Sunteți pe pagina 1din 26

PLANUL GENERAL DE CONTURI CONTABILE

I. DISPOZIII GENERALE
Planul general de conturi contabile este elaborat n baza Standardelor Naionale de Contabilitate (SNC) i a altor acte normative
contabile, innd cont de cerinele de prezentare a informaiilor n situaiile financiare i necesitile informaionale ale entitii
Planul general de conturi contabile se e!tinde asupra entitilor care in contabilitatea n partid dubl, cu e!cepia entitilor care
aplic Standardele "nternaionale de #aportare $inanciar ("$#S), i instituiilor publice
Planul general de conturi contabile reglementeaz modul de nregistrare a faptelor economice n conturi care rezult din prevederile
SNC i altor acte normative contabile %nregistrarea faptelor economice n conturi se efectueaz n funcie de coninutul economic al
acestora, cu respectarea principiilor, normelor i politicilor contabile ale entitii
Planul general de conturi contabile cuprinde trei capitole&
" 'ispoziii generale
"" Nomenclatorul conturilor contabile
""" Caracteristica i modul de aplicare a conturilor contabile
%n capitolul " este prezentat modul general de clasificare, funcionare i simbolizare a conturilor contabile
Capitolul "" cuprinde nomenclatorul claselor, grupelor de conturi, conturilor de gradul " (conturile sintetice) i conturilor de gradul ""
(subconturile)
%n capitolul """ snt caracterizate clasele, grupele de conturi i conturile de gradul " i prezentate principalele conturi corespondente
pe debitul i creditul fiecrui cont sintetic
Planul general de conturi contabile cuprinde ( clase&
) *ctive imobilizate
+ *ctive circulante
, Capital propriu
- 'atorii pe termen lung
. 'atorii curente
/ 0enituri
1 C2eltuieli
3 Conturi de gestiune
( Conturi e!trabilaniere
Clasele )4. cuprind conturile de bilan, clasele /41 5 conturile de rezultate, clasa 3 5 conturile de gestiune i clasa ( 5 conturile
e!trabilaniere
Conturile de bilan snt destinate generalizrii informaiei privind activele, capitalul propriu i datoriile entitii 6a data raportrii
soldurile debitoare sau creditoare ale acestor conturi se iau n calcul la determinarea indicatorilor din bilan
Conturile de rezultate snt destinate generalizrii informaiei privind veniturile i c2eltuielile entitii 6a data raportrii rula7ele
creditoare ale conturilor de venituri i rula7ele debitoare ale conturilor de c2eltuieli se iau n calcul la determinarea indicatorilor din situaia de
profit i pierdere
Conturile de gestiune snt destinate generalizrii informaiei privind costurile de producie, adaosul comercial, ncasrile din vnzarea
bunurilor n numerar, costurile refacturate i alte elemente contabile cu caracter tranzitoriu 6a data raportrii conturile de gestiune se nc2id
cu conturile de bilan i8sau de rezultate
Conturile e!trabilaniere snt destinate generalizrii informaiei privind bunurile nenregistrate n bilanul entitii, dar aflate n
gestiunea acesteia, creanele i datoriile contingente, garaniile acordate i primite, pierderile fiscale i alte elemente similare
Conturile din clasele )43 funcioneaz n partid dubl, conform creia nregistrrile se efectueaz concomitent n debitul unui cont
i creditul altui cont
Conturile din clasa ( funcioneaz n partid simpl, conform creia nregistrrile se efectueaz n debitul sau creditul unui singur
cont, fr coresponden cu alte conturi
Simbolizarea conturilor are la baz sistemul zecimal potrivit cruia&
9 clasele de conturi snt simbolizate cu o singur cifr de la ) la (:
9 grupele de conturi snt simbolizate cu dou cifre, din care& prima indic codul (simbolul) clasei n care este inclus grupa
respectiv, iar a doua 5 numrul grupei:
9 conturile de gradul " snt simbolizate cu trei cifre, din care& primele dou formeaz codul grupei, la care se refer contul respectiv,
iar a treia cifr 5 numrul contului de gradul ":
9 conturile de gradul "" snt simbolizate cu patru cifre, din care& primele trei cifre indic codul contului de gradul ", iar a patra cifr 5
numrul contului de gradul "" al contului sintetic respectiv
Conturile de gradul " din clasele )41 snt obligatorii pentru toate entitile, iar conturile de gradul " din clasele 34( i conturile de
gradul "" din toate clasele au un caracter de recomandare i se aplic, dup caz, n funcie de particularitile activitii entitii i cerinele de
prezentare a informaiilor, precum i n scopuri de analiz i control
;ntitile pot s introduc conturi suplimentare de gradul "" n clasele )41 i conturi de gradul " i "" n clasele 34( n conformitate cu
necesitile informaionale proprii, fr dublarea i denaturarea Planului general de conturi contabile
Planul general de conturi contabile cuprinde conturi de activ i de pasiv Conturile din clasele ), +, 1 i 3 (cu e!cepia conturilor
rectificative) snt conturi de activ, iar conturile din clasele ,4/ (cu e!cepia conturilor rectificative) snt conturi de pasiv
%n Planul general de conturi contabile este utilizat terminologia din SNC i alte acte normative contabile
%n baza Planului general de conturi contabile entitatea elaboreaz planul de conturi de lucru care conine nomenclatorul integral al
conturilor de gradul " i "" necesare pentru inerea contabilitii, ntocmirea situaiilor financiare i alte necesiti informaionale
II. NOMENCLATORUL CONTURILOR CONTABILE


CLASA 1. ACTIVE IMOBILIZATE

11 IMOBILIZRI NECORPORALE
111 Imobilizri !"or#or$l! % "&r' (! !)!"&*i!
11+ Imobilizri !"or#or$l!
))+) 'repturi de autor i titluri de protecie
))++ <revete i mrci
))+, =no>42o>4uri i francize
))+- 6icene de activitate
))+. Programe informatice
))+/ 'esene i modele industriale
))+1 'repturi de utilizare a activelor imobilizate
))+3 "mobilizri necorporale primite n gestiune economic
))+( *lte imobilizri necorporale
11, Amor-iz$r!$ imobilizrilor !"or#or$l!
)),) *mortizarea drepturilor de autor i titlurilor de protecie
)),+ *mortizarea brevetelor i mrcilor
)),, *mortizarea ?no>42o>4urilor i francizelor
)),- *mortizarea licenelor de activitate
)),. *mortizarea programelor informatice
)),/ *mortizarea desenelor i modelelor industriale
)),1 *mortizarea drepturilor de utilizare a activelor imobilizate
)),3 *mortizarea imobilizrilor necorporale primite n gestiune economic
)),( *mortizarea altor imobilizri necorporale
11. D!#r!"i!r!$ imobilizrilor !"or#or$l!
1+ IMOBILIZRI CORPORALE
1+1 Imobilizri "or#or$l! % "&r' (! !)!"&*i!
)+)) Construcii n curs de e!ecuie
)+)+ @tila7 destinat instalrii
)+), "mobilizri corporale pn la punerea n utilizare
)+)- Costuri ulterioare n curs de e!ecuie
1++ T!r!&ri
)++) Aerenuri n curs de pregtire pentru utilizare prestabilit
)+++ Aerenuri fr construcii
)++, Aerenuri cu construcii
)++- Aerenuri cu zcminte
)++. Aerenuri cu plantaii perene
)++/ Aerenuri primite n gestiune economic
)++1 *lte terenuri
1+, Mi/lo$"! 0i)!
)+,) Cldiri
)+,+ Construcii speciale
)+,, Baini, utila7e i instalaii de transmisie
)+,- Bi7loace de transport
)+,. "nstrumente i inventar
)+,/ Costuri ulterioare aferente obiectelor nenregistrate n bilan
)+,1 Bi7loace fi!e primite n leasing financiar
)+,3 Bi7loace fi!e primite n gestiune economic
)+,( *lte mi7loace fi!e
1+. Amor-iz$r!$ mi/lo$"!lor 0i)!
)+-) *mortizarea cldirilor
)+-+ *mortizarea construciilor speciale
)+-, *mortizarea mainilor, utila7elor i instalaiilor de transmisie
)+-- *mortizarea mi7loacelor de transport
)+-. *mortizarea instrumentelor i inventarului
)+-/ *mortizarea costurilor ulterioare aferente obiectelor nenregistrate n bilan
)+-1 *mortizarea mi7loacelor fi!e primite n leasing financiar
)+-3 *mortizarea mi7loacelor fi!e primite n gestiune economic
)+-( *mortizarea altor mi7loace fi!e
1+1 R!'&r'! mi!r$l!
1+2 Amor-iz$r!$ 3i (!#r!"i!r!$ r!'&r'!lor mi!r$l!
1+4 D!#r!"i!r!$ imobilizrilor "or#or$l! % "&r' (! !)!"&*i!
1+5 D!#r!"i!r!$ -!r!&rilor
1+6 D!#r!"i!r!$ mi/lo$"!lor 0i)!
1, ACTIVE BIOLOGICE IMOBILIZATE
1,1 A"-i7! biolo8i"! imobiliz$-! % "&r' (! !)!"&*i!
1,+ A"-i7! biolo8i"! imobiliz$-!
1,, Amor-iz$r!$ 3i (!#r!"i!r!$ $"-i7!lor biolo8i"! imobiliz$-!
),,) *mortizarea activelor biologice imobilizate
),,+ 'eprecierea activelor biologice imobilizate
1. INVESTIII 9INANCIARE PE TERMEN LUNG
1.1 I7!'-i*ii 0i$"i$r! #! -!rm! l&8 % #r*i !$0ili$-!
)-)) 0alori mobiliare
)-)+ Cote de participaie
)-), 'epozite
)-)- %mprumuturi acordate
)-). *lte investiii financiare
1.+ I7!'-i*ii 0i$"i$r! #! -!rm! l&8 % #r*i $0ili$-!
)-+) 0alori mobiliare
)-++ Cote de participaie
)-+, 'epozite
)-+- %mprumuturi acordate
)-+. *lte investiii financiare
11 INVESTIII IMOBILIARE
111 I7!'-i*ii imobili$r!
11+ Amor-iz$r!$ 3i (!#r!"i!r!$ i7!'-i*iilor imobili$r!
).+) *mortizarea investiiilor imobiliare
).++ 'eprecierea investiiilor imobiliare
12 CREANE :I AVANSURI ACORDATE PE TERMEN LUNG
121 Cr!$*! #! -!rm! l&8
)/)) Creane comerciale pe termen lung
)/)+ Creane pe termen lung privind leasingul
)/), *lte creane pe termen lung
12+ A7$'&ri $"or($-! #! -!rm! l&8
)/+) *vansuri acordate n ar
)/++ *vansuri acordate n strintate
14 ALTE ACTIVE IMOBILIZATE
141 C;!l-&i!li $-i"i#$-! #! -!rm! l&8
14+ Al-! $"-i7! imobiliz$-!

CLASA +. ACTIVE CIRCULANTE

+1 STOCURI
+11 M$-!ri$l!
+))) Baterii prime i materiale de baz
+))+ Bateriale au!iliare
+)), Piese de sc2imb
+))- Combustibil
+)). *mbala7e
+))/ *nvelope i acumulatoare procurate separat de mi7loacele de transport
+))1 Bateriale cu destinaia agricol
+))3 Bateriale transmise temporar terilor
+))( *lte materiale
+1+ A"-i7! biolo8i"! "ir"&l$-!
+1, Obi!"-! (! mi" 7$lo$r! 3i '"&r- (&r$-
+),) Cbiecte de mic valoare i scurt durat n stoc
+),+ Cbiecte de mic valoare i scurt durat n e!ploatare
+),, Construcii i dispozitive provizorii
+),- Cbiecte de mic valoare i scurt durat transmise temporar terilor
+1. Uz&r$ obi!"-!lor (! mi" 7$lo$r! 3i '"&r- (&r$-
+)-) @zura obiectelor de mic valoare i scurt durat
+)-+ @zura construciilor i dispozitivelor provizorii
+11 Pro(&"*i$ % "&r' (! !)!"&*i!
+).) Produse n curs de e!ecuie
+).+ Servicii n curs de e!ecuie
+)., 6ucrri n curs de e!ecuie
+12 Pro(&'!
+)/) Produse finite
+)/+ Semifabricate din producie proprie
+)/, Produse secundare
+)/- Produse transmise temporar terilor
+14 Mr0&ri
+)1) <unuri procurate n vederea revnzrii
+)1+ Produse transmise spre vnzare magazinelor proprii
+)1, <unuri imobiliare deinute pentru vnzare
+)1- Brfuri transmise temporar terilor
++ CREANE COMERCIALE :I CALCULATE
++1 Cr!$*! "om!r"i$l!
++)) Creane comerciale din ar
++)+ Creane comerciale din strintate
++), *lte creane comerciale
+++ Cor!"*ii <#ro7izio$!= #ri7i( "r!$*!l! "om#romi'!
++, Cr!$*! $l! #r*ilor $0ili$-!
++,) Creane ale prilor afiliate din ar
++,+ Creane ale prilor afiliate din strintate
++,, *lte creane ale prilor afiliate
++. A7$'&ri $"or($-! "&r!-!
++-) *vansuri acordate n ar
++-+ *vansuri acordate n strintate
++1 Cr!$*! $l! b&8!-&l&i
++.) Creane privind impozitul pe venit
++.+ Creane privind ta!a pe valoarea adugat
++., Creane privind accizele
++.- Creane privind alte impozite i ta!e
++.. *lte creane ale bugetului
++2 Cr!$*! $l! #!r'o$l&l&i
++/) Creane ale titularilor de avans
++/+ Creane privind recuperarea pre7udiciului material
++/, Creane privind mprumuturile acordate personalului
++/- *lte creane ale personalului
+, ALTE CREANE CURENTE
+,1 Cr!$*! #ri7i( 7!i-&ril! (i &-iliz$r!$ (! "-r! -!r*i $ $"-i7!lor !-i-*ii
+,)) Creane privind leasingul
+,)+ Creane privind dobnzile i redevenele calculate
+,), Creane privind dividendele calculate
+,)- *lte creane privind veniturile
+,+ Cr!$*! #r!limi$-!
+,+) Creane preliminate privind decontrile cu bugetul
+,++ Creane preliminate privind leasingul
+,+, *lte creane preliminate
+,, Cr!$*! "&r!-! #ri7i( $'i8&rril!
+,. Al-! "r!$*! "&r!-!
+,-) Creane privind ieirea activelor imobilizate
+,-+ Creane privind reclamaiile naintate i recunoscute
+,-, Creane privind alte operaii
+. NUMERAR
+.1 C$'$
+-)) Casa n moned naional
+-)+ Casa n valut strin
+-), Numerar n casierie legat
+.+ Co-&ri "&r!-! % mo!( $*io$l
+-+) Numerar la conturi nelegat
+-++ Numerar la conturi legat
+., Co-&ri "&r!-! % 7$l&- '-ri
+-,) Numerar la conturi n ar
+-,+ Numerar la conturi n strintate
+-,, Numerar la conturi legat
+.. Al-! "o-&ri b$"$r!
+--) *creditive
+--+ Carduri bancare
+--, Numerar la alte conturi bancare
+.1 Tr$'0!r&ri (! &m!r$r % !)#!(i*i!
+.2 Do"&m!-! b!3-i
+1 INVESTIII 9INANCIARE CURENTE
+11 I7!'-i*ii 0i$"i$r! "&r!-! % #r*i !$0ili$-!
+.)) 0alori mobiliare
+.)+ Cote de participaie
+.), 'epozite
+.)- %mprumuturi acordate
+.). *lte investiii financiare curente
+1+ I7!'-i*ii 0i$"i$r! "&r!-! % #r*i $0ili$-!
+.+) 0alori mobiliare
+.++ Cote de participaie
+.+, 'epozite
+.+- %mprumuturi acordate
+.+. *lte investiii financiare curente
+2 ALTE ACTIVE CIRCULANTE
+21 C;!l-&i!li $-i"i#$-! "&r!-!
+2+ Al-! $"-i7! "ir"&l$-!

CLASA ,. CAPITAL PROPRIU

,1 CAPITAL SOCIAL :I SUPLIMENTAR
,11 C$#i-$l 'o"i$l
,1+ C$#i-$l '&#lim!-$r
,)+) Prime de aporturi
,)++ 'iferene din anularea sau nstrinarea prilor sociale retrase
,)+, *lte elemente de capital suplimentar
,1, C$#i-$l !7r'$-
,),) Capital nevrsat privind prile sociale neac2itate de proprietari
,),+ Capital nevrsat privind acoperirea pierderilor anilor precedeni
,1. C$#i-$l !%r!8i'-r$-
,)-) *ciuni nenregistrate emise la nfiinarea societii
,)-+ Pri sociale pn la nregistrarea de stat a ma7orrii capitalului social
,11 C$#i-$l r!-r$'
,+ REZERVE
,+1 C$#i-$l (! r!z!r7
,++ R!z!r7! '-$-&-$r!
,+, Al-! r!z!r7!
,, PRO9IT NEREPARTIZAT <PIERDERE NEACOPERIT=
,,1 Cor!"*ii $l! r!z&l-$-!lor $ilor #r!"!(!*i
,,+ Pro0i- !r!#$r-iz$- <#i!r(!r! !$"o#!ri-= $l $ilor #r!"!(!*i
,,, Pro0i- !- <#i!r(!r! !-= $l #!rio$(!i (! 8!'-i&!
,,. Pro0i- &-iliz$- $l #!rio$(!i (! 8!'-i&!
,,1 R!z&l-$- (i -r$zi*i$ l$ oil! r!8l!m!-ri "o-$bil!
,. ALTE ELEMENTE DE CAPITAL PROPRIU
,.1 9o(&ri
,-)) $ondul de active imobilizate
,-)+ $ondul de autofinanare
,-), *lte fonduri
,.+ S&b7!*ii !-i-*ilor "& #ro#ri!-$-! #&bli"
,-+) Subvenii aferente activelor imobilizate
,-++ *lte subvenii
,., Al-! !l!m!-! (! "$#i-$l #ro#ri&
,1 REZULTAT 9INANCIAR TOTAL
,11 R!z&l-$- 0i$"i$r -o-$l

CLASA .. DATORII PE TERMEN LUNG

.1 DATORII 9INANCIARE PE TERMEN LUNG
.11 Cr!(i-! b$"$r! #! -!rm! l&8
-))) Credite bancare n moned naional
-))+ Credite bancare n valut strin
-)), 'atorii convertibile privind creditele bancare
-))- *lte credite bancare pe termen lung
.1+ >m#r&m&-&ri #! -!rm! l&8
-)+) %mprumuturi din pri neafiliate
-)++ %mprumuturi din pri afiliate
-)+, %mprumuturi din emisiunea de obligaiuni
-)+- %mprumuturi de la personalul entitii
-)+. 'atorii convertibile privind mprumuturile
-)+/ *lte mprumuturi pe termen lung
.1, D$-orii #! -!rm! l&8 #ri7i( l!$'i8&l 0i$"i$r
.+ ALTE DATORII PE TERMEN LUNG
.+1 D$-orii "om!r"i$l! #! -!rm! l&8
-+)) 'atorii comerciale n ar
-+)+ 'atorii comerciale n strintate
-+), *lte datorii comerciale
.++ D$-orii 0$* (! #r*il! $0ili$-! #! -!rm! l&8
-++) 'atorii fa de prile afiliate din ar
-+++ 'atorii fa de prile afiliate din strintate
-++, *lte datorii fa de prile afiliate
.+, A7$'&ri #rimi-! #! -!rm! l&8
-+,) *vansuri primite din ar
-+,+ *vansuri primite din strintate
.+. V!i-&ri $-i"i#$-! #! -!rm! l&8
-+-) Subvenii
-+-+ *lte venituri anticipate pe termen lung
.+1 9i$*ri 3i %"$'ri "& (!'-i$*i! '#!"i$l #! -!rm! l&8
.+2 Pro7izio$! #! -!rm! l&8
.+4 D$-orii #! -!rm! l&8 #ri7i( b&&ril! #rimi-! % 8!'-i&! !"oomi"
.+5 Al-! ($-orii #! -!rm! l&8

CLASA 1. DATORII CURENTE

11 DATORII 9INANCIARE CURENTE
111 Cr!(i-! b$"$r! #! -!rm! '"&r-
.))) Credite bancare n moned naional
.))+ Credite bancare n valut strin
.)), Credite bancare n moned naional restante
.))- Credite bancare n valut strin restante
.)). *lte credite bancare pe termen scurt
.))/ 'obnzi aferente creditelor bancare
11+ >m#r&m&-&ri #! -!rm! '"&r-
.)+) %mprumuturi de la pri neafiliate
.)++ %mprumuturi de la pri afiliate
.)+, %mprumuturi din emisiunea de obligaiuni
.)+- %mprumuturi de la personalul entitii
.)+. *lte mprumuturi pe termen scurt
.)+/ 'obnzi aferente mprumuturilor
1+ DATORII COMERCIALE CURENTE
1+1 D$-orii "om!r"i$l! "&r!-!
.+)) 'atorii comerciale n ar
.+)+ 'atorii comerciale n strintate
.+), *lte datorii comerciale
1++ D$-orii "&r!-! 0$* (! #r*il! $0ili$-!
.++) 'atorii fa de prile afiliate din ar
.+++ 'atorii fa de prile afiliate din strintate
.++, *lte datorii fa de prile afiliate
1+, A7$'&ri #rimi-! "&r!-!
.+,) *vansuri primite din ar
.+,+ *vansuri primite din strintate
1, DATORII CALCULATE CURENTE
1,1 D$-orii 0$* (! #!r'o$l #ri7i( r!-rib&ir!$ m&"ii
.,)) 'atorii salariale
.,)+ 'atorii fa de deponeni
1,+ D$-orii 0$* (! #!r'o$l #ri7i( $l-! o#!r$*ii
.,+) 'atorii fa de titularii de avans
.,++ 'atorii fa de personal privind alte operaii
1,, D$-orii #ri7i( $'i8&rril! 'o"i$l! 3i m!(i"$l!
.,,) 'atorii fa de bugetul asigurrilor sociale de stat
.,,+ 'atorii fa de fondurile asigurrii obligatorii de asisten medical
.,,, *lte datorii privind asigurrile sociale i medicale
1,. D$-orii 0$* (! b&8!-
.,-) 'atorii privind impozitul pe venit din activitatea de ntreprinztor i profesional
.,-+ 'atorii privind impozitul pe venit din salariu
.,-, 'atorii privind impozitul pe venit reinut la sursa de plat
.,-- 'atorii privind ta!a pe valoarea adugat
.,-. 'atorii privind accizele
.,-/ 'atorii privind alte impozite i ta!e
.,-1 'atorii privind sanciunile
.,-3 *lte datorii fa de buget
1,1 V!i-&ri $-i"i#$-! "&r!-!
.,.) Subvenii
.,.+ *lte venituri anticipate curente
1,2 D$-orii 0$* (! #ro#ri!-$ri
.,/) 'atorii privind dividendele calculate
.,/+ 'atorii privind alte operaii
1,4 9i$*ri 3i %"$'ri "& (!'-i$*i! '#!"i$l "&r!-!
1,5 Pro7izio$! "&r!-!
1. ALTE DATORII CURENTE
1.1 D$-orii #r!limi$-!
.-)) 'atorii preliminate privind decontrile cu bugetul
.-)+ 'atorii preliminate privind primele de asigurare obligatorie de asisten medical
.-), 'atorii preliminate privind leasingul financiar
.-)- *lte datorii preliminate
1.+ D$-orii #ri7i( $'i8&r$r!$ b&&rilor 3i $ #!r'o$!lor
1., D$-orii "&r!-! #ri7i( b&&ril! #rimi-! % 8!'-i&! !"oomi"
1.. Al-! ($-orii "&r!-!
.--) 'atorii privind sanciunile comerciale
.--+ *lte datorii calculate curente

