Sunteți pe pagina 1din 55

UNIVERSITATEA DIN BUCURETI

FACULTATEA DE PSIHOLOGIE I TIINELE EDUCAIEI


REZUMATUL
TEZEI DE DOCTORAT
PARTICULARIT ILE STIMEI DE SINE N DIAGNOSTICUL I
INTERVEN IA TERAPEUTIC A COMPORTAMENTULUI
AGRESIV LA TINERI
COORDONATOR TIINIFIC:
Prof. uni. !r. RU"ANDRA R# CANU
DOCTORAND:
POPESCU $MARINEANU%
CORINA DIANA
Bu&ur' (i
)*++
CUPRINSUL TEZEI DE DOCTORAT
I. PROBLEME GENERAL,TEORETICE................................................................. 7
1.
Introducere n problematica stimei de sine i a
agresivit ii...................................
8
1.1. Delimitri conceptuale .................................................................................... 8
1.2. Locul stimei de sine n interrela ia Eu-sine-imaginea de sine......................... 16
1.. !omponentele i tipurile stimei de sine........................................................... 21
1..1. "utostima e#plicit i autostima implicit i combina iile lor............ 28
1.$. %ormarea i dinamica stimei de sine............................................................... 2&
1.'. (eorii i tipologii ale agresivit ii...................................................................
1.6. )urse ale agresivit ii* prevenirea i reducerea ei........................................... $+
1.7. "gresivitate-mediu social-cultur................................................................... $'
1.7.1. "gresivitatea i mediul militar............................................................. $7
2. Interrela iile stimei de sine i ale agresivit ii........................................................ $&
2.1. ,olul autostimei n determinarea comportamentelor agresive........................ '+
2.2. "n#ietatea social i depresia-mediatori ai comportamentelor agresive........ '2
2.2.1. Elemente generale despre an#ietate i depresie................................... '
2.2.2. ,ela ia stim de sine-an#ietate-agresivitate....................................... '8
2.2.. ,ela ia stim de sine-depresie-agresivitate......................................... 6+
. Direc ii noi de cercetare ale stimei de sine n vederea gestionrii agresivit ii..... 66
.1. )tima de sine implicit i msurarea ei.......................................................... 66
.2. "ccesibilitatea con tient a stimei de sine implicite....................................... 6&
..
!ongruen i discrepan ntre subtipurile
autostimei....................................
71
.$. "cceptarea necondi ionat a sinelui................................................................. 7$
.'.
!re terea -mbunt irea. stimei de
sine..........................................................
78
.'.1. !re terea stimei de sine prin terapia cognitiv-comportamental......... 8+
.'.2. !re terea stimei de sine prin intermediul stimulrii subliminale......... &7
II. OBIECTIVELE- IPOTEZELE I METODOLOGIA CERCET#RII
PARTICULARIT# ILOR STIMEI DE SINE .N DIAGNOSTICUL I
INTERVEN IA TERAPEUTIC# A COMPORTAMENTULUI AGRESIV LA
TINERI........................................................................................................................... 1+
1. /biectivele cercetrii............................................................................................ 1+$
2. Ipote0ele cercetrii................................................................................................ 1+6
. 1etodologia cercetrii........................................................................................... 1+8
.1. 2rima etap a cercetrii................................................................................... 1+8
.1.1. Instrumente i e antion........................................................................ 1+8
.1.2. 2rocedur............................................................................................. 1+&
.1.2.1. 1surarea nivelului autostimei e#plicite............................ 1+&
.1.2.2. 1surarea nivelului autostimei implicite -("I................... 112
.1.2.. 1surarea estimrilor nivelului autostimei implicite.......... 117
.2. "doua etap a cercetrii................................................................................. 11&
1
.2.1. Instrumente i e antion........................................................................ 11&
.2.2. 2rocedur............................................................................................. 12+
.2.2.1. 1surarea agresivit ii i depresiei..................................... 12+
.2.2.2. 1surarea an#iet ii............................................................ 122
.2.2.. 1surarea acceptrii necondi ionate a sinelui..................... 12$
.. " treia etap a cercetrii-sc3ema e#perimental............................................ 12&
..1. "legerea variabilelor e#planatorii........................................................ 12&
..2. )itua iile e#perimentale....................................................................... 1+
$. 43idul terapeutic pentru cre terea stimei de sine................................ 17
III. PREZENTAREA- ANALIZA I INTERPRETAREA DATELOR
E"PERIMENTALE...............................................................................................
.......
1&6
1. 1etode statistice 5olosite n prelucrarea 6i anali0a in5orma7iei psi3ologice.
888888.88888888888888............................
1&7
1.1. Indicatori sintetici 5olosi7i n pre0entarea 6i anali0a datelor...888.............. 1&7
1.2. 1etodologia veri5icrii di5eren7ei statistice dintre variabilele anali0ate888888 1&8
2. 2re0entarea 6i anali0a datelor e#perimentale88888888888............. 2+1
2.1. 9eri5icarea ipote0ei de cercetare nr.1. .8888.8888888............... 2+1
2.2. 9eri5icarea ipote0ei de cercetare nr.2. 88.888888888................ 2+7
2.. 9eri5icarea ipote0ei de cercetare nr. 888888888888............. 21&
IV. CONCLUZII 888888888888888888888888.......... 2$
Bi/0io1r2fi'88888888888888888888888888............. 2&
An'3' 8888888888888888888888888888.............. 2$7
: : :
Lucrarea de 5a7 este structurat; a6a cum se poate observa din cuprins pe $ patru
mari capitole; care se nscriu n problematica intitulat < 2articularit ile stimei de sine n
diagnosticul i interven ia terapeutic a comportamentului agresiv la tineri=. "legerea unei
ast5el de teme ne-a 5ost sugerat de 5aptul c stima de sine este o dimensiune 5undamental
pentru orice 5iin uman i de aceea repre0int un concept c3eie n psi3ologie. 2e de alt
parte; agresivitatea este un 5enomen comple# care preocup 5oarte mult societatea 0ilelor
noastre; comportamentul agresiv; mai ales n r>ndul tinerilor; continu>nd s rm>n o
problem serioas a societ7ii rom>ne6ti.
I. PROBLEME GENERAL,TEORETICE
?n primul capitol; dup pre0entarea cadrului general-teoretic al stimei de sine i al
agresivit ii 6i anume de5inirea celor dou concepte; precum i a an#iet ii i depresiei ca
2
mediatori ai comportamentelor agresive; am trecut la problematica teoretic speci5ic
cercetrii noastre.
2unctul de pornire l-au constituit cercetarile e5ectuate n acest domeniu i descrise
n literatura de specialitate care arat c ni'0u0 4&56u( 20 2u(o4(i7'i 2r r'8r'6'n(2
ori1in'2 72i 7u0(or 8ro/0'7' &o78or(27'n(20' printre care abu0ul de substan e i alte
comportamente deviante inclusiv comportamentul agresiv i autoagresiv.
E#ist cel pu in trei !ir'& ii !i4(in&(' !' &'r&'(2r' n ceea ce prive te legtura
ntre nivelul autostimei i problemele de e#ternali0are@
a. ,osenberg -1&6'. arta c autostima sc0ut slbe te legturile cu societatea
ceea ce scade con5ormitatea la normele sociale i cre te delincven a*
b. psi3ologii umani ti considerau c e#ist o legtur ntre lipsa unei raportri
po0itive necondi ionate la sine i unele probleme psi3ologice inclusiv agresivitatea
-,ogers; 1&61.*
c. orientarea neo5reudist; n special prin "dler; sus inea ideea c agresiunea i
comportamentul antisocial sunt motivate de sentimente de in5erioritate e#perimentate n
copilrie.
Anele cercetri -Bo3nson; 1&77. arat c cei cu un nivel crescut de agresivitate nu
numai c au un ni'0 4&56u( !' 2u(o4(i75 ci 6i un ni'0 &r'4&u( !' 2n3i'(2('.
Co78or(27'n('0' 21r'4i' la care recurge un subiect cu un ni'0 !' 2u(o4(i75 4&56u(
sunt mediate de o stare accentuat de 2n3i'(2(' 4o&i205 pe care acesta o e#perimentea0.
Individul e#perimentea0 o team intens 5a7 de anumite situa7ii sociale cre0>nd c va 5i
anali0at; Cudecat 6i umilit de ceilal7i. 2rin comportamentele agresive individul ncearc; de
cele mai multe ori incon6tient 6i n mod eronat; s-6i reduc aceast stare de an#ietate.
!onclu0ion>nd re0ultatele cercetrilor n domeniu; n ce prive6te legtura dintre
agresivitate 6i depresie; putem a5irma c depresia poate conduce n ba0a unor mecanisme
psi3ologice compensatorii la comportamente distructive; dar orientate asupra propriei
persoane; cum ar 5i consumul de alcool; droguri 6i c3iar 5orma e#trem de agresivitate care
este suicidul.
Legturile dintre nivelul global al autostimei i comportamentele antisociale i
agresivitate continu s 5ie investigate de un numr mare de autori at>t n psi3ologie c>t i
n alte tiin e. E#ist ('n!in ' i &'r&'(5ri r'&'n(' orientate ctre eviden ierea unei
legturi str>nse ntre acestea cum ar 5i cele reali0ate de %ergusson D EorFood; 2++2;
)prott D Doob; 2+++ etc. dar i studii care au e uat n a gsi o e#plica ie cau0al a

agresivit ii n nivelul sc0ut de autostim cum sunt de e#emplu Bang D (3ornberrG;


