iilor
7prirea
epista0isulu
i
A a'e+area pacientului &n decubit dorsal
A copriarea septului na+al care s#ngerea+ 5 E 10
in
A coprese reci pe $runte" nas" cea$
A pacientul nuA'i va su$la nasul 9acientul s
preA +inte
ucoase
respiratorii
A ue+e'te aerul din &ncpere
A recoand pacientului repaus vocal absolut
A $avori+ea+ odalit%i de counicare nonverbal
9acientul
s
&ng!it
A &ntrerupe alienta%ia solid
A gargar cu antiseptice
A alienta%ie cu lic!ide cldu%e
9acientul s
$ie ec!ilibrat
psi!ic
A pregte'te psi!ic pacientul
A &nva% pacientul s utili+e+e te!nici de rela0are
A asigur po+i%ie antalgic
9acientul s
aib re+isten%
crescut $a%
de in$ec%ii
A evitarea sc!ibrilor bru'te de teperatur 'i a agloara%iilor
9acientul s aib A &nva% pacientul s tu'easc
ci respiratorii
pereabile 'i o
bun respira%ie
A ue+e'te aerul din &ncpere
A aspir secre%iile bron'ice
A ginastic respiratorie
A adinistrea+ terapia adecvat
5. Circula(ia
,ircula%ia este $unc%ia prin care se reali+ea+ i'carea s#ngelui &n interiorul
vaselor sanguine" care are ca scop transportul substan%elor nutritive 'i a o0igenului la
%esuturi" dar 'i transportul produ'ilor de catabolis de la %esuturi la organele e0cretoare.
Independena (n satisfacerea circulaiei
= ulsul Fe0pansiunea ritic a arterelor" care se copri pe un plan osos 'i este
sincron cu sistola ventricularG.
Factorii care in&lueneaz pulsulJ
A $actori biologiciJ v#rsta F$recven%a pulsului e ai are la sugar" copil ic" si
ai ic la adultG" &nl%iea corporal" sonul Fsc+ut &n tipul sonuluiG"
alienta%ie" e$ort $i+ic.
A $actori psi!ologiciJ eo%iile" pl#nsul" #nia
A $actori socialiJ ediul abiant E prin conc de 7
2
a aerului.
Mani&estrile de independenJ $recven%a" ritul" aplitudine" tensiunea
pulsului" celeritate Fvite+a de ridicare 'i cobor#re a undei pulsatileG" colora%ia
teguentelor.
A ensiunea arterial E presiunea e0ercitat de s#ngele circulant asupra pere%ilor
arteriali. )actorii care in$luen%ea+ 84 suntJ =," $or%a de contrac%ie a iniii" elasticitatea
'i calibrul vaselor" v#sco+itatea s#ngelui.
Factorii care in&lueneaz tensiunea arterial =*'>%
A $actori biologiciJ v#rsta Fcre'te pe sur ce se &naintea+ &n v#rstG"
sonul Fai ic &n tipul sonuluiG" activitatea Fcre'te la e$ortul $i+icG
A $actori psi!ologiciJ eo%iile cresc 84
A $actori sociologiciJ cliatul F$rigul $ace vasoconstric%ie 'i cre'te 84" iar
cldura vasodilata%ieG
Mani&estri de independen
A 8ensiunea arterial sistolic a0i F846 a0G. 'i tensiunea arterial
diastolic ini F84= inG este 90A110N60A65 .g la copil 'i 115A
140N75A90 .g la adult.
A 8ensiunea di$eren%ial F84a0 E 84inG Y 60 .g
A (en%inerea raportului &ntre 84a0 'i 84 inJ 84in Y 84a0N2 V 1 sau 2.
#nterveniile asistentei pentru meninerea independenei circulaiei sanguine
6e educ pacientulJ
A pentru asigurarea condi%iilor igienice din &ncpere FaerisireG"
A sA'i en%in teguentele curate" integre"
A s aib o alienta%ie ec!ilibrat"
A s evite tutunul" consuul e0agerat de alcool"
A s evite sedentarisul"
A s poarte &brcinte lejer" care s nu st#njeneasc circula%ia.
I I. Dependena (n satisfacerea nevoii
Circula(ia inadecvat
S urse de dificultate care deter#in nesatisfacerea nevoii de a avea o
bun circulaie
A de ordin $i+icJ alterarea u'c!iului cardiac" a pere%ilor arteriali" veno'i"
A de ordin psi!ologicJ an0ietatea" stressul" situa%ia de cri+
A lipsa cunoa'teriiJ cuno'tin%e insu$iciente despre alienta%ia ec!ilibrat
M anifestri de dependen
A teguente odi$icateJ reci" palide Firigare insu$icient a pieliiG" cianotice
A odi$icri ale $recven%ei pulsuluiJ ta!icardie" bradicardie
A odi$icri de volu a pulsuluiJ puls $ili$or" asietric
A odi$icri ale ritului pulsului Fpuls aritic" dicrot E 2 pulsa%ii" una
puternic 'i alta slab" urat de o pau+G
A odi$icri ale 84J .84" !84" odi$icarea 84 di$eren%iale
A !ipo0eie" !ipo0ie
sale.
Interveniile asistentei:
A 9acientul s pre+inte circula%ie adecvat A &nva% pacientulJ
o s &ntrerup consuul de tutun" alcool" s aib alienta%ie bogat &n
$ructe" +ar+avaturi" s reduc grsiile 'i clorura de sodiu"
o adinistrarea edica%iei prescrise
o urre'te e$ectul edicaentelor 'i a eventualelor e$ecte nedorite
FsecundareG
o aplic te!nici de $avori+are a circula%iei
A 9acientul s $ie ec!ilibrat psi!ic E in$orea+ pacientul asupra stadiului bolii
/e&nici de evaluare i n!ri"iri asociate nevoii de a respira i de a
avea o bun circula(ie
%unciile vitale includJ respira%ia" pulsul Fradial" carotidianG " 84 Fcu ajutorul
tensioetrul E etoda ascultatorie" pacientul &n repausG" teperatura. ;le sunt $olosite
ca indicatori ai strii de sntate sau de boal.
<nterven%ii pentru en%inerea e0pansiunii pulonareJ
A respira%ia pro$und"
A respira%ia dia$ragatic"
A drenajul toracic Fdrenajul lic!idelor din cav. pleural 'i restabilirea
presiunii negativeG E drenaj continuu sau interitent.
A <nterven%ii pentru obili+area secre%iilor E pentru $unc%ionarea sisteului
ucociliar la un pacient cu !idratare adecvatJ A uidi$icarea" nebuli+are"
tapotaent" vibra%ia" drenatul postural
A <ntuba%ia la nevoie
A 4spira%ia oro$aringian sau naso$aringian
A 8ra!eostoia Fori$iciu la nivelul tra!eei E e0. aspir de corpi strini. ;de
gloticG" &ngrijiri dup tra!eostoie Faspirarea secre%iilor" pansaent curat"
canul steril" etcG"
A 4spirarea tra!eobron'ic
A 70igenoterapia Fprin sond na+al" prin asc" cort" i+oletG. 4sistenta va
pregti psi!ic pacienta" va $i0a debitul de o0igen" va supravege!ea
adinistrarea 7
2
" va avea grij s nu se produc accidente secundare
o0igenoterapiei Firita%ie local" congestie" ede alveolar" !eoragie
intraavlveolar" atelecta+ie.
A. N1#0I% *1 % .1% =I % 3INC%
7ricrui organis &i este necesar s ingere+e 'i s absoarb aliente de bun
calitate 'i &n cantitate su$icient" pentru aA'i asigura de+voltarea" &ntre%inerea %esuturilor
'i pentru aA'i en%ine energia indispensabil unei bune $unc%ionri.
Independen(a n satisfacerea nevoii
,antitatea 'i natura alientelor nutritive sunt &n $unc%ie deJ se0" v#rst" greutate"
&nl%ie" activitate depus" stare de sntate sau de boal.
7 alienta%ie adecvat trebuie s con%inJ glucide" lipide" proteine" vitaine"
ap" sruri inerale 'i $ibre alientare.
!idraii de carbon E sursa energetic principal a oganisului F50P din nevoiG.
/a copil aportul va $i rit &n boli $ebrile" ca'e0ie" denutri%ie" a$ec%iuni !epatice" renale.
*ecesarulJ 4 E 6 gNXgN24 !.
=roteinele E aterialele plastice ale organisului" ele &nlocuind substan%ele
distruse prin u+ura $i+iologic sau patologic.
*ecesarul 4 E 6 gNXgN24 !.
4portul insu$icient de proteine deterin a$ectarea parenc!iului !epatic"
aneii 'i reducerea presiunii coloid osotice a s#ngelui. reten%ie de ap E edee.
Cipidele E au calit%i energetice ari" &ntrAun volu ic. ;le intr 'i &n
copo+i%ia %esutului nervos 'i a stroei eritrocitare.
*ecesarulJ 1 E 2 gNXgN24 !.
Ba%ia de grsii se reduce &n tulburrile etabolisului lor" &n insu$icine%a
glandelor care intervin &n digestia lor Finsu$icien%a pancreatic" !epatic" ne$ro+
lipoidicG
Vita#inele E pentru en%inerea etabolisului noral al organisului. *evoia
de vitaine cre'te &n &bolnviri. *ecesit%ile suntJ 150 g vit. ," 25 g vit. 5
1
" 6 g
vit 5
6
" 8 g vit 99 'i 20 g vit :" ceea ce se asigur prin consuarea $ructelor"
leguelor" salatelor" sucurilor de $ructe.
Apa $i srurile #inerale E sunt necesare ca substan%e structurale 'i catali+aA
toare. *ecesit%ile +ilnice de ap la adult sunt de 2500E3000lN24ore Fele se acoper
prin lic!idele ingerate 'i arderea !idra%ilor de carbon 'i a grsiilorG.
7 dat cu nevoile de ap" se satis$ac 'i nevoile de ap" se satis$ac 'i nevoile de
sruri inerale. 7rganisul sntos necesit &n 24 oreJ 4 g *a" 3 E 4 g :" 2 g ,a" 0"15 g
(g" 18 g )e" 6 g ,l.
%ibrele ali#entare E utile pentru $orarea bolului $ecal 'i o bun digestie.
%actorii care influenea< satisfacerea nevoii:
A $actori biologiciJ v#rsta 'i de+voltarea Fvariabile &n $unc%ie de cre'tere 'i
de+voltareG" activit%i $i+ice Fcre'te activitatea" cre'te necesarul alinetarG"
orarul 'i reparti+area eselor Fprogra regulat al eselorGH
A $actori psi!ologiciJ eo%iile Funii pierd apetitul" al%ii consu ai ulte
alienteG" an0ietateaH
A $actori sociologiciJ cliatul Fiarna e nevoie de ai ulte calorii" vara E ese
ai u'oareG" statusul socioAeconoic" religia FposturiG" cultura.
Manifestri de independen
A ,avitatea bucal Fdenti%ie bun" prote+ dentar adaptat" ucoasa bucal ro+
'i ued" liba ro+" gingii ro+ 'i aderente de din%iG"
A (astica%iaJ u'oar" cu gura &nc!is"
A =igestie lent" nesting!erit"
A =eprinderi alientare F3 ese 'i 2 gustri" 10 ore repaus nocturnG
A 4petit alientar"
A )oae Fsen+a%ie de+agreabil" tradus prin nevoia de a #ncaG
A 6a%ietate
A .idratare
A @ust 'i valoare acordate #ncrii.
Interveniile asistentei pentru #eninerea independenei (n
satisfacerea nevoii
A 4sistenta calculea+ necesarul de ,al.N24 oreJ &n repaus 25 ,al.NXgN24 ore"
activitate u'oar 35 E 40 ,al.NXgN24 ore" activitate edie 40 E 45 ,al.NXgN24
ore" activitate intens 45 E 60 ,al.NXgN24 ore
A ,alculea+ necesarul de calN24 ore" &n $unc%ie de v#rst F un plus de 20A 30P
pentru copii" un inus de 10 E 15P pentru v#rstniciG
A ,alculea+ ra%ia alientar ec!ilibrat
A 4sigur ec!ilibrul &ntre eleentele energetice 'i cele neenergetice
A 4sigur ec!ilibrul &ntre produsele de origine anial 'i vegetal F40P prot.
aniale" 60P prot. vegetale" 35P lipide de origine anial" 65P lipide
vegetaleG
A ,alculea+ nr. ,al.NXgN24 ore &n stri $i+iologiceJ sportivi" sarcin" alptare
F V 30PG
A Ba%ia alientar s cuprind aliente din toate grupele g!idului alientar"
A ,ercetea+ gusturile 'i deprinderile alientare
A 4lege alientele %in#nd seaa de deprinderile 'i nevoile pacientului
A nlocuie'ete la nevoie un alient cu altul.
Dependena (n satisfacerea nevoii
,#nd aceast nevoie nu este satis$cut" survin urtoarele problee de
dependen%J
1. 'limentaia i hidratarea inadecvat prin de&icit
2. 'limentaia i hidratarea inadecvat prin surplus
3. Di&icultate de a se alimenta i hidrata
4. Di&icultate de a urma dieta
5. Areuri i vrsturi
6. +e&uz de a se alimenta i hidrata
Surse de dificultate:
A surse de ordin $i+icJ alterarea ucoaselor cilor digestive" peristaltisului
intestinal" alterarea parenc!iului !epatic" obstruc%ii" tuori" tubaj na+oA
gastric" de+ec!ilibre
A surse de ordin psi!ologicJ an0ietate" stress"
A surse de ordin sociologicJ $oae" alnutri%ie
A lipsa cunoa'terii
B. %limenta(ia i &idratarea inadecvat prin deficit
=e$icitul este un aport insu$icient de eleente nutritive" o insu$icien% &n cantitat
'i calitate" care a$ectea+ starea nutri%ional a individului.
(ani$estri de dependen%J
A anore0ie"
A dis$agie
A starea teguentelor Fuscate" acneeG"
A digestie Fdi$icultate &n digestia 'i absorb%ia alientelorG
A deprinderi alientare gre'ite
A !idratare
A sene de de+ec!ilibru"
A #ncare de+ordonat
I nterveniile asistentei
A pacientul s aib o stare de bine" $r gre%uri 'i vrsturi Fpacientul a'e+at &n
po+i%ia sei'e+#nd" ajut pacientul &n tipul vrsturilor" &ncurajea+
pacientul" reduce sau opre'te aportul de lic!ide 'i alienteG"
A pacientul s $ie ec!ilibrat !idroelectrolitic Falienta%ie parenteral pacientul"
calculea+ nurul de calorii" $ace bilan%ul lic!idelor ingerate 'i eliinateG
A pacientul s $ie ec!ilibrat nutri%ional
A pacientul s $ie ec!ilibrat psi!ic.
/e&nici de evaluare i n!ri"iri asociate nevoii de a bea i a m,nca
Ali#entaia pacientului
Bespect urtoarele principiiJ
A &nlocuirea c!eltuielilor energetice de ba+ ale organisului Fcele necesare
cre'terii sau necesare pierderii" prin consu Fla adul%iG
A asigurarea aportului de vitaine 'i sruri inerale
A $avori+area procesului de vindecare prin cru%area organelor bolnave"
A prevenirea unor evolu%ii ne$avorabile &n bolile letale"
A consolidarea re+ultatelor terapeutice ob%inute prin alte trataente.
%limenta(ia dietetic
n $unc%ie de cantitatea alientelor" regiurile pot $i !ipo" noro 'i
!ipercalorice.
1egi#ul "idric:
A indica%ii J postoperator" diarei acute" gastrite acute
A a lienteperise J supe lipe+i" ceaiuri &ndulcite cu +a!arin" supe diluate"
ap $iart 'i rcit
1egi#ul "idro0<a"arat:
A indica%ii J debutul !epatitei epideice" insu$icien% renal acut"
insu$icien% !epatic acut" colecistita acut" boli $ebrile
A a lienteperise J sucuri &ndulcite" ceaiuri &ndulcite" +ea de copot" +ea
de ore+" se adinistrea+ &n cantit%i ici 'i repetate.
A
1egi#ul se#ilic"idian :
A indica%ii J colecistita subacut" !epatit" ciro+ !epatic" dup in$arct
iocardic acut F<(4G
A a lienteperise J supe de $inoase" supe de legue" pireuri de legue" $ructe
coapte" $inoase" su$leuri de br#n+ de vaci" ese cantitativ ici 'i dese.
1egi#ul lactat:
A indica%ii J &n gastrite &n priele 3A 5 +ile a bolii ulceroase" dup !eoragie
digestiv superioar F.=6G
A a lienteperise J 1000 E 2000 l lapte" V $ri'c sau s#nt#n
1egi#ul lacto0finos @vegetarianB
A indica%ii J dup puseul acut al ulcerului &n reisiune" dup opera%ii de
stoac
A a lienteperise J br#n+ de vaci" ou oi" ca'" lapte" pireuri de legue"
$ri'c sau s#nt#n
1egi#ul "epatic:
A indica%ii J !epatit cronic decopensat" ciro+" neoplas !epatic
A a lienteperise J br#n+ de vaci" ca'" urd" iaurt" carne slab $iart" p#ine
prjit" legue" $inoase" $ructe coapte" biscui%i" unt" ulei 20 E 30 g7+i
1egi#ulrenal @nefriticB:
A indica%ii J gloerulone$rit acut F@*4G" insu$icien% renal acut
A a lienteperise J salat de crudit%i cu untdelen" $ructe crude coapte"
copot" supe de legue" prjituri cu ere" ca'" br#n+ de vaci" urd"
glbenu' de ou" $ri'c" p#ine $r sare.
1egi#ul cardio0vascular
A indica%ii J cardiopatii decopensate" !ipertensiune arterial F.84G" <(4 F a 2A
a spt.G
A a lienteperise J lapte" iaurt" carne slab $iart" salat de s$ecl" $ructe crude
sau coapte" copot" dulcea%" unt 10 g 'i ulei 30 gN+i.
1egi#ul diabetic:
A indica%ii J =?
A a lienteperise J &n $unc%ie de toleran%a la glucide cuprindeJ aliente
c#ntrite F p#ine" lapte" carto$i" $inoase" legue uscate" $ructeG" aliente
nec#ntrite Fpe'te" carne" e+eluri" ou" supe de carne" sosuri $r $in"
uleiuriG.
1egi#ul "ipocaloric:
A indica%ii J obe+itate" .84
A a lienteperise J br#n+ de vaci" lapte" carne alb" legue" ere.
Prelucrarea alimentelor se $ace prinJ $ierbere" &nbu'ire" prjire" coacere"
$rigere" conservare.
Ali#entarea pacientului:
A ;ste iportant orarul eselor Fpacien%ii ulcero'i" cardiaci" cu problee
neurologice E vor $i alienta%i ai $recvent" 'i &n cantit%i ai iciG
A (esele vor $i servite estetic 'i &n condi%ii igienice
M odurile de ali#entare:
A activ E pacientul n#nc singur &n sala de ese sau &n salon F e nevoie de
tac#uri" ese" su% &n salon" etc.G
A pasiv E pacientului i se introduc alientele &n gur F e nevoie de tac#uri"
tav" $ar$urii" etcG
A arti$icial E alientele sunt introduse &n organis &n condi%ii ne$i+iologice
Fprin sond gastric" gastrosto" pe cale parenteral" clisG.
! idratarea $i #inerali<area organis#ului
7rganisul uan nu poate tri dec#t 3 in $r 7
2
" 3 +ile $r ap" 3
spt#ni $r #ncare.
%paJ este lic!idul solvent al tuturor substan%elor c!iice" organice" anorganice"
necesare bunei $unc%ionri a organisului" diluea+ to%i produ'ii re+ulta%i din
etabolisul interediar. 6e gse'te &n $or liber E circulant F70PG 'i legat" &n
principal de proteine FrestulG. *evoia de ap a adultului este de 2000 E 25000 lN+i" la
copil 100 l apNXgN+i.
.oeosta+ia E toate ecanisele prin care se en%ine ec!ilibrul ediului
intern. A ulburri ale fluidelor:
A des!idratarea Fai rapid la copilG"
A !iper!idratarea"
A !iponatreia Fcu convulsii la copilG"
A !ipernatreia Fsete vieG"
A !ipopotaseia"
A !iperpotaseia
8ipuri de $luideJ
A i+otonice
A !ipertonice
A !ipotonice
<+otonicitatea se raportea+ la tonicitatea plasei.
!oluiiutilizatepentruhidratareJ sol. i+otonic de *a,l" sol. !iperton de *a,l"
bicarbonat de sodiu" lactat de sodiu" gluco+" sol de :,l" sol. Binger" sol.=aroR" sol.
8.4(" =e0tran 40 sau 70" plas" s#nge" as eritrocitar F(;G.
7aleadehidartareJ oral" duodenal" rectal" 9;-.
;.N1#0I% *1 1LI3IN%R1
;liinarea este necesitatea oraganisului de a se debarasa de substan%ele
ne$olositoare" vttoare re+ultate din etabolis.
2>creia se $ace prinJ
A aparatul renal"
A piele E transpira%ie" perspira%ie
A aparatul respirator
A aparatul digestiv E scaun
A aparatul genital $einin E enstrua%ie
A &n stri patologice E eliinri pe cale digestiv" sub $or de vrsturi 'i pe
cale respiratorie E sput.
(en%inerea constant a copo+i%iei ediului intern se reali+ea+ prin procesul
de !oeosta+ie. 8oate sc!ibrile voluului e0tracelular antrenea+ odi$icri &n
copo+i%ia lic!idelor celulare de unde re+ult iportan%a en%inerii constante a
copo+i%iei ediului intern.
Binic!ii en%in copo+i%ia c!iic a lic!idelor din organis" en%in
ec!ilibrul !idric 'i !idroelectrolitic. 9ielea copletea+ eliinarea renal.
%actorii care influenea< satisfacerea nevoiiJ
A $actoribiologici J alienta%ia Fcantitatea 'i calitatea alientelor" o bun
!idratare $avori+ea+ eliinarea intestinal 'i ve+icalGH e0erci%iileH
v&rsta Fcontrolul s$incterian se ob%ine la copil la 2 E 3 ani" iar la
v#rstnici" diinuarea tonusului usculaturii abdoinale poate provoca
lipsa de controlGH
A $actori psi!ologici J stressul" an0ietatea" eo%iile puternice pot
odi$ica $recven%a 'i calitatea eliinrii urinare 'i intestinale
A $actorisociologici J norele sociale" educa%ia" cultura.
Independen(a n satisfacerea nevoii
a. 4rina Y sol. apoas prin care sunt eliinate substan%ele re+ultate din
etabolisul interediar protidic" inutile 'i to0ice pentru organis. ;liinarea ascestor
substan%e se $ace &n solu%ie apoas &preun cu sruri inerale 'i alte substan%e de
de+asiila%ie care nu sunt necesare organisului.
3ic(iune Y eisiune de urin" act $i+iologic" con'tient de eliinare"
*iure+ Y cantitatea de urin eliinatN24 ore. Manifestri
de independen
A c antitatea E varia+ &n $unc%ie de v#rst F 500 E 1200 lN24 ! la copil 'i
1200 E 1400 lN24 ore la adultG
A $recven%aic%iunilor F4A5N+i la copil 'i 5 E 6N+i la adultG
A ritulic%iunilor F2N3 din nurul lor este +iua 'i 1N3 noapteaG
A culoarea urineiJ galben desc!is Furin diluat" regi vegetarianG E
galben &nc!is Furin conc." regi bogat &n carneG. (edicaentele pot
sc!iba culoarea urinei.
A irosul urinei Fde bulion E urin proaspt" aoniacal E urin vec!eG
A reac%ia urineiJ noral reac%ie acid" p. Y 4"5 E 7.
A 4spectul urinei Fnoral" clar" transparent la &nceput" apoi poate $i
tulbure datorit coagulrii ucinei" cel. epit.G
A =ensitatea urinei E n Y 1010 E 1025.
b. Scaunul Y resturile alientare supuse procesului de digestie" eliinate din
organis prin actul de$eca%iei.
M anifestri de independen
A $recven%aJ 1A2N+i sau unul la 2 +ile la adult F3 E 4N+i p#n la v#rsta 6
luniG
A orarul E ritic" la acea'i or a +ilei" dup tre+ire"
A cantitatea 150 E 200 g
A consisten%aJ pstoas" oogen
A culoareaJ brun la adult" jueri de ou la nn" varia+ &n $un%ie de
regiul alientar"
A irosulJ $ecaloid la adult" acri'or la sugarul alientat la s#n" $ad la
copilul ic.
c. A ranspiraia Y $enoen $i+iologic prin care organisul &'i intensi$ic
pierderea de cldur 'i $unc%ia de e0cre%ie" prin interediul glandelor sudoripare.
M anifestri de independen
A reac%iaJ acid" p. Y 5"2 sau u'or alcalin
A cantitatea ini
A irosul &n $unc%ie de alienta%ie" cliat" igien"
A perspira%ia E pierderile insensibile de ap prin evaporare la nivelul
pielii 'i prin e0pira%ie
d. Menstra Y pierdere teporar sau periodic de s#nge" ce dispare &n sarcin
'i la enopau+.
M anifestri de indepepnden:
A ritul la 28 E 35 +ile
A durata 3 E 5 +ile
A aspectul E ucus V s#nge
A culoare ro'u negricios" apoi ro'u desc!is
A cantitate 50 E 200 g
A irosul E de+abreabil
Interven(iile asistentei pentru men(inerea independen(ei n satisfacerea
nevoii
A cercetea+ deprinderile de eliinare ale pacientului"
A plani$ic prograul de eliinare
A plani$ic e0erci%ii $i+ice
A &l &nva% te!nici de rela0are
A cercetea+ deprinderile alientare ale pacientului
A recoand consuarea alientelor 'i a lic!idelor.
<<. *ependen(a n satisfacerea nevoii
Surse de dificultateJ
A 6urse de ordin $i+ic J alterarea ucoasei intestinale" diinuarea
peristaltisului intestinal" lipsa de control a s$incterelor" alterarea
centrilor nervo'i" etc
A 6ursedeordinpsi!ologic J an0ietate" stress" situa%ie de cri+
A 6ursedeordinsociologic J poluarea apei FdiareeG" aliente alterate"
sc!ibarea odului de via%" lipsa igienei" etc
A / ipsa cunoa'terii
,#nd nevoia de eliinare nu este satis$cut" survin proble#ededependenJ
1. ;liinare urinar inadecvat cantitativ 'i calitativ
2. Beten%ie urinar
3. <ncontinen% de urin 'i aterii $ecale
4. =iaree
5. ,onstipa%ie
6. -rsturi
7. ;liinarea enstrual inadecvat
8. =ia$ore+
9. ;0pectora%ie
10. =es!idratare
1. 1liminare urinar inadecvat cantitativ i calitativ
A / oliurie J eliinarea a peste 2500 lN24 ore. 9oate $i trectoare sau
durabil. 4pare &nJ per. de e$ervescen% a bolilor in$ectocontagioase"
dup colici renale" &n diabet +a!arat" diabet insipid" pielite" pielone$rite"
85, renal
A Oligurie E sub 500 lN24 ore. 4pare &nJ des!idratare" !eoragii ari"
insu$icien% circulatorie cu $orare de edee" perioada acut a bolilor
in$ec%ioase" @*4
A ' nuria E lipsa urinei &n ve+ic. 4pare &nJ @*4" arsuri &ntinse" 'oc
trauatic 'i c!irurgical" trauatise lobare
A / olaBiuria J ic%iune $recvent" cu cantitate ic de urin. 9oate apare
&nJ procese iritative ale ucoasei ve+icale" procese tuorale
intrave+icale 'i de vecintate
A Nicturia E inversarea nurului ic%iunilor 'i cantitatea de urin eis
&n tipul +ilei" $a% de de cea din tipul nop%ii. 4pare &n insu$icine%
ventricular st#ng.
A Disuria A eliinarea urinii cu durere 'i are greutate. 4pare &nJ
in$laa%ii acute ale uretrei" stricturi uretrale" !ipertro$ie de prostat
A Hematuria E s#nge &n urin
A ' lbuminuria
A Alicozuria
A Hiperstenuria E urin $oarte concentrat Fdensitate crescutG
A Hipostenuria E urin diluat
A #zostenuria E urin cu densitate ic 'i care" se en%ine aceea'i
indi$erent de regi
A <rintulbure E in$ec%ii urinare
A <rincumirosde&ructecoaptesaucloro&orm E diabet +a!arat F=?G
Interven(iile asistentei4
A pacientul s $ie ec!ilibrat !idroelectrolitic 'i acidoba+icJ se va $ace
+ilnic bilan%ul !idric" se c#ntre'te pacientul" se corectea+
de+ec!ilibrul !idric 'i acidoAba+ic
A pacientul s nu pre+inte coplica%ii respiratorii" urinare E asistenta
recoltea+ urina" adinistrea+ antiseptice urinare" asigur igiena
corporeal" serve'te pacientul la pat" sc!ib lenjeria de pat c#nd este
nevoie
A pacientul s $ie ec!ilibrat psi!ic
2. Reten(ie urinar ' isc&iurie
Bepre+int incapacitatea ve+icii urinare de aA'i evacua con%inutul. 9oate $i
datorat unui obstacol &n calea de eliinare a urineiJ stricturi cicatriceale" calculi &n
uretr" parali+ii ale ve+icii urinare sau a s$incterelor" eningit" ence$alit" septiceie.
Manifestri de dependenJ
A glob ve+ical
A ic%iuni absente sau ic%iuni $recvente &n cantit%i $oarte ici Furinare
prin 3prea plin2G
Interven(iile asistenteiJ
A pacientul trebuie s aib ic%iuni spontane E veri$ic pre+en%a globului
ve+ical" cldur pe abdoen" sau sondaj ve+ical
A pacientul trebuie s aib ec!ilibru psi!ic E &nva% pacientul po+i%ia
corect pentru ic%ionare" asigur co$ortul psi!ic" cliat con$ortabil.
3. Incontinen(a de urin i materii fecale
Manifestri de dependen:
A <ncontinen%a urinarJ eisiuni urinare involuntare 'i incon'tiente.
4pare &n le+iuni edulare" a$ec%iuni neurologice" s$#r'itul cri+ei de
epilepsie" trauatise.
A ;nure+is Fai ales la copiiG
A <ncontinen%a de $ecale E pierderi involuntare 'i incon'tiente de aterii
$ecale
Interveniile asistentei:
A pacientul s pre+inte teguente 'i ucoase integre 'i curateJ sc!ib
lenjeria de pat" de corp" purtarea c!ilo%ilor cu cptu'eli" papers"
igien local" cre protectoare"
A pacientul sA'i recapete controlul s$incterianJ aport lic!idian adecvat"
orar al eliinrilor" deprinderi de eliinare la ore $i0e" tre+e'te
pacientul din son pentru a urina." &nva% pacientul e0erci%ii de
&ntrire a usculaturii perineale" a u'c!ilor plan'eului pelvin F&nainte
'i dup ic%iune tip de 4 sec" apoi rela0area lor se repet de 10 oriG
A pacientul s $ie ec!ilibrat psi!ic
4. *iareea
;ste eliinarea unui nur are de scaune" concoitent cu pierdere de ap 'i
electroli%i.
)actori declan'atoriJ cau+e nervoase" in$laatoare" con%inut intestinal cu e$ect
e0citant Fc!iic" ecanicG.
Manifestri de dependen:
A $recven%J 3 E 6 scauneN+i E enterite" 20 E 30 scauneN+i E di+enterieH 80 E 100
scauneN+i A !oler
A consisten%aJ sc+ut" scaune oi" pstoase" seilic!ide" apoase"
cantitateaJ rit &n diareeile gastrogene
A culoarea galben aurie &n diaree" verde E c#nd 5i se o0idea+ la nivelul
intestinului gros
A irosulJ acid E $erenta%ie" putred" putre$ac%ie e0agerat" r#nced E grsii
neutre" $oarte $etid E cancer de colon 'i rect
A aspect deosebit 'i cu eleente anoraleJ +ea de pepene" sup de linte E
$ebr ti$oid" +ea de ore+ E into0ica%ii" giardia+" !oler" cu ucus" puroi" A
A s#nge E colite" cancer rectal
A crape E contrac%ii dureroase
A colic
A durere local
A sene de des!idratare
5. Constipa(ia
6e caracteri+ea+ prin scaune rare" unul la 2 E 4 +ile" sau ai rare uneori"
c!iar cu un rit regulat. 9oate avea cau+e $unc%ionaleJ accidentale sau !abituale"
ecaniceJ steno+ intestinal" cancer al colonului" a$ec%iuni gastrointestinale"
cau+e endocrine" ileus.
Manifestri de dependen
A $recven%J scaun la 2 E 4 +ile
A orar inadecvat
A cantitatea redus
A consisten%aJ uscat" crescut Fsc!ibale" coproli%iG
A $oraJ bile dure" as $ecaloid abundent" bile congloerate
A culoare &nc!is
A crape
A eteoris
A $latulen%
A tenese Fsen+a%ie dureroas la de$ecareG
A $ecalo
-a copil%
A ucogrunjoase E consisten% neoogen" seilic!id
A lic!ide E seilic!ide
A ucoApurulente
A ucoAsanguinolente
Interven(iile asistentei4
A pacientul s aib tran+it &n liite $i+iologice prinJ ingerarea cantit%ii
su$iciente de lic!ide" aliente bogate &n re+iduri" orar regulat al
eselor" e$ectuarea e0erci%iilor $i+ice regulate" e$ectuarea cliselor
evacuatorii" la0ative" &n diareeA alienta%ie !idric" diet" trat.
edicaentos" endoscopie dac este ca+ul"
A pacientul s aib teguentele 'i ucoasele perianale curate 'i
integreJ toalet local" cree protectoare
A pacientul sA'i satis$ac celelalte nevoi $undaentaleJ repaus la pat"
en%inerea constant a tep. corpului" &nl+e'te pacientul" protejea+
patul
A pacientul s $ie ec!ilibrat !idroAelectroliticJ asistenta !idratea+
pacientul" recoltea+ s#nge pentru !eocultur" calculea+ cantitatea
de lic!ide ingerate
A pacientul s $ie ec!ilibrat psi!ic.
6. #rsturile
9rin vrstur &n%elege evacuarea pe gur a con%inutului stoacal.
Cau<ele:
A de origine centralJ sd. .<,J eningite" ence$alite" tuori
A de origine peri$ericJ cau+e digestive" urogenitale" boli in$ec%ioase"
tulburri etabolice" endocrine" c!iice" edicaentoase.
-rsturile peri$erice au siptoe preergtoareJ grea%" saliva%ie" ae%eli"
ta!icardie" ce$alee.
M anifestri de dependen:
A $recven%J oca+ionale" $recvente Fsteno+ !ipertro$ic de pilorG"
incoercibile Fgraviditate" boli psi!iceG
A orarulJ atinale Fgarvide" alcooliciG" postprandiale
A cantitateaJ areA steno+a piloric" ic
A con%inutulJ alientare" ucoase" $ecaloide Foclu+ii intestinaleG" biliare"
purulente Fgastrite $legonoaseG" sanguinolente Fgastrite" ulcer"
into0ica%iiG" con$u+ie cu !eopti+ie
A culoareaJ galben ver+uie Fvrsturi bilioaseG" ro'ie F!eatee+"
galben urdar Foclu+iiG" brun +a% de ca$ea E cancer gastric
A irosul $ad" $ecaloid FileusG" r#nced
A $or%a de proiec%ieJ &n jet &n .<,
A siptoe ce &nso%esc vrsturileJ dureri abdoinale" grea%" ce$alee"
transpira%ii reci" des!idratare.
I nterveniile asistentei:
A pacientul s $ie ec!ilibrat $i+ic 'i psi!ic &n tipul vrsturii"
A pacientul s $ie ec!ilibrat !idroelectrolitic 'i acidoAba+ic Fre!idratare
oral 'i parenteral" onitori+area $unc%iilor vitaleG
7. 1liminare menstrual i va!inal inadecvat
M anifestri de dependen:
A aenoree"
A disenoree"
A enoAetroragii
A oligoenoree" polienoree" !ipo" !iperenoree"
A leucoree patologic
A !idroree Fsecre%ie vaginal abundent 200 E 400 lG
A culoarea 'i aspectul scurgerilor vaginale Falbicioas E leucoreea
tinerelor $eei" galben ver+uie E gonococie" ro'ie apoas" ca$enie E
tuori" seroas" ucoas" ucoApurulentG
A ritul scurgerilor
I nterveniile asistentei J asigur repausul la pat" e$ectuea+ splturi vaginale"
aplic 'i sc!ib pansaentele des" calea+ durerea cu antialgice" lini'te'te pacienta
'iAi adinistrea+ sedativeG.
8. *iafore+a. /ranspira(ia n cantitate abundent
!udoarea este produs de glandele sudoripare sub controlul 6*- 'i contribuie la
eliinarea din organis a apei 'i a unor de'euriJ uree" aoniac" acid uric 'i altele"
coplet#nd ast$el eliinarea renal.
M anifestri de dependen:
A orar E ai ult sau ai pu%in regulat
A cantitateJ 600 E 1000 lN24 ore
A locali+are E generali+at" la pale" plante F5asedoR" alcoolis
cronic" ra!itis" 6<=4" preclia0G" !iper!idro+ plantar
A iros E puternic" varia+ &n $unc%ie de alienta%ie" teperatur"
depreinderile igienice ale bolnavului.
I nterveniile asistentei:
A pacientul s aib o stare de con$ort E en%ine curate teguentele" spal
teguentele
A pacientul s aib ec!ilibru psi!ic.
9. 1-pectora(ia
;ste eliinarea sputei din cile respiratorii. 6puta repre+int totalitatea
substan%elor ce se e0pul+ea+ din cile respiratorii prin tuse.
M anifestri de dependen:
A culoarea E ro'ie" !eoptoic" ruginie" brun" galben ver+uie" alb
prelat
A irosulJ $etid F85," dilata%ie bron'icG
A consisten%aJ spuoas" aerat" v#scoas" gelatinoas
A aspectulJ ucus Fast bron'ic A 45G" purulent" seros Fede
pulonar acut A ;94G
A cantitateJ 50 E 100 lN24 ore E bron'ite" pneuonii" 85,H p#n la
1000 l &n bron'iecta+ii" caverne 85,H voic E eliinarea unei
cantit%i asive de puroi.
I nterveniile asistentei:
A pacientul s nu devin surs de in$ec%ii no+ocoiale Feducarea
pacientului cu s e0pectore+eG.
/e&nici de evaluare i n!ri"iri asociate nevoii de a elimina
A Deter#inarea cantitii de urinE,5 ore prin colectarea urinii pe 24 ore F&n
recipienteG. ,olectarea &ncepe diinea%a la o anuit or 'i p#n diinea%a urtoare"
la aceea'i or. ,antitatea de urin pe 24 ore este &n od noral 1500 l.
0 Anali<a urinei
,uprindeJ
A e0. macroscopic Fvolu" transparen%" culoare" luciu" iros" aspect"
densitateG
A e0. microscopic Fsedient" eleente $igurate" cilindri" celule
epitelialeG
A e0 bacteriologic 'i &izico)chimic Fp." ionograa" copo+i%ia
c!iic E uree" creatinin" clorurie" creatinurieG
Densitateaurinar E cu urodensietru Fcilindru gradatG. =ensitatea noral
1015 E 1025.
6"4
+eaciaurinei E din urina proaspt. >rina are o reac%ie acid cu un p. Y 5"6 E
Determinarea calitativ a albuminuriei =proteinurie> cu 10 E 15 pic ac
sul$osalicilic. =ac urina este lipede reac%ia este neg" iar dac devine opalescent
reac%ia este po+itiv.
Determinarea cantitativ a albuminei E cu albuinoetrul ;sbac! FB E reactiv
'i > E urinG. 6e cite'te la 24 ore 'i se notea+ grosiea stratului precipitat direct &n gP.
Determinareapuroiului E cu !idro0id de *a 20P sau :7. 20P. =ac e0ist
puroi" bulele de aer ce se $orea+ &n urin nu se ridic la suora$a% dec#t cu &nt#r+iere.
Determinareacalitativaglucozei E cu reactiv *Slander sau )e!ling. =ac urina
con%ine gluco+" &n 10 E 15 in" lic!idul din eprubet se colorea+ &n negru.
Determinarea acetonei E cu reactiv /egal E <bert. =ac urina con%ine aceton"
apare un disc violet la liita de separare a celor dou lic!ide.
Determinareaurobilinogenului E prin etoda ;rlic!. =ac are culoare ro'ie este
po+itiv
Determinareabilirubinei E prin proba Bosin" $olosind ca reactiv alcool iodat 6P.
=ac apare un inel verde la liita de separare a celor dou lic!ide" 5i este pre+ent.
*estul'ddis)Hamburger. 6e soar din urin nr. !eatii 'i leucociteNin.
*oralJ 1000 !eatiiNin 'i 1000 leucociteNin.
Captarea (colectarea) de"ec(iilor fi+iolo!ice i patolo!ice
6copulJ de a observa caracterele $i+iologice 'i patologice ale dejec%iilor.
6e va nota aspectul scaunelor &n $oaia de teperatur cu senele conven%ionaleJ
noral <" oale N" diaree E " ucus ^" puroi 9" sanguinolent 6" elen (.
,aptarea urinei
,aptarea sputei F&n recipiente splate" sterili+ate" uscate" cu solu%ie li+ol 3P 'i
$enol 2"5P
,aptarea vrsturilor prin a'e+are &n po+i%ie 'e+#nd 'i o$erinduiAse o tvi%
renal.
%spira(ia !astric Y golirea stoacului de con%inut prin interediul unui tub
introdus &n stoac 'i en%inerea stoacului gol pri anevre de aspira%ie .
<ndica%iiJ
A sta+ gastric
A oclu+ie
A ileus paralitic
A preoperator
A postoperator Fgastrectoie" colecistectoieG
(anevrJ
A i se e0plic bolnavului anevra
A se scoate prote+a dentar
A se soar distan%a de la nrile stoacului" p#n la apendicele 0i$oid
A se introduce sonda &n stoac 'i se veri$ic dac a ajuns &n stoac
A se aspir con%inutul gastric
A se securi+ea+ sonda 'i se $i0ea+ la nas sau $a%.
/uba"ul intestinal ' aspira(ie intestinal continu
;ste introducerea prin gur sau nas a unei sonde de plastic sau de cauciuc"
dincolo de liitele duodenului.
I ndicaii J
A e0tragerea lic!idelor 'i ga+elor din intestin pentru a evita acuularea
de ga+e
A &n ca+ul &ntreruperii tran+itului intestinal
A &naintea unei interven%ii c!irurgiucale
A pentru tepori+area unei interven%ii c!irurgicale &n ca+ de ileus
ecanic
Metod
6e $ace cu o sond (iller E 4bbott cu luen dublu" 'i cu balona'ul u$lat din
captul ei se progresea+ &n luen.
Stomiile Y creerea prin interven%ie c!irurgical a unei desc!i+turi FstoeG prin
care se reali+ea+ o counicare &ntre un organ cavitar 'i teguent sau reli+area unei noi
desc!i+turi &ntre dou $ora%iuni Fanus arti$icial" ileostoie" colonostoie" urostoie"
gastrostoieG.
9n!ri"irea pacientului colostomi+at4
A sus%inerea psi!ologic
A asigurarea ec!ipaentului necesar pentru &ngrijirea stoei
A aparate colectoare
A &ngrijirea corespun+toare de ctre asistent a colostoiei Fpansare"
ajutarea bolnavului s se ridice" peri$icarea cu ajutorul c!irurgului a
pereabilit%ii stoiei" splarea 'i de+in$ectarea corespun+toare a
stoiei" observarea culorii acesteia" se 'terg teguentele din jurul
stoei" se aplic cre protectoare" se $i0ea+ punga de colostoieG.
A 4sigurarea suportului psi!ologic al pacientului 'i re&ncadrarea
acestuia &n via%a social.
A 6tabilirea regiului alientar corespun+tor.
Urmrirea bilan(ului lic&idian
9entru a urri bilan%ul lic!idian" se vor nota at#t intrrile Fin!estaG" c#t 'i
ie'irile Fe-cretaG.
IncretaJ aliente 'i buturi" apa din etabolisul celular sau alte intrri J
per$u+ie" trans$u+ie.
2>cretaJ ie'irile prin urin" scaun" pierderi insensibile Fcale pulonar 'i
cutanatG sau pot $i pierderi anorale FpatologiceGJ pierderi &n ca+ de $ebr"
vrsturi" diaree" $istule" drenaje" etc.
=e re%inutC
A pentru $iecare grad peste 37 grade ,elsius" se va calcula o pierdere
suplientar de 500 l ap.
A 6e va nota" de c#te ori a $ost sc!ibat pansaentul 'i gradului de
&bibare. 9rintrAun pansaent se pot pierde 500 E 700 l ap
A >n bilan% ec!ilibrat &ntre intrri 'i ie'iri en%ine o !idratare
constant
5ilan%ul vi+ea+ en%inerea unui ec!ilibru &ntre pierderile de ap 'i cantit%ile
care vor trebui adinistrate.
Calculul ritmului de administrare a solu(iilor perfu+abile
)orula 1J total solu%ieNtotal ore Y lNor )orula
2J lNor 0 $actor picurtor Y picN or
)orula 3 Y total solu%ie 0 $actor picurtorN nur ore 0 60 in Y picNin
9icurtor copii Y icro Y 60 picNl
9icurtor adult Y acro Y 15 picNl
9icurtor s#nge Y 10 picNl
M.N1#0I% *1 % S1 3I=C% =I % %#1% 0 .UN8
P0S/UR8
4 se i'ca 'i a avea o bun postur sunt o necesitate a $iin%ei vii de a $i &n
i'care" de aA'i obili+a toate pr%ile corpului prin i'cri coordonate" de a pstra
di$eritele pr%i ale corpului &ntrAo po+i%ie care s perit e$icacitatea $unc%iilor
organisului.
I. Independen(a n satisfacerea nevoii
(en%inerea independen%ei i'crii corpului 'i a bunei posturi este deterinat
de integritatea sisteului locootor Fosos 'i uscularG" a sisteului nervos 'i a
aparatului vestibular.
2actori care influen(ea+ satisfacerea nevoii
%actori biologici:
A -#rsta 'i de+voltarea J copilul ic are i'cri pu%in coordonate"
adultul este activ" v#rstnicul are $or% redus 'i agilitate sc+ut
A ,onstitu%ia 'i capacit%ile $i+ice in$luen%ea+ intensitatea e$ortului $i+ic
pe careAl depune individul.
%actori psi"ologiciJ eo%iile e0priate prin i'cri ale corpuluiH
personalitateaJ teperaentul $ace ca individul s $ie ai activ sau ai cal.
%actori sociologici: cultura" rolurile sociale" organi+area social" tradi%iile"
religia.
3anifestri de independen(
=ostura adecvat @sau atitudineaB ba+at pe ac%iunea sinergic 'i
coordonat a eleentelor aparatului locootor 'i sisteului nervos are rol &n
en%inerea stabilit%ii" ec!ilibrului.
A &n picioare FortostatisG
A 'e+#nd Fcu capul dreptG
A culcat FclinostatisG
Mi$cri adecvate
*ipuridemicriJ abduc%ie" adduc%ie" $le0ie" e0tensie" rota%ie" prona%ie"
supina%ie" circuduc%ie
, 6erciii&izice J i'cri active 'i pasive" i'cri i+oetrice Fcontracturi &n
care lungiea u'c!iului r#ne nesc!ibatG" i'cri de re+isten%.
Aensiunea arterial se odi$ic &n raport cu intensitatea e$ortului depus
=uls cre'te $recven%a 'i aplitudinea lui" &n $unc%ie de intensitatea
e$ortului.
Interven(iile asistentei pentru men(inerea independen(ei micrii
A stabile'te &preun cu pacientul nevoile de e0erci%iu $i+ic
A plani$ic un progra de e0erci%ii oderate
A &nva% pacientul s $oloseasc te!nici de destindere 'i rela0are
A educ pacientul s evite tabagisnul" esele copioase" surplusul de
greutate.
II. *1P1N*1N5% 9N S%/IS2%C1R1% N1#0II
9roblee de dependen%J
1. <obilitate
2. .iperactivitate
3. *ecoordonarea i'crilor
4. 9ostur inadecvat
5. ,ircula%ie inadecvat
6. Be$u+ul de a $ace activit%i
7. ;dee ale ebrelor
1. Imobilitatea
;ste o diinuare sau restric%ie a i'crii" $iind recoandat adesea ca etod
terapeutic sau poate $i cau+at de trauatise 'i boli organice sau $unc%ionale.
Surse de dificultate:
6ursedeordin$i+icJ alterarea centrilor nervo'i Faccident vascular cerebral A 4-,G"
alterarea integrit%ii aparatului locootor F$racturi" entorseG" piedici ale i'crii
Fpansaent" aparat gipsatG" de+ec!ilibre
6ursedeordinpsi!ologic Fstress" tulb de g#ndireG
6ursedeordinsociologic Fe'ecul" i+olareaG
/ipsa cunoa'terii
Manifestri de dependen
A =i$icultate de deplasare
A =iinuarea sau absen%a i'crii
A 4tonie uscular
A 4tro$ie uscular
A .ipertro$ie uscular
A ,ontractur uscular
A B#s sardonic Fcontractura u'c!ilor asticatori deterin trisus E
r#sul sardoni E &n tetanosG
A 4nc!ilo+ Fdiinuarea sau iposibilitatea i'crii unei articula%iiG
A ,rap E contrac%ie spasodic involuntar 'i dureroas a unuia sau
ai ultor u'c!i
A ;scar de decubit
A =iinuarea interesului
Interveniile asistentei:
A 9acientul s aib tonusul uscular 'i $or%a uscular pstrat E
e0erci%ii
A sA'i en%in integritatea teguentelor 'i a activit%ii articulare E
sc!ibarea po+i%iei corpului 'i i'cri pasive
A sA'i en%in $unc%ia respiratorie Fe0erci%ii de respira%ie pro$undG
A s $ie ec!ilibrat psi!ic
A sA'i en%in satis$cute celelalte nevoi $undaentale
2. $iperactivitatea
,onst &n cre'terea ritului i'crilor 'i a activit%ilor individului"
deterinat de instabilitatea eo%ional 'i pierderea ideilor.
Surse de dificultate:
6urse de ordin $i+icJ de+ec!ilibre endocrine" reac%ii edicaentoase"
alcoolis
6ursedeordinpsi!ologicJ senilitate" tulburri de g#ndire /ipsa
cunoa'terii
3anifestri de dependen(
A -orbire caracteristic Fvorbe'te ult" precipitatG
A 9acientul reac%ionea+ la to%i stiulii Fluino'i" auditivi" din ediul
e0ternG
A (i'cri caracteristice E i'cri rapide" $recvente
A 6pase
A 8icuri
A (anie E psi!o+ caracteri+at printrAo stare de e0cita%ie" &n special &n
s$era activit%ii" cunoa'terii 'i activit%ii" nu duce niic din ceea ce
plnuie'te la &ndeplinire
A ;u$orie
Interven(iile asistentei
A nltur stiulii din ediul &nconjurtor
A 6upraveg!ea+ peranent pacientul pentru a nu se rni" &nltur
obiectele contondente" aplic constr#ngeri $i+ice dac este ca+ul.
3. Necoordonarea micrilor
;ste di$icultatea sau incapacitatea individului de aA'i coordona i'crile
di$eritelor grupe usculare.
Surse de dificultate
A 6ursedeordin$i+ic E de$icit sen+orial" b. 9arXinson" de+ec!ilibru
!idroelectrolitic
A 6ursedeordinpsi!ologic E tulburri de g#ndire" an0ietate
A 6ursedeordinsociologic E ediu necunoscut
A / ipsa cunoa'terii
Manifestri de dependen
A 4Xine+ie E lipsa sau diinuarea i'crilor norale
A 4ta0ie E tulburri de coordonare a i'crilor active voluntare
A ,onvulsii" treurturi"
A 8ulburri ale ersului
A )a% rigid
Interveniile asistentei
A va pregti pacientul psi!ic &n vederea oricrei te!nici de &ngrijire
A plani$ic pacientul pentru progra de e0erci%ii 'i ers" &nva% pacientul
s $oloseasc aparate de sus%inere" ajut pacientul s $ac bi calde"
e0erci%ii $i+ice" asaje
A pacientul va $i ajutat sA'i satis$ac nevoile organisului
4. Postura inadecvat
;ste o proble de dependen%" repre+entat de orice po+i%ie care nu respect
principiile po+i%iei anatoice a corpului" care predispune individul la di$erite de$orri.
/ oziiileinadecvate se pot &nt#lni ca urare a oboselii" slbiciunii usculare"
an0iet%ii" stressului" pacientul iobili+at la pat" odi$icrilor produse de boal &n
organis Fcontractura uscular E tetanosG" po+i%ia de cocco' de pu'c F&n eningitG
Surse de dificultate
A 6ursedeordin$i+ic E le+ri ale oaselor 'i u'c!ilor" de$ecte de structur
osoas" durere" dispnee
A 6ursedeordinpsi!ologic E an0ietate" stress
A 6ursedeordinsociologic E condi%ii de unc inadecvate
A / ipsa cunoa'terii
Manifestri de dependen
A oboseal uscular
A de$orri ale coloanei vertebrale E ci$o+" lordo+" scolio+
A de$orri ale ebrelor in$erioare E genu valgu F^G" genu
varu F7G" picior str#b" ecvin" talus valgus" picior plat
A de$orri ale 'oldului E lu0a%ie
A po+i%ii inadecvate
A po+i%ii patognoonice E tetanos" opistotonus" coco' de pu'c
A di$icultate de sc!ibare a po+i%iei
A torticolis
A bttur FclavusG
Interveniile asistentei
A pacientul s aib o postur adecvat
A pacientul s aib o po+i%ie care s $avori+e+e respira%ia" circula%ia
s#ngelui" drenajul secre%iilor bron'ice Fcel cu problee respiratorii &n
po+i%ie 'e+#nd" cel cu aneie post!eoragic E &n po+i%ie
8rendelenburgG
A pacientul s nu pre+inte coplica%iiJ escare de decubit" anc!ilo+e"
contracturi E sc!ib po+i%ia pacientului la 2 !" asea+ punctele de
presiune la $iecare sc!ibare a po+i%iei" asigur igiena teguentelor 'i
a lenjeriei de pat 'i de corp" e$ectuea+ e0erci%ii pasive 'i active" &nva%
pacientul care este po+i%ia adecvat
5. Circulaia inadecvat Fve+i nevoia de a respiraG
/1$NICI *1 1#%LU%R1 =I 9N6RI:IRI %S0CI%/1 N1#0II *1 % S1
3I=C% =I % %#1% 0 .UN8 P0S/UR8
1. =atul pacientului
,alit%ilepatuluiJ s $ie cood" sAi perit pacientului s se i'te &n voie" u'or
de anipulat 'i de cur%at
8 ipuridepaturi J pat siplu" pat cu re+etor" pat cu soier obil" pat
ortopedic Fpoate $i en%inut &n po+i%ie sei'e+#nd" 8rendelenburgG" pat
universal" pat pentru terapie intensiv" pat pentru sugari 'i copii Fcu gratiiG
4ccesoriilepatuluiJ salteaua E dintrAo singur bucat" dou sau trei buc%i"
pernele s $ie dou E una cu pr de cal" alta din burete" ptura s $ie din l#n
oale" lenjeria s aib c#t ai pu%ine custuri" u'aaua din cauciuc" ale+a
Facoper u'aaua" este din p#n+ 'i va $i din aceea'i lungieG.
9atul 'i lenjeria vor $i sc!ibate de c#te ori este nevoie. >neori se sc!ib
lenjeria cu pacientul &n pat dac starea general a pacientului nu perite
ridicarea din pat Fse &ntoarce pacientul &n decubit lateral 'i se scot pe r#nd perna"
lenjeria" apoi se introduc cu grij cele curateG.
=o<iiile pacientului (n pat
n $unc%ie de starea general a pacientului 'i de a$ec%iunea sa" po+i%ia
poate $iJ activ" pasiv sau $or%at.
9o+i%iaactiv E pacientul se i'c singur" nu are nevoie de ajutor.
9o+i%iapasiv E pacientul nu poate sA'i sc!ibe singur po+i%ia" 'iAa
pierdut $or%a $i+ic" are nevoie de ajutorul unei persoane
9o+i%ia$or%at E pacientul are o po+i%ie neobi'nuit" inadecvat datorat
a$ec%inii de ba+ Ftetanos" eningitG" ca o reac%ie de aprare a organisului Fe0
&n colica biliar sau cri+a dureroas de ulcerG" ca o sur pro$ilactic &n
prevenirea unor coplica%ii sau ca sur terapeutic F$olosirea aparatelor de
e0tensieG.
=e re%inutJ
A iobili+area poate produce coplica%ii din cau+a presiunii e0ercitate
asupra %esuturilor cuprinse &ntre planurile osoase 'i supra$a%a dur a
patului Fro'ea%" ede" escare" necro+eG
A &ncetinirea circula%iei &n clinostatis FculcatG $avori+ea+ $orarea
trobo+elor" producerea pneuoniilor !ipostatice.
=e aceea se ipun suri de prevenire.
4sistenta trebuie s cunoasc po+i%iile pe care pacientul trebuie s le aib
&n pat.
A ipuri de po<iie:
A Decubitul dorsal $i po<iia %oKler Fcu picioarele $lectate 'i cu un sul
&n regiunea lobarG se indic dup puc%ie lobar F9/G" a$ec%iuni ale
coloanei" aneii post!eoragice" unele a$ec%iuni cerebrale" pacien%i
slbi%i adinaici" opera%i
A =o<iia se<*nd E la pacien%ii dispneici" &n insu$icien% cardiac" &n ast
bron'ici" la v#rstnici" dup anuite interven%ii c!irurgicale.
A Decubit lateral Fculcat pe o parteG E &n pleure+ii" eningite" dup
interven%ii intratoracice" renale" &n cursul toaletei 'i sc!ibrii
lenjeriei.
A =o<iie decliv @Arendelenburg E cu capul ai josG E pe asa de
opera%ie &n ca+ul sincopelor" &n aneii acute" pentru oprirea
!eoragiilor ebrelor in$erioare" dup ra!ianeste+ie.
A =o<iie procliv @Arendelenburg inversatB A pentru e0tensia coloanei
cervicale Ftrataent ortopedicG
A Decubit ventral E &n parali+ia unor grupuri usculare" !eiplegie" &n
escare &ntinse.
A =o<iie ginecologic E pentru e0aene ginecologice" pentru e0ainri
rectale
A =o<iia genupectoral E pentru tu'eu rectal
Sc&imbrile de po+i(ie ale pacientului
A pot $i active E le e0ecut pacientul singur
A pot $i pasive E sunt e$ectuate cu ajutorul asistentei Fse e0ecut la
pacien%ii adinaici" iobili+a%i" incon'tine%i" parali+a%i" cu aparate
gipsateG.
3obili+area pacientului
Scopul obili+rii este i'carea pacientului pentru a preveni coplica%iile ce
pot aprea din cau+a iobili+rii 'i pentru rec#'tigarea independen%ei.
Obiective urriteJ
A norali+area tonusului uscular
A en%inerea obilit%ii articulare
A asigurarea strii de bine 'i independen%a pacientului
A stiularea etabolisului
A $avori+area eliinrii urinii 'i $ecalelor
=rincipii de respectat E obili+area se $ace &n $unc%ie deJ natura bolii" starea
general" tipul de reactivitate a pacientului" perioada de e0erci%ii pasive 'i active pentru
re$acerea condi%iei usculare 'i anvergura de i'care trebuie &nceput &ncet" e0erci%iile
se $ac &nainte de ese" e0erci%ii de rela0are.
8ipuri de i'criJ
A i'carea capului E i'cri active 'i pasive" $le0ie lateral" rota%ie"
$le0ie !ipere0tensieG
A i'carea degetelor" &nc!eieturilor F#inii" gle+neiG F$le0ie" e0tensie"
prona%ie" supina%ieG
A i'carea 'i sc!ibarea po+i%iei ebrelor superioare 'i in$erioare"
i'cri de $le0ie 'i e0tensie
4'e+area pacientului la arginea patului
4'e+area &n $otoliu
Bidicarea &n po+i%ie ortostatic
Aransportul pacienilor
,ategorii de pacien%i care trebuie transporta%iJ accidenta%i" &n stare de 'oc" cu
le+iuni ale ebrelor in$erioare" incon'tien%i" sonolen%i" obnubila%i" astenici"
adinaici" cu tulburri de ec!ilibru" $ebrili" opera%i" cu insu$icien% cardiopulonar
grav" psi!ici.
Mi'loace de transport E cu brancard FtargG" crucior" $otoliu 'i pat rulant" cu
ijloace iprovi+ate &n ca+ de urgen%" cu ve!icule specialeJ autosalvri" avioane
sanitare" elicopter.
5. N1#0I% *1 % *0R3I =I % S1 0*I$NI
;ste necesitatea $iecrei $iin%e uane de a dori 'i a se odi!ni &n bune
condi%ii" tip su$icient" ast$el &nc#t sAi perit organisului s ob%in un randaent
a0i.
a. Independen(a n satisfacerea nevoii
)iin%a uan consacr o parte iportant a vie%ii sonului 'i odi!nei.
Odi"na este perioada &n care se re$ac structurile alterate ale organisului" se
copletea+ resursele energetice $olosite" se transport produ'ii $ora%i &n tipul
e$ortului" $ie &n $icat E acidul lactic" $ie &n rinic!i E organ e0cretor.
So#nul este $ora particular de odi!n prin absen%a strii de veg!e.
n tipul sonului" activit%ile $i+iologice scad" scade (5" tonusul uscular"
respira%ia" pulsul" 84. ,re'te secre%ia !oronilor de cre'tere" ai ales la pubertate. Fai
ales &n tipul sonului nocturnG. 6onul este $orat din 2 tipuri de sonJ so#nul lent
Feste o perioad de odi!n pentru organis" nuai par%ial pentru creierG E are rol
reparator" $orti$iant" cu $unc%ie de re&nnoire a %esuturilor corporeale 'i so#nul rapid)
parado>al" sonul cu vise.Fiportant pentru re$acerea creierului E cre'te $lu0ul sanguin
&n creierG.
2actorii care influen(ea+ satisfacerea nevoii de somn
8 iologici%
A v#rsta Fcopilul are nevoie de ai ult son" care se diinuea+
progresiv p#n la v#rsta adult c#nd se stabili+ea+" la v#rstnici durata
sonului r#ne nesc!ibat" dar este ai super$icial" cu tre+iri
nocturneG.
A *ecesit%ile proprii organisului Funele dor ai pu%in" altele ai
ultG
A 4ctivitatea
A =eprinderi legate de son Fculcarea la aceea'i or" sau cu anuite
ritualuri 'i obiceiuri &nainte de culcareJ baie" lecturG
A Bitul veg!e E son E iportant" la speologi" cei ce lucrea+ &n ture
se alterea+ ritul veg!eAson
A ,apacitatea de a te destinde Feliberarea de tensiunile nervoase"
preocuprile +ilnice" alt$el ador greuG
/ sihologic E an0ietatea" teaa" nelini'tea
!ociologic
A prograul de activitate
A locul de unc
3anifestri de independen(
So#nul%
A durata E n.n 16 E 20 ore" 1 an E 14 E 16 ore" adolescent 12 E 14 ore"
adult 7 E 9 ore" v#rstnici 6 E 8 ore
A c alitatea J regenerator" cal" $r co'aruri" $r &ntreruperi"
adoare cu u'urin% 'i se tre+e'te odi!nit Fse instalea+ dup v#rsta de
3 luni 'i la 10 luni este ca la adultG" vise agreabile" plcute.
=erioade de repaus
9entru evitarea suprasolicitrii $i+ice 'i psi!ice" perioadele de activitate trebuie
intercalate cu cele de repaus.
=erioade de rela>are $i ti#p liber Fe0 vacan%a" concediuG
Modaliti folosite pentru odi"n $i rela>are E cea ai e$icient odi!na activ
Fdup activit%i $i+ice" activit%i intelectuale 'i inversG.
Interven(iile asistentei pentru men(inerea nevoii de a dormi) de a se
odi&ni
A (en%ine condi%iile necesare sonului"
A 7bserv dac perioadele de rela0are sunt &n raport cu necesit%ile
organisului
A i e0plic necesitatea en%inerii unei vie%i ordonate
A l &nva% te!nici de rela0are 'i odalit%i de a $avori+a sonul.
b. *ependen(a n satisfacerea nevoii
=ac acest nevoie nu este satis$cut apar problee de dependen%J
1. Inso#nie
2. !iperso#nie
3. Inco#oditate / disconfort
4. Oboseal
5. Dificultate sau incapacitate de a se odi"ni
Surse de dificultate
A =e ordin $i+ic E a$ec%iuni Fcerebrale" endocrine" durere" surenajG
A 9si!ic E an0ietate" a$ectarea g#ndirii" stress
A 6ocial 'i lipsa cunoa'terii E e'ecul $unc%iei" lipsa cuno'tin%elor
1. Insomnia
!omn perturbat
A nurul orelor de son F total 6 oreG
A insonii ini%iale
A insonii terinale E adoare u'or" dar se tre+e'te 'i nu ai poate
adori
A calitatea sonului E insonii dori%ionale Fultiple perioade de
veg!e care apar &n tipul nop%ii" $r#i%#nd sonulG" insonii
predori%ionale E stare de vege!e prelungit p#n la apari%ia sonului"
insonii postdori%ionale E la v#rstnici.
' ipiri n timpul zilei
7omaruri Fvis penibil" doinantG
!omnambulism 'patie
/ avornocturn E stare de spai intens E pacientul se tre+e'te din son" se
ridic &n 'e+ut" %ip" gesticulea+" dup ce aceast stare dispare pacientul adoare din
nou.
Nelinite
7on&uzie F$alse percep%ii" pacientul $iind convis de realitatea lorG
# ritabilitate !entiment de
depresie C tristee Diminuarea puterii de
concentrare Oboseal
Interven(iile asistentei
7 9acientul s bene$icie+e de son corespun+tor calitativ 'i cantitativ F&nva%
pacientul te!nici de rela0are" e0erci%ii respiratorii &nainte de culcare" o$er pacientului o
can de lapte cald &nainte de culcare" &nva% pacientul care se tre+e'te devree s se
ridice din pat c#teva inute " s citeasc" s asculte u+ic 'i apoi s se culce din nou"
adinistrea+ trataentul edicaentosG.
2. $ipersomnie ' ore e-cesive de somn) prelun!irea duratei i intensificarea
profun+imii somnului.
Manifestri de dependen:
A 6on odi$icat Fnurul de ore de son noaptea peste 10 ore la adult
'i peste 12 ore la copil" calitatea sonului E se di$eren%ia+ de sonul
noral prin pro$un+ie" durat" brusc!e%ea apari%ieiG.
A 6onolen%a E a%ipiri Fpacientul aude cuvintele rostite tare" poate
rspunde cu oarecare brutalitate" laconicG
A /etargia E !ipersonie continu" ai pro$und
A *arcolepsia E necesitatea subit de son" precedat de pierderea
tonusului uscular
A ,oportaentul verbal 'i nonverbal E lent" greoi" pacientul rspunde
cu greutate la &ntrebri
A 7boseal
A <nactivitate
<nterven%iile asistenteiJ
A 9acientul s bene$icie+e de un nur de ore de son corespun+tor
v#rstei E identi$ic !ipersonia" identi$ic etodele de diinuare a
$actorilor cau+atori" adinistrea+ trataentul edicaentos.
A 9acientul s $ie activ" cooperant
6. *isconfort4 sen+a(ie de "en) de neplcere fi+ic i psi&ic
Manifestri de dependen:
A iritabilitate
A indispo+i%ie" jen
A stare de discon$ort
A dia$ore+ Ftanspira%ie abundentG
A dureri usculare
Interveniile asistentei:
A 9acientul s bene$icie+e de con$ort $i+ic 'i psi!ic
7. 0boseal4 sen+a(ie penibil) nso(it de inactivitate) stare de epui+are
nervoas i muscular
Manifestri de dependen:
A $a%a palid" trist
A oc!ii &ncercna%i" privire &nce%'at" pulsul rar" lent
A 84 sc+ut
A 6onolen% diurn
A 8eguente palide" reci
A 9lictiseal" apatie" astenie
A 6cderea greut%ii
Interveniile asistentei:
A pacientul s $ie odi!nit cu tonusul $i+ic 'i psi!ic bun
/e&nici de evaluare n satisfacerea nevoii de odi&n a pacientului
A 4precierea gradului de adaptare a pacientului la ediul spitalicesc
A 4sistenta s cunoasc nevoile $i+iologice de son ale pacien%ilor" s le
supraveg!e+e sonul din punct de vedere cantitativ 'i calitativ
A 6 reduc +gootul &n ediul spitalicesc F&nc!iderea u'ilor la
saloane" reducerea voluului unor aparate din apropierea saloanelor"
A 4sigurarea con$ortuluiJ diinuarea surselor de irita%ie $i+ic" atenuarea
durerii" asigurarea unei bune igiene corporeale" lenjerie de pat curat 'i
uscat" teperatur adecvat &n salon
A )avori+area ritualurilor adoririi Faerisirea salonului" e0erci%ii de
rela0are" cititG
A ;duca%ia pacientuluiJ stabilirea unui orar de son 'i odi!n" e0plicarea
rolului sonului 'i odi!nei pentru re$acrea organisului" e0erci%ii de
rela+are.
6. N1#0I% *1 % S1 93.R8C% =I *1<.R8C%
;ste necesitatea proprie individului de a purta &brcinte adecvat dup
circustan%e" teperatura +ilei" activitate" pentru aA'i proteja corpul de rigorile cliei"
peri%#nduAi o libertate de i'care.
a. Independen(a n satisfacerea nevoii
7ul" are nevoie de !aine cu care s se &brace pentru a se proteja. ;l &'i alege
!ainele con$or circustan%elor 'i nevoilor proprii.
%actorii care influenea< satisfacerea nevoii:
A 5iologiciJ v#rsta" copii ici 'i persoanele &n v#rst au tep ai
sc+ut" deci trebuie s $oloseasc !aine ai clduroase" talie" statur"
activitate.
A 9si!ologici E credin%" eo%iile
A 6ociologici 'i culturaliJ clia" statutul social" unca" cultura.
Manifestri de dependen:
A 6eni$ica%ia ve'intelor E ascunde 'i protejea+ corpul
A 4legerea personal E dup gust 'i od
A 6ortarea ve'intelor
A ,alitatea ve'intelor
A 9otrivirea ve'intelor" purtarea de obiecte seni$icative
A ,apacitatea $i+ic de &brcare 'i de+brcare.
Interveniile asistentei:
A (en%ine independen%a E &nva% persoana sA'i aleag &brcintea
corespun+toare" e0plorea+ gusturile" &ncurajea+ persoana pentru aA'i
alege singur &brcintea.
b. *ependen(a n satisfacerea nevoii de a se mbrca i de+brca
=roble#e de dependen (n satisfacerea acestei nevoi sunt:
1. =i$icultate de a se &brca 'i de+brca
2. =e+interes pentru %inuta vestientar
3. *e&nde#nare &n aA'i alege !aine potrivite.
Surse de dificultate:
A de ordin $i+ic E incapacitatea intrinsecJ le+area $i+ic" diinuarea
otricit%ii ebrelor superioare" incapacitatea e0trinsecJ obstacole
ce &piedic obili+area ebrelor superioare Faparate gipsate" plgi"
pansaenteG" de+ec!ilibre
A de ordin psi!ologicJ tulburri de g#ndire" an0ietate" stress"
A de ordin socioeconoic E e'ecuri" con$licte" srcie" pierderea
cuno'tin%ei
A /ipsa de cunoa'tere.
1. =i$icultatea de a se &brca 'i de+brca
2. =e+interesul pentru %inuta vestientar
Manifestri de dependenJ
A =i$icultatea" incapacitatea de a se &brca 'i de+brca
A =e+interesul $a% de %inuta sa Fapatie" elancolieG
A Be$u+ul de a se &brca 'i de+brca
A 4legerea de !aine inadecvate
A -e'inte incon$ortabile.
Interveniile asistentei:
7biectiveJ
A 9acientul s cunoasc iportan%a satis$acerii de a se &brca 'i
de+brca Fasistenta s vad cu ce se &brac 'i s supraveg!e+e acest
lucruG
A 9acientul s se poat &brca 'i de+brca singur Fidenti$ic capacitatea
pacientului 'i liitele acestuia" &i acord su$icient tip pentru a se
&brca" $ace +ilnic e0erci%ii de otricitate" &brac 'i de+brac
paceintul &n ca+ de parali+iiG
A 9acientul cu tulburri psi!ice rec#'tig independen%a de a se &brca 'i
de+brca
<nterven%iile asistenteiJ
A alegerea lenjeriei
A pregtirea lenjeriei la &nde#na pacientului
A e0plicarea tuturor gesturilor pe care trebuie s le $ac
A &ncurajarea pacientului s participe activ dup posibilit%i
A $elicitarea pentru $iecare progres
A ajutarea pacientului &n e$ectuarea te!nicii sau e$ectuarea integral a
te!nicii.
7. N1#0I% *1 % 31N5IN1 /13P1R%/UR%
C0RPULUI 9N LI3I/1 N0R3%L1
(en%inerea teperaturii corpului &n liite nroale este necesitatea
organisului de a conserva o teperatur la un grad apro0iativ constant"
pentru aA'i en%ine starea de bine.
<. Independen(a n satisfacerea nevoii
8eperatura corpului se en%ine constant datorit ec!ilibrului dintre
terogene+ 'i teroli+. (en%inerea acestui ec!ilibru este asigurat de $unc%ionarea
centrilor teroreglrii din !ipotalaus.
=ierderile de cldur se reali+ea+ prinJ evaporare Ftranspira%ie 'i evaporare prin
pieleG" radia%ie Fprin unde electroagnetice c#nd tep ediului &nconjurtor e ai ic
dec#t a corpuluiG" conduc%ie Fcontactul direct cu obiecte reciG" convec%ie Fpierderea
cldurii prin circula%ia de aer &n jurul corpuluiG.
8eperatura ediului &nconj. in$luen%ea+ terogene+aJ
A c#nd e $rig" cre'te activitatea uscular pe cale re$le0 'i se
intensi$ic procesele o0idative"
A c#nd e cald E diinuea+ procesele o0idative pe cale re$le0.
n pierderile de cldur intervin ecanise $i+iceJ
A vasoconstric%ie" &n ca+ de $rig"
A vasodilata%ie" &n ca+ de teperatur crescut a ediului.
;c!ilibrul dintre terogene+ 'i teroli+ se nue'te !oeoterie.
2actorii care influen(ea+ satisfacerea nevoii4
F actori biologici%
A v#rsta E nou nscutul 'i copilul ic au o teroreglare $ragil datorit
iaturit%ii centrului respirator. 8ep. corpului este &ntre 36"1 'i 37"8 ?
,.
A 4dultul &'i en%ine teperatura &ntre 36 E 37 ?,.
A -#rstnicul" prin diinuarea proceselor nervoase" este predispus la
teperaturi de 35 E 36 ?,.
A ;0erci%iul E tep corpului cre'te cu 2"2 E 2"7 ?,.
A 4lienta%ia" ai ales proteinele cresc teperatura corpului.
A -aria%ia diurn E teperatura este ini &ntre orele 3 E 5
diinea%a" datorit diinurii proceselor etabolice
A 6e0ul E la $eei teperatura este peste 37 ?,.
F actoripsihologici E an0ietatea" eo%iile cresc teperatura corpului Factori
sociologici E locul de unc" cliatul" locuin%a in$luen%ea+ teperatura
corpului.
Manifestri de independen
A 8eperatura corporal E valori norale ce di$er &n $unc%ie de v#rst.
9rin surarea teperaturii &n cavit%ile &nc!ise Frect" vagin" cavitatea
bucalG valorile sunt cu 0"3 E 0"5 ?, ai ari dec#t cele a0ilare.
A 9iele E ro+ E teperatur cldu%" transpira%ie ini
A 8eperatura ediului abiant 18 E 25 ?,.
Interveniile asistentei:
A c#nd teperatura ediului abiant este crescut" &nva% pacientul s
reduc din alienta%ie" s consue lic!ide 'i aliente reci" s aib o
bun ventila%ie" &brcinte lejer
A c#nd teperatura ediului abiant este sc+ut &nva% pacientul s
cresc cantitatea de aliente" s ingere lic!ide 'i aliente calde"
teperatura &n &ncpere s $ie &ntre 18 A 25?,.
<<. *ependen(a n satisfacerea nevoii de a men(ine constant
temperatura corpului
1. !iperter#ia
2. !ipoter#ia
Sursele de dificultate ale acestor probleme de dependen(
A 6urse de ordin $i+icJ dereglri ale !ipotalausului" iaturitatea
sisteului de teroreglare" dereglri !oronale
A 6urse de ordin psi!ologic E an0ietate" #nie
A 6urse de ordin sociologic
A /ipsa cunoa'terii
1. $ipertermia
,onst &n cre'terea teperaturii corporale. .iperteria este 'i un ecanis de
aprare al organisului" dup inva+ia bacterian ce deterin producerea de anticorpi.
Manifestri de dependen:
A sub$ebrilitatea
A $ebr oderat F38 E 39 ?,G.
A )ebr ridicat F39 A 40?,G
A .iperpire0ie Fpeste 40 ?,G
A )risoane
A 9iele ro'ie" cald" ued" erup%ii cutanate
A )ebr interitent" reitent" recurent" ondulant.
n evolu%ia oricrei $ebre se disting 3 perioadeJ
A perioada ini%ial Fde debutG
A perioada de stare
A perioada de declin.
9erioada de debutJ c#teva ore E debut brusc" sau c#teva +ile E debut lent 9erioada
de stare E durea+ c#teva +ile" spt#ni
9erioada de declin E scurt E declin &n cri+ sau &n c#teva +ile E declin &n li+.
