Sunteți pe pagina 1din 141

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE BUCURETI

FACULTATEA DE CIBERNETIC, STATISTICA I INFORMATIC


ECONOMIC
MASTER: CIBERNETIC ECONOMIC

Macroeconimie - Teme
Tnase Oana Crisina
!r"#a $%&'
B"c"re(i, )%$)
Tema 4
Problema 1. Modelul Mundell-Flaming, cazul cursului de schimb flotant (
S
) i cont de
capital restric ionat (
S
r r
).
Fie economia unei ri descris de urmtoarele rela ii:
NX G ! " + + +
1 0 , 0 ,
0 0

"
#
"
c ! " c ! ! +
0 ,
$ $
#
% % % " " + sau $ %
$

0 ,
0 0
% % " t %
"
+
, 1 0
"
t
0
r i " i
r "
+ +
, cu 0 , 0
r "
i i
X & NX
0
& e & +
, cu
0 , 0
0
& e

0
X ' " ' X
"
+ +
, cu
0 , 0 , 0
0
X ' '
"
0
M r m " m ( M
r "
#
+ + , cu
0 , 0 , 0
0
M m m
r "
0 ), (
S
r r !!
unde au fost fcute urmtoarele nota ii: " - reprezint PIB-ul; ! - reprezint consumul;
- reprezint investi iile; G - reprezint cheltuielile guvernamentale considerate
e!ogene"; NX - reprezint e!portul net;
#
"
- reprezint venitul disponi#il real";
$
% -
reprezint transferurile de la stat ctre gospodrii i firme; % - reprezint impozitele i
ta!ele pltite de ctre gospodrii i firme; 0
!
- reprezint consumul autonom;
"
c -
reprezint $nclina ia marginal spre consum; 0
%
- reprezint impozitele i ta!ele
autonome;
"
t - reprezint rata fiscalit ii;
0

- reprezint investi iile autonome; r -


reprezint rata intern a do#%nzii;
r
i - reprezint senzitivitatea investi iilor la rata
do#%nzii; & - reprezint e!portul;
0
&
- reprezint e!portul autonom;

e
- reprezint
senzitivitatea e!portului la cursul real de schim#;

- reprezint cursul real de schim#;


X - reprezint importul; 0
X
- reprezint importul autonom;
"
' - reprezint $nclina ia
marginal spre import $n raport cu PIB-ul;

'
- reprezint $nclina ia marginal spre
import $n raport cu cursul real de schim#;
( M
#

- reprezint cererea de #ani; M -


reprezint oferta de #ani; ) - reprezint indicele pre urilor la nivel na ional;
"
m -
reprezint $nclina ia marginal spre cererea de #ani $n raport cu PIB-ul;
r
m - reprezint
$nclina ia marginal spre cererea de #ani $n raport cu rata do#%nzii; !! - reprezint
contul de capital;

- reprezint senzitivitatea contului de capital la diferen a dintre rata


intern a do#%nzii r " i rata interna ional a do#%nzii
S
r
"&
'egimul valutar este cel al cursului de schim# li#er, iar contul de capital este
restric ionat flu!urile de capital sunt restric ionate"&
2
(e cere:
a" Indentifica i varia#ilele endogene i e!ogene din model&
Variabilele endogene sunt variabilele dependente ce reprezint indicatori globali sau
agregati genera i ntr-un model, a cror valoare este determinat pe baza rela iilor func ionale
care caracterizeaz nivelul activit ii economice, anume: oferta agregat ( " ), consumul ( ! ),
investi iile ( ), venitul disponibil (
#
"
), impozitele i taele pltite de ctre gospodrii i
firme ( % ), eportul net ( NX ), eportul ( & ), importul ( X ), cererea de bani (
( M
#

),
oferta de bani ( M ), contul de capital ( !! ), rata intern a dob!nzii ( r ), cursul real de sc"imb
(

) i nivel total al depozitelor ( #)#


Variabilele eogene sunt variabilele independente ce reprezint indicatori globali, care
aduc sc"imbri ntr-un model fr a se modifica $i ale cror caracteristici calitative $i metode de
generare nu sunt specificate de construirea modelului economic i anume: c"eltuielile
guvernamentale de bunuri i servicii ( G ), transferurile de la stat ctre gospodrii i firme (
$
%
), consumul autonom (
0
!
), impozitele i taele autonome (
0
%
), investi iile autonome (
0

),
eportul autonom ( 0
&
), importul autonom ( 0
X
), indicele pre urilor la nivel na ional ( ) ),
cererea de bani autonom ( 0
M
), rata interna ional a dob!nzii (
S
r
), nivelul numerarului n
circula ie ( N ) i rezervele %ncii &a ionale la %anca 'entral ( $ )#
#" ( se precizeze i s se interpreteze semnul parametrilor
e
i
'
&
(arametrul
e
reprezint senzitivitatea eportului la cursul real de sc"imb i are o valoare
pozitiv (
0

e
), adic o data cu modificarea cursului real de sc"imb se modific i eportul,
a adar oricare cre tere cu o unitate a cursului real de sc"imb va conduce la cre terea cu
e
a
eportului
,
_

&
, rela ia dintre cursul de sc"imb i eport fiind de acela i sens# ) dat cu
cre terea eportului va cre te cererea pentru valut na ional peste "otare i, totodat, creeaz
oferta de valuta strain n ar#
(arametrul

'
reprezint nclina ia marginal spre import la cursul real de sc"imb i are o
valoare negativ (
0

z
) deoarece eista o rela ie de sens contrar ntre cursul real de sc"imb i
import, astfel o dat cu cre terea importurilor cursul real de sc"imb va scdea
,
_

<

X
.
're terea importului creeaz cre terea cererii pentru valut strin i, totodat, creeaz oferta de
valut na ional pentru strini#

)unosc%nd urmtoarele valori ale parametrilor:
*00
0
!
; * , 0
"
c ; +00
$
% ;
,- , 0
"
t ;
+00
0
%
; +. , 0
"
i ; 1,000
r
i ;
1.00
0

; -/00 G ;
1/00

e
;
000
0
&
;
, , 0
"
' ;
*00

'
;
,00
0
X
; 1. , 0
"
m ; 1000
r
m ;
000
0
M
2
1. , 0
#
$
2
,. , 0
#
N
2 .00 N 2 100 $ 2 1 ) 2 0. , 0
S
r ; 1100 se cere:
c" *etermina i echili#rul pe pia a #unurilor i serviciilor cur#a I("&
3
" ' ' e X & G r i " i % " t % " c ! "
" r " " $ "
+ + + + + + + + ) ( ) (
0 0 0 0 0

[ ] ) (
) 1 ( 1
1
:
0 0 0 0 0
' e X & G r i % c % c !
' i t c
" S
r " $ "
" " " "
+ + + + + +
+

/, , 1*0.0 ,+ , *1.., 11 , +//01 :


, , 0 +. , 0 ) ,- , 0 1 ( * , 0 1
) *00 1/00 ( ,00 000 -/00 1.00 ) 1,000 ( ) +00 +00 ( * , 0 *00
+
+
+ + + + + + +

r " S
r
"
d" *etermina i multiplicatorul investi iilor a lui +e,nes", cheltuielilor
guvernamentale, consumului autonom, transferurilor, ta!elor autonome, etc&
corespunztoare modelului analizat&
Multiplicatorul investi iilor este:
+0 , /
, , 0 +. , 0 ) ,- , 0 1 ( * , 0 1
1
) 1 ( 1
1
0 0
0

+

+

" " " "

*
' i t c
"
*
#
Multiplicatorul c"eltuielilor guvernamentale este:

" " " "


G
' i t c G
"
*
) 1 ( 1
1
+0 , /
, , 0 +. , 0 ) ,- , 0 1 ( * , 0 1
1

G
*
#
Multiplicatorul consumului autonom este:

" " " "


!
' i t c !
"
*
) 1 ( 1
1
0
0
+0 , /
, , 0 +. , 0 ) ,- , 0 1 ( * , 0 1
1
0

+

!
* #
Multiplicatorul transferurilor este:

" " " "


+
$
%
' i t c
c
%
"
*
$
) 1 ( 1
1/ , .
, , 0 +. , 0 ) ,- , 0 1 ( * , 0 1
* , 0

$
%
*
Multiplicatorul taelor autonome este:

" " " "


+
%
' i t c
c
%
"
*
) 1 ( 1
0
0
1/ , .
, , 0 +. , 0 ) ,- , 0 1 ( * , 0 1
* , 0
0

+

%
*
e" *etermina i echili#rul pe pia a monetar&
4

+ + +
+ +
+
+
+
+ + +
) (
0 0
0
0
0
X ' " ' & e NX
r i " i
% " t %
% % " "
" c ! !
NX G ! "
"
r "
"
$
#
#
"


0
0
M r m " m
)
M
)
M
M
M r m " m ( M
r "
#
r "
#
+ +

+ +
r
m
m
m
M
)
M
" (M
"
r
"

0
:
Masa monetar se ob ine din urmtoarea formul:
r " (M
r "
N $
#
$
#
N
#
N
M M
00000 *.00 :
1. , 0
1000
1. , 0
000
1
1*/.
1*/. ) 100 .00 (
1. , 0 ,. , 0
1 ,. , 0
) (
1
0
+

+
+
+
+
+
+

f" *etermina i multiplicatorul masei monetare reale i al ofertei autonome de
moned corespunztori cur#ei -.&
Multiplicatorul masei monetare reale este:
00 , 0
1. , 0
1 1

)
M
" )
M
*
m
)
M
"
*
.
Multiplicatorul ofertei autonome de moned este:
00 , 0
1. , 0
1 1
0 0
0

M
"
M
*
m M
"
*
.
g" *etermina i echili#rul pe pia a contului de capital cur#a BP"&
0 + !! NX ,)
0 ) ( 0
0 0
+ + +
S
"
r r X ' " ' & e !! X &.00 ,,0 01 :
) *00 1/00 (
, , 0
1
1100
, , 0
1
) 0. , 0 3 1100 ,00 000 (
, , 0
1
) (
1 1
) (
1
:
0 0
+ +
+ + +
+ +
r " ,)
r "
' e
'
r
'
r X &
'
" ,)
" "
S
"
h" *etermina i multiplicatorul e!portului autonom i respectiv al importului
autonom corespunztori cur#ei BP&
Multiplicatorul eportului autonom este:
5
.
, , 0
1 1
0 0
0

&
"
&
*
' &
"
*
.
Multiplicatorul importului autonom este:
.
, , 0
1 1
0 0
0

X
"
X
*
' X
"
*
.
i" ( se scrie sistemul care d echili#rul simultan pe pia a #unurilor i serviciilor, pe
pia a monetar i pe pia a contului de capital identitatea conta#il reprezent%nd
constr%ngerea e!tern"&
[ ] ) (
) 1 ( 1
1
:
0 0 0 0 0
' e X & G r i % c % c !
' i t c
" S
r " $ "
" " " "
+ + + + + +
+

"
m
m
m
M
)
M
r r
m
m
m
M
)
M
" (M
r
"
r "
r
"

0 0
:
0 ) ( ) ( ) (
1 1
) (
1
:
0 0 0 0
+ + + +
S
"
" "
S
"
r r " ' X & ' e ' e
'
r
'
r X &
'
" ,)

4istemul care d ec"ilibrul simultan pe pia a bunurilor i serviciilor, pe pia a monetar i
pe pia a contului de capital este:

'

+ +

+ + + + + + + +
0 ) ( ) (
) ( ) (
0 0
0
0 0 0 0 0
S
"
r
"
r
" r " " $ "
r r " ' ' e X &
"
m
m
m
M
)
M
r
" ' ' e X & G r i " i % " t % " c ! "
/" ( se determine mrimea PIB-ului, ratei do#%nzii i cursului real de schim# la
echili#ru& *etermina i de asemenea mrimea consumului, a impozitelor i ta!elor, a
investi iei, ponderea deficitului #ugetar $n PIB, soldul contului curent, precum i mrimea
e!portului i a importului la echili#ru&
6

+ +
+ + + + + + + +
"
m
m
m
M
)
M
r
r r " ' X & ' e
" ' ' e X & G r i " i % " t % " c ! " ,) S
r
"
r
S
"
" r " " $ "
0
0 0
0 0 0 0 0
) ( ) (
) ( ) () ( ) 1 ( 1
) ( ) (
1
) (
) ( ) ( ) (
1
) ( ) 1 (
) (
0
0 0 0
3
0
0 0 0
0
0
0
0 0
+
+ + + + +

+ + + + + + +
+

,
_

+ +

,
_

+ + + +
r
r
"
" " "
S
r
r
r
r
$ "
S
r
r
"
r
r
r
r
" $ " " "
S
r
"
r r
"
r
r " " $ "
i
m
m
i t c
r i
m
M
i
m )
M
G % % c !
"
r " i
m
m
i
m
M
i
m )
M
" i G % % c " t c ! "
r "
m
m
m
M
)
M
G "
m
m
m
M
)
M
i " i % " t % " c ! "
&otm:
*- "
i
m
m
i t c
*
r i
m
M
i
m )
M
G % % c ! -
r
r
"
" " "
S
r
r
r
r
$ "

+ + + + +
3
0
0 0 0
) ( ) 1 ( 1
1
) ( ) (
1
) (( )
*- , /110
0. , 0 3 1100 ) 000 1*/. ( 1100 1,000
1000
1
-/00 1.00 ) +00 +00 ( 3 * , 0 *00

+

+ + + +
-
-
.0 , 0
) 1100 1,000 (
1000
1. , 0
+. , 0 ) ,- , 0 1 ( * , 0 1
1

+
* *
0/ , .11-1
3
"
Mrimea (5%-ului la ec"ilibru este de
0/ , .11-1
u#m##
/,-* , 0 0/ , .11-1 3
1000
1. , 0
1000
000 1*/.
3 3 3
0
3

r r "
m
m
m
M
)
M
r
r
"
r
Mrimea ratei dob!nzii la ec"ilibru este de
/,-* , 0
#
7
[ ]
01 , -
,.00
1/ , 1,++
*00 1/00
) 0. , 0 /,-* , 0 ( 3 1100 ) ,00 000 ( 0/ , .11-1 3 , , 0
) ( ) (
1
3
3
0 0
3 3

