Sunteți pe pagina 1din 65

Introducere

B.C. Victoriabank S.A. este Prima Banc Comercial din Moldova care a pus nceputul
procesului de dezvoltare a unui sistem bancar n Moldova nc din 22 decembrie 1989.
Banca este liderul implementrii tenolo!iilor noi" #iind Prima Banc care a operat cu carduri
bancare" #iind Prima care a adus bancomatele n Moldova. $n prezent banca are un capital
normativ total ce dep%e%te &'' mil. lei. Banca activeaz cu succes %i implementeaz noi servii.
Ast#el B.C. Victoriabank S.A. a #ost desemnat cu titlu (Cea mai bun Banc a anului '))&(
de ctre revista interna*ional (+e Banker(. Acest eveniment sumat cu per#orman*ele ob*inute
denot c banca aplic un mana!ement per#ormat care necesit de analizat.
Per#orman*ele bncii depinde activitatea per#ect a #iecrei sec*ii" departament" iar problemele
ce persist n sistemul bancar de !estionare a conturilor clien*ilor" de conducere %i de or!anizare
a serviciilor de cas precum %i coordonarea opera*iunilor active %i pasive" modul or!anizrii
tipurilor de opera*iuni cu valut" pot #i solu*ionate doar la aplicarea unui mana!ement modern %i
e#ectiv. ,ar pentru aceasta mana!erii trebuie s cunoasc mai multe aspecte ale activit*ii bncii"
nu doar a acelui departament de care rspunde. Ast#el aceasta con#irm actualitatea studierii
activit*ii B.C. Victoriabank S.A. %i a prezentului raport att sub aspect teoretic ct %i practic.
Scopul cercetrii const n ntrirea cuno%tin*elor teoretice acumulate la universitate cu
e-emple practice %i acaparrii deprinderilor de lucru n cadrul bncii.
Pentru a realiza scopul cercetrii" pe parcursul practicii de ma!istru care a avut loc B.C.
Victoriabank S.A. au #ost realizate urmtoarele obiective. per#ec*ionare a cuno%tin*elor
teoretice n domeniul #inanciar/bancar" ntrirea deprinderilor de lucru n cadrul bncii" studierea
actelor normative 0uridice %i a re!ulamentelor interne %i aplicarea acestora n activitatea de zi cu
zi" elaborarea %i completarea documentelor bancare" #ormarea %i dezvoltarea abilit*ii de
comunicare cu clien*ii %i lucrtorii bancari.
Scopul" sarcinile si metodolo!ia cercetrii au determinat structura raportului practicii de master
care const din . introducere" 12 capitole ce re#lecta con*inutul de baza al cercetrii" biblio!ra#ie
%i ane-e care inte!reaz n sine o mic parte a in#orma*iei practice a#erente activit*ii bncii.
3iecare capitol reprezint o descriere a unui se!ment din activitatea bncii" iar ntrea!a lucrare
red aspectul !eneral de activitate al B.C. Victoriabank S.A.
Capitolul I Statul i structura organizatoric a bncii cuprinde analiza statutului" studierea
structurii or!anizatorice %i de conducere a B.C. Victoriabank S.A. Studierea modalit*ilor de
prote0are a intereselor bancare %i analiza mana!ementului resurselor umane.
5
$n Capitolul II 4Sistemul Informaional al bncii se descrie principiile sistemului
in#orma*ional utilizat de banc %i studierea aplica*iilor electronice utilizate la diverse opera*iuni
bancare.
$n Capitolul III 4!rganizarea i inerea e"idenii contabile se analizeaz principiile de
eviden* bancar. Se #ace analiza particularit*ilor de eviden* a anumitor active ale bncii.
$n Capitolul I# 4$esc%iderea& modificarea i 'nc%iderea conturilor se analizeaz modalit*ile
de descidere" modi#icare %i ncidere a conturilor bancare. Se #ace analiza particularit*ilor
tipurilor de conturi descise de B.C. Victoriabank S.A. %i studierea setului de documente
necesar pentru desciderea conturilor bancare.
$n Capitolul # !peraiunile de decontare fr numerar se cerceteaz tipurile de decontri
#r numerar e#ectuate de B.C. Victoriabank S.A." or!anizarea decontrilor #r numerar %i a
documentelor n baza crora se e#ectueaz decontrile #r numerar.
$n Capitolul #I !peraiunile de cas a bncii comerciale se analizeaz or!anizarea
serviciului de casierie a B.C. Victoriabank S.A.. Se #ace analiza opera*iunilor de ncasare a
numerarului %i opera*iunilor de eliberare a numerarului.
$n Capitolul #II (esursele bncii i modul formrii lor se cerceteaz opera*iunile pasive a
B.C. Victoriabank S.A.. Se studiaz trsturilor speci#ice de atra!ere %i #ormare a resurselor
bncii. Capitolul #III !peraiunile acti"e ale bncii cuprinde analiza opera*iunilor active a
B.C. Victoriabank S.A.. Studierea politicii de creditare %i a re!ulamentelor ce re!lementeaz
activitatea creditar a bncii. Analiza produselor creditare o#erite clien*ilor retail %i corporativi.
Studierea tipurilor creditelor %i clasi#icarea acestora. Analiza opera*iunilor e#ectuate de ctre
B.C. Victoriabank S.A. pe pia*a valorilor mobiliare.
Capitolul I) !peraiunile "alutare a bncii cuprinde analiza opera*iunilor valutare a B.C.
Victoriabank S.A.. Studierea opera*iunilor valutare e#ectuate cu numerar %i #r numerar.
Analiza pozi*iei valutare %i modul determinrii. Studierea opera*iunilor de scimb valutar.
Analiza modalit*ilor de trans#er interna*ional de #onduri.
Capitolul ) !peraiunile de leasing& factoring i trust cuprind analiza opera*iunilor de
leasin!" #actorin! %i trust a B.C. Victoriabank S.A.. Analiza #ormelor de leasin! #olosite.
+rsturile speci#ice a opera*iunilor de trust %i #actorin!.
Capitolul )I *"aluarea acti"itii economice a bncii cuprind analiza activit*ii economice
a B.C. Victoriabank S.A.. Studierea surselor principale de venituri %i principalelor direc*ii de
celtuieli.
6
Capitolul )II (apoartele financiare a bncii con*ine analiza structurii rapoartelor #inanciare
a B.C. Victoriabank S.A.. Analiza con*inutului rapoartelor #inanciare" termenii %i modul
prezentrii rapoartelor #inanciare
Capitolul )III +estiune acti"elor i pasi"elor con*ine studierea activit*ii departamentului
A5C6. Analiza corelrii activelor cu resursele atrase %i proprii. Analiza sensibilit*ii activelor %i
pasivelor la rata dobnzii
Capitolul )I# ,cti"itatea de mar-eting con*ine analiza strate!iei de marketin! a B.C.
Victoriabank S.A. %i a mi-ului de marketin!.
Bazele teoretice %i metodolo!ice ale activit*ii bancare au #ost cercetate n re!ulamentele B7M
%i re!ulamentele interne ale bncii.
7
Capitolul I. Statutul i structura organizatoric a bncii
Banca Comercial Victoriabank S.A." a #ost n#iin*at la '' #ebruarie 188)" reor!anizat prin
trans#ormare n societate pe ac*iuni la 1' septembrie 1881 %i renre!istrar ca ntreprindere cu
investi*ii strine la 19 iulie 188:. Banca este or!anizat %i #unc*ioneaz ca persoan 0uridic
con#orm le!isla*iei ;epublicii Moldova. Con#orm statutului B.C. Victoriabank S.A." care este
re!lementat n special de 5e!ea 4Privind societ*ile pe ac*iuni" 5e!ea 4,nstitu*iilor #inanciare"
;e!ulamentul 4Cu privire la autorizarea bncilor" banca #unc*ioneaz ca societate pe ac*iuni de
tip descis cu caracter universal cu o durat de activitate nelimitat.
<enumirea complet a Bncii este. Banca Comercial Victoriabank S.A" iar denumirea
prescurtat a Bncii este. B.C. Victoriabank S.A. Sediul Bncii este n ;epublica Moldova"
mun. Ci%inu" str. =1 Au!ust 18&8" nr.121" cod po%tal '))2. Banca des#%oar activit*ile
#inanciare prevzute de le!e" n baza 5icen*ei >Ane-a 1?" eliberat de or!anul public abilitat
>Banca 7a*ional a Moldovei?.
Statutul B.C. Victoriabank S.A. corespunde le!isla*iei %i este #ormat din 1' capitole care
con*in in#orma*ii despre. titular %i adresa 0uridic a bncii" #orma 0uridic de or!anizare
><ispozi*ii !enerale?@ capitalul bncii %i valori mobiliare ale bncii@ statutul 0uridic al
ac*ionarilor@ opera*iunile bncii@ resursele de creditare ale bncii@ or!anele de conducere %i
control@ tranzac*ii de propor*ii %i tranzac*ii cu con#lict de interese@ pro#ituri %i dividende@ eviden*a
contabil %i sistemul de raportare@ protec*ia drepturilor clien*ilor bncii %i secretul bancar@ rela*ii
cu personalul@ reor!anizarea %i licidarea bncii >model de statut este prezentat n Ane-a '?.
Banca este independent de or!anele puterii %i administra*iei publice centrale %i locale" ia
propriile decizii de orice natur le!ate de activitatea pe care o des#%oar" n interesul ac*ionarilor
%i n con#ormitate cu le!isla*ia n vi!oare din ;epublica Moldova. Banca %i des#%oar
activitatea pe baza auto!estiunii %i auto#inan*rii inte!rale %i este titular a dreptului de
proprietate asupra bunurilor sale. Scopul activit*ii Bncii const n utilizarea e#icient a
resurselor #inanciare %i materiale n vederea ob*inerii pro#itului. Banca rspunde pentru
ndeplinirea propriilor obli!a*ii" inclusiv #a* de deponen*i" cu ntre! patrimoniul su. Banca nu
rspunde pentru an!a0amentele luate de stat. Statul nu rspunde pentru an!a0amentele Bncii" cu
e-cep*ia cazurilor cnd statul %i asum o atare rspundere. Banca nu rspunde pentru obli!a*iile
ac*ionarilor si. Ac*ionarii nu rspund pentru obli!a*iile Bncii. Ac*ionarii suport riscul
pierderilor n limita participa*iunii lor la capitalul social al Bncii.
1.1. Organele de conducere ale bncii
6r!anele de conducere %i control ale bncii sunt >Ane-a =?.
1. Organul suprem de conducere / Adunarea Aeneral a Ac*ionarilor Bncii@
8
2. Organul de conducere / Consiliul de Administra*ie@
3. Organul executiv / Comitetul de <irec*ie@
4. Organul de control / Comisia de cenzori.
1.2. Adunarea general a acionarilor
Adunarea Aeneral a Ac*ionarilor este or!anul suprem de conducere al Bncii. Adunarea
Aeneral a Ac*ionarilor poate #i ordinar anual %i e-traordinar.
Adunarea Aeneral ordinar anual a Ac*ionarilor se ntrune%te nu mai devreme de o lun %i nu
mai trziu de ' luni de la data primirii de ctre or!anul #inanciar abilitat a drilor de seam anuale
ale Bncii. +ermenul de ntrunire a Adunrii Aenerale e-traordinare a Ac*ionarilor se stabile%te
prin decizia or!anului care a convocat/o. Adunarea Aeneral e-traordinar a Ac*ionarilor se
convoac de ctre Comitetul de <irec*ie al Bncii n temeiul deciziei Consiliul de Administra*ie"
luate.
din ini*iativa Consiliului de Administra*ie
la cererea Comisiei de Cenzori sau a or!aniza*iei de audit" dac aceasta e-ercit
atribu*iile Comisiei de Cenzori"
la cererea ac*ionarilor care de*in" individual sau n !rup" cel pu*in 'BC din
ac*iunile cu drept de vot" sau n temeiul unei otrri >nceieri? a instan*ei 0udectore%ti.
Adunrile Aenerale ale Ac*ionarilor se pot des#%ura.
n prezen*a ac*ionarilor@
prin coresponden*@
sub #orm mi-t.
Adunarea Aeneral ordinar anual nu poate avea loc prin coresponden*. Adunarea Aeneral
ordinar anual sub #orm mi-t este n drept s se des#%oare numai dac ac*ionarii cu drept de
vot prezen*i la Adunarea Aeneral constituie mai mult de dou treimi din numrul total de
ac*ionari cu drept de vot. Procedura de des#%urare a Adunrii Aenerale a Ac*ionarilor este
stabilit n ;e!ulamentul Adunrii Aenerale a Ac*ionarilor Bncii" aprobat de Adunarea
Aeneral a Ac*ionarilor Bncii.
Adunarea Aeneral a Ac*ionarilor este deliberativ dac ac*ionarii prezen*i la ea reprezint mai
mult de o 0umtate din ac*iunile cu drept de vot. Adunarea Aeneral a Ac*ionarilor este prezidat
de Pre%edintele Consiliului de Administra*ie sau de o alt persoan aleas de Adunarea Aeneral.
Atribu*iile Secretarului Adunrii Aenerale a Ac*ionarilor sunt e-ercitate de Secretarul
Consiliului de Administra*ie sau o alt persoan aleas de Adunare.
9
Cestiunile ce se vor discuta %i otrrile ce se vor adopta la Adunarea Aeneral a Ac*ionarilor
trebuie s corespund subiectelor incluse n a!end. <ezbaterile %i otrrile Adunrii Aenerale a
Ac*ionarilor trebuie s #ie consemnate n procesul/verbal al Adunrii" care se ntocme%te n cel
pu*in n dou e-emplare. 3iecare e-emplar al procesului/verbal este semnat de Pre%edintele
Adunrii Aenerale %i de Secretarul Adunrii Aenerale. Procesul/verbal al Adunrii Aenerale a
Ac*ionarilor" potrivit otrrii Adunrii Aenerale" se autenti#ic de Comisia de Cenzori sau de
notar" dup caz.
1.3. Consiliul de administraie
Consiliul de Administra*ie este or!anul de administrare a Bncii" care suprave!eaz
activitatea ei" elaboreaz %i asi!ur aplicarea politicii Bncii. Consiliul de Administra*ie este
subordonat Adunrii Aenerale a Ac*ionarilor. Membrii Consiliului de Administra*ie sunt ale%i de
ctre Adunarea Aeneral a Ac*ionarilor pe o perioad de 2 >patru? ani %i este #ormat dintr/un
numr de 9 >%apte? membri. Membrii Consiliului pot #i reale%i de un numr nelimitat de ori.
Adunarea Aeneral a Ac*ionarilor poate revoca Consiliul de Administra*ie nainte de terminarea
mandatului.
Pre%edintele Consiliului de Administra*ie este ales de membrii Consiliului. 5a propunerea
Pre%edintelui Consiliului de Administra*ie" Consiliul ale!e un Vicepre%edinte al Consiliului de
Administra*ie din rndul membrilor si. Cvorumul necesar pentru des#%urarea %edin*elor
Consiliului de Administra*ie este de cel pu*in dou treimi din numrul total de membri ai
Consiliului de Administra*ie. Dedin*ele Consiliului de Administra*ie pot #i ordinare %i
e-traordinare. Dedin*ele ordinare se des#%oar cel pu*in o dat pe trimestru. Dedin*ele
Consiliului se *in de re!ul la sediul Bncii. Consiliul de Administra*ie se poate ntruni ns %i n
orice alt loc din ;epublica Moldova sau din strintate. Dedin*ele se *in n prezen*a membrilor
Consiliului" prin coresponden* sau n #orm mi-t. Membrii pot participa la %edin*ele
Consiliului de Administra*ie %i prin tele#on. Procedura %edin*elor Consiliului este stabilit n
;e!ulamentul Consiliului de Administra*ie.
1.4. Comitetul de direcie
Comitetul de <irec*ie este or!anul e-ecutiv al Bncii" care or!anizeaz" conduce %i rspunde
de activitatea curent a Bncii. Comitetul de <irec*ie este subordonat Consiliului de
Administra*ie. Comitetul de <irec*ie const dintr/un numr impar de membri" dar nu mai pu*in
de = >trei? %i nu mai mult de B >cinci? persoane" desemnate pentru un termen de 2 >patru? ani.
Membrii Comitetului de <irec*ie pot #i reale%i de un numr nelimitat de ori.
Comitetul de <irec*ie are urmtoarea componen*.
10
/ Pre%edintele Comitetului de <irec*ie" denumit n Statut %i n alte acte o#iciale ale Bncii
(Pre%edinte("
/ Prim/vicepre%edintele Comitetului de <irec*ie" denumit n Statut %i n alte acte o#iciale ale
Bncii (Prim/vicepre%edinte("
/ unul sau mai mul*i Vicepre%edin*i ai Comitetului de <irec*ie" denumi*i n Statut %i n alte acte
o#iciale ale Bncii (Vicepre%edin*i("
/ al*i membri ai Comitetului de <irec*ie" dup caz.
Pre%edintele Bncii este n drept s ac*ioneze n numele Bncii #r mandat" n limitele
competen*elor acordate de Consiliul de Administra*ie sau" dup caz" Adunarea Aeneral a
Ac*ionarilor" precum %i s emit ordine %i dispozi*ii obli!atorii pentru an!a0a*ii Bncii. $n lipsa
Pre%edintelui" atribu*iile lui sunt e-ercitate de Prim/vicepre%edinte sau de un Vicepre%edinte
desemnat n acest scop de Pre%edinte. <e asemenea pre%edintele poate dele!a o parte din
atribu*iile sale altor membri ai Comitetului de <irec*ie sau altor salaria*i ai Bncii. Modul de
activitate %i atribu*iile Comitetului de <irec*ie sunt stabilite n ;e!ulamentul Comitetului de
<irec*ie" care este aprobat de Consiliul de Administra*ie al Bncii.
1.. Comisia de cenzori
Controlul activit*ii economico/#inanciare a Bncii este e-ercitat de ctre Comisia de Cenzori"
care se subordoneaz numai Adunrii Aenerale a Ac*ionarilor. Controlul obli!atoriu se
e#ectueaz o dat pe an %i prive%te activitatea economico/#inanciara a Bncii n anul #inanciar
nceiat.
Controlul e-traordinar se e#ectueaz de Comisia de Cenzori din ini*iativ proprie" pe baza
otrrii Adunrii Aenerale a Ac*ionarilor sau a Consiliului de Administra*ie" precum %i la
cererea ac*ionarilor ce de*in cel pu*in 1)C din ac*iuni.
Comisia de Cenzori este alctuit din = >trei? membri" numi*i de Adunarea Aeneral a
Ac*ionarilor pe o perioad de cel mult 2 >patru? ani" dup care pot #i reale%i. Cel pu*in unul dintre
cenzori trebuie s #ie contabil autorizat n condi*iile le!ii sau contabil/e-pert. Cenzorii trebuie s
#ie ac*ionari ai Bncii" cu e-cep*ia contabililor/e-per*i. 7u pot #i cenzori membrii Consiliului de
Administra*ie %i ai Comitetului de <irec*ie" al*i salaria*i ai Bncii %i alte persoane crora li se
interzice prin le!e de*inerea #unc*iei de cenzor. Comisia de cenzori se ntrune%te n %edin*e
ordinare o dat n trimestru %i n %edin*e e-traordinare" la convocarea consiliului bncii sau a doi
membri ai si. <eciziile se iau cu votul ma0orit*ii membrilor care nu sunt n drept s se ab*in de
la votare.
Comisia de Cenzori controleaz modul n care sunt respectate de Banc actele normative
aplicabile %i prezint Consiliului de Administra*ie rapoarte n aceast privin*. <e asemenea"
11
aceasta stabile%te proceduri interne de eviden* %i control pentru Banc" n temeiul
re!ulamentelor Bncii 7a*ionale a Moldovei" %i suprave!eaz respectarea lor.
;apoartele Comisiei de Cenzori se remit Comitetului de <irec*ie %i Consiliului de
Administra*ie. ,n cazul n care controlul a #ost e#ectuat la cererea ac*ionarilor care de*in cel pu*in
1)C din ac*iunile cu drept de vot ale Bncii" rapoartele Comisiei de Cenzori se remit %i acestora.
;aportul de activitate al Comisiei de Cenzori se prezint Adunrii Aenerale a Ac*ionarilor.
Pe baza rezultatelor controlului e#ectuat" Comisia de Cenzori are dreptul s solicite convocarea
Adunrii Aenerale e-traordinare a Ac*ionarilor %i s/i prezinte anumite rapoarte cu privire la
situa*iile %iEsau nere!ulile constatate.
Comisia de Cenzori prezint anual raportul privind controlul obli!atoriu al activit*ii
economico/#inanciare a Bncii n anul nceiat. ;aportul va cuprinde opinia Comisiei de Cenzori
asupra !radului de con#ormitate al drilor de seam #inanciare cu rezultatele #inanciare reale ale
Bncii. <ac se consider necesar" raportul va cuprinde %i recomandri ale Comisiei de Cenzori
pentru eliminarea nea0unsurilor.
Atribu*iile Comisiei de Cenzori pot #i dele!ate" n baza otrrii Adunrii Aenerale a
Ac*ionarilor" unei companii de audit cu renume. <ele!area ctre compania de audit a atribu*iilor
Comisiei de Cenzori nu e-onereaz Banca de e#ectuarea controalelor de audit obli!atorii
con#orm le!ii.
1.!. Structura organizatoric
B.C. Victoriabank S.A. dispune de o structur or!anizatoric divizional" ilustrarea !ra#ic a
structurii or!anizatorice este e#ectuat prin or!ani!ram >Ane-a 2?" care arat nivelurile de
conducere %i structurile de raportare. Aradul de control mana!erial corespunde piramidei
or!aniza*ionale 4nalt" respectiv structura or!anizatoric are mai multe nivele de raportare.
Ast#el banca are o structur or!anizatoric bine determinat %i ecilibrat.
Structura or!anizatoric a Bncii se aprob de Consiliul de Administra*ie n #unc*ie de volumul
%i direc*iile de activitate ale Bncii. Structura or!anizatoric a Bncii poate #i modi#icat de
Consiliul de Administra*ie la propunerea Comitetului de <irec*ie sau din ini*iativ proprie.
;e!ulamentul 4de or!anizare %i #unc*ionare este cadrul !eneral prin care banca opereaz %i
descrie structura or!anizatoric de baz" structura opera*ional %i principalele atribu*ii ale bncii
>Ane-a B?.
1.". #anagementul resurselor umane
12
;itmul" direc*iile %i calitatea dezvoltrii bncii depind otrtor de caracteristicele #actorului
uman >vrsta" cali#icarea pro#esional" moralitatea" parametrii psiolo!ici" structur etc.?" ast#el
importan*a #actorului uman" a resurselor umane pentru bnci este primordial" calitatea %i
pre!tirea personalului determin evolu*ia bncii pe pia*. <eci #unc*ionarea adecvat a bncii
depinde de #aptul dac personalul are pre!tirea pro#esional %i aptitudini necesare ob*inerii
rezultatelor pozitive pentru banc. Ca urmare banca o#er o aten*ie deosebit mana!ementului
resurselor umane" care include urmtoarele aspecte. plani#icarea personalului@ recrutarea %i
selec*ionarea personalului@ conducerea personalului@ remunerarea %i recompensele@ #ormarea
pro#esional %i dezvoltarea personalului@ disciplina personalului %i administrarea acestuia.