Interveniile asistentei:
A 9acientul sA'i en%in teperatura corpului &n liite $i+iologiceJ
aerisirea caerei" coprese reci" prisnit+e" adinistrarea edica%iei
A 9acientul s $ie ec!ilibrat !idroAelectrolitic E calculea+ ingesta 'i
e0cretaN24 ore
A 9acientul s aib o stare de bine $i+ic 'i psi!ic E sc!ib des lenjeria
de pat 'i de corp" en%ine igiena teguentelor" etc.
2. $ipotermia
;ste scderea teperaturii corpului sub liite norale cau+at de un
de+ec!ilibru &ntre terogene+ 'i teroli+. ;ste ai pu%in nociv dec#t !iperteria.
n copilrie !ipoteria este cau+at de lipsa de aturitate a ecaniselor de
teroreglareH la adult E de e0punerea prelungit la $rig" dereglri endocrine" abu+ de
sedative 'i alcool" v#rstnici.
Manifestri de dependen:
A !ipoterie
A !ipotensiune arterial
A ciano+" erite"
A ede generali+at"
A durere" oboseal" tulburri de vorbire" etc
Interveniile asistentei:
A 9acientul s aib teperatura corpului &n liite $i+iologice F&ncl+irea
lent a pacientului" recoltea+ s#nge pentru gliceie" !eogra"
!eatocrit A .tcG
A 9acientul s $ie ec!ilibrat !eodinaic Fad. lic!ide u'or cldu%eG
A 9acientul sA'i pstre+e integritatea teguentelor.
/e&nici de evaluare i n!ri"iri asociate nevoii de a men(ine
temperatura corpului n limite normale
A (surarea teperaturiiJ a0ilar" cavitatea bucal" rect" vagin
A <nterven%iile asistenteiJ va de+in$ecta teroetrul 'i va sura
teperatura a0ilar" intrarectal" &n cavitatea bucal". 4poi
teroetrul se scoate" se 'terge 'i se de+in$ectea+ din nou.
8eperatura se soar &n od curent &ntre 7 'i 8 diinea%a 'i 18 'i 19
seara" dar dac este nevoie se onitori+ea+ pe 24 ore F din 2 &n 2 sau 3
&n 3 oreG. 8eperatura se notea+ &n gra$icul teperaturii.
A 8ipuri de curbe tericeJ sub$ebrilitate" $ebr interitent" $ebr
invers" $ebr interitent periodic" $ebr recurent" $ebr ondulant.
8. N1#0I% *1 % 2I CUR%/) 9N6RI:I/) *1 % PR0/1:%
/16U31N/1L1 =I 3UC0%S1L1
4 $i curat" &ngrijit 'i aA'i proteja teguentele 'i ucoasele sunt o necesitate
pentru aA'i en%ine o %inut decent 'i pielea sntoas" a'a &nc#t aceasta sA'i poat
&ndeplini $unc%iile.
<. Independen(a n satisfacerea nevoii
9ielea are rol &nJ aprarea organisului $a% de agen%ii patogeni" particip la
e0cre%ia substan%elor re+ultate din etabolis" particip la teroreglare prin teroli+"
particip la absorb%ie" la respira%ie.
%actorii care influenea< satisfacerea nevoii:
A )actori biologiciJ v#rsta Fpielea este ai sensibil la copii 'i
persoanele &n v#rstG" teperatura" e0erci%iile $i+ice" alienta%ia
A )actori psi!ologiciJ eo%iile" educa%ia
A )actori sociologiciJ cultura" evolu%ia social" reogani+area social
Manifestri de independen
A pr E lungie" suple%e
A urec!i" nas" cavitatea bucal" ung!ii" piele E cur%enia lor
Interveniile asistentei pentru #eninerea independenei (n satisfacerea nevoii
A e0plorea+ obiceiurile pacientului
A plani$ic un progra de igien
A &l &nva% suri de igien corporal
II. Dependena (n satisfacerea nevoii
,#nd aceast nevoie nu este satis$cut apar 5 problee de dependen%J
1. ,aren%e de igien
2. 4lterearea teguentelor 'i a $anerelor
3. =e+interes $a% de surile de igien
4. =i$icultatea de a ura prescrip%iile de igien
5. 4lterarea ucoaselor.
Surse de dificultate
6urse de ordin $i+icJ A slbiciunea sau parali+ia ebrelor in$erioare" le+are
$i+ic" iobilitatea" orice piedic a i'crii" durere" slbiciune" de+ec!ilibru
endocrin
6urse de ordin psi!ologicJ tulburri de g#ndire" stress" situa%ie de cri+
6urse de ordin sociologicJ srcie" e'ec"
/ipsa cunoa'terii
1. Caren(e de i!ien
Manifestri de dependen:
A 9rul E urdar" gras" pediculo+
A >rec!ile urdare
A *asul cu rinoree" cruste
A ,avitatea bucal E absen%a din%ilor" carii dentare" tartrul pe din%i"
prote+e dentare ne&ngrijite" lib &ncrcat
A >ng!iile netiate" urdare
A 9ielea gri sau neagr" barb urdar" aspr
A =eprinderi igienice E nu se spal" nu se piaptn
Interveniile asistentei:
A 9acientul s pre+inte teguentele 'i ucoasele curate E asistenta ajut
pacientul s $ac baie" s pregteasc cada" e$ectuea+ toaleta cavit%ii
bucale" taie ung!iile
A 5olnavul sA'i redob#ndeasc stia de sineJ ajut pacientul sA'i
sc!ibe atitudinea $a% de sine
2. %lterarea te!umentelor i fanerelor
Manifestri de dependen:
A e0coria%ii" cruste" ve+icule" pustule" papule" $isuri
A acnee" $uruncule" intertrigo
A vitiligo" ulcera%ii" escare
A edee" varice" !eoroi+i" ulcere varicoase" alopecie.
Interveniile asistentei:
A 9acientul s nu devin surs de in$ec%ii no+ocoiale A ia suri de
prevenire a in$ec%iilor no+ocoiale" le+iunile care sAau suprain$ectat
vor $i protejate cu pansaent" $acerea 'i des$acerea pansaentelor se
va $ace bl#nd.
A 9acientul s $ie ec!ilibrat nutri%ional" pentru $avori+area cicatri+rii
le+iunilor cutanate E controlea+ alientele provenite de la
apar%intori" &nva% pacientul s consue legue" $ructe
A 9acientul s aib o stare de bine $i+ic 'i psi!ic.
/e&nici de evaluare i n!ri"iri asociate nevoii de a fi curat) n!ri"it) de a prote"a
te!umentele i mocoasele.
Aoaleta pacientului
,onst &n en%inerea curat a pielii 'i prevenirea apari%iei le+iunilor cutanate.
8oaleta pacientului poate $i +ilnic E pe regiuni" spt#nal.
ObiectiveJ &ndeprtarea de pe supra$a%a pielii a stratului cornos descuaat 'i
ipregnat cu secre%iile glandelor sebacee 'i sudoripare" desc!iderea ori$iciilor de
e0cre%ie a glandelor pielii" &nviorarea circula%iei cutanate" producerea unei !ipereii
active a pielii" lini'tirea bolnavului.
;tapele toaleteiJ se &ncepe cu $a%a" g#tul" urec!ile" bra%ele 'i #inile" partea
anterioar a toracelui" abdoen" $a%a anterioar a coapselor" se &ntoarce bolnavul &n
decubit lateral 'i se spal spatele" $esele 'i $a%a posterioar a coapselor" apoi &n decubit
dorsal 'i se spal gabele 'i coapsele" organele genitale" toaleta cavit%ii bucale"
&ngrijirea prului.
nainte de a &ncepe baia pe regiuni" asistenta va lua pulsul" 84" respira%ia" 'i va
stabili dac pacientul se poate spla &n +iua respectiv" toaleta perite 'i e0ainarea
teguentelor" pentru activarea circula%iei corpului se $ric%ionea+ cu alcool entolat"
pacien%ii care se pot deplasa vor $ace baie sub du' sau ap cald" sub supravege!erea
personalului edical.
&ngri'irea oc"ilor:
6e $ace pentru prevenirea in$ec%iilor oculare" &ndeprtarea secre%iilor. 6e
&ndeprtea+ secre%iile cu un tapon steril" apoi se spal oc!ii 'i se 'terg cu un prosop
curat.
&ngri'irea #ucoasei na<ale
6e $ace pentru en%inerea pereabilit%ii cilor respiratorii" prevenirea
in$ec%iilor na+ale
6e cur% $osele na+ale cu un tapon ue+it &n ser $i+iologic" dac pacientul are
sond" se scoate sonda" se &ndeprtea+ crustele cu ap o0igenat" se reintroduce sonda
gastric 'i se $i0ea+.
&ngri'irea urec"ilor
4re ca scop en%inerea strii de cur%enia a paviloanelor urec!ii 'i a conductului
auditiv e0tern F,4;G" &ndeprtarea cerueului 'i a depo+itelor patologice.
6e cur% ,4; cu un tapon uscat" se spal pavilionul urec!ii" se lipe+e'te" se
usuc cu prosopul" apoi cu tapoane absorbante.
*.5.A )iecare urec!e se cur% cu tapon separat. =ac din ,4; se scurge /,B
sau s#nge" se anun% edicul.
&ngri'irea cavitii bucale
6copJ ob%inerea unei stri de bine a pacientului" pro$ila0ia cariilor 'i in$ec%iilor
cavit%ii bucale.
/a pacientul con'tient i se dau pe r#nd aterialele cu care sA'i $ac toaleta
Fperiu%" past de din%i" pa!ar cu apG.
/a pacientul incon'tientJ se introduce desc!i+torul de gur &ntre arcadele
dentare" se 'terge liba" bolta palatin" supra$a%a intern 'i e0tern a arcadelor dentare"
se 'terg din%ii" se ung bu+ele. F=ac au prote+ se va scoate &nt#i prote+aG.
&ngri'irea ung"iilor
6copJ &ndeprtarea depo+itului subung!ial" evitarea le+iunilor de grataj la
pacien%ii agita%i 'i cu prurit. /a picioare ung!iile se taie drept" pentru a se evita ung!ia
&ncarnat.
?ilnic ung!iile se spal cu ap 'i spun cu periu%a" se taie cu $or$ecu%a
ngrijirea pruluiJ
6copJ pentru starea de bine a pacientului" igiena" splare spt#nal" distrugerea
para+i%ilor dac este ca+ul.
,<J $racturi ale craniului" trauatise ari" $ebrili.
6e pregte'te patul" se acoper cu u'aa" se ue+e'te prul" se 'aponea+" se
asea+ pielea" se clte'te de c#teva ori" se 'terge 'i se usuc.
8oaleta inti
6copJ igienic" en%inera unei stri de con$ort $i+ic. 6e e0ecut de ai ulte ori
pe +i pentru a preveni in$ec%iile" irosurile neplcute. 6e e0ecut de ai ulte ori pe +i
la cei cu sonde ve+icale" la cei supu'i interven%iilor c!irurgicale.
6e &brac #nu'a de cauciuc" se spal regiunea respectiv dinspre si$i+a
pubian spre anus" cu ap 'i spun" se lipe+e'te abundent" se usuc regiunea" se
pudrea+ pliurile. F6e poate $ace cu tapoane ontate pe pensa porttapon. /a brbat
se degaj glandul de prepu% 'i se spal cu pruden%G.
patG.
2scarele de decubit
;scarele sunt le+iuni ale teguentele interpuse &ntre dou planuri dure Fos 'i
7auzeJ
A generaleJ parali+ii ale ebrelor" obe+itate" v#rst" bolnavi
adinaici"
A locale Fen%inerea &ndelungat &n aceea'i po+i%ie" cute ale lenjerieiG.
Done e6puse escarelorJ regiunea occipital" oopla%i" coate" regiunea
sacrococigian" clc#ie" ur" t#ple" ueriG.
+ iscurile sunt deterinate deJ starea general" starea nutri%ional" starea psi!ic"
capacitatea de obili+are. ;valuarearisculuilaescare se $ace la internarea bolnavului &n
spital 'i la $iecare 8 sau 10 +ile" &n $unc%ie de evolu%ie" Fse pun note pentruJ stare bun"
$r patologie cu risc" patologie cu risc crescutJ ca'e0ie" obe+itate" proast E patologie
neurologic" $oarte proast E patologie neurologic cu pierderea de sensibilitate 'i
otricitateG. 9t. $iecare se prie'te o not de la 0 la 3 " punctajul ob%inut poate varia
&ntre 0 'i 18.
Mi.loace de prevenireJ
A sc!ibarea po+i%iei Fla 2 E 3 oreG
A asigurarea con$ortului 'i en%inerea bolnavului &ntrAo stare de igien
per$ect Fsplare" toalet" scuturarea patuluiG
A $olosirea aterialelor copleentare necesare pentru prevenirea
escarelor Fsaltele speciale" colaci de cauciuc" ungv. cu o0id de +inc" vit.
4 V =
2
G"
A alienta%ie 'i !idratare ec!ilibrat Fbogat &n proteineG"
A $avori+area vasculari+a%iei &n +onele copriate Fasaj cu ungvent"
dup ce a $ost splat" cuburi de g!ea% E pentru vasoconstric%ieG.
*ratlocalJ pentru stadiul <J asaj" ungvente" violet de gen%ian" pentru
stadiul <<" cald 'i $rig" pansaent gras" bio0iteracor" pentru stadiul <<< E
pansaente.
&ngri'irea plgilor
9lgile Y le+iuni trauatice caracteri+ate prin &ntreruperea continuit%ii
teguentelor sau ucoaselorH le+iunea pielii poate $i cu sau $r le+iuini tisulare de
pro$un+ie.
,riterii de clasi$icareJ
Dup tipul de aciune a agentului vulnerant plgile pot $iJ
A ecanice Fprin tiere" &n%epare" strivire" aree de $oc " etcG
A terice Fcldur" $rigG
A agen%i ioni+an%i Fradi%iiG
A agen%i c!iiciJ aci+i" ba+e" sruri
Dup circu#stanele de producereJ
A accidentale Fde unc" de circula%ie" casniceG
A inten%ionale Fsuicid" agresiuniG
A iatrogene E interven%ii c!irurgicale" injec%ii" punc%ii.
Dup ti#pul scurs de la producere:
A recente E sub 6 ore
A vec!i E peste 6 ore
Dup profun<i#e:
A su$er$iciale
A pro$unde
Dup straturile anato#ice interesate:
A nepenetrante Fnu dep'esc &nveli'ul serosG
A penetrante E le+area seroasei parietale
Dup evoluie:
A coplicate
A necoplicate.
Caracteristici ale plgilor:
A plgi prin tiere E cu argini regulate" liniare
A plgi prin &n%epare E cele ai $recvente 'i ai &n'eltoare" gravitatea lor este &n
raport cu ad#nciea" sediul 'i gradul de in$ectare Frisc de de+voltare a
gerenilor anaerobiG
A plgi prin contu+iiJ A le+iuni distructive ale di$eritelor organe Fcreier" $icat"
splin" u'c!iG
A plgi prin u'ctur de aniale E se suprain$ectea+ cu regularitate
9lgi prin are de $oc E distruc%ii ari.
Si#pto#atologia plgilor:
A durere"
A ipoten% $unc%ional
A sene obiectiveJ A pre+en%a unei solu%ii de continuitate E plgi ari E
dilacerare" uneori cu eviscera%ie c#nd pr%i din organe ies prin
arginile plgii
A senele generaleJ ta!icardie" 84 scade" $ebr Fla debutul unei
in$ec%iiG
Vindecarea plgilor:
A vindecare priar E per pria E este vindecarea ce se ob%ine de la
&nceput" $r coplica%ii Fpt. plaga operatorie 6 E 8 +ileG
A vindecarea secundar E per secunda E &n acest tip de vindecare este
&ntotdeauna pre+ent in$ec%ia
A vindecarea ter%iar E per ter%ia intentione E se produce atunci c#nd
o plag evoluea+ un tip pe linia vindecrii secundare 'i apoi se
suturea+ &n scopul scurtrii evolu%iei.
Arata#entul local al plgilor:
A &ngrijirea trebuie s se $ac &n condi%ii de asepsie per$ect
A s se asigure prin pansaent o bun absorb%ie a secre%iilor
A plaga s $ie protejat de $actori nociviA terici" in$ec%io'i" din ediul
&nconjurtor
A trataent local cu ajutorul pansaentelor.
2voluia $i co#plicaiile plgilor:
A suprain$ec%ie cu aerobi 'i anaerobi"
A gangrene ga+oase
A $legoane" abcese
A septiceii
&ngri'irea plgilor recente:
A calarea durerii
A toaleta local inu%ioas Fdac este &ntrAo regiune cu pr se rade prul
p#n la o distan% de 6 c de arginea plgii" se spal cu ser
$i+iologic" se de+in$ectea+ cu alcool sau cu tinctur de iodG
A se cur% apoi plaga cu rivanol" clorain sau ap o0igenat.
A 4ten%ie" e0tragerea corpilor strini din plag se $ace de ctre edicH
dac este ca+ul" se va $ace 'i !eosta+ 'i sutur. 9laga se poate
vindeca per pria.
&ngri'irea plgilor vec"i @peste 7 "B:
A acela'i trataent" dar"
A plaga nu se suturea+
A la plgile septice plaga se cur% circular de la e0terior spre interior.
A =ac este o plag tetanigen 'i a $ost vaccinat se va adinistra
9enicilin @ 600000 >< sau (oldain 'i 1 do+ de 0"5 l de
anato0in tetanic
A =ac este o plag tetanigen 'i persoana nu a $ost vaccinat se ad.
9en@ 600000 >< sau (oldain 'i 3 do+e de 0"5 l de anato0in
tetanic.
A pentru plaga operatorie suturat nein$laat E se degresea+ cu
ben+in" se de+in$ectea+ cu tinctur de iod" se acoper plaga cu
copres steril.
N. N1#0I% *1 % 1#I/% P1RIC0L1L1
*evoia de a evita pericolele este o necesitate a $iin%ei uane pentru a $i protejat
contra tuturor agresiunilor interne sau e0terne" pentru en%inerea integrit%ii sale $i+ice
'i psi!ice.
<. IN*1P1N*1N5% 9N S%/IS2%C1R1% N1#0II
-ia%a oricrui individ poate $i aenin%at la un oent dat de o su$erin%
brusc" careAl va aduce &ntrAo situa%ie critic.
2 actorii care influen(ea+ satisfacerea nevoii
%actori biologici:
A v#rsta E persoana adult are abilitatea de a se proteja" dar copilul nu
sesi+ea+ pericolul dec#t cu tipul" iar v#rstinicul are o diinuare a
$unc%iilor sen+oriale 'i otoriiH
A ecanisul de autoaprareJ pe care individul le are &nnscuteJ e0.
teroreglarea" re+isten%a la &bolnviri F&n ura unor &bolnviri sau
prin vaccinareG
%actori psi"ologici:
A eo%iile 'i an0ietatea E pot deterina utili+area ecaniselor de
autoaprare ce perit conservarea integrit%ii $a% de agresiuni
A stressul E poate in$luen%a adaptarea organisului.
%actorii sociologici:
A salubritatea mediului E poate $i un pericol pentru sntatea oului.
!untnecesareJ tep. de 18 E 25 grd. ," uiditate de 30 E 60P" luina
nici prea &ntunecoas" nici prea luinoas" +gootul s nu dep'easc
120 decibeli.
A rol social E suri de protec%ie la locul de unc
A organizarea social E suri pe care le ia societatea pentru
protejarea individului.
A clima5 religia5 cultura5 educaia" etc.
3anifestri de independen(4
A Securitatea fi<ic E prevenirea accidentelor" in$ec%iilor" bolilor"
agresiunilor" etc.
A Securitatea psi"ologic E starea de lini'te a individului" de rela0are" de
control a eo%iilor
A Securitatea sociologic E ediu sntos E salubritatea ediului"
uiditatea aerului" poluarea.
Interven(iile asistentei pentru men(inerea independen(ei
A ;duc pacientul pentru evitarea polurii atos$erei cu pra$"
&ncrctur icrobian"
A ndeprtea+ sursele cu iros de+agreabil"
A 9articip la prograe de propagand 'i control"
A )ace educa%ie pentru prevenirea accidentelor
A ;0plorea+ pericolele la locul de unc 'i acas
A 6upravege!a+ starea de sntate a popula%iei.
<<. *ependen(a n satisfacerea nevoii
,#nd nevoia de a evita pericolele nu este satis$cut" pot surveni ai ulte
problee 'i anueJ vulnerabilitatea &a de pericole5 a&ectarea &izic i psihic5
an6ietate5 durere5 stare depresiv5 pierderea stimei de sine5 pierderea imaginii de sine5
pierdere5 separare5 &ric
Sursele de dificultate sunt couneJ
1. !urse de ordin &izicJ de$icit sen+orial" lips de sensibilitate" a$ectare $i+ic"
durere" de+ec!ilibru etabolic" electrolitic
2. !urse de ordin psihicJ tulburri de g#ndire" an0ietate" stress" pierdere"
separare
3. !urse de ordin sociologicJ insalubritatea ediului" poluare" srcie"
proiscuitate
E -ipsa cunoaterii
;0.J
B. #ulnerabilitatea fa( de pericole Y susceptibilitatea individului de a $i
a$ectat integritatea sa $i+ic 'i psi!ic
Manifestri de dependen
A 9redispo+i%ie la accidenteJ rniri" cderi"
A 9redispo+i%ii la in$ec%iiJ grip" abces
A 9redispo+i%ie la &bolnviri $recvente" $atigabilitate" surenaj
A ,oportaent depresiv" agresiv
Interveniile asistentei:
A 9acientul s bene$icie+e de un ediu de siguran% $r accidente 'i
in$ec%ii Fcondi%ii adecvate de ediu" ia suri de evitare a transiterii
in$ec%iilor" alege procedurile de investiga%ie 'i trataent"
A 9acientul s $ie ec!ilibrat psi!ic
/e&nici de evaluare i n!ri"iri asociate nevoii de a evita pericolele
)actorii de ediu
6ntatea ca 'i boala recunoa'te $actori care o deterin 'i pot $i considera%i
$actori etiologici ai snt%ii.
)actorii e0terni care ac%ionea+ asupra organisului se nuesc $actori de ediu
sau $actori ecologici.
,lasi$icarea $actorilor ecologiciJ
=up natura lor pot $iJ
A $i+ici Fteperatura" uiditatea" radia%iileG
A c!iici E subst. c!iice
A biologici Fbacterii" virusuri" para+i%i" $ungiG
A sociali
=up provenienJ naturali 'i arti$iciali
=up in&luenaasuprastriidesntateJ sanogeni Fcu ac%iune $avorabilG 'i
patogeni Fproduc boalG.
Consecin(ele asupra or!anismului prin ac(iunea unor factori pato!eni4
A 6cderea conc. de o0igen deterin !ipo0ie" tulburri sen+oriale"
otorii" convulsii" oarte.
A 9re+en%a ,7 &n aerul inspirat deterin !ipo0ie" cri+e anginoase
A >iditatea crescutJ scderea evaporrii apei prin piele" discon$ort"
ce$alee
A 8eperatura crescut E insola%ie
A 8ep sc+ut E !ipoterie" degerturi
A /uino+itatea diinuat E $actor de risc pentru cderi
A 4lienta%ia redus E avitaino+e" !ipoproteineie
A /ipsa de iod E gu' endeic
A /ipsa de $luor E carii dentare.
31*IUL S1CURI<%N/ este ediul care reduce la iniu riscurile de
rnire" accidente" in$ec%ii" reac%ii nedorite" asigur intiitatea pacientului.
Caracteristicile mediului securi+ant4
A nevoile uane pot $i satis$cute
A riscurile c!iice" $i+ice diinuate
A riscurile de transitere a agen%ilor para+itari 'i patogeni sunt
diinuate
A surile de igien sunt respectate
A poluarea este ini
3suri n vederea asi!urrii mediului securi+ant pentru pacientul
spitali+at
6pitalele se construiesc &n +one nepoluate" &n siste onobloc sau pavilionar"
$erite de +goot" &nconjurate de spa%ii ver+i" &n a$ara centrului ora'ului" dar cu ijloace
de transport 'i counicare cu ora'ul.
6pitalele au &n coponen%J
1. 6erviciul de priire E loc de prelucrare sanitar a pacientului 'i a
!ainelor sale" loc de &nt#lnire a pacien%ilor cu di$erite a$ec%iuni
2. 6ec%ia cu paturi E &n spitalele onobloc" sec%iile de c!irurgie"
ortopedie" obstetric 'i slile de opera%ii sunt la etajele in$erioare" &n
sec%iile de pediatrie se di$eren%ia+ unit%i de &ngrijire pentru copii 'i
aeH salonul s $ie orientat spre sud" sudAest" ventilat corespun+tor
3. 6ec%iile de diagnostic 'i trataent
4. 4ne0ele gospodre'ti Fblocul alientarG
A 4lientarea cu ap a spitalelor E s $ie distribuit continuu
A ndeprtarea re+iduurilor 'i de'eurilor
PR1#1NIR1% IN21C5IIL0R IN/R%SPI/%LIC1=/I
<n$ec%iile intraspitalice'ti Fin$ec%iile no+ocoialeG E sunt &bolnviri de natur
in$ec%ioas" ani$estate clinic" contractate &n spital 'i care apar &n tipul spitali+rii sau
dup e0ternare.
(surile care se iau %in cont de etiopatogenia" $recven%a 'i gravitatea lor" c#t 'i
de particularit%ile clinicoepideiologice
38SURI *1 PR1#1NIR1 % IN21C5IIL0R4
B. Circuitele func(ionale ale spitalului4
A circuitul septic
A circuitul aseptic
;ste iportant s se respecte circuitele $unc%ionale ale spitalului.
A.Cur(enia
A cur%enia saloanelor" cabinetelor" grupurilor sanitare" Fa patului" saltelei"
pernei" pere%ilor" etcG
A cur%enia pacientului
A cur%enia personalului sanitar
3. Splarea m,inilor Fve+i splarea igienic de ba+" splarea pentru
decontainare" splarea c!irurgicalG
4. *e+infec(ia
5. *e+insec(ia E toate procedeele de prevenire 'i distrugere a &nul%irii
insectelor care au rol &n transiterea bolilor in$ec%ioase Fu'te" g#ndaci"
pduc!iG prin procedee $i+ice Fpieptnarea prului" scuturarea lenjeriei" clcatul
cu $ierul &ncinsG" procedee c!iice Fcu pulberi" solu%iiG
6. *erati+area E procedee pentru prevenirea 'i distrugerea ro+toarelor
F'oareci" 'obolaniG
7. Sterili+area
*UR1R1% E sen+a%ie cau+at de un stiul $i+ic sau de o dis$unc%ie organic 'i
are drept e$ect su$erin%a.
Reac(ia pacientului la durereJ A sus%inerea pr%ii dureroase" po+i%ie antalgic"
griase" geete" agita%ie" iobilitate" capacitate de aten%ie redus" evitarea raporturilor
sociale
)actori care in$luen%ea+ percep%ia dureriiJ lipsa sonului apli$ic percep%ia la
durer" pacientul poate avea di$icult%i c#nd percepe pria oar durerea" toleran%a la
durereJ este in$luen%at de voin%a persoanei 'i convingerile sale" persoana cu toleran%a
ridicat poate suporta su$erin%e intense $r ajutor" persoana cu toleran% sc+ut cere
analgetice.
Plan de n!ri"ire pentru pacientul cu durere
1. ,olectarea datelor Freac%ia pacientului la durere" debutul
durerii" senele 'i siptoele care &nso%esc durereaG
2. 4nali+a 'i interpretarea datelor
3. <nterven%ii E e0ecu%ieJ
A ajutarea pacientului s descrie corect durerea"
A asigurarea con$ortului 'i &ndeprtarea $actorilor agravan%i
A stiularea cutanatJ $rec%ii" asaj" aplicarea agen%ilor $i+ici Fcldur"
$rigG
A distragerea aten%ieiJ eloterapie" cr%i" televi+or
A proovarea unui concept de sine po+itiv F&ncurajarea pacientului"
iplicarea pacientului &n e$ectuarea &ngrijirilor saleG
A reducerea intensit%ii dureriiJ te!nici de rela0are" acupunctura"
aneste+ie local" asigurarea odi!nei
A adinistarare de analge+ice.
Interven(iile asistentei4
A identi$icarea agen%ilor stresan%i 'i ajutarea pacientului sAi evalue+e
A &ncurajarea pacientului s $orule+e propriile sale obiective
A identi$icarea resurselor de adaptare a pacientului 'i a odului cu pot
$i utili+ate
A crearea de obi'nuin%e noi
A acordarea tipului necesar pentru ca pacientul s se concentre+e
asupra agen%ilor stresan%i 'i s se adapte+e
A odi$icarea ediului F$r surse de stressG
A educa%ia pacientului
A utili+area te!nicilor de rela0are" $acilitarea rela%iilor intersociale" etc.
BF. N1#0I% *1 % C03UNIC%
*evoia de a counica este necesitatea unei $iin%e uane de a sc!iba in$ora%ii
cu seenii si. ;a pune &n i'care un proces dinaic" verbal 'i nonverbal" peri%#nd
persoanelor s $ie accesibile una alteia" s reu'easc s pun &n coun sentientele"
opiniile" e0perien%ele 'i in$ora%iile.
<. IN*1P1N*1N5% 9N S%/IS2%C1R1% N1#0II
7ul are nevoie de alte persoane pentru a rspunde ansablului necesit%ilor
sale vitale 'i pentru aA'i satis$ace nevoile sale superioare.
,ounicarea se reali+ea+ &n dou oduriJ
A odul nonverbal E libajul corpului Fe0presia oc!ilor" a $igurii"
gesturile" postura" ersulG
A odul verbal E este ve!icul al g#ndiriiH libajul verbal perite o
e0priare ai clar" ai precis 'i ai nuan%at a seni$ica%iilor de
e0priat.
7ul este capabil de a counica cu seenii lui din punct de vedere $i+ic" dar
este capabil s prieasc 'i stiuli intelectuali" a$ectivi 'i sen+oriali" care &i sunt trii'i
din anturajul su.
2actorii care influen(ea+ satisfacerea nevoii de comunicare4
A %actori biologiciJ integritatea organelor de si% Fau+" v+" iros" gust"
pipitG" integritatea organelor $ona%iei pentru counicarea verbal"
integritatea aparatului locootor" rspunsul e0ogen Freac%ie
susceptibil de a provoca e0cita%ie se0ualG
A %actori psi"ologiciJ inteligen%a Fputerea de &n%elegere a stiulilor
prii%i" de g#ndire" iagina%ie" eorieG" percep%ia" eo%iile
A %actori sociologiciJ anturajul Fdeterinant &n satis$acerea nevoii de
counicareG" cultura 'i statutul social" personalitatea.
3%NI21S/8RI *1 IN*1P1N*1N58
a. Manifestri de ordin biologic
A )unc%ionarea adecvat a organelor de si% Facuitate vi+ual"
auditiv" $ine%e gustativ 'i a irosului" sensibilitate tactilG
A =ebit verbal u'or" rit oderat" libaj precis
A ;0presie nonverbal E i'cri" posturi 'i gesturi ale #inii
b. Manifestri de ordin psi"ologic
A e0priare u'oar
A <agine po+itiv de sine Fcunoa'terea sinelui aterial" spiritual 'i socialG
c. Manifestri de ordin sociologic
A apartenen%a la grupuri de diverse interese
A stabilirea de rela%ii aronioase &n $ailie" la locul de unc" &n grupuri de
prieteni
Interven(iile asistentei pentru men(inerea independen(ei nevoii de
comunicare
A e0plorea+ &preun cu pacientul ijloacele sale de counicare"
A &nva% pacientul s en%in integritatea si%urilor" s utili+e+e ijloace
speci$ice de e0priare a sentientelor" eo%iilor" s en%in legturi
cu persoanele apropiate.
<<. *1P1N*1N5% 9N S%/IS2%C1R1% N1#0II *1 C03UNIC%R1
=ac counicarea nu este satis$cut pot surveni urtoarele probleeJ
1. ,ounicare ine$icient la nivel sen+orial 'i otor" intelectual 'i a$ectiv
2. ,on$u+ie
3. 6ingurtate
4. 4tingerea integrit%ii $unc%iei 'i rolul se0ual
5. <+olare social
6. 9erturbarea counicrii $ailiale
Surse de dificultate4
A 6urse de ordin $i+icJ atingere cerebral" nervoas" tulburri circulatorii
vertebrale" degenerescen%" trauatise" oboseal" surenaj" durere"
droguri" edicaente
A 6urse de ordin psi!icJ tulburri de g#ndire" pierdere" separare" stare de
cri+" an0ietate" stress
A 6urse de ordin sociologicJ poluare" ediu inadecvat" cliat"
con$licte" e'ec
A /ipsa cunoa'terii
Comunicarea ineficace la nivel sen+orial i motor
;ste di$icultatea individului de a capta" prin interediul si%urilor sale" esaje
care vin din anturaj" din ediul e0terior sau din abele.
(ani$estri de dependen%J
A 8ulburri sen+oriale Fcecitate" surditate" !ipoacu+ie" pierderea sau
diinuarea gustului" anosie" !ipoeste+ie" !ipereste+ie cutanatG
A 8ulburri otoriiJ parali+ii centrale sau peri$erice" pare+"
A 8ulburri de libajJ a$a+ie Fincapacitatea de a pronun%a anuite
cuvinte sau de a le $olosiG" di+artrie" b#lb#iala" utis" dislalia
A Beac%ii a$ective &n insu$icien%e sau e0ces sen+orialJ nelini'te"
inactivitate" an0ietate" &ncetinirea de+voltrii g#ndirii" !alucina%ii"
i+olare
<nterven%iile asistenteiJ 7biectiveJ
A 9acientul s $ie ec!ilibrat psi!ic
A 9acientul s $oloseasc ijloacele de counicare adevate strii sale
A 9acientul s $ie copensat sen+orial Fasigur &ngrijiri relative la
perturbarea sen+orial sau otrice a bolnavului" adinistrea+
edica%ia recoandat" e$ectuea+ e0erci%ii pasive 'i active pentru
prevenirea coplica%iilor usculareG
Comunicarea ineficient la nivel intelectual
Manifestri de dependen:
A =i$icultatea de aA'i ainti evenientele trecuteW ane+ie"
di$icultatea de a &n%elege" de a $ace o judecat
A -orbire incoerent
A ,oportaent neadecvat
A ,on$u+ie" obnubilare
Interveniile asistentei
7biectiveJ
A pacientul s $ie orientat &n tip 'i spa%iu 'i la propria persoan
Comunicarea ineficient la nivel afectiv
Manifestri de dependen:
A 4gresivitate
A 4lienare intal
A =evalori+are" apatie
A ;gocentris" $obie
A ;u$orie" delir
A <dei de sinucidere" !alucina%ii
A 9ercepere inadecvat de sine.
Interveniile asistentei
7biectiveJ
A 9eciantul s se poat a$ira" s aib percep%ie po+itiv de sine
A 9acientul s $ie $erit de pericolele interne sau e0terne
Co#unicarea terapeutic:
Scop E stabilirea unei rela%ii uane po+itive" care va perite atingerea
obiectivelor de &ngrijire" se reali+ea+ prin te!nici de counicare terapeutic" ce au la
ba+ counicarea verbal 'i nonverbal.
Condiii pentru o co#unicare eficaceJ s se %in cont de $actorii $i+iologici 'i
socioAculturali" s se asigure un con$ort psi!ic 'i $i+ic al pacientului" c#'tigarea &ncrederii
pacientului" respectarea pacientului" debitul verbal s $ie potrivit" etc.
Ae"nici de co#unicare terapeutic $i rolul asistenteiJ ascultare activ"
acceptarea E voin%a de a asculta esajul unei persoane" vor pune &ntrebri Falese de
asistent &n $unc%ie de rspunsul pacientuluiG" etc.
Stiluri de co#unicare ineficaceJ aA%i spune prerea E in!ib personalitatea
pacientului" &nt#r+ie re+olvarea probleei" a da asigurri $alse F&piedic avansarea
counicriiG" a adopta o atitudine de aprare" a ani$esta aprobarea 'i de+aprobarea
e0cesiv" a generali+a prin stereotipii" etc.
11. N1#0I% *1 % %C5I0N% C0N20R3 PR0PRIIL0R
C0N#IN61RI =I #%L0RI) *1 % PR%C/IC% R1LI6I%
4 ac%iona con$or propriilor convingeriNcredin%e 'i valori este o necesitate a
individului de a $aceNe0pria gesturi" acte con$ore $ora%iei sale" de bine 'i de ru" de
dreptate" de urare a unei ideologii.
<. Independen(a n satisfacerea nevoii
*u e0ist $iin% uan i+olat. ;a este &n interac%iune constant cu ceilal%i
indivi+i" ebri ai societ%ii" 'i cu via%a cosic sau )iin%a supreNabsolut.
4ceast interac%iune scoate &n eviden% e0perien%a vie%ii lor" convingerile"
credin%ele 'i valorile propriei $iin%e 'i" pe de alt parte" de+voltarea personalit%ii.
*ici o societate nu poate tri $r un set de standarde asupra crora sAa c+ut de
acordJ dragostea" grija" onestitatea" integritatea" &ncrederea" iertarea" libertatea alegerii.
2actorii care influen(ea+ satisfacerea nevoii
A )actori biologiciJ gesturile 'i atitudinile corporale
A )actori psi!ologici J cutarea" cercetarea sensului vie%ii 'i or%ii"
dorin%a de a counica cu )iin%a supre sau cu cososul" eo%iile
A )actori sociologiciJ cultura" apartenen%a religioas Fla v#rstnici practica
religioas se intensi$ic sau reapareG. 4st+i" &n lue sunt cunoscuteJ
cre'tinisul Fcea ai rsp#ndit religieG" islaisul" budisul F4siaG"
!induisul Fpoparele !induseG" o+aicisul FiudaisG E la evrei. n
pre+ent se cunosc peste 500 secte.
3anifestri de independen(
A credin%e" religie
A ritual" rit" spiritualitate
A oral" valori
A liberatetea de a ac%iona con$or propriilor credin%e sau dorin%e
Interven(iile asistentei pentru men(inerea independen(ei
A deterin pacientul sA'i e0prie propriile convingeri 'i valori
A plani$ic &preun cu pacientul activit%i religioase
A &l in$orea+ despre serviciile o$erite de counitate
A ijloce'te des$'urarea unor activit%i con$ore cu dorin%ele 'i
credin%ele bolnavului
<<. *ependen(a n satisfacerea nevoii
,#nd nu este &ndeplinit aceast nevoie pot aprea problee de dependen%J
1. 7ulpabilitatea
2. Frustarea
3. Di&icultatea de a aciona dup credinele i valorile sale
4. Di&icultatea de a participa la activiti religioase
5. Nelinite &a de semni&icaia propriei e6istene
6urse de di$icultateJ
A 6urse de ordin $i+icJ le+are $i+ic" de+ec!ilibrare" supra&ncrcare"
durere" surenaj
A 6urse de ordin psi!ologicJ tulburri de g#ndire" an0ietate" stress"
pierdere" separare" situa%ii de cri+.
A 6urse de ordin sociologicJ con$licte sociale" e'ecuri" contradic%ii cu
$ailia 'i societatea
A /ipsa cunoa'terii
;0. B. CULP%.ILI/%/1% E sentientul dureros resi%it ca urare a contar+icerii
propriilor convingeri 'i valori" otiv pentru care individul se sipte vinovat.
3anifestri de dependen(4
A 6entient de culpabilitateJ arciune" autopedepsire" autoacu+are"
ania de a se scu+a inutil" etc
A (ani$estri de depresieJ ani$estri de $urie &potriva lui
=une+eu" pl#ns" insonie" b#lb#ial
A (ani$estri de an0ietateJ ta!icardia" teguente uede 'i reci"
!iperventila%ie" $urie" #nie
<nterven%iile asistenteiJ
A pacientul sA'i pstre+e iaginea po+itiv de sine
A pacientul s $ie ec!ilibrat psi!ic
12. N1#0I% *1 % 2I PR10CUP%/ 9N #1*1R1%
R1%LI<8RII
6copul reali+rii este o necesitatea oricrui individ de a &n$ptui activit%i careA i
perit satis$acrea nevoilor sau s $ie util celorlal%i.
I.IN*1P1N*1N5% 9N S%/IS2%C1R1% N1#0II
)iin%a uan site nevoia de a &n$ptui lucruri care corespund idealurilor sale.
Bela%iile necorespun+toare &ntre cei care lucrea+ &n cadrul aceluia'i serviciu sau 'e$
pot genera starea de devalori+are" inutilitate" deoarece individul are nevoie de
considera%ie" dragoste" sti 'i respect reciproc.
2actorii care influen(ea+ satisfacerea nevoii4
A %actori biologiciJ v#rsta 'i cre'terea Fla copil activitatea doinant
este jocul" &n preadolescen% E rela%iile cu societatea" iagina%ia
creatoare" adolescen% E e0perien%a" nivleul intelectual" aturitatea E
satis$acerea aspira%iilor" v#rstnici E $olosirea e0perien%ei acuulateG"
constitu%ia 'i capacit%ile $i+ice.
A %actori psi"ologiciJ eo%iile
A %actori sociologiciJ cultura" rolurile sociale
Manifestri de independen:
A integritatea $i+ic 'i psi!ic
A ani$estri de bucurie 'i $ericire
A autocritica
A luarea de deci+ii
A stia de sine
A iaginea de sine
A coportaentul este &n $unc%ie de stadiul de de+voltare Fcopilul E
ul%uire $a% de un succes 'colarH adul%i 'i persoane &n v#rst E
dragoste $a% de uncG
A abi%ia" otiva%ia
A roluri sociale
A $olosirea tipului liber
Interveniile asistentei:
A se in$orea+ asupra dorin%elor 'i posibilit%ilor intelectuale 'i $i+ice
ale persoanei
A &l ajut sA'i $ac un plan +ilnic
A orientea+ persoana spre acele activit%i corespun+toare capacit%ii
sale careAi perit s s se reali+e+e
A &ncurajea+ orice activitate care interesea+
A &l stiulea+ 'i sus%ine pentru a ob%ine per$oran%a dorit
<<. Dependena (n satisfacerea nevoii
,#nd nevoia nu este &ndeplinit pot aprea urtoarele probleeJ
1. =evalori+area
2. *eputin%a
3. =i$icultatea de a se reali+a
4. =i$icultatea de aA'i asua roluri sociale
Surse de dificultate:
FizicJ diinuarea unor $unc%ii" !andicap
/sihologicJ tulburri de g#ndire" an0ietate" stress" pierderea iaginii de sine
!ociologicJ e'ec pro$esional" con$lict pro$esional" condi%ie social" legi" etc.
B. *evalori+area4 percep(ia ne!ativ pe care individul o are fa( de
valoarea personal i competen(a sa
Manifestri de dependen
A 6entient de in$erioritate 'i de pierdere a iaginii de sine
A =i$icultatea &n a participa la activit%i obi'nuite sau noi
A =escurajare" depresie
A 6entiente de i+olare" de inutilitate" de respingere
A <ncapacitatea de a trece peste di$icult%i
A 6onolen%" pasivitate" agresivitate
A =iinuarea otiva%iei" interesului" concentrrii"
A <ncapacitatea de a $ace ceea ce pre$er s $ac
Interveniile aistentei:
A 9acientul s $ie con'tient de propria sa valoare 'i copeten%
A 9acientul sA'i recapete interesul $a% de sine 'i de al%ii.
Rolul asistentei n promovarea unui concept po+itiv despre sine
,onceptul de sine repre+int percep%ia subiectiv pe care o are o persoan despre
ea &ns'i din punct de vedere $i+ic" eo%ional 'i social.
Componenetele conceptului despre sine4
A identitatea
A iaginea corporal
A stia de sine Frespectul $a% de propria persoanG
2actorii care afectea+ componentele conceptului despre sineJ
A identitatea Fproblee se0uale" droguri" viol" agresiuneG
A iaginea corporal Falterarea $unc%iilor sen+oriale 'i otrice"
pierderea unui organ sau a unei $unc%iiG
A stia de sine
A per$oran%a rolului Fincapacitatea de a &ndeplini un rol" i+olare
social $or%atG
Reac(ia pacientului cu un concept de sine perturbatJ evit conversa%ia" are
aspect ne#ngrijit" &'i gse'te re$ugiu &n alcool" droguri" $uat e0cesiv. Interven(ii
E e-ecu(ieJ
A stabilirea unei rela%ii terapeutice
A ajutarea pacientului &n de$inirea conceptului de sine Frespectul euA luiG
A ajutarea pacientului de a se adapta la rolul de bolnav
A en%inerea identit%ii pacientului
A ajutarea pacientului &n regsirea unui concept de sine po+itiv.
B;. N1#0I% *1 % S1 R1CR1%
Becrearea se de$ine'te ca necesitatea $iin%ei uane de a se destinde" de a se
distra recurg#nd pentru aceasta la activit%i agreabile &n scopul ob%inerii unei rela0ari
$i+ice 'i psi!ice.
<. Independen(a n activit(ile recreative
=e+voltarea $i+ic 'i psi!ic a oului nu poate $i &n%eleas &n plenitudinea ei
dac nu se iau &n considerare unele din diensiunile psi!ocoportaentale ale
personalit%ii E jocul Factitatea ludicG 'i activit%ile recreativAdistractive.
2actorii care influen(ea+ satisfacerea nevoii4
A )actori biologiciJ v#rsta Fcopilul o are parte din tip se joac"
'colarul se joac 'i &nva%" adultul unce'te 'i'i organi+ea+ activit%ile
recerativeGH constitu%ia 'i capacit%ile $i+ice Factivit%ile recreative care
ipun e$ort $i+ic trebuie selectate dup capacit%ile $i+ice ale $iecrui
individG.
A )actori psi!ologiciJ de+voltarea psi!ologic" eo%iile
A )actori sociologici E di$er dup cultur" roluri sociale" organi+are
social.
3anifestri de independen(
A =estinderea
A 6atis$ac%ia
A 9lcerea
A 4u+aentul.
Interven(iile asistentei pentru men(inerea independen(ei.
A e0plorea+ gusturile 'i interesul pacien%ilor pentru activit%i
recreative" pentru petrecerea tipului liber"
A 9lani$ic activit%i recreative &preun cu pacientul"
A 4sigur condi%iile necesare"
A 7rgani+ea+ activit%i recreative individuale sau de grup" &n $unc%ie de
v#rst" de posibilit%i Fjocuri" audi%ii u+icale" vi+ionri de $ileG"
$acilitea+ accesul la biblioteci.
<<. *ependen(a n staisfacerea nevoii de a se recrea.
*esatis$acerea nevoii de a se recrea poate genera urtoarele problee de
depende%J
1. *eplcerea de a e$ectua activit%i recreative
2. =i$icultatea de a &ndeplini activit%i recreative
3. Be$u+ de a &ndeplini activit%i recreative.
Surse de dificultate4
A 6urse de ordin $i+icJ le+area integrit%ii $i+ice" !andicapuri"
constr#ngeri $i+ice" diinuarea capacit%ii $unc%ionale a organelor de
si%. =e+ec!ilibru E durere.
A 6urse de ordin psi!ologicJ tulburri de g#ndire" a$ectarea strii de
con'tien%"
A 6urse de ordin sociologicJ singurtatea" retragerea" pensionarea"
unca &nvec!it" con$licte 'i e'ecuri" lipsa de cuno'tin%e despre sine 'i
cei din jur.
Neplcerea de a efectua activit(i recreative
Manifestri de dependen:
A <nactivitatea Flipsa de interes $a% de activit%ile curente ale vie%iiG
A 9lictiseala Fipresia de vid" de le!aiteG
A 8riste%ea
Interveniile asistentei
7biectiveJ
A 9acientul s pre+inte stare de bun dispo+i%ie E asistenta e0plorea+ ce
activit%i recreative &i $ac plcere pacientului" anali+ea+ 'i stabile'te
dac acestea sunt &n concordan% cu starea sa psi!ic 'i $i+ic" plani$ic
activit%i recreative &preun cu pacientul
A 9acientul sA'i recapete &ncrederea &n $or%ele proprii Fdeterin
pacientul sA'i e0prie eo%iile 'i sentientele" c#'tig &ncrederea
bolnavului" adinistrea+ 'i supraveg!ea+ e$ectele trataentului
indicat de edicG.
A 9acientul s bene$icie+e de son odi!nitor E &l &nva% pe pacient
te!nici de rela0are
A 9acientul sA'i aeliore+e condi%iile $i+iceJ asistenta va $i consecvent
&n plani$icarea 'i organi+area activit%ilor recreative" asigur o cre'tere
gradual a di$icult%ii acestor activit%i.
BM. N1#0I% *1 % 9N#85% CU3 S875I P8S/R1<I
S8N8/%/1%
;ste acea necesitate a $iin%ei uane de a acuula cuno'tin%e" atitudini 'i
deprinderi pentru odi$icarea coportaentelor sale sau adoptarea de noi
coportaente" &n scopul en%inerii sau redob#ndirii snt%ii.
<. Independen(a n satisfacerea nevoii
nv%area este o proble coun a pedagogiei" psi!ologiei" eticii" sociologiei 'i
a altor 'tiin%e" care cercetea+ coportaentul uan din di$erite puncte de vedere.
9rocesul &nv%rii este deosebit de cople0 'i cuprinde organi+area &ntregii
coportri a individului" pentru a deveni capabili sA'i dirije+e &ntreaga activitate &n
od creator" &n $unc%ie de condi%iile &n care se a$l" pe ba+a cuno'tin%elor" priceperilor 'i
deprinderilor &nsu'ite anterior.
2actorii care influen(ea+ satisfacerea nevoii
A %actori biologiciJ v0rstaJ copilul &n tipul cre'terii 'i de+voltrii
&nva% cu u'urin% etodele 'i ijloacele de aA'i en%ine sntatea. "
adultul &nva% sA'i per$ec%ione+e te!nicileH capaciti &iziceA $iin%ele
uane potrivit condi%iilor lor $i+ice $ac posibil dob#ndirea de
cuno'tin%e" atitudini" deprinderi pentru en%inerea snt%ii.
A %actori psi"ologiciJ otivarea E to%i $actorii careAl dinai+ea+ pe oH
eo%iile E legate de an0ietate pot accelera procesele de cunoa'tere.
A %actorii sociologici E ediul abiant Fediu adecvat cu luino+itate
'i teperaturi norale" atos$er de cal" pot crea abian%a propice
pentru &nsu'irea de cuno'tin%eG
3anifestri de independen(
A =orin%a 'i interesul de independen%J A &nv%area" deprinderea
Fcoponent autoati+at a activit%iiG
A 4cuularea de cuno'tin%e
A (odi$icarea coportaentului $a% de sntateJ educa%ia pentru
sntate are rolul de a o$eri pacientului odalit%i concrete" speci$ice
de en%inere sau redob#ndire a snt%ii.
Interven(iile asistentei pentru men(ineea independen(ei
A asistenta e0plorea+ nevoile de cunoa'tere a pacientului
A e0plorea+ obiective de studiu cu pacientul
A in$orea+ cu privire la ijloacele 'i resursele pe care le poate
asiguraJ bro'uri" cr%i
A sus%ine otivarea pacientului $a% de cuno'tin%ele care urea+ s le
dob#ndeasc
A organi+ea+ activit%i de educa%ie pentru sntate
<<. *ependen(a n satisfacerea nevoii de a nv(a
=ac nevoia de a &nv%a nu este satis$cut survin urtoarele problee de
dependen%J
1. Ignorana fa de dob*ndirea de noi cuno$tine) atitudini) deprinderi
2. Dificultatea de a (nva
3. Cuno$tine insuficiente
6urse de di$icultateJ
A 6urse ale di$icult%ilor de ordin $i+icJ le+area integrit%ii $i+ice" durerea
Fcu di$erite grade de intensitateG
A 6urse ale di$icult%ilor de ordin psi!icJ a$ectarea strii de con'tien%"
de+voltarea intelectual" tulburri de g#ndire 'i de eorie" stressul"
situa%ia de cri+
A 6urse ale di$icult%ilor de ordin sociologicJ ediu necunoscut" lipsa
interesului de a &nv%a legat de educa%ie 'i de cultur" lipsa
cuno'tin%elor" insu$icienta cunoa'tere de sine" insu$icienta cunoa'tere a
ediului &nconjurtor.
;0.J
I!noran(a
3anifestri de dependen(4
A ,uno'tin%e insu$iciente
A *u &n%elege necesitatea de a &nv%a 'i nu este receptiv
A *esiguran%a 'i $rica de necunoscut
A *eobi'nuin%a &n abordarea anuitor ac%iuni pentru redob#ndirea
snt%ii Fbolnavul nu acord iportan%a cuvenit boliiG
A /ipsa de in$ora%ii
A /ipsa interesului de a &nv%a
A =i$icultate &n &nv%area surilor preventive 'i curative
Interven(iile asistentei4
A pacientul s acuule+e noi cuno'tin%e
A pacientul s dob#ndeasc atitudini" obiceiuri 'i deprinderi noi
Rolul asistentei n educa(ia pentru sntate4
A ;duca%ia este un proces interactiv ce $avori+ea+ &nv%area.
A 6copJ cuprinde ac%iuni care au scopul de a proova sntatea" de a
preveni boala" de a ajuta persoana s dob#ndeasc ai ult
autonoie.
A <denti$icarea nevoilor de educare a pacientuluiJ pe ba+a in$ora%iilor
culese asistenta va aprecia nevoia de a &nv%a" capacitatea de a &nv%a"
A 6tabilirea obiectivelor educa%ionale
A 6tabilirea principiilor educative
A 6 respecte principiile educative" s indice orice coportaent care
arat o scdere a interesului sau a aten%iei
A 6 stabileasc &preun cu pacientul obictivele educa%ionale
A 6 observe progresele pacientului
A 6 utili+e+e etode de educa%ie &n grup
A 6 integre+e educa%ia &n procesul de &ngrijire.
C%P. #I. %L/1 /1$NICI
PUNC5IIL1 7 61N1R%LI/85I
*efini(ieJ 9unc%ia este opera%ia prin care se ptrunde &ntrA un vas" &ntrAo cavitate
natural sau neo$orat" &ntrAun organ sau orice %esut al organisului cu ajutorul unui ac
sau al unui trocar.
n practic" se e0ecut urtoarele punciiJ venoas5 arterial5 pleural5
abdominal5 pericardic5 articular5 rahidian5 osoas5 a vezicii urinare5 a &undului de
sac Douglas5 puncia biopsic i puncia unor colecii purulente
Scop J A e6plorator A se stabile'te pre+en%a sau absen%a lic!idului dintrAo cavitate
A se recoltea+ lic!idul din cavitate &n vederea e0ainrii
pentru a se stabili natura" cantitatea 'i caracteristicile acestuia.
A terapeutic J A evacuarea lic!idului abundent din cavitate
A adinistrarea de edicaente" lic!ide !idratante
= regtirea punciei:
(aterialeJ
A pentru de+in$ec%ia 'i protec%ia #inilor E ap" spun" alcool
edicinal" nu'i din cauciuc sterile
A pentru de+in$ec%ia 'i protec%ia c#pului cutanat E ap" spun" aparat
de ras" alcool iodat" tinctur de iod" alcool edicinal" pense"
porttapon" c#puri sterile pentru i+olarea locului
A pentru aneste+ia local E solu%ii aneste+ice F 0ilin 1PG" seringi
sterile" ace sterile
A instruente pentru punc%ieA ace" trocare
A vase colectoare E eprubete" vase colectoare gradate
9acientul este pregtit psi!ic 'i $i+ic J
A sistenta:
A protejea+ patul sau asa pe care se e0ecut punc%ia
A asigur po+i%ia corespun+toare
A pregte'te c#pul cutanatJ
K &acedezin&ecietip# % A cu taponul &bibat &n
alcool se badijonea+ teguentul tip de 30 sec.
K i dezin&ecie tip ### J &n spl regiunea" rade
pilo+itatea" degresea+" badijonea+ cu alcool
iodat de dou ori.
K supraveg!ea+ pacientul &n tipul punc%iei
K &n#nea+ edicului instruentele
9entru e0aenele de laborator" eprubetele se etic!etea+" se soar cantitatea 'i
se copletea+ $orularele de triitere
(aterialele re$olosibile se de+in$ectea+" se spal" se pregtesc pentru o nou
sterili+are.
9unc%ia se notea+ &n $oaia de teperatur sau de observa%ie" en%ion&nduA se
cantitatea de lic!id evacuat.
' tenie J acele 'i seringile de unic utili+are se veri$ic &nainte de $olosire"
copresele" tapoanele sterile se pregtesc &n casolete.
PUNC5I% #1N0%S8
*efini(ie4 punc%ia venoas repre+int crearea unei ci de acces &ntrAo ven prin
interediul unui ac de punc%ie.
Scop4
A e 0ploratorJ
K recoltarea s&ngelui pentru e0aene de laborator bioc!iice"
!eatologice" serologice 'i bacteriologice.
A terapeuticJ K adinistrarea unor edicaente sub $ora injec%iei 'i
per$u+iei intravenoase
K recoltarea s&ngelui &n vederea trans$u+rii sale
K e0ecutarea trans$u+iei de s&nge sau derivate ale s&ngelui
K s&ngerare 300A500 l &n edeul pulonar acut
Locul punc(ieiJ
A venele de la plica cotului" unde se $orea+ un 1 (2 venos
prin anastoo+area lor.
A venele antebra%ului
A venele de pe $a%a dorsal a &inii
A venele subclaviculare
A venele $eurale
A venele aleolare interne
A venele jugulare 'i epicraniene
1tapele punc(ieiJ
L 6e $i0ea+ vena cu policele &inii st&ngi" la 4A5 c sub locul
punc%iei.
L 6e ptrunde cu acul travers&nd teguentulF ung!i de 30
gradeG" apoi peretele venos.
L 6e sc!ib direc%ia acului 1A2 c &n luenul venei
L 6e controlea+ ptrunderea acului &n ven prin aspira%ie cu
seringa
L 6e continu te!nica &n $unc%ie de scopul punc%iei venoaseJ
injectarea edicaentelor" recoltarea s&ngelui
L n ca+ de s&ngerare se prelunge'te acul de punc%ie cu un tub de
polietilen care se introduce &n vasul colector" garoul r&n&nd
legat pe bra%J
L 6e &ndeprtea+ sta+a venoas dup e0ecutarea te!nicii prin
des$acerea garoului 'i a punuluiH
L 6e aplic taponul &bibat &n solu%ie de+in$ectant la locul de
ptrundere a acului 'i se retrage brusc aculH
L 6e copri locul punc%iei 1A3 inute" bra%ul $iind &n
po+i%ie vertical.
9 n!ri"irea ulterioar a pacientului J
A se $ace toaleta local a teguentului
A se sc!ib lenjeria dac este urdar
A se asigur o po+i%ie cood &n pat
A se supraveg!ea+ pacientul
6#ngele se va duce iediat la laborator.
%ccidente J
A !eato
A strpungerea venei
A ae%eli" paloare" lipotiie.
PUNC5I% %R/1RI%L8
*efini(ie4 7 punc%ia arterial repre+int crearea unei ci de acces &ntrAo arter prin
interediul unui ac de punc%ie.
Scop4
A e0ploratorJ
A terapeuticJ
A recoltarea s&ngelui pentru anali+a ga+elor sanguine.
A introducerea substan%elor de contrast pentru e0aenul
radiologic al arterelorA arteriogra$ie
A injectarea edicaentelor cu ac%iune vasodilatatoare
I ndica(ii J A arteriopatii" cu scop de diagnostic 'i trataent
C ontraindica(ii J A tendin% crescut la !eoragii" in$ec%ii /ocul
punc%iei4
A arter $eural
A arter !ueral
A arter radial
A artera cubital
(ateriale sunt acelea'i ca pentru punc%ia venoas.
(edicul e$ectuea+ punc%ia ajutat de asistent. 3edicul4
% sistenta J
K &'i spal 'i de+in$ectea+ #inile
K alege locul punc%iei
K $ace aneste+ie local
K &brac nu'ile
K acoper locul punc%iei cu c#pul steril
K e0ecut punc%ia
K retrage acul de punc%ie
K &'i spal 'i de+in$ectea+ #inile
K de+in$ectea+ locul punc%iei" prepar seringa cu edica%ie
aneste+ic
K serve'te nu'ile sterile 'i c#pul steril
K prepar seringa cu acul de punc%ie 'i le serve'te &n od
aseptic
K aplic tapon copresiv pe care &l %ine cu pensa
porttapon 5 inute
K aplic pansaent uscat pe care &l copri cu un scule% cu
nisip 1A5 Xg &n $unc%ie de arter.
>lterior pacientul este supraveg!eat 'i r#ne &n repaus 1A6 ore.
6#ngele va $i dus la laborator E e0. pentru anali+a ga+elor sangvine" produsul va
$i $erit de contactul cu aerul
C omplica(ii J
A &n tipul punc%iei
A punc%ionarea altor $ora%iuni Fvase" nervi" %esuturiG
A !eoragie
A injectarea parietal
A dup punc%ie J
A !eoragii
A !eatoae cu copresiunea %esuturilor
A obstruc%ie vascular
*e tiut J A prin punc%ia arterial" se poate introduce un cateter &n vederea
e$ecturii unor e0plorri ale paraetrilor s&ngelui arterial.
*e evitatJ A atingerea produsului" pentru a preveni &bolnvirea persoanelor care
lucrea+ cu s&ngele.
PUNC5I% PL1UR%L8
*efini(ie J A punc%ia pleural sau toracocente+a repre+int stabilirea unei
legturi &ntre cavitatea pleural 'i ediul e0terior prin interediul unui ac.
Scop4
A e 0plorator J
A terapeutic J
K punerea &n eviden% a pre+en%ei lic!idului pleural
K recoltarea lic!idului pentru e0ainarea sa cantitativ 'i
calitativ.
K evacuarea lic!idului
K adinistrarea edicaentelor &n cavitatea pleural
Fantibiotice" citostaticeG dup splarea cavit%ii.
I ndica(ii J A boli in$laatorii sau tuori pulonare" insu$icien%a cardiac
&nso%it de colec%ii lic!idiene &n cavitatea pleural.
6e recurge la punc%ie c#nd cantitatea revrsatului pleural dep'e'te 1"5 l 'i
e0ercit o presiune asupra iniii 'i pl&nului" &piedic&nduAle $unc%iile.
C ontraindica(ii J
A tulburri de coagulare a s&ngelui E !eo$ilie
A trataent cu anticoagulante.
Locul punc(iei4
A se alege dup situa%ia 'i cantitatea de lic!id pleuralJ
A dac lic!idul este &n stare liber" punc%ia se $ace &n spa%iul -<<A
-<<< intercostal pe linia a0ilar posterioar.
A dac lic!idul este &nc!istat" punc%ia se $ace &n plin atitate"
+on stabilit prin e0aen clinic.
A punc%ia se $ace deasupra arginii superioare a coastei
in$erioare" indi$erent de locul punc%iei.
P o+i(ia pacientului 4 A &n po+i%ie 'e+&nd pe arginea patului" cu #inile de
partea bolnav ridicat deasupra capului. 9acien%ii &n stare grav se a'ea+ &n decubit
lateral pe partea sntoas.
P unc(ia se $ace de ctre edic" ajutat de asistente edicale.
3 edicul J
% sistenta J
K stabile'te locul punc%iei.
K e$ectuea+ aneste+ia
K a'teapt e$ectul aneste+iei
K a'a+ c&pul c!irurgical
K e0ecut punc%ia" aspir lic!idul.
K introduce solu%iile edicaentoase.
K retrage acul de punc%ie.
K pregte'te radiogra$ia pacientului
K &'i spal &inile " le de+in$ectea+.
K adinistrea+ o $iol de atropin cu 30 in. &naintea
punc%iei
K de+brac toracele pecientului
K pregte'te locul punc%iei" de+in$ec%ie tip <<.
K serve'te seringa cu aneste+ic.
K serve'te acul de punc%ie adaptat la sering
K de+in$ectea+ locul punc%iei
K preia seringa cu lic!id 'i &l introduce &n eprubete
K serve'te aparatul aspirator
K serve'te seringa cu solu%ie edicaentoas &n $unc%ie de
scopul punc%iei.
K de+in$ectea+ locul 'i &l copri cu un tapon steril
K aplic pansaent uscat
K ajut pacientuls se a'e+e &n pat
>lterior pacientul este &ngrijit 'i supraveg!eat.
P rodusul e-aminat
L se va e0aina iediat acroscopic. /ic!idul e0tras poate $iJ
seros sau serocitrin F85," <,," cancer pulonarG" tulbure E
lactescent" c!ilor" !eoragic F!eoragii pleurale" pleure+ie
!eoragicG
L 6e $ace reac%ia Bivalta E cu o pictur de acid acetic glacial"
se adaug 1A2 picturi din lic!idul de cercetatH reac%ia este
po+itiv" c&nd pictura de lic!id se trans$or &ntrAun nor ca
un 1$u de %igar2 ceea ce &nsean c lic!idul pleural este
bogat &n albuine $iind de natur in$laatorie 'i purt&nd
nuele de e0udatH reac%ia este negativ c&nd pictura de lic!id
cade &n pa!ar $r s produc odi$icri" ceea ce &nsean c
lic!idul este srac &n albuine" av&nd drept cau+ tulburrile
circulatorii 'i purt&nd nuele de transsudat.
L e0aenul citologic 'i bacteriologic Complica(ii J
A !eoragii intrapleurale" rupturi pleuropulonare.
%ccidenteJ
A accese de tuse" deterinate de irita%ia pleurei.
A lipotiie" colaps.
A ede pulonar acut"
A pneuotora0 prin rnirea pl&nului cu acul.
PUNC5I% %.*03IN%L8 ( P%R%C1N/1<%)
*efini(ieJ punc%ia abdoinal sau paracente+a const &n traversarea peretelui
abdoinal cu ajutorul unui trocar &n di$erite scopuri.
ScopJ
A e6ploratorJ
A terapeuticJ
I ndica(ii4
A punere &n eviden% a pre+en%ei lic!idului peritoneal
A recoltarea lic!idului 'i e0ainarea sa
A evacurea unei colec%ii libere de lic!id &n ascitele asive
A pentru e$ectuarea diali+ei peritoneale.
A ascitele asive.
A trauatisele &nc!ise ale viscerelor abdoinale.
A diagnosticul citologic.
C ontraindica(ii4
A c!isturi ovariene ari" !idrone$ro+" sarcin
A diate+e !eoragice
Locul punc(iei
A pe linia (onroe Bic!terA &n $osa iliac stg.la punctul de unire
a 1N3 edii cu obilicul cu spina iliac anteroA superioar stg.
A pe linia obilicoApubian" la ijlocul ei.
1-ecu(ia punc(iei4
A se $ace de ctre edic.
A se derulea+ &n salon sau &n sala de trataente.
3 edicul J A alege locul punc%iei
A $ace aneste+ia local.
A protejea+ locul punc%iei cu c#pul steril
A e0ecut inci+ia sau direct punc%ia cu trocarul" scoate
andrenul.
A adaptea+ tubul prelungitor
% sistenta J
A retrage trocarul.
A &'i spal &inile" le de+in$ectea+.
A pregte'te locul punc%iei" de+in$ec%ie tip <<<.
A serve'te nu'ile c!irurgicale 'i c#pul c!irurgical
A de+in$ectea+ locul punc%iei
A serve'te bisturiul sau direct trocarul
A recoltea+ &n eprubete lic!idul de ascit
A serve'te tubul prelungitor al canulei trocarului
A supraveg!ea+ scurgerea lic!idului &n vasul colector
A sc!ib po+i%ia pacientului dac se &ntrerupe scurgerea
lic!idului
A &ngrije'te pacientul ulterior 'iAl supraveg!ea+
A se onitori+ea+ pulsul" 84" se notea+ valorile &nregistrate
&n priele 24 de ore
A sc!ib pansaentul" respect&nd surile de asepsie.
P re!tirea produsului pentru e-aminare4
A e0aenul acroscopic const &n surarea cantit%ii de lic!id
evacuat" aprecierea aspectului lui" deterinarea densit%ii
A reac%ia Bivalta
A e0aenul citologic" bacteriologic" bioc!iic E eprubetele cu
lic!id" etic!etate" se triit la laborator.
%ccidente4 A colaps vascular"
A !eoragie digestiv"
A per$orarea intestinului"
A persisten%a ori$iciului de punc%ie.
PUNC5I% P1RIC%R*IC8
Definiie: ) punc%ia pericardic const din ptrunderea cu un ac &n cavitatea
pericardic" care se trans$or din spa%iu virtual &n cavitate real" prin acuularea
s&ngelui sau lic!idului de transsuda%ie.
Scop4
A e6ploratorJ
A constatarea pre+en%ei lic!idului &n cavitatea pericardic
A recoltarea lic!idului pentru e0ainare &n vederea stabilirii
naturii sale.
A terapeuticJ A evacuarea lic!idului acuulat
A introducerea substan%elor edicaentoase.
I ndica(ii J A pericardita" !eopericardul.
Locul punc(ieiJ
A spa%iul - intercostal stg. la 6 c de arginea sternului &n
ca+ul punc%iei e0ploratoare.
A spa%iul -< E -<< la jutatea distan%ei dintre linia a0ilar
anterioar 'i cea edioclavicular stg. &n ca+ul &n care
cantitatea de lic!id este are.
1-ecu(ia punc(ieiJ A se $ace de ctre edic.
3 edicul J
% sistenta J
%ccidente4
A stabile'te locul punc%iei
A e$ectuea+ aneste+ia
A a'ea+ c#pul sub locul punc%iei
A e0ecut punc%ia
A aspir lic!idul
A retrage acul de punc%ie.
A pregte'te radiogra$ia pacientului
A &'i spal &inile" le de+in$ectea+.
A pregte'te locul punc%iei" de+in$ec%ie tip <<<.
A serve'te seringa cu aneste+ic
A serve'te nu'ile 'i c#pul c!irurgical
A serve'te seringa cu acul de punc%ie
A de+in$ectea+ locul punc%iei
A preia seringa cu lic!idul e0tras" pe care &l introduce &n
eprubete
A de+in$ectea+ locul punc%iei
A aplic pansaent steril" uscat" la locul punc%iei" $i0at cu ben+i
de leucoplast.
A a'a+ pacientul &n decubit dorsal cu toracele u'or ridicat.
A ptrunderea acului &n iocard
A $enoene de insu$icien% cardiac
A in$ec%ii ale ediastinului prin traversarea $undului de sac
pleural" dac con%inutul pericardic este septic.
A 'oc pericardic.
PUNC5I% R%$I*I%N8
*efini(ieJ A punc%ia ra!idian repre+int ptrunderea cu un ac &n spa%iul
subara!noidian" printre vertebre.
ScopJ
A e 0plorator J
A terapeuticJ
I ndica(ii 4
A surarea presiunii lic!idului ce$alora!idian.
A injectarea de substan%e radioopace pentru e0aenul
radiologic al duvei.
A prin punc%ie se $ace decopriarea &n ca+ul sindroului de
!ipertensiune intracranian.
A introducerea edicaentelor citostatice" antibioticelor sau
serurilor iune &n spa%iul subara!noidian.
A scop aneste+icJ introducerea substan%elor aneste+iceA
ra!ianeste+ia.
A boli in$laatorii ale sisteului nervos central Feningite"
ence$aliteG" sclero+ ultipl" !eoragie subara!noidian"
tuori cerebrale.
A interven%ii c!irurgicale.
Locul punc(iei J
K punc%ia lobar" se e$ectuea+ &n spa%iul dintre vertebrele =
12
A /
1
sau /
4
A /
5
K punc%ia dorsal =6A=7
K punc%ia suboccipital.
K po+i%ia decubit lateral &n pat cu spatele la arginea patului"
coapsele $lectate pe abdoen" pieptul 1 spate de pisic2
K po+i%ie 'e+&nd pe asa de opera%ie sau de trataent cu
#inile pe coapse" capul &n !iper$le0ie.
K pacientul este en%inut &n aceste po+i%ii de asistenta
edical.
9unc%ia se $ace de c#tre edic ajutat de asistent.
3 edicul4
% sistenta J
A stabile'te locul punc%iei.
A $ace aneste+ia local.
A e0ecut punc%ia
A scoate andrenul.
A soar tensiunea /,B.
A retrage acul de punc%ie.
A &'i spal #nile" le de+in$ectea+.
A pregte'te locul punc%iei" de+in$ec%ie tip <<<.
A serve'te seringa cu aneste+ic" nu'ile c!irurgicale 'i
c#pul steril.
A de+in$ectea+ locul punc%iei.
A serve'te acul de punc%ie cu andrin.
A en%ine eprubetele pentru recoltarea lic!idului
A ulterior &ngrije'te 'i supraveg!ea+ pacientul
A pacientul st &n decubit dorsal" $r pern" 24 de ore.
A se supraveg!ea+ senele vitaleJ puls" 84" respira%ie.
%ccidenteJ
A sindro postpunc%ional.
A !eoragii
A dureri violente &n ebrele in$erioare
A contractura $e%ei" g#tului sau a unui ebru prin atingerea
duvei cervicale.
A 'ocul re$le0 E $oarte rar.
PUNC5I% %R/ICUL%R8
*efini(ieJ punc%ia articular repre+int reali+area unei counicri
instruentale &ntre cavitatea articular 'i ediul e0tern.
ScopJ A e6plorator%
A punerea &n eviden% a pre+en%ei lic!idului articular.
A recoltarea lic!idului articular &n vederea e0ainrii sale.
A terapeutic J
A evacuarea lic!idului.
A adinistrarea edicaentelor &n cavitatea articular.
Indica(iiJ A artrite acute sau cronice" !eartro+.
Contraindica(iiJ A procese in$laatorii teguentare &n +ona &n care urea+
punc%ia.
Locul punc(ieiJ A se punc%ionea+ ai $recvent genunc!iul" cotul" urul"
gle+na.
9unc%ia se $ace de ctre edic ajutat de 1A2 asistente.
3ediculJ
%sistentaJ
A alege locul punc%iei" +ona a0i de $luctuen%
A e$ectuea+ aneste+ia local
A a'a+ c&pul sub locul punc%iei
A e0ecut punc%ia" aspir lic!idul
A retrage acul de punc%ie
A &'i spal &inile" le de+in$ectea+
A pregte'te locul punc%iei" de+in$ec%ie tip <<
A serve'te seringa cu aneste+ic
A serve'te #nu'ile sterile" c#pul protector
A de+in$ectea+ locul punc%iei
A serve'te seringa cu acul de punc%ie
A colectea+ lic!idul &n vasul gradat" recoltea+ &n eprubete
A aplic pansaent copresiv la locul punc%iei" $i0at cu $a'
A aplic atele care s iobili+e+e articula%ia punc%ionat
A &ngrijire ulterioar a pacientului.
PUNC5I% 0S0%S8
*efini(ieJ punc%ia osoas repre+int crearea unei counicri &ntre ediul e0tern
'i +ona spongioas a osului" strbt&nd stratul su cortical" prin interediul unui ac.
ScopJ
A e0ploratorJ A recoltarea duvei pentru e0ainare.
A terapeuticJ E adinistrarea de edicaente" lic!ide
!idratante 'i nutritive.
Indica(iiJ boli !eatologice
Locul punc(ieiJ
A la nivelul oaselor super$iciale
A spina iliac posterosuperioar
A creasta iliac
A sternulA anubriul sau corpul
A aleolele tibiale
A calcaneul
A apo$i+ele spinoase" vertebrele lobare.
1-ecu(ia punc(ieiJ se $ace de ctre edic" ajutat de 1A2 asistente.
%ccidenteJ
A iediateJ
A punc%ie alb
A per$ora%ie ale organelor interne F ini" pl&niG
A $racturi
A pneuotora0
A
A tardiveJ
A !eatoae
A in$ec%ii ale osului
A tulburri de cre'tere la copii.
PUNC5I% #1<ICII URIN%R1
*efini(ie J A se reali+ea+ prin introducerea unui ac" pe cale transabdoinal" &n
interiorul ve+icii urinare.
ScopJ
A e6plorator
A prelevarea urinii direct din ve+ica urinar" $r pericolul
containrii sale
A injectarea de produse de contrast.
A terapeuticJ A evacuarea urinii &n ca+urile de reten%ie acut de urin.
Indica(iiJ
A stricturi uretrale sau !ipertro$ie de prostat
A trauatise uretrale ale vaginului.
Locul punc(ieiJ A pe linia edian abdoinal la 2 c deasupra si$i+ei
pubiene.
%ccidenteJ A punc%ie negativ
A !eoragie ve+ical
A astuparea acului cu $locoane de $ibrin sau %esuturi
A in$ec%ii postpunc%ionale
A $orarea de $istule urinare.
PUNC5I% 2UN*ULUI *1 S%C *0U6L%S
;ste o variant a punc%iei intraperitoneale.
ScopJ
A e6ploratorJ
A terapeuticJ
A colec%ii lic!idiene
A stabilirea naturii colec%iei Fpuroi" s&nge" ascitG
A evacuarea colec%iei de lic!id
A adinistrarea unor solu%ii edicaentoase
Indica(iiJ A suspiciune de sarcin e0trauterin
A colec%ii purulente
Locul punc(ieiJ A &n dreapta sau &n st#nga colului" punc%ia se e0ecut pe cale
vaginal.
Pre!tirea punc(iei4
A se a'a+ pacienta &n po+i%ia ginecologic pe asa
ginecologic.
A se $ace spltur vaginal cu solu%ie de peranganat de
potasiu.
Punc(ia se $ace de ctre edic asistat de ctre 1A2 asistente
3edicul4 7 introduce valvele vaginale
A prinde colul uterin cu pensa
A de+in$ectea+ $undul de sac posterior al vaginului
A $ace aneste+ia" punc%ia" aspir lic!idul
A retrage acul de punc%ie
A &ndeprtea+ pensa de prins colul 'i valvele vaginale.
%sistentaJ A &brac nu'i c!irurgicale sterile
A serve'te edicul cu pensa pentru prins colul uterin
A preia pensa de col" o $i0ea+ cu &na
A serve'te edicul cu taponul &bibat cu alcool iodat $i0at &n
porttapon
A o$er seringa cu aneste+ic" acul de punc%ie adaptat la seringa
de 20 l pentru punc%ie
A recoltea+ lic!id &n eprubet
A gole'te pe r#nd seringile.