+S
"
r r X & " '
' e
Mrimea cursului real de sc"imb la ec"ilibru este de
01 , -
#
// , 101*, 1.00 /, , 0 3 1,000 0/ , .11-1 3 +. , 0
3 3
0
3 3 3
+ + + r i " i
r "
Mrimea investi iilor la ec"ilibru este de
// , 101*,
u#m##
1. , 1,-++ +00 0/ , .11-1 3 ,- , 0
3 3
0
3 3
+ + % % % " t %
"
Mrimea impozitelor i taelor la ec"ilibru este de
1. , 1,-++
u#m##
1- , -11*0 ) ( 1. , 1,-++ +00 0/ , .11-1 ) ( ) (
3 3 3 3 3
+ +
# #
$
#
" " % % " "
.+ , -,/*1 1- , -11*0 3 * , 0 *00 ) (
3 3 3
0
3
+ + ! ! " c ! !
#
"
Mrimea consumului la ec"ilibru este de
.+ , -,/*1
u#m##
10 , 0
0/ , .11-1
1. , 1,-++ -/00
3
3

"
% G
d
(onderea deficitului bugetar n (5% la ec"ilibru este de -0,10#
*0 , 0**0 000 01 , - 3 1/00
3 3
0
3 3
+ + & & & e &

Mrimea eporturilor la ec"ilibru este de


*0 , 0**0
u#m##
*, , /0,/ ,00 01 , - 3 *00 0/ , .11-1 3 , , 0
3 3
0
3 3 3
+ + + X X X ' " ' X
"

Mrimea importurilor la ec"ilibru este de


*, , /0,/
u#m##
,- , /+1 *, , /0,/ *0 , 0**0
3 3 3 3 3
NX NX X & NX
Mrimea soldului contului curent la ec"ilibru este de
,- , /+1
u#m##

0" *etermina i valoarea #) datoria pu#lic" la echili#ru&
1. , *,++ 1. , 1,-++ +00 -/00
1. , 1,-++
3 3 3
3
0
3
+ +

+
+
#) % % G #)
" t % %
% % G #)
$
+
$

4e observ c n acest model taele la ec"ilibru (
1. , 1,-++
3
0
+ " t %
+ ) au valoare mai
mare dec!t c"eltuielile guvernamentale totale ( +100 +00 -/00 + +
$
% G ) i de aceea datoria
public la ec"ilibru va avea o valoare negativ (
1. , *,++
u#m#) la ec"ilibru#
l" *etermina i modificarea cur#elor I(, -., BP i respectiv a PIB-ului, a ratei
do#%nzii interne i a cursului de schim# real, la echili#ru, ca urmare:
l
1
" a cre terii2scderii investi iilor autonome cu 34 u&m&:
8
(entru a arta efectul pe care l are cre terea6scderea investi iilor autonome cu ,0 u#m
asupra (5%-ului, a ratei dob!nzii interne i a cursului de sc"imb real, la ec"ilibru, se calculeaz
noul multiplicator al investi iilor,
0

*
, n rela ia de ec"ilibru :

+
+ + + + +

) ( ) 1 ( 1
) ( ) (
1
) (
0
0 0 0
3


r
r
"
" " "
S
r
r
r
r
$ "
i
m
m
i t c
r i
m
M
i
m )
M
G % % c !
"

) ( ) 1 ( 1
1
0
0

r
r
"
" " "

i
m
m
i t c

"
*
0

* .0 , 0
(entru o cre tere a investi iilor autonome cu ,0 u#m#:
,1 , 1-1 ,0 3 .0 , 0
,0
0
0
0"

* "

u#m#
-0 , .,00, 3
3 3
1
1
" " " "
u#m#
/,0 , 0 -0 , .,00, 3
1000
1. , 0
1000
000 1*/.
3
1
3
1
3
1
0
3
1

r r "
m
m
m
M
)
M
r
r
"
r
[ ]
/ , -
*00 1/00
) 0. , 0 /,00 , 0 ( 3 1100 ) ,00 000 ( -0 , .,00, 3 , , 0
) ( ) (
1
3
1
3
1
3
1 0 0
3
1
3
1S
"
r r X & " '
' e
) cre tere a investi iilor autonome cu ,0 u#m# va duce la cre terea venitului na7ional cu
,11 , 1-1
u#m#, la cre$terea ratei dob!nzii interne la 0,/,0 i a cursului de sc"imb real la -,/,
acesta se va aprecia# 'urba 54 se va translata spre dreapta din 54
0
n 54
1
, curba 8M nu va fi
afectat direct de acesta modificare a investi iilor autonome, iar curba %( se va translata la
st!nga din %(
0
n %(
1
#
r
9
8M
%(
1
%(
0

3
1
r
54
1
r
3
54
0
9
9
3

3
1
"
Fig. .../ Modificarea curbelor S, (M, ,) ca urmare a cre terii in0esti iilor autonome
(entru o scdere a investi iilor autonome cu ,0 u#m#:
,1 , 1-1 ) ,0 ( 3 .0 , 0
,0
0
0
0"

* "

u#m# /* , .1/11 3
3
1
3
1
" " " " u#m#
/,1 , 0 /* , .1/11 3
1000
1. , 0
1000
000 1*/.
3
1
3
1
3
1
0
3
1

r r "
m
m
m
M
)
M
r
r
"
r
[ ]
0* , -
*00 1/00
) 0. , 0 /,1 , 0 ( 3 1100 ) ,00 000 ( -0 , .,00, 3 , , 0
) ( ) (
1
3
1
3
1
3
1 0 0
3
1
3
1

+S
"
r r X & " '
' e

) scdere a investi iilor autonome cu ,0 u#m# va duce la scderea venitului na7ional cu
,11 , 1-1
u#m#, la scdere ratei dob!nzii interne la 0,/,1 i a cursului de sc"imb real la -,0*,
acesta se va deprecia# 'urba 54 se va translata spre st!nga din 54
0
n 54
1
, curba 8M nu va fi
afectat direct de acesta modificare a investi iilor autonome, iar curba %( se va translata la
dreapta din %(
0
n %(
1
#
r
8M
%(
0
%(
1
10
r
3

54
0
r
1
3
54
1
9
9
1
3
9
3
Fig. ..1/ Modificarea curbelor S, (M, ,) ca urmare a sc2derii in0esti iilor autonome
l
3
" a cre terii2scderii cheltuielilor guvernamentale cu 34 u&m&:
(entru a arta efectul pe care l are cre terea6scderea c"eltuielilor guvernamentale cu ,0
u#m asupra (5%-ului, a ratei dob!nzii interne i a cursului de sc"imb real, la ec"ilibru, se
calculeaz noul multiplicator al c"eltuielilor guvernamentale, G
*
, n rela ia de ec"ilibru :

+
+ + + + +

) ( ) 1 ( 1
) ( ) (
1
) (
0
0 0 0
3


r
r
"
" " "
S
r
r
r
r
$ "
i
m
m
i t c
r i
m
M
i
m )
M
G % % c !
"

) ( ) 1 ( 1
1

r
r
"
" " "
G
i
m
m
i t c
G
"
*
G
* .0 , 0
(entru o cre tere a c"eltuielilor guvernamentale cu ,0 u#m#:
,1 , 1-1 ,0 3 .0 , 0
,0"
G
G * "
G
u#m#
-0 , .,00, 3
3 3
1 1
" " " "
u#m#
/,0 , 0 -0 , .,00, 3
1000
1. , 0
1000
000 1*/.
3 3 3
0
3
1 1 1 1

r r "
m
m
m
M
)
M
r
r
"
r
[ ]
/ , -
*00 1/00
) 0. , 0 /,00 , 0 ( 3 1100 ) ,00 000 ( -0 , .,00, 3 , , 0
) ( ) (
1
3
3 3
0 0
3 3
1
1 1 1 1S
"
r r X & " '
' e
) cre tere a c"eltuielilor guvernamentale cu ,0 u#m# va duce la cre terea venitului
na7ional cu
,11 , 1-1
u#m#, la cre$terea ratei dob!nzii interne la 0,/,0 i a cursului de sc"imb
real la -,/, acesta se va aprecia# 'urba 54 se va translata spre dreapta din 54
0
n 54
1
, curba 8M nu
va fi afectat direct de acesta modificare a c"eltuielilor guvernamentale, iar curba %( se va
translata la st!nga din %(
0
n %(
1
#
r
11
8M
%(
1
%(
0
r
1
3
54
1
r
3
54
0
9
9
3
9
1
3
Fig...3/ Modificarea curbelor S, (M, ,) ca urmare a cre terii cheltuielilor gu0ernamentale
(entru o scdere a c"eltuielilor guvernamentale cu ,0 u#m#:
,1 , 1-1 ) ,0 ( 3 .0 , 0
,0"
G
G * "
G
u#m#
/* , .1/11 3
3
1
1
" " " "
u#m#
/,1 , 0 /* , .1/11 3
1000
1. , 0
1000
000 1*/.
3 3 3
0
3
1 1 1

r r "
m
m
m
M
)
M
r
r
"
r
[ ]
0* , -
*00 1/00
) 0. , 0 /,1 , 0 ( 3 1100 ) ,00 000 ( -0 , .,00, 3 , , 0
) ( ) (
1
3
3 3
0 0
3
1
1
1 1 1S
"
r r X & " '
' e

) scdere a c"eltuielilor guvernamentale cu ,0 u#m# va duce la scderea venitului
na7ional cu
,11 , 1-1
u#m#, la scdere ratei dob!nzii interne la 0,/,1 i a cursului de sc"imb real
la -,0*, acesta se va deprecia# 'urba 54 se va translata spre st!nga din 54
0
n 54
1
, curba 8M nu va
fi afectat direct de acesta modificare a c"eltuielilor guvernamentale, iar curba %( se va translata
la dreapta din %(
0
n %(
1
#
r
8M
%(
0
%(
1
12
r
3

54
0
r
1
3
54
1
9
9
1
3
9
3
Fig...4/ Modificarea curbelor S, (M, ,) ca urmare a sc2derii cheltuielilor gu0ernamentale
l
5
" a cre terii2scderii consumului autonom cu 34 u&m&:
(entru a arta efectul pe care l are cre terea6scderea consumului autonom cu ,0 u#m
asupra (5%-ului, a ratei dob!nzii interne i a cursului de sc"imb real, la ec"ilibru, se calculeaz
noul multiplicator al consumului autonom,
0
!
*
, n rela ia de ec"ilibru :

+
+ + + + +

) ( ) 1 ( 1
) ( ) (
1
) (
0
0 0 0
3


r
r
"
" " "
S
r
r
r
r
$ "
i
m
m
i t c
r i
m
M
i
m )
M
G % % c !
"

) ( ) 1 ( 1
1
0
0

r
r
"
" " "
!
i
m
m
i t c
!
"
*
0
!
* .0 , 0
(entru o cre tere a c"eltuielilor guvernamentale cu ,0 u#m#:
,1 , 1-1 ,0 3 .0 , 0
,0
0
0
0"
!
! * "
!
u#m#
-0 , .,00, 3
3 3
1 1
" " " "
u#m#
/,0 , 0 -0 , .,00, 3
1000
1. , 0
1000
000 1*/.
3 3 3
0
3
1 1 1 1

r r "
m
m
m
M
)
M
r
r
"
r
[ ]
/ , -
*00 1/00
) 0. , 0 /,00 , 0 ( 3 1100 ) ,00 000 ( -0 , .,00, 3 , , 0
) ( ) (
1
3
3 3
0 0
3 3
1
1 1 1 1S
"
r r X & " '
' e
) cre tere a c"eltuielilor autonome cu ,0 u#m# va duce la cre terea venitului na7ional cu
,11 , 1-1
u#m#, la cre$terea ratei dob!nzii interne la 0,/,0 i a cursului de sc"imb real la -,/,
acesta se va aprecia# 'urba 54 se va translata spre dreapta din 54
0
n 54
1
, curba 8M nu va fi
afectat direct de acesta modificare a consumului autonom, iar curba %( se va translata la st!nga
din %(
0
n %(
1
#
r
8M
13
%(
1
%(
0
r
1
3
54
1
r
3
54
0
9
9
3
9
1
3
Fig. ..5/ Modificarea curbelor S, (M, ,) ca urmare a cre terii consumului autonom
(entru o scdere a consumului autonom cu ,0 u#m#:
,1 , 1-1 ) ,0 ( 3 .0 , 0
,0
0
0
0"
!
! * "
!
u#m#
/* , .1/11 3
3 3
1 1
" " " "
u#m#
/,1 , 0 /* , .1/11 3
1000
1. , 0
1000
000 1*/.
3 3 3
0
3
1 1 1 1

r r "
m
m
m
M
)
M
r
r
"
r
[ ]
0* , -
*00 1/00
) 0. , 0 /,1 , 0 ( 3 1100 ) ,00 000 ( -0 , .,00, 3 , , 0
) ( ) (
1
3
3 3
0 0
3 3
1
1 1 1 1S
"
r r X & " '
' e

) scdere a consumului autonom cu ,0 u#m# va duce la scderea venitului na7ional cu
,11 , 1-1

u#m#, la scdere ratei dob!nzii interne la 0,/,1 i a cursului de sc"imb real la -,0*, acesta se va
deprecia# 'urba 54 se va translata spre st!nga din 54
0
n 54
1
, curba 8M nu va fi afectat direct de
acesta modificare a consumului autonom, iar curba %( se va translata la dreapta din %(
0
n %(
1
#
r
8M
%(
0
%(
1
14
r
3

54
0
r
1
3
54
1
9
9
1
3
9
3
Fig. ..6/ Modificarea curbelor S, (M, ,) ca urmare a sc2derii consumului autonom
l
4
" a cre terii2scderii transferurilor cu 34 u&m&:
(entru a arta efectul pe care l are cre terea6scderea transferurilor cu ,0 u#m asupra
(5%-ului, a ratei dob!nzii interne i a cursului de sc"imb real, la ec"ilibru, se calculeaz noul
multiplicator al transferurilor,
$
%
*
, n rela ia de ec"ilibru :

+
+ + + + +

) ( ) 1 ( 1
) ( ) (
1
) (
0
0 0 0
3


r
r
"
" " "
S
r
r
r
r
$ "
i
m
m
i t c
r i
m
M
i
m )
M
G % % c !
"

