Sunteți pe pagina 1din 6

BUN RAMAS, GRADINITA !

*Dragi prieteni, bun gasit


Ma intreb nedumerit
Ce sa fie, centamp!are
A facut ca grupa mare
Sa ne c"eme a#i aici$
%are sau fi suparat
De !a sfat ei neau c"emat $
*Nu, nu suntem suparati
&utin tristi singandurati
'am c"emat c"iar cu p!acere
Sa ne !uam ,, (a re)edere!*
Gradinita + !asam
Si spre sc+a!a nendreptam,
*Siacum )rem sa )amintim
Ca nam trecut degeaba prin camin
Mu!te !ucruri bune am in)atat si in)atam
Cate)a din e!e )i !e pre#entam,
AB-C-DARU( . -u sunt abecedaru!
Cendrept spre )iit+r
&e t+ti c+piii "arnici
Care muncesc cu sp+r,
-u am p+#e c+!+rate
Cum nu se p+ate mai frum+s
(itere mari si r+tunde
Ce spun !ucruri de f+!+s,
MAT-MATICA . Cu prietenu! dea!aturi
In)atati sa cititi
Cu mine insa, dragi c+pii
In)atati sa s+c+titi,
*'a cun+astem mu!t mai bine
Decat stie +risicine
(itere!e ne sunt prieteni
Cifre!e ne sunt a!aturi,
*-u sunt A de !a a!bina
*-u sunt B de !a ben#ina
*-u sunt C de !a cerce!
* Iar eu D de !a D+re!,
* - sunt de !a un ec!er
* Iar eu / de !a fri#er
* Si cu mine dragi c+pii 0 Incep +rice 1ucarii
* M de !a masina mea
* R rem+rca dupa ea
* 2 un #ar cu puncte mici
* Stiti cea)em acum aici$
De !a A pana !a 2et
A)em intregu! a!p"abet,
*Ia dati)a !a + parte
Si cifre!es imp+rtante
'eniti prieteni dragi in fata
Sa )a pre#entati indata,
3 sunt cifra cea g!umeata
Seaman cu un +u de rata,
4 sunt, un car!ige!
Ap!ec crengi!e cu e!,
5 sunt + !ebada frum+asa
ce p!uteste grati+asa,
6 Daca ma pri)esti mai bine
Sunt ca + pasare cen #b+r )ine,
7 scaun cam +!+g
N+ta rea in cata!+g,
8 + seceraas parea
&+t sa tai grau! cu ea,
9 daca nu manse!
&arcaar fi un !acate!,
: daca )rei p+ti c"iar sami spui
Sunt c+asa bunicu!ui,
; sunt un c+!ace! frum+s
Uns cu miere si gust+s,
< stai cati spun acus, acus
Seman putin cu un dus,
43 nimeni sa numi spuna
Stiu, sunt n+ta cea mai buna,
* Cantecu! numere!+r . ,,=ai sa #icem una>
* Siacum dragi !itere si cifre
'a uram +di"na buna
Ca din t+amna care )ine
'+m fi mereu impreuna,
(a sc+a!a ne )+m reinta!ni
Si speram ca prieteni buni )+m fi,
*%rai de p!ecat !a sc+a!a
*Bun ramas frum+asa gradinita
'+m p!eca !a sc+a!a n+i cei mari
Rau ne pare inca dupa tine
Mandri suntem ca )+m fi sc+!ari ,
*Bun ramas camin iubit
Dragi educat+are
De p!ecare sa gatit
Asta#i grupa mare,
Du!api+are, ?ucarii
Cuburi, p!asti!ina
(e !asam a!t+r c+pii
Grupei ce+ sa )ina,
Deci p!ecam, am imp!init
: ani cu s+are
Bun ramas camin iubit, dragi educat+are,
*-u deacuma sunt sc+!ar .
Buna dimineata , s+are,
Ia pri)estema un pic
Nui asa ca eu sunt mare$
Am crescut, nu mai sunt mic,
-u deacuma sunt sc+!ar
Cu g"i+#dan siabecedar
Cat de mandru + sa fiu
Cand )+i in)ata sa scriu,
Te sarut cu drag bunica
Sa ai gri?a de pisica
-u sunt +cupat, adica,
Am crescut, nu mai sunt mic,
*Am a)ut aici ca !a + mama
Sfaturi, bucurii si +cr+tire
Tu mai in)atat cum sa fiu "arnic
Mamei ca sai aduc mu!tumire,
*Neai deprins sa fim atentri !a !ectii
&e cei mari sa stim sai respectam
Munca s+ iubim int+tdeauna
(ucruri, ?ucarii sa nu stricam,
*Dar deacum neasteapta sc+a!a draga
Si n+i pr+mitem ca )+m fi
T+ti cuminti si si!it+ri !a carte
Si de tine ne )+m aminti,
*Si c"iar departe de )+m fi
N+i t+t )a )+m cun+aste
Caci mart+ra ati f+st dintai
C+pi!ariei n+astre,
Adi+ gradinita mea
Cu cantec, ?+c si )ese!ie
Adi+ a n+astra prietenie,
*A#i e u!tima #i impreuna
Bun ramas, bun ramas
Despartirea nea?unge din urma
Bun ramas, bun ramas,
Refren . '+m p!eca, )+m p!eca
Dar n+i nu )+m uita
Anii care au trecut,
. '+m p!eca, )+m p!eca
Dar n+i nu )+m uita
Anii care au trecut,

