Sunteți pe pagina 1din 10

Lucrare Practică № 2

Determinarea vitezei de circulație a automobilului izolat pe un sector de drum

Viteza de circulație a autovehiculelor depinde de proprietățile dinamice ale lor, condițiile rutiere
(mărimile elementelor geometrice ale drumurilor, îmbinarea reciprocă a lor, uniformitatea și rugozitatea
îmbrăcămintei rutiere etc.), dorința conducătorului auto,condițiile climaterice etc.
În lucrarea practică nr.2 trebuie de determinat influența condițiilor rutiere asupra vitezei de circulație
a aunui autovehicul izolat de tip autoturism.
Metodele de calcul ale vitezei de circulație a unui autovehicul izolat,care sunt bazate pe realizările
teoriei automobilului dau posibilitatea de a calcula vitezele de circulație maximale ale unui autoturism izolat
în orice punct al profilului longitudinal drumului auto.
Viteza de circulație a autovehiculului în limetele curbelor verticale a profilului longitudinal se
determină prin formula următoare:

V= √( V 2
0 ± Z )∗e−2 nx ± mx ± Z (2.1)

n = bg/�G, (2.2)
m = G/br, (2.3)

Z = m/2n± [ a−G(f ± i l) ] /b (2.4)

� = 1.04+k* u2c (2.5)

Unde:
V 0−¿ viteza în punctul inițial al curbei verticale în care X = 0, m/s;
e – baza logaritmului natural ( e = 2,718)
Z,m,n – coeficienții, mărimea cărora se determină prin formulele (2.2, 2.3 și 2.4)
a,b – parametrii ce caracterizează dependența forței de tracțiune de viteza de circulație a
automobilului folosind diferite raporturi de transmisie a cutiei de viteze.
X – distanța de la punctul inițial al sectorului profilului longitudinal pe care se determină viteza de
circulație,m.
g – accelerația căderii libere m/s 2 (g = 9,81)
δ – coeficientul ce ține seama de influența pieselor autovehiculelor care sunt in rotație. (formula (6))
G – greutatea automobilului, N.
r – raza curbei verticale,m.
f – coeficientul rezistenței e rulare (conform tabelului 2.1)
i l−¿ declivitatea longitudinale a drumului, exprimată în fracții zecimale;

k – coeficientul egal cu 0,03 - 0,05 pentru autoturisme și cu 0,05-0,07 pentru autocamioane și


autobuze.
uc – raportul de transmisie al cutiei de viteze.
Tabelul 2.1
Mărimile coeficientului f în funcție de îmbrăcăminte rutieră

Îmbrăcăminte rutieră f
1. Beton asfaltic sau beton de ciment 0,01–0,02
2. Din piatră spertă sau pietriș tratate cu lianți organici și cu
0,02–0,025
suprafața regulată
3. Pavaj de bolovani 0,04–0,05
4. Din pământ neted, uscat 0,03–0,06

În formulele (2.1) și (2.4) semnele din rîndul superior se folosesc pentru curbe verticale convexe, iar
semnele din rîndul inferior pentru curbe verticale concave. Declivitatea longitudinală i l are semnul
pozitiv în rampă și semnul negativ în pantă. În limitele sectoarelor drepte ale profilului longitudinal (r = ∞ și
m = 0) se folosesc formulele următoare :

V= √( V −L )∗e
2
0
−2 nx
L (2.6)

L = [a – G(f ± i l ¿ ¿ /b (2.7)
Z = m/2n ± L (2.8)
Formulele (2.9 – 2.12) se folosesc pentru determinarea pozițiilor punctelor pe diagramele vitezelor
unde V=Vmax sau V=Vmin pentru un anumit raport de transmisie al cutiei de viteze.
Xv min = (ln[ 2n( V 20 +Z ¿/m ¿ ¿/2 n (2.9)

V min = √ m X min−Z +m/2n (2.10)

Xv max = (ln[ 2n( Z −V 20 ¿ / m¿ ¿ /2 n


(2.11)