1&&8; (Fenge D !ampbell; 2++. "cestea din urm arat c legturile autostimei cu
comportamentele antisociale i agresivitatea s-ar situa mai degraba la e#tremele valorilor
autostimei. "st5el; o stim de sine prea ridicat duce adesea la comportamente agresive;
anti-sociale; persoanele din aceast categorie 5iind predispuse la acte de violen
-Haumeister; )mart i Ho den; 1&&6.. (otodat; cei cu stima de sine ridicat accept mai
greu 5eedbacI-ul ne5avorabil i sunt mai vulnerabili la critic -)c3lenIer; )oraci i
1c!art3G apud Haumeister 1&&8.. ?n conclu0ie; se pare c at>t o stim de sine prea
ridicat; c>t i o stim de sine 5oarte sc0ut a5ectea0 negativ 5uncionarea psi3ic a
individului -!3amberlain i Eaaga; 2++1..
2reocupri recente n domeniu; ncerc>nd s e#plice acest parado#; eviden ia0
dou aspecte 5oarte importante ale stimei de sine@ stima de sine explicit i stima de sine
implicit; ambele constituind subtipuri ale stimei de sine. )tima de sine e#plicit re5lect o
manier de autoevaluare con tient i re5le#iv; n timp ce stima de sine implicit
repre0int e5ectul unei atitudini 5a de sine neidenti5icat n mod introspectiv sau care nu
este identi5icat cu acurate e. "ceasta se re5er la dispo0i ia persoanei de a 5ace evaluri
asupra sinelui sau obiectelor asociate acestuia; po0itive sau negative; n mod spontan;
automatic sau ntr-o manier incon tient -4reenFalt D HanaCi; 1&&'.. 2are s 5ie distinct
de stima de sine e#plicit sau de msura n care o persoan n mod con tient i e#plicit se
consider pe sine ca 5iind valoroas. De e#emplu; la nivel incon6tient; oamenii cu
autostim implicit crescut; e#prim o atitudine po0itiv ctre ei n6i6i 6i ctre obiectele
asociate lor; n timp ce oamenii cu autostim implicit sc0ut; e#prim o atitudine
po0itiv relativ mai sc0ut n raport cu ei n6i6i 6i cu obiectele asociate lor. "st5el de
evaluri incon tiente ale sinelui sau a obiectelor asociate sinelui sunt slab corelate cu
autoevalurile e#plicite ale stimei de sine -Hosson; )Fann; D 2ennebaIer; 2+++..
De i stima de sine e#plicit i stima de sine implicit sunt 5enomene distincte;
studiul celei implicite contribuie la o n elegere mai pro5und a autostimei n general.
)tudiul stimei de sine implicite repre0int o abordare relativ recent i e#ist o plaC larg
de ntrebri conceptuale la care se a teapt rspunsuri.
?n urma msurtorilor reali0ate asupra celor dou 5orme ale autostimei -e#plicit i
implicit.; a re0ultat c ntre ele pot e#ista rela ii de congruen sau de discrepan . 2utem
vorbi de o stim de sine congruent -care presupune acela i nivel al valorilor celor dou
subtipuri; ambele crescute sau ambele sc0ute. i de o stim de sine discrepant. "ceasta
poate 5i la r>ndul ei discrepant fragil sau nalt -care presupune autostim e#plicit
$
crescut i autostima implicit sc0ut. i discrepant redus -care presupune autostim
e#plicit sc0ut i autostima implicit crescut.. "mbele 5orme de autostim discrepant
sunt puse n legtur cu comportamentele de5ensive i considerate neadaptative -Jeigler-
Eill; 2++6.. ?n cadrul stimei de sine de5ensive sentimentele po0itive 5a7 de sine necesit o
continu con5irmare din partea celorlal7i 6i aceast con5irmare este cutat activ* individul
e#pune public sentimente po0itive 5a7 de sine masc>nd sentimente negative din interior.
?n ceea ce prive te msurarea stimei de sine; msurtorile prin autoevaluare pun
probleme n ceea ce prive te validitatea discriminativ; convergent i predictiv. "cestea
corelea0 cu msurtorile strategiilor de autopre0entare; surprin0>nd constructul
autopre0entrii i mai pu in partea a5ectiv a autostimei. 2entru a putea surprinde stima de
sine real; se poate apela la msurarea indirect a autostimei. 1surarea indirect se
ba0ea0 pe modelele re elelor neuronale ale psi3ologiei cognitive n care in5orma ia este
conceput i stocat n multitudinea legturilor neuronale care sunt organi0ate ierar3ic n
ba0a unor rela ii semantice. ?n esen ; rela iile dintre dou concepte pot 5i msurate prin
determinarea distan ei dintre ast5el de legturi.
Limitele chestionarelor bazate pe autoevaluare 6i mai ales apari7ia conceptului de
stima de sine implicit au impus necesitatea utili0rii n s5era de preocupri a cogni7iei
sociale implicite; a metodelor indirecte de msurare a variabilelor psi3osociale. Ana dintre
aceste metode o constituie testul de asociere implicit conceput de ". 4reenFald pentru
msurarea atitudinilor rasiale; a stereotipurilor 6i a conceptului de stim de sine.Modelul
teoretic care st la ba0a testului de asociere implicit l constituie teoria reelelor
neuronale -cone#ioniste. -1c!lelland D ,umel3art. dar 6i unele teorii ale cror principii
sunt implicate n cunoaterea social asociativ cum ar 5i teoria activrii -Eebb.; teoria
ec3ilibrului -Eeider.; teoria congruen7ei -/sgood D (annenbaum. 6i teoria disonan7ei
-%estinger..
!3iar dac cele dou sunt constructe independente; nu se cunoa te dac stima de
sine implicit este n ntregime incon tient; deoarece nu a 5ost demonstrat n mod empiric
5aptul c oamenii 6i-ar da seama n mod con6tient de nivelul autostimei lor implicite. ?n
general oamenii par s nu con6tienti0e0e c nivelul autostimei lor implicite in5luen ea0
nivelul autostimei. Dac un construct este implicit nu nseamn ns c el este i total
incon tient -%a0io D /lson; 2++.. De aceea; pe de alt parte rm>ne plau0ibil 5aptul c
stima de sine e#plicit 6i implicit ar putea s re5lecte dou 5orme distincte; dar con6tiente
ale autostimei.
'
!ercetrile recente ncearc s descopere msura n care stima de sine implicit este
accesibil con6tientului. 2rin e#aminarea coresponden7ei dintre estimrile con6tiente ale
stimei de sine implicite 6i nivelurile reale -msurate. ale acesteia; putem s determinm
msura n care oamenii 6i pot evalua n mod con6tient stima de sine implicit. )tudiile cu
privire la autostim; reali0ate n ultimii ani sugerea0 cel pu in dou direc ii re5eritoare la
accesibilitatea con tient a autostimei implicite. Anele cercetri au artat c stima de sine
implicit este incon tient i oamenii nu- i pot estima con tient nivelul acesteia. "
doua direc ie de studiu se re5er la 5aptul c stima de sine implicit nu este incon tient.
)ubiec ii i pot evalua cu acurate e nivelul autostimei implicite; deci valorile dintre stima
de sine implicit estimat i cea real corelea0 puternic; oamenii 5iind capabili s re5lecte
con6tient nivelul acesteia.
Din punct de vedere al stabilit ii autostimei s-a constatat c e#ist dou 5orme de
stim de sine crescut -Deci; ,Gan; Kernis apud Jeigler-Eill; 2++6.@
a. stima de sine crescut stabil -care este securi0ant i legat de sntatea
psi3ic.* este o autostim congruent; n care at>t e#plicita c>t i implicita sunt crescute.
b. stima de sine crescut instabil -n general asociat cu o adaptare psi3ologic
sc0ut i rela ii interpersonale de5ectuoase.* este o autostim discrepant -discrepant
nalt sau discrepant redus.; n care cele dou subtipuri ale autostimei au niveluri
di5erite; una 5iind crescut i cealalt redus.
!ercetrile recente sunt complementare studiilor care arat c indivi0ii cu stim de
sine nalt discrepant mani5est tendin e de ntrire a Eului -mai mult optimism nerealist;
pre5erin e puternice pentru descrieri po0itive ale propriei personalit i. i comportamente
de5ensive. ?mpreun; aceste constatri spriCin a5irma ia c indivi0ii cu stima de sine
crescut discrepant mani5est insecuritate i nencredere n sine la un nivel incon tient
care-i determin s- i compense0e sentimentele 5ragile ale valorii de sine prin elemente de
grandomanie e#plicit i agresivitate. 2ersoanele violente par s aib un puternic sentiment
al superiorit ii personale; iar agresivitatea lor pare s- i aib rdcinile ntr-un sentiment
al =m>ndriei rnite=. "tunci c>nd altcineva pune sub semnul ntrebrii imaginea de sine
5avorabil pe care aceste persoane o e#pun; atunci ele reac ionea0 ntr-un mod violent.
)ubtipurile stimei de sine i rela iile dintre ele sunt surprinse n 5igura de mai Cos@
6
%ig. 1 L Reprezentarea rela iilor dintre subtipurile stimei de sine
i a implica iilor acestora
?ncerc>nd s e#plice parado#ul legat de 5aptul c o stim de sine prea ridicat; c>t
i o stim de sine 5oarte sc0ut a5ectea0 negativ 5uncionarea psi3ic a individului; Ellis
-1&77; 1&&$.; propune ideea con5orm creia pre0ena oricrui nivel al stimei de sine
re5lect pre0en a pr ocesului de evaluare global a propriei persoane; care este iraional i
deci de0adaptativ. Iraionalitatea procesului de evaluare global const n imposibilitatea
de a stabili n mod realist valoarea unei 5iin e u mane. "lt5el spus; de i unele dintre
per5orman ele noastre sunt sc0ute este iraional s ne etic3etm ca ;;neper5orman i=; M
deoarece aceasta ar nsemna ca toate comportamentele noastre pre0ente; trecute i viitoare
sunt neper5ormante; ceea ce este imposibil. !u toate acestea; suntem tenta i ca a tunci c>nd
comportamentele noastre sunt per5ormante s ne evalum po0itiv i s e#perimentm triri
a5ective po0itive; iar atunci c>nd comportamentele noastre sunt neper5ormante s ne
evalum negativ i s e#perimentm triri a5ective negative dis5unc i onale. De i i raionale
i d e0adaptative; aceste evaluri sunt nv a te i ncuraCa te social; ele 5iind sursa
sentimentului de bine atunci c>nd avem reu it e. ?ns atunci c>nd comportamentele noastre
sunt neper5ormante; tot ele ne produc su5erin emo i onal. 9arianta ra iona l este de a
nlocui conceptul de stim de sine cu cel de 2&&'8(2r' n'&on!i i on2(5 2 8ro8ri'i
7
8'r4o2n' -unconditional sel5-acceptance - A)". care este logic corect i ma i pragmatic
-Ellis; 1&&$* ,ogers; 1&61..
?n aceast variant; noi ne evalum comportamentele i nu pe rsoana noastr; care
este acceptat necondi ionat indi5erent de per5orman a; deoarece este prea comple # i n
continu sc3imbare pentru a 5i evaluat global; pornind doar de la un e an tion de
comportamente concrete n situa ii concre te. ?n conclu0ie; acceptarea necondi ionat a
propriei persoane se re5er la 5aptul cMindividul ;;se accept nM totalitate i neco ndi i onat;
indi5erent dac se comport inteligent; corect; sau competent i i ndi5erent dac oamenii l
aprob; l respect sau l iubesc= -Ellis; 1&77; p. 1+1.. "cceptarea necondi io nat se poate
re5eri -1. la propria persoan; -2) la cei din ur i -. la condiiile de via .
!re terea sau mbunt irea stimei de sine nu este la 5el de u6oar ca repetarea
unor a5irma ii po0itive cum ar 5i N)unt o persoan bunN. ?mbunt7iri reale ale stimei de
sine provin n primul r>nd din contestarea g>ndurilor auto-critice care au cau0at problema
6i angaCarea n comportamente care au 5ost evitate. "ceste Nteste ale stilului de via N
constituie punctul central al terapiei cognitiv- comportamentale- !H(..
(ratamentul !H( pentru stima de sine se a#ea0 pe abordarea cau0elor
problemei. ?n general; acest tratament poate 5i mpr7it n 0ece pa6i -1cKaG; %anning;
2+++.@
1. Evaluarea 6i educarea n vederea unor alternative de ac iune
2. De0armarea sinelui critic
. !ombaterea distorsiunilor cognitive
$. De0voltarea compasiunii pentru sine 6i pentru ceilal7i
'. !ombaterea credin elor ira ionale -=trebuie absolut=.
6. Educarea pentru a 5ace 5a gre elilor
7. ?nv area modului e5icient de a rspunde criticilor
8. ?nv7area asertivit7ii -s ceri ceea ce dore6ti.
&. Atili0area vi0uali0rii 6i auto3ipno0ei
1+. 2revenirea recidivei
?n general cercetrile asupra stimei de sine implicite 5urni0ea0 5undamentele
cognitive ale acesteia suger>nd 5aptul c reac iile speci5ice stimei de sine implicite sunt
nrdcinate n asocieri 5undamentale dintre repre0entarea sinelui i a teptri ale
5eedbacIului social po0itiv versus negativ..
E#perimentele cu privire la realitatea e5ectelor unor mesae subliminale au
demonstrat posibilitatea inducerii unor atitudini po0itive sau negative 5a7 de anumi7i
8
stimuli; ini7ial considera7i neutri. "cest lucru se poate produce prin pre0entarea unor
stimuli plcu7i sau neplcu7i; cu apari7ie 5oarte scurt; naintea pre0entrii 5iecrui stimul
vi0ibil n mod clar. Budecata care urmea0 5urni0ea0 o prob a 5aptului c valoarea
a5ectiv a stimulului subliminal este trans5erat stimulului neutru -4reenFald; HanaCi;
1&&'.. 2rin aceast procedur; a stimulrii subliminale; unii cercettori -KirIpatricI;
Oaug3; 9alencia D Oebster; 2++2. au ncercat s ob in o cre tere a autostimei implicite.
)e a teapt ca n viitor preocuprile cu privire la stima de sine implicit s clari5ice
multe aspecte privind importan a acesteia. )-ar prea c bene5iciile unei stime de sine
e#plicite crescute pot 5i limitate -Haumeister; 2++. 6i pare plau0ibil ca autostima implicit
s aib o mare nsemntate. 2rocesele incon6tiente repre0int o component vital a sinelui
6i au o in5luen7 puternic asupra g>ndirii 6i comportamentului; ceea ce sugerea0 c stima
de sine implicit de asemenea s-ar putea s aib o mare in5luen7. E#ist multe alte
iposta0e ale autostimei implicite care necesit a 5i lmurite; unii cercettori subliniind c3iar
i necesitatea validrii stimei de sine implicite ca 6i construct -)c3immacI D Diener;
2++.. ,e0ultatele curente repre0int o ncercare de a contura o credibilitate teoretic a
stimei de sine implicite 6i deblocarea poten7ialului ei.
II. OBIECTIVELE- IPOTEZELE I METODOLOGIA CERCET#RII
+. OBIECTIVELE CERCET#RII
2artea a doua a lucrrii </biectivele; ipote0ele 6i metodologia cercetrii
particularit ilor stimei de sine n diagnosticul i interven ia terapeutic a
comportamentului agresiv la tineri=; repre0int un important element n 5inali0area
concep7iei; sus7inerea 6i argumentarea sa practic.
/biectivele acestei cercetri vi0ea0 urmtoarele aspecte@
a) !biective teoretico"metodologice#
a. Eviden ierea subtipurilor autostimei -autostima e#plicit i autostima
implicit. i a rela iilor dintre acestea -congruen i discrepan .*
b. Determinarea msurii n care autostima implicit este accesibil la nivel
con tient*
c. Identi5icarea mecanismelor psi3ologice implicate n comportamentul
agresiv la tineri*
&
d. Eviden ierea rolului autostimei n determinarea comportamentului
agresiv*
e. Determinarea nivelului depresiei i an#iet ii sociale al persoanelor cu
comportamente agresive*
5. )tudierea rela iei ntre nivelul autostimei; mani5estrile depresive;
an#ietatea social; i comportamentele agresive ale tinerilor*