PUNC5IIL1 .I0PSIC1
*efini(ie4 A repre+int introducerea unui ac de punc%ie &ntrAun organ
parenc!iatos pentru recoltarea unui $ragent de %esut. 9unc%ia se practic pe $icat"
splin" rinic!i" ganglioni li$atici" pl&ni" tuori solide.
Scop J A e0ploratorJ e0aenul !istopatologic al %esutului e0tras pentru stabilirea
diagnosticului.
I ndica(ii J A&bolnviri ale organelor ai sus en%ionateH se $ace pentru
con$irarea diagnosticului clinic sau pentru preci+area stadiului &bolnvirilor.
C ontraindica(ii J A diate+e !eoragice
A rinic!i unic
Locul punc(ieiJ
A punc%ia !epaticJ A $a%a anterioar sau lateral a $icatului pe linia
edian iediat.
A punc%ia septicJ A spa%iul -<<< sau <^ intercostal stg.
A punc%ia renalJ regiunea lobar" &n dreptul discului
intervertebral /
1
A/
2
la 8 c de linia edian.
A punc%ia ganglionar 'i a tuorilor solideJ asa ganglionar sau
tuoral.
P re!tirea punc(iei J A instruente 'i ateriale sterileJ 2A3 ace -iA
6ilveran (eng!ini.
9acientul este pregtit psi!ic.
Medicul alege locul punc%iei" $ace aneste+ia local" de+in$ectea+ local"
e0ecut punc%ia" aspir %esutul patologic" &ndeprtea+ acul de biopsie.
' sistenta pregte'te locul punc%iei" serve'te edicului seringa pentru
aneste+ie" serve'te acul de punc%ie" badijonea+ locul punc%iei 'i aplic pansaent
copresiv.
Pacientul este n!ri"it ulteriorJ r#ne &n decubit lateral drept 24 ore dup
punc%ia !epatic 'i &n decubit dorsal dup punc%ia splenic 'i renal.
(aterialele sunt pregtite 'i duse la laborator.
R1C0L/%R1% PR0*US1L0R .I0L06IC1 =I P%/0L06IC1
I mportan(a e-amenelor de laborator4
A copletea+ siptoatologia bolilor cu eleente obiective
A con$ir sau in$ir diagnosticul clinic" stabile'te evolu%ia
bolii"
A con$ir vindecarea
A senalea+ apari%ia unor coplica%ii
A perit depistarea bolnavilor 'i a purttorilor snto'i
Rolul asistenteiJ asistenta trebuie s respecte regulile urtoareJ
A orarul recoltrilor
A pregtirea psi!ic a bolnavului
A pregtirea $i+icA regi alientar" repaus la pat" a'e+area &n
po+i%ie corespun+toare &n $unc%ie de recoltare
A pregtirea aterialelor 'i a instruentelor necesare
recoltrii
A e$ectuarea te!nicii propriuA+ise
A copletarea iediat 'i corect a buletinului de anali+J
R1C0L/%R1% SIN61LUI
S*ngele se recoltea+ pentru e0aeneJ
A !eatologice
A bacteriologice
A para+itologice
A serologice
1ecoltarea se $ace prinJ
A &n%epare Fpulpa degetului" lobul urec!ii" $a%a plantar a
!alucelui
A punc%ie venoas
A punc%ie arterial
R1C0L/%R1% SIN61LUI C%PIL%R P1N/RU 1>%31N1
$13%/0L06IC1
Pre!tireJ aterialeJ
A de protec%ieJ A nu'i de cauciuc
A sterileJ ace" tapoane de vat
A nesterileJ tav edical curat" caer ued" lae uscate"
curate" degresate " 'le$uite" pipete 9otain.
1-ecu(ieJ A se $ace asepsia pielii degetului inelar sau ediu cu un tapon
cu alcool 90 grade
A cu o i'care brusc se &n%eap pielea pulpei degetului &n
partea lateral a e0treit%ii" perpendicular pe straturile
cutanate
A se 'terge cu un tapon uscat pria pictur" se las s se
$ore+e o alt pictur de s#nge din care se recoltea+ cu
pipeta sau laa
A se 'terge cu un tapon cu alcool.
Pre!tirea produsului pentru laborator7 efectuarea frotiuluiJ
A la e0treitatea unei lae se pune o pictur de 3A4
diaetru
A se a'a+ o lael cu arginile 'le$uite &n ung!i de 45 grade cu
laa
A laela se trage ctre partea liber a laei" pstr&nd aceea'i
&nclina%ie 'i antren#nd toat pictura $r s o $ragente+e
A se agit laa pentru uscare
A se etic!etea+ 'i se triite la laborator.
R1C0L/%R1% SIN61LUI #1N0S P1N/RU
1>%31N1L1 $13%/0L06IC1
#ite+a de sedimentare a &ematiilor (#S$) 7 rapiditatea cu care se
produce depunerea eleentelor $igurate.
/ regtirea pentru V!H J
A aterialeJ A sterileJ
A sering de 2 l uscat
A solu%ie de citrat de *a 3"8P
A ace pentru punc%ia venoas
A nesterileJ
A stativ 'i pipete Destergreen
A pernu%a" u'aa" eprubete" tvi% renal" garou" vat
A solu%ii de+in$ectanteJ alcool 70 grade
/ regtirea produsului pentru laborator%
A se copletea+ buletinul
A se etic!etea+ produsul
A se aspir cu pipeta Destergreen p&n la grada%ia 200 'i se
a'a+ &n stativ pe dopul de cauciuc" &n po+i%ie strict vertical.
$ematocrit ($tc)J A se $ace prin punc%ie venoas. 6e recoltea+ 2 l de
s#nge pe cristale de ;=84 F acid diainotatraacetic 1P G.
Re+isten(a !lobular4
A se recoltea+ s#ngele pentru ob%inerea globulelor ro'ii
A se evit !eoli+a 'i coagularea s&ngelui
A s&ngele recoltat se agit u'or tip de 5A10 inute cu i'cri
circulare
A s#ngele se de$ibrilea+ 'i nu se ai coagulea+
A se triite iediat la laborator.
$emoleuco!rama4
A se &n%eap pulpa degetuluiJ
A eritrociteA 4"5A5"5 il.N
3
E brba%i" 4"2A 4"8 il.N
3
A $eei
A reticulociteJ 10A15P
A !eoglobin 15 ??2 gN100lA brba%i" 13 ??1 gN100lA $eei
A leucocite 4200A8000N cub din careJ
A polinucleare neutro$ile nesegentateJ 0A5 P
R1C0L /%R1% SIN61LUI P1N/RU 1>%31N1
.I0C$I3IC1
E 6e e$ectuea+ prin punc%ie venoas" diinea%a" bolnavul $iind I_ jeuneI.
E 6e recoltea+ 5A10 l s#nge siplu" pentru a deterinaJ
uree sanguin 5A10 l p.v 0"20A0"40 grN1000 l
acidul uric 2A6 g P
creatinin 0"6A1"20 g P
bilirubin 8 Y 0"6A1 g P
= Y 0"1A0"4 g P
colesterol 1"80A2"80 gr `
lipemie 600A800 gP
teste de
disproteinemie
8aXataA4raAnegativ
B.8Sol Y 0A4 u (/
&os&ataz alcalin
?n67
4
Y 0A8 u 6.
2A4 u 5odansXS
transaminaz 8@7 Y 2A20 ui
8@9 Y 2A16 ui
amilaz 8A32 uD FDolgeut!
G electro&orez 9r.t. Y 75Ja10 gr P
4l Y 40A50 g P
@l Y 20P F4N@ Y 1"5A
2G
?1 Y 4 ?2 Y 8
2elul anali+ei4 3odul de prelevare Interpretarea re+ultatelor
?Y 12 ??Y 16A18P
calcemie 9A12 gPH 4"5A5"5 ;bNl
sideremie rezerv
alcalin
recoltare direct &n
eprubet cu ac de platin
5A10 l s#nge
&n sticlu%e
!eparinate
14 E 28 olN/
58A65 vol. P
ionograma
sanguin
*a
V
Y137A152
;bNl.
:
V
Y 3"8A5"4
;bNl. ,<
E
Y 94A
111 ;bNl. ,a
VV
Y glicemia 2 l s#ngeN$lorur *a 4 g 0"80A1"20 gr `
&ibrinogen 0"5 l citrat de *a 3"8P 'i
4"5 l s#nge 200A400 gP
timp de
protrombin 0"5 l o0alat de :
4"5 l s#nge piiJ 8.cuicX Y 12IA
14I 8..oRell Y1d30IA2d30I
R160L/%R1% SIN61LUI P1N/RU 1>%31N1
S1R0L06I61
;0aenele serologice relev pre+en%a sau absen%a anticorpilor &n serul bolnavului.
4ceste e0aene se utili+ea+ pentru diagnosticarea bolilor in$ec%ioase Fti$os
e0anteatic" $ebr ti$oid" si$ilisG.
Becoltarea s#ngelui se $ace prin punc%ie venoas" direct &n eprubet F$r seringG"
&ntrAo cantitate de 5A10 l. 6erul ne!eoli+at are o culoare glbuie" cel !eoli+at este
ro+.
K B.DeillA)eli0 A pentru diagnosticul ti$osului e0anteatic.
K B. de precipitare sau $loculare caJ ,itoc!ol" :a!n" (einiXe 'i B. de
icro$loculare pe la -=B/ E &n diagnosticul si$ilisului.
K B. de $i0are a copleentului B. 5ordetADasserann" pentru
diagnosticul si$ilisului.
K =o+area antistreptoli+inelor 7 F46/7G E diagnosticarea B44 E
scarlatin
K B. DalerABose E diagnosticarea 9.B. Fpoliartrita reuatoidG
K B. de !eaglutinare" !eaglutinoin!ibare E diagnosticarea unor
viro+e
K B. Didal 'i aglutinarea I-iI E &n diagnosticul $ebrei ti$oide 'i
parati$oide
R1C0L/%R1% SIN61LUI P1N/RU 1>%31N
.%C/1RI0L06IC ' $130CUL/UR%
*efini(ieJ .eocultura &nsean introducerea s#ngelui pe un ediu de cultur
pentru e0aen bacteriologic
ScopJ descoperirea bacteriilor atunci c#nd se suspectea+J o septiceie o
bacterieieJ $ebr ti$oid" brucelo+" endocardit align subacut
Pre!tire4
K materiale de protecie ) asc de ti$on" nu'i sterile
K sering a 20 c
3
K edii de cultur% bulion citrat"gelo+ seilic!id
1-ecu(ie4 4sistenta
E &brac nu'i sterileH
E a'ea+ c#pul sterilH
E asepti+ea+ regiunea cu iodH
E ia seringa 'i e$ectuea+ punc%ia venoasH
E aspir 20 l de s#ngeH
E retrage seringaH
E &ns#n%ea+J 2 l &n eprubeta cu gluco+" 10 l &n bulionul citratH
Pre!tirea produsului pentru laborator4
A se etic!etea+ cu data" ora" teperatura
A se triit iediat la laborator 'i se pun la terostat la 37Z,H
A se notea+ &n )7 data 'i nuele persoanei care a recoltat.
R1C0L/%R1% SIN61LUI #1N0S CU SIS/13UL
#%CU/%IN1R
%vanta"e4 M >tili+area acestei etode de prelevare asigurJ
E con$ortul pacientuluiH
E calitatea probei de s#ngeH
E securitatea personalului edical.
Pre!tire4
M (ateriale
A !older E un tub de aterial plastic care pre+int la partea
superioar aboul la care se ata'ea+ acul de punc%ie prin
&n$iletare" iar la partea in$erioar dou aripioareH
A acul de punc%ieH
A tuburi vacuutainerH
A ateriale necesare
9regtirea psi!ic a pacientului.
;0ecu%ieJ <de ca &n alte recoltri.
ngrijirea pacientului dup te!nicJ aceea'i ca la punc%ia venoas.
*1 =/IU/4
8uburile vacuutainer se utili+ea+ &n $unc%ie de codul de culoare al dopului
de cauciuc ast$elJ
M Rou i portocaliuJ pentru c!iie clinic
K teste de disproteineieH
K electroli+" transaina+e" aila+eie" $os$ata+" uree sanguin"
gliceie"
K acid uric" creatinin" bilirubineie" calceie" $os$oreie" sidereie"
lipeie" re+erv alcalin" iunogra" protein I,I reactiv. /ate0"
.elicobacterH
K antigen 4ustraliaH
K DalerABose" B!." @rup sanguin
K 46/7" B5D
M Ne!ru4 seditainer pentru deterinarea -6.Aului
M .leu4 pentru deterinri de coagulare
K $ibrinogenH
K tip de protrobin
M 3ov4 pentru deterinri !eatologice
K ;=84A:
3
K !eatocrit" !eoleucogra F./@G cu $orul leucocitarH
K indici eritrocitari volu eritrocitar ediu F-;(G" !eoglobina
eritrocitar edie F.;(G" concentra%ie edie de !eoglobin
F,.;(GH
K re+isten% globularH
M #erde4 vacuutainer cu litiu !eparin pentru anali+e bioc!iice.
*1/1R3IN%R1% 6LIC13I1I 20L0SIN* /1S/1L1
R1%C/I#1
L deterinarea gliceiei se ai poate $ace $olosind testele reactive"
bandelete sau stripsuriH
L substan%ele c!iice ipriate deterin sc!ibarea culorii c#nd vin &n
contact cu +a!rulH
L pictura de s#nge se a'ea+ &n centrul +onei onoA sau bicoloreH
L depunerea picturii se $ace prin atingerea u'oar a captului reactiv al
bandeleteiH
L se evit $recarea pulpei degetului de bandeletH
L ndeprtarea s#ngelui se $ace di$eritJ
L pacien%ii &'i pot testa singuri gliceia $olosind aparate cu a$i'aj
electronic" care arat cu rapiditate 'i preci+ie valoarea gliceiei.
R1C0L/%R1% 1>SU*%/ULUI 2%RIN6I%N
*efini(ie4 ;0sudatul $aringian este un lic!id re+ultat &n ura unui proces
in$laator $aringian.
Scop4 F e6plorator
A depistarea gerenilor patogeni de la nivelul $aringelui &n vederea
trataentuluiH
A depistarea persoanelor sntoase purttoare de gereni
Pre!tirea4
A ateriale E asca de ti$on5
A sterileE spatula lingual
A eprubet cu tapon $aringian sau ans de platin
A eprubete edii de cultur
M 9acientul este pregtit psihic i &izic.
M 1-ecu(ie4
A se recoltea+ &nainte de adinistrarea antibioticelor sau sul$aidelorH
A asistenta se spal pe #ini 'i se de+in$ectea+ cu alcoolH
A &'i pune asca de protec%ieH
A invit pacientul s desc!id gura 'i inspectea+ $undul g#tului
A desc!ide eprubeta cu taponul $aringianH
A cu taponul $aringian 'terge viguros depo+itul de pe $aringe 'i aigA
dale" de+lipe'te o por%iune din $alsele ebrane Fc#nd este ca+ulG.
R1C0L/%R1% S1CR15I1I N%<%L1) 0/IC1 =I 0CUL%R1
Recoltarea secre(iei na+ale4
A se $ace cu un tapon ai sub%ire $i0at pe un porttapon de s#r
u'or &ndoit" cu care se poate ptrunde &n na+oA$aringeH
A pentru e0ainri virusologice" recoltarea se $ace $ie prin su$larea
puternic a nasului &ntrAo cutie 9etri steril" $ie prin splare na+oA
$aringian.
1-ecu(ie4 E recoltarea se $ace diinea%a" dup tre+irea pacientului.
Recoltarea secre(iei otice4 E se $ace cu taponul" sub control vi+ual FotoscopG"
din conductul auditiv e0tern.
Recoltarea secre(iei oculare4
in$ec%iile oculare care necesit e0aen bacteriologicH
secre%ia din conjunctivite 'i dacriocistite se recoltea+ cu tapon sterilH
colec%iile purulenteH
uoarea apoas a caerei anterioare.
R1C0L/%R1% SPU/1I
*efini(ie4 6puta este un produs ce repre+int totalitatea secre%iilor ce se
e0pul+ea+ din cile respiratorii prin tuse.
Scop4 M e0plorator E pentru e0plorri acroscopice" citologice" bacteriologice"
para+itologice" &n vederea stabilirii diagnosticului.
Pre!tire4 M ateriale
A sterile% E cutie 9etri" pa!ar conicH scuiptoare special
A nesterile% E pa!ar cu ap) 'erve%ele sau batiste de unic &ntrebuin%are.
1-ecu(ie4
E i se o$er pa!arul cu ap ca sA'i clteasc gura 'i $aringeleH
E i se o$er vasul de colectare" &n $unc%ie de e0aenul cerutH
E se solicit pacientului s e0pectore+e dup un e$ort de tuseH
E se colectea+ sputa atinal sau adunat din 24 !.
Recoltarea sputei prin frotiu farin!ian i larin!ian
K se ue+e'te taponul de vat cu ap distilat sterilH
K se apas liba cu spatulaH
K se introduce taponul &n $aringe cer#nd pacientului s tu'easc
K sputa eliinat se prinde pe taponul de vat care se introduce
iediat &n eprubeta sterilH
K $rotiul laringian se recoltea+ de edic ptrun+#nd cu taponul &n
laringe sub control laringoscopic.
Recoltarea sputei prin spltur !astric
K se introduce sonda F;in!orn sau )auc!erG" &n stoac" diinea%a" pe
ne#ncateH
K se introduc prin sond 200 l ap distilat" bicarbonatat" cldu%"
care este evacuat iediat sau e0tras cu seringaH
K lic!idul recoltat se triite iediat la laborator" pentru c gerenii
cuta%i pot $i distru'i dac stau ai ult tip &n contact cu ediul
acid al sucului gastricH
Recoltarea sputei prin spltur bronic
K se utili+ea+ la pacien%ii cu 85, care nu e0pectorea+H
K se pun &n eviden% bacili &ncapsula%i &n subucoas" care nu apar &n
od obi'nuit &n sputH
K se introduc &n recipientul de aerosoli 5 l ser $i+iologic sau 4 l
solu%ie teo$ilin 3P cu un l solu%ie de stricnin 1` pe care
pacientul o in!alea+
K dup aspira%ii" pacientul &ncepe s tu'easc c!iar dac nu a tu'it
anteriorH
K sputa e0pectorat se recoltea+ &ntrAun vas steril" recoltarea se repet
+ilnic" &n urtoarele 4 +ile" &n vase separate.
Scop4 F e6plorator
R1C0L/%R1% URIN1I
E in$orea+ asupra strii $unc%ionale a rinic!ilor" c#t 'i a &ntregului organis.
Pre!tire4F materiale% urinar sau plosc" ateriale pentru toaleta organelor
genitale e0terneH eprubete" pregtire $i+ic 'i psi!ic
1-ecu(ie4
M recoltarea urinei pentru un e6amen sumar%
A din urina ob%inut se triite un e'antion de 100A150 lH
M recoltarea urinei pentru urocultur la .umtatea miciunii%
A urocultura stabile'te pre+en%a bacteriilor &n urinH
A se recoltea+ urina de diinea%
A &nainte de &nceperea trataentului cu antibiotice" se spal #inile cu
aten%ie 'i se usuc cu prosop curatH
A pria cantitate de urin eis" apro0iativ 50 l" se eliin la
toalet sau &n ba+inet" apoi $r s se &ntrerup jetul urinar se
recoltea+ apro0iativ 5 l urin &ntrAo eprubet sterilH
A se recoltea+ &n eprubet steril
A se transport la laborator sau se &ns#n%ea+ direct pe ediul de
cultur 'i se introduce la terostatH
M recoltarea urinei prin sonda. vezical% se utili+ea+ atunci c#nd recoltarea la
jutatea ic%iunii nu este posibil 'i c#nd punc%ia ve+ical nu este doritH
M recoltarea urinei prin puncie vezical% se $ace nuai &n ca+ deJ ve+ic plin"
c#nd nu se poate recolta urina la jutatea ic%iunii sau prin sondaj ve+ical.
R1C0L/%R1% #8RS8/URIL0R
*efini(ie4 -rstura A con%inut gastric care se eliin spontan" de obicei &n
a$ec%iuni digestive" dar 'i &n alte a$ec%iuni Falcoolis" !ipertensiune intracranianG.
Scop4 F e6plorator E se $ac e0ainri acroscopice" bacteriologice" c!iice
pentru stabilirea diagnosticului
Pre!tire4 F materiale %dou tvi%e curate 'i uscateH pa!ar cu solu%ie aroatH
pregtire $i+ic 'i psi!ic a pacientului.
1-ecu(ie4
A se &ndeprtea+ prote+a dentarH
A asistenta sus%ine tvi%a renalH
A sprijin $runtea bolnavuluiH
A dup vrstur se &ndeprtea+ tvi%aH
A i se o$er pa!arul cu ap sA'i clteasc gura
9n!ri"irea ulterioar a pacientului
A se 'terge gura pacientuluiH
A se &ndeprtea+ aterialele $olositeH
A se a'ea+ pacientul &n pat H
A se supraveg!ea+ pacientul &n continuare.
Pre!tirea produsului pentru e-amen de laborator
E se copletea+ buletinul de recoltareH
E se triite produsul la laborator.
R1C0L/%R1% 3%/1RIIL0R 21C%L1
*efini(ie4 E 6caun A resturile alientare supuse procesului de digestie" eliinate
din organis prin actul de$eca%iei.
Scop4 M e6plorator
A depistarea unor gereni patogeni Fe0. bacteriologice" bioc!iA
ice" para+itologiceG
A depistarea unor purttori snto'i de geeni
Pre!tire4 F materiale
A tav edical" plosc steril" tub recoltatorH
A sond *\laton nr. 16A18" purgativ salinH
A eprubete cu edii de culturH
A ateriale pentru toaleta perinealH
A u'aa" ale+" lap ce spirt" c!ibrituriH
A pregtire psi!ic 'i $i+ic.
1-ecu(ie4
K recoltare din scaun spontan sau provocatH
K recoltare direct din rectH
K recoltarea la copiiJ
A se $ace cu sonda *\latonH
K recoltarea pentru ou de para+i%iJ
A se poate $ace prin raclare cu o spatul sau cu o bag!et
A raclarea se $ace la 2A3 ore dup culcare sau diinea%a
devreeH
R1C0L/%R1% LIC$I*ULUI C12%L0R%$I*I%N
*efini(ie4 E /,B este un produs de secre%ie al ple0urilor coroide la nivelul
ventriculului <-" cu rol de protec%ie a 6*," cu rol nutritiv 'i e0cretor" care circul &n
spa%iul subara!noidian.
6copJ M&n diagnosticul neuroin$ec%iilor 'i !eoragiilor eningiene" &n a$ec%iuni
neurologice 'i neuroc!irurgicale" al strilor coatoase.
1-ecu(ie4
K recoltarea se e0ecut pe ne#ncate" prin punc%ie lobar suboccipital
sau ventricularH
K la pacien%ii cu stare general alterat se e0ecut. &n decubit lateral
pentru a evita lipotiiaH
K te!nica de punc%ionare 'i prelevare va $i strict asepticH
K se observ presiunea de scurgere sau se soar tensiunea cu
anoetru ,laudeH
K se e0trag 10A20 l /,B Fdup scurgerea c#torva picturiGH
K lic!idul se reparti+ea+ &n ai ulte eprubete sterile Fpentru di$erite
e0ainriGH E apro0iativ 4 l &n $iecare eprubetH
K se $ac e0ainriJ
? citologice Fsurarea eleentel
or celulareN
3
J li$ocite" polinuclea
re"
eo+ino$ile" atipii celulareGH
A bacteriologice A 5: 'i al%i gereniH
A serologice A si$ilisul 6*,H
A biochimice
LCR Y solu%ie apoas" bogat salin" lipede ca apa de st#ncH
? volum% 100A150 H = Y1005A1009H p. Y 7"4A7"5
L tensiunea% 10A20 c ap &n decubit lateral
20A25 c ap &n po+i%ie 'e+#nd
0Asuboccipital
0A5 c ap la sugari
5A15 c ap la copii
#alori normale ale constituen(ilor c&imiei4
E albuinora!ie Y 20A60 gP E ,a
VV
Y 4"5A5"5 g P
B. 9andS" *one 4pelt
E glicora!ia Y 50A60 gP E (g
VV
Y 3A3"5 gP
E clorora!ia Y 700A760 gP E *a
V
Y 300A350 g
P
E a+ot total Y 15A30 g P E :
V
Y 12A17 gP
E creatinin Y 0"5A1 g P E ,l
A
Y 420A450 g
P E acid lactic Y 10A25 g P E 9 ineral Y1"2A2 g P
R1C0L/%R1% S1CR15IIL0R PURUL1N/1
*efini(ie
6ecre%iile purulente se recoltea+ de pe supra$a%a teguentelor" din plgi
supurate" ulcera%ii" organele genitale" conjunctiva ocular" le+iuni ale cavit%ii bucale 'i
din conductul auditiv e0tern.
Scop4 F e6plorator
A depistarea $lorei icrobiene generatoare 'i e$ectuarea
antibiograeiH
M terapeutic
A evacuarea 'i tratarea colec%iilor purulente.
Pre!tire4 <de alte recoltri.
Recoltarea din ve+icule) pustule) ulcera(ii
A se cur% 'i se de+in$ectea+ supra$a%a ve+iculelor" pustulelor"
ulcera%iilorH
A se sterili+ea+ ansa prin &ncl+ire la ro'u 'i se a'teapt s se
rceascH
A se recoltea+ o ic por%iune de puroi" de sub crust sau de la
arginea ulcera%iilorH
A aterialul recoltat se trece pe o la de sticl sterilH
A se e$ectuea+ $rotiu.
Recoltarea din papule) noduli sau alte le+iuni inflamatoare
A se de+in$ectea+ teguentele cu tinctur. de iodH
A se punc%ionea+ regiunea cu un ac steril ontat la seringH
A se plib acul &n teren &n ai ulte direc%ii p#n se ob%ine
sero+itate la aspirareH
A se spal seringa cu ser $i+iologic sau ediu de culturH
A se introduce lic!idul &ntrAo eprubet steril 'i se &nc!ide cu
dopul" dup $labare.
R1C0L/%R1% S1CR15IL0R #%6IN%L1
*efini(ie4 6ecre%ia vaginal repre+int un transsudat al ucoasei vaginale.
Pre!tire4 <de alte recoltri V laele de sticl.
1-ecu(ie4
A se &ndeprtea+ labiile ari 'i iciH
A se recoltea+ cu ansa sau cu taponul $i0at &n porttapon din
urtoarele locuri Jori$iciul glandelor 5artolinH ori$iciul colului
uterinH eatul urinarH
A recoltarea se $ace cu valve 'i specule sterile" evit#nd atingerea
vulvei sau a pere%ilor vaginuluiH
A se e$ectuea+ c#te dou $rotiuri pentru $iecare produs recoltat
pentru e0aen citologic" iar pentru e0aenul bacteriologic se
recoltea+ cu ansa din eprubeta sterilH
A la $eti%e" se recoltea+ cu ansa" iar &n ca+ de suspiciune de di$terie
vulvar se prelevea+ trei tapoaneJ vaginal" na+al" $aringian.
Interpretarea e-amenului
/a e0aenul icroscopic" apar patru iaginiJ
o tipul # A epitelii 'i lactobacili Fsecre%ie noralGH
o tipul ## A epitelii" lactobacili" rari bacili graAnegativi sau
leucociteH
o tipul ### A epitelii" $oarte rari lactobacili" $oarte $recven%i bacili
graAnegativi" coci graApo+itivi 'i negativi" $recvente leucocite
o tipul #V A rare epitelii" lactobacili absen%i" $oarte $recvente
leucocite" $oarte abundent $lor i0t" 8ric!oonas pre+ent.
S0N*%:1) SP8L8/URI) CLIS31
*efini(ie4 6ondajul repre+int introducerea unei sonde sau cateter din etal"
cauciuc sau aterial plastic" prin cile naturale" &ntrAo cavitate natural a organisului.
Scop4 F e6plorator
A recoltarea produselor cavit%ii sondate &n vederea e$ecturii
e0aenelor de laboratorH
M terapeutic
A evacuarea con%inutului cavit%ii sondateH
A introducerea unor substan%e edicaentoaseH
A !idratareH
A alientareH
A cur%irea cavit%ii de substan%e duntoare organisului
Rolul asistentei
K respectarea unei asepsii per$ecte
K pregtirea psi!ic a bolnavului
K sonda se va lubri$ia sau uda" dup ca+" pentru a u'ura &naintarea"
K &n ca+ul splturilor" cantitatea lic!idului introdus trebuie s $ie
&ntotdeauna ai ic dec#t capacitatea cavit%ii organului splatH
K este inter+is introducerea lic!idului de spltur sub presiune
K con%inutul evacuat prin sondaje sau splturi se pstrea+ Fpentru
anali+G
K sondajele 'i splturile vor $i notate &n $oaia de observa%ie &nso%ite de
nuele persoanei care leAa e$ectuat
K eventualele gre'eli coise cu oca+ia sondajului 'i splturii vor $i
raportate
/IPURI *1 S0N*1
<. =entru ali#entaia enteral artificial
K Sonda naso7!astric E indicat &n alientarea de scurt durat" c#nd nu
e0ist risc iportant de in!alare
K Sonda naso7duodenal i naso7"e"unal E indicat &n nutri%ia de durat
scurt" &n risc ajor de in!alare sau tulburri de evacuare ale stoacului
Fpacien%i cu tulburri de con'tien%" 4-, etc.G.
K 6astrostomie endoscopic percutanat E indicat &n alienta%ia enterat
de durat lung.
K :e"unostomie endoscopic percutanat E indicat &n alienta%ia enterat
de durat lung cu risc ajor de in!ala%ie" $r interven%ie c!irurgical.
<<. Sonde gastroduodeoale E Fadesea nuite sonde !astriceG sunt utili+ate
pentru urtoarele scopuriJ
A prelevarea lic!idului gastric &n scop diagnosticH
A evacuarea sau aspirarea lic!idului gastric sau a s#ngeluiH
A evacuarea aerului sau ga+ului dup o reaniare cu ventila%ie prin ascH
A evacuarea con%inutului gastric &nainte de aneste+ie &n interven%ia
c!irurgical de urgen%H
A evacuarea stoacului dup absorb%ie oral de substan%e to0ice
A sonda de alienta%ie gastric sau duodenal la pacien%ii cu 4-,.
*ipuri de sonde gastroduodenale%
o pentru utilizarea de scurt durat =9-, sau cauciucGH
o pentru utilizare de lung duratJE din aterial sintetic Fpoliuretan"
siliconG
M sondele sunt lungi de 75A120 c cu diaetru de 8A12 c! pe scara ,!arriere
F1c! Y 1"3 G pentru alienta%ie" de 12A15 c! pentru evacuare 'i spltur" iar pentru
spltur gastric de 30 c!.
<<<. onde de co#presiune esofagiene
o $olosite pentru oprirea !eoragei produse de varicele eso$agiene
sau a !eoragiei gastrice Fsonda 5laXeore A cu dou balona'e 'i
trei desc!ideriH sonda /intonG
Complica(ii4
A as$i0ie
A pneuopatie de in!ala%ieH
A ruptur de eso$ag" a cardieiH
A ulcer de copresiune al eso$agului cu risc de eso$agit.
<-. Sondele intestinului subire
A lungie de 120A300 cH
A con$ec%ionate din cauciuc sau aterial plastic"
A $olosite pentru alienta%ie" decopresiune 'i eliberarea luenului
intestinalH
tipuri% E sonda (illerA4bbott E cu luen dublu" balona' distal" lungie de 31 c
F12A18 c!GH sonda ;udelH etc.
-. Sonde ve<icale
E instalate n scop E diagnostic" terapeutic Ftipuri E sonde pentru evacuare
siplJ *\latonH (ercierG
S0N*%:UL 6%S/RIC
*efini(ie4 6ondajul sau tubajul gastric repre+int introducerea unui tub de
cauciuc E sonda gastric )auc!er sau ;in!orn prin $aringe 'i eso$ag &n stoac.
Scop4 F e6plorator
o recoltarea con%inutului stoacal
o pentru studierea $unc%iei evacuatoare a stoaculuiH
M terapeutic
o evacuarea con%inutului stoacal to0icH
o cur%irea ucoasei de e0sudate 'i substan%e strine depuseH
o !idratarea 'i alientarea bolnavuluiH
o introducerea unor substan%e edicaentoase.
Indica(ii4 E &n gastritele acute sau cronice" boala ulceroas.
Pre!tiri F materiale4 de protec%ieJ 'or%uri din cauciuc sau din aterial plasticH
u'aa 'i ale+H prosoapeH sonda )auc!er sau ;in!ornH 2 seringi de 20 lH casolet cu
nu'i de cauciucH eprubeteH tvi% renalH recipient pentru colectareHedicaente.
Pre!tire4 pregtirea psi!ic 'i $i+ic a pacientului.
1-ecu(ie4
o asistenta se spal cu ap 'i spunH
o &brac 'ortul de cauciucH
o &'i pune nu'ile sterileH
o ue+e'te sonda pentru a $avori+a alunecarea prin $aringe 'i eso$agH
o se a'ea+ &n dreapta bolnavului 'i &i $i0ea+ capul cu #na st#ng
o prinde cu #na dreapt e0treitatea rotunjit a sondei ca pe un creionH o
cere pacientului s desc!id larg gura" s respire ad#nc 'i introduce captul
sondei pana la peretele posterior al $aringelui" c#t ai aproape
de rdcina libii" invit#nd bolnavul s &ng!itH
o introduce sonda &n eso$ag 'i este &pins u'or spre stoac F40A50 cGH
o veri$ic pre+enta sondei &n stoac prin aspirarea con%inutului stoacal
cu ajutorul seringii 'i $i0ea+ sondaH
o a'ea+ la e0treitatea liber a sondei balonul ;rleneSer sau aspir
sucul gastric cu seringaH
o e0trage sonda printrAo i'care !otr#t" cu prudent" dup copriarea
ei cu o pens !eostatic pentru a &piedica scurgerea con%inutului &n
$aringe Fde unde ar putea $i aspirat de pacientGH
o gole'te con%inutul sondei &n vasul colectorH
9n!ri"irea ulterioar a pacientului E <de ca &n alte anevre.
Pre!tirea produsului pentru e-amenul de laborator E <de ca &n alte
anevre.
%ccidente
A grea% 'i vrsturi
A tuse" !ipereia $e%ei" apoi ciano+a" se &ndeprtea+ sondaH
A bron!opneuonii de aspira%ie.
IN/R0*UC1R1% S0N*1I .L%O130R1
9entru copresia segentar a eso$agului 'i a cardiei &n vederea unui taA
ponaent eso$agian se $olosesc. ai ulte tipuri de sonde" dintre care cea ai utili+at
este sonda 5laXeore.
Scop4 E reali+area !eosta+ei &n .=6" varice eso$agiene
Pre!tiri4 F materiale sterile
sonda 5laXeore cu dublu balona'H
sond gastric" laringoscopH seringi
de 20 lH
pense !eostaticeH copreseH
E nesterile
A aparat de aspira%ieH
A vas colector
E edicaente
A solu%ie novocainH cocain pentru aneste+ieH
A substan% lubri$iant.
Pacient4 pregtire $i+ic 'i psi!ic.
1-ecu(ie4
A se introduce sonda endona+al"Ese u$l balona'ul gastric cu 200A250 l
aerH
A se trage sonda ast$el ca balona'ul s $ie &n dreptul jonc%iunii esoAcardialeH
A se $i0ea+ la ori$iciul na+al printrAun siste de prindere Fgulera'GH
A se u$l balona'ul eso$agian 60A80 l aerH
A se aspir con%inutul sondeiH
A se ata'ea+ sonda la punga colectoare care va $i situat decliv Fsi$onajGH
A se veri$ic peranent presiunea din balona'e F50 E 60 .gG
A se supraveg!ea+ $i0area" pereabilitatea sondei" 84 'i pulsulH
S0N*%:UL *U0*1N%L
*efini(ie4 6ondajul sau tubajul duodenal const din introducerea unei sonde
;in!orn dincolo de pilor" reali+#nd o counicare &ntre duoden 'i ediul e0terior.
!cop% F e6plorator
M terapeutic
M alimentaie arti&icial
6eneralit(i
A se pot locali+a procesele patologice !epatobiliare"
A anali+a sucului pancreatic urre'te do+area $eren%ilor din
con%inutul lui
A recoltarea sucului pancreatic se $ace prin tubajul duodenal.
Pre!tiri4 -e+i sondajul gastric.
Pacient4 pregtire psi!ic 'i $i+ic.
1-ecu(ia4 -e+i sondajul gastric.
S0N*%:UL #1<IC%L
*efini(ie4 9rin sondaj ve+ical se &n%elege introducerea unui instruent tubular
Fsond sau cateterG prin uretr &n ve+ica urinar" reali+#nd ast$el o counica%ie
instruental &ntre interiorul ve+icii 'i ediul e0tern.
Scop4
M e6plorator
A recoltarea urinii pentru e0aen de laboratorH
A depistarea unor odi$icri patologice ale uretrei 'i ve+icii urinareH
M terapeutic
A evacuarea con%inutului Fc#nd aceasta nu se $ace spontanGH
A e0ecutarea unor procedee terapeutice prin sond.
SONDAL4C V2HICAC CA %2M2I
Pre!tiri4 M materialeJu'aa 'i nu'i sterile de cauciucH dou sonde lungi de
apro0iativ 15 c cu v#r$ul u'or &ndoi coplet rotunjit av#nd unaAdou ori$icii laterale
aproape de v#r$H 1A2 eprubete pentru urocultur" edii de culturH edicaente Fulei de
para$in steril 'i o0icianur de ercur 1N5000
M pacienta E se pregte'te $i+ic 'i psi!ic.
1-ecu(ie4
A sondajul se e$ectuea+ &n condi%ii asepsie
A se eviden%ia+ eatul urinarH
A se de+in$ectea+ cu o0icianur de ercur ori$iciul uretral de sus &n jos
&n direc%ia anusuluiH
A se lubri$ia+ sonda cu ulei sterilH
A orientat cu v#r$ul &n sus" sonda se introduce &n uretr 4A5 cH
A paralel cu &naintarea sondei" e0treitatea acesteia va $i cobor#t
printrAo i'care &n $or de arc pentru aAi u'ura trecerea &n ve+icH
A priele picturi se ias s se scurg &n tvi%a renal" apoi &n
recipientele pregtite &n $unc%ie de scop sau &ntrAun recipient de
colectareH
A se e0trage sonda se $ace dup pensarea ori$iciului e0tern.
9n!ri"irea ulterioar a pacientei
A se e$ectuea+ toaleta regiunii vulvareH
A se &brac 'i se a'ea+ cood &n patH
A se va supraveg!ea &n continuare"
A se notea+ &n )7
SONDAL4C V2HICAC CA ?J1?AA
Pre!tiri4 ide ca la sondajul ve+ical la $eei
A se a'ea+ pacientul &n decubit dorsal cu picioarele &ntinse 'i u'or
deprtateH
A se $ace toaleta organelor genitaleH
A sub ba+in se a'ea+ o pern tare" u'aaua 'i ale+aH
A se a'ea+ tvi%a renal &ntre coapse
1-ecu(ie
K asistenta &brac nu'i de cauciucH
K alege sonda 'i o lubri$ia+H
K de+in$ectea+ eatul urinar cu ser $i+iologic 'i o0icianur de
ercurH
K &ntre degetele inelar 'i ic ale #inii drepte prinde e0treitatea
liber a sondei 'i cu ajutorul unei pense sterilese apuc sondaH
K se introduce v#r$ul sondei &n eat 'i se &pinge u'or cu pensa" &n
tip ce cu #na st#ng &ntinde penisul c#t ai bine" pentru ca s
dispar cutele transversale ale ucoasei uretrale
Complica(ii
M imediate%
A le+area trauatic a ucoasei uretrale
A crearea unei ci $alse prin $or%area sondeiH
A astuparea sondei &n cursul evacurii ve+icii
M tardive
? in$ec%ioase" prin introducerea gerenilor patogeni prin anevre 'i
instruente nesterile.
S0N*%:UL /R%$107.R0N=IC
9rin sondaj tra!eoAbron'ic se &n%elege introducerea unei sonde de cauciuc prin
cavitatea bucal 'i laringe &n tra!ee 'i bron!ii Fsondaj (etrasG.
6cop
M e6plorator
A &n ca+ de bron!ogra$ii %intite pentru ob%inerea iaginii arboA
ri+a%iilor bron'ice dintrAun lob sau dintrAun segent pulonar
Fsubstan%a radioopac se introduce direct prin sond &n raura
bron'ic respectivG
M terapeutic
A pentru e0tragerea e0sudatelor din cile respiratorii" con%inutului
abceselor
A pentru obili+area dopurilor de secre%ie intrabron'ice H
A pentru trataentul local al proceselor pulonare supurative
Fbron'iecta+ie" abces pulonarG.
Pre!tireJ ateriale de protecie Fprosoape" 'ti de ti$onGH sterileJ sond
(etrasH spatul lingual" oglind laringian" coprese de ti$on" instruente pentru
aneste+ia laringelui" seringi" nesterile Ftvi% renalH surs de luinGH edicaente
Fadrenalin" ca$ein" plegoa+in" cocainG $enobarbitalH pacientul va $i pregtit $i+ic
Fdiinea%a pe ne#ncate 'i sedatG 'i psi!ic.
2>ecuie
3edicul
A se spal pe #ini" se de+in$ectea+" &brac nu'i sterile 'i asca de ti$onH
A e0ecut aneste+iaH
A alege sonda corespun+toare lobului &n care vrea s ptrundH
A sub controlul laringoscopului introduce sonda p#n &n regiunea subgloticH
retrage andrenul 'i o &pinge ai departe sub control radioscopic spre
locul le+iuniiH
A injectea+ substan%a de contrast cu presiune oderat
A e0trage sondaH
A $ace e0aenul radiologicH
%sistenta
A %ine capul bolnavului asigur#nd po+i%ia H
A sus%ine liba pacientului &n a$arH
A a'ea+ bolnavul &n decubit dorsal" pu%in &nclinat spre partea care trebuie
injectatH
A sc!ib po+i%ia pacientului Fdecubit lateral st#ngAdrept" decubit ventral"
po+i%ie 8rendelenburgG
A &ngrije'te ulterior pacientul
Complica(ii
M imediate%
A tuseJ se &ntrerupe sondajul 'i se copletea+ aneste+iaH
A into0ica%ia cu cocain ani$estat prin dispnee" palpita%ii" transpira%ii reci"
$enoene de colaps" dup utili+area unei cantit%i ari de cocainH
M tardive%
A suprain$ec%ii
SP8L8/UR% 0CUL%R8
*efini(ie
9rin spltur ocular se &n%elege introducerea unui lic!id &n sacul conjunctival.
Scop
M terapeutic
A &n procesele in$laatoare ale conjunctiveiH
A &n pre+enta unor secre%ii conjunctivale abundenteH
A pentru &ndeprtarea corpilor striniH
Pre!tire 4 ateriale de protecie Fprosoape" 'ti de ti$onGH sterileJ coprese"
tapoane de vat" picurtor.
1-ecu(ie
A particip dou asistenteJ una supraveg!ea+ pacientul 'i una e$ectuea+
te!nica
A se spal pe #iniH se de+in$ectea+H
A veri$ic teperatura lic!idului de splturJ 37Z,
A a'ea+ pe cele dou pleoape c#te o copres &bibat &n solu%ia
antiseptic de splareH
A desc!ide $anta palpebral cu degetele 'i toarn &ncet lic!idul &n sacul
conjunctival" evit#nd corneeaH
A solicit pacientul s roteasc oc!iul &n toate direc%iileH
A repet te!nica la nevoie 'i veri$ic pre+en%a corpilor strini &n lic!idul de
splturH
SP8L8/UR% %URICUL%R8
9rin spltur auricular se &n%elege splarea conductului auditiv e0tern prin
introducerea unui curent de lic!id.
Scop
M terapeutic
A &ndeprtarea secre%iilor Fpuroi" ceruenGH
A &ndeprtarea corpilor striniH
A trataentul otitelor croniceH
Pre!tiri
<de ca la spltura ocular.
SP8L8/UR% 6%S/RIC8
9rin spltur gastric &n%elege evacuarea con%inutului stoacal 'i cur%irea
ucoasei de e0sudate 'i substan%e strine.
Scop
M terapeutic
A evacuarea con%inutului stoacal to0icH
Indica(ii
A into0ica%ii alientare sau cu substan%e to0iceH
A sta+ gastric &nso%it de procese $erentativeH
A pregtirea preoperatorie &n interven%iile de urgen% sau pe stoacH
A pregtirea pentru e0aen gastroscopic
Contraindica(ii
A into0ica%ii cu substan%e causticeH
A !epatite croniceH varice eso$agieneH
A &bolnviri cardioApulonare decopensateH
A ulcer gastric &n perioada dureroasH
A cancer gastricH
=regtiri
<de ca la sondaj
2>ecuie
<de ca la sondaj V
A se ridic p#lnia deasupra capului pacientuluiH
A &nainte ca ea s se goleasc coplet" se coboar cu 30A40 c sub nivelul
epigastrului &n po+i%ie vertical pentru a se aduna &n ea lic!idul din stoacH
A se gole'te con%inutul p#lniei &n vasul colectorH
A se repet opera%ia p#n ce lic!idul este curat" lipede" $r resturi
alientare sau substan%e strineH
A se &ndeprtea+ p#lnia 'i se pensea+ captul liber al sondei dup care se
e0trage cu aten%ie.
SP8L8/UR% #1<ICII URIN%R1
9rin spltura ve+icii urinare se &n%elege introducerea unei solu%ii edicaentoase
prin sond sau cateter &n ve+ic.
Scop. M terapeutic
A &ndeprtarea e0udatelor patologice re+ultate din in$laa%ia pere%ilor
ve+icii.
Pre!tiri. <de ca la sondaj ve+ical.
1-ecu(ie
A te!nica &ncepe cu sondajul ve+ical
A dup evacuarea ve+icii se adaptea+ la sond seringa @uSon sau un
irigator 'i se introduc 80A100 l solu%ie" $r s se destind ve+icaH
A se retrage seringa 'i se las s se scurg lic!idul introdus" captul sondei
a'e+#nduAse pe o copresH
A se repet opera%ia p#n ce lic!idul evacuat este lipedeH
Notarea n foaia de observa(ie
A se notea+ te!nica 'i aspectul lic!idului de spltur.
Important4
A te!nica se e0ecut &n condi%ii de per$ect asepsie a aterialelor 'i
anevrelorH
A te!nica se e0ecut cu prudent pentru a preveni coplica%iileJ !eoragii"
trauatise" in$ec%iiH
SP8L8/UR8 #%6IN%L8
9rin spltur vaginal se &n%elege introducerea unui curent de lic!id A ap sau
solu%ie edicaentoas A &n vagin" care" dup ce spal pere%ii vaginali" se evacuea+
pe l#ng canul.
Scop
M terapeutic
A &ndeprtarea con%inutului vaginal
A de+in$ec%ia local &naintea interven%iilor c!irurgicaleH
A calarea durerilorH
A reducerea proceselor in$laatoareH
Pre!tiri
M materiale de protec%ie Fparavan" prosoapeH travers" u'aaG" sterile Fcanul
vaginalHirigator" vatGH nesterile F stativ pentru irigatorH ba+inetHG edicaente
E2 l solu%ie edicaentoas Fap o0igenat" solu%ie clorain" peranganat de :
1N2000" o0icianur de ercur1N4000" solu%ie subliat 1PG
1-ecu(ie4
A splarea #inilor
A se adaptea+ canula la tubul irigatorului 'i se eliin aerul
A se a'ea+ irigatorul la 50 E 75 c &nl%ie $a% de si$i+a pubian
A se reperea+ ori$iciul de intrare &n vagin" se desc!ide robinetul 'i se introA
duce canula odat cu lic!idul p#n &n $undul de sac posterior al vaginului
A se spal bine $undul de sac posterior al vaginului"
A se retrage canula &nainte ca irigatorul s se goleasc.
A 4ten%ie C solu%iile edicaentoase Fpreparate $araceutice sau pe locG vor
$i &ncl+ite la teperatura necesar &n baie de apH
Dup te#peratura lor" splturile vaginale se &part &nJ
K splturi reci Fp#n la 20Z,GH
K splturi cldu%e F35A37Z,GH
K splturi calde F45A50Z,GH
CLIS31L1
colonG.
9rin clis se introduc di$erite lic!ide &n intestinul gros Fprin anus" &n rect 'i
Scop.
M evacuator
A evacuarea con%inutului intestinului grosH
A pregtirea pacientului pentru e0ainri Frectoscopie" irigoscopieGH
A interven%ii c!irurgicale asupra rectuluiH
M terapeutic
A introducere de edicaenteH
A alientarea sau !idratarea pacientului.
Clasificarea clismelor dup7efect
K clisme evacuatoare care pot $iJ siple" &nalte" prin si$onaj" uleioase"
purgativeH
K clisme terapeutice A edicaentoase cu e$ect local" aneste+iceH
K clisme alimentare E !idratanteH
K clisme baritate A cu scop e0ploratorH
Pre!tiri4 F materiale de protecie (paravan" u'aa" ale+" &nvelitoareG H
sterile Fcanul rectalH casolet cu copreseH par de cauciuc pentru copiiGH nesterile
Fstativ pentru irigatorH irigatorul 'i tubul de cauciuc de 1"5A2 lungie 'i 10
diaetruH tvi% renal" ba+inetH ap cald la 35Z,A37Z, F500A1000 l pentru adul%i"
150 l pentru copilGH sare F1 linguri% la un litru de apGH ulei F4 linguri la 1 litru de
apGH sau glicerin F40 gr la 500 lGH spun F1 linguri% ras la 1 litruGH edicaenteH
substan% lubri$iant FvaselinGH
M pregtire psi!ic 'i $i+ic a pacientului
CLIS31 1#%CU%/0%R1
1-ecu(ia
M clis#a evacuatoare si#pl:
K se $i0ea+ canula la tubul irigatorului 'i se &nc!ide robinetulH
K se veri$ic teperatura apei sau a solu%iei edicaentoaseH
K se uple irigatorulH'i se evacuea+ aerul 'i pria coloan de apH
K se lubri$ia+ canula cu o copres de ti$onH
K se $i0ea+ irigatorul pe stativH
K se &ndeprtea+ $esele pacientului cu #na st#ngH
K se introduce canula prin anus &n rect perpendicular pe supra$a%a
subiacent" cu v#r$ul &ndreptat &nainte &n direc%ia ve+icii urinareH
K dup ce v#r$ul canulei a trecut prin s$incter" se ridic e0treitatea
e0tern 'i se &ndreapt v#r$ul &n a0a apulei rectaleH
K se introduce canula 10A12 cH
K se desc!ide robinetul sau pensa 'i se reglea+ vite+a de scurgere a
apei prin ridicarea irigatorului la apro0iativ 50 c deasupra patului
pacientuluiH
K pacientul va respira ad#nc" 'i &'i rela0ea+ usculatura abdoinal"
ca s re%in solu%ia 10A15 inuteH
K se &nc!ide robinetul &nainte ca nivelul apei s se apropie de nivelul
tubului de scurgereH
K se &ndeprtea+ canula 'i se a'ea+ &n tvi%a renalH
K pacientul se duce la toalet
clis#a (nalt : se procedea+ la $el ca la clisa evacuatorie sipl" dar se
introduce canula $le0ibil la 30 E 40 c.
CLIS3% /1R%P1U/IC8
7lisma terapeutic%
A se $olose'tec#nd se dore'te o ac%iune local asupra ucoasei" c#nd
calea oral nu este practicabil sau c#nd se dore'te ocolirea cii portaleH
A se pot adinistra edicaente caJ digital" clorur de calciu" tinctur de
opiu" c!inin" care se absorb prin ucoasa rectal sau cele cu e$ect local
Fsolu%ii i+otoniceG &n icroclise sau clise pictur cu pictur Fla o
or" 1 1N2 ! dup clisa evacuatoareG" cu un rit de 60 picturi pe inut.
Microclis#e
A substan%a edicaentoas se di+olv &n 10A15 l ap ser $i+iologic sau
solu%ie i+oton de gluco+ 'i se introduce cu ajutorul unei seringi adaptate
la canula rectal.
Clis#a pictur cu pictur
A se pot introduce &n organis 1A2 l solu%ie edicaentoas &n 24 !H
A se $olose'te 'i &n scop aneste+ic Fc#nd narco+a prin in!ala%ie este
contraindicatG" eterul put#nd $i adinistrat sub $ora unei clise
pictur cu picturH
A pentru e$ectul local se utili+ea+ clisele cu bicarbonat de *a" in$u+ie de
u'e%el" corti+on" vitaina 4" decoct de usturoi
IN/R0*UC1R1% /U.ULUI *1 6%<1
*efini(ie. 8ubul de ga+e este un tub de cauciuc seirigid de 30A35 c
lungie 'i 8A12 diaetru" cu arginile e0treit%ilor rotunjite.
Scop. ;liinarea ga+elor din colon &n ca+ de eteoris abdoinal
Pre!tiriJF materiale de protec%ie Fu'aa" ale+" &nvelitoareH paravanG"
sterile Ftubul de ga+eH coprese" substan% lubri$iant Avaselin boricatGH
1-ecu(ia
A asistenta se spal pe #ini 'i se de+in$ectea+H
A unge tubul cu vaselin boricat
A deprtea+ $esele pacientului cu #na st#ng" iar cu dreapta introduce
tubul de ga+e prin anus &n rect 'i de aici &n colon" prin i'cri de
Irsucire 'i &naintareI p#n la o ad#ncie de 15A20 cH
A acoper pacientul cu &nvelitoareH
A en%ine tubul a0iu 2 oreH
A se &ndeprtea+ dup degajareH
A la nevoie se repune dup 1A2 ore
C%PI/0LUL #II
%*3INIS/R%R1% 31*IC%31N/1L0R
*efini(ie4 (edicaentele sunt produse de origine ineral" vegetal" anial
sau c!iic" trans$orate &ntrAo $or de adinistrare Fpreparate solide sau solu%iiG
prescrise de edic.
Scopul administrrii
K prevenirea &bolnvirilor Fe0. vaccinurileGH
K aeliorarea bolilor Fe0. edicaentele antalgiceGH
K vindecarea bolilor Fe0. antibioticeleG" prin ac%iunea lor local sau
generalH
Cile de administrare
K calea digestiv A oral" sublingual" gastric" intestinal" rectalH
K local A pe teguente 'i ucoaseH
K respiratorieH
K urinarH
K parenteral A sub $ora injec%iilor intraderice" subcutanate"
intrausculare" intravenoase Fe0ecutate de asistenta edicalG 'i
injec%ii intraarteriale" intracardiace" intrara!idiene" intraosoase
Fe0ecutate de edicGH
,alea de adinistrare este aleas de edic" &n $unc%ie de scopul urrit.
3edicamentele se conserv n4
A $aracii
A dulapul ce con%ine otrvurile F&nc!iseG A toate edicaentele
stupe$ianteH
A $rigider A seruri iune" insulin" antibioticeH
Prescrierea medicamentelor este $cut de edic" &n scris. 9entru pacien%ii
abulatori" prescrierea se $ace &n re%et" iar pentru pacien%ii interna%i &n spital &n $oaia
de observa%ie.
/ rescrierea cuprinde J
A nuele edicaentuluiH
A do+a A cantitatea 'i concentra%iaH
A calea de adinistrareH
A ora adinistrrii 'i durata trataentuluiH
A adinistrarea &n raport cu alienta%ia A &nainte" &n tipul sau dup
asH
Circuitul medicamentelor n spital
A se copletea+ condica de edicaente &n triplu e0eplar Fdata" nuele
pacientului" salonul" patul" nuele edicaentuluiG" $ora de pre+entareH
A se pred condica de edicaente la $aracieH
A se prelucrea+ edicaentele de ctre asistenta edical care are sarcina de
a veri$icaJ A abalajul propriuH etic!etele.
A se depo+itea+ edicaentele &n sec%ia de spital &n dulapuri copartiA
entate sau &n cutii pentru $iecare pacientH solu%iile per$u+abile preparate de
$aracie A &n $rigiderH
A se adinistrea+ edicaentele la ora prescrisH
Re!ulile de administrare a medicamentelor
M 'sistenta
K respect edicaentul prescris de edic
K identi$ic edicaentul prescris dup etic!et" $ora de pre+entare"
culoare" iros" consisten%H
K veri$ic calitatea edicaentelor Fculoarea" turbiditatea"
opalescen%aG
K respect cile de adinistrare prescrise de edicH
K respect orarul 'i ritul de adinistrare a edicaentelor "
K respect do+a de edicaent A do+a unic 'i do+aN24 de oreH
K respect sonul $i+iologic al pacientului
K evit incopatibilit%ile edicaentoase datorate asocierii unor
solu%ii edicaentoase &n aceea'i sering" &n acela'i pa!arH
K serve'te pacientul cu do+a unic de edicaent pentru
adinistrarea pe cale oralH
K respect urtoarea succesiune &n adinistrarea edicaentelorJ pe
cale oral A solide" lic!ide" apoi injec%ii" dup care adinistrea+
ovulele vaginale" supo+itoareH
K in$orea+ pacientul asupra edicaentelor prescrise &n ceea ce
prive'te e$ectul urrit 'i e$ectele secundareH
K anun% iediat edicul privind gre'elile produse &n adinistrarea
edicaentelor
K adinistrea+ iediat solu%iile injectabile aspirate din $iole"
$lacoaneH
K respect surile de asepsie"
%*3INIS/R%R1% 31*IC%31N/1L0R P1 C%L1 0R%L8
*efini(ie
,alea oral este calea natural de adinistrare a edicaentelor" acestea
put#nduAse resorbi la nivelul ucoasei bucale 'i a intestinului sub%ire sau gros.
Scop
A ob%inerea e$ectelor locale"
A ob%inerea e$ectelor generale.
Contraindica(ii n administrare4
A edicaentul este inactivat de secre%iile digestiveH
A edicaentul pre+int propriet%i iritante asupra ucoasei gastriceH
A se ipune o ac%iune propt a edicaentelorH
A edicaentul nu se resoarbe pe cale digestivH
A se ipune ocolirea barierei !epatice.
2orme de pre+entare a medicamentelor
M lichide
A solu%ii" i0turi" in$u+ii" decocturi" tincturi" e0tracte" uleiuri" eulsiiH
M solide
A pulberi" tablete" drajeuriH granule" ucilagii
Pre!tirea administrrii medicamentelor
M pacientul%
A este in$orat asupra e$ectelor urrite prin adinistrarea eA
dicaentului respectiv 'i a eventualelor e$ecte secundareH
A i se adinistrea+ &n po+i%ie 'e+#nd" dac starea lui periteH
M m ateriale%
A lingur" linguri%" pipet" sticl picurtoare" pa!ar gradat" cea'cH
A ap" ceai" lapteH
%dministrarea medicamentelor
M lichidele ) se pot dilua cu ceai" ap sau se adinistrea+ ca atare" apoi
pacientul bea ap" ceaiH
M solidele%
A tabletele" drajeurile se a'ea+ pe liba pacientului 'i se &ng!it ca atare.
8abletele care se resorb la nivelul ucoasei sublinguale
FnitroglicerinaG se a'ea+ sub libH
A pulberile divi+ate &n ca'ete ailacee sau capsule cerate A se &noaie
&nainte ca'eta &n ap 'i se a'ea+ pe lib pentru a $i &ng!i%itH
A granulele se soar cu linguri%aH
%ten(ieP
A &naintea adinistrrii se veri$ic edicaentulH
A ceaiurile edicinale" i0turile se prepar &nainte de adinistrare"
pentru a nu se degrada substan%ele activeH
,on%inutul unor instruente cu care se adinistrea+ edicaentele lic!ideJ
A 1 pa!ar de lic!ior 15 g ulei
A o cea'c de ca$ea 50 l solu%ie apoas
A un pa!ar de ap 200 l solu%ie apoas
A o linguri% 5 l solu%ie apoas
4"5 l ulei
6"5 l sirop
A 1 lingur 3 linguri%e de ap
A 20 picturi 1 g solu%ie apoas
A 60 picturi 1 g solu%ie alcoolic
A 40A45 picturi 1 g solu%ie uleioas
A 1 linguri% ras Y 1"5A2"5 g
A 1 linguri% cu v#r$ Y 2"5 A 5 g
A E 1 v#r$ de cu%it Y 0"5A1 g
A gustul neplcut al edicaentului se poate disiula prin diluare cu
ap" ceai" sirop
A la pacien%ii incon'tien%i" cu tulburri de degluti%ie" se introduc
edicaentele prin sond ;in!orn" &n stoac.
*1 1#I/%/4
A anipularea copriatelor direct cu #na" dup scoaterea din
abalajul lorH
A aestecarea unor edicaente sub $or de pra$uri sau sub alt
$or cu crbune edicinal"
A adinistrarea tabletelor" drajeurilor ca atare la copii sub v#rsta de 5 aniH
A atingerea din%ilor de ctre solu%iile acide 'i $eruginoase" pentru c atac
sal%ul dentar Fele vor $i adinistrate cu ajutorul unui tub de sticlGH
%*3INIS/R%R1% 31*IC%31N/1L0R P1 C%L1
R1C/%L8
Indica(ii
A pacien%ii cu tulburri de degluti%ieH
A pacien%ii opera%i pe tubul digestiv superior sau cu intoleran% digestiv
Fvrsturi" gre%uri" !eoragiiGH
A pacien%ii la care se dore'te evitarea circula%iei portale"
Scop 7 ob%inerea unorJ
M e&ecte locale%
A golirea rectuluiH
A e$ect purgativ A supo+itoare cu glicerinH
A calarea durerilorH
A atenuarea peristaltisului intestinalH
A atenuarea proceselor in$laatoare localeH
M e&ecte generale%
? prin absorb%ia edicaentelor la nivelul ucoasei rectale pot ac%iona
asupra unor organe sau sistee
2orme de administrare a medicamentelor
L supozitoare
L clisme medicamentoase
Pre!tirea administrrii supo+itoarelor
L FmaterialeJ nu'i de cauciuc" vaselin" tvi% renal" supo+itoareH
ateriale pentru clisa evacuatoare Fve+i cliseleGH
L Fpacientul% este pregtit psi!ic 'i $i+ic Fpo+i%ia decubit lateral cu
ebrele in$erioare $lectate pentru adinistrarea supo+itoarelorGH
%dministrarea supo+itoarelor
A asistenta &'i spal #inile" apoi &brac nu'ile de cauciucH
A despac!etea+ supo+itorul din abalajH
A unge cu vaselin supo+itorul" sau &l en%ine &ntrAo atos$er caldH
A deprtea+ $esele pacientului cu #na st#ng" iar cu #na dreapt
introduce supo+itorul cu partea ascu%it &nainte &n anus.
%dministrarea clismelor medicamentoase A ve+i capitolul IcliseleIH
*1 =/IU/4
E &n tipul adinistrrii clisei edicaentoase pictur cu pictur" se va
en%ine constant teperatura solu%iei F39A42Z,G" pentru a evita re$le0ul de de$eca%ie
prin adinistrarea solu%iei cu teperatur redus" ca urare a rcirii.
6e evit J 7 supra&ncl+irea supo+itorului care deterin topirea lui 'i
iposibilitatea de adinistrare.
%*3INIS/R%R1% 31*IC%31N/1L0R P1 C%L1
R1SPIR%/0RI1
,alea respiratorie se $olose'te pentru adinistrarea edicaentelor" av#nd &n
vedere supra$a%a de peste 100
2
a alveolelor pulonare 'i vasculari+a%ia lor bogat.
6e adinistrea+J
A ga+e sau substan%e ga+ei$icateH
A lic!ide $in pulveri+ate sau sub $or de vapori intratra!eal.
Scop
o de+in$ec%ia" decongestionarea ucoasei cilor respiratoriiH
o &bog%irea aerului inspirat &n o0igen" pentru cobaterea
!ipo0ieiH
o $luidi$icarea sputei" e0pectora%ia.
In&ala(ia E repre+int introducerea substan%elor edicaentoase &n cile
respiratorii" antrenate de vapori de ap.
Indica(ii
riniteH rino$aringiteH bron'iteH
ast bron'icH
Pre!tirea in&ala(iei
M pacientul este pregtit psi!ic 'i $i+ic Fse a'ea+ &n po+i%ie 'e+#nd 'i &nva% sA'i
su$le nasulG
M materialeJ in!alator" prosop" vaselin" cort" ap clocotindH substan%e
edicaentoase Fesen%e aroate" substan%e antiseptice" substan%e alcaloideGH
1-ecutarea in&ala(iei
M asistenta
A &'i spal #inileH
A introduce &n vasul in!alatorului cu ap clocotind o lingur in!alant la 1A4 l
de apH
A a'ea+ pacientul pregtit &n $a%a p#lniei in!alatorului" &l acoper cu cortul
sau pelerinaK
A invit pacientul s inspire pe gur" s e0pire pe nasH
A supraveg!ea+ pacientulH
A durata unei 'edin%eJ 5A20 de inuteH
A &ngrije'te ulterior pacientul H
A reorgani+ea+ aterialele.
%*3INIS/R%R1% 31*IC%31N/1L0R P1 SUPR%2%5%
/16U31N/1L0R
9e supra$a%a teguentelor" se aplic edicaentele care au e$ect local.
2orma de pre+entare a medicamentelor
A lic!ide 7 se adinistrea+ prin badijonare" copres edicaentoasH
A pudreH
A unguente" pasteH
A i0turiH
A spunuri edicinaleH
A creioane causticeH
A bi edicinaleH
Pre!tirea administrrii
M materiale%
A ateriale pentru protec%ia patului A u'aa" ale+H
A instruentar 'i ateriale sterile A pense porttapon" spatule" coprese"
A pudrier cu capac per$oratH
A tvi% renalH
A prosop de baieH
M pacientul%
A se in$orea+ asupra e$ectelor edicaentelorH
A se a'ea+ &ntrAo po+i%ie care s perit aplicarea edicaentelorH
%plicarea medicamentelor E asistenta alege instruentele &n $unc%ie de $ora de
pre+entare a edicaentelorH
A badi.onareea const &n &ntinderea unei solu%ii edicaentoase
A compresa medicamentoas const &n &bibarea solu%iei edicaentoase
&ntrAun strat te0til ai gros" care apoi se aplic pe teguentul bolnav.
A pudra.ul repre+int presrarea edicaentelor sub $or de pudr pe piele
A unguentele i pastele se aplic" cu ajutorul spatulelor" pe supra$a%a
teguentelor" &ntrAun strat sub%ire
A mi6turile se &ntind cu ajutorul tapoanelor ontate pe porttapon sau cu
#na &brcat cu nu'" &n $unc%ie de supra$a%a pielii.
A spunurile medicinale sunt utilizate at#t pentru splarea pielii" c#t 'i pentru
ob%inerea unui e$ect edicaentos. 6punul este &ntins pe piele" lsat s se
usuce 'i &ndeprtat dup c#teva ore sau 1A2 +ileH
A creioanele caustice sunt introduse &n tuburi protectoare"
A bile medicinale se utili+ea+ pentru e$ectul calant" de+in$ectant"
decongestiv" antipruriginos.
%*3INIS/R%R1% 31*IC%31N/1L0R P1 SUPR%2%5%
3UC0%S1L0R
6e pot adinistra edicaentele pe ucoasa na+al" conjunctival" bucal" &n
conductul auditiv e0tern" pe ucoasa vaginal.
Scop
A de+in$ec%iaH
A descongestionarea ucoaselorH
2orme de pre+entare a medicamentelor
A solu%iiH
A unguenteH
A pulberiH
INSAICAMIA repre+int te!nica de adinistrare a solu%iilor edicaentoase pe o
ucoas" sau un organ cavitar Fnas" urec!e" oc!i" ve+ica urinarG. <nstila%iile na+al"
ocular" &n conductul auditiv e0tern sunt e0ecutate de asistent.
Pre!tirea instila(iei4
M materiale Fpipet" tapoane" coprese sterileHaterial de protec%ie E prosopH
solu%ia edicaentoas A tvi% renalGH
M pacientul este pregtit psi!ic 'i $i+ic F &n decubit dorsal" sau po+i%ie 'e+#nd cu
capul &n !ipere0tensie" pentru instila%ia na+al 'i ocularGH
1-ecutarea instila(iei
M asistenta%
A &'i spal #inileH
A evacuea+ secre%iile din cavitate
A aspir solu%ia edicaentoas &n pipetH
A pune &n eviden% cavitateaJ conjunctival" na+al" conductul auditiv e0tern
A instilea+ nurul de picturi recoandate de edicH
A &ngrije'te ulterioar pacientul
%*3INIS/R%R1% UN6U1N/1L0R
6e pot aplica unguente &n $undul de sac conjunctival" pe arginea pleoapelor" &n
vestibulul na+al" &n conductul auditiv e0tern.
Pre!tirea administrrii
M materiale%
A bag!et de sticl l%it" acoperit cu un tapon de vatH
A tapon ontat pe o sond butonat" coprese sterileH
M pacientul%
A se pregte'te psi!ic 'i $i+ic
1-ecu(ie
A &n sacul conjunctival" unguentul se pune cu bag!eta de sticl acoperit cu un
taponH
A &n $osa na+al unguentul se aplic cu ajutorul taponului ontat pe sonda
butonatH
A unguentul poate $i aplicat pe ucoasele en%ionate 'i cu ajutorul
prelungirii tubului &n care se gse'te" prin apsare pe partea plin a tubuluiH
A &ngrije'te ulterior pacientul.
De $tiut J nu se adinistrea+ unguente pe +one +euide" s#nger#nde.
%*3INIS/R%R1% PUL.1RIL0R
9ulberile edicaentoase se pot aplica &n sacul conjunctival cu ajutorul unor
tapoane de vat ontate pe o bag!et de sticl.
A 9acientul este pregtit ca 'i pentru instila%ie.
A =up aplicare" pacientul &nc!ide oc!iul" pentru a antrena pudra pe toat
supra$a%a globului ocular.
De $tiut J nu se adinistrea+ pudre pe +one +euide" s#nger#nde.
.%*I:0N%R1% 3UC0%S1I .UC%L1
5adijonarea repre+int &ntinderea unei solu%ii edicaentoase pe supra$a%a
ucoasei bucale" total sau par%ial" cu ajutorul unui tapon ontat pe porttapon.
Pre!tirea badi"onrii
L materiale A pentru protec%ia lenjeriei pacientuluiH trus de pense
!eostatice" spatul lingual" casolet" nu'i" tvi%" sol.
edicaentoas
L pacientul
A este in$orat asupra te!niciiH
A se a'e+at po+i%ie 'e+#nd" cu capul &n !ipere0tensieH
1-ecutarea badi"onrii
M asistenta%
K &'i spal #inile" &brac nu'ileH
K e0ainea+ cavitatea bucal"
K &bib taponul $i0at pe pensa !eostatic &n solu%ie
edicaentoas
K badijonea+ supra$a%a care pre+int le+iuni sau &ntreaga ucoas
bucal
%PLIC%R1% /%3P0%N1L0R #%6IN%L1
6olu%iile edicaentoase sau unguentele se aplic pe ucoasa vaginal sub
$ora tapoanelor vaginale. 8aponul este con$ec%ionat din vat presat" acoperit de
ti$on" care se prelunge'te cu 20A25 de c de la tapon.
Pre!tirea aplicrii tampoanelor va!inale
M materiale% pentru protec%ia esei de trataentH u'aa" ale+H instruentar
steril Fvalve vaginale" pens lung porttapon" nu'i c!irurgicale sterileGH
1-ecutarea te&nicii
M pacienta% este pregtire psi!ic 'i $i+ic Fse a'ea+ &n po+i%ie ginecologicGH
M 'sistenta #
A &'i spal #inile" &brac nu'ileH
A introduce valvele vaginaleH
A introduce taponul prin luenul $orat de valve p#n &n $undul de sac ls#nd s
at#rne capetele ti$onului
A &ndeprtea+ valvele vaginaleH
A ajut pacienta s coboare de pe asa ginecologic 'i s earg la patH
M 'sistenta ##
A toarn solu%ia edicaentoasH
A ajut pacienta s coboare de pe asa ginecologic 'i s earg la patH
A &ngrije'te ulterior pacienta.
%*3INIS/R%R1% 0#UL1L0R #%6IN%L1
A @lobulele FovuleleG vaginale sunt preparate solide" ovoide sau s$erice"
A 9regtirea bolnavei pentru adinistrarea globulelor const &n e$ectuarea
unei splturi vaginale &naintea adinistrrii.
A 4dinistrarea globulului se $ace cu #na &brcat &n nu' de cauciuc.
%*3INIS/R%R1% 31*IC%31N/1L0R P1 C%L1
P%R1N/1R%L8
,alea parenteral" este calea care ocole'te tubul digestiv. ,alea parenteral
repre+int doar calea injectabil de adinistrare a edicaentelor.
#n.ecia const &n introducerea substan%elor edicaentoase lic!ide &n
organis" prin interediul unor ace care traversea+ %esuturile" acul $iind adaptat la
sering.
%vanta"ele cii parenterale do+area
precis a edicaentelorH ob%inerea
unui e$ect rapidH
posibilitatea adinistrrii edicaentelor la pacientul incon'tient" cu
!eoragie digestiv" vrsturiH
Scopul in"ec(iilor
M e6plorator
A care const &n testarea sensibilit%ii organisului $a% de di$erite substan%eH
M terapeutic
A adinistrarea edicaentelorH
Cocul in'eciilor &l constituie %esuturile &n care se introduc edicaenteleJ
A &n grosiea derului E injec%ie intradericH
A sub piele" &n %esutul celular subcutanat E injec%ia subcutanatH
A %esutul uscular E injec%ia intrauscularH
A &n vasele sanguine E injec%ia intravenoas 'i injec%ia intraarterialH
A &n ini E injec%ia intracardiacH
A &n interven%ia de urgent E intraosoasH
A &n spa%iul subara!noidianH
4sistenta e$ectuea+ injec%iile intraderic" subcutanat" intrauscular 'i
intravenoas.
4legerea cii de e0ecutare a injec%iei este $cut de ctre edic &n $unc%ie de
scopul injec%iei" rapiditatea e$ectului urrit 'i copatibilitatea %esuturilor cu substan%a
injectat.
IN:1C5IIL1
In'ecia intrader#ic @i.d.B
K !cop e6plorator
? intraderoreac%ii la tuberculin" la diver'i alergeniH
K !cop terapeutic
A aneste+ie localH
A desensibili+area organisului &n ca+ul alergiilorH
K -oculin.eciei J &n regiunile lipsite de $oliculi pilo'i J $a%a anterioar a
antebra%uluiH $a%a e0tern a bra%ului 'i a coapseiH orice regiune" &n scop de
aneste+ieH
K !oluii administrate
A i+otone" u'or resorbabile" cu densitate icH
K + esobia A$oarte lentH
In'ecia subcutanat @s.c.B
K !cop terapeutic
K -oculin.eciei E regiuni bogate &n %esut celular la0" e0tensibil J $a%a e0terA n
a bra%uluiH $a%a superoe0tern a coapseiH $a%a supraA 'i subspinoas a
ooplatuluiH regiunea subclavicularH $lancurile peretelui abdoinalH
K !oluii administrate ' solu%ii i+otone" nedureroaseH solu%ii cristalineJ
insulinaH !istaina" co$einaH
K + esobia &ncepe la 5A10 inute de la adinistrareHdurea+ &n $unc%ie de
cantitatea adinistratH
In'ecia intra#uscular @i.#.B
K !cop terapeutic
K -oculin.eciei J u'c!i voluino'i" lipsi%i de trunc!iuri ari de vase 'i
nervi.
A regiunea superoe0tern a $eseiH
A $a%a" e0tern a coapsei" &n treiea ijlocieH
A $a%a e0tern a bra%ului" &n u'c!iul deltoidH
K !oluiiadministrate E solu%ii i+otoneH solu%ii uleioaseH solu%ii coloidale"
cu densitate areH
K + esobia E &ncepe iediat dup adinistrare" se terin &n 3A5 inuteH
este ai lent pentru solu%iile uleioase
In'ecia intravenoas @i.v.B
K !cope6plorator E se adinistrea+ substan%e de contrast radiologicH
K !cop terapeutic
K -oculin.eciei E venele de la plica cotuluiHvenele antebra%uluiH venele de
pe $a%a dorsal a #iniiH venele aleolare interneH venele epicranieneH
K !oluiiadministrate E solu%ii i+otoneH solu%ii !ipertoneH
K + esobia E instantanee.
Pre!tirea in"ec(iei
M materiale%
K seringi sterile" cu o capacitate &n $unc%ie de cantitatea de solu%ie
edicaentoasH
K pentru injec%ia intraderic" sering de 0"5 l" gradat &n sutii de lH
K pentru injec%ia intravenoas" sering cu aboul situat e0centric.
K 6e utili+ea+ seringile de unic $olosin%" &n abalaj individual"
sterili+ate" care pre+int urtoarele avantajeJ
A condi%ii a0ie de sterilitateH
A risc de containare redusH
A econoie de tip 'i de personalH
A anipulare u'oarH
A acele se gsesc &preun cu seringa &n acela'i abalaj sau &n
abalaje separateH se pregte'te un ac cu diaetrul ai are
pentru aspirarea solu%iilor 'i altul pentru injectare" dup cu se
arat &n tabelul urtor
Medicamentul prescris se poate pre+entaJ
aG ca edicaent direct injectabil" &n $iole sau $lacoane cu do+ unic sau
ai ulte do+e" &n sering gata pregtit de &ntrebuin%are
bG ca edicaente indirect injectabile E pudre sau produse lio$ili+ate &n $iole
sau $lacoane cu dop de cauciuc &nso%ite sau nu de solvent.
'lte materiale%
A tapoane sterile din vat 'i ti$on" solu%ii de+in$ectante FalcoolG" pile din
etal pentru desc!iderea $iolelor" lap de spirt" tvi% renal" garou din
cauciuc" perni%" u'aa.