V min =

(2.12)
√ Z−
m
2n
−m X max

În calcule viteza inițială la începutul sectorului de drum nr.1 este egală cu 30 km/h.În continuarea
calculelor cu viteza obținută la sfîrșitul sectorului de drum precedent.
Diagramele vitezelor de circulație a unui autoturism izolat trebuie întocmite în sensul direct și opus
pe toată lungimea sectorului de drum prezentat în sarcina individuală a studentului.
Pentru înlesnirea și accelerarea calculelor mărimilor vitezelor de circulație este elaborat programul
“VITEZA” pentru mașina electronica de calcul MEC care se află în centrul de calcul a facultății IMM.
Modelul de folosire a programului “VITEZA” este prezentat mai jos.
Datele pe care utilizatorul programului le pregătește pentru introducerea în MEC sunt:
- mărimile distanțelor și declivităților longitudinale respective din sarcina individual a studentului
L1 = 450 m; il1 = 45%0 (rampă); L2 = 270 m; il2 = - 27%0 (pantă); L3 = 300 m; il3 = 60%0 (rampă); L4 = 0 m;
il4 = 0%0; (ce înseamnăcă introducerea mărimilor distanțelor longitudinale s-a terminat)
- viteza inițială V ¿ =110 km/h
- viteza de calcul a drumului(care a fost argumentată în lecția practică nr.) V c =10 km/h
- intervalul de imprimare este egal cu 100 m din cauza că un pichet corespunde distanței de 100 m.

Luând în considerație particularitățile programului “VITEZA” informația despre mărimile distanțelor


și declivităților longitudinale trebuie de introdus în MEC în forma următoare:
L0 = 1 m, il0 = 45%0, L1 = 450 m, il1 = 45%0, L2 = 270 m, il2 = - 27%0, L3 = 300 m, il3 = 60%0, L4 = 0 m, il0
= 0%0.
În procesul de introducere a datelor necesare pentru calcul,utilizatorul va vedea pe ecranul MEC informația
următoare :
Numele,grupa, Vă rog
Plamadeala Ana, IMT …
Introduceți distanța, declivitatea (%0) pentru sectorul 1
1 45
Introduceți distanța, declivitatea (%0) pentru sectorul 2
450 45
Introduceți distanța, declivitatea (%0) pentru sectorul 3
270 -27 Vă rog
Introduceți distanța, declivitatea (%0) pentru sectorul 4
300 60
Introduceți distanța, declivitatea (%0) pentru sectorul 5
0 0
*** viteza inițială, km/h
30
*** viteza de calcul a drumului, km/h
10
Intervalul de imprimare, m
100
Sensul opus (1-da, 2-nu)
2
După mesajul MEC că calculul s-a terminat trebuie de inchis fereastra programului “ vit 2 file” si de
deschis fisierul “Name” unde se află rezultatele calculelor, care vor fi prezentate pe ecranul MEC în modul
următor:

Sensul direct
*************************************
**** GAZ-24-10
Vc=110
----------------------------------
L= 0 I=45 V= 30 j= 2 Ksec=1.0
L= 100 I=45 V= 54 j= 2 Ksec=1.0
L= 200 I=45 V= 64 j= 3 Ksec=1.0
L= 300 I=45 V= 70 j= 3 Ksec=1.0
L= 400 I=45 V= 74 j= 3 Ksec=1.0
L= 500 I=-27 V= 82 j= 3 Ksec=1.0
L= 600 I=-27 V= 94 j= 4 Ksec=1.0
L= 700 I=-27 V=110 j= 4 Ksec=1.0
L= 800 I=60 V=116 j= 4 Ksec=0.9
L= 900 I=60 V=120 j= 4 Ksec=0.9
L=1000 I=60 V=122 j= 4 Ksec=0.9
L=1021 I=60 V=123 j= 4 Ksec=0.9
----------------------------------
V=101.2840 T=0.6048
*****Plamadeala Ana, gr. IMT 161 /// La revedere ** Good-bye then *