g. )urprinderea rela iilor dintre conceptul de autoacceptare necondi ionat
a sinelui i combina ii ale subtipurilor stimei de sine -congruen sau
discrepan .*
b) !biective practice#
a. Evaluarea nivelului autostimei; depresiei i an#iet ii sociale ale
persoanelor cu comportamente agresive*
b. 1surarea stimei de sine implicite*
c. Identi5icarea te3nicilor terapeutice n vederea cre terii nivelului autostimei
implicite*
d. Elaborarea unui program de interven ie terapeutic pentru normali0area
nivelului autostimei n vederea reducerii comportamentelor agresive ale
tinerilor*
e. Evaluarea nivelului de acceptare necondi ionat a propriei persoane nainte
i dup administrarea te3nicilor terapeutice care vi0ea0 normali0area
autostimei.
). IPOTEZELE CERCET#RII
2entru atingerea obiectivelor propuse am 5ormulat urmtoarele ipote0e@
Ipoteza general:
2articularit ile stimei de sine -subtipurile i combina iile lor. in5luen ea0
e5icien a te3nicilor terapeutice 5olosite pentru normali0area acesteia n vederea reducerii
mani5estrilor agresive la tineri.
Ipoteze e !er!etare:
"# Pre$%p%ne& ! $t'&a e $'ne '&pl'!'t n% e$te a!!e$'('l la n')el%l
!on t'ent%l%'* $%('e!+'' nep%t,n%-.' e$t'&a !o.t'ent n')el%l a!e$te'a#
Ipoteze e l%!r%:
1+
a. Dac subiec ilor le este evaluat autostima prin metode de msurare indirect
$autostima implicit) atunci nivelurile nregistrate de ace tia sunt independente
de cele ob inute prin metode de autoevaluare $autostima explicit).
b. Dac subiec ii 5ac estimri cu privire la autostima lor implicit atunci acurate ea
acestor estimri depinde de mecanisme inaccesibile la nivel con tient.
c. Dac subiec ii nregistrea0 valori crescute ale nivelului de autostim e#plicit
sau implicit atunci ace tia sunt n msur s 5ac estimri de mai mare
acurate e cu privire la nivelul autostimei lor implicite.
d. Dac subiec7ii se caracteri0ea0 prin stim de sine nonde5ensiv -congruent.
atunci ei pot s 5ac estimri mai precise ale autostimei lor implicite n
compara7ie cu cei cu stima de sine de5ensiv -incongruent..
/# Rela ''le 'ntre $%(t'p%r'le $t'&e' e $'ne $e re0le!t 1n n')el%l a%toa!!eptr''
ne!on' 'onate a $'nel%' ' eter&'n gra%l e &an'0e$tare a a gre$')'t ''* &e'ate e
$tr' e epre$'e ' 2$a% an3'etate#
Ipoteze e l%!r%:
a. Dac subiec ii se caracteri0ea0 prin stim de sine de5ensiv -discrepant.;
atunci ace tia mani5est un grad crescut de agresivitate; mediat de stri de
an#ietate sau depresie crescute*
b. Dac ntre nivelurile subtipurilor stimei de sine se nregistrea0 rela ii de
congruen sau discrepan ; atunci nivelul autoacceptrii necondi ionate a
subiec ilor varia0 n 5unc ie de aceste rela ii*
c. Dac subiec ii nregistrea0 un nivel mai mare de autoacceptare necondi ionat
a sinelui; atunci ne a teptm ca ace tia s mani5este grade de agresivitate;
an#ietate sau depresie mai sc0ute comparativ cu media popula iei studiate.
4# Strateg''le terape%t'!e or'entate $pre nor&al'zarea $t'&e' $'ne la !are $%nt
$%p% ' $%('e! '' 'n lot%l e3per'&ental* )or eter&'na !re terea a!!eptr''
ne!on' 'onate a propr'e' per$oane ' re%!erea n')el%l%' agre$')'t ''* !o&parat') !%
$%('e! '' 'n lot%l e !ontrol#
Ipoteze e l%!r%:
a. )ubiec ii cu autostim discrepant nalt; supu i te3nicilor terapeutice care
declan ea0 mecanisme pentru cre terea autostimei implicite -care 5ac apel la
mecanisme incon tiente de prelucrare a in5orma iilor.; vor nregistra o cre tere
11
a acceptrii necondi ionate a sinelui i o reducere a nivelului agresivit ii;
concomitent cu reducerea nivelului de an#ietate care media0 aceast
agresivitate*
b. )ubiec ii cu autostim discrepant redus; supu i te3nicilor terapeutice care
declan ea0 mecanisme pentru cre terea autostimei e#plicite -care 5ac apel la
mecanisme con tiente de prelucrare a in5orma iilor.; vor nregistra o cre tere a
acceptrii necondi ionate a sinelui i o reducere a tendin elor an#ioase i
depresive*
c. )ubiec ii cu autostim congruent redus; supu i te3nicilor terapeutice care
declan ea0 mecanisme at>t pentru cre terea autostimei e#plicite c>t a
autostimei implicite; vor nregistra o cre tere a acceptrii necondi ionate a
sinelui i o reducere a nivelului agresivit ii; concomitent cu reducerea nivelului
de an#ietate i depresie care media0 aceast agresivitate.
9. METODOLOGIA CERCET#RII
!ercetarea noastr s-a des5 urat n trei etape principale. ?n prima etap;
corespun0toare ipote0ei de cercetare nr. 1; am ncercat s identi5icm cele dou subtipuri
ale stimei de sine -autostima e#plicit i autostima implicit. ca i constructe
independente; precum i rela iile dintre ele -congruen i discrepan .. De asemenea ne-
am propus s determinm msura n care stima de sine implicit este accesibil la nivelul
con tientului.
?n cea de-a doua etap a cercetrii; corespun0toare ipote0ei de cercetare nr. 2; am
ncercat s eviden iem 5aptul c rela iile dintre subtipurile autostimei se re5lect n nivelul
acceptrii necondi ionate a sinelui i determin gradul de mani5estare a agresivit ii; care
poate 5i mediat de stri de an#ietate iPsau depresie.
2entru atingerea tuturor obiectivelor; veri5icarea ipote0ei de cercetare nr. i a
ipote0elor de lucru corespun0toare am ncercat o anali0 a e5ectelor unor strategii
terapeutice orientate spre normali0area stimei sine; la care sunt supu i subiec ii din lotul
e#perimental; n cre terea acceptrii necondi ionate a propriei persoane i reducerea
nivelului agresivit ii; comparativ cu subiec ii din lotul de control; prin punerea lor ntr-o
rela7ie cau0al. De aceea; cercetarea empiric a procesului de cre tere a stimei de sine i
reducere a nivelului agresivit ii a avut ca metod de ba0 e#perimentul; cu msurarea
variabilei dependente nainte 6i dup introducerea 5actorilor e#perimentali -te3nici
terapeutice pentru normali0area stimei de sine..
12
4#"# PRIMA ETAP A CERCETRII
a# In$tr%&ente
2entru msurarea nivelului autostimei reale am utili0at dou instrumente concepute
special pentru acest scop. Anul dintre acestea; ba0at pe autoevaluare; const ntr-un
c3estionar -test. de tipul scalelor LiIert -$!ala Ro$en(erg pentr% e)al%area a%to$t'&e'.;
iar cellalt; ba0at pe metoda msurrii indirecte; const ntr-un Te$t e A$o!'ere I&pl'!'t
5TAI.; adaptat de noi; ast5el nc>t s surprind aspectele implicite; mai pu7in con6tienti0ate
ale autostimei.
1surarea estimrilor nivelului autostimei implicite s-a reali0at cu un c3estionar de
12 itemi n care 5iecare item evaluea0 estimrile subiec7ilor cu privire la tririle lor
incon6tiente.
(# E ant'on
!ercetarea s-a reali0at pe un e6antion de 1+' subiec7i de se# masculin; cu v>rsta
cuprins ntre 21 6i ' de ani; cel pu in cu studii liceale; membri ai unei unit7i de elit din
"rmata ,om>niei; care au participat la diverse misiuni sub egida Q"(/ sau /QA; n
Europa; "sia sau "5rica.
!# Pro!e%r
?n timpul sesiunii de testare; participan7ilor li s-a administrat ini ial c3estionarul
,osenberg pentru evaluarea stimei de sine e#plicite. "m continuat cu testul de asociere
implicit -("I. care a 5ost administrat n mod individual; n variant computeri0at.
Dup o sptm>n subiec ilor li s-a aplicat varianta de c3estionar pentru msurarea
estimrilor nivelului autostimei implicite -cei 12 itemi.. ?n prealabil; li s-a 5acut un
instructaC cu privire la ce nseamn stima de sine incon6tient -autostima care se a5l
dincolo de accesibilitatea con6tient* de e#emplu; ce sim7i despre tine nsu7i ad>nc n
su5letul tu.. !ele dou instrumente ba0ate pe autoevaluare au 5ost administrate n grup; n
variant creion-3>rtie; 5r limit de timp. 2articipan ii au primit instruc iunea de a
cuanti5ica 5iecare item cu sinceritate; speci5ic>ndu-se c nu e#ist rspunsuri bune sau rele.
!a urmare a design-ului e#perimental reali0at de noi n cadrul acestei cercetri am
stabilit ca re0ultatele ob inute n urma msurrii autostimei e#plicite i implicite s 5ie
mpr ite n dou categorii@ autostim sc0ut i autostim crescut.
4#"#"# M$%rarea 'n're!t a a%to$t'&e' '&pl'!'te 5te$t%l e a$o!'ere '&pl'!'t-
T#A#I#6
1
%estul de asociere implicit msoar indirect tria asocierilor dintre concepte.
2rin procedeul ("I; subiec7ilor li se solicit clasi5icarea unor stimuli corespun0tori a patru
categorii conceptuale n c>te dou categorii de rspuns combinate -5iecare inclu0>nd dou
din cele patru.. ("I se ba0ea0 pe ipoteza c atunci c&nd categoriile conceptuale 5a7 de
care sunt date rspunsuri sunt puternic asociate; sarcina de clasificare este n mod
considerabil mai uoar dec&t atunci c&nd sunt slab asociate sau opuse. !u alte cuvinte;
("I msoar asocierea implicit dintre anumite categorii de itemi prin evaluarea modului
n care aceste categorii sunt repre0entate una n cealalt. Dou dintre aceste categorii
repre0int obiectul atitudinii -stima de sinePstima 5a de ceilal i.; iar celelalte dou
repre0int po0i7iile e#treme; po0itive sau negative; de mani5estare a acelei atitudini.
St'&a e $'ne '&pl'!'t este reprezentat de asocierea dintre unele concepte care
desemneaz instan e ale sinelui cu concepte ce desemneaz atribute cu valene pozitive
sau negative.
?n varianta computeri0at; indivi0ilor le sunt pre0entate cuvinte stimul -substantive;
adCective sau pronume. din toate cele patru categorii incluse n test; iar subiec7ii trebuie s
decid; c>t mai repede posibil; crei categorii i apar7ine 5iecare cuv>nt prin plasarea
acestuia n dreapta sau n st>nga ecranului ac7ion>nd tastele <"= -pentru st>nga. 6i <I=
-pentru dreapta.. 'socierea implicit este dat de vite0a rspunsurilor 6i rata erorii. (u c&t
timpul de reacie la sarcina de clasificare este mai redus) cu at&t asocierea ntre concepte
este mai puternic i exprim o anumit polarizare a atitudinii respective n raport cu
obiectul fa de care se manifest. !uv>ntul pre0entat este selectat aleator din listele de
cuvinte ale categoriilor de apartenen7.
?n ca0ul de 5a7 am reali0at o adaptare a ("I; g>ndit de noi; pentru evaluarea
autostimei implicite. 2rogramul adaptat permite e#perimentatorului s stabileasc cuvinte
stimul pentru a e#prima stima de sinePstima 5a de ceilal i 6i indicatorii acesteia -perec3ile
categoriale crora va trebui s le asocie0e.. )e conturea0; ast5el; cele dou perec3i
categoriale pre0entate n tabelul de mai Cos@
I('7i 2i
TAI
&or'48un,
65(ori &'0or
82(ru
&2('1orii
EU CEILAL I PO7ITIV NEGATIV
EU EI V2&2n 5 Bo205
MIE ALTORA Fru7o4 Ur:(
MINE LOR F0o2r' Dur'r'
.NSUMI .N I I P2rfu7 B0'4('7
1$
)emni5ica7ia i nivelul autostimei implicite este dat de di5eren7a ntre timpii de
reac7ie corespun0tori asocierilor dintre E%-Poz't')* Ce'lal '-Negat') i E%-Negat') .'
Ce'lal '-Poz't')#
4#/# A DOUA ETAP A CERCETRII
a# In$tr%&ente
2entru msurarea nivelului autostimei am utili0at cele dou instrumente concepute
special pentru acest scop; a a cum am procedat i n prima etap acercetrii. Anul dintre
acestea; ba0at pe autoevaluare; este $!ala Ro$en(erg pentr% e)al%area a%to$t'&e'; iar
cellalt; ba0at pe metoda msurrii indirecte; const ntr-un te$t e a$o!'ere '&pl'!'t
5TAI6 care ncearc s surprind aspectele implicite; mai pu7in con6tienti0ate ale
autostimei.
1surarea autoacceptrii necondi ionate a sinelui s-a reali0at cu aCutorul
!8e$t'onar%l%' e a!!eptare ne!on' 'onat a propr'e' per$oane $USA96 conceput de
Bo3n !3amberlain i David Eaaga .
2entru surprinderea tendin elor agresive i depresive am utili0at !8e$t'onar%l e
per$onal'tate :#P#I#;iar pentru identi5icarea tendin elor an#ioase am aplicat !8e$t'onar%l
e an3'etate Cattell.
(# E ant'on
" doua etap a cercetrii noastre s-a reali0at pe un e6antion de &8 subiec7i de se#
masculin; cu v>rsta cuprins ntre 21 6i ' de ani; minimum absolven i de liceu; membri ai
aceleia i unit7i militare unde am reali0at prima etap a studiului. "ce tia urmau s plece
ntr-o misiune cu grad crescut de periculo0itate; ntr-un teatru de opera ii militare.
!# Pro!e%r
?n timpul sesiunii de testare; participan7ilor li s-a administrat ini ial; n variant
creion-3>rtie; !8e$t'onar%l Ro$en(erg pentru evaluarea stimei de sine e#plicite;
!8e$t'onar%l USA9 pentru evaluarea autoacceptrii necondi ionate a sinelui; 'n)entar%l
e per$onal'tate :#P#I# i !8e$t'onar%l e an3'etate Cattell. "ceste instrumente au 5ost
administrate n grup; 5r limit de timp. 2articipan ii au primit instruc iunea de a
cuanti5ica 5iecare item cu sinceritate; speci5ic>ndu-se c nu e#ist rspunsuri bune sau rele.
Alterior a 5ost administrat; n mod individual; Te$t%l e a$o!'ere '&pl'!'t 5TAI6* n
variant computeri0at; pentru surprinderea stimei de sine implicite.
9.9. A TREIA ETAP# A CERCET#RII, SCHEMA E"PERIMENTAL#
1'
4#4#"# Alegerea )ar'a('lelor e3planator'' am 5cut-o n 5unc7ie de ipote0ele avansate.
"st5el; variabilele independente opera7ionali0ea0 componenta <dac=; iar variabila
dependent opera7ionali0ea0 componenta <atunci=@
2% *ariabila dependent@ 1ani5estarea tendin elor agresive la tineri
/% *ariabile intermediare# 1ani5estrile an#ioase; depresive precum i nivelul de
acceptare necondi ionat a propriei persoane care pot media mani5estrile agresive ale
tinerilor
&% *ariabilele independente#
9ariabile de tip </= -di5eren7ierea subiec7ilor supu6i e#perimentului.@
- 3 R autostima e#plicit
#
1
R autostim e#plicit sc0ut
#
2
R autostim e#plicit crescut
- ; R autostima implicit
G
1
R autostim implicit sc0ut
G
2
R autostim implicit crescut
?n condi7iile introducerii unor ast5el de variabile de tip </= numrul grupurilor
e#perimentale cre6te la trei -5ig.7.. Qu vom utili0a situa ia e#perimental n care ambele
variabile au valori crescute deoarece o stim de sine crescut nu 5ace obiectul interven iei
terapeutice. 2rin urmare; din lotul de &8 de subiec i; 1& dintre ei; cei cu autostim
congruent nalt; nu au 5cut parte din e#periment.
x
" /
+ " "-" "-/
/ /-" /-/
%ig. 7 - ,umrul grupurilor experimentale ntr"un experiment
cu dou variabile independente de tip -!- av&nd fiecare dou valori
!ele trei grupuri re0ultate prin combinarea valorilor variabilelor stimul sunt
constituite ast5el din subiec7i caracteri0a7i prin di5erite combina ii ale ambelor subtipuri ale
autostimei -e#plicite i implicite. dup cum urmea0@ 4
1
- autostim discrepant nalt
-autostim e#plicit crescut i autostim implicit sc0ut.; 4
2
- autostim discrepant
redus -autostim e#plicit sc0ut i autostim implicit crescut. i 4