Pre!tirea pacientului pentru in"ec(ie
E 9regtire psi!ic 'i $i+ic.
9ncrcarea serin!ii
A se spal #inile cu ap curent" se veri$ic seringa 'i acele E capacitatea"
terenul de valabilitate a sterili+riiH
A se veri$ic integritatea $iolelor sau $lacoanelor" etic!eta" do+a" terenul de
valabilitate" aspectul solu%iei
A se &ndeprtea+ abalajul seringii" se adaptea+ acul pentru aspirat solu%ia"
acoperit cu protectorul 'i se a'ea+ pe o copres sterilH
aG aspirarea coninutului &iolelor%
A se gole'te lic!idul din v#r$ul $iolei prin i'cri de rota%ieH
A se de+in$ectea+ g#tul $iolei
A se $labea+ pila de o%el 'i se taie g#tul $ioleiH
A se desc!ide $iola
A se introduce acul &n $iola desc!is"H
A se aspir solu%ia din $iol"
A se &ndeprtea+ aerul din sering" $iind &n po+i%ie vertical cu acul &ndreptat
&n sus" prin &pingerea pistonului p#n la apari%ia priei picturi de solu%ie
prin acH
A se sc!ib acul de aspirat cu cel $olosit pentru injec%ia care se $aceH
bG dizolvarea pulberilor
A se aspir solventul &n seringH
A se &ndeprtea+ cpcelul etalic al $laconului" se de+in$ectea+ dopul
de cauciuc" se a'teapt evaporarea alcooluluiH
A se ptrunde cu acul prin dopul de cauciuc 'i se introduce cantitatea de
solvent prescrisH
A se scoate acul din $lacon 'i se agit p#n la copleta di+olvareH
cG E aspirarea soluiei din &laconul nchis cu dop de cauciuc%
A se de+in$ectea+ dopul de cauciuc" se a'teapt evaporarea alcooluluiH
A se &ncarc seringa cu o cantitate de aer egal cu cantitatea de solu%ie ce
urea+ a $i aspiratH
121C/U%R1% IN:1C5IIL0R
INL2CMIA INA1AD21MICJ
1-ecutarea in"ec(iei4
A asistenta &'i spal #inileH
A de+in$ectea+ locul injec%ieiH
A iobili+ea+ pielea cu policele 'i inde0ul #inii st#ngiH
A se prinde seringa &n #na dreapt 'i se ptrunde cu bi+oul acului &ndreptat
&n sus &n grosiea deruluiH
A se injectea+ lent solu%ia prin apsarea pistonuluiH
A se observ" la locul de injectare" $orarea unei papule cu aspectul cojii de
portocal" av#nd un diaetru de 5A6 'i &nl%iea de 1A2 H
A se retrage brusc acul" nu se taponea+ locul injec%ieiH
A se &ngrije'te ulterior pacientul
Incidente 4
A revrsarea solu%iei la supra$a%a pielii" av#nd drept cau+ ptrunderea
par%ial a bi+oului acului &n grosiea derului
A lipsa aspectului caracteristic de papul
A lipotiie" stare de 'oc cau+at de substan%a injectatH
A necro+area teguentelor din jurul injec%iei
INL2CMIA S4?C4AANAAJ
1-ecutarea
A ide injec%ia intraderic V
A se $ace o cut a pielii &ntre inde0ul 'i policele #inii st#ngi" care se ridic
dup planurile pro$undeH
A se ptrunde brusc" cu $or%" la ba+a cutei" longitudinal 2A4AcH
A se veri$ic po+i%ia acului prin aspirare Fdac nu sAa ptruns &ntrAun vas
sanguinGH
A se injectea+ lent solu%ia edicaentoas"
A se retrage brusc acul cu seringa 'i se de+in$ectea+ locul injec%iei"
as#nduAse u'or
%ccidente
A durere violent prin le+area unei terina%iuni nervoaseH
A ruperea aculuiH
A !eato prin le+area unui vas ai are.
INL2CMIA INA1AM4SC4CA1J
/ocul injec%iei &l constituie u'c!ii voluino'i" lipsi%i de trunc!iuri iportante
de vase 'i nervi" a cror le+are ar putea provoca accidente. n u'c!ii $esieri se evit
le+area nervului sciaticJ
A cadranul superoe6tern E re+ult din &ntretierea unei linii ori+ontale" care
trece prin arginea superioar a arelui tro!anter" p#n deasupra 'an%ului
inter$esier" cu alta vertical perpendicular pe ijlocul celei ori+ontaleH
A c#nd pacientul este culcat" se caut ca repere punctuale !mirnov i
8arthelmG Fpuntul 6irnov este situat la un lat de deget deasupra 'i &napoia
arelui tro!anterH punctul 5art!elS e situat la unirea treiii e0terne cu
cele dou treii interne a unei linii care une'te splina iliac
anterosuperioar cu e0treitatea 'an%ului inter$esierGH
A c#nd pacientul este &n po+i%ie 'e+#nd" injec%ia se poate $ace &n toat
regiunea &esier" deasupra liniei de sprijin.
Pre!tirea in"ec(iei
M materiale% E ve+i generalit%i5 se &ncarc seringaH
M pacientul% se in$orea+H
1-ecutarea
<de injec%ia subcutanat" dar se respect locurile de elec%ie.
Incidente i accidente
1. durere vieH
2. parali+ie Fle+are &n sciaticGH
3. !eato prin le+area unui vasH
4. ruperea aculuiH
5. supura%ie asepticH
6. ebolie" prin injectarea accidental &ntrAun vas a solu%iilor uleioase.
INL2CMIA INA1AV2NOASJ
1-ecu(ia in"ec(iei
A asistenta &'i spal #inileH
A se alege locul punc%ieiH
A se de+in$ectea+ locul punc%ieiH
A se e0ecut punc%ia venoas Fve+i punc%ia venoasGH
A se controlea+ dac acul este &n venH
A se de+in$ectea+H
A se &ndeprtea+ sta+a venoas prin des$acerea garouluiH
A se injectea+ lent"
A se veri$ic" periodic" dac acul este &n venH
A se retrage brusc acul" c#nd injectarea sAa terinatH la locul punc%iei se aplic
taponul &bibat &n alcool" copresivH
A se &ngrije'te ulterior pacientul
Incidente i accidente
A injectarea solu%iei &n %esutul perivenos cu tue$ierea %esuturilor" durereH
A $lebalgia datorit injectrii rapid a solu%iei sau a unor substan%e iritanteH
A valuri de cldur" sen+a%ia de uscciune &n $aringeH
A !eato prin strpungerea venei
A ae%eli" lipotiie" colaps.
Interven(ii n ca+ de eec 4
A se &ncearc ptrunderea acului &n luenul vasului" continu#nduAse injec%ia
sau se &ncearc &n alt locH
A injectare lent.
P%R/ICUL%RI/85I *1 %*3INIS/R%R1 % UN0R 6RUP1
*1 31*IC%31N/1
1. %*3INIS/R%R1% %N/I.I0/IC1L0R =I C$I3I0/1R%PIC1L0R
%ntibioticele sunt substan%e organice" provenite din etabolisul celulelor vii
Fucegaiuri" bacteriiG sau ob%inute pe cale sintetic" care au propriet%i bacteriostatice"
bactericide sau antiicotice.
C&imioterapicele A substan%e c!iice cu ac%iune bacteriostatic sau bactericid.
!pectrul de activitate4
A ngust Fe0. penicilin" streptoicinGH
A larg Fe0. tetraciclinele" clora$enicolGH
' ciuni%
A .actericid E e0. penicilin" ce$alosporine" ainoglico+ideH
A .acteriostatic E e0. tetraciclin" clora$enicol" eritroicinH
A %ntimicotic E e0. griseo$ulvin
, &ecte adverse J
A alergiceJ erup%ii" 'oc ana$ilactic
A to0iceJ !epatoA" ne$roA" neuroA" ototo0ice
A biologiceJ disicrobis" apari%ia re+isten%ei icrobiene la
antibiotice.
F orme de prezentare
K tablete E Fe0. penicilina -GH
K capsule operculate E Fe0. apicilin" o0acilin 250 g" do0icilinGH
K pulberi n flacoane E Fe0.o0acilin 250 g" penicilina @ 400.000 u"
Xanaicin 1 gGH
K fiole E Fe0. gentaicinaGH
K un!uente E Fe0. neoicinG
7i de administrare
A oral
A parenteral) Finjec%ii i.v." i.." s.c." intrara!idiene" per$u+ii
intravenoaseGH
A teguente 'i ucoase
#nterveniile asistentei medicale
K recoltea+ produsele biologice sau patologice pentru e0aenul
bacteriologic 'i e$ecturii antibiograei.
K veri$ic terenul de valabilitate al produsului.
K adinistrea+ antibioticul prescris" respect#ndJ
A prevenirea reac%iilor alergice
A do+a pe 24 de ore 'i do+a unicH
A di+olvarea corect a pulberilor de antibiotice
A evitarea asocierii &n aceea'i sering a ai ultor antibiotice
A respect ritul 'i calea de adinistrare
2. %*3INIS/R%R1% C0R/I<0NULUI
Corti<onul A este !oronul glandelor suprarenale secretat de stratul cortical sau
analogi de sinte+.
' ciuneamedicamentelor 4
A antiin$laatorie
A antialergic.
#ndicaiiJ B44" ast bron'ic" 'oc ana$ilactic" ede glotic" sau &n !ipo$unc%ie
corticosuprarenal.
,orti+onul nu vindec" ci odi$ic reac%iile la agentul cau+al.
+ eacii secundare%
A scade re+isten%a organisului la in$ec%iiH
A cre'te secre%ia gastric de acid clor!idric F.,lGH
A perturb etabolisul sodiului" apei" glucidelor" proteinelor.
F orme de prezentare
K tablete E Fe0. prednisonG
K solu(ii n fiole E Fe0. !eisuccinat de !idrocorti+onG
K flacoane E e0. !idrocorti+on acetat" volonG
K un!uente E Fe0. $luoeta+on pivalatG
K flacon presuri+at E Fe0. becloetG
7i de administrare
A oral
A parenteral
A local Fpe teguente 'i ucoaseG
#nterveniile asistentei medicale
A acelea'i reguli ca la antibiotice V
A asigur regiul alientar al pacientului" care este desodat"
!ipoglucidic" !iperproteic" cu suplientare de calciu" potasiu 'i $os$orH
A recoltea+ s#ngele pentru do+area gliceiei la recoandarea
ediculuiH
A sesi+ea+ e$ectele secundare pre+entate de pacient 'i in$orea+
edicul Finsonie" stare de eu$orie" an0ietate" dureri epigastrice"
.84" cre'terea &n greutateG.
3. %*3INIS/R%R1% %N/IC0%6UL%N/1L0R
Anticoagulantele sunt edicaente care &piedic coagularea s#ngelui"
ac%ion#nd asupra $actorilor plasatici ai coagulrii.
8rataentul se $ace sub control clinic 'i de laborator Ftipul .oRell" cuicX"
<.*.B. A <nternational *orali+ed BatioG pentru a preveni accidentele !eoragice.
$eparina are ac%iune iediat" de scurt durat Fcca 4A8 oreG.
+ eaciiadverse J alergie" $ebr" $rison" erup%ii cutanate" 'oc ana$ilactic.
%nticoa!ulante cumarinice 7trombostop A e$ectul lor se instalea+ dup un tip
de latent. 6e $olose'te &n trataentul abulatoriu sub controlul spt#nal al tipului
cuicX" .oRell" care trebuie s $ie de dou ori 'i jutate ai are dec#t noral.
F orme de prezentare
K &eparina E solu%ie &n $lacoane de 5.000 uNl" $iole 5.000 uNl
K calciparina E seringi preuplute 0"2 l E 5000 uH $iole de 1 l E 25000
uH
K fra-iparine E solu%ie 9500 uNlH seringi preuplute negradate 0"3 lA
0"4 lH gradate 0"6A0"8 lH
K trombostop
K &epat&rombin E gel" unguentH
7i de administrare
A parenteral E injec%ii subcutanate" intravenoase" per$u+ie intravenoasH
A injec%ii subcutanateH
A oralH
A aplica%ii locale pe teguente 'i ucoaseH
#nterveniile asistentei medicale
A acelea'i reguli ca la antibiotice D
A supraveg!ea+ pacientul 'i sesi+ea+ apari%ia unor coplica%ii"
!eoragii Fepista0is" gingivoragii" etroragii" !eatoaeG 'i
raportea+ edicului.
A recoltea+ periodic s#nge pentru onitori+area tipului cuicX" .oRell.
# mportant J
A nu se asocia+ !eparina &n solu%ie per$u+abil salin i+oton cu alte
edicaente.
A &n tipul trataentului cu anticoagulante se evit injec%iile
intrausculare" intravenoase" alte trauatise.
A trataentul cu anticoagulante &ncepe cu !eparina 'i se continu cu
trobostop.
4. %*3INIS/R%R1% %N/I*I%.1/IC1L0R
Insulina E este secretat de celulele beta" ale insulelor /anger!ans ale
pancreasului. ;ste singurul !oron !ipogliceiant cunoscut.
7lasi&icare dup modalitatea de obinereJ
A insuline preparate din pancreas de bovine" 'i ai ales de porcH
A insuline &nalt puri$icate" de tip (onocoponent (,H
A insuline de tip uan .( Fbiosintetice sau seisinteticeG.
7lasi&icare dup dinamica aciunii%
K insuline rapide Fe0.J insulina cristalin" 4ctrapid (," .(G. 6e
utili+ea+ &n urgen%e.
K insuline intermediare Fe0.J 6eilent".uulin .(G. 4c%iunea
&ncepe la 45A120 de inute" durata 12A24 de ore.
K insuline lente Fe0.J >ltralent (," /ente (," .uinsulin /ong
.(G.
K preparate de insulina pentru HstilouriH (pen7uri) de tip .(
cartu'e.
, &ecteadverse J alergie" ta!icardie" ce$alee" dureri abdoinale" diaree.
7i de administrare
K parenteral E injec%ii subcutanate" intrausculare" intravenoaseH
K prin cateter E subcutanat intraperitonealH
K oral
#nterveniile asistentei medicale
A acelea'i reguli ca la antibiotice V
A supraveg!ea+ pacientul 'i sesi+ea+ apari%ia unor coplica%ii
generale sau locale
A recoltea+ s#nge" urin" a jeune 'i postprandial" pentru onitori+area
gliceiei 'i glico+uriei.
' tenie 4
A $iecare tip de insulin se adinistrea+ cu sering separat.
A la pacien%ii supraponderali" indi$erent de locul de elec%ie al injec%iei
subcutanate cu insulin" se va $ora pliul 'i se vor utili+a ace de 12"5A
19"5 .
A &nva% pacientul cu diabet +a!arat" insulinodependent" sA'i
adinistre+e singur insulina prin injec%ie subcutanat.
Sulfa#idele antidiabetice:
K sulfonamide Fe0J 8olbutaid" @libenclaidG. 6e adinistrea+
pacien%ilor cu obe+itate.
K bi!uanide Fe0J (eguan" 6ilubinG. ;$ecte adverseJ dureri abdoinale"
balonri.
' sistenta J
A adinistrea+ antidiabeticele sul$onaide Ftolbutaid"
glibenclaidG cu 30 de inute &naintea eselorH
A supraveg!ea+ pacientul 'i sesi+ea+ apari%ia unor e$ecte secundare.
A recoltea+ s#nge 'i urin pentru onitori+area gliceiei 'i
glico+uriei.
5. %*3INIS/R%R1% CI/0S/%/IC1L0R
Citostaticele Fc!iioterapice sau anticanceroaseG au e$ecte citoto0ice asupra
celulelor cu proli$erare intens.;le in!ib &ns 'i celulele norale care se ultiplic
activ. ,itostaticele $avori+ea+ de+voltarea in$ec%iilor prin depriarea ecaniselor de
aprare a organisului.
, &ecte adverse 4
@re%uri" vrsturi" anore0ie" stoatit" diaree" alopecie reversibil" pigentarea
pielii" $enoene neuroA 'i ototo0ice.
F orme de prezentare
K flacoane E cu pulbere lio$ili+at E e0J ,iclo$os$aida F;ndo0a!G"
-incristin" -inblastin" (etrote0at
K tablete E e0J (etrote0at
7i de administrare
A parenteral E injec%ii intravenoase" per$u+ii intravenoase 'i
intraarteriale" intratuorale" intrapleurale" intraperitoneale
A oral
#nterveniile asistentei medicale +eguli de respectat
A respect indica%iile edicului privind do+a" calea 'i ritul de
adinistrareH
A veri$ic terenul de valabilitate al produsuluiH
A pregte'te instruentele 'i aterialele necesare te!nicii de adinistrareH
A in$orea+ pacientul privind e$ectele secundare ale trataentului
Fgastrointestinale" alopecie reversibilG etc.H
A prepar solu%ia &n $unc%ie de produsul adinistrat
A adinistrea+ solu%ia prin injectare strict intravenoas sau &n per$u+ia
lent a$lat &n curs" &n tubul per$u+orului.
%ten(ie4
A substan%a este iritant 'i ipune veri$icarea po+i%iei acului &n ven
A dac solu%ia ptrunde accidental &n %esutul peri venos" se &ntrerupe
injectarea 'i se continu &n alt venH
A nu se adinistrea+ c!iioterapice intravenos" &n venele bra%ului" de
partea s#nului pentru care sAa practicat astectoie urat sau nu de
roentgenoterapieH
A sesi+ea+ $enoenele neuroA 'i ototo0ice" digestive aprute 'i in$orea+
ediculH
A onitori+ea+ $unc%iile vitale 'i recoltea+ s#nge 'i urin pentru evaluarea
$unc%iilor renale" !epatice 'i edulareH
A !idratea+ su$icient pacientul pentru a avea o bun diure+ Fe0J la
adinistrarea cisplatinului" !idratarea se $ace cu 6A8 ore &nainte" prin
adinistrarea de 1A2 litri de lic!id" 'i provocarea diure+ei cu anitol.
C%PI/0LUL #III.
*1/1R3IN%R1% 6RUP1L0R S%N6UIN1 =I
/R%NS2U<I% *1 SIN61
*1/1R3IN%R1% 6RUP1L0R S%N6UIN1
<unoserologia sanguin EsAa de+voltat &n pria jutate a secolului al ^^Alea
dup epocala descoperire a grupelor sanguine 745" &n anul 1901" de ctre :arl
/andsteiner.
' ntigenele se gsesc &n special pe eritrocite 'i pot $i puse &n eviden% prin reac%ii
de aglutinare" $apt pentru care se nuesc aglutinogene.
' nticorpii poart nuele de aglutinine" pentru $aptul c provoac reac%ii de
aglutinare.
85P din persoanele de ras alb" au un antigen coun cu aiu%ele Macaccus
rhesus5 care a $ost denuit $actorul B!esus FB!G. 4nticorpii au $ost denui%i antiA
B!esus" ori antiAB!. )actorul B!o F=G este rspun+tor de o serie de a$ec%iuni ale
acestuia" denuite" generic" boala !eolitic a nouAnscutului.
8rans$u+ia de s#nge se poate e$ectua nuai dac e0ist o identitate"
copatibilitate" FaglutinogenicG &ntre s#ngele donatorului 'i al priitorului.
4glutininele sunt anticorpi naturali 'i se gsesc &n serul sanguin.
)a% de aglutinogenele 4 'i 5" &n s#ngele altor persoane e0ist anticorpi naturali
Y aglutininele Fal$aG e F4*8< E 4G 'i FbetaG f F4*8< E 5G. ;0isten%a unui aglutinogen
cu aglutinina corespun+toare F4 eH 5 fG la aceea'i persoan nu este copatibil cu
via%a" pentru c pre+en%a aglutinogenului 'i aglutininei ooloage produce aglutinarea
globulelor ro'ii.
6isteul sanguin 0.%... cuprinde patru grupe de s#nge. @rupele se notea+ dup
numele aglutinogenului5 deosebinduAse ast$elJ grupaJ 0 F+eroG 4" 5 'i 45. >n alt
cercettor clasi$ic grupele sanguine not#nduAle cu ci$re roaneJ <" <<" <<<" <-.
!rupa a!lutino!en (anti!en) a!lutinine (anticorp)
0 F+ero unuG E e 'i f
4 << F4AdoiG 4 e
5 <<< F5AtreiG 5 f
45 <- F45ApatruG 45 E
=eci" grupa 0 F<G nu are nici un aglutinogen F+ero aglutinogenG" celelalte au
aglutinogen 4 sau 5" sau abele A 45.
Deter#inareagrupelorsanguine se $ace prin dou etodeJ
a. etoda direct E 5et!A-incent Faglutinine cunoscute 'i aglutinogen
necunoscutGH
b. etoda invers E 6ionin Faglutinogen cunoscut 'i aglutinine
necunoscuteG.
8rans$u+ia de s#nge nu se poate efectua fr deter#inarea grupei sanguine
prin etodele aintite ai sus.
Recoltarea s,n!elui pentru determinarea !rupelor san!uine
9entru deterinarea grupei sanguine se $olose'te $ie s#nge venos Fdin venG" $ie
s#nge capilar Fdin pulpa degetuluiGJ
A se recoltea+ 3A4 l s#nge din ven" &ntrAo sticlu% &n prealabil"
sterili+at prin cldur uscatH
A se las s coagule+eH ast$el" se va separa serul 'i c!eagul.
3 etoda direct .et&7#incent folosind ser7test 0I) %II) .III
=eterinarea aglutinogenului Y etoda 5et!A-incent se $ace prin aestecarea
eritrocitelor priitorului cu serul standard 7" 4" 5 E deci" cu aglutinine cunoscute.
M Material necesar %
K seruri A test 0<" 4<< 'i 5<<<HF &n $iole de la <nstitutul ,antacu+inoG
serul A test 0<Acon%ine aglutinine al$a F?G 'i beta F?GH
serul A test 4<< A con%ine aglutinine beta F?GH
serul A test 5<<< A con%ine aglutinine al$a F?GH
K lae" pipete
M *ehnica % pe laa cu godeuri" asistenta picur c#te o pictur de ser !eoAtest &n
$iecare godeu" ast$elJ
A pictura de ser test 0< A &n partea st#ng a laeiH
A pictura de ser test 4<< E la ijlocul laeiH
A pictura de ser test 5<<< A &n partea dreapt a laei.
9icturile vor $i a'e+ate totdeauna &n aceea'i ordine de la st#nga la dreapta.
1fectuarea te&nicii cu s,n!e recoltat din ven
A l#ng $iecare pictur de serAtest se pune Fcu ajutorul unei pipete sau
bag!et de sticlG c#te o pictur din s#ngele pe careAl cercetH
A pictura de s#nge trebuie s $ie apro0iativ de 10 ori ai ic dec#t
pictura de ser testH
A picturile de ser se oogeni+ea+ cu picturile de s#nge" prin i'cri
circulareH de $iecare dat" &ns" se sc!ib pipetaNbag!eta sau se clte'te
&ntrAun vas cu ser $i+iologic 'i se 'terge cu vat sau ti$on.
Interpretarea re+ultatelor
9entru a interpreta re+ultatele" ne uit la serul test 7<. =ac &n acest ser sAa
produs aglutinarea" ea ai trebuie s apar neaprat &ie &n serul grupei 4<<" $ie &n serul
grupei 5<<<" $ie &n a#ndou. &n ca+ contrar" sAa cois o gre'eal 'i anali+a trebuie
repetat.
;0ist patru posibilit%iJ
1. 4glutinarea nu se produce &n nici unul din serurileAtestH atunci
aglutininele pre+ente &n serurile test nAau &nt#lnit nici un aglutinogen.
!0ngele de cercetat &ace parte din grupa O#
2. 4glutinarea se produce &n picturile arginale de serAtest 7< 'i 5<<<H
&nsean c aglutininele e din serul test 7< 'i 5<<< au &nt#lnit
aglutinogene 4 'i au produs aglutinarea !eatiilor. !0ngele &ace parte din
grupa '##
3. 4glutinarea se produce &n serul test 7< 'i serulAtest 4<< din ijlocH
&nsean c aglutininele # din serulAtest 7< 'i 4<< au &nt#lnit
aglutinogenul 5 'i au produs aglutinarea !eatiilor. !0ngele &ace parte
din grupa 8###
4. 4glutinarea se produce &n toate godeurileH &nsean c aglutininele g 'i #
din serurileAtest au &nt#lnit cele dou aglutinogene 4 'i 5 din s#ngele de
cercetat 'i au produs aglutinarea !eatiilor. !0ngele &ace parte din grupa
'8#V
3 etoda .et&7#incent folosind ser %N/I7% i %N/I7.
4nticorpii onoclonali 4*8< 4 'i 4*8< 5 sunt de tip <g( 'i produc aglutinarea
direct" pe la" la teperatura caerei" a antigenelor ooloage 4" respectiv 5
M Metoda de lucru%
6e $olose'te s#nge venos 3A4 l. 9e o la cu godeuri" se picur c#te o pictur
de ser 4*8< 4" respectiv 4*8< 5H alturi" &n dreptul $iecrei picturi de ser" se adaug
c#te o pictur de eritrocite de deterinat. 9icturile de ser se oogeni+ea+ cu cele de
eritrocite" cu coltul unei lae sau cu bag!eta de sticlH dup 3A4 secunde" apar priele
sene de aglutinare" iar reac%ia este coplet dup un inut.
Interpretarea re+ultatelor
1. =ac aglutinarea nu se produce" &nsean c s#ngele cercetat nu are
aglutinogenul. 'parine grupei O#
2. =ac aglutinarea se produce &n serul 4*8< 4" &nsean c s#ngele
cercetat are aglutinogen 4. !0ngele aparine grupei '##
3. =ac aglutinarea se produce &n serul 4*8< 5" &nsean c s#ngele de
cercetat are aglutinogen 5. !0ngele aparine grupei 8###
4. =ac aglutinarea se produce &n abele seruriAtest" &nsean c s#ngele
con%ine at#t aglutinogen 4" c#t 'i aglutinogen 5. Face parte5 deci5 din
grupa '8 #V
M Important4 siultan cu deterinarea antigenelor 4 'i 5" prin etoda de ai
sus" este obligatorie 'i deterinarea anticorpilor" prin etoda 6ionin.
*1/1R3IN%R1% 2%C/0RULUI R&o (*)
*efin(ie
)actorul B! este un aglutinogen FantigenG legat de eritrocit" independent de
aglutinogenele din sisteul 745
Scop E deterinarea copatibilit%ii $a% de $actorul B!" iportant &n
trans$u+ie 'i sarcin" deoarece incopatibilitatea produce accidenteH
Pre!tire :
L materiale% tav edicalH lae de sticl curate" degresate" uscateH ser antiA
B! 'i pipetH casolet cu tapoane de vatH eter" alcool edicinalH
terostatH
L pregtire psi!ic 'i $i+ic a pacientului
1-ecu(ie
M Deter#inarea factorului 1" pe la# %
A splarea #inilorH
A se pun" pe laa de sticl" &n ordine" cu pipeta din $iola de ser antiAB! 3
picturi de serAtest" $iecare cu un diaetru de 5A6 E picturile din
st#nga 'i dreapta laei se $olosesc ca artori" iar pictura din ijloc E
pentru deterinarea doritH
A se 'terge pria pictur de s#nge cu vat uscatH
A se ia cu un col% al laei o pictur de s#nge" care se pune peste a doua
pictur de serAtest antiAB!H
A pictura din s#nge se aestec cu eritrocite B!Apo+itive" iar cea din
dreapta cu eritrocite B!AnegativeH
A se oogeni+ea+ cele trei picturi prin i'cri circulareH
A se a'ea+ laa &n caera ued la terostat" la 37Z,H
A se cite'te re+ultatul dup 30A60 de inute.
Interpretare A dac aglutinarea sAa produs &n priele dou picturi de ser" B!A ul
este po+itiv" dac nu se produce aglutinarea Fpictura este obilG" B!Aul este negativ
Fse cite'te prin copara%ie cu !eatiile artorG.
Deter#inarea factorului 1" (n eprubet
A se $olose'te s#ngeAnecitratH
A !eatiile sunt splate de douAtrei ori cu ser $i+iologic 'i se $ace o
suspensie 2P" at#t !eatiile artor B!Apo+itive c#t 'i cele B!Anegative"
ce se pun &n eprubetele artorH
A &n eprubeta de !eoli+ se pune o pictur din suspensia de !eatii 2P"
peste 2 picturi de ser antiAB!H
A se oogeni+ea+ eprubetele 'i se a'ea+ pe stativH
A se introduc la terostat la 37Z,H
A se cite'te re+ultatul dup 30 de inuteH
A $ora neregulat a sedientului 'i pre+en%a grunjilor de aglutinare arat
reac%ie po+itiv FB!Apo+itivG.
C03P%/I.ILI/%/1% /R%NS2U<I0N%L8
Scop 4
A reducerea la iniu a riscurilor accidentelor iunologice
A evitarea !eoli+ei intravasculare acuteH
Msuri de prevenire
A deterinarea grupei &n sisteul 745 'i B! la priitorH
A alegerea unui s#nge de donator i+ogrup 745 'i B!H
A e0ecutarea probei de copatibilitate direct &ntre serul priitorului 'i
eritrocitele donatoruluiH
Metode
A proba de copatibilitate ajor A direct F[eanbreauGH
A proba de copatibilitate biologic F7elecXerGH
PR0.% *1 C03P%/I.ILI/%/1 *IR1C/8 3%:0R8 E IN #I/R0
(:1%N.R1%U)
4ceast prob J
A deterin anticorpii din serul bolnavului" care ar putea distruge
eritrocitele donatorului
A pune &n evident incopatibilitatea &n sisteul 745" pre+enta de
anticorpi iuni din sisteul B!
=regtire:
L materiale% lae de sticl curate" degresate" uscateH $laconul sau
punga cu s#ngele de cercetatH seringi" ace" pipete" nu'i" terostat
L pacient pregtit psi!ic 'i $i+ic ca la punc%ia venoasH
1-ecu(ie 4
A asistenta se spal pe #iniH
A recoltea+ s#nge prin punc%ie venoasH
A introduce s#ngele la centri$ugH
A pune o pictur din plasa priitorului pe o la" peste care adaug
eritrocite de la donatorH
A respect propor%ia de 1N10 &ntre eritrocite 'i serH
A cite'te re+ultatul dup 5 inute" la receH
A adaug o pictur de papain 'i introduce la terostat tip de30 de
inuteH
Interpretare
A dac &n pictur se produce aglutinarea" s#ngele priitorului nu este
copatibil cu s#ngele donatoruluiH
A dac nu se produce aglutinarea" s#ngele este copatibil 'i poate $i
trans$u+at.
PR0.% *1 C03P%/I.ILI/%/1 .I0L06IC8 01L1CO1R 7 IN #I#0
Scop E veri$icarea" &n plus" dar obligatorie" a $elului &n care priitorul
reac%ionea+ $a% de s#ngele ce i se introduce intravenos" prin trans$u+ie.
Pre!tire
M materiale%
A instruentele 'i aterialele necesare e$ecturii unei trans$u+ii Fve+i
trans$u+iaGH
A edicaentele necesare pentru eventuale accidente
posttrans$u+ionaleH
M pacient%
A psi!ic 'i $i+ic" ca pentru punc%ia venoas.
1-ecu(ie
A asistenta se spal pe #iniH
A &brac nu'i sterileH
A instalea+ aparatul de trans$u+ieH
A reglea+ ritul de scurgere la 10A15 picturiNinut" tip de 5 inuteH
A supraveg!ea+ $oarte atent pacientul tip de 5 inuteH
A dac apar sene ale incopatibilit%ii de grup Fsen+a%ie de $rig" $rison"
ce$alee" dureri lobare" ta!icardieG" &ntrerupe trans$u+ia 'i anun% ediculH
A dac nu apar senele incopatibilit%ii de grup" introduce din nou 20 l
s#nge &n rit ai rapid" dup care reglea+ ritul la 10A15 picturiNinutH
A supraveg!ea+ pacientul tip de 5 inuteH
A dac nu apar senele incopatibilit%ii de grup" continu trans$u+ia &n
ritul prescris.
/R%NS2U<I% *1 SIN61
4dinistrarea s#ngelui de la donator la priitor A se nue'te transfu<ie.
Scopul J
A restabilirea asei sanguine H
A &bunt%irea circula%iei peri$erice" reducerea ano0iei 'i obili+area
s#ngelui de re+erv al organisuluiH
A stiularea. !eatopoie+eiH
A rirea capacit%ii de coagulabilitate a s#ngelui &n vederea !eosta+ei"
A aport de substan%e nutritive" proteiceH
A stiularea reac%iilor etabolice ale organisului"
A stiularea reac%iilor antito0ice 'i antiin$ec%ioaseH
A corectarea iunode$icien%elorH
A corectarea unor de$icien%e plasatice congenitaleH
A depura%ia organisului prin &nlocuirea" par%ial sau total" cu s#nge
proaspt" a s#ngelui &ncrcat cu substan%e to0ice Fautogene sau e0ogeneG.
A ransfu<ia direct
A const &n trecerea s#ngelui din aparatul vascular al donatorului &n sisteul
vascular al priitoruluiH
A se utili+ea+ nuai &n condi%ii e0cep%ionale" cu caracter de urgen%" &n lipsa
s#ngelui conservatH
A se alege un donator cu s#nge i+oAgrup" i+oAB! 'i nuai e0cep%ional un
donator universal hgrup 7F<GiH
A se deterin grupul &n sisteul 745 'i B!esus" copar#nduAl cu cel al
priitoruluiH
A pacientul 'i donatorul vor $i plasa%i &n paturi paralele" apropiate" cu
ebrele superioare ce vor $i $olosite pentru punc%ie a'e+ate unul l#ng
altul pe o su% acoperit cu c#p steril" la o distan% de apro0iativ 30A
40 de cH
A se punc%ionea+ &nt#i vena priitorului" se ridic garoul 'i se introduce pe
ac un andrinH
A se punc%ionea+ vena donatorului" se aspir s#ngele care" $iind aestecat cu
aerul din tubul aparatului I(arin 9opescuI" se eliin &ntrAun pa!arH
A c#nd s#ngele nu ai con%ine bule de aer" se introduce la priitorH
A cantitatea de s#nge trans$u+at nu va dep'i 500A600 l Flipotiia
donatoruluiGH
A se supraveg!ea+ atent pacientul c#teva ore.
A ransfu<ia indirect
E se e0ecut cu s#nge proaspt i+oAgrup" i+oAB! de la donator cunoscut" prin
interediul $laconului sau pungilor din 9-,
Pre!tire
L materiale% toate aterialele necesare per$u+iei i.v.H trus pentru per$u+at
s#nge cu $iltru &n picurtorH s#nge i+oAgrup" i+oA
B!H
.
?
?
s0nge%
pacient% pregtit $i+ic 'i psi!icH
1-ecu(ie
K montarea &laconului%
A se e$ectuea+ proba de copatibilitate direct [eanbreau pentru
$iecare $laconH
A se &ndeprtea+ dopul de para$inH
A se de+in$ectea+ dopulH
A se ontea+ aparatul de per$u+atH
K evacuarea aerului din tubul aparatului%
K e&ectuarea punciei venoase%
K e&ectuarea probei biologice OelecBer%
K e&ectuarea trans&uziei%
A dac nu au aprut sene de incopatibilitate" se continu trans$u+ia
&n ritul stabilit de edicH
A se supraveg!ea+" &n continuare" pacientul
K ncheierea trans&uziei%
A se re%in din $iecare $lacon 5A6 l de s#nge pentru veri$icri ulterioare
&n ca+ de accidente pos$transru+ionare tardiveH
K &ngrijirea ulterioar a pacientului
K se notea+ &n $oaia de observa%ie nurul $laconului 'i cantitatea de s#nge
trans$u+atH eventualele reac%ii ale pacientuluiH
%ccidente
A 'ocul !eoliticH
A $rison" ta!icardie" dispnee" ciano+" stare general alterat" dureri lobare"
retrosternale E datorate substan%elor pirogene" ipun oprirea trans$u+ieiH
A ebolie pulonar F cu cheaguri5 cu aer5 ani$estat prin alterarea
brusc a strii generale" ciano+" dispnee" tensiunea arterial sc+ut" puls
$ili$or
A !eoli+a intravascular cu blocaj renal poate $i provocat de trans$u+ia
s#ngelui ne&ncl+itH
A 'oc postrans$u+ional" acido+a etabolic" stop cardiac prin !ipoterieH
Incidente
A E &n$undarea aparatului cu c!eag E se sc!ib aparatulH
A s#ngele poate con%ine c!eaguri sau pelicule de $ibrin ce se depun pe
$iltru E se sc!ib $laconul 'i per$u+orulH
A ie'irea acului din venH
A per$orarea veneiH
A coagularea s#ngelui venos re$ulat &n ac E se sc!ib aculH
*erivatele san!uine
A plasa
A concentrate eritrocitare sau eritrocite deplasati+ateH
A suspensie deleucociti+at de eritrociteH
A plas &n $or uscat sau lio$ili+atH
A concentrate trobocitareH
A albuin uanH
A plas anti!eo$ilicH
A gaaglobuline 'i iunoglobuline uane speci$ice.
Capitolul I>.
PR16%/IR1% P%CI1N/ULUI P1N/RU
1>PL0R%RI 2UNC/I0N%L1) R%*I0L06IC1)
1N*0SC0PIC1
PR168/IR1% P%CI1N/ULUI P1N/RU 1>PL0R%R1%
R%*I0L06IC8 % SIS/13ULUI 0S/107%R/ICUL%R
;0plorarea radiologic a sisteului osteoAarticular se e$ectuea+ de ctre edic
prin radiogra$ii interpretate la negatoscop.
ScopJ studierea or$ologiei osului 'i $unc%ionalit%ii unor articula%ii osoase
pentru stabilirea diagnosticului de lu0a%ie" $ractur" tuoare.
=regtirea psi"ic a pacientului A se e0plic pacientului procedura
=regtirea fi<ic a pacientului
A se de+brac regiunea ce urea+ a $i e0ainatH
A la $eei" se leag prul lungH
A se &ndeprtea+ rgelele 'i ln%i'oarele de la g#t" precu 'i obiectele
radioopace din bu+unarH
A se ridic pansaentul de pe regiunea ce urea+ a $i e0ploratH
A unguentele sau alte $ore edicaentoase se &ndeprtea+ prin
splare cu alcool sau ben+inH
PR168/IR1% P%CI1N/ULUI P1N/RU 1>PL0R%R1%
R%*I0L06IC% % 0R6%N1L0R /0R%CIC1
7rganele toracice Fini" pl#niG sunt e0plorate radiologic prin radioscopie"
radiogra$ie" bron!ogra$ie" toogra$ie" Xiogra$ie etc.
Scop4 studierea or$ologiei 'i $unc%ionalit%ii pl#nilor" a odi$icrilor de
volu 'i de $or ale iniii pentru stabilirea diagnosticului Ftuori pulonare"
atelecta+ii" odi$icri topogra$ice 'i de calibru ale bron!iilor etc.G
=12DJAI12A =ACI2NA4C4I =2NA14 1ADIOSCO=I2) 1ADIOD1A%I2
Pre!tirea psi&ic a pacientului E se e0plic pacientului proceduraH
Pre!tirea fi+ic pacientului
A se de+brac coplet regiunea toracic H se &ndeprtea+ obiectele
radioopaceH
A se a'ea+ pacientul &n po+i%ieAortostatic cu #inile pe 'olduri 'i coatele
aduse &nainte
A c#nd po+i%ia vertical este contraindicat" se a'ea+ pacientul &n po+i%ie
'e+#nd sau &n decubitH
A &n tipul e0aenului radiologic se ajut pacientul s ia po+i%iile cerute de
edic. 6ugarii 'i copiii ici se a'ea+ prin &n$'are pe un suport de
sc#nduri sau se suspend !auri Fpentru a nu se iradia persoana care lAar
sus%ineH
9n!ri"irea pacientului dup e-amen
A pacientul va $i ajutat s se &braceH dup terinarea e0aenului
radiologic" va $i condus la patH
A se notea+ &n $oaia de observa%ie e0aenul radiologic e$ectuat" data.
=12DJAI12A =ACI2NA4C4I =2NA14 ?1ON!OD1A%I2
=regtirea #aterialelor necesare
A edicaentele sedative F$enobarbtital" atropinG" aneste+ice" sond (etras
steril" substan%e de contrast sau iodipin E liposolubile 'i ioduron 5 sau diiodonul E
!idrosolubileG e0pectorante 'i calante ale tusei" scuiptoareH
=regtirea psi"ic a pacientului A se e0plic pacientului procedura
=regtirea fi<ic a pacientului
A cu 1A3 +ile &nainte" se adinistrea+ pacientului edicaente
e0pectoranteH
A &n ajunul e0ainrii se adinistrea+ o tablet de $enobarbital H
A cu o jutate de or &naintea e0aenului se adinistrea+ atropin
Fpentru a reduce secre%ia salivei 'i a ucusului din cile respiratoriiG 'i
edicaente calante pentru tuseH
A pacientul va $i ajutat s se de+brace 'i va $i a'e+at &n decubit dorsal"
pu%in &nclinat spre partea care trebuie injectatH
A edicul e$ectuea+ aneste+ia cilor respiratorii" introduce sonda
(etras &n arborele bron'ic 'i apoi substan%a de contrast u'or &ncl+it"
&ncet" cu o presiune oderatH
A &n tipul injectrii substan%ei de contrast" pacientul va $i ajutat saA'i
sc!ibe po+i%ia Fdecubit ventral" dorsal" lateral drept 'i st#ngGH
A &n tipul e0ainrii radiologice" se a'ea+ pacientul &n po+i%ia
8rendelenburgH
&ngri'irea pacientului dup te"nic
A dup e0aen" se ajut pacientul s se &brace 'i va $i condus la patH
A va $i aten%ionat s colecte+e &n scuiptoare substan%a de contrast care
se eliin prin tuse Fnu se &ng!ite E into0ica%ie cu iodG.
PR168/IR1% P%CI1N/ULUI P1N/RU 1>PL0R%R1%
R%*I0 L06IC8 6%S/R07IN/1S/IN%L%
;0ainarea radiologic a tubului digestiv se e$ectuea+ dup adinistrarea unei
substan%e de contrast pe cale oral sau rectal.
Scop4 studierea or$ologiei 'i $unc%ionalit%ii organelor tubului digestiv pentru
stabilirea diagnosticului Fgastrite cronice" ulcer gastroAduodenal" tuori ale tubului
digestivG.
Pre!tirea instrumentelor i materialelor necesare
A sul$at de bariu 150 gH can sau pa!ar" ap" lingur de len" purgativ Fulei de
para$inGH
A se pregte'te suspensia de bariuJ cele 150 g sul$at de bariu se aestec cu o
cantitate ic de ap cald p#n se ob%ine o past oogen" la care se
adaug ap rece p#n la 200A300 g" aestec#nduAse cu lingura de lenH
Pre!tirea psi&ic a pacientului
7 se e0plic pacientului procedura
Pre!tirea fi+ic a pacientului
A se adinistrea+ pacientului" cu 1A2 +ile &naintea e0ainrii" un regi
alientar ne$latulent 'i u'or de digerat Fsupe" ou" p#ine prjit" unt"
$inoase" produse lactateGH
A seara E &n ajunul e0ainrii E se e$ectuea+ bolnavului o clis
evacuatoareH
Participarea la e-amen
A pacientul bea con%inutul din cana cu sul$atul de bariuH
A dup terinarea e0ainrii" pacientul este ajutat s se &brace 'i este
condus la patH
A pacientul este readus la serviciul de radiologie Fcon$or indica%iilor
ediculuiG" dup 2" 8" 24 ore" pentru a se urri sub ecran evacuarea
stoacului" uplerea intestinului sub%ire 'i a colonuluiH
A la 2 ore de la &nceputul e0ainrii" pacientul poate s n#nceH
9n!ri"irea pacientului dup te&nic
A se adinistrea+ un purgativ Fo lingur de ulei de para$inG dup terinarea
e0ainriiH
A pacientul va $i in$orat c va avea scaunul colorat &n alb.
M Important P4
A la copiii ici" gustul bariului se corectea+ cu cacao sau l#ieH
A cantitatea de suspensie bariuNap &n dilu%ie 1J2 esteJ 100 g pentru
sugariH 100A150 g pentru copii iciH 150A200 g pentru copiii ariH
PR168/IR1% P%CI1N/ULUI P1N/RU 1>%31NUL R%*I0L06IC
%L C0L0NULUI
;0aenul radiologic al colonului se poate $aceJ pe cale bucal Fdup e0aenul
radiologic al stoacului 'i intestinuluiG sau pe cale rectal FirigoscopieG.
=ac nu se e0ainea+ dec#t colonul" la indica%ia edicului se adinistrea+ o
do+ de suspensie baritat cu 8A10 ore &nainte.
IRI60SC0PI%4 e0ainarea radiologic a colonului prin uplerea pe cale
rectal cu substan% de contrast.
Scop4 observarea odi$icrilor anatoice ale colonuluiH cu o prealabil golire a
tubului digestiv.
= regtirea #aterialelor $i instru#entelor necesare
A instruentar necesar e$ecturii clisei Fve+i IcliseleIG" purgative"
sond 6trauss" substan% de contrast" sul$at de bariu &n suspensieF300A
500 g &n 1000J1500 l ap u'or &ncl+itG sau sul$at de bariu F200 gG
aestecat cu bolus alba F300 gG &n 1000 l ap &ncl+it" ulei de ricin"
'or%uri de protec%ie pentru a nu $i e0pu'i iradieriiH
A se pregte'te clisa baritatH
Pre!tirea pacientului
A cu 2A3 +ile &nainte pacientul va prii un regi alientar de cru%are neiritant"
nee0citant" ne$erentescibil" ne$latulent $orat dinJ br#n+ de vaci"
s#nt#n" ou $ierte carne slab $iart ore+ $iert" p#ine uscatH
A cu o +i &naintea e0ainrii" se adinistrea+ un regi !idric cu piureuriH
A dup as" se e$ectuea+ o clis evacuatoare 'i apoi se adinistrea+ dou
linguri de ulei de ricinH
A se conduce pacientul la serviciul de radiologie"
A i se e$ectuea+ clisa baritat dup etoda obi'nuit a cliselor" 'i se
&ntrerupe de c#te ori bolnavul are sen+a%ia de de$ecareH
A se &ntrerupe introducerea substan%ei de contrast c#nd bariul a ajuns &n
cecuH
A se &nc!ide rectul cu sonda 6trauss" dup insu$lare cu pop de aer 'i dup
introducerea substan%ei opaceH
A edicul e0ainea+ radiologic odi$icrile anatoice ale colonuluiH
*up te&nic pacientul va $i &ngrijit.
,olonul ai poate $i e0plorat radiologic 'i prin #etoda e>a#enului cu dublu
contrast %isc"er ,#nd colonul se uple prin clis baritat" pacientul va $i solicitat
de a evacua par%ial substan%adecontrast sau &nc!i+#nd rectul cu sonda 6trauss" al crei
balon introdus &n rect va $i uplut cu aerH se introduc apoi &n colon 100 l aer" cu
presiune oderat" sub control la ecran. (etoda necesit precau%ii" deoarece aerul
introdus sub presiune poate per$ora colonul.
PR168/IR1% C0PIIL0R P1N/RU 1>%31NUL R%*I0L06IC %L
C0L0NULUI4
A se instituie o pau+ de alienta%ie de 12 ore" $r a e$ectua clis sau
adinistrare de purgativeH
A se introduce sonda la o ad#ncie de 5A10 cH
A se adinistrea+ 400A500 g substan% de contrast" con%in#nd 100A150 g
sul$at de bariuH
A la sugari" 50A100 g substan% baritat se adinistrea+ sub $or de clis
cu ajutorul unei seringi.
PR168/IR1% P%CI1N/ULUI P1N/RU 1>PL0R%R1%
R%*I0L06IC8 % C0L1CIS/ULUI =I C8IL0R .ILI%R1
=eoarece ve+icula biliar poate $i vi+ibil radiologic nuai c#nd con%ine calculi
radioopaci sau se ipregnea+ cu substan%e de contrast" pentru a ob%ine iaginea ei
radiologic se adinistrea+ substan%e iodate" pe cale oral sau intravenoas.
Colecisto!rafia4 radiogra$ierea ve+iculei biliare FcolecistuluiG uplut cu
substan% de contrast" adinistrat de obicei pe cale oral.
Colan!io!rafia4 radiogra$ierea cilor biliare Finclusiv colecistulG pline cu
substan%a de contrast adinistrat pe cale intravenoas.
Scop4 e0ainarea $orei" po+i%iei" con%inutului" precu 'i contractibilit%ii
FdinaiciiG ve+iculei biliare" inclusiv descoperirea pre+en%ei de calculi radioopaciH
7ontraindicaii% a$ec%iuni !epatoAbiliare acute" insu$icien% renal" reac%ii
alergice iod" stri $ebrile. 4st+i" e0ainarea este &nlocuit &n are parte cu ecogra$ia.
0P%CI2I1R1 % #1<ICUL1I .ILI%R1 P1 C%L1 0R%L8
(C0L1CIS/06R%2I1)
Pre!tirea materialelor
A pr#n+ copus din ou" s#nt#n 'i unt" cu p#ine sau 50 g ciocolatH
crbune anialH tri$erent" substan% opac FBa+ebil sau acid iopanoicGH
anti!istainice.
A aterialele pregtite se transport l#ng pacientH
Pre!tirea psi&ic i fi+ic a pacientului
A se adinistrea+ pacientului cu 2A3 +ile &naintea e0ainrii crbune
anial de 3 ori pe +i" c#te dou tablete 'i regi !iperprotidicH
A cu 1A2 +ile &naintea e$ecturii colecistogra$iei" se adinistrea+
pacientului un regi dietetic u'or digerabil" evit#nd alientele cu
con%inut bogat &n celulo+ 'i !idrocarbonate concentrateH
A &n +iua precedent e0aenului" la orele 12" se adinistrea+ pacientului
un pr#n+ copus din ou" s#nt#n 'i unt cu p#ineH dac acest pr#n+
provoac accese dureroase" el poate $i &nlocuit cu 50 g ciocolat sau cu un
sondaj evacuatorH
A dup as se e$ectuea+ pacientului o clis evacuatoare cu ser
$i+iologic sau ceai de u'e%el cldu%" pentru evacuarea ga+elor din colonH
A se testeaz tolerana la +azebil% dup as" la orele 16" se adinistrea+
pacientului o tablet care se di+olv pe libJ se supraveg!ea+ pacientul
pentru a se observa dac nu are !ipersensibilitate la iodH
A se a'ea+ pacientul &n decubit lateral drept tip de 30A60 de inuteH
A &nainte de a se e$ectua radiogra$ia" se e$ectuea+ pacientului &nc o clis
evacuatoareH
A pacientul este condus la serviciul de radiologie dup 14A16 ore 'i respectiv
10A14 ore" c#nd ve+icula biliar se uple cu substan%a de contrastH
A se adinistrea+ pr#n+ul 5oSden Fdou glbenu'uri de ou $recate cu 30 g
+a!r sau 50 g ciocolatGH
A se e$ectuea+ radiogra$ii &n serie" la intervale de 30A60A90 de inuteH
A se &ngrije'te pacientul.
PR168/IR1% P%CI1N/ULUI
P1N/RU 1>PL0R%R1% R%*I0L06IC8 % %P%R%/ULUI R1N%L
;0plorarea radiologic a rinic!ilor 'i cilor urinare se e$ectuea+ prin radiogra$ie
renal sipl" pielogra$ie" urogra$ie" cistogra$ie" arteriogra$ie retropneuoperitoneu 'i
altele.
Scop4 eviden%ierea conturului rinic!ilor" cavit%ilor pielocaliceale ale acestora"
precu 'i a cilor urinareH pre+en%a calculilor radioopaci 'i radiotransparen%i sau a
tuorilor.
=12DJAI12A ?OCNAV4C4I =2NA14 1ADIOD1A%IA 12NACJ
SIM=CJ
Radio!rafia renal simpl4 e0plorare radiologica $r substan%e de contrast care
poate eviden%ia conturul 'i po+i%ia rinic!ilor" calculii renali" ureterali sau ve+icali
radioopaci.
=regtirea #aterialelor necesare
A crbune anialH ulei de ricin" ateriale necesare e$ecturii unei clise
evacuatoriiH
=regtirea ali#entar a pacientului
A cu 2A3 +ile &naintea e0ainrii" pacientul va consua un regi $r
aliente care con%in celulo+ 'i dau re+iduuri ulte F$ructe" legue 'i
+ar+avaturi" paste $inoase" p#ineG 'i ape ga+oaseH
A &n +iua precedent e0aenului" pacientul va consua un regi !idricH
A &n seara precedent" pacientul va consua o can cu ceai 'i p#ine prjitH
A &naintea e0aenului" pacientul nu n#nc 'i nu consu lic!ide. =up
e0aen" bolnavul poate consua regiul su obi'nuitH
=regtirea #edica#entoas a pacientului
A cu dou +ile &naintea e0ainrii" se adinistrea+ crbune anial 'i
tri$erent c#te dou tablete de 3 ori pe +iH
A &n seara precedent +ilei de radiogra$ie" se adinistrea+ dou linguri de
ulei de ricinH
%poi pacientul este condus la serviciul de radiologieH
A va $i ajutat s se de+brace 'i s se a'e+e &n decubit dorsal pe asa
radiologic.
=12DJAI12A =ACI2NA4C4I =2NA14 =I2COD1A%I2
Pielo!rafie4 radiogra$ia aparatului renal e0ecutat cu substan% de contrast
adinistrat prin cateteris ureteral" sub controlul cistoscopie.
=regtirea #aterialelor necesare4 aterialele necesare pentru o radiogra$ie
renal siplH substan% de contrast Y 7diston 30P sau iodur de sodiu 10PH
edicaente anti!istainiceH edicaente pentru urgen% Ftrusa de urgen%GH
=regtirea pacientului
A se e$ectuea+ pregtirea bolnavului ca 'i pentru radiogra$ia renal
siplH
A se testea+ sensibilitatea la substan%a de contrastH
A dac bolnavul pre+int o reac%ie !iperergic" se &ntrerupe introducerea
substan%ei de contrast 'i se adinistrea+ anti!istainiceH
A dac toleran%a organisului este bun" pacientul va $i condus &n sala de
cistoscopie" unde va $i ajutat s se de+brace 'i s se a'e+e pe asa de
e0ainareH
Ad#inistrarea substanei de contrast
A splare pe #ini cu ap curent 'i spunH
A sub controlul citoscopului" se introduce sonda &n ureterH
A se introduce substan%a de contrast u'or &ncl+it" 5A 10 l &n $iecare parte
cu presiune icH
A bolnavul se transport pe targ pe asa de radiogra$ieH
A se &ngrije'te bolnavul dup terinarea te!niciiH
A se notea+ e0aenul e$ectuat &n $oaia de observa%ie.
=12DJAI12A =ACI2NA4C4I =2NA14 41OD1A%I2
Uro!rafie4 etod curent de e0ainare or$o$unc%ional a rinic!ilor 'i cilor
urinare" utili+#nduAse substan%e iodate !idrosolubile adinistrate intravenos.
=regtirea #aterialelor necesare
A toate aterialele prev+ute pentru o radiogra$ie renal siplH substan%a
de contrast 7diston de 30" 60 sau 75PH edicaente anti!istainiceH
edicaente de urgen%H seringi de 10 l sterile 'i ace pentru injec%ii
intravenoaseH aterialele necesare pentru clisH
=regtirea pacientului
A se e$ectuea+ pregtirea psi!ic" alientar 'i edicaentoas descris la
IBadiogra$ie renal siplI 'i se testea+ sensibilitatea la substan%a de
cotrast.
=articiparea la e>a#en
A pacientul va $i condus la serviciul de radiologieH
A dac toleran%a organisului este bun" se adinistrea+ intravenos
substan%a de contrast" ast$elJ 20 l 7diston 75P la adul%i Fsau 25 l
solu%ie 60PG" iar la copii" &n $unc%ie de v#rst" se adinistrea+ 5A15 l
solu%ie 75PH
A la 8A10 inute de la e$ectuarea injec%iei" edicul e0ecut radiogra$ia
renal Furogra$iaGH
A se &ngrije'te bolnavul dup terinarea te!nicii.
=12DJAI12A =ACI2NA4C4I =2NA14 CISAOD1A%I2
,istogra$iaJ etod de e0plorare radiologic a ve+icii urinare care se poate
e0ecuta prinJ a A radiogra$ie sipl ve+ical Fdup evacuarea ve+icii urinareGH b A
radiogra$ie dup uplerea ve+icii urinare cu o substan% de contrast steril Fiodur de
sodiu" 10A20PG
+adiogra&ia simpl a ve+icii urinare poate pune &n eviden% calculii
intrave+icaliH etoda nu necesit o pregtire prealabil a pacientului.
Cistografiacusubstandecontrast necesit urtoareleJ
=regtirea #aterialelor necesare
A ateriale pentru e$ectuarea unei cliseH sonda *\laton sterilH solu%ie
nesteril de acid boricH sering @uSon sterilH substan% de contrastJ
iodur de sodiu 10P steril sau solu%ie 7distonH pens !eostaticH
nu'i de cauciuc sterileH tvi% renalH
=articiparea la cistografie
A splare pe #ini cu ap curent 'i spunH se &brac nu'ile sterileH
A se introduce sonda *\laton steril &n ve+ica urinarH
A se captea+ urina prin sond &n tvi%a renal 'i se spal ve+ica cu solu%ie
steril de acid boricH
A &n seringa @uSon se aspir 100A200 l iodur de sodiu 10P steril sau
7diston 'i se introduc &n ve+icH
A se &nc!ide sonda cu o pens !eostaticH
A pacientul este aten%ionat s nu urine+e dec#t dup terinarea e0aenului
cistogra$icH
A edicul e0ecut iediat radiogra$ia.
A1A21IOD1A%IA 12NACJ
%rterio!rafie renal4 etod de e0plorare a aparatului renal prin adinistrarea
substan%ei de contrast pe cale arterial Frenal sau $euralGH calea $eural $iind ai
u'or de abordat" este curent $olosit.
=regtirea bolnavului $i ad#inistrarea substanei de contrast se reali+ea+ &n
condi%ii identice cu cele en%ionate la celelalte te!nici de e0ainare a aparatului renal.
9ria radiogra$ie se e0ecut la 2A3 secunde de la &nceperea adinistrrii subA
stan%ei de contrast" a doua radiogra$ie la 6 secunde 'i a treia la 8 secunde.
%ccidente4
A 8e!nica de$ectuoas de adinistrare a substan%ei radioopace poate genera
!eatoae" spase sau trobo+e arteriale" $istule arteriovenoase"
&ntrerupea teporar a activit%ii rinic!iului.
A 6ubstan%a de contrast se injectea+ intravenos &ntrAun rit lent" poate
provoca durere
=12DAAI12A =ACI2NA4C4I =2NA14 2XAM2N4C 1ADIOCOC AC
1INIC!ICO1 =1IN 12A1O=N24MO=21IAON24
BetropneuoperitoneuJ introducerea de aer sau o0igen &n spa%iul
retroperitoneal pentru eviden%ierea contururilor rinic!ilor.
3ateriale necesare4 aterialele necesare e$ecturii unei clise" instruente 'i
ateriale necesare e$ecturii unei punc%iiH aparat de pneuotora0 E &n per$ect stare de
sterilitateH
1fectuarea te&nicii
A pacientul s nu n#nce niic &n diinea%a +ilei de e0aenH
A &n seara precedent interven%iei se e$ectuea+ o clis evacuatoareH
A asistenta se spal pe #ini cu ap 'i spun 'i &brac nu'i sterileH
A se serve'te edicului instruentarul cerut pentru a e$ectua punc%ia &n loja
perirenalH
A cu aparatul de pneuotora0" edicul introduce 1000A1200 l ga+ 'i
e0ecut apoi radiogra$iaH
A la locul punc%iei" se e$ectuea+ un pansaentH se ajut pacientul s se
&brace 'i este condus la pat.
PR168/IR1% P%CI1N/ULUI P1N/RU 1>PL0R%R1%
R%*I0L06IC8
% %P%R%/ULUI C%R*I0#%SCUL%R
4paratul cardiovascular poate $i e0plorat radiologic prin angiocardiogra&ie5
aortogra&ie5 arteriogra&ie i &lebogra&ie
4. %n!iocardio!rafie4 introducerea unei substan%e de contrast" pe cale
intravenoasa" substan% care se urre'te &n interiorul vaselor 'i al cavit%ilor iniii.
Materiale necesare4 solu%ie concentrat de iodH sedative F$enobarbitalG" roergan
sau alt substan% antialergic.
=regtirea pacientului:
A &n +iua precedent e0aenului" se adinistrea+ sedative" care se repet &n
diinea%a e0aenului &preun cu un edicaent antialergicH
A se e$ectuea+ testarea sensibilit%ii $a% de iodH
A dac nu apar siptoe de intoleran% la iod" se injectea+ intravenos
substan%a de contrast" rapid" &n decurs de c#teva secunde
2fecte nedorite:
A <njectarea rapid poate provoca valuri de cldur" ce$alee" congestia $e%ei"
tuse" dispnee Fse injectea+ adrenalinG.
A 4ngiocardiogra$ia prin cateteris cardiac este de copeten%a edicilor.
5. %orto!rafie4 introducerea substan%ei de contrast prin cateter sau prin punc%ie"
intraaortic" pentru eviden%ierea aortei.
,. %rterio!rafie periferic4 introducerea substan%ei de contrast prin injec%ie
intraarterial pentru eviden%ierea arterei peri$erice.
=. 2lebo!rafie4 introducerea" intravenos" cu sering autoat de presiune" a 20A
30 l de substan% de contrast" de concentra%ie redus.
PR168/IR1% P%CI1N/ULUI P1N/RU 1>PL0R%R1%
R%*I0L06IC8 % SIS/13ULUI N1R#0S C1N/R%L
%. ;0plorarea radiologic care se adresea+ cutiei craniene i encefalului se
reali+ea+ prin radiogra&ie cranian simpl " pneumoence&alogra&ie Faerogra$ieG 'i
arteriogra&ie cerebral .
a4 9entru radio!rafia cranian simpl" nu se $ace o pregtire prealabil" ci se
e0ecut din $a% 'i din pro$il" uneori cu inciden%e care urresc vi+uali+area ba+ei
craniului" 'eii turce'ti" a gurilor optice 'i st#ncilor teporale.
b. 9entru pneumoencefalo!rafie Fintroducerea unui volu de aer prin punc%ie
suboccipital sau lobarG sau ventriculo!rafie Fintroducerea aerului prin trepana%ie
direct &n ventriculii cerebraliG bolnavul este pregtit ast$elJ
A nu n#nc &n diinea%a +ilei de e0ainareH
A se adinistrea+ un sedativH
A pacientul este transportat &n sala de opera%ie Fpentru trepana%ie 'i
ventriculogra$ieG sau &n sala de trataente Fpentru punc%ia suboccipital
sau lobar &n ence$alogra$ieGH
A pentru a se putea introduce aerul" se scoate $rac%ionat cantitatea de lic!id
ce$alora!idian ce corespunde celei de aerH sora va ac%iona ca 'i &n
punc%ia ra!idianH
A pacientul este transportat pe crucior la serviciul de radiologie" pentru
e$ectuarea radiogra$iilorH
A dup e$ectuarea te!nicii" pacientul va $i transportat pe crucior &n salon"
instalat &n patH va pstra po+i%ia de decubit dorsal 2A3 +ileH
A se adinistrea+ solu%ie !ipertonic de gluco+ Fdac acu+ ce$aleeGH
c. %n!io!rafie cerebralJ introducerea unei substan%e radioopace &n arborele
vascular cerebralH ea perite aprecierea pere%ilor 'i luenului vascular" vi+uali+area
unor odi$icri directe Fanevris" tuoare vasculari+at etc.G sau indirecte Fdeplasri
sau de$orri ale vaselor prin procese patologice vecineG..
5. ;0plorarea radiologic coloanei vertebrale se e$ectuea+ prin radiogra&ie
simpl F$a%" pro$il 'i inciden%a 3N4G 'i prin radiogra&ie cu substan de contrast
Flipiodol" pantopac sau aerG. Mielografia ga+oas Fcu aerG este ai avantajoas"
deoarece vi+uali+ea+ o supra$a% ai are din coloan 'i aerul se absoarbe ai
repede" put#nduAse repeta e0aenul dup necesitate.
6ubstan%a de contrast E lipiodolul E se injectea+ &n spa%iul subara!noidian prin
punc%ie ra!idian suboccipital" &n cantitate de 2A3 l" dup ce sAa e0tras aceea'i
cantitate de lic!id ce$alora!idian.
PR168/IR1% P%CI1N/ULUI P1N/RU 1>PL0R%R1% CU I<0/0PI
R%*I0%C/I#I
<+otopii radioactivi sunt utili+a%i &n clinic pentru diagnostic 'i trataent. <+otopii
radioactivi" introdu'i &n organis" eit radia%ii ?" ?" ?" la locul lor de trecere sau de
depo+itare" care pot $i eviden%iate calitativ 'i cantitativ prin procedeele obi'nuite de
detectare Fcontoarele @eigerA(jller" contoare cu scintila%ieG.
<+otopii utili+a%i suntJ radiosodiul" radiocuprul" radioiodul 'i radio$os$orul.
<+otopii radioactivi se utili+ea+ &n e0plorarea !epatobiliar" renal" a s#ngelui 'i
organelor !eatopoietice" a aparatului cardiovascular" a glandelor endocrine.
n diagnosticul proceselor parenc!iatoase joac rol iportant metoda
scinti!rafiei4 $olosirea i+otopilor radioactivi care se $i0ea+ &n organul e0ainat"
deterin#nd o !art a organului. Scinti!rama organelor detectate Ftiroida" $icatul"
rinic!iul" creierul etc.G arat +onele !iperA" noroA sau !ipo$unc%ionale" eviden%iind
odi$icrile de structur.
4c%iunea nociv a i+otopilor radioactivi asupra organisului necesit luarea
unor msuri de protec(ie &potriva radia%iilorJ
A nu'ile 'i !alatul
A stocul de i+otopi radioactivi se pstrea+ &n re+ervoare de plub
speciale"
A se lucrea+ nuai sub protec%ie de paravane de plub" &n ni'e speciale cu
teleanipulatoareH
A aspirarea solu%iilor radioactive se $ace nuai cu pipete autoateH
A nu se lucrea+ cu i+otopi radioactivi dac e0ist rni" +g#rieturi etc.
A nu se consu aliente 'i nu se $uea+ la locul de uncH
A pacientul investigat cu i+otopi radioactivi va $i i+olat de restul
pacien%ilor" $iind surs de radia%iiH
A produsele biologice 'i patologice ale pacientului vor $i anipulate cu
acelea'i suri de protec%ie ca 'i i+otopiiH
A personalul care lucrea+ cu i+otopi radioactivi va purta do+ietre cu $iltre
de etal" care se controlea+ periodic.
PR168/IR1% P%CI1N/ULUI P1N/RU 1>PL0R8RI
1N*0SC0PIC1
1ndoscopie4 etoda de e0ainare prin vi+uali+area direct a unei cavit%i a
corpului uan cu ajutorul unui endoscop.
1ndoscopul este un aparat optic" prev+ut cu un dispo+itiv de iluinare care
introduce &n cavitatea de e0ainat" un siste de transitere al iaginilor 'i
instruente ane0eJ pense de biopsie" perii de brosaj etc. ;ndoscoapele oderne perit
$otogra$ierea unor iagini endocavitare. Beu'ita unei endoscopii este condi%ionat de
colaborarea pacientului.
=12DJAI12A =ACI2NA4C4I =2NA14 ?1ON!OSCO=I2
8ronhoscopia% e0plorarea arborelui tra!eoAbron'ic se $ace cu ajutorul
bron!oscopului rigid sau $le0ibil F$ibrobron!oscopulG.
8ronhoscopul rigid se copune din tuburi etalice de 30A40 c lungie 'i 4A9
c diaetru" prev+ute cu un canal central Ide observare 'i lucruI 'i laterale de iluA
inare" adinistrare de o0igen etc. 5ron!oscoapele rigide sunt prev+ute cu ori$icii
laterale" au e0treitatea distal tiat oblic 'i $in poli+at" pentru a nu provoca le+iuniH
luina este condus prin $ibra optic" tubul $iind conectat la o surs de luin printrA
un siste special de cabluri. 7pticele E tuburi rigide ce se introduc prin tubul etalic
descris E sunt conectate la aceea'i surs de luin 'i perit vi+uali+ri cu ajutorul unor
prise speciale" la 180Z" 45Z 'i 90Z.
Fibrobronhoscopul e un instruent prin care iaginea este transis printrAun
siste de $ibre optice. ;0treitatea lui este $le0ibil 'i e0ainatorul &i poate ipria
di$erite ung!iuri de e0ainare" ast$el &nc#t se pot e0aina 'i conducte aeri$ere de
gradul <- sau - Fbron'ii segentare 'i subsegentareG.
Pre!tirea instrumentelor i materialelor necesare
!e &ace inventarul tuturor instrumentelor necesare%
M mti de unic &olosin sau casolete cu 'ti sterile" nu'i sterile" casolete cu
tapoane 'i coprese de ti$on sterileH penseH porttaponH oglind $rontalH sering
laringianH tvi% renalH aparatele Fbron!oscop sau $ibroscopG cu toate ane0ele
sterili+ateH
M important
A sterilizarea coponentelor aparatelor principale 'i ane0elor se $ace cu
ultraviolete" @lutaralde!ide F,ide0" 9eraA6a$eGH
A se veri$ic sursa de luin 'i corecta cuplare a cablurilorH
A se veri$ic aspiratorul 'i etan'eitatea legturilorH
A vor $i la &nde#nJ $laconul cu aneste+ie F0ilina 2P" $laconul cu ser
$i+iologic" $laconul cu solu%ie de adrenalin 1 P" seringi de 10 l de unic
$olosin%" tapoane" coprese de ti$onGH
Pre!tirea psi&ic i fi+ic a pacientului
A pacientul va $i pregtit $i+ic 'i psi!icH
A &n +iua preergtoare e0ainrii" se e0ecut o testare la 0ilin 2P
pentru a depista o alergie la acest aneste+icH pacientul va $i sedat at#t &n
seara preergtoare e0plorrii" c#t 'i &n diinea%a +ilei respectiveH
A pacientul trebuie s nu n#nce diinea%aH
A pentru aneste+ie" e a'e+at pe un scaun &n #na dreapt va %ine o tvi%
renal sau o scuiptoare"
A Eedicul" cu ajutorul unui spraS cu 0ilin 2P" &i aneste+ia+ liba"
oro$aringele 'i !ipo$aringele" ur#nd s aneste+ie+e arborele
tra!eobron'ic" instil#nd" pictur cu pictur" aneste+icul u'or &ncl+it" cu
ajutorul unei seringi laringieneH
A pacientul este condus &n caera de bron!oscopie.
/ entru e&ectuarea bron"oscopiei e nevoie de dou asistente%
A 7 asistenta a'ea+ pacientul pe asa de e0ainare &n decubit dorsal" cu
e0treitatea ce$alic &n e0tensieH
A sub uerii lui a'ea+ o pern tare" care" ridic#nd capul la 12A15 c" ajut
la e0tensia acestuiaH
A a doua asistent serve'te edicul cu instruentele 'i aterialele solicitate
A pacientul va $i supraveg!eat dup bron!oscopie" nu va #nca 1 or 'i va
$i onitori+at Fpuls" 84G.
A va adinistra &n ca+ul unei !eopti+ii c!iar &nainte de a anun%a edicul
F4drenosta+in" =icinone" ;.4.,." -enostat etc.G.
/ entru e&ectuarea fibroscopiei e nevoie de dou asistente%
A pacientul este a'e+at pe un scaunH asistenta # &l conectea+ pe pacient la
sursa de o0igen" &i $i0ea+ piesa bucal a$lat &n trusa $ibroscopului" pe
care o va avea sub control tot tipul e0ainrii" iobili+#ndAo din lateral
cu inde0ul 'i degetul ijlociu" de la abele #iniH
A asistenta ## serve'te edicul cu instruentarul necesarH
A pacientul va $i supraveg!eat dup $ibroscopie.
Incidente i accidente (de bron&oscopie i?sau ale fibroscopului)
E !eoragii" diseinri tuberculoase sau suprain$ec%ii cu di$eri%i gereni" dureri
&n gur" dis$agie sau oro$agie" dureri retrosternale" ce$alee" tuse" etc.
PR168/IR1% P%CI1N/ULUI P1N/RU 1S02%60SC0PI1
,so&agoscopia% e0ainarea luenului eso$agian. cu un aparat nuit
eso$agoscop" se $olose'te &n scop diagnostic sau terapeutic Fe0tragerea corpilor strini"
polipectoii" sclero+area varicelor eso$agieneG.
/a 7.B./. se utili+ea+ &nc" &n anuite situa%ii" esofagoscopul rigid: tub de
etal poli+at" cu lungie de 45 c 'i grosie de 7A12 " cu e0treitatea distal
rotunjit" prev+ut cu un andrin obturator 'i cu ecanis propriu de iluinare" un
siste optic 'i ane0eJ E pensa pentru prelevat biopsii" porttapoane" pense pentru corpi
strini etc.
n serviciile de endoscopie" edicul endoscopist gastroenterolog utili+ea+J eso0
gastroscopul fle>ibil E tub $le0ibil" lung de 100 c" con$ec%ionat din $ibre de sticl"
prev+ut cu o surs de luin" un canal pentru aspira%ie" un canal pentru introducerea
unei pense de biopsie 'i un canal pentru splarea lentilei din interior.
3aterial necesar E 'tiH dou 'or%uri de cauciuc Fpentru edic 'i pentru
asistentGH pipe @uedelH tvi% renalH casoleta cu coprese sterileH porttapoaneH
substan%a aneste+icJ ^ilocaina spraS" 6toacaina spraS sau *ovocaina 1 P 'i 0ilina
Fpentru badijonare localGH oc!elari de protec%ieH nu'i sterileH eso$agoscopul Fcu toate
ane0ele sterili+ateGH substan%e de+in$ectante @lutalde!ida" ,<=;^" alcool 90Z"
edicaenteJ E sedative" cardiotonice" trusa anti'oc" substan%a edicaentoas pentru
sclero+area varicelor eso$agiene.
n serviciile 7.B./." la nevoie" se ai pregtescJ deprttor de gur" oglind
$rontal cu sursa de luin corespun+toare" aspirator de saliv cu sonde.
=regtirea psi"ic $i fi<ic a pacientului
L /regtirea &izic% este ca 'i pentru bron!oscopie" cu en%iunea c aneste+ia
local se liitea+ la lib 'i cavitatea bucal.
L 9entru eso$agoscopie" se poate adinistra pacientului o $iol de atropin"
pentru in!ibarea secre%iei gastrice 'i sec%ionarea c!iic a vagului.
L /oziia pacientului% eso$agoscopia se poate e0ecuta &n po+i%ie 'e+#nd" &n decubit
dorsal sau &n decubit lateral" st#ng" urrinduAse ca gura" $aringele 'i eso$agul
s $ie &n linie dreapt.
4sistentei particip la e$ectuarea te!nicii 'i &ngrijirea pacientului ca 'i la
bron!oscopie.
PR168/IR1% P%CI1N/ULUI P1N/RU 6%S/R0SC0PI1
6astroscopia4 vi+uali+area direct a ucoasei gastrice" cu ajutorul unui
instruent optic nuit gastro$ibroscop.
4+i se utili+ea+J eso A gastro E duodenoAscopul" aparat odern" care are &nglobate
&n construc%ia sa sisteul optic" cel de insu$la%ie 'i aspira%ie. /a acest aparat poate $i
adaptat o caer video" cu urrirea iaginii ob%inute pe un ecran 8-
FvideoendoscopG.
Scop
A diagnosticH
A terapeutic Fpolipectoie" trataentul !eoragiilor digestive" trataent cu
laserG.
=regtirea instru#entelor $i a #aterialelor necesare
6e pregtesc aterialele necesare" ca 'i la eso$agoscopieH
A periu%e de citologieH
A pense pentru prelevat biopsie 'i pens anatoicH
A recipient cu $orol" pentru %esutul prelevatH
A solu%ie 'i recipiente pentru testul urea+ei" &n vederea deterinrii pre+en%ei
.elicobacterului pSlori.
=articiparea la te"nic
A sedarea pacientuluiH
A aneste+ia local cu spraS F^ilocain" 6toacainG sau se $ace badijonarea
local Fba+a libii 'i $aringeleG cu solu%ii de *ovocain 1P sau 0ilinH
Aastroscopia se e$ectuea+ ca ajutorul a dou asistenteJ
L 'sistenta # vorbe'te cu pacientul" &l lini'te'te" &i asigur po+i%ia capului &n
e0tensie $or%at" %ine tvi%a renal sau &i 'terge gura de secre%ii cu o
copresH
L 'sistenta ## ajut edicul la introducerea aparatului" ung#nd gastroscopul"
pre+ent#nduAi instruentele.
Dup gastroscopieJ
A pacientul este supraveg!eatH
A se pregtesc $ragentele de %esut 'i ucoas stoacalH produsele
prelevate" &n vederea e0ainrilor !istologice se etic!etea+ 'i se triit
urgent la laborator.
A 6e $ace testul rapid al urea+ei &n laboratorul de endoscopie.
A 6e reorgani+ea+ locul de unc" se sterili+ea+ aparatul cu @lutaralde!id
sau ,ide0.
#ncidente i accidente %
A dureri la degluti%ie" sub$ebrilit%i" dureri 'i tue$ac%ia aigdalelor"
!eoragie" 6<=4.
PR168/IR1% P%CI1N/ULUI P1N/RU 1N*0SC0PI1
R1C/0SI630I*I%N8
1ectosig#oidoscopie% e0plorarea endoscopic a segentului terinal al tubului
digestiv cu ajutorul unui aparat nuit rectoscop" pentru eviden%ierea odi$icrilor
ucoasei p#n la o ad#ncie de 30 c de la ori$iciul anal Fapula rectal 'i ultia
por%iune a sigoiduluiG.