) ( ) 1 ( 1
r
r
"
" " "
"
$
%
i
m
m
i t c
c
%
"
*
$
$
%
* ,. , .
(entru o cre tere a transferurilor cu ,0 u#m#:
0- , 10. ,0 3 ,. , .
,0"
%
% * "
$
$ %
$
u#m#
11 , .,0-0 3
3 3
1 1
" " " "
u#m#
/,.0 , 0 11 , .,0-0 3
1000
1. , 0
1000
000 1*/.
3 3
1
0
3
1 1 1

r r "
m
m
m
M
)
M
r
r
"
r
[ ]
/1 , -
*00 1/00
) 0. , 0 /,.0 , 0 ( 3 1100 ) ,00 000 ( 11 , .,0-0 3 , , 0
) ( ) (
1
3
3 3
0 0
3 3
1
1 1 1 1S
"
r r X & " '
' e
) cre tere a transferurilor cu ,0 u#m# va duce la cre terea venitului na7ional cu
0- , 10.

u#m#, la cre$terea ratei dob!nzii interne la 0,/,.0 i a cursului de sc"imb real la -,/1, acesta se
va aprecia# 'urba 54 se va translata spre dreapta din 54
0
n 54
1
, curba 8M nu va fi afectat direct
de acesta modificare a transferurilor, iar curba %( se va translata la st!nga din %(
0
n %(
1
#
r
8M
%(
1
15
%(
0
r
1
3
54
1
r
3
54
0
9
9
3
9
1
3
Fig. ..7/ Modificarea curbelor S, (M, ,) ca urmare a cre terii transferurilor
(entru o scdere a transferurilor cu ,0 u#m#:
0- , 10. ) ,0 ( 3 ,. , .
,0"
%
% * "
$
$ %
$
u#m#
0+ , .1*,0 3
3 3
1 1
" " " "
u#m#
/,,1 , 0 0+ , .1*,0 3
1000
1. , 0
1000
000 1*/.
3 3 3
0
3
1 1 1 1

r r "
m
m
m
M
)
M
r
r
"
r
[ ] 01 , -
*00 1/00
) 0. , 0 /,,1 , 0 ( 3 1100 ) ,00 000 ( 0+ , .1*,0 3 , , 0
) ( ) (
1
3 3 3
0 0
3 3
1 1 1 1 1

+S
"
r r X & " '
' e

) scdere a transferurilor cu ,0 u#m# va duce la scderea venitului na7ional cu
0- , 10.
u#m#, la
scdere ratei dob!nzii interne la 0,/,,1 i a cursului de sc"imb real la -,01, acesta se va
deprecia# 'urba 54 se va translata spre st!nga din 54
0
n 54
1
, curba 8M nu va fi afectat direct de
acesta modificare a transferurilor, iar curba %( se va translata la dreapta din %(
0
n %(
1
#
r
8M
%(
0
%(
1
r
3

54
0
r
1
3
54
1
16
9
9
1
3
9
3
Fig. ..8/ Modificarea curbelor S, (M, ,) ca urmare a sc2derii transferurilor
l
6
" a cre terii2scderii ta!elor autonome cu 34 u&m&:
(entru a arta efectul pe care l are cre terea6scderea taelor autonome cu ,0 u#m asupra
(5%-ului, a ratei dob!nzii interne i a cursului de sc"imb real, la ec"ilibru, se calculeaz noul
multiplicator al taelor autonome,
0
%
*
, n rela ia de ec"ilibru :

+
+ + + + +

) ( ) 1 ( 1
) ( ) (
1
) (
0
0 0 0
3


r
r
"
" " "
S
r
r
r
r
$ "
i
m
m
i t c
r i
m
M
i
m )
M
G % % c !
"

) ( ) 1 ( 1
0
0

r
r
"
" " "
"
%
i
m
m
i t c
c
%
"
*
0
%
* ,. , .
(entru o cre tere a taelor autonome cu ,0 u#m#:
0- , 10. ,0 3 ) ,. , . (
,0
0
0
0"
%
% * "
%
u#m#
0+ , .1*,0 3
3 3
1 1
" " " "
u#m#
[ ]
01 , -
*00 1/00
) 0. , 0 /,,1 , 0 ( 3 1100 ) ,00 000 ( 0+ , .1*,0 3 , , 0
) ( ) (
1
3
3 3
0 0
3 3
1
1 1 1 1S
"
r r X & " '
' e

) cre tere a taelor autonome cu ,0 u#m# va duce la scderea venitului na7ional cu
0- , 10.
u#m#, la scdere ratei dob!nzii interne la 0,/,,1 i a cursului de sc"imb real la -,01,
acesta se va deprecia# 'urba 54 se va translata spre st!nga din 54
0
n 54
1
, curba 8M nu va fi
afectat direct de acesta modificare a transferurilor, iar curba %( se va translata la dreapta din
%(
0
n %(
1
#
r
8M
%(
0
%(
1
r
3

17
/,,1 , 0 0+ , .1*,0 3
1000
1. , 0
1000
000 1*/.
3 3
1
0
3
1 1 1

r r "
m
m
m
M
)
M
r
r
"
r
54
0
r
1
3
54
1
9
9
1
3
9
3
Fig. ..9/ Modificarea curbelor S, (M, ,) ca urmare a cre terii ta'elor autonome
(entru o scdere a taelor autonome cu ,0 u#m#:
0- , 10. ) ,0 ( 3 ) ,. , . (
,0
0
0
0"
%
% * "
%
11 , .,0-0 3
3 3
1 1
" " " "
u#m#
/,.0 , 0 11 , .,0-0 3
1000
1. , 0
1000
000 1*/.
3 3 3
0
3
1 1 1 1

r r "
m
m
m
M
)
M
r
r
"
r
[ ]
/1 , -
*00 1/00
) 0. , 0 /,.0 , 0 ( 3 1100 ) ,00 000 ( 11 , .,0-0 3 , , 0
) ( ) (
1
3
3 3
0 0
3 3
1
1 1 1 1S
"
r r X & " '
' e
) scderea taelor autonome cu ,0 u#m# va duce la cre terea venitului na7ional cu
0- , 10.
u#m#, la cre$terea ratei dob!nzii interne la 0,/,.0 i a cursului de sc"imb real la -,/1,
acesta se va aprecia# 'urba 54 se va translata spre dreapta din 54
0
n 54
1
, curba 8M nu va fi
afectat direct de acesta modificare a taelor autonome, iar curba %( se va translata la st!nga din
%(
0
n %(
1
#
r
8M
%(
1
%(
0
r
1
3
54
1
r
3
18
54
0
9
9
3
9
1
3
Fig. ...:/ Modificarea curbelor S, (M, ,) ca urmare a sc2derii ta'elor autonome
l
7
" a cre terii2scderii $nclina iei marginale spre consum cu 4,43:
(entru a arta efectul pe care l are cre terea6scderea nclina iei marginale spre consum
cu 0,0, asupra (5%-ului, a ratei dob!nzii interne i a cursului de sc"imb real, la ec"ilibru, se
calculeaz noul multiplicator al nclina iei marginale spre consum ,
"
c
*
, n rela ia de ec"ilibru :

+
+ + + + +

) ( ) 1 ( 1
) ( ) (
1
) (
0
0 0 0
3


r
r
"
" " "
S
r
r
r
r
$ "
i
m
m
i t c
r i
m
M
i
m )
M
G % % c !
"
, , ,0,+10
) ( ) 1 ( 1
) ) ( ) (
1
)( 1 ( ) ( 1 ) (
,
0
0 0 0

1
]
1

+
+ + + + +
1
]
1

"
" "
c
r
r
"
" " "
S
r
r
r
r
+ r
r
"
" $
c
"
c
*
i
m
m
i t c
r i
m
M
i
m )
M
G ! t i
m
m
i % %
*
c
"
*(entru o cre tere a nclina iei marginale spre consum cu 0,0,:
1, , .++1 0, , 0 3 , , ,0,+10
0, , 0"
c
c * "
"
" c
"
u#m#
./1*1 3
3 3
1 1
" " " "
u#m#
*11- , 0 ./1*1 3
1000
1. , 0
1000
000 1*/.
3 3 3
0
3
1 1 1 1

r r "
m
m
m
M
)
M
r
r
"
r
[ ]
0/ , +
*00 1/00
) 0. , 0 *11- , 0 ( 3 1100 ) ,00 000 ( ./1*1 3 , , 0
) ( ) (
1
3
3 3
0 0
3 3
1
1 1 1 1S
"
r r X & " '
' e

) cre tere a nclina iei marginale spre consum cu 0,0, va duce la cre terea venitului
na7ional cu
1, , .,+1
u#m#, la cre terea ratei dob!nzii interne la 0,*11- i a cursului de sc"imb
real la +,0/, acesta se va aprecia# 'urba 54 se va translata spre dreapta din 54
0
n 54
1
, curba 8M
nu va fi afectat direct de acesta modificare a nclina iei marginale spre consum , iar curba %( se
va translata la st!nga din %(
0
n %(
1
#
r
8M
19
%(
1
%(
0
r
1
3
54
1
r
3
54
0
9
9
3
9
1
3
Fig. ..../ Modificarea curbelor S, (M, ,) ca urmare a cre terii ;nclina iei marginale spre
consum
(entru o scdere a nclina iei marginale spre consum cu 0,0,:
1, , .,+1 ) 0, , 0 ( 3 , , ,0,+10
0, , 0"
c
c * "
"
" c
"
u#m#
1. , +00*1 3
3 3
1 1
" " " "
u#m#
0-0- , 0 1. , +00*1 3
1000
1. , 0
1000
000 1*/.
3 3 3
0
3
1 1 1 1

r r "
m
m
m
M
)
M
r
r
"
r
[ ]
-1 , -
*00 1/00
) 0. , 0 0-0- , 0 ( 3 1100 ) ,00 000 ( 1. , +00*1 3 , , 0
) ( ) (
1
3
3 3
0 0
3 3
1
1 1 1 1S
"
r r X & " '
' e
) scdere a nclina iei marginale spre consum cu 0,0, va duce la scderea venitului
na7ional cu
1, , .,+
u#m#, la scdere ratei dob!nzii interne la 0,0-0- i a cursului de sc"imb real
la -,-1, acesta se va deprecia# 'urba 54 se va translata spre st!nga din 54
0
n 54
1
, curba 8M nu va
fi afectat direct de acesta modificare a nclina iei marginale spre consum , iar curba %( se va
translata la dreapta din %(
0
n %(
1
#
r
8M
%(
0
%(
1
r
3

54
0
r
1
3
54
1
20
9
9
1
3
9
3
Fig. ...1/ Modificarea curbelor S, (M, ,) ca urmare a sc2derii ;nclina iei marginale spre
consum
l
8
" a cre terii2scderii $nclina iei marginale spre impozite i ta!e cu 4,43:
(entru a arta efectul pe care l are cre terea6scderea nclina iei marginale spre impozite
i tae cu 0,0, asupra (5%-ului, a ratei dob!nzii interne i a cursului de sc"imb real, la ec"ilibru,
se calculeaz noul multiplicator al nclina iei marginal spre impozite i tae ,
"
t
*
, n rela ia de
ec"ilibru:

+
+ + + + +

) ( ) 1 ( 1
) ( ) (
1
) (
0
0 0 0
3


r
r
"
" " "
S
r
r
r
r
$ "
i
m
m
i t c
r i
m
M
i
m )
M
G % % c !
"
,/,/,-
) ( ) 1 ( 1
,

1
]
1

" "
t
r
r
"
" " "
+
"
t
* -
i
m
m
i t c
c
t
"
*

(entru o cre tere a nclina iei marginale spre impozite i tae cu 0,0, :
+/ , .+.+ 0, , 0 3 ) ,/,/,- (
0, , 0"
t
t * "
"
" t
"
u#m#
01 , +0+/0
3 3 3
1 1
" " " "
u#m#
[ ]
- , -
*00 1/00
) 0. , 0 0-,1 , 0 ( 3 1100 ) ,00 000 ( 01 , +0+/0 3 , , 0
) ( ) (
1
3 3
3
0 0
3 3
1 1
1 1 1

+
S
"
r r X & " '
' e
) cre tere a nclina iei marginale spre impozite i tae cu 0,0, va duce la scderea
venitului na7ional cu
+/ , .+.+
u#m#, la scdere ratei dob!nzii interne la 0,0-,1 i a cursului de
sc"imb real la -,-, acesta se va deprecia# 'urba 54 se va translata spre st!nga din 54
0
n 54
1
, curba
8M nu va fi afectat direct de acesta modificare a nclina iei marginale spre impozite i tae , iar
curba %( se va translata la dreapta din %(
0
n %(
1
#
r
8M
%(
0
21
0-,1 , 0 01 , +0+/0 3
1000
1. , 0
1000
000 1*/.
3 3 3
0
3
1 1 1 1

r r "
m
m
m
M
)
M
r
r
"
r
%(
1
r
3

54
0
r
1
3
54
1
9
9
1
3
9
3
Fig. ...3/ Modificarea curbelor S, (M, ,) ca urmare a cre terii ;nclina iei marginale
spre impozite i ta'e
(entru o scdere a nclina iei marginale spre impozite i tae cu 0,0, :
+/ , .+.+ ) 0, , 0 ( 3 ) ,/,/,- (
0, , 0"
t
t * "
"
" t
"
u#m#
.+ , ./-*. 3
3 3
1 1
" " " "
u#m#
[ ]
01 , +
*00 1/00
) 0. , 0 *1+/ , 0 ( 3 1100 ) ,00 000 ( .+ , ./-*. 3 , , 0
) ( ) (
1
3
3 3
0 0
3 3
1
1 1 1 1S
"
r r X & " '
' e
) scdere a nclina iei marginale spre impozite i tae cu 0,0, va duce la cre terea
venitului na7ional cu
+/ , .+.+
u#m#, la cre$terea ratei dob!nzii interne la 0,*1+/ i a cursului de
sc"imb real la +,01, acesta se va aprecia# 'urba 54 se va translata spre dreapta din 54
0
n 54
1
,
curba 8M nu va fi afectat direct de acesta modificare a taelor autonome, iar curba %( se va
translata la st!nga din %(
0
n %(
1
#
r
8M
%(
1
%(
0
r
1
3
54
1
r
3
54
0
22
*1+/ , 0 .+ , ./-*. 3
1000
1. , 0
1000
000 1*/.
3 3 3
0
3
1 1 1 1

r r "
m
m
m
M
)
M
r
r
"
r
9
9
3
9
1
3
Fig. ...4/ Modificarea curbelor S, (M, ,) ca urmare a sc2derii ;nclina iei marginale spre
impozite i ta'e
l
9
" a cre terii2scderii masei monetare nominale cu 34 u&m&:
(entru a arta efectul pe care l are cre terea6scderea masei monetare nominale cu ,0
u#m# asupra (5%-ului, a ratei dob!nzii interne i a cursului de sc"imb real, la ec"ilibru, se
calculeaz noul multiplicator al masei monetare nominale,
)
M
*
, n rela ia de ec"ilibru :