Con#orm mana!ementului resurselor umane a bncii pre!tirea %i per#ec*ionarea pro#esional
cuprinde ' aspecte.
1. Pre!tirea or!anizat a personalului pe ansamblul bncii" implicnd strate!ii %i
politici" or!anizarea cursurilor" testarea absolven*ilor etc.@
'. Pre!tirea pro#esional la locul de munc" prin per#ec*ionarea cuno%tin*elor"
abilit*ilor %i aptitudinilor con#orm planului individual de pre!tire sub ndrumarea
mana!erului sau a unui specialist@
Ast#el banca acit studiile de per#ec*ionare %i pre!tire pro#esional n cadrul institu*iilor de
nv*mnt superior" cu condi*ia c lucrtorul este obli!at s activeze = ani n cadrul bncii" iar la
acitarea cursurilor lucrtorul este nevoit s lucreze 1 an la banc dup #inisarea acestora.
<ecizia cu privire la acitarea studiilor pentru per#ec*ionarea pro#esional a salaria*ilor poate #i
luat doar de comitetul de direc*ie.
$n '))& au #ost or!anizate cursuri de per#ec*ionare %i a trenin!/urilor de ctre speciali%tii bncii
centrale" ct %i de unele centre de instruire din e-terior. Celtuielile utilizate n scopul instruirii
personalului bncii #iind n sum de ''8"2 mil. lei. Pe parcursul anului %i/au dezvoltat priceperile
%i deprinderile pro#esionale '98 de an!a0a*i" inclusiv. mana!eri F B:" economi%ti F 1B9" 0uri%ti %i
in!ineri F 1&.
<in numrul total al salaria*ilor instrui*i" 19 au participat la seminarele %i con#erin*ele
or!anizate n *rile membre CS," ;omnia" +urcia" Marea Britanie %i 3ran*a@ =2 F au #ost instrui*i
n cadrul institu*iilor specializate de nv*mnt din republic. ABM 4Consultin!" 4C,P/7CVG"
4Business/prim" 4AHA/mana!ement. Au participat an!a0a*ii la o serie de seminare or!anizate
de or!aniza*iile interna*ionale precum. ISA,<" Bispro Moldova" ;euters ;omnia %i V,SA
,nternational.
1.$. Secretul comercial al bncii
13
5a baza pstrrii secretului comercial al bncii se a#l ;e!ulamentul 4cu privire la pstrarea
secretului comercial. Con#orm acestui re!ulament banca in#orma*iile %i documentele ce
constituie secret comercial banca instituie urmtoarele !rade de securitate.
Secret comercial F accesul la in#orma*ie este interzis" #iind permis accesul doar
or!anelor de conducere@
Con%idenial F cuno%tin* cu ast#el de in#orma*ie pot s/o #ac %i %e#ii de direc*ii
sau sec*ii@
&entru uz intern F in#orma*ia este destinat doar pentru lucrtorii sec*iei@
'r grad de securitate F accesul la in#orma*ie nu este restrictat.
<e asemenea pentru prote0area intereselor bncii #iecare lucrtor semneaz contractul de
munc care prevede obli!a*iile lucrtorului pentru pstrarea secretului comercial.
Ast#el administratorii" salaria*ii %i a!en*ii bncii" actuali %i preceden*i" sunt obli!a*i s pstreze
secretul comercial %i bancar" s nu #oloseasc n interes personal sau al ter*ilor in#orma*iile la
care au avut acces n e-erci*iul #unc*iei" precum %i s nu permit accesul ter*ilor la aceast
in#orma*ie. $n cazul n care se #ac vinovate de dezvluirea secretului comercial %i bancar"
persoanele men*ionate mai sus vor #i trase la rspundere n con#ormitate cu re!ulamentele interne
%i le!isla*iei n vi!oare.
,n#orma*ia secret poate #i adus numai la cuno%tin*a Bncii 7a*ionale" inspectorilor ei"
e-per*ilor contabili %i contabililor autoriza*i e-terni accepta*i de ea" or!anelor 0udiciare %i de
urmrire penal" o#iciilor de e-ecutare ale <epartamentului de e-ecutare" n limita necesar
e-ecutrii documentului e-ecutoriu" Cur*ii de Conturi" Serviciului de ,n#orma*ii %i Securitate al
;epublicii Moldova" Centrului pentru Combaterea Crimelor Jconomice %i Corup*iei" or!anelor
#iscale respective" dup cum prevede le!isla*ia" precum %i n cazul n care protec*ia intereselor
bncii n cadrul unor ac*iuni n 0usti*ie necesit dezvluirea secretului comercial.
Capitolul II. Sistemul in%ormaional al (ncii
Sistemul in#orma ional al Bncii poate #i de#init ca acea component a mana!ementului" care
ncorporeaz totalitatea resurselor in#orma ionale create" prelucrate %i transmise pe #lu-uri %i
circuite in#orma ionale" precum %i a tenicilor %i mi0loacelor de procesare a acestora n vederea
cre terii rapidit ii %i #iabilit ii actului decizional.
$n cadrul activit*ii bncii" in#orma ia 0oaca un rol de le!tur ntre elementele umane %i
materiale" #r de care nu ar #i posibil nici un #el de ac iune ordonat %i subordonata scopului
propus.
Sub aspect conceptual atributul in#orma ional se re#er la tot ce nseamn in#orma ie" inclusiv
la valori#icarea %i transportul acesteia la utilizatori. Sistemul in#orma*ional al bncii permite.
14
a. cule!erea in#orma iei la orice nivel@
b. sistematizarea in#orma*iei@
c. prelucrarea %i analiza in#orma*iei@
d. transmiterea in#orma*iei la di#erite nivele@
Perioada %i calitatea in#orma iilor este un caracter indispensabil al sistemului in#orma*ional al
bncii" iar unitatea %i calitatea sistemului in#orma ional determina nivelul de per#ormanta al
acesteia.
In sistem in#orma ional vizeaz atKt aspectul or!anizatoric al acestuia" cKt si cel tenic.
;ealizarea unei in#ormri complete %i de calitate" precum %i valori#icarea inte!ral a in#orma iei
poate #i posibila doar n cadrul unui sistem conceput ca un ansamblu inte!rat" care cuprinde.
proceduri" metode si mi0loace #olosite atKt pentru !enerarea %i pstrarea datelor" cKt %i pentru
trans#ormarea lor n in#orma ii" inclusiv ecipamente" asi!urarea cu pro!rame >Ane-a :?"
opera iile e-ecutate de om sau cu mi0loace tenice" datele structurate pe criterii de e#icien*" ca %i
metodele de #olosire ra ional a lor.
Prin urmare" sistemul in#orma ional al bncii reprezinte un ansamblu comple-" or!anizat de
oameni" ma ini" pro!rame" procedee %i activit i practice" concretizate n compartimente cu
le!turi in#orma ionale" alctuind cadrul or!anizatoric prin intermediul cruia se elaboreaz %i se
#olosesc in#orma iile. Alt#el spus" sistemul in#orma ional al bncii constituie un an!rena0 care
percepe in#orma iile" le trans#orm ntr/o #orm susceptibil de a #i utilizat de #iecare treapt de
conducere" transmite %i prelucreaz deciziile" urmre te e#ectele aplicrii acestora" atKt n timpul
e-ecu iei" cKt *i dup terminarea ac*iunii lor.
Banca opteaz pentru #aptul" c problemele sistemului in#orma*ional trebuie s #ie solu ionat
de o companie specializat de producere a sistemelor in#orma*ionale.
5a moment banca aplic sisteme in#orma*ionale care permit prelucrarea in#orma*ie pentru
e#ectuarea trans#erurilor interna*ionale" !estionarea conturilor curente la distan* de ctre client"
eliberarea %i monitorizarea creditelor %i depozitelor" e#ectuarea tranzac*iilor cu B7M.
Capitolul III. Organizarea i inerea e)idenii contabile
Jviden*a contabil se duce n baza Politicii de contabilitate" care reprezint o totalitate de
principii" conven*ii" re!uli" metode %i procedee" aprobate de conducerea BC 4Victoriabank SA.
Politic de contabilitate a #ost elaborat n con#ormitate cu cerin*ele.
a? Standardelor 7a*ionale de Contabilitate" Standardele ,nterna*ionale de ;aportare
3inanciar %i Standardele ,nterna*ionale de Contabilitate revizuite n '))9@
b? Planului de conturi al eviden*ei contabile n bnci %i alte institu*ii #inanciare din
;epublica Moldova cu modi#icrile ulterioare@
15
c? 5e!ii contabilit*ii nr.11=/HV, din '9 aprilie '))9@
d? ;e!ulamentului Bncii 7a*ionale a Moldovei privind or!anizarea contabilit*ii n
bncile din ;epublica Moldova nr.'=& din 1).1).'))' cu modi#icrile ulterioare@
e? Codului 3iscal nr.11:=/H,,, din '2.)2.1889 cu modi#icrile ulterioare@
#? Catalo!ului mi0loacelor #i-e %i activelor nemateriale aprobat prin LotrKrea
Auvernului ;epublicii Moldova nr.==& din '1.)=.'))=@
Scopul politicii de contabilitate const n asi!urarea tuturor utilizatorilor de rapoarte #inanciare
cu in#orma*ii relevante %i credibile privind situa*ia patrimonial" #inanciar a bncii %i rezultatele
activit*ii acesteia" necesare pentru analiza datelor %i luarea deciziilor.
Politica de contabilitate se precizeaz la nceputul #iecrui an de !estiune de ctre <irec*ia
contabilitate %i se aprob de ctre Consiliul de administra*ie al Bncii. Ja poate #i modi#icat
doar dac acest lucru este impus de.
a? modi#icrile le!isla*iei n vi!oare@
b? modi#icrile n baza normativ a standardelor contabilit*ii@
c? reor!anizarea bncii >#uziunii" asocierii?@
d? scimbrii proprietarilor@
e? sau dac scimbarea se #ace n #avoarea unei alternative de *inere a contabilit*ii
mai relevante sau mai credibile.
6r!anizarea %i asi!urarea *inerii contabilit*ii n mod continuu" inclusiv a eviden*ii analitice %i
sintetice se #ace n baza re!ulamentelor %i procedurilor interne ale bncii %i n con#ormitate cu
planul de conturi n bncile licen*iate din ;epublica Moldova" eviden*a contabil se #ace n mod
electronic prin intermediul unui sistem in#orma*ional per#ormant" care permite valori#icarea
in#orma*iei contabile la moment %i n dinamic.
Jviden*a contabil n banc este *inut n con#ormitate cu cerin*ele Standardelor 7a*ionale de
Contabilitate %i este *inut n limba de stat" %i moneda na*ional.
Banca ntocme%te bilan*ul sintetic zilnic" lunar %i anual pe toat Banca" #ilialele Bncii de sine
stttor ntocmesc bilan*ul sintetic" iar bilan*ul totalizat con*ine bilan*urile tuturor #ilialelor.
$n #iecare zi trebuie s #ie #ormat %i tiprit bilan*ul contabil des#%urat pe toate conturile" unde
soldurile %i rula0ele din eviden*a analitic trebuie s corespund datelor din eviden*a sintetic.
$nre!istrrile contabile e#ectuate !re%it se corecteaz n ziua depistrii acestora" cu permisiunea
contabilului/%e# sau persoanei mputernicite" prin stornarea opera*iunii contabilizate !re%it n
baza documentelor de corectare / nota de contabilitate ntocmit n baza documentelor
0usti#icative.
3.1. *)idena contabil a )alorilor mobiliare
16
+alorile mobiliare disponibile pentru vKnzare >comercializare? sunt nre!istrate la valoarea de
pia*. +oate cK%ti!urile %i pierderile realizate %i nerealizate din tranzac*iile cu valori mobiliare
sunt re#lectate la venitul din activitatea comercial. Veniturile din dobKnzi a#erente titlurilor de
tranzac*ie sunt incluse n venituri din dobKnzi. +oate acizi*iile %i vKnzrile de titluri de
trezorerie ce prevd livrarea ntr/un interval de timp prevzut de re!lementri sau de practicile
de pia* sunt recunoscute la data decontrii. Valorile mobiliare destinate comercializrii care nu
s/a vKndut lunar n ultima zi a lunii se e#ectueaz reevaluarea la pre*ul de pia*a.
Acordurile de vKnzare ,*&O >cu condi*ia de rscumprare? se nre!istreaz ca tranzac*ii de
#inan*are asi!urate cu valori mobiliare. <i#eren*ele preturilor de vKnzare %i rscumprare se
nre!istreaz ca dobKnzi calculate la data vKnzrii pKn la data rscumprrii.
Acordurile de cumprare ,*&O >cu scopul de revKnzare? se nre!istreaz ca credite" iar
di#eren*ele preturilor de cumprare %i rscumprare se nre!istreaz ca dobKnzi sporite de la
data cumprrii pKn la data rscumprrii.
Con%orm SI,' / $n rapoartele #inanciare valorile mobiliare investi*ionale se re#lecta la
valoarea costului amortizat. Valorile mobiliare disponibile pentru vKnzare %i ;JP6 se re#lect la
valoarea de pia*a. +oate cK%ti!urile sau pierderile realizate sau nerealizate sunt recunoscute n
veniturile sau celtuielile respective.
3.2. *)idena contabil a creditelor
Creditele acordate de Banc >prin virament sau numerar? sunt re#lectate n eviden*a contabil
separat pentru #iecare debitor" contract %i tip de valut" eviden*a creditelor se *ine la valoarea
datoriei rmase.
Banca obli!atoriu #ormeaz %i men*ine reducerile pentru pierderi la credite con#orm politicii de
creditare. Pierderile sunt estimate n baza caracteristicilor istorice a estimrii credibilit*ii
debitorilor %i re#lect climatul economic curent n care activeaz debitorul. $n con#ormitate cu
standardele de creditare" creditele acordate de Banc se mpart n.
/ credite n stare de acumulare@
/ credite n stare de neacumulare.
Creditul (n stare de acumulare( este creditul la care toate pl*ile au #ost acitate la
termen" sunt curente %i se aplic principiul sporirii. Creditul la care plata n/a #ost acitat n
termen pKn la :) zile de asemenea se consider credit 4n stare de acumulare. <obKnda
a#erent creditelor se re#lect con#orm metodei calculrii. ;e#lectarea dobKnzii nceteaz n cazul
nerambursrii procentelor %i E sau a creditului pentru o perioad mai mare de :) zile de la
termenul de rambursare.
17
Creditele clasi#icate ca compromise la data !estionar nu se re#lect de Banc n bilan*ul
contabil la urmtoarea dat !estionar %i se acoper din contul reducerilor pentru pierderi la
credite.
Con%orm SI,' - Jviden*a creditelor se *ine la valoarea costului amortizat. <obKnda %i
comisioanele a#erente s re#lect dup metoda dobKnzii e#ective.
Capitolul I+. .esc/iderea0 modi%icarea i 1nc/iderea conturilor
B.C. Victoriabank S.A. n con#ormitate cu le!isla*ia n vi!oare %i re!ulamentele interne
descide clien*ilor si diverse conturi att n moned na*ional" ct %i n valut. $n #unc*ie de
necesit*ile clientului banca poate descide urmtoarele tipuri de conturi.
Cont curent F cont descis de banc pentru titularul de cont" care serve%te la
nre!istrarea n ordine cronolo!ic a opera*iunilor n numerar %iEsau #r numerar
e#ectuate nEdin acest cont n con#ormitate cu le!isla*ia n vi!oare.
Cont 23oro4 / cont curent descis de banc pentru o alt banc.
Cont de depozit / cont descis de banc pentru titularul de cont" destinat
eviden*ei opera*iunilor de depunere %i plasare a mi0loacelor bne%ti temporar libere la
termen >cont de depozit la termen . cont desc%is de banc& 'n care sunt depuse mi/loace
bneti cu dob'nd& pentru o perioad fi0 de timp? sau la vedere >cont de depozit la
"edere . cont desc%is de banc& 'n care sunt depuse mi/loace bneti cu sau fr dob'nd
fr fi0area termenului de plasare? n con#ormitate cu le!isla*ia n vi!oare.
Cont de credit / cont descis de banc" care serve%te la nre!istrarea opera*iunilor
le!ate de eviden*a %i rambursarea creditelor acordate de banc titularilor de cont.
Cont pro)izoriu / cont descis de banc pe o anumit durat de timp" destinat
acumulrii mi0loacelor bne%ti pentru #ormarea capitalului social sau pentru acumularea
mi0loacelor bne%ti ob*inute n procesul plasamentului valorilor mobiliare.
Contul provizoriu se descid doar persoanelor 0uridice" contul 45oro doar bncilor autorizate
%i bncilor strine" iar celelalte tipuri de conturi se descid tuturor clien*ilor indi#erent de statutul
0uridic/or!anizatoric.
4.1. .esc/iderea conturilor curente
Pentru a descide un cont clientul este nevoit s prezinte bncii un set de documente" acest set
de documente depinde de statutul 0uridic al clientului" dac este rezident sau nu. $ns n !eneral
pentru desciderea conturilor persoanele 0uridice trebuie s prezinte urmtoarele documente.
1. Cererea de descidere a contului n #orma stabilit de banc @
'. Statutul" actul de constituire >ori!inalul %i copia?@
18
3. Contractul de constituire sau declara*ia de constituire" decizie >ori!inalul %i
copia?@
2. Certi#icatul de nre!istrare a ntreprinderii" emis de ctre Camera nre!istrrii de
Stat >ori!inalul %i copia?@
B. Certi#icatul de atribuire a codului #iscal" emis de ctre ,nspectoratul 3iscal de Stat
sau a documentului recunoscut ca atare >ori!inalul %i copia ?@
:. J-tras din ;e!istrul de Stat al ntreprinderilor %i or!aniza*iilor" eliberat de Camera
$nre!istrrii de Stat >ori!inalul?@
9. 3i%a cu specimene de semnturi %i amprenta %tampilei" le!alizat notarial" n '
e-emplare@
&. Actul de identitate al persoanei care prezint documentele pentru desciderea
contului >ori!inalul %i copia?.
,ar persoanele #izice prezint.
1. Cererea de descidere a contului n #orma stabilit de banc@
'. 3i%a cu specimene de semnturi %i amprenta %tampilei" n ' e-emplare@
=. Actul de identitate >ori!inalul %i copia?.
Setul de documente este universal %i se #olose%te la desciderea oricrui tip de cont" n a#ar de
contul provizoriu. <ocumentele care sunt necesare la desciderea conturilor n #unc*ie de client
sunt prezentate n Ane-a 9.
Prima etap de descidere a contului este naintarea cererii" n care clientul speci#ic tipul
contului solicitat spre descidere. Cererea prezentat la desciderea contului de ctre persoanele
0uridice" se semneaz de ctre conductorul %i contabilul/%e# al titularului de cont >Ane-a &?. ,ar
cererea prezentat la desciderea contului de ctre persoanele #izice care nu practic activitate de
ntreprinztor sau alt tip de activitate se semneaz de ctre titularul de cont sau de persoana
mputernicit >Ane-a 8?. 5a cerere clientul ane-eaz setul de documente solicitat de banc.
5a desciderea mai multor conturi n aceea%i #ilial" sau la sediul central al bncii" titularul de
cont prezint n mod obli!atoriu pentru #iecare cont urmtoarele documente.
cererea de descidere a contului@
copia actului de identitate al persoanei care prezint documentele pentru
desciderea contuluiEconturilor.
Celelalte documente" la desciderea mai multor conturi n aceea%i #ilial sau la sediul central al
bncii" respectiv se prezent ntr/un sin!ur e-emplar. $n cazul desciderii contului de ctre
persoana mputernicit prin act 0uridic >procur" contract de mandat etc.? se prezint actul
19
autenti#icat notarial sau copia actului le!alizat notarial" care con#irm mputernicirile persoanei
de a descide contul.
<e asemenea n setul de documente intr #i%a cu specimene de semnturi %i amprenta %tampilei
le!alizat notarial >Ane-a 1)?" care se prezint de ctre persoanele 0uridice" reprezentan*ele
n#iin*ate n ;epublica Moldova ale persoanelor 0uridice nerezidente" ntreprinderile cu statut de
persoan #izic" persoanele #izice care practic activitate de ntreprinztor sau alt tip de activitate"
crora li se descid conturi la bncile autorizate din ;epublica Moldova. Pe #i%a cu specimene de
semnturi %i amprenta %tampilei pot #i aplicate dou semnturi" semntura directorului %i a
contabilului/%e# sau a altei persoane mputernicite. $n cazul substituirii persoanei cu drept de
semntur sau de modi#icare a specimenului de semntur" se prezint o nou #i% cu semnturile
persoanelor cu drept de prima %i a doua semntur iar #i%a precedent se anuleaz. 3i%a anulat se
pstreaz n dosarul 0uridic privind desciderea conturilor cu nota respectiv.
$n caz de includere suplimentar a unei persoane cu drept de semntur" se prezint o #i% doar
cu semntura persoanei respective" le!alizat notarial" care se pstreaz mpreun cu #i%a
prezentat la desciderea contului. Pe prima #i% se indic numrul #i%elor e-istente ale titularului
de cont.
Persoanele #izice rezidente %i nerezidente" inclusiv misiunile diplomatice prezint #i%a cu
specimene de semnturi >Ane-a 11? sau #i%a cu specimene de semnturi %i amprenta %tampilei
#r le!alizarea notarial #orma creia se stabile%te de banc. Semntura pe #i%a cu specimene de
semnturi %i amprenta %tampilei se pune n prezen*a lucrtorului bancar >o#i*erului de cont?.
3i%a se prezint la banc n dou e-emplare. Banca poate solicita titularului de cont e-emplare
suplimentare ale #i%ei n cazul de*inerii a mai multe conturi" dac aceast necesitate rezult din
condi*iile de amplasare a sectoarelor de opera*iuni ale bncii.
3i%a cu specimene de semnturi %i amprenta %tampilei se pstreaz la contabilul/%e# Epersoana
responsabil a bncii %i e-ecutorul responsabil. Modi#icrile e#ectuate n setul de documente se
prezint la banc" n termen de B zile de la data e#ecturii acestora" n modul similar celor
prezentate la desciderea conturilor %i se pstreaz n dosarul 0uridic al titularului de cont.
5a desciderea contului persoana responsabil a bncii veri#ic documentele prezentate de
client %i pe #iecare copie aplic %tampila cu inscrip*ia 4Copia corespunde cu ori!inalul %i aplic
semntura proprie. <up veri#icarea setului de documente lucrtorul bancar prezint cererea
administra*iei bnci pentru a #i aprobat. Ilterior lucrtorul bancar semneaz cu clientul
contractul de !estiune a contului >Ane-a 1'?" care re!lementeaz drepturile %i obli!a*iile pr*ilor
%i re!imul de #unc*ionare a contului. Contractul se semneaz n ' e-emplare" e-emplarul doi se
restituie clientului. Mai apoi lucrtorul bancar descide contul %i anun* clientul despre
20
desciderea contului" indic n #i%a cu #i%a cu specimene de semnturi %i amprenta %tampilei
ci#rul contului. $n special pentru persoanele 0uridice dup ce a #ost descis contul" banca trimite
la ,nspectoratul 3iscal in#orma*ia privind desciderea contului" care include denumirea
clientului" tipul" ci#rul" iar ,nspectoratul 3iscal transmite bncii avizul privind nre!istrarea
contului" doar dup nre!istrare clientul poate e#ectua opera*iuni cu contul.