6e indic &nJ su$erin%ele !eoroidale" constipa%ie sau diaree cronic" tenese
rectale" s#nge &n ateriile $ecale etc.
1ectoscop% un siste de tuburi etalice intrarectaleJ trei ai &nguste F16A20
diaetruG pentru e0plorare" iar unul ai gros F24 diaetruG" pentru trataent"
av#nd un ori$iciu lateral ce poate $i &nc!is etan' &n tipul introducerii &n rect 'i prin
care se pot e0ecuta interven%ii intrarectale sub control endoscopic Fprelevri biopsice"
cauteri+ri etc.G. )iecare tub este &narat cu un andrin cu v#r$ bont" care se
&ndeprtea+ dup introducerea aparatului &n rect.
Pre!tirea pentru rectoscopie
E irigatorH ap cldu% F37ZGH ulei de vaselinH tapoane de vatH casolet cu nu'i
sterile de cauciucH un c#p steril cu ori$iciul central" pentru tubul rectoscopuluiH
E 9regtirea psi!ic 'i $i+ic a pacientului
/e&nica4
A se ontea+ corpul aparatului 'i se racordea+ la sursa de luinH
A se veri$ic $unc%ionalitatea dispo+itivului opticH
A se unge tubul rectoscopului cu ulei de vaselinH
A se o$er edicului nu'ile sterile Fpentru e$ectuarea tu'eului rectalGH
A se e0trage andrinul 'i se $i0ea+ corpul aparatului la tubul intrarectalH
A se insu$l aer cu ajutorul popei Fdac edicul solicitGH
A se pregtesc tapoanele cu solu%ie de sul$at de agne+iu 'i se o$er
ediculuiH
A se &ngrije'te pacientul dup terinarea proceduriiH
A se pregtesc produsele pentru laboratorH
A se reorgani+ea+ locul de unc E se cur% ecanic rectoscopul" se spal bine
'i se pregte'te pentru sterili+are c!iic F,ide0" etc.G
PR168/IR1% P%CI1N/ULUI P1N/RU C0L0N0SC0PI1
Colonoscopia% e0aenul vi+ual direct al colonului" cu ajutorul unui colonoscop
$le0ibilH se vi+uali+ea+ colonul sigoid" descendent" transvers 'i ascendent p#n la
cec.
Colonoscopul% tub din $ibre optice $le0ibile" lung de 135A185 cH el se poate
adapta 'i la caera video" cu urrirea iaginilor ob%inute pe un ecran 8-.
Pre!tirea instrumentelor i a materialelor necesare
K u'aa" ale+" coprese ici sterile" casolet cu c#puri sterile" nu'i de
cauciuc" pens de biopsie" recipiente pentru prelevri !istologice" colonoscop
cu surs de luin 'i siste de aspira%ie" vaselin" recipient cu ap pentru
cur%area colonoscopului dup utili+areH recipiente cu substan%e pentru
de+in$ec%ia aparatului Facelea'i substan%e ca 'i la gastroscopieGH
K edicaente pentru sedarea pacientuluiH
K se e0plic pacientului necesitatea investiga%ieiH
=articiparea la colonoscopie
E sunt necesare dou asistente%
K asistenta <
A lini'te'te pacientul"
A urre'te $unc%iile vitale ale pacientuluiH
A &l a'ea+ &n decubit lateral st#ng" cu genunc!ii $lecta%i" 'i este
acoperit cu an c#p steril" prev+ut cu un ori$iciu central
K asistenta ##
A veri$ic colonoscopul" asigur#nduAse c este adaptat corect la sursa de
luin 'i c are insu$la%ia 'i aspira%ia bune
A lubri$ia+ v#r$ul tubului FcolonoscopuluiG cu vaselin 'i &l introduce
&ncet &n anus.
PR168/IR1% P%CI1N/ULUI P1N/RU CIS/0SC0PI1
7istoscopia% etoda de evaluare a endove+icii cu ajutorul citoscopului.
Scop
K identi$icarea proceselor patologice endove+icale" in$laa%iilor speci$ice sau
nespeci$ice" tuorilor" al$ora%iilor anatoice" calculilor" corpilor striniH
=regtirea instru#entelor $i a #aterialelor
K casolete cu c#puri sterile si nu'i de cauciuc sterile" costu steril pentru
edic F!alat" ascG" sering @uSon cu oliva uretral" sterili+at" solu%ie de
novocain 0"5P 40A50 l" sering de20 l sterli+at" pense sterile" taropoane
de vat sterile" citoscop de iriga%ie.
=regtirea psi"ic $i fi<ic a pacientului
K se de+in$ectea+ eatul urinarH apoi" pentru aneste+ie local" se introduc &n
uretr 20 l solu%ie novocain 0"5P"
A aneste+ia local se ai poate e$ectua prin badijonarea eatului 'i instila%ie de
^ilocain sau /idocainH ai nou" se recoand preparatul din iport <nstilagel .
M /recizare%
K la &emei5 aneste+ia local este su$icient pentru e$ectuarea cistoscopiei E &n
scop diagnosticH
K la brbai5 cistoscopia cu cistoscop rigid e pre$erabil s se $ac &n
ra!ianeste+ieH aneste+ia local cu ^ilocain este su$icient pentru invesA
tiga%iile cu $ibroscopulH
K se veri$ic $unc%ionalitatea sisteului de iluinat" starea de cur%enie a
lentilelor" etan'eitatea asablrilorH
K se lubri$ia+ instruentulH
K se o$er aparatul ediculuiH
K se spal ve+ica cu o solu%ie de acid boric 3P p#n c#nd lic!idul de splare
devine per$ect lipedeH
K edicul uple ve+ica cu 150 l ap sterili+at sau solu%ie de+i$ectant
slab la brba%i sau 250 l Fla $eeiG 'i &nlocuie'te canula de iriga%ie cu
sisteul opticH
K se racordea+ sisteul de iluinat la re%eaua electricH
K se o$er edicului succesiv A la cerere A cateterele de diensiuni di$erite
Fdac e0ainarea se continu cu cateterisul ureterelorGH
K se o$er eprubetele pentru recoltrile urinare" pentru urocultur sau
e0aene bioc!iice" biopticeH
K pacientul va $i transportat &n salonH
K se adinistrea+" la nevoie" calante" antispasticeH
K nu necesit supraveg!ere special.
1eorgani<area locului de #unc
A se arunc de'eurileH
A instruentarul se cur%" se spal 'i se de+in$ectea+.
M Incidente i accidente
K accese $ebrile trectoare" $risoane" dureri lobare asentoare cu colica
renalH
K ici !eoragiiH
K ruptura de uretr" cu uretroragie per$ora%ia ve+icii urinare.
PR168/IR1% P%CI1N/1I P1N/RU C0LP0SC0PI1
Colposcopia% etod de inspec%ie a colului uterin la $eeie cu ajutorul aparatului
nuit colposcop" pentru depistarea le+iunilor colului uterin.
Colposcop% instruent optic" stereoscopic" destinat vi+uali+rii colului uterin" care este
prev+ut cu un siste de iluinat propriu 'i a'e+at pe un suport.
=regtirea #aterialelor $i instru#entelor
K ateriale necesare e$ecturii toaletei organelor genitale e0terneH
K asa ginecologic
K specul vaginal bivalv H
K pense vaginale lungiH
K tapoane ici de vatH
K coprese 'i e'eH
K solu%iile necesare colposcopiei lrgiteJ acid acetic 3P &n solu%ie apoas"
solu%ie /ugol" solu%ie de nitrat de argint 5PH
K ateriale pentru recoltarea $ortiurilor vaginaleJ lae" spatule"
K instruentar pentru biopsie Fbioto" bisturiu" $oar$ece" penseG 'i $i0atoriJ
$orolH
K instruente pentru distruc%ie tisularJ electrocauter" criocoagulator sau
odul laserH
=regtirea pacientei pentru efectuarea te"nicii
A a'e+area pacientei pe asa ginecologic &n po+i%ie corespun+toareH
A toaleta organelor genitale e0terneH
A eviden%ierea colului uterin cu ajutorul unui speculH
A se observ aspectul secre%iei vaginale 'i se recoltea+ $rotiurile citologiceH
A dup &ndeprtarea ucusului 'i a depo+itelor celulare de pe colul uterin"
acesta se badijonea+ cu o solu%ie de acid acetic 3PH
A 'tergerea" apoi a colului uterin cu un tapon uscat 'i badijonarea lui cu
solu%ie /ugol Ftestul /4.( A 6,.<//;BGH acesta colorea+ ucoasa
noral &n castaniuH le+iunile colului nu $i0ea+ iodulH
A &n continuare" edicul e0ainea+ colul uterin 'i vaginulH
A &ngrijirea pacientei dup te!nic.
1eorgani<area locului de #unc
A se cur% instruenteleH apoi se de+in$ectea+ 'i se a'ea+ &n cutiile &n care
se vor sterili+aH
PR168/IR1% P%CI1N/ULUI P1N/RU PL1UR0SC0PI1
/leuroscopia =toracoscopia>% endoscopia cavit%ii pleurale 'i a supra$e%ei unui
pl#n" dup insu$larea prealabil de aer &n area cavitate pleural.
Scop% stabilirea etiologiei proceselor in$laatorii pleurale" &n ca+ul
pneuotora0ului spontan idiopatic" inspec%ia unei cavit%i restante postoperatorii"
diagnosticul unei tuori.
/leuroscop =toracoscop>% instruent ce se copune dintrAun trocar cu andrin
cu diaetrul de 1 cH dup retragerea andrinului" se introduce sisteul optic
alientat prin $ibre de sticl de la o surs de luin adecvatH iaginea din cavitatea
pleural este transis tot prin $ibre de sticl &n ocularul e0ainatoruluiH ca 'i la
bron!oscopul rigid" opticele perite vi+uali+ri de 180ZN45Z 'i 90Z" $iind prev+ute 'i
cu sistee de biopsie Fpense di$eriteG 'i de !eosta+ local.
=regtirea psi"ic $i fi<ic a pacientului
A pacientul va $i &ncurajat" e0plic#nduAiAse pe &n%eles anevra la care va $i
supusH
A cu o or &nainte se adinistrea+ un tranc!ili+ant u'or Feprobaat"
eda+epa" dia+epaGH
A pacientul e culcat pe canapeaua de consulta%ie &n decubit lateral" pe partea
sntoasH bra%ul de pe partea &n care urea+ s se instituie pneuotora0ul
este adus &n abduc%ie" iar antebra%ul $lectat ast$el &nc#t pala s ating
urec!eaH
A se de+in$ectea+ regiunea indicat prin badijonare cu iodH
A asistenta o$er edicului seringa &ncrcat cu solu%ie de novocain 1P"
pentru e$ectuarea aneste+ieiH
A edicul introduce intercostal acul :jss" pe care &l conectea+ la aparatH
A aparatul :jss este prev+ut cu o serie de ci Ftuburi de cauciucG" ce perit
introducerea a 300A400 l aer &n cavitatea pleuralH
A pacientul va $i supraveg!eat.
=articiparea la efectuarea te"nicii pleuroscopiei @sunt necesare dou
asistenteB
K asistenta #% tot tipul e0ainrii va sus%ine &n abduc%ie bra%ul pacientuluiH
K asistentei ##% serve'te edicul cu instruentele 'i aterialele necesareH
K se vor lua toate surile de asepsie 'i antisepsieH
K pacientul va $i supraveg!eat A paraetri vitali Fteperatur" puls" 84"
respira%ieG.
PR168/IR1% P%CI1N/ULUI P1N/RU L%P%R0SC0PI1
-aparoscopie =celioscopie>% e0plorarea cavit%ii peritoneale" destins &n
prealabil prin pneuoperitoneu Fintroducerea de aer &n cavitatea peritonealG" cu
ajutorul laparoscopului.
Scop4 e0plorator" bioptic.
6e reali+ea+ prin e0ainare direct" prin inspec%ia supra$e%ei $icatului" splinei"
colecistului" cilor biliare e0tra!epatice" tubului digestiv" organelor genitale" pere%ilor
abdoinali" dia$ragului" 'i se pot preleva $ragente pentru e0aene !istopatologice.
C aparoscopul % este prev+ut cu un siste optic 'i o surs de luin rece 'i se
introduce &n cavitatea peritoneal printrAun trocarH trocarul" cu o grosie de 8A12 "
are la e0treitatea pro0ial un ventil care opre'te ie'irea aerului din cavitatea
peritonealH andrinul A stilet" dep'ind lungiea tubului cu 1 c" cu v#r$ul ascu%it cu
dou sau trei ti'uri" are rolul de a asigura ptrunderea trocarului &n cavitatea
peritonealH prin el se introduce" apoi" laparoscopul" care este prev+ut cu un siste de
$ibre optice Fprin care iaginea este transis la un onitorGH un siste de iluinat 'i
un siste de splare a lentilei.
=regtirea instru#entelor $i a #aterialelor
K casolet cu c#puri sterile" casolet cu nu'i de cauciuc sterileH
$enobarbital" ebrobaat" atropin $ioleH ben+in iodat sau tinctur de iodH
aparat pentru insu$larea aeruluiH ac -eress" siste de aspira%ieH treiA patru
seringi de 2A10 l de unic $olosin%" un bisturiu sterili+at" pense
!eostatice sterile" $ir de catgut" agra$eH laparoscopul A cu toate ane0ele lui
sterili+ateH substan%e analeptice 'i cardiotonice" pentru trataentul unor
eventuale accidenteH antibioticeH solu%ie i+otonic de clorur de sodiu sterilH
tvi% renal.
=regtirea psi"ic $i fi<ic a pacientului
K &n +iua precedent e0aenului" i se adinistrea+ un regi !idricH
K &n seara precedent 'i &n diinea%a +ilei de e0aen" i se e$ectuea+ clisa
evacuatorieH
K cu o jutate de or &nainte de interven%ie" se poate adinistra pacientului o
$iol de $enobarbital sau 400 g eprobaat 'i 0"5 g atropinH
K se rade supra$a%a proas a abdoenului Fdac este ca+ulG 'i se spal
teguentele cu ben+in iodatH
K se transport pacientul &n sala de e0ainare.
1fectuarea pneumoperitoneului necesit dou asistente medicale
A asistenta medical # serve'te edicul &n condi%ii de asepsieH
A asistenta medical ## va da ajutor la nevoie Fcopletarea ga+ului din
cavitatea peritoneal 'i interven%ii &n situa%ii neprev+uteGH
A pacientul se a'ea+ &n decubit dorsal 'i se $i0ea+ pe asa de e0ainare.
1fectuarea te&nicii
/aparoscopia se e$ectuea+ &n aneste+ia peridural sau &n aneste+ia general cu
<.7.8. 4poiJ
K cu dou pense A rda'c" se ancorea+ de o parte 'i de alta obilicul 'i &n
polul su cranial se $ace o inci+ie de 2 H
K perpendicular" se introduce acul -eressH
K cu o sering" se introduce ser $i+iologic prin acul -eress 'i se aspirJ
A dac aerul revine" acul se a$l &n grosiea pereteluiH
A dac nu revine" &nsean c se a$l &n peritoneuH
A dac la aspira%ie se e0trage s#nge" urin sau con%inut intestinal" acul a
ptruns &ntrAun viscer abdoinalH
K se conectea+ la ac sisteul de insu$lare 'i se introduc &n peritoneu circa 3A
6 l ,7
2
" p#n seAatinge o presiune de12 .g" dup care se e0trage acul
-eressH
K inci+ia prin care sAa introdus acul se lrge'te cu bisturiul c#t s ptrund un
trocar cu diaetrul de 8A12 H
K se ptrunde cu trocarul &n cavitatea peritonealH apoi" se scoate stiletul
ascu%it 'i se introduce laparoscopulH
K pentru a &piedica ie'irea aerului din abdoen" canulele trocar sunt
prev+ute cu o clapet ce se &nc!ide autoat &n oentul scoaterii stileA
tuluiH
K se inspectea+ cavitatea abdoinalH
K pentru a anevra viscerele abdoinale" dar 'i pentru a recolta $ragentele
bioptice" este necesar introducerea &nc a unui trocar" prin care se ptrunde
&n abdoen cu o pens lung sau cu un electrocauter Fpentru biopsieGH
K acest trocar se introduce &n unul din cele 4 cadrane" &n $unc%ie de viscerul
care trebuie e0ainat sau biopsiatH
K dup terinarea anevrelor" se scot laparoscopul 'i pensa de anevr" se
e0u$l ,7
2
din cavitatea peritoneal" se &ndeprtea+ canulele trocarH
K se suturea+ plgile prin care acestea au $ost introduse" apoi" se pansea+.
=up terinarea laparoscopiei pacientul va $i supraveg!eat 'i va $i reorgani+at
locul de unc F se spal" se cur% instruentarul 'i se sterili+ea+ cu ,ide0G.
Capitolul >. %C0R*%R1%
PRI3ULUI %:U/0R
R1SUSCI/%R1% C%R*I07R1SPIR%/0RI1
6topul cardiorespirator Fsau sincopa cardiorespiratorieG const din oprirea
respira%iei Fstopul respiratorG 'i oprirea iniii Fstopul cardiacG" ceea ce corespunde
or%ii clinice.
7prirea respira%iei Fstopul respiratorG $r oprirea iniii" deci cu pre+en%a
pulsului la artera carotid" perite pe un interval variabil F3A10 inute sau c!iar 12
inuteG ca reaniarea respiratorie s aib succes.
6topul cardiac este urat la 20A30 de secunde 'i de stopul respirator.
=eci se $ace reaniare respiratorie $r asaj cardiac" &n opriri accidentale ale
respira%iei cu !eodinaic pstrat" dar nu e0ist asaj cardiac $r respira%ie
arti$icial" pentru c odat cu stopul cardiac se opre'te 'i respira%ia.
Moartea clinic &ncepe odat cu stopul cardiac" care deterin 'i oprirea
circula%iei cerebrale. ;ste iportant de 'tiut c oartea clinic este un proces reversibil
'i pacientul poate reveni coplet la o via% noral dac i se acord priul ajutor
copetent &n tipul util. =e aceea pacientul trebuie reaniat &n 3 E 4 inute. =ac
reaniarea &nt#r+ie" lipsa o0igenrii creierului duce la moarte biologic" adic la
oartea de$initiv" ireversibil a victiei Fle+iuni ireversibile &n creier 'i alte organe"
idria+ $i0 'i cornee opac" apari%ia petelor cadavericeG.
=eci &ntrAun stop cardiorespirator salvatorul trebuie s intervin cu cea ai are
grab" pentru a putea preveni trans$orarea unui $enoen reversibil Foartea clinicG
&ntrAunul ireversibil" care este oartea biologic. =ac reaniarea nu se $ace &n tip
corespun+tor" activitatea cardiac 'i respira%ia se reiau" dar pacientul pre+int oarte
cerebral.
1tiolo!ia stopului cardiorespiratorJ
A accidente prin electrocutare" &nec" trauatis craniocerebral" trauatis
toracic" aspirare de corpi striniH
A a$ec%iuni cardiace" stri de 'oc" aneii severe" tulburri !idroelectrolitice"
in$ec%ii grave" a$ec%iuni respiratorii severe" ebolie pulonarH
A anopere edicale terapeutice sau e$ectuate &n scop diagnosticJ
adinistrare de edicaente" angiocardiogra$ie" anevre c!irurgicale.
Semne clinice
E oprirea i'crilor respiratorii" toracice 'i abdoinaleH
E &ncetarea btilor iniiiH
E absen%a pulsului la artera carotidH
E paloarea e0ternH
E idria+" cu globii oculari iobiliH
E pierderea cuno'tin%eiH
E rela0area coplet a usculaturii" inclusiv a s$incterelorH
nainte de a &ncepe reaniarea cardiorespiratorie se vor controlaJ
E pulsa%iile cardiaceH
E respira%iaJ senul oglin+iiH
E re$le0ul pupilar Fidria+G.
/ratament4
1tapele resuscitrii cardiorespiratorii4
1. 7on&irmarea stopului cardiorespirator
2. !olicitarea a.utorului5 &r a prsi bolnavul
3. #niierea tratamentului%
4. e liberarea cilor aeriene superioare Fcu o prealabil !ipere0tensie a
capului 'i lu0a%ia anterioar a andibulei &preun cu ba+a libii pentru degajarea
ori$iciului gloticG prin cur%irea oro$aringelui" aspira%ia" introducerea unei pipe @uedel.
4spira%ia cilor aeriene E aspira%ia se poate $ace cu popa aspiratoare Fdin trusele
edicale autoG" cu aspiratoare portabile cu pedal sau" &n lips" cu aspiratoare" secre%iile
pot $i &ndeprtate aspir#nduAle din gura bolnavului cu un tub de cauciuc care are
cealalt e0treitate &nvelit &ntrAo batist &n gura salvatorului.
<ntroducerea pipei @uedel se e0ecut &n 2 tipi.
tricG
5. respira(ie J gur la gur" intubare" ventila%ie" o0igen" tub Fsond na+ogasA
9entru ca respira%ia arti$icial s $ie e$icient" trebuie respectat succesiunea
tipilor de e0ecu%ie 'i acurate%ea cu care se des$'oar toate gesturile. 6e $olose'te
$orula neote!nicJ H,-/)M," ceea ce &n liba engle+ &nsean a.ut)mH
n cadrul respira%iei arti$iciale gur la gur" $iecare liter din cuv#ntul .;/9
indic" de $apt" ordinea succesiunii tipilor 'i seni$ica%ia gesturilor obligatorii" care
preced insu$larea aeruluiJ
H C hipere6tensia capului
, C eliberarea cilor respiratorii
- C lu6area =proiectarea> mandibulei nainte /
C pensarea nasului
/iterele cuv#ntului (; se re$er la asajul e0tern al iniii 'i se aplic &n toate
ca+urile &n care stopul respirator este urat de cel cardiac.
1. Hipere6tensia capuluiJ prin te!nica aintit la eliberarea cilor aeriene.
2. ,liberarea cilor respiratorii superioareJ prin acelea'i etode descrise la
eliberarea cilor aeriene.
3. lu6area =propulsia> mandibulei se poate reali+a prin ai ulte procedeeJ
M aplic#nd ultiele 4 degete de la abele #ini pe ung!iul andibulei FgonionG"
iar policele pe brbie" se proiectea+ andibula &nainteH
M andibula se lu0ea+ trg#ndAo &nainte cu policele de la #na st#ng $cut
c#rlig" o $i0ea+ &n aceast po+i%ie cu #na dreapt" en%in#nd gura seidesc!is
Fsalvatorul $iind a'e+at &n dreapta bolnavuluiGH
M $i0area raurii st#ngi a andibulei &ntre policele de la #na st#ng introdus &n
gur 'i celelalte 4 degete" plasate e0tern. 6e trac%ionea+ andibula &nainte 'i &n sus.
F6e practic atunci c#nd se $olose'te Ibatista salvatoruluiIG.
4. /ensarea nasuluiJ se e0ecut" de aseenea" &n ai ulte $eluriJ
aG ,u policele de la abele #ini pensea+ nrile. n acest ca+J $i0area ung!iului
andibulei se $ace nuai cu ajutorul ultielor trei degete de la abele #ini" degetul
al 4Alea este plasat pe brbie 'i particip la propulsia andibulei concoitent cu
en%inerea gurii &n po+i%ie seidesc!is" iar cu policele de la abele #ini se pensea+
nasulH
Bespira%ia Igur la gurI E salvatorul &'i %ine respira%ia" aplic repede gura larg
desc!is 'i insu$l puternic. 4poi anevra se repet.
Bespira%ia Igur la nasI E atunci se $ace respira%ia Igur la nasI c#nd salvatorul
aplic gura sa pe nasul victiei" introduc#nd pe aceast cale aerul &n pl#nii victiei.
=ac este 1 reaniatorJ 5 asaje cardiace" 1 respira%ie F5N1G" iar dac sunt 2
reaniatoriJ 15 asaje cardiace" 2 respira%ii F15N2G.
%lte metode de respira(ie artificial
Bespira%ia arti$icial poate $i e0ecutat 'i prinJ
E respira%ie gur la ascH
E respira%ie gur la sondH
E respira%ie cu aparate siple" portabile Fbalon Buben" trus 4bu" trus Bania
etc.G.
,.3 asa"ul cardiac e-tern (resuscitarea cardiorespiratorie)
Besuscitarea cardiorespiratorie trebuie &nceput iediat" pentru a preveni
trans$orarea or%ii clinice F$enoen reversibilG &n oarte biologic F$enoen
ireversibilG. Beaniarea stopului cardiac se $ace obligatoriu 'i paralel cu respira%ia
arti$icial.
=up constatarea opririi activit%ii iniii" prima msur este asajul cardiac
e0tern" cobinat cu respira%ia arti$icial .
6e a'ea+ victia &n decubit dorsal pe un plan dur Fpe sol" du'ueaG.
/a &nceputul reanirii oricrui stop cardiorespirator se &ncerc stiularea iniii
prin aplicarea unei singure lovituri u'oare cu punul de la o &nl%ie de 20A32 c &n
ijlocul regiunii presternale. n ca+ de insucces" se trece iediat la respira%ie arti$icial
'i asaj cardiac.
=up unaAdou insu$lri de aer" se trece la copriarea ritic a sternului &n 1N3
in$erioar E asaj cardiac F5A6 copresiuniG.
*ehnica masa.ului cardiac%
M 6e aplic transversal podul palei uneia din #ini Fde obicei st#ngaG pe 1A3
in$erioar a sternului" iar cealalt pal Fdreapt" a crei $or% este ai areG se
suprapune perpendicular pe priaH
M ,u cele dou #ini suprapuse 'i cu bra%ele &ntinse" ajut#nduAse de greutatea
corpului" salvatorul e0ercit presiuni ritice asupra sternuluiH
M )iecare copresiune va $i brusc 'i scurt Fapro0iativ o secundG 'i va
e0ercita o presiune vertical a sternului spre coloana vertebral" &n a'a $el ca sternul s
$ie &n$undat cu apro0iativ 5A6 cH
M 6e apas nuai cu podul palei" degetele $iind ridicate pentru a se evita
copriarea coastelor Fse pot rupeG. =up $iecare copresiune" sternul este lsat s
revin &n po+i%ia ini%ial" $r s se ridice #inile de pe sternul victiei.
7bserva%iiJ
1G =ac este un singur salvator se $acJ
E dou insu$la%ii urate de 12A14 copresiuni sau" ai recent" se recoand s
se e0ecuteJ
E trei insu$la%ii rapide" urate de 15 copresiuni sternale.
n acest $el se atinge raportul opti de 1N5 dintre ritul ventila%iei pulonare 'i al
copresiunilor cardiace.
E /a copii se pot copria cu o singur #n" iar
E la copii ici" cu 1A2 degete" &n rit de 80A100 de copresiuni pe inut.
1ficien(a ventila(iei artificiale i a masa"ului cardiac se aprecia+ prinJ
E apari%ia pulsului la vasele ari Fcarotid" $euralGH
E dispari%ia idria+ei" reapari%ia re$le0ului la luinH
E recolorarea teguentului.
=e aceea" pulsul trebuie palpat periodic dup priul inut de la &nceperea
resuscitrii cardioArespiratorii 'i apoi la $iecare 5 inute.
=./ratament postresuscitare cardiorespiratorie4
a. onitori+area bolnavului
b. diagnosticul etiologic al stopului cardiorespirator
c. trataentul coplica%iilor resuscitrii
d. &ntocirea $oii de observa%ie" cu date c#t ai coplete.
4st+i" prin consens sAa $cut o stadiali+are a resuscitrii cardiorespiratorii E
sc!ea %.C" dup recoandrile societ%ii aericane de cardiologieJ 4 E 4ir RaS E se
veri$ic libertatea" respectiv pereabilitatea cilor respiratorii" 5 E breat!ing E
respira%ie arti$icial" , E circulation E asaj cardiac e0tern.
Complica(iile i accidentele
A Beapari%ia stopului cardiorespiratorH
A =ac po+i%ia capului victiei nu este corect Fnu asigur libertatea cilor
aerieneG" aerul insu$lat poate lua calea digestiv" provoc#nd dilatarea
stoacului 'i cre#nd pericol de vrsturi cu inundarea cilor aeriene. 6e
va apsa din tip &n tip pe epigastru Fpartea superioar a abdoenuluiG
&n tipul e0pira%iei pasive" se va controla 'i corecta po+i%ia de
!ipere0tensie a capului la adultH
A ,derea libii 'i ine$icacitatea insu$la%iilorH
A 9neuotora0 secundarH
A .eoragie" taponad cardiacH
A ;de cerebral.
Contraindica(iile masa"ului cardiac e-tern
M le+iuni grave ale peretelui toracic cu $racturi costaleH
M !eoragie asiv intrapericardic 'i taponada iniiiH
M ebolie ga+oas asiv.
M (asajul cardiac trebuie e-ecutat p#n la reluarea btilor iniii.
n practic pute considera c dup 50A60 de inute de resuscitare cardioA
respiratorie la o victi la care senele ce caracteri+ea+ instalarea or%ii biologice nu
se reit" anevra de resuscitare trebuie &ntrerupt.
3edicamenteJ
M n a$ara priului ajutor descris p#n aici" cadrul ediu va avea pregtite
edicaente 'i instruentar necesare a $i $olosite concoitent. 4st$elJ
E adrenalin 3A4 l 1N10.000 F1 $iol 1` diluat &n 10 l ap distilatGH
E clorur de calciu 10PH
E droguri antiariticeH
E trus pentru de+obstruc%ia cilor aeriene subglotice prin intuba%ie tra!eal Fse
e0ecut de edici speciali'tiGH
E de$ibrilatoare Fpentru de$ibrilarea electric a iniiiGH
E onitoare Fpentru onitori+area $unc%iilor vitaleGH
E aparate autoate pentru respira%ie arti$icialH
E de aseenea" va avea pregtiteJ truse de per$u+ie" solu%ii de per$u+ie
Fsubstituen%i plasatici" solu%ii cristaloideGH
E o0igen.
8oate aceste anevre de strict specialitate pot $i aplicate la locul accidentului
sau &n tipul transportului de cadre per$ec%ionate" de aneste+i'tiAreaniatori" &n
abulan%e cu dotare de reaniare.
IN/0>IC%/IIL1 %CU/1 1>061N1
9trunderea &n organisul uan" voluntar sau involuntar" pe cale digestiv sau
cutanat a unor substan%e to0ice Fsolide" lic!ide" ga+oaseG care deterin tulburri
grave" uneori letale" poart nuele de into0ica%ie acut.
9rin substan% to0ic se &n%elege orice $el de substan% care" introdus &n organis"
provoac tulburri $unc%ionale sau le+iuni organice.
n $unc%ie de odul 'i locul de producere" into0ica%iile pot $iJ
M voluntareH
M accidentale FinvoluntareGH
M pro$esionale Fnerespectarea sau necunoa'terea norelor de protec%ie a unciiGH
M criinale F&n scop de oucidereG
CRI/1RII *1 %PR1CI1R1 % P1RICUL0<I/85II
,adrul ediu a$lat la locul unde este into0icatul" s $ac rapid investiga%ii pentruJ
M 4precierea strii into0icatuluiJ
E con'tien%" co" oarte clinic etc. ve+i Y criterii clinice de apreciereG
M <denti$icarea substan%eiJ in$ora%ii ob%inute de la victi" dac este con'tient"
date ob%inute de la cei din jur sau apar%intori" corp delict Fcopriate" $iole"
aliente" vrsturi" urin sau $ecale etc." care trebuie pstrate 'i triise la laboratorG.
M 6tabilirea cantit%ii de substan% ptruns &n organis.
M ,alea de ptrundere a to0icului.
M 8ipul scurs de la agresiune p#n la acordarea priului ajutor.
Criterii clinice de apreciere a !radului unei into-ica(ii
M 6iptoe nervoase 'i tulburri neuroAusculare
E depresiune psi!ic" sonolen%" coJ barbiturice" alte !ipnotice"
alcool" insecticide" atropin" o0id de carbon" detergen%i cationici etc."
E delir" !alucina%iiJ alcool" =.=.8." aspirin" ciuperci etc."
E ce$aleeJ nitroglicerin" nitra%i" nitri%i" ben+in" cianuri" o0id de carbon"
atropin" digital" e$edrin" or$in" sul$aide" alcool etilic etc."
E pare+e" parali+ii usculareJ cianur" venin de 'arpe" ercur"
insecticide"
E contrac%ii" convulsiiJ atropin" insulin" stricnin" ben+en" cianuri" ,7"
organo$os$orice" detergen%i" apicilin Fla copiiG" !idra+ide"
organoclorurate.
M 8ulburri respiratoriiJ
E dispneeJ organo$os$orice" ciuperci" cianuri" atropin" &n%epturi de
insecte" stricnin"
E bradipneeJ barbiturice" alcool etilic" o0id de carbon" or$in"
E polipneeJ ,7
2
" o0id de carbon F;.9.4.G.
M 8ulburri &n $unc%iunea aparatului cardiovascularJ
E palpita%iiJ nitri%i" nitra%i" nitroglicerin" sipaticoietice" ben+en"
E ta!icardieJ adrenalin" antipirin" atropin" co$ein" ben+en"
anti!istainice" alcool etilic" ba+e caustice etc."
E bradicardieJ digital" ciuperci ='manita muscaria>
M /a teguentJ
E ciano+J et!eoglobineii prin nitra%i" eprobaat" barbiturice"
tranc!ili+ante"
E colora%ie ro'ieJ o0id de carbon" cianuri"
E teguent uscatJ atropina" antidepresiv FteperinG"
E teguent uedJ barbiturice" insulin" or$in" piraidon etc.
M 8ulburri abdoinaleJ
E dureri abdoinale Fvrsturi 'i deseori diareeG &n ajoritatea
into0ica%iilorJ aci+i coro+ivi" alcaline" etale etc.
De notat% into0ica%ii &n care de regul nu se &nt#lnesc tulburri dispepticeJ
barbiturice" nitri%i" bio0id de carbon etc.
M 8ulburri ale oc!ilorJ
E vedere neclar" tulbureJ atropin" insecticide" alcoolul etilic etc."
E vedere dublJ alcool" barbiturice" nicotin" insecticide etc."
E pupile dilatateJ atropin" barbiturice" eter" nitri%i" alcool etilic" ben+en"
ciuperci"
E pupile contractateJ organo$os$orice" opiacee" e+erin" alcool etilic" rauRol$ia"
E pierderea acuit%ii vi+ualeJ c!inin" alcool etilic.
M 8ulburri auditiveJ
E +goote" v#j#ituriJ c!inin" co$ein" o0id de carbon etc."
E diinuarea acuit%ii auditiveJ streptoicina" c!inin" aspirin" nitri%i etc.
M 8ulburri &n cavitatea bucalJ
E uscciunea guriiJ atropin" digital" etale grele" eter" or$in"
E saliva%ie abundentJ plub" ercur" insecticide" aci+i coro+ivi" aoniac" ba+e
caustice" ciuperci" cupru etc."
E ulcera%iiJ aci+i"
E !alenJ alcool" eter" ben+in.
M 6ene generaleJ
E $ebrJ acid boric" sul$aide" tiro0in etc."
E !ipoterieJ o0id de carbon" aspirin 'i barbiturice" eter" or$in" nitriti" alcool
etilic" piraidon" 'manita phalloides5 'manita musearia5 venin de viper.
8ot &n cadrul criteriilor de apreciere a gravit%ii este necesar ca la e0aenul clinic
s se observe dac sunt pre+ente le+iuni" ec!io+e" ulcera%ii ale teguentului" le+iuni
craniene sau alte le+iuni pe corpul acoperit.
)oarte iportant de re%inutJ
E &n ca+ul into0ica%iilor la care substan%a to0ic nu este identi$icat" toate
produsele suspecte trebuie aduse la spital Fcabinetul edicalG odat cu pacientulJ
lic!idul de vrstur sau spltur gastric s $ie colectat Fpung plasticG pentru
eventuale deterinri to0icologice.
38SURI /1R%P1U/IC1 N1SP1CI2IC1 *1 PRI3 %:U/0R
=I %*3INIS/R%R1% *1 %N/I*0/URI
,unoa'terea cii de ptrundere a to0icului &n organis are o are iportan%.
A n ca+ul &n care to0icul ptrunde pe cale respiratorie" scoaterea victiei
din ediul to0ic trebuie $cut cu are rapiditate.
A n ca+ de stop cardioArespirator se va $ace eliberarea cilor respiratorii"
asaj cardiac 'i respira%ie arti$icial Faten%ie la respira%ia arti$icial Igur
la gurI" care ar putea pune &n pericol de containare pe salvator &n ca+ul
into0ica%iilor cu organoA$os$orice" cianuriG.
(surile de urgen% care se instituie apoi de la ca+ la ca+" la locul accidentului" &n
tipul transportului" &n cabinete edicale 'i &n caerele de gard ale spitalelor suntJ
M evacuarea con%inutului gastricH
M splarea teguentului 'i a ucoaselorH
M adinistrarea de antidotH
M adinistrarea de o0igen 'i calarea durerilorH
M en%inerea $unc%iilor vitaleH
M crearea accesului la o ven.
<. 1vacuarea con(inutului !astric i intestinal
6e $ace prinJ
M provocarea de vrsturiH
M spltur gastricH
M adinistrarea de purgative. .
6e recoand ca &nainte de aplicarea acestor suri s se adinistre+e per oral
antidotul c!iic care precipit to0icul.
aG /rovocarea de vrsturi este obligatorie. nainte de a provoca vrstura"
pentru ca aceasta s $ie e$icace" este obligatoriu s adinistr bolnavuluiJ
M ap potabil cldu% sau
M alte lic!ide Flapte" albu' de ou btut A de la cel pu%in 10 ou" sucuri de $ructe
sau suspensie de crbune edicinal Fsau activat o lingur la 250 l apGH
M cantitatea de lic!id adinistrat este de a0iu 300 l pentru o por%ie. 7
parte ai are ar putea ca &n tipul e$ortului de vrstur s desc!id pilorul 'i s
propulse+e o cantitate de lic!id to0ic &n intestin.
E =up adinistrarea lic!idului urea+ provocarea vrsturii prin iritarea
ecanic a $undului g#tului" iritarea ba+ei libii" a vlului palatin 'i a peretelui
posterior al $aringelui cu un apstor de lib Flinguri% etc.GH
E =up eliinarea con%inutului gastric prin vrstur" se repet anevra p#n se
ajunge la o cantitate total de 3A4 l lic!id.
4dinistrarea de lic!ide 'i provocarea de vrsturi este indicat &ndeosebi la
doiciliul bolnavului sau la locul accidentului 'i &n cabinetele edicale unde nu e0ist
condi%ii pentru spltur gastric.
Vrsturile sunt contraindicate n%
A &n stri coatoase Fpericol iediat de as$i0ie prin aspira%ia con%inutului
gastricGH la cardiaci poate provoca colapsGH
A la v#rstnici aterosclerotici 'i !ipertensivi Fpericol de !eoragie
cerebralGH la e$i+eato'i Fpericol de pneuotora0GH
A la gravide Fpericol de declan'are a travaliuluiGH
A &n convulsiiH
A &n ingestia de deriva%i de petrol Fpericol de pneuonii c!iice prinG.
bG !plarea gastric este o sur terapeutic esen%ial" care trebuie aplicat
iediat Fe0cept#nd bine&n%eles contraindica%iileG ai ales &n priele 4 ore de la
ingestia substan%ei to0ice" sau c!iar 'i dup 10A12 ore.
n ca+ de into0ica%ii cu barbiturice" c!iar la 24 ore" deoarece unele tablete sunt
insolubile" sau se di+olv $oarte lent.
E (aterial necesarJ sonde gastrice Ftub )auc!er sau sonde de diensiuni ai
iciGJ deprttor de a0ilareH o p#lnieH o sering @uSon de 200 c
3
H gleat pentru
colectarea lic!iduluiH lic!id de spltur.
E 5olnavul E &n stare de veg!e E a'e+at pe un scaun va $i iobili+at" pentru a
preveni scoaterea tubului. 6e scot prote+ele dentare Funde este ca+ulG.
E nainte de introducerea sondei" se soar pe sond distan%a de la arcada
dentar la v#r$ul apendicelui 0i$oid" distan% care va $i arcat pe sond cu leucoplast.
6onda va $i uns cu substan% lubri$iant Fulei de para$inG 'i se introduce &n stoac
p#n la senul arcat cu leucoplast.
'tenieH 9entru a se asigura c sonda a ajuns &n stoac F'i nu &n tra!eeG
introduce captul liber al acesteia &ntrAun pa!ar cu ap. =ac se produce barbotaj &n
tipul e0pira%iei" atunci sonda se a$l &n tra!ee 'i o scoate.
E 7dat sonda ajuns &n stoac" se adaptea+ la captul acesteia o sering
@uSon" plin cu ap potabil. 4pa se va introduce &n stoac 'i apoi se va aspira
con%inutul gastric Fpentru deterinri to0icologice de laboratorG.
E 6e scoate seringa 'i se adaptea+ o p#lnie" &n care se toarn apa potabil cldu%
Fla care se poate aduga 'i sare 1 lingur la 1 l apG 'i o suspensie de crbune edicinal
&n ap F4A6 linguri la 1 litru apG.
E ,antitatea odat introdus F300A500 l de por%ieG" se provoac vrstur prin
i'carea tubului &n sus 'i &n jos. /ic!idul introdus &n stoac poate $i e0tras prin si$onaj.
E 6e repet adinistrarea unei noi cantit%i de lic!id" urat de e0tragerea
acestuia Fprin vrstur sau si$onajG p#n se ajunge la o cantitate total de 3A5 litri.
'tenieH 6pltura gastric este contraindicat la cei care au ingerat substan%e
corosive" eventual nu ai t#r+iu de 30 de inute de la ingestie" $olosind &n acest scop
tuburi de calibru redus.
,ontraindica%iile splturiiJ convulsii" bolile cardiovasculare" aritiile"
sarcina" boli ale 6.*.,." laringospasul.
/a coato'i" spltura gastric se $ace dup intuba%ia tra!eal.
E 'dministrarea de purgative =up spltura gastric sau dup golirea
stoacului prin provocarea vrsturilor" vor $i introdu'i perorat sau prin sond gastric
M 250 l solu%ie de anitol 20P pentru provocarea diareei osotice" M 30 g sul$at de
sodiu sau agne+iu di+olvat &n 250 l ap. n into0ica%iile cu $enoli sul$atul de sodiu
va $i &nlocuit cu ulei de ricin 30A120 l.
<<. Splarea te!umentului i a mucoaselor
M brcintea &bibat cu to0ic va $i iediat &ndeprtatH
M 9ielea trebuie splat bine cu ap 'i spun Finclusiv pielea capului 'i ung!iileG
tip de cel pu%in15 inute.
#mportant =e+brcarea de !ainele containate 'i splarea teguentului vor $i
$cute cu nu'i de protec%ie 'i cu oc!elari de protec%ieH
E nu vor $i $olosite antidoturi" pentru c pot re+ulta le+iuni ai grave prin
reac%iile care au locH
E nu vor $i $olosite substan%e uleioase" grase.
M 6e va spla sacul conjunctival cu ap potabil" &n jet" sub presiune ic Fcel
pu%in tip de 5A10 inute pentru aci+i 'i 20 inute pentru ba+eG.
9entru ca spltura s $ie e$icace" trebuie ca pleoapele s $ie &ndeprtate de globul
ocular tot tipul c#t sacul conjunctival este supus jetului de ap.
<<<. dministrarea de antidot (msuri specifice)
4ntidotul Y o substan% capabil s neutrali+e+e sau s inactive+e una sau ai
ulte substan%e to0ice.
aG Antidoturi care se pot aplica pentru &piedicarea absorb%iei to0iculuiJ
adinistrare per oral
E Crbunele activat
=o+a peroral $olosit la bolnavii care nu sunt supu'i splturii gastrice este deJ
10A20 g. 6e adinistrea+ sub $or de suspensie &n ap.
E %ntidotul universal cuprindeJ o0id de +inc 1 parte" acid tanic 1 parte 'i
crbune activat 2 pr%i.
E 0-idul de ma!ne+iu Fagne+ia ustaG. ,el ai bun pentru neutrali+area
aci+ilor corosiviJ 40 g agne+ia usta &n 1 000 l ap potabil.
E Solu(ie de aci+i slabi pentru neutrali+area ba+elorJ
E sucuri de $ructe Fcitronada preparat din l#ieG
E acid acetic 1 P A &n do+ de 200A300 l.
E 5icarbonatul de sodiu" antidot pentru sul$atul $erosJ solu%ie de 5P &n ap.
*.5 H 8icarbonatul de sodiu este contraindicat ca antidot pentru acizi tari
E Srurile solubile de calciu se $olosesc &n into0ica%ia cu acid o0alic.
6e adinistrea+ peroral solu%ie de clorur de calciu sau gluconat de calciu 10A
20P repre+ent#nd con%inutul a 20A30 de $iole.
E Sulfatul de sodiu i de ma!ne+iu se $olosesc &n into0ica%ia cu sruri solubile
de bariuJ 30 g di+olvate &n 300 l ap.
E Clorura de sodiu" antidot &n into0ica%ia cu brouri.
E %lcoolul etilic" antidotul alcoolului etilic. =up ce stoacul a $ost golit" se
adinistrea+ 0"75 l pe Xilocorp din solu%ia de 50P la $iecare 6 ore" tip de c#teva
+ile.
E Laptele precipit srurile de etale grele 'i unii alcaloi+i.
=up adinistrarea $iecrei do+e de 250A300 l lapte" trebuie s se provoace
vrstura" pentru a se &ndeprta to0icul din stoac.
*.5 H /aptele este contraindicat &n into0ica%iile cu substan%e liposolubile Fsolven%i
organici" petrol" ben+in" unii copu'i organoclorura%i" $os$or etc.G.
E %lbuul de ou precipit srurile de etale grele 'i unii alcaloi+i. =o+a de albu'
este de cel pu%in 10 ou.
E %midonul" antidotul iodului
E Solu(ia de spun" antidot al detergen%ilor cationici c#teva grae de spun &n
200 l ap" dup care se provoac vrstura.
bB Ad#inistrare parenteral.
" antidot pentru arsenic 'i copu'ii acestuia" pentru ercur 'i alte etale
*imercaptopropranolol (.%L) greleJ solu%ii 10P injectate i.. Fdo+a 3A4
gNXilocorpGH se repet la 6 ore tip de 2 +ile 'i" la nevoie" la $iecare 12 ore tip de 8
+ile.
E 1.*./.%. FcalciuAdisodiuAedetat" edetainG" antidot pentru plub" $ier" cupru 'i
alte etale grele. 6e adinistrea+ &n per$u+ie de gluco+ 5P i. v. &n do+ de 30A50
gNXilocorp &n cure de 4A5 +ile F1 $iol Y 10 l sol.10PG.
=o+a total pe 24 de ore este de 2A3 g F23 $ioleG. 6e alternea+ cu perioade de
pau+ de 3A4 +ile.
E OelocGanor" antidot al acidului cian!idric 'i al deriva%ilor acestuia. 6e gsesc
&n $iole de 20 l Y 300 g.
E Cuprenil FpenicilainaG se $olose'te &n into0ica%ii cuJ plub" cupru" ercur.
=o+a 1A2 gN+i F1 capsul Y 150 gH un copriat Y 250 gG.
E /o-o!onin FpirangSt" obido0iaG" antidot speci$ic al deriva%ilor organoA
$os$orici F$iole 1 l Y 250 gG. 6e adinistrea+ i.v. &n do+ de 250 g Funa $iolG.
=o+a se poate repeta $r s se dep'easc &ns 1"25A1"50 g F6 $ioleG &n 24 de ore.
E %tropina este antidotul copu'ilor organoA$os$orici 'i al edicaentelor
parasipaticoietice. =o+a ini%ialJ 1A4 g F 1 $iol Y 1 gG injectate i. v. 'i apoi din
15 &n 15 inute c#te 1A5 g F1A5 $ioleG. n $unc%ie de intensitatea tulburrilor 'i de
apari%ia $enoenelor atropinice Fuscciunea gurii" idria+a" cre'terea $recven%ei
ventriculareG se poate ajunge p#n la 70 de $iole &n 24 de ore.
E Nalorfina" antidotul or$inei F1 $iol Y 1 l Y 5 gG. 6e adinistrea+ i. v. &n
do+ de 5A10 g F1A2 $ioleG la interval de 10A15 inute A eventual la 2A3 ore p#n la
do+a total de 40 g F8 $ioleG &n 24 de ore.
E Sulfatul de protamin" antidotul .eparinei.
E #it. O F$itoenadionG.
n into0ica%ia sau suprado+ajul de anticoagulante perorale se adinistrea+ i. v.
lent 50A100 g F5A10 $ioleG &n 24 de ore.
E #it. C Facidul ascorbicG" antidot al substantelor et!eoglobini+ante" &n do+e
de 1A3 gN+i injectate i. v.
E %lbastrul de metilen este antidotul substan%elor et!eoglobini+anteJ se
$olose'te solu%ia adinistrat i. v. 6e &ncepe cu 1 gNXilocorp injectat i. v. lent F7 l
din solu%ia 1PG.
6e poate repeta &n ca+ de nevoie dup o do+ de 2 gNXilocorp.
6e poate ajunge la do+a total de 70 gNXilocorp F50 l din sol. 1 PG.
E Nitritul de sodiu" !iposul$itul de sodiu se $olosesc &n into0ica%ii cu acid
cian!idric 'i cianuri.
E Pirido-ina Fvit. 56G antidotul a+onia+idei. =o+a ini%ial este de 500 g F2 $iole
a 250 gG.
E Serul fi+iolo!ic Fsolu%ie cloruroAsodic i+oton 9`G este antidot pentru
broura de sodiu 'i alte brouri" &n do+ de 1 000 l la $iecare 4 ore p#n la do+a
total de 4 l N24 ore.
<-. %dministrarea o-i!enului i calmarea durerilor
aG O>igenul se adinistrea+ &n toate ca+urile de into0ica%ii acute &nso%ite de
sene de insu$icien% respiratorie acut at#t la locul accidentului sau la doiciliu" c#t 'i
&n tipul transportului ctre o unitate sanitar.
6e adinistrea+ Fcel ai $recventG prin sond na+o$aring!in" cu un debit de 6A 8
lNinut sau ai ult. 70igenul este antidotul into0ica%iei cu o0id de carbon" c#nd
trebuie s se adinistre+e &n concentra%ii ari F100PG 'i sub presiune crescut de 2A3
atos$ere.
bG Cal#area durerilor se $ace &n ca+uri de agresiune c!iic a tractului
respirator 'i digestiv 'i c#nd durerile sunt $oarte ari.
6e $olose'teJ ialgin 1 $iol F100 gG i.. sau $ortral 1 $iol F30 gG i..
n ca+uri de depriare nervoas nu se $olosesc analgeticele de tip central" ci se
adinistrea+ algocalin 1A2 $iole i.v. sau pia$en 1A2 $iole i..
-. 3en(inerea func(iilor vitale
aG n ca+urile de insu$icien% respiratorie acut se asigur respira%ia arti$icial la
locul accidentului &n tipul transportului" la caera de gard.
<nto0icatul este culcat obligatoriu &n decubit lateral" av#nd cile aeriene libere.
bG n ca+ de oprire a circula%iei vor $i aplicate surile de resuscitare
cardiorespiratorie.
-<. Crearea accesului la o ven
nc de la doiciliu sau locul accidentului" c#nd se prevede o prbu'ire a
tensiunii arteriale" crearea accesului la o ven este obligatorie.
6e $ace printrAo punc%ie venoas 'i ontarea unei per$u+ii cu gluco+ 5P sau cu
ser $i+iologic. nainte de instalarea per$u+iei" se recoltea+ s#nge pentru deterinarea
grupei sanguine. 6#ngele se triite la spital odat cu bolnavul.
$130R%6II
3odalit(i de clasificare a &emora!iilor4
4. &n funcie de locul de scurgere a s*ngelui) se deosebescJ
M hemoragia intern" c#nd s#ngele se vars &ntrAo cavitate seroas F!eotora0"
!eopericard" !eiperitoneu" !eartro+ etc.G sau" prin $racturarea unor oase" se
scurge printre %esuturile vecine osuluiH
M hemoragia e6tern" c#nd s#ngerarea se $ace &n a$ara organisuluiH
M hemoragia e6teriorizat" c#nd !eoragia se $ace &ntrAo cavitate Fstoac"
intestin etc.G" iar eliinarea are loc dup c#tva tip Fepista0is" !eopti+ie"
!eatee+" elen" etroragie" !eaturieG.
5. &n funcie de felul vasului care s*ngerea<" !eoragiile pot $iJ
M hemoragii arteriale" cele ai periculoase" deoarece s#ngele se evacuea+ &n
scurt tip &ntrAo cantitate are. 6#ngele care provine din artere are urtoarele
caracteristiciJ %#'ne'te din ran &n jeturi &ntrerupte odat cu sistola cardiac 'i are
culoare ro'ie aprinsH
M hemoragii venoaseJ s#ngele iese &n jet continuu 'i are o culoare &nc!isH
M hemoragii capilareJ s#ngerarea este di$u+" clinic apar ec!io+e sau
!eatoaeH
M hemoragii mi6teJ arterioAvenoAcapilareH apar &n ca+ul unui trauatis c#nd se
rup dintrAo dat at#t vene" c#t 'i artere sau capilare.
,. &n funcie de cantitatea de s*nge pierdut" deosebiJ
A !eoragii ici"
A !eoragii ijlocii
A !eoragii grave.
$130R%6IIL1 IN/1RN1
a. Simptomele &emora!iei
A paloare E datorit vasoconstric%ieiH
A ae%eli" v#j#ituri &n urec!i" lipotiii Fdatorit isc!eiei scoar%ei
cerebraleGH
A e0treit%i reciH
A sete intens" gur uscatH
A puls accelerat F100A120 de bti pe inutGH
A tensiune arterial sc+utH
A respira%ie accelerat super$icialH
A apar sene &n $unc%ie de cavitatea &n care a avut loc !eoragia Fve+i
trauatisele toracice Y hemotora6 'i trauatisele abdoinale Y
hemoperitoneuG.
6tabilirea indicelui de 'ocJ n. 0"5H &n 'ocJ T 1.
bG Primul a"utor
L 6e a'ea+ trauati+atul &ntrAo po+i%ie &n care centrii nervo'i cerebrali"
rinic!ii 'i $icatul" organe $oarte sensibile la lipsa de o0igen s prieasc o
cantitate su$icient de s#nge" cu picioarele ridicate.
L Becoltarea s#ngelui pentru grup sanguinH
L (ontarea unei per$u+ii acrooleculareH
L ,ontrolul $unc%iilor vitaleH
L 6coaterea sau slbirea oricrei pr%i a vestienta%ieiH
L nvelirea bolnavului.
De reinut%
A trauati+atul va $i i'cat c#t ai pu%inH
A nu se adinistrea+ ap srat sau alte lic!ide" vrsturile
declan'ate pun#nd &n pericol via%a bolnavuluiH
A nu se injectea+ vasoconstrictoare.
$130R%6IIL1 1>/1RN1
aG Simptomele &emora!iei
6e stabile'te provenien%a s#ngelui Farterial" venoasG &n !eoragiile e0terne &n
$unc%ie de caracteristicile s#ngelui Fculoare" jetG E ve+i ai sus.
bG Primul a"utor
A se &ntinde accidentatul la ori+ontalH
A se $ace hemostaza provizorie &n ai ulte oduriJ
1. 7ompresiunea manual sau digital
K 4rtera rnit va $i copriat dac se apas artera &n regiunile &n
care ea trece &n apropierea unui plan osos.
K ,opresiunea digital se $olose'te &n pria urgen% p#n ce se
$ace !eosta+ei provi+orii prin alte te!niciJ cu ajutorul
pansaentului copresiv" garoului sau aplicarea unei pense pe
vasul care s#ngerea+.
K /ocurile de elec%ie Ftraiectul anatoic al arterelorG pentru
reali+area copresiunii trebuie cunoscute. 4st$elJ
A c#nd rana se a$l pe &runte" copresiunea se $ace &naintea
urec!iiH
A c#nd rana se a$l pe cretetul capului" copresiunea se
$ace de o parte 'i de alta a arginilor rnii.
A n rnile din regiunea temporal copresiune se $ace
iediat deasupra 'i &n spatele pavilionului urec!iiH
A &n rnile de la obraz" bu+e" pe supra$a%a e0terioar a
nasului" se copri la ijlocul andibulei Fa. )acialGH
A &n !eoragiile din regiunea g0tului i a &eeiJ se copri
artera carotid" anterior de '. sternocleidoastoidianH
A pentru !eoragiile din regiunea umrului a articula%iei
urului sau a a0ilei se va copria artera subclavicular
deasupra claviculei" pe pria coastH
A &n rnile s#nger#nde ale braului" antebrauluiJ
copriarea arterei !uerale E pe $a%a intern a bra%ului"
&nspre u'c!ii biceps FanteriorG 'i triceps FposteriorG.
A &n rnile s#nger#nde ale m0inii" palmei" copriarea
arterei radiale se $ace cu un deget" pe partea e0tern a
plicii punului 'i cu un al doilea deget pe partea intern a
aceleia'i plici a punului" pe artera cubital.
A ,#nd rana se a$l pe membrul in&erior copriarea
vasului se $ace pe pliul ing!inalH
A c#nd !eoragia se a$l la coaps" se copri artera
$eural pe traiectul ei pro0ial de plag"
A dac rana se a$l la nivelul genunchiului sau a gambei"
copriarea se $ace pe $a%a posterioar a coapsei &n
apropierea pliului genunc!iului" sau copriarea arterei
poplitee &n $a%a posterioar a genunc!iuluiH
A c#nd s#ngerarea provine dintrAo ran situat &n regiunea
pelvisului" se copri aorta abdoinal se $ace prin
apsarea peretelui abdoinal cu punul sub obilic.
2. / ansamentul compresiv
n !eoragiile care interesea+ vasele ici" !eosta+a poate $i $cut cel ai
siplu cu ajutorul pansaentelor copresive. =up toaleta plgii" se acoper regiunea
cu coprese sterile peste care se pune pansaent copresiv. 9ansaentul copresiv
se indic &n !eoragiile venoase 'i capilare de la e0treit%i" plgile peretelui toracic
'i abdoinal.
3. F lectarea puternic a e6tremitii
6e utili+ea+ c#nd plaga este locali+at &n regiunile a0ilare" ing!inale" $a%a
anterioar a cotului sau posterioar a genunc!iului.
4. ' plicarea garoului
K @aroul este indicat &n plgile arteriale sau venoase de calibru are 'i
ijlociu la ebre.
K 9entru !eosta+a provi+orie cu ajutorul garoului se vor $olosi tuburile de
cauciuc" banda ;sarc!" an'eta tensioetrului.
K /a nevoie" pot $i utili+ate buc%i de p#n+" batist" s$oar.
K @aroul se poate aplica peste &brcinte sau peste pansaent 'i se va
str#nge p#n la dispari%ia s#ngerrii.
K @aroul va $i plasat deasupra rnii c#nd !eoragia provine dintrAo arter
rupt 'i sub ran c#nd este sec%ionat o ven.
K n realitate" &n practic" aceast di$eren%iere &ntre !eoragia arterial 'i
!eoragia venoas nu este $oarte iportant" pentru c &n ca+ul &n care
garoul este aplicat corect la rdcina ebrului" se opre'te at#t
!eoragia de origine arterial" c#t 'i !eoragia de origine venoas.
5. / ensarea vasului s0nger0nd
9ensarea provi+orie a vaselor se $ace cu pense 9ean sau :oc!er.
c). Prevenirea sau combaterea ocului post&emora!ic
=up re$acerea !eosta+ei" se va proceda ast$elJ
K 6e a'ea+ bolnavul pe targ &n decubit dorsal" ori+ontal sau decliv.
=eclivitatea este contraindicat dac e0ist trauatis cerebral.
K 6e pregte'te o trus de per$u+ie 'i se racordea+ la un $lacon sau pung
cu solu%ie per$u+abil F=e0tran" (acrode0" ser $i+iologic" Binger" s#nge"
plasG.
K =ac !eoragia este grav se ridic ebrele la vertical.
K 6e ontea+ tensioetrul" se nur pulsul 'i se soar valorile 8.4.
K 6e va evita anevrarea trauati+a%ilor.
$130R%6II 1>/1RI0RI<%/1
aG Simptomatolo!ie
,ele ai $recvente $ore de !eoragii e0teriori+ate suntJ
L epista0is E !eoragie din nasH
L !eopti+ie E !eoragie din arborele respirator" ro'u" aerat" spuos"
eliinat prin tuseH
L !eatee+ E vrsturi cu s#ngeH
L elen E e0teriori+area s#ngelui prin de$eca%ieH
L etroragie E !eoragie care provine din uter &n a$ara cicluluiH
L !eaturie E s#ngerare urinarH
n $unc%ie de cantitatea de s#nge pierdut 'i vite+a cu care acest s#nge se pierde"
senele generale sunt cele ale unei !eoragii interne.
bG Prim a"utor
E 6e va pstra bolnavul nei'cat &n po+i%ia lateral de securitate sau &n
po+i%ie sei'e+#nd" &n $unc%ie de sediul !eoragiei.
E .eosta+a provi+orie
E 8rataent generalJ ve+i priul ajutor &n !eoragiile interne.
9N6RI:IR1% PL86IL0R
/e&nica pansrii plgii la locul accidentului) fcut de cadrul
mediu
aG*oaleta i dezin&ecia tegumentului
,#nd plaga se a$l &ntrAo regiune proas" seJ
K tunde regiunii proaseH
K se spal teguentule din jurul plgii cu ap 'i spun" apoi se degresea+
cu eter sau ben+inH
K se de+in$ectea+ &n jurul plgii cu tinctur de iod" apoi cu alcool.
bG *oaleta plgii
K se cur% plga" prin turnare &n jet de ap steril" ser $i+iologic"
antiseptice" peranganat de potasiu" ap o0igenat.
K se taponea+ plga cu coprese 'i tapoane de ti$on sterile.
4ten%ieC *u se toarn nici un $el de substan% &n plgile penetrante" per$orante de
organe 'i cavit%i naturale.
cG Onoudezin&eciaategumentului din jurul plgii se $ace cu tinctur de iod"
apoi cu alcool.
dG ' coperirea plgii
K acoperirea plgii se $ace cu coprese sterile
K copresele vor $i ast$el anevrate &nc#t s nu se ating cu #inile"
supra$e%ele ce vin &n contact cu plaga.
eG F i6area pansamentului
K se $ace cu gali$i0" leucoplast sau prin &n$'are.
I#portantN:
A priul ajutor &n &ngrijirea plgilor va urri prevenirea in$ectrii
acestoraH
A este necesar splarea pe #ini &naintea &nceperii anevrelorH
A respectarea cu stricte%e a surilor de asepsieH
A &naintea e$ecturii pansaentului se adinistrea+ antalgice 'i
sedative.
NuN
:
A nu se e0plorea+ rana cu nici un $el de instruentH
A nu se scot $ragente osoaseH
A nu se scot %esuturile care nu au $ost eliinate cu ap o0igenat E risc
de !eoragie.
Ae"nica pansa#entului (n cabinetele #edicale
1. Materiale necesare%
K )lacoane sterile cu ben+in" tinctur de iod" alcool" ap o0igenat" ser
$i+iologic" solu%ie Bivanol 1`" peranganat de potasiu 1N4.000.
K ,utie cu instruente sterileJ pense" $oar$eci" sonde canelate sau
butonate" ace de siguran%.
K ,asolet cu coprese sterile de di$erite rii" tapoane de vat 'i ti$on"
vat steril" e'e de ti$on" $e'e de ti$on.
K ,utie de instruente cu tuburi 'i lae de cauciuc sterile.
K 8vi% renal" ale+" u'aa.
K 4ntalgice" sedative.
K 6eringi sterile.
2. *ehnica de lucru
K Servirea din casolet 7se desc!ide capacul casoletei av#nd grij
s nu se desterili+e+e pensa de lucru care este pstrat &n #n 'i
cu ajutorul pensei din #na st#ng Fpensa de servitG se scoate un
tapon de vat.
K 9este taponul de vat se toarn cu cealalt #n ben+in.
K Se de!resea+ i de+infectea+ te!umentele
A =ac plaga este descoperit" cu taponul &bibat cu
ben+in" se degresea+ teguentul din jurul plgii.
A 9entru de+in$ec%ia teguentului se $olose'te un tapon
steril.
Dac e0ist pansaent pe plag" acesta va $i &ndeprtat &n $elul urtorJ
A cu taponul &bibat &n solu%ia degresant" se taponea+ arginile
copresei care acoper vec!iul pansaentH
A c#nd pansaentul este aderent" se &bib cu ap o0igenat sau ser
$i+iologic cldu%" apoi se &ndeprtea+ cu ajutorul pensei de lucru.
3. *ratarea plgii
A 6e sc!ib pensa de lucru au alt pens steril din cutia cu
instruente.
A 6e $ace toaleta plgii cu ap o0igenat &n jet 'i se taponea+ spua
cu ajutorul unui tapon de ti$on steril
A ,ur%area se poate repeta turn#nd ser $i+iologic 'i tapon#nd din nou
uscat" cu tapoane din ti$on de c#te ori este nevoie. 9#n ce plaga este
curat" $r secre%ii 'i $r s$aceluri.
A =up toaleta plgii se de+in$ectea+ teguentul din nou cu tinctur de
iod 'i alcool. .
A 6e acoper plaga cu pansaent steril.
Observaii n ca+ul plgilor ai vec!i de 6 ore sau care au $ost pansate anterior"
se pot aplica &n plag coprese uede &bibate &n solu%ii antisepticeJ Bivanol 1`"
clorain 4`" ap o0igenat 3P etc.
4. F i6areapansamentului se $aceJ
A cu gali$i0 FastisolG" prin badijonarea teguentului din jurul
pansaentului 'i apoi acoperirea pansaentului cu o copresH
A $i0#nd copresa care acoper pansaentul cu leucoplastH
A prin &n$'are" bandajare.
5. / ro&ila6ia tetanosului
Cocal 0 pro&ila6ia tetanosului la bolnavii cu plgi tetanigene
8oate plgile produse &n ediu 'i cu agen%i trauatici suspec%i trebuie tratate &n
od special Fai ales plgile &n%epate cu a'c!ii" spini" cuie" prin u'ctur de aniale"
$racturi desc!ise" avort" arsuri sau orice plag urdrit cu p#nt" pra$ de strad etcG.
3suri de protec(ie nespecific4
A cur%area c!irurgical a plgilorH
A tratarea cu antiseptic Fap o0igenat" !iperanganat de : 1N40000"
broocet 1I>$
A antibioterapie.
3suri de protec(ie specific
6e aplic di&ereniat%
A /a persoane sigur vaccinate sau revaccinate se adinistrea+
4.8.9.4. intrauscular 0"5 l Fo singur do+G. *u se adinistrea+
ser antitetanic. ;0cep%ie $ac politrauati+a%ii gravi" cu stare de 'oc 'i
!eoragie" la care se adinistrea+ &n do+ unic" ser antitetanic
3000A15000 >.4.<.
A /a persoanele nevaccinate sau cu vaccinri incoplete se
De reinut%
adinistrea+J
L ser antitetanic 3 000A15 000 >.4.<. i.. &n do+ unic cu
desensibili+are prealabilJ con$or sc!eei iniale
Fdac sunt alergici se va $ace desensibili+are &n spitalG.
L anato6in tetanic F4.8.9.4.G i.. &n alt +on dec#t serul
antitetanic E &n do+ de 0"5 l.
A 6erul antitetanic !etrerolog se poate &nlocui cu iunoglobulin uan
antitetatnic" pe cale i.. &n do+ unic de 200 >.4.<. la copil 'i 400A500
>.4.<. la adult.
Sc"e#a minimal de desensibili+are
L 6e injectea+ subcutanat 0"1 l solu%ie 1N10 ser antitetanic V ser
$i+iologic steril. 6e a'teapt 30 de inute.
L =ac nu apar reac%ii locale 'i generale se injectea+ subcutanat 0"25d l
ser antitetanic. 6e a'teapt 30 de inute.
L =ac nu apar reac%ii locale 'i generale" se adinistrea+ subcutanat &nc 1
l ser antitetanic. 6e a'teapt 30 de inute.
L =ac nu apar reac%ii locale 'i generale" se adinistrea+ restul cantit%ii
de ser antitetanic.
#mportantH%
E 8oaleta plgii trebuie s %in seaa de tipul scurs de la producerea
accidentuluiH &n priele 6 ore plaga se consider nein$ectat 'i se poate sutura la
nevoie.
E 9entru a putea sutura o plag &n orice cabinet de la dispensarele edicale
trebuie s e0iste Jtrus de mic chirurgieJ
I30.ILI<%R1% PR0#I<0RI1
(entorse) lu-a(ii) fracturi)
2ractur E &ntreruperea total sau par%ial a continuit%ii unui os" aprut &n ura
trauatisului. )racturile pot $iJ &nc!ise" desc!ise" coplete" incoplete" cu deplasare"
$r deplasare.
1ntorsa E este o le+iune capsuloAligaentar dat de i'carea $or%at" anoral.
Lu-a(ie E e0treit%ile osoase care alctuiesc o articula%ie sunt &ndeprtate prin
trauatise de la raporturile norale 'i sunt peranent en%inute &n aceea'i situa%ie.
<obili+area provi+orie la locul accidentului sau &n caerele de gard ale
spitalelor a entorselor" lu0a%ilor 'i $racturilor se ba+ea+ pe acelea'i principii" cu toate
c aceste le+iuni sunt di$erite ca gravitate 'i ca poten%ial de evolu%ie.
Scopul i#obili<rii este%
A de a &piedica i'crile active 'i pasive"
A de a en%ine a0area corect a ebrului atunci c#nd $ragentele nu sunt
deplasate" sau c#nd au putut $i readuse corect
A de a diinua durerile"
A de a evita coplica%iile pe care le poate provoca i'carea &n $ocar a unui
$ragent osos rupt 'i devenit tiosH
K sec%ionri ale unor nervi 'i vaseH
K s$#'ierea usculaturii din jurul osuluiH
K per$orarea teguentului 'i trans$orarea $racturii &nc!ise &ntrAuna
desc!isH
A supriarea sau atenuarea re$le0elor nociceptive 'i aeliorarea unor tulburri
$unc%ionale
=rincipiile unei i#obili<ri corecte
K asigurarea $unc%iilor vitale are prioritate $a% de alte anevre
K se &ncearc ob%inerea unei a0ri relative a segentului de iobili+at" prin
trac%iune atrauatic 'i progresiv &n a0 &n oentul aplicrii
iobili+riiH
K pentru a avea siguran%a c $ractura nu se deplasea+ nici lateral" nici &n
jurul a0ului longitudinal" iobili+area trebuie s prind n mod obli)
gatoriu articulaiile situate deasupra i dedesubtul &ocarului de &ractur$
K s $ie adaptat relie$ului anatoic al regiunii accidentateH
K s $ie sipl" pentru a putea $i utili+at 'i de persoane ai pu%in instruiteH
K aparatul g!ipsat sau atela de iobili+are nu trebuie s $ie copresive.
6e $olosescJ
A atele ,raer F$cute din s#rG" care au avantajul c sunt lungi 'i
pot $i ulate pe ebrul rnitH
A aparat g!ipsat circular" atel g!ipsatH
A atele de len Fcptu'ite cu vat $i0at pe atel cu $a'GH
A atele din aterial plastic sau gon$labilH
A ijloace iprovi+ate care pot $olosi orice obiect rigid Fsc#ndurele
de len" rigle" placaj" be%e" bastoane" ubrele" coad de tur"
sc!iuri" scoar% de copac etc.G.
Prepararea feii !&ipsate
Material necesar% tehnica preparrii cu ghips a &eii simple
E $a' lung de 5 " lat de 10 cH g!ips
L 9e plan neted Fsc#ndur" asG se des$'oar $a'a pe o por%iune de
apro0iativ 50 c
L 9e por%iunea de $a' des$'urat se presar cu #na un strat de g!ips.
L 9ersoana care e0ecut anevra &ntinde uni$or stratul de g!ips cu
arginea cubital a #inii st#ngi" ast$el &nc#t grosiea stratului de g!ips
pe supra$a%a $e'ii s $ie de 1A2 .
L ,u #na dreapt se &n$'oar nu prea str#ns $a'a ast$el g!ipsat de la
captul ei liber p#n la por%iunea de $a' &nc neg!ipsat.
L 6e repet anevrele e0puse 'i se continu p#n ce $a'a g!ipsat ajunge la
un diaetru de a0iu 8A10 c.
7on&ecionarea atelei ghipsate
4tela g!ipsat se poate con$ec%iona at#t din $e'i g!ipsare &n prealabil con$or
te!nicii descrise anterior" c#t 'i din etraj de ti$on pregtit pe di$erite diensiuni.
' plicarea atelei ghipsate
A nainte de aplicare pentru iobili+area unui segent" $a'a g!ipsat sau
atela g!ipsat se introduce &ntrAun vas cu ap la teperatura caerei 'i &n
cantitate su$icient ca s le acopere bine Fse introduc culcateGH
A se &bib cu ap $a'a g!ipsatH
A se stoarce prin rsucire u'oar a $e'ii g!ipsate sau a pac!etului g!ipsatH
A =up ce se scoate din ap" atela g!ipsat se &ntinde de la capete 'i i se
nete+e'te supra$a%a cu #na" ca s nu r#n asperit%i sau cocoloa'e de
g!ipsH
A 9e supra$a%a nete+it se a'ea+ un strat protector de vatH
A 4st$el pregtit" atela g!ipsat se aplic peste regiunea anatoic
FsegentulG care necesit iobili+areH
A 4tela se $i0ea+ cu $e'i siple neg!ipsate" $ie cu circulare de $e'i g!ipsate
atunci c#nd se con$ec%ionea+ un aparat g!ipsat circular.
De reinutH 4tela se poate pune direct pe piele.
Manevre (nainte de i#obili<are provi<orie
(anevrele de pri ajutor care trebuie avute &n vedere &naintea aplicrii
ijloacelor de iobili+are suntJ
L eliberarea sau degajarea ebrului accidentatH
L e0ecutarea la nevoie a anevrelor de pri ajutor de iportan% vitalJ
resuscitarea cardiorespiratorie" aplicarea garoului" &ndeprtarea
&brcin%ii devine necesar nuai c#nd e0ist suspiciunea pre+en%ei
unor rni care trebuie cur%ate 'i pansate" sau c#nd transportul
accidentatului va dura o perioad de c#teva oreH
L ,#nd este accidentat ebrul superior" indi$erent de nivelul
trauatisului trebuie scoase de pe degete ineleleH
L =ac inelul se a$l pe degetul $racturat se taie inelul cu aprobarea
bolnavului.
A>area #e#brului
=ac ebrul este de$orat" ca pri gest se $ace a0area ebrului" care
&ncearc re$ac $ora noral a ebrului de$orat 'i care const &n apucarea 'i
tragerea cu ult bl#nde%e &n a0 a ebrului $racturatJ
a. o persoan apuc 'i $i0ea+ cu putere articula%ia situat pro0ial $racturii
'i %ine" &n tip ce
b. a doua persoan trage &n sens contrar" apuc#nd ebrul la nivelul
articula%iei distale $racturii.
aGa6area membrului superior
E dac $ractura este la antebra%
L se &ndoaie &ncet cotul victiei la 90Z"
L o persoan trage &n a0 de degetele #inii"
L a doua persoan trage tot &n a0" dar &n sens contrar" apuc#nd de por%iunea
distal a bra%ului" iediat deasupra plicii cotului"
E dac $ractura este la bra%
L se &ndoaie cotul la 90Z"
L o persoan trage &n a0" apuc#nd de antebra% &n por%iunea pro0ial a
acestuia" aproape de plica cotului"
L a doua persoan apuc de bra% cu #inile &preunate &n c!ing &n a0il
'i trage &n sens contrar.
bG a6area membrului in&erior
E dac este $racturat &emurul%
L se en%ine genunc!iul victiei &ntins 'i se trage &n a0"
L o persoan apuc de picior cu #inile sprijinite de gle+n 'i de clc#i"
L a doua persoan trage &n sens contrar rdcinii coapsei" cu #inile
&preunate &n c!ing sau cu un cear'a$ introdus &ntre coapse"
E dac este $racturat gamba sau glezna%
L se ridic ebrul in$erior" &ndoinduAl la genunc!i 'i se trage &n a0" .o
persoan apuc de picior"
L a doua persoan trage &n sens contrar" apuc#nd de genunc!i"
E c#nd de$orarea se a$l la degete5 la m0n sau la labapiciorului5 se trage &ntrA
un sens de v#r$urile degetelor corespun+toare regiunii de$orate" iar cu cealalt #n
se $i0ea+ gle+na.
/e&nici de imobili+are provi+orie I30.ILI<%R1%
PR0#I<0RI1 % 313.RULUI SUP1RI0R
1. I#obili<area u#rului
<ndi$erent dac este vorba de entors" lu0a%ie sau $ractur" iobili+area urului
se poate $ace cuJ ijloace iprovi+ate Fbuc%i de p#n+G sau cu ateriale speci$iceJ
iobili+area prin bandaj oale tip =esault" atel ecanic ,raer" atel g!ipsat" atele
din aterial plastic.
aGsistem de imobilizare cu mi.loace improvizate
,#nd nu e0ist la &nde#n nici un obiect potrivit pentru iobili+area urului
poate $olosit toracele bolnavului &n c!ip de atel de $i0are.
o 5ra%ul 'i antebra%ul de partea bolnav vor $i lipite de torace cu cotul &ndoit
&n ung!i drept.
o 8oracele &preun cu ebrul superior lipit vor $i &n$'urate cu o p#n+a
tare" prins cu 2 ace de siguran%.
o 4ntebra%ul ebrului iobili+at va $i $i0at cu o e'ar$ trecut &n jurul
g#tului.
bG ijloace speci$iceJ iobili+are prin bandaj =esault
2. I#obili<area braului
o se poate $ace cu atel ,raer sau atel gipsat E ca 'i la iobili+area
urului
o )i0area atelei ,raer sau a atelei g!ipsate se $ace cu ture circulare de $a'
sipl.
o n cele din ur ebrul superior iobili+at prin una din te!nicile
descrise se $i0ea+ 'i la torace prin $a' circular.
o 4ntebra%ul va $i en%inut cu ajutorul unei e'ar$e trecut &n jurul g#tului.