+
+ + + + +

) ( ) 1 ( 1
) ( ) (
1
) (
0
0 0 0
3


r
r
"
" " "
S
r
r
r
r
$ "
i
m
m
i t c
r i
m
M
i
m )
M
G % % c !
"
.. , 1
) ( ) 1 ( 1
) (
1

+

)
M
r
r
"
" " "
r
r
)
M
*
i
m
m
i t c
i
m
)
M
"
*

(entru o cre tere a masei monetare nominale cu ,0 u#m#:


10 , 111 ,0 3 .. , 1
,0"
)
M
)
M
* "
)
M
u#m#
1/ , .,1,, 3
3 3
1 1
" " " "
u#m#
[ ]
/1 , -
*00 1/00
) 0. , 0 /,/0 , 0 ( 3 1100 ) ,00 000 ( 1/ , .,1,, 3 , , 0
) ( ) (
1
3 3
3
0 0
3 3
1 1
1 1 1

+
S
"
r r X & " '
' e
) cre tere a masei monetare nominale cu ,0 u#m va duce la cre terea venitului na7ional cu
1 , 111
u#m#, la scderea ratei dob!nzii interne la 0,/, i la cre terea cursului de sc"imb real la
-,/1 (acesta se va aprecia), ca urmare moneda na ional se deterioreaz i situa7ia contului
curent se mbunt7e$te, ceea ce necesit influuri mai reduse de capital strin# 're terea masei
monetare nominale va deplasa curba 8M spre dreapta, din 8M
0
n 8M
1
, curba 54 se va translata
spre dreapta, din 54
0
n 54
1
, pe fondul cre$terii cererii eterne pentru bunurile interne, iar curba
%( se va deplasa n :os, din %(
0
n %(
1
#
23
/,/0 , 0 1/ , .,1,, 3
1000
1. , 0
1000
000 1*/.
3 3 3
0
3
1 1 1 1

r r "
m
m
m
M
)
M
r
r
"
r
8M
0
r
8M
1

%(
0
%(
1
r
3
r
1
3
54
1

54
0
9
9
3
9
1
3
Fig. ...5/ Modificarea curbelor S, (M, ,) ca urmare a cre terii masei monetare nominale
(entru o scdere a masei monetare nominale cu ,0 u#m#:
10 , 111 ) ,0 ( 3 .. , 1
,0"
)
M
)
M
* "
)
M
u#m#
1/ , .1/-1 3
3 3
1 1
" " " "
u#m#
[ ]

) ( ) (
1
3
0 0
3 3
1 1 1
S
"
r r X & " '
' e


0* , -
*00 1/00
) 0. , 0 /,/0 , 0 ( 3 1100 ) ,00 000 ( 1/ , .,1,, 3 , , 0
3 3
1 1

+


) scdere a masei monetare nominale cu ,0 u#m va duce la scderea venitului na7ional cu
1 , 111
u#m#, la cre terea ratei dob!nzii interne la 0,/, i la scderea cursului de sc"imb real la
-,0* (acesta se va deprecia), ca urmare moneda na ional se imbunt e te i situa7ia contului
curent se deterioreaz, ceea ce necesit influuri mai mari de capital strin# 4cderea masei
monetare nominale va deplasa curba 8M spre st!nga, din 8M
0
n 8M
1,
curba 54 se va translata
spre st!nga, din 54
0
n 54
1,
datorit scderii cererii eterne pentru bunurile interne, iar curba %( se
va deplasa n sus, din %(
0
n %(
1
#
8M
1
r
8M
0
24
/,00 , 0 1/ , .1/-1 3
1000
1. , 0
1000
000 1*/.
3 3 3
0
3
1 1 1 1

r r "
m
m
m
M
)
M
r
r
"
r

%(
1
%(
0
r
3
r
1
3
54
0

54
1
9
9
3
9
1
3
Fig. ...6/ Modificarea curbelor S, (M, ,) ca urmare a sc2derii masei monetare nominale
l
:
" a cre terii2scderii ofertei autonome de moned cu 34 u&m&:
(entru a arta efectul pe care l are cre terea6scderea ofertei autonome de moned cu ,0
u#m# asupra (5%-ului, a ratei dob!nzii interne i a cursului de sc"imb real, la ec"ilibru, se
calculeaz noul multiplicator al ofertei autonome de moned,
0
M
*
, n rela ia de ec"ilibru :

+
+ + + + +

) ( ) 1 ( 1
) ( ) (
1
) (
0
0 0 0
3


r
r
"
" " "
S
r
r
r
r
$ "
i
m
m
i t c
r i
m
M
i
m )
M
G % % c !
"
.. , 1
) ( ) 1 ( 1
) (
1
0 0
0

+

M
r
r
"
" " "
r
r
M
*
i
m
m
i t c
i
m
M
"
*

(entru o cre tere a ofertei autonome de moned cu ,0 u#m#:


10 , 111 ,0 3 ) .. , 1 (
,0
0
0
0"
M
M * "
M
u#m#
1/ , .1/-1 3
3 3
1 1
" " " "
u#m#
[ ]
0* , -
*00 1/00
) 0. , 0 /,/0 , 0 ( 3 1100 ) ,00 000 ( 1/ , .,1,, 3 , , 0
) ( ) (
1
3 3
3
0 0
3 3
1 1
1 1 1

+
S
"
r r X & " '
' e
25
/,00 , 0 1/ , .1/-1 3
1000
1. , 0
1000
000 1*/.
3 3
1
0
3
1 1 1

r r "
m
m
m
M
)
M
r
r
"
r
) cre tere a ofertei autonome de moned cu ,0 u#m va duce la scderea venitului na7ional
cu
1 , 111
u#m#, la cre terea ratei dob!nzii interne la 0,/, i la scderea cursului de sc"imb real
la -,0* (acesta se va deprecia), ca urmare moneda na ional se imbunt e te i situa7ia contului
curent se deterioreaz, ceea ce necesit influuri mai mari de capital strin# 're terea ofertei
autonome de moned va deplasa curba 8M spre st!nga, din 8M
0
n 8M
1,
curba 54 se va translata
spre st!nga, din 54
0
n 54
1,
datorit scderii cererii eterne pentru bunurile interne, iar curba %( se
va deplasa n sus, din %(
0
n %(
1
#
8M
1
r
8M
0

%(
1
%(
0
r
3
r
1
3
54
0

54
1
9
9
3
9
1
3
Fig. ...7/ Modificarea curbelor S, (M, ,) ca urmare a cre terii ofertei autonome de moned2
(entru o sdere a ofertei autonome de moned cu ,0 u#m#:
10 , 111 ) ,0 ( 3 ) .. , 1 (
,0
0
0
0"
M
M * "
M
u#m#
1/ , .,1,, 3
3 3
1 1
" " " "
u#m#
26
/,/0 , 0 1/ , .,1,, 3
1000
1. , 0
1000
000 1*/.
3 3 3
0
3
1 1 1 1

r r "
m
m
m
M
)
M
r
r
"
r
[ ]
/1 , -
*00 1/00
) 0. , 0 /,/0 , 0 ( 3 1100 ) ,00 000 ( 1/ , .,1,, 3 , , 0
) ( ) (
1
3 3
3
0 0
3 3
1
1 1 1

+
S
"
r r X & " '
' e
) scdere a ofertei autonome de moned cu ,0 u#m va duce la cre terea venitului na7ional
cu
1 , 111
u#m#, la scderea ratei dob!nzii interne la 0,/, i la cre terea cursului de sc"imb real
la -,/1, (acesta se va aprecia), ca urmare moneda na ional se deterioreaz i situa7ia contului
curent se mbunt7e$te, ceea ce necesit influuri mai reduse de capital strin# 4cderea ofertei
autonome de moned va deplasa curba 8M spre dreapta, din 8M
0
n 8M
1
, curba 54 se va translata
spre dreapta, din 54
0
n 54
1
, pe fondul cre$terii cererii eterne pentru bunurile interne, iar curba
%( se va deplasa n :os, din %(
0
n %(
1
#
8M
0
r
8M
1

%(
0
%(
1
r
3
r
1
3
54
1

54
0
9
9
3
9
1
3
Fig. ...8/ Modificarea curbelor S, (M, ,) ca urmare a sc2derii ofertei autonome de moned2
l
14
" a cre terii2scderii e!portului autonom cu 34 u&m&:
(entru a arta efectul pe care l are cre terea6scderea eportului autonom cu ,0 u#m#
asupra (5%-ului, a ratei dob!nzii interne i a cursului de sc"imb real, la ec"ilibru, se calculeaz
noul multiplicator al eportului autonom,
0
&
*
, n rela ia de ec"ilibru de pe pia a contului de
capital:
+ + ) (
1 1
) (
1
:
0 0
' e
'
r
'
r X &
'
" ,)
" "
S
"
.
, , 0
1 1
0 0
0

&
"
&
*
' &
"
* .
27
(entru o cre tere a eportului autonom cu ,0 u#m#:
100 ,0 3 .
,0
0
0
0"
&
& * "
&
u#m#
0/ , .,0-1 3
3 3
1 1
" " " "
u#m#
[ ]
/ , -
*00 1/00
) 0. , 0 /,.. , 0 ( 3 1100 ) ,00 000 ( 0/ , .,0-1 3 , , 0
) ( ) (
1
3 3
3
0 0
3 3
1 1
1 1 1

+
S
"
r r X & " '
' e
) cre tere a eportului autonom cu ,0 u#m va duce la cre terea venitului na7ional cu 100
u#m#, la cre terea ratei dob!nzii interne la 0,/, i la cre terea cursului de sc"imb real la -,/,
acesta se va aprecia# 'urba 54 i curba 8M nu vor fi afectate direct de acest modificare, iar
curba %( se va translata la dreapta din %(
0
n %(
1
#
r
8M
0

%(
0
%(
1
r
3
r
1
3
54
0


9
9
3
9
1
3
Fig. ...9/ Modificarea curbelor S, (M, ,) ca urmare a cre terii e'portului autonom
(entru o scderea a eportului autonom cu ,0 u#m#:
100 ,0 3 .
,0
0
0
0"
&
& * "
&
u#m#
0/ , .1*-1 3
3 3
1 1
" " " "
u#m#
28
/,.. , 0 0/ , .,0-1 3
1000
1. , 0
1000
000 1*/.
3 3 3
0
3
1 1 1 1

r r "
m
m
m
M
)
M
r
r
"
r
/,,1 , 0 0/ , .1*-1 3
1000
1. , 0
1000
000 1*/.
3 3 3
0
3
1 1 1 1

r r "
m
m
m
M
)
M
r
r
"
r
[ ]
01 , -
*00 1/00
) 0. , 0 /,,1 , 0 ( 3 1100 ) ,00 000 ( 0/ , .1*-1 3 , , 0
) ( ) (
1
3 3
3
0 0
3 3
1 1
1 1 1

+
S
"
r r X & " '
' e
) scdere a eportului autonom cu ,0 u#m va duce la scderea venitului na7ional cu 100
u#m#, la scderea ratei dob!nzii interne la 0,/, i la scderea cursului de sc"imb real la -,01,
acesta se va deprecia# 'urba 54 i curba 8M nu vor fi afectate direct de acest modificare, iar
curba %( se va translata la st!nga din %(
0
n %(
1
#
r
8M
0

%(
1
%(
0
r
1
3
r
3

54
0


9
9
1
3
9
3
Fig. ..1:/ Modificarea curbelor S, (M, ,) ca urmare a sc2derii e'portului autonom
l
11
" a cre terii2scderii importului autonom cu 34 u&m&:
(entru a arta efectul pe care l are cre terea6scderea importului autonom cu ,0 u#m#
asupra (5%-ului, a ratei dob!nzii interne i a cursului de sc"imb real, la ec"ilibru, se calculeaz
noul multiplicator al eportului autonom,
0
X
*
, n rela ia de ec"ilibru de pe pia a contului de
capital:
+ + ) (
1 1
) (
1
:
0 0
' e
'
r
'
r X &
'
" ,)
" "
S
"
.
, , 0
1 1
0 0
0

X
"
X
*
' X
"
*
(entru o cre tere a importului autonom cu ,0 u#m#:
29
100 ,0 3 ) . (
,0
0
0
0"
X
X * "
&
u#m#
0/ , .1*-1 3
3 3
1 1
" " " "
u#m#
[ ]
01 , -
*00 1/00
) 0. , 0 /,,1 , 0 ( 3 1100 ) ,00 000 ( 0/ , .1*-1 3 , , 0
) ( ) (
1
3 3
3
0 0
3 3
1 1
1 1 1

+
S
"
r r X & " '
' e
) cre tere a importului autonom cu ,0 u#m va duce la scderea venitului na7ional cu 100
u#m#, la scderea ratei dob!nzii interne la 0,/, i la scderea cursului de sc"imb real la -,01,
acesta se va deprecia# 'urba 54 i curba 8M nu vor fi afectate direct de acest modificare, iar
curba %( se va translata la st!nga din %(
0
n %(
1
#
r
8M
0

%(
1
%(
0
r
1
3
r
3

54
0


9
9
1
3
9
3
Fig. ..1./ Modificarea curbelor S, (M, ,) ca urmare a sc2derii importului autonom
(entru o scderea a importului autonom cu ,0 u#m#:
100 ) ,0 ( 3 ) . (
,0
0
0
0"
X
X * "
&
u#m#
0/ , .,0-1 3
3 3
1 1
" " " "
u#m#
30
/,.. , 0 0/ , .,0-1 3
1000
1. , 0
1000
000 1*/.
3 3 3
0
3
1 1 1

r r "
m
m
m
M
)
M
r
r
"
r
/,,1 , 0 0/ , .1*-1 3
1000
1. , 0
1000
000 1*/.
3 3
1
0
3
1 1 1

r r "
m
m
m
M
)
M
r
r
"
r
[ ]
/ , -
*00 1/00
) 0. , 0 /,.. , 0 ( 3 1100 ) ,00 000 ( 0/ , .,0-1 3 , , 0
) ( ) (
1
3 3
1 0 0 1
3
1 1
1