- autostim
congruent sc0ut -ambele sc0ute..
16
9ariabile de tip <)= -varia7ii ale stimulilor.@
-6 R te3nici terapeutice care declan ea0 mecanisme pentru cre terea autostimei
e#plicite
0
+
R absen7
0
1
R pre0en
-< R te3nici terapeutice care declan ea0 mecanisme pentru cre terea autostimei
implicite
F
+
R absen7
F
1
R pre0en
Introducerea unor ast5el de variabile de tip <)= determin trei situa ii e#perimentale
care presupun utili0area independent a c>te unui tip de interven ie terapeutic sau a
combina iei acestora -5ig.8..
.
; "
z
; ;-; ;-"
" "-; "-"
%ig. 8 - ,umrul situa iilor experimentale ntr"un experiment
cu dou variabile independente de tip -/- av&nd fiecare dou valori
4#4#/# S't%a+''le e3per'&entale
!a urmare a di5eren7ierii impuse de valorile variabilelor independente de tip )
-di5erite te3nici terapeutice.; e#perimentul s-a des56urat cu un numr de 6ase grupuri
dintre care trei e#perimentale -4
1;
4
2;
4

. i trei de control -4S


1;
4S
2;
4S

.; con5orm
situa7iilor e#perimentale descrise anterior; sinteti0ate mai Cos i pre0entate sc3ematic n
5igurile ; $ i '@
1. 4
1
@ #
2
; G
1;
0
+
; F
1
"
1
* 4S
1
@ #
2
; G
1;
0
+
; F
+
"S
1

2. 4
2
@ #
1
; G
2
; 0
1
; F
+
"
2
* 4S
2
@ #
1
; G
2
; 0
+
; F
+
"S
2

. 4

@ #
1
; G
1
; 0
1
; F
1
"