CLASA 2. VENITURI

21 VENITURI DIN ACTIVITATEA OPERAIONAL
211 V!i-&ri (i 7%zri
/))) 0enituri din vnzarea produselor
/))+ 0enituri din vnzarea mrfurilor
/)), 0enituri din prestarea serviciilor
/))- 0enituri din e!ecutarea lucrrilor
/)). 0enituri din contracte de construcie
/))/ 0enituri din contracte de leasing operaional i financiar (arend, locaiune)
/))1 0enituri din contracte de microfinanare
/))3 *lte venituri din vnzri
21+ Al-! 7!i-&ri (i $"-i7i-$-!$ o#!r$*io$l
/)+) 0enituri din ieirea altor active circulante
/)++ 0enituri din sanciuni
/)+, 0enituri din recuperarea pre7udiciului material
/)+- 0enituri din plusurile de active imobilizate i circulante constatate la inventariere
/)+. 0enituri din decontarea datoriilor cu termen de prescripie e!pirat
/)+/ *lte venituri operaionale
2+ VENITURI DIN ALTE ACTIVITI
2+1 V!i-&ri (i o#!r$*i&i "& $"-i7! imobiliz$-!
/+)) 0enituri din ieirea imobilizrilor necorporale
/+)+ 0enituri din ieirea imobilizrilor corporale
/+), 0enituri din ieirea investiiilor financiare pe termen lung
/+)- 0enituri din ieirea investiiilor imobiliare
/+). 0enituri din ieirea altor active imobilizate
/+)/ 0enituri din reluarea pierderilor din deprecierea activelor imobilizate
/+)1 *lte venituri din operaiuni cu active imobilizate
2++ V!i-&ri 0i$"i$r!
/++) 0enituri din diferene de curs valutar
/+++ 0enituri din diferene de sum
/++, 0enituri din redevene
/++- 0enituri din active imobilizate i circulante intrate cu titlu gratuit
/++. 0enituri din dividende i participaii n alte entiti
/++/ 0enituri din dobnzi aferente altor activitii
/++1 *lte venituri financiare
2+, V!i-&ri !)"!#*io$l!
/+,) 0enituri din compensarea pierderilor din calamiti
/+,+ 0enituri din compensarea pierderilor din alte evenimente e!cepionale
/+,, *lte venituri e!cepionale

CLASA 4. C?ELTUIELI

41 C?ELTUIELI ALE ACTIVITII OPERAIONALE
411 Co'-&l 7%zrilor
1))) 0aloarea contabil a produselor vndute
1))+ 0aloarea contabil a mrfurilor vndute
1)), Costul serviciilor prestate
1))- Costul lucrrilor e!ecutate terilor
1)). Costuri aferente contractelor de construcie
1))/ Costuri aferente contractelor de leasing operaional i financiar (arend, locaiune)
1))1 Costuri aferente contractelor de microfinanare
1))3 *lte costuri aferente veniturilor din vnzri
41+ C;!l-&i!li (! (i'-rib&ir!
1)+) C2eltuieli cu personalul comercial
1)++ C2eltuieli privind amortizarea, ntreinerea i reparaia activelor imobilizate cu destinaie
comercial
1)+, C2eltuieli cu ambala7ele i alte materiale utilizate la comercializarea produselor i mrfurilor
1)+- C2eltuieli de transportare a produselor i mrfurilor
1)+. C2eltuieli de publicitate i mar?eting
1)+/ C2eltuieli privind reparaiile i deservirea produselor i mrfurilor n perioada de garanie
1)+1 C2eltuieli privind creanele comerciale compromise
1)+3 C2eltuieli privind returnrile i reducerile
1)+( *lte c2eltuieli de distribuire
41, C;!l-&i!li $(mii'-r$-i7!
1),) C2eltuieli cu personalul administrativ
1),+ C2eltuieli privind amortizarea, ntreinerea i reparaia activelor imobilizate cu destinaie
administrativ
1),, C2eltuieli cu impozitele i ta!ele, cu e!cepia impozitului pe venit
1),- C2eltuieli n scopuri de filantropie i sponsorizare
1),. C2eltuieli privind serviciile cu destinaie administrativ
1),/ C2eltuieli de protocol (reprezentan)
1),1 C2eltuieli privind delegarea personalului administrativ
1),3 *lte c2eltuieli administrative
41. Al-! ";!l-&i!li (i $"-i7i-$-!$ o#!r$*io$l
1)-) 0aloarea contabil i c2eltuielile aferente altor active circulante ieite
1)-+ C2eltuieli privind sanciunile
1)-, C2eltuieli privind dobnzile
1)-- C2eltuieli privind lipsurile i pierderile din deteriorarea activelor imobilizate i circulante
1)-. C2eltuieli privind creanele compromise decontate, cu e!cepia celor comerciale
1)-/ C2eltuieli aferente evalurii stocurilor la valoarea realizabil net
1)-1 *lte c2eltuieli operaionale
4+ C?ELTUIELI ALE ALTOR ACTIVITI
4+1 C;!l-&i!li "& $"-i7! imobiliz$-!
1+)) 0aloarea contabil i c2eltuielile aferente imobilizrilor necorporale ieite
1+)+ 0aloarea contabil i c2eltuielile aferente imobilizrilor corporale ieite
1+), 0aloarea contabil i c2eltuielile aferente investiiilor financiare pe termen lung ieite
1+)- 0aloarea contabil i c2eltuielile aferente investiiilor imobiliare ieite
1+). 0aloarea contabil i c2eltuielile aferente altor active imobilizate ieite
1+)/ C2eltuieli privind provizioanele aferente activelor imobilizate
1+)1 Pierderi din deprecierea activelor imobilizate
1+)3 *lte c2eltuieli cu active imobilizate
4++ C;!l-&i!li 0i$"i$r!
1++) C2eltuieli din diferene de curs valutar
1+++ C2eltuieli din diferene de sum
1++, C2eltuieli privind redevenele
1++- 0aloarea contabil i c2eltuielile aferente activelor imobilizate i circulante transmise cu titlu
gratuit
1++. C2eltuieli aferente emisiunii i operaiunilor cu aciuni proprii
1++/ *lte c2eltuieli financiare
4+, C;!l-&i!li !)"!#*io$l!
1+,) C2eltuieli privind calamitile
1+,+ C2eltuieli privind alte evenimente e!cepionale
1+,, *lte c2eltuieli e!cepionale
4, C?ELTUIELI PRIVIND IMPOZITUL PE VENIT
4,1 C;!l-&i!li #ri7i( im#ozi-&l #! 7!i-
1,)) C2eltuieli privind impozitul pe venit
1,)+ C2eltuieli privind impozitul pe venitul din activitatea operaional
1,), *lte c2eltuieli privind impozitul pe venit

CLASA 5. CONTURI DE GESTIUNE

51 CONTURI DE CALCULAIE
511 A"-i7i-*i (! b$z
51+ A"-i7i-*i $&)ili$r!
5+ CONTURI DE REPARTIZARE
5+1 Co'-&ri i(ir!"-! (! #ro(&"*i!
5++ Co'-&ri i(ir!"-! $0!r!-! "o-r$"-!lor (! "o'-r&"*i!
5+, Co'-&ri (! r!8i! $0!r!-! "o-r$"-!lor (! "o'-r&"*i!
5+. Al-! "o'-&ri r!#$r-iz$bil!
5, ALTE CONTURI DE GESTIUNE
5,1 A($o' "om!r"i$l
5,+ >"$'ri (i 7%z$r!$ b&&rilor % &m!r$r
5,, R!-&r$r!$ 3i r!(&"!r!$ #r!*&rilor l$ b&&ril! 7%(&-!
5,. Co'-&ri $0!r!-! b&&rilor -r$'mi'! '#r! #r!l&"r$r! -!r*ilor
5,1 Pro(&"*ii 3i &i-*i (! (!'!r7ir!
5,2 Co'-&ri r!0$"-&r$-!

CLASA 6. CONTURI E@TRABILANIERE

611 Imobilizri "or#or$l! #rimi-! % l!$'i8 <$r!(A lo"$*i&!= o#!r$*io$l
61+ B&&ri #rimi-! #!-r& mo-$r!
61, Imobilizri "or#or$l! -r$'mi'! % l!$'i8 0i$"i$r
61. B&&ri #rimi-! % "&'-o(i!
611 B&&ri #rimi-! '#r! #r!l&"r$r! '$& r!#$r$r!
612 B&&ri #rimi-! % b$z$ "o-r$"-!lor (! "omi'io
614 B&&ri ob*i&-! (i m$-!ri$l!l! #r!l&"r$-! $l! -!r*ilor
615 9orm&l$r! "& r!8im '#!"i$l
616 Cr!$*! "om#romi'! (!"o-$-!
6+B Cr!$*! "o-i8!-!
6+1 D$-orii "o-i8!-!
6++ G$r$*ii $"or($-!
6+, G$r$*ii #rimi-!
6+. Pi!r(!ri 0i'"$l!
6+1 9$"ili-*i 0i'"$l!