3. I#obili<area cotului
o ,otul este $i0at &n po+i%ie de $le0iune &n ung!i drept F90ZG" iar antebra%ul
&n po+i%ie interediar.
o 4tela de iobili+are F,raer sau g!ipsatG trebuie s prind urul" cotul
'i punul" $iind &ndoit la 90Z nuai la cot.
o ;ste aplicat pe partea posterioar a ebrului superior 'i se $i0ea+ cu
ture circulare de $a'.
o 4ntebra%ul se suspend &n cele din ur cu o e'ar$ petrecut &n jurul
g#tului.
4. I#obili<area antebraului
o 7ricare ar $i sediul $racturii" cotul trauati+atului trebuie s r#n &n
ung!i drept.
o 6e pregte'te o atel ,raer sau g!ipsat cu o lungie calculat pe
ebrul sntos" ast$el &nc#t s ajung de la jutatea bra%ului p#n pe
$a%a ulnar a #inii Fuc!ia degetului icG" pe care o &brac F&n ca+ul
atelei g!ipsateG 'i p#n pe $a%a posterioar a antebra%ului 'i #inii &n ca+ul
atelei ,raer.
o 4tela se &ndoaie Fse ulea+G pentru a corespunde curburii de la cot.
L dac $ractura oaselor antebra%ului este situat &n 1N3 lor superioar"
antebra%ul va $i iobili+at &n supina%ie F#na rotat &n e0teriorGH
L dac $ractura este situat &n 1N3 ijlocie" antebra%ul va $i $i0at &n
po+i%ie interediarH
L dac $ractura este situat &n 1N3 in$erioar" iobili+area trebuie s se
$ac cu antebra%ul rsucit &n prona%ie F#na rotat spre interiorG.
4ntebra%ul se suspend cu e'ar$ petrecut &n jurul g#tului.
5. I#obili<area oaselor (nc"eieturii #*inii @carpieneB
E )racturile oaselor carpiene se iobili+ea+ cu o atel a'e+at palar ce se
&ntinde de la v#r$ul degetelor p#n la ijlocul antebra%ului av#nd grij ca degetele s
r#n &n po+i%ia lor de repaus.
6. I#obili<area oaselor #etacarpiene @#*iniiB $i a falangelor degetelor
)racturile oaselor etacarpiene se iobili+ea+ cu o atel g!ipsat dorsal 'i cu o
atel ai scurt palar" pe care se a'ea+ degetul corespun+tor $racturii" &n $le0ie.
I30.ILI<%R1% PR0#I<0RI1 % 313.RULUI IN21RI0R
1. %racturile colului fe#ural
)racturile colului $eural sunt ai $recvente la persoanele ai &n v#rst" dat
$iind starea de deinerali+are a sc!eletului acestor trauati+a%i.
E imobilizarea de urgen
o 6e pregte'te o atel lung" care s ajung din a0il p#n la picior.
o 6e aplic atela pe $a%a lateral Fe0ternG a ebrului in$erior dup ce sA
a introdus vat pudrat cu talc &n a0il.
o 4tela se $i0ea+ prin legturi circulare la torace" ba+in" coaps"
genunc!i 'i gab.
o 6e coplete+e $i0area atelei cu circulare de $a' lat petrecute &n jurul
ebrului in$erior 'i &n jurul trunc!iului.
o 9entru a se evita rotirea anoral a ebrului in$erior" &n a$ar se leag
abele picioare" unul de altul" cu c#teva legturi de $a' sau p#n+.
2. I#obili<area fe#urului@coapseiB
6e $ace &n acelea'i condi%ii ca 'i &n ca+ul $racturilor de col $eural cu atel lung
aplicat pe partea lateral a ebrului in$erior de la a0il 'i p#n la talpa piciorului
aGc u o singur atel
E ,#nd coapsa este $oarte scurtat 'i de$orat este bine s se asigure pe ti pul
transportului 'i o e0tensie &n a0ul ebrului in$erior" ceea ce este posibil prin $olosirea
atelelor etalice 8!oas.
bG imobilizarea cu dou atele
De reinut% a0ul ebrului in$erior este dreapta care une'te spina iliac anteroA
superioar" ijlocul rotulei 'i arginea intern a piciorului Fpriul etatarsianG.
<obili+area $eurului se poate $ace ai corect prin+#nduAl &ntre dou atele inegaleJ
o 7 atel e0tern" lung" asentoare cu cea descris anterior.
o 7 atel ai scurt" ce se aplic pe partea intern a ebrului in$erior
bolnav" care se &ntinde de la regiunea ing!inal tot p#n la clc#i.
o 9este abele atele se aplic legturi dispuse &n jurul toracelui" &n jurul
ba+inului" &n jurul coapsei" genunc!iului 'i gabei de aceea'i parte.
o 6e $ace bandajarea circular" cu $a'" a ebrului in$erior 'i a toraceA
lui" precu 'i $i0area picioarelor.
cG imobilizarea n &racturile e6tremitii in&erioare a &emurului
,#nd $eurul este $racturat &n apropierea genunc!iului" e0ist pericolul ca vasele
'i nervii iportan%i ce trec prin spatele osului s $ie copriate" &n%epate sau s$#'iate.
4ceste $racturi se iobili+ea+ cu o singur atel posterioar.
o 6e aplic o atel lung posterioar" care se &ntinde de la ba+in p#n la
talp. 4telele ai scurte sunt ine$iciente.
o nainte" de $i0area atelei cu legturi" se va introduce vat sub atel la
captul pro0ial" spre a nu le+a pr%ile oi 'i se va veri$ica po+i%ia
atelei" ca s nu ating coastele.
o /egturile trebuie aplicate &n jurul ba+inului" &n jurul coapsei 'i a
gabei.
o n$'area ebrului pelvian 'i ba+inului va copleta obili+area
acestor $racturi.
3. I#obili<area genunc"iului
<obili+area articula%iei genunc!iului se $ace cu ajutorul unei atele g!ipsate sau
cu un alt aterial rigid" care se aplic de la rdcina coapsei" respectiv pliul $esier p#n
la gle+n. 4tela se a'ea+ pe $a%a posterioar a ebrului in$erior.
4. I#obili<area (n fracturile oaselor ga#bei
a.c u o singur atel
<obili+area de urgen% se e0ecut cu o singur atel posterioar" care se &ntinde
de la jutatea coapsei sau de la plica $esier spre partea distal p#n la v#r$ul
degetelor.
E 6e soar pe ebrul in$erior sntos lungiea necesar pentru atel de la
jutatea coapsei sau de la plica $esier p#n la talp Finclusiv lungiea labei
picioruluiG.
b. c u dou atele
n $racturile gabei cele dou atele" egale ca lungie" se a'ea+ lateral" una pe
partea e0tern 'i alta pe partea intern a ebrului in$erior. ;le se &ntind de la rdcina
coapsei p#n la clc#i" de care se $i0ea+ cu legturi de $a'.
atelB
5. I#obili<area (n fracturile oaselor gle<nei) oaselor piciorului @cu o singur
n ca+ul $racturilor por%iunii in$erioare a tibiei 'i peroneului" &n entorsele"
lu0a%iile gle+nei ca 'i &n $racturile 'i lu0a%iile oaselor piciorului iobili+area se $ace cu
o atel F,raer sau g!ipsatG posterioar" care se &ntinde de la groapa poplitee p#n la
v#r$ul degetelor.
6. I#obili<area oaselor degetelor piciorului
<obili+area oaselor degetelor F$alangelorG piciorului F$racturi" entorse" lu0a%iiG se
$ace lu#nd drept atel de sprijin degetele sntoase vecine.
I30.ILI<%R1% PR0#I<0RI1 9N 2R%C/URIL1 S/1RNULUI =I
C0%S/1L0R
9riul ajutor &n $racturile costale siple nu urre'te iobili+are" ci ob%inerea
unei analge+ii Falgocalin" in$iltra%ie cu 0ilin 1P a nervilor intercostali &n $ocarele de
$ractur.
1. I#obili<area (n fracturi sternale cu deplasri #ari
7 odalitate de iobili+are a $racturilor sternale cu deplasri ari 'i care
u'urea+ ult respira%ia este $i0area uerilor trauati+atului de o sc#ndur a'e+at pe
supra$a%a posterioar a trunc!iului 'i cu ajutorul inelelor $cute din vat &brcat &n
$a'" a'e+ate pe ur.
-oletele costale obile vor $i iobili+ate Fde urgen%G prin copresiune anual"
apoi prin &n$undarea cu $e'i rulate" sau cu o pern de vat sau de ti$on.
2. I#obili<area provi<orie (n fracturile de o#oplat
)racturile de ooplat $r deplasare se iobili+ea+ con$or te!nicii =esault sau
cu p#n+ dreptung!iular Fve+i iobili+area uruluiG.
3. I#obili<area (n fracturile claviculei
n $racturile claviculare cu deplasareJ bolnavul se pre+int la edic sprijininduA 'i
cotul ebrului trauati+at 'i cu g#tul aplecat &n aceea'i parte &ntrAo Iatitudine uilI.
>rul bolnavului este c+ut &n jos 'i &nainte.
<obili+area de urgen% poate $i $cut prin te!nici di$erite. 4st$el sunt descriseJ
L iobili+area prin te!nica =esault"
L iobili+area cu p#n+ dreptung!iular Fve+i iobili+area uruluiG"
L iobili+area prin te!nica inelelor ine0tensibile"
L iobili+ri cu IopturiI de $a'"
L etoda Icaerei de bicicletdI"
L la copilul ic" $i0area ebrului superior pe partea bolnav rsucit la
spatele trauati+atului"
L iobili+area cu un batic triung!iular.
UR61N51L1 *%/0R%/1 %61N5IL0R
2I<ICI =I C$I3ICI
%RSURIL1
n $unc%ie de agentul trauatic care leAa produs" arsurile pot $i clasi$icate &nJ
K arsuri prin cldur sau termice Flic!ide $ierbin%i" ga+e sau vapori
supra&ncl+i%i" corpuri solide incandescente" $lacr" radia%ie tericG"
K arsuri chimice Faci+i" ba+e" unele sruri ineraleG"
K arsuri date de &lama electric
%RSURIL1 /1R3IC1
9entru a aprecia gravitatea unei arsuri" se %ine seaa deJ &ntinderea &n supra$a%
'i gradul de pro$un+ie al acesteia.
E Dradele arsurilor (n funcie de profun<i#ea arsurii
o Aradul # eritem5 ede" !iperterie" usturie.
o Aradul ## &lictena JalbJ cu con%inut serocitrin" lipede" transparent"
erite accentuat" ede.
o Aradul ### &lictena JroieJ cu con%inut sanguinolent tulbure.
o Aradul #V escar deric total" cu epider 'i der distruse &n
totalitate" carboni+#nd usculatura 'i c!iar vasele.
EClasificarea arsurilor (n funcie de (ntinderea lor (n suprafa
9entru a putea $ace calculul supra$e%ei arse" e0ist tabele de calcul" &n care se
speci$ic pentru $iecare segent de corp procentul acestuia $a% de supra$a%a total a
corpului. ,unosc#nd c supra$a%a unei pale repre+int circa 1 P" pot $i calculate din
oc!i" cu apro0ia%ie" propor%iile le+iunii. >n alt procedeu ai e0act" este Oregula lui
:O care se ba+ea+ pe $aptul c toate pr%ile corpului pot $i evaluate prin ci$ra 9 sau
ultipli ai acesteia. 4st$elJ
K capul 'i g#tul &nsuea+ circa 9P"
K $iecare ebru toracic circa 9P"
K $iecare ebru pelvin circa 18P" ultiplu de 2" adic 18P
K trunc!iul anterior circa 18P"
K trunc!iul posterior circa 18P
;valuarea c#t ai precis a supra$e%ei arse are o are iportan%. 4$ectarea unei
supra$a%e de 5P" duc la a$ectarea celorlalte organe" iar arsurile care dep'esc 15P
sunt generatoare de 'oc. 9rognosticul unei arsuri care dep'e'te 30P este re+ervat.
n $unc%ie de riea supra$e%ei 'i de pro$un+iea arsurii" se poate calcula
prognosticul vital al bolnavului" Iinde0ul de prognosticI F<.9.G. <nde0ul prognostic se
calculea+ &nul%ind supra$a%a ars cu gradul de pro$un+ie Fe0. 20P arsuri gr. << Y 20.
2 Y 40 <.9" 20P arsuri gr. <<< Y 20. 3 Y 60 <.9" 20P arsuri gr. <- Y 20. 4 Y 80 <.9
?180 valoarea global a <.9G.
6e consider c orice arsur de gr. << sau <<< care dep'e'te 15P din supra$a%a
corpului adultului 'i 5P din cea a copilului" trebuie s bene$icie+e de o asisten%
edical iediat 'i coplet" pentru a preveni apari%ia 'ocului.
/ Stadii evolutive
n evolu%ia unui ars se cunosc patru etape.
M !tadiul #% priele 3 +ile E perioada 'ocului postcobustional caracteri+at prin
de+ec!ilibre !idroelectrolitice ari" sindro de des!idratare F!ipovoleie" ede"
!ipo0ie" oligoanurieG" sindro digestiv Fvrsturi" !eoragiiG.
M !tadiul ##% priele 3 spt#ni F&ntre +ilele 4 'i 21G.
;volu%ia este di$erit &n $unc%ie de &ntinderea 'i pro$un+iea arsurii.
9entru arsurile severe e0ist o perioad critic deterinat de coplica%iile care
pot surveni Finva+ia icrobian 'i to0eic" ce pot s duc la septiceie sau 'oc to0ic
'i septicG. 4ceast perioad se nue'te 'i to0icAin$ec%ioas. 9ot s apar coplica%ii
grave !epatice" digestive Fileus 'i !eoragieG" troboebolice" insu$icient renal
acut" care poate $i ireversibil.
6tarea bolnavului poate evolua $avorabil" &nc#t la s$#r'itul acestui stadiu bolnavul
are vindecate le+iunile de gr. < 'i <<" iar arsurile de gr. <<< cu escarele total eliinate sau
&n curs de eliinare.
M !tadiul ###% priele 2 luni F&ntre +ilele 22 'i 66G. ;ste perioada &n care 'ansele de
vindecare crescH din punct de vedere c!irurgical se pot aplica gre$e Fperioada
c!irurgicalG.
M !tadiul #V /a bolnavii corect trata%i" seni$ic convalescenta. n ca+ul
bolnavilor ar'i" care nu au bene$iciat de trataent corect 'i precoce" persisten%a plgilor
granulare &ntinse spolia+ organisul" epui+#nduAi re+ervele biologice F'ocului cronicG.
&ND1ILI1IC2 ACO1DAA2 ?OCNAVICO1 A1GI
9riele &ngrijiri trebuie acordate la locul accidentului" de urgen%
4. =ri#ul a'utor la locul accidentului const dinJ
1. !coaterea victimei de sub in&luena agentului vulnerant prin%
E =egajarea victiei din $ocar trebuie $cut rapid.
E 5olnavul care este cuprins de $lacr sau ars de lic!ide $ierbin%i trebuie
&nvelit iediat &ntrAo ptur" plapu" !ain groas pentru a stinge
$ocul. =up stingerea $lcrilor" bolnavul se de+brac 'i se &nvele'te
&ntrAun cear'a$ curat.
2. ' cordarea primului a.utor n &uncie de starea bolnavului
E Besuscitarea cardiorespiratorie" dac este nevoie"
E /ini'tirea bolnavului 'i calarea durerii Fanalgetice" BoerganG
E n arsurile de gr. < cu supra$a% ic este su$icient ca pielea &nro'it s
$ie badijonat cu alcool dublu ra$inat. n general nu este nevoie de
pansaent.
E *u se &ndeprtea+ !ainele de pe bolnav Fac%iunea este 'ocogenG dec#t
dac anevra se poate $ace cu u'urin%.
E Nu este permis nici o manevr de tratament local
3. , vacuarea victimei
E 8ransportul rapid la spital &n serviciul c!irurgical H
E 6en+a%ia de sete se va cala prin ue+irea gurii" dar nu se vor
adinistra lic!ide per oral Fceai" ap sratG deoarece supra&ncrcarea
digestiv e0pune la vrsturi.
E /a arsuri peste 10A15P" c#nd transportul victiei se $ace cu I6alvareaI
'i este prev+ut s dure+e ai ult de o or" se ontea+ o per$u+ie cu
solu%ie de gluco+ 5P sau ser $i+iologic.
E 6e recoltea+ s#nge pentru deterinarea grupei sanguine.
E n tipul transportului bolnavul va $i supraveg!eat peranent 'i se
adinistrea+ o0igenH
E n ca+ul arsurilor prin $lacr" pentru prevenirea edeului glotic se
adaug &n per$u+ie roerganH algocalin.
?. &ngri'irea bolnavilor (n spital
1. 7ombaterea durerii i pro&ila6ia antitetanic =la camera de gard>
E =ac nu sAau adinistrat sedative" vor $i adinistrate dilaudenatropin"
ialgin" sau $ortral i.v. la bolnavul culcat.
E 6e va adinistra 4.8.9.4. 0"5 l 'i ser antitetanic 3 000 >" deoarece
plgile prin arsuri au risc de in$ec%ie tetanic.
2. / regtirea bolnavului pentru toaleta local primar
E 5olnavul va $i de+brcat 'i va $i &biat Fpre$erabil baia &n cadG.
6upra$e%ele de teguent nears se spal cu spun sau detergent
edical.
E <ediat dup baie" bolnavul &nvelit &n cear'a$ steril se transport &n sala
de opera%ii aseptice.
3. ' nestezie general
E 5olnavul este a'e+at pe asa de opera%ii 'i i se adinistrea+ o0igen.
E 6e punc%ionea+ vena 'i se recoltea+ probe de s#nge F!eogra" grup
sanguin 'i B!." !eatocrit" uree sanguin" gliceie" probe !epatice"
B.4." ionogra sericG.
E A =up recoltarea probelor de laborator" asistenta edical pune o
per$u+ie de gluco+ 5P. .
E 6e $ace apoi aneste+ie general i.v." cu un barbituric sau Xetalar.
'tenieH *oaleta primar a oricrui ars se &ace sub anestezie E
*oaleta primar
E (edicul 'i cadrul ediu" &brca%i cu ec!ipaent steril F!alat" nu'i"
bonet" ascG" &ncep toaleta priar.
E 6e spal supra$a%a ars cu broocet 1 `" ser $i+iologic sau ap steril 'i
solu%ie steril de spun p#n la &ndeprtarea coplet a corpilor strini
de pe plag.
E 4poi edicul e0ecut toaleta c!irurgical &ndeprtea+ $lictenele 'i
con%inutul lor" precu 'i teguentul sau restul %esuturilor arse.
E 6e sc!ib pria perec!e de nu'i.
E =up &ndeprtarea $lictenelor sau a s$acelelor" se $ace o badijonare cu
alcool de 70A90 grade Fac%iune triplJ precipit proteinele" are ac%iune
aneste+ic 'i antisepticG.
5. ' plicareapansamentului E se aplic pansaentul steril" dep'ind +ona
nears circa 10 c. 9este pansaent se pun $e'i sterile.
6. #nstalareasondeivezicale E la pacien%ii cu <.9. peste 15" se instalea+
sonda ve+ical pentru urrirea diure+ei orale.
7. "ngri.irile generale i supravegherea bolnavului
A 8eperatura &ncperii trebuie s $ie &n jur de 24Z,
A 9atul trebuie s $ie. con$ortabil 'i va $i pregtit cu un cear'a$ steril" peste
care se pun u'aa 'i ale+" tot sterile.
A 4rsul cu risc vital este instalat &n pat cu per$u+ie intravenoas 'i cu sond
ve+ical Ia deeureI"
A 9rintrAo sond naso$aringian se asigur o0igenoterapia &n rit
de 4 lNinut. n ca+ul bolnavilor e$i+eato'i" o0igenul se adinistrea+
cu interiten%
A 4sistenta edical supraveg!ea+ $unc%iile vitale F8.4." puls" respira%ia"
presiunea venoas 'i diure+a orarG cu ult aten%ie.
8. + eechilibrareahidroelectroliticivolemic E se va adinistra prin 9;-
cantitatea de lic!ide calculat &n $unc%ie de greutate 'i supra$a%a ars. 6e $olosesc solu%ii
icro sau acrooleculare. 6e dore'te ca diure+a s $ie 50 lNor.
9. ' sigurarea medicaiei
o 4sistenta pregte'te 'i adinistrea+ edicaentele prescriseJ
anticoagulante" vitaine" tonicardiace" trasSlol" antibiotice.
10. <rmrirea i ngri.irea general n ziua a ##)a i a ###)a
E 6e urre'te starea general" colora%ia $e%ei" 8.4." pulsul" respira%ia"
teperatura" diureza orar 'i bilan%ul !idric" dar 'i senele speci$ice
ale unor eventuale coplica%ii.
E 6e en%in interdic%iile" inclusiv cele alientare.
11.*ratamentul local
E 9ansaentele se vor $ace sub ialgin" $ortral sau aneste+ie general" de
c#te ori se aprecia+ necesar.
E 9ansaentul se sc!ib a 2Aa 'i a 3Aa +i" lu#nduAse toate surile de
asepsie necesare. 6e &ndeprtea+ tot" p#n 'i se &nlocuie'te cu un
pansaent uscat sau &bibat &n solu%ie de clorain 2`) `" &n $unc%ie
e aspectul plgii de arsur.
E n unele ca+uri de escare" unguentul care se consider e$icient este
sul$ailonul.
4 3Aa +i de trataent &nc!eie Iperioada de 'ocI Fpriul stadiuG. /a s$#r'itul
acestui stadiu de evolu%ie $avorabil" bolnavul ars trebuie s aib diure+a restabilit"
starea general a bolnavului 'i probele de laborator se apropie de liite norale.
7biectivele de trataent dup aceast perioad sunt &ndreptate spre prevenirea
coplica%iilor.
2C2CA1OC4AA12A / AD12SI4N2 2C2CA1ICJ
4gresiunea electric este urat de ani$estri locale 'i de ani$estri sisteice
'i presupune trecerea neijlocit a curentului electric prin %esuturi. /ocul de ptrundere
'i ie'ire a curentului electric sunt totdeauna &nso%ite de le+iuni speci$ice. 4st$el" la locul
de intrare denuit 'i marc de intrare se constat de obicei o escar pro$und de
&ntindere ic" &n tip ce la locul de ieire a curentului electric pot $i v+ute le+iuni
tisulare e0tinse.
@ravitatea le+iunilor produse este $unc%ie deJ intensitatea curentului" tensiunea"
re+isten%a pe care o opune teguentul Fre+isten%a este ic la uiditateG" de natura
curentului Fcontinuu sau alternativG.
Manifestri locale
E 4rsura electric.
E ,oagularea intravascular.
E (io+ita necro+ant avascular Fdeteriorarea proteinei usculareG.
Manifestri generale
;ste iportant calea urat de curentul electric" deoarece consecin%ele
curentului electric asupra organelor interne" &n special asupra organelor vitale E creier 'i
ini E sunt &n $unc%ie de druul parcurs de acesta &n organis. 4st$elJ
E dac &n acest parcurs intr organe vitale ca inia sau creierul"
electrocutarea este ortalH
E dac electroagresiunea interesea+ nuai centrul respirator" inia
continu s $unc%ione+e c#t tip se asigur o o0igenare
corespun+toareH
E dac curentul parcurge &n druul su #na st#ngApicior st#ng"
interceptea+ inia" care E desincroni+at &n activitatea sa E su$er
tulburri de rit p#n la$ibrila%ie ventricularH
E electrocutarea poate $i urat deJ
K !eiplegie"
K atro$ie optic"
K a$a+ie"
K rinic!i de 'oc" ca urare a ioglobinei eliberat din asele de
u'c!i Fblocaj renalG"
K le+iuni digestive" necro+ pancreatic" ulcer de stresH
E unele circuite" ca de e0eplu #nA#n" $avori+ea+ arsura" cu
le+iuni $oarte graveH
E alte circuite" cu ar $i #na st#ngApicior drept" $avori+ea+
electrocutarea" interes#nd iniaH
,&ectele electrocutrii cuprindJ
L contractura u'c!ilor 'i rigiditatea &ntregului corp" care nu se poate
elibera singur de eleentul electric a$lat sub tensiuneH
L rigiditatea cutiei toracice ce &piedic i'crile respiratorii urate de
sincopa respiratorie 'i sincopa cardiac.
%titudinea de ur!en( n electrocutare
E ntreruperea curentului de la &ntreruptoare sau &ndeprtarea $irului
electric.
E ndeprtarea accidentatului de sub ac%iunea curentului.
E ,el care &ncearc sAl salve+e va avea grij s nu se electrocute+e el
&nsu'i Fnu se apuc electrocutatul de pr%ile descoperite ale corpuluiG.
E 6coaterea victiei de sub in$luen%a curentului se poate e$ectua
ac%ion#nd de la distan% cu o prjin Fpar" sc#ndur" alte unelte de len
sau plasticG sau cu #na protejat de o !ain groas 'i uscat sau de
nu'i de cauciuc.
E Besuscitarea cardiorespiratorie Fdac este nevoieG"
E 8ransportul la spital V o0igen &n tipul transportului
9n spital
E =ac ritul respirator nu se reia" se presupune o $ibrila%ie 'i &n acest ca+
se $aceJ
K de$ibrilare.
K adinistrarea intracardiac 10A15 l solu%ie clorur de calciu
10P.
K intuba%ie orotra!eal
E ,orectarea acido+ei se $ace cu solu%ie olar de bicarbonat de sodiu
8"4P sau 8.4(.
E 9revenirea insu$icien%ei renale acute F<.B.4.G cu anitol 10P.
E Be$acerea asei respiratoriiJ
K solu%ie clorurat i+oton"
K gluco+ 5P"
K solu%ii acrooleculare Fde0tran sau arisangG.
E 8rataentul local al le+iunilorJ pansaent.
E n electrocutri sau $ulgerri ai u'oare 'i cuno'tin%a pstrat se vor
adinistraJ
K e0traveral 1A2 tablete Fnu la copiiG"
K dia+epa 10 g cu rol tranc!ili+ant" decontracturant.
D2D21JA41IC2
=egerturile" aprute &n cadrul !ipoteriilor accidentale" sunt le+iuni locale
datorate ac%iunii $rigului sau +pe+ii asupra corpului oenesc 'i datorit in!ibi%iei
centrilor teroreglatori.
=egerturile apar ai $recvent spre e0treit%ile corpului F#ini" picioareG" acolo
unde circula%ia este ai slab.
6e instalea+ ai $recvent la persoanele $r cuno'tin% Finto0ica%ii acute cu
alcool" coG.
Clasificarea degerturilor
n raport cu gravitatealeziunilor" degerturile sunt clasi$icate &n 4 gradeJ
L gradul I E erite" u'or ede" prurit local $oarte suprtor.
L gradul II $i III E $lictene Fve+iculeG cu con%inut clar sau sanguinolent"
care atunci c#nd se sparg" pun &n eviden% un teguent necro+at care
cuprinde 'i !ipoderul.
L gradul IV E gangren uscat Fisc!eicG.
Arata#ent
9reventiv &naintea e0punerii la $rigJ
o <nter+icerea" $uatului Fcare provoac vasoconstric%ieG.
o *u se va consua alcool
o ;0erci%ii de i'care" eleentul cel ai iportant Fproduce
vasodilata%ie localG
o >tili+area de &brcinte 'i &ncl%inte potrivite" uscate.
,urativ
o 5olnavul va $i introdus &ntrAun loc adpostit .
o ncl+ire dinuntru &n a$ar prin adinistrare de lic!ide calde.
o nlturarea tuturor $actorilor care &piedic circula%ia s#ngelui" &n
special &brcintea 'i &ncl%intea de la locul +onelor
&ng!e%ate.
o n degerturile u'oare de gradul <A<< pentru re&ncl+ire se aproprie
de un corp cu teperatur noral.
o E 8ransportul bolnavului &ntrAo unitate sanitar pentru trataent
edicaentos.
n dispensar sau spital
E -asodilatatoareJ
K tola+olin Fcopriate a 25 gH $iole a 10 gG.
K eup!ilin Fio$ilinG Y copriate a 100 g" $iole a 2 l 'i 10
l 240 g"
K nitroglicerin.
E Be$acerea $lu0ului sanguin cuJ de0tran 40" solu%ii icrooleculare"
!eparin.
E ,#nd sunt interesri asive de ebre se adinistrea+
streptoXina+.
E 4ntibiotice" corti+on" analgetice.
E 9ro$ila0ie antitetanic.
/ ocal
8rataentul localJ de+in$ec%ie 'iNsau abla%ie F&ndeprtarea unei pr%i din corpG
dac este necesar.
&ND!2MA12A D2N21ACIHAAJ ;0punerea prelungit la $rig cu scderea
teperaturii centrale rectale sub 35Z, deterin odi$icri &n organis" care duc la
instalarea $a+ei de !ipoterie paralitic Fiobilitate" astenie uscular" sonolen%"
bradicardie" bradipnee" !iporeactivitate la e0cita%iiG.
8eperatura copartientului e0terior Fteguent" %esut subcutanat" usculatur"
ebre in$erioare 'i superioareG scade cu l0Z, $a% de cea a copartientului central.
6tadiul de com hipotermic se instalea+ c#nd teperatura central rectal tinde
spre 30Z,.
=isocierea teric dintre cele dou copartiente continu s $ie de 10Z,. =in acest
otiv obili+area unui &ng!e%at risc s duc la oarte rapid prin scderea
teperaturii viscerale" prin aestecarea s#ngelui peri$eric cu s#ngele central.
9entru a acorda priul ajutor unui &ng!e%at trebuie s se 'tie ai &nt#i ce nu
trebuie &cut
4st$el" sunt inter+ise cu desv#r'ireJ
L orice obili+area pasiv sau activ a persoanelor a$late &n stare de
!ipoterie ai avansat A s#ngele rece din +onele peri$erice care stagna &n
special &n re%eaua capilar subcutanat se obili+ea+ spre +ona central"
provoc#nd reac%ii re$le0e violente la $rig ale creierului 'i ale iniii" adesea
cu in!ibi%ia brusc a $unc%iei acestoraH
L $ric%ionrile energice 'i asajele cu +pad" cu prosoape Fagravea+ prin
!eoragii" !eatoae" sau le+iuni viscerale" starea &ng!e%atului" pentru
c pune s#ngele &n i'careGH
L transportul &nainte de a se $i aplicat surile de &ncl+ire.
Ce face#P
L piedic pierderea de cldur Faccidentatul este a'e+at &ntre doi
salvatoriG"
L M /a dispensar sau spital se va trece la re&ncl+ire" care se va $ace sub
onitori+area $unc%iilor vitale" &n paralel cu adinistrare de per$u+ii
Fde0tran 40" ser gluco+at" bicarbonat de sodiu 8"4PG" tonicardiace" vit. ,
F500A1000 gG" o0igenoterapie.
L M <ngerarea alcoolului este peris nuai dac teperatura rectal a atins
35Z,.
9N1CUL (SU.31RSI%)
necul este un accident e0tre de grav provocat de inundarea cilor aeriene cu
apH as$i0ia Fstopul respiratorG $iind urat de stopul cardiac.
6unt dou ecanise prin care &necul generea+ oarteaJ
L &necul propriuA+is prin subersie"
L !idrocutarea sau oartea subit la contactul cu apa F$r aspira%ie de
lic!idG.
/a aceasta se ai pot adugaJ
L trauatisele grave sub ap sau la supra$a%a apei Ftrauatise craniene"
toracice" abdoinale etc.GH
L accidente acute ortale survenite &nt#pltor &n tipul &notului Fin$arct
iocardic" accident vascular cerebral" cri+ epileptic etc.G.
&necul propriu0<is 0 aspiraie de lic"id @(necatulalbastruB
6e ani$est prinJ
L apnee re$le0 A cu spas gloticH
L dispnee cu inundarea pl#nilor cu ap" !ipertensiune arterial"
ta!icardie" pierderea cuno'tin%ei"
L stopul respirator cu rela0are uscular"
L stopul cardiac.
>neori" din cau+a laringospasului nu are loc inundarea tra!eobron'ic F$als
&neca%iG.
aG&necul cu ap dulce
necul &n ap dulce Fapa $iind !ipoton A $a% de s#ngeG se caracteri+ea+ prinJ
trecerea apei din sacii alveolari &n spa%iul intravascular" $apt ce deterinJ
E !eodilu%ie" cu cre'tere a voluului circulant 'i &ncrcarea iniii
drepte" c!iar ede pulonar acutH
E !eoli+ Fce duce la aneie" !ipo0ie" !iperpotaseie etc.G.
bG &necul (n ap de #are
4pa srat ptruns &n alveolele pulonare $iind ai concentrat &n sruri dec#t
s#ngele A !iperton A va atrage apa plasatic &n alveolele 'i cile aeriene" produc#nd
de la &nceput Iede pulonar acutI.
E 4pare scderea asei sanguine"
E !eoconcentra%ia Fcu tulburri de conducereG.
&necul fr aspiraie de lic"id @"idrocutareaQ(necatulalbB
.idrocutarea este un accident supraacut care survine la contactul cu apa rece" datorit
unei !ipersensibilit%i la aceasta. 6e caracteri+ea+ prin oprirea re$le0 a iniii
Fsincop cardiorespiratorieG &naintea &necului propriuA+is. 6pasul laringian instalat
odat cu sincopa respiratorie previne in!alarea apei.
&necul prin trau#atis#e
,au+a &necului este trauatisulA &n plonjon obi'nuit sau de la &nl%ii ai ari"
se pot produce trauatise" craniene" abdoinale cu e0plo+ii de organe cavitare sau
rupturi viscerale &nso%ite de lipotiii.
'lte accidente pot s survin &n tipul &notului sau al 'ederii &n apJ in$arctul
iocardic" accidentul vascular cerebral" cri+a de epilepsie sau c!iar un le'in pot duce
la &necul secundar.
P rimul a"utor la neca(i
/a scoaterea din apJ
E 6e va e0aina rapidJ
L dac e0ist respira%ie spontan sau nu"
L dac e0ist puls la carotid sau nu.
E Bespira%ie arti$icial 1gur la gurI sau &n ca+ de trisus 1gur la nasI
E =ac se observ c pria insu$la%ie nu este urat de e0pansiunea
inspiratorie a toracelui se &ncepe eliberarea cilor respiratorii superioare
prin cur%area oro$aringelui
E 4spira%ia
E 6e va &ncerca eliinarea apei din pl#ni prin &ntoarcerea victiei &n
po+i%ie ventral sau lateral cu capul decliv &n $elul urtorJ
E M copiii pot $i %inu%i cu capul &n jos pentru c#teva secunde.
E M adul%ii pot $i sprijini%i pe coapse" cu genunc!iul &ndoit al salvatorului"
av#nd toracele 'i capul decliv" aplic#nduAse c#teva lovituri &ntre
oopla%i pentru u'urarea evacurii apei.
E 4poi accidentatul se a'ea+ cu $a%a &n sus 'i se continu respira%ia
arti$icial 1gur la gurI.
E (asaj cardiac la nevoie.
E /a locul accidentului se $ace 'i trataentul edicaentosJ
L pentru &neca%i cu ap dulceJ $uroseid 'i e0sanguinareH
L pentru &neca%i cu ap srat per$u+ie cu ser clorurat i+oton.
E =ac e0ist truse necesare 'i speciali'ti cu e0perien% se e0ecut de la
&nceputJ
L intuba%ie tra!eal"
L aspira%ie tra!eobron'ic Fpe sonda de intuba%ieG"
L evacuarea stoacului pe sond gastric.
E 8ransportul accidentatului c#t ai urgent la un serviciu de reaniare"
unde se va $ace terapia intensiv de ec!ilibrare.
E 8rataentulJ ;.9.4." tulburrilor !idroelectrolitice" acidoAba+ice"
edeului cerebral" al coplica%iilor.
PRI3UL %:U/0R 9N 3U=C8/UR% *1 =%RP1
7trvirea prin u'ctura de 'arpe este denuit ofidis#.
,ei ai venino'i 'erpi din %ara noastr suntJ viperele5 care inoculea+ la locul
u'cturii un venin cu ac%iune hemolitic 'i hemoragic -eninul con%ine substan%e cu
o to0icitate deosebit.
Si#pto#e clinice
1. !emne locale
o la locul u'cturii se pot observa" 2A4 &n%epturi ai ari Fu'ctura
din%ilor venino'iG.
o durere intens" arsur" care apare $oarte repede dup &n%eptur"
o eritem perilezional% la locul &n%epturii pielea se &nro'e'te Fc!iar se
&nnegre'teG" cu !alou purpuriu" iar &n ijloc uste'te o cantitate ic de
lic!id cu tent sanguinolent"
o edem care apare la 10 inute" se e0tinde $oarte repede" &ntrAo or
interesea+ &ntreg ebrul. =up 12A24 de ore apar $lictene cu con%inut
sero!eatic" ec!io+e" pete'ii" care duc la necro+a %esuturilor 'i apoi la
gangren" la care se adaug li$angita.
2. !emne generale%
L slbiciune" ae%eal" sen+a%ie de le'inH
L gre%uri" vrsturi sanguinolenteH
L su$u+iuni sanguine generali+ate" !eoragii Fla 24A48 de oreGJ epista0is"
!eatee+" elen" !eaturii" gingivoragiiH
L pupilele dilatate" cu tulburri de vedere p#n la pierderea vederiiH
L obnubilare p#n la co" stare de 'oc.
n ca+urile netratate" oartea survine la 3A4 +ile prin !eoragii" insu$icien%
renal acut sau prin stop respirator Fc#nd veninul are ac%iune predoinant !eoA
liticGJ
=ri#ul a'utor $i trata#ent
8rataentul se instituie iediat" energic 'i insistent" urrind 3 scopuriJ
M &ncetinirea rit#ului de intrare n circula(ie a veninului prinJ
E accidentatul este culcat" se &ncearc lini'tirea lui.6e scot inelele" ceasul"
br%rileH
E se aplic dou garouri la c#%iva centietri superior 'i in$erior u'cturii"
E 6e $ace F&n priele inute de la u'cturG o inci+ie &ntre cele dou puncte
care arc!ea+ u'ctura. <nci+ia se poate $ace cu un cu%it &nro'it &n $oc. ;a
trebuie s aib lungiea de 1A2 c sau c!iar 3 c s $ie orientat &n a0ul
longitudinal al ebrului 'i s aib ad#ncie de 0"5A1 c.
E aspirarea lic!idului Fs#nge 'i veninG din plag cu sering" pop de cauciuc
special" pop de uls s#nul" aspirator" ventu+ sau suc%iune bucal Fcu
condi%ia s nu e0iste le+iuni &n cavitatea bucalG.
E e0ci+ia E scoaterea unei rondele de teguent &n jurul locului de &n%epare Fun
diaetru de cel pu%in 5A6 cGH
E injectarea &n +ona &n%epturii a unui vasoconstrictor diluat &n aneste+ic local
Fadrenalin cu 0ilinGH
E aplica%ii reci locale Fpentru reducerea in$laa%iei" tue$ac%iei 'i
&piedicarea. circula%iei li$aticeG.
M Inactivarea principiilor to>ice ale veninului se ob%ine printrAun trataent
general Fcei trei I4I Y antivenin" antibiotic" antito0in tetanicGJ
aG 4ntivenin E ser polivalent Fsau antiviperinG s.c.H i.. sau i. v. lent.
bG 4ntibiotice cu spectru larg.
cG 4ntito0ina tetanic.
M Aerapia de susinere biologic% trataentul 'oculuiH al sindroului !eolitic
Ftrans$u+ii" corticoi+iG al sindroului de coagulare intravascular diseinat cu
!eparin Fla nevoieGH insu$icien%ei renale acute" insu$icien%ei respiratorii. /a nevoie
respira%ie asistat dup intuba%ie endotra!eal.
C%PI/0LUL >I
L16ISL%5I14
Le!e nr. ;FE din AQ?FR?AFFM
Publicat in 3onitorul 0ficial) Partea I nr. LEQ din ;F?FR?AFFM
privind e-ercitarea profesiei de asistent medical si a profesiei de moasa) precum
si or!ani+area si functionarea 0rdinului %sistentilor 3edicali si 3oaselor din
Rom,nia
,49<87/>/ <
=ispo+i%ii generale
6;,O<>*;4 1
;0ercitarea pro$esiei de asistent edical 'i a pro$esiei de oa'
4rt. 1. A 9ro$esia de asistent edical 'i pro$esia de oa' se e0ercit" pe teritoriul
Bo#niei" &n condi%iile pre+entei legi" de ctre persoanele $i+ice posesoare ale unui titlu
o$icial de cali$icare &n pro$esia de asistent edical 'i" respectiv" posesoare ale unui titlu
o$icial de cali$icare &n pro$esia de oa'. 4cestea pot $iJ
aG cet%eni ai statului ro#nH
bG cet%eni ai unui stat ebru al >niunii ;uropene" ai unui stat apar%in#nd 6pa%iului
;conoic ;uropean sau ai ,on$edera%iei ;lve%ieneH
cG so%ul 'i descenden%ii de gradul < a$la%i &n &ntre%inerea unui cet%ean al unuia dintre
statele prev+ute la lit. bG" care des$'oar legal activit%i salari+ate sau nesalari+ate pe
teritoriul Bo#niei" indi$erent de cet%enia lorH
dG bene$iciarii statutului de re+ident pe teren lung" acordat con$or norelor
>niunii ;uropene de ctre unul din statele prev+ute la lit. bG.
4rt. 2. A n sensul pre+entei legi" terenii 'i e0presiile de ai jos au urtorul
&n%elesJ
aG e0presia cet%eni ai unui stat ebru al >niunii ;uropene" ai unui stat apar%in#nd
6pa%iului ;conoic ;uropean sau ai ,on$edera%iei ;lve%iene desenea+" prin
asiilare" 'i persoanele a$late &n situa%iile prev+ute la art. 1 lit. cG 'i dGH
bG &n od e0clusiv" prin e0presia stat ebru de origine sau de provenien% 'i" dup
ca+" stat ebru ga+d se &n%elege un stat ebru al >niunii ;uropene" un stat
apar%in#nd 6pa%iului ;conoic ;uropean sau ,on$edera%ia ;lve%ianH
cG e0presia asistent edical desenea+ asistentul edical generalist 'i asisten%ii
edicali $ora%i &n celelalte specialit%i prev+ute de norele privind de$inirea
titlurilor pro$esionale 'i a doeniilor de activitate a acestora. 8erenul de oa'
desenea+ persoana care de%ine un titlu o$icial de cali$icare &n pro$esia de oa'"
prev+ut &n ane0a nr. 2" 'i acord &ngrijirile de sntate ale cror con%inut 'i
caracteristici sunt prev+ute la art. 6H
dG prin titlu o$icial de cali$icare &n pro$esia de asistent edical se &n%eleg diploele
prev+ute &n ane0a nr. 1" iar prin titlu o$icial de cali$icare &n pro$esia de oa' se
&n%eleg diploele prev+ute &n ane0a nr. 2.
4rt. 3. A F1G 8itlurile o$iciale de cali$icare &n pro$esia de asistent edical 'i titlurile
o$iciale de cali$icare &n pro$esia de oa' ob%inute &n a$ara Bo#niei" a statelor
ebre ale >niunii ;uropene" a statelor apar%in#nd 6pa%iului ;conoic ;uropean sau
&n a$ara ,on$edera%iei ;lve%iene se ec!ivalea+ potrivit legii.
F2G ;0cep%ie de la prevederile alin. F1G $ac titlurile o$iciale de cali$icare &n pro$esia de
asistent edical generalist 'i titlurile o$iciale de cali$icare &n pro$esia de oa'" care au
$ost recunoscute de unul din aceste state.
4rt. 4. A F1G 4ctivit%ile speci$ice pro$esiei de asistent edical se e0ercit &n Bo#nia
cu titlurile pro$esionale" prev+ute &n ane0a nr. 1 lit. ," corespun+tor cali$icrii
pro$esionale &nsu'ite.
F2G 4ctivit%ile de &ngrijiri de sntate care au ca scop asigurarea snt%ii aterne 'i a
nouAnscutului se e0ercit &n Bo#nia cu titlul pro$esional de oa'" prev+ut &n ane0a
nr. 2 lit. 5.
F3G 9revederile alin. F1GA F2G se aplic 'i cet%enilor unui stat ebru al >niunii
;uropene" ai unui stat apar%in#nd 6pa%iului ;conoic ;uropean sau ai ,on$edera%iei
;lve%iene" care de%in un titlu o$icial de cali$icare &n pro$esia de asistent edical"
respectiv &n pro$esia de oa'" 'i care e0ercit pro$esia &n Bo#nia.
4rt. 5. A ,on%inutul 'i caracteristicile activit%ilor de asistent edical generalist suntJ
aG deterinarea nevoilor de &ngrijiri generale de sntate 'i $urni+area &ngrijirilor
generale de sntate" de natur preventiv" curativ 'i de recuperare" con$or norelor
elaborate de ctre (inisterul 6nt%ii" &n colaborare cu 7rdinul 4sisten%ilor (edicali 'i
(oa'elor din Bo#niaH
bG adinistrarea trataentului" con$or prescrip%iilor ediculuiH
cG protejarea 'i aeliorarea snt%ii" elaborarea de prograe 'i des$'urarea de
activit%i de educa%ie pentru sntate 'i $acilitarea ac%iunilor pentru protejarea snt%ii
&n grupuri considerate cu riscH
dG participarea asisten%ilor edicali generali'ti abilita%i ca $oratori" la pregtirea
teoretic 'i practic a asisten%ilor edicali generali'ti &n cadrul prograelor de $orare
continuH
eG des$'urarea op%ional a activit%ilor de cercetare" &n doeniul &ngrijirilor generale
de sntate" de ctre asisten%ii edicali generali'ti licen%ia%iH
$G pregtirea personalului sanitar au0iliarH
gG participarea la protejarea ediului abiantH
!G &ntocirea de rapoarte scrise re$eritoare la activitatea speci$ic des$'urat.
4rt. 6. A ,on%inutul 'i caracteristicile activit%ilor de oa' suntJ
aG constatarea e0isten%ei sarcinii 'i e$ectuarea e0aenelor necesare" &n vederea
onitori+rii evolu%iei sarcinii noraleH
bG prescrierea sau recoandarea e0ainrilor necesare" &n vederea diagnosticrii
tipurii a sarcinii cu riscH
cG asigurarea pregtirii coplete a aei pentru na'tere" des$'urarea activit%ilor de
educa%ie pentru sntate" ini%ierea 'i des$'urarea prograelor de pregtire a viitorilor
prin%iH
dG acordarea s$aturilor de igien 'i nutri%ieH
eG adinistrarea trataentului" con$or prescrip%iilor ediculuiH
$G &ngrijirea 'i asistarea parturientei &n tipul des$'urrii travaliului 'i urrirea
strii intrauterine a $tului" prin ijloace clinice 'i te!nice adecvateH
gG asistarea na'terii norale" la doiciliu sau &n unit%i sanitare" dac este vorba de
pre+enta%ie cranian" e$ectu#nd" la nevoie" epi+iotoia" iar &n ca+ de urgen%" asistarea
na'terii &n pre+enta%ie pelvianH
!G identi$icarea" la a 'i la copil" a senelor care anun% anoalii 'i care necesit
interven%ia edicului" pe care &l asist &n aceste situa%iiH
iG adoptarea surilor de urgen% care se ipun" &n absen%a edicului" pentru
e0trac%ia anual a placentei" urat" eventual" de control uterin anualH
jG e0ainarea nouAnscutului" pe care &l preia &n &ngrijire" ini%ierea surilor care se
ipun &n ca+ de nevoie 'i practic" dac este necesar" reaniarea iediatH
XG preluarea &n &ngrijire a parturientei" onitori+area acesteia &n perioada postnatal 'i
acordarea tuturor recoandrilor necesare aei cu privire la &ngrijirea nouA
nscutului" pentru asigurarea de+voltrii acestuia &n cele ai bune condi%iiH
lG &ntocirea rapoartelor scrise re$eritoare la activitatea des$'uratH
G asigurarea in$orrii 'i consilierii &n aterie de plani$icare $ailialH
nG participarea la pregtirea teoretic 'i practic a oa'elor" precu 'i la pregtirea
personalului sanitar au0iliarH
oG des$'urarea op%ional a activit%ilor de cercetare" de ctre oa'ele licen%iate.
4rt. 7. A F1G 4ctivit%ile prev+ute la art. 5 'i 6 se e0ercit cu asuarea
responsabilit%ii asistentului edical generalist 'i a oa'ei privind plani$icarea"
organi+area" evaluarea 'i $urni+area serviciilor" &n calitate de salariat 'iNsau de liber
pro$esionist.
F2G 4ctivit%ile des$'urate de asisten%ii edicali $ora%i &n celelalte specialit%i se
e0ercit cu responsabilitate" &n ceea ce prive'te totalitatea actelor 'i te!nicilor care $ac
obiectul specialit%ii" $urni+ate &n calitate de salariat 'iNsau de liber pro$esionist.
4rt. 8. A ,ontrolul 'i supraveg!erea pro$esiei de asistent edical 'i a pro$esiei de
oa' se reali+ea+ de (inisterul 6nt%ii 'i de 7rdinul 4sisten%ilor (edicali 'i
(oa'elor din Bo#nia" denuite &n continuare autorit%i copetente ro#ne.
4rt. 9. A 9ro$esia de asistent edical 'i" respectiv" pro$esia de oa' se pot e0ercita
de ctre persoanele prev+ute la art. 1" care &ndeplinesc urtoarele condi%iiJ
aG sunt posesoare ale unui titlu o$icial de cali$icare de asistent edical" prev+ut &n
ane0a nr. 1" pentru pro$esia de asistent edical" respectiv sunt posesoare ale unui titlu
o$icial de cali$icare de oa'" prev+ut &n ane0a nr. 2" pentru pro$esia de oa'H
bG sunt apte" din punct de vedere edical" pentru e0ercitarea pro$esieiH
cG sunt autori+ate de ctre (inisterul 6nt%iiH
dG nu au $ost condanate de$initiv pentru sv#r'irea cu inten%ie a unei in$rac%iuni
contra uanit%ii sau vie%ii &n &prejurri legate de e0ercitarea pro$esiei sau persoanele
pentru care a intervenit reabilitarea.
4rt. 10. A F1G 4utori+area e0ercitrii pro$esiei de asistent edical 'i autori+area
e0ercitrii pro$esiei de oa' pe teritoriul Bo#niei se $ac con$or regleentrilor
privind &nscrierea &n Begistrul unic na%ional al asisten%ilor edicali 'i oa'elor"
elaborate de (inisterul 6nt%ii" &n colaborare cu 7rdinul 4sisten%ilor (edicali 'i
(oa'elor din Bo#nia.
F2G 4utori+a%ia de liber practic se acord de ctre (inisterul 6nt%ii" pe ba+a
urtoarelor acteJ
aG titlurile o$iciale de cali$icare &n pro$esia de asistent edical 'i" respectiv" titlurile
o$iciale de cali$icare &n pro$esia de oa'" prev+ute de pre+enta legeH
bG certi$icatul de ca+ier judiciarH
cG certi$icatul de sntate $i+ic 'i psi!icH
dG avi+ul 7rdinului 4sisten%ilor (edicali 'i (oa'elor din Bo#nia.
F3G 4sisten%ii edicali generali'ti" precu 'i oa'ele cet%eni ai unui stat ebru al
>niunii ;uropene" ai unui stat apar%in#nd 6pa%iului ;conoic ;uropean sau ai
,on$edera%iei ;lve%iene" stabili%i &n Bo#nia" e0ercit pro$esia pe ba+a docuentelor
eise de autorit%ile copetente ro#ne" con$or art. 30.
F4G n ca+ de prestare teporar de servicii pe teritoriul Bo#niei" asisten%ii edicali
generali'ti 'i" respectiv" oa'ele cet%eni ai unui stat ebru al >niunii ;uropene" ai
unui stat apar%in#nd 6pa%iului ;conoic ;uropean sau ai ,on$edera%iei ;lve%iene"
stabili%i &n unul din aceste state" sunt e0cepta%i de la obligativitatea ob%inerii autori+a%iei
de liber practic a pro$esiei. 4ccesul la activit%ile de asistent edical generalist 'i"
respectiv" de oa'" pe durata prestrii serviciilor" se $ace con$or prevederilor art. 34.
4rt. 11. A F1G 4sisten%ii edicali 'i oa'ele &'i des$'oar activitatea con$or
pregtirii pro$esionale" &n siste public 'iNsau &n sectorul privat" precu 'i &n colaborare
cu $urni+orii de servicii de &ngrijiri de sntate.
F2G 4ctivitatea asisten%ilor edicali 'i a oa'elor se des$'oar &n cadrul ec!ipei
edicale sau independent pentru &ngrijiri de sntate. 4sistentul edical 'i oa'a
recunosc rolul celorlal%i ebri ai ec!ipei edicale 'i particip la en%inerea rela%iilor
aiabile &n cadrul acesteia.
F3G 4sisten%ii edicali 'i oa'ele care &ntrunesc condi%iile prev+ute la art. 1 'i sunt
stabili%i &n Bo#nia &'i pot des$'ura activitatea 'i ca titulari sau asocia%i ai cabinetelor
de practic independent pentru &ngrijiri de sntate.
4rt. 12. A F1G n e0ercitarea pro$esiei" asistentul edical 'i oa'a nu sunt $unc%ionari
publici.
F2G 4sistentul edical licen%iat 'i oa'a licen%iat pot $i cadre didactice universitare
&n institu%ii de &nv%#nt superior care pregtesc asisten%i edicali sau oa'e" precu
'i personal de cercetare &n institu%ii de cercetare.
4rt. 13. A F1G 4ngajarea 'i proovarea pro$esional sau adinistrativ a asistentului
edical 'i a oa'ei &n sisteul sanitar public 'i privat se reali+ea+ &n condi%iile legii.
F2G 9entru riscurile ce decurg din activitatea pro$esional" protec%ia asistentului
edical 'i a oa'ei se $ace de ctre angajator" prin societ%ile de asigurri. n ca+ul
e0ercitrii pro$esiei de liber practic independent pentru &ngrijiri de sntate"
asistentul edical 'i oa'a sunt obliga%i s &nc!eie o asigurare de rspundere civil
pentru gre'eli &n activitatea pro$esional.
4rt. 14. A F1G n ca+ul &n care un asistent edical sau o oa' &'i &ntrerupe activitatea
pro$esional pe o perioad ai are de 5 ani" 7rdinul 4sisten%ilor (edicali 'i (oa'elor
din Bo#nia va reatesta copeten%a pro$esional a acestora" &n vederea relurii
activit%ii.
F2G 9rocedura privind odalit%ile 'i condi%iile de veri$icare 'i atestare a nivelului
pro$esional se stabilesc de ctre (inisterul 6nt%ii 'i ,onsiliul na%ional al 7rdinului
4sisten%ilor (edicali 'i (oa'elor din Bo#nia.
F3G 9revederile alin. F1G se aplic 'i asisten%ilor edicali 'i oa'elor cet%eni ai unui
stat ebru al >niunii ;uropene" ai unui stat apar%in#nd 6pa%iului ;conoic ;uropean
sau ai ,on$edera%iei ;lve%iene" stabili%i pe teritoriul Bo#niei.
4rt. 15. A 7rdinul 4sisten%ilor (edicali 'i (oa'elor din Bo#nia" prin pre'edintele
$ilialei respective" este &n drept s sesi+e+e" dup ca+" organele judiciare sau autorit%ile
copetente" pentru urrirea 'i triiterea &n judecat a persoanelor care &'i atribuie sau
care &ntrebuin%ea+ $r drept titlul ori calitatea de asistent edical sau de oa' ori
care practic pro$esia &n od nelegal.
4rt. 16. A n e0ercitarea pro$esiei" asistentul edical 'i oa'a trebuie s respecte
denitatea $iin%ei uane.
4rt. 17. A 4sistentul edical 'i oa'a sunt obliga%i s pstre+e secretul pro$esional"
cu e0cep%ia ca+urilor prev+ute de lege.
4rt. 18. A 4sistentul edical 'i oa'a au obliga%ia de a lua suri de acordare a
priului ajutor" indi$erent de persoan" loc sau situa%ie.
6;,O<>*;4 a 2Aa
)orarea &n pro$esia de asistent edical 'i &n pro$esia de oa'
4rt. 19. A F1G 9regtirea asisten%ilor edicali generali'ti" a oa'elor 'i asisten%ilor
edicali de alte specialit%i se reali+ea+ prin urtoarele $ore de &nv%#ntJ
aG &nv%#nt superior edical de scurt 'i lung duratH
bG &nv%#nt sanitar postliceal" cu o durat de 3 ani.
F2G 4bsolventul 'colii sanitare postliceale este denuit asistent edical cu studii
postliceale sau asistent edical generalist. 4bsolventul colegiului edical este denuit
asistent edical cu studii superioare de scurt durat sau asistent edical
generalist cu studii superioare de scurt durat. 4bsolventul &nv%#ntului superior
edical de lung durat este denuit asistent edical generalist cu studii superioare de
lung durat 'i" respectiv oa'" &n con$oritate cu ane0ele nr. 1 'i 2.
F3G ,erti$icatul de asistent edical" diploa de asistent edical" respectiv diploa de
licen% vor en%iona copeten%a pro$esional dob#ndit.
F4G 9lanurile de &nv%#nt 'i curricula de pregtire pentru $orele de &nv%#nt
prev+ute la alin. F1G sunt di$eren%iate.
4rt. 20. A F1G n &nv%#ntul postliceal sanitar se pot &nscrie absolven%ii de liceu cu
certi$icat de absolvire sau diplo de bacalaureat.
F2G 4sisten%ii edicali 'i oa'ele" absolven%i ai 'colilor sanitare postliceale cu
diplo de bacalaureat" pot accede &n colegii universitare cu pro$il edicoA $araceutic
uan 'i $acult%i de asisten%i edicali" respectiv &n $acult%i de oa'e" &n condi%iile
legii" cu posibilitatea ec!ivalrii studiilor e$ectuate &n &nv%#ntul edical
preuniversitar" &n condi%iile stabilite de senatele universitare" con$or regleentrilor &n
vigoare privind autonoia universitar.
4rt. 21. A 4bsolven%ii de &nv%#nt superior edical cu o durat de 4 ani" care
proovea+ e0aenul de licen%" priesc diplo de licen% 'i pot ura studii
postuniversitare.
4rt. 22. A 6peciali+rile 'i ci$rele anuale de 'colari+are pentru 'colile postliceale
sanitare de stat" colegiile universitare cu pro$il edicoA$araceutic uan" pentru
$acult%ile de asisten%i edicali licen%ia%i 'i pentru $acult%ile de oa'e se stabilesc de
ctre (inisterul 6nt%ii 'i (inisterul ;duca%iei 'i ,ercetrii" pe ba+a propunerilor
unit%ilor de &nv%#nt preuniversitar de pro$il 'i ale senatelor universitare ale
institu%iilor de &nv%#nt superior.
4rt. 23. A ,olegiile universitare cu pro$il edicoA$araceutic uan" $acult%ile de
asisten%i edicali generali'ti 'i $acult%ile de oa'e $unc%ionea+ &n coponen%a
actualelor universit%i de edicin 'i $aracie acreditate 'i &n structura institu%iilor de
&nv%#nt superior" acreditate con$or legii.
4rt. 24. A 9regtirea practic a cursan%ilor din 'colile postliceale de pro$il" a
studen%ilor din colegiile universitare edicale" $acult%ile de asisten%i edicali licen%ia%i
'i $acult%ile de oa'e se des$'oar &n unit%i sanitare stabilite de ctre (inisterul
6nt%ii" at#t pentru &nv%#ntul public" c#t 'i pentru cel privat.
4rt. 25. A )orarea continu a asisten%ilor edicali 'i a oa'elor se $ace &n institu%ii
abilitate de ctre (inisterul 6nt%ii" con$or legii.
4rt. 26. A (inisterul ;duca%iei 'i ,ercetrii" &n colaborare cu (inisterul 6nt%ii" este
autori+at ca" &n $unc%ie de dinaica sectorului sanitar" s stabileasc noi specialit%i
pentru pregtirea asisten%ilor edicali.
4rt. 27. A ]colile sanitare postliceale" publice sau private" respectiv colegiile
universitare edicale" precu 'i $acult%ile de asisten%i edicali licen%ia%i 'i $acult%ile
de oa'e sunt supuse procesului de evaluare" autori+are 'i acreditare" potrivit legii.
,49<87/>/ <<
=ispo+i%ii privind e0ercitarea" pe teritoriul Bo#niei" a pro$esiei de
asistent edical generalist 'i a pro$esiei de oa' de ctre
asisten%ii edicali generali'ti 'i oa'ele cet%eni ai unui stat ebru
al >niunii ;uropene" ai unui stat apar%in#nd 6pa%iului ;conoic
;uropean sau ai ,on$edera%iei ;lve%iene
6;,O<>*;4 1
=ispo+i%ii privind $acilitarea dreptului de stabilire
4rt. 28. A /a intrarea &n pro$esie" asisten%ii edicali generali'ti 'i oa'ele" cet%eni ai
unui stat ebru al >niunii ;uropene" ai unui stat apar%in#nd 6pa%iului ;conoic
;uropean sau ai ,on$edera%iei ;lve%iene vor pre+enta autorit%ilor copetente ro#ne
certi$icatul ca+ierului judiciar eis de statul ebru de origine sau de provenien% ori"
&n lipsa acestuia" un docuent ec!ivalent eis de acel stat.
4rt. 29. A F1G 9entru accesul la una dintre activit%ile pro$esionale sau pentru
e0ercitarea acesteia" asisten%ii edicali generali'ti 'i oa'ele" cet%eni ai unui stat
ebru al >niunii ;uropene" ai unui stat apar%in#nd 6pa%iului ;conoic ;uropean sau
ai ,on$edera%iei ;lve%iene" vor pre+enta autorit%ilor copetente ro#ne certi$icatul de
sntate $i+ic 'i psi!ic" eliberat de statul ebru de origine sau de provenien%.
F2G n situa%ia &n care" pentru accesul 'i e0ercitarea activit%ii prev+ute la alin. F1G"
statul ebru de origine sau de provenien% nu ipune o ast$el de cerin% 'i" &n
consecin%" nu eite cet%enilor si un ast$el de docuent" autorit%ile copetente
ro#ne accept din partea acestuia un atestat ec!ivalent certi$icatului de sntate.
4rt. 30. A F1G 6olicitrile asisten%ilor edicali generali'ti 'i oa'elor cet%eni ai unui
stat ebru al >niunii ;uropene" ai unui stat apar%in#nd 6pa%iului ;conoic ;uropean
sau ai ,on$edera%iei ;lve%iene cu privire la accesul &n Bo#nia" la una dintre activit%ile
pro$esionale" se solu%ionea+ de ctre (inisterul 6nt%ii" &n colaborare cu 7rdinul
4sisten%ilor (edicali 'i (oa'elor din Bo#nia" &n teren de 3 luni de la data depunerii
dosarului coplet de ctre persoana interesat.
F2G =osarul prev+ut la alin. F1G va cuprindeJ
aG docuentul de identitateH
bG titlul de cali$icare o$icial &n pro$esia de asistent edical generalist sau" respectiv"
titlul de cali$icare o$icial &n pro$esia de oa' ob%inut &n Bo#nia" titlul de cali$icare
o$icial &n pro$esia de asistent edical generalist sau" respectiv" titlul de cali$icare
o$icial &n pro$esia de oa' ob%inut sau" dup ca+" recunoscut &ntrAun stat ebru al
>niunii ;uropene" &ntrAun stat apar%in#nd 6pa%iului ;conoic ;uropean sau &n
,on$edera%ia ;lve%ian" respectiv atestatul de ec!ivalare eis de (inisterul ;duca%iei 'i
,ercetrii &n ca+ul titlurilor de cali$icare o$icial &n pro$esia de asistent edical
generalist 'i" respectiv" &n pro$esia de oa'" ob%inute &ntrAun stat ter% 'i care nu au $ost
recunoscute de unul dintre statele ebre enuerateH
cG certi$icatul de sntate sau atestatul ec!ivalent al acestuia" eis de statul ebru
de origine sau de provenien%H
dG certi$icatul de ca+ier judiciar eis de statul ebru de origine sau de
provenien%" &n ca+ul &n care intrarea &n pro$esie se $ace &n Bo#nia iar" &n lipsa
acestuia" docuentul ec!ivalent eis de statul respectiv.
F3G =eci+iile autorit%ilor copetente ro#ne &n aceste ca+uri pot $i atacate la
instan%a de contencios adinistrativ.
F4G n situa%ia prev+ut la art. 31" cererea de ree0ainare suspend terenul legal de
solu%ionare. 4utorit%ile copetente ro#ne vor continua procedura prev+ut la alin.
F1G dup priirea rspunsului din partea statului ebru consultat sau dup e0pirarea
terenului de 3 luni" prev+ut de norele >niunii ;uropene pentru $orularea
rspunsului de ctre statele ebre consultate &n aceste situa%ii.
4rt. 31. A F1G 4tunci c#nd autorit%ile copetente ro#ne au cuno'tin% de $apte grave
'i precise care pot avea repercusiuni asupra &nceperii activit%ii pro$esionale sau
asupra e0ercitrii pro$esiei de asistent edical generalist sau a pro$esiei de oa' &n
Bo#nia" coise de asisten%ii edicali generali'ti sau oa'ele cet%eni ai unui stat
ebru al >niunii ;uropene" ai unui stat apar%in#nd 6pa%iului ;conoic ;uropean sau
ai ,on$edera%iei ;lve%iene" anterior stabilirii &n Bo#nia 'i &n a$ara teritoriului su"
acestea in$orea+ statul ebru de origine sau de provenien% al celor &n cau+.
F2G 4utorit%ile copetente ro#ne counic statului ebru ga+d in$ora%iile
solicitate cu privire la sanc%iunile disciplinare de natur pro$esional sau adinistrativ"
precu 'i cu privire la sanc%iunile penale interes#nd e0erci%iul pro$esiilor de asistent
edical generalist 'i" respectiv" de oa'" aplicate asisten%ilor edicali generali'ti 'i
oa'elor" pe durata e0ercitrii pro$esiei &n Bo#nia.
F3G 4utorit%ile copetente ro#ne anali+ea+ in$ora%iile transise de statul
ebru ga+d cu privire la $aptele grave 'i precise coise de asisten%ii edicali
generali'ti 'i oa'ele cet%eni ro#ni sau care provin din Bo#nia" anterior stabilirii &n
statul ebru ga+d 'i &n a$ara teritoriului su" $apte care pot avea repercusiuni asupra
&nceperii activit%ii pro$esionale sau asupra e0ercitrii pro$esiei &n acel stat.
F4G 4utorit%ile copetente ro#ne decid asupra naturii 'i aplorii investiga%iilor pe
care le &ntreprind &n situa%iile pentru care au $ost sesi+ate 'i counic statului ebru
ga+d" &n teren de 3 luni de la priirea solicitrii acestuia" consecin%ele care re+ult cu
privire la atestatele 'i docuentele pe care leAau eis &n ca+urile respective.
F5G 4utorit%ile copetente ro#ne asigur con$iden%ialitatea in$ora%iilor
transise.
4rt. 32. A =ocuentele prev+ute la art. 28" 29 'i 31 sunt valabile 3 luni de la data
eiterii.
6;,O<>*;4 a 2Aa
=ispo+i%ii cu privire la libera prestare a serviciilor
4rt. 33. A F1G n vederea prestrii teporare de servicii &n Bo#nia" atunci c#nd
solicit accesul la una dintre activit%ile pro$esionale" asisten%ii edicali generali'ti 'i
oa'ele cet%eni ai unui stat ebru al >niunii ;uropene" ai unui stat apar%in#nd
6pa%iului ;conoic ;uropean sau ai ,on$edera%iei ;lve%iene" stabili%i &n unul din aceste
state" sunt &nregistra%i" la cerere" dup o procedur sipli$icat" &n 7rdinul 4sisten%ilor
(edicali 'i (oa'elor din Bo#nia pe durata prestrii teporare de servicii" &n vederea
aplicrii prevederilor art. 37.
F2G ;0ercitarea activit%ilor de asistent edical generalist 'i" respectiv" de oa'" &n
aceste situa%ii" se $ace cu respectarea drepturilor 'i &ndeplinirea obliga%iilor prev+ute de
lege pentru asisten%ii edicali generali'ti 'i" respectiv" pentru oa'ele cet%eni ro#ni.
F3G 4tunci c#nd" pe durata prestrii teporare de servicii &n Bo#nia" persoanele
prev+ute la alin. F1G &ncalc dispo+i%iile pro$esionale cu caracter disciplinar sau
adinistrativ prev+ute de lege" autorit%ile copetente ro#ne in$orea+ statul
ebru &n care cei &n cau+ sunt stabili%i.
4rt. 34. A F1G 9restarea teporar de servicii pe teritoriul Bo#niei de ctre asisten%ii
edicali generali'ti 'i de ctre oa'ele" cet%eni ai unui stat ebru al >niunii
;uropene" ai unui stat apar%in#nd 6pa%iului ;conoic ;uropean sau ai ,on$edera%iei
;lve%iene" stabili%i &n unul din aceste state" se $ace pe ba+a urtoarelor docuenteJ
aG declara%ia prealabil adresat autorit%ilor copetente ro#ne de ctre solicitant"
declara%ie &n care se preci+ea+ durata de prestare a activit%ii pro$esionale" natura 'i
locul de des$'urare a acesteia. n ca+uri urgente" declara%ia poate $i $cut &n teren de
a0iu 7 +ile de la &ncetarea prestrii activit%ii cu caracter urgentH
bG dove+i prin care autorit%ile copetente ale statului ebru &n care este stabilit
solicitantul atest c acesta e0ercit legal activit%ile respective pe teritoriul acelui statH
cG dove+i prin care autorit%ile copetente ale statului ebru de origine sau de
provenien% atest c solicitantul este posesor al unui titlu de cali$icare o$icial de
asistent edical generalist" respectiv de oa'" prev+ut de norele >niunii ;uropene
pentru prestarea activit%ilor &n cau+.
F2G =ocuentele prev+ute la alin. F1G sunt valabile tip de 12 luni de la data eiterii
lor.
4rt. 35. A F1G n ca+ de prestare teporar a serviciilor care antrenea+ deplasarea
prestatorului &n Bo#nia" asisten%ii edicali generali'ti 'i" respectiv" oa'ele cet%eni ai
unui stat ebru al >niunii ;uropene" ai unui stat apar%in#nd 6pa%iului ;conoic
;uropean sau ai ,on$edera%iei ;lve%iene" stabili%i &n unul dintre aceste state" sunt
e0cepta%i de la procedura de acreditare prev+ut de legisla%ia asigurrilor sociale de
sntate.
F2G 9ersoanele prev+ute la alin. F1G au obliga%ia de a in$ora &n prealabil ,asa
*a%ional de 4sigurri de 6ntate asupra serviciilor pe care urea+ s le preste+e pe
teritoriul Bo#niei" iar" &n ca+ de urgen%" &n teren de a0iu 7 +ile de la prestarea
acestora.
4rt. 36. A ncep#nd cu data aderrii la >niunea ;uropean" autorit%ile copetente
ro#ne vor retrage" dup ca+" teporar sau de$initiv" dove+ile prev+ute la art. 34 alin.
F1G lit. bG eliberate asisten%ilor edicali generali'ti 'i" respectiv" oa'elor cet%eni
ro#ni" precu 'i asisten%ilor edicali generali'ti 'i" respectiv" oa'elor care &ntrunesc
condi%iile prev+ute la art. 1 lit. bGAdG" stabili%i &n Bo#nia" &n ca+ul &n care acestora li se
aplic sanc%iunile prev+ute de lege" cu ridicarea dreptului de liber practic a pro$esiei.
6;,O<>*;4 a 3Aa
=ispo+i%ii coune cu privire la dreptul de stabilire 'i
libera prestare de servicii
4rt. 37. A 4sisten%ii edicali generali'ti 'i oa'ele cet%eni ai unui stat ebru al
>niunii ;uropene" ai unui stat apar%in#nd 6pa%iului ;conoic ;uropean sau ai
,on$edera%iei ;lve%iene care" &n tipul e0ercitrii pro$esiunii &n Bo#nia" &ncalc legile
'i regulaentele pro$esiei" rspund potrivit legii.
4rt. 38. A F1G 4sisten%ii edicali generali'ti 'i" respectiv" oa'ele cet%eni ai unui stat
ebru al >niunii ;uropene" ai unui stat apar%in#nd 6pa%iului ;conoic ;uropean sau
ai ,on$edera%iei ;lve%iene" care e0ercit pro$esia &n Bo#nia" au dreptul de a ata'a la
titlul pro$esional corespun+tor prev+ut la art. 4 titlul legal de $orare ob%inut &n statul
ebru de origine sau de provenien%" &n liba statului eitent 'i"
eventual" abrevierea acestui titlu" &n sura &n care nu este identic cu titlul pro$esional.
8itlul legal de $orare va $i &nso%it de nuele 'i locul institu%iei sau al organisului
eitent.
F2G =ac titlul respectiv de $orare desenea+ &n Bo#nia o pregtire
copleentar" ne&nsu'it de bene$iciar" acesta va utili+a" &n e0erci%iul pro$esiei" $ora
corespun+toare a titlului" indicat de autorit%ile copetente ro#ne.
4rt. 39. A F1G 4sisten%ii edicali generali'ti 'i" respectiv" oa'ele cet%eni ai unui stat
ebru al >niunii ;uropene" ai unui stat apar%in#nd 6pa%iului ;conoic ;uropean sau
ai ,on$edera%iei ;lve%iene" care sunt stabili%i 'i e0ercit pro$esia &n Bo#nia" au
obliga%ia de a se in$ora la autorit%ile copetente ro#ne cu privire la legisla%ia care
regleentea+ sectorul de sntate" doeniul securit%ii sociale" precu 'i cu privire la
,odul de etic 'i deontologie al asistentului edical 'i al oa'ei din Bo#nia.
F2G n vederea $urni+rii in$ora%iilor prev+ute la alin. F1G" autorit%ile copetente
ro#ne vor organi+a la nivelul structurilor teritoriale 'i centrale birouri de in$orare
legislativ.
,49<87/>/ <<<
7rgani+area 'i $unc%ionarea 7rdinului 4sisten%ilor
(edicali 'i (oa'elor din Bo#nia
6;,O<>*;4 1
=ispo+i%ii generale
4rt. 40. A F1G 7rdinul 4sisten%ilor (edicali 'i (oa'elor din Bo#nia se organi+ea+ 'i
$unc%ionea+ ca organi+a%ie pro$esional a asisten%ilor edicali 'i a oa'elor"
neguvernaental" de interes public" apolitic" nonpro$it" av#nd ca obiect de activitate
controlul 'i supraveg!erea e0ercitrii pro$esiei de asistent edical 'i" respectiv" a
pro$esiei de oa' cu drept de liber practic.
F2G 7rdinul 4sisten%ilor (edicali 'i (oa'elor din Bo#nia are autonoie
institu%ional.
F3G 7rdinul 4sisten%ilor (edicali 'i (oa'elor din Bo#nia are sediul central &n
unicipiul 5ucure'ti.
F4G 9atrioniul 7rdinului 4sisten%ilor (edicali 'i (oa'elor din Bo#nia se
constituie din bunuri obile 'i iobile" dob#ndite &n condi%iile legii.
4rt. 41. A n cadrul 7rdinului 4sisten%ilor (edicali 'i (oa'elor din Bo#nia se
&n$iin%ea+ ,oisia de specialitate a asisten%ilor edicali generali'ti" ,oisia de
specialitate a oa'elor" coisii de specialitate pentru celelalte specialit%i ale
asisten%ilor edicali" precu 'i ,oisia de disciplin.