unde:
– tasta ,, ENTER ,,
L – distanța, m;
I – declivitatea longitudinală, ‰;
V – viteza de circulație a autoturismului GAZ -24 -10;
J – raportul de transmisie a cutiei de viteze;
Ksec – coeficientul de siguranță.
Pentru determinarea mărimilor vitezelor de circulație în sensul opus trebuie de introdus datele inițiale
din nou, luând în considerație schimbarea semnului declivității longitudinale și succesivității introducerii
datelor:
L0 = 1 m, il0 = 45%0 (rampă), L1 = 30 m, il1 = -45%0 (pantă), L2 = 270 m, il2 = 27 %0 (rampă), L3 = 450 m,
il3 = - 45%0 (pantă), L4 = 0 m, il0 = 0%0.
Numele,grupa, Vă rog
Plamadeala Ana, IMT - …, sensul opus
Introduceți distanța, declivitatea (%0) pentru sectorul 1
1 45
Introduceți distanța, declivitatea (%0) pentru sectorul 2
300 -60
Introduceți distanța, declivitatea (%0) pentru sectorul 3
270 27
Introduceți distanța, declivitatea (%0) pentru sectorul 4
450 - 45
Introduceți distanța, declivitatea (%0) pentru sectorul 5
0 0
*** viteza inițială, km/h
110
*** viteza de calcul a drumului, km/h
10
Intervalul de imprimare, m
100
Sensul opus (1-da, 2-nu)
2

Pe ecranul MEC rezultatele calculelor mărimilor vitezelor de circulație în sensul opus vor fi prezentate
astfel:
Sensul opus
*************************************
**** GAZ-24-10
Vc=110
----------------------------------
L= 0 I=45 V= 30 j= 2 Ksec=1.0
L= 100 I= -60 V= 68 j= 3 Ksec=1.0
L= 200 I=-60 V= 87 j= 3 Ksec=1.0
L= 300 I=-60 V=106 j= 4 Ksec=1.0
L= 400 I=27 V=114 j= 4 Ksec=1.0
L= 500 I=27 V=120 j= 4 Ksec=0.9
L= 600 I=-45 V=126 j= 4 Ksec=0.9
L= 700 I=-45 V=133 j= 4 Ksec=0.8
L= 800 I=-45 V=138 j= 4 Ksec=0.8
L= 900 I=-45 V=142 j= 4 Ksec=0.8
L=1000 I=-45 V=145 j= 4 Ksec=0.8
L=1021 I=-45 V=145 j= 4 Ksec=0.8
----------------------------------
V=130.1751 T=0.4706
*****Plamadeala Ana, gr. IMT 161 /// La revedere ** Good-bye then *
Rezultatele calculelor vitezelor de circulație în sensul direct și opus se folosesc pentru aprecierea
gradului de asigurare al siguranței de circulație prin metoda coeficienților de siguranță (Ksec). Cu acest scop
trebuie de determinat mărimile admisibile ale sectorului de drum folosind formulele ( 2.13, 2.15, 2.16 și
2.17)
Viteza maximă admisibilă în limitele curbelor circulare în plan se determină prin formula:
V adm = √ 127∗R (µ ± it ) (2.13)

Unde:
R - raza curbei circulare, m;
127- coeficientul unităților de măsură care ține seama că raza R este exprimată în metri, iar viteza V
in km/h;
µ - coeficientul forței transversale,care se determină prin formula (15)
i t – declivitatea transversală a părții carosabile: i t=−20 ‰ pentru bombamentul în formă de
acoperiș cu două versante plane; i t=+ 40 ‰ pentru bombamentul în formă de streașină cu o singură
înclinație transversal îndreptată spre centrul curbei circulare.
Mărimea coeficientului forței transversale µ se determină din condițiile de asigurare a stabilității
autovehiculului ce parcurge o curbă circulară:
µ = 0,18 - 0,0005* V c (2.14)