<ocumentele prezentate la desciderea contului" precum %i alte documente a#erente
>con#irmarea or!anelor #iscale privind luarea la eviden* a contului" modi#icarea contului %.a.? se
pstreaz n dosarul 0uridic al titularului de cont.
4.2. Codi%icarea conturilor
Sistemul de codi#icare a conturilor este conceput ast#el nct con*ine o in#orma*ie re#eritoare la
client. Pentru banc codurile #aciliteaz !estionarea conturilor. Ci#rul contului este constituit din
' nivele.
nivelul sintetic@
nivelul analitic.
1i"elul sintetic al contului este #ormat din patru caractere %i reprezint clasa" !rupa" sub!rupa %i
tipul contului. Care coincide cu contul din planul de conturi al institu*iilor #inanciare.
1i"elul analitic al include un numr de caractere ce poate varia de la cteva caractere la
dousprezece. Aceste pozi*ii sunt #olosite la identi#icarea mai multor tipuri de date pentru a
#acilita opera*iunile n cont sau ca in#orma*ii de !estionare solicitate de banc. Caracterele din
nivelul analitic redau urmtoarele. ci#ra/ceie a bncii" codul bncii" al #ilialei" numrul
clientului" tipul clientului" indicatorul de valut" alte in#orma*ii.
Codi#icarea conturilor permite bncilor s elaboreze periodic rapoarte att de uz intern" ct %i de
rela*ie cu Banca 7a*ional a Moldovei. In alt avanta0 este c bncile pot structura bilan*ul
consolidat pe tipuri de conturi" #ormnd o ima!ine complet a licidit*ii lor.
4.3. #odi%icarea conturilor
Modi#icarea conturilor se e#ectueaz n urmtoarele cazuri.
/ modi#icarea denumirii >datelor personale?" #ormei or!anizatorico/0uridice a titularului de cont@
/ modi#icrile rezultate din modi#icarea planului de conturi al eviden*ei contabile n bnci %i
alte institu*ii #inanciare din ;epublica Moldova@
/ modi#icarea codului numeric al valutei n care a #ost descis contul@
/ alte cazuri prevzute de le!isla*ia n vi!oare.
Conducerea bncii este n drept s adopte de sine stttor decizia privitor la modi#icarea
contului n cazul modi#icrii planului de conturi al eviden*ei contabile. <espre aceste modi#icri
21
banca este obli!at s in#ormeze titularul de cont n termen de =) de zile pn la e#ectuarea
acestora.
Pentru modi#icarea contului n caz de licidare a persoanei 0uridice" reprezentan*ei n#iin*ate n
;epublica Moldova a persoanei 0uridice nerezidente" ntreprinderii cu statut de persoan #izic
comisia de licidareElicidatorul prezint la banc.
/ otrrea or!anului competent privind licidarea" care trebuie s con*in termenul de ac*iune
a comisiei de licidareElicidator@
/ #i%a cu specimene de semnturi %i amprenta %tampilei comisiei de licidareElicidator"
le!alizat notarial" ' e-emplare.
4.4. 5nc/iderea conturilor
Conturile descise nu pot #i ncise din motivul lipsei de opera*iuni nEdin cont. $n scopul
evitrii cazurilor de lezare a intereselor titularilor de cont %i dac aceasta nu contravine
prevederilor contractelor" conturile" la care timp ndelun!at >' ani? nu s/au e#ectuat opera*iuni
nEdin cont" la decizia conducerii bncii" pot #i ncise conven*ional.
$n cazul suspendrii activit*ii titularului de cont nciderea conven*ional a conturilor se
e#ectueaz n baza cererii depuse n temeiul otrrii #ondatorilorEasocia*ilor sau a or!anelor
abilitate prin le!e.
Soldurile din aceste conturi se consolideaz la un cont centralizat separat cu per#ectarea
;e!istrului conturilor bancare ncise conven*ional" care include.
a? denumirea titularului de cont@
b? numrul %i denumirea contului"
c? soldul n cont@
d? data ini*ial a desciderii contului@
e? data nciderii conven*ionale@
#? alte date la decizia bncii.
$n ;e!istrul conturilor analitice descise la banc se e#ectueaz nscrierea respectiv.
Contul centralizat se descide la acela%i cont sintetic. 7umerele conturilor ncise
conven*ional nu se permite de a #i atribuite altor conturi descise. $n cazul nciderii de#initive a
contului ncis conven*ional se #ace men*iunea respectiv n ;e!istrul conturilor bancare ncise
conven*ional.
Conturile" la care" n corespundere cu le!isla*ia n vi!oare" sunt suspendate opera*iunile sau
secestrate mi0loacele bne%ti" nu pot #i ncise conven*ional.
5a reluarea opera*iunilor la contul ncis conven*ional" la solicitarea titularului contului"
acestuia i se descide un cont nou iar contul ncis conven*ional se ncide.
22
Conturile pot #i ncise.
a? n baza cererii titularului de cont@
b? n baza otrrii #ondatorilor persoanei 0uridice >reprezentan*ei n#iin*ate n ;epublica
Moldova a persoanei 0uridice nerezidente" ntreprinderii cu statut de persoan #izic?Ea or!anelor
care au constituit persoana 0uridic sau con#orm prevederilor documentelor de constituire a
acestora@
c? n baza otrrii instan*ei de 0udecat@
d? acitarea credituluiErestituirea depozitului@
7u pot #i ncise conturile" la care" n corespundere cu le!isla*ia n vi!oare" sunt suspendate
opera*iunile sau secestrate mi0loacele bne%ti.
5a nciderea contului curentE de depozit mi0loacele bne%ti se trans#erErestituie titularului de
cont" persoanei mputernicite" succesorilor n drept sau altor persoane ndrept*ite con#orm
le!isla*iei.
Conturile provizorii se ncid con#orm le!isla*iei n vi!oare dup trans#erarea soldului la contul
curent sau dup restituirea mi0loacelor bne%ti n cazul n care emisiunea valorilor mobiliare nu a
avut loc sau ntreprinderea nu a #ost constituit. 7umerele conturilor ncise nu se atribuie altor
conturi. 5a nciderea contului" dosarul 0uridic privind desciderea contului se pstreaz n
ariva bncii cu respectarea le!isla*iei n vi!oare %i a re!ulilor de or!anizare a lucrrilor de
ariv.
Capitolul +. Operaiunile de decontare %r numerar
<econtrile prin virament reprezint un procedeu special de plat" care se n#ptuie%te prin
trans#erul mi0loacelor bne%ti dintr/un cont n altul" prin debitarea contului pltitorului %i
creditarea contului bene#iciarului. Ast#el se e#ectueaz pl*ile prin intermediul documentelor de
plat %i al conturilor descise la banc #r a ntrebuin*a moneda n #orma sa concret >bilete de
banc %i moneda metalic?. $n opera*iunile de decontare prin virament sunt implicate cteva pr*i.
pltitorul" banca pltitoare" bene#iciarul" banca bene#iciar %i Banca 7a*ional a Moldovei
>B7M?.
;e!lementarea e#ecturii pl*ilor #r numerar n cadrul bncii se e#ectueaz n baza unui set
de re!ulamente elaborate de B7M printre care pot #i men*ionate.
;e!ulamentului privind utilizarea acreditivului documentar irevocabil %i acoperit
pe teritoriul ;epublicii Moldova@
;e!ulament cu privire la trans#erul de credit@
;e!ulamentul cu privire la debitarea direct@
23
;e!ulamentul privind suspendarea opera*iunilor" secestrarea %i perceperea n
mod incontestabil a mi0loacelor bne%ti din conturile bancare@
;e!ulamentul cu privire la cardurile bancare@
;e!ulamentul privind utilizarea sistemelor de deservire bancar la distan*@
B.C. Victoriabank S.A. o#er clien*ilor si s e#ectueze pl*i #r numerar n baza.
1. <ocumentelor de plat.
6rdin de plat@
Cerere de plat@
6rdin incaso@
'. Acreditivului documentar@
=. Cardurilor bancare.
.1. .econtri prin ordinul de plat
<econtarea prin ordinul de plat reprezint o serie de opera*iuni care ncepe prin emiterea de
ctre emitent a ordinului de plat %i e-ecutarea de ctre banca pltitoare a acestuia n scopul
punerii la dispozi*ia bene#iciarului a unei sume de mi0loace bne%ti %i se #inalizeaz prin
nre!istrarea de ctre banca bene#iciar a sumei respective n contul bene#iciarului.
Ordinul de plat F este documentul de plat n baza cruia pltitorul" titularul de cont" d
dispozi*ie bncii acre l deserve%te de trans#era bene#iciarului o anumit sum de bani pentru
stin!erea unei obli!a*iuni #a* de bene#iciar.
+rans#erul prin ordinul de plat poate #i e#ectuat att n lei moldovene%ti ct %i n valut"
con#orm prevederilor actelor normative n vi!oare. 5a e#ectuarea trans#erului n lei
moldovene%ti" se utilizeaz #ormularul ordinului din Ane-a 1=" iar la e#ectuarea trans#erului n
valut strin" se utilizeaz #ormularul din Ane-a 12.
$n #unc*ie de speci#icul utilizrii" trans#erul de credit se clasi#ic n trans#er ordinar %i trans#er
bu!etar.
2ransferul ordinar este utilizat n scopul e#ecturii tuturor pl*ilor" care nu se re#er la bu!etul
public na*ional %i poate #i ini*iat att de ctre clientul bncii >titular de cont bancar? ct %i
nemi0locit de banc n nume %i pe cont propriu" precum %i la trans#erarea sumelor ncasate n
numerar de la persoanele #izice.
2ransferul bugetar este utilizat n scopul e#ecturii pl*ilor care se re#er numai la bu!etul
public na*ional %i poate #i ini*iat att de ctre clientul bncii >titular de cont bancar? ct %i
nemi0locit de banc n nume %i pe cont propriu" precum %i la trans#erarea sumelor ncasate n
numerar de la persoanele #izice.
24
$n #unc*ie de solicitarea clientului bncii" trans#erul de credit n lei moldovene%ti poate #i
e#ectuat n re!im de ur!en* >trans#er ur!ent? sau n re!im normal >trans#er normal?.
6rdinul de plat se emite ntr/un sin!ur e-emplar" n ' e-emplare %i n trei e-emplare n
dependen* de cine este emis %i n adresa cui este emis >Ane-a 1B?.
Procesul de trans#er a mi0loacelor bne%ti prin ordinul de plat este #ormat din cteva etape"
prezentate n Ane-a 1B.
5a e#ectuarea trans#erului sumei ncasate n numerar de la persoanele #izice n #avoarea
bu!etului public na*ional sau n #avoarea unui bene#iciar cu care banca pltitoare nu are nceiat
contract" banca pltitoare ntocme%te ordin de plat pentru #iecare ordin de ncasare a
numerarului n parte.
.2. .econtri prin cererea de plat
<econtarea prin cererea de plat este o modalitate de plat care const n debitarea de ctre
banca pltitoare a contului bancar al pltitorului cu suma pl*ii indicat n cererea de plat
>Ane-a 1:? emis de bene#iciar %i creditarea corespunztoare de ctre banca bene#iciar a
contului bancar al bene#iciarului.
Cererea de plat F este documentul de plat n baza cruia bene#iciarul solicit pltitorului s
i se trans#ere mi0loacele bne%ti pentru stin!erea unei obli!a*iuni a pltitorului #a* de bene#iciar"
con#orm prevederilor contractuale.
<ebitarea contului bancar al pltitorului de ctre banca pltitoare se e#ectueaz n con#ormitate
cu mandatul de debitare direct >Ane-a 19?" iar creditarea corespunztoare de ctre banca
bene#iciar a contului bancar al bene#iciarului n con#ormitate cu anga/amentul pri"ind
debitarea direct >Ane-a 1&?.
#andatul de debitare direct / este un act 0uridic prin care pltitorul acord o mputernicire
unui anumit bene#iciar pentru a emite cereri de plat" precum %i bncii pltitoare pentru a/i
debita contul cu sumele indicate n cererile de plat.
Anga6amentul pri)ind debitarea direct / este acordul nceiat ntre bene#iciar %i banca
bene#iciar" ce cuprinde obli!a*iile acestora n cadrul utilizrii debitrii directe.
+rans#erul mi0loacelor bne%ti prin cererea de plat parcur!e cteva etape %i este prezentat n
Ane-a 18.
.3. .econtri prin ordin incaso
Perceperea n mod incontestabil a mi0loacelor bne%ti din conturile bancare ale
contribuabiluluiEdebitorului se e#ectueaz de ctre banc n baza ordinului incaso >Ane-a ')?
emis de ctre persoana abilitat prin le!e cu acest drept" cu e-cep*ia perceperii n mod
incontestabil a mi0loacelor bne%ti din conturile bancare ale +rezoreriei de Stat.
25
Ordin incaso / este documentul de plat n baza cruia se e#ectueaz perceperea incontestabil
a mi0loacelor bne%ti din contul pltitorului n #avoarea bene#iciarului con#orm prevederilor
actelor normative n vi!oare %i documentelor de e-ecutare silit.
6rdinul incaso poate #i emis.
a? n dou e-emplare / n cazul n care emitentul ordinului incaso este n calitate de bene#iciar@
b? n trei e-emplare / n cazul n care emitentul este mputernicit prin le!e cu dreptul de a emite
ordin incaso n numele unei ter*e persoane.
Procesul de trans#er a mi0loacelor bne%ti prin ordinul incaso este prezentat n Ane-a '1.
.4. Acrediti)ul documentar
Acrediti)ul documentar reprezint un an!a0ament prin care o banc >banca emitent?"
ac*ionnd la cererea clientului su >ordonatorul? %i con#orm instruc*iunilor acestuia sau n nume
propriu" e#ectueaz o plat contra documente ctre un ter* >bene#iciar? ori la ordinul acestuia" sau
accept %i plte%te cambii trase de ctre bene#iciar" sau autorizeaz o alt banc s e#ectueze o
ast#el de plat ori s accepte %i s plteasc asemenea cambii.
Con#orm le!isla*iei n vi!oare" pe teritoriul ;epublicii Moldova se utilizeaz cteva tipuri de
acreditive documentare" dintre care poate #i men*ionat acreditivul irevocabil" acreditivul acoperit"
acreditivul trans#erabil. $n special bncile practic decontri prin acreditivul irevocabil F
acoperit.
,crediti"ul ire"ocabil reprezint acreditivul care nu poate #i modi#icat sau anulat #r
consim*mntul ordonatorului" bene#iciarului" bncii emitente %i bncii bene#iciare.
,crediti"ul acoperit este acreditivul la desciderea cruia banca emitent trans#er din contul
pltitorului sau creditului acordat pltitorului suma acreditivului bncii bene#iciare n contul de
bilan* 4Creditori privind decontri documentare(" cu condi*ia utilizrii acestor mi0loace bne%ti
pentru acitarea acreditivului.
,crediti"ul documentar transferabil reprezint acreditivul n virtutea cruia bene#iciarul
>primul bene#iciar? poate cere bncii autorizate s plteasc" s/%i asume un an!a0ament de plat
amnat sau s accepte sau" n cazul unei ne!ocieri libere" s #ac acreditivul utilizabil n
totalitate ori par*ial pentru unul ori mai mul*i bene#iciari >bene#iciari secundari?.
Acreditivul trans#erabil poate #i trans#erat numai n cazul n care este desemnat n mod e-pres
ca 4trans#erabil( de ctre banca emitent la rubrica 4<enumirea mr#ii" documentelor contra
plat" condi*ii suplimentare( din cererea de acreditiv. n cazul lipsei n cererea de acreditiv a
men*iunii 4trans#erabil(" acreditivul este considerat netrans#erabil.
In acreditiv trans#erabil se trans#er n baza cererii de acreditiv ntocmite de ctre bene#iciar
>primul bene#iciar? o sin!ur dat" dac nu se prevede alt#el n cererea de acreditiv. Acreditivul
26
trans#erabil nu poate #i trans#erat la cererea bene#iciarului secundar ctre un bene#iciar ter*" dar
poate #i trans#erat de ctre bene#iciarul secundar primului bene#iciar.
Acreditivul se aplic n cazurile n care aceast modalitate de plat este stabilit n contract de
ctre pltitor %i bene#iciar. <esciderea acreditivului are loc din contul mi0loacelor bne%ti
personale ale ordonatorului sau din contul creditului acordat de ctre banca emitent. +ermenul
de valabilitate a acreditivului este intervalul de timp n cadrul cruia bene#iciarul trebuie s
prezinte documentele indicate n cererea de acreditiv la banca bene#iciar unde va #i utilizat
acreditivul con#orm condi*iilor din cererea de acreditiv.
Acreditivul este destinat pentru decontri numai cu un sin!ur bene#iciar %i poate #i trans#erat
numai dac este desemnat de ctre banca emitent ca #iind trans#erabil.
Suma acreditivului trebuie s #ie e-primat n unitatea monetar na*ional >leul moldovenesc?.
Pentru a descide un acreditiv ordonatorul acreditivului prezint la banca sa >banca emitent?
cererea de acrediti) >Ane-a ''?.
3n baza cererii de acrediti" pe suport %'rtie primite de la ordonatorul acrediti"ului banca
emitent 'nregistreaz suma 'nscris 'n cererea de acrediti" 'n contul memorandum al bncii.
4i/loacele bneti primite de la banca emitent pri"ind acrediti"ul desc%is se 'nregistreaz de
ctre banca beneficiar 'n baza cererii de acrediti" 'n contul de bilan 5Creditori pri"ind
decontri documentare5& destinat pentru e"idena acrediti"ului.
6rdonatorul poate stabili n cererea de acreditiv la rubrica (<enumirea mr#ii" documentelor
contra plat" condi*ii suplimentare( modul de utilizare a acreditivului la banca bene#iciar.
a? cu plat la vedere@
b? cu plat amnat@
c? cu plat prin acceptare" precum %i alte in#orma*ii >termenul de prezentare a documentelor la
banc" termenul de e-pediere a mr#urilor" e-ecutare a lucrrilor %i prestare a serviciilor etc.?"
dac acestea sunt stabilite n contractul de baz nceiat ntre ordonator %i bene#iciar.
,crediti"ul documentar cu plata la vedere se acit imediat dup veri#icare %i acceptare spre
plat de ctre banc a documentelor prezentate n cazul n care acestea corespund condi*iilor din
cererea de acreditiv.
,crediti"ul documentar cu plat am'nat se acit la data scaden*ei determinabile n
con#ormitate cu condi*iile stabilite n acreditiv.
,crediti"ul documentar cu plata prin acceptare se acit la scaden*a cambiei acceptate de
ctre banc.
5a utilizarea par*ial a acreditivului %i e-pedierea par*ial a mr#urilor n cererea de acreditiv
se indic men*iunile corespunztoare.
27
Pentru a primi mi0loacele bne%ti pe acreditiv bene#iciarul" prezint bncii bene#iciare
borderoul de utilizare a acrediti)ului >Ane-a '=?" n 2 e-emplare pe suport rtie.
Modi#icarea condi*iilor acreditivului irevocabil se e#ectueaz numai cu consim mKntul
ordonatorului" bene#iciarului" bncii emitente %i bncii bene#iciare.
$n cazul modi#icrii condi*iilor acreditivului ordonatorul prezint la banca emitent o
7.ispoziie7" per#ectat n #orm liber n = e-emplare" le!alizate cu semnturile persoanelor
mputernicite %i amprenta %tampilei rotunde a ordonatorului con#orm #i%ei cu specimene de
semnturi %i amprenta %tampilei.
Pe #iecare e-emplar al dispozi*iei #unc*ionarul responsabil al bncii emitente aplic semntura
sa" data %i %tampila dreptun!iular a bncii.
6rimul e0emplar al dispoziiei se pstreaz la banca emitent" iar e0emplarele doi i trei se
remit bncii bene#iciare cel trziu n ziua urmtoare zilei n care a #ost primit dispozi*ia.
*0emplarul al doilea se pstreaz la banca bene#iciar %i serve%te ca baz pentru modi#icarea
condi*iilor acreditivului" iar al treilea e0emplar se transmite bene#iciarului spre aviz.
Bene#iciarul poate s nainteze propuneri de a introduce modi#icri n condi*iile acreditivului"
adresndu/le nemi0locit ordonatorului" care n cazul acceptrii introduce aceste modi#icri n
acreditiv prin intermediul bncii emitente.
Bene#iciarul trebuie s anun*e banca bene#iciar privind acceptul sau re#uzul modi#icrilor
naintate de ctre ordonator. Acceptarea par*ial a modi#icrilor acreditivului nu se permite.
Banca nu/%i asum nici o responsabilitate pentru consecin*ele re*inerii" deteriorrii sau pierderii
n drum a unor documente" scrisori sau alte erori" aprute nu din vina bncilor n urma
transmiterii mesa0elor. $n caz de #or* ma0or" banca nu/%i asum nici o obli!a*ie sau
responsabilitate pentru consecin*ele aprute n rezultatul ntreruperii activit*ii.
Mecanismul de derulare a decontrilor n baza acreditivului este prezentat n Ane-a '2.
7.C. #ictoriaban- S.,. nu ofer clienilor si ser"icii de decontare prin acrediti" pe
teritoriul (epublicii 4oldo"a& fiindc nu este solicitat fiind o modalitate de plat foarte scump.
.. .econtrile prin )irament interbancare i intrabancare
8rans%erul interbancar - reprezint un trans#er e#ectuat ntre dou bnci sau mai multe bnci.
$n ;epublica Moldova pl*ile interbancare se e#ectueaz prin intermediul Bncii 7a*ionale a
;epublicii Moldova unde pentru #iecrei bnci i se descide un cont corespondent 47ostro.
Sistemul prin intermediul cruia sunt e#ectuate pl*ile interbancare n lei moldovene%ti pe
teritoriul ;epublicii Moldova este sistemul automatizat de pl*i interbancare >SAP,?. SAP, este
compus din sistemul de decontare pe baz brut n timp real %i sistemul de compensare cu
decontare pe baz net. Sistemul de decontare pe baz brut 'n timp real >sistemul <B+;? este
28
destinat prelucrrii pl*ilor ur!ente %i de mare valoare" iar sistemul de compensare cu decontare
pe baz net >sistemul C<7? este destinat procesrii pl*ilor de mic valoare.
Sistemul <B+; e#ectueaz procesarea documentelor de plat transmise de participan*i %i
decontarea #inal a trans#erurilor de #onduri a#erente acestora n re!im de timp real. Pe cnd
sistemul C<7 e#ectueaz procesarea pacetelor cu documente de plat transmise de participan*i
%i calculeaz pozi*iile nete multilaterale ale acestora.