6;,O<>*;4 a 2Aa
4tribu%iile 7rdinului 4sisten%ilor (edicali 'i (oa'elor din Bo#nia
4rt. 42. A F1G 4tribu%iile generale ale 7rdinului 4sisten%ilor (edicali 'i (oa'elor din
Bo#nia suntJ
aG colaborea+ cu (inisterul 6nt%ii la elaborarea norelor speci$ice 'i a
regleentrilor privind pro$esiile de asistent edical 'i de oa' 'i asigur aplicarea
lorH
bG apr denitatea 'i proovea+ drepturile 'i interesele pro$esionale ale
ebrilor si" apr onoarea" libertatea 'i independen%a pro$esional a asistentului
edical 'i a oa'ei &n e0ercitarea pro$esieiH
cG supraveg!ea+ respectarea standardelor de calitate a activit%ilor de asistent
edical 'i" respectiv" de oa'H
dG particip" &n colaborare cu (inisterul 6nt%ii" la elaborarea criteriilor 'i
standardelor de evaluare a calit%ii &ngrijirilor de sntate 'i asigur aplicarea acestoraH
eG elaborea+ 'i adopt Begulaentul de organi+are 'i $unc%ionare a 7rdinului
4sisten%ilor (edicali 'i (oa'elor din Bo#nia 'i ,odul de etic 'i deontologie al
asistentului edical 'i al oa'ei din Bo#nia" lu#nd surile necesare pentru
respectarea unitar a acestoraH
$G &i repre+int pe ebrii si &n rela%iile cu autorit%ile 'i institu%iile guvernaentale
'i neguvernaentale" interne 'i interna%ionaleH
gG organi+ea+ judecarea ca+urilor de abateri de la norele de etic" deontologie
pro$esional 'i a ca+urilor de alpra0is" &n calitate de organ de jurisdic%ie pro$esionalH
!G colaborea+ cu (inisterul 6nt%ii la &nscrierea asisten%ilor edicali 'i a
oa'elor &n Begistrul unic na%ional al asisten%ilor edicali 'i oa'elor din Bo#nia 'i
la actuali+area peranent a acestuiaH
iG colaborea+ cu (inisterul 6nt%ii la organi+area 'i des$'urarea concursurilor 'i
e0aenelor pentru asisten%i edicali 'i oa'eH
jG controlea+ 'i supraveg!ea+ &preun cu (inisterul 6nt%ii odul de
e0ercitare a pro$esiei de asistent edical 'i de oa'" indi$erent de $ora 'i de unitatea
sanitar &n care se e0ercitH
XG eliberea+ avi+ul necesar dob#ndirii autori+a%iei de liber practic &n pro$esia de
asistent edical" respectiv &n pro$esia de oa'H
lG colaborea+ cu (inisterul 6nt%ii la elaborarea criteriilor 'i standardelor de
dotare a cabinetelor de practic independent pentru &ngrijiri de sntateH
G repre+int asisten%ii edicali 'i oa'ele" care des$'oar activit%i de &ngrijire &n
cadrul sisteului de asigurri de sntate" la elaborarea contractuluiAcadru privind
condi%iile acordrii asisten%ei edicale &n cadrul sisteului de asigurri sociale de
sntate 'i a norelor de aplicare a acestuiaH
nG stabile'te" &n $unc%ie de gradul riscului pro$esional" valoarea riscului asigurat &n
cadrul asigurrilor de rspundere civil pentru asisten%ii edicali 'i pentru oa'eH
oG ac%ionea+" alturi de institu%iile abilitate centrale sau teritoriale ca" &n unit%ile
sanitare publice 'i private" s $ie asigurat calitatea &ngrijirilor de sntateH
pG organi+ea+ puncte teritoriale de in$orare privind legisla%ia sisteului de
sntateH
bG poate $orula ac%iuni &n justi%ie &n nue propriu sau &n nuele ebrilor si" prin
structurile na%ionale 'i teritorialeH
rG elaborea+ g!iduri 'i protocoale de practic" criteriile 'i condi%iile privind
asigurarea calit%ii &ngrijirilor de sntate pe care le propune spre aprobare (inisterului
6nt%ii.
F2G n doeniul $orrii pro$esionale" 7rdinul 4sisten%ilor (edicali 'i (oa'elor din
Bo#nia are urtoarele atribu%iiJ
aG colaborea+ cu (inisterul 6nt%ii 'i (inisterul ;duca%iei 'i ,ercetrii la
organi+area educa%iei continue" speciali+rii 'i cre'terii gradului de copeten%
pro$esional a asisten%ilor edicali 'i oa'elorH
bG colaborea+ cu (inisterul 6nt%ii la elaborarea etodologiei 'i teaticilor de
concursuri 'i e0aene pentru asisten%ii edicali 'i pentru oa'eH
cG sus%ine activitatea 'i de+voltarea cercetrii 'tiin%i$ice 'i organi+ea+ ani$estri
'tiin%i$ice &n doeniul &ngrijirilor de sntateH
dG organi+ea+ centre de pregtire lingvistic" necesare pentru e0ercitarea pro$esiei de
ctre asisten%ii edicali 'i oa'ele cet%eni ai statelor ebre ai >niunii ;uropene" ai
statelor apar%in#nd 6pa%iului ;conoic ;uropean sau ai ,on$edera%iei ;lve%iene.
6;,O<>*;4 a 3Aa
(ebrii 7rdinului 4sisten%ilor (edicali 'i (oa'elor din Bo#nia
4rt. 43. A F1G ,alitatea de ebru al 7rdinului 4sisten%ilor (edicali 'i (oa'elor din
Bo#nia se dob#nde'te la cerere.
F2G ,alitatea de ebru al 7rdinului 4sisten%ilor (edicali 'i (oa'elor din Bo#nia
se pierde pe durata suspendrii sau &n ca+ de retragere a dreptului de e0ercitare a
pro$esiei de asistent edical sau a pro$esiei de oa'.
F3G ,alitatea de ebru este dovedit prin certi$icatul de ebru al 7rdinului
4sisten%ilor (edicali 'i (oa'elor din Bo#nia" care se eliberea+ la &nscriere.
F4G ;liberarea certi$icatului de ebru al 7rdinului 4sisten%ilor (edicali 'i
(oa'elor din Bo#nia se va $ace nuai pentru asisten%ii edicali 'i oa'ele care
&ndeplinesc condi%iile prev+ute la art. 10.
F5G 9ot deveni" la cerere" ebri ai 7rdinului 4sisten%ilor (edicali 'i (oa'elor din
Bo#nia 'i asisten%ii edicali 'i oa'ele cet%eni ai unui stat ebru al >niunii
;uropene" ai unui stat apar%in#nd 6pa%iului ;conoic ;uropean sau ai ,on$edera%iei
;lve%iene" stabili%i &n Bo#nia.
F6G ,alitatea de ebru al 7rdinului 4sisten%ilor (edicali 'i (oa'elor din Bo#nia
o pot pstra" la cerere" 'i pensionarii asisten%i edicali 'i" respectiv" oa'e" care au
practicat pro$esia.
6;,O<>*;4 a 4Aa
=repturi 'i obliga%ii
4rt. 44. A (ebrii 7rdinului 4sisten%ilor (edicali 'i (oa'elor din Bo#nia au
urtoarele drepturiJ
aG de a alege 'i de a $i ale'i &n organele repre+entative ale 7rdinului 4sisten%ilor
(edicali 'i (oa'elor din Bo#nia" &n condi%iile pre+entei legiH
bG de a avea acces la toate datele care privesc organi+area adinistrativ a 7rdinului
4sisten%ilor (edicali 'i (oa'elor din Bo#nia 'i a $ilialelor acestuiaH
cG de a se adresa neijlocit tuturor organelor 7rdinului 4sisten%ilor (edicali 'i
(oa'elor din Bo#nia" na%ionale sau teritoriale" 'i de a prii in$ora%iile solicitateH
dG de a participa la ac%iunile organi+ate de 7rdinul 4sisten%ilor (edicali 'i (oa'elor
din Bo#nia 'i de a $i in$orat despre des$'urarea acestoraH
eG de a participa la prograe de per$ec%ionare pentru asisten%ii edicali 'i pentru
oa'eH
$G de a contesta sanc%iunile priite &n teren de 30 de +ile de la counicarea lor"
con$or prevederilor pre+entei legiH
gG dreptul persoanelor care e0ercit $unc%ii de conducere la nivel teritorial sau
na%ional &n structurile 7rdinului 4sisten%ilor (edicali 'i (oa'elor din Bo#nia de aA'i
en%ine locul de unc pe perioada &n care &ndeplinesc $unc%iile respectiveH
!G de a li se acorda" de ctre ,onsiliul na%ional" pentru erite deosebite" recopense"
diploe de onoare 'i de e0celen%" la propunerea 5iroului e0ecutiv al 7rdinului
4sisten%ilor (edicali 'i (oa'elor din Bo#nia" precu 'i calitatea de ebru de
onoareH
iG de a bene$icia de asisten% edical gratuit 'i edicaente gratuite at#t personal"
c#t 'i pentru ebrii lor de $ailie.
4rt. 45. A F1G (ebrii 7rdinului 4sisten%ilor (edicali 'i (oa'elor din Bo#nia au
urtoarele obliga%iiJ
aG s respecte regleentrile legale privind e0ercitarea pro$esieiH
bG s respecte 6tatutul 7rdinului 4sisten%ilor (edicali 'i (oa'elor din Bo#nia
privind e0ercitarea pro$esiilor de asistent edical 'i de oa'" precu 'i Begulaentul
de organi+are 'i $unc%ionare a 7rdinului 4sisten%ilor (edicali 'i (oa'elor din
Bo#niaH
cG s respecte 'i s aplice prevederile ,odului de etic 'i deontologie al asistentului
edical 'i al oa'ei din Bo#nia" ani$est#nd un coportaent den &n e0ercitarea
pro$esieiH
dG s se ab%in de la orice $apt enit a aduce prejudicii 7rdinului 4sisten%ilor
(edicali 'i (oa'elor din Bo#nia sau prestigiului pro$esiei de asistent edical 'i
pro$esiei de oa'H
eG s participe la adunrile generale ale $ilialelor din care $ac parteH
$G s apere reputa%ia 'i interesele legitie ale asisten%ilor edicali 'i oa'elorH
gG s $ac dovada cunoa'terii norelor de deontologie pro$esional 'i a celor care
regleentea+ organi+area 'i $unc%ionarea 7rdinului 4sisten%ilor (edicali 'i (oa'elor
din Bo#niaH
!G s respecte 6tatutul 7rdinului 4sisten%ilor (edicali 'i (oa'elor din Bo#nia"
,odul de etic 'i deontologie al asistentului edical 'i al oa'ei din Bo#nia"
!otr#rile organelor de conducere ale 7rdinului 4sisten%ilor (edicali 'i (oa'elor din
Bo#nia 'i regulaentele pro$esieiH s re+olve sarcinile ce leAau $ost &ncredin%ate &n
calitate de ebri sau repre+entan%i ai 7rdinului 4sisten%ilor (edicali 'i (oa'elor din
Bo#niaH
iG s nu aduc prejudicii reputa%iei 7rdinului 4sisten%ilor (edicali 'i (oa'elor din
Bo#nia 'i s ac%ione+e pe toat durata e0ercitrii pro$esiei &n vederea cre'terii
gradului de pregtire pro$esional.
F2G n vederea cre'terii gradului de pregtire pro$esional" asisten%ii edicali 'i
oa'ele sunt obliga%i s e$ectue+e cursuri de pregtire 'i alte $ore de educa%ie
continu creditate. /a cuularea nurului de credite stabilit &n acest sens de ctre
7rdinul 4sisten%ilor (edicali 'i (oa'elor din Bo#nia se iau &n calcul prograele"
precu 'i celelalte $ore de educa%ie continu avi+ate de ctre acesta.
F3G 4sisten%ilor edicali 'i oa'elor care nu reali+ea+" pe parcursul a 3 ani"
nurul ini de credite stabilit de ,onsiliul na%ional al 7rdinului 4sisten%ilor
(edicali 'i (oa'elor din Bo#nia li se poate suspenda dreptul de liber practic" p#n
la reali+area nurului de credite respectiv.
6;,O<>*;4 a 5Aa
7rgani+area la nivel teritorial 'i na%ional
4. 7rgani+area la nivel teritorial
4rt. 46. A F1G 7rdinul 4sisten%ilor (edicali 'i (oa'elor din Bo#nia este organi+at la
nivel na%ional 'i jude%ean" respectiv al unicipiului 5ucure'ti" 'i $unc%ionea+ prin
$ilialele jude%ene 'i a unicipiului 5ucure'ti.
F2G )ilialele jude%ene 'i $iliala unicipiului 5ucure'ti nu au personalitate juridic 'i
bene$icia+ de autonoie organi+atoric 'i $unc%ional" &n liitele prev+ute de 6tatutul
'i regleentrile 7rdinului 4sisten%ilor (edicali 'i (oa'elor din Bo#nia.
F3G 6ediul $ilialei jude%ene este &n ora'ul de re'edin% a jude%ului" respectiv &n
unicipiul 5ucure'ti" pentru $iliala unicipiului 5ucure'ti.
4rt. 47. A 7rganele de conducere ale $ilialei jude%ene" respectiv a unicipiului
5ucure'ti" suntJ
aG adunarea general a asisten%ilor edicali 'i oa'elorH
bG consiliul jude%ean" respectiv al unicipiului 5ucure'tiH
cG biroul consiliului jude%ean" respectiv al unicipiului 5ucure'tiH
dG pre'edintele.
4rt. 48. A F1G 4dunarea general este constituit din repre+entan%ii tuturor asisten%ilor
edicali 'i oa'elor cu drept de liber practic &nscri'i &n $iliala respectiv" con$or
norei de repre+entare de 1 la 50.
F2G 4dunarea general alege prin vot secret" cu ajoritate sipl" ebrii consiliului
jude%ean" respectiv ai ,onsiliului unicipiului 5ucure'ti" &n pre+en%a a cel pu%in 2N3 din
nurul total al repre+entan%ilor ale'i.
4rt. 49. A F1G ,onsiliile jude%ene au un nur de ebri propor%ional cu nurul
asisten%ilor edicali 'i" respectiv" oa'elor" &nscri'i &n 7rdinul 4sisten%ilor (edicali 'i
(oa'elor din Bo#nia" dup cu urea+J
aG p#n la 1.000 asisten%i edicali 'i oa'e &nscri'i A 11 ebriH
bG &ntre 1.001A2.000 asisten%i edicali 'i oa'e &nscri'i A 15 ebriH
cG &ntre 2.001A4.000 asisten%i edicali 'i oa'e &nscri'i A 19 ebriH
dG peste 4.000 asisten%i edicali 'i oa'e &nscri'i A 21 ebri.
F2G ,onsiliul unicipiului 5ucure'ti este $orat din 25 de ebri.
F3G 4legerile sunt validate &n pre+en%a a 2N3 din nurul total al repre+entan%ilor &n
adunarea general. n ca+ul &n care la adunarea general la care au loc alegeri nu este
pre+ent un nur de 2N3 din nurul total al repre+entan%ilor" &n teren de dou
spt#ni se va organi+a o alt adunare general pentru alegeri" al crei re+ultat va $i
validat" indi$erent de nurul participan%ilor.
F4G ,onsiliul jude%ean" respectiv al unicipiului 5ucure'ti" va alege dintre ebrii
si un birou $orat dinJ un pre'edinte" 2 vicepre'edin%i 'i un secretar.
5. 7rgani+area la nivel na%ional
4rt. 50. A F1G 7rganele de conducere ale 7rdinului 4sisten%ilor (edicali 'i (oa'elor
din Bo#nia la nivel na%ional suntJ
aG 4dunarea general na%ionalH
bG ,onsiliul na%ionalH
cG 5iroul e0ecutivH
dG pre'edintele.
F2G 7rganele de conducere ale 7rdinului 4sisten%ilor (edicali 'i (oa'elor din
Bo#nia &'i des$'oar activitatea &n con$oritate cu prevederile pre+entei legi.
4rt. 51. A F1G 4dunarea general na%ional este constituit din repre+entan%ii ale'i la
nivel jude%ean 'i al unicipiului 5ucure'ti" con$or norei de un repre+entant la 500
de ebri.
F2G 4dunarea general na%ional alege prin vot secret" cu ajoritate sipl" ebrii
,onsiliului na%ional al 7rdinului 4sisten%ilor (edicali 'i (oa'elor din Bo#nia" &n
pre+en%a a cel pu%in 2N3 din nurul total al repre+entan%ilor ale'i. n ca+ul &n care" la
adunarea general na%ional la care au loc alegeri" nu este pre+ent un nur de 2N3 din
nurul total al repre+entan%ilor" &n teren de dou spt#ni se va organi+a o alt
adunare general na%ional de alegeri" al crei re+ultat va $i validat" indi$erent de
nurul participan%ilor.
F3G 4dunarea general na%ional adopt" &n pre+en%a a cel pu%in 2N3 din nurul total
al repre+entan%ilor ale'i" ,odul de etic 'i deontologie al asistentului edical 'i al
oa'ei din Bo#nia" Begulaentul de organi+are 'i $unc%ionare a 7rdinului
4sisten%ilor (edicali 'i (oa'elor din Bo#nia" precu 'i 6tatutul 7rdinului
4sisten%ilor (edicali 'i (oa'elor din Bo#nia.
4rt. 52. A F1G ,onsiliul na%ional este alctuit din c#te 2 repre+entan%i ai $iecrui jude%"
respectiv 4 repre+entan%i ai unicipiului 5ucure'ti" 'i c#te un repre+entant din
inisterele cu re%ea sanitar proprie" ale'i de ctre 4dunarea general na%ional.
F2G ,onsiliul na%ional este legal constituit &n pre+en%a a jutate plus unu din
nurul ebrilor si 'i !otr'te cu ajoritate sipl.
F3G ,onsiliul na%ional se &ntrune'te &n sesiuni triestriale 'i e0traordinare.
F4G n cadrul ,onsiliului na%ional $unc%ionea+ ,oisia na%ional de specialitate a
asisten%ilor edicali generali'ti" ,oisia na%ional de specialitate a oa'elor" coisii
na%ionale de specialitate pentru celelalte specialit%i ale asisten%ilor edicali" ,oisia
na%ional de disciplin" precu 'i departaente 'i copartiente de specialitate.
4rt. 53. A 7rdinul 4sisten%ilor (edicali 'i (oa'elor din Bo#nia este coordonat"
&ntre sesiunile ,onsiliului na%ional" de 5iroul e0ecutiv.
4rt. 54. A F1G 5iroul e0ecutiv al ,onsiliului na%ional al 7rdinului 4sisten%ilor (edicali
'i (oa'elor din Bo#nia asigur activitatea peranent a acestuia" con$or pre+entei
legi.
F2G 5iroul e0ecutiv al ,onsiliului na%ional este alctuit din pre'edinte" 3
vicepre'edin%i 'i un secretar" ale'i prin vot secret de ctre ebrii ,onsiliului na%ional.
4rt. 55. A 9ersoanele care e0ercit $unc%ii de conducere la nivel teritorial sau na%ional
&n structurile 7rdinului 4sisten%ilor (edicali 'i (oa'elor din Bo#nia &'i en%in locul
de unc pe perioada &n care &ndeplinesc $unc%iile respective.
4rt. 56. A 7rgani+area alegerilor la nivel jude%ean" respectiv al unicipiului
5ucure'ti" 'i la nivel na%ional se des$'oar o dat la 4 ani" &n ba+a regulaentului de
alegeri elaborat de 5iroul e0ecutiv al 7rdinului 4sisten%ilor (edicali 'i (oa'elor din
Bo#nia 'i aprobat de ,onsiliul na%ional. 4legerile organi+ate con$or /egii nr.
461N2001 privind e0ercitarea pro$esiunii de asistent edical" &n$iin%area" organi+area 'i
$unc%ionarea 7rdinului 4sisten%ilor (edicali din Bo#nia" cu odi$icrile 'i
copletrile ulterioare" r#n valabile p#n la e0pirarea andatului. =up aceast dat
7rdinul 4sisten%ilor (edicali 'i (oa'elor din Bo#nia va organi+a alegeri la nivel
na%ional 'i va $unc%iona con$or structurii prev+ute &n pre+enta lege.
4rt. 57. A -eniturile 7rdinului 4sisten%ilor (edicali 'i (oa'elor din Bo#nia se
constituie dinJ
aG ta0e de &nscriereH
bG coti+a%ii lunareH
cG dona%ii" sponsori+ri" potrivit legiiH
dG $onduri re+ultate din di$erite ta0e pentru ani$estri 'tiin%i$ice 'i din drepturi
editoriale" &n condi%iile legiiH
eG alte surse" cu respectarea prevederilor legale.
6;,O<>*;4 a 6Aa
Bspunderea disciplinar
4rt. 58. A F1G (ebrii 7rdinului 4sisten%ilor (edicali 'i (oa'elor din Bo#nia care
&ncalc norele de e0ercitare a pro$esiei 'i nu respect ,odul de etic 'i deontologie al
asistentului edical 'i al oa'ei din Bo#nia rspund disciplinar" &n $unc%ie de
gravitatea abaterii" 'i li se va aplica una dintre urtoarele sanc%iuniJ
aG ustrareH
bG avertisentH
cG suspendarea teporar a calit%ii de ebru al 7rdinului 4sisten%ilor (edicali 'i
(oa'elor din Bo#niaH
dG retragerea calit%ii de ebru al 7rdinului 4sisten%ilor (edicali 'i (oa'elor din
Bo#nia 'i propunerea ctre (inisterul 6nt%ii de anulare a autori+a%iei de liber
practic a pro$esiei pentru o perioad liitat sau de$initiv.
F2G 6anc%iunile prev+ute la alin. F1G lit. aG 'i bG se aplic de ctre consiliul teritorial al
7rdinului 4sisten%ilor (edicali 'i (oa'elor din Bo#nia.
F3G 6anc%iunile prev+ute la alin. F1G lit. cG 'i dG se aplic de ctre ,onsiliul na%ional al
7rdinului 4sisten%ilor (edicali 'i (oa'elor din Bo#nia nuai dup e$ectuarea unei
e0perti+e de ctre o coisie alctuit din cel pu%in 5 ebri" aprobat de acesta la
propunerea coisiilor de specialitate.
4rt. 59. A ,onclu+iile anc!etei 'i sanc%iunile aplicate se counic &n scris persoanei &n
cau+" consiliului teritorial al 7rdinului 4sisten%ilor (edicali 'i (oa'elor din
Bo#nia" persoanei juridice consenatare a contractului individual de unc 'i" dup
ca+" (inisterului 6nt%ii.
4rt. 60. A F1G ,ontesta%iile &potriva sanc%iunilor prev+ute la art. 58 alin. F1G lit. aG 'i
bG se pot adresa coisiei teritoriale de disciplin a 7rdinului 4sisten%ilor (edicali 'i
(oa'elor din Bo#nia care a aplicat sanc%iunea" &n teren de 30 de +ile de la
counicare.
F2G 6anc%iunile prev+ute la art. 58 alin. F1G lit. cG 'i dG pot $i contestate la judectoria
&n a crei circuscrip%ie teritorial &'i des$'oar activitatea asistentul edical sau
oa'a sanc%ionat" &n teren de 30 de +ile de la counicarea sanc%iunii.
4rt. 61. A Bspunderea disciplinar a ebrilor 7rdinului 4sisten%ilor (edicali 'i
(oa'elor din Bo#nia" prev+ut la art. 58" nu e0clude rspunderea civil"
contraven%ional 'i penal.
,49<87/>/ <-
=ispo+i%ii tran+itorii 'i $inale
4rt. 62. A F1G /a data intrrii &n vigoare a pre+entei legi" 7rdinul 4sisten%ilor
(edicali din Bo#nia &'i sc!ib denuirea &n 7rdinul 4sisten%ilor (edicali 'i
(oa'elor din Bo#nia 'i Begistrul unic al asisten%ilor edicali din Bo#nia &'i
sc!ib denuirea &n Begistrul unic na%ional al asisten%ilor edicali 'i oa'elor din
Bo#nia.
F2G 7rdinul 4sisten%ilor (edicali 'i (oa'elor din Bo#nia $unc%ionea+ &n ba+a
pre+entei legi 'i &n ba+a regleentrilor proprii" elaborate &n con$oritate cu
prevederile acesteia.
4rt. 63. A F1G n vederea $acilitrii accesului la e0erci%iul pro$esiei de asistent
edical generalist 'i" respectiv" a pro$esiei de oa' pe teritoriul Bo#niei" (inisterul
6nt%ii" &n colaborare cu 7rdinul 4sisten%ilor (edicali 'i (oa'elor din Bo#nia"
recunoa'te cali$icrile de asistent edical generalist 'i" respectiv" de oa'" dob#ndite
&n con$oritate cu norele >niunii ;uropene" &ntrAun stat ebru al >niunii
;uropene" &ntrAun stat apar%in#nd 6pa%iului ;conoic ;uropean sau &n ,on$edera%ia
;lve%ian" de cet%enii acestor state" iar &ncadrarea &n unc se $ace con$or legii.
F2G *orele privind recunoa'terea diploelor" certi$icatelor 'i titlurilor de asistent
edical generalist 'i" respectiv" de oa'" eliberate de un stat ebru al >niunii
;uropene" de un stat apar%in#nd 6pa%iului ;conoic ;uropean 'i de ,on$edera%ia
;lve%ian" cet%enilor acestora" se elaborea+ de ctre (inisterul 6nt%ii" &n
colaborare cu 7rdinul 4sisten%ilor (edicali 'i (oa'elor din Bo#nia" 'i se aprob prin
!otr#re a @uvernului.
F3G *orele privind de$inirea titlurilor pro$esionale 'i a doeniilor de activitate
pentru asisten%ii edicali $ora%i &n celelalte specialit%i se elaborea+ de ctre
(inisterul 6nt%ii" &n colaborare cu 7rdinul 4sisten%ilor (edicali 'i (oa'elor din
Bo#nia" &n teren de 180 de +ile de la intrarea &n vigoare a pre+entei legi" 'i se aprob
prin !otr#re a @uvernului.
4rt. 64. A ,ali$icrile pro$esionale dob#ndite de asisten%ii edicali cet%eni ai unui
stat ebru al >niunii ;uropene" ai unui stat apar%in#nd 6pa%iului ;conoic ;uropean
sau ai ,on$edera%iei ;lve%iene" &n alt specialitate dec#t cea de asistent edical
generalist" se recunosc &n scop pro$esional de ctre (inisterul ;duca%iei 'i ,ercetrii.
4rt. 65. A 9racticarea pro$esiei de asistent edical 'i a pro$esiei de oa' de ctre
persoanele care nu au aceast calitate constituie in$rac%iune 'i se pedepse'te con$or
,odului penal.
4rt. 66. A 9er$ec%ionarea asisten%ilor edicali 'i a oa'elor se poate $ace prin
speciali+ri 'i copeten%e con$or norelor elaborate de (inisterul 6nt%ii" &n
colaborare cu 7rdinul 4sisten%ilor (edicali 'i (oa'elor din Bo#nia.
4rt. 67. A n sensul pre+entei legi" pro$esia de asistent edical de $aracie" pro$esia
de optician edical 'i pro$esia de te!nician dentar se asiilea+ pro$esiei de asistent
edical.
4rt. 68. A ,odul de etic 'i deontologie al asistentului edical 'i al oa'ei din
Bo#nia" precu 'i deci+iile ,onsiliului na%ional al 7rdinului 4sisten%ilor (edicali 'i
(oa'elor din Bo#nia" care privesc organi+area 'i $unc%ionarea acestuia" se public de
ctre ,onsiliul na%ional al 7rdinului 4sisten%ilor (edicali 'i (oa'elor din Bo#nia &n
(onitorul 7$icial al Bo#niei" 9artea <.
4rt. 69. A F1G 4ne0ele nr. 1 'i 2 $ac parte integrant din pre+enta lege.
F2G 8itlul pro$esional de asistent edical generalist 'i titlul pro$esional de oa' se
odi$ic nuai prin lege.
F3G ,elelalte titluri pro$esionale de asistent edical prev+ute &n ane0a nr. 1 lit. , se
odi$ic 'i se copletea+ prin !otr#re a @uvernului.
4rt. 70. A F1G 9re+enta lege intr &n vigoare la 30 de +ile de la data publicrii &n
(onitorul 7$icial al Bo#niei" 9artea <.
F2G 9e data intrrii &n vigoare a pre+entei legi" se abrog /egea nr.461N2001 privind
e0ercitarea pro$esiunii de asistent edical" &n$iin%area" organi+area 'i $unc%ionarea
7rdinului 4sisten%ilor (edicali din Bo#nia" publicat &n (onitorul 7$icial al
Bo#niei" 9artea <" nr. 425 din 31 iulie 2001" cu odi$icrile 'i copletrile ulterioare.
4*;^4 *r. 1
4. 8itluri o$iciale de cali$icare de asistent edical
<. 8itluri o$iciale de cali$icare de asistent edical" dob#ndite &n Bo#nia
4sistent edical cu studii edii A diplo de absolvire liceu sanitar cu durata de 5
ani" eliberat de (inisterul nv%#ntului 'i ]tiin%ei
4sistent edical cu studii postlicealeJ
aG diplo de absolvire 'coal postliceal sanitar sau diplo de 'coal te!nic
sanitar eliberat de (inisterul 6nt%ii" (inisterul nv%#ntului 'i
]tiin%eiN(inisterul ;duca%iei *a%ionaleH
bG certi$icat de absolvire 'coal postliceal sanitar" eliberat de (inisterul ;duca%iei
*a%ionaleN(inisterul ;duca%iei 'i ,ercetriiH
cG certi$icat de copeten%e pro$esionale" eliberat de (inisterul ;duca%iei 'i
,ercetriiN(inisterul ;duca%iei" ,ercetrii 'i 8ineretuluiH
dG atestat eliberat de (inisterul nv%#ntului 'i (inisterul 6nt%ii.
4sistent edical cu studii superioare de scurt durat A diplo de absolvire colegiu
universitar de pro$il" eliberat de (inisterul ;duca%iei" ,ercetrii 'i 8ineretului
4sistent edical cu studii superioare de lung durat A diplo de licen%" eliberat
de (inisterul ;duca%iei" ,ercetrii 'i 8ineretului
<<. =iploe" certi$icate" titluri sau alte dove+i de cali$icare &n unul dintre doeniile
care $ac obiectul de activitate al pro$esiei de asistent edical &n Bo#nia" ob%inute sau"
dup ca+" recunoscute &ntrAun stat ebru al >niunii ;uropene" &ntrAun stat ebru
apar%in#nd 6pa%iului ;conoic ;uropean sau de ,on$edera%ia ;lve%ian" respectiv
atestatul de ec!ivalare eis de (inisterul ;duca%iei" ,ercetrii 'i 8ineretului" &n ca+ul
dove+ilor de cali$icare dob#ndite &ntrAun stat ter% 'i care nu au $ost recunoscute de unul
dintre statele ebre enuerate.
5. 8itluri o$iciale de cali$icare de asistent edical generalist
<. 8itluri o$iciale de cali$icare de asistent edical generalist" dob#ndite &n Bo#nia
4sistent edical generalistJ
aG atestat de ec!ivalare de studii de asistent edical generalist" asistent edical
edicin generalH
bG diplo de absolvire 'coal postliceal sanitar &n specialitateaJ asistent edical
edicin general" asistent edical generalist" eliberat de (inisterul 6nt%ii sau
(inisterul nv%#ntului 'i ]tiin%eiH
cG certi$icat de absolvire 'coal postliceal sanitar &n specialitateaJ asistent edical
generalist" asistent edical edicin general" eliberat de (inisterul ;duca%iei
*a%ionaleN(inisterul ;duca%iei 'i ,ercetriiH
dG certi$icat de copeten%e pro$esionale" eliberat de (inisterul ;duca%iei 'i
,ercetriiN(inisterul ;duca%iei" ,ercetrii 'i 8ineretuluiH
eG una dintre diploele prev+ute &n ane0a nr. 1 'i certi$icat de con$irare ca asistent
edical generalist sau asistent edical edicin general" eliberat de (inisterul
6nt%ii.
4sistent edical generalist cu studii superioare de scurt durat A diplo de
absolvire colegiu universitar de pro$il" eliberat de (inisterul ;duca%iei *a%ionale"
(inisterul ;duca%iei 'i ,ercetriiN(inisterul ;duca%iei" ,ercetrii 'i 8ineretului
4sistent edical generalist cu studii superioare de lung durat A diplo de licen%"
eliberat de (inisterul ;duca%iei 'i ,ercetriiN(inisterul ;duca%iei" ,ercetrii 'i
8ineretului
<<. =iploe" certi$icate" titluri sau alte dove+i de cali$icare de asistent edical
responsabil de &ngrijiri generale" eliberate sau" dup ca+" recunoscute de un stat ebru
al >niunii ;uropene" de un stat ebru apar%in#nd 6pa%iului ;conoic ;uropean sau
de ,on$edera%ia ;lve%ian cet%enilor acestora sau" respectiv" atestatul de ec!ivalare
eis de (inisterul ;duca%iei" ,ercetrii 'i 8ineretului" &n ca+ul dove+ilor de cali$icare
de asistent edical generalist" dob#ndite &ntrAun stat ter% 'i care nu au $ost recunoscute
de unul dintre statele ebre en%ionate.
,. 8itluri pro$esionale de asistent edical
4sistent edical generalist
4sistent edical de &ngrijiri generale de sntate
4sistent edical obstetricAginecologie 4sistent
edical pediatrie
4sistent edical balneo$i+ioterapie
4sistent edical igien
4sistent edical igien 'i sntate public
4sistent edical laborator clinic 4sistent
edical radiologie 'i iagistic 4sistent
edical $aracie
4sistent edicoAsocial
4sistent edical de nutri%ie 'i dietetic 4sistent
edical de ocrotire
4sistent de balneo$i+ioXinetoterapie 'i recuperare
4sistent edical de urgen%e edicoAc!irurgicale
4sistent de pro$ila0ie stoatologic
4sistent igienist pentru cabinet stoatologic 4sistent
pentru stoatologie asisten% dentar.
4*;^4 *r. 2
4. 8itluri o$iciale de cali$icare &n pro$esia de oa'
<. 8itluri o$iciale de cali$icare de oa'" ob%inute &n Bo#nia
(oa'J
aG atestat de ec!ivalare &n specialitatea asistent edical obstetricAginecologie"
eliberat de (inisterul nv%#ntului 'i ]tiin%ei 'i (inisterul 6nt%iiH
bG diplo de absolvire 'coal sanitar postliceal &n specialitateaJ asistent edical
obstetricAginecologie" eliberat de (inisterul 6nt%ii" (inisterul nv%#ntului 'i
]tiin%eiH
cG certi$icat de absolvire 'coal postliceal sanitar &n specialitateaJ asistent edical
obstetricAginecologie" eliberat de (inisterul ;duca%iei *a%ionaleN(inisterul ;duca%iei
'i ,ercetriiH
dG una dintre diploele prev+ute &n ane0a nr. 1 lit. 4" care atest $orarea &n alt
doeniu de activitate al asistentului edical" 'i certi$icat de con$irare ca asistent
edical" de obstetricAginecologie" eliberat de (inisterul 6nt%ii.
(oa' cu studii superioare de lung duratJ
A diplo de licen%
<<. =iploe" certi$icate" titluri sau alte dove+i de cali$icare de oa'" eliberate sau"
dup ca+" recunoscute de un stat ebru al >niunii ;uropene" de un stat ebru
apar%in#nd 6pa%iului ;conoic ;uropean sau de ,on$edera%ia ;lve%ian cet%enilor
acestora sau" respectiv" atestatul de ec!ivalare eis de (inisterul ;duca%iei" ,ercetrii
'i 8ineretului" &n ca+ul dove+ilor de cali$icare de oa' &ntrAun stat ter% 'i care nu au
$ost recunoscute de unul dintre statele ebre en%ionate.
5. 8itlul pro$esionalJ oa'" asistent edical obstetricAginecologie.
Le!e nr. MR din AB?FB?AFF;
Publicat in 3onitorul 0ficial) Partea I nr. LB din AN?FB?AFF;
*R1P/URIL1 P%CI1N/ULUI
,49<87/>/ <
=ispo+i%ii generale
4rt. 1. A n sensul pre+entei legiJ
aG prin pacient se &n%elege persoana sntoas sau bolnav care utili+ea+ serviciile de
sntateH
bG prin discriinare se &n%elege distinc%ia care se $ace &ntre persoane a$late &n situa%ii
siilare pe ba+a rasei" se0ului" v#rstei" apartenen%ei etnice" originii na%ionale sau
sociale" religiei" op%iunilor politice sau antipatiei personaleH
cG prin &ngrijiri de sntate se &n%elege serviciile edicale" serviciile counitare 'i
serviciile cone0e actului edicalH
dG prin interven%ie edical se &n%elege orice e0ainare" trataent sau alt act edical
&n scop de diagnostic preventiv" terapeutic ori de reabilitareH
eG prin &ngrijiri terinale se &n%elege &ngrijirile acordate unui pacient cu ijloacele de
trataent disponibile" atunci c#nd nu ai este posibil &bunt%irea progno+ei $atale a
strii de boal" precu 'i &ngrijirile acordate &n apropierea decesului.
4rt. 2. A 9acien%ii au dreptul la &ngrijiri edicale de cea ai &nalt calitate de care
societatea dispune" &n con$oritate cu resursele uane" $inanciare 'i ateriale.
4rt. 3. A 9acientul are dreptul de a $i respectat ca persoan uan" $r nici o
discriinare.
,49<87/>/ <<
=reptul pacientului la in$ora%ia edical
4rt. 4. A 9acientul are dreptul de a $i in$orat cu privire la serviciile edicale
disponibile" precu 'i la odul de a le utili+a.
4rt. 5. A F1G 9acientul are dreptul de a $i in$orat asupra identit%ii 'i statutului
pro$esional al $urni+orilor de servicii de sntate.
F2G 9acientul internat are dreptul de a $i in$orat asupra regulilor 'i obiceiurilor pe
care trebuie s le respecte pe durata spitali+rii.
4rt. 6. A 9acientul are dreptul de a $i in$orat asupra strii sale de sntate" a
interven%iilor edicale propuse" a riscurilor poten%iale ale $iecrei proceduri" a
alternativelor e0istente la procedurile propuse" inclusiv asupra nee$ecturii
trataentului 'i nerespectrii recoandrilor edicale" precu 'i cu privire la date
despre diagnostic 'i prognostic.
4rt. 7. A 9acientul are dreptul de a decide dac ai dore'te s $ie in$orat &n ca+ul &n
care in$ora%iile pre+entate de ctre edic iAar cau+a su$erin%.
4rt. 8. A <n$ora%iile se aduc la cuno'tin% pacientului &ntrAun libaj respectuos" clar"
cu iniali+area terinologiei de specialitateH &n ca+ul &n care pacientul nu cunoa'te
liba ro#n" in$ora%iile i se aduc la cuno'tin% &n liba atern ori &n liba pe care
o cunoa'te sau" dup ca+" se va cuta o alt $or de counicare.
4rt. 9. A 9acientul are dreptul de a cere &n od e0pres s nu $ie in$orat 'i de a alege
o alt persoan care s $ie in$orat &n locul su.
4rt. 10. A Budele 'i prietenii pacientului pot $i in$ora%i despre evolu%ia
investiga%iilor" diagnostic 'i trataent" cu acordul pacientului.
4rt. 11. A 9acientul are dreptul de a cere 'i de a ob%ine o alt opinie edical.
4rt. 12. A 9acientul are dreptul s solicite 'i s prieasc" la e0ternare" un re+uat
scris al investiga%iilor" diagnosticului" trataentului 'i &ngrijirilor acordate pe perioada
spitali+rii.
,49<87/>/ <<<
,onsi%#ntul pacientului privind interven%ia edical
4rt. 13. A 9acientul are dreptul s re$u+e sau s opreasc o interven%ie edical
asu#nduA'i" &n scris" rspunderea pentru deci+ia saH consecin%ele re$u+ului sau ale
opririi actelor edicale trebuie e0plicate pacientului.
4rt. 14. A ,#nd pacientul nu &'i poate e0pria voin%a" dar este necesar o interven%ie
edical de urgen%" personalul edical are dreptul s deduc acordul pacientului
dintrAo e0priare anterioar a voin%ei acestuia.
4rt. 15. A n ca+ul &n care pacientul necesit o interven%ie edical de urgen%"
consi%#ntul repre+entantului legal nu ai este necesar.
4rt. 16. A n ca+ul &n care se cere consi%#ntul repre+entantului legal" pacientul
trebuie s $ie iplicat &n procesul de luare a deci+iei at#t c#t perite capacitatea lui de
&n%elegere.
4rt. 17. A F1G n ca+ul &n care $urni+orii de servicii edicale consider c interven%ia
este &n interesul pacientului" iar repre+entantul legal re$u+ s &'i dea consi%#ntul"
deci+ia este declinat unei coisii de arbitraj de specialitate.
F2G ,oisia de arbitraj este constituit din 3 edici pentru pacien%ii interna%i &n
spitale 'i din 2 edici pentru pacien%ii din abulator.
4rt. 18. A ,onsi%#ntul pacientului este obligatoriu pentru recoltarea" pstrarea"
$olosirea tuturor produselor biologice prelevate din corpul su" &n vederea stabilirii
diagnosticului sau a trataentului cu care acesta este de acord.
4rt. 19. A ,onsi%#ntul pacientului este obligatoriu &n ca+ul participrii sale &n
&nv%#ntul edical clinic 'i la cercetarea 'tiin%i$ic. *u pot $i $olosite pentru
cercetare 'tiin%i$ic persoanele care nu sunt capabile s &'i e0prie voin%a" cu e0cep%ia
ob%inerii consi%#ntului de la repre+entantul legal 'i dac cercetarea este $cut 'i &n
interesul pacientului.
4rt. 20. A 9acientul nu poate $i $otogra$iat sau $ilat &ntrAo unitate edical $r
consi%#ntul su" cu e0cep%ia ca+urilor &n care iaginile sunt necesare
diagnosticului sau trataentului 'i evitrii suspectrii unei culpe edicale.
,49<87/>/ <-
=reptul la con$iden%ialitatea in$ora%iilor 'i
via%a privat a pacientului
4rt. 21. A 8oate in$ora%iile privind starea pacientului" re+ultatele investiga%iilor"
diagnosticul" prognosticul" trataentul" datele personale sunt con$iden%iale c!iar 'i dup
decesul acestuia.
4rt. 22. A <n$ora%iile cu caracter con$iden%ial pot $i $urni+ate nuai &n ca+ul &n care
pacientul &'i d consi%#ntul e0plicit sau dac legea o cere &n od e0pres.
4rt. 23. A n ca+ul &n care in$ora%iile sunt necesare altor $urni+ori de servicii
edicale acredita%i" iplica%i &n trataentul pacientului" acordarea consi%#ntului nu
ai este obligatorie.
4rt. 24. A 9acientul are acces la datele edicale personale.
4rt. 25. A F1G 7rice aestec &n via%a privat" $ailial a pacientului este inter+is" cu
e0cep%ia ca+urilor &n care aceast ii0tiune in$luen%ea+ po+itiv diagnosticul"
trataentul ori &ngrijirile acordate 'i nuai cu consi%#ntul pacientului.
F2G 6unt considerate e0cep%ii ca+urile &n care pacientul repre+int pericol pentru sine
sau pentru sntatea public.
,49<87/>/ -
=repturile pacientului &n doeniul reproducerii
4rt. 26. A =reptul $eeii la via% prevalea+ &n ca+ul &n care sarcina repre+int un
$actor de risc ajor 'i iediat pentru via%a aei.
4rt. 27. A 9acientul are dreptul la in$ora%ii" educa%ie 'i servicii necesare de+voltrii
unei vie%i se0uale norale 'i snt%ii reproducerii" $r nici o discriinare.
4rt. 28. A F1G =reptul $eeii de a !otr& dac s aib sau nu copii este garantat" cu
e0cep%ia ca+ului prev+ut la art. 26.
F2G 9acientul" prin serviciile de sntate" are dreptul s aleag cele ai sigure etode
privind sntatea reproducerii.
F3G 7rice pacient are dreptul la etode de plani$icare $ailial e$iciente 'i lipsite de
riscuri.
,49<87/>/ -<
=repturile pacientului la trataent 'i &ngrijiri edicale
4rt. 29. A F1G n ca+ul &n care $urni+orii sunt obliga%i s recurg la selectarea
pacien%ilor pentru anuite tipuri de trataent care sunt disponibile &n nur liitat"
selectarea se $ace nuai pe ba+a criteriilor edicale.
F2G ,riteriile edicale privind selectarea pacien%ilor pentru anuite tipuri de
trataent se elaborea+ de ctre (inisterul 6nt%ii 'i )ailiei &n teren de 30 de +ile
de la data intrrii &n vigoare a pre+entei legi 'i se aduc la cuno'tin%a publicului.
4rt. 30. A F1G <nterven%iile edicale asupra pacientului se pot e$ectua nuai dac
e0ist condi%iile de dotare necesare 'i personal acreditat.
F2G 6e e0ceptea+ de la prevederile alin. F1G ca+urile de urgen% aprute &n situa%ii
e0tree.
4rt. 31. A 9acientul are dreptul la &ngrijiri terinale pentru a putea uri &n denitate.
4rt. 32. A 9acientul poate bene$icia de sprijinul $ailiei" al prietenilor" de suport
spiritual" aterial 'i de s$aturi pe tot parcursul &ngrijirilor edicale. /a solicitarea
pacientului" &n sura posibilit%ilor" ediul de &ngrijire 'i trataent va $i creat c#t ai
aproape de cel $ailial.
4rt. 33. A 9acientul internat are dreptul 'i la servicii edicale acordate de ctre un
edic acreditat din a$ara spitalului.
4rt. 34. A F1G 9ersonalul edical sau needical din unit%ile sanitare nu are dreptul s
supun pacientul nici unei $ore de presiune pentru aAl deterina pe acesta s &l
recopense+e alt$el dec#t prevd regleentrile de plat legale din cadrul unit%ii
respective.
F2G 9acientul poate o$eri angaja%ilor sau unit%ii unde a $ost &ngrijit pl%i suplientare
sau dona%ii" cu respectarea legii.
4rt. 35. A F1G 9acientul are dreptul la &ngrijiri edicale continue p#n la aeliorarea
strii sale de sntate sau p#n la vindecare.
F2G ,ontinuitatea &ngrijirilor se asigur prin colaborarea 'i parteneriatul dintre
di$eritele unit%i edicale publice 'i nepublice" spitalice'ti 'i abulatorii" de
specialitate sau de edicin general" o$erite de edici" cadre edii sau de alt personal
cali$icat. =up e0ternare pacien%ii au dreptul la serviciile counitare disponibile.
4rt. 36. A 9acientul are dreptul s bene$icie+e de asisten% edical de urgen%" de
asisten% stoatologic de urgen% 'i de servicii $araceutice" &n progra continuu.
,49<87/>/ -<<
6anc%iuni
4rt. 37. A *erespectarea de ctre personalul edicoAsanitar a con$iden%ialit%ii datelor
despre pacient 'i a con$iden%ialit%ii actului edical" precu 'i a celorlalte drepturi ale
pacientului prev+ute &n pre+enta lege atrage" dup ca+" rspunderea disciplinar"
contraven%ional sau penal" con$or prevederilor legale.
,49<87/>/ -<<<
=ispo+i%ii tran+itorii 'i $inale
4rt. 38. A F1G 4utorit%ile sanitare dau publicit%ii" anual" rapoarte asupra respectrii
drepturilor pacientului" &n care se copar situa%iile din di$erite regiuni ale %rii"
precu 'i situa%ia e0istent cu una opti.
F2G )urni+orii de servicii edicale sunt obliga%i s a$i'e+e la loc vi+ibil standardele
proprii &n con$oritate cu norele de aplicare a legii.
F3G n teren de 90 de +ile de la data intrrii &n vigoare a pre+entei legi" (inisterul
6nt%ii 'i )ailiei elaborea+ norele de aplicare a acesteia" care se public &n
(onitorul 7$icial al Bo#niei" 9artea <.
4rt. 39. A 9re+enta lege intr &n vigoare la 30 de +ile de la data publicrii &n (onitorul
7$icial al Bo#niei" 9artea <.
4rt. 40. A /a data intrrii &n vigoare a pre+entei legi se abrog art. 78" 108 'i 124 din
/egea nr.3N1978 privind asigurarea snt%ii popula%iei" publicat &n 5uletinul 7$icial"
9artea <" nr. 54 din 10 iulie 1978" precu 'i orice alte dispo+i%ii contrare.
Norm
din K aprilie 122E
de aplicare a Le!ii drepturilor pacientului nr. 46N2003
%rt. B. 7 >nit%ile sanitare de orice $el" denuite &n continuare unit%i" care acord
&ngrijiri de sntate sau &ngrijiri terinale 'i &n care sunt e$ectuate interven%ii
edicale" au obliga%ia de a $urni+a pacien%ilor in$ora%ii re$eritoare laJ
aG serviciile edicale disponibile 'i odul de acces la acesteaH
bG identitatea 'i statutul pro$esional al $urni+orilor de servicii de sntateH
cG regulile 'i obiceiurile pe care trebuie s le respecte pe durata internrii &n unit%i cu
paturiH
dG starea propriei snt%iH
eG interven%iile edicale propuseH
$G riscurile poten%iale ale $iecrei proceduri care urea+ a $i aplicatH
gG alternativele e0istente la procedurile propuseH
!G date disponibile re+ultate din cercetri 'tiin%i$ice 'i activit%i de inovare
te!nologicH
iG consecin%ele nee$ecturii trataentului 'i ale nerespectrii recoandrilor edicaleH
jG diagnosticul stabilit 'i prognosticul a$ec%iunilor diagnosticate.
%rt. A. 7 (B) >nit%ile trebuie s asigure accesul egal al pacien%ilor la &ngrijiri
edicale" $r discriinare pe ba+ de ras" se0" v#rst" apartenen% etnic" origine
na%ional" religie" op%iune politic sau antipatie personal.
(A) )iecare unitate trebuie s cuprind &n regulaentul propriu de organi+are 'i
$unc%ionare prevederi re$eritoare la obliga%ia personalului angajat privind dreptul
pacien%ilor la respect ca persoane uane.
%rt. ;. 7 >nit%ile trebuie s utili+e+e toate ijloacele 'i resursele disponibile pentru
asigurarea unui &nalt nivel calitativ al &ngrijirilor edicale.
%rt. M. 7 n situa%ia &n care interven%iile edicale sunt re$u+ate de ctre pacien%i care
&'i asu &n scris rspunderea pentru deci+ia lor" acestora trebuie s li se e0plice
consecin%ele re$u+ului sau opririi actelor edicale.
%rt. L. 7 n situa%ia &n care este necesar e$ectuarea unei interven%ii edicale unui
pacient care nu &'i poate e0pria voin%a" personalul edical poate deduce acordul
acestuia dintrAo e0priare anterioar a voin%ei" dac aceasta este cunoscut.
%rt. R. 7 (B) n situa%ia &n care" pentru e$ectuarea unei interven%ii edicale" se solicit
consi%#ntul repre+entantului legal al pacientului" acesta trebuie s $ie iplicat &n
adoptarea deci+iei" &n liitele capacit%ii sale de &n%elegere.
(A) n situa%ia &n care $urni+orii de servicii edicale consider c interven%ia este &n
interesul pacientului" iar repre+entantul legal re$u+ s &'i dea consi%#ntul"
unit%ile au obliga%ia e$ecturii &n cel ai scurt tip posibil a deersurilor pentru
constituirea coisiei de arbitraj de specialitate" &n con$oritate cu dispo+i%iile legale
&n vigoare.
%rt. E. 7 (B) )otogra$ierea sau $ilarea pacien%ilor &n unit%i" &n ca+urile &n care
iaginile sunt necesare pentru stabilirea diagnosticului 'i a trataentului sau pentru
evitarea suspectrii unei culpe edicale" se e$ectuea+ $r consi%#ntul acestora.
(A) n toate situa%iile care nu sunt prev+ute la alin. F1G unit%ile sunt obligate s
asigure ob%inerea consi%#ntului pacientului.
%rt. Q. 7 9articiparea la activit%i de cercetare 'tiin%i$ic edical a persoanelor care
nu sunt capabile sA'i e0prie voin%a poate $i reali+at nuai dup ob%inerea
consi%#ntului repre+entan%ilor legali 'i nuai &n situa%ia &n care cercetarea
respectiv este e$ectuat 'i &n interesul pacien%ilor.
%rt. N. 7 >nit%ile trebuie s asigure accesul ne&ngrdit al pacien%ilor la datele
edicale personale.
%rt. BF. 7 (B) n situa%iile &n care se solicit in$ora%ii cu caracter con$iden%ial"
unit%ile au obliga%ia s asigure respectarea cadrului legal privind $urni+area acestora.
(A) n situa%iile &n care datele re$eritoare la via%a privat" $ailial a pacientului
in$luen%ea+ po+itiv stabilirea diagnosticului" trataentul sau &ngrijirile acordate"
unit%ile le pot utili+a" dar nuai cu consi%#ntul acestora" $iind considerate
e0cep%ii ca+urile &n care pacien%ii repre+int pericole pentru ei &n'i'i sau pentru
sntatea public.
%rt. BB. 7 n situa%iile &n care sarcina repre+int un $actor de risc ajor 'i iediat
pentru sntatea $eeii gravide" se acord prioritate salvrii vie%ii aei.
%rt. BA. 7 n asigurarea serviciilor din doeniul snt%ii reproducerii" unit%ile
trebuie s asigure condi%iile necesare alegerii de ctre pacien%i a celor ai sigure
etode din punct de vedere al e$icien%ei 'i lipsei de riscuri.
%rt. B;. 7 (B) >nit%ile au obliga%ia de a asigura e$ectuarea de interven%ii edicale
asupra pacientului nuai dac dispun de dotrile necesare 'i de personal acreditat.
(A) <nterven%iile edicale asupra pacientului pot $i e$ectuate &n absen%a condi%iilor
prev+ute la alin. F1G nuai &n ca+uri de urgen% aprute &n situa%ii e0tree.
%rt. BM. 7 >nit%ile pot asigura" la cererea pacientului sau a $ailiei acestuia" cadrul
adecvat &n care acesta poate bene$icia de sprijinul $ailiei 'i al prietenilor" de suport
spiritual 'i aterial pe tot parcursul &ngrijirilor edicale.
%rt. BL. 7 (B) /a cererea pacien%ilor interna%i" unit%ile cu paturi trebuie s asigure
condi%iile necesare pentru ob%inerea de ctre ace'tia a altor opinii edicale" precu 'i
pentru acordarea de servicii edicale de ctre edici acredita%i din a$ara unit%ii.
(A) 9lata serviciilor edicale acordate pacien%ilor interna%i de ctre edicii prev+u%i
la alin. F1G se e$ectuea+ &n con$oritate cu dispo+i%iile legale &n vigoare.
%rt. BR. 7 n scopul asigurrii continuit%ii &ngrijirilor acordate pacien%ilor" precu 'i a
serviciilor counitare necesare dup e0ternare" unit%ile stabilesc parteneriate cu alte
unit%i edicale publice 'i nepublice" spitalice'ti 'i abulatorii" care dispun de
edici" cadre edii sanitare 'i de alt personal cali$icat.
0rdonan( de ur!en( nr. BLF
din 3- octo#brie ,;;,
privind or!ani+area i func(ionarea sistemului de asi!urri sociale de sntate
C%PI/0LUL I
=ispo+i%ii generale
%rt. B. 7 (B) 4sigurrile sociale de sntate repre+int principalul siste de $inan%are a
ocrotirii 'i proovrii snt%ii popula%iei care asigur acordarea unui pac!et de
servicii de ba+.
F2G 4sigurrile sociale de sntate sunt obligatorii 'i $unc%ionea+ ca un siste unitar"
pe ba+a urtoarelor principiiJ
aG alegerea liber a casei de asigurri de sntateH
bG solidaritate 'i subsidiaritate &n colectarea 'i utili+area $ondurilorH
cG alegerea liber de ctre asigura%i a edicului de $ailie" a edicului specialist din
abulatoriu 'i a unit%ii sanitareH
dG participarea obligatorie la plata contribu%iei de asigurri sociale de sntate pentru
$orarea $ondului na%ional unic de asigurri sociale de sntateH
eG participarea persoanelor asigurate" a statului 'i a angajatorilor la anageentul
$ondului na%ional unic de asigurri sociale de sntateH
$G acordarea unui pac!et de servicii edicale de ba+" &n od ec!itabil 'i
nediscriinatoriu" oricrui asiguratH
gG transparen%a activit%ii sisteului de asigurri sociale de sntate.
F3G 9ot $unc%iona 'i alte $ore de asigurare a snt%ii &n di$erite situa%ii speciale.
4ceste asigurri nu sunt obligatorii.
%rt. A. 7 (B) )ondul na%ional unic de asigurri sociale de sntate" denuit &n
continuare $ondul" este un $ond special care se constituie 'i se utili+ea+ potrivit
pre+entei ordonan%e de urgen%.
F2G ,onstituirea $ondului se $ace din contribu%ia de asigurri sociale de sntate"
denuit &n continuare contribu%ie" suportat de asigura%i" de persoanele $i+ice 'i
juridice care angajea+ personal salariat" din subven%ii de la bugetul de stat" precu 'i
din alte surse A dona%ii" sponsori+ri" dob#n+i" potrivit legii.
F3G 4dinistrarea $ondului se $ace" &n condi%iile legii" de ctre ,asa *a%ional de
4sigurri de 6ntate" denuit &n continuare ,*46" 'i" respectiv" prin casele de
asigurri sociale de sntate jude%ene 'i a unicipiului 5ucure'ti" inclusiv prin ,asa
4sigurrilor de 6ntate a (inisterului /ucrrilor 9ublice" 8ransporturilor 'i
/ocuin%ei 'i ,asa 4sigurrilor de 6ntate a 4prrii" 7rdinii 9ublice" 6iguran%ei
*a%ionale 'i 4utorit%ii [udectore'ti" denuite &n continuare case de asigurri.
F4G ,*46 poate propune (inisterului 6nt%ii 'i )ailiei proiecte de acte norative
care au inciden% asupra constituirii 'i utili+rii $ondului.
%rt. ;. 7 (B) n sensul pre+entei ordonan%e de urgen%" urtorii tereni se de$inesc
ast$elJ
aG serviciile edicale sunt acele servicii 'i produse $urni+ate de ctre persoane $i+ice
'i juridice" &n condi%iile pre+entei ordonan%e de urgen%H
bG $urni+orii sunt persoane $i+ice sau juridice autori+ate o$icial 'i recunoscute de ctre
(inisterul 6nt%ii 'i )ailiei pentru a $urni+a servicii sau produse edicaleH
cG pac!etul de servicii de ba+ cuprinde serviciile edicale" serviciile de &ngrijire a
snt%ii" edicaentele" aterialele sanitare" dispo+itivele edicale 'i alte servicii 'i
produse la care au dreptul asigura%ii 'i se suport din $ond" &n condi%iile contractuluiA
cadruH
dG autori+area repre+int un control al cali$icrii 'i al respectrii legisla%iei e0istente &n
doeniu" e$ectuat pentru toate tipurile de $urni+ori" necesar pentru a ob%ine
perisiunea de a $urni+a servicii edicale &n Bo#niaH
eG acreditarea este un proces de evaluare e0tern a calit%ii serviciilor de sntate" care
con$er dreptul de a putea intra &n rela%ie contractual cu casele de asigurri de
sntate" $iind o condi%ie obligatorie pentru &nc!eierea contractuluiH
$G contractarea este procedura care regleentea+ condi%iile $urni+rii serviciilor de
ctre $urni+ori pentru cei asigura%i de casele de asigurriH
gG pre% de re$erin% este pre%ul utili+at &n sisteul de asigurri sociale de sntate
pentru plata edicaentelor" aterialelor sanitare 'i a dispo+itivelor edicale"
potrivit politicii de pre%uri a (inisterului 6nt%ii 'i )ailieiH
!G dispo+itivele edicale cuprind aterialele sanitare pentru corectarea v+ului"
au+ului" pentru prote+area ebrelor" respectiv prote+e" orte+e" dispo+itive de ers 'i
alte ateriale speci$ice" necesare &n scopul recuperrii unor de$icien%e organice sau
$i+iologice.
(A) =e$ini%iile care pot e0ista &n alte legi 'i care sunt di$erite de cele prev+ute la alin.
F1G nu se aplic &n ca+ul pre+entei ordonan%e de urgen%.
C%PI/0LUL II
4sigura%ii
S1C5IUN1% B
9ersoanele asigurate
%rt. M. 7 (B) 6unt asigura%i" potrivit pre+entei ordonan%e de urgen%" to%i cet%enii
ro#ni cu doiciliul &n %ar" precu 'i cet%enii strini 'i apatri+ii care au doiciliul
sau re'edin%a &n Bo#nia. n aceast calitate au obliga%ia pl%ii contribu%iei de
asigurare potrivit prevederilor pre+entei ordonan%e de urgen%.
F2G ,alitatea de asigurat 'i drepturile de asigurare &ncetea+ o dat cu pierderea
dreptului de doiciliu sau de re'edin% &n Bo#nia.
F3G =ocuentele justi$icative privind dob#ndirea calit%ii de asigurat se stabilesc prin
ordin al inistrului snt%ii 'i $ailiei" la propunerea ,*46.
%rt. L. 7 (B) ,alitatea de asigurat se dovede'te cu un docuent justi$icativ A
adeverin% sau carnet de asigurat A eliberat prin grija casei la care este &nscris
asiguratul. n teren de un an de la aprobarea pre+entei ordonan%e de urgen% va $i
introdus cardul electronic de asigurat" care se suport din $ond.
F2G (etodologia 'i odalit%ile de gestionare 'i de distribuire ale cardului de asigurat
se stabilesc de ctre ,*46.
F3G =atele inie care vor $i &nregistrate 'i accesate pe cardul de asigurat suntJ
aG datele de identitate 'i codul nueric personalH
bG dovada ac!itrii contribu%iei pentru asigurrile sociale de sntateH
cG &nregistrarea nurului de solicitri de servicii edicale" prin codul $urni+oruluiH
dG diagnostice edicale cu risc vitalH
eG consi%#ntul re$eritor la donarea de %esuturi 'i organeH
$G grupa sanguin 'i B!.
%rt. R. 7 (B) >rtoarele categorii de persoane bene$icia+ de asigurare" $r plata
contribu%ieiJ
aG to%i copiii p#n la v#rsta de 18 ani" tinerii de la 18 ani p#n la v#rsta de 26 de ani"
dac sunt elevi" ucenici sau studen%i 'i dac nu reali+ea+ venituri din uncH
bG so%ul" so%ia 'i prin%ii $r venituri proprii" a$la%i &n &ntre%inerea unei persoane
asigurateH
cG persoanele ale cror drepturi sunt stabilite prin =ecretulAlege nr.118N1990 privind
acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din otive politice de dictatura
instaurat cu &ncepere de la 6 artie 1945" precu 'i celor deportate &n strintate ori
constituite &n pri+onieri" republicat" cu odi$icrile 'i copletrile ulterioare" prin
7rdonan%a @uvernului nr.105N1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor
persecutate de ctre regiurile instaurate &n Bo#nia cu &ncepere de la 6 septebrie
1940 p#n la 6 artie 1945 din otive etnice" aprobat prin /egea nr.189N2000" cu
odi$icrile 'i copletrile ulterioare" prin /egea nr.44N1994 privind veteranii de
r+boi" precu 'i unele drepturi ale invali+ilor 'i vduvelor de r+boi" republicat"
precu 'i persoanele prev+ute la art. 2 din /egea nr.42N1990 pentru cinstirea eroilorA
artiri 'i acordarea unor drepturi ura'ilor acestora" rni%ilor" precu 'i lupttorilor
pentru victoria Bevolu%iei din decebrie 1989" republicat" cu odi$icrile 'i
copletrile ulterioare" dac nu reali+ea+ alte venituri dec#t cele provenite din
drepturile bne'ti acordate de aceste legi" precu 'i cele provenite din pensiiH
dG persoanele cu !andicap care nu reali+ea+ venituri din unc" pensie sau alte surse
'i se a$l &n &ngrijirea $ailieiH
eG pensionarii de asigurri sociale" pensionarii ilitari" pensionarii <.7.-.B. 'i alte
categorii de pensionariH
$G bolnavii cu a$ec%iuni incluse &n prograele na%ionale de sntate stabilite de
(inisterul 6nt%ii 'i )ailiei" p#n la vindecarea respectivei a$ec%iuni" dac nu
reali+ea+ venituri din unc" pensie sau din alte resurseH
gG $eeile &nsrcinate sau lu+ele" dac nu au nici un venit sau au venituri sub salariul
de ba+ ini brut pe %arH
!G persoanele care $ac parte dintrAo $ailie care are dreptul la ajutor social" potrivit
/egii nr.416N2001 privind venitul ini garantat" cu odi$icrile 'i copletrile
ulterioareH
iG persoanele care se a$l &n e0ecutarea surilor prev+ute &n art.105" 113 'i 114 din
,odul penalH persoanele care se a$l &n perioada de a#nare sau &ntrerupere a
e0ecutrii pedepsei privative de libertate" dac nu au venituri.
(A) 6unt asigurate persoanele a$late &n una dintre urtoarele situa%ii" pe durata
acesteia" cu plata contribu%iei din alte surse" &n condi%iile pre+entei ordonan%e de
urgen%J
aG satis$ac serviciul ilitar &n terenH
bG se a$l &n concediu edical" &n concediu edical pentru sarcin 'i lu+ie sau &n
concediu edical pentru &ngrijirea copilului bolnav &n v#rst de p#n la 7 aniH
cG e0ecut o pedeaps privativ de libertate sau se a$l &n arest preventivH
dG persoanele care bene$icia+ de indeni+a%ie de 'oaj sau" dup ca+" de aloca%ie de
sprijin.
%rt. E. 7 (B) ,et%enii statelor ebre ale >niunii ;uropene" precu 'i cet%enii
statelor cu care Bo#nia a &nc!eiat acorduri" &n%elegeri" conven%ii sau protocoale
interna%ionale de cooperare &n doeniul snt%ii 'i 'tiin%elor edicale bene$icia+ de
acoperirea serviciilor edicale acordate pe teritoriul Bo#niei" &n condi%iile prev+ute
de acordurile" &n%elegerile" conven%iile sau protocoalele &nc!eiate &ntre Bo#nia 'i %ara
respectiv.
(A) 4sigurarea social de sntate este $acultativ pentru urtoarele categorii de
persoane care nu se &ncadrea+ &n prevederile alin. F1GJ
aG ebrii isiunilor diploatice acreditate &n Bo#niaH
bG cet%enii strini 'i apatri+ii care se a$l teporar &n %arH
cG cet%enii ro#ni cu doiciliul &n strintate care se a$l teporar &n %ar.
%rt. Q. 7 (B) 7bliga%ia virrii contribu%iei pentru asigurrile sociale de sntate revine
persoanei juridice sau $i+ice care angajea+ persoane cu contract individual de unc
sau conven%ie civil" precu 'i persoanelor $i+ice" dup ca+.
F2G 9ersoanele juridice sau $i+ice la care &'i des$'oar activitatea asigura%ii sunt
obligate s depun lunar la casele de asigurri declara%ii privind obliga%iile ce le revin
$a% de $ond.
F3G 9revederile alin. F1G 'i F2G se aplic 'i persoanelor care e0ercit pro$esii liberale sau
celor care sunt autori+ate" potrivit legii" s des$'oare activit%i independente. %rt. N. 7
n ca+ul neac!itrii &n teren a contribu%iilor datorate $ondului" ,*46" direct sau prin
casele de asigurri" procedea+ la aplicarea surilor de e0ecutare silit
pentru &ncasarea suelor datorate 'i a ajorrilor de &nt#r+iere" potrivit procedurilor
instituite de legisla%ia privind e0ecutarea crean%elor bugetare.
S1C5IUN1% a A7a
=repturile 'i obliga%iile asigura%ilor
%rt. BF. 7 (B) 4sigura%ii au dreptul la un pac!et de servicii de ba+ care cuprinde
servicii edicale" servicii de &ngrijire a snt%ii" edicaente" ateriale sanitare 'i
dispo+itive edicale.
F2G =repturile prev+ute la alin. F1G se stabilesc pe ba+a contractuluiAcadru care se
elaborea+ de ,*46 pe ba+a consultrii ,olegiului (edicilor din Bo#nia" denuit
&n continuare ,(B" ,olegiului )araci'tilor din Bo#nia" denuit &n continuare
,)B" 'i 7rdinului 4sisten%ilor (edicali din Bo#nia" denuit &n continuare 74(B"
p#n la data de 31 octobrie a anului &n curs pentru anul urtor. 9roiectul se
avi+ea+ de (inisterul 6nt%ii 'i )ailiei" cu consultarea obligatorie a inisterelor
'i institu%iilor centrale cu re%ea sanitar proprie" 'i se aprob prin !otr#re a
@uvernului. n ca+ul ne$inali+rii elaborrii contractuluiAcadru &n terenul prev+ut"
(inisterul 6nt%ii 'i )ailiei elaborea+ 'i supune spre aprobare @uvernului
proiectul contractuluiAcadru p#n la data de 30 noiebrie.
F3G ,ontractulAcadru regleentea+" &n principal" condi%iile acordrii asisten%ei
edicale cu privire laJ
aG pac!etul de servicii de ba+ la care au dreptul persoanele asigurateH
bG lista serviciilor edicale" a serviciilor de &ngrijiri" inclusiv la doiciliu" a
edicaentelor" dispo+itivelor edicale 'i a altor servicii pentru asigura%i a$erente
pac!etului de servicii de ba+ prev+ut la lit. aGH
cG criteriile 'i standardele calit%ii pac!etului de serviciiH
dG alocarea resurselor 'i controlul costurilor sisteului de asigurri sociale de sntate
&n vederea reali+rii ec!ilibrului $inanciar al $onduluiH
eG tari$ele utili+ate &n contractarea pac!etului de servicii de ba+" odul de decontare
'i actele necesare &n acest scopH
$G internarea 'i e0ternarea bolnavilorH
gG criteriile de internare &n spitalH
!G asigurarea trataentului spitalicesc" suri de &ngrijire la doiciliu sau de
recuperareH
iG condi%iile generale de acordare a trataentului abulatoriuH
jG prescrierea 'i eliberarea edicaentelor" a aterialelor sanitare" a procedurilor
terapeutice" a prote+elor 'i a orte+elor" a dispo+itivelor de ers 'i de autoservireH
XG odul de in$orare a asigura%ilorH
lG coplata pentru unele servicii edicale.
F4G 9rin contractulAcadru se stabilesc condi%iile organi+rii licita%iilor &n vederea
contractrii unor servicii din pac!etul de servicii de ba+.
F5G 9revederile alin. F3G lit. eG se reali+ea+ prin consultarea repre+entan%ilor legali ai
$urni+orilor de servicii edicale.
F6G ,*46 va elabora nore etodologice de aplicare a contractuluiAcadru" cu
consultarea ,(B" ,)B 'i 74(B" p#n la 15 decebrie a anului &n curs pentru anul
urtor" care se aprob prin ordin al inistrului snt%ii 'i $ailiei 'i al pre'edintelui
,*46.
F7G n ca+ul ne$inali+rii norelor etodologice" (inisterul 6nt%ii 'i )ailiei le va
elabora 'i le va aproba prin ordin &n teren de 5 +ile de la data e0pirrii terenului
prev+ut la alin. F6G.
F8G ,asa 4sigurrilor de 6ntate a 4prrii" 7rdinii 9ublice" 6iguran%ei *a%ionale 'i
4utorit%ii [udectore'ti 'i ,asa 4sigurrilor de 6ntate a (inisterului /ucrrilor
9ublice" 8ransporturilor 'i /ocuin%ei vor elabora" cu avi+ul ,*46" nore proprii de
aplicare a contractuluiAcadru" adaptate la speci$icul organi+rii asisten%ei edicale"
care se aprob prin ordin coun al inistrului snt%ii 'i $ailiei 'i al ini'trilor 'i
conductorilor institu%iilor centrale cu re%ele sanitare proprii.
%rt. BB. 7 (B) 4sigura%ii bene$icia+ de pac!etul de servicii de ba+ &n ca+ de boal sau
de accident" din pria +i de &bolnvire sau de la data accidentului 'i p#n la
vindecare" &n condi%iile stabilite de pre+enta ordonan% de urgen%.
(A) 4sigura%ii au urtoarele drepturiJ
aG s aleag edicul de $ailie" edicul specialist din abulatoriu" unitatea
spitaliceasc ce le va acorda servicii edicale" precu 'i casa de sntate la care se
asigurH
bG s $ie &nscri'i pe lista unui edic de $ailie pe care &l solicit" dac &ndeplinesc
toate condi%iile pre+entei ordonan%e de urgen%" suport#nd c!eltuielile de transport
dac op%iunea este pentru un edic din alt localitateH
cG s &'i sc!ibe edicul de $ailie ales nuai dup e0pirarea a cel pu%in 3 luni de la
data &nscrierii pe listele acestuiaH
dG s bene$icie+e de servicii edicale" edicaente" ateriale sanitare 'i dispo+itive
edicale &n od nediscriinatoriu" &n condi%iile legiiH
eG s li se e$ectue+e cel pu%in un control pro$ilactic &n $iecare an" &n $unc%ie de se0 'i de
grupa de v#rst creia &i apar%inH
$G s bene$icie+e de servicii de asisten% edical preventiv 'i de proovare a
snt%ii" inclusiv pentru depistarea precoce a bolilorH
gG s bene$icie+e de servicii edicale &n abulatorii 'i spitale acreditateH
!G s bene$icie+e de servicii edicale de urgen%H
iG s bene$icie+e de unele servicii de asisten% stoatologicH
jG s bene$icie+e de trataent $i+ioterapeutic 'i de recuperareH
XG s bene$icie+e de dispo+itive edicale 'i alte ateriale speci$iceH
lG s bene$icie+e de servicii 'i &ngrijiri edicale la doiciliu.
%rt. BA. 7 7bliga%iile asigura%ilor pentru a putea bene$icia de drepturile prev+ute la
art. 11 sunt urtoareleJ
aG s se &nscrie pe lista unui edic de $ailie acreditat potrivit legiiH
bG s anun%e edicul de $ailie ori de c#te ori apar odi$icri &n starea lor de
sntateH
cG s se pre+inte la controalele pro$ilactice 'i periodice stabilite prin contractulAcadruH
dG s anun%e &n teren de 15 +ile edicul de $ailie 'i casa de asigurri asupra
odi$icrilor datelor de identitate sau odi$icrilor re$eritoare la &ncadrarea lor &ntrAo
anuit categorie de asigura%iH
eG s respecte cu stricte%e trataentul 'i indica%iile ediculuiH
$G s aib o conduit civili+at $a% de personalul edicoAsanitarH
gG s ac!ite contribu%ia datorat $ondului 'i sua repre+ent#nd di$eren%a dintre tari$ele
acceptate la plat de sisteul de asigurri sociale de sntate 'i cele practicate pe pia%"
denuit &n continuare coplat" &n condi%iile stabilite prin contractulAcadruH
!G s pre+inte $urni+orilor de servicii edicale docuentele justi$icative ce atest
calitatea de asigurat.
%rt. B;. 7 9ersoanele care nu $ac dovada calit%ii de asigurat bene$icia+ de servicii
edicale nuai &n ca+ul urgen%elor edicoAc!irurgicale 'i al bolilor cu poten%ial
endeoAepideic &n cadrul unui pac!et inial de servicii edicale" stabilit prin
contractulAcadru.
%rt. BM. 7 8ari$ele serviciilor !oteliere pentru persoana care &nso%e'te copilul internat &n
v#rst de p#n la 3 ani" precu 'i pentru &nso%itorul persoanei cu !andicap de gradul <
internate se suport de ctre casele de asigurri nuai dac" potrivit criteriilor stabilite
de coun acord de ctre ,*46 'i de ,(B" edicul consider necesar pre+en%a lor
pentru o perioad deterinat.
%rt. BL. 7 )iecare asigurat are dreptul de a $i in$orat cel pu%in o dat pe an" prin
casele de asigurri" asupra serviciilor de care bene$icia+" a nivelului de contribu%ie 'i
a odalit%ii de plat" precu 'i asupra drepturilor 'i obliga%iilor sale.
C%PI/0LUL III
6ervicii edicale suportate din $ondul na%ional unic
de asigurri sociale de sntate
S1C5IUN1% B
6ervicii edicale pro$ilactice
%rt. BR. 7 (B) n scopul prevenirii &bolnvirilor" al depistrii precoce a bolii 'i al
pstrrii snt%ii" asigura%ii vor $i in$ora%i peranent de ctre casele de asigurri
asupra ijloacelor de pstrare a snt%ii" de reducere 'i de evitare a cau+elor de
&bolnvire 'i asupra pericolelor la care se e0pun &n ca+ul consuului de droguri"
alcool 'i tutun.
F2G 6erviciile edicale pro$ilactice suportate din $ond sunt urtoareleJ
aG onitori+area evolu%iei sarcinii 'i a lu+ei" indi$erent de statutul de asigurat al
$eeiiH
bG urrirea de+voltrii $i+ice 'i psi!ootorii a sugarului 'i a copiluluiH
cG controalele periodice pentru depistarea bolilor ce pot avea consecin%e ajore &n
orbiditate 'i ortalitateH
dG servicii edicale din cadrul prograului na%ional de iuni+riH
eG servicii de plani$icare $ailial" indi$erent de statutul de asigurat al $eeii.
F3G =etalierea serviciilor prev+ute la alin. F2G 'i odalit%ile de acordare se stabilesc
&n contractulAcadru.
%rt. BE. 7 6erviciile edicale stoatologice preventive se suport de ctre casele de
asigurri" ast$elJ
aG triestrial" pentru copiii p#n la v#rsta de 18 ani" individual sau prin $orarea de
grupe de pro$ila0ie" $ie la grdini%" $ie la institu%iile de &nv%#nt preuniversitarH
bG de dou ori pe an" pentru tinerii &n v#rst de la 18 ani p#n la 26 de ani" dac sunt
elevi" ucenici sau studen%i 'i dac nu reali+ea+ venituri din unc.
%rt. BQ. 7 (B) 4sigura%ii &n v#rst de peste 18 ani au dreptul la un control edical &n
$iecare an pentru prevenirea bolilor cu consecin%e ajore &n orbiditate 'i ortalitate"
stabilite prin contractulAcadru.
(A) *ee$ectuarea &n od nejusti$icat de ctre asigura%i a controalelor edicale
periodice preventive poate atrage obliga%ia de a suporta" dup ca+" unele costuri ale
trataentului curativ 'i de recuperare pentru a$ec%iunea nedepistat &n tip. 9rin
contractulAcadru vor $i prev+ute situa%iile &n care aceste costuri se suport de
asigura%i" precu 'i stiulentele pentru asigura%ii care e$ectuea+ controalele
edicale periodice preventive.
S1C5IUN1% a A7a
6ervicii edicale curative
%rt. BN. 7 (B) 4sigura%ii au dreptul la servicii edicale pentru vindecarea bolii" pentru
prevenirea coplica%iilor ei" pentru recuperarea sau cel pu%in pentru aeliorarea
su$erin%ei" dup ca+.
(A) 8rataentul edical se aplic de ctre edici sau asisten%i edicali 'i de alt
personal sanitar acreditat" la indica%ia 'i sub supraveg!erea edicului.
%rt. AF. 7 (B) 6erviciile edicale curative ale cror costuri sunt suportate din $ond
suntJ
aG serviciile edicale de urgen%H
bG serviciile edicale acordate persoanei bolnave p#n la diagnosticarea a$ec%iuniiJ
anane+" e0aen clinic" e0aene paraclinice 'i de laboratorH
cG trataentul edical" c!irurgical 'i unele proceduri de recuperareH
dG prescrierea trataentului necesar vindecrii" inclusiv indica%iile privind regiul de
via% 'i unc" precu 'i igienoAdietetic.