unde V c este viteza de calcul care se determină în funcție de categoria tehnică a drumului și forma
reliefului( lecția practică nr.1).
Pentru drumuri în condiții de munte mărimea admisibilă a coeficientului µ ad = 0,2, în celelalte
cazuri µ ad ≤ 0,15
Viteza maximală admisibilă a vehiculelor în limitele curbelor circulare în plan, luând în considerație
dinstanța de vizibilitate S v limitată,se determină prin formula:
v−¿ l 0
S¿
V adm = 127 ( φ2l −i 2l ) (2.15)
¿
C e∗φl
√¿
Unde:
φl - coeficientul de aderență longitudinală;

i l - declivitatea longitutinală a sectorului de drum unde se află curba circuulară, fracții zecimale.

C e - coeficientul condițiilor de frânare este egal cu 1,3 pentru auto. și 1,8 pentru autocam. și
autob.;
l 0 - distanța de siguranță, l 0=10 m ;

S v - distanța de vizibilitate,m;

Sv = √ 4 RB (2.16)

unde B este lățimea platformei drumului care depinde de categoria tehnică a drumului și se determină prin
tabelul 2.2 (din indrumar pagina 16).
Tabelul 2.2
Marimile lățimilor elementelor drumurilor în profil transversal

Categoria tehnică a drumului


Indicii
IA IB II III IV V
Numărul benzilor de circulație 4;6;8 4;6 2 2 2 -
Lățimea benzii de circulație,m 3,75 3,75 3,75 3,5 3,0 -
7,5x2 7,5x2 7,5 7,0 6,0 4,5
Lățimea părții carosabile, m 11,25x2 11,25x2
15x2
Lățimea acostamentului, m 3,75 3,75 3,75 2,5 2 1,75
Lățimea minima a benzii de
0,75 0,75 0,75 0,5 0,5 -
încadrare (acostament), m
Lățimea minima a zonei mediane,
6 5 - - - -
m
Lățimea minima a benzii de
1 1 - - - -
încadrare (zona mediană), m
28,5 27,5 15 12 10 8
Lățimea platformei drumului, m 36,0 36,0
43,5
il
Pe rampe cu declivități longitudinale mari ce se termină cu palier =0 ‰) mărimea vitezei
¿
maximale admisibile se determină prin relația:
v−¿ l 0
S¿
V adm = 127 ( φi +i t ) (2.17)
¿
Ce
√¿

Declivitatea longitudinală se consideră mare,dacă mărimea ei depășește i lmax (tab.2.3).


Tabelul 2.3
Marimile elementelor geometrice ale drumurilor

Distanța de Razele monimale curbelor (m) în


Viteza de calcul, km/h

vizibilitate
minimală (m)
până la Plan orizontal profil longitudinal
i/max ,
obstacol concave
%0
În În
condiții condiții
fix mobil de bază convexe de bază
de de
munte munte
150 30 300 - 1200 1000 30000 8000 4000
120 40 250 450 800 600 15000 5000 2500
100 50 200 350 600 400 10000 3000 1500
80 60 150 250 300 250 5000 2000 1000
60 70 85 170 150 125 2500 15000 600
50 80 75 130 100 100 1500 1200 400
40 90 55 110 60 60 1000 1000 300
30 100 45 90 30 30 600 600 200
Pentru frângerea convexă a profilului longitudinal cu declivități longitudinale adiacente i l1 și i l 2
viteza maximală admisibilă se determină prin formula:

V adm =
√ 127 ( φi+ it 1 )( φi +i t 2 )
C e∗φl
'
(S v −l 0 ) (2.18)

Unde Sv este distanța de vizibilitate (m), mărimea căreia se determină cu formula:


'
Sv = √ 9.6∗R convex
(2.19)
Unde Rconvex este raza curbei verticale convexe în profilul longitudinal din sarcina individuală a
studentului sau din tabelul 2.3,m.
Datele initiale: conform sarcinii individuale a studentului curba circulară în plan orizontal (R=600) se află de
la Pc 00 +00 până la Pc 3 +00, iar curba verticală convexă (Rconvex = 3000m) – de la Pc 4 +00 până la Pc 9 +00.
Trebuie de determinat mărimile vitezelor admisibile și de corectat rezultatele calculelor după folosirea MEC.