III. CARACTERISTICA :I MODUL DE APLICARE A CONTURILOR CONTABILE
CLASA 1 CACTIVE IMOBILIZATED
Conturile din clasa ) D*ctive imobilizateE snt destinate generalizrii informaiei privind e!istena i micarea activelor imobilizate
care cuprind& imobilizrile necorporale, imobilizrile corporale, active biologice imobilizate, investiiile financiare pe termen lung, investiiile
imobiliare, creanele i avansurile pe termen lung i alte active imobilizate
GRUPA 11 CIMOBILIZRI NECORPORALED
Conturile din grupa )) D"mobilizri necorporaleE snt destinate generalizrii informaiei privind e!istena i micarea imobilizrilor
necorporale Componena, modul de recunoatere, evaluare i contabilizare a imobilizrilor necorporale snt reglementate de SNC
D"mobilizri necorporale i corporaleE, D'eprecierea activelorE i alte standarde de contabilitate
Co-&l 111 CImobilizri !"or#or$l! % "&r' (! !)!"&*i!D
Contul ))) D"mobilizri necorporale n curs de e!ecuieE este destinat generalizrii informaiei privind e!istena i micarea
imobilizrilor necorporale procurate sau aflate n proces de creare i de pregtire pentru utilizare dup destinaie
Contul ))) D"mobilizri necorporale n curs de e!ecuieE este un cont de activ %n debitul acestui cont se nregistreaz
intrarea8ma7orarea valorii imobilizrilor necorporale n curs de e!ecuie n coresponden cu creditul conturilor& )+-, +)), +),, +)-, ++/, ,),,
,)-, -+), -++, -+., -+1, .)), .)+, .+), .++, .,), .,+, .,,, .,1, .-,, /)+ etc
%n creditul contului ))) D"mobilizri necorporale n curs de e!ecuieE se nregistreaz ieirea8diminuarea valorii imobilizrilor
necorporale n curs de e!ecuie n coresponden cu debitul conturilor& ))+, ))-, 1)-, 1+), 1++, 1+, etc
Soldul contului ))) D"mobilizri necorporale n curs de e!ecuieE este debitor i reprezint valoarea imobilizrilor necorporale n curs
de e!ecuie determinat n conformitate cu standardele de contabilitate
Co-&l 11+ CImobilizri !"or#or$l!D
Contul ))+ D"mobilizri necorporaleE este destinat generalizrii informaiei privind e!istena i micarea imobilizrilor necorporale
transmise n e!ploatare
Contul ))+ D"mobilizri necorporaleE este un cont de activ %n debitul acestui cont se nregistreaz intrarea8ma7orarea valorii
imobilizrilor necorporale transmise n e!ploatare n coresponden cu creditul conturilor& ))), ,),, ,)-, -+., -+1, .+), .++, .,1, .-,, /)+
etc
%n creditul contului ))+ D"mobilizri necorporaleE se nregistreaz ieirea8diminuarea valorii imobilizrilor necorporale n
coresponden cu debitul conturilor& )),, ))-, 1)-, 1+), 1++, 1+, etc
Soldul contului ))+ D"mobilizri necorporaleE este debitor i reprezint valoarea imobilizrilor necorporale transmise n e!ploatare
determinat n conformitate cu standardele de contabilitate
Co-&l 11, CAmor-iz$r!$ imobilizrilor !"or#or$l!D
Contul )), D*mortizarea imobilizrilor necorporaleE este destinat generalizrii informaiei privind amortizarea imobilizrilor
necorporale transmise n e!ploatare
Contul )), D*mortizarea imobilizrilor necorporaleE este un cont de pasiv (rectificativ) %n creditul acestui cont se nregistreaz
calcularea8ma7orarea amortizrii imobilizrilor necorporale n coresponden cu debitul conturilor& )+), ,,), ,-), 1)+, 1),, 3)), 3)+, 3+) etc
%n debitul contului )), D*mortizarea imobilizrilor necorporaleE se nregistreaz decontarea8diminuarea amortizrii imobilizrilor
necorporale n coresponden cu creditul conturilor ))+, ,,) etc
Soldul contului )), D*mortizarea imobilizrilor necorporaleE este creditor i reprezint suma amortizrii acumulate a imobilizrilor
necorporale determinat n conformitate cu standardele de contabilitate
Co-&l 11. CD!#r!"i!r!$ imobilizrilor !"or#or$l!D
Contul ))- D'eprecierea imobilizrilor necorporaleE este destinat generalizrii informaiei privind deprecierea imobilizrilor
necorporale n curs de e!ecuie i transmise n e!ploatare
Contul ))- D'eprecierea imobilizrilor necorporaleE este un cont de pasiv (rectificativ) %n creditul acestui cont se nregistreaz
recunoaterea pierderilor din deprecierea imobilizrilor necorporale n coresponden cu debitul conturilor ,-,, 1+) etc
%n debitul contului ))- D'eprecierea imobilizrilor necorporaleE se nregistreaz decontarea8reluarea pierderilor din deprecierea
imobilizrilor necorporale n coresponden cu creditul conturilor& ))), ))+, ,-,, /+) etc
Soldul contului ))- D'eprecierea imobilizrilor necorporaleE este creditor i reprezint suma deprecierii acumulate a imobilizrilor
necorporale determinat n conformitate cu standardele de contabilitate
GRUPA 1+ CIMOBILIZRI CORPORALED
Conturile din grupa )+ D"mobilizri corporaleE snt destinate generalizrii informaiei privind e!istena i micarea imobilizrilor
corporale Componena, modul de recunoatere, evaluare i contabilizare a imobilizrilor corporale snt reglementate de SNC D"mobilizri
necorporale i corporaleE, D'eprecierea activelorE, DCosturile ndatorriiE, DContracte de leasingE i alte standarde de contabilitate
Co-&l 1+1 CImobilizri "or#or$l! % "&r' (! !)!"&*i!D
Contul )+) D"mobilizri corporale n curs de e!ecuieE este destinat generalizrii informaiei privind e!istena i micarea
imobilizrilor corporale (cu e!cepia terenurilor i resurselor minerale) procurate sau aflate n procesul de creare i de pregtire pentru
utilizare dup destinaie
Contul )+) D"mobilizri corporale n curs de e!ecuieE este un cont de activ %n debitul acestui cont se nregistreaz
intrarea8ma7orarea valorii imobilizrilor corporale n curs de e!ecuie n coresponden cu creditul conturilor& )+-, +)), +),, +)-, ++/, ,),,
,)-, -+), -++, -+-, -+., -+/, -+1, .)), .)+, .+), .++, .,), .,,, .,1, .-,, /)+, /+) etc
%n creditul contului )+) D"mobilizri corporale n curs de e!ecuieE se nregistreaz ieirea8diminuarea valorii imobilizrilor corporale
n curs de e!ecuie n coresponden cu debitul conturilor& )+,, )+1, 1)-, 1+), 1++, 1+, etc
Soldul contului )+) D"mobilizri corporale n curs de e!ecuieE este debitor i reprezint valoarea imobilizrilor corporale n curs de
e!ecuie determinat n conformitate cu standardele de contabilitate
Co-&l 1++ CT!r!&riD
Contul )++ DAerenuriE este destinat generalizrii informaiei privind e!istena i micarea terenurilor aflate n curs de pregtire pentru
utilizare prestabilit i8sau transmise n e!ploatare
Contul )++ DAerenuriE este un cont de activ %n debitul acestui cont se nregistreaz intrarea8ma7orarea valorii terenurilor n
coresponden cu creditul conturilor& ).), ,),, ,)-, -+), -++, -+., -+1, .+), .++, .,1, .-, etc
%n creditul contului )++ DAerenuriE se nregistreaz ieirea8diminuarea valorii terenurilor n coresponden cu debitul conturilor& )+3,
1+), 1++, 1+, etc
Soldul contului )++ DAerenuriE este debitor i reprezint valoarea terenurilor determinat n conformitate cu standardele de
contabilitate
Co-&l 1+, CMi/lo$"! 0i)!D
Contul )+, DBi7loace fi!eE este destinat generalizrii informaiei privind e!istena i micarea mi7loacelor fi!e transmise n e!ploatare,
aflate n proprietatea entitii, primite n leasing financiar i8sau gestiune economic
Contul )+, DBi7loace fi!eE este un cont de activ %n debitul acestui cont se nregistreaz intrarea8ma7orarea valorii mi7loacelor fi!e n
coresponden cu creditul conturilor& )+), ,),, ,)-, -+), -++, -+-, -+., -+1, .+), .++, .,1, .-,, /)+, /+) etc
%n creditul contului )+, DBi7loace fi!eE se nregistreaz ieirea8diminuarea valorii mi7loacelor fi!e n coresponden cu debitul
conturilor& )+-, )+(, +),, +)., +)/, +)1, 1)-, 1+), 1++, 1+, etc
Soldul contului )+, DBi7loace fi!eE este debitor i reprezint valoarea mi7loacelor fi!e determinat n conformitate cu standardele de
contabilitate
Co-&l 1+. CAmor-iz$r!$ mi/lo$"!lor 0i)!D
Contul )+- D*mortizarea mi7loacelor fi!eE este destinat generalizrii informaiei privind amortizarea mi7loacelor fi!e transmise n
e!ploatare
Contul )+- D*mortizarea mi7loacelor fi!eE este un cont de pasiv (rectificativ) %n creditul acestui cont se nregistreaz
calcularea8ma7orarea amortizrii mi7loacelor fi!e n coresponden cu debitul conturilor& ))), )+), )+., ,,), ,-), 1)+, 1),, 1+,, 3)), 3)+,
3+) etc
%n debitul contului )+- D*mortizarea mi7loacelor fi!eE se nregistreaz decontarea8diminuarea amortizrii mi7loacelor fi!e ieite n
coresponden cu creditul conturilor& )+,, ,,) etc
Soldul contului )+- D*mortizarea mi7loacelor fi!eE este creditor i reprezint suma amortizrii acumulate a mi7loacelor fi!e
determinat n conformitate cu standardele de contabilitate
Co-&l 1+1 CR!'&r'! mi!r$l!D
Contul )+. D#esurse mineraleE este destinat generalizrii informaiei privind e!istena i micarea resurselor minerale aflate n curs
de e!ecuie i8sau transmise n e!tracie
Contul )+. D#esurse mineraleE este un cont de activ %n debitul acestui cont se nregistreaz intrarea8ma7orarea valorii resurselor
minerale n coresponden cu creditul conturilor& )),, )+-, +)), +),, +)-, -+), -++, -+1, .+), .++, .,), .,, etc
%n creditul contului )+. D#esurse mineraleE se nregistreaz ieirea8diminuarea valorii resurselor minerale n coresponden cu
debitul conturilor& )+/, 1+), 1++, 1+, etc
Soldul contului )+. D#esurse mineraleE este debitor i reprezint valoarea resurselor minerale determinat n conformitate cu
standardele de contabilitate
Co-&l 1+2 CAmor-iz$r!$ 3i (!#r!"i!r!$ r!'&r'!lor mi!r$l!D
Contul )+/ D*mortizarea i deprecierea resurselor mineraleE este destinat generalizrii informaiei privind amortizarea resurselor
minerale transmise n e!tracie i deprecierea resurselor minerale aflate n curs de e!ecuie
Contul )+/ D*mortizarea i deprecierea resurselor mineraleE este un cont de pasiv (rectificativ) %n creditul acestui cont se
nregistreaz calcularea8ma7orarea amortizrii i recunoaterea pierderilor din deprecierea resurselor minerale n coresponden cu debitul
conturilor& ,,), 3)), 1+) etc
%n debitul contului )+/ D*mortizarea i deprecierea resurselor mineraleE se nregistreaz decontarea8diminuarea amortizrii i
deprecierii, precum i reluarea pierderilor din deprecierea resurselor minerale n coresponden cu creditul conturilor& )+., ,,), /+) etc
Soldul contului )+/ D*mortizarea i deprecierea resurselor mineraleE este creditor i reprezint suma amortizrii i deprecierii
acumulate a resurselor minerale determinat n conformitate cu standardele de contabilitate
Co-&l 1+4 CD!#r!"i!r!$ imobilizrilor "or#or$l! % "&r' (! !)!"&*i!D
Contul )+1 D'eprecierea imobilizrilor corporale n curs de e!ecuieE este destinat generalizrii informaiei privind deprecierea
imobilizrilor corporale n curs de e!ecuie
Contul )+1 D'eprecierea imobilizrilor corporale n curs de e!ecuieE este un cont de pasiv (rectificativ) %n creditul acestui cont se
nregistreaz recunoaterea pierderilor din deprecierea imobilizrilor corporale n curs de e!ecuie n coresponden cu debitul conturilor&
,-,, 1+) etc
%n debitul contului )+1 D'eprecierea imobilizrilor corporale n curs de e!ecuieE se nregistreaz decontarea8reluarea pierderilor din
deprecierea terenurilor n coresponden cu creditul conturilor& )+), ,-,, /+) etc
Soldul contului )+1 D'eprecierea imobilizrilor corporale n curs de e!ecuieE este creditor i reprezint suma deprecierii acumulate
a imobilizrilor corporale n curs de e!ecuie determinat n conformitate cu standardele de contabilitate
Co-&l 1+5 CD!#r!"i!r!$ -!r!&rilorD
Contul )+3 D'eprecierea terenurilorE este destinat generalizrii informaiei privind deprecierea terenurilor aflate n curs de pregtire
pentru utilizare prestabilit sau transmise n e!ploatare
Contul )+3 D'eprecierea terenurilorE este un cont de pasiv (rectificativ) %n creditul acestui cont se nregistreaz recunoaterea
pierderilor din deprecierea terenurilor n coresponden cu debitul conturilor& ,-,, 1+) etc
%n debitul contului )+3 D'eprecierea terenurilorE se nregistreaz decontarea8reluarea pierderilor din deprecierea terenurilor n
coresponden cu creditul conturilor& )++, ,-,, /+) etc
Soldul contului )+3 D'eprecierea terenurilorE este creditor i reprezint suma deprecierii acumulate a terenurilor determinat n
conformitate cu standardele de contabilitate
Co-&l 1+6 CD!#r!"i!r!$ mi/lo$"!lor 0i)!D
Contul )+( D'eprecierea mi7loacelor fi!eE este destinat generalizrii informaiei privind deprecierea mi7loacelor fi!e aflate n
e!ploatare
Contul )+( D'eprecierea mi7loacelor fi!eE este un cont de pasiv (rectificativ) %n creditul acestui cont se nregistreaz recunoaterea
pierderilor din deprecierea mi7loacelor fi!e n coresponden cu debitul conturilor& ,-,, 1+) etc
%n debitul contului )+( D'eprecierea mi7loacelor fi!eE se nregistreaz decontarea8reluarea pierderilor din deprecierea mi7loacelor fi!e
n coresponden cu creditul conturilor& )+,, ,-,, /+) etc
Soldul contului )+( D'eprecierea mi7loacelor fi!eE este creditor i reprezint suma deprecierii acumulate a mi7loacelor fi!e
determinat n conformitate cu standardele de contabilitate
GRUPA 1, CACTIVE BIOLOGICE IMOBILIZATED
Conturile din grupa ), D*ctive biologice imobilizateE snt destinate generalizrii informaiei privind e!istena i micarea activelor
biologice imobilizate Componena, modul de recunoatere, evaluare i contabilizare a activelor biologice imobilizate snt reglementate de
SNC DParticularitile contabilitii n agriculturE i alte standarde de contabilitate
Co-&l 1,1 CA"-i7! biolo8i"! imobiliz$-! % "&r' (! !)!"&*i!D
Contul ),) D*ctive biologice imobilizate n curs de e!ecuieE este destinat generalizrii informaiei privind e!istena i micarea
plantaiilor perene pn la transferarea pe rod sau pn la mpreunarea coroanelor (pentru fiile forestiere de protecie, masivele forestiere),
precum i animalelor imature ntreinute pentru completarea8nfiinarea cirezii (turmei) de baz
Contul ),) D*ctive biologice imobilizate n curs de e!ecuieE este un cont de activ %n debitul acestui cont se nregistreaz
intrarea8ma7orarea valorii activelor biologice imobilizate n curs de e!ecuie n coresponden cu creditul conturilor& )),, )+-, +)), +)+, +),,
+)-, +)/, ++/, ,),, ,)-, -+), -++, -+., -+1, .+), .++, .,), .,,, .,1, .-,, /)+ etc
%n creditul contului ),) D*ctive biologice imobilizate n curs de e!ecuieE se nregistreaz ieirea8diminuarea valorii activelor biologice
imobilizate n curs de e!ecuie n coresponden cu debitul conturilor& ),,, 1)-, 1+), 1++, 1+, etc
Soldul contului ),) D*ctive biologice imobilizate n curs de e!ecuieE este debitor i reprezint valoarea activelor biologice
imobilizate n curs de e!ecuie determinat n conformitate cu standardele de contabilitate
Co-&l 1,+ CA"-i7! biolo8i"! imobiliz$-!D
Contul ),+ D*ctive biologice imobilizateE este destinat generalizrii informaiei privind e!istena i micarea activelor biologice
transmise n e!ploatare
Contul ),+ D*ctive biologice imobilizateE este un cont de activ %n debitul acestui cont se nregistreaz intrarea8ma7orarea valorii
activelor biologice imobilizate n coresponden cu creditul conturilor& ),), +)+, ,),, ,)-, -+), -++, -+., -+1, .+), .++, .-,, /)+ etc
%n creditul contului ),+ D*ctive biologice imobilizateE se nregistreaz ieirea8diminuarea valorii activelor biologice imobilizate n
coresponden cu debitul conturilor& ),,, +)+, 1)-, 1+), 1++, 1+, etc
Soldul contului ),+ D*ctive biologice imobilizateE este debitor i reprezint valoarea activelor biologice imobilizate determinat n
conformitate cu standardele de contabilitate
Co-&l 1,, CAmor-iz$r!$ 3i (!#r!"i!r!$ $"-i7!lor biolo8i"! imobiliz$-!D
Contul ),, D*mortizarea i deprecierea activelor biologice imobilizateE este destinat generalizrii informaiei privind amortizarea
activelor biologice transmise n e!ploatare i privind deprecierea activelor biologice imobilizate aflate n curs de e!ecuie i8sau transmise n
e!ploatare
Contul ),, D*mortizarea i deprecierea activelor biologice imobilizateE este un cont de pasiv (rectificativ) %n creditul acestui cont se
nregistreaz calcularea8ma7orarea amortizrii i recunoaterea pierderilor din deprecierea activelor biologice imobilizate n coresponden
cu debitul conturilor& ,,), ,-,, 1),, 1+), 3)) etc
%n debitul contului ),, D*mortizarea i deprecierea activelor biologice imobilizateE se nregistreaz decontarea8diminuarea
amortizrii, precum i decontarea8reluarea pierderilor din deprecierea activelor biologice imobilizate n coresponden cu creditul conturilor&
),+, ,,), ,-,, /+) etc
Soldul contului ),, D*mortizarea i deprecierea activelor biologice imobilizateE este creditor i reprezint suma amortizrii i
deprecierii acumulate a activelor biologice imobilizate determinat n conformitate cu standardele de contabilitate
GRUPA 1. CINVESTIII 9INANCIARE PE TERMEN LUNGD
Conturile din grupa )- D"nvestiii financiare pe termen lungE snt destinate generalizrii informaiei privind e!istena i micarea
investiiilor financiare pe termen lung n pri neafiliate i afiliate Componena, modul de recunoatere, evaluare i contabilizare a investiiilor
financiare pe termen lung snt reglementate de SNC DCreane i investiii financiareE i alte standarde de contabilitate
Co-&l 1.1 CI7!'-i*ii 0i$"i$r! #! -!rm! l&8 % #r*i !$0ili$-!D
Contul )-) D"nvestiii financiare pe termen lung n pri neafiliateE este destinat generalizrii informaiei privind e!istena i micarea
valorilor mobiliare, cotelor de participaie, depozitelor, mprumuturilor acordate i altor investiii financiare efectuate n pri neafiliate
Contul )-) D"nvestiii financiare pe termen lung n pri neafiliateE este un cont de activ %n debitul acestui cont se nregistreaz
intrarea8ma7orarea valorii investiiilor financiare n pri neafiliate n coresponden cu creditul conturilor& +-+, +-,, ,),, ,)-, -+), -++, -+.,
-+1, .--, /)+, /+), /++ etc
%n creditul contului )-) D"nvestiii financiare pe termen lung n pri neafiliateE se nregistreaz ieirea8diminuarea valorii investiiilor
financiare n pri neafiliate n coresponden cu debitul conturilor& +-), +-+, +-,, +.), 1)-, 1+), 1++, 1+, etc
Soldul contului )-) D"nvestiii financiare pe termen lung n pri neafiliateE este debitor i reprezint valoarea investiiilor financiare n
pri neafiliate determinat n conformitate cu standardele de contabilitate
Co-&l 1.+ CI7!'-i*ii 0i$"i$r! #! -!rm! l&8 % #r*i $0ili$-!D
Contul )-+ D"nvestiii financiare pe termen lung n pri afiliateE este destinat generalizrii informaiei privind e!istena i micarea
valorilor mobiliare, cotelor de participaie, depozitelor, mprumuturilor acordate i altor investiii financiare efectuate n pri afiliate
Contul )-+ D"nvestiii financiare pe termen lung n pri afiliateE este un cont de activ %n debitul acestui cont se nregistreaz
intrarea8ma7orarea valorii investiiilor financiare n pri afiliate n coresponden cu creditul conturilor& +-+, +-,, ,),, ,)-, -+), -++, -+.,
-+1, .--, /)+, /+), /++ etc
%n creditul contului )-+ D"nvestiii financiare pe termen lung n pri afiliateE se nregistreaz ieirea8diminuarea valorii investiiilor
financiare n pri afiliate n coresponden cu debitul conturilor& +-), +-+, +-,, +.+, 1)-, 1+), 1++, 1+, etc
Soldul contului )-+ D"nvestiii financiare pe termen lung n pri afiliateE este debitor i reprezint valoarea investiiilor financiare n
pri afiliate determinat n conformitate cu standardele de contabilitate
GRUPA 11 CINVESTIII IMOBILIARED
Conturile din grupa ). D"nvestiii imobiliareE snt destinate generalizrii informaiei privind e!istena i micarea investiiilor imobiliare
Componena, modul de recunoatere, evaluare i contabilizare a investiiilor financiare pe termen lung snt reglementate de SNC D"nvestiii
imobiliareE i alte standarde de contabilitate
Co-&l 111 CI7!'-i*ii imobili$r!D
Contul ).) D"nvestiii imobiliareE este destinat generalizrii informaiei privind e!istena i micarea investiiilor imobiliare temporar
neutilizate, transmise n leasing operaional i altor investiii imobiliare
Contul ).) D"nvestiii imobiliareE este un cont de activ %n debitul acestui cont se nregistreaz intrarea8ma7orarea valorii investiiilor
imobiliare n coresponden cu creditul conturilor& )+), )+,, ,),, ,)-, -+), -++, .+), .++, /)+, /+), /++ etc
%n creditul contului ).) D"nvestiii imobiliareE se nregistreaz ieirea8diminuarea valorii investiiilor imobiliare n coresponden cu
debitul conturilor& )+), )+,, ).+, +)1, 1)-, 1+), 1++, 1+, etc
Soldul contului ).) D"nvestiii imobiliareE este debitor i reprezint valoarea investiiilor imobiliare determinat n conformitate cu
standardele de contabilitate
Co-&l 11+ CAmor-iz$r!$ 3i (!#r!"i!r!$ i7!'-i*iilor imobili$r!D
Contul ).+ D*mortizarea i deprecierea investiiilor imobiliareE este destinat generalizrii informaiei privind amortizarea i
deprecierea investiiilor imobiliare temporar neutilizate, transmise n leasing operaional i altor investiii imobiliare
Contul ).+ D*mortizarea i deprecierea investiiilor imobiliareE este un cont de pasiv (rectificativ) %n creditul acestui cont se
nregistreaz calcularea8ma7orarea amortizrii i recunoaterea pierderilor din deprecierea investiiilor imobiliare n coresponden cu debitul
conturilor& ,,), 1)-, 1+), 3+) etc
%n debitul contului ).+ D*mortizarea i deprecierea investiiilor imobiliareE se nregistreaz decontarea8diminuarea amortizrii,
precum i decontarea8reluarea pierderilor din deprecierea investiiilor imobiliare n coresponden cu creditul conturilor& ).), ,,), /+) etc
Soldul contului ).+ D*mortizarea i deprecierea investiiilor imobiliareE este creditor i reprezint suma amortizrii i deprecierii
acumulate a investiiilor imobiliare determinat n conformitate cu standardele de contabilitate
GRUPA 12 CCREANE :I AVANSURI ACORDATE PE TERMEN LUNGD
Conturile din grupa )/ DCreane i avansuri acordate pe termen lungE snt destinate generalizrii informaiei privind e!istena i
micarea creanelor i avansurilor acordate pe termen lung Componena, modul de recunoatere, evaluare i contabilizare a creanelor i
avansurilor acordate pe termen lung snt reglementate de SNC DCreane i investiii financiareE i alte standarde de contabilitate
Co-&l 121 CCr!$*! #! -!rm! l&8D