8rans%erul intrabancar - reprezint trans#erul e#ectuat ntre dou #iliale care apar*in aceleia%i
bnci" sau trans#erul e#ectuat ntre banc %i #ilial.
+oate pl*ile intrabancare se e#ectueaz prin intermediul centralei" unde #iecrei #iliale a bncii
i se descide un cont un cont 45oro.
'igura 1.
&rocedura de organizare a plilor interbancare i intrabancare
.!. Carduri bancare
Cardul bancar este un instrument cu a0utorul cruia se poate e#ectua plata unui produs sau
serviciu" avnd la baz un sistem or!anizat pe baze contractuale ntre de*intor" emitent %i
comerciant sau prestatorul de servicii. Ast#el" cardul este un instrument de plat #r numerar"
prin care un posesor autorizat poate acita contravaloarea unor mr#uriEservicii acizi*ionate de
29
(anca 9aional
a #oldo)ei
:SA&I;
(anca &ltitoare
(anca
(ene%iciar
&ltitor (ene%iciar
'iliala
(ene%iciar
'iliala 'iliala
<econtri interbancare <econtri intrabancare
Sursa. ;e!ulamentele B7M
la comercian*ii abilita*i s accepte crdul. Prin utilizarea crdului se pot ob*ine licidit*i de la
banca emitent.
Cardul bancar de la B.C. Victoriabank S.A. este un instrument modern ce poate #i utilizat att
n ;epublica Moldova ct %i peste otare ca mi0loc de plat pentru servicii %i produse n
ma!azine" restaurante" otele" saloane" acitarea bunurilor %i serviciilor prin ,nternet etc.
Pentru a bene#icia de posibilit*ile o#erite de card" inclusiv de posibilitatea de a e#ectua trans#er
#r numerar prin card" clientul depune cerere de emitere a cardului >Ane-a 'B?" la acceptarea
creia banca descide clientului un cont de card.
Banca o#er o !am lar! de carduri bancare" n dependen* de statutul 0uridic al clientului
banca o#er di#erite carduri cu di#erite posibilit*i >Ane-a ':?. B.C. Victoriabank S.A. o#er
carduri de credit" de debit %i carduri cu #acilitate de overdra#t.
Pentru persoanele 0uridice banca le o#er posibilitatea de a e#ectua pl*i na*ionale %i
interna*ionale prin intermediul cardurilor" de asemenea le o#er posibilitatea de a acita salariul
lucrtorilor prin intermediul cardurilor bancare.
Persoanelor #izice le o#er posibilitatea de a e#ectua trans#eruri na*ionale %i interna*ionale prin
intermediul cardurilor" iar de*intorii cardurilor speciale pot e#ectua pl*i prin internet.
.". Sistemul de deser)ire bancar la distan
Sistem de deser)ire bancar la distan / solu*ie in#ormatic" pus la dispozi*ie de ctre
banca comercial >n continuare banc? clien*ilor si" ce permite de*intorului s aib acces la
distan* la mi0loacele a#late n contul bancar al sau" n scopul ob*inerii de in#orma*ii privind
starea contului bancar %i a opera*iunilor realizate" e#ecturii de pl*i n numele %i din ordinul
de*intorului.
B.C. Victoriabank S.A. pune la dispozi*ia clien*ilor corporativi sistemul de deservire la
distan* 4dotBank. $n cadrul proiectului 4dotBank clientul poate stabili o le!tura direct cu
banca" bazat pe un scimb permanent de date" care i va permite s des#%oare diverse tipuri de
opera*iuni bancare de la sediul companiei >e#ectuarea pla*ilor n valut na*ional %i acitarea
pla*ilor trezoreriale etc.?" trans#erul mi0loacelor bne%ti prin intermediul 4dotBankse e#ectueaz
doar cu a0utorul ordinului de plat. Pentru a bene#icia de serviciul 4dotBank clientul trebuie s
ndeplineasc cererea de acces %i s acite o plat lunar.
Pentru persoanele #izice banca a elaborat un serviciu nou 4PersonalBank. Care presupune o
tenolo!ie modern cu a0utorul creia persoanele #izice %i pot !estiona contul personal la
distan*. +rans#erul mi0loacelor bne%ti de asemenea se e#ectueaz prin ordinul de plat.
Capitolul +I. Operaiunile de cas
Pentru des#%urarea opera*iunilor de casierie banca dispune de.
30
1. Casa de circula*ie@
'. +ezaur@
=. Ai%ee@
2. Birou pentru veri#icarea numerarului@
B. Birou pentru trierea %i ambalarea numerarului.
Casa de circulaie reprezint o ncpere destinat opera*iunilor de retra!ere sau depunere a
numerarului n tezaur" precum %i dup caz" alimentarea !i%eelor.
2ezaur este o ncpere special amena0at %i destinat pstrrii numerarului %i altor valori
depuse din casa de circula*ie.
+%ieu este un spa*iu n care se e#ectueaz opera*iunile de ncasri %i pl*i n numerar cu
clien*ii.
7irou pentru "erificarea numerarului este un spa*iu adiacent !i%eului" n care la necesitate
clien*ii au posibilitatea de veri#icare a numerarului primit.
7irou pentru trierea i ambalarea numerarului reprezint o ncpere dotat cu utila0 %i
ecipament necesar pentru veri#icarea %i ambalarea numerarului" con#orm cerin*elor stabilite de
Banca 7a*ional a Moldovei.
$n cardul bncii #unc*ioneaz.
1. Case operati)e F care e#ectueaz. ncasri" pl*i n lei" opera*iuni de ncasri
%i pl*i n valut" scimb de bancnote cu monede metalice" scimb de bancnote
deteriorate" scimb de bancnote" vnzarea #ormularelor cu re!im special" a
certi#icatelor de depozit" ac*iunilor %i a altor rtii de valoare@
2. Case de sc/imb )alutar F e#ectueaz. opera*iuni de cumprare a valutei strine
n numerar %i a cecurilor de cltorie de la persoane #izice din contul mi0loacelor lor
proprii" opera*iuni de vnzare a valutei strine n numerar %i a cecurilor de cltorie
persoanelor #izice din contul mi0loacelor lor proprii@ opera*iunile de cumprare %i vnzare
a valutei strine.
!.1. Securitatea
Banca este obli!at s asi!ure securitatea %i inte!ritatea numerarului %i a altor valori !estionate
de ea" precum %i a ncperilor special destinate pentru pstrarea acestora" inclusiv n #iliale %i
reprezentan*e. Ast#el B.C. Victoriabank S.A. a dotat casieria cu ecipament special care
include" sistemul de suprave!ere video" sistemul de alarm" sistemul control acces" sistemul de
prevenire a incendiului. Aestionarea numerarului %i a altor valori din casa de circula*ie %i tezaur
se e#ectueaz n mod obli!atoriu de ctre trei persoane" desemnate prin ordin de ctre
conductorul Bncii.
31
+ezaurul trebuie s #ie prevzut cu trei cei" din care.
/ una va #i de*inut de ctre casierul/%e#@
/ una va #i de*inut de ctre contabilul/%e#@
/ una va #i de*inut de ctre conductorul bncii sau ad0unctul acestuia.
Aestionarii au cte un si!iliu de metal" pe care este !ravat #unc*ia respectiv. 4Conductor"
4Contabil/%e# %i 4Casier/%e# cu care si!ileaz zilnic tezaurul.
!.2. 5ncasarea i eliberarea numerarului
Casele bncii e#ectueaz ncasri %i eliberri de numerar.
$ncasrile de numerar includ.
a? depuneri n conturile entit*ilor sau persoanelor #izice" descise la Banc@
b? ncasri n numerar !enerate de activitatea Bncii@
c? retra!eri de numerar de la #ilialele aceleia%i Bnci sau de la oricare alt Banc sau
#ilialele acesteia@
d? retra!eri de numerar de la B7M.
Jliberrile de numerar includ.
a? retra!eri de numerar de ctre clien*ii Bncii@
b? pl*i !enerate de activitatea Bncii@
c? eliberri de numerar ntre casieriile #ilialelor aceleia%i Bnci sau ctre orice alt
Banc sau #ilialele acesteia@
d? depuneri de numerar la B7M.
Pentru e#ectuarea opera*iunilor cu numerar" se utilizeaz dup caz" urmtoarele documente.
ordin de ncasare a numerarului / este un document de cas care se utilizeaz la
orice tip de ncasare a numerarului de ctre Banc >Ane-a '9?@
ordin de eliberare a numerarului / este un document de cas care se utilizeaz la
eliberarea numerarului de ctre Banc >Ane-a '&?@
cecul de numerar / este un instrument de plat prin care emitentul de cec d ordin
bncii de a elibera la prezentare o anumit sum n numerar mandatarului indicat n cec
sau nsu%i emitentului >Ane-a '8?. Carnetul de cecuri se elibereaz n baza cererii de
eliberare %i se ntoarce n baza cererii de restituire a carnetului de cecuri >Ane-a =)"
Ane-a =1?@
delegaia / este un document de care se utilizeaz la eliberarea numerarului de
ctre Banc >Ane-a ='?" la moment banca substituie eliberrile de numerar prin
intermediul cecurilor cu eliberarea numerarului doar la utilizarea dele!a*iei.
32
<ocumentele utilizate pentru re#lectarea opera*iunilor cu numerar se ntocmesc de ctre
#unc*ionarul responsabil al Bncii %i se e-ecut n ziua opera*ional n care au #ost emise. Pe
documentele utilizate la opera*iunile cu numerar se aplic amprenta %tampilei %i semnturile
persoanelor mputernicite ale Bncii.
Banca o#er servicii de ncasare a numerarului prin !en*i si!ilate. 5a ncasarea prin !en*i
si!ilate ca document de con#irmare a numerarului n !en*i serve%te borderoul nso*itor" care este
ntocmit de depuntor n trei e-emplare. Primul e-emplar se pune n !eant" e-emplarul doi se
transmite ncasatorilor" iar al treilea rmne la client ca con#irmare c a #ost e#ectuat ncasarea.
Capitolul +II. ,esursele bncii i modul %ormrii
Pentru a putea des#%ura activitatea #inanciar Banca are nevoie de resurse. ;esursele bncii
pot #i create din resursele proprii >capitalul propriu? %i resursele atrase.
Capitalul propriu >capitalul ac*ionar? al bncii este constituit din capitalul social" supusul de
capital >capitalul suplementar?" pro#itul nedistribuit" capital de rezerv %i alte #onduri proprii de
rezerv.
Capitalul social se constituie din valoarea aporturilor primite de la ac*ionari n contul acitrii
ac*iunilor %i va #i e!al cu produsul valorii nominale a ac*iunilor plasate %i numrul acestora.
Capitalul social poate #i ma0orat sau mic%orat n baza otrrii Adunrii !enerale a ac*ionarilor.
Ma0orarea capitalului se va produce prin emiterea suplementar a ac*iuni sau prin vrsarea
mi0loacelor bne%ti n scopul ma0orrii valorii nominale a ac*iunilor e-istente. Mic%orarea
capitalului ac*ionar se va e#ectua n baza diminurii valorii nominale a ac*iunilor sau n baza
rscumprrii de ctre banc a ac*iunilor de la ac*ionari n vederea licidrii.
$n prezent B.C. 4Victoriabank S.A. are un capital social n mrime de =' milioane lei %i este
divizat n =.')).))) ac*iuni ordinare nominative nematerializate de clasa nti" #iecare ac*iune
avnd valoarea nominal de 1) lei.
Surplusul de capital este #ormat din contul di#eren*ei de pre*uri n urma plasrii ac*iunilor %i a
valorii nominale att la prima emisiune" ct %i la celelalte emisiuni suplimentare.
&ro%itul nerepartizat reprezint pro#itul acumulat pe parcursul anului de !estiune dup
impozitare %i plata dividendelor. 5a s#r%itul anului de !estiune" repartizarea pro#itului se va
aproba prin ma0oritatea voturilor Adunrii !enerale a ac*ionarilor. Pro#itul poate #i distribuit n
scopul lr!irii re*elei bancare prin desciderea de #iliale" reprezentan*e@ pentru acitarea
dividendelor ac*ionarilor ce de*in ac*iuni ordinare@ ca investi*ii n noi tenolo!ii bancare@ pentru
e-tinderea opera*iunilor %i serviciilor bancare etc.
'ondurile proprii de rezer) ale bncii sunt de mai multe tipuri. #ond de rezerv" #ondul de
risc" #ondul de reevaluare a mi0loacelor #i-e" #ondul de stimulare economico/material %i alte
33
#onduri cu destina*ie special. 3ondurile proprii au ca obiectiv asi!urarea solvabilit*ii"
licidit*ii %i prote0rii mpotriva riscului de credit %i a ratei dobnzii" riscului valutar %i a altor
riscuri.
Cel mai important este 8ondul de rezer" 9Capital de rezer": care trebuie s constituie nu mai
pu*in de 1BC din valoarea capitalului social al bncii" #iind #ormat prin de#alcrile anuale din
pro#itul net pn la atin!erea mrimii prevzute n statutul bncii. Volumul de#alcrilor se
stabile%te de Adunarea !eneral a ac*ionarilor %i trebuie s constituie nu mai pu*in de BC din
pro#itul net al societ*ii bancare. Capitalul de rezerv este plasat de bnci n active cu liciditate
nalt" care asi!ur #olosirea acestora n orice moment >valori mobiliare de stat?. Capitalul de
rezerv este #olosit numai n cazul insu#icien*ei de pro#it %i se repartizeaz pentru acoperirea
pierderilor bncii sau plata dobnzii sau a altor venituri a#erente obli!a*iunilor plasate de ea. 5a
)1.1).'))8 B.C. 4Victoriabank S.A. avea un capital de rezerv n mrime de 2"&))"))) >patru
milioane opt sute mii? lei.
Autorit*ile bancare impun bncilor o serie de norme privind capitalul necesar pentru
constituirea" #unc*ionarea bncilor %i respectarea cotei normative a capitalului.
Banca 7a*ional a Moldovei re!lementeaz bncile prin ;e!ulamentul 4cu privire la su#icien*a
capitalului ponderat la risc privitor la men*inerea %i #ormarea unui anumit nivel al capitalului
normativ total >Ane-a ==?" capitalului minim %i su#icien*ei capitalului ponderat la risc. Ast#el
con#orm le!isla*iei B.C. 4Victoriabank S.A. trebuie s de*in un capital minim de 1)) mil. lei.
,ar su#icien*a capitalului ponderat la risc nu trebuie s #ie mai mic de 1'C" la )1.1).'))8
su#icien*a capitalului ponderat la risc a Bncii era de '&.)'C.
".1. .epozite bancare
Activitatea bncii nu se bazeaz doar pe resursele proprii" dar %i pe resursele atrase. ;esursele
atrase pot #i clasi#icate dup sursa de provenien* n resurse depozit %i nondepozit.
,esursele depozit sunt #ormate din.
1. depozite la vedere %i la termen a persoanelor #izice %i 0uridice@
'. plasamente bancare@
=. mi0loacele bne%ti din conturile curente.
,esursele nondepozit sunt #ormate din.
1. Credite interbancare@
'. Vnzarea temporar a valorilor mobiliare@
=. Jmiterea valorilor mobiliare proprii.
34
;esursele depozitare #ormeaz cuantumul ma0or din totalul resurselor bancare. 6 aten*ie
deosebit se atra!e depozitelor" B.C. 4Victoriabank S.A. acord o !am lar! de depozite. $n
dependen* de maturitatea depozitului banca o#er credite.
$epozite la "edere / n contul de depozit sunt depuse mi0loace bne%ti de ctre
persoanele #izice %i persoanele 0uridice >att n moned na*ional ct %i n valut? cu sau
#r dobnd n scopul consumului sau economisirii" #r a se #i-a termenul de pstrare.
Aceste depozite au un !rad nalt de liciditate" %i pentru banc nu sunt #avorabile" de
oarece banca este limitat la utilizarea lor@
$epozit la termen / mi0loacele bne%ti depuse de persoanele #izice %i cele 0uridice
>att n moned na*ional ct %i n valut? pe o perioad #i-at.
<epozitele la termen pot #i clasi#icate n.
/ depozite pe termen scurt >scaden*a pan la un 1 an?@
/ depozite pe un termen mediu >scaden*a de la 1/B ani?@
/ depozite pe termen lun! >scaden*a de la B %i mai mult?@
$n #unc*ie de cate!oria depuntorilor banca o#er depozite.
Persoanelor #izice >Ane-a =2?@
Persoanelor 0uridice >Ane-a =B?@
Bncilor %i altor institu*ii #inanciare@
Pentru a atra!e mai multe credite banca o#er di#erite dobnzi la di#erite produse creditare care
de obicei depind de perioada depozitului %i n #unc*ie de unitatea monetar. Banca o#er n cea
mai mare parte depozite cu dobnd simpl.
,ar pentru a atra!e clien*i noi banca o#er depozite cu dobnda capitalizat " ast#el de depozit
trebuie s #ie plasat minimum pe 1 an" ast#el banca #olose%te #ormula de calcul la dobnda
capitalizat.
,ar suma la s#r%itul anului este e!al cu.
Inde.
< / dobnda acumulat n a n perioad de capitalizare@
n F numrul de capitalizri pe an >nM'?@
35
;d F rata anual a dobnzii@
S F suma depozitului@
S
n
F Suma la s#r%itul anului.
Pentru a descide un depozit solicitatul trebuie s prezinte un set de documente. Acest set de
documente di#er n dependen* de cate!oria depuntorului. Ast#el persoanele #izice trebuie s
prezinte.
1. Cererea de descidere a depozitului@
'. Buletinul de identitate.
Persoanele 0uridice %i celelalte entit*i care des#%oar activitate de antreprenoriat pe ln!
cererea de descidere a depozitului trebuie s prezinte setul de documente ca la desciderea
contului curent.
<up aprobarea cererii banca semneaz cu clientul contractul de depozit >Ane-a =:? unde sunt
re!lementate drepturile %i obli!a*iile pr*ilor. Ca urmare Banca i descide clientului un cont de
depozit pe care clientul depune mi0loacele bne%ti.
5a rezilierea contractului clientul trebuie s scrie cerere de reziliere a contractului. 5a
depozitele o#erite bncilor rata dobnzii anuale se ne!ociaz" aceste depozite cel mai des sunt pe
termen scurt sau la vedere.
Ca urmare a implementrii unui mana!ement per#ormat valoarea total a depozitelor >inclusiv
conturile curente? plasate la banc la data de )1.1).'))8 au constituit circa 2.B mlr. M<5" ceea
ce a constituit o cre%tere relativ de '&:C #a* de valoarea total a depozitelor la s#r%itul anului
'))B.
<ra%ic 1
.inamica depozitelor plasate la (C =+ictoriaban>4 SA
Sursa. bilan*urile anuale %i trimestriale ale BC 4V,ctoriabank SA
".2. Credite interbancare
6 surs important" utilizat de banca comercial pentru men*inerea licidit*ii %i completarea
resurselor #inanciare necesare" sunt creditele interbancare. Acestea #ac parte din resursele atrase
36
nondepozit. Creditele interbancare n dependen* de sursa de provenien* pot #i centralizatoare %i
descentralizatoare.
Creditele interbancare sunt centralizate atunci cnd Banca 7a*ional a Moldovei >B7M?
acord credite bncilor comerciale" iar creditele interbancare descentralizate sunt n cazul cnd
o banc comercial sau alt institu*ie #inanciar acord credite bncii comerciale.
B.C. 4Victoriabank S.A. bene#iciaz urmtoarele tipuri de credite interbancare
centralizatoare.
1. credite directe@
'. credite overni!t@
=. credite de lombard@
2. #acilitate sub #orma acordurilor ;JP6.
Creditele interbancare centralizate reprezint n esen* un mi0loc de realizare a politicii
monetare creditare a Bncii 7a*ionale a Moldovei %i un mi0loc de administrare a licidit*ii
bncii.
Creditele directe sunt acordate de Banca 7a*ional a Moldovei bncilor comerciale pentru ca
acestea ulterior s le acorde cooperativelor de construc*ie a locuin*elor" pentru comple-ul
a!roindustrial %i n alte scopuri n economie. Ca surse de asi!urare a creditelor acordate bncilor
comerciale servesc mi0loacele din contul corespondent 5oro" rezervele obli!atorii %i valorile
mobiliare de stat disponibile din porto#oliile proprii ale bncilor.
Creditul overnight se acord de Banca 7a*ional a Moldovei peste noapte bncilor comerciale
n scopul e#ecturii pl*ilor acestora" precum %i n scopul men*inerii rezervelor obli!atorii. B7M
acord credite overni!t" n lei moldovene%ti" cu termen de rambursare n prima sesiune de
decontare a urmtoarei zile opera*ionale %i ast#el acest credit se consider credit cu termen de o
zi.
Pentru a avea acces la acest tip de credite" Banca a trebuie s nceie un contract >Ane-a =9?"
s nainteze o cerere ctre B7M >Ane-a =&? %i s ndeplineasc cerin*ele stabilite de B7M.
Facilitatea de lombard reprezint cumprarea de ctre B7M a activelor eli!ibile vndute de
ctre o banc comercial la un pre* determinat" urmat de recumprarea acelora%i active de ctre
banca comercial de la Banca 7a*ional a Moldovei la un pre* determinat de recumprare" n
timp de ma-imum cinci zile.
Operaiunea REPO reprezint opera*iuni de vnzare a valorilor mobiliare de stat cu
rscumprarea ulterioar a acelora%i valori la o dat anumit sau la vedere %i la un pre* anumit"
stabilit la data vnzrii.
37
B7M poate #i att cumprtorul ini*ial al valorilor mobiliare de stat >;JP6 de cumprare?" ct
%i vnztor ini*ial >;JP6 de vnzare?. Prin opera*iunea ;JP6 de cumprare banca comercial
atra!e resurse #inanciare temporare n scopul men*inerii licidit*ii ei. <eci" n scopul creditrii
bncilor comerciale B7M utilizeaz acordul ;JP6 de cumprare.
6pera*iunile ;JP6 de cumprare sunt de dou tipuri.
a. 6pera*iuni ;JP6 de cumprare la rata variabil" unde cererile sunt satis#cute la
ratele ;JP6 propuse de ctre bnci@
b. 6pera*iuni ;JP6 de cumprare la rata #i-at" unde cererile acceptate se satis#ac la
rata anun*at de B7M.
Pentru asi!urarea opera*iunilor ;JP6 sunt #olosite valorile mobiliare de stat cu termenul de la
data tranzac*iei pn la data scaden*ei de pn la 1&) de zile. 5a e#ectuarea tranzac*iei ;JP6
termenul de la data rscumprrii pn la scaden*a valorilor mobiliare de stat nu poate #i mai mic
de trei zile lucrtoare.
Pentru a bene#icia de credite interbancare centralizate Banca a nceiat cu B7M un contract
pentru #iecare tip de credit o#erit %i la necesitate transmite ctre B7M crearea de solicitare a
creditului n #ormat electronic.