* 4S

@ #
1
; G
1
; 0
+
; F
+
"S


"6 Pr'&a $'t%a+'e e3per'&ental -ve0i 5ig. &. cuprinde lotul de subiec7i cu stima de
sine discrepant nalt -autostim e#plicit crescut 6i autostim implicit sc0ut..
4rupurile e#perimental i de control au 5ost stabilite prin selectarea aleatorie a subiec ilor
din cadrul lotului cu autostim discrepant nalt; identi5ica i n 5a0ele anterioare ale
cercetrii. "st5el; din cei 28 de subiec7i ai acestui lot; 1$ au 5cut parte din grupul
e#perimental 6i 1$ au rmas n grupul de control.
17
?n aceast situa7ie e#perimental; subiec7ilor li s-au administrat te3nici terapeutice
care declan6ea0 mecanisme pentru cre6terea autostimei implicite. "ceste te3nici sunt
descrise pe larg n ;;43idul terapeutic pentru cre6terea stimei de sineTT -ve0i capitolul
..... 2rogramul terapeutic a durat dou luni; des56ur>ndu-se pe parcursul a 16 6edin7e
-dou 6edin7e pe saptm>n.; 5iecare 6edin7 av>nd o durat de dou ore. 2e parcursul celor
dou luni; subiec7ilor li s-au administrat e#erci7ii de rela#are; vi0uali0are; sugestii
auto3ipnotice i e#erci ii de prevenire a recidivei.
(ot la acest grup s-a 5olosit metoda stimulrii subliminale pentru cre terea
autostimei implicite. ?nainte cu 1' minute de nceperea 5iecrei edin e; subiec ilor le-a
5ost pre0entat un material video cu durata de minute i Cumtate pe 5ondul cruia au 5ost
interpuse + de scurte mesaCe subliminale cu durata de e#punere de $+-7+ milisecunde
5iecare. 1aterialul video pre0int imagini cu peisaCe din natur; imagini lini titoare; 5oarte
5rumoase; cu care subiectul se poate identi5ica. 1esaCele subliminale; e#presia
opera ionali0rii valen elor po0itive de mani5estare a stimei de sine; au 5ost repre0entate de
5e e 0>mbitoare i cuvinte cu conota ie a5ectiv po0itiv care au 5ost pre0entate la intervale
de 2+-$+ secunde naintea pre0entrii n mod clar a unor cuvinte care repre0int
opera ionali0area conceptului de sine.
Dup nc3ierea programului terapeutic; subiec7ilor din grupul e#perimental li s-a
msurat nivelul tendin7elor agresive; an#ioase; depresive 6i nivelul acceptrii
necondi7ionate a sinelui; iar re0ultatele au 5ost comparate cu cele ale grupului de control.
18
%ig. & - !rganigrama situa iei experimentale nr. 0 $stim de sine discrepant nalt)
/6 A o%a $'t%a+'e e3per'&ental -ve0i 5ig. 1+. corespunde lotului de + de
subiec7i cu stim de sine discrepant redus -autostim e#plicit sc0ut 6i autostim
implicit crescut.; din care 1' subiec7i au 5ormat grupul e#perimental; iar 1' au rmas in
grupul de control.
1&
%ig. 1+ - !rganigrama situa iei experimentale nr. 1 $stim de sine discrepant redus)
?n aceast situa7ie e#perimental; participan ilor li s-au administrat te3nici
terapeutice care declan6ea0 mecanisme pentru cre6terea autostimei e#plicite; te3nici care
se regsesc 6i ele n U43idul terapeutic pentru cre6terea stimei de sine=. Ele cuprind
e#erci ii pentru de0armarea sinelui critic; pentru combaterea distorsiunilor cognitive;
de0voltarea compasiunii pentru sine si pentru ceilal7i 6i pentru combaterea credin7elor
ira7ionale. De asemenea au 5cut e#erci7ii pentru a nv7a modul e5icient de a rspunde
criticilor; de a 5i asertivi; de a 5ace 5a7 gre6elilor 6i de a preveni recidiva.
2rogramul terapeutic a durat ca i n prima situa ie e#perimental; dou luni; cu o
5recven de dou edin e pe sptm>n. La s5>r itul programului terapeutic i subiec ilor
2+
din grupul e#perimental nr. 2 li s-a msurat nivelul tendin elor agresive; an#ioase;
depresive i nivelul acceptrii necondi ionate a sinelui; iar re0ultatele ob inute au 5ost
comparate cu cele ale grupului de control.
46 A tre'a $'t%a 'e e3per'&ental -ve0i %ig. 11. este repre0entat de lotul de 21 de
militari cu stima de sine congruent redus -autostim e#plicit sc0ut i autostim
implicit sc0ut.; din care 11 au 5ormat grupul e#perimental; iar 1+ au rmas n grupul de
control. !elor 11 subiec i li s-a administrat te3nici care 5ac apel at>t la mecanisme
con tiente; c>t i incon tiente de prelucrare a in5orma iilor -pentru cre terea autostimei
e#plicite i implicite..
%ig. 11 - !rganigrama situa iei experimentale nr. 2 $stim de sine congruent redus)
21
"ceast situa ie e#perimental repre0int de 5apt o combina ie a situa iilor
e#perimentale 1 i 2; caracteri0at at>t prin ac iunea metodei directe; c>t i a metodei
indirecte de cre tere a stimei de sine. 2rogramul terapeutic s-a des5 urat tot pe parcursul a
dou luni; dar cu o 5recven de trei edin e pe sptm>n; nsum>nd 2$ de edin e.
=. GHIDUL TERAPEUTIC PENTRU CRETEREA STIMEI DE SINE
"cest g3id cuprinde te3nici terapeutice pentru cre terea autostimei; care sunt
inspirate din cei 0ece pa i de tratament prin terapie cognitiv-comportamental pentru
stima de sine propu i de 1cKaG i %anning -2+++.. Anele dintre te3nicile terapeutice au
5ost utili0ate pentru cre terea autostimei implicite; la lotul de subiec i cu stim de sine
discrepant nalt; iar altele pentru cre terea autostimei e#plicite; la lotul de subiec i cu
stim de sine discrepant redus. 2articipan ilor cu autostim congruent redus; le-am
administrat toate e#erci iile cuprinse n acest g3id i de aceea programul terapeutic cu ei s-
a des5 urat ntr-un numr mai mare de edin e.
(e3nicile utili0ate pentru cre terea autostimei e#plicite s-au concreti0at n e#erci ii
pentru controlul i de0armarea sinelui critic; combaterea distorsiunilor cognitive;
de0voltarea compasiunii pentru sine i pentru ceilal i; combaterea credin elor ira ionale;
nv area asertivit ii; a modului e5icient de a rspunde criticilor i de a 5ace 5a
gre elilor i prevenirea recidivei. ?n vederea cre terii stimei de sine implicite am 5olosit
e#erci ii de rela#are i vi0uali0are; sugestii auto3ipnotice i e#erci ii pentru prevenirea
recidivei. / parte dintre e#erci ii au 5ost 5cute de ctre subiec i nu numai n cadrul
edin elor n grup; dar i n particular; ca tem pentru acas.
III. PREZENTAREA- ANALIZA I INTERPRETAREA
DATELOR E"PERIMENTALE
2re0entarea; anali0a 6i interpretarea datelor ob7inute n urma cercetrii empirice;
mbin anali0a cantitativ a datelor recoltate cu anali0a calitativ 6i raportarea re0ultatelor
la ipote0e pentru a vedea n ce msur acestea se con5irm.
/#"# VERI:ICAREA IPOTE7EI DE CERCETARE NR#"
3resupunem c stima de sine implicit nu este accesibil la nivelul con tientului)
subiecii neput&ndu"i estima cotient nivelul acesteia.
22
2entru a veri5ica aceast ipote0 am 5olosit ca metod de calcul a acurete7ei
estimrilor; di5eren7a ntre scoruri -scderea notelor standard ale stimei de sine implicite
din notele standard ale stimei de sine estimate.. "ceste scoruri indic at>t mrimea c>t 6i
direc7ia -semnul. discrepan7ei dintre cele dou. An scor mai mare indic 5aptul c subiec7ii
6i-au supraestimat autostima lor implicit; n timp ce un scor mai mic sau negativ indic
5aptul c participan7ii 6i-au subestimat stima de sine implicit.
+. V'rifi&2r'2 i8o('6'i !' 0u&ru nr. +.2. , 4ac subiec ilor le este evaluat
autostima prin metode de msurare indirect $autostima implicit) atunci nivelurile
nregistrate de ace tia sunt independente de cele ob inute prin metode de autoevaluare
$autostima explicit).
2entru veri5icarea acestei ipote0e am calculat corela iile dintre scorurile autostimei
msurate prin asociere implicit -("I. i cele ale autostimei msurate prin autoevaluare.

9alorile acestor coe5icien i ne indic 5aptul c nu e#ist o corela ie semni5icativ
ntre scorurile stimei de sine e#plicite i cele ale stimei de sine implicite -rR+;1$ la pV+;1..
,e0ult c cele dou ar putea 5i constructe independente; distincte dar care mpreun
contribuie la n elegerea mai pro5und a autostimei n general. "cest lucru con5irm
ipote0ele cercetrilor anterioare care eviden ia0 dou aspecte 5oarte importante ale stimei
de sine@ stima de sine explicit i stima de sine implicit; ambele constituind subtipuri ale
stimei de sine.
). V'rifi&2r'2 i8o('6'i !' 0u&ru nr. +./. , 4ac subiec ii fac estimri cu privire
la autostima lor implicit atunci acurate ea acestor estimri depinde de mecanisme
inaccesibile la nivel con tient.
2entru testarea acestei ipote0e am reali0at o anali0 de corela ie a valorilor reale
ale autostimei implicite cu valorile estimate de ctre subiec i. )-au nregistrat corela ii slab
semni5icative -rR+;17 la pV+;+7. ceea ce nseamn c estimrile nu au 5ost totdeauna de
mare acurate e a a cum s-ar 5i nt>mplat dac stima de sine implicit ar 5i accesibil la
nivel con tient. 2e de alt parte; re0ultatele las desc3is posibilitatea ca oamenii s- i
poat estima uneori; cu mai mare e#actitate; autostima lor implicit.
/ posibil e#plica ie a conclu0iilor la care am aCuns este 5aptul c estimrile
participan7ilor s-au ba0at mult pe autostima lor e#plicit. "cest lucru sugerea0 c subiec7ii
nu au 5cut o evaluare con6tient a autostimei lor implicite; ci mai degrab 6i-au e#primat-
o ba0>ndu-se pe cea e#plicit; con6tient; n virtutea unui mecanism asemntor disonan ei
cognitiv-a5ective descris de L. %estinger. Datele statistice 5urni0ea0 un suport puternic
2
pentru aceast posibilitate deoarece estimrile stimei de sine implicite au corelat puternic
cu stima de sine e#plicit -rR+;82; la pV+;+1.. ?n ba0a re0ultatelor mai sus men ionate
putem presupune c ipote0a nr. 2 se veri5ic.
9. V'rifi&2r'2 i8o('6'i !' 0u&ru nr. +.&. , 4ac subiec ii nregistreaz valori
crescute ale nivelului de autostim explicit sau implicit atunci ace tia sunt n msur s
fac estimri de mai mare acurate e cu privire la nivelul autostimei lor implicite.
De i re0ultatele noastre sugerea0 c; n general; oamenii nu pot n mod con6tient
s-6i evalue0e nivelul autostimei lor implicite; este posibil ca unii subiec7i s poat 5ace
estimri de mai mare acurate e. 2are plau0ibil ca cei cu stima de sine e#plicit crescut s
poat s 5ie n msur s-6i evalue0e nivelul autostimei lor implicite cu mai mare acurate7e.
2entru a anali0a aceast posibilitate mai n detaliu; am e#aminat rela7ia dintre stima
de sine implicit real 6i estimat; pstr>nd ca variabil controlat autostima e#plicit.
,e0ultatele au indicat 5aptul c singur stima de sine implicit estimat nu a 5cut predic7ii
semni5icative ale stimei de sine implicite reale; ci doar n 5unc7ie de nivelul stimei de sine
e#plicite -rR+;2$; la pR+;+1..
Lu>nd n considerare mrimea e6antionului 6i rela7ia slab dintre stima de sine
estimat 6i cea real; re0ult c; 5r a se ba0a pe stima de sine e#plicit; participan7ii nu au
5ost n msur s 5ac estimri de acurate e.
?n str>ns legtur cu aceast idee; tria legturii dintre stima de sine e#plicit 6i
stima de sine implicit estimat nu s-a sc3imbat atunci c>nd s-a pstrat ca variabil
controlat autostima implicit -rR+;26 la pR+;++6..
,e0ultatele de mai sus indic 5aptul c valorile crescute ale autostimei; n general;
in5luen ea0 po0itiv msura n care subiec ii 5ac estimri precise ale autostimei lor
implicite; ceea ce ce con5irm cea de-a treia ipote0. !a urmare a celor de mai sus nu
putem ns 5ace preci0ri n legtur cu in5luen a acestor valori n ba0a rela iilor dintre
cele dou subtipuri ale stimei de sine. Deoarece o ast5el de in5orma ie poate 5i mult mai
util n demersurile practice de modi5icare a stimei de sine am ncercat identi5icarea ei n
cadrul anali0ei re0ultatelor pentru veri5icarea celei de-a patra ipote0e.
=. V'rifi&2r'2 i8o('6'i !' 0u&ru nr. +.!. , 4ac subiecii se caracterizeaz prin
stim de sine nondefensiv $congruent) atunci ei pot s fac estimri mai precise ale
autostimei lor implicite n comparaie cu cei cu stima de sine defensiv $incongruent).
2entru a e#amina msura n care stima de sine de5ensiv sau nonde5ensiv
in5luen ea0 acurate ea estimrilor autostimei implicite am 5cut o anali0 de regresie a
2$
scorurilor acestor estimri pe ba0a valorilor stimei de sine e#plicite 6i implicite
standardi0ate. 9alorile coe5icientilor de corela ie 2earson; -rR+;' i rR+;6$ la pV+;++1.;
con5irm liniaritatea rela iilor dintre variabile i 5aptul c variabilele predictor corelea0 cu
criteriul -condi ie esen ial pentru aplicarea anali0ei de regresie.. ,ela ia de liniaritate
ntre variabila criteriu -acurate ea estimrilor. i variabilele predictor -stima de sine
e#plicit 6i implicit. este pus n eviden i de anali0a de varian -"Q/9". a crei
valoare %R6';'2 este semni5icativ la pV+;++1.
9alorile coe5icien ilor de regresie -WR1;6 respectiv WR1;2+ la pV+;++1.; care arat
gradul de contribu ie al predictorilor pe linia de regresie multipl; permit conclu0ia c
ambele variabile -stima de sine e#plicit 6i implicit. sunt importante pentru estimarea
nivelului autostimei implicite.
"6a cum poate 5i observat n 5igurile 12 i 1; stima de sine implicit crescut a
5ost asociat puternic cu subestimarea propriei stimei de sine implicite; n timp ce stima de
sine implicit sczut a 5ost asociat 5oarte pu in cu aceasta i mai puternic cu
supraestimarea propriei autostime implicite.
"6a cum poate 5i observat n 5igurile de mai Cos este clar c participan7ii cu stima de
sine congruent -autostima e#plicit 6i implicit crescute sau ambele sc0ute. au 5ost
relativ mai e#ac7i n estimrile autostimei lor implicite. 2articipan7ii cu valori crescute ale
celor dou tipuri de autostim -implicit 6i e#plicit.; au 5ost preci6i n estimri. De
asemenea; estimrile subiec7ilor cu autostim implicit sc0ut 6i e#plicit sc0ut sunt
relativ precise pentru c nivelurile autostimei lor e#plicite 6i implicite au 5ost similare.
2articipan7ii cu autostima implicit sc0ut 6i e#plicit sc0ut nu 6i-au supraestimat sau
subestimat n mod sistematic autostima lor implicit -5igurile 12 i 1..
,e0ultatele arat c subiec ii cu stim de sine nondefensiv -congruent. au 5ost
mai preci6i n estimri dec>t cei cu autostim de5ensiv. 2articipan7ii cu stima de sine
defensiv -incongruent. 6i-au supraestimat sau subestimat n aceea6i msur autostima lor
implicit mai mult dec>t oricare alt grup de subiec7i. "cest lucru sugerea0 5aptul c orice
discrepan7 sistematic dintre scorurile stimei de sine implicite reale 6i estimate este
re0ultatul direct al discrepan7elor -incongruen ei. dintre autostima e#plicit 6i cea
implicit. !u c>t di5eren7a dintre autostima e#plicit 6i cea implicit este mai mare; cu at>t
acurate7ea estimrilor stimei de sine implicite este mai mic. !u alte cuvinte participan7ii
cu stima de sine incongruent au 5ost probabil mai ine#ac7i n estimri din cau0 c
nivelurile celor dou tipuri de stim de sine au 5ost 5oarte di5erite.
2'
Fi1. +)- Reprezentarea spa ial a diferen ei dintre stima de sine implicit estimat i cea
real $acurate ea estimrilor) n func ie de stima de sine implicit i explicit. 5n scor
ridicat indic supraestimarea autostimei implicite iar un scor sczut indic subestimarea
acesteia.
Fi1. +9- 4iferen a dintre stima de sine implicit estimat i cea real $acurate ea
estimrilor) n func ie de stima de sine implicit i explicit. 5n scor ridicat indic
supraestimarea autostimei implicite iar un scor sczut indic subestimarea acesteia.
?n ba0a re0ultatelor mai sus men ionate putem presupune c ipote0a de cercetare nr.
1 se veri5ic.
/#/# VERI:ICAREA IPOTE7EI DE CERCETARE NR# /
Rela iile dintre subtipurile stimei de sine se reflect n nivelul autoacceptrii
necondi ionate a sinelui i determin gradul de manifestare a a gresivit ii) mediate de
stri de depresie i 6sau anxietate.
+. V'rifi&2r'2 i8o('6'i !' 0u&ru nr. ).2. , 4ac subiec ii se caracterizeaz prin
stim de sine defensiv $discrepant)) atunci ace tia manifest un grad crescut de
agresivitate) mediat de stri de anxietate sau depresie crescute.
26
Qotele brute ale scorurilor nregistrate pentru variabilele 21r'4ii(2('- 2n3i'(2(' i
!'8r'4i' au 5ost trans5ormate n note standard grupate pe stanine. 2e ba0a acestor stanine
am stabilit trei niveluri -sc0ut; mediu; crescut;. ale variabilelor luate n discu ie;
corespun0toare notelor brute ale 5iecrei stanine re0ultate n urma etalonrii pe popula ie
rom>neasc; dup cum urmea0@
V2ri2/i0'
Ni'0
S&56u( -1. M'!iu -2. Cr'4&u( -.
1. "gresivitate +-2 -7 8-26
2. Depresie +-2 -& 1+-28
. "n#ietate +-27 28-$1 $2-8+
T2/'0u0 nr. = L 4istribu ia notelor brute pe cele trei niveluri de manifestare
a variabilelor msurate
Distribu ia gra5ic a re0ultatelor nregistrate pe cele trei niveluri de mani5estare pot
5i observate n diagramele de bare din 5igurile 2+; 21 i 22.
agresivitate
crescut medie scazut
P
e
r
c
e
n
t
60
50
40
30
20
10
0
2entru lotul de tineri studiat predomin o tendin agresiv de nivel sc0ut de i se
nregistrea0 i o tendin destul de crescut raportat la medie.
depresie
crescut medie scazuta
P
e
r
c
e
n
t
50
40
30
20
10
0
)e observ c predomin un nivel sc0ut i mediu al tendin elor depresive.
?n ceea ce prive te variabila an#ietate; n cadrul lotului investigat se observ c
tendin ele an#ioase sunt de nivel mediu care pot 5i puse pe seama 5aptului c subiec ii
investigati urmea0 s participe anul acesta la o misiune cu nivel ridicat de risc.
27
Fi1. )*
Reprezentarea grafic a
rezultatelor nregistrate pe
dimensiunea agresivitate
$7.3.8.)
Fi1. )+
Reprezentarea grafic a
rezultatelor nregistrate pe
dimensiunea depresie
$7.3.8.)
anxietate
crescuta medie scazuta
P
e
r
c
e
n
t
60
50
40
30
20
10
0
2entru a e#amina msura n care stima de sine de5ensiv $discrepant) sau
nonde5ensiv in5luen ea0 mani5estarea ten'n elor agre$')e am 5cut o anali0 de
regresie a scorurilor acestor tendin e pe ba0a valorilor stimei de sine e#plicite 6i implicite
standardi0ate -WR+;66 respectiv WR+;$1 la pV+;++1..
"6a cum poate 5i observat n 5igurile 2 i 2$ un nivel crescut al agresivit ii se
asocia0 cu o stim de sine discrepant nalt -e#plicit crescut; implicit sc0ut. n timp
ce un nivel mediu de agresivitate corespunde unei stime de sine congruente reduse -ambele
subtipuri sc0ute.. (endin ele agresive sc0ute s-au nregistrat; a a cum era de a teptat; la
subiec ii cu o stim de sine congruent nalt -ambele subtipuri crescute. dar i la cei cu o
stim de sine discrepant redus -e#plicit sc0ut; implicit crescut..
Fi1. )9- Reprezentarea spa ial a nivelului agresivit ii
n func ie de stima de sine implicit i explicit.
28
Fi1. ))
Reprezentarea grafic a
rezultatelor nregistrate la
chestionarul de anxietate
(attell
Fi1. )= - ,ivelul agresivit ii n func ie de stima de sine implicit i explicit.
?n continuare pentru a e#amina msura n care stima de sine de5ensiv
$discrepant) sau nonde5ensiv in5luen ea0 mani5estarea ten'n elor epre$')e am 5cut
o anali0 de regresie a scorurilor acestor tendin e pe ba0a valorilor stimei de sine e#plicite
6i implicite standardi0ate -WR+;2$ respectiv WR+;'6 la pV+;++1..
"6a cum poate 5i observat n 5igurile 2' i 26 un nivel crescut al depresiei se
asocia0 cu o stim de sine congruent redus -ambele subtipuri sc0ute. n timp ce un
nivel mediu de depresie corespunde unei stime de sine discrepant redus -e#plicit
sc0ut; implicit crescut.. Qu s-au nregistrat tendin e depresive la subiec ii cu o stim
de sine congruent nalt -ambele subtipuri crescute. dar i la cei cu o stim de sine
discrepant nalt -e#plicit crescut; implicit sc0ut. de i la ace tia din urm s-a
observat un nivel crescut al agresivit ii.
Fi1. )>- ,ivelul depresiei n func ie de stima de sine implicit i explicit.
2&
Fi1. )?- ,ivelul depresiei n func ie de stima de sine implicit i explicit
2entru a e#amina msura n care stima de sine de5ensiv $discrepant) sau
nonde5ensiv in5luen ea0 mani5estarea ten'n elor an3'oa$e am 5cut; de asemenea; o
anali0 de regresie a scorurilor acestor tendin e pe ba0a valorilor stimei de sine e#plicite 6i
implicite standardi0ate.
9alorile coe5icien ilor de regresie; care arat gradul de contribu ie al predictorilor
pe linia de regresie multipl; permit conclu0ia c variabila stim de sine implicit -WR+;'6.
este mai important pentru estimarea nivelului an#iet ii dec>t stima de sine e#plicit
-WR+;+8..
"6a cum poate 5i observat n 5igurile 27 i 28 un nivel crescut al an#iet ii s-a
nregistrat la subiec ii cu stim de sine discrepant nalt -e#plicit crescut; implicit
sc0ut.; iar un nivel mediu de an#ietate s-a asociat at>t cu o stim de sine congruent dar
redus -ambele subtipuri sc0ute. c>t i o stim discrepant; de asemenea redus -e#plicit
sc0ut; implicit crescut.. La subiec ii cu stim de sine congruent nalt -ambele
subtipuri crescute. nu s-au nregistrat tendin e an#ioase.
Fi1. )@- ,ivelul anxiet ii n func ie de stima de sine implicit i explicit.
+
Fi1. )A- ,ivelul anxiet ii n func ie de stima de sine implicit i explicit.
Ipote0a de lucru nr. 2.a. se veri5ic par ial n sensul c subiec ii cu o stim de sine
discrepant nalt mani5est un grad crescut de agresivitate; mediat de stri de an#ietate
crescut n timp ce indivi0ii cu stim de sine discrepant redus nu mani5est agresivitate;
doar tendin e an#ioase i depresive de nivel mediu.
). V'rifi&2r'2 i8o('6'i !' 0u&ru nr. )./. , 4ac ntre nivelurile subtipurilor
stimei de sine se nregistreaz rela ii de congruen sau discrepan ) atunci nivelul
autoacceptrii necondi ionate a subiec ilor variaz n func ie de aceste rela ii.
2e ba0a notelor brute ale scorurilor nregistrate pentru variabila autoacceptare
necondi ionat a sinelui) corespun0toare notelor brute speci5ice celor ' niveluri re0ultate
n urma etalonrii pe popula ie rom>neasc; am stabilit n 5inal trei niveluri dup cum
urmea0@ nivel sc0ut -2+-7+.; nivel mediu -7+-&8.; nivel crescut -&&-1$+..
Distribu ia gra5ic a re0ultatelor nregistrate pe cele trei niveluri de mani5estare pot
5i observate n diagrama de bare din 5igura 2&.
accept necond a sinelui
crescuta medie scazuta
P
e
r
c
e
n
t
60
50
40
30
20
10
0
2entru a e#amina mai minu ios rela ia dintre autoacceptarea necondi ionat a
sinelui i stima de sine congruent -niveluri egale ale ambelor subtipuri. sau discrepant
-niveluri di5erite ale ambelor subtipuri. am 5cut o anali0 de regresie a scorurilor
1
Fi1. )B
Reprezentarea grafic a
rezultatelor nregistrate la
chestionarul de acceptare
necondi ionat a sinelui
$5./.'.9.)
autoacceptrii necondi ionate a sinelui pe ba0a valorilor stimei de sine e#plicite 6i implicite
standardi0ate -WR+;$' respectiv WR+;$7 la pV+;++1..
"6a cum poate 5i observat n 5igurile + i 1; un nivel crescut al autoacceptrii
necondi ionate a sinelui este o e#presie a unei stime de sine congruente nalte -ambele
subtipuri crescute. iar un nivel mediu al autoacceptrii necondi ionate a sinelui s-a
nregistrat la subiec ii cu stim de sine discrepant; at>t nalt c>t i redus. )ubiec ii cu
stim de sine congruent sc0ut au 5ost singurii care au nregistrat un nivel sc0ut al
autoacceptrii necondi ionate a sinelui.
Fi1. 9*- ,ivelul autoacceptrii necondi ionate a sinelui n func ie de
stima de sine implicit i explicit.
Fi1. 9+- ,ivelul autoacceptrii necondi ionate a sinelui n func ie de
stima de sine implicit i explicit.
9. V'rifi&2r'2 i8o('6'i !' 0u&ru nr. ).&. " 4ac subiec ii nregistreaz un nivel de
autoacceptare necondi ionat a sinelui mai mare) atunci ace tia manifest grade de
agresivitate) anxietate sau depresie mai sczute comparativ cu media popula iei studiate.
2
" a cum se poate observa i n discu iile re5eritoare la ipote0ele anterioare; pe ba0a
rspunsurilor brute la c3estionarul de acceptare necondi ionat a propriei persoane; cei &8
de subiec7i participan7i au 5ost mpr7i7i n c>te trei grupuri distincte; corespun0toare
nivelurilor sc0ut; mediu i crescut; a cror repre0entare gra5ic; pe ansamblul popula iei
studiate; este repre0entat n 5igura 2&.
"m recurs la reali0area unei anali0e de varian a valorilor scorurilor nregistrate la
agresivitate; depresie i an#ietate msurate la subiec i cu niveluri di5erite de acceptare
necondi ionat a sinelui. Din valorile ob inute -%R$;'$ pentru variabila agresivitate*
%R'$;21 pentru variabila depesie* %R1&;8' pentru variabila anxietate; semni5cative la
pV+;++1. re0ult c se nregistrea0 di5eren7e statistic semni5icative ntre indivi0ii
subgrupurilor care operarea0 predominant cu niveluri di5erite ale autoacceptrii
necondi ionate a sinelui; pe cele variabile msurate.
"Q/9" 5urni0ea0; a6adar; in5orma7ii legate de e#isten7a unei di5eren7ieri statistic
semni5icative; fr a preciza ns asocierea dintre un anumit nivel de autoacceptare
necondi ionat a sinelui i un anumit nivel de agresivitate) depresie sau anxietate. 2entru a
eviden7ia acest din urm aspect; am apelat la unele metode de comparaie multipl care
permit identi5icarea grupurilor ale cror medii di5er semni5icativ de media general a
popula iei studiate - L)D- testul celei mai mici di5eren7e semni5icative..
2e ba0a valorilor L)D putem conclu0iona c unui nivel !re$!%t de a%toa!!eptare
ne!on' 'onat a propriei persoane i corespund )alor' e agre$')'tate* epre$'e '
an3'etate &a' $!z%te comparativ cu media popula iei studiate; 5apt pus n eviden i de
semnul minus al valorilor L)D; ceea ce con5irm cea de-a treia ipote0 de cercetare.
,e0ultatelor ob inute sus in cercetrile anterioare care au eviden iat c dac
oamenii tind s se accepte necondi ionat i reduc riscul de a de0volta anumite mani5estri
de0adaptative. ?n ba0a re0ultatelor mai sus men ionate putem presupune c i ipote0a de
cercetare nr. 2 se veri5ic. 2reocuprile cercetrii noastre; re5lectate n ipote0a de cercetare
nr.2.; a crei validitate a 5ost con5irmat; sunt repre0entate sintetic n 5igura $$.