Contul )/) DCreane pe termen lungE este destinat generalizrii informaiei privind e!istena i modificarea creanelor comerciale pe
termen lung, creanelor pe termen lung privind leasingul i altor creane pe termen lung
Contul )/) DCreane pe termen lungE este un cont de activ %n debitul acestui cont se nregistreaz apariia8ma7orarea creanelor pe
termen lung n coresponden cu creditul conturilor& -+-, /)), /)+, /+), /++ etc
%n creditul contului )/) DCreane pe termen lungE se nregistreaz stingerea8diminuarea creanelor pe termen lung n coresponden
cu debitul conturilor& ++), ++,, +,), +,+, +-), +-+, +-,, 1)-, 1++ etc
Soldul contului )/) DCreane pe termen lungE este debitor i reprezint suma creanelor pe termen lung determinat n conformitate
cu standardele de contabilitate
Co-&l 12+ CA7$'&ri $"or($-! #! -!rm! l&8D
Contul )/+ D*vansuri acordate pe termen lungE este destinat generalizrii informaiei privind e!istena i modificarea avansurilor
acordate pe termen lung n ar i n strintate
Contul )/+ D*vansuri acordate pe termen lungE este un cont de activ %n debitul acestui cont se nregistreaz apariia8ma7orarea
avansurilor acordate pe termen lung n coresponden cu creditul conturilor& +-), +-+, +-,, /)+ etc
%n creditul contului )/+ D*vansuri acordate pe termen lungE se nregistreaz decontarea8diminuarea avansurilor acordate pe termen
lung n coresponden cu debitul conturilor& ++-, +-), +-+, +-,, .+), .++, 1)- etc
Soldul contului )/+ D*vansuri acordate pe termen lungE este debitor i reprezint suma avansurilor acordate pe termen lung
determinat n conformitate cu standardele de contabilitate
GRUPA 14 CALTE ACTIVE IMOBILIZATED
Conturile din grupa )1 D*lte active imobilizateE snt destinate generalizrii informaiei privind e!istena i micarea c2eltuielilor
anticipate pe termen lung i altor active imobilizate Bodul de recunoatere, evaluare i contabilizare a c2eltuielilor anticipate pe termen lung
snt reglementate de SNC DC2eltuieliE i alte standarde de contabilitate
Co-&l 141 CC;!l-&i!li $-i"i#$-! #! -!rm! l&8D
Contul )1) DC2eltuieli anticipate pe termen lungE este destinat generalizrii informaiei privind e!istena i modificarea c2eltuielilor
suportate n perioada de gestiune, dar care se refer la perioadele de gestiune ulterioare i depesc pragul de semnificaie stabilit n
politicile contabile ale entitii
Contul )1) DC2eltuieli anticipate pe termen lungE este un cont de activ %n debitul acestui cont se nregistreaz apariia8ma7orarea
c2eltuielilor anticipate pe termen lung n coresponden cu creditul conturilor& )),, )+-, +)), +),, +)-, ++/, .+), .++, .,), .,+, .,, etc
%n creditul contului )1) DC2eltuieli anticipate pe termen lungE se nregistreaz decontarea8diminuarea c2eltuielilor anticipate pe
termen lung n coresponden cu debitul conturilor& +/), 1)- etc
Soldul contului )1) DC2eltuieli anticipate pe termen lungE este debitor i reprezint mrimea c2eltuielilor anticipate pe termen lung
determinat n conformitate cu standardele de contabilitate
Co-&l 14+ CAl-! $"-i7! imobiliz$-!D
Contul )1+ D*lte active imobilizateE este destinat generalizrii informaiei privind e!istena i micarea activelor imobilizate care nu
snt contabilizate n alte conturi din clasa ) D*ctive imobilizateE
CLASA + CACTIVE CIRCULANTED
Conturile din clasa + D*ctive circulanteE snt destinate generalizrii informaiei privind e!istena i micarea activelor circulante care
cuprind& stocurile, creanele comerciale i calculate, alte creane curente, investiiile financiare curente, numerarul i alte active circulante
GRUPA +1 CSTOCURID
Conturile din grupa +) DStocuriE snt destinate generalizrii informaiei privind e!istena i micarea stocurilor Componena, modul
de recunoatere, evaluare i contabilizare a stocurilor snt reglementate de SNC DStocuriE, DParticularitile contabilitii n agriculturE i alte
standarde de contabilitate
Co-&l +11 CM$-!ri$l!D
Contul +)) DBaterialeE este destinat generalizrii informaiei privind e!istena i micarea materiilor prime, materialelor de baz,
pieselor de sc2imb, combustibilului, ambala7elor, anvelopelor i acumulatoarelor procurate separat de mi7loace de transport, materialelor cu
destinaia agricol, materialelor transmise temporar terilor i altor materiale
Contul +)) DBaterialeE este un cont de activ %n debitul acestui cont se nregistreaz intrarea8ma7orarea valorii materialelor n
coresponden cu creditul conturilor& )+,, ++/, ,),, ,)-, .+), .++, .,), .,+, .,,, .,1, /)+, /++, /+,, 3)+ etc
%n creditul contului +)) DBaterialeE se nregistreaz ieirea8diminuarea valorii materialelor n coresponden cu debitul conturilor&
))), )+), )++, )+., ),), 1)+, 1),, 1)-, 1+), 1+,, 3)), 3)+, 3+), 3,, etc
Soldul contului +)) DBaterialeE este debitor i reprezint valoarea materialelor determinat n conformitate cu standardele de
contabilitate
Co-&l +1+ CA"-i7! biolo8i"! "ir"&l$-!D
Contul +)+ D*ctive biologice circulanteE este destinat generalizrii informaiei privind e!istena i micarea activelor biologice
circulante
Contul +)+ D*ctive biologice circulanteE este un cont de activ %n debitul acestui cont se nregistreaz intrarea8ma7orarea valorii
activelor biologice circulante n coresponden cu creditul conturilor& ),), ),+, ++/, ,),, ,)-, .+), .++, .,), .,+, .,,, /)+, /++, /+,, 3)),
3)+ etc
%n creditul contului +)+ D*ctive biologice circulanteE se nregistreaz ieirea8diminuarea valorii activelor biologice circulante n
coresponden cu debitul conturilor& ),), ),+, 1)), 1)+, 1)-, 1++, 1+,, 3)) etc
Soldul contului +)+ D*ctive biologice circulanteE este debitor i reprezint valoarea activelor biologice circulante determinat n
conformitate cu standardele de contabilitate
Co-&l +1, CObi!"-! (! mi" 7$lo$r! 3i '"&r- (&r$-D
Contul +), DCbiecte de mic valoare i scurt duratE este destinat generalizrii informaiei privind e!istena i micarea obiectelor
de mic valoare i scurt durat aflate n stoc i n e!ploatare, construciilor i dispozitivelor provizorii, obiectelor de mic valoare i scurt
durat transmise temporar terilor
Contul +), DCbiecte de mic valoare i scurt duratE este un cont de activ %n debitul acestui cont se nregistreaz
intrarea8ma7orarea valorii obiectelor de mic valoare i scurt durat n coresponden cu creditul conturilor& )+), )+,, ++/, ,),, ,)-, .+),
.++, .,), .,+, .,,, .,1, /)+, /++, 3)+ etc
%n creditul contului +), DCbiecte de mic valoare i scurt duratE se nregistreaz ieirea8diminuarea valorii obiectelor de mic
valoare i scurt durat n coresponden cu debitul conturilor& ))), )+), )++, )+., +)), +)-, 1)+, 1),, 1)-, 1+), 1+,, 3)), 3)+, 3+) etc
Soldul contului +), DCbiecte de mic valoare i scurt duratE este debitor i reprezint valoarea obiectelor de mic valoare i
scurt durat determinat n conformitate cu standardele de contabilitate
Co-&l +1. CUz&r$ obi!"-!lor (! mi" 7$lo$r! 3i '"&r- (&r$-D
Contul +)- D@zura obiectelor de mic valoare i scurt duratE este destinat generalizrii informaiei privind uzura obiectelor de mic
valoare i scurt durat transmise n e!ploatare
Contul +)- D@zura obiectelor de mic valoare i scurt duratE este un cont de pasiv (rectificativ) %n creditul acestui cont se
nregistreaz calcularea8ma7orarea uzurii obiectelor de mic valoare i scurt durat n coresponden cu debitul conturilor& ))), )+), )++,
)+., ,,), 1)+, 1),, 1+), 1+,, 3)), 3)+, 3+) etc
%n debitul contului +)- D@zura obiectelor de mic valoare i scurt duratE se nregistreaz decontarea8diminuarea uzurii obiectelor
de mic valoare i scurt durat ieite n coresponden cu creditul conturilor& +),, ,,) etc
Soldul contului +)- D@zura obiectelor de mic valoare i scurt duratE este creditor i reprezint suma uzurii obiectelor de mic
valoare i scurt durat determinat n conformitate cu standardele de contabilitate
Co-&l +11 CPro(&"*i$ % "&r' (! !)!"&*i!D
Contul +). DProducia n curs de e!ecuieE este destinat generalizrii informaiei privind e!istena i micarea produselor, serviciilor
i lucrrilor n curs de e!ecuie
Contul +). DProducia n curs de e!ecuieE este un cont de activ %n debitul acestui cont se nregistreaz intrarea8ma7orarea valorii
produciei n curs de e!ecuie n coresponden cu creditul conturilor& /)+, 3)), 3)+ etc
%n creditul contului +). DProducia n curs de e!ecuieE se nregistreaz ieirea8diminuarea valorii produciei n curs de e!ecuie n
coresponden cu debitul conturilor& )+), .)), .)+, 1)-, 1++, 1+,, 3)), 3)+ etc
Soldul contului +). DProducia n curs de e!ecuieE este debitor i reprezint valoarea produciei n curs de e!ecuie determinat n
conformitate cu standardele de contabilitate
Co-&l +12 CPro(&'!D
Contul +)/ DProduseE este destinat generalizrii informaiei privind e!istena i micarea produselor finite, semifabricatelor din
producie proprie, produselor secundare i produselor transmise temporar terilor
Contul +)/ DProduseE este un cont de activ %n debitul acestui cont se nregistreaz intrarea8ma7orarea valorii produselor n
coresponden cu creditul conturilor& /)+, 3)), 3)+, 3,, etc
%n creditul contului +). DProduseE se nregistreaz ieirea8diminuarea valorii produselor n coresponden cu debitul conturilor& )+),
)+,, 1)), 1)+, 1),, 1)-, 1++, 1+,, 3)), 3)+, 3,, etc
Soldul contului +)/ DProduseE este debitor i reprezint valoarea produselor determinat n conformitate cu standardele de
contabilitate
Co-&l +14 CMr0&riD
Contul +)1 DBrfuriE este destinat generalizrii informaiei privind e!istena i micarea bunurilor procurate n vederea revnzrii,
produselor transmise spre vnzare magazinelor proprii, bunurilor imobiliare deinute pentru vnzare, mrfurilor transmise temporar terilor
Contul +)1 DBrfuriE este un cont de activ %n debitul acestui cont se nregistreaz intrarea8ma7orarea valorii mrfurilor n
coresponden cu creditul conturilor& ).), ,),, ,)-, .+), .++, .,), .,+, .,,, /)+, 3,), 3,, etc
%n creditul contului +)1 DBrfuriE se nregistreaz ieirea8diminuarea valorii mrfurilor n coresponden cu debitul conturilor& )+),
)+,, 1)), 1)+, 1),, 1)-, 1++, 1+,, 3,), 3,, etc
Soldul contului +)1 DBrfuriE este debitor i reprezint valoarea mrfurilor determinat n conformitate cu standardele de
contabilitate
GRUPA ++ CCREANE COMERCIALE :I CALCULATED
Conturile din grupa ++ DCreane comerciale i calculateE snt destinate generalizrii informaiei privind e!istena i micarea
creanelor comerciale, coreciilor (provizioanelor) privind creanele compromise, avansurilor acordate curente, creanelor ale prilor afiliate,
bugetului, personalului Componena, modul de recunoatere, evaluare i contabilizare a creanelor i avansurilor acordate pe termen lung
snt reglementate de SNC DCreane i investiii financiareE, D0enituriE, DC2eltuieliE i alte standarde de contabilitate
Co-&l ++1 CCr!$*! "om!r"i$l!D
Contul ++) DCreane comercialeE este destinat generalizrii informaiei privind e!istena i modificarea creanelor comerciale curente
ale debitorilor neafiliai din ar i din strintate
Contul ++) DCreane comercialeE este un cont de activ %n debitul acestui cont se nregistreaz apariia8ma7orarea creanelor
comerciale n coresponden cu creditul conturilor& ,,), .,-, /)), /)+, /++ etc
%n creditul contului ++) DCreane comercialeE se nregistreaz stingerea8diminuarea creanelor comerciale n coresponden cu
debitul conturilor& +++, +-), +-+, +-,, ,,), .+,, 1)+, 1)-, 1++, 3,, etc
Soldul contului ++) DCreane comercialeE este debitor i reprezint suma creanelor comerciale determinat n conformitate cu
standardele de contabilitate
Co-&l +++ CCor!"*ii <#ro7izio$!= #ri7i( "r!$*!l! "om#romi'!D
Contul +++ DCorecii (provizioane) privind creanele compromiseE este destinat generalizrii informaiei privind constituirea i
utilizarea provizionului privind creanele compromise
Contul +++ DCorecii (provizioane) privind creanele compromiseE este un cont de pasiv (rectificativ) %n creditul acestui cont se
nregistreaz constituirea8ma7orarea provizionului privind creanele compromise n coresponden cu debitul conturilor& ++), ,,), 1)+ etc
%n debitul contului +++ DCorecii (provizioane) privind creanele compromiseE se nregistreaz utilizarea8anularea provizionului privind
creanele compromise n coresponden cu creditul conturilor& ++), ,,), /)+ etc
Soldul contului +++ DCorecii (provizioane) privind creanele compromiseE este creditor i reprezint suma provizionului privind
creanele compromise determinat n conformitate cu standardele de contabilitate
Co-&l ++, CCr!$*! $l! #r*ilor $0ili$-!D
Contul ++, DCreane ale prilor afiliateE este destinat generalizrii informaiei privind e!istena i modificarea creanelor debitorilor
afiliai din ar i din strintate
Contul ++, DCreane ale prilor afiliateE este un cont de activ %n debitul acestui cont se nregistreaz apariia8ma7orarea creanelor
prilor afiliate n coresponden cu creditul conturilor& ,,), .,-, /)), /)+, /++ etc
%n creditul contului ++, DCreane ale prilor afiliateE se nregistreaz stingerea8diminuarea creanelor prilor afiliate n
coresponden cu debitul conturilor& +-), +-+, +-,, ,,), .+,, 1)+, 1)-, 1++, 3,, etc
Soldul contului ++, DCreane ale prilor afiliateE este debitor i reprezint suma creanelor prilor afiliate determinat n
conformitate cu standardele de contabilitate
Co-&l ++. CA7$'&ri $"or($-! "&r!-!D
Contul ++- D*vansuri acordate curenteE este destinat generalizrii informaiei privind e!istena i modificarea avansurilor acordate
curente n ar i n strintate
Contul ++- D*vansuri acordate curenteE este un cont de activ %n debitul acestui cont se nregistreaz apariia8ma7orarea avansurilor
acordate curente n coresponden cu creditul conturilor& +-), +-+, +-,, /)+, /++ etc
%n creditul contului ++- D*vansuri acordate curenteE se nregistreaz decontarea8diminuarea avansurilor acordate curente n
coresponden cu debitul conturilor& +-), +-+, +-,, .+), .++, .-+, .--, 1)-, 1++ etc
Soldul contului ++- D*vansuri acordate curenteE este debitor i reprezint suma avansurilor acordate curente determinat n
conformitate cu standardele de contabilitate
Co-&l ++1 CCr!$*! $l! b&8!-&l&iD
Contul ++. DCreane ale bugetuluiE este destinat generalizrii informaiei privind e!istena i modificarea creanelor bugetului fa de
entitate
Contul ++. DCreane ale bugetuluiE este un cont de activ %n debitul acestui cont se nregistreaz apariia8ma7orarea creanelor
bugetului n coresponden cu creditul conturilor& +,+, +-), +-+, .,- etc
%n creditul contului ++. DCreane ale bugetuluiE se nregistreaz stingerea8diminuarea creanelor bugetului n coresponden cu
debitul conturilor& +.+, .,- etc
Soldul contului ++. DCreane ale bugetuluiE este debitor i reprezint suma creanelor bugetului determinat n conformitate cu
standardele de contabilitate
Co-&l ++2 CCr!$*! $l! #!r'o$l&l&iD
Contul ++/ DCreane ale personaluluiE este destinat generalizrii informaiei privind e!istena i modificarea creanelor personalului
fa de entitate
Contul ++/ DCreane ale personaluluiE este un cont de activ %n debitul acestui cont se nregistreaz apariia8ma7orarea creanelor
personalului n coresponden cu creditul conturilor& +-), +-+, +-,, -+-, .,., .--, /)+, /++ etc
%n creditul contului ++/ DCreane ale personaluluiE se nregistreaz stingerea8diminuarea creanelor personalului n coresponden cu
debitul conturilor& ))), )+), ),+, +)), +)1, +-), .,), .,+, 1)+, 1),, 1)-, 1++ etc
Soldul contului ++/ DCreane ale personaluluiE este debitor i reprezint suma creanelor personalului determinat n conformitate cu
standardele de contabilitate
GRUPA +, CALTE CREANE CURENTED
Conturile din grupa +, D*lte creane curenteE snt destinate generalizrii informaiei aferente e!istenei i modificrii creanelor
privind veniturile din utilizarea de ctre teri a activelor entitii, creanelor preliminate, creanelor curente privind asigurrile i altor creane
curente Componena, modul de recunoatere, evaluare i contabilizare a altor creane curente snt reglementate de SNC DCreane i
investiii financiareE i alte standarde de contabilitate
Co-&l +,1 CCr!$*! #ri7i( 7!i-&ril! (i &-iliz$r!$
(! "-r! -!r*i $ $"-i7!lor !-i-*iiD
Contul +,) DCreane privind veniturile din utilizarea de ctre teri a activelor entitiiE este destinat generalizrii informaiei privind
e!istena i modificarea creanelor privind leasingul, dobnzile, redevenele i dividendele calculate, altor creane privind veniturile
Contul +,) DCreane privind veniturile din utilizarea de ctre teri a activelor entitiiE este un cont de activ %n debitul acestui cont se
nregistreaz apariia8ma7orarea creanelor menionate n coresponden cu creditul conturilor& +,+, ,,), /)), /)+, /++ etc
%n creditul contului +,) DCreane privind veniturile din utilizarea de ctre teri a activelor entitiiE se nregistreaz
stingerea8diminuarea creanelor menionate n coresponden cu debitul conturilor& +-), +-+, +-,, 1)-, 1++ etc
Soldul contului +,) DCreane privind veniturile din utilizarea de ctre teri a activelor entitiiE este debitor i reprezint suma
creanelor menionate determinat n conformitate cu standardele de contabilitate
Co-&l +,+ CCr!$*! #r!limi$-!D
Contul +,+ DCreane preliminateE este destinat generalizrii informaiei privind e!istena i modificarea creanelor care nc nu snt
obligatorii spre stingere sau trecere n cont pn la ndeplinirea condiiilor prevzute de contract sau de legislaia n vigoare
Contul +,+ DCreane preliminateE este un cont de activ %n debitul acestui cont se nregistreaz apariia8ma7orarea creanelor
preliminate n coresponden cu creditul conturilor& )/), .+), .++, .,-, /)+, /++ etc
%n creditul contului +,+ DCreane preliminateE se nregistreaz stingerea8diminuarea creanelor preliminate n coresponden cu
debitul conturilor& ++., +,), +-+, .,-, 1)-, 1++ etc
Soldul contului +,+ DCreane preliminateE este debitor i reprezint suma creanelor preliminate determinat n conformitate cu
standardele de contabilitate
Co-&l +,, CCr!$*! "&r!-! #ri7i( $'i8&rril!D
Contul +,, DCreane curente privind asigurrileE este destinat generalizrii informaiei privind e!istena i modificarea creanelor
entitilor i organelor de asigurri
Contul +,, DCreane curente privind asigurrileE este un cont de activ %n debitul acestui cont se nregistreaz apariia8ma7orarea
creanelor curente privind asigurrile n coresponden cu creditul conturilor& .,., /)+, /++ etc
%n creditul contului +,, DCreane curente privind asigurrileE se nregistreaz stingerea8diminuarea creanelor curente privind
asigurrile n coresponden cu debitul conturilor& +-+, +-,, 1)-, 1++ etc
Soldul contului +,, DCreane curente privind asigurrileE este debitor i reprezint suma creanelor curente privind asigurrile
determinat n conformitate cu standardele de contabilitate
Co-&l +,. CAl-! "r!$*! "&r!-!D
Contul +,- D*lte creane curenteE este destinat generalizrii informaiei privind e!istena i modificarea creanelor privind ieirea
activelor imobilizate, privind reclamaiile naintate i recunoscute i privind alte operaii
Contul +,- D*lte creane curenteE este un cont de activ %n debitul acestui cont se nregistreaz apariia8ma7orarea altor creane
curente n coresponden cu creditul conturilor& .,-, /)+, /+), /++ etc
%n creditul contului +,- D*lte creane curenteE se nregistreaz stingerea8diminuarea altor creane curente n coresponden cu
debitul conturilor& +-), +-+, +-,, 1)-, 1++ etc
Soldul contului +,- D*lte creane curenteE este debitor i reprezint suma altor creane curente determinat n conformitate cu
standardele de contabilitate
GRUPA +. CNUMERARD
Conturile din grupa +- DNumerarE snt destinate generalizrii informaiei privind e!istena i micarea mi7loacelor i documentelor
bneti Componena, modul de recunoatere, evaluare i contabilizare a numerarului snt reglementate de SNC DPrezentarea situaiilor
financiareE i alte standarde de contabilitate
Co-&l +.1 CC$'$D
Contul +-) DCasaE este destinat generalizrii informaiei privind e!istena i micarea numerarului nelegat i legat n casierie n
moned naional i valut strin
Contul +-) DCasaE este un cont de activ %n debitul acestui cont se nregistreaz ncasarea numerarului n casierie n coresponden
cu creditul conturilor& )-), )-+, )/), )/+, ++), ++,, ++-, ++/, +,), +,-, +-), +-+, +-,, +--, +-., +.), +.+, ,),, ,)-, -)+, -+,, -+., .)+,
.+,, .,-, .,1, /)), /)+, /++, /+,, 3,+ etc
%n creditul contului +-) DCasaE se nregistreaz utilizarea numerarului din casierie n coresponden cu debitul conturilor& )-), )-+,
)/+, ++-, ++/, +-), +-+, +-,, +--, +-., +.), +.+, ,)., -)+, -+,, .)+, .+,, .,), .,+, .,/, .--, 1)+, 1),, 1)-, 1++, 1+, etc
Soldul contului +-) DCasaE este debitor i reprezint suma numerarului n casierie determinat n conformitate cu standardele de
contabilitate
Co-&l +.+ CCo-&ri "&r!-! % mo!( $*io$lD
Contul +-+ DConturi curente n moned naionalE este destinat generalizrii informaiei privind e!istena i micarea numerarului
nelegat i legat n conturi curente n moned naional
Contul +-+ DConturi curente n moned naionalE este un cont de activ %n debitul acestui cont se nregistreaz ncasarea
numerarului n conturi curente n moned naional n coresponden cu creditul conturilor& )-), )-+, )/), )/+, ++), ++,, ++-, ++/, +,),
+,-, +-), +--, +-., +.), +.+, ,),, ,)-, -)), -)+, -+,, -+., .)), .)+, .+,, .,1, .-,, /++, /+, etc
%n creditul contului +-+ DConturi curente n moned naionalE se nregistreaz utilizarea numerarului din conturi curente n moned
naional n coresponden cu debitul conturilor& )-), )-+, )/+, ++-, ++., ++/, +,-, +-), +--, +.), +.+, ,)., -)), -)+, -+,, -+., .)), .)+,
.+), .++, .+,, .,), .,+, .,,, .,-, .,/, .,1, .-+, .-,, .--, 1),, 1)-, 1++, 1+, etc
Soldul contului +-+ DConturi curente n moned naionalE este debitor i reprezint suma numerarului n conturi curente n moned
naional determinat n conformitate cu standardele de contabilitate
Co-&l +., CCo-&ri "&r!-! % 7$l&- '-riD
Contul +-, DConturi curente n valut strinE este destinat generalizrii informaiei privind e!istena i micarea numerarului nelegat
i legat n conturi curente n valut strin
