Sunteți pe pagina 1din 8

UNIVERITATEA TEHNICA din CLUJ-NAPOCA

FACULTATEA DE INGINERIE ELECTRICA


Proiect de semestru la disciplina
CSCEEP
Nume, prenume: IURCUT IURA
Grupa: SSEA
Anul unier!i"ar
#$%&-#$%'
1
Da"e pr(ie)"
*("(rul din pr(ie)" e!"e un m("(r a!in)r(n )u urma"(arele )ara)"eri!"i)i !pe)i+i)e:
Tipul m("(rului:
*arimea Val(area u,m,
Pu"erea n(minala: PN - #,. /012
Tura"ia n(minala: nN -34$ /rpm2
Tura"ia de !in)r(ni!m: n$N -%$$$
Numarul de pere)5i de p(li: 6p -&
Ten!iunea !"a"(ri)a
n(minala:
U
+
7N - ##$V,
)(ne8iune !"ea
/V2
Curen"ul !"a"(ri) n(minal: I7N -4,. /A2
Ten!iunea in"re inele: ErN-%$$ /V2
Curen"ul r("(ri) n(minal: IrN -%3 /A2
Randamen"ul: -4# 9
Fa)"(rul de pu"ere: )(! N

-$,4
*(men"ul de :ira"ie: GD
#
GD
#
- $,%# /0:+m
#
2
2
Cal)ule
%; Tura"ia de !in)r(ni!m: n$N - %$$$ rpm
#; Numarul de pere)5i de p(lii: 6p - &
&; Vi"e6a un:5iulara de !in)r(ni!m:
= =
N N
n
0 0
30

%$',4%< rpm
Vi"e6a un:iulara n(minala:
= =
N N
n
30

<%,%% rad=!e)
'; Alune)area n(minala:
=

=
N
N N
N
n
n n
s
0
0
$,%&
.; Re6i!"en"a r("(ri)a:
= =
rN
N rN
r
I
s E
R
3
$,'%4 >>?( prima e!"imare;>
@; C(e+i)ien"ul de !)apari re6ul"a":
=
+

=
N
N

cos 1
cos 1
$,%3
C(e+i)ien"ul de !)apari r("(ri):
=

= 1
1
1

r $,$%.
C(e+i)ien"ul de !)apari !"a"(ri):
r s
$,%$.
4; Capa)i"a"ea de !uprain)ar)are n(minala:
= + =

= )
1
(
2
1
cos 1
1
2

N
N
%,'$$
3; Alune)area )ri"i)a pe )ara)"eri!"i)a n(minala:
= =

N
k
s
s
$,&$#&
<; Cuplul n(minal ele)"r(ma:ne"i):
=

= =
N
rN rN
N N
r rN
N em N
E mI
s
R mI
M M
0
0
2
) (
* 3
#<,43 Nm
Unde m repre6in"A numArul de +a6e Bm-&;,
%$; Cuplul )ri"i) pe )ara)"eri!"i)a na"urala:
= =
) ( N em N kN
M M
'%,@<# Nm
%%; *(men"ul de iner"ie: = =
4
2
GD
J
m
$,$& 0:+m
#

%#; Cuplul n(minal la arC(re:
=

=
N
N
arbN
P
M
#4,'' Nm
Cuplul de mer! in :(l:
= =
arbN N em
M M M
) ( 0 #,&' Nm
%&; Curen"ul de mer! in :(l !"a"(ri): = =
SN S
I I
0
&,%3% A
3
%'; Alune)area )ri"i)a n(minala: = = ) 1 (
2
N N N kN
s s $,$.'
= + = ) 1 (
2
N N N kN
s s $,&$<&
Obs: !e a ale:e al(area )(re)"a
%.; Tura"ia )ri"i)a:
= = ) 1 (
0 k N k
s n n
@<$,4 rpm
Vi"e6a un:5iulara )ri"i)a:
= =
k k
n
30

4#,&# rad=!e)
Determinarea rezistentelor, reactantelor si a inductivitatilor
Pen"ru de"erminarea a)e!"(r parame"ri !e (r ale:e din +i:urile .,# !i .,& al(rile rap(r"a"e
Bla impedan a !"a"(ri)A; ale re6i!"en el(r i rea)"an el(r Dn +un) ie de pu"erea m("(rulu i
numArul de pere)5i de p(li B!e a ale:e pen"ru +ie)are )E"e ( al(are )are !A !e Dn)adre6e
Dn d(meniul 5a ura" Dn dre&p"ul al(rii pu"erii, Fn +i:urA parame"rul p repre6in"A numArul de
pere)5i de p(li, Pen"ru a iden"i+i)a )(re)" pe a8a G al(area )(re!pun6A"(are a pu"erii
m("(rului ae i in edere +ap"ul )A pe a)ea a8A !)ara e!"e l(:ari"mi)A,;
Impedan"a !"a"(ri)a n(minala:
= =
sN
sN
sN
I
U
Z
#<,&&
Rezisten a statoric
=
sN
s
Z
R
$,$' -H R! - %,%4&#
Rezisten a rotoric
4
=
sN
r
Z
R
$,$< -H Rr - #,@&<4
Rea)"an a de !)ApAri !"a"(ri)e
=
sN
s
Z
X

$,$4 -H S
X
- #,$.&%
Rea)"an a de !)ApAri r("(ri)e
=
sN
r
Z
X

-H r
X
- .,3@@
Rea)"an a de ma:ne"i6are
=
sN
m
Z
X
$,#@ -H m
X
- 4,@#.
Rea)"an a !"a"(ri)A: G ! - s
X
I m
X
-<,@4&
Rea)"an a r("(ri)A: G r - r
X
I m
X
- %&,'<%
C(e+i)ien"ul de !)ApAri r("(ri):
m
r
r
X
X

=
- $,4@<
Indu)"ii"a"ea !"a"(ri)A:
= =
f
X
L
s
s
2
$,$&$4 H
Indu)"ii"a"ea de !)ApAri !"a"(ri)e:
= =
s
s
s
f
X
L

2
$,$$@. H
Indu)"ii"a"ea de ma:ne"i6are:
= =
s s m
L L L
$,$#'# H
Indu)"ii"a"ea de !)ApAri r("(ri)e:
= =
m r r
L L
$,$%3@ H
Indu)"ii"a"ea r("(ri)A:
= + =
m r r
L L L
$,$'#3 H
I! -&&,'' A
Ir - < A
VmJ - #3#,&
+! - $,<@
+r - $,4'#
5
Figure 1 Varianta clasica necompesata
Figure 2 Varianta cu compensare cu tensiune constanta
6
Figure 3 Varianta care se bazeaza metoda de calcul a tensiuinii
7
BIBLIOR!"I!
1. MSAE-ghid_Partea1.pdf
2. MSAE-ghid_Partea2.pdf
3. MSAE-ghid_Partea3.pdf
4. Actionari eectrice! Arpad "ee#en
$. Si%te#e de regare c& orientare d&pa ca#p ae #a%inior de c&rrent
aternati'e! Arpad "ee#en( Maria I#ec%
). ***.googe.co#
8

S-ar putea să vă placă și