Sunteți pe pagina 1din 2

Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti

Facultatea de Transporturi
Specializarea: Fenomene de Interactiune Vehicul-Cale de Rulare

Grupa: FIVCR I Data: 05.05.2021


Student: IURCUT Iura
Disciplină: Simularea fenomenelor specifice vehiculelor feroviare

LABORATOR nr. 8
INTEGRARE NUMERICA MATLAB

• Enuntul problemei:

Folositi functia care calculeaza derivatele starilor sistemului pentru a integra numeric modelul
mecanic al masei cu resort si amortizor cu valorile de mai jos.

In functie de numarul i din grupa, parametrii sistemului au valorile:

M = 100 + 10*i; C = 0; K = 1000 - 10*i;

• Rezolvarea:
Numarul de ordine: i=16;
- M=1000+10*16=260 Kg
- c=0 Ns/m
- k=1000-10*16=840 N/m

• Scrierea programului de simulare in Matlab


function dx = modelMecanic( t, x )
% x1 pozitia, x2, viteza
% dx este vectorul derivatelor starilor (pozitia, viteza)
% dx = [dx1/dt dx2/dt]
% x = [x1 x2] vectorul starilor (pozitia, viteza)
% dx1/dt = x2
% dx2/dt = -1/M(+ c x2 + k x1 -F0sin(wt + fi))
M = 260; k = 840; c = 0;
F0 = 100; w = 5;

dx(1) = x(2);
dx(2) = -1/M * (c * x(2) + k * x(1) - F0 * sin(w*t));

% [dx1/dt] [0 1] [x1]
%[ ] = [ ] [ ]+
% [dx2/dt] [-k/M -c/M] [x2]
dx = dx(:); % vectorul derivatelor devine vector coloana
% [t, x] = ode45(@modelMecanic, [0 50], [0 0]);
% plot(t, x), grid
% curs 6
end
- cu amortizarea c=0

- cu amortizarea c=10

- cu amortizarea c=50

S-ar putea să vă placă și