F2G 4sigura%ii bene$icia+ de activit%i de suport const#nd &n acordarea de concediu
edical pentru incapacitate teporar de unc sau &ngrijirea copilului bolnav.
F3G =etalierea serviciilor prev+ute la alin. F1G 'i odalit%ile de acordare se stabilesc
prin contractulAcadru.
%rt. AB. 7 (B) 4sigura%ii au dreptul la asisten% edical priar 'i de specialitate
abulatorie" la indica%ia edicului de $ailie.
F2G 4sigura%ii priesc asisten% edical de specialitate &n spitale acreditate.
F3G 6erviciile spitalice'ti se acord prin spitali+are integral sau par%ial 'i cuprindJ
consulta%ii" investiga%ii" stabilirea diagnosticului" trataent edical 'iNsau trataent
c!irurgical" &ngrijire" recuperare" edicaente 'i ateriale sanitare" dispo+itive
edicale" ca+are 'i as.
F4G 4sisten%a edical de recuperare se acord pentru o perioad 'i dup un rit
stabilite de edicul curant &n unit%i sanitare acreditate.
F5G 6ervicii 'i &ngrijiri edicale la doiciliu se acord de personal acreditat.
%rt. AA. 7 6erviciile edicale stoatologice se acord de ctre edicul din cabinetul
stoatologic 'i din serviciul bucoa0iloA$acial.
%rt. A;. 7 (B) 8rataentele stoatologice se suport din $ond &n condi%iile stabilite
prin contractulAcadru.
(A) n ca+ul copiilor &n v#rst de p#n la 18 ani trataentele stoatologice se suport
din $ond &n condi%iile stabilite &n contractulAcadru.
S1C5IUN1% a ;7a
(edicaente" ateriale sanitare" dispo+itive edicale
'i alte ijloace terapeutice
%rt. AM. 7 4sigura%ii bene$icia+ de edicaente cu sau $r contribu%ie personal" pe
ba+ de prescrip%ie edical. (odalit%ile de prescriere 'i eliberare a edicaentelor
se prevd &n contractulAcadru.
%rt. AL. 7 (B) /ista cu edicaente de care bene$icia+ asigura%ii cu sau $r
contribu%ie personal se elaborea+ anual de ctre (inisterul 6nt%ii 'i )ailiei 'i
,*46" cu consultarea ,)B" 'i se aprob prin !otr#re a @uvernului.
(A) n list se pot include nuai edicaente prev+ute &n *oenclatorul de produse
edicaentoase de u+ uan.
%rt. AR. 7 (B) -aloarea edicaentelor prescrise pentru trataentul a$ec%iunilor
persoanelor prev+ute la art. 6 alin. F1G lit. aG 'i gG se suport integral din $ond.
F2G -aloarea edicaentelor prev+ute la art. 25 alin. F1G" prescrise pentru trataentul
a$ec%iunilor persoanelor care bene$icia+ de asisten% edical gratuit" &n ca+ul
categoriilor de persoane prev+ute la art. 6 alin. F1G lit. cG 'i dG" se suport din
$ond.
F3G 4sigura%ii au dreptul la ateriale sanitare pentru corectarea v+ului" au+ului"
pentru prote+area ebrelor 'i la alte ateriale de specialitate" &n scopul prote+rii
unor de$icien%e organice sau $i+iologice" pe ba+a prescrip%iilor edicale" cu sau $r
contribu%ie personal" &n condi%iile prev+ute &n contractulAcadru.
F4G 4sigura%ii bene$icia+ de trataente $i+ioterapeutice" pe ba+a prescrip%iilor
edicale" cu sau $r contribu%ie personal" &n condi%iile prev+ute &n contractulAcadru.
F5G 4sigura%ii bene$icia+ de edicaente" ateriale sanitare" dispo+itive edicale 'i
de alte ijloace terapeutice la nivelul pre%ului de re$erin% prev+ut &n norele
etodologice de aplicare a contractuluiAcadru.
S1C5IUN1% a M7a
6ervicii edicale 'i de &ngrijiri la doiciliu
%rt. AE. 7 (B) 4sigura%ii au dreptul s prieasc unele servicii edicale 'i &ngrijiri la
doiciliu din partea unui edic 'iNsau cadru ediu sanitar" dac este necesar 'i
indicat de edic.
(A) ,ondi%iile acordrii serviciilor edicale 'i a &ngrijirilor la doiciliu se stabilesc
prin contractulAcadru.
S1C5IUN1% a L7a
4lte servicii speciale
%rt. AQ. 7 ,!eltuielile de transport sanitar" necesare pentru reali+area unui serviciu
edical pentru asigurat" se suport din $ond. 4sigura%ii au dreptul la transport sanitar
&n urtoarele situa%iiJ
aG urgen%e edicaleH
bG ca+urile prev+ute &n contractulAcadru.
S1C5IUN1% a R7a
6ervicii edicale care nu sunt suportate din $ondul na%ional unic
de asigurri sociale de sntate
%rt. AN. 7 (B) 6erviciile edicale care nu sunt decontate din $ond" costul acestora $iind
suportat de asigurat sau de unit%ile care le solicit" dup ca+" suntJ
aG servicii de sntate acordate &n ca+ de boli pro$esionale" accidente de unc 'i
sportive" asisten% edical la locul de unc" asisten% edical a sportivilorH
bG unele servicii edicale de &nalt per$oran%H
cG unele servicii de asisten% stoatologicH
dG servicii !oteliere cu grad &nalt de con$ortH
eG corec%ii estetice e$ectuate persoanelor peste 18 aniH
$G unele edicaente" ateriale sanitare 'i tipuri de transportH
gG eliberarea actelor edicale solicitate de autorit%ile care prin activitatea lor au
dreptul s cunoasc starea de sntate a asigura%ilorH
!G $ertili+are in vitroH
iG transplantul de organe 'i %esuturi" cu e0cep%ia ca+urilor prev+ute &n contractulA
cadruH
jG asisten% edical la cerereH
XG costul unor ateriale necesare corectrii v+ului 'i au+uluiJ baterii pentru aparatele
auditive" oc!elari de vedereH
lG cotaAparte din costul prote+elor 'i orte+elorH
G serviciile edicale legate de eliberarea actelor edicale solicitate de asiguratH
nG unele trataente de recuperare 'i de $i+ioterapie.
(A) 6erviciile prev+ute la alin. F1G lit. bG" cG" $G" iG 'i nG 'i cotaAparte prev+ut la alin.
F1G lit. lG se stabilesc prin contractulAcadru.
S1C5IUN1% a E7a
4sigurarea calit%ii
%rt. ;F. 7 4sigurarea calit%ii pac!etului de servicii de ba+ pentru asigura%i revine
,*46 prin respectarea urtoarelor suriJ
aG acceptarea &nc!eierii de contracte nuai cu $urni+ori acredita%i con$or legii"
precu 'i a edicilor" asisten%ilor edicali 'i altor categorii de personal acreditatH
bG e0isten%a unui siste in$ora%ional corespun+tor asigurrii unei eviden%e priare
privind diagnosticul 'i terapia aplicatH
cG respectarea de ctre $urni+ori a criteriilor de calitate a asisten%ei edicale 'i
stoatologice" elaborate de ctre ,(B 'i 74(BH
dG utili+area pentru trataentul a$ec%iunilor nuai a edicaentelor din
*oenclatorul de produse edicaentoase de u+ uanH
eG utili+area aterialelor sanitare 'i a dispo+itivelor edicale autori+ate" con$or
legii.
%rt. ;B. 7 (B) ,riteriile privind calitatea asisten%ei edicale acordate asigura%ilor se
elaborea+ de coisiile de specialitate ale ,(B" se negocia+ cu ,*46 'i se re$er
laJ
aG trataentul edicalH
bG trataentul stoatologicH
cG ac%iunile de depistare precoce a &bolnvirilorH
dG procedeele edicale de recuperare e$icaceH
eG prescrierea de edicaente" ateriale sanitare" dispo+itive edicale 'i transportul
bolnavilorH
$G eliberarea de certi$icate edicale necesare asigura%ilor pentru a bene$icia de
ajutoare de boal 'i de rapoarte necesare caselor de asigurri pentru &ndeplinirea
atribu%iilor lor.
(A) ,riteriile sunt obligatorii pentru to%i $urni+orii de servicii edicale care au &nc!eiat
contracte cu casele de asigurri.
%rt. ;A. 7 n vederea respectrii calit%ii serviciilor edicale $urni+ate asigura%ilor"
,*46 'i casele de asigurri organi+ea+ controlul activit%ii edicale &preun cu
coisiile de specialitate ale ,(B" ,)B 'i ale 74(B. ,ontrolul are la ba+ criteriile
prev+ute la art. 30 'i 31.
S1C5IUN1% a Q7a
4c%iuni coune pentru sntate
%rt. ;;. 7 (B) (inisterul 6nt%ii 'i )ailiei proiectea+" ipleentea+ 'i
coordonea+ prograe na%ionale de sntate &n scopul reali+rii obiectivelor politicii
de sntate public" cu participarea institu%iilor cu rspundere &n doeniul reali+rii
politicii sanitare a statului.
(A) 7biectivele se stabilesc &n colaborare cu ,*46" ,(B" ,)B" cu repre+entan%i ai
asocia%iilor pro$esionale 'tiin%i$ice edicale" ai clinicilor universitare" unit%ilor de
cercetare" organi+a%iilor neguvernaentale" sindicatelor" patronatelor" ai inisterelor
'i institu%iilor centrale cu re%ea sanitar proprie" precu 'i cu repre+entan%i ai
popula%iei.
%rt. ;M. 7 >nele activit%i de &nv%#nt 'i cercetare din cadrul spitalelor" din unit%ile
abulatorii de specialitate 'i din cabinetele edicale sunt suportate de la bugetul de
stat" &n condi%iile legii.
%rt. ;L. 7 (B) (inisterul 6nt%ii 'i )ailiei organi+ea+ &preun cu ,*46 licita%ii
la nivel na%ional pentru ac!i+i%ionarea edicaentelor 'i aterialelor speci$ice pentru
consuul &n spitale 'i &n abulatoriu" &n vederea reali+rii prograelor de sntate" cu
respectarea dispo+i%iilor legale &n vigoare privind ac!i+i%iile publice" inclusiv a celor
re$eritoare la aplicarea procedurii de licita%ie electronic.
F2G (edicaentele ce se acord &n abulatoriu &n cadrul prograelor de sntate se
asigur prin $araciile apar%in#nd unit%ilor sanitare prin care acestea se derulea+ sau
prin cabinete edicale acreditate" dup ca+.
F3G ,*46 este autori+at s &nc!eie 'i s derule+e contracte de ac!i+i%ii publice pentru
edicaentele 'i aterialele speci$ice necesare reali+rii prograelor de sntate ale
cror c!eltuieli se cuprind &n bugetul acesteia.
S1C5IUN1% a N7a
4tribu%iile ,olegiului (edicilor din Bo#nia &n doeniul
asigurrilor sociale de sntate
%rt. ;R. 7 ,(B are &n doeniul asigurrilor sociale de sntate urtoarele atribu%ii
'i responsabilit%iJ
aG elaborea+ criteriile privind calitatea serviciilor edicale acordate asigura%ilor 'i
particip la controlul respectrii acestoraH
bG elaborea+ g!iduri 'i protocoale de practic edicalH
cG elaborea+ criteriile privind calitatea asisten%ei stoatologice acordate asigura%ilor
'i urre'te respectarea acestoraH
dG particip la acreditarea personalului edical.
S1C5IUN1% a BF7a
4creditarea $urni+orilor de servicii edicale" de dispo+itive
edicale" de edicaente 'i ateriale sanitare
%rt. ;E. 7 (B) 9ot intra &n rela%ie contractual cu sisteul de asigurri sociale de
sntate nuai $urni+orii de servicii edicale" de dispo+itive edicale 'i de
edicaente acredita%i. (edicii" $araci'tii" personalul ediu sanitar 'i alte categorii
de personal se acreditea+ dup cu urea+J
aG edicii 'i alte categorii de personal cu studii superioare se acreditea+ de ctre
coisiile $orate din repre+entan%i ai colegiilor jude%ene ale edicilor" respectiv al
unicipiului 5ucure'ti" ai caselor de asigurri 'i ai direc%iilor de sntate public sau
ai direc%iilor edicale ori ai structurilor siilare din inisterele 'i institu%iile centrale
cu re%ele sanitare proprii" dup ca+" &n cadrul acreditrii unit%ii sanitareH
bG asisten%ii edicali se acreditea+ de ctre coisiile $orate din repre+entan%i ai
74(B" ai caselor de asigurri 'i ai direc%iilor de sntate public sau ai direc%iilor
edicale ori structurilor siilare din inisterele 'i institu%iile centrale cu re%ele
sanitare proprii" dup ca+" &n cadrul acreditrii unit%ii sanitareH
cG $araci'tii 'i asisten%ii de $aracie se acreditea+ de ctre coisiile $orate din
repre+entan%i ai colegiilor jude%ene ale $araci'tilor" respectiv al unicipiului
5ucure'ti" ai caselor de asigurri 'i ai direc%iilor de sntate public sau ai direc%iilor
edicale ori structurilor siilare din inisterele 'i institu%iile centrale cu re%ele
sanitare proprii" dup ca+" &n cadrul acreditrii $araciei.
F2G Begulaentul de $unc%ionare a coisiilor de acreditare a $urni+orilor de servicii
edicale prev+u%i la alin. F1G se aprob de ctre ,onsiliul de adinistra%ie al ,*46"
&n teren de 30 de +ile de la data intrrii &n vigoare a pre+entei ordonan%e de urgen%.
F3G (etodologia de acreditare a $urni+orilor de servicii edicale prev+u%i la alin. F1G
se elaborea+ de ctre ,*46 'i structurile na%ionale ale ,(B" ,)B 'i ale 74(B 'i se
aprob prin ordin al inistrului snt%ii 'i $ailiei" &n teren de 30 de +ile de la data
intrrii &n vigoare a pre+entei ordonan%e de urgen%.
F4G 4utori+area $urni+orilor de aparatur edical 'i ateriale sanitare se $ace anual
de ctre (inisterul 6nt%ii 'i )ailiei. (etodologia de autori+are de aprob prin
ordin al inistrului snt%ii 'i $ailiei. /ista $urni+orilor de aparatur edical 'i
ateriale sanitare autori+a%i este dat publicit%ii anual.
C%PI/0LUL I#
Bela%iile caselor de asigurri sociale de sntate cu $urni+orii de
servicii edicale" de dispo+itive edicale 'i de edicaente
%rt. ;Q. 7 )urni+orii de servicii edicale" de dispo+itive edicale 'i de edicaente"
care sunt &n rela%ii contractuale cu casele de asigurri" suntJ
aG cabinetele edicale" centrele de diagnostic 'i trataent" spitalele 'i alte unit%i
sanitare" edicii" personalul ediu sanitar 'i alte categorii de personal" personalul
sanitar din serviciile cone0e actului edicalH
bG $araciile" distribuitorii 'i productorii de edicaente 'i ateriale sanitareH
cG persoanele $i+ice 'i juridice autori+ate de (inisterul 6nt%ii 'i )ailiei.
%rt. ;N. 7 (B) Bela%iile dintre $urni+orii de servicii edicale 'i casele de asigurri sunt
de natur civil" se stabilesc 'i se des$'oar pe ba+ de contract care se &nc!eie anual.
n situa%ia &n care este necesar odi$icarea sau copletarea clau+elor" acestea sunt
negociate 'i stipulate &n acte adi%ionale.
(A) )urni+orii de servicii edicale sunt obliga%i s pre+inte" la &nc!eierea contractului
cu casa de asigurri" asigurri de rspundere civil &n doeniul edical &n
concordan% cu tipul de $urni+or. 6ociet%ile de asigurri care o$er asigurri de
rspundere civil &n doeniul edical trebuie s $ie autori+ate de ,oisia de
6upraveg!ere a 4sigurrilor 'i s posede un contract de reasigurare.
%rt. MF. 7 )urni+orii de servicii edicale &nc!eie cu casele de asigurri contracte
anuale pe ba+a odelelor de contracte prev+ute &n norele etodologice de aplicare
a contractuluiAcadru" &n cuprinsul crora pot $i prev+ute 'i alte clau+e suplientare"
negociate.
%rt. MB. 7 Be$u+ul caselor de asigurri de a &nc!eia contracte cu $urni+orii pentru
serviciile edicale din pac!etul de ba+" denun%area unilateral a contractului" precu
'i rspunsurile la cererile 'i la sesi+rile $urni+orilor se vor $ace &n scris 'i otivat" cu
indicarea teeiului legal" &n teren de 30 de +ile.
%rt. MA. 7 (B) ,asele de asigurri &nc!eie cu $urni+orii de servicii edicale contracte
anuale pentru $urni+area de servicii 'i pentru plata acestora" urrind reali+area
ec!ilibrului $inanciar.
(A) /a &nc!eierea contractelor pr%ile vor avea &n vedere interesul asigura%ilor 'i vor
%ine seaa de econoicitatea" e$icien%a 'i calitatea serviciilor o$erite pe ba+a
criteriilor elaborate de ,*46" ,(B" ,)B 'i 74(B.
%rt. M;. 7 (B) 9revederile contractuluiAcadru sunt date publicit%ii pentru in$orarea
asigura%ilor 'i a $urni+orilor de servicii edicale.
F2G ,ontractele de $urni+are de servicii edicale cuprind 'i obliga%iile pr%ilor legate
de buna gestionare a $ondurilor" precu 'i clau+e care s regleente+e condi%iile de
plat a serviciilor $urni+ate p#n la de$initivarea unui nou contract &ntre pr%i" pentru
perioada urtoare celei acoperite prin contract.
F3G =econtarea serviciilor edicale a$erente lunii decebrie a anului &n curs se $ace &n
luna ianuarie a anului urtor.
%rt. MM. 7 ,asele de asigurri controlea+ odul &n care $urni+orii de servicii edicale
respect clau+ele contractuale privind serviciile $urni+ate" $urni+orii av#nd obliga%ia s
perit accesul la eviden%ele re$eritoare la derularea contractului.
%rt. ML. 7 (B) 9lata $urni+orilor de servicii edicale poate $iJ
aG &n asisten%a edical priar 'i de specialitate abulatorie prin tari$ pe persoana
asigurat" tari$ pe serviciu edical" sua $i0 negociat pe pac!et de servicii
edicale" dup ca+H
bG &n asisten%a edical din spitale 'i alte unit%i" &n a$ara celor abulatorii" prin tari$
pe ca+ re+olvat" tari$ pe +i de spitali+are" tari$ pe serviciu edical" dup ca+H
cG prin tari$e pentru anuite servicii" stabilite prin contractulAcadruH
dG prin pre% de re$erin% prev+ut &n lista edicaentelor cu sau $r contribu%ie
personalH
eG prin pre% de re$erin% prev+ut &n lista de ateriale sanitare 'i de dispo+itive
edicale.
(A) (odalitatea de decontare a serviciilor edicale" edicaentelor" aterialelor
sanitare 'i dispo+itivelor edicale se stabile'te prin contractulAcadru.
%rt. MR. 7 =econtarea serviciilor edicale se $ace &n ba+a contractelor &nc!eiate &ntre
casele de asigurri 'i $urni+orii de servicii edicale" indi$erent de casa de asigurri la
care sAa virat contribu%ia asiguratului" pe ba+a docuentelor justi$icative stabilite prin
contractulAcadru.
%rt. ME. 7 4sigurarea asisten%ei edicale 'i a &ngrijirii la doiciliul bolnavului se
contractea+ de casele de asigurri cu unit%i speciali+ate" persoane $i+ice sau juridice
acreditate.
%rt. MQ. 7 4sisten%a edical de urgen% prespitaliceasc se acord prin servicii
edicale speciali+ate" acreditate.
%rt. MN. 7 6erviciile de transport edical se contractea+ cu unit%i speciali+ate
acreditate.
C%PI/0LUL #
)inan%area serviciilor edicale
S1C5IUN1% B
,onstituirea $ondului na%ional unic de asigurri sociale de sntate
%rt. LF. 7 (B) )ondul se $orea+ dinJ
aG contribu%ii ale persoanelor $i+ice 'i juridiceH
bG subven%ii de la bugetul de statH
cG dob#n+i" dona%ii" sponsori+ri 'i alte venituri" &n condi%iile legii.
F2G ,olectarea contribu%iilor se $ace de ctre casele de asigurri &n contul unic desc!is
pe seaa ,*46.
F3G n od e0cep%ional" &n situa%ii otivate" pentru acoperirea de$icitului bugetului
$ondului" dup epui+area $ondului de re+erv veniturile bugetului $ondului se
copletea+ cu sue care se aloc de la bugetul de stat.
%rt. LB. 7 (B) 9ersoana asigurat are obliga%ia pl%ii unei contribu%ii bne'ti lunare
pentru asigurrile de sntate" cu e0cep%ia persoanelor prev+ute la art. 6 alin. F1G.
F2G ,ontribu%ia lunar a persoanei asigurate se stabile'te sub $ora unei cote de 6"5P"
care se aplic asupraJ
aG veniturilor din salarii care se supun ipo+itului pe venitH
bG veniturilor din activit%i des$'urate de persoane care e0ercit pro$esii liberale sau
autori+ate potrivit legii s des$'oare activit%i independenteH
cG veniturilor din agricultur 'i silvicultur" stabilite potrivit norelor de venit pentru
persoanele $i+ice care nu au calitatea de angajator 'i nu se &ncadrea+ la lit. bGH
dG indeni+a%iilor de 'oaj 'i aloca%iilor de sprijinH
eG veniturilor din cedarea $olosin%ei bunurilor" veniturilor din dividende 'i dob#n+i 'i
altor venituri care se supun ipo+itului pe venit nuai &n ca+ul &n care nu reali+ea+
venituri de natura celor prev+ute la lit. aGAdG.
F3G n ca+ul persoanelor care reali+ea+ venituri de natura celor prev+ute la alin. F2G lit.
cG sub nivelul salariului de ba+ ini brut pe %ar 'i care nu $ac parte din $ailiile
bene$iciare de ajutor social" contribu%ia lunar de 6"5P datorat se calculea+ asupra
suei repre+ent#nd o treie din salariul de ba+ ini brut pe %ar.
F4G ,ontribu%iile prev+ute la alin. F2G 'i F3G se pltesc ast$elJ
aG lunar" pentru cele prev+ute la alin. F2G lit. aG 'i dGH
bG triestrial" pentru cele prev+ute la alin. F2G lit. bG 'i cG 'i la alin. F3GH
cG anual" pentru cele prev+ute la alin. F2G lit. eG.
%rt. LA. 7 (B) 9ersoanele juridice sau $i+ice la care &'i des$'oar activitatea asigura%ii
au obliga%ia s calcule+e 'i s vire+e casei de asigurri o contribu%ie de 7P datorat
pentru asigurarea snt%ii personalului din unitatea respectivH acestea au obliga%ia s
anun%e casei de asigurri orice sc!ibare care are loc &n nivelul veniturilorH
F2G 9ersoanele juridice sau $i+ice prev+ute la alin. F1G au obliga%ia pl%ii contribu%iei
de 7P raportat la $ondul de salarii reali+at.
F3G *erespectarea prevederilor art. 51 alin. F1G 'i ale art. 52 alin. F1G duce la
diinuarea pac!etului de servicii de ba+" potrivit prevederilor art. 13. =iinuarea
pac!etului de servicii de ba+ are loc dup 3 luni de la ultia plat a contribu%iei 'i se
stabile'te pe ba+ de docuente justi$icative" stabilite prin contractulAcadru.
%rt. L;. 7 (B) 9entru bene$iciarii indeni+a%iei de 'oaj 'i ai aloca%iei de sprijin
contribu%ia se calculea+ 'i se virea+" o dat cu plata drepturilor bne'ti asupra crora
se calculea+" de ctre cei care e$ectuea+ plata acestor drepturi.
F2G 9ersoanele care nu sunt salariate" dar au obliga%ia s &'i asigure sntatea potrivit
prevederilor pre+entei ordonan%e de urgen%" sunt obligate s counice direct casei de
asigurri &n a crei ra+ teritorial &'i au doiciliul veniturile ipo+abile" &n vederea
stabilirii 'i ac!itrii contribu%iei de 6"5P" potrivit pre+entei ordonan%e de urgen%.
F3G 9entru cet%enii strini care se asigur $acultativ contribu%ia la $ond se calculea+
prin aplicarea cotei de 13"5P la valoarea a dou salarii de ba+ inie brute pe %ar
pentru un pac!et de servicii stabilit prin contractulAcadru.
F4G 9ersoanele care au obliga%ia de a se asigura 'i nu pot dovedi plata contribu%iei sunt
obligate" pentru a ob%ine calitatea de asigurat" s ac!ite contribu%ia legal pe ultiii 3
ani" &ncep#nd cu data priei solicitri de acordare a serviciilor edicale" calculat la
salariul de ba+ ini brut pe %ar" potrivit norelor elaborate de ,*46 'i aprobate
prin ordin al inistrului snt%ii 'i $ailiei.
%rt. LM. 7 (B) ,ontribu%ia datorat pentru persoanele prev+ute la art. 6 se suport
ast$elJ
aG de ctre bugetul de stat" pentru persoanele prev+ute la art. 6 alin. F2G lit. aG 'i cGH
bG de ctre bugetul asigurrilor sociale de stat" pentru persoanele prev+ute la art. 6
alin. F2G lit. bGH
cG de ctre bugetul asigurrilor de 'oaj" pentru persoanele prev+ute la art. 6 alin. F2G
lit. dG.
F2G ,ontribu%iile pentru persoanele prev+ute la alin. F1G lit. aG 'i bG se stabilesc prin
aplicarea cotei de 6"5P asupra suei repre+ent#nd valoarea a dou salarii de ba+
inie brute pe %ar.
F3G ,ontribu%iile pentru persoanele prev+ute la alin. F1G lit. cG se stabilesc prin
aplicarea cotei de 6"5P asupra indeni+a%iei de 'oaj sau" dup ca+" asupra aloca%iei
de sprijin.
%rt. LL. 7 (B) 4ngajatorii 'i asigura%ii care au obliga%ia pl%ii contribu%iei &n condi%iile
pre+entei ordonan%e de urgen% 'i care nu o respect datorea+ ajorri pentru
perioada de &nt#r+iere" egale cu ajorrile a$erente pentru &nt#r+ierea ac!itrii
debitelor ctre bugetul de stat.
F2G n ca+ul neac!itrii la teren" potrivit legii" a contribu%iilor datorate $ondului"
,*46" direct sau prin casele de asigurri" procedea+ la aplicarea surilor de
e0ecutare silit pentru &ncasarea suelor cuvenite bugetului $ondului 'i a ajorrilor
de &nt#r+iere" potrivit legii.
F3G ,*46 aprob nore privind des$'urarea activit%ii de e0ecutare silit a
crean%elor datorate $ondului.
F4G 4ngajatorii" indi$erent de $ora de proprietate" vor depune la banc sau la
tre+orerie" dup ca+" o dat cu docuenta%ia pentru plata salariilor 'i a altor venituri
pentru salaria%i" docuentele pentru plata contribu%iilor datorate $ondului" pl%ile
e$ectu#nduAse siultan sub control bancar" respectiv tre+orerie.
S1C5IUN1% a A7a
>tili+area 'i adinistrarea $ondului na%ional unic de asigurri
sociale de sntate
%rt. LR. 7 -eniturile $ondului colectate de casele de asigurri se utili+ea+ pentruJ
a) plata serviciilor edicale" a edicaentelor" a aterialelor sanitare 'i
dispo+itivelor edicale" &n condi%iile stabilite prin contractulAcadruH
d) c!eltuieli de adinistrare" $unc%ionare 'i de capital &n liita a a0iu 3P din
suele colectateH
c) $ondul de re+erv &n cot de 1P din suele constituite la nivelul ,*46.
%rt. LE. 7 (B) -eniturile $ondului nu pot $i utili+ate pentruJ
aG investi%ii pentru construirea 'i consolidarea de unit%i sanitareH
bG ac!i+i%ionarea aparaturii edicale de &nalt per$oran%H
cG persoanele $r venituri sau cu venituri sub salariul de ba+ ini brut pe
econoie" care necesit activit%i de prevenire" de diagnostic" de terapie 'i de
reabilitare &n ca+ul a$ec%iunilor transisibile" prev+ute &n prograele na%ionale
elaborate de (inisterul 6nt%ii 'i )ailieiH
dG suri pro$ilactice 'i trataente instituite obligatoriu prin nore legale.
(A) ,!eltuielile prev+ute la alin. F1G se suport de la bugetul de stat.
%rt. LQ. 7 (B) 5ugetul $ondului se aprob de ctre 9arlaent" la propunerea
@uvernului" ca ane0 la legea bugetului de stat.
F2G Beparti+area pe doenii de asisten% se aprob con$or legii.
F3G 5ugetele de venituri 'i c!eltuieli ale caselor de asigurri se aprob de ordonatorul
principal de credite &n condi%iile legii 'i" dup ca+" cu avi+ul inisterelor 'i al
institu%iilor centrale cu re%ele sanitare proprii.
%rt. LN. 7 (B) =isponibilit%ile caselor de asigurri la data intrrii &n vigoare a
pre+entei ordonan%e de urgen% se virea+ &n contul ,*46.
F2G 6uele rase neutili+ate la nivelul caselor de asigurri la s$#r'itul $iecrui an se
virea+ &n contul ,*46 'i se utili+ea+ pentru destina%iile prev+ute la art. 56.
F3G 6uele rase la nivelul ,*46 la s$#r'itul anului se reportea+ &n anul urtor 'i
se utili+ea+ potrivit art. 56.
F4G )ondul de re+erv ras neutili+at la $inele anului se reportea+ &n anul urtor cu
aceea'i destina%ie.
F5G >tili+area $ondului de re+erv se stabile'te prin legile bugetare anuale.
C%PI/0LUL #I
7rgani+area caselor de asigurri de sntate
S1C5IUN1% B
,onstituirea caselor de asigurri de sntate
%rt. RF. 7 (B) ,*46 este institu%ie public" autono" de interes na%ional" cu
personalitate juridic" &n coordonarea (inisterului 6nt%ii 'i )ailiei" care
adinistrea+ 'i gestionea+ sisteul de asigurri sociale de sntate &n vederea
aplicrii politicilor 'i prograelor &n doeniul sanitar ale (inisterului 6nt%ii 'i
)ailiei 'i are sediul &n unicipiul 5ucure'ti" calea ,lra'i nr. 248" sectorul 2.
F2G ,*46 are ca principal obiect de activitate asigurarea $unc%ionrii unitare 'i
coordonate a sisteului de asigurri sociale de sntate din Bo#nia 'i are &n
subordine casele de asigurri de sntate jude%ene" ,asa de 4sigurri de 6ntate a
(unicipiului 5ucure'ti" ,asa 4sigurrilor de 6ntate a (inisterului /ucrrilor
9ublice" 8ransporturilor 'i /ocuin%ei" ,asa 4sigurrilor de 6ntate a 4prrii"
7rdinii 9ublice" 6iguran%ei *a%ionale 'i 4utorit%ii [udectore'ti.
F3G ,*46 $unc%ionea+ pe ba+a statutului propriu aprobat de consiliul de
adinistra%ie. ,asele de asigurri $unc%ionea+ pe ba+a statutului propriu" care
respect prevederile statutuluiAcadru aprobat de ,onsiliul de adinistra%ie al ,*46.
9entru anul 2003 statutul se elaborea+ de ,onsiliul de adinistra%ie al ,*46 'i se
aprob prin !otr#re a @uvernului.
F4G 6tatutele prev+ute la alin. F3G trebuie s con%in prevederi re$eritoare laJ
aG denuirea 'i sediul casei de asigurri respectiveH
bG rela%iile ,*46 cu alte case de asigurri 'i cu o$iciile teritoriale" precu 'i cu
asigura%iiH
cG structura" drepturile 'i obliga%iile organelor de conducereH
dG odul de adoptare a !otr#rilor &n consiliul de adinistra%ie 'i rela%ia dintre acesta
'i conducerea e0ecutiv a casei de asigurriH
eG alte prevederi.
%rt. RB. 7 (B) ,asele de asigurri sunt institu%ii publice" cu personalitate juridic" cu
bugete proprii" &n subordinea ,*46.
(A) ,asele de asigurri colectea+ contribu%iile 'i gestionea+ bugetul $ondului
aprobat" cu respectarea prevederilor pre+entei ordonan%e de urgen%" asigur#nd
$unc%ionarea sisteului de asigurri sociale de sntate la nivel local.
%rt. RA. 7 9e l#ng ,*46 $unc%ionea+ consilii de e0per%i pentru elaborarea
proiectelor de acte norative care se aprob de ctre (inisterul 6nt%ii 'i )ailiei"
cu consultarea obligatorie a inisterelor 'i institu%iilor centrale cu re%ele sanitare
proprii.
S1C5IUN1% a A7a
7rgani+area adinistrativ
%rt. R;. 7 ,asele de asigurri pot &n$iin%a o$icii de asigurri de sntate $r
personalitate juridic" la nivelul ora'elor" al unicipiilor" respectiv al sectoarelor
unicipiului 5ucure'ti" &n ba+a criteriilor stabilite prin ordin al inistrului snt%ii 'i
$ailiei.
S1C5IUN1% a ;7a
4tribu%iile caselor de asigurri de sntate
%rt. RM. 7 (B) 4tribu%iile ,*46 sunt urtoareleJ
aG adinistrea+ $ondul prin pre'edintele ,*46" &preun cu casele de asigurri" 'i
pre+int (inisterului 6nt%ii 'i )ailiei rapoarte triestriale 'i anuale privind
e0ecu%ia bugetarH
bG elaborea+" ipleentea+ 'i gestionea+ procedurile 'i $orularele unitare"
avi+ate de (inisterul 6nt%ii 'i )ailiei" pentru adinistrarea sisteului de
asigurri sociale de sntateH
cG elaborea+ 'i actuali+ea+ Begistrul unic de eviden% a asigura%ilorH
dG elaborea+ 'i public raportul anual 'i planul de activitate pentru anul urtorH
eG &ndru etodologic 'i controlea+ odul de aplicare a dispo+i%iilor legale de ctre
casele de asigurriH
$G rspunde pentru activit%ile proprii sisteului de asigurri sociale de sntate &n $a%a
9arlaentului" @uvernului" (inisterului 6nt%ii 'i )ailiei 'i $a% de asigura%iH
gG elaborea+ proiectul contractuluiAcadru" care se pre+int de ctre (inisterul
6nt%ii 'i )ailiei spre aprobare @uvernuluiH
!G negocia+ &preun cu ,(B criteriile privind acordarea asisten%ei edicale din
cadrul sisteului de asigurri sociale de sntateH
iG particip anual la elaborarea listei de edicaente eliberate cu sau $r contribu%ie
personal" pe ba+a prescrip%iilor edicale" pentru persoanele asigurateH
jG adinistrea+ bunurile obile 'i iobile din patrioniul propriu &n condi%iile legiiH
XG asigur organi+area sisteului in$oratic 'i in$ora%ional unic integrat pentru
&nregistrarea asigura%ilor 'i pentru gestionarea 'i adinistrarea $ondului. <ndicatorii
$olosi%i &n raportarea datelor &n sisteul de asigurri de sntate sunt unitari 'i se
stabilesc de ctre (inisterul 6nt%ii 'i )ailiei" la propunerea ,*46 'i ,(BH
lG negocia+ 'i contractea+ cu institu%ii abilitate de lege colectarea 'i prelucrarea
datelor privind unele servicii edicale $urni+ate asigura%ilor" &n vederea contractrii 'i
decontrii acestora de ctre casele de asigurriH
G acord gratuit in$ora%ii" consultan% 'i asisten% &n doeniul asigurrilor sociale
de sntate persoanelor asigurate" angajatorilor 'i $urni+orilor de servicii edicaleH
nG particip la licita%ii na%ionale organi+ate de (inisterul 6nt%ii 'i )ailiei pentru
ac!i+i%ia de edicaente 'i ateriale speci$ice pentru reali+area prograelor de
sntateH
oG &nc!eie 'i derulea+ contracte de ac!i+i%ii publice pentru edicaente 'i ateriale
speci$ice pentru reali+area prograelor de sntateH
pG regleentea+ &n od unitar sisteul de asigurri de rspundere civilH
r) alte atribu%ii prev+ute de acte norative &n doeniul snt%ii.
(A) Beali+area atribu%iilor ce revin ,*46" potrivit pre+entei ordonan%e de urgen%" este
supus controlului (inisterului 6nt%ii 'i )ailiei.
%rt. RL. 7 4tribu%iile caselor de asigurri sunt urtoareleJ
aG s colecte+e contribu%iile pentru $ondH
bG s adinistre+e bugetele propriiH
cG s &nregistre+e" s actuali+e+e datele re$eritoare la asigura%i 'i s le counice
,*46H
dG s elabore+e 'i s publice raportul anual 'i planul de activitate pentru anul urtor.
4cestea se avi+ea+ de direc%iile de sntate public jude%ene 'i a unicipiului
5ucure'ti" respectiv de direc%iile edicale ale inisterelor cu re%ele sanitare proprii"
dup ca+H
eG s utili+e+e toate deersurile legale pentru a optii+a colectarea contribu%iilor 'i
recuperarea crean%elor restante la contribu%ii pentru $ondH
$G s $urni+e+e gratuit in$ora%ii" consultan%" asisten% &n probleele asigurrilor
sociale de sntate 'i ale serviciilor edicale persoanelor asigurate" angajatorilor 'i
$urni+orilor de servicii edicaleH
gG s adinistre+e bunurile casei de asigurri" con$or prevederilor legaleH
!G s negocie+e" s contracte+e 'i s deconte+e serviciile edicale contractate cu
$urni+orii de servicii edicale &n condi%iile contractuluiAcadruH
iG s onitori+e+e nurul serviciilor edicale $urni+ate 'i nivelul tari$elor acestoraH
jG s organi+e+e licita%ii &n vederea contractrii unor servicii din pac!etul de servicii"
pe ba+a prevederilor contractuluiAcadruH
XG alte atribu%ii prev+ute de acte norative &n doeniul snt%ii.
S1C5IUN1% a M7a
7rganele de conducere
%rt. RR. 7 (B) ,*46 are urtoarele organe de conducereJ
aG adunarea repre+entan%ilorH
bG consiliul de adinistra%ieH
cG pre'edinteleH
dG 2 vicepre'edin%iH
eG directorul general.
(A) 9ersoanele care $ac parte din organele de conducere ale ,*46 trebuie s
&ndeplineasc urtoarele condi%iiJ
aG s $ie cet%eni ro#ni 'i s aib doiciliul pe teritoriul Bo#nieiH
bG s aib calitatea de asiguratH
cG s nu aib ca+ier judiciar sau $iscal.
%rt. RE. 7 (B) 4dunarea repre+entan%ilor se constituie pe o perioad de 4 ani 'i
cuprindeJ
aG repre+entan%i ai asigura%ilor delega%i de consiliile jude%ene 'i de ,onsiliul @eneral
al (unicipiului 5ucure'ti &n nur de unu pentru $iecare jude% 'i doi pentru
unicipiul 5ucure'ti. =esenarea acestor repre+entan%i se $ace &n teren de 15 +ile
de la data intrrii &n vigoare a pre+entei ordonan%e de urgen%H
bG 29 de ebri nui%i ast$elJ 2 de ctre 9re'edintele Bo#niei" 3 de ctre priulA
inistru" la propunerea inistrului snt%ii 'i $ailiei" 3 de ctre 6enat" la propunerea
coisiei de specialitate" 3 de ctre ,aera =eputa%ilor" la propunerea coisiei de
specialitate" 5 de ctre asocia%iile patronale repre+entative la nivel na%ional" 5 de ctre
organi+a%iile sindicale repre+entative la nivel na%ional" 7 repre+entan%i ai inisterelor 'i
institu%iilor centrale cu re%ele sanitare proprii" respectiv c#te un repre+entant al
(inisterului de <nterne" (inisterului 4prrii *a%ionale" (inisterului [usti%iei"
(inisterului /ucrrilor 9ublice" 8ransporturilor 'i /ocuin%ei" 6erviciului Bo#n de
<n$ora%ii" 6erviciului de <n$ora%ii ;0terne 'i 6erviciului de 8elecounica%ii 6peciale"
'i un repre+entant al ,onsiliului *a%ional al 9ersoanelor -#rstnice.
F2G 6unt repre+entative la nivel na%ional asocia%iile patronale 'i organi+a%iile sindicale
care &ndeplinesc condi%iile prev+ute de /egea nr.130N1996 privind contractul colectiv
de unc" republicat.
F3G 9e locurile devenite vacante ca urare a deisiei" revocrii din cau+e prev+ute
de lege sau a decesului se nuesc noi ebri" ale'i &n acelea'i condi%ii" p#n la
e0pirarea andatului &n curs.
%rt. RQ. 7 (B) 4dunarea repre+entan%ilor se &ntrune'te &n 'edin% o dat pe an" la
convocarea consiliului de adinistra%ie" sau &n 'edin%e e0traordinare" la convocarea
pre'edintelui ,*46" a consiliului de adinistra%ie sau a unui nur de cel pu%in 30 de
ebri ai adunrii repre+entan%ilor.
(A) 4dunarea repre+entan%ilor poate adopta !otr#ri dac sunt pre+ente dou treii din
nurul ebrilor. 9entru adoptarea !otr#rilor este necesar votul $avorabil al
ajorit%ii ebrilor pre+en%i.
%rt. RN. 7 4dunarea repre+entan%ilor are urtoarele atribu%iiJ
aG propune odi$icarea 6tatutului ,*46H
bG &i alege 'i &i revoc pe cei doi ebri &n consiliul de adinistra%ieH
cG anali+ea+ reparti+area bugetului aprobat de ctre cei &n drept 'i recoand
ordonatorului principal de credite cu delega%ie luarea surilor necesare pentru
odi$icarea acestuia" &n condi%iile legiiH
dG anali+ea+ odul de utili+are a $ondului" costurile sisteului" serviciile acordate 'i
tari$ele practicate la contractarea pac!etului de servicii de ba+ 'i recoand surile
legale pentru $olosirea cu e$icien% a $ondurilor 'i de respectare a drepturilor
asigura%ilor.
%rt. EF. 7 (B) ,onsiliul de adinistra%ie al ,*46 se constituie din 17 ebri" cu un
andat pe 4 ani" dup cu urea+J
aG 5 repre+entan%i ai statului" dintre care unul este nuit de 9re'edintele Bo#niei 'i 4
de priulAinistru" la propunerea inistrului snt%ii 'i $ailiei" a inistrului uncii
'i solidarit%ii sociale" a inistrului $inan%elor publice 'i a inistrului justi%ieiH
bG 5 ebri nui%i prin consens de ctre asocia%iile patronale repre+entative la nivel
na%ionalH
cG 5 ebri nui%i prin consens de ctre con$edera%iile sindicale repre+entative la
nivel na%ionalH
dG 2 ebri ale'i de ctre adunarea repre+entan%ilor din r#ndul ebrilor si.
(A) 9revederile art. 67 alin. F3G se aplic 'i &n ca+ul consiliului de adinistra%ie. %rt.
EB. 7 (B) 9re'edintele consiliului de adinistra%ie este pre'edintele ,*46 'i
&ndepline'te 'i $unc%ia de secretar de stat &n cadrul (inisterului 6nt%ii 'i )ailiei.
9re'edintele ,*46 este nuit de priulAinistru dintre ebrii consiliului de
adinistra%ie" la propunerea (inisterului 6nt%ii 'i )ailiei.
F2G ,onsiliul de adinistra%ie are 2 vicepre'edin%i ale'i de consiliul de adinistra%ie
prin vot secret. -icepre'edin%ii consiliului de adinistra%ie sunt 'i vicepre'edin%ii
,*46.
F3G 9re'edintele" vicepre'edin%ii 'i directorul general al ,*46 se suspend de drept
din $unc%iile de%inute anterior" pe perioada e0ecutrii andatului" cu e0cep%ia celor
prev+ute la art. 75 alin. F1G.
%rt. EA. 7 (B) ,onsiliul de adinistra%ie $unc%ionea+ &n od legal &n pre+en%a a cel
pu%in 11 ebri.
F2G .otr#rile consiliului de adinistra%ie se adopt cu votul a cel pu%in dou treii
din nurul ebrilor pre+en%i.
F3G 9rincipalul rol al consiliului de adinistra%ie este de a elabora 'i a reali+a strategia
na%ional &n doeniul asigurrilor sociale de sntate.
%rt. E;. 7 9re'edintele ,*46 se deleag &n condi%iile legii" prin ordin al inistrului
snt%ii 'i $ailiei" ca ordonator principal de credite pentru adinistrarea 'i
gestionarea $ondului 'i repre+int ,*46 &n rela%iile cu ter%ii 'i pe asigura%i &n
raporturile cu alte persoane $i+ice sau juridice" coponente ale sisteului asigurrilor
sociale de sntate.
%rt. EM. 7 (B) ,onducerea e0ecutiv a ,*46 este asigurat de ctre directorul general.
F2G 7cuparea postului de director general se $ace prin concurs" pe o perioad de 4 ani"
'i se nue'te prin ordin al inistrului snt%ii 'i $ailiei.
F3G 7rgani+area concursului 'i criteriile de selec%ie sunt stabilite de inistrul snt%ii
'i $ailiei 'i de pre'edintele ,*46.
%rt. EL. 7 (B) 9e tipul e0ecutrii andatului pre'edintele 'i vicepre'edin%ii sunt
nui%i pe o perioad de 4 ani. 4ce'tia nu pot e0ercita pe durata andatului nici o alt
$unc%ie sau denitate public" cu e0cep%ia $unc%iilor didactice din &nv%#ntul
superior.
F2G (ebrii ,onsiliului de adinistra%ie al ,*46" pe perioada e0ercitrii andatului"
nu sunt salaria%i ai ,*46" cu e0cep%ia pre'edintelui 'i a vicepre'edin%ilor" 'i nu pot
ocupa $unc%ii &n structurile e0ecutive ale caselor de asigurri. 4ce'tia nu pot e0ercita
activit%i la societ%i coerciale sau la alte unit%i care se a$l &n rela%ii contractuale cu
casele de asigurri.
F3G 6alari+area pre'edintelui 'i a vicepre'edin%ilor ,*46 se stabile'te dup cu
urea+J
aG pentru pre'edinte" la nivelul indeni+a%iei prev+ute de lege pentru $unc%ia de
secretar de statH
bG pentru vicepre'edin%i" la nivelul indeni+a%iei prev+ute de lege pentru $unc%ia de
subsecretar de stat.
F4G <ndeni+a%ia prev+ut la alin. F3G repre+int unica $or de reunerare a
activit%ii corespun+toare $unc%iei respective 'i constituie ba+ de calcul pentru
stabilirea drepturilor 'i obliga%iilor care se deterin &n raport cu venitul salarial.
F5G 6alariul 'i celelalte drepturi de personal ale directorului general al ,*46 se
stabilesc la nivelul corespun+tor prev+ut de lege pentru $unc%ia de secretar general
din inister.
F6G (ebrii ,onsiliului de adinistra%ie al ,*46" cu e0cep%ia pre'edintelui 'i
vicepre'edin%ilor" bene$icia+ de o indeni+a%ie lunar de p#n la 20P din
indeni+a%ia pre'edintelui ,*46" &n condi%iile pre+en%ei e$ective la 'edin%ele
consiliului de adinistra%ie.
%rt. ER. 7 (B) ,onsiliul de adinistra%ie al ,*46 are urtoarele atribu%iiJ
aG aprob statutul propriu al ,*46 'i statutulAcadru al caselor de asigurriH
bG aprob propriul regulaent de organi+are 'i $unc%ionareH
cG stabile'te atribu%iile vicepre'edin%ilor" la propunerea pre'edinteluiH
dG avi+ea+ strategia sisteului de asigurri sociale de sntate cu privire la colectarea
'i utili+area $onduluiH
eG avi+ea+ proiectul bugetului $ondului 'i &l supune aprobrii ordonatorului principal
de credite cu delega%ie" &n condi%iile legiiH
$G avi+ea+" &n condi%iile legii" reparti+area pe case de asigurri a bugetului $onduluiH
gG avi+ea+ utili+area $ondului de re+ervH
!G aprob prograul de investi%iiH
iG aprob &nc!eierea de conven%ii de cooperare 'i $inan%are de prograe cu organise
interna%ionaleH
jG anali+ea+ seestrial stadiul derulrii contractelor 'i &pruuturilorH
XG avi+ea+ rapoartele de gestiune anuale" pre+entate de pre'edintele ,*46" contul de
&nc!eiere a e0erci%iului bugetar" precu 'i raportul anual de activitateH
lG avi+ea+ &n ba+a raportului ,ur%ii de ,onturi bilan%ul contabil 'i descrcarea
gestiunii anului precedent pentru ,*46 'i pentru casele de asigurriH
G avi+ea+ proiectul contractuluiAcadru 'i al norelor etodologice de aplicare a
acestuiaH
nG avi+ea+ lista edicaentelor de care bene$icia+ asigura%ii cu sau $r contribu%ie
personalH
oG avi+ea+ criteriile privind calitatea asisten%ei edicale acordate asigura%ilorH
pG aprob regulaentul de organi+are 'i $unc%ionare a coisiilor de acreditare 'i
avi+ea+ criteriile de acreditare a personalului edical 'i a $urni+orilor de servicii
edicaleH
bG aprob criteriile de recrutare 'i odalit%ile de $orare a personalului din sisteul
de asigurri sociale de sntateH
rG aprob planul anual de activitate pentru &ndeplinirea prevederilor prograului de
asigurri sociale de sntateH
sG aprob prograul anual de activitate pentru reali+area prograului de asigurri
sociale de sntateH
tG anali+ea+ structura 'i odul de $unc%ionare ale caselor de asigurriH
uG aprob organigraele ,*46 'i ale caselor de asigurri teritorialeH
vG alte atribu%ii acordate prin acte norative &n vigoare.
F2G ,onsiliul de adinistra%ie se &ntrune'te lunar" la convocarea pre'edintelui ,*46.
,onsiliul de adinistra%ie se poate &ntruni 'i &n 'edin%e e0traordinare" la cererea
pre'edintelui sau a cel pu%in unei treii din nurul ebrilor si.
F3G n e0ercitarea atribu%iilor ce &i revin" ,onsiliul de adinistra%ie al ,*46 adopt
!otr#ri" &n condi%iile prev+ute la art. 72 alin. F2G.
%rt. EE. 7 (B) 4tribu%iile principale ale pre'edintelui ,*46 sunt urtoareleJ
aG e0ercit atribu%iile prev+ute de lege" &n calitate de ordonator principal de credite cu
delega%ie" pentru adinistrarea 'i gestionarea $onduluiH
bG organi+ea+ 'i coordonea+ activitatea de audit &n sisteul de asigurri sociale de
sntate" potrivit atribu%iilor speci$ice ale ,*46 'i ale caselor de asigurriH
cG particip ca invitat la 'edin%ele @uvernului &n care sunt de+btute aspecte re$eritoare
la sntatea popula%ieiH
dG nue'te" sanc%ionea+ 'i eliberea+ din $unc%ie personalul ,*46H
eG pre+idea+ 'edin%ele adunrii repre+entan%ilorH
$G alte atribu%ii stabilite prin 6tatutul ,*46.
(A) n e0ercitarea atribu%iilor ce &i revin" precu 'i pentru punerea &n aplicare a
!otr#rilor consiliului de adinistra%ie" pre'edintele ,*46 eite deci+ii care devin
e0ecutorii dup ce sunt aduse la cuno'tin% persoanelor interesate. =eci+iile cu
caracter norativ eise &n aplicarea pre+entei ordonan%e de urgen% se public &n
(onitorul 7$icial al Bo#niei" 9artea <.
%rt. EQ. 7 (B) 9ersonalul ,*46 'i al caselor de asigurri este constituit din $unc%ionari
publici 'i personal contractual &n condi%iile legii.
(A) 6alariul 'i celelalte drepturi ale personalului prev+ut la alin. F1G sunt cele stabilite
de actele norative &n vigoare aplicabile institu%iilor publice.
%rt. EN. 7 7rganele de conducere ale caselor de asigurri sunt consiliul de
adinistra%ie 'i pre'edintele A director general.
%rt. QF. 7 (B) ,onsiliul de adinistra%ie al caselor de asigurri de sntate jude%ene 'i
a unicipiului 5ucure'ti este alctuit din 9 ebri" desena%i dup cu urea+J
aG unul de consiliul jude%ean" respectiv de ,onsiliul @eneral al (unicipiului
5ucure'tiH
bG unul de pre$ect" la propunerea direc%iei de sntate public jude%ene" respectiv a
=irec%iei de 6ntate 9ublic a (unicipiului 5ucure'tiH
cG 3 de asocia%iile patronale repre+entative la nivel na%ional" desena%i prin consensH
dG 3 de con$edera%iile sindicale repre+entative la nivel na%ional" desena%i prin
consensH
eG pre'edintele" care este directorul general al casei de asigurri.
F2G ,onsiliul de adinistra%ie al ,asei 4sigurrilor de 6ntate a (inisterului
/ucrrilor 9ublice" 8ransporturilor 'i /ocuin%ei este alctuit din 5 ebri" desena%i
dup cu urea+J
aG unul de ctre (inisterul /ucrrilor 9ublice" 8ransporturilor 'i /ocuin%eiH
bG unul din partea con$edera%iilor repre+entative ale sindicatelorH
cG unul din partea asocia%iilor repre+entative ale patronatelorH
dG unul din partea (inisterului 6nt%ii 'i )ailieiH
eG pre'edintele ,asei 4sigurrilor de 6ntate a (inisterului /ucrrilor 9ublice"
8ransporturilor 'i /ocuin%ei.
F3G ,onsiliul de adinistra%ie al ,asei 4sigurrilor de 6ntate a 4prrii" 7rdinii
9ublice" 6iguran%ei *a%ionale 'i 4utorit%ii [udectore'ti se constituie potrivit
dispo+i%iilor 7rdonan%ei @uvernului nr.56N1998" aprobat cu odi$icri 'i copletri
prin /egea nr.458N2001.
F4G (andatul ebrilor consiliilor de adinistra%ie ale caselor de asigurri este de 4
ani. (ebrii consiliilor de adinistra%ie ale caselor de asigurri bene$icia+ de o
indeni+a%ie lunar de p#n la 20P din salariul directorului general al casei de
asigurri respective" &n condi%iile pre+en%ei e$ective la 'edin%ele consiliului de
adinistra%ie.
F5G 9e perioada andatului ebrii consiliului de adinistra%ie pot $i revoca%i din
$unc%ii de ctre cei care iAau nuit" iar pe $unc%iile rase vacante sunt nui%i noi
ebri" p#n la e0pirarea andatului &n curs.
F6G 4tribu%iile consiliilor de adinistra%ie ale caselor de asigurri sunt stabilite de
ctre ,*46" &n concordan% cu prevederile pre+entei ordonan%e de urgen%.
F7G ,onsiliul de adinistra%ie ia !otr#ri prin vot" &n pre+en%a a cel pu%in dou treii
din nurul ebrilor.
F8G ]edin%ele consiliului de adinistra%ie sunt publice" cu e0cep%ia ca+urilor &n care
ebrii consiliului decid prin vot ca acestea s se des$'oare cu u'ile &nc!ise.
9robleele legate de buget se vor discuta &ntotdeauna &n 'edin%e publice.
%rt. QB. 7 (B) =irectorii generali ai caselor de asigurri sunt nui%i pe ba+ de
concurs" prin deci+ie a pre'edintelui ,*46 sau" dup ca+" prin ordin al inistrului
lucrrilor publice" transporturilor 'i locuin%ei" respectiv &n condi%iile prev+ute de
7rdonan%a @uvernului nr.56N1998" aprobat cu odi$icri 'i copletri prin /egea
nr.458N2001. =irectorul general devine ebru de drept al consiliului de
adinistra%ie al casei de asigurri 'i pre'edintele acestuia.
F2G =irectorul general al casei de asigurri este ordonator de credite" &n condi%iile legii.
F3G =irectorul general se nue'te pentru un andat de 4 ani" dup validarea
concursului" 'i se suspend de drept din $unc%iile de%inute anterior" cu e0cep%ia
$unc%iilor didactice din &nv%#ntul superior. =irectorul general este salari+at &n
con$oritate cu prevederile legale &n vigoare.
F4G 4tribu%iile principale ale directorului general suntJ
aG aplic norele de gestiune" regulaentele de organi+are 'i de $unc%ionare 'i
procedurile adinistrative unitareH
bG organi+ea+ 'i coordonea+ activitatea de control al e0ecu%iei contractelor de
$urni+are de servicii edicaleH
cG organi+ea+ 'i coordonea+ activitatea de urrire 'i control al colectrii
contribu%iilor la $ondH
dG propune prograe de ac%iuni de &bunt%ire a disciplinei $inanciare" inclusiv
e0ecutarea silit" potrivit legiiH
eG stabile'te odalitatea de contractare" cu respectarea contractuluiAcadruH
$G organi+ea+ &preun cu alte structuri abilitate controale privind respectarea
drepturilor asigura%ilor 'i propune suri &n ca+ de nerespectare a acestoraH
gG supraveg!ea+ 'i controlea+ organi+area 'i $unc%ionarea sisteului de asigurri de
sntate la nivel teritorial 'i pre+int anual rapoarte" pe care le d publicit%iiH
!G nue'te" sanc%ionea+ 'i eliberea+ din $unc%ie personalul casei de asigurri.
S1C5IUN1% a L7a
6erviciul edical al casei de asigurri
%rt. QA. 7 (B) n cadrul ,*46 $unc%ionea+ serviciul edical" care este condus de un
edicA'e$.
F2G /a nivelul caselor de asigurri $unc%ionea+ un serviciu edical" &n raport cu
nurul asigura%ilor" care este condus de un edicA'e$.
F3G )unc%ia de edicA'e$ al ,*46 'i al caselor de asigurri se ocup prin concurs
organi+at de ,*46" &n condi%iile legii.
F4G )unc%ia de edicA'e$ al ,*46 este ec!ivalent cu cea de director general adjunct.
)unc%ia de edicA'e$ al ,*46 se salari+ea+ potrivit legii.
%rt. Q;. 7 (B) 6erviciul edical al ,*46 urre'te interesele asigura%ilor cu privire la
calitatea serviciilor acordate de ctre $urni+orii de servicii edicale" edicaente 'i
dispo+itive edicale a$la%i &n rela%ii contractuale cu casele de asigurri.
F2G ,riteriile privind acordarea serviciilor edicale pentru asigura%i se elaborea+ de
ctre serviciul edical al ,*46 &preun cu ,(B" se actuali+ea+ ori de c#te ori
este nevoie 'i se prevd &n clau+ele contractelor de $urni+are de servicii.
F3G 4tribu%iile serviciului edical sunt stabilite prin statut.
S1C5IUN1% a R7a
7bliga%iile caselor de asigurri
%rt. QM. 7 7bliga%iile ,*46 sunt urtoareleJ
aG s asigure logistica $unc%ionrii unitare 'i coordonate a sisteului asigurrilor
sociale de sntateH
bG s urreasc colectarea 'i $olosirea cu e$icien% a $onduluiH
cG s $oloseasc ijloace adecvate de ediati+are pentru repre+entarea" in$orarea 'i
sus%inerea intereselor asigura%ilor pe care &i repre+intH
dG s acopere potrivit principiilor pre+entei ordonan%e de urgen% nevoile de servicii
de sntate ale persoanelor" &n liita $ondurilor disponibile.
%rt. QL. 7 7bliga%iile caselor de asigurri sunt urtoareleJ
aG s veri$ice acordarea serviciilor edicale" con$or contractelor &nc!eiate cu
$urni+orii de servicii edicaleH
bG s deconte+e $urni+orilor contravaloarea serviciilor edicale contractate 'i prestate
asigura%ilor" &n a0iu 30 de +ile de la data raportrii" &n ca+ contrar ur#nd a
suporta penalit%ile prev+ute &n contractH
cG s acorde $urni+orilor de servicii edicale sue care s %in seaa 'i de condi%iile
de des$'urare a activit%ii &n +one i+olate" &n condi%ii grele 'i $oarte grele" pentru care
sunt stabilite drepturi suplientare" potrivit legisla%ieiH
dG s in$ore+e $urni+orii de servicii edicale asupra condi%iilor de contractare 'i a
negocierii clau+elor contractualeH
eG s in$ore+e $urni+orii de servicii edicale asupra condi%iilor de $urni+are a
serviciilor edicale 'i despre orice sc!ibare &n odul de $unc%ionare 'i de acordare a
acestora" cu cel pu%in 30 de +ile &nainte de aplicarea odi$icriiH
$G s asigure con$iden%ialitatea datelor &n condi%iile pre+entei ordonan%e de urgen%H
gG s veri$ice prescrierea 'i eliberarea edicaentelor &n con$oritate cu
regleentrile &n vigoareH
!G s transit situa%iile statistice 'i alte activit%i raportate de $urni+orii de servicii
edicale ctre institu%iile interesate" respectiv direc%iilor de sntate public 'i
centrelor de statistic" cu respectarea prevederilor art. 64 alin. F1G lit. XGH
iG s raporte+e ,*46" la terenele stabilite" datele solicitate privind serviciile
edicale $urni+ate" precu 'i eviden%a asigura%ilor 'i a docuentelor justi$icative
utili+ateH
jG s $urni+e+e" la solicitarea (inisterului 6nt%ii 'i )ailiei" prin direc%iile de
sntate public" datele de identi$icare a persoanelor asigurate" nuai pentru bolile cu
declarare noinal obligatorie" con$or legisla%iei &n vigoare.
C%PI/0LUL #II
,ontrolul
S1C5IUN1% B
,ontrolul de gestiune
%rt. QR. 7 ,ontrolul de gestiune al ,*46 'i al caselor de asigurri se $ace anual de
ctre ,urtea de ,onturi.
%rt. QE. 7 4uditul intern se va e0ercita con$or legii.
S1C5IUN1% a A7a
,ontrolul serviciilor
%rt. QQ. 7 ,*46 &preun cu ,(B" ,)B 'i 74(B organi+ea+ controlul serviciilor
edicale care se acord asigura%ilor potrivit pre+entei ordonan%e de urgen%.
S1C5IUN1% a ;7a
,ontrolul (inisterului 6nt%ii 'i )ailiei
%rt. QN. 7 (inisterul 6nt%ii 'i )ailiei" ca autoritate na%ional &n doeniul snt%ii
publice 'i ordonator principal de credite" are urtoarele atribu%iiJ
aG asigur" rspunde" coordonea+ 'i controlea+" dup ca+" organi+area activit%ii de
asisten% edical A priar" secundar 'i ter%iar A" asisten% de urgen%" curativ" de
recuperare edical" asisten% edical la doiciliu care se acord prin unit%ile
sanitare publice 'i privateH
bG stabile'te principalele obiective de etap pe teren ediu 'i lung &n doeniul
snt%ii popula%iei 'i al re$orei &n sisteul sanitarH
cG asigur supraveg!erea 'i controlul respectrii legisla%iei de ctre toate unit%ile
publice 'i private care au responsabilit%i &n doeniul snt%ii publice" de personalul
din sisteul sanitar" inclusiv de ctre sisteele de asigurri sociale 'i private"
colabor#nd &n acest scop cu ,*46" ,(B" ,)B 'i 74(B" cu autorit%ile publice
locale 'i cu alte institu%ii abilitateH
dG aplic surile corespun+toare &n situa%iile &n care se constat de ctre organele
abilitate nerespectarea prevederilor legale.
S1C5IUN1% a M7a
4rbitrajul
%rt. NF. 7 (B) ,*46 &preun cu ,(B 'i 74(B organi+ea+ ,oisia central de
arbitraj care solu%ionea+ litigiile dintre $urni+orii de servicii edicale 'i casele de
asigurri.
F2G ,oisia central de arbitraj este $orat din 4 arbitri" dintre care 2 delega%i nui%i
de ctre ,*46 'i c#te un delegat nuit de ,(B 'i 74(B.
F3G 9re'edintele ,oisiei centrale de arbitraj va $i un arbitru acceptat de pr%i.
%rt. NB. 7 (B) 4rbitrii pot $i edici" juri'ti sau econoi'ti" acredita%i 'i &nregistra%i de
(inisterul 6nt%ii 'i )ailiei.
(A) Begulaentul de activitate al arbitrilor se elaborea+ de ctre ,*46" &preun cu
,(B 'i 74(B" 'i se avi+ea+ de ctre (inisterul [usti%iei.
%rt. NA. 7 .otr#rile ,oisiei centrale de arbitraj sunt obligatorii pentru toate pr%ile
ale cror litigii se solu%ionea+ de ctre aceasta 'i se copletea+ &n od
corespun+tor cu prevederile ,odului de procedur civil.
C%PI/0LUL #III
Bspunderi 'i sanc%iuni
%rt. N;. 7 nclcarea prevederilor pre+entei ordonan%e de urgen% atrage rspunderea
aterial" civil" contraven%ional sau penal" dup ca+.
S1C5IUN1% B
<n$rac%iuni
%rt. NM. 7 )apta persoanei care dispune utili+area &n alte scopuri sau nevirarea la $ond
a contribu%iei re%inute de la asigura%i constituie in$rac%iunea de deturnare de $onduri 'i
se pedepse'te con$or prevederilor art.3021 din ,odul penal.
%rt. NL. 7 ,opletarea declara%iei prev+ute la art. 8 alin. F2G cu date nereale" av#nd ca
e$ect denaturarea eviden%elor privind asigura%ii" stadiul de coti+are sau contribu%iile
$a% de $ond" constituie in$rac%iunea de $als intelectual 'i se pedepse'te con$or
prevederilor art.289 ,od penal.
S1C5IUN1% a A7a
,ontraven%ii
%rt. NR. 7 ,onstituie contraven%ii urtoarele $apteJ
aG nedepunerea la teren a declara%iei prev+ute la art. 8 alin. F2GH
bG nevirarea contribu%iei datorate con$or art. 52 alin. F1G de ctre persoanele $i+ice 'i
juridice angajatoareH
cG re$u+ul de a pune la dispo+i%ie organelor de control ale caselor de asigurri
docuentele justi$icative 'i actele de eviden% necesare &n vederea stabilirii
obliga%iilor la $ondH
dG re$u+ul de a pune la dispo+i%ie organelor de control ale caselor de asigurri
docuentele $inanciarAcontabile justi$icative 'i actele de eviden% $inanciarAcontabil
privind odul de utili+are a suelor decontate din $ond.
%rt. NE. 7 ,ontraven%iile prev+ute la art. 96 se sanc%ionea+ dup cu urea+J
aG cele prev+ute la lit. aG 'i cG" cu aend de la 5.000.000 lei la 10.000.000 leiH
bG cele prev+ute la lit. bG 'i dG" cu aend de la 30.000.000 lei la 50.000.000 lei. %rt.
NQ. 7 ,onstatarea contraven%iilor 'i aplicarea sanc%iunilor se $ac de ctre organele de
control ale caselor de asigurri.
%rt. NN. 7 4en+ile contraven%ionale aplicate con$or pre+entei ordonan%e de urgen%
constituie venituri la $ond.
%rt. BFF. 7 (B) ,ontraven%iilor prev+ute la art. 96 le sunt aplicabile dispo+i%iile
7rdonan%ei @uvernului nr.2N2001 privind regiul juridic al contraven%iilor" aprobat
cu odi$icri 'i copletri prin /egea nr.180N2002" cu odi$icrile ulterioare.
F2G ,ontravenientul poate ac!ita" pe loc sau &n teren de cel ult 48 de ore de la data
&nc!eierii procesuluiAverbal ori" dup ca+" de la data counicrii acestuia" jutate din
iniul aen+ii prev+ute la art. 97" agentul constatator $c#nd en%iune despre
aceast posibilitate &n procesulAverbal.
F3G =ispo+i%iile pre+entei ordonan%e de urgen% re$eritoare la obliga%iile $a% de $ond se
copletea+ cu prevederile /egii nr.87N1994 pentru cobaterea eva+iunii $iscale.
C%PI/0LUL I>
=ispo+i%ii $inale
%rt. BFB. 7 (B) 7rganele de conducere ale ,*46 'i ale caselor de asigurri se
constituie &n teren de 30 de +ile de la data intrrii &n vigoare a pre+entei ordonan%e
de urgen%.
F2G n teren de 30 de +ile de la data intrrii &n vigoare a pre+entei ordonan%e de
urgen% vor $i organi+ate concursurile pentru ocuparea $unc%iei de director general al
,*46 'i de pre'edinte A director general al caselor de asigurri.
F3G 9#n la ocuparea prin concurs a $unc%iilor prev+ute la alin. F2G atribu%iile $unc%iilor
respective vor $i &ndeplinite de cei a$la%i &n $unc%ia de director general al ,*46"
precu 'i de director general al casei de asigurri respective la data intrrii &n vigoare
a pre+entei ordonan%e de urgen%.
%rt. BFA. 7 (B) (ebrii ,onsiliului de adinistra%ie al ,*46 'i ai consiliilor de
adinistra%ie ale caselor de asigurri" precu 'i personalul angajat al acestor case de
asigurri" indi$erent de nivel" nu pot de%ine $unc%ii de conducere &n cadrul (inisterului
6nt%ii 'i )ailiei" direc%iilor de sntate public" unit%ilor sanitare" cabinetelor
edicale" $unc%ii alese sau nuite &n cadrul ,(B" colegiilor jude%ene ale edicilor"
respectiv al unicipiului 5ucure'ti" ,)B" colegiilor jude%ene ale $araci'tilor"
respectiv al unicipiului 5ucure'ti" organi+a%iilor centrale 'i locale ale 74(B sau
$unc%ii &n cadrul societ%ilor coerciale cu pro$il de asigurri" $araceutic sau de
aparatur edical.
F2G (ebrii ,onsiliului de adinistra%ie al ,*46 'i ai consiliilor de adinistra%ie ale
caselor de asigurri care" $ie personal" $ie prin so%" so%ie" a$ini sau rude p#n la gradul al
doilea inclusiv" au un interes patrionial &n problea supus de+baterii consiliului de
adinistra%ie nu pot participa la de+baterile consiliului de adinistra%ie 'i nici la
adoptarea !otr#rilor.
F3G 9ersoanele care la data intrrii &n vigoare a pre+entei ordonan%e de urgen% se a$l
&n una dintre incopatibilit%ile prev+ute la alin. F1G vor opta pentru una dintre
$unc%iile ocupate &n teren de 30 de +ile.
F4G ,onsiliile jude%ene" respectiv ,onsiliul @eneral al (unicipiului 5ucure'ti" vor
asigura nuirea persoanelor desenate &n adunarea repre+entan%ilor. /a nivel na%ional
&ntrunirea adunrii repre+entan%ilor va $i asigurat de ctre ,*46.
F5G n ca+ul &n care consiliile jude%ene" respectiv ,onsiliul @eneral al (unicipiului
5ucure'ti" nu pot desena prin vot delega%i &n adunarea repre+entan%ilor" pre'edin%ii
consiliilor jude%ene nuesc persoanele &n cau+ &n teren de 5 +ile de la data 'edin%ei
organi+ate &n acest scop de consiliul jude%ean.
%rt. BF;. 7 (B) ,*46 gestionea+ 'i adinistrea+ bunurile obile 'i iobile
dob#ndite" &n condi%iile legii" din activit%i proprii" subven%ii" dona%ii sau din alte surse.
(A) 4utorit%ile publice centrale sau locale pot transite" &n condi%iile prev+ute de
lege" bunuri obile 'i iobile &n adinistrarea ,*46 'i a caselor de asigurri.
%rt. BFM. 7 6tructurile actuale de asigurri de sntate apar%in#nd inisterelor 'i
institu%iilor centrale cu re%ele sanitare proprii &'i adaptea+ organi+area 'i $unc%ionarea
la prevederile pre+entei ordonan%e de urgen%" cu pstrarea speci$icului activit%ii
acestor autorit%i publice" &n teren de 30 de +ile de la data intrrii &n vigoare a
acesteia.
%rt. BFL. 7 n teritoriile neacoperite cu edici sau cu personal sanitar" pentru
asigurarea serviciilor edicale consiliile locale pot acorda stiulente &n natur 'i &n
bani.
%rt. BFR. 7 9ersoanele care prin $aptele lor aduc prejudicii sau daune snt%ii altei
persoane rspund potrivit legii 'i sunt obligate s suporte c!eltuielile oca+ionate de
asisten%a edical acordat. 6uele repre+ent#nd aceste c!eltuieli vor $i recuperate
prin grija caselor de asigurri 'i constituie venituri ale $ondului.
%rt. BFE. 7 9re+enta ordonan% de urgen% intr &n vigoare la data publicrii &n
(onitorul 7$icial al Bo#niei" 9artea <" cu e0cep%ia prevederilor art. 6 alin. F1G lit. eG
'i !G" art. 50 alin. F2G 'i F3G" art. 51 alin. F2G 'i F3G" art. 53 alin. F2G 'i F3G" art. 54 alin.
F2G 'i F3G" art. 56 'i art. 59 alin. F1G" re$eritoare la reducerea contribu%iei de asigurri
sociale de sntate 'i scutirea de la obliga%ia pl%ii acesteia de ctre unele categorii de
persoane" care intr &n vigoare la data de 1 ianuarie 2003.
%rt. BFQ. 7 (B) 9e data intrrii &n vigoare a pre+entei ordonan%e de urgen% se abrog
/egea asigurrilor sociale de sntate nr.145N1997" publicat &n (onitorul 7$icial al
Bo#niei" 9artea <" nr. 178 din 31 iulie 1997" cu odi$icrile 'i copletrile
ulterioare" precu 'i orice alte dispo+i%ii contrare.
F2G 9#n la data de 1 ianuarie 2003 r#n aplicabile prevederile /egii nr. 145N1997
re$eritoare la colectarea 'i utili+area $ondurilor de asigurri sociale de sntate.
.iblio!rafie
1. .al+er :ulia RileG) RN) 3NJ,ounication in *ursing" )ourt! ;dition "
(osbS ' Harcourt Health !ciences 7ompanG 6t. /ouis /ondon
9!iladelp!ia 6SdneS 8oronto" 2000.
2. :o&nstone 3e!an7:ane J 5ioet!icsJ 4 *ursing 9erspective 5ooX bSH
.arcourt 6aunders" 1999
3. 6oodman7*raper :acSuelineJ.ealt! ,areds )orgotten (ajoritSJ *urses
and 8!eir )raSed D!ite ,ollars 176 pgs.
4. Oaufman % E 9ropedeutic 'i seiologie c!irurgical" ;d. =acia" ,luj
*apoca" 1986" 73 E 116" 136 E 164.
5. Lemon ' materiale de educa(ie pentru nursin! ' capitolul EJ 6ntatea
viitorilor prin%i" 7(6" ed. <Aa " 1996.
6. Lemon ' materiale de educa(ie pentru nursin! ' capitolul NJ 9roblee
pro$esionale 'i orale" 7(6" ed. <Aa " 1996.
7. Lucre(ia /itircJ @!id de nursing" ;ditura -ia%a (edical Bo#neasc"
5ucure'ti.
8. Lucre(ia /itircJ (anual de ingrijiri speciale acordate pacien%ilor de
asiten%ii edicali" ;ditura -ia%a (edical Bo#neasc" 5ucure'ti.
9. Lucre(ia /itircJ *ursing E 8e!nici de evaluare 'i ingrijiri acordate de
asisten%i edicali" ;ditura -ia%a (edical Bo#neasc" 5ucure'ti.
10. Lucre(ia /itircJ >rgen%ele edicoAc!irurgicale E sinte+e" ;d.
(edical" 5ucure'ti" 2004.
11. TTT /egea nr. 461N2001 privind e0ercitarea pro$esiunii de asistent
edical" &n$iin%area" organi+area 'i $unc%ionarea 7rdinului 4sisten%ilor
(edicali din Bo#nia" cu copletrile 'i odi$icrile ulterioare.
12. TTT /egea nr. 46N2003 privind drepturile pacientului
13. TTT /egea nr. 307 din 28N06N2004 privind e0ercitarea pro$esiei de asistent
edical si a pro$esiei de oas" precu 'i organi+area 'i $unc%ionarea
7rdinului 4sisten%ilor (edicali 'i (oa'elor din Bo#nia
14. TTT 7rdonan%a de urgent a @uvernului Bo#niei nr. 150N2002 privind
organi+area 'i $unc%ionarea sisteului de asigurri sociale de sntate.
15. TTT 7rdinul (inisterului 6nt%ii nr. 560N1999 cuprin+#nd $i'ele de
atribu%ii pentru asisten%ii edicali
16. TTT 7rdinul (inisterului 6nt%ii 984N1994 privind prevenirea 'i
controlul in$ec%iilor no+ocoiale
17. TTT 7rdinul (inisterului 6nt%ii 'i $ailiei nr. 185N2003 privind
norele te!nice privind asigurarea cur%eniei" de+in$ec%iei" e$ectuarea
sterili+rii 'i pstrarea snt%ii obiectelor 'i aterialelor sanitare &n
unit%ile sanitare de stat 'i private.
18. TTT *ora din K aprilie 122E de aplicare a /egii drepturilor pacientului
nr. 46N2003
19. TTT *ursing E supl. 6ntate 21" rev. asist. (edic." nr.6.1." iunie 2000.
20. SallG Sc&refer J *ursing Be$lectionsJ 4 ,enturS o$ ,aring " 5ooX bSH
(osbS" 2000.
21. /raGnor 3ic&ael J (anagerialis and *ursingJ 5eSond 7ppression and
9ro$essionH Boutledge" 1999.
22. <ane Robinson UolfJ *urseskRorX A 8!e 6acred and 8!e 9ro$ane
>niversitS o$ 9ennsSlvania 9ress 9!iladelp!ia" 1998
23. <alumas :acSueline4 ,aring in ,risisJ 4n 7ral .istorS o$ ,ritical ,are
*ursing " 5ooX bSH >niversitS o$ 9ennsSlvania 9ress" 1995.