Contul +-, DConturi curente n valut strinE este un cont de activ %n debitul acestui cont se nregistreaz ncasarea numerarului n
conturi curente n valut strin n coresponden cu creditul conturilor& )-), )-+, )/), )/+, ++), ++,, ++-, ++/, +,), +,-, +-), +--, +-.,
+.), +.+, ,),, ,)-, -)), -)+, -+,, -+-, -+., .)), .)+, .+,, .,1, /++, /+, etc
%n creditul contului +-, DConturi curente n valut strinE se nregistreaz utilizarea numerarului din conturi curente n valut strin
n coresponden cu debitul conturilor& )-), )-+, )/), )/+, ++-, ++/, +,-, +-), +-+, +--, ,)., -)), -)+, -+,, -+-, -+., .)), .)+, .+), .++,
.+,, .,/, .-+, .--, 1),, 1)-, 1++, 1+, etc
Soldul contului +-, DConturi curente n valut strinE este debitor i reprezint suma numerarului n conturi curente n valut strin
determinat n conformitate cu standardele de contabilitate
Co-&l +.. CAl-! "o-&ri b$"$r!D
Contul +-- D*lte conturi bancareE este destinat generalizrii informaiei privind e!istena i micarea numerarului din acreditive,
carduri bancare i alte conturi bancare
Contul +-- D*lte conturi bancareE este un cont de activ %n debitul acestui cont se nregistreaz ncasarea numerarului n alte conturi
bancare n coresponden cu creditul conturilor& +-), +-+, +-,, -)), -+., .)), .,1, /++ etc
%n creditul contului +-- D*lte conturi bancareE se nregistreaz utilizarea numerarului din alte conturi bancare n coresponden cu
debitul conturilor& +-), +-+, +-,, .+), .++, .+,, .--, 1++, 1+, etc
Soldul contului +-- D*lte conturi bancareE este debitor i reprezint suma numerarului n alte conturi bancare determinat n
conformitate cu standardele de contabilitate
Co-&l +.1 CTr$'0!r&ri (! &m!r$r % !)#!(i*i!D
Contul +-. DAransferuri de numerar n e!pediieE este destinat generalizrii informaiei privind e!istena i micarea numerarului
depus n casieriile bncilor, oficiilor potale sau transmis ncasatorilor pentru nregistrarea ulterioar n conturi curente sau n alte conturi ale
entitii sau pentru transferarea ctre beneficiari
Contul +-. DAransferuri de numerar n e!pediieE este un cont de activ %n debitul acestui cont se nregistreaz transferurile
(transmiterea) numerarului n e!pediie n coresponden cu creditul conturilor& ++/, +,-, +-), .,+, /)+ etc
%n creditul contului +-. DAransferuri de numerar n e!pediieE se nregistreaz decontarea transferurilor numerarului n e!pediie n
coresponden cu debitul conturilor& +-+, +-,, +--, 1)- etc
Soldul contului +-. DAransferuri de numerar n e!pediieE este debitor i reprezint suma transferurilor numerarului n e!pediie
determinat n conformitate cu standardele de contabilitate
Co-&l +.2 CDo"&m!-! b!3-iD
Contul +-/ D'ocumente bnetiE este destinat generalizrii informaiei privind e!istena i micarea documentelor bneti (timbrelor,
ta!elor de stat, mrcilor potale, biletelor de cltorie ac2itate, biletelor de tratament i odi2n, formularelor cu regim special etc) aflate n
casieria entitii
Contul +-/ D'ocumente bnetiE este un cont de activ %n debitul acestui cont se nregistreaz intrarea8ma7orarea valorii
documentelor bneti n coresponden cu creditul conturilor& ++/, .,+, .--, /)+ etc
%n creditul contului +-/ D'ocumente bnetiE se nregistreaz ieirea8diminuarea valorii documentelor bneti n coresponden cu
debitul conturilor& ++/, 1)+, 1),, 1)- etc
Soldul contului +-/ D'ocumente bnetiE este debitor i reprezint valoarea documentelor bneti determinat n conformitate cu
standardele de contabilitate
GRUPA +1 CINVESTIII 9INANCIARE CURENTED
Conturile din grupa +. D"nvestiii financiare curenteE snt destinate generalizrii informaiei privind e!istena i modificarea investiiilor
financiare curente n pri neafiliate i afiliate Componena, modul de recunoatere, evaluare i contabilizare a investiiilor financiare curente
snt reglementate de SNC DCreane i investiii financiareE i alte standarde de contabilitate
Co-&l +11 CI7!'-i*ii 0i$"i$r! "&r!-! % #r*i !$0ili$-!D
Contul +.) D"nvestiii financiare curente n pri neafiliateE este destinat generalizrii informaiei privind e!istena i modificarea
valorilor mobiliare, cotelor de participaie, depozitelor, mprumuturilor acordate i altor investiii financiare curente efectuate n pri neafiliate
Contul +.) D"nvestiii financiare curente n pri neafiliateE este un cont de activ %n debitul acestui cont se nregistreaz
intrarea8ma7orarea valorii investiiilor financiare curente n pri neafiliate n coresponden cu creditul conturilor& )-), +-+, +-,, ,),, ,)-,
.+), /)+, /++ etc
%n creditul contului +.) D"nvestiii financiare curente n pri neafiliateE se nregistreaz ieirea8diminuarea valorii investiiilor
financiare n pri neafiliate n coresponden cu debitul conturilor& +,), +-), +-+, +-,, 1)-, 1++ etc
Soldul contului +.) D"nvestiii financiare curente n pri neafiliateE este debitor i reprezint valoarea investiiilor financiare curente n
pri neafiliate determinat n conformitate cu standardele de contabilitate
Co-&l +1+ CI7!'-i*ii 0i$"i$r! "&r!-! % #r*i $0ili$-!D
Contul +.+ D"nvestiii financiare curente n pri afiliateE este destinat generalizrii informaiei privind e!istena i modificarea valorilor
mobiliare, cotelor de participaie, depozitelor, mprumuturilor acordate i altor investiii financiare curente efectuate n pri afiliate
Contul +.+ D"nvestiii financiare curente n pri afiliateE este un cont de activ %n debitul acestui cont se nregistreaz
intrarea8ma7orarea valorii investiiilor financiare curente n pri afiliate n coresponden cu creditul conturilor& )-+, +-+, +-,, ,),, ,)-, .++,
/)+, /++ etc
%n creditul contului +.+ D"nvestiii financiare curente n pri afiliateE se nregistreaz ieirea8diminuarea valorii investiiilor financiare
n pri afiliate n coresponden cu debitul conturilor& +,), +-), +-+, +-,, 1)-, 1++ etc
Soldul contului +.+ D"nvestiii financiare curente n pri afiliateE este debitor i reprezint valoarea investiiilor financiare curente n
pri afiliate determinat n conformitate cu standardele de contabilitate
GRUPA +2 CALTE ACTIVE CIRCULANTED
Conturile din grupa +/ D*lte active circulanteE snt destinate generalizrii informaiei aferente e!istenei i modificrii c2eltuielilor
anticipate curente i altor active circulante Bodul de recunoatere, evaluare i contabilizare a c2eltuielilor anticipate curente snt
reglementate de SNC DC2eltuieliE i alte standarde de contabilitate
Co-&l +21 CC;!l-&i!li $-i"i#$-! "&r!-!D
Contul +/) DC2eltuieli anticipate curenteE este destinat generalizrii informaiei privind e!istena i modificarea c2eltuielilor suportate
n perioada de gestiune curent i care urmeaz a fi trecute la costurile i c2eltuielile perioadelor viitoare n decurs de pn la un an
Contul +/) DC2eltuieli anticipate curenteE este un cont de activ %n debitul acestui cont se nregistreaz apariia8ma7orarea
c2eltuielilor anticipate curente n coresponden cu creditul conturilor& )),, )+-, )1), +)), +),, +)-, ++/, .,), .,+, .,,, .-- etc
%n creditul contului +/) DC2eltuieli anticipate curenteE se nregistreaz decontarea8diminuarea c2eltuielilor anticipate curente n
coresponden cu debitul conturilor& 1)+, 1),, 1)-, 1+), 3)), 3)+, 3+) etc
Soldul contului +/) DC2eltuieli anticipate curenteE este debitor i reprezint mrimea c2eltuielilor anticipate curente determinat n
conformitate cu standardele de contabilitate
Co-&l +2+ CAl-! $"-i7! "ir"&l$-!D
Contul +/+ D*lte active circulanteE este destinat generalizrii informaiei privind e!istena i micarea activelor circulante care nu snt
contabilizate n alte conturi din clasa + D*ctive circulanteE
CLASA , CCAPITAL PROPRIUD
Conturile din clasa , DCapital propriuE snt destinate generalizrii informaiei privind e!istena i modificarea capitalului social i
suplimentar, rezervelor, profitului nerepartizat (pierderii neacoperite) i altor elemente de capital propriu
GRUPA ,1 CCAPITAL SOCIAL :I SUPLIMENTARD
Conturile din grupa ,) DCapital social i suplimentarE snt destinate generalizrii informaiei privind e!istena i modificarea
capitalului social, suplimentar, nevrsat, nenregistrat i retras Componena, modul de recunoatere, evaluare i contabilizare a capitalului
social, suplimentar, nevrsat, nenregistrat i retras snt reglementate de SNC DCapital propriu i datoriiE i alte standarde de contabilitate
Co-&l ,11 CC$#i-$l 'o"i$lD
Contul ,)) DCapital socialE este destinat generalizrii informaiei privind e!istena i modificarea capitalului social al entitii
Contul ,)) DCapital socialE este un cont de pasiv %n creditul acestui cont se nregistreaz constituirea8ma7orarea capitalului social n
coresponden cu debitul conturilor& ,),, ,)-, ,+), ,++, ,+,, ,,+, .,/ etc
%n debitul contului ,)) DCapital socialE se nregistreaz diminuarea capitalului social n coresponden cu creditul conturilor& ,),,
,)., ,,+ etc
Soldul contului ,)) DCapital socialE este creditor i reprezint mrimea capitalului social determinat n conformitate cu standardele
de contabilitate
Co-&l ,1+ CC$#i-$l '&#lim!-$rD
Contul ,)+ DCapital suplimentarE este destinat generalizrii informaiei privind e!istena i modificarea primelor de aporturi,
diferenelor din anularea sau nstrinarea prilor sociale retrase i altor elemente de capital social
Contul ,)+ DCapital suplimentarE este un cont de pasiv %n creditul acestui cont se nregistreaz apariia8ma7orarea capitalului
suplimentar n coresponden cu debitul conturilor& ,),, ,). etc
%n debitul contului ,)+ DCapital suplimentarE se nregistreaz diminuarea capitalului suplimentar n coresponden cu creditul
conturilor& ,)), ,)., ,,+ etc
Soldul contului ,)+ DCapital suplimentarE reprezint mrimea capitalului suplimentar determinat n conformitate cu standardele de
contabilitate *cest sold poate fi creditor 5 se reflect n situaiile financiare cu semnul plus (fr paranteze) sau debitor 5 se reflect n
situaiile financiare cu semnul minus (ntre paranteze)
Co-&l ,1, CC$#i-$l !7r'$-D
Contul ,), DCapital nevrsatE este destinat generalizrii informaiei privind e!istena i modificarea capitalului nevrsat privind prile
sociale neac2itate de proprietari i acoperirea pierderilor anilor precedeni
Contul ,), DCapital nevrsatE este un cont de activ (rectificativ) %n debitul acestui cont se nregistreaz apariia8ma7orarea capitalului
nevrsat n coresponden cu creditul conturilor& ,)), ,)+, ,)-, ,,+ etc
%n creditul contului ,), DCapital nevrsatE se nregistreaz diminuarea capitalului nevrsat n coresponden cu debitul conturilor&
))), ))+, )+), )++, )+,, )+., )-), )-+, +)), +),, +)1, +-), +-+, +-,, +.+, ,)) etc
Soldul contului ,), DCapital nevrsatE este debitor i reprezint mrimea capitalului nevrsat determinat n conformitate cu
standardele de contabilitate
Co-&l ,1. CC$#i-$l !%r!8i'-r$-D
Contul ,)- DCapital nenregistratE este destinat generalizrii informaiei privind e!istena i modificarea capitalului aferent prilor
sociale care nu au trecut nregistrarea n organele abilitate de stat
Contul ,)- DCapital nenregistratE este un cont de pasiv %n creditul acestui cont se nregistreaz apariia8ma7orarea capitalului
nenregistrat n coresponden cu debitul conturilor& ))), ))+, )+), )+,, )-), +)), +)1, +-), +-+, +-,, +.), ,),, -+1, .-, etc
%n debitul contului ,)- DCapital nenregistratE se nregistreaz diminuarea capitalului nenregistrat n coresponden cu creditul
conturilor& ,)), .,/ etc
Soldul contului ,)- DCapital nenregistratE este creditor i reprezint mrimea capitalului nenregistrat determinat n conformitate cu
standardele de contabilitate
Co-&l ,11 CC$#i-$l r!-r$'D
Contul ,). DCapital retrasE este destinat generalizrii informaiei privind e!istena i modificarea prilor sociale retrase
(ac2iziionate, rscumprate sau dobndite) de la proprietarii entitii
Contul ,). DCapital retrasE este un cont de activ (rectificativ) %n debitul acestui cont se nregistreaz apariia8ma7orarea capitalului
retras n coresponden cu creditul conturilor& +-), +-+, +-,, ,)+, .,/ etc
%n creditul contului ,). DCapital retrasE se nregistreaz diminuarea capitalului retras n coresponden cu debitul conturilor& +-),
+-+, ,)), ,)+, .,/, 1++ etc
Soldul contului ,). DCapital retrasE este debitor i reprezint mrimea capitalului retras determinat n conformitate cu standardele
de contabilitate
GRUPA ,+ CREZERVED
Conturile din grupa ,+ D#ezerveE snt destinate generalizrii informaiei privind e!istena i modificarea capitalului de rezerv,
rezervelor statutare i altor rezerve Componena, modul de recunoatere, evaluare i contabilizare a rezervelor snt reglementate de SNC
DCapital propriu i datoriiE i alte standarde de contabilitate
Co-&l ,+1 CC$#i-$l (! r!z!r7D
Contul ,+) DCapital de rezervE este destinat generalizrii informaiei privind e!istena i modificarea rezervelor a cror constituire
este prevzut de legislaia n vigoare
Contul ,+) DCapital de rezervE este un cont de pasiv %n creditul acestui cont se nregistreaz constituirea8ma7orarea capitalului de
rezerv n coresponden cu debitul conturilor& ,,+, ,,- etc
%n debitul contului ,+) DCapital de rezervE se nregistreaz diminuarea capitalului de rezerv n coresponden cu creditul
conturilor& ,)), ,,+ etc
Soldul contului ,+) DCapital de rezervE este creditor i reprezint mrimea capitalului de rezerv determinat n conformitate cu
standardele de contabilitate
Co-&l ,++ CR!z!r7! '-$-&-$r!D
Contul ,++ D#ezerve statutareE este destinat generalizrii informaiei privind e!istena i modificarea rezervelor constituite n
conformitate cu statutul entitii, cu e!cepia capitalului de rezerv
Contul ,++ D#ezerve statutareE este un cont de pasiv %n creditul acestui cont se nregistreaz constituirea8ma7orarea rezervelor
statutare n coresponden cu debitul conturilor& ,,+, ,,- etc
%n debitul contului ,++ D#ezerve statutareE se nregistreaz diminuarea rezervelor statutare n coresponden cu creditul conturilor&
,)), ,,+, .,/ etc
Soldul contului ,++ D#ezerve statutareE este creditor i reprezint mrimea rezervelor statutare determinat n conformitate cu
standardele de contabilitate
Co-&l ,+, CAl-! r!z!r7!D
Contul ,+, D*lte rezerveE este destinat generalizrii informaiei privind e!istena i modificarea rezervelor constituite n conformitate
cu decizia organului de conducere mputernicit al entitii, cu e!cepia capitalului de rezerv i rezervelor statutare
Contul ,+, D*lte rezerveE este un cont de pasiv %n creditul acestui cont se nregistreaz constituirea8ma7orarea altor rezerve n
coresponden cu debitul conturilor& ,,+, ,,- etc
%n debitul contului ,+, D*lte rezerveE se nregistreaz diminuarea altor rezerve n coresponden cu creditul conturilor& ,)), ,,+, .,/
etc
Soldul contului ,+, D*lte rezerveE este creditor i reprezint mrimea altor rezerve determinat n conformitate cu standardele de
contabilitate
GRUPA ,, CPRO9IT NEREPARTIZAT <PIERDERE NEACOPERIT=D
Conturile din grupa ,, DProfit nerepartizat (pierdere neacoperit)E snt destinate generalizrii informaiei privind e!istena i
modificarea coreciilor rezultatelor anilor precedeni, profitului nerepartizat (pierderii neacoperite) al anilor precedeni, profitului net (pierderii
nete) al perioadei de gestiune, profitului utilizat al perioadei de gestiune, rezultatului din tranziia la noile reglementri contabile Bodul de
recunoatere, evaluare i contabilizare a profitului nerepartizat (pierderii neacoperite) snt reglementate de SNC DCapital propriu i datoriiE,
DPolitici contabile, modificri ale estimrilor contabile, erori i evenimente ulterioareE i alte standarde de contabilitate
Co-&l ,,1 CCor!"*ii $l! r!z&l-$-!lor $ilor #r!"!(!*iD
Contul ,,) DCorecii ale rezultatelor anilor precedeniE este destinat generalizrii informaiei privind e!istena i modificarea profitului
(pierderii) rezultat(e) din corectarea erorilor comise n anii precedeni
Contul ,,) DCorecii ale rezultatelor anilor precedeniE este un cont de pasiv %n creditul acestui cont se nregistreaz rezultatele
corectrilor sub form de profit al anilor precedeni n coresponden cu debitul conturilor& ))), ))+, )),, )+), )++, )+,, )+-, )+/, ),), ),+,
),,, +)), ++), ,,+, .+), .-- etc
%n debitul contului ,,) DCorecii ale rezultatelor anilor precedeniE se nregistreaz rezultatele corectrilor sub form de pierdere a
anilor precedeni n coresponden cu creditul conturilor& ))), ))+, )),, )+-, )+/, ),), ),+, ),,, +)), ++), +,), +,-, ,,+, .-), .-- etc
Soldul contului ,,) DCorecii ale rezultatelor anilor precedeniE reprezint mrimea coreciilor rezultatelor anilor precedeni
determinat n conformitate cu standardele de contabilitate *cest sold poate fi creditor 5 se reflect n situaiile financiare cu semnul plus
(fr paranteze) sau debitor 5 se reflect n situaiile financiare cu semnul minus (ntre paranteze)
Co-&l ,,+ CPro0i- !r!#$r-iz$- <#i!r(!r! !$"o#!ri-=
$l $ilor #r!"!(!*iD
Contul ,,+ DProfit nerepartizat (pierdere neacoperit) al anilor precedeniE este destinat generalizrii informaiei privind e!istena i
modificarea profitului nerepartizat (pierderii neacoperite) al anilor precedeni
Contul ,,+ DProfit nerepartizat (pierdere neacoperit) al anilor precedeniE este un cont de pasiv %n creditul acestui cont se
nregistreaz apariia8ma7orarea profitului nerepartizat al anilor precedeni i acoperirea pierderilor anilor precedeni n coresponden cu
debitul conturilor& ,)), ,),, ,+), ,++, ,+,, ,,), ,,,, ,,. etc
%n debitul contului ,,+ DProfit nerepartizat (pierdere neacoperit) al anilor precedeniE se nregistreaz apariia8ma7orarea pierderilor
neacoperite ale anilor precedeni i utilizarea profitului anilor precedeni n coresponden cu creditul conturilor& ,+), ,++, ,+,, ,,), ,,,,
,,., .,/ etc
Soldul contului ,,+ DProfit nerepartizat (pierdere neacoperit) al anilor precedeniE reprezint mrimea profitului nerepartizat
(pierderii neacoperite) al anilor precedeni determinat n conformitate cu standardele de contabilitate *cest sold poate fi creditor 5 se
reflect n situaiile financiare cu semnul plus (fr paranteze) sau debitor 5 se reflect n situaiile financiare cu semnul minus (ntre
paranteze)
Co-&l ,,, CPro0i- !- <#i!r(!r! !-= $l #!rio$(!i (! 8!'-i&!D
Contul ,,, DProfit net (pierdere net) al perioadei de gestiuneE este destinat generalizrii informaiei privind e!istena i modificarea
profitului net (pierderii nete) al perioadei de gestiune
Contul ,,, DProfit net (pierdere net) al perioadei de gestiuneE este un cont de pasiv %n creditul acestui cont se nregistreaz
apariia8ma7orarea profitului net i decontarea pierderii nete a anului de gestiune n coresponden cu debitul conturilor& ,,+, ,.) etc
%n debitul contului ,,, DProfit net (pierdere net) al perioadei de gestiuneE se nregistreaz apariia8ma7orarea pierderi nete i
utilizarea8diminuarea profitului net al anului de gestiune n coresponden cu creditul conturilor& ,,+, ,,-, ,.) etc
Soldul contului ,,, DProfit net (pierdere net) al perioadei de gestiuneE reprezint mrimea profitului nerepartizat (pierderii
neacoperite) al perioadei de gestiune determinat n conformitate cu standardele de contabilitate *cest sold poate fi creditor 5 se reflect n
situaiile financiare cu semnul plus (fr paranteze) sau debitor 5 se reflect n situaiile financiare cu semnul minus (ntre paranteze)
Co-&l ,,. CPro0i- &-iliz$- $l #!rio$(!i (! 8!'-i&!D
Contul ,,- DProfit utilizat al perioadei de gestiuneE este destinat generalizrii informaiei privind utilizarea profitului n cursul
perioadei de gestiune
Contul ,,- DProfit utilizat al perioadei de gestiuneE este un cont de activ (rectificativ) %n debitul acestui cont se nregistreaz sumele
profitului utilizat n cursul perioadei de gestiune curente n coresponden cu creditul conturilor& ,+), ,++, ,+,, .,/ etc
%n creditul contului ,,- DProfit utilizat al perioadei de gestiuneE se nregistreaz decontarea profitului utilizat la reformarea bilanului
n coresponden cu debitul contului ,,,
Soldul contului ,,- DProfit utilizat al perioadei de gestiuneE este debitor i reprezint mrimea profitului utilizat n cursul perioadei de
gestiune determinat n conformitate cu standardele de contabilitate
Co-&l ,,1 CR!z&l-$- (i -r$zi*i$ l$ oil! r!8l!m!-ri "o-$bil!D
Contul ,,. D#ezultat din tranziia la noile reglementri contabileE este destinat generalizrii informaiei privind e!istena i
modificarea rezultatelor financiare provenite din utilizarea pentru prima dat a noilor reglementri contabile
Contul ,,. D#ezultat din tranziia la noile reglementri contabileE este un cont de pasiv %n creditul acestui cont se nregistreaz
rezultatele trecerii la noile reglementri contabile sub form de profit, iar n debit 9 rezultatele sub form de pierdere Corespondena
respectiv a conturilor este stipulat n #ecomandrile metodice privind tranziia la noile standarde naionale de contabilitate
Soldul contului ,,. D#ezultat din tranziia la noile reglementri contabileE reprezint mrimea rezultatelor financiare provenite din
utilizarea pentru prima dat a noilor reglementri contabile *cest sold poate fi creditor 5 se reflect n situaiile financiare cu semnul plus
(fr paranteze) sau debitor 5 se reflect n situaiile financiare cu semnul minus (ntre paranteze) 6a reformarea bilanului soldul acestui
cont se deconteaz la contul ,,+ DProfit nerepartizat (pierdere neacoperit) al anilor precedeniE
GRUPA ,. CALTE ELEMENTE DE CAPITAL PROPRIUD
Conturile din grupa ,- D*lte elemente de capital propriuE snt destinate generalizrii informaiei privind e!istena i modificarea
fondurilor, subveniilor ale entitilor de stat i altor elemente de capital propriu Bodul de recunoatere, evaluare i contabilizare a altor
elemente de capital propriu snt reglementate de SNC DCapital propriu i datoriiE i alte standarde de contabilitate
Co-&l ,.1 C9o(&riD
Contul ,-) D$onduriE este destinat generalizrii informaiei privind e!istena i modificarea fondurilor organizaiilor necomerciale
Bodul de constituire, utilizare i contabilizare a fondurilor este reglementat de "ndicaiile metodice privind particularitile contabilitii n
organizaiile necomerciale