Creditele interbancare descentralizate se contracteaz de la alt banc comercial" de obicei
aceste credite sunt overni!t sau credite ordinare. Banca bene#iciaz de linii de credit de la
institu*iile interna*ionale #inanciare >BJ;<" ,3C?.
".3. *miterea )alorilor mobiliare
6 alt modalitate de atra!ere a resurselor este emiterea valorilor mobiliare. Banca poate emite
certi#icate de depozit >Ane-a =8?" obli!a*iuni %i cambii bancare >Ane-a 2)?.
Certificatele de depozit sunt titluri de valoare care con#irm c o anumit sum de bani a #ost
depozitat la banc %i care o#er dreptul deponentului sau succesorului 0uridic de a primi la
scaden* sau la vedere suma depozitului %i a dobnzii a#erente.
Cambia bancar este o valoare mobiliar emis de banc" con*innd obli!a*ia bncii de a plti
o sum anumit prezentatorului cambiei" persoanei indicate n cambie ori aceluia pe care ea l va
indica" dup o perioad stabilit sau la cerere.
Obligaiunea este valoarea mobiliar care atest dreptul proprietarului ei >obli!atarului? de a
primi suma vrsat n contul acitrii obli!a*iunii %i dobnda sau un alt pro#it a#erent n mrimea
%i n termenul stabilit prin decizia de emitere a obli!a*iunilor.
Cambiile" obli!a*iunile %i certi#icate de depozit sunt titluri #inanciare ne!ociabile %i pot #i
clasi#icate n di#erite tipuri. B.C. 4Victoriabank S.A. n prezent emite doar certi#icate de depozit
n e-clusivitate n moneda na*ional a ;epublicii Moldova. Certi#icatele de depozit pot #i emise
38
cu valori nominale de la 1N))) pn la 1))N))) lei" cu termenele de circula*ie de la = pn 1'
luni. Banca emite certi#icate de depozit nominative %i la purttor. 5a trans#erul certi#icatului
nominativ se ntocme%te dispozi*ia de trans#er n prezen*a lucrtorului bancar >Ane-a 21?.
Capitolul +III. Operaiunile acti)e ale bncii
Scopul activit*ii B.C. Victoriabank S.A. const n utilizarea e#icient a resurselor #inanciare
%i materiale n vederea ob*inerii pro#itului. Ast#el banca des#%oar opera*iuni de plasare a
resurselor proprii %i atrase sub di#erite #orme. Aceste opera*iuni pot #i clasi#icate n dou
se!mente mari.
a? 6pera*iuni de creditare@
b? 6pera*iuni de investi*ii n valori mobiliare.
Cea mai mare pondere a resurselor banca le plaseaz sub #orm de credite. 5a )1.1).'))8
valoarea net a creditului alctuiau B'.89C din totalul activelor bncii" iar veniturile de la
credite sub #orm de dobnzi %i comisioane au constituit 22B"=2)"B1B lei" de*innd :&.1&C din
total venituri. Ca urmare creditele devin sursa primar de venituri ale bncii. $n domeniul
creditrii B.C. Victoriabank S.A. este orientat spre debitorii cu indicatori #inanciari rentabili"
liciditate su#icient a activelor" strate!ie ecilibrat de dezvoltare" mana!ement sunt %i poten*ial
su#icient pe pia*.
$.1. &olitica de creditare
Pentru #unc*ionarea per#ect a sistemului creditar a bncii" banca a elaborat 4Politica
Creditar cu scopul stabilirii unei strate!ii unice de acordare %i !estiune a creditelor n cadrul
BC Victoriabank SA" n modul n care aceasta asi!ur o rentabilitate ma-im a activelor
#ormate" avnd un nivel acceptabil de risc" nivel care permite asi!urarea inte!rit*ii tuturor
mi0loacelor atrase de Banc %i a inte!rit*ii capitalului ac*ionar al Bncii.
Politica de creditare stabile%te criteriile !enerale de creditare %i responsabilit*ile pr*ilor
procesului de creditare" repartizeaz limitele porto#oliului de credit. <elimiteaz cerin*ele #a* de
!a0 %i prevede etapele procesului de creditare. 6biectivele politicii de creditare sunt prezentate n
Ane-a 2'.
Politica de creditare pune baza procesului de creditare" ns nu reprezint re!uli pentru strict
e-ecutare" ci este o #ilozo#ie !eneral" care reprezint recomandri pentru mana!ementul bncii"
stricte pentru e-ecutare #iind cerin*ele bazei re!ulamentare interne" elaborate n con#ormitate cu
prezenta Politic.
$.2. Clasi%icarea creditelor
BC Victoriabank SA acord clien*ilor si diverse tipuri de credite bancare >Ane-a 2=? %i le
clasi#ic n dependen* de.
39
1. Perioada de acordare@
'. Bene#iciarul creditului@
=. <up modul de acordare %i
rambursare@
2. +ipul de activitate@
B. <up tipul de !aran*ii@
:. <up mrime@
9. Valuta creditului@
&. ;ata dobnzii.
$n #unc*ie de maturitatea creditului putem distin!e credite.
,cordate pe termen scurt >mai pu*in de 1' luni? F n scopul plasrii e#iciente a
pasivelor la vedere" banca o#er instrumente de credit pe termen scurt" care include. credite
overni!t" credite interbancare" credite overdra#t. <e obicei a%a credite se #olosesc pentru
activitatea curent" de e-emplu ma0orarea mi0loacelor circulante" procurarea materiei prime
%i a materiei pentru producere de scurt durat" a#acerilor comerciale" etc..
,cordate pe termen mediu >de la 1 an pn la B ani? F pentru a plasa e#icient resursele
atrase pe termen mediu banca o#er credite care includ. credit ordinar@ linie de credit.
Creditele pe termen mi0lociu se #olosesc pentru activitatea de producere inclusiv procurarea
utila0ului" e-tinderea producerii" etc..
,cordate pe termen lung > mai mult de B ani? F pentru a plasa e#icient resursele
atrase pe termen lun! banca o#er credite cu caracter ipotecar %i investi*ional" banca n
prezent o#er credite cu scaden*a ma-im de 1B ani" iar numrul acestor credite este #oarte
mic deoarece banca nu dispune de un numr mare de resurse atrase pe termen lun! %i riscul
de nerambursare a acestor credite este #oarte mare. Credite pe termen lun!" de obicei" se
acord pentru reconstruc*ia producerii" procurareaEmodernizarea activelor #i-e" crearea
noilor capacit*i de producere" construc*ia obiectelor noi" etc.
$n #unc*ie de bene#iciarul creditului banca o#er credite.
6ersoanelor fizice >clien*i retail? F sunt credite orientate spre satis#acerea
necesit*ilor personale ale clientului. Ast#el banca o#er credite pentru consum" cumprarea
%i construc*ia caselor individuale de locuit" procurarea automobilului.
6ersoane /uridice >clien*i corporativi? / sunt credite acordate pentru ma0orarea
mi0loacelor circulante" pentru #inan*area investi*iilor.
7ncilor F credite acordate cu scopul a satis#ace cerin*ele pentru men*inerea
rezervelor obli!atorii" pentru men*inerea licidit*ii %i n alte scopuri" de obicei aceste
credite au o scaden* mic de la o zi pn la cteva luni. $n cea mai mare parte BC
Victoriabank SA o#er bncilor credite overni!t" de ast#el de credite au bene#iciat. BC
,nvestprivatbank SA" BC 4Jner!bank SA" Banca de Jconomii.
40
Statului / credite acordate cu scopul #inan*rii sectorului social" ast#el de credite
banca nu practic.
<up tipul de activitate banca o#er credite.
Credite acordate a!riculturii@
Credite acordate a!riculturii industrieiEcomer*ului@
Credite acordate industriei ener!etice si a combustibilului@
Credite pentru construc*ia drumurilor si transportare@
Credite acordate pentru imobil@
Credite de consum@
Credite acordate Auvernului@
Credite acordate bncilor@
Alte credite.
<up modul de acordare %i de rambursare se distin!.
a: credit ordinar / creditul se acord inte!ral prin desciderea contului de mprumut n baza unui
document de plat. ;ambursarea se #ace con#orm acordului pr*ilor" e-pus n contractul de credit %i
n !ra#icul de rambursare a creditului %i de acitare a dobnzii a#erente. ;ambursarea poate #i.
inte!ral la data #inal #i-at n contractul de credit@ n rate e!ale" periodic. lunar" trimestrial"
semestrial" anual" alte modalit*i@
b: o"erdraft / este un instrument al pie*ei monetare" un credit pe termen scurt" de re!ul" pn la o
lun" destinat pentru e-ecutarea unor pl*i curente. Acest credit se utilizeaz n cazul necesit*ii
e-ecutrii unor pl*i curente" dar care dep%esc suma din contul curent al debitorului. Costul
overdra#t/ului" adic dobnda %i comisionul" de obicei sunt mai mari dect la alte tipuri de credit. n
calitate de asi!urare a overdra#t/ului se utilizeaz mi0loacele bne%ti nre!istrate n contul curent al
debitorului sau #ideiusiunea unei ter*e persoane 0uridice sau #izice. <e aceea overdra#t/ul se acord"
de re!ul" clien*ilor disciplina*i %i cu reputa*ie bun privind utilizarea serviciilor bancare@
c: linia de credit >de pre#erin*? / este o modalitate !eneral de acordare a creditelor" care
presupune e#ectuarea creditrii n contul curent sau desciderea unui cont separat de mprumut. Ja
permite accesul clientului debitor la sume ale cror valoare s se nscrie n pla#onul ma-im aprobat
de banc. Creditul acordat se #ace n urma unei cereri aprobate de ctre banc" n limitele unui
pla#on stabilit de aceasta. Mrimea pla#onului depinde de mai mul*i #actori. pozi*ia ntreprinderii pe
pia*@ natura activit*ii des#%urat de aceasta@ rezultatul analizelor e#ectuate de ctre inspectorii
bncii la unit*ile economice respective.
<up tipul de !aran*ii distin!em.
41
a) Creditele neasigurate . nu implic nici un #el de !aran*ie imobiliar sau mobiliar ori
ciar #ideiusiune. Aceste credite sunt acordate celor mai buni clien*i" avnd un rula0 de
mi0loace bne%ti n contul descis la banca dat %i o istorie de credit anterioar #oarte bun.
<e obicei" creditele neasi!urate sunt acordate sub #orm de overdra#t" n crdurile de credit
sau sub #orm de avansuri n conturile curente. Ast#el de credite se acord pe un termen
scurt" bazndu/se pe credibilitatea %i ncrederea creditorului. Banca acord credite
neasi!urate dac soldul acestora nu dep%e%te =) mii de lei.
;ambursarea creditelor respective se bazeaz pe obli!a*ia debitorului %i pe procedurile
asi!urtorii interne ale bncii.
b) Creditele asigurate . sunt nso*ite de !aran*ii reale. !a0" ipotec" depozit bancar etc."
ct %i !aran*ii personale. cau*iuneE#ideiusiune" !aran*ie bancar etc.
<up mrime creditele se divizeaz in.
a) 4icrocredite / credite n mrime de pn la =) ))) IS< > sau ecivalentul n 5ei?
b) 4i/locii / de la =) ))) IS< pn la 1'B ))) IS< >sau ecivalentul n lei?.
c) 4ari / sunt considerate datoriile pe credit a unei persoane sau a unui !rup de
persoane a#iliate" care constituie 1)C sau mai mult de la capitalul normativ total al Bncii.
<up valut putem eviden*ia credite.
Credite n lei moldovene%ti@
Credite n valut >Juro %i <olari SIA? / ast#el de credite se acord mprumuta*ilor
din contul mi0loacelor n valut strin din liniile de credit" primite de ctre banc de la
institu*iile de #inan*are interna*ionale sau de la bnci nerezidente.
Creditele se mpart n dou !rupe privind rata dobnzii. credite cu rata dob1nzii %i?at %i credite
cu rata %luctuant. 5a momentul dat B.C. (Victoriabank( S.A. acord credite cu rata dobnzii
#luctuant.
$.3. &orto%oliul de credite
Con#orm politicii de creditare" structura dorit a porto#oliului de credite al Bncii n diviziune pe
ramuri este urmtoarea.
a? ponderea creditelor acordate industriei %i comer*ului n total porto#oliu / nu mai mult de
:)C@
b? ponderea creditelor acordate a!riculturii %i industriei alimentare n total porto#oliu / nu mai
mult de 'BC@
c? ponderea creditelor acordate industriei ener!etice %i a combustibilului n total porto#oliu / nu
mai mult de 1)C@
42
d? ponderea creditelor acordate construc*iei de drumuri %i transportare n total porto#oliu / nu
mai mult de 1)C@
e? ponderea creditelor acordate persoanelor 0uridice %i persoanelor #izice care des#%oar
activitate de antreprenoriat pentru imobil" construc*ie %i dezvoltare n total porto#oliu / nu mai
mult de =BC@
#? ponderea creditelor acordate Auvernului n total porto#oliu / nu mai mult de 1)C@
!? ponderea creditelor acordate persoanelor #izice >cu e-cep*ia persoanelor #izice care
des#%oar activitate de antreprenoriat? n total porto#oliu / nu mai mult de 1BC@
? ponderea creditelor acordate bncilor n total porto#oliu / nu mai mult de 1)C@
i? ponderea altor credite acordate n total porto#oliu / nu mai mult de ')C.
$n ceea ce prive%te structura porto#oliului de credite dup valute" suma porto#oliului n valute liber
convertibile trebuie s #ie #ormat din contul pasivelor n valutele respective" cu condi*ia
corespunderii maturit*ii acestora.
5a )1.1).'))8 cea mai mare pondere n porto#oliul de credite i revine creditelor acordate
industriei %i comer*ului B=.9C din totalul creditelor" a doua pozi*ie n porto#oliu este ocupat de
creditele acordate a!riculturii cu 1:.2C >Ane-a 22?.
Stabilirea unei structuri dorite a porto#oliului de credite n diviziune pe ramuri are drept scop
minimizarea riscului pierderilor la care este e-pus banca ca rezultat al plasrii e-cesive a resurselor
sale #inanciare n una sau cteva ramuri ale economiei na*ionale" prin diversi#icarea riscului de
ramur.
$.4. Solicitarea creditului :pac/etul de documente@ analiza;
Procesul de primire a otrrilor privind creditarea proiectelor %i a#acerilor clien*ilor n
(Victoriabank(S.A. are loc n cteva etape de baz" la #iecare etap se precizeaz caracteristicile
creditului" metodele de acordare" #olosirea %i acitarea precum urmeaz.
1. Jvaluarea preliminar a cererii pentru primirea creditului %i interviul cu solicitantul.
'. Analiza posibilit*ii de rambursare a creditului %i a solvabilit*ii solicitantului" evaluarea
asi!urrii creditului.
=. Primirea deciziei de#initive a creditrii de ctre Comitetul de Credit a Bncii.
2. Completarea documentelor care re!lementeaz rela*iile ntre Banc %i <ebitor.
B. Acordarea creditului.
:. Monitorizarea creditelor.
*)aluarea preliminar a cererii pentru primirea creditului se e#ectueaz n timp de 1/' zile
lucrtoare din momentul adresrii la Banc. 6#i*erul de Credite prezint clientului in#orma*ia despre
condi*iile creditrii de ctre Banc. $n cazul n care condi*iile cererii de creditare corespund cu
43
politica creditar a Bncii %i a cerin*elor de baz" clientul va bene#icia de curarea unui o#i*er
creditar" care va lua le!tura cu el" pentru o studiere mai detaliat a proiectului prezentat.
Solicitantul va pre!ti %i va prezenta Bncii cererea de creditare" %i celelalte documente n
concordan* cu lista o#erit de Banc.
Persoanele #izice prezint setul de documente care include.
1. Cererea de credit@
'. Adeverin*a de salariu ale solicitantului %i a so*ului>iei? >Ane-a 2B?@
=. Adeverin*a veniturilor %i celtuielilor >Ane-a 2:?@
2. Carnetul de munc@
B. Buletinul de identitate@
:. <ocumente care con#irma scopul creditului >dup caz?@
9. <ocumente care con#irma dreptul de proprietate asupra bunului propus in !a0.
Persoanele 0uridice mpreun cu cererea de solicitare a creditului >Ane-a 29? depune Cestionarul
de accept spre analiz a creditului" Procesul/verbal al or!anului de decizie privind solicitarea
creditului %i alte documente con#orm cerute de Banc >documetele solicitate variaz n dependen*
situa*ia #inanciar a debitorului" a !a0ului propus pentru asi!urarea creditului %i al*i #actori?.
Consulta*iile necesare pentru pre!tirea in#orma*iei se e#ectueaz de ctre colaboratorii <irec*iei
Creditare.
Analiza detaliat a proiectului este e#ectuat n B/1) zile lucrtoare n cazul primirii unei
otrri pozitive" ca rezultat a e-aminrii preventive a cererii de creditare %i n baza setului de
documente prezentate. 5a aceast etap Banca e#ectueaz o evaluare comple- a posibilit*ii de
rambursare a creditului" evaluarea stabilit*ii #inanciare" situa*ia pe pia*" istoria creditar" etc." n
scopul determinrii nivelului de risc a proiectului creditat. Banca evalueaz calitatea %i pre*ul
asi!urrii propuse" coordoneaz cu <ebitorul / #orma %i !ra#icul acordrii %i rambursrii creditului"
precum %i alte condi*ii de creditare. $n baza in#orma*iei prezentate de client" att orale ct %i
descriptive a#late n setul de documente prezentate de client" o#i*erul creditar va pre!ti rezolu*ia
>raportul economistului? pentru Comitetul de Credit ncadrnd %i alte subdiviziuni al Bncii" inclusiv
Sec*ia Ouridic" Sec*ia Aa0" e-per*ii mputernici*i ai bncii" %i n caz de necesitate alte diviziuni ale
bncii. Condi*iile obli!atorii n procesul pre!tirii rezolu*iei sunt.
<eplasarea lucrtorului creditar la locul obiectului creditat >n caz de necesitate la o#iciul
companiei pentru a lua cuno%tin* cu eviden*a contabil?@
<eplasarea lucrtorului creditar mpreun cu e-per*ii Bncii la locul obiectului !a0ului@
Atra!erea companiilor independente" pentru evaluarea obiectului !a0ului >plata pentru
servicii se va e#ectua prin acordul pr*ilor %i pot #i suportate de solicitant?.
44
Condi*iile de creditare propuse vor #i coordonate cu solicitantul nainte de prezentare la Comitetul
de Credit.
.ecizia de%initi) de acordare a creditului" modi#icrile n condi*iile contractului de credit
>inclusiv restructurizarea sau proro!area creditului" scimbarea ratei dobnzii" sumei" etc.? sau
respin!erea cererii" se va otr de ctre Comitetul de credit" n baza rezolu*iei e#ectuate de o#i*erii
de credite. Comitetul de credit otr%te n limitele competen*ei sale.
+oate creditele la Banc trebuie s #ie acordate prin deciziile Comisiilor de Credite ale #ilialelor
Bncii E Comitetului de Credite a Bncii E Consiliului de Administra*ie a Bncii" adic luarea
deciziilor trebuie s #ie luat cole!ial de ctre un or!an abilitat" membrii cruia reprezint speciali%ti
de nalt cali#icare. Modul de #unc*ionare al Comitetului de CrediteE Comisiilor de Credite al Bncii
este stabilit n ;e!ulamentul cu privire la Comitetul de Credite al BC Victoriabank S.A.. Banca
practic acordarea de limite de creditare #ilialelor Bncii >Comisiilor de Credite ale #ilialelor
Bncii?. Ast#el Comisiile de Credite ale #ilialelor pot acorda credite #r decizia Comitetului de
credite a Bncii pn la o anumit sum.
<eciziile Comitetului de Credit pentru credite %i !aran*ii ce constituie pn la 1)C din capitalul
normativ al Bncii sunt de#initive" ns deciziile privind creditele %i !aran*iile ce constituie mai mult
de 1)C al capitalului normativ se prezint pentru aprobare la Consiliul de Administra*ie al Bncii.
Ast#el toate e-punerile 4mari( vor #i aprobate obli!atoriu de ctre Consiliul de Administra*ie al
Bncii. +oate tranzac*iile cu persoanele a#iliate vor #i aprobate obli!atoriu de ctre Consiliul de
Administra*ie al Bncii.
$n cazul unor produse speciale de creditare a persoanelor #izice se permite aprobarea acordrii
creditelor de ctre un !rup special compus din minimum = persoane cu #unc*ii de rspundere din
cadrul #ilialei Bncii %i anume.
/ persoana responsabil de acordarea creditului"
/ %e#ul subdiviziunii E contabilul/%e# al #ilialei >n cazul lipsei sau ine-isten*ei %e#ului
subdiviziunii?
/ directorul #ilialei.
$ntr/un produs special de creditare a persoanelor #izice se va speci#ica suma ma-imal a unui
credit care poate #i acordat n cadrul produsului %i se va indica dac este sau nu necesar aprobarea
creditelor de ctre Comisiile de Credite ale #ilialelor Bncii E Comitetul de Credite al Bncii.
$n cazul primirii deciziei ne!ative" la cererea clientului" Banca va transmite o respin!ere care va
motiva re#uzul acordrii creditului sau modi#icarea unor condi*ii.
45
&er%ectarea documentelor este o alt etap important a creditrii" dup primire de ctre banca a
deciziei pozitive de #inan*are" care re!lementeaz rela*iile ntre pr*i. ;ela*iile ntre Banca %i <ebitor
se stabilesc prin nceierea unor contracte lund n considera*ie particularit*ile proiectului creditat.
Contract de credit >Ane-a 2&?@
Contract de !a0. amanet" ipotec" bunuri mobile >Ane-a 28" Ane-a B)" Ane-a B1?@
Contract de 3ide0usiune >a ter*ei persoane? >Ane-a B'?@
Scrisoare de !aran*ie >a ter*ei persoane?@
Alte contracte@
Contractul de Credit %i documentele ce l acompaniaz se per#ecteaz de ctre Sec*ia Ouridica a
Bncii n termen de 1/' zile lucrtoare de la decizia Comitetului de Creditare. Contractul de Aa0"
Amanet se per#ecteaz n con#ormitate cu 5e!ea Aa0ului %i de asemenea este obli!atoriu de
nre!istrat >n cazul n care !a0ul trebuie nre!istrat? sau autenti#icarea >n cazul !a0rii imobilului? la
Biroul 7otarial %i nre!istrarea la 6r!anul Cadastral +eritorial >n cazul !a0rii imobilului?.
Con*inutul contractelor de credit %i modi#icrile sunt documente con#iden*iale %i nu pot #i transmise
de client sau Banc la o persoan ter*" cu e-cep*ia cazurilor prevzute de le!e sau cu acordul
debitorului prezentat n #orm scris. Acordarea creditului se e#ectueaz dup ndeplinirea de ctre
debitor a anumitor condi*ii" men*ionate n contractul de credit" prin mi0locul desciderii a contului
de credit %i trans#erarea mi0loacelor bne%ti la contul lui de decontare la momentul prezentrii
dispozi*iilor de plat n con#ormitate cu suma %i scopul creditului.