Au trecut c!ipe bune si re!e
Bun ramas, bun ramas
Cu drag ne )+m aminti de e!e
Mai tar#iu, mai tar#iu,
Bun ramas dragi educat+are
Bun ramas, bun ramas
Sandrumati deacum a!te )!astare
Bun ramas, bun ramas,
*Am : ani, deacum sunt mare
&e pragu! sc+!ii ma gasesc
D+amna educat+are
-u gradinita + parasesc,
Cei ce p!ecam deacum !a sc+a!a
Nu )+m uita nicicand
Drag+stea d)s, de mama
Ne )a urma +ricand,
*Adi+ papusica
Ca!ut si ursu!ica
Deacuma in g"i+#dan
'+i puneabecedar,
Caiete si penar,
Abia astept sa p+t
C"iar sa ma isca!esc
Nu prea e greu !a sc+a!a
Nici c"iar !a inceput
Caci eu !a gradinita
Acest greu !am trecut,
Urmati deci t+ti c+piii
Undeam urmat si eu
Iar cand )eti fi !a sc+a!a
De!+c nu )a fi greu,
*-u maine )+i fi sc+!ar
Cu g"i+#dan siabecedar
Si+ san)at ca sa citesc
Sa scriu si sa s+c+tesc,
N+i spre sc+a!a nendreptam
(ucruri bune san)atam
-!e)i si!it+ri sa fim
N+te bune sa primim,
*%rai de p!ecat !a sc+a!a
'ese!i am iesit si n+i
Spre straduta sc+!ii n+astre
Nendreptam cu pasi )i+i,
Suntem mari, suntem mari
In curand )+m fi sc+!ari,
Suntem mari, suntem mari
In curand )+m fi sc+!ari,
Uitate ce binemi sade
Cu g"i+#dan siabecedar
De !a mama am g"i+#danu!
Cartea am primit+n dar,
*A#i sc+a!a p+rti!esi desc"ide
/+snesc in s+are p+mii t+ti
Bunicii )ese!i ne urmea#a
N+r+c !a carte, dragi nep+ti,
Sa fiti atenti, ne spun parintii
Sa! ascu!tati pen)atat+r
&+rnim grabiti, baieti si fete
Nis brate!e p!ine de f!+ri,
'in ?ucarii si pan !a c+!tu!
Stra#ii nens+tesc
Sin #are ne asteapta sc+a!a
Cu straiu! ei sarbat+resc,
*(a re)edere, gradinita
(a re)edere, n+i p!ecam
(asam si sa!a, sieducat+area
Si numai bine )a uram,
D+amna educat+are
Cea care nea c+ndus
'a mu!tumim fierbinte
Adi+ si neam dus,
(a re)edere, gradinita>

S/ARSIT