+
S
"
r r X & " '
' e
) scdere a importului autonom cu ,0 u#m va duce la cre terea venitului na7ional cu 100
u#m#, la scderea ratei dob!nzii interne la 0,/, i la scderea cursului de sc"imb real la -,/,
acesta se va deprecia# 'urba 54 i curba 8M nu vor fi afectate direct de acest modificare, iar
curba %( se va translata la dreapta din %(
0
n %(
1
#
r
8M
0

%(
0
%(
1
r
3
r
1
3
54
0


9
9
3
9
1
3
Fig. ..11/ Modificarea curbelor S, (M, ,) ca urmare a sc2derii importului autonom
m" *etermina i modificarea #) datoria pu#lic" la echili#ru, ca urmare:
;eficitul bugetar se define te prin rela ia: " t % % G #)
" t % %
% % G #)
+ $
+
$
+

+
+
0
0
, iar varia ia
deficitului bugetar este dat de: $ + +
% " t " t % G #) +
0 #
m
1
" a cre terii2scderii investi iilor autonome cu 34 u&m&:
31
4e presupune c taele autonome, 0
%
, i rata de impozitare, +
t
, sunt constante, iar
modificarea taelor se datoreaz integral modificrii bazei de impozitare dat de modificarea
(5%, astfel
" t %
+

, c"eltuielile guvernamentale sunt constante, 0 G , transferurile sunt
constante, iar varia ia deficitului bugetar va fi dat de:
" t #)
+

#
(entru o cre tere a investi iilor autonome cu ,0 u#m#:
11 , -0 ,1 , 1-1 3 ) ,- , 0 ( #)
u#m#
(entru o scdere a investi iilor autonome cu ,0 u#m#:
11 , -0 ) ,1 , 1-1 ( 3 ) ,- , 0 ( #)
u#m#
) cre tere a investi iilor autonome cu ,0 u#m# va duce la scderea datoriei publice cu
-0,11 u#m##
) scdere a investi iilor autonome cu ,0 u#m# va duce la cre terea datoriei publice cu
-0,11 u#m##
m
3
" a cre terii2scderii cheltuielilor guvernamentale cu 34 u&m&:
4e presupune c taele autonome,
0
%
, transferurile i rata de impozitare, +
t
, sunt
constante, iar modificarea taelor se datoreaz integral modificrii bazei de impozitare dat de
modificarea (5%, astfel
" t %
+

, iar varia ia deficitului bugetar va fi dat de:
" t G #)
+

#
(entru o cre tere a c"eltuielilor guvernamentale cu ,0 u#m#:
11 , 10 ,1 , 1-1 3 ,- , 0 ,0 " t G #)
+ u#m#
(entru o scdere a c"eltuielilor guvernamentale cu ,0 u#m#:
11 , 10 ) ,1 , 1-1 ( 3 ,- , 0 ) ,0 ( " t G #)
+ u#m#
) cre tere a c"eltuielilor guvernamentale cu ,0 u#m# va duce la scderea datoriei publice
cu 10,11 u#m##
) scdere a c"eltuielilor guvernamentale cu ,0 u#m# va duce la cre terea datoriei publice
cu 10,11 u#m##
m
5
" a cre terii2scderii consumului autonom cu 34 u&m&:
4e presupune c taele autonome,
0
%
, i rata de impozitare, +
t
, sunt constante, iar
modificarea taelor se datoreaz integral modificrii bazei de impozitare dat de modificarea
(5%, astfel
" t %
+

, c"eltuielile guvernamentale sunt constante, 0 G , transferurile sunt
constante, iar varia ia deficitului bugetar va fi dat de:
" t #)
+

#
(entru o cre tere a consumului autonom cu ,0 u#m#:
11 , -0 ,1 , 1-1 3 ) ,- , 0 ( #)
u#m#
(entru o scdere a consumului autonom cu ,0 u#m#:
11 , -0 ) ,1 , 1-1 ( 3 ) ,- , 0 ( #)
u#m#
) cre tere a consumului autonom cu ,0 u#m# va duce la scderea datoriei publice cu
-0,11 u#m##
32
) scdere a consumului autonom cu ,0 u#m# va duce la cre terea datoriei publice cu
-0,11 u#m##
m
4
" a cre terii2scderii transferurilor cu 34 u&m&:
4e presupune c taele autonome, 0
%
, i rata de impozitare, +
t
, sunt constante, iar
modificarea taelor se datoreaz integral modificrii bazei de impozitare dat de modificarea
(5%, astfel
" t %
+

, c"eltuielile guvernamentale sunt constante, 0 G , iar varia ia
deficitului bugetar va fi dat de:
" t % #)
+ $

#
(entru o cre tere a transferurilor cu ,0 u#m#:
1. , + 0- , 10. 3 ,- , 0 ,0 #)
u#m#
(entru o scdere a transferurilor cu ,0 u#m#:
1. , + ) 0- , 10. ( 3 ,- , 0 ,0 #)
u#m#
) cre tere a transferurilor cu ,0 u#m# va duce la scderea datoriei publice cu +,1. u#m##
) scdere a transferurilor cu ,0 u#m# va duce la cre terea datoriei publice cu +,1. u#m##
m
6
" a cre terii 2scderii ta!elor autonome cu 34 u&m&:
4e presupune c transferurile,
$
% i rata de impozitare, +
t
, sunt constante, iar
modificarea taelor se datoreaz modificrii bazei de impozitare dat de modificarea (5% i de
modificarea taelor autonome, astfel
" t % %
+
+
0 , c"eltuielile guvernamentale sunt
constante, 0 G , iar varia ia deficitului bugetar va fi dat de:
" t % #)
+

0 #
(entru o cre tere a taelor autonome cu ,0 u#m#:
1. , + ) 0- , 10. ( 3 ,- , 0 ,0 #)
u#m#
(entru o scdere a taelor autonome cu ,0 u#m#:
1. , + 0- , 10. 3 ,- , 0 ) ,0 ( #)
u#m#
) cre tere a transferurilor cu ,0 u#m# va duce la cre terea datoriei publice cu +,1. u#m##
) scdere a transferurilor cu ,0 u#m# va duce la scderea datoriei publice cu +,1. u#m##
m
7
" a cre terii2scderii $nclina iei marginale spre consum cu 4,43:
4e presupune c taele autonome, 0
%
, transferurile i rata de impozitare, +
t
, sunt
constante, iar modificarea taelor se datoreaz integral modificrii bazei de impozitare dat de
modificarea (5%, astfel
" t %
+

, c"eltuielile guvernamentale sunt constante, 0 G , iar
varia ia deficitului bugetar va fi dat de:
" t #)
+

#
(entru o cre tere a nclina iei marginale spre consum cu 0,0,:
+* , 1,0/ 1, , .,+1 3 ) ,- , 0 ( #)
u#m#
(entru o scdere a nclina iei marginale spre consum cu 0,0,:
+* , 1,0/ ) 1, , .,+1 ( 3 ) ,- , 0 ( #)
u#m#
) cre tere a nclina iei marginale spre consum cu 0,0, va duce la scderea datoriei
publice cu 1,0/,+* u#m##
) scdere a nclina iei marginale spre consum cu 0,0,# va duce la cre terea datoriei
publice cu 1,0/,+* u#m##
m
8
" a cre terii2scderii $nclina iei marginal spre impozite i ta!e cu 4,43:
33
4e presupune c taele autonome, 0
%
, transferurile i rata de impozitare, +
t
, sunt
constante, iar modificarea taelor se datoreaz integral modificrii bazei de impozitare dat de
modificarea (5%, astfel
" t %
+

, c"eltuielile guvernamentale sunt constante, 0 G , iar
varia ia deficitului bugetar va fi dat de:
" t " t #)
+ +

#
(entru o cre tere a nclina iei marginale spre impozite i tae cu 0,0,:
1 , ,1. +/ , .+.+ 3 ,- , 0 0/ , .11-1 3 ) 0, , 0 ( + #)
(entru o scdere a nclina iei marginale spre impozite i tae cu 0,0,:
1 , ,1. +/ , .+.+ 3 ,- , 0 0/ , .11-1 3 ) 0, , 0 ( #)
) cre tere a nclina iei marginale spre impozite i tae cu 0,0, va duce la cre terea
datoriei publice cu ,1.,1 u#m##
) scdere a nclina iei marginale spre consum cu 0,0, va duce la scderea datoriei
publice cu ,1.,1 u#m##
m
9
" a cre terii2scderii masei monetare nominale cu 34 u&m&:
4e presupune c taele autonome, 0
%
, transferurile i rata de impozitare, +
t
, sunt
constante, iar modificarea taelor se datoreaz integral modificrii bazei de impozitare dat de
modificarea (5%, astfel
" t %
+

, c"eltuielile guvernamentale sunt constante, 0 G , iar
varia ia deficitului bugetar va fi dat de:
" t #)
+

#
(entru o cre tere a masei monetare nominale cu ,0 u#m:
1. , +- 10 , 111 3 ) ,- , 0 ( #)
u#m#
(entru o scdere a masei monetare nominale cu ,0 u#m:
1. , +- ) 10 , 111 ( 3 ) ,- , 0 ( #)
u#m#
) cre tere a masei monetare nominale cu ,0 u#m va duce la scderea datoriei publice cu
+-,1. u#m##
) scdere a masei monetare nominale cu ,0 u#m va duce la cre terea datoriei publice cu
+-,1. u#m##
m
:
" a cre terii2scderii ofertei autonome de moned cu 34 u&m&:
4e presupune c taele autonome, 0
%
, transferurile i rata de impozitare, +
t
, sunt
constante, iar modificarea taelor se datoreaz integral modificrii bazei de impozitare dat de
modificarea (5%, astfel
" t %
+

, c"eltuielile guvernamentale sunt constante, 0 G , iar
varia ia deficitului bugetar va fi dat de:
" t #)
+

#
(entru o cre tere a ofertei autonome de moned cu ,0 u#m:
1. , +- ) 10 , 111 ( 3 ) ,- , 0 ( #)
u#m#
(entru o scdere a ofertei autonome de moned cu ,0 u#m:
1. , +- 10 , 111 3 ) ,- , 0 ( #)
u#m#
) cre tere a ofertei autonome de moned cu ,0 u#m va duce la cre terea datoriei publice
cu +-,1. u#m##
) scdere a ofertei autonome de moned cu ,0 u#m va duce la scderea datoriei publice
cu +-,1. u#m##
m
14
" a cre terii2scderii e!portului autonom cu 34 u&m&:
34
4e presupune c taele autonome, 0
%
, transferurile i rata de impozitare, +
t
, sunt
constante, iar modificarea taelor se datoreaz integral modificrii bazei de impozitare dat de
modificarea (5%, astfel
" t %
+

, c"eltuielile guvernamentale sunt constante, 0 G , iar
varia ia deficitului bugetar va fi dat de:
" t #)
+

#
(entru o cre tere a eportului autonom cu ,0 u#m:
,- 100 3 ) ,- , 0 ( #)
u#m#
(entru o scdere a eportului autonom cu ,0 u#m:
,- ) 100 ( 3 ) ,- , 0 ( #)
u#m#
) cre tere a eportului autonom cu ,0 u#m va duce la scderea datoriei publice cu ,-
u#m##
) scdere a eportului autonom cu ,0 u#m va duce la cre terea datoriei publice cu ,-
u#m##
m
11
" a cre terii2scderii importului autonom cu 34 u&m&:
4e presupune c taele autonome, 0
%
, transferurile i rata de impozitare, +
t
, sunt
constante, iar modificarea taelor se datoreaz integral modificrii bazei de impozitare dat de
modificarea (5%, astfel
d" t %
+

, c"eltuielile guvernamentale sunt constante, 0 G , iar
varia ia deficitului bugetar va fi dat de:
" t #)
+

#
(entru o cre tere a importului autonom cu ,0 u#m:
,- ) 100 ( 3 ) ,- , 0 ( #)
u#m#
(entru o scdere a importului autonom cu ,0 u#m:
,- 100 3 ) ,- , 0 ( #)
u#m#
) cre tere a importului autonom cu ,0 u#m va duce la cre terea datoriei publice cu ,-
u#m##
) scdere a importului autonom cu ,0 u#m va duce la scderea datoriei publice cu ,-
u#m##
n" *etermina i modificarea PIB-ului i a #) datoria pu#lic" la echili#ru, $n
urmtoarele situa ii:
+00 3
2 0 3
0
0

%
%
ca urmare:
n1" a cre terii2scderii investi iilor autonome cu 34 u&m&:
(entru
0
0
%
i
+00
0
%
valoarea (5%-ului i #) nu se modific, astfel valorile lor
vor fi cele de la punctele l
.
) i m
.
)#
n3" a cre terii2scderii cheltuielilor guvernamentale cu 34 u&m&:
(entru
0
0
%
i
+00
0
%
valoarea (5%-ului i #) nu se modific, astfel valorile lor
vor fi cele de la punctele l
1
) i m
1
)#
35
n5" a cre terii2scderii consumului autonom cu 34 u&m&:
(entru
0
0
%
i
+00
0
%
valoarea (5%-ului i #) nu se modific, astfel valorile lor
vor fi cele de la punctele l
3
) i m
3
)#
n4" a cre terii2scderii transferurilor cu 34 u&m&:
(entru
0
0
%
i
+00
0
%
valoarea (5%-ului i #) nu se modific, astfel valorile lor
vor fi cele de la punctele l4) i m4)#
n6" a cre terii2scderii ta!elor autonome cu 34 u&m&:
(entru
0
0
%
i
+00
0
%
valoarea (5%-ului i #) nu se modific, astfel valorile lor
vor fi cele de la punctele l
5
) i m
5
)#
n7" a cre terii2scderii $nclina iei marginale spre consum cu 4,43:
2 0 3
0
%
(entru a arta efectul pe care l are cre terea6 scderea nclina iei marginale spre consum
cu 0,0, asupra (5%, se calculeaz multiplicatorul nclina iei marginale spre consum ,
"
c
*
:
01* , 1-,++
) ( ) 1 ( 1
) ) ( ) (
1
( 3 ) 1 ( ) ( 1 ) (
,
0
0 0 0