Contul ,-) D$onduriE este un cont de pasiv %n creditul acestui cont se nregistreaz constituirea8ma7orarea fondurilor n
coresponden cu debitul conturilor& ))), ))+, )+), )++, )+,, +,-, +-+, +-,, -+., .,1 etc
%n debitul contului ,-) D$onduriE se nregistreaz utilizarea8diminuarea fondurilor n coresponden cu creditul conturilor& ))+, )),,
)++, )+,, )+-, .+), .,), .,,, .-- etc
Soldul contului ,-) D$onduriE reprezint mrimea fondurilor organizaiei necomerciale determinat n conformitate cu reglementrile
contabile naionale
Co-&l ,.+ CS&b7!*ii !-i-*ilor "& #ro#ri!-$-! #&bli"D
Contul ,-+ DSubvenii entitilor cu proprietate publicE este destinat generalizrii informaiei privind subveniile primite de entitile
de stat, municipale i alte entiti similare, inclusiv instituiile publice cu autonomie financiar de la organele autoritilor publice
Contul ,-+ DSubvenii entitilor cu proprietate publicE este un cont de pasiv %n creditul acestui cont se nregistreaz recunoaterea
subveniilor primite de ctre entitate n coresponden cu debitul conturilor& -+-, .,. etc
%n debitul contului ,-+ DSubvenii entitilor cu proprietate publicE se nregistreaz suma subveniilor spre restituire sau atribuirea
acestora la ma7orarea capitalului social n coresponden cu creditul conturilor& ,)), .,/, /++ etc
Soldul contului ,-+ DSubvenii entitilor cu proprietate publicE este creditor i reprezint mrimea subveniilor ale entitilor de stat
determinat n conformitate cu standardele de contabilitate
Co-&l ,., CAl-! !l!m!-! (! "$#i-$l #ro#ri&D
Contul ,-, D*lte elemente de capital propriuE este destinat generalizrii informaiei privind e!istena i modificarea elementelor de
capital propriu care nu snt contabilizate n alte conturi din clasa , DCapital propriuE, inclusiv elementelor care rezult din aplicarea
prevederilor "$#S
GRUPA ,1 CREZULTAT 9INANCIAR TOTALD
Contul din grupa ,. D#ezultat financiar totalE este destinat generalizrii informaiei privind rezultatul financiar al entitii n perioada
de gestiune Bodul de recunoatere, evaluare i contabilizare a rezultatului financiar total snt reglementate de SNC D0enituriE, DC2eltuieliE i
alte standarde de contabilitate
Co-&l ,11 CR!z&l-$- 0i$"i$r -o-$lD
Contul ,.) D#ezultat financiar totalE este destinat generalizrii informaiei privind veniturile acumulate i c2eltuielile suportate de
entitate n perioada de gestiune i mrimea rezultatului financiar total
Contul ,.) D#ezultat financiar totalE este un cont de pasiv %n creditul acestui cont se nregistreaz decontarea veniturilor acumulate
i pierderii nete a perioadei de gestiune n coresponden cu debitul conturilor& ,,,, /)), /)+, /+), /++, /+, etc
%n debitul contului ,.) D#ezultat financiar totalE se nregistreaz decontarea c2eltuielilor suportate i profitului net al perioadei de
gestiune n coresponden cu creditul conturilor& ,,,, 1)), 1)+, 1),, 1)-, 1+), 1++, 1+,, 1,) etc
Contul ,.) D#ezultat financiar totalE la sfritul perioadei de gestiune nu are sold
CLASA . CDATORII PE TERMEN LUNGD
Conturile din clasa - D'atorii pe termen lungE snt destinate generalizrii informaiei privind e!istena i modificarea datoriilor pe
termen lung ale entitii care cuprind& datoriile financiare pe termen lung i alte datorii pe termen lung
GRUPA .1 CDATORII 9INANCIARE PE TERMEN LUNGD
Conturile din grupa -) D'atorii financiare pe termen lungE snt destinate generalizrii informaiei privind e!istena i modificarea
datoriilor financiare pe termen lung ale entitii Componena, modul de recunoatere, evaluare i contabilizare a datoriilor financiare pe
termen lung snt reglementate de SNC DCapital propriu i datoriiE, DContracte de leasingE i alte standarde de contabilitate
Co-&l .11 CCr!(i-! b$"$r! #! -!rm! l&8D
Contul -)) DCredite bancare pe termen lungE este destinat generalizrii informaiei privind e!istena i modificarea creditelor
bancare pe termen lung n moned naional i valut strin
Contul -)) DCredite bancare pe termen lungE este un cont de pasiv %n creditul acestui cont se nregistreaz apariia8ma7orarea
creditelor pe termen lung n coresponden cu debitul conturilor& ))), )+), +-), +-+, +-,, +--, -+3, .+), .++, 1)-, 1++ etc
%n debitul contului -)) DCredite bancare pe termen lungE se nregistreaz rambursarea8diminuarea creditelor bancare pe termen lung
n coresponden cu creditul conturilor& +-), +-+, +-,, +--, .)), /++ etc
Soldul contului -)) DCredite bancare pe termen lungE reprezint suma creditelor pe termen lung determinat n conformitate cu
standardele de contabilitate
Co-&l .1+ C>m#r&m&-&ri #! -!rm! l&8D
Contul -)+ D%mprumuturi pe termen lungE este destinat generalizrii informaiei privind e!istena i modificarea mprumuturilor pe
termen lung
Contul -)+ D%mprumuturi pe termen lungE este un cont de pasiv %n creditul acestui cont se nregistreaz apariia8ma7orarea
mprumuturilor pe termen lung n coresponden cu debitul conturilor& ))), )+), +-), +-+, +-,, +--, ,,), -+3, .+), .++, 1)-, 1++ etc
%n debitul contului -)+ D%mprumuturi pe termen lungE se nregistreaz rambursarea8diminuarea mprumuturilor pe termen lung n
coresponden cu creditul conturilor& +-), +-+, +-,, +--, ,,), .)+, /++ etc
Soldul contului -)+ D%mprumuturi pe termen lungE reprezint suma mprumuturilor pe termen lung determinat n conformitate cu
standardele de contabilitate
Co-&l .1, CD$-orii #! -!rm! l&8 #ri7i( l!$'i8&l 0i$"i$rD
Contul -), D'atorii pe termen lung privind leasingul financiarE este destinat generalizrii informaiei privind e!istena i modificarea
datoriilor pe termen lung privind leasingul financiar
Contul -), D'atorii pe termen lung privind leasingul financiarE este un cont de pasiv %n creditul acestui cont se nregistreaz
apariia8ma7orarea datoriilor pe termen lung privind leasingul financiar n coresponden cu debitul conturilor& ))+, )+), )++, )+,, )+., )/),
+/), ,,), 1++ etc
%n debitul contului -), D'atorii pe termen lung privind leasingul financiarE se nregistreaz stingerea8diminuarea datoriilor pe termen
lung privind leasingul financiar n coresponden cu creditul conturilor& ))+, )++, )+,, )+., +-), +-+, +-,, ,,), .-), /++ etc
Soldul contului -), D'atorii pe termen lung privind leasingul financiarE reprezint suma datoriilor pe termen lung privind leasingul
financiar determinat n conformitate cu standardele de contabilitate
GRUPA .+ CALTE DATORII PE TERMEN LUNGD
Conturile din grupa -+ D*lte datorii pe termen lungE snt destinate generalizrii informaiei privind e!istena i modificarea altor datorii
pe termen lung a entitii Componena, modul de recunoatere, evaluare i contabilizare a altor datorii pe termen lung snt reglementate de
SNC DCapital propriu i datoriiE, DPri afiliate i contracte de societate civilE i alte standarde de contabilitate
Co-&l .+1 CD$-orii "om!r"i$l! #! -!rm! l&8D
Contul -+) D'atorii comerciale pe termen lungE este destinat generalizrii informaiei privind e!istena i modificarea datoriilor
comerciale pe termen lung
Contul -+) D'atorii comerciale pe termen lungE este un cont de pasiv %n creditul acestui cont se nregistreaz apariia8ma7orarea
datoriilor comerciale pe termen lung n coresponden cu debitul conturilor& ))), ))+, )+),)++, )+,, )+., ).), +)), +),, +)1, ,,), 1)+, 1),,
1)-, 1++, 3)), 3+) etc
%n debitul contului -+) D'atorii comerciale pe termen lungE se nregistreaz stingerea8diminuarea datoriilor comerciale pe termen
lung n coresponden cu creditul conturilor& ++-, +-), +-+, +-,, ,,), -)), -)+, .)), .)+, .+), /)+, /++ etc
Soldul contului -+) D'atorii comerciale pe termen lungE reprezint suma datoriilor comerciale pe termen lung determinat n
conformitate cu standardele de contabilitate
Co-&l .++ CD$-orii 0$* (! #r*il! $0ili$-! #! -!rm! l&8D
Contul -++ D'atorii fa de prile afiliate pe termen lungE este destinat generalizrii informaiei privind e!istena i modificarea
datoriilor fa de prile afiliate pe termen lung
Contul -++ D'atorii fa de prile afiliate pe termen lungE este un cont de pasiv %n creditul acestui cont se nregistreaz
apariia8ma7orarea datoriilor fa de prile afiliate pe termen lung n coresponden cu debitul conturilor& ))), ))+, )+), )++, )+., ).), +)),
+)1, ,,), 1)+, 1),, 1)-, 1++, 3)), 3+) etc
%n debitul contului -++ D'atorii fa de prile afiliate pe termen lungE se nregistreaz stingerea8diminuarea datoriilor fa de prile
afiliate pe termen lung n coresponden cu creditul conturilor& +-), +-+, +-,, ,,), -)), -)+, .)), .++, /)+, /++ etc
Soldul contului -++ D'atorii fa de prile afiliate pe termen lungE reprezint suma datoriilor fa de prile afiliate pe termen lung
determinat n conformitate cu standardele de contabilitate
Co-&l .+, CA7$'&ri #rimi-! #! -!rm! l&8D
Contul -+, D*vansuri primite pe termen lungE este destinat generalizrii informaiei privind e!istena i modificarea avansurilor
primite pe termen lung
Contul -+, D*vansuri primite pe termen lungE este un cont de pasiv %n creditul acestui cont se nregistreaz apariia8ma7orarea
avansurilor primite pe termen lung n coresponden cu debitul conturilor& +-), +-+, +-,, ,,), 1)-, 1++ etc
%n debitul contului -+, D*vansuri primite pe termen lungE se nregistreaz stingerea8diminuarea avansurilor primite pe termen lung n
coresponden cu creditul conturilor& +-), +-+, +-,, ,,), .+,, /)+, /++ etc
Soldul contului -+, D*vansuri primite pe termen lungE reprezint suma avansurilor primite pe termen lung determinat n
conformitate cu standardele de contabilitate
Co-&l .+. CV!i-&ri $-i"i#$-! #! -!rm! l&8D
Contul -+- D0enituri anticipate pe termen lungE este destinat generalizrii informaiei privind e!istena i modificarea veniturilor
anticipate pe termen lung
Contul -+- D0enituri anticipate pe termen lungE este un cont de pasiv %n creditul acestui cont se nregistreaz apariia8ma7orarea
veniturilor anticipate pe termen lung n coresponden cu debitul conturilor& ))), ))+, )+), )++, )+,, ),), ),+, )/), +,-, +-), +-+, +-,, +--,
,,), 1)- etc
%n debitul contului -+- D0enituri anticipate pe termen lungE se nregistreaz stingerea8diminuarea veniturilor anticipate pe termen
lung n coresponden cu creditul conturilor& )/), +,-, ,,), .,., .--, /)), /)+ etc
Soldul contului -+- D0enituri anticipate pe termen lungE reprezint suma veniturilor anticipate pe termen lung determinate n
conformitate cu standardele de contabilitate
Co-&l .+1 C9i$*ri 3i %"$'ri "& (!'-i$*i! '#!"i$l #! -!rm! l&8D
Contul -+. D$inanri i ncasri cu destinaie special pe termen lungE este destinat generalizrii informaiei privind e!istena i
modificarea finanrilor i ncasrilor cu destinaie special
Contul -+. D$inanri i ncasri cu destinaie special pe termen lungE este un cont de pasiv %n creditul acestui cont se
nregistreaz apariia8ma7orarea finanrilor i ncasrilor cu destinaie special pe termen lung n coresponden cu debitul conturilor& ))),
))+, )+), )++, )+,, ),), ),+, )/), +)), +),, +)1, +,-, +-), +-+, +-,, +--, ,,), 1)- etc
%n debitul contului -+. D$inanri i ncasri cu destinaie special pe termen lungE se nregistreaz stingerea8diminuarea finanrilor
i ncasrilor cu destinaie special pe termen lung n coresponden cu creditul conturilor& ))), )+), )++, )+,, )/), +)), +),, +)1, +,-, ,,),
,-), .,1, .--, /)+ etc
Soldul contului -+. D$inanri i ncasri cu destinaie special pe termen lungE reprezint suma finanrilor i ncasrilor cu
destinaie special pe termen lung determinat n conformitate cu standardele de contabilitate
Co-&l .+2 CPro7izio$! #! -!rm! l&8D
Contul -+/ DProvizioane pe termen lungE este destinat generalizrii informaiei privind e!istena i modificarea provizioanelor pe
termen lung
Contul -+/ DProvizioane pe termen lungE este un cont de pasiv %n creditul acestui cont se nregistreaz constituirea8ma7orarea
provizioanelor pe termen lung n coresponden cu debitul conturilor& )+), ,,), 1)+, 1),, 1)-, 1+), 3)), 3)+ etc
%n debitul contului -+/ DProvizioane pe termen lungE se nregistreaz utilizarea8anularea provizioanelor pe termen lung n
coresponden cu creditul conturilor& ,,), .+), .,3, .--, /)+ etc
Soldul contului -+/ DProvizioane pe termen lungE reprezint suma provizioanelor pe termen lung determinat n conformitate cu
standardele de contabilitate
Co-&l .+4 CD$-orii #! -!rm! l&8 #ri7i( b&&ril! #rimi-!
% 8!'-i&! !"oomi"D
Contul -+1 D'atorii pe termen lung privind bunurile primite n gestiune economicE este destinat generalizrii informaiei privind
e!istena i modificarea datoriilor pe termen lung privind bunurile primite n gestiune economic
Contul -+1 D'atorii pe termen lung privind bunurile primite n gestiune economicE este un cont de pasiv %n creditul acestui cont se
nregistreaz apariia8ma7orarea datoriilor pe termen lung privind bunurile primite n gestiune economic n coresponden cu debitul
conturilor& ))+, )+), )++, )+,, )+., ),), ),+, ),,, +-+, +--, ,,), 1)- etc
%n debitul contului -+1 D'atorii pe termen lung privind bunurile primite n gestiune economicE se nregistreaz stingerea8diminuarea
datoriilor pe termen lung privind bunurile primite n gestiune economic n coresponden cu creditul conturilor& ))+, )+), )++, )+,, )+., ),),
),+, +-), +-+, +--, ,)-, ,,), .-), .-,, .--, /)+ etc
Soldul contului -+1 D'atorii pe termen lung privind bunurile primite n gestiune economicE reprezint suma datoriilor pe termen lung
privind bunurile primite n gestiune economic determinat n conformitate cu standardele de contabilitate
Co-&l .+5 CAl-! ($-orii #! -!rm! l&8D
Contul -+3 D*lte datorii pe termen lungE este destinat generalizrii informaiei privind e!istena i modificarea altor datorii pe termen
lung
Contul -+3 D*lte datorii pe termen lungE este un cont de pasiv %n creditul acestui cont se nregistreaz apariia8ma7orarea altor
datorii pe termen lung n coresponden cu debitul conturilor& ))), ))+, )+), )++, )+,, )+., ),), ),+, )1), +/), ,,), 1)-, 1++ etc
%n debitul contului -+3 D*lte datorii pe termen lungE se nregistreaz stingerea8diminuarea altor datoriilor pe termen lung n
coresponden cu creditul conturilor& +-), +-+, +-,, +--, ,,), .--, /)+, /++ etc
Soldul contului -+3 D*lte datorii pe termen lungE reprezint suma altor datorii pe termen lung determinat n conformitate cu
standardele de contabilitate
CLASA 1 CDATORII CURENTED
Conturile din clasa . D'atorii curenteE snt destinate generalizrii informaiei privind e!istena i modificarea datoriilor curente care
cuprind& datoriile financiare, comerciale, calculate i alte datorii curente
GRUPA 11 CDATORII 9INANCIARE CURENTED
Conturile din grupa .) D'atorii financiare curenteE snt destinate generalizrii informaiei privind e!istena i modificarea datoriilor
financiare curente ale entitii Componena, modul de recunoatere, evaluare i contabilizare a datoriilor financiare curente snt
reglementate de SNC DCapital propriu i datoriiE i alte standarde de contabilitate
Co-&l 111 CCr!(i-! b$"$r! #! -!rm! '"&r-D
Contul .)) DCredite bancare pe termen scurtE este destinat generalizrii informaiei privind e!istena i modificarea creditelor
bancare pe termen scurt n moned naional i valut strin
Contul .)) DCredite bancare pe termen scurtE este un cont de pasiv %n creditul acestui cont se nregistreaz apariia8ma7orarea
creditelor pe termen scurt n coresponden cu debitul conturilor& ))), )+), ),), +)., +-+, +-,, -)), .+), .++, .--, 1)-, 1++ etc
%n debitul contului .)) DCredite bancare pe termen scurtE se nregistreaz rambursarea8diminuarea creditelor bancare pe termen
scurt n coresponden cu creditul conturilor& +-+, +-,, +--, /)+, /++ etc
Soldul contului .)) DCredite bancare pe termen scurtE reprezint suma creditelor bancare pe termen scurt determinat n
conformitate cu standardele de contabilitate
Co-&l 11+ C>m#r&m&-&ri #! -!rm! '"&r-D
Contul .)+ D%mprumuturi pe termen scurtE este destinat generalizrii informaiei privind e!istena i modificarea mprumuturilor pe
termen scurt
Contul .)+ D%mprumuturi pe termen scurtE este un cont de pasiv %n creditul acestui cont se nregistreaz apariia8ma7orarea
mprumuturilor pe termen scurt n coresponden cu debitul conturilor& ))), )+), ),), +)., +-), +-+, +-,, -)+, .+), .++, .--, 1)-, 1++ etc
%n debitul contului .)+ D%mprumuturi pe termen scurtE se nregistreaz rambursarea8diminuarea mprumuturilor n coresponden cu
creditul conturilor& +-), +-+, +-,, +--, /)+, /++ etc
Soldul contului .)+ D%mprumuturi pe termen scurtE reprezint suma mprumuturilor pe termen scurt determinat n conformitate cu
standardele de contabilitate
GRUPA 1+ CDATORII COMERCIALE CURENTED
Conturile din grupa .+ D'atorii comerciale curenteE snt destinate generalizrii informaiei privind e!istena i modificarea datoriilor
comerciale curente ale entitii Componena, modul de recunoatere, evaluare i contabilizare a datoriilor comerciale curente snt
reglementate de SNC DCapital propriu i datoriiE, DContracte de leasingE, DPri afiliate i contracte de societate civilE, D'iferene de curs
valutar i de sumE i alte standarde de contabilitate
Co-&l 1+1 CD$-orii "om!r"i$l! "&r!-!D
Contul .+) D'atorii comerciale curenteE este destinat generalizrii informaiei privind e!istena i modificarea datoriilor comerciale
curente
Contul .+) D'atorii comerciale curenteE este un cont de pasiv %n creditul acestui cont se nregistreaz apariia8ma7orarea datoriilor
comerciale curente n coresponden cu debitul conturilor& ))), ))+, )+), )++, )+,, )+., +)), +)+, +),, +)1, ++), ,,), -+), 1)+, 1),, 1)-,
1+), 1++, 3)), 3)+, 3+) etc
%n debitul contului .+) D'atorii comerciale curenteE se nregistreaz stingerea8diminuarea datoriilor comerciale curente n
coresponden cu creditul conturilor& ++), ++-, +,-, +-), +-+, +-,, ,,), -)), -)+, .)), .)+, /)+, /++ etc
Soldul contului .+) D'atorii comerciale curenteE reprezint suma datoriilor comerciale curente determinat n conformitate cu
standardele de contabilitate
Co-&l 1++ CD$-orii "&r!-! 0$* (! #r*il! $0ili$-!D
Contul .++ D'atorii curente fa de prile afiliateE este destinat generalizrii informaiei privind e!istena i modificarea datoriilor
curente fa de prile afiliate
Contul .++ D'atorii curente fa de prile afiliateE este un cont de pasiv %n creditul acestui cont se nregistreaz apariia8ma7orarea
datoriilor curente fa de prile afiliate n coresponden cu debitul conturilor& ))), ))+, )+), )++, )+,, )+., +)), +)+, +),, +)1, ++,, ,,),
-++, 1)+, 1),, 1)-, 1++, 3)), 3)+, 3+) etc
%n debitul contului .++ D'atorii curente fa de prile afiliateE se nregistreaz stingerea8diminuarea datoriilor curente fa de prile
afiliate n coresponden cu creditul conturilor& ++,, ++-, +,-, +-), +-+, +-,, ,,), -)), -)+, .)), .)+, /)+, /++ etc
Soldul contului .++ D'atorii curente fa de prile afiliateE reprezint suma datoriilor curente fa de prile afiliate determinat n
conformitate cu standardele de contabilitate
Co-&l 1+, CA7$'&ri #rimi-! "&r!-!D
Contul .+, D*vansuri primite curenteE este destinat generalizrii informaiei privind e!istena i modificarea avansurilor primite
curente
Contul .+, D*vansuri primite curenteE este un cont de pasiv %n creditul acestui cont se nregistreaz apariia8ma7orarea avansurilor
primite curente n coresponden cu debitul conturilor& +-), +-+, +-,, ,,), -+,, 1)-, 1++ etc
%n debitul contului .+, D*vansuri primite curenteE se nregistreaz stingerea8diminuarea avansurilor primite curente n coresponden
cu creditul conturilor& ++), ++,, ++-, +,-, +-), +-+, +-,, ,,), /)+, /++ etc
Soldul contului .+, D*vansuri primite curenteE reprezint suma avansurilor primite curente determinat n conformitate cu
standardele de contabilitate
GRUPA 1, CDATORII CALCULATE CURENTED
Conturile din grupa ., D'atorii calculate curenteE snt destinate generalizrii informaiei privind e!istena i modificarea datoriilor
calculate curente ale entitii Componena, modul de recunoatere, evaluare i contabilizare a datoriilor calculate curente snt reglementate
de SNC DCapital propriu i datoriiE, EContracte de leasingE i alte standarde de contabilitate
Co-&l 1,1 CD$-orii 0$* (! #!r'o$l #ri7i( r!-rib&ir!$ m&"iiD
Contul .,) D'atorii fa de personal privind retribuirea munciiE este destinat generalizrii informaiei privind e!istena i modificarea
datoriilor fa de personal privind retribuirea muncii
Contul .,) D'atorii fa de personal privind retribuirea munciiE este un cont de pasiv %n creditul acestui cont se nregistreaz
apariia8ma7orarea datoriilor fa de personal privind retribuirea muncii n coresponden cu debitul conturilor& ))), )+), )++, )+., ),), ++/,
1)+, 1),, 1)-, 3)), 3)+, 3+), 3+, etc
%n debitul contului .,) D'atorii fa de personal privind retribuirea munciiE se nregistreaz stingerea8diminuarea datoriilor fa de
personal privind retribuirea muncii n coresponden cu creditul conturilor& ++/, +-), +-+, .,,, .,-, /)+ etc
Soldul contului .,) D'atorii fa de personal privind retribuirea munciiE reprezint suma datoriilor fa de personal privind retribuirea
muncii determinat n conformitate cu standardele de contabilitate
Co-&l 1,+ CD$-orii 0$* (! #!r'o$l #ri7i( $l-! o#!r$*iiD
Contul .,+ D'atorii fa de personal privind alte operaiiE este destinat generalizrii informaiei privind e!istena i modificarea
datoriilor fa de personal privind alte operaii
Contul .,+ D'atorii fa de personal privind alte operaiiE este un cont de pasiv %n creditul acestui cont se nregistreaz
apariia8ma7orarea datoriilor fa de personal privind alte operaii n coresponden cu debitul conturilor& ))), ))+, )+), +)), +),, ++/, +/),
1)+, 1),, 1)-, 3)), 3)+, 3+) etc
%n debitul contului .,+ D'atorii fa de personal privind alte operaiiE se nregistreaz stingerea8diminuarea datoriilor fa de personal
privind alte operaii n coresponden cu creditul conturilor& ++/, +-), +-+, +-,, /)+ etc
Soldul contului .,+ D'atorii fa de personal privind alte operaiiE reprezint suma datoriilor fa de personal privind alte operaii
determinat n conformitate cu standardele de contabilitate
Co-&l 1,, CD$-orii #ri7i( $'i8&rril! 'o"i$l! 3i m!(i"$l!D