%ig. $$ L Reprezentarea rela iilor dintre variabilele cercetrii


/#4#VERI:ICAREA IPOTE7EI DE CERCETARE NR#4
/trategiile terapeutice orientate spre normalizarea stimei sine la care sunt supu i
subiec ii din lotul experimental) vor determina cre terea acceptrii necondi ionate a
propriei persoane i reducerea nivelului agresivit ii) comparativ cu subiec ii din lotul de
control.
9.+. Ver'0'!area 'poteze' e l%!r% 4#a## :/ubiec ii cu autostim discrepant nalt)
supu i tehnicilor terapeutice care declan eaz mecanisme pentru cre terea autostimei
implicite $care fac apel la mecanisme incon tiente de prelucrare a informa iilor)) vor
nregistra o cre tere a acceptrii necondi ionate a sinelui i o reducere a nivelului
agresivit ii) concomitent cu reducerea nivelului de anxietate care mediaz aceast
agresivitate.-
9eri5icarea primei ipote0e de lucru am reali0at-o n conte#tul sc3emei
e#perimentale nr. 1 cu msurare a variabilei dependente -mani5estarea tendin elor
agresive. i a variabilelor intermediare -mani5estrile an#ioase; depresive precum i
nivelul de acceptare necondi ionat a propriei persoane care pot media mani5estrile
agresive ale tinerilor. nainte i dup introducerea 5actorilor e#perimentali -te3nici
terapeutice care declan ea0 mecanisme pentru cre terea autostimei implicite..
4rupurile e#perimental i de control au 5ost stabilite prin selectarea aleatorie a
subiec ilor din cadrul lotului cu autostim discrepant nalt; identi5ica i n 5a0ele
anterioare ale cercetrii.
$
2entru a eviden ia 5aptul c cele dou grupuri 5ac parte din aceea i popula ie
-respectiv lotul subiec ilor cu autostim discrepant nalt. i ndeplinesc criteriul de
control; am comparat valorile variabilei dependente -mani5estarea tendin elor agresive. i
ale variabilelor intermediare -mani5estrile an#ioase; depresive precum i nivelul de
acceptare necondi ionat a propriei persoane care pot media mani5estrile agresive ale
tinerilor.. "vand n vedere numrul redus al subiec ilor -1$ subiec i. at>t n grupul de
control c>t i n grupul e#perimental; testarea di5eren ei dintre ele nu suport un test
parametric -testul t. c3iar dac variabila independent este de tip cantitativ -2opa; 2++8..
2rin urmare am utili0at testul 1ann-O3itneG -A. pentru dou e antioane independente.
4rupul e#perimental a 5ost supus testrii ulterioare introducerii variabilei
independente -te3nici terapeutice pentru normali0area stimei de sine e#plicite; care 5ac apel
la mecanisme con tiente de prelucrare a in5orma iilor. iar grupul e#perimental a 5ost supus
testrii dup; 5r aplicarea situa iei stimul -strategia terapeutic.. Alterior am procedat la
compararea per5orman elor ob inute de cele dou grupuri. )e observ c nivelul tendi elor
agresive msurate la grupul e#perimental di5er semni5icativ de nivelul tendi elor agresive
din cadrul grupului de control -JR -;$ la pR +;++.. " a cum se poate observa gra5ic n
5igura 2 se nregistrea0 o modi5icare a nivelului tendin elor agresive crescute pre0ente la
grupul de control ctre un nivel mediu observat la grupul e#perimental.
agresivitate final
crescut medie
C
o
u
n
t
14
12
10
8
6
4
2
0
tipul grupului
grup control
grup experimental
Di5eren e semni5icative se nregistrea0 i n ca0ul variabilelor an#ietate i acceptarea
necondi ionat a sinelui -JR -;2 la pR+;++1 i JR-;+12 la pR+;++2.. %igurile i $
eviden ia0 gra5ic di5eren a ntre nivelurilor celor dou variabile msurate la grupul
e#perimental n compara ie cu cel de control. ,e0ultatele ob inute sunt consecin a manipulrii
variabilei independente -strategia terapeutic cognitiv-comportamental pentru cre terea
stimei de sine implicite. ca dovad a rela iei de cau0alitate speci5ice situa iei e#perimentale.
'
Fi1. 9)
Reprezentarea grafic a
rezultatelor dup) nregistrate
pe dimensiunea agresivitate
anxietate final
crescuta medie
C
o
u
n
t
14
12
10
8
6
4
2
0
tipul grupului
grup control
grup experimental
)e observ o sc3imbare a mani5estrilor an#ioase nregistrate la grupul
e#perimental de la un nivel crescut la nivel mediu; eviden iat de valorile nregistrate n
ca0ul celor dou grupuri.
accept necond a sinelui final
crescuta medie
C
o
u
n
t
14
12
10
8
6
4
2
0
tipul grupului
grup control
grup experimental
De asemenea; i n ca0ul acceptrii necondi ionate a sienlui se observ o deplasare
a valorilor de la nivel mediu la nivel crescut; ca urmare a interven iei cognitiv
comportamentale.
?n ca0ul variabilei depresie; aceasta nu di5er semni5icativ la grupul e#perimental 5a
de grupul de control -JR -1;++ la pR+;76&. situa ie e#primat gra5ic i de 5igura ' unde se
observ c tendin ele depresive se pstrea0 la un nivel sc0ut n ca0ul ambelor grupuri.
6
Fi1. 99
Reprezentarea grafic a
rezultatelor dup) nregistrate
pe dimensiunea anxietate
Fi1. 9=
Reprezentarea grafic a
rezultatelor dup) nregistrate
pe dimensiunea acceptarea
necondi ionat a sinelui
depresie final
medie scazuta
C
o
u
n
t
16
14
12
10
8
6
4
2
0
tipul grupului
grup control
grup experimental
(oate aceste observa7ii ne conduc la ideea c te3nicile terapeutice utili0ate pentru
cre terea stimei de sine implicite la subiec ii cu autostim discrepant nalt; care 5ac apel
la mecanisme incon tiente de prelucrare a in5orma iei determin o cre tere a acceptrii
necondi ionate a propriei persoane concomitent cu reducerea nivelului agresivit ii. )trile
an#ioase care ac ionau ca mediatori ai mani5estrilor agresive; ca urmare a interven iei
terapeutice; au 5ost diminuate semni5icativ. ?n ba0a re0ultatelor mai sus men ionate putem
presupune c ipote0a de lucru nr. .a se veri5ic.
9.). Ver'0'!area 'poteze' e l%!r% 4#(## :/ubiec ii cu autostim discrepant
redus) supu i tehnicilor terapeutice care declan eaz mecanisme pentru cre terea
autostimei explicite $care fac apel la mecanisme con tiente de prelucrare a informa iilor))
vor nregistra o cre tere a acceptrii necondi ionate a sinelui i o reducere a tendin elor
anxioase i depresive. -
9eri5icarea celei de a II-a ipote0e de lucru am reali0at-o n conte#tul situa iei
e#perimentale nr. 2 cu msurare a variabilei dependente -mani5estarea tendin elor
agresive. i a variabilelor intermediare -mani5estrile an#ioase; depresive precum i
nivelul de acceptare necondi ionat a propriei persoane care pot media mani5estrile
agresive ale tinerilor. nainte i dup introducerea 5actorilor e#perimentali -te3nici
terapeutice care declan ea0 mecanisme pentru cre terea autostimei e#plicite..
4rupurile e#perimental i de control au 5ost stabilite nc din 5a0ele anterioare ale
cercetrii prin selectarea aleatorie a subiec ilor din cadrul lotului cu autostim discrepant
redus. 2rin compararea per5orman elor ob inute de cele dou grupuri au re0ultat valorile
J ale testului 1ann-O3itneG pentru nivelurile celor patru variabile testate simultan;
7
Fi1. 9>
Reprezentarea grafic a
rezultatelor dup)
nregistrate pe dimensiunea
depresie
tendin ele agresive; mani5estrile depresive; tendin ele an#ioase i acceptarea
necondi ionat a propriei persoane.
Deoarece per ansamblul lotului de subiec i cu autostim discrepant redus nivelul
agresivit ii msurat nainte se situa deCa la un nivel sc0ut; variabila independent a
determinat at>t men inerea nivelului sc0ut al acesteia c>t mai ales modi5icri
semni5icative ale nivelurilor nregistrate de subiec ii din grupul e#perimental 5a de grupul
de control pentru toate cele variabile intermediare -JR -$;&2 la pV +;++1 pentru acceptarea
necondi ionat a propriei persoane* JR -;'& la pR +;++1 pentru tendin ele an#ioase* JR -$;66
la pV +;++1 pentru tendin ele depresive..
%igura 6 pune n eviden gra5ic nivelului tendin elor agresive sc0ute pre0ente at>t
la grupul control c>t i la grupul e#perimental.
agresivitate final
medie scazut
C
o
u
n
t
16
14
12
10
8
6
4
2
0
tipul grupului
grup control
grup experimental
Deasemenea; 5igurile 7; 8 i & e#prim gra5ic situa ia nivelurilor variabilelor
intermediare msurate la grupul e#perimental n compara ie cu cel de control; re0ultate
ob inute ca urmare a manipulrii variabilei independente -te3nici terapeutice pentru cre terea
stimei de sine implicite..
8
Fi1. 9?
Reprezentarea grafic a
rezultatelor dup) nregistrate
pe dimensiunea agresivitate
anxietate final
medie scazuta
C
o
u
n
t
14
12
10
8
6
4
2
0
tipul grupului
grup control
grup experimental
)e observ o sc3imbare a tendin elor depresive i an#ioase nregistrate la subiec ii
din grupul e#perimental de la nivel mediu la nivel sc0ut; de unde putem deduce e5icien a
te3nicilor terapeutice utili0ate nu numai pentru reducerea agresivit ii; dar i pentru
reducerea altor mani5estri de0adaptative.
depresie final
medie scazuta
C
o
u
n
t
16
14
12
10
8
6
4
2
0
tipul grupului
grup control
grup experimental
De asemenea; ca urmare a interven iei terapeutice; acceptarea necondi ionat a
sinelui a nregistrat o cre tere a valorilor de la nivel mediu la nivel crescut; ceea ce
con5irm a teptrile noastre dac lum n considerare c acest concept l poate nlocui pe
cel de autostim; dar este mai larg; cuprin0>nd pe l>ng acceptarea de sine i acceptarea
altora i a vie ii n general -Ellis; 1&77..
&
Fi1. 9@
Reprezentarea grafic a
rezultatelor dup) nregistrate
pe dimensiunea anxietate
Fi1. 9A
Reprezentarea grafic a
rezultatelor dup)
nregistrate pe dimensiunea
depresie
accept necond a sinelui final
crescuta medie scazuta
C
o
u
n
t
16
14
12
10
8
6
4
2
0
tipul grupului
grup control
grup experimental
2e ba0a re0ultatelor de mai sus putem conclu0iona c te3nicile terapeutice care 5ac
apel la mecanisme con6tiente de prelucrare a in5orma iei; orientate spre cre terea stimei de
sine e#plicite; determin la subiec ii cu autostim discrepant redus o reducere a
nivelurilor variabilelor intermediare an#ietate i depresie care ar putea 5avori0a eventuale
mani5estri agresive sau autoagresive; concomitent cu o cre terea nivelului autoacceptrii
necondi ionate a propriei persoane. "ceste 5apte vin s con5irme i ce-a de-a doua ipote0
de lucru.
9.9. Ver'0'!area 'poteze' e l%!r% 4#!## :/ubiec ii cu autostim congruent redus)
supu i tehnicilor terapeutice care declan eaz mecanisme at&t pentru cre terea
autostimei explicite c&t a autostimei implicite) vor nregistra o cre tere a acceptrii
necondi ionate a sinelui i o reducere a nivelului agresivit ii) concomitent cu reducerea
nivelului de anxietate i depresie care mediaz aceast agresivitate -.
9eri5icarea celei de-a treia ipote0e de lucru am reali0at-o n conte#tul situa iei
e#perimentale nr. cu msurare a variabilei dependente -mani5estarea tendin elor
agresive. i a variabilelor intermediare -mani5estrile an#ioase; depresive precum i
nivelul de acceptare necondi ionat a propriei persoane care pot media mani5estrile
agresive ale tinerilor. nainte i dup introducerea 5actorilor e#perimentali -te3nici
terapeutice care declan ea0 mecanisme at>t pentru cre terea autostimei e#plicite c>t i a
autostimei implicite..
!ele dou grupuri; e#perimental i de control; au 5ost supuse msurrii ulterior
introducerii variabilei independente repre0entate de te3nici terapeutice care declan ea0
at>t mecanisme pentru cre terea autostimei e#plicite c>t i mecanisme pentru cre terea
$+
Fi1. 9B
Reprezentarea grafic a
rezultatelor dup) nregistrate
pe dimensiunea acceptarea
necondi ionat a sinelui
autostimei implicite; iar apoi am procedat la compararea per5orman elor ob inute de
subiec i. 9alorile J; a rat c e#ist di5eren e semni5icative n ca0ul a trei din cele patru
variabile dup cum urmea0@ mani5estrile agresive -JR -;61 la pR +;++1.; tendin ele
depresive -JR -;1 la pR +;++2. i acceptarea necondi ionat a sinelui -JR -;21 la pR +;++$..
9alorile testului J pentru variabila an#ietate --+;&2 la pR +;''7. arat 5aptul c aceste tendin e
nu au su5erit modi5icri semni5icative ele men in>ndu-se la nivel mediu.
" a cum se poate observa gra5ic n 5igura $+ se nregistrea0 o modi5icare a nivelului
tendin elor agresive de la nivel mediu pre0ente la grupul de control ctre un nivel sc0ut
nregistrat la grupul e#perimental.
agresivitate final
medie scazut
C
o
u
n
t
12
10
8
6
4
2
0
tipul grupului
grup control
grup experimental
"cest lucru poate 5i consecin a e5ectelor manipulrii variabilei independente
-programul terapeutic pentru cre terea stimei de sine. care se re5lect i n cre terea
nivelului acceptrii necondi ionate a sinelui; repre0entat gra5ic n 5igura $1 de la sc0ut la
mediu.
accept necond a sinelui final
medie scazuta
C
o
u
n
t
10
8
6
4
2
0
tipul grupului
grup control
grup experimental
$1
Fi1. =*
Reprezentarea grafic a
rezultatelor dup)
nregistrate pe dimensiunea
agresivitate
Fi1. =+
Reprezentarea grafic a
rezultatelor dup) nregistrate
pe dimensiunea acceptarea
necondi ionat a sinelui
De asemenea 5igurile $2 i $ eviden ia0 gra5ic nivelurile variabilelor depresie i
an#ietate msurate la grupul e#perimental n compara ie cu cel de control.
depresie final
crescut medie scazuta
C
o
u
n
t
10
8
6
4
2
0
tipul grupului
grup control
grup experimental
)e constat o modi5icare a nivelului crescut al depresiei; pre0ent la grupul de
control; ctre un nivel mediu msurat la grupul e#perimental; modi5icare determinat de
aplicarea te3nicilor de interven ie terapeutic ce au declan at at>t mecanisme pentru
cre terea stimei de sine e#plicite c>t i a celei implicite.
anxietate final
crescuta medie scazuta
C
o
u
n
t
10
8
6
4
2
0
tipul grupului
grup control
grup experimental
De i; n ca0ul an#iet ii; se poate observa gra5ic o cre tere a numrului subiec ilor
cu tendin e an#ioase sc0ute; tendin ele an#ioase se men in la un nivel mediu per
ansamblul popula iei din grupul e#perimental; la 5el ca i n grupul de control.
!onstatrile de mai sus ne conduc la ideea c te3nicile terapeutice utili0ate at>t
pentru cre terea stimei de sine e#plicite c>t i a celei implicite; la subiec ii cu autostim
$2
Fi1. =9
Reprezentarea grafic a
rezultatelor dup) nregistrate
pe dimensiunea anxietate
Fi1. =)
Reprezentarea grafic a
rezultatelor dup)
nregistrate pe dimensiunea
depresie
congruent redus; determin o scdere a nivelui agresivit ii concomitent cu cre terea
acceptrii necondi ionate a propriei persoane. )trile depresive care ac ionau ca mediatori
ai mani5estrilor agresive; ca urmare a interven iei terapeutice; au 5ost diminuate
semni5icativ. ?n ciuda interven iei terapeutice; tendin ele an#ioase s-au men inut la nivel