1
]
1

+
+ + + + +
1
]
1

"
"
c
r
r
"
" " "
S
r
r
r
r
+ r
r
"
" $
c
*
i
m
m
i t c
r i
m
M
i
m )
M
G ! t i
m
m
i % %
*


(entru o cre tere a nclina iei marginale spre consum cu 0,0,:
** , ,0+
0, , 0"
c
c * "
"
" c
"
u#m#
(entru o scdere a nclina iei marginale spre consum cu 0,0,:
** , ,0+
0, , 0"
c
c * "
"
" c
"
u#m#
) cre tere a nclina iei marginale spre consum cu 0,0, va duce la cre terea venitului
na7ional cu ,0+,** u#m#
) scdere a nclina iei marginale spre consum cu 0,0, va duce la scderea venitului
na7ional cu ,0+,** u#m#
4e presupune c taele autonome, 0
%
, transferurile i rata de impozitare, +
t
, sunt
constante, iar modificarea taelor se datoreaz integral modificrii bazei de impozitare dat de
36
modificarea (5%, astfel
" t %
+

, c"eltuielile guvernamentale sunt constante, 0 G , iar
varia ia deficitului bugetar va fi dat de:
" t #)
+

#
(entru o cre tere a nclina iei marginale spre consum cu 0,0,:
1, , 00 ** , ,0+ 3 ) ,- , 0 ( #)
u#m#
(entru o scdere a nclina iei marginale spre consum cu 0,0,:
1, , 00 ) ** , ,0+ ( 3 ) ,- , 0 ( #)
u#m#
) cre tere a nclina iei marginale spre consum cu 0,0, va duce la scderea datoriei
publice cu 00,1, u#m##
) scdere a nclina iei marginale spre consum cu 0,0,# va duce la cre terea datoriei
publice cu 00,1, u#m##
2 +00 3
0
%
(entru a arta efectul pe care l are cre terea6 scderea nclina iei marginale spre consum
cu 0,0, asupra (5%, se calculeaz multiplicatorul nclina iei marginale spre consum ,
"
c
*
:
,
0
0 0 0
) ( ) 1 ( 1
) ) ( ) (
1
( 3 ) 1 ( ) ( 1 ) (
1
]
1

+
+ + + + +
1
]
1


r
r
"
" " "
S
r
r
r
r
+ r
r
"
" $
c
i
m
m
i t c
r i
m
M
i
m )
M
G ! t i
m
m
i % %
*
"
0- , ,0+**
"
c
*
(entru o cre tere a nclina iei marginale spre consum cu 0,0,:
/0 , .,1
0, , 0"
c
c * "
"
" c
"
u#m#
(entru o scdere a nclina iei marginale spre consum cu 0,0,:
/0 , .,1
0, , 0"
c
c * "
"
" c
"
u#m#
) cre tere a nclina iei marginale spre consum cu 0,0, va duce la cre terea venitului
na7ional cu .,1,/0 u#m#
) scdere a nclina iei marginale spre consum cu 0,0, va duce la scderea venitului
na7ional cu .,1,/0 u#m#
4e presupune c taele autonome, 0
%
, transferurile i rata de impozitare, +
t
, sunt
constante, iar modificarea taelor se datoreaz integral modificrii bazei de impozitare dat de
modificarea (5%, astfel
" t %
+

, c"eltuielile guvernamentale sunt constante, 0 G , iar
varia ia deficitului bugetar va fi dat de:
" t #)
+

#
(entru o cre tere a nclina iei marginale spre consum cu 0,0,:
*+ , 1,1 /0 , .,1 3 ) ,- , 0 ( #)
u#m#
(entru o scdere a nclina iei marginale spre consum cu 0,0,:
*+ , 1,1 ) /0 , .,1 ( 3 ) ,- , 0 ( #)
u#m#
) cre tere a nclina iei marginale spre consum cu 0,0, va duce la scderea datoriei
publice cu 1,1,*+ u#m##
37
) scdere a nclina iei marginale spre consum cu 0,0,# va duce la cre terea datoriei
publice cu 1,1,*+ u#m##
n8" a cre terii2scderii $nclina iei marginal spre impozite i ta!e cu 4,43:
2 0 3
0
%
(entru a arta efectul pe care l are cre terea6 scderea nclina iei marginale spre
impozite i tae cu 0,0, asupra (5%, se calculeaz multiplicatorul nclina iei marginale spre
impozite i tae ,
"
t
*
:
+ , +-,,.
) ( ) 1 ( 1
,

1
]
1

" "
t
r
r
"
" " "
+
"
t
* -
i
m
m
i t c
c
t
"
*

(entru o cre tere a nclina iei marginale spre impozite i tae cu 0,0,:
. , *0+
0, , 0"
c
c * "
"
" c
"
u#m#
(entru o scdere a nclina iei marginale spre impozite i tae cu 0,0,:
. , *0+
0, , 0"
c
c * "
"
" c
"
u#m#
) cre tere a nclina iei marginale spre impozite i tae cu 0,0, va duce la scderea
venitului na7ional cu *0+,. u#m#
) scdere a nclina iei marginale spre impozite i tae cu 0,0, va duce la cre terea
venitului na7ional cu *0+,. u#m#
4e presupune c taele autonome, 0
%
, transferurile i rata de impozitare, +
t
, sunt
constante, iar modificarea taelor se datoreaz integral modificrii bazei de impozitare dat de
modificarea (5%, astfel
" t %
+

, c"eltuielile guvernamentale sunt constante, 0 G , iar
varia ia deficitului bugetar va fi dat de:
" t #)
+

#
(entru o cre tere a nclina iei marginale spre impozite i tae cu 0,0,:
*- , 11* ) . , *0+ ( 3 ) ,- , 0 ( #)
u#m#
(entru o scdere a nclina iei marginale spre impozite i tae cu 0,0,:
*- , 11* . , *0+ 3 ) ,- , 0 ( #)
u#m#
) cre tere a nclina iei marginale spre impozite i tae cu 0,0, va duce la cre terea
datoriei publice cu 11*,*- u#m##
) scdere a nclina iei marginale spre impozite i tae cu 0,0,# va duce la scderea
datoriei publice cu 11*,*- u#m##
2 +00 3
0
%
(entru a arta efectul pe care l are cre terea6 scderea nclina iei marginale spre
impozite i tae cu 0,0, asupra (5%, se calculeaz multiplicatorul nclina iei marginale spre
impozite i tae ,
"
t
*
:
38
1 , ++10.
) ( ) 1 ( 1
,

1
]
1

" "
t
r
r
"
" " "
+
"
t
* -
i
m
m
i t c
c
t
"
*

(entru o cre tere a nclina iei marginale spre impozite i tae cu 0,0,:
11 , *1*
0, , 0"
c
c * "
"
" c
"
u#m#
(entru o scdere a nclina iei marginale spre impozite i tae cu 0,0,:
11 , *1*
0, , 0"
c
c * "
"
" c
"
u#m#
) cre tere a nclina iei marginale spre impozite i tae cu 0,0, va duce la scderea
venitului na7ional cu *1*,11 u#m#
) scdere a nclina iei marginale spre impozite i tae cu 0,0, va duce la cre terea
venitului na7ional cu *1*,11 u#m#
4e presupune c taele autonome, 0
%
, transferurile i rata de impozitare, +
t
, sunt
constante, iar modificarea taelor se datoreaz integral modificrii bazei de impozitare dat de
modificarea (5%, astfel
" t %
+

, c"eltuielile guvernamentale sunt constante, 0 G , iar
varia ia deficitului bugetar va fi dat de:
" t #)
+

#
(entru o cre tere a nclina iei marginale spre impozite i tae cu 0,0,:
.0 , ,00 ) 11 , *1* ( 3 ) ,- , 0 ( #)
u#m#
(entru o scdere a nclina iei marginale spre impozite i tae cu 0,0,:
.0 , ,00 11 , *1* 3 ) ,- , 0 ( #)
u#m#
) cre tere a nclina iei marginale spre impozite i tae cu 0,0, va duce la cre terea
datoriei publice cu ,00,.0 u#m##
) scdere a nclina iei marginale spre impozite i tae cu 0,0,# va duce la scderea
datoriei publice cu ,00,.0 u#m##
n
9
" a cre terii2scderii masei monetare nominale cu 34 u&m&:
(entru
0
0
%
i
+00
0
%
valoarea (5%-ului i #) nu se modific, astfel valorile lor
vor fi cele de la punctele l
8
) i m
8
)#
n
:
" a cre terii2scderii ofertei autonome de moned cu 34 u&m&:
(entru
0
0
%
i
+00
0
%
valoarea (5%-ului i #) nu se modific, astfel valorile lor
vor fi cele de la punctele l
9
) i m
9
)#
n
14
" a cre terii2scderii e!portului autonom cu 34 u&m&:
(entru
0
0
%
i
+00
0
%
valoarea (5%-ului i #) nu se modific, astfel valorile lor
vor fi cele de la punctele l
.:
) i m
.:
)#
39
n
11
" a cre terii2scderii importului autonom cu 34 u&m&:
(entru
0
0
%
i
+00
0
%
valoarea (5%-ului i #) nu se modific, astfel valorile lor
vor fi cele de la punctele l
..
) i m
..
)#
o" ( se compare senzitivitatea investi iilor la rata de do#%nd de pe pia a na ional
cu senzitivitatea investi iilor la rata de do#%nd de pe pia a e!tern&
34enzitivitatea investi iilor la rata dob!nzii de pe pia a na ional:
1,000

r
i
r

#
34enzitivitatea investi iilor la rata dob!nzii de pe pia a etern:
S
r

:
5nvesti iile se definesc prin rela ia:

0
r i " i
r "
+ +
, iar varia ia investi iilor este dat de:
r i " i
r "
+ , se presupune c investi iile autonome,
0

, sunt constante#

"
m
m
m
M
)
M
r r
m
m
m
M
)
M
" (M
r
"
r "
r
"
0 0
:
"
m
m
r
r
"

) ( ) 1 ( 1
) ( ) 1 ( 1
) ( ) (
1
) (
0
0 0 0
3

+
+ + + + +

r
r
"
" " "
S
r
r
"
" " "
S
r
r
r
r
$ "
i
m
m
i t c
r
"
i
m
m
i t c
r i
m
M
i
m )
M
G % % c !
"

) (
) ( ) 1 ( 1
r
"
r "
r
r
"
" " "
S
m
m
i i
i
m
m
i t c
r

+

,. , 1*0.

S
r

#
5nvesti iile de pe pia a na ional sunt mai sensibile la rata dob!nzii interne#
Problema 2. Modelul Mundell-Flaming, cazul cursului de schimb flotant (
S
) i cont de
capital perfect liberalizat(
S
r r
).
Fie economia unei ri descris de urmtoarele rela ii:
NX G ! " + + +
1 0 , 0 ,
0 0

"
#
"
c ! " c ! ! +
0 ,
$ $
#
% % % " " + sau $ %
$

0 ,
0 0
% % " t %
"
+
, 1 0
"
t
0
r i " i
r "
+ +
, cu 0 , 0
r "
i i
40
)
)
n " n " n NX NX
S
"
G
"
G

+ + +
0
, cu
0 , 0 , 0 ,
0


n n n $ NX
"
"
G


0
M r m " m ( M
r "
#
+ + , cu
0 , 0 , 0
0
M m m
r "
unde, pe l%ng nota iile din Problema 1. avem:
G
"
- reprezint PIB-ul la nivel glo#al;
S
)
- reprezint indicele pre urilor la nivel mondial;
0
NX
- reprezint soldul #alan ei comerciale, component autonom;
G
"
n
- reprezint senzitivitatea e!portului net la PIB-ul de la nivel glo#al;
"
n - reprezint senzitivitatea e!portului net la PIB-ul de la nivel na ional;

n
- reprezint Inclina ia marginal spre e!port net $n raport cu cursul real de schim# i
raportul pre e!tern-pre intern&
'egimul valutar este cel al cursului de schim# li#er, iar contul de capital este perfect
li#eralizat&
(e cere:
a" Indentifica i varia#ilele endogene i e!ogene din model&
Variabilele endogene sunt variabilele dependente ce reprezint indicatori globali sau
agregati genera i ntr-un model, a cror valoare este determinat pe baza rela iilor func ionale
care caracterizeaz nivelul activit ii economice, anume: oferta agregat ( " ), consumul ( ! ),
investi iile ( ), venitul disponibil (
#
"
), impozitele i taele pltite de ctre gospodrii i
firme ( % ), eportul net ( NX ), cererea de bani (
( M
#

), rata intern a dob!nzii ( r ) i


cursul real de sc"imb (

)#
Variabilele eogene sunt variabilele independente ce reprezint indicatori globali, care
aduc sc"imbri ntr-un model fr a se modifica $i ale cror caracteristici calitative $i metode de
generare nu sunt specificate de construirea modelului economic i anume: c"eltuielile
guvernamentale de bunuri i servicii ( G ), transferurile de la stat ctre gospodrii i firme (
$
%
), consumul autonom ( 0
!
), impozitele i taele autonome ( 0
%
), investi iile autonome ( 0

),
indicele pre urilor la nivel na ional ( ) ), cererea de bani autonom ( 0
M
), oferta de bani ( M
), rata interna ional a dob!nzii (
S
r
), (5%-ul la nivel global (
G
"
), indicele pre urilor la nivel
mondial (
S
)
) i soldul balan ei comerciale ( 0
NX
)#
*+ ( se precizeze i s se interpreteze semnul parametrilor G
"
n
,
"
n i
n
#
(arametrii G
"
n
, senzitivitatea eportului net la (5%-ul de la nivel global i
n
, nclina ia
marginal spre eport net n raport cu cursul real de sc"imb i raportul pre etern-pre intern au
semne pozitive, ceea ce indic o rela ie direct propor ional ntre eportul net, (5%-ul la nivel
global i
)
)
S
, adic la o cre tere a (5%-ul la nivel global sau a
)
)
S
cu o unitate, valoarea
eportului net va cre te cu
G
"
n

unit i i respectiv, cu

n
#
41
(arametrul

"
n
, senzitivitatea eportului net la (5%-ul de la nivel na ional, are o valoare
negativ, deoarece arat o rela ie de sens contrar ntre eportul net i (5%-ul de la nivel na ional,
adic cre terea output-ului intern va conduce la scderea eportului net#
)unosc%nd urmtoarele valori ale parametrilor:
*00
0
!
; * , 0
"
c ; +00
$
% ;
,- , 0
"
t ;
+00
0
%
; +. , 0
"
i ; 1,000
r
i ;
1.00
0