Contul .,, D'atorii privind asigurrile sociale i medicaleE este destinat generalizrii informaiei privind e!istena i modificarea
datoriilor aferente contribuiilor de asigurare social de stat obligatorii i primelor de asigurare obligatorie de asisten medical
Contul .,, D'atorii privind asigurrile sociale i medicaleE este un cont de pasiv %n creditul acestui cont se nregistreaz
apariia8ma7orarea datoriilor calculate privind asigurrile sociale i medicale n coresponden cu debitul conturilor& ))), )+), )++, )+., ),),
++/, +,,, .,), 1)+, 1),, 1)-, 3)), 3)+, 3+), 3+, etc
%n debitul contului .,, D'atorii privind asigurrile sociale i medicaleE se nregistreaz stingerea8diminuarea datoriilor privind
asigurrile sociale i medicale n coresponden cu creditul conturilor& +,,, +-), +-+, .,), /)+ etc
Soldul contului .,, D'atorii privind asigurrile sociale i medicaleE reprezint suma datoriilor privind asigurrile sociale i medicale
determinat n conformitate cu standardele de contabilitate
Co-&l 1,. CD$-orii 0$* (! b&8!-D
Contul .,- D'atorii fa de bugetE este destinat generalizrii informaiei privind e!istena i modificarea datoriilor cu bugetul
Contul .,- D'atorii fa de bugetE este un cont de pasiv %n creditul acestui cont se nregistreaz apariia8ma7orarea datoriilor fa de
buget n coresponden cu debitul conturilor& ++), ++,, ++., +,), +,-, +-), +-+, +--, .,), .-), 1),, 1)-, 3,+ etc
%n debitul contului .,- D'atorii fa de bugetE se nregistreaz stingerea8diminuarea datoriilor fa de buget n coresponden cu
creditul conturilor& ++., +,+, +-), +-+, +-- etc
Soldul contului .,- D'atorii fa de bugetE reprezint suma datoriilor fa de buget determinat n conformitate cu standardele de
contabilitate
Co-&l 1,1 CV!i-&ri $-i"i#$-! "&r!-!D
Contul .,. D0enituri anticipate curenteE este destinat generalizrii informaiei privind e!istena i modificarea veniturilor anticipate
curente
Contul .,. D0enituri anticipate curenteE este un cont de pasiv %n creditul acestui cont se nregistreaz apariia8ma7orarea veniturilor
anticipate curente n coresponden cu debitul conturilor& +)), +)+, +),, ++), ++,, ++/, +-), +-+, +-,, ,,), -+- etc
%n debitul contului .,. D0enituri anticipate curenteE se nregistreaz stingerea8diminuarea veniturilor anticipate curente n
coresponden cu creditul conturilor& ,,), .--, /)), /)+ etc
Soldul contului .,. D0enituri anticipate curenteE reprezint suma veniturilor anticipate curente determinat n conformitate cu
standardele de contabilitate
Co-&l 1,2 CD$-orii 0$* (! #ro#ri!-$riD
Contul .,/ D'atorii fa de proprietariE este destinat generalizrii informaiei privind e!istena i modificarea datoriilor fa de
proprietari privind dividendele i alte operaii
Contul .,/ D'atorii fa de proprietariE este un cont de pasiv %n creditul acestui cont se nregistreaz apariia8ma7orarea datoriilor
fa de proprietari n coresponden cu debitul conturilor& ,)., ,+), ,++, ,+,, ,,+, ,,- etc
%n debitul contului .,/ D'atorii fa de proprietariE se nregistreaz stingerea8diminuarea datoriilor fa de proprietari n
coresponden cu creditul conturilor& +-), +-+, +-,, ,)), ,)., .,- etc
Soldul contului .,/ D'atorii fa de proprietariE reprezint suma datoriilor fa de proprietari determinat n conformitate cu
standardele de contabilitate
Co-&l 1,4 C9i$*ri 3i %"$'ri "& (!'-i$*i! '#!"i$l "&r!-!D
Contul .,1 D$inanri i ncasri cu destinaie special curenteE este destinat generalizrii informaiei privind e!istena i modificarea
finanrilor i ncasrilor cu destinaie special curente
Contul .,1 D$inanri i ncasri cu destinaie special curenteE este un cont de pasiv %n creditul acestui cont se nregistreaz
apariia8ma7orarea finanrilor i ncasrilor cu destinaie special curente n coresponden cu debitul conturilor& ))+, )+), )++, )+,, )+.,
),), ),+, +)), +),, +,-, +-), +-+, +-,, ,,), -+., 1)- etc
%n debitul contului .,1 D$inanri i ncasri cu destinaie special curenteE se nregistreaz stingerea8diminuarea finanrilor i
ncasrilor cu destinaie special n coresponden cu creditul conturilor& ))+, )++, )+,, )+., +-), +-+, +-,, ,-), .,., /)+ etc
Soldul contului .,1 D$inanri i ncasri cu destinaie special curenteE reprezint suma finanrilor i ncasrilor cu destinaie
special curente determinat n conformitate cu standardele de contabilitate
Co-&l 1,5 CPro7izio$! "&r!-!D
Contul .,3 DProvizioane curenteE este destinat generalizrii informaiei privind e!istena i modificarea provizioanelor curente
Contul .,3 DProvizioane curenteE este un cont de pasiv %n creditul acestui cont se nregistreaz constituirea8ma7orarea
provizioanelor curente n coresponden cu debitul conturilor& )+), +/), -+/, .--, 1)+, 1)-, 3)), 3)+ etc
%n debitul contului .,3 DProvizioane curenteE se nregistreaz utilizarea8anularea acestora n coresponden cu creditul conturilor&
.+), .++, .,), .,,, .--, /)+, 3)+, 3,, etc
Soldul contului .,3 DProvizioane curenteE reprezint suma provizioanelor curente determinat n conformitate cu standardele de
contabilitate
GRUPA 1. CALTE DATORII CURENTED
Conturile din grupa .- D*lte datorii curenteE snt destinate generalizrii informaiei privind e!istena i modificarea altor datorii
curente ale entitii Componena, modul de recunoatere, evaluare i contabilizare a altor datorii curente snt reglementate de SNC DCapital
propriu i datoriiE, DContracte de leasingE i alte standarde de contabilitate
Co-&l 1.1 CD$-orii #r!limi$-!D
Contul .-) D'atorii preliminateE este destinat generalizrii informaiei privind e!istena i modificarea datoriilor preliminate
Contul .-) D'atorii preliminateE este un cont de pasiv %n creditul acestui cont se nregistreaz apariia8ma7orarea datoriilor
preliminate calculate n coresponden cu debitul conturilor& )/), ++), ++,, .,,, .,- etc
%n debitul contului .-) D'atorii preliminateE se nregistreaz stingerea8diminuarea datoriilor preliminate n coresponden cu creditul
conturilor& .,,, .,-, /)+ etc
Soldul contului .-) D'atorii preliminateE reprezint suma datoriilor preliminate determinat n conformitate cu standardele de
contabilitate
Co-&l 1.+ CD$-orii #ri7i( $'i8&r$r!$ b&&rilor 3i $ #!r'o$!lorD
Contul .-+ D'atorii privind asigurarea bunurilor i a persoanelorE este destinat generalizrii informaiei privind e!istena i
modificarea datoriilor privind asigurarea bunurilor i a persoanelor
Contul .-+ D'atorii privind asigurarea bunurilor i a persoanelorE este un cont de pasiv %n creditul acestui cont se nregistreaz
apariia8ma7orarea datoriilor privind asigurarea bunurilor i a persoanelor n coresponden cu debitul conturilor& )+), ),), +)), +),, +)1,
+,,, ,,), 1)+, 1),, 1)-, 1++, 3)), 3)+, 3+) etc
%n debitul contului .-+ D'atorii privind asigurarea bunurilor i a persoanelorE se nregistreaz stingerea8diminuarea datoriilor privind
asigurarea bunurilor i a persoanelor n coresponden cu creditul conturilor& ++/, +,,, +-), +-+, +-,, +--, ,,), .,+, /)+, /++ etc
Soldul contului .-+ D'atorii privind asigurarea bunurilor i a persoanelorE reprezint suma datoriilor privind asigurarea bunurilor i a
persoanelor determinat n conformitate cu standardele de contabilitate
Co-&l 1., CD$-orii "&r!-! #ri7i( b&&ril! #rimi-! % 8!'-i&! !"oomi"D
Contul .-, D'atorii curente privind bunurile primite n gestiune economicE este destinat generalizrii informaiei privind e!istena i
modificarea datoriilor curente privind bunurile primite n gestiune economic
Contul .-, D'atorii curente privind bunurile primite n gestiune economicE este un cont de pasiv %n creditul acestui cont se
nregistreaz apariia8ma7orarea datoriilor curente privind bunurile primite n gestiune economic n coresponden cu debitul conturilor& ))+,
)+), )++, )+,, )+., ),), ),+, +-+, +--, ,,), 1)- etc
%n debitul contului .-, D'atorii curente privind bunurile primite n gestiune economicE se nregistreaz stingerea8diminuarea
datoriilor curente privind bunurile primite n gestiune economic n coresponden cu creditul conturilor& ))+, )++, )+,, )+., ),), ),+, +-+,
,)-, ,,), .-), .--, /)+ etc
Soldul contului .-, D'atorii curente privind bunurile primite n gestiune economicE reprezint suma datoriilor curente privind
bunurile primite n gestiune economic determinat n conformitate cu standardele de contabilitate
Co-&l 1.. CAl-! ($-orii "&r!-!D
Contul .-- D*lte datorii curenteE este destinat generalizrii informaiei privind e!istena i modificarea altor datorii curente
Contul .-- D*lte datorii curenteE este un cont de pasiv %n creditul acestui cont se nregistreaz apariia8ma7orarea altor datorii
curente n coresponden cu debitul conturilor& ))+, )+), )++, )+,, )+., ),), ),+, ++-, +,-, ,,), .--, 1)+, 1),, 1)-, 1++ etc
%n debitul contului .-- D*lte datorii curenteE se nregistreaz stingerea8diminuarea altor datorii curente n coresponden cu creditul
conturilor& +-), +-+, +-,, ,,), .-), /)+, /++ etc
Soldul contului .-- D*lte datorii curenteE reprezint suma altor datorii curente determinat n conformitate cu standardele de
contabilitate
CLASA 2 CVENITURID
Conturile din clasa / D0enituriE snt destinate generalizrii informaiei privind veniturile curente ale entitii care cuprind veniturile din
activitatea operaional i veniturile din alte activiti
Conturile din clasa / D0enituriE snt conturi de pasiv %n creditul acestor conturi pe parcursul perioadei de gestiune se nregistreaz
cu total cumulativ de la nceputul perioadei veniturile recunoscute n conformitate cu standardele de contabilitate, iar n debit 5 decontarea la
finele perioadei de gestiune a veniturilor acumulate la rezultatul financiar total Conform politicilor contabile entitatea poate nregistra pe
parcursul perioadei de gestiune n debitul conturilor clasei / D0enituriE a7ustarea veniturilor prin ntocmirea nregistrrilor contabile inverse
GRUPA 21 CVENITURI DIN ACTIVITATEA OPERAIONALD
Conturile din grupa /) D0enituri din activitatea operaionalE snt destinate generalizrii informaiei privind veniturile din activitatea
operaional a entitii care cuprind veniturile din vnzri i alte venituri operaionale Componena i regulile generale de recunoatere,
evaluare i contabilizare a veniturilor din activitatea operaional snt reglementate de SNC DPrezentarea situaiilor financiareE, D0enituriE,
DContracte de leasingE, DContracte de construcieE, DPolitici contabile, modificri ale estimrile contabile, erori i evenimente ulterioareE i alte
standarde de contabilitate
Co-&l 211 CV!i-&ri (i 7%zriD
Contul /)) D0enituri din vnzriE este destinat generalizrii informaiei privind veniturile din vnzarea produselor mrfurilor, prestarea
serviciilor8e!ecutarea lucrrilor aferente activitii operaionale a entitii
%n creditul contului /)) D0enituri din vnzriE se nregistreaz recunoaterea veniturilor din vnzri pe parcursul perioadei de gestiune
n coresponden cu debitul conturilor& ++), ++,, +,), +-), .,., .,1, 3,+ etc
%n debitul contului /)) D0enituri din vnzriE se nregistreaz decontarea veniturilor din vnzri la finele perioadei de gestiune n
coresponden cu creditul contului ,.)
Co-&l 21+ CAl-! 7!i-&ri (i $"-i7i-$-!$ o#!r$*io$lD
Contul /)+ D*lte venituri din activitatea operaionalE este destinat generalizrii informaiei privind alte venituri care apar n cadrul
desfurrii activitii operaionale, dar nu pot fi atribuite la veniturile din vnzri
%n creditul contului /)+ D*lte venituri din activitatea operaionalE se nregistreaz recunoaterea altor venituri din activitatea
operaional pe parcursul perioadei de gestiune n coresponden cu debitul conturilor& ))), ))+, )+), )++, )+,, )+., ),), ),+, )-), )-+,
).), +)), +)+, +),, +)., +)/, +)1, ++), ++,, ++/, +,), +,,, +,-, +-), +-+, +.), +.+, .)), .)+, .+), .++, .,), .,+, .,,, .,-, .,., .,/, .,1,
.,3, .-+, .-,, .-- etc
%n debitul contului /)+ D*lte venituri din activitatea operaionalE se nregistreaz decontarea altor venituri din activitatea
operaional la finele perioadei de gestiune n coresponden cu creditul contului ,.)
GRUPA 2+ CVENITURI DIN ALTE ACTIVITID
Conturile din grupa /+ D0enituri din alte activitiE snt destinate generalizrii informaiei privind veniturile din alte activiti care
cuprind veniturile din operaiuni cu active imobilizate, veniturile financiare i veniturile e!cepionale Componena i regulile generale de
recunoatere, evaluare i contabilizare a veniturilor din alte activiti snt reglementate de SNC DPrezentarea situaiilor financiareE, D0enituriE,
D"mobilizri necorporale i corporaleE, DCreane i investiii financiareE, D'ifereneE de curs valutar i de sumE, DPolitici contabile, modificri
ale estimrile contabile, erori i evenimente ulterioareE i alte standarde de contabilitate
Co-&l 2+1 CV!i-&ri (i o#!r$*i&i "& $"-i7! imobiliz$-!D
Contul /+) D0enituri din operaiuni cu active imobilizateE este destinat generalizrii informaiei privind veniturile obinute din ieirea i
reluarea pierderilor din deprecierea activelor imobilizate cu e!cepia veniturilor din plusurile de active imobilizate constatate la inventariere
%n creditul contului /+) D0enituri din operaiuni cu active imobilizateE se nregistreaz recunoaterea veniturilor din operaiuni cu
active imobilizate pe parcursul perioadei de gestiune n coresponden cu debitul conturilor& ))-, )+/, )+1, )+3, )+(, ),,, ).+, +)), +),,
++), ++,, +,-, .,. etc
%n debitul contului /+) D0enituri din operaiuni cu active imobilizateE se nregistreaz decontarea veniturilor din operaiuni cu active
imobilizate la finele perioadei de gestiune n coresponden cu creditul contului ,.)
Co-&l 2++ CV!i-&ri 0i$"i$r!D
Contul /++ D0enituri financiareE este destinat generalizrii informaiei privind veniturile obinute din operaiunile financiare ale entiti
%n creditul contului /++ D0enituri financiareE se nregistreaz recunoaterea veniturilor financiare pe parcursul perioadei de gestiune
n coresponden cu debitul conturilor& ))), ))+, )+), )++, )+,, )+., ),), )-), )-+, ).), )/), )/+, )1+, +)), +)+, +),, +)., +)/, +)1, ++),
++,, ++/, +,), +,+, +,,, +,-, +-), +-+, +-,, +.), +.+, +/+, -+), -+,, -++, -+), .)), .)+, .+), .++, .+,, .,/, .-- etc
%n debitul contului /++ D0enituri financiareE se nregistreaz decontarea veniturilor financiare la finele perioadei de gestiune n
coresponden cu creditul contului ,.)
Co-&l 2+, CV!i-&ri !)"!#*io$l!D
Contul /+, D0enituri e!cepionaleE este destinat generalizrii informaiei privind veniturile obinute pentru compensarea pierderilor
din evenimente e!cepionale (calamiti naturale, perturbri politice, modificri ale legislaiei etc)
%n creditul contului /+, D0enituri e!cepionaleE se nregistreaz recunoaterea veniturilor e!cepionale pe parcursul perioadei de
gestiune n coresponden cu debitul conturilor& ))), ))+, )+), )++, )+,, )+., ),), ),+, )-), )-+, ).), )/), )/+, )1+, +)), +)+, +),, +)1,
++), ++,, ++/, +,), +,,, +,-, +-), +-+, +-,, +--, +-/, +/+ etc
%n debitul contului /+, D0enituri e!cepionaleE se nregistreaz decontarea veniturilor e!cepionale la finele perioadei de gestiune n
coresponden cu creditul contului ,.)
CLASA 4 CC?ELTUIELID
Conturile din clasa 1 DC2eltuieliE snt destinate generalizrii informaiei privind c2eltuielile curente ale entitii care cuprind c2eltuielile
activitii operaionale, c2eltuielile altor activiti i c2eltuielile privind impozitul pe venit
Conturile din clasa 1 DC2eltuieliE snt conturi de activ %n debitul acestor conturi pe parcursul perioadei de gestiune se nregistreaz
cu total cumulativ de la nceputul perioadei c2eltuielile recunoscute n conformitate cu standardele de contabilitate, iar n credit 5 decontarea
la finele perioadei de gestiune a c2eltuielilor acumulate la rezultatul financiar total Conform politicilor contabile entitatea poate nregistra pe
parcursul perioadei de gestiune n creditul conturilor clasei 1 DC2eltuieliE a7ustarea c2eltuielilor prin ntocmirea nregistrrilor contabile
inverse
GRUPA 41 CC?ELTUIELI ALE ACTIVITII OPERAIONALED
Conturile din grupa 1) DC2eltuieli ale activitii operaionaleE snt destinate generalizrii informaiei privind c2eltuielile ale activitii
operaionale a entitii care cuprind costul vnzrilor, c2eltuielile de distribuire, c2eltuielile administrative i alte c2eltuieli ale activitii
operaionale Componena i regulile generale de recunoatere, evaluare i contabilizare a c2eltuielilor activitii operaionale snt
reglementate de SNC DPrezentarea situaiilor financiareE, DC2eltuieliE, D'iferene de curs valutar i de sumE, DContracte de leasingE,
DContracte de construcieE, DPolitici contabile, modificri ale estimrile contabile, erori i evenimente ulterioareE i alte standarde de
contabilitate
Co-&l 411 CCo'-&l 7%zrilorD
Contul 1)) DCostul vnzrilorE este destinat generalizrii informaiei privind valoarea contabil a produselor finite8mrfurilor vndute,
costurilor serviciilor prestate8lucrrilor e!ecutate n cadrul activitii operaionale a entitii i alte costuri corelate cu veniturile din vnzri
%n debitul contului 1)) DCostul vnzrilorE se nregistreaz costul vnzrilor recunoscut pe parcursul perioadei de gestiune n
coresponden cu creditul conturilor& +)/, +)1, +/), 3)), 3)+ etc
%n creditul contului 1)) DCostul vnzrilorE se nregistreaz decontarea costului vnzrilor la finele perioadei de gestiune n
coresponden cu debitul contului ,.)
Co-&l 41+ CC;!l-&i!li (! (i'-rib&ir!D
Contul 1)+ DC2eltuieli de distribuireE este destinat generalizrii informaiei privind c2eltuielile aferente promovrii i comercializrii
produselor finite8mrfurilor i serviciilor8lucrrilor
%n debitul contului 1)+ DC2eltuieli de distribuireE se nregistreaz recunoaterea c2eltuielilor de distribuire pe parcursul perioadei de
gestiune n coresponden cu creditul conturilor& )),, )+-, +)), +),, +)-, +)/, +)1, ++), +++, ++,, +/), .+), .++, .,), .,+, .,,, .,-, .,3,
.-+, .-,, .--, 3)+ etc
%n creditul contului 1)+ DC2eltuieli de distribuireE se nregistreaz decontarea c2eltuielilor de distribuire la finele perioadei de
gestiune n coresponden cu debitul contului ,.)
Co-&l 41, CC;!l-&i!li $(mii'-r$-i7!D
Contul 1), DC2eltuieli administrativeE este destinat generalizrii informaiei privind c2eltuielile aferente deservirii i gestionrii entitii
n ansamblu
%n debitul contului 1), DC2eltuieli administrativeE se nregistreaz recunoaterea c2eltuielilor de distribuire pe parcursul perioadei de
gestiune n coresponden cu creditul conturilor& )),, )+-, +)), +),, +)-, +)/, +)1, ++/, +-+, +--, +-/, +/), .+), .++, .,), .,+, .,,, .,-,
.,3, .-+, .-,, .--, 3)+ etc
%n creditul contului 1), DC2eltuieli administrativeE se nregistreaz decontarea c2eltuielilor administrative la finele perioadei de
gestiune n coresponden cu debitul contului ,.)
Co-&l 41. CAl-! ";!l-&i!li (i $"-i7i-$-!$ o#!r$*io$lD
Contul 1)- D*lte c2eltuieli din activitatea operaionalE este destinat generalizrii informaiei privind c2eltuielile legate de
desfurarea activitii operaionale care nu pot fi atribuite la costul vnzrilor, c2eltuielile de distribuire sau c2eltuielile administrative
%n debitul contului 1)- D*lte c2eltuieli din activitatea operaionalE se nregistreaz recunoaterea altor c2eltuieli ale activitii
operaionale pe parcursul perioadei de gestiune n coresponden cu creditul conturilor& ))), ))+, )+), )++, )+,, )+., )-), )-+, ).), +)),
+),, +)-, +)., +)/, +)1, ++-, ++/, +,), +,,, +,-, +-), +-+, +--, +-., +-/, +.), +.+, .)), .)+, .+), .++, .,), .,+, .,,, .,-, .,/, .,3, .-+,
.-,, .--, 3)), 3)+ etc
%n creditul contului 1)- D*lte c2eltuieli din activitatea operaionalE se nregistreaz decontarea altor c2eltuieli ale activitii
operaionale la finele perioadei de gestiune n coresponden cu debitul contului ,.)
GRUPA 4+ CC?ELTUIELI ALE ALTOR ACTIVITID
Conturile din grupa 1+ DC2eltuieli ale altor activitiE snt destinate generalizrii informaiei privind c2eltuielile din alte activiti care
cuprind c2eltuielile cu active imobilizate, c2eltuielile financiare i c2eltuielile e!cepionale Componena i regulile generale de recunoatere,
evaluare i contabilizare a c2eltuielilor din alte activiti snt reglementate de SNC DPrezentarea situaiilor financiareE, DC2eltuieliE, D"mobilizri
necorporale i corporaleE, DCreane i investiii financiareE, D'ifereneE de curs valutar i de sumE, DPolitici contabile, modificri ale estimrile
contabile, erori i evenimente ulterioareE i alte standarde de contabilitate
Co-&l 4+1 CC;!l-&i!li "& $"-i7! imobiliz$-!D
Contul 1+) DC2eltuieli cu active imobilizateE este destinat generalizrii informaiei privind c2eltuielile aferente ieirii i pierderile din
deprecierea activelor imobilizate, cu e!cepia c2eltuielilor aferente lipsurilor de active imobilizate constatate la inventariere
%n debitul contului 1+) DC2eltuieli cu active imobilizateE se nregistreaz recunoaterea c2eltuielilor cu active imobilizate pe parcursul
perioadei de gestiune n coresponden cu creditul conturilor& ))), ))+, ))-, )+), )++, )+,, )+-, )+., )+/, )+1, )+3, )+(, ),), ),+, ),,,
),-, )-), )-+, ).), ).+, )1+, +)), +),, +/), +/+, -+/, .+), .++, .,), .,+, .,,, .,3, .-+, .-,, 3)+ etc
%n creditul contului 1+) DC2eltuieli cu active imobilizateE se nregistreaz decontarea c2eltuielilor cu active imobilizate la finele
perioadei de gestiune n coresponden cu debitul contului ,.)
Co-&l 4++ CC;!l-&i!li 0i$"i$r!D
Contul 1++ DC2eltuieli financiareE este destinat generalizrii informaiei privind c2eltuielile aferente operaiunilor financiare ale
entitii
%n debitul contului 1++ DC2eltuieli financiareE se nregistreaz recunoaterea c2eltuielilor financiare pe parcursul perioadei de
gestiune n coresponden cu creditul conturilor& ))), ))+, )+), )++, )+,, )+., ),), )-), )-+, ).), )1+, +)), +)+, +),, +)., +)/, +)1, ++),
++,, ++/, +,), +,+, +,,, +,-, +-), +-+, +-,, +--, +.), +.+, +/+, -+), -++, -+,, .)), .)+, .+), .++, .+,, .,., .,/, .-- etc
%n creditul contului 1++ DC2eltuieli financiareE se nregistreaz decontarea c2eltuielilor financiare la finele perioadei de gestiune n
coresponden cu debitul contului ,.)
Co-&l 4+, CC;!l-&i!li !)"!#*io$l!D
Contul 1+, DC2eltuieli e!cepionaleE este destinat generalizrii informaiei privind c2eltuielile condiionate de evenimente
e!cepionale (calamiti naturale, perturbri politice, modificri ale legislaiei etc)
%n debitul contului 1+, DC2eltuieli e!cepionaleE se nregistreaz recunoaterea c2eltuielilor e!cepionale pe parcursul perioadei de
gestiune n coresponden cu creditul conturilor& ))), ))+, )+), )++, )+,, )+., ),), ),+, )-), )-+, ).), ).+, )1+, +)), +)+, +),, +)., +)/,
+)1, ++/, +-), +-+, +-,, +--, +-., +-/, +.), +.+, +/), +/+, .+), .++, .,), .,+, .,,, .,-, 3)), 3)+ etc
%n creditul contului 1+, DC2eltuieli e!cepionaleE se nregistreaz decontarea c2eltuielilor e!cepionale la finele perioadei de gestiune
n coresponden cu debitul contului ,.)
GRUPA 4, CC?ELTUIELI PRIVIND IMPOZITUL PE VENITD
Contul din grupa 1, DC2eltuieli privind impozitul pe venitE este destinat generalizrii informaiei privind c2eltuielile aferente
impozitului pe venit luate n calcul la determinarea profitului net (pierderii nete) al perioadei de gestiune Bodul de determinare i
contabilizare a c2eltuielilor privind impozitul pe venit este reglementat de SNC DC2eltuieliE i alte standarde de contabilitate
Co-&l 4,1 CC;!l-&i!li #ri7i( im#ozi-&l #! 7!i-D
Contul 1,) DC2eltuieli privind impozitul pe venitE este destinat generalizrii informaiei privind c2eltuielile aferente impozitului pe
venitul impozabil i8sau impozitului pe venitul din activitatea operaional a entiti
%n debitul contului 1,) DC2eltuieli privind impozitul pe venitE se nregistreaz recunoaterea c2eltuielilor privind impozitul pe venit la
finele perioadei de gestiune n coresponden cu creditul conturilor& -+3, .,- etc
%n creditul contului 1,) DC2eltuieli privind impozitul pe venitE se nregistreaz decontarea c2eltuielilor privind impozitul pe venit la
finele perioadei de gestiune n coresponden cu debitul conturilor& )1+, ,.) etc
CLASA 5 CCONTURI DE GESTIUNED
Conturile din clasa 3 DConturi de gestiuneE snt destinate generalizrii informaiei privind costurile de producie, adaosul comercial,
ncasrile din vnzarea bunurilor n numerar, costurile refacturate etc care cuprind& conturi de calculaie, conturi de repartizare i alte conturi
de gestiune
6a data raportrii conturile de gestiune se nc2id cu conturile de bilan i8sau de rezultate
GRUPA 51 CCONTURI DE CALCULAIED
Conturile din grupa 3) DConturi de calculaieE snt destinate generalizrii informaiei privind costurile de producie i calculaia
costului Componena, modul de contabilizare a costurilor de producie i de calculaie a costului produselor fabricate8serviciilor prestate snt
reglementate de "ndicaiile metodice privind contabilitatea costurilor de producie i calculaia costului produselor i serviciilor, SNC
DContracte de construcieE, DC2eltuieliE, DStocuriE i alte standarde de contabilitate
Co-&l 511 CA"-i7i-*i (! b$zD
Contul 3)) D*ctiviti de bazE este destinat generalizrii informaiei privind costurile de producie i costul produselor
fabricate8serviciilor prestate
Contul 3)) D*ctiviti de bazE este un cont de activ (calculaie) %n debitul acestui cont se nregistreaz soldul iniial al produciei n
curs de e!ecuie i costurile directe i indirecte de producie n coresponden cu creditul conturilor& )),, )+-, )+/, ),,, +)), +)+, +),, +)-,
+)., +)/, +)1, ++/, .+), .++, .,), .,+, .,,, .,3, 3)+, 3+) etc
%n creditul contului 3)) D*ctiviti de bazE se nregistreaz costul efectiv al produselor fabricate8serviciilor prestate, rebutului
definitiv, deeurilor recuperabile, precum i soldul final al produciei n curs de e!ecuie n coresponden cu debitul conturilor& +)+, +)., +)/,
1)), 1)-, 1+, etc
Co-&l 51+ CA"-i7i-*i $&)ili$r!D
Contul 3)+ D*ctiviti au!iliareE este destinat generalizrii informaiei privind costurile de producie i costul produselor
fabricate8serviciilor prestate aferente activitilor au!iliare
Contul 3)+ D*ctiviti au!iliareE este un cont de activ (calculaie) %n debitul acestui cont se nregistreaz soldul iniial al produciei n
curs de e!ecuie i costurile directe i indirecte de producie n coresponden cu creditul conturilor& )),, )+-, +)), +),, +)-, +)., +)/, +)1,
++/, .+), .++, .,), .,+, .,,, .,3, 3+) etc
%n creditul contului 3)+ D*ctiviti au!iliareE se nregistreaz costul efectiv al produselor fabricate8serviciilor prestate, rebutului
definitiv, deeurilor recuperabile, soldul final al produciei n curs de e!ecuie n coresponden cu debitul conturilor& ))), )+), +)), +)+, +),,
+)., +)/, +)1, 1)), 1)+, 1),, 1)-, 1+), 1+, etc
GRUPA 5+ CCONTURI DE REPARTIZARED
Conturile din grupa 3+ DConturi de repartizareE snt destinate generalizrii informaiei privind costurile indirecte de producie,
costurile indirecte aferente contractelor de construcie, costurilor de regie aferente contractelor de construcie i alte costuri de producie
repartizabile Componena, modul de contabilizare i de repartizare a acestor costuri snt reglementate de "ndicaiile metodice privind
contabilitatea costurilor de producie i calculaia costului produselor i serviciilor, SNC DContracte de construcieE, DC2eltuieliE, DStocuriE i
alte standarde de contabilitate
Co-&l 5+1 CCo'-&ri i(ir!"-! (! #ro(&"*i!D
Contul 3+) DCosturi indirecte de producieE este destinat generalizrii informaiei privind costurile aferente gestiunii i deservirii
subdiviziunilor de producie ale entitii
Contul 3+) DCosturi indirecte de producieE este un cont de activ (colectare 5 repartizare) %n debitul acestui cont se nregistreaz
ma7orarea costurilor indirecte de producie n coresponden cu creditul conturilor& )),, )+-, ),,, +)), +),, +)-, ++/, +/), .+), .++, .,),
.,+, .,,, .,3, .-- etc
%n creditul contului 3+) DCosturi indirecte de producieE se nregistreaz repartizarea costurilor indirecte de producie n
coresponden cu debitul conturilor& 1)-, 3)), 3)+ etc
Co-&l 5++ CCo'-&ri i(ir!"-! $0!r!-! "o-r$"-!lor (! "o'-r&"*i!D
Contul 3++ DCosturi indirecte aferente contractelor de construcieE este destinat generalizrii informaiei privind costurile indirecte
aferente contractelor de construcie
Contul 3++ DCosturi indirecte aferente contractelor de construcieE este un cont de activ (colectare 5 repartizare) %n debitul acestui
cont se nregistreaz ma7orarea costurilor indirecte aferente contractelor de construcie n coresponden cu creditul conturilor& )),, )+-,
+)), +),, +)-, ++/, .+), .++, .,), .,+, .,,, .,3, .-- etc
%n creditul contului 3++ DCosturi indirecte aferente contractelor de construcieE se nregistreaz repartizarea costurilor indirecte
aferente contractelor de construcie n coresponden cu debitul conturilor& +)., +)/, 1)-, 3)), 3)+ etc
Co-&l 5+, CCo'-&ri (! r!8i! $0!r!-! "o-r$"-!lor (! "o'-r&"*i!D
Contul 3+, DCosturi de regie aferente contractelor de construcieE este destinat generalizrii informaiei privind costurile de regie
aferente contractelor de construcie
Contul 3+, DCosturi de regie aferente contractelor de construcieE este un cont de activ (colectare 5 repartizare) %n debitul acestui
cont se nregistreaz costurile de regie aferente contractelor de construcie n coresponden cu creditul conturilor& )),, )+-, +)), +),, +)-,
++/, .+), .++, .,), .,+, .,,, .,3, .-- etc
%n creditul contului 3+, DCosturi de regie aferente contractelor de construcieE se nregistreaz repartizarea costurilor de regie
aferente contractelor de construcii n coresponden cu debitul conturilor& +)., +)/, 1)-, 3)), 3)+ etc
Co-&l 5+. CAl-! "o'-&ri r!#$r-iz$bil!D
Contul 3+- D*lte costuri repartizabileE generalizrii informaiei privind alte costuri repartizabile ale entitii
Contul 3+- D*lte costuri repartizabileE este un cont de colectare 5 repartizare %n debitul acestui cont se nregistreaz alte costuri
repartizabile n coresponden cu creditul conturilor& )),, )+-, +)), +),, +)-, ++/, .+), .++, .,), .,+, .,,, .,3, .-- etc
%n creditul contului 3+- D*lte costuri repartizabileE se nregistreaz repartizarea8decontarea altor costuri repartizabile n
coresponden cu debitul conturilor& ))), )+), +)., +)/, 1)-, 3)), 3)+ etc
GRUPA 5, CALTE CONTURI DE GESTIUNED
Conturile din grupa 3, D*lte conturi de gestiuneE snt destinate generalizrii informaiei privind adaosul comercial, ncasrile din
vnzarea bunurilor n numerar, returnarea i reducerea preurilor la bunurilor vndute, costurile aferente bunurilor transmise spre prelucrare
terilor, produciile i unitile de deservire, costurile refacturate etc Componena, modul de contabilizare a acestor conturi snt reglementate
de "ndicaiile metodice privind contabilitatea costurilor de producie i calculaia costului produselor i serviciilor, SNC DContracte de
construcieE, DC2eltuieliE, D0enituriE, DCapital propriu i datoriiE i alte standarde de contabilitate
Co-&l 5,1 CA($o' "om!r"i$lD
Contul 3,) D*daos comercialE este destinat generalizrii informaiei privind adaosul comercial
Contul 3,) D*daos comercialE este un cont de pasiv (rectificativ) %n creditul acestui cont se nregistreaz calcularea8ma7orarea
adaosului comercial n coresponden cu debitul contului +)1
%n debitul contului 3,) D*daos comercialE se nregistreaz decontarea adaosului comercial aferent mrfurilor vndute n
coresponden cu creditul contului +)1
6a data raportrii diferena dintre rula7ul creditor i cel debitor al contului 3,) se storneaz n coresponden cu debitul contului +)1
Co-&l 5,+ C>"$'ri (i 7%z$r!$ b&&rilor % &m!r$rD
Contul 3,+ D%ncasri din vnzarea bunurilor n numerarE este destinat generalizrii informaiei privind ncasrile din vnzarea bunurilor
n numerar
Contul 3,+ D%ncasri din vnzarea bunurilor n numerarE este un cont de pasiv %n creditul acestui cont se nregistreaz ncasrile din
vnzarea bunurilor n numerar n coresponden cu debitul contului +-) etc
%n debitul contului 3,+ D%ncasri din vnzarea bunurilor n numerarE se nregistreaz decontarea ncasrilor din vnzarea bunurilor n
numerar n coresponden cu creditul conturilor& .,-, .--, /)), /)+ etc
Co-&l 5,, CR!-&r$r!$ 3i r!(&"!r!$ #r!*&rilor l$ b&&ril! 7%(&-!D
Contul 3,, D#eturnarea i reducerea preurilor la bunurile vnduteE este destinat generalizrii informaiei privind returnarea i
reducerea preurilor la bunurile vndute
Contul 3,, D#eturnarea i reducerea preurilor la bunurile vnduteE este un cont de activ %n debitul acestui cont se nregistreaz
valoarea bunurilor returnate i reducerile de preuri la bunurile vndute n coresponden cu creditul conturilor& ++), ++,, ++/, .--, 3)+ etc
%n creditul contului 3,, D#eturnarea i reducerea preurilor la bunurile vnduteE se nregistreaz decontarea pierderilor din returnarea
i reducerea preurilor precum i valoarea bunurilor returnate n coresponden cu debitul conturilor& +)/, +)1, .,3, 1)+ etc
Co-&l 5,. CCo'-&ri $0!r!-! b&&rilor -r$'mi'! '#r! #r!l&"r$r! -!r*ilorD
Contul 3,- DCosturi aferente bunurilor transmise spre prelucrare terilorE este destinat generalizrii informaiei privind costurile legate
de bunurilor transmise spre prelucrare terilor
Contul 3,- DCosturi aferente bunurilor transmise spre prelucrare terilorE este un cont de activ %n debitul acestui cont se
nregistreaz costurile aferente bunurilor transmise spre prelucrare, n coresponden cu creditul conturilor& +)), +),, ++/, .+), .,), .,+,
.,,, 3)+ etc
%n creditul contului 3,- DCosturi aferente bunurilor transmise spre prelucrare terilorE se nregistreaz decontarea costurilor aferente
bunurilor transmise spre prelucrare terilor n coresponden cu debitul conturilor& +)), +)., +)/ etc
Co-&l 5,1 CPro(&"*ii 3i &i-*i (! (!'!r7ir!D
Contul 3,. DProducii i uniti de deservireE este destinat generalizrii informaiei privind costurile privind produciile i unitile de
deservire
Contul 3,. DProducii i uniti de deservireE este un cont de activ (calculaie) %n debitul acestui cont se nregistreaz soldul iniial al
produciei n curs de e!ecuie i costurile directe i indirecte aferente produciilor i unitilor de deservire n coresponden cu creditul
conturilor& )),, )+-, +)), +),, +)-, +)., .+), .++, .,), .,,, 3)+ etc
%n creditul contului 3,. DProducii i uniti de deservireE se nregistreaz costul efectiv al produselor fabricate8serviciilor prestate,
rebutului definitiv, deeurilor recuperabile, soldul final al produciei n curs de e!ecuie aferent produciilor i unitilor de deservire n
coresponden cu debitul conturilor& +)), +)., +)/, 1)+, 1),, 1)- etc
Co-&l 5,2 CCo'-&ri r!0$"-&r$-!D
Contul 3,/ DCosturi refacturateE este destinat generalizrii informaiei privind costurile refacturate aferente contractelor de leasing
(locaiune, arend)
Contul 3,/ DCosturi refacturateE este un cont de activ (colectare 5 repartizare) %n debitul acestui cont se nregistreaz costurile
refacturate n coresponden cu creditul conturilor& .+), .++, .-- etc
%n creditul contului 3,/ DCosturi refacturateE se nregistreaz decontarea costurilor refacturate n coresponden cu debitul conturilor&
++), ++,, +,- etc
CLASA 6 CCONTURI E@TRABILANIERED
Conturile din clasa ( DConturi e!trabilaniereE snt destinate generalizrii informaiei privind bunurile nenregistrate n bilanul entitii,
dar aflate n gestiunea acesteia: creanele i datoriile contingente: garaniile acordate i primite: pierderile i facilitile fiscale i alte elemente
similare Bodul de contabilizare a elementelor nregistrate n conturi e!trabilaniere este reglementat de SNC DContracte de leasingE,
DCreane i investiii financiareE, DStocuriE, DCapital propriu i datoriiE i alte standarde de contabilitate
Co-&l 611 CImobilizri "or#or$l! #rimi-! % l!$'i8 <$r!(A lo"$*i&!= o#!r$*io$lD
Contul ()) D"mobilizri corporale primite n leasing (arend, locaiune) operaionalE este destinat generalizrii la locatar a informaiei
privind imobilizrile corporale primite n leasing (arend, locaiune) operaional
%n debitul contului ()) D"mobilizri corporale primite n leasing (arend, locaiune) operaionalE se nregistreaz valoarea contractual
a imobilizrilor corporale primite n leasing (arend, locaiune) operaional, iar n credit 5 valoarea contractual a acelorai imobilizri
restituite locatorilor
Soldul contului ()) D"mobilizri corporale primite n leasing (arend, locaiune) operaionalE reprezint valoarea contractual a
imobilizrilor corporale primite n leasing (arend, locaiune) operaional la o anumit dat
Co-&l 61+ CB&&ri #rimi-! #!-r& mo-$r!D
Contul ()+ D<unuri primite pentru montareE este destinat generalizrii informaiei privind utila7ele, ec2ipamentele i alte bunuri
primite pentru montare
%n debitul contului ()+ D<unuri primite pentru montareE se nregistreaz valoarea bunurilor primite pentru montare, iar n credit 5
valoarea bunurilor montate i transmise beneficiarilor
Soldul contului ()+ D<unuri primite pentru montareE reprezint valoarea bunurilor primite pentru montare la o anumit dat
Co-&l 61, CImobilizri "or#or$l! -r$'mi'! % l!$'i8 0i$"i$rD
Contul (), D"mobilizri corporale transmise n leasing financiarE este destinat generalizrii informaiei la locator privind imobilizrile
corporale transmise n leasing financiar
%n debitul contului (), D"mobilizri corporale transmise n leasing financiarE se nregistreaz valoarea contractual a imobilizrilor
corporale transmise n leasing financiar, iar n credit 5 valoarea contractual a acelorai imobilizri transmise n proprietatea locatarilor sau
restituite de ctre acetia
Soldul contului (), D"mobilizri corporale transmise n leasing financiarE reprezint valoarea contractual a imobilizrilor corporale
transmise n leasing financiar la o anumit dat
Co-&l 61. CB&&ri #rimi-! % "&'-o(i!D
Contul ()- D<unuri primite n custodieE este destinat generalizrii informaiei privind bunurile (stocuri, imobilizri corporale etc)
primite n custodie
%n debitul contului ()- D<unuri primite n custodieE se nregistreaz valoarea contractual a bunurilor primite n custodie, iar n credit
5 valoarea contractual a bunurilor ieite din custodie
Soldul contului ()- D<unuri primite n custodieE reprezint valoarea contractual a bunurilor primite n custodie la o anumit dat
Co-&l 611 CB&&ri #rimi-! '#r! #r!l&"r$r! '$& r!#$r$r!D
Contul (). D<unuri primite spre prelucrare sau reparareE este destinat generalizrii informaiei privind bunurile (stocuri, imobilizri
corporale etc) primite de la teri pentru prelucrare sau reparare
%n debitul contului (). D<unuri primite spre prelucrare sau reparareE se nregistreaz valoarea contractual a bunurilor primite de la
teri pentru prelucrare sau reparare, iar n credit 5 valoarea contractual a bunurilor prelucrate sau reparate i restituite beneficiarilor
Soldul contului (). D<unuri primite spre prelucrare sau reparareE reprezint valoarea contractual a bunurilor primite pentru
prelucrare sau reparare la o anumit dat
Co-&l 612 CB&&ri #rimi-! % b$z$ "o-r$"-!lor (! "omi'ioD
Contul ()/ D<unuri primite n baza contractelor de comisionE este destinat generalizrii informaiei privind bunurile primite de
comisionar n baza contractelor de comision
%n debitul contului ()/ D<unuri primite n baza contractelor de comisionE se nregistreaz valoarea contractual a bunurilor primite n
baza contractelor de comision, iar n credit 5 valoarea contractual a bunurilor ieite (vndute sau restituite comitentului)
Soldul contului ()/ D<unuri primite n baza contractelor de comisionE reprezint valoarea contractual a bunurilor primite n baza
contractelor de comision la o anumit dat
Co-&l 614 CB&&ri ob*i&-! (i m$-!ri$l!l! #r!l&"r$-! $l! -!r*ilorD
Contul ()1 D<unuri obinute din materialele prelucrate ale terilorE este destinat generalizrii informaiei privind bunurile obinute din
materialele prelucrate ale terilor
%n debitul contului ()1 D<unuri obinute din materialele prelucrate ale terilorE se nregistreaz valoarea bunurilor obinute din
materialele prelucrate ale terilor, iar n credit 5 valoarea bunurilor scoase din evidena e!trabilanier (transmise terilor, primite ca plat
pentru prelucrare etc)
Soldul contului ()1 D<unuri obinute din materialele prelucrate ale terilorE reprezint valoarea bunurilor obinute din materialele
prelucrate ale terilor la o anumit dat
Co-&l 615 C9orm&l$r! "& r!8im '#!"i$lD
Contul ()3 D$ormulare cu regim specialE este destinat generalizrii informaiei privind formularele cu regim special intrate i utilizate
de ctre entitate
%n debitul contului ()3 D$ormulare cu regim specialE se nregistreaz valoarea formularelor cu regim special intrate, iar n credit 5
valoarea formularelor cu regim special ieite
Soldul contului ()3 D$ormulare cu regim specialE reprezint valoarea formularelor cu regim special la o anumit dat
Co-&l 616 CCr!$*! "om#romi'! (!"o-$-!D
Contul ()( DCreane compromise decontateE este destinat generalizrii informaiei privind creanele compromise decontate
%n debitul contului ()( DCreane compromise decontateE se nregistreaz suma creanelor compromise decontate, iar n credit 5
suma creanelor compromise restabilite sau anulate la e!pirarea termenului stabilit de entitate (de regul, . ani)
Soldul contului ()( DCreane compromise decontateE reprezint suma creanelor compromise decontate ale entitii la o anumit
dat
Co-&l 6+B CCr!$*! "o-i8!-!D
Contul (+F D*ctive contingenteE este destinat generalizrii informaiei privind creanele contingente care cuprind creanele aferente
pre7udiciului material, sanciunilor i altor reclamaii naintate de ctre subiect, dar nerecunoscute de persoanele vinovate
%n debitul contului (+F D*ctive contingenteE se nregistreaz suma creanelor contingente aprute, iar n credit 5 suma creanelor
contingente decontate i8sau anulate
Soldul contului (+F D*ctive contingenteE reprezint suma creanelor contingente ale entitii la o anumit dat
Co-&l 6+1 CD$-orii "o-i8!-!D
Contul (+) D'atorii contingenteE este destinat generalizrii informaiei privind datoriile contingente care cuprind datoriile aferente
sanciunilor i altor reclamaii naintate de ctre creditori, dar nerecunoscute de entitate
%n debitul contului (+) D'atorii contingenteE se nregistreaz suma datoriilor contingente aprute, iar n credit 5 suma datoriilor
contingente decontate i8sau anulate
Soldul contului (+) D'atorii contingenteE reprezint suma datoriilor contingente ale entitii la o anumit dat
Co-&l 6++ CG$r$*ii $"or($-!D
Contul (++ DGaranii acordateE este destinat generalizrii informaiei privind garaniile acordate de ctre entitate terilor
%n debitul contului (++ DGaranii acordateE se nregistreaz valoarea garaniilor acordate, iar n credit 5 valoarea garaniilor
decontate
Soldul contului (++ DGaranii acordateE reprezint valoarea garaniilor acordate la o anumit dat
Co-&l 6+, CG$r$*ii #rimi-!D
Contul (+, DGaranii primiteE este destinat generalizrii informaiei privind garaniile primite de ctre entitate de la teri
%n debitul contului (+, DGaranii primiteE se nregistreaz valoarea garaniilor primite, iar n credit 5 valoarea garaniilor decontate
Soldul contului (+, DGaranii primiteE reprezint valoarea garaniilor primite la o anumit dat
Co-&l 6+. CPi!r(!ri 0i'"$l!D
Contul (+- DPierderi fiscaleE este destinat generalizrii informaiei privind pierderile fiscale ce urmeaz a fi raportate n perioadele
fiscale viitoare
%n debitul contului (+- DPierderi fiscaleE se nregistreaz suma pierderilor fiscale calculate, iar n credit 5 suma pierderilor fiscale
raportate la rezultatul fiscal sau anulate
Soldul contului (+- DPierderi fiscaleE reprezint suma pierderilor fiscale ale entitii la o anumit dat
Co-&l 6+1 C9$"ili-*i 0i'"$l!D
Contul (+. D$aciliti fiscaleE este destinat generalizrii informaiei privind facilitile fiscale prevzute de legislaie
%n debitul contului (+. D$aciliti fiscaleE se nregistreaz suma facilitilor fiscale acordate, iar n credit 5 suma facilitilor fiscale
decontate la e!pirarea termenului de acordare sau anulate n cazul nerespectrii condiiilor stabilite de legislaia n vigoare
Soldul contului (+. D$aciliti fiscaleE reprezint suma facilitilor fiscale ale entitii la o anumit dat