mediu; nenregistr>nd o scdere semni5icativ; de i s-a observat o u oar reducere a lor
spre limita in5erioar a acestui nivel.
De i cea de-a treia ipote0 de lucru se con5irm doar par ial putem conclu0iona c
ipote0a de cercetare nr. se con5irm eviden iind rolul interven iei terapeutice n
reducerea nivelului agresivit ii i cre terea acceptrii necondi ionate a propriei persoane.
2articiparea militarilor la programul terapeutic centrat pe cre terea stimei de sine a avut
e5ectele dorite; i anume reducerea mani5estrilor agresive; iar prelucrarea re0ultatelor a
demonstrat 5aptul c nu numai aceste mani5estri au sc0ut; dar i tendin ele an#ioase
iPsau depresive care pot media agresivitatea. De asemenea; acceptarea necondi ionat a
sinelui; concept mai larg i mai pragmatic pe care unii autori l-au utili0at n locul stimei de
sine; a crescut n urma administrrii acestor te3nici terapeutice -,ogers; 1&61* Ellis; 1&&$..
2reocuprile cercetrii noastre; re5lectate n ipote0a de cercetare nr. ; a crei
validitate a 5ost con5irmat; sunt repre0entate sintetic n 5igura $'.
%ig. $' L Reprezentarea rela iilor dintre variabilele cercetrii
IV. CONCLUZII
Altima parte a lucrrii repre0int o ncercare de generali0are a datelor ob7inute 6i
ncorporarea lor teoretic.
)tima de sine este o dimensiune 5undamental pentru orice 5iin uman. ,iscurile
unei stime de sine sc0ute sunt multiple; de la probleme emo ionale -an#ietate; depresie. la
$
probleme de comportament -agresivitate.; cre terea riscului consumului de alcool i
droguri; tulburri alimentare; suicid. %iind at>t un 5actor cau0al al problemelor psi3ologice
c>t i o consecin a lor; unul din principalele obiective ale psi3oterapiei l constituie
construirea i cre terea stimei de sine.
)tudiul de 5a7 a ncercat s veri5ice unele aspecte care au 5ost mai pu7in studiate
n cercetrile anterioare legate de autostim; 6i anume msura n care nivelul autostimei
implicite poate 5i evaluat n mod con6tient. ,e0ultatele cercetrii spriCin ideea c stima de
sine implicit este incon6tient deoarece subiec7ii; n general; nu au reu it s-6i estime0e cu
acurate7e nivelul autostimei lor implicite.
!ercetarea a ncercat s anali0e0e; de asemenea; de ce; totu i; unii indivi0i 6i pot
estima mai bine dec>t al7ii nivelul stimei de sine implicite. ?n cea mai mare parte; subiec7ii
s-au ba0at pe autostima lor e#plicit; accesibil la nivel con6tient; atunci c>nd au 5cut
ast5el de Cudec7i. De e#emplu; oamenii cu stim de sine congruent -nonde5ensiv. au 5ost
cei mai preci6i n estimrile lor; iar cei cu autostim discrepant -de5ensiv. 6i-au
supraestimat sau subestimat stima de sine implicit n direc7ia autostimei e#plicite. De
aceea; s-ar prea c stima de sine implicit este 5orma noncon6tient a autostimei; n timp
ce stima de sine e#plicit este accesibil la nivelul con tiin ei. ?n spriCinul aceleia i idei;
subiec7ii cu autostim e#plicit sc0ut par s 5ie nesiguri de nivelul autostimei lor
implicite. 1ai multe studii sugerea0 5aptul c oamenii cu stima de sine -e#plicit. sc0ut
mani5est incertitudine n legtur cu ei n6i6i 6i cu obiectele asociate lor -!ampbell D
Lavallee; 1&&..
?n acord cu studiile anterioare; men ionate mai sus; re0ultatele cercetrii noastre
con5irm 5aptul c incertitudinea celor cu autostim -e#plicit. sc0ut se e#tinde c3iar 6i
la nivelul autostimei lor implicite. Budec7ile subiec7ilor cu privire la autostima lor
implicit s-au ba0at pe stima de sine e#plicit; de6i nu au con6tienti0at acest lucru.
?n general; oamenii cu stima de sine -e#plicit. crescut au supraestimat nivelul
autostimei lor implicite; ceea ce este consistent cu cercetrile precedente asupra stimei de
sine. /amenii cu autostim crescut e#agerea0 gradul n care ei ar poseda o arie mai larg
de trsturi de0irabile; cum ar 5i atrac7ia 5i0ic 6i popularitatea. ?n ba0a acestor cercetri se
pare c subiec7ii 6i e#agerea0 6i msura n care ei se percep po0itiv la nivel incon6tient.
De i re0ultatele noastre sugerea0 c oamenii nu pot n mod con6tient s-6i
evalue0e nivelul autostimei lor implicite; av>nd n vedere c e#ist di5eren7e ntre di5erite
modalit7i de msurare a acesteia -Hosson; 2+++. rm>ne desc3is posibilitatea ca oamenii
$$
s-6i poat totu i estima autostima lor implicit; n situa7ia n care aceasta ar 5i evaluat
prin alte msurtori.
Anii autori merg i mai departe suger>nd c ar e#ista trei tipuri de stim de sine@ o
autostim e#plicit 6i dou tipuri de autostim implicit L una con6tient 6i alta
incon6tient -4aillot D )c3meic3el; 2++6..
,e0ultatele cercetrii noastre; ba0ate pe ("I; vin s con5irme n mare msur
re0ultatele studiilor anterioare care au 5olosit alte metode de msurare a autostimei
implicite -cum ar 5i c3estionatul cu privire la pre5erin7ele literelor din alctuirea numelui..
2rin urmare; datorit caracteristicilor ("I; descrise pe larg n lucrare; considerm c acesta
reu6e6te n mai mare msur s surprind nivelul autostimei implicite reale; ceea ce l
recomand drept un instrument credibil n compara7ie cu alte instrumente de msur
5olosite n acela6i scop. 2rin urmare; un important c>6tig metodologic al acestei lucrri l
considerm a 5i punerea la punct a unei metode indirecte de msurare; impuse de limitele
c3estionarelor ba0ate pe autoevaluare; incapacitatea lor de a surprinde aspectele implicite;
mai pu7in con6tienti0ate ale stimei de sine. "cest instrument de msurare are binen7eles 6i
implica7ii practice constituind o alternativ la actualele miCloacele de selec7ie a
personalului cu poten7ial psi3ologic optim.
)tudiul de 5a ; prin eviden ierea subtipurilor stimei de sine i a rela iilor dintre
ele precum i a accesibilit ii acestora la nivel con tient; are o importan practic n
ncercarea de normali0are a autostimei discrepante i de atenuare a 5enomenelor de
supraestimare sau subestimare care pot determina o serie de comportamente de0adaptative.
De e#emplu supraestimarea autostimei; prin e#acerbarea trsturilor de0irabile i prin
ampli5icarea tendin elor de ntrire a Eului -mai mult optimism nerealist; pre5erin e
puternice pentru descrieri po0itive ale propriei personalit i i comportamente de5ensive.
poate conduce la narcisism i agresivitate. De asemenea; dac indivi0ii se subestimea0
5iind nesiguri i nencre0tori n ei n i i; mani5est>nd o anumit incertitudine; atunci
poate aprea an#ietatea i c3iar depresia.
Qumai stima de sine n eleas ca un construct comple#; 5ormat din cele dou
subtipuri -e#plicit i implicit.; poate e#plica problemele aprute i n acela i timp poate
5acilita modalit ile de interven ie; prin intermediul unor mecanisme con tiente sau
incon tiente; pentru reglarea nivelului de0adaptativ al stimei de sine n general i
nlturarea e5ectelor acesteia.
,e0ultatele ob inute n cadrul acestei cercetri; ca urmare a abordrilor
agresivit ii; depresiei i an#iet ii at>t prin prisma conceptului de stim de sine i a
$'
combina iilor dintre subtipurile ei c>t i prin prisma conceptului de acceptare
necondi ionat a sinelui; au con5irmat e#isten a unor rela ii str>nse ntre cele dou
concepte; c>t i importan a lor similar n demersul de diagnostic i interven ie
terapeutic a agresivit ii la tineri.
)tudierea conceptului de acceptare necondi ionat a sinelui prin prisma
combina iilor dintre subtipurile stimei de sine permite o abordare mai nuan at i
5acilitea0 interven ia de optimi0are a nivelurilor acestuia. ?n acest 5el; te3nicile terapeutice
utili0ate pentru normali0area valorilor subtipurilor stimei de sine pot 5i mai u or adecvate
la necesit ile subiec ilor.
?n urma participrii militarilor la programul terapeutic; pe l>ng atingerea
obiectivului central urmrit; s-au observat i ac3i0i ii psi3ologice; atitudinale; emo ionale
i comportamentale ale subiec ilor. "st5el; maCoritatea dintre ei a demonstrat o
mbunt ire a comunicrii; a asertivit ii i a capacit ii de a- i sus ine punctul de vedere
argumentat. De-a lungul nt>lnirilor n grup; ei au nv at modul e5icient de a rspunde
criticilor; de a 5i mai toleran i i mai rbdtori cu cei din Curul lor; accept>ndu-se pe sine i
pe ceilal i a a cum sunt.
!ea mai important ac3i0i ie a repre0entat-o optimi0area stimei de sine i ntrirea
Eului acestor militari; descoperirea de ctre ei a resurselor de a 5ace 5a ntr-un mod
e5icient situa iilor di5icile i limitative; in>nd cont c se pregteau s plece ntr-o misiune
cu grad crescut de risc.
?n ceea ce prive te mani5estarea tendin elor agresive; aceasta ia 5orma unui
egocentrism crescut; o accentuare a propriilor dorin e i nevoi; n detrimentul celorlal i;
compens>nd o anumit 5ragilitate a Eului. !on tienti0area acestui 5apt a dus la o anumit
trans5ormare interioar a participan ilor; o maturi0are; la o cre tere a acceptrii
necondi ionate a propriei persoane i a celorlal i.
/ idee important pe care am dori s o subliniem este c agresivitatea n sine nu
este un 5enomen negativ care trebuie automat redus. Ea con ine un mare poten ial prin
miClocirea aprrii individului i prin energi0area comportamentului. "cest poten ial; care
este o resurs natural a oricrui individ normal; se cere a 5i organi0at; gestionat i
controlat n mod ra ional. ?n mediul militar; care u0ea0 5unc ional de miCloace cu e5ecte
violente speci5ice ac iunii armate; vorbim de o Uagresivitate permis=; de aprare;
5olosindu-se n sens po0itiv termenul de combativitate. "gresivitatea este utili0at i
pentru a construi imaginea de putere i invulnerabilitate care n mediile amenin toare;
cum sunt teatrele de opera ii; poate constitui un miCloc de aprare.
$6
2rin conceperea i des5 urarea acestui program terapeutic; centrat pe cre terea
celor dou subtipuri ale autostimei; cea e#plicit i cea implicit; am ndeplinit obiectivul
central al cercetrii; i anume reducerea mani5estrilor agresive la tineri.
In cea mai mare parte obiectivele cercetrii au 5ost atinse; iar ipote0ele au 5ost
con5irmate; re0ultatele eviden iind o reducere a agresivit ii; concomitent cu reducerea
tendin elor an#ioase iPsau depresive care o media0 i cu cre terea acceptrii
necondi ionate a sinelui. "ceste re0ultate au 5ost eviden iate n cadrul situa iilor
e#perimentale posttestare la grupul e#perimental 5a de grupul de control.
Hene5iciile aplicrii acestui program; care reune te at>t te3nici terapeutice pentru
cre terea stimei de sine e#plicite; c>t i te3nici pentru cre terea stimei de sine implicite;
pot pot constitui obiectul unor cercetri ulterioare pentru a vedea msura n care se
con5irm; ns necesitatea unui ast5el de program nu poate 5i contestat.
2articiparea la un ast5el de program terapeutic n grup; dincolo de cre terea
autostimei n vederea reducerii tendin elor agresive; pre0int i alte avantaCe. 2articipan ii
i de0volt abilit i de comunicare; de adaptare la situa ii di5icile i de re0olvare de
probleme; i costruiesc patternuri sntoase de raportare la noile rela ii; devenind mai
suportivi pentru cei din Curul lor i mbunt indu- i activitatea pro5esional.
!ercetarea are i anumite limite n e#tinderea re0ultatelor deoarece pentru 5iecare
situa ie s-a utili0at un numr relativ redus de militari; at>t n ca0ul grupului e#perimental
c>t i al celui de control. De aceea; conclu0iile noastre pot 5i generali0ate cu precau ie doar
la tinerii care activea0 n organi0a ia militar.
!onclu0ion>nd; putem a5irma c identi5icarea subtipurilor stimei de sine i a
rela iilor dintre ele pre0int o importan practic n reducerea mani5estrilor agresive prin
utili0area te3nicilor terapeutice de normali0are a nivelului autostimei -pe cele dou
direc ii-autostima e#plicit i autostima implicit..
BIBLIOGRAFIE
1. "DLE,; ". - (unoa terea omului) Editura Iri; Hucure ti; 1&&6.
2. "DLE,; ". - /ensul vie ii ; Editura Iri; Hucure ti; 1&&'.
. "LL2/,(; 4. O. - /tructura i dezvolarea personalit ii ; Editura didactic i
pedagogic; Hucure ti; 1&&1.
$. "QD,/QI!; ". - /inele i alteritatea) ,evista ,omana de )tudii !ulturale -pe
Internet. Qr. 2P2++6; FFF.rocsir.usv.ro.
'. "QI EI; 1. L 3sihologie experimental; Editura 2olirom; Ia i; 2++7.
6. "XA)/; B.L. 6i )"IJ; B. - Las depresiones. ,uevas perspectivas clinicas
$7
etiopatogenicas + terapeuticas) Editura Interamericana; 1adrid; 1&81.
7. H"!!A); B. ,.* H"LDOIQ; 1. O.* 2"!KE,; D. B. L 8ncreasing implicit self"
esteem through classical conditioning. 2sGc3ological )cience; 1'; $&8-'+2; 2++$.
;. H"LDOIQ; 1. O.* H"!!A); B. ,. L 'n expectanc+ value approach to self
esteem. In ).B. )pencer; ). %ein; 1. 2. Janna; D B. 1. /lson -Eds..; (3e /ntarioo
)Gmposium* 9ol. &. 1otivated social perception -pp. 171-1&$.. 1a3Fa3; QB@
Erlbaum; 2++.
&. H"LDOIQ; 1. O.* )IQ!L"I,; L. L /elf esteem and -if...then- contingencies of
interpersonal acceptance. Bournal o5 2ersonalitG and )ocial 2sGc3ologG; 71;
11+-11$1; 1&&6.
1+. H"QDA,"; ". - %he /ocial Learning 3erspective. Mechanisms of 'ggression) in
%och) <.) 3s+cholog+ of (rime and (riminal =ustice) 2ress Inc.; Oaveland; 1&86.
11. H H",/Q; ,. 1.* KEQQX; D. ". L %he moderator"mediator variable distinction
in social ps+chological research# (onceptual) strategic in statistical
considerations; Bournal o5 2ersonalitG and )ocial 2sGc3ologG; '1; 117-
1182; 1&86.
+). H"((I)(I!E; 9.* )/L/1/Q; D.* DELA!!EI; K. L 8nteraction processes and
student outcomes in cooperative learning groups. (3e ElementarG )c3ool Bournal
,o. >?; p. 1&L2; 1&&.
1. H"A1EI)(E,; ,.; )1",(; L.; H/DEQ;B.- Relation of %hreatened @gotism to
*iolence and 'ggression# %he 4arA /ide of <igh /elf"@steem; 2sGc3ological
,evieF; %ebruarG; 1&&6.
1$. H"A1EI)(E,; ,.%. L %he self" 8n 4.%. Bilbert) /.%. 7isAe) C B. Lindze+ $@ds.))
EandbooI o5 social psGc3ologG $?th ed.D pp. E;F"G?F); QeF XorI; 1c4raF-Eill;
1&&8.
1'. H"A1EI)(E,; ,.%.- /elf"esteem# %he puzzle of lo. self"regard. QeF XorI@
2lenum 2ress; 1&&.
16. H"A1EI)(E,; ,.%.* !"12HELL; B.D.; K,AE4E,; B.I.* 9/E); K.D. L 4oes
high self"esteem cause better performance interpersonal success) happiness) or
healthier lifest+lesH 2sGc3ological )cience in t3e 2ublic Interest Qo. $) p. 1-$$;
2++.
17. HYH"Q; ". -coord.. - !onsiliere educa ional; !luC-Qapoca; ).!. 2sinet ).,.L.;
2++1.
18. HE,K/OI(J; L. - 'ggression# ' /ocial 3s+chological 'nal+sis) 1c 4raF-Eill;
QeF XorI; 1&62.
1&. H/4"(A; Q. - (onduita de rol) sine si personalitate) 4ranada; Hucuresti; 2++2.
2+. H/Q!A; . - @ul n cogni ia social. ?n ". Qeculau -coord.. 2si3ologie social-
aspecte contemporane; Ia i; Editura 2olirom; 1&&6.