; -/00 G ;
000
0
NX
;
000,1. , 0
G
"
n
; - , 0
"
n ;
/00

n
; 0- , 1
S
) ;
0/ , 1 )
;
000
0
M
2 *000 M 2
10000
r
m ; 1. , 0
"
m ; 0. , 0
S
r ; 1,000000
G
" se cere:
c" *etermina i echili#rul pe pia a #unurilor i serviciilor cur#a I("&
(ornim de la faptul c n economie contul de capital este perfect liberalizat ceea ce
nseamn c rata dob!nzii este egal cu rata dob!nzii interna ionale#
0. , 0
S
r r

+ + +
+ +
+
+
+
+ + +
)
)
n " n " n NX NX
r i " i
% " t %
% % " "
" c ! !
NX G ! "
S
"
G
"
r "
"
$
#
#
"
G

0
0
0
0
)
)
n " n " n NX G r i " i % " t % " c ! "
S
"
G
"
S
r " " $ "
G

+ + + + + + + + + +
0 0 0 0
) (
1
]
1

+ + + + + + +

)
)
n " n NX G r i % % c !
n i t c
" S
S
G
"
S
r $ "
" " " "
G

0 0 0 0
) (
) 1 ( 1
1
:

- , 0 +. , 0 ) ,- , 0 1 ( * , 0 1
0/ , 1
0- , 1
3 /00
- , 0 +. , 0 ) ,- , 0 1 ( 3 * , 0 1
) 1,000000 3 000,1. , 0 000 -/00 1.00 0. , 0 3 ) 1,000 ( ) +00 +00 ( 3 * , 0 *00
+
+
+
+
+ + + + + +
"
0,- , ,*/1 0/ , -0000 : + " S
d" *etermina i multiplicatorul investi iilor a lui +e,nes", cheltuielilor
guvernamentale, consumului autonom, transferurilor, ta!elor autonome, corespunztoare
modelului analizat&
Multiplicatorul investi iilor este:
,/ , +
- , 0 +. , 0 ) ,- , 0 1 ( * , 0 1
1
) 1 ( 1
1
0 0
0

+

" " " "

*
n i t c
"
*

Multiplicatorul c"eltuielilor guvernamentale este:
42

" " " "


G
n i t c G
"
*
) 1 ( 1
1
,/ , +
- , 0 +. , 0 ) ,- , 0 1 ( * , 0 1
1

G
*

Multiplicatorul consumului autonom este:

" " " "


!
n i t c !
"
*
) 1 ( 1
1
0
0
,/ , +
- , 0 +. , 0 ) ,- , 0 1 ( * , 0 1
1
0

+

!
*

Multiplicatorul transferurilor este:

" " " "


+
$
%
n i t c
c
%
"
*
$
) 1 ( 1
+1 , -
- , 0 +. , 0 ) ,- , 0 1 ( * , 0 1
* , 0

$
%
*
Multiplicatorul taelor autonome este:

" " " "


+
%
n i t c
c
%
"
*
) 1 ( 1
0
0
+1 , -
, , 0 +. , 0 ) ,- , 0 1 ( * , 0 1
* , 0
0

+

%
*
e" *etermina i echili#rul pe pia a monetar&
0
0
M r m " m
)
M
r r
)
M
M
M r m " m ( M
S
r "
S
#
r "
#
+ +

+ +
S
"
r
"
r
m
m
m
M
)
M
" (M

0
:
./ , +11// : 0. , 0
1. , 0
10000
1. , 0
000
0/ , 1
*000
3

" (M "
Valoarea (5%-ului la ec"ilibru este de
./ , +11//
3
"
u#m##
f" *etermina i multiplicatorul masei monetare reale i al ofertei autonome de
moned corespunztori cur#ei -.&
Multiplicatorul masei monetare reale este:
00 , 0
1. , 0
1 1

)
M
" )
M
*
m
)
M
"
*
Multiplicatorul ofertei autonome de moned este:
00 , 0
1. , 0
1 1
0 0
0

M
"
M
*
m M
"
*
43
g" *etermina i valoarea Balan ei de Pl i BP" la echili#ru&
)
)
n " n " n NX NX ,) !!
r r
r r !!
!! NX ,)
S
"
G
"
S
S
G


+ + +


+
0
0 0 ), (
0

(entru a putea determina curba %( va trebui determinat cursul de sc"imb la ec"ilibru#


<cesta se va determina din curba 54# ;eoarece acest model Mundel =leming este cu cont de
capital liberalizat i curs flotant, valoarea (5%-ului la ec"ilibru s-a determinat din rela ia curbei
8M#
[ ]
S
G
"
S
r $ " " " " "
S
"
G
"
S
r " " $ "
)
)
n
" n NX G r i % % c ! n i t c "
)
)
n " n " n NX G r i " i % " t % " c ! " S
G
G

+ + + + + + + + + +
0 0 0 0
3
3
3
0 0
3
0
3
0
3
) ( ) 1 ( 1
) ( :
[ ]
-+ , +
0/ , 1
0- , 1
/00
,.*0 000 -/00 1.00 000 ) +00 +00 ( * , 0 *00 - , 0 +. , 0 ) ,- , 0 1 ( * , 0 1 ./ , +11//
3
3

+ +

/, , *0+.
0/ , 1
0- , 1
3 -+ , + 3 /00 ./ , +11// 3 - , 0 ,.*0 000
3
3 3 3
0
3

+ + + + +
,)
,)
)
)
n " n " n NX ,)
S
"
G
"
G


Mrimea %alan ei de (l i la ec"ilibru este de
/, , *0+.
u.m.#
h" *etermina i multiplicatorul cursului real de schim# corespunztor e!presiei BP&
11 , ,,+0
0/ , 1
0- , 1
- , 0
/00

*
)
)
n
n "
*
S
"
i" ( se scrie sistemul care d echili#rul simultan pe pia a #unurilor i serviciilor, pe
pia a monetar i pe pia a contului de capital&

'

+ + +

1
]
1

+ + + + + + +

)
)
n " n " n NX NX ,)
r
m
m
m
M
)
M
" (M
)
)
n " n NX G r i % % c !
n i t c
" S
S
"
G
"
S
"
r
"
S
G
"
S
r $ "
" " " "
G
G

0
0
0 0 0 0
:
) (
) 1 ( 1
1
:
44
/" ( se determine mrimea PIB-ului, ratei do#%nzii, cursului real de schim# la
echili#ru i Balan ei de Pl i& *etermina i de asemenea mrimea consumului, a
impozitelor i ta!elor, a investi iilor, ponderea deficitului #ugetar $n PIB, soldul contului
curent, precum i mrimea e!portului net la echili#ru&
./ , +11//
3
"
(algoritmul de calcul la punctul e))
Mrimea (5%-ului la ec"ilibru este de
./ , +11//
u#m##
0. , 0
3

S
r r

(deoarece n economie contul de capital este perfect liberalizat ceea ce nseamn
c rata dob!nzii este egal cu rata de dob!nd interna ional)
Mrimea ratei dob!nzii la ec"ilibru este de .>#
-+ , +
3
(algoritmul de calcul la punctul g) )
Mrimea cursului real de sc"imb la ec"ilibru este de
-+ , +
.
/, , *0+.
3
,)

(algoritmul de calcul la punctul g) )
Mrimea %alan ei de (l i la ec"ilibru este de
/, , *0+.
u.m.#
11 , ,-0,1 1.00 0. , 0 3 1,000 ./ , +11// 3 +. , 0
3 3
0
3 3 3
+ + + r i " i
r "
Mrimea investi iilor la ec"ilibru este de
11 , ,-0,1
u#m##
*+ , 11/10 +00 ./ , +11// 3 ,- , 0
3 3
0
3 3
+ + % % % " t %
"
Mrimea impozitelor i taelor la ec"ilibru este de
*+ , 11/10
u#m##
/- , -/*00 ) ( *+ , 11/10 +00 ./ , +11// ) ( ) (
3 3 3 3 3
+ +
# #
$
#
" " % % " "
-* , -101- /- , -/*00 3 * , 0 *00 ) (
3 3 3
0
3
+ + ! ! " c ! !
#
"
Mrimea consumului la ec"ilibru este de
-* , -101-
u#m##
10,* , 0
./ , +11//
*+ , 11/10 -/00
3
3

"
% G
d
(onderea deficitului bugetar n (5% la ec"ilibru este de 10,,*>#
. , 11/*, *+ , 11/10 -* , -101- ./ , +11//
3 3 3 3 3 3
S S % ! " S
Mrimea soldului contului curent la ec"ilibru este de -11/*,,. u#m##
/, , *0+.
3 3
,) NX
Mrimea eportului net la ec"ilibru este de
/, , *0+.
u#m##
0" *etermina i valoarea #) datoria pu#lic" la echili#ru&
*+ , /010 *+ , 11/10 +00 -/00
*+ , 11/10
3 3 3
3
0
3
+ +

+
+
#) % % G #)
" t % %
% % G #)
$
+
$

45
4e observ c n acest model taele la ec"ilibru (
*+ , 11/10
3
0
+ " t %
+ ) au valoare mai
mare dec!t c"eltuielile guvernamentale totale ( +100 +00 -/00 + +
$
% G ) i de aceea datoria
public la ec"ilibru va avea o valoare negativ (
*+ , /010
u#m#) la ec"ilibru#
l" *etermina i modificarea cur#elor I(, -. i respectiv a PIB-ului, a ratei do#%nzii
interne i a cursului de schim# real, la echili#ru, ca urmare:
l
1
" a cre terii2scderii investi iilor autonome cu 34 u&m&:
;eoarece contul de capital este perfect liberalizat venitul na ional nu se va modifica n
cazul cre terii6scderii investi iilor autonome cu ,0 u#m# &ici rata dobanzii nu se va modifica,
aceasta va avea n continuare aceea i valoare ca rata dob!nzii interna ional# 4e va modifica n
sc"imb valoarea cursului de sc"imb#
(entru o cre tere a investi iilor autonome cu ,0 u#m#:
1.,0
1 1
0
0 0 0

[ ]
S
G
"
S
r $ " " " " "
)
)
n
" n NX G r i % % c ! n i t c "
G

0
1
0 0
3
3 0
1
) ( ) 1 ( 1
-1 , +
3
1

) cre tere a investi iilor autonome cu ,0 u#m# va duce la scderea cursului de sc"imb real
la +,-1, ca urmare moneda na7ional pe pia a valutar se apreciaz, iar situa7ia %alan ei de (l i
se deterioreaz, precum i eporturile nete, care se reduc, contrabalans!nd cererea intern de
bunuri i servicii# 'urba 54 se va translata spre dreapta, din 54
0
n 54
1
, iar curba 8M nu va fi
afectat de acest modificare a investi iilor autonome #
6 1
8M


3
6 1
54
1
3
1
6 1

54
0
9
9
3

Fig. 1../ Modificarea curbelor S, (M ca urmare a cre terii in0esti iilor autonome
(entru o scdere a investi iilor autonome cu ,0 u#m#:
1+*0
1 1
0
0 0 0

46
[ ]
S
G
"
S
r $ " " " " "
)
)
n
" n NX G r i % % c ! n i t c "
G

0
1
0 0
3
3 0
1
) ( ) 1 ( 1
-/ , +
3
1

) scdere a investi iilor autonome cu ,0 u#m# va duce la cre terea cursului de sc"imb real
la +,-/, ca urmare moneda na7ional pe pia a valutar se depreciaz, iar situa7ia %alan ei de (l i
se imbunt e te, pe c!nd eporturile nete cresc, contrabalans!nd cererea intern de bunuri i
servicii# 'urba 54 se va translata spre st!nga, din 54
0
n 54
1
, iar curba 8M nu va fi afectat de
acest modificare a investi iilor autonome #
6 1
8M


3
6 1
54
0
3
1
6 1

54
1
9
9
3

Fig. 1.1/ Modificarea curbelor S, (M ca urmare a sc2derii in0esti iilor autonome
l
3
" a cre terii2scderii cheltuielilor guvernamentale cu 34 u&m&:
;eoarece contul de capital este perfect liberalizat venitul na ional nu se va modifica n
cazul cre terii6scderii c"eltuielilor guvernamentale cu ,0 u#m# &ici rata dobanzii nu se va
47
modifica, aceasta va avea n continuare aceea i valoare ca rata dob!nzii interna ional# 4e va
modifica n sc"imb valoarea cursului de sc"imb#
(entru o cre tere a c"eltuielilor guvernamentale cu ,0 u#m#:
-/,0
1 1
G G G G
[ ]
S
G
"
S
r $ " " " " "
)
)
n
" n NX G r i % % c ! n i t c "
G

0 0 1 0 0
3
3
) ( ) 1 ( 1
1
-1 , +
3
1

) cre tere a c"eltuielilor guvernamentale cu ,0 u#m# va duce la scderea cursului de
sc"imb real la +,-1, ca urmare moneda na7ional pe pia a valutar se apreciaz, iar situa7ia
%alan ei de (l i se deterioreaz, precum i eporturile nete, care se reduc, contrabalans!nd
cererea intern de bunuri i servicii# 'urba 54 se va translata spre dreapta, din 54
0
n 54
1
, iar
curba 8M nu va fi afectat de acest modificare a c"eltuielilor guvernamentale#
6 1
8M


3
6 1
54
1
3
1
6 1

54
0
9
9
3

Fig.1.3/ Modificarea curbelor S, (M ca urmare a cre terii cheltuielilor gu0ernamentale
(entru o scdere a c"eltuielilor guvernamentale cu ,0 u#m#:
-0*0
1 1
G G G G
[ ]
S
G
"
S
r $ " " " " "
)
)
n
" n NX G r i % % c ! n i t c "
G