µ=0,18−0,0005∗V C =0,18−0,0005∗100 ( kmh )=0,13


unde VC = 100 km/h este viteza de calcul ce corespunde categoriei tehnice a drumului IB și reliefului de deal
(tabelul 1.3).
V adm = √ 127∗R ( µ ±i ) t = √ 127∗600 (0,13+0,04) = 113,81 = 114 km/h

Unde it = 0,04 este declivitatea transversală a virajului luând în considerare faptul că raza curbei circulare
existente R = 300 m este mai mică de 3000 m.
'
Sv = √ 9.6∗R convex = √ 9.6∗3000 = 169,7 = 170 m

V adm =
√ 127 ( φi+ it 1 )( φi +i t 2 )
C e∗φl
'
(S v −l 0 ) =
√ 127 ( 0,6+ 0,045 )( 0,6−0,06 )
1,3∗0,6
(170−7) = 96.14 =96 km/h

Conform rezultatelor obținute după folosirea formulelor (2.13, 2.14,2.18, 2.19) mărimea vitezei
maximale admisibile egală cu 114 km/h este valabilă de la Pc 0 +00 până la Pc 3 +00, iar Vadm = 96 – de la Pc 4
+00 până la Pc 9+00.
Introducerea corectărilor este necesară numai în cazurile cînd mărimea V adm este mai mică decît
rezultatele obținute după folosirea MEC.
După introducerea corectărilor necesare rezultatele calculelor vitezei de circulație a unui autovehicul
izolat sunt prezentate în felul următor:
Sensul direct
P c 0+00 L= 0 I=45 V= 30 Ksec=1.0
P c 1+00 L= 100 I=45 V= 54 Ksec=1.0
P c 2+00 L= 200 I=45 V= 64 Ksec=1.0
P c 3+00 L= 300 I=45 V= 70 Ksec=1.0
P c 4+00 L= 400 I=45 V= 74 Ksec=1.0
P c 5+00 L= 500 I=-27 V= 82 Ksec=1.0
P c 6+00 L= 600 I=-27 V= 94 Ksec=1.0
P c 7+00 L= 700 I=-27 V=110 Ksec=0,87
P c 8+00 L= 800 I=60 V=116 Ksec=0.82
P c 9+00 L= 900 I=60 V=120 Ksec=0.8
Sensul opus
P c 9+00 L= 0 I=45 V=30 Ksec=1.0
P c 8+00 L= 100 I=-60 V= 68 Ksec=1.0
P c 7+00 L= 200 I=-60 V= 87 Ksec=1.0
P c 6+00 L= 300 I=-60 V=106 Ksec=1.0
P c 5+00 L= 400 I=27 V=114 Ksec= 0.84
P c 4+00 L= 500 I=27 V=120 Ksec=0.8
P c 3+00 L= 600 I=-45 V=126 Ksec=0.76
P c 2+00 L= 700 I=-45 V= 133 Ksec=0.72
P c 1+00 L= 800 I=-45 V= 138 Ksec=0.7
P c 0+00 L= 900 I=-45 V= 142 Ksec=0.68

Concluzie :
În lucrarea practică cu tema ,, Determinarea vitezei de circulație a automobilului izolat pe un
sector de drum ,, În lucrarea dată, pentru ușurarea efectuării calculelor de determinare a vitezelor de
circulație, am utilizat programul ”VITEZA”. Rezultatele obținute cu ajutorul programului pentru
coeficienților de siguranță (Ksec) nu sunt exacți, de aceea am determinat din nou Vadm și am corectat Ksec
unde era necesar.

Rezultatele obținute conform programului și recalcularii Vadm demonstrează că pe direcția tur


autovehiculul se deplasează cu vitezele admisibile calculate și se încadrează în valorile 96 – 114 km/h.