Acordarea creditului se e#ectueaz n baza unor re!uli bine stabilite de#inite de politica de
creditare a bncii. Creditul trebuie s #ie acordat n termenele %i n #orma stabilit n contractul de
credit. Creditul se pune la dispozi*ia debitorului" n contul de credit. $n baza deciziei Comitetului de
Credit sau Comisie de Credit contabilul/%e# al #ilialei ntocme%te dispozi*ia n baza creia se
descide un cont de credit.
#onitorizarea creditului presupune evaluarea strii sau calit*ii creditului" urmrirea situa*iei
#inanciare a solicitantului de credit.
Controlul condi*iilor principale ale #iecrui contract de credit" inclusiv.
Corespunderea cu destina*ia creditului a pl*ilor e#ectuate@
;ambursarea creditului la scaden*@
Calitatea %i starea asi!urrii creditului >e#ectuarea vizitelor pe teren" veri#icarea
documentelor corespunztoare?@
<ocumenta*ia corespunztoare deplin %i posibilitatea de a primi n dispozi*ia Bncii oricare
!a0 o#erit %i dreptul 0uridic de a ac*iona n caz de necesitate 0uridic #a* de debitor@
46
Jvaluarea modi#icrilor strii #inanciare %i pro!nozarea privind ma0orarea sau reducerea
cerin*elor debitorului privind creditul bancar >analiza raporturilor #inanciare" prezentate lunar
sau trimestrial" starea conturilor curente" in#orma*ia dezvoltrii proiectului creditat?.
Controlri mai #recvente se e#ectueaz la companiile care au credite mari" din cauza c
nendeplinirea de ctre debitor a obli!a*iunilor sale poate in#luen*a asupra situa*iei #inanciare a
Bncii. Controlri a companiilor n cazul apari*iei problemelor n domeniile n care Banca a investit
resurse esen*iale >de e-emplu scimbri esen*iale a le!isla*iei impozitare sau de e-port/import@
apari*ia concuren*ilor noi sau scimbri n tenolo!ii@ care necesit utilizarea metodelor noi de
producere %i realizarea produc*iei?. Pe msura apari*iei problemelor se mre%te #recven*a
controlrilor. <e procesul de monitorizare rspunde #iliala care a eliberat creditul. $ntre!ul
porto#oliu de credite este monitorizat de <epartamentul de monitorizare de la 6#iciul Central. $n
baza rapoartelor <epartamentului de monitorizare" <irec*ia de credite recur!e la blocarea !a0ului %i
mi0loacelor bne%ti din conturile clientului n cazul creditelor restante mai mult de =) zile" iar pentru
creditele restante mai mult de :) zile Banca ac*ioneaz n 0udecat clientul.
$.. Asigurarea creditului
6 condi*ie obli!atorie pentru eliberarea de ctre B.C. 4Victoriabank S.A. a creditului este
prezentarea de ctre debitor a asi!urrii ndeplinirii obli!a*iunilor con#orm contractului de credit.
Aa0ul" n rnd cu situa*ia #inanciara %i e#icacitatea a#acerii creditate" este unul din #actorii de baza ce
in#luen*eaz decizia despre creditare %i de asemenea / sursa secundara de rambursare a creditului.
Pentru asi!urarea creditului Banca poate solicita !a0" care poate #i.
imobilului@
bunurilor mobile >mr#uri la depozit sau n circula*ie" utila0" transport s.a.?@
rtiilor de valoare@
mi0loacelor bne%ti@
Alta avere sau drepturi patrimoniale >inclusiv datoria debitoare?@
Ca asi!urare suplimentare pot #i e-aminate scrisori de !aran*ie ale ter*elor persoane ce dispun de
mi0loace >sau de surse stabile de mi0loace?" su#iciente pentru ndeplinirea obli!a*iunilor con#orm
contractului de credit. $n cazul acordrii creditului cu condi*ia prezentrii !aran*iei >#ideiusiunii?
!arantul prezint la Banca toate documentele ce con#irma solvabilitatea sa. Banca analizeaz
activitatea #inanciara a ntreprinderii/!arant ca si in cazul debitorului. Scrisorile de !aran*ie pot #i
eliberate de ctre persoane 0uridice care au bilan* licid" n limitele mi0loacelor proprii libere.
Persoanele #izice pot prezenta scrisori de !aran*ie autenti#icate notarial numai n limitele valorii
averii proprii %i de asemenea n limitele soldurilor mi0loacelor bne%ti la conturile bancare. <in toate
47
#ormele de asi!urri e-istente se acorda pre#erin*a !a0ului imobilului cu destina*ie di#erit"
proprietarii cruia sunt #ondatorii sau mana!ementul companiei / solicitant@ a utila0ului tenolo!ic
nou@ a mr#ii sau a altor bunuri materiale cu transmiterea lor la pstrare la un depozit recomandat de
Banca. Aa0ul mr#ii n circula*ie sau n prelucrare se estimeaz de ctre Banca ca asi!urare cu
liciditate redusa. Credite cu o ast#el de asi!urare se acorda debitorilor cu care Banca are rela*ii de
colaborare pozitiva ndelun!ata si solvabilitatea crora nu se pune la ndoiala %i proiectele creditate
sunt de o e#icacitate %i si!uran*a nalta. Aa0ul transportului sau utila0ului se admite de Banca numai
in ansamblu cu alte tipuri de asi!urare. ,n scopul minimizrii riscului Banca poate #olosi cteva
#orme de asi!urare a creditului. ,n acela%i timp #iecare din ele poate asi!ura toata suma datoriei
con#orm le!isla*iei n vi!oare.
$.!. *stimarea asigurrilor
6 condi*ie obli!atorie pentru acordarea creditelor de ctre Banca este estimarea pre*ului de pia*a
%i licidit*ii !a0ului de ctre o companie de estimare specializata independent" recomandat de
banc. J-per*ii mputernici*i ai Bncii paralel estimeaz obiectele propuse n !a0. Celtuielile le!ate
de estimarea obiectelor de !a0 ca %i celtuielile le!ate de autenti#icarea sau nre!istrarea notariala a
!a0ului sunt suportate" de re!ul" de ctre debitor. Pentru asi!urarea licidit*ii obiectelor !a0ate n
cazul trecerii drepturilor de proprietate ctre Banca" pre*ul estimativ se stabile%te mai 0os de nivelul
de pia*a #i-at n rezolu*ia de estimare a #irmei independente. Concomitent pre*ul de !a0 al asi!urrii
trebuie sa acopere suma tuturor obli!a*iunilor con#orm contractului de credit >suma datoriei de baza
si dobnda pe credit ce urmeaz a #i pltita timp de un an?" celtuielile le!ate de ncasarea !a0ului %i
alte sume ce reiese din contractul de credit. 5a estimare se utilizeaz coe#icien*i orientativi pe
di#erite cate!orii de !a0 de la )"2 pana la 1.
Coe#icien*ii de mai sus variaz n dependen* de tipul %i starea !a0ului. <aca liciditatea
obiectului !a0at va #i estimata ca 0oasa >nesatis#ctoare?" Banca poate stabili un discount de !a0 mai
nalt >:)/&)C?. 5a clien*ii cu o istorie creditare #avorabila %i la cei cu o importanta strate!ic pentru
Banc" n dependen* de calitatea proiectului" ace%ti coe#icien*i pot #i mai mari. Jstimarea !a0ului se
e#ectueaz de Sec*ia Aa0 n baza ;e!ulamentului privind evaluarea %i constituirea !a0ului n cadrul
B.C. 4Victoriabank S.A.. <up evaluarea !a0ului Sec*ia Aa0 prezint direc*iei de credite
Con#irmarea cu privire la acceptarea %i evaluarea bunului propus n !a0 >Ane-a B=?.
Pe perioada de creditare averea !a0at ar putea #i asi!urata n #avoarea Bncii pentru toate >sau
cele mai importante? riscurile >incendiu" inunda*ie" #urt s. a.? n #avoarea Bncii n una din
companiile de asi!urare recomandate de Banca. Celtuielile de asi!urare" de re!ul" sunt suportate
de debitor. $n #orma individual de ctre Banca sunt e-aminate cazurile de asi!urare a bunurilor
!a0ate n alte companii de asi!urare" n deosebi" dac !a0ul propus este de0a asi!urat de ctre debitor.
48
<e asemenea se pot asi!ura via*a %i sntatea !aran*ilor/persoanelor #izice. <e obicei Banca cere
asi!urarea autoveiculelor puse n !a0" aceste trebuie s #ie asi!urate cu poli*a CASC6.
$n unele cazuri" con#orm unor produse speciale" Banca poate acorda credite #r colateral >!a0
%iEsau alt #orm de !arantare?. Produsele care re!lementeaz acordarea creditelor #r colateral vor
con*ine o metodolo!ie bazat pe parametri de activitate economic >vnzri" pro#it net" ncasri"
capital etc.?. Conducerea Bncii %i asum con%tient riscul le!at de aceste credite #r colateral %i"
printr/o decizie special a Consiliului de Administra*ie al Bncii" va limita acest risc la o sum
anume e-primat n lei moldovene%ti.
5a creditarea persoanelor #izice principiul de baz aplicat de Banc este e-isten*a %i su#icien*a
veniturilor persoanei %iEsau a #amiliei acestei pentru deservirea datoriei. n cazul n care Banca
elaboreaz produse n care nu se solicit certi#icate de salarii %iEsau documentele ce atest mrimea
veniturilor persoaneiE#amiliei" atunci asemenea credite trebuie s se acorde cu colateral >!a0? mult
mai si!ur dect n condi*iile obi%nuite. 5a creditarea persoanelor #izice pot #i utilizate n calitate de
colateral #ide0usiunile unor a!en*i economici ter*i cu situa*ia #inanciar acceptabil pentru Banc.
$.". ,ata dob1nzii i comisioanele
Banca %i va construi activitatea de creditare n modul n care pentru toate creditele se va percepe
o plat sub #orm de dobnd. ;ata dobnzii trebuie s #ie stabilit n modul n care ea va acoperi
costurile propor*ionale ale resurselor #inanciare atrase de Banc" va asi!ura o mar0 minim
!arantat de pro#it pentru Banc %i n scopul atra!erii clientelei poten*iale" nu va dep%i ratele medii
de dobnd pe pia*" cu e-cep*ia situa*iilor de criz.
;ata dobnzii stabilit pentru #iecare credit n parte se va determina n #unc*ie de riscul Bncii
a#erent creditului aprobat %i va cre%te propor*ional riscurilor. <e asemenea rata dobnzii variaz %i n
dependen* de. rata de baz a B7M" costul resurselor creditar" rata in#la*iei. Asupra dobnzii
in#luen*eaz inclusiv #actorii politici %i stabilitatea economic n *ar.
;ata dobnzii poate #i mai mic pentru debitorii care !enereaz venituri pentru Banc din alte
activit*i a#erente deservirii la Banc. 3ormula de baz practicat la acitarea dobnzilor este
calcularea lunar a acesteia de ctre Banc %i acitarea lunar a dobnzii calculate de ctre debitor"
e-cep*ie constituind cazurile cnd acordarea unei vacan*e la acitarea dobnzilor rezult din ns%i
lo!ica a#acerii creditate %i din speci#icul activit*ii %i situa*iei #inanciare a debitorului. Vacan*a la
acitarea dobnzilor nu poate dep%i termenul de : luni. Banca #olose%te #ormula de calcul con#orm
metodei en!leze .
49
Banca calculeaz dobnda zilnic" la soldul nerambursat a mprumutului" dar plata se #ace cu
#recven*a determinat n contractul de credit. 5a moment Banca stabile%te o dobnd de ')C la
creditele acordate n M<5 %i 11C/1'C la creditele acordate n valut >JI; %i IS<?.
$.$. ,aportul economistului
Aprobarea de#initiv a acordrii creditului se #ace n baza raportului economistului. $n care se
e#ectueaz o evaluare comple- a posibilit*ii de rambursare a creditului" evaluarea stabilit*ii
#inanciare" situa*ia pe pia*" istoria creditar" etc." a nivelului de risc a proiectului creditat" #orma %i
!ra#icul acordrii %i rambursrii creditului. ;aportul se elaboreaz n baza in#orma*iei prezentate de
client" att orale ct %i descriptive a#late n setul de documente prezentate de client.
1. Compartimentul *?punerea bncii %a de debitor F se calculeaz e-punerea
total a bncii #a* de debitor %i persoanele a#iliate ale acestuia@
2. Compartimentul situaia %inanciar F se analizeaz situa*ia economico/#inanciar
a debitorului %i posibilitatea acitrii an!a0amentelor@
3. Compartimentul sursa primar de rambursare F se analizeaz vnzrile nete %i
ncasrile n conturile curente pe ultimele 1' luni" media lunar a ncasrilor@
4. Compartimentul sursa secundar de rambursare F se determin dac valoarea
!a0ului este su#icient pentru acoperirea creditului" n baza avizului de la sec*ia !a0@
5. Compartimentul 6uridic F se determin le!alitatea documentelor prezentate %i dac
nu poate surveni nulitatea contractelor nceiate n viitor cu banca" n baza avizului 0uridic
de la departamentul 0uridic@
6. Compartimentul condiii generale F se men*ioneaz condi*iile de a acordare a
creditului.
5a compartimentul situa*ia #inanciar per#ectat la acordarea creditelor economistul trebuie s
e#ectueze un volum de lucru" rezultatul cruia este stabilirea %i concluzionarea" n urma analizei
datelor din rapoartele #inanciare ale poten*ialului debitor %i completrii unor tabele de analiz
#inanciar %i non#inanciar" a urmtoarelor momente.
/ e-isten*a unui dezecilibru n activitatea poten*ialului debitor pn %i dup includerea n calcul
a creditului solicitat@
/ volumul capitalului real al poten*ialului debitor %i cerin*ele minime #a* de pro#itul acestuia@
/ problemele #inanciare e-istente n activitatea solicitantului de credit" cu stabilirea cauzelor
apari*iei %i cilor preconizate de solu*ionare a acestora@
/ !radul de risc la care poate #i e-pus Banca la acordarea creditului.
50
$n a#ar de calcularea licidit*ii companii %i analiza activelor %i pasivelor. Banca o deosebit
aten*ie acord setului de coe#icien*i care i permite s mic%oreze #actorul uman n analiz. Ast#el
banca se bazeaz pe coe#icien*ii de baz.
C1 / ponderea creditului solicitat n total active / se calculeaz ca raportul dintre
suma creditului solicitat %i suma total a activelor plus suma creditului solicitat >P ).'?@
C' / raportul sumei creditului la suma vnzrilor nete medii lunare / se calculeaz ca
raportul dintre suma creditului solicitat %i suma vnzrilor nete medii lunare >P =?@
C= / coe#icientul de onorare a an!a0amentelor / se calculeaz ca raport dintre suma
activelor curente %i suma an!a0amentelor scadente n perioada creditrii >coe#icientul se
calculeaz n baza datelor bilan*ului contabil n care a #ost inclus suma creditului solicitat?
>Q 1.B?.
<ar n cazul n care C1 nre!istreaz valon mal mici ca ).'. C' nre!istreaz valori mai mici ca =
%i C= nre!istreaz valori mai mari ca 1.B" analiza #inanciar se va reduce la re#lectarea ntr/un tabel
a datelor din rapoartele #inanciare %i e-punerea unei concluzii succinte privind calitatea situa*iei
#inanciare. $n acest caz nu este necesara analiza sursei primare de acitare.
,ar dac C1 nre!istreaz valori mai mari ca ).'" C' nre!istreaz valori mai mari ca = %i C=
nre!istreaz valori mai mici ca 1.B" analiza #inanciar va con*ine re#lectarea ntr/un tabel a datelor
din rapoartele #inanciare" desci#rarea crean*elor %i an!a0amentelor importante ale poten*ialului
debitor %i e-punerea concluziilor privind calitatea situa*iei #inanciare" n acest caz este necesar %i
analiza de ctre Banc a sursei primare de acitare.
6 aten*ie %i analiz deosebit necesit parametri.
/ rentabilitatea redus a pro#itului brut@
/ e-isten*a pierderilor n bilan*@
/ capitalul propriu #oarte mic >raportul capitalului propriu ctre total an!a0amente R 1E&?@
/ an!a0amentele totale mai mari de ' ori dect activele curente@
/ decala0 mare ntre suma vnzrilor nete %i suma ncasrilor bne%ti din vnzri.
$n cazul nre!istrrii acestor parametri" este necesar a analiza amnun*it cauzele nre!istrrii
parametrilor.
5a #inele raportului economistul indic dac debitorul va #i n stare s ramburseze creditul %i s
acite dobnzile la timp.
8.9. Creditarea persoanelor a%iliate
;e!ulamentul B7M privind nceierea acordurilor cu persoane a#iliate bncii" inclusiv eliberarea
creditelor nr. 1E)8 din 1) noiembrie 188B.
5a cate!oria persoanelor afiliate bncii comerciale se ncadreaz.
51
administratorul bncii / la aceast cate!orie se re#er urmtoarele persoane.
persoana o#icial de conducere a bncii" orice membru al Adunrii !enerale a ac*ionarilor"
orice membru al Consiliul de Administra*ie al Bncii" al Comisiei de cenzori" Comitetul de
<irec*ie %i al Comitetului de credit@
orice persoan care con#orm le!isla*iei civile are rela*ii de cstorie sau de rudenie
de !radul , ori ,, cu administratorul" sau are acela%i interes ntr/o ntreprindere cu
administratorul@
acionarii mari care" direct sau indirect" de*in sau controleaz zece sau mai multe
procente din capitalul ac*ionar al bncii. <ac ac*iunile sunt de*inute sau controlate de so*ul
>so*ia? unei ast#el de persoane sau de o rud de !radul ," se consider c ac*iunile sunt
de*inute %i controlate de aceast persoan@
orice persoan care e0ercit control asupra bncii" sau se a#l sub controlul bncii"
sau se a#l mpreun cu banca sub controlul unei alte persoane care se consider" dar nu se
vor limita la. sucursalele >companiile/#iice? ale bncii %i sucursalele >companiile/#iice? ale
persoanelor a#iliate bncii" persoanele 0uridice" ale cror sucursale >companii/#iice? sunt
banca sau persoana a#iliat bncii" persoane 0uridice a#late sub controlul persoanelor a#iliate
bncii.
Acordurile nceiate de banc trebuie s re#lecte interesele bncii. Persoanele a#iliate poart
rspundere n #a*a bncii n cazul n care interesul lor personal prevaleaz interesului bncii. Banca
trebuie s #ie #oarte prudent la nceierea acordurilor cu persoanele a#iliate n scopul prevenirii
riscului de nerambursare a creditelor. Banca poate acorda credite persoanelor a#iliate numai pe
acela%i termen %i n acelea%i condi*ii ca %i altor mprumuta*i. Con#orm acestor condi*ii" banca nu are
dreptul s perceap de la persoanele a#iliate o dobnda mai mic sau o ta-a mai mic de comision la
credit" contra ncasrilor de la al*i mprumuta*i pentru acorduri de credit analo!ice.
<e asemenea" Banca este obli!at s nainteze persoanelor a#iliate cerin*e privind asi!urarea
rambursrii creditului" acitarea creditului" prezentarea in#orma*iei complete re#eritoare la situa*ia
#inanciar %i a in#orma*iei viznd utilizarea e#icient a creditului. 5a acordarea de credite
persoanelor a#iliate riscul de rambursare asumat de banc nu trebuie s #ie mai mare dect n cazul
acordrii de credite altor mprumuta*i.
B7M nainteaz urmtoarele restric*ii privind men*inerea limitelor ma-ime la acordarea de
credite persoanelor a#iliate bncii.
a? $atoria total a creditelor acordate unei persoane afiliate sau unui !rup de persoane care
ac*ioneaz mpreun cu persoana a#iliat nu trebuie s dep%easc 1B la sut din capitalul normativ
total.
52
b? #aloarea total a datoriilor aferente creditelor acordate persoanelor afiliate ale bncii nu
trebuie s dep%easc mrimea capitalului de !radul lai acestei bnci.
6rice acord cu o persoan a#iliat trebuie s #ie acceptat de ctre ma0oritatea membrilor Consiliul
de Administra*ie a Bncii. Persoana a#iliat trebuie s se ab*in de la vot" dac este membru al
Consiliul de Administra*ie a Bncii.
Lotrrea Consiliului bncii trebuie nre!istrat n procesul/verbal" care con*ine in#orma*ii privind
termenele %i condi*iile acordului" precum %i con#irmarea Consiliului bncii c acordul se e#ectueaz
e-clusiv n interesele bncii %i n acelea%i termene" n acelea%i condi*ii ca %i acordurile cu persoanele
nea#iliate.
8.10. Creditarea lucrtorilor
Banca acord credite personalului su n con#ormitate cu le!isla*ia n vi!oare %i con#orm
;e!ulamentului 4cu privire la acordarea creditelor de ctre B.C. 4Victoriabank S.A. #unc*ionarilor
si. Banca o#er personalului credite cu condi*ii mai avanta0oase n compara*ie cu cele ale
clien*ilor retail. Creditele pot #i contractate pentru. necesiti primordiale >credite pentru consum?"
necesiti curente >procurarea automobilului" bunuri cu valoare sporit?" in"estiii imobiliare
>procurarea imobilului" construc*ia imobilului" repara*ia imobilului?. Valoarea ma-im a creditului
pentru necesit*i primordiale constituie 1) salarii tari#are. Pentru investi*ii imobiliare suma
creditului variaz n dependen* de perioada lucrat n banc.
pn la 1 an / nu se o#er credite@
1/' ani F =) salarii tari#are@
'/= ani F 2) salarii tari#are@
=/2 ani F B) salarii tari#are@
2/B ani F 9) salarii tari#are@
Mai mult de B ani F 1)) salarii tari#are@
Pentru a bene#icia de credite pentru investi*ii imobiliare solicitantul trebuie s investeasc n
proiect minimum ')C mi0loacele proprii. Creditele pentru personal se o#er cu rata dobnzii
#lotant.
Pentru creditele necesit*ii primordiale %i credite pentru investi*ii imobiliare pe termen scurt %i
mediu >mai pu*in de B ani? rata dobnzii trebuie s #ie e!al cu rata dobnzii stabilit de B7M" n
luna noiembrie a anului precedent >rotun!it pn la un procent ntre!?" la re#inan*area bncilor
comerciale prin opera*iunile ;JP6 de cumprare" pe termen de dou luni a rtiilor de stat e#ectuate
n cadrul opera*iunilor pe pia*a descis" plus ' puncte procentuale.
53
5a creditele pentru investi*ii imobiliare pe termen lun! >mai mult de B ani? rata dobnzii este e!al
cu rata de baza a B7M stabilit" n luna noiembrie a anului precedent >rotun!it pn la un procent
ntre!?" la credite acordate pe termen lun! plus ' puncte procentuale.
Maturitatea creditelor de asemenea di#er n dependen* de tipul creditului solicitat" ast#el
creditele pentru necesit*i primordial se o#er pe o perioad mai mic de ' ani" creditele pentru
necesit*i curente se o#er pe o perioad ce nu dep%e%te B ani" iar creditele pentru investi*ii
imobiliare pe o perioad mai mic de ') ani. Celtuielile pentru rambursarea creditelor %i acitarea
dobnzilor nu trebuie s dep%easc B)C din bu!etul #amiliei. Aaran*ii pentru rambursarea
creditelor pot servi salariile" bunuri personale %i bunuri imobile.