0 1 0 0 0
3
3
) ( ) 1 ( 1
1
-/ , +
3
1

48
) scdere a c"eltuielilor guvernamentale cu ,0 u#m# va duce la cre terea cursului de
sc"imb real la +,-/, ca urmare moneda na7ional pe pia a valutar se depreciaz, iar situa7ia
%alan ei de (l i se imbunt e te, pe c!nd eporturile nete cresc, contrabalans!nd cererea
intern de bunuri i servicii# 'urba 54 se va translata spre st!nga, din 54
0
n 54
1
, iar curba 8M nu
va fi afectat de acest modificare a c"eltuielilor guvernamentale#
6 1
8M


3
6 1
54
0
3
1
6 1

54
1
9
9
3

Fig.1.4/ Modificarea curbelor S, (M ca urmare a sc2derii cheltuielilor gu0ernamentale
l
5
" a cre terii2scderii consumului autonom cu 34 u&m&:
;eoarece contul de capital este perfect liberalizat venitul na ional nu se va modifica n
cazul cre terii6scderii consumului autonom cu ,0 u#m# &ici rata dobanzii nu se va modifica,
aceasta va avea n continuare aceea i valoare ca rata dob!nzii interna ional# 4e va modifica n
sc"imb valoarea cursului de sc"imb#
(entru o cre tere a consumului autonom cu ,0 u#m#:
49
*,0
1
0 0
1
0 0
! ! ! !
[ ]
S
G
"
S
r $ " " " " "
)
)
n
" n NX G r i % % c ! n i t c "
G

0 0 0
1 3
3
) ( ) 1 ( 1
0
1
-1 , +
3
1

) cre tere a consumului autonom cu ,0 u#m# va duce la scderea cursului de sc"imb real la
+,-1, ca urmare moneda na7ional pe pia a valutar se apreciaz, iar situa7ia %alan ei de (l i se
deterioreaz, precum i eporturile nete, care se reduc, contrabalans!nd cererea intern de bunuri
i servicii# 'urba 54 se va translata spre dreapta, din 54
0
n 54
1
, iar curba 8M nu va fi afectat de
acest modificare a consumului autonom#
6 1
8M


3
6 1
54
1
3
1
6 1

54
0
9
9
3

Fig. 1.5/ Modificarea curbelor S, (M ca urmare a cre terii consumului autonom
(entru o scdere a consumului autonom cu ,0 u#m#:
/*0
1
0 0
1
0 0
! ! ! !
[ ]
S
G
"
S
r $ " " " " "
)
)
n
" n NX G r i % % c ! n i t c "
G

0 0 0
1 3
1
) ( ) 1 ( 1
0
-/ , +
1

) scdere a consumului autonom cu ,0 u#m# va duce la cre terea cursului de sc"imb real la
+,-/, ca urmare moneda na7ional pe pia a valutar se depreciaz, iar situa7ia %alan ei de (l i se
imbunt e te, pe c!nd eporturile nete cresc, contrabalans!nd cererea intern de bunuri i
50
servicii# 'urba 54 se va translata spre st!nga, din 54
0
n 54
1
, iar curba 8M nu va fi afectat de
acest modificare a consumului autonom#
6 1
8M


3
6 1
54
0
1
6 1

54
1
9
9
3

Fig. 1.6/ Modificarea curbelor S, (M ca urmare a sc2derii consumului autonom
l
4
" a cre terii2scderii transferurilor cu 34 u&m&:
;eoarece contul de capital este perfect liberalizat venitul na ional nu se va modifica n
cazul cre terii6scderii transferurilor cu ,0 u#m# &ici rata dobanzii nu se va modifica, aceasta va
avea n continuare aceea i valoare ca rata dob!nzii interna ional# 4e va modifica n sc"imb
valoarea cursului de sc"imb#
(entru o cre tere a transferurilor cu ,0 u#m#:
+,0
1 1

$ $ $ $
% % % %
[ ]
S
G
"
S
r $ " " " " "
)
)
n
" n NX G r i % % c ! n i t c "
G

0 0
1
0
3
3 0
1
) ( ) 1 ( 1
-, , +
3
1

51
) cre tere a transferurilor cu ,0 u#m# va duce la scderea cursului de sc"imb real la +,-,,
ca urmare moneda na7ional pe pia a valutar se apreciaz, iar situa7ia %alan ei de (l i se
deterioreaz, precum i eporturile nete, care se reduc, contrabalans!nd cererea intern de bunuri
i servicii# 'urba 54 se va translata spre dreapta, din 54
0
n 54
1
, iar curba 8M nu va fi afectat de
acest modificare a transferurilor#
6 1
8M


3
6 1
54
1
3
1
6 1

54
0
9
9
3

Fig. 1.7/ Modificarea curbelor S, (M ca urmare a cre terii transferurilor
(entru o scdere a transferurilor cu ,0 u#m#:
-*0
1 1

$ $ $ $
% % % %
[ ]
S
G
"
S
r $ " " " " "
)
)
n
" n NX G r i % % c ! n i t c "
G

0 0
1
0
3
3 0
1
) ( ) 1 ( 1
-0 , +
3
1

) scdere a transferurilor cu ,0 u#m# va duce la cre terea cursului de sc"imb real la +,-0,
ca urmare moneda na7ional pe pia a valutar se depreciaz, iar situa7ia %alan ei de (l i se
imbunt e te, pe c!nd eporturile nete cresc, contrabalans!nd cererea intern de bunuri i
servicii# 'urba 54 se va translata spre st!nga, din 54
0
n 54
1
, iar curba 8M nu va fi afectat de
acest modificare a transferurilor#
52
6 1
8M


3
6 1
54
0
3
1
6 1

54
1
9
9
3

Fig. 1.8/ Modificarea curbelor S, (M ca urmare a sc2derii transferurilor
l
6
" a cre terii2scderii ta!elor autonome cu 34 u&m&:
;eoarece contul de capital este perfect liberalizat venitul na ional nu se va modifica n
cazul cre terii6scderii taelor autonome cu ,0 u#m# &ici rata dobanzii nu se va modifica, aceasta
va avea n continuare aceea i valoare ca rata dob!nzii interna ional# 4e va modifica n sc"imb
valoarea cursului de sc"imb#
(entru o cre tere a taelor autonome cu ,0 u#m#:
+,0
1
0 0
1
0 0
% % % %
[ ]
S
G
"
S
r $ " " " " "
)
)
n
" n NX G r i % % c ! n i t c "
G

0
1
0
3
3 0 0
1
) ( ) 1 ( 1
-0 , +
3
1

) cre tere a taelor autonome cu ,0 u#m# va duce la cre terea cursului de sc"imb real la
+,-0, ca urmare moneda na7ional pe pia a valutar se depreciaz, iar situa7ia %alan ei de (l i se
imbunt e te, pe c!nd eporturile nete cresc, contrabalans!nd cererea intern de bunuri i
53
servicii# 'urba 54 se va translata spre st!nga, din 54
0
n 54
1
, iar curba 8M nu va fi afectat de
acest modificare a taelor autonome#
6 1
8M


3
6 1
54
0
3
1
6 1

54
1
9
9
3

Fig. ..9/ Modificarea curbelor S, (M ca urmare a cre terii ta'elor autonome
(entru o scdere a taelor autonome cu ,0 u#m#:
-*0
1
0 0
1
0 0
% % % %
[ ]
S
G
"
S
r $ " " " " "
)
)
n
" n NX G r i % % c ! n i t c "
G

0
1
0
3
3 0 0
1
) ( ) 1 ( 1
-, , +
3
1

) scdere a taelor autonome cu ,0 u#m# va duce la scderea cursului de sc"imb real la
+,-,, ca urmare moneda na7ional pe pia a valutar se apreciaz, iar situa7ia %alan ei de (l i se
deterioreaz, precum i eporturile nete, care se reduc, contrabalans!nd cererea intern de bunuri
i servicii# 'urba 54 se va translata spre dreapta, din 54
0
n 54
1
, iar curba 8M nu va fi afectat de
acest modificare a taelor autonome#
54
6 1
8M


3
6 1
54
1
3
1
6 1

54
0
9
9
3

Fig. 1..:/ Modificarea curbelor S, (M ca urmare a sc2derii ta'elor autonome
l
7
" a cre terii2scderii $nclina iei marginale spre consum cu 4,43:
;eoarece contul de capital este perfect liberalizat venitul na ional nu se va modifica n
cazul cre terii6scderii nclina iei marginale spre consum cu 0,0,# &ici rata dobanzii nu se va
modifica, aceasta va avea n continuare aceea i valoare ca rata dob!nzii interna ional# 4e va
modifica n sc"imb valoarea cursului de sc"imb#
(entru o cre tere a nclina iei marginale spre consum cu 0,0,#:
*, , 0
1 1

" " " "
c c c c
[ ]
S
G
"
S
r $ " " " "
)
)
n
" n NX G r i % % c ! n i t c "
G
"

0 0 0
1 3
3 0
1
) ( ) 1 ( 1
,, , -
3
1

) cre tere a nclina iei marginale spre consum cu 0,0,# va duce la scderea cursului de
sc"imb real la -,,,, ca urmare moneda na7ional pe pia a valutar se apreciaz, iar situa7ia
%alan ei de (l i se deterioreaz, precum i eporturile nete, care se reduc, contrabalans!nd
cererea intern de bunuri i servicii# 'urba 54 se va translata spre dreapta, din 54
0
n 54
1
, iar
curba 8M nu va fi afectat de acest modificare a nclina iei marginale spre consum #
55
6 1
8M


3
6 1
54
1
3
1
6 1

54
0
9
9
3

Fig. 1.../ Modificarea curbelor S, (M ca urmare a cre terii ;nclina iei marginale spre
consum
(entru o scdere a nclina iei marginale spre consum cu 0,0,:
/* , 0
1 1

" " " "
c c c c
[ ]
S
G
"
S
r $ " " " "
)
)
n
" n NX G r i % % c ! n i t c "
G
"

0 0 0
1 3
3 0
1
) ( ) 1 ( 1
+0 , .
3
1

) scdere a nclina iei marginale spre consum cu 0,0,# va duce la cre terea cursului de
sc"imb real la .,+0, ca urmare moneda na7ional pe pia a valutar se depreciaz, iar situa7ia
%alan ei de (l i se imbunt e te, pe c!nd eporturile nete cresc, contrabalans!nd cererea
intern de bunuri i servicii# 'urba 54 se va translata spre st!nga, din 54
0
n 54
1
, iar curba 8M nu
va fi afectat de acest modificare a nclina iei marginale spre consum #
56
6 1
8M


3
6 1
54
0
3
1
6 1

54
1
9
9
3

Fig. 1..1/ Modificarea curbelor S, (M ca urmare a sc2derii ;nclina iei marginale spre
consum
l
8
" a cre terii2scderii $nclina iei marginale spre impozite i ta!e cu 4,43:
;eoarece contul de capital este perfect liberalizat venitul na ional nu se va modifica n
cazul cre terii6scderii nclina iei marginale spre impozite i tae cu 0,0,# &ici rata dobanzii nu
se va modifica, aceasta va avea n continuare aceea i valoare ca rata dob!nzii interna ional# 4e
va modifica n sc"imb valoarea cursului de sc"imb#
(entru o cre tere a nclina iei marginale spre impozite i tae cu 0,0,#:
,. , 0
1 1

" " " "
t t t t
[ ]
S
G
"
S
r $ " " " "
)
)
n
" n NX G r i % % c ! n i t c "
G
"

0 0 0
1 3
3 0
1
) ( ) 1 ( 1
.1 , .
3
1

) cre tere a nclina iei marginale spre impozite i tae cu 0,0, va duce la cre terea
cursului de sc"imb real la .,.1, ca urmare moneda na7ional pe pia a valutar se depreciaz, iar
situa7ia %alan ei de (l i se imbunt e te, pe c!nd eporturile nete cresc, contrabalans!nd
cererea intern de bunuri i servicii# 'urba 54 se va translata spre st!nga, din 54
0
n 54
1
, iar curba
8M nu va fi afectat de acest modificare a nclina iei marginale spre impozite i tae #
57
6 1
8M


3
6 1
54
0
3
1
6 1

54
1
9
9
3

Fig. 1..3/ Modificarea curbelor S, (M ca urmare a cre terii ;nclina iei marginale spre
impozite i ta'e
(entru o scdere a nclina iei marginale spre impozite i tae cu 0,0,#:
,1 , 0
1 1

" " " "
t t t t
[ ]
S
G
"
S
r $ " " " "
)
)
n
" n NX G r i % % c ! n i t c "
G
"

0 0 0
1 3
3 0
1
) ( ) 1 ( 1
1/ , -
3
1

) scdere a nclina iei marginale spre impozite i tae cu 0,0, va duce la scderea cursului
de sc"imb real la -,1/, ca urmare moneda na7ional pe pia a valutar se apreciaz, iar situa7ia
%alan ei de (l i se deterioreaz, precum i eporturile nete, care se reduc, contrabalans!nd
cererea intern de bunuri i servicii# 'urba 54 se va translata spre dreapta, din 54
0
n 54
1
, iar
curba 8M nu va fi afectat de acest modificare a nclina iei marginale spre impozite i tae #
6 1
8M

58

3
6 1
54
1
3
1
6 1

54
0
9
9
3

Fig. 1..4/ Modificarea curbelor S, (M ca urmare a sc2derii ;nclina iei marginale spre
impozite i ta'e
l
9
" a cre terii2scderii masei monetare nominale cu 34 u&m&:
;eoarece contul de capital este perfect liberalizat rata dobanzii nu se va modifica n cazul
cre terii6scderii masei monetare nominale cu ,0 u#m# 4e va modifica n sc"imb valoarea
cursului de sc"imb i venitul na ional#
(entru a arta efectul pe care l are cre terea6scderea masei monetare nominale cu ,0
u#m# asupra (5%-ului i a cursului de sc"imb real, la ec"ilibru, se calculeaz multiplicatorul
masei monetare nominale,
)
M
*
, n rela ia de ec"ilibru dat de rela ia 8M :
S
"
r
"
r
m
m
m
M
)
M
"

0
3
00 , 0
1. , 0
1 1


)
M
" )
M
*
m
)
M
"
*
(entru o cre tere a masei monetare nominale cu ,0 u#m#:
-- , 1-- ,0 