21. H/))/Q; B. K.* )O"QQ; O. H.* 2EQQEH"KE,; B. O. L /talAing the perfect
$8
measure of self esteem# %he blind men and the elephant revisited) Bournal o5
2ersonalitG D )ocial 2sGc3ologG Qo. G>; p. 61-6$; 2+++.
22. H/OLHX; B. - /eparation# 'nxiet+ C 'nger. 'ttachmend and Loss $vol.1))
Editura Eogart3 2ress; London; 1&7.
2. H,"QDEQ; Q. - /ix 3illars of /elf"@steem. QeF XorI; Q.X.@ Hantam HooIs;
1&&$.
2$. H,/OQ; B. D. L /elf"esteem and self evaluation# 7eeling is believing. In B. )uls
-Ed..; 2sGc3ological perspectives on t3e sel5 -vol. $; pp. 27-'8.. Eillsdale; QB@
Erlbaum; 1&&.
1I. H,/OQ; ,. 2.* H/))/Q; B. K. L Qarcissus meets )isGp3us@ )el5 love; sel5
loat3ing and t3e never-ending pursuit o5 sel5 Fort3. 2sGc3ological InZuirG; 12;
21+-21; 2++1.
1E. HA(LE,; ". !.* E/K"Q)/Q; B. E.* %LXQQ; E. ". L " comparison o5 sel5
esteem labilitG and loF trait sel5 esteem as vulnerabilitG 5actors 5or depression;
Bournal o5 2ersonalitG and )ocial 2sGc3ologG; 66; 166-177; 1&&$.
1G. !"12HELL; B. D.* L"9ELLEE; L. %. L Jho am 8H# %he role of self"concept
confusion in understanding the behavior of people .ith lo. self"esteem. In ,. %.
Haumeister -Ed..; /elf"esteem# %he puzzle of lo. self"regard -pp. -2+.. QeF
XorI@ 2lenum; 1&&.
28. !"Q(/,; Q. D KIEL)(,/1; B.%.- 3ersonalit+ and social intelligence)
EngleFood !li55s; QB@ 2rentice-Eall; 1&87.
2&. !"((ELL; ,.H. %he scientific anal+sis of personalit+. Haltimore; 1D@ 2enguin;
1&6'.
+. !E"1HE,L"IQ; B. 1. i E""4"; D. ". %. L 5nconditional self"acceptance
and ps+chological health. Bournal o5 ,ational-Emotive and !ognitive-He3avior
(3erapG;9ol. 1&; Qo. ; p. 16-176; 2++1.
1. !EEL!E"; ).* IlA ; 2. - @nciclopedie de psihosociologie; Editura Economic;
Hucure ti; 2++.
2. !I/%A; I. L 3ercepia subliminal $1); ,evista de psi3ologie nr. 2; )ocietatea
tiin i5ic i (e3nic ).".; Hucure ti; 1&&$.
22. !,I)(E"; D. - %ratat de psihologie social; 2ro(ransilvania; !luC-Qapoca; 2++1.
$. D"%IQ/IA; I. - 2ersonalitatea; Ia i; 2olirom; 2++2.
'. D"9ID; D. L ('/%@L@ 4@ ,8/83) tin i pseudo tiin n psihopatologie ;
Editura (ritonic; Hucure ti; 2++.
6. D"9ID; D.* )!EQA,; B.* HELL/IA; 4. L "not3er searc3 5or t3e=3ot=
cognition@ "ppraisal irrational believes; attribution and t3eir relation to emotion.
Bournal o5 ,ational-Emotive and !ognitive He3avior (3erapG; 2+; &-11; 2++2.
2G. D"OE); ,. 1. L <ouse of cards. 3s+cholog+ and ps+chotherap+ built on m+th.
(3e %ree 2ress@ QeF XorI; 1&&6.
$&
8. DE!E",1); ,. - 3ersonal causation# %he internal affective determinants of
behavior) QeF XorI@ "cademic 2ress; 1&68.
&. DE9IQE; 2. L /tereot+pes and preudice# %heir automatic and controlled
components) Bournal o5 2ersonalitG and )ocial 2sGc3ologG; '6; '-18; 1&8&.
?F. DI!KIQ)/Q; ". L @xpectanc+ theor+ in animal conditioning. In ).H. Klein D ,.
,. 1oFreer -Eds..; !ontemporarG learning t3eories@ 2avlovian conditioning and
t3e status o5 traditional learning t3eorG -pp. 27&-+8.. Eillsdale; QB@ Erlbaum;
1&8&.
$1. D/LL",D; D.; D//H; I.; 1ILLE,; Q.; 1/O,E,; /. 6i )E",); ,. -
7rustration and aggression) Xale AniversitG 2ress; QeF Eaven !onn; 1&&.
$2. D/QQE,)(EIQ; E.; D/QQE,)(EIQ; 1. 6i E9"Q); ,. - @rotic /timuli and
'ggression# 7acilitation or 8nhibition) in Bournal o5 2ersonalitG and )ocial
2sGc3ologG; Qo. 2; 1&7'.
$. Eibl-EIHE)%ELD(; I. - 'gresivitatea uman; Editura (rei; Hucure6ti; 1&&'.
$$. ELLI); ". L <andbooA of Rational"@motive %herap+; QX@ )pringer 2ublis3ing;
1&77.
$'. ELLI); ". - Reason and emotion in ps+chotherap+ -rev. Ed.. QeF XorI@ !itadel;
1&&$.
$6. E2)(EIQ; ).* 1/,LIQ4; H L 8s the self motivated to more than enhance and6or
verif+ itselfHIn 1.E. Kernis -Ed..; E55icacG; "gencG; and sel5-esteem -pp. &-2&.;
QeF XorI@ 2lenum; 1&&'.
$7. %",QE"1 ). D.* 4,EEQO"LD; ". 4.* H"Q"BI; 1. , L 8mplicit self"esteem.
In D. "brams D 1. Eogg; )ocial identitG and social cognition; AK@ HlacIFell;
/#5ord; 1&&&.
$8. %"JI/; ,. E.* /L)/Q; 1. ". L 8mplicit measures in social cognition# %heir
meaning and use) "nnual ,evieF o5 2sGc3ologG Qo '$) pp. 2&7-27; 2++.
$&. %E,,E/L; 4.; QE!AL"A; ". - *iolena. 'specte psihosociale) Editura 2olirom;
Ia6i; 2++.
'+. :LORIAN* G<EORG<E - 3sihologie udiciar" /uport de curs 7acultatea de
psihologie) Aniversitatea (itu 1aiorescu; Hucure ti; 2++7.
>+. %,"QKEQ; ,. - <uman Motivation. 2aci5ic 4rove; !"@ HrooIs D !ole
2ublis3ing !o.; 1&&$.
'2. %,EAD; ). - 8nhibiie) simptom i angoas) Editura (rei; Hucure6ti; 2+1+.
'. 4"ILL/(; 1.(.* )!E1EI!EEL H.B. L 8s 8mplicit /elf"@steem Reall+
5nconsciousH# 8mplicit /elf"@steem @ludes (onscious Reflection; Bournal o5
"rticles in )upport o5 t3e Qull EGpot3esis; vol. ; Qr. 6; 2++6.
'$. 4,EEQO"LD; ". 4. * H"Q"BI; 1. ,* ,AD1"Q; L. ".* %",QE"1 ). D.*
1ELL/(( D. ). - 5nified theor+ of implicit social cognition) AniversitG o5
Oas3ington; Department o5 2sGc3ologG; Dra5t o5 BanuarG 1$; 2+++.
'+
''. 4,EEQO"LD; ". 4.* H"Q"BI; 1. ,. - 8mplicit social cognition# 'ttitudes) self"
esteem) and /tereot+pes; 2sGc3ological ,evieF; vol. 1+2; Qo. 1; 1&&'.
'6. 4,EEQO"LD; ". 4.* 1c4EEE; D. E.; )!EO",(J; B.; L. - Measuring
individual differences in implicit cognition# %he implicit association test) Bournal
o5 2ersonalitG and )ocial 2sGc3ologG; 7$; 1&&8.
'7. E"LE); ). - *aluing the /elf# 5nderstanding the ,ature and 4+namics of /elf"
@steem) )aGbrooI Institute; )an %rancisco; Dec. 1&8&.
'8. E/LDE9I!I; I,IQ" L 3sihoterapia cognitiv"comportamental. Managementul
stresului pentru un stil de via optim) Editura tiin elor 1edicale; Hucure ti;
2++'.
I>. E/LDE9I!I; I,IQ" L /trategiile psihoterapiei cognitiv" comportamentale)
Editura Dual (ec3; Hucure ti; 2++7.
EF. E/LDE9I!I; I,IQ" * 9")ILE)!A; I. 2. L <ipnoza i for ele nelimitate ale
psihismului; Editura "ldomars; Hucure ti; 1&&1.
?+. E/,QEX; K. L ,eurosis and human gro.th# %he struggle to.ard self
realization. QeF XorI@ Qorton; 1&'+.
E1. E/XLE; ,. E.* KE,QI); 1. E.* LE",X; 1. ,.* H"LDOIQ; 1. O. L /elfhood#
8dentit+) @steem) Regulation) )ocial 2sGc3ologG )eries; p. 2$$-26+; 1&&&.
6. 3ttp@PPcatarina.udlap.m#Pu[dl[aPtalesPdocumentos
6$. 3ttp@PPen.FiIipedia.orgPFiIiP"ggression
6'. ILA ; 2. - /inele i cunoa terea lui ; Editura 2olirom) Ia i; 2++1.
66. ILA\; 2. - (omportament prosocial K comportament antisocial) n ,adu) I.
-coord..; 3sihologie social) Editutra E#e; !luC-Qapoca; 1&&$.
67. B/,D"Q; !. E.* )2EQ!E,; ). B. D J"QQ"; 1. 2. L /elf esteem and
defensiveness# %he roles of implicit and explicit self esteem. 2aper presented at t3e
annual meeting o5 t3e )ocietG 5or 2ersonalitG and )ocial 2sGc3ologG; )avanna3;
4"; %ebruarG 2++2.
68. B/,D"Q; !. E.* )2EQ!E,; ). B.* J"QQ"; 1. 2. L /ecure and deffensive high
self"esteem. Bournal o5 2ersonalitG and )ocial 2sGc3ologG; 8'; &6&-&78; 2++.
E>. BAQ4; !.4. - 3ersonalitate i transfer; Editura (eora; Hucure ti;1&&7.
7+. K",LI; 2. L LL<omme agressif; Edit. /dile Bacob; 2aris; 1&88.
G0. KI,K2"(,I!K; L. ".* O"A4E; !. E.* 9"LEQ!I"; ". D OEH)(E,; 4. D. K
%he functional domain specificit+ of self esteem and the differential prediction of
aggression. Bournal o5 2ersonalitG and )ocial 2sGc3ologG; 82; 7'6-767; 2++2.
G1. KLEIQ; 1EL"QIE - 8nvidie i recunotin; Editura (rei; Hucure6ti; 2++8.
7. LEDE)1" EI1EQ/; ". G 1ELE,/ 1",!/); L. - @studios sobre las
depresiones) Editura Aniversidad de )alamanca; )alamanca; 1&8&.
7$. L/2EJ L IH/,; B. B. L Mraepelin 'nd %he ,e. %rends 8n 3s+chiatric ,osolog+;
Institute /5 2sGc3iatrG "nd 1ental Eealt3; 1adrid; )pain; 1&8'.
GI. L/,EQ(J; K. - 'a"zisul ru. 4espre istoria natural a agresiunii; Editura
'1
]tiin7i5ic; Hucure6ti; 1&7$.
76. L/,EQ(J; K. - !n 'ggression) QeF XorI@ Earcourt; Hrace D Oorld; Inc.; 1&66.
77. 1"!"9EI; HI"Q!" L 4isfunctional 'ttitudes /cale) 7orm 'D ,orms 7or %he
Romanian 3opulation. Bournal o5 !ognitive and He3avioural 2sGc3ot3erapies;
vol. 6; Qo. 2; p. 1'7-171; 2++6.
78. 1^QJ"(; I. -coord.. L 3sihologia /inelui. 5n pelerina spre centrul fiin ei ;
Hucure ti; Editura Eminescu; 2+++.
7&. 1",IQE"QA; 9. K Msurarea indirect a atitudinilor. %estul de asociere
implicit $%'8)" ,evista de psi3ologie organi0a7ional; vol. 1; nr. 2; 2++2.
8+. 1",K ,. LE",X; ,/HIQ 1",K K/O"L)KI L /ocial 'nxiet+; 4uil5ord
2ress; QeF XorI; 1&&7.
81. 1",)ELL"!E A1HE,(; 4. L La autoestima; 1adrid; Editura 1artine0 ,oca;
2++'.
82. 11",(IQ 1. ".; )A)"Q 1. /,)ILL/; LIJ"HE(E ,/E1E, L 2ractitionerLs
Buide to @mpiricall+ Nased Measures of 'nxiet+; )pringer; 2++1.
8. 1cK"X; 1.* %"QQIQ4; 2. L /elf"@steem# ' 3roven 3rogram !f (ognitive
%echniOues 7or 'ssessing) 8mproving C Maintaining Pour /elf"@steem; (3ird
Edition; QeF Earbinger 2ublications; Inc.; /aIland; 2+++.
8$. 1E!"; ". 1. i colab. L %he social importance of self"esteem. AniversitG o5
!ali5ornia 2ress@ HerIeleG; 1&8&.
8'. 1ELE,/ 1",!/); L. L @xpectativas del depresivo ante la oferta existencial)
Lucrare pre0entat la !ursul de psi3iatrie 6i ]tiin7ele umaniste; )alamanca; 1&86.
86. 1E,IKLE; 2* ,EIQ4/LD; E- Measuring unconscious perceptual process) In
2erception Fit3out aFareness@ !ognitive; clinical; and social perspectives. QeF
XorI@ 4uil5ord; 1&&2.
87. 1I!LE"; 1. L 3sihologie cognitiv; !luC-Qapoca; !asa de editur <4loria=
).,.L.; 1&&$.
88. 1IQALE)!A; 1IE"EL" - Metode i tehnici avansate n psihodiagnoz" ,ote
de curs) ]coala Qa7ional de )tudii 2olitice 6i "dministrative; Hucure ti;
2++8.
;>. 1I(,/%"Q; Q. L 'gresivitatea) n Qeculau; ". -coord..; 3sihologie social)
Editura 2olirom; Ia6i; 1&&6.
&+. 1I(,/%"Q; Q.; JD,EQ4EE" 9.; HA(/I (. L 3sihologie udiciar) Hucure ti;
Ed. ]ansa ),L; 1&&2.
&1. 1/Q(4/1E,X; O. L 'sertividad) autoestima + solucion de conflictos
personales. Lima@ !irculo de Estudios "van0ada; capitulo '; 1&&7.
&2. QAQLEX; K.%.* - %he Relationship of /elf @steem and 4epression
in 'dolescence) 2ractical !lassroom "pplications o5 !urrent Hrain ,esearc3;
2++&.
&. 2"9EL!A; 9. L (unoaterea de sine i cunoaterea personalitii) ED2;
'2
Hucure6ti; 1&82.
&$. 2"9L/9; I. 2. L (onditiones reflexex# 'n investigation of the ph+siological
activit+ of the cerebral cortex. London@ /#5ord AniversitG 2ress; 1&27.
>I. 2ELE"1; H. O.* EE((); B. B. L 8mplicit and explicit personal and social
identit+# %o.ard a more complete understanding of the social self. In (Gller D
Kramer -Eds..; (3e psGc3ologG o5 t3e social sel5 -pp. 11'-1$.. 1a3Fa3; QB@
Erlbaum; 1&&&.
>E. 2I(",IA; E.; )>ntion; %. L 3sihologia lupttorului) Editura 1ilitar; !onstan7a;
2++.
&7. 2/2"; 1. L /tatistic pentru psihologie. %eorie i aplica ii /3// ; Editura
2olirom; Ia i; 2++8.
&8. 2/2E)!A-QE9E"QA; 2"AL L 4icionar de psihologie; Hucure6ti; Editura
"lbatros; 1&78.
&&. 2/)(EL; B. -coord.. L Dic ionar de psi3iatrie i psi3opatologie clinic -trad..;
Hucure ti; Editura Anivers Enciclopedic; 1&&8.
1++. ,"1I,EJ; B. 1.* "QD,EA; B. 1.* %ABIE","; (. K (ultural and sex
differences in aggression# ' comparison bet.een =apanese and /panish
students using t.o different inventories) "ggressive He3avior; 9olume 27;
Issue $; pages 1L22; BulG 2++1.
0F0. ,Y !"QA; ,A_"QD," L ,europsihofiziologia devian ei la adolescen i i
tineri; Editura "ctami; Hucure ti; 1&&&.
1+2. ,Y !"QA; ,A_"QD," L 3sihologie i psihopatologie n dependen a de
drog) Editura "rs Docendi; Hucure ti; 2++2.
1+. ,Y]!"QA; ,A_"QD," L 3sihologia aplicat) Editura Aniversit7ii Hucure6ti;
Hucure6ti; 2++7.
1+$. ,Y]!"QA; ,A_"QD," L 3sihologia comportamentului deviant; Editura
Aniversit7ii Hucure6ti; Hucure6ti; 1&&$.
1+'. ,E")/QE,; ,. L Nuilding /elf"@steem 8n /econdar+ /chools) 2alo "lto@
!onsulting 2sGc3ologist 2ress; Inc.; 1&82.
1+6. ,/!EE; /LI9",; ,. L 3sicologia + @ducacion para la 3rosocialidad) ,ed
%ederal de %ormacion Docente) 1inisterio de !ultura G Educacion de la Qacion;
1&&8.
1+7. ,/4E,); !. ,. L ' theor+ of therap+) personalit+ and interpersonal
relationships) as developed in the client K centered frame.orA. In ). Koc3 -Ed..;
2sGc3ologG@ " studG o5 science -vol. ; pp. 18$-2'6.; QeF XorI@ 1c4raF-Eill;
1&'&.
0F;. ,/4E,); !. ,. L !n becoming a person# ' therapistLs vie. ps+chotherap+.
Hoston@ Eoug3ton 1i55lin; 1&61.
0F>. ,/)EQHE,4; 1. L /ociet+ and adolescent self"image. 2rinceton; QB@ 2rinceton
'
AniversitG 2ress; 1&6'.
00F. ,/)EQHE,4; 1.* K"2L"Q; E.H. L /ocial 3s+cholog+ of the /elf"(oncept)
Earlan Davidson; Inc.; 1&82.
111. )"Q(/); B. ". L Es5uer0ate G se a5irmativo; )an )alvador; El )alvador; 1&&.
112. )"Q(/); B. ". L La ,uta@ An mapa para construir 5uturos; )an )alvador; El
)alvador; 2++$.
11. )!EI11"!K; A.* DIEQE,; E. L 3redictive validit+ of explicit and implicit self"
esteem for subective .ell"being) Bournal o5 ,esearc3 in 2ersonalitG Qo. 7) p.
1++-1+6; 2++.
11$. )!EQEIDE,; D. B.* (A,K"(; D. L /elf presentation follo.ing success or
failure# 4efensive self esteem models. Bournal o5 2ersonalitG; $; 127-1'; 1&7'.
00I. )ELXE; E. L %he nature of /tress) 8nternational 8nstitue of /tress; AniversitG o5
1ontreal; !anada; 1&$&.
116. )ILL"1X; Q.; L",,/A)E L 4ic ionar de psihologie ; Editura Anivers
Enciclopedic) Hucure ti; 1&&8.
117. )palding; L. ,.* Eardin; !. D. L 5nconscious unease and self"handicapping#
Nehavioral conseOuences of individual differences in implicit and explicit self
esteem. 2sGc3ological )cience; 1+; ''-'&; 1&&&.
00;. (A,QE,; ,.B.; Q/E; ). ]i LE9IQ; D.1. L 4epression across the life course)
QeF XorI@ Hrunner; 1a0el; 1&8'.
11&. 9"LJELLI; L. L 3harmacological Research (ommunications; 9olume 1'; Issue
$; pp. 87-&'; "pril 1&8.
01F. FFF.ceril.cl.Pagresividad.3tm
121. FFF.scribd.com K -/tima de sine- K suport de curs; Aniversitatea UHabe6-
HolGai=; -)9-2++7-2++8.; (lu-,apoca) 7acultatea de business.
122. J"B/Q!; ,. H. L 7eeling and %hinAing# 3references ,eed ,o 8nferences.
"merican 2sGc3ologist; '; 1'1-17'; 1&8+.
012. J"1/,"Q/; L. L @l diagnostico psicopatologico + los trastornos mentales en
la adolescencia) En@ )uare0 ,ic3ards; 1. 8ntroduccion en la 3siOuiatria ed.a 88"a)
Editura )alerno; Huenos "ires; 2+++.
12$. JEI4LE,-EILL; 9. L 4iscrepancies Net.een 8mplicit 'nd @xplicit /elf"@steem#
8mplications 7or ,arcissism 'nd /elf"@steem 8nstabilit+; Bournal o5 2ersonalitG;
7$@1; %ebruarG; p. 11&-18; 2++6.
12'. JL"(E; 1. L @ul i personalitatea) ; Hucure6ti; Editura trei; 1&&7.
126. JL"(E; 1. L 8ntroducere n psihologie- @diia a 888"a) Hucure6ti; Ia6i; 2olirom;
2+++.
127. JL"(E; 1. L 3sihologia mecanismelor cognitive ; Ia6i; 2olirom; 1&&&.
'$