<atoria total a creditelor acordate personalului bncii nu trebuie s dep%easc 1)C din capitalul
normativ total >C7+?.
$.11. 'ondul de risc
Con#orm re!ulamentului B7M 4cu privire la clasi#icarea activelor %i an!a0amentelor condi*ionale
%i #ormarea reducerilor pentru pierderi la active %i provizioanelor pentru pierderi la an!a0amente
condi*ionale %i con#orm re!ulamentelor interne" B.C. 4Victoriabank S.A. trebuie s #ormeze
rezerve pentru pierderi la creditele acordate. Suma necesar a mi0loacelor pentru rezervarea n
conturile pentru pierderi la credite se #ormeaz n urmtoarele mrimi.
1? Standard / ' C de la suma creditului@
'? Suprave!eate / B C de la suma creditului@
=? Substandard / =) C de la suma creditului@
2? <ubioase / :) C de la suma creditului@
B? Compromise / 1))C de la suma creditului.
Clasi#icarea creditelor la o a numit cate!orie de risc se #ace n baza urmtoarelor principii.
/ n cazul n care debitorul a re*inut pl*ile pn la =) de zile creditul urmeaz a #i clasi#icat nu mai
sus ca supra"eg%eat@
/ n cazul n care debitorul a re*inut pl*ile de la =1 pn la :) de zile creditul urmeaz a #i
clasi#icat nu mai sus ca substandard@
/ n cazul n care debitorul a re*inut pl*ile de la :1 pn la 8) de zile creditul urmeaz a #i
clasi#icat nu mai sus ca dubios@
/ n cazul n care debitorul a re*inut pl*ile cu mai mult de 8) de zile creditul urmeaz a #i
clasi#icat nu mai sus drept compromis.
Banca nu #ormeaz rezerve pentru pierderi la creditele asi!urate cu.
a? rtii de valoare de stat emise de ctre Ministerul 3inan*elor al ;epublicii Moldova sau rtii de
valoare emise de Banca 7a*ional a Moldovei >Certi#icatele Bncii 7a*ionale a Moldovei? sau rtii
54
de valoare emise de Auvernul unei *ri/membre a 6r!aniza*iei de Colaborare Jconomic %i
<ezvoltare@
b? !aran*ii ale Auvernului ;epublicii Moldova sau ale Auvernului unei *ri/membre a
6r!aniza*iei de Colaborare Jconomic %i <ezvoltare.
c? !a0 n #orm de depozite bne%ti" consemnate la banc.
5und n considera*ie c banii depu%i n #ondul de risc nu aduc venit Banca se struie s o#ere
credite care se clasi#ic ca standard %i suprave!eat" pe cnd creditele clasi#icate ca substandard
pentru banc sunt nedorite.
Stabilirea unei structuri dorite a porto#oliului de credite n #unc*ie de !radul de risc are drept scop
men*inerea n permanen* a unei calit*i nalte a creditelor din porto#oliu pe parcursul ntre!ii
perioade de derulare a acestora. Acceptabil se consider raportul de pn la 9.BC al #ondului
reduceri pentru pierderi la credite >#ondul de risc? ctre porto#oliul total de credite al Bncii.
$.12. <aranie bancar
<arania bancar >Ane-a B2? este o #orm a creditului documentar %i reprezint un an!a0ament
irevocabil asumat de o banc de a plti o sum n cazul n care un ter* nu %i respect obli!a*iile de
livrare de mar#a" prestare de servicii sau de plat. Aaran*ia constituie un an!a0ament prin ea ns%i"
independent de contractul nceiat ntre creditor %i debitor.
Banca acord !aran*ii bancare / obli!a*iuni conven*ionale n #orm de document >!aran*ie
bancara?" eliberat de !arant >Banca? la cererea debitorului" prin care !arantul se obli! #a* de
bene#iciarul !aran*iei >creditorul? s acite datoriile debitorului n cazul nendeplinirii de ultimul a
obli!a*iunilor con#orm contractelor" acordrii serviciilor" restituirea pla*ilor e#ectuate n avans"
e-ecutarea livrrilor" a condi*iilor di#eritor tender/uri. Pentru eliberarea !aran*iei n #avoarea
nerezidentului ;epublicii Moldova n valut strin Banca este obli!at s primeasc autorizarea
Bncii 7a*ionale a Moldovei. $n cazul necesit*ii !aran*iile pot #i con#irmate de bnci occidentale de
prima clas.
Avnd n vedere #aptul c !aran*iile bancare reprezint un instrument de preluare a unor riscuri de
ctre Banc" acordarea !aran*iilor bancare va #i tratat drept o tranzac*ie nedorit.
Acordarea !aran*iilor bancare este caracterizat prin acceptarea unor riscuri ma-ime cu o
rentabilitate redus" ns Banca" n conte-tul strate!iei de prestare a ntre!ului spectru de servicii
#inanciare" va acorda un asemenea serviciu #inanciar clien*ilor si" bazndu/se pe principiul de
pruden*. <e asemenea" lund n considera*ie #aptul c !aran*iile bancare reprezint an!a0amente
e-trabilan*iere" acordarea acestora de ctre #ilialele Bncii va #i permis doar companiilor ce
particip la tender %i pun n !a0 amanet" n rest aceast #unc*ie #iind doar n competen*a Comitetului
de Credite al Bncii sau a Consiliului de Administra*ie al Bncii >n #unc*ie de mrimea !aran*iei
55
bancare?. <eciziile de acordare a !aran*iilor bancare se vor lua de ctre Comitetul de Credite E
Consiliul de Administra*ie al Bncii n baza materialelor ntocmite %i deciziilor ale 3ilialelor Bncii.
Acordarea !aran*iilor bancare necesit o analiz identic cu cea e#ectuat la acordarea creditului %i
cu cerin*e similare. Pentru eliberarea !aran*iei bancare debitorul acit un comision %i nceie
contractul de eliberare a !aran*iei >Ane-a BB? %i contracte de asi!urare a !aran*iei.
Banca va acorda !aran*iile bancare n modul n care probabilitatea c Banca va #i nevoit s
plteasc pe !aran*iile men*ionate tinde spre zero.
Banca se va ab*ine de la acordarea !aran*iilor bancare n situa*iile n care.
nu este clar sau cert evenimentul !arantat sau acesta nu rezult din baza
documentar@
solicitantul !aran*iei bancare nu are istorie creditar@
parametrii #inanciari sau cei a#eren*i sursei secundare de acitare nu corespund
cerin*elor Bncii.
Maturitatea recomandabil a !aran*iilor bancare este de pn la 1' luni.
$.13. Creditele mari
Creditul mare5 constituie datoria net a unei persoane sau a unui !rup de persoane ac*ionnd n
comun" alctuind zece la sut sau mai mult din capitalul normativ total al bncii.
Prin persoana ce solicit un credit 4mare( se subn*ele!e o persoan #izic sau 0uridic" inclusiv o
asocia*ie sau un !rup de persoane care ac*ioneaz mpreun.
<atoria net la credite a unei persoane sau a unui !rup de persoane ac*ionnd n comun include
datoria total la credite minus suma.
S creditelor asi!urate cu valori mobiliare emise de Ministerul 3inan*elor al ;epublicii Moldova"
precum %i a creditelor asi!urate complet %i irevocabil de !aran*ia Auvernului ;epublicii Moldova
sau de !uvernul unei *ri membre a 6r!aniza*iei de Colaborare Jconomic %i <ezvoltare@
S datoriilor la credite" asi!urate complet %i irevocabil cu !a0 n #orm de depozite bne%ti"
consemnate la banca care a acordat creditul.
;estric*iile naintate de B7M bncilor comerciale privind men*inerea unor limite maxime la
acordarea creditelor 4mari( sunt urmtoarele.
a? datoria net la creditele acordate de banc unei persoane sau unui grup de persoane nu
trebuie s dep%easc 1BC din capitalul normativ total al bncii@
56
b? suma datoriilor nete la creditele acordate la zece persoane& inclusiv !rupurilor de persoane ce
ac*ioneaz n comun" care au cele mai mari datorii" nu trebuie sa dep%easc =)C din porto#oliul
total al creditelor bncii@
c? "aloarea tuturor creditelor mari5 nu trebuie sa dep%easc mai mult de cinci ori capitalul
normativ total.
6rice cerere de acordare a creditelor 4mari( trebuie s #ie preliminar aprobat prin vot de ctre
ma0oritatea membrilor Consiliul de Administra*ie al Bncii.
$.14. Credite interbancare
B.C. 4Victoriabank S.A. nu doar bene#iciaz de credite interbancare dar %i o#er ast#el de credite"
ast#el banca realizeaz #unc*ia de repartizare a resurselor bne%ti temporar disponibile pentru
administrarea licidit*ii %i ob*inerea de pro#it.
Posibilitatea acordrii creditelor interbancare depinde de permanen*a %i si!uran*a rela*iilor
corespondente dintre bnci" de stilul %i modelul de lucru al bncii. Mrimea creditului acordat
depinde de volumul ncasrilor bne%ti ale bncii debitoare" de opera*iunile e#ectuate" precum %i de
starea #inanciar a debitorului.
Creditele interbancare sunt acordate n baza contractelor nceiate ntre bnci >Ane-a B:?.
Contractul de creditare se nceie n baza conven*iilor !enerale ale bncilor privind colaborarea lor
pe pia*. <e re!ul" obiectul de creditare reprezint necesitatea de resurse #inanciare curente. 5a
calcularea sumei creditului" banca creditoare ia n considerare mrimea capitalului statutar al bncii
debitoare" precum %i si!uran*a #inanciar %i le!al a bncii.
In alt #actor important n cadrul creditrii interbancare reprezint rambursarea n termen"
calitativ %i inte!ral. Asi!urarea creditului se #ace prin asi!urarea cu disponibilit*ile bne%ti a#late
n contul corespondent al bncii debitoare la banca creditoare" valorile mobiliare de stat %i alte
!aran*ii.
5a determinarea acestei rate se iau n considerare rata de baz stabilit de B7M pentru creditele
acordate pe termen scurt %i lun!" nivelul si!uran*ei dintre bncile respective" costul resurselor
bancare creditare" termenul de creditare" tipul creditului %i al*i #actori.
Pentru ob*inerea unui credit interbancar" banca debitoare prezint bncii creditoare urmtoarele
documente.
1. Statutul bncii@
'. Autoriza*ia privind e#ectuarea opera*iunilor #inanciare@
=. Bilan*ul contabil al bncii pentru perioada de !estiune %i pentru perioadele anterioare@
2. Alte rapoarte privind rezultatele #inanciare solicitate de banca creditoare@
B. ,n#orma*ii privind men*inerea normativelor licidit*ii@
57
:. J-trasul privind creditele interbancare ob*inute %i acordate de ctre banca respectiv@
&. Alte documente solicitate de banca creditoare.
;ambursarea creditului se e#ectueaz con#orm condi*iilor stabilite ntre pr*i n contract. <e
re!ul" pentru a/%i asi!ura rambursarea sumei acordate" B.C. 4Victoriabank S.A. cere de la banca
debitoare date privind creditele ob*inute de la alte bnci" precum %i prezentarea re!ulat a raportului
bncii debitoare privind situa*ia #inanciar pe ntrea!a perioad de derulare a creditului.
Creditarea unei bnci implic un mic !rad de risc de nerambursare la termen #a* de creditarea
economiei na*ionale. Cea mai mare parte a creditelor >&BC? o#erite bncilor au #ost overni!t" n
#oarte pu*ine cazuri sau solicitat credite ordinare.
$.1. Operaiunile cu )alori mobiliare
B.C. 4Victoriabank S.A. apare pe pia*a valorilor mobiliare ca emitent a valorilor mobiliare
proprii" ca investitor %i ca intermediar. Ast#el Banca o#er clien*ilor si servicii de underTritin!"
servicii de brokera0 pe pia*a valorilor mobiliare de stat >VMS?" servicii de brokera0 pe pia*a bursier
%i e-trabursier a valorilor mobiliare corporative >VMC?" servicii de consultan*" servicii de
depozitare" servicii de custodie >trust?. <e asemenea Banca emite certi#icate bancare de depozit.
Aceste servicii se ncadreaz n opera*iile pasive sau de intermediere a bncii" doar activitatea
investi*ional #ace parte din opera*iunile active. Prin intermediul activit*ii de dealer banca
investe%te resurselor disponibile n valori mobiliare. $n con#ormitate cu le!isla*ia n vi!oare %i
con#orm licen*ei de*inute" Banca e#ectueaz investi*ii n valori mobiliare de stat %i corporative.
3ormarea porto#oliului depinde de liciditatea" pro#itabilitatea" riscul" scaden*a valorilor mobiliare
%i de necesit*ile bncii. <e asemenea le!isla*ia prevede #ormarea #ondului de pierderi la VMC care
determin structura porto#oliului. Ast#el porto#oliul investi*ional este alctuit din circa 8'C VMS.
,nvesti*iile bncii n valori mobiliare pot #i divizate n trei cate!orii.
investi*ii speculativ F presupune investi*ii e#ectuate cu scopul de a ob*ine pro#it din
di#eren*a de pre* a valorilor mobiliare@
investi*ii de porto#oliu F presupune investi*ii e#ectuate cu scopul de a ob*ine venit
sub #orm de dividende #r a ob*ine controlul asupra emitentului@
investi*ii directe F presupune investi*ii e#ectuate cu scopul de a ob*ine dreptul de
control %i de diri0are asupra activit*ii economice a emitentului de valori mobiliare.
Ma0oritatea investi*iilor e#ectuate de B.C. 4Victoriabank S.A. sunt de porto#oliu" doar o mic
parte revine investi*iilor speculative" iar investi*ii directe banca nu practic.
+itlurile #inanciare 0oac un rol important n !estionarea activelor bncii. ele permit bncii s
utilizeze toate #ondurile de care ea dispune la un moment dat" pot a0uta banca cu resurse licide prin
58
acizi*ionarea de titluri #inanciare care se potrivesc nevoilor de liciditate a bncii" contribuie la
diversi#icarea porto#oliului de active %i deci la prote0area bncii mpotriva riscurilor #inanciare.
Capitolul IA. Operaiunile )alutare
6dat cu dezvoltarea rela*iilor economice interna*ionale" persoanele 0uridice %i #izice au nevoie de
resurse n valut strin pentru a e#ectua diverse pl*i. Ast#el B.C. 4Victoriabank S.A. propune
clien*ilor si urmtoarele tipuri de opera*iuni n valut strin.
1? desciderea %i *inerea conturilor valutare ale persoanelor 0uridice %i #izice@
'? e#ectuarea decontrilor la opera*iunile de e-port/import ale clien*ilor n valut
strin@
=? primirea depunerilor n valut strin de la persoanele #izice %i 0uridice reziden*i ai
;epublicii Moldova" de la cet*enii strini %i persoanele #r cet*enie@
2? eliberarea %i administrarea cecurilor de cltorie@
B? procurarea %i vnzarea valutei persoanelor #izice %i 0uridice@
:? e#ectueaz trans#eruri rapide de #onduri@
9? o#er credite n valut strin.
B.1. Conturi 1n )alut strin
<esciderea conturilor n valut strin se e#ectueaz n corespundere cu prevederile actelor
normative care re!lementeaz desciderea conturilor bancare. $n con#ormitate cu le!isla*ia n
vi!oare Banca poate s descid conturi curente n valut strin persoanelor 0uridice doar pentru
e#ectuarea decontrilor interna*ionale. $n conturile persoanelor 0uridice rezidente mi0loacele bne%ti
pot #i nre!istrate numai prin virament.
Persoanelor #izice rezidente %i nerezidente li se o#er posibilitatea deservirii conturilor curente n
valut strin. Conturile curente n valut strin se descid la prezentarea buletinului de identitate"
pa%aportului sau a documentelor care l nlocuiesc.
B.2. .econtri prin )irament
+rans#erurile prin virament de persoanele #izice se e#ectueaz n baza ordinului de plat n valut
strin. Sumele ce pot #i trans#erate sunt re!lementate de le!isla*ie" ast#el persoanele #izice pot
trans#era mi0loace bne%ti pn la ')) IS< sau ecivalentul acestuia #r a prezenta documente ce
con#irm necesitatea trans#erului %i a altor documente ce/i permit e#ectuarea acestui trans#er. $n
restul cazurilor clientul trebuie s prezinte un set de documente ce con#irm necesitatea trans#erului"
autoriza*ie pentru a scoate din *ara valut" autoriza*ia Bncii 7a*ionale a Moldovei.
Peesoanelor 0uridice Banca le propune urmtoarele #orme de decontare interna*ional.
1. acreditivul documentar@
59
'. incaso/ul documentar@
=. ordinul de plat@
2. scrisoarea de !aran*ie bancar.
Pentru a debita contul n valut strin persoana 0uridic este nevoit s cumpere aceast valut.
Comercializarea valutei se n#ptuie%te n baza cererilor de vnzareEcumprare >Ane-a B9?.
Persoanele 0uridice pot procura valut strina pentru decontri interna*ionale %i pentru
celtuieliEdeplasri" prezentnd odat cu cererile de procurare a valutei strine %i documentele ce
con#irm destina*ia pl*ii >contracte %i invoice?.
Pl*ile interna*ionale se des#%oar prin intermediul sistemului interna*ional de pl*i SU,3+.
B.3. Operaiuni cu numerar
Banca o#er clien*ilor si servicii de ncasare %i eliberare a mi0loacelor bne%ti n valut strin.
7umerarul de valuta strina poate #i eliberat din conturile persoanelor 0uridice numai pentru.
C%eltuieli de deplasare;
C%eltuieli de transport i c%eltuieli "amale& ce in de deplasare.
7umerarul de valut strin poate #i eliberat n suma ma-im a ecivalentului de !"!!! E#RO
pe lun" pentru persoana #izic >care este reprezentant persoanei 0uridice rezidente?. Sumele ce
dep%esc aceast limit se elibereaz cu autoriza*ia B7M. Pentru eliberarea valutei strine n
numerar" persoana 0uridic ntocme%te cererea de ridicare a valutei din cont %i ordinul de deplasare.
Persoanele #izice pot ncasa %i elibera mi0loace bne%ti nEdin conturile personale #r restric*ii.
Jliberarea %i ncasarea numerarului se #ace n baza ordinului de eliberarea a numerarului %i
ordinului de ncasare a numerarului.
B.4. Operaiuni de sc/imb )alutar
Banca des#%oar opera*iuni de conversiune a valutei prin intermediul caselor de scimb valutar.
Convertirea valutelor se #ace n baza cursului de vnzare %i cumprare a valutei stabilit de ctre
banc. Cursul valutar stabilit de ctre banc se #ormeaz n baza cursului o#icial stabilit de B7M"
banca pentru a #orma cursul de vnzare adun o mar0 calculat de banc n #iecare zi n dependen*
de cererea %i o#erta valutei pe pia*" iar la #ormarea cursului de cumprare banca scade aceast
mar0. 5a conversiunea valutei banca practic di#erite cursuri de vnzare/cumprare a valutei care
di#er n dependen* de cate!oria clientului >retail sau corporativ?.
Pentru prevenirea splrii banilor n cazul n care suma tranzac*iei este de cel pu*in B)"))) lei
moldovene%ti >con#orm cursului o#icial al leului moldovenesc #a* de valuta strin stabilit de Banca
7a*ional a Moldovei" valabil pentru ziua e#ecturii opera*iunii?" indi#erent de #aptul c" tranzac*ia
60
se e#ectueaz printr/o sin!ur opera*iune sau prin mai multe opera*iuni casierul va #ace identi#icarea
%i veri#icarea identit*ii persoanei #izice.
B.. 8rans%eruri rapide
6 alt modalitate de e#ectuare a trans#erului interna*ional de #onduri este utilizarea trans#erului
rapid de numerar" care *ine de e#ectuarea transmiterii mesa0elor monetare #r desciderea
conturilor la bncile comerciale de ctre solicitan*ii trans#erului >persoane #izice?. Baca o#er
trans#eruri rapide prin intermediul . #oneC<ram0 Intere?press0 &ota ,apid0 (liz>o0 #igom0
Contact.
B.!. Cecuri de cltorie
Casa de scimb valutar are dreptul s cumpere de la persoane #izice %i s vnd persoanelor #izice
cecuri de cltorie n valut strin. B.C. 4Victoriabank S.A. propune cecurile de cltorie
American *?press" cecurile pot #i eliberate din cont persoanelor 0uridice numai pentru celtuieli de
deplasare %i alte celtuieli ce *in de deplasare >n con#ormitate cu re!ulamentul valutar punct 2.:.=?.
Cecul la ordin este #olosit ca instrument de plat prin intermediul cruia se opereaz trans#eruri de
valori" !enerate de opera*iuni comerciale %i necomerciale >turism" transport" servicii etc.?. Itilizarea
lor este re!lementat de re!ulamentul valutar pe teritoriul ;M %i alte acte normative n vi!oare.
Banca o#er cecuri la ordin. .eutsc/eban> :1n *D,O;0 American *?press0 Citiban> >n dolari
SIA?. Jliberarea cecurilor se e#ectueaz la prezentarea cererii.
B.". &oziia )alutar
$n scopul diminurii riscurilor valutare %i al controlului asupra acestora" Banca 7a*ional a
Moldovei" prin ;e!ulamentul 4cu privire la pozi*ia valutar descis a bncii" stabile%te pentru
bncile autorizate ale Moldovei limitele raportului pozi*iei valutare descise" re!ulile de calculare %i
de !estiune" precum %i modul de prezentare a rapoartelor privind pozi*ia valutar descis.
Poziia valutar reprezint soldurile mi0loacelor n valut strin >care #ormeaz activele %i
obli!a*iunile bilan*iere ale bncii n valutele respective" precum %i obli!a*iunile e-trabilan*iere de
procurare %i vnzare n valut strin? care creeaz riscul ob*inerii veniturilor sau celtuielilor
suplimentare la modi#icarea cursurilor valutare.
6oziia "alutar este de dou tipuri. desc%is i 'nc%is.
Poziia valutar se consider nchis" dac activele bilan*iere n valut" precum %i obli!a*iunile
e-trabilan*iere de procurare n aceast valut" sunt e!ale cu obli!a*iunile bilan*iere n valuta
respectiv" precum %i cu obli!a*iunile e-trabilan*iere de vnzare n aceast valut.
Poziia valutar se consider deschis" dac activele bilan*iere n valut" obli!a*iunile
e-trabilan*iere de procurare n aceast valut nu sunt e!ale cu obli!a*iunile bilan*iere n valuta
respectiv" precum %i cu obli!a*iunile e-trabilan*iere de vnzare n aceast valut.
61
$n #unc*ie de mrimea pozi*iei valutare descise se distin!.
S poziia "alutar desc%is lung / dac suma activelor bilan*iere ntr/o anumit valut strin %i a
obli!a*iunilor e-trabilan*iere de procurare n aceast valut dep%e%te suma obli!a*iunilor bilan*iere
n valuta respectiv %i a obli!a*iunilor e-trabilan*iere de vnzare n aceast valut@
S poziia "alutar desc%is scurt / dac suma obli!a*iunilor bilan*iere ntr/o anumit valut
strin %i a obli!a*iunilor e-trabilan*iere de vnzare n aceast valut dep%e%te suma obli!a*iunilor
bilan*iere n valuta respectiv %i a obli!a*iunilor e-trabilan*iere de procurare n aceast valut.
Banca prezint zilnic n #ormat electronic raportul cu privire la pozi*ia valutar descis.
Capitolul A. Operaiunile de leasing0 %actoring i trust
$n ;epublica Moldova bncile comerciale sunt create dup principiul universalit*ii" ast#el bncile
comerciale pot e#ectua nu doar opera*iuni de decontare" creditare" depozitare" dar pot o#eri %i alte
servicii #inanciare cum sunt. leasin!ul" #actorin!ul" trustul. B.C. 4Victoriabank S.A. practic
opera*iunile de #actorin!" trust" dar nu practic activitatea de leasin! ns n orice moment poate
recur!e la o#erirea acestor servicii de oarece autoriza*ia i permite e#ectuarea s des#%oare ast#el de
activitate. Ca urmare procesul de des#%urare a leasin!ului n aceast lucrare este descris din punct
de vedere teoretic.
1E.1. Operaiunile de lesaing
3easing-ul este o opera*iune comerciala prin care o parte denumita locatorE#inan*ator transmite
pentru o perioada determinat dreptul de #olosin* a unui lucru al crui proprietar este ctre alta
parte" denumita utilizator" la solicitarea acesteia din urma" contra unei pl*i periodice" denumit rata
de leasin!.
Obiecte ale leasingului sunt. mi0loacele de transport" televizoarele" comple-ele tenolo!ice %i
ecipamentele" calculatoarele" liniile de #abrica*ie" con!elatoarele de produc*ie etc.
$a operaiunile de leasing particip locatorul 9este persoana #izic sau 0uridic care practic
activitate de ntreprinztor %i care procur cu titlu de proprietate ecipament de la un anumit
vnztor >#urnizor?" pentru a/1 da n leasin!?" locatarul >este persoana #izic sau 0uridic care ia n
posesiune sau n #olosin* temporar" n baza contractului de leasin!" obiectul leasin!ului? %i
v'nztorul >este persoana 0uridic de la care locatorul procur obiectul leasin!ului?.
J-ist ' tipuri de baz ale leasin!ului. leasing operati" i financiar.
< =easingul operati" se mai nume%te de obicei leasin! cu recuperare incomplet" n acest caz
celtuielile locatorului" le!ate de procurarea %i men*inerea ecipamentului de leasin!" nu se
recupereaz complet la s#r%itul perioadei de leasin!.
< =easingul financiar se mai nume%te leasing cu recuperarea ec%ipamentului de leasing. Perioada
pentru care se d ecipamentul n cirie se apropie ca durat de termenul de e-ploatare %i
62
amortizare inte!ral a ecipamentului. $n perioada acordului de leasin! locatorul" prin pl*ile de
leasin!" recupereaz costul total al propriet*ii sale.
Procesul de leasin! se #ace de obicei n teri etape. 6rima etap include perioada cnd locatarul
nainteaz cererea de solicitare a leasin!ului la care se ane-eaz un set de documente asemntor
celui de la solicitarea creditului. $n documentelor se #ace analiza #inanciar a locatarului. Se
analizeaz condi*iile sub care s se des#%oare leasin!ul. *tapa a doua include procesul de
le!alizare 0uridic a procesului de leasin!. 5a aceast etap se nceie contractul de vnzare/
cumprare a obiectului leasin!ului ntre locator %i vnztor" se semneaz contractul de leasin! care
re!lementeaz condi*iile leasin!ului. *tapa a treia presupune des#%urarea leasin!ului" aici au loc
acitarea ratei de leasin! %i monitorizarea leasin!ului.
Con#orm le!isla*iei bncile au dreptul s e#ectueze doar leasin! #inanciar. 5easin!ul implic o
mul*ime de riscuri ceea ce in#luen*eaz bncile s nu o#ere ast#el de servii n direct.
1E.2. Operaiunile de %actoring
Factoringul este un contract >conven*ie? nceiat ntre #actor %i aderent >vnztorul creditor?" prin
care aderentul trans#er #actorului o parte sau toate crean*ele >#acturile? pe care le posed asupra
ter*ilor debitori" dup care #actorul se obli! s ncaseze %i s suporte riscul insolvabilit*ii
debitorilor.
6pera*iunile de #actorin! implic apari*ia raporturilor de credit ntre vnztorul creditor %i
cumprtorul debitor %i un participant nou / factorul%
6pera*iunea de #actorin! ncepe dup ce vnztorul %i cumprtorul nceie un contract de
vnzare/cumprare a mr#urilor n care speci#ic un %ir de condi*ii" printre care %i #orma pl*ii. Prima
etap a #actorin!/ului ncepe cnd aderentul nainteaz o cerere" n urma creia #actorul" anterior
nceierii contractului de #actorin!" analizeaz att vnztorul" ct %i cumprtorul" mai apoi se
nceie documente 0uridice privind e#ectuarea opera*iunii de #actorin! >contractul de #actorin!? ntre
aderent %i #actor. Jtapa #inal survine la acitarea de ctre cumprtor a #acturilor comerciale.
Pentru a bene#icia de servicii #actorin! aderentul acit un comision #actorului care constituie de
obicei 1)/')C din valoarea #acturilor.
6pera*iunile de #actorin! se clasi#ic n. #actorin! descis" ncis" cu drept de re!res %i #r drept
de re!res" intern %i interna*ional.
1E.3. Operaiunile de trust
Operaiunile de trust sunt opera*iunile de !estiune a mi0loacelor >bani" valori mobiliare" bunuri
etc.? clientului %i de ndeplinire a unor servicii la ordinul %i n interesul clientului" n baza unui
contract.
63
B.C. 4Victoriabank S.A. o#er opera*iuni trust sub denumirea de operaiuni de custodie n
con#ormitate cu le!isla*ia %i n baza licen*ei. Ast#el banca descide %i administreaz conturile
.*&O0 *ine eviden*a analitic a valorilor mobiliare de porto#oliu ale Clientului" prime%te %i
transmite valorile mobiliare de porto#oliu n con#ormitate cu dispozi*ia primit n #orm scris"
e-ecut ac*iunile corporative" inclusiv prime%te veniturilor de la emiten*i ob*inute de la posedarea
valorilor mobiliare" distribuie %i vireaz aceste venituri pe conturile Clien*ilor" transmite in#orma*ia
de la emiten*i la deponen*i" nre!istreaz tranzac*iile cu valorile mobiliare" particip la adunrile
!enerale ale ac*ionarilor %i %edin*ele altor or!ane de conducere ale societ*ilor pe ac*iuni" valorile
mobiliare crora se a#la n porto#oliul investi*ional al Clientului n baza dispozi*iilor suplimentare
ale Clientului. Banca nu se limiteaz la aceste servicii %i la cererea clientului poate propune alte
servicii de trust.
Capitolul AI. *)aluarea acti)itii economice a bncii
Banca este obli!at s prezinte raportul de pro#it %i pierdere" n care veniturile %i celtuielile se
!rupeaz n dependen* de con*inutul lor %i re#lect sumele principalelor tipuri de venituri %i
celtuieli.
Principalele tipuri de venituri" ce apar ca rezultat al opera*iunilor bncii" includ. dobnda" plata
pentru serviciile prestate" comisioanele %i rezultatele serviciilor prestate de dealin!.
Principalele tipuri de celtuieli" ce apar ca urmare a opera*iunilor bncii" includ. dobnda"
comisioanele" de#alcrile pentru reduceri pentru pierderi la active %i provizioanele pentru pierderi la
an!a0amente condi*ionale" celtuielile le!ate de mic%orarea valorii de bilan* a investi*iilor %i
celtuielilor !enerale administrative.
Cea mai mare parte a veniturilor i revine activit*ii creditare care ocup practic :)C din totalul
veniturilor %i o cot esen*ial n total active. 6 nou surs a veniturilor devine activitatea pe pia*a
valorilor mobiliare" n special activitatea investi*ional n rtiile de valoare de stat.
6 deosebit aten*ie se atra!e la !estionarea porto#oliului de credite" ast#el raportul total credite
ne#avorabile la total active la data de )1.1).'))8 a constituit 9.'8C" acest coi#icient s/a ma0orat ca
urmare a e-pansiunii crizei economice.
$n special evaluarea activit*ii bncii se #ace n baza anumitor coe#icien*i cum ar #i. rata de
liciditate" capitalul ponderat la risc" indicele de e#icien* etc. +oate acestea sunt prezentate n
raportul 4,n#orma*ia privind activitatea #inanciar >Ane-a B&?.
$n primele nou luni ale anului '))8 veniturile totale s/au ma0orat cu circa == mil. M<5
comparativ cu aceea%i perioad a anului '))& %i a constituit :B= mil. M<5" iar celtuielile au
crescut cu 1)9 mil M<5" n consecin* pro#itul s/a mic%orat cu circa n sum de 11' mil. M<5 %i a
constituit B) mil M<5.
64
Principalii indicatori ce re#lect activitatea economico/#inanciar a bncii sunt.
1. ;entabilitatea activelor >;6A? F care la )1.1).'))8 a constituit 1.'&C@
'. ;entabilitatea capitalului >;6J? F care la )1.1).'))8 a constituit &.2'C.
Capitolul AII. ,apoartele %inanciare
Itilizatorii rapoartelor #inanciare au nevoie de in#orma*ie veridic %i comparabil" care i a0ut s
aprecieze situa*ia #inanciar %i e#icacitatea activit*ii bncii" necesar la adoptarea deciziilor
economice Bncile ntocmesc %i prezint urmtoarele rapoarte #inanciare.
a? ;aportul privind pro#itul %i pierderi >Ane-a B8?@
b? Bilan*ul contabil >Ane-a :)?@
c? ;aportul privind #lu-ul mi0loacelor bne%ti@
d? ;aportul privind #lu-ul capitalului propriu@
e?7otele e-plicative la rapoartele #inanciare.
(aportul pri"ind rezultatele financiare re#lect veniturile %i celtuielile bncii dup opera*iunile
de activitate ale bncii. $n raport se prezint soldurile conturilor din clasele 2 >venituri? %i B
>celtuieli? %i venitul net sau pierderea bncii" n componen*a venitului bncii se includ veniturile
a#erente dobnzilor la creditele acordare" la valori mobiliare cumprate pentru vnzare %i
investi*ionale" venituri nea#erente dobnzilor ale veniturilor %i comisioane. Celtuielile cuprind
celtuielile a#erente %i nea#erente dobnzilor %i alte celtuieli. <up re#lectarea celtuielilor %i
veniturilor a#erente dobnzilor" se calculiaz venitul net" a#erent dobnzii. ;ezultatul net arat
venitul net pan la impozitare %i pn la rezultatul e-traordinar" iar la aceast sum se calculeaz
impozitul pe venit
Banca este obli!at s prezinte bilanul contabil" n care activele %i obli!a*iunile se !rupeaz n
dependen* de con*inutul lor %i se re#lect n ordinea licidit*ii %i este un raport privind situa*ia
patrimonial %i #inanciar a bncii la data de raportare. Pe baza in#orma*iei din bilan*ul contabil se
#ace controlul asupra utilizrii mi0loacelor bne%ti" a opera*iunilor de decontare" de cas" de
creditare. Bilan*ul contabil reprezint !ruparea activelor %i obli!a*iunilor n banc. Activele bncii
se clasi#ic dup termenul rambursrii. Activele se re#lect de la cele mai licide" iar pasivele de la
cele mai solvabile la cele mai pu*in solvabile.
8lu0urile mi/loacelor bne%ti din activitatea opera*ional include . suma veniturilor %i
celtuielilor a#erente dobnzilor" suma impozitului pe venit" suma conturilor 7ostro %i 5oro n B7M
%i B.C. 4Victoriabank S.A." suma crean*elor privind leasin!ul #inanciar" suma depozitelor" %i
mprumuturile overni!t.
65
;aportul privind flu0ul capitalului propriu con*ine in#orma*ia despre suma ac*iunilor simple %i
privile!iate la nceputul anului %i emiterea noilor ac*iuni" surplusul de capital al B.C. 4Victoriabank
S.A. la nceputul anului %i rscumprarea ac*iuni lor.
1otele e0plicati"e la raporturile financiare anuale includ in#orma*ii privind metodele de
evaluare a conturilor ce *in de porto#oliul de credite %i #ormarea #ondului de risc" suma
mprumuturilor primite %i eliberate" structura capitalului %i distribuirea pro#itului %i in#orma*ii despre
emisia ac*iunilor bncii" iar o surs nou de !estionare a ratei dobKnzii sunt derivatele #inanciare
>ed!in!?.
Capitolul AIII. <estiune acti)elor i pasi)elor
Mana!ementul activelor %i pasivelor reprezint o parte inte!rant a procesului de !estiune a unei
bnci. Acesta este apreciat ca o component pe termen scurt a procesului comple- de !estiune.
$n cadrul B.C. 4Victoriabank S.A. !estiunea activelor %i pasivelor se e#ectueaz de ctre
comitetul A5C6 >comitet de diri0are a activelor %i pasivelor?" care elaboreaz %i prezint spre
aprobare consiliului bncii proiectul politicii cu privire la diri0area riscului ratei dobKnzii" care va
include diri0area combinat a riscului ratei dob>nzii" riscului lic%iditii" riscului scadenei" msuri
privind respectarea de ctre banc a prevederilor actelor normative de domeniu %i controlul
realizrii politicii n cauz@
.iri6area acti)elor i pasi)elor reprezint procesul de diri0are a structurii >inclusiv termenele de
scaden* %i stabilirea noilor rate ale dobKnzii? activelor %i pasivelor unei bnci. Scopul diri0rii
activelor %i pasivelor este.
1. <e a ob*ine un venit net a#erent dobKnzii stabil %i de a optimiza pro#itul bncii" n
acela%i timp men*inKnd capitalul normativ total@
'. <e a controla nivelul ratei dobKnzii %i al riscului termenelor de scaden* la o banc@
=. <e a men*ine o liciditate su#icient.
Jvident" onorarea la timp a obli!a*iunilor presupune corespunderea ma-imal a activelor %i
pasivelor dup sum %i termen" deoarece #r aceasta este imposibil activitatea normal a bncii.
Pentru cazurile cnd mana!erii %i concentreaz aten*ia asupra necorespunderii ntre termenele de
rambursare" e-ecutare sau reevaluare a activelor %i pasivelor a#erente dobnzii" #oarte popular este
analiza di#eren*ei scaden*elor.
Analiza di#eren*ei scaden*elor" #olosit la moment de banc este bazat pe sensibilitatea activelor %i
pasivelor la rata dobnzii" ast#el #olosesc modelul AAP. $n baza acestui sistem banca reac*ioneaz la
modi#icarea ratei dobnzii %i %i #ormeaz o strate!ie de mana!ement. Ast#el cnd banca
nre!istreaz un AAP pozitiv" banca la ma0orarea ratei dobnzii pe pia* va ob*ine pro#it" iar
mic%orare pierderi. Di invers dac AAP/ul este ne!ativ la mic%orarea ratei dobnzii" banca va
66
nre!istra venituri. ,ar #cnd pro!nozarea ratei banca va %ti cum s modi#ice porto#oliul activelor %i
pasivelor.
Jste necesar de men*ionat unele rezerve ale acestei metode. $n primul rnd" calculnd modi#icarea
cumulativ a venitului bncii a#erent dobnzii" se presupune c ratele dobnzii pe pia* >pentru
perioada supus analizei? sunt constante" ceea ce nu corespunde realit*ii. <e asemenea" metoda
presupune c di#eren*a scaden*elor este constant" ceea ce nu este real. Ast#el banca poate s
#oloseasc acest model pentru evaluarea riscului ratei dobnzii doar pe un timp #oarte scurt.
Pentru a avea un e#ect mai bene#ic mana!ementul activelor %i pasivelor trebuie e-ecutat ntr/o
strns le!tur cu !estionarea riscurilor bancare.
Capitolul AI+. Acti)itatea de mar>eting
Marketin!ul reprezint strate!ia de creare" promovare %i realizare a produselorEserviciilor.
Marketin!ul bancar presupune utilizarea unui set de instrumente cu scopul satis#acerii necesit*ilor
clien*ilor %i ob*inerii pro#itului.
6rice strate!ie de marketin! se bazeaz pe mi-ul de marketin! care include cele patru politici ale
mi-ului clasic.
1. Politica de produs
'. Politica de pre*
=. Politica de distribu*ie
2. Politica de promovare
$n cadrul B.C. 4Victoriabank S.A. de strate!ia de marketin! rspunde Sec*ia de Marketin!.
Prezenta strate!ie este ndreptat spre atra!erea noilor clien*i %i n special a depozitelor bancare.
Politica de produs a Bncii este caracterizat prin implementarea strate!ii de cre%tere" care
vizeaz e-tinderea activit*ii bncii. <e asemenea banca recur!e la diversi#icare asortimentului att
pe vertical ct %i pe orizontal. Jlaborarea produselor #iind bazat pe se!mentarea pie*ii. Ast#el
banca a se!mentat pia*a n !enera n dou se!mente retail %i corporativ. 6#erind ambelor se!mente
o !am lar! de servicii. Putem diversi#ica !ame de produse. depozite" credite %i servicii de
deservire. Cestea doar pe pia*a serviciilor bancare. $ns Banca a intrat %i pe pia*a valorilor mobiliare
o#erind cea mai lar! !am de servicii de intermediere pe aceast pia*. Banca mereu arunc pe
pia* servicii noi %i se strui s le per#ec*ioneze pe cele veci.
Politica de pre presupune elaborarea strate!iei de pre*uri" n prezent banca #olose%te strate!ia
pre*urilor mici la depozite %i la credite politica pre*urilor ne!ociabile. ,ar determinarea pre*ului se
#ace n #unc*ie de cost %i n #unc*ie de concuren*. $n dependen* de produs %i de se!mentul pie*ii
banca poate #olosi pre*uri de penetrare sau pre*uri de satis#acere.
Politica de distribuie este bazat pe canale de distribu*ie directe" distribuirea produselor se
e#ectueaz prin intermediul #ilialelor %i reprezentatelor. Ast#el banca dispune de un canal de
distribu*ie lar!. Banca #iind novatorie implementeaz noi canale de distribu*ie 46#iciu '2E'2. <e
67
asemenea banca distribuie produsele sale prin intermediul internetului >dotBank?" ceea ce/i o#er
posibilitatea s deserveasc mai mul*i clien*i.
Politica de promovare se bazeaz n primul rnd pe ima!inea bncii" lo!o/ul bncii. Pentru a
promova produsele banca #olose%te di#erite canale de comunicare cu clien*ii" ast#el banca e#ectueaz
publicitate direct" la locul de vnzare" prin radiau %i televiziune" publicitatea e-terioar. <e
asemenea des#%oar campanii promo*ionale pentru a mrii numrul clien*ilor. Banca pre#er ca
spoturile publicitare s #ie elaborate companii specializate ceea ce duce la e-punerea e-act a
mesa0ului adresat clien*ilor.
Ca urmare a unui politici de marketin! per#ormante BC 4Victoriabank SA se pozi*ioneaz printre
primele trei cele mai puternice bnci din ;epublica Moldova.
(ibliogra%ie
1. 5e!ea ;M institu*iilor #inanciare" nr. BB) din '1.)9.188B. $n. Monitorul 6#icial" 188:" nr. 1
>cu modi#icrile ulterioare?@
'. ;e!ulamentul B7M 4privind emiterea" circula*ia %i rscumprarea Certi#icatelor
Bncii 7a*ionale a Moldovei" nr. ')) din 1'.)&.'))2. $n. Monitorul 6#icial" '))2" nr. 1:=/
1:9 >cu modi#icrile ulterioare?@
68
=. ;e!ulamentul B7M 4cu privire la clasi#icarea activelor %i an!a0amentelor
condi*ionale %i #ormarea reducerilor pentru pierderi la active %i provizioanelor pentru
pierderi la an!a0amente condi*ionale" nr. ''2 din =).)&.'))9. $n. Monitorul 6#icial" '))9"
nr. 128/1B'@
2. ;e!ulamentul B7M 4cu privire la su#icien*a capitalului ponderat la risc" nr. ':8 din
19.1). '))1. $n. Monitorul 6#icial" '))1" nr. 1=) >cu modi#icrile ulterioare?@
B. ;e!ulamentul B7M 4cu privire la opera*iunile de pia* descis ale Bncii
7a*ionale a Moldovei nr.B9 din 11.)8.1889" nr. == din 11.)8.1889. $n. Monitorul 6#icial"
1889" nr. :' >cu modi#icrile ulterioare?@
:. ;e!ulamentul B7M 4cu privire la e-punerile (mari(" nr. =E)8 din )1.1'.188B. $n.
Monitorul 6#icial" 188B" nr. 9) >cu modi#icrile ulterioare?@
7. ,nstruc*iunea B7M 4cu privire la modul de ntocmire %i prezentarea de ctre bnci a rapoartelor
#inanciare. $n. Monitorul 6#icial nr.:2/:B din 'EH/1889@
8. ;e!ulamentul B7M 4cu privire la trans#erul de credit" nr.=9= din 1B.1'.'))B. $n.
Monitorul 6#icial al ;epublicii Moldova nr.19:/1&1E:2= din =).1'.'))B >cu modi#icrile
ulterioare?@
9. ;e!ulament B7M 4cu privire la opera*iunile cu numerar n bncile din ;epublica Moldova" nr.
')) din '9.)9. ')):. $n. Monitorul 6#icial al ;epublicii Moldova nr. 1')/1'= din 2.)&.')): >cu
modi#icrile ulterioare?@
1). Statutul bncii comerciale 4Victoriabank SA@
11. Politica de creditare a BC 4Victoriabank SA@
12.;e!ulamentul cu privire la activitatea creditare a BC 4Victoriabank SA@
13.;e!ulamentul BC 4Victoriabank SA 4cu privire la procedura de e-aminare a solicitrilor de
credite@
14.;e!ulamentul BC 4Victoriabank SA 4cu privire la tranzac*iile cu persoanele a#iliate@
1B. Ari!ori*" Cornelia. Activitatea bancar F ed. a ,,,/a. Jditura Cartier" Ci%inu" '))B" 21& p.@
1:. ;apoartele anuale ale bncilor comerciale din ;epublica Moldova" ')):/'))9@
17.VWXWYZ[\]" ^. _. V\`[WYZ[ab cZdcea fXbgfXa]ha]i. jkbl`Wb fWZWlab. Jditura mnmj"
m\e\`XWe" 1888" 1:8 p.@
18.oc[WY" p. q. rb`sea tXbgah V\`[a ub``vb lci\ea wX\[ha[ci. jkbl. fWZWlab gd] YcxWY.
Jditura I7,+y" M." '))&" 2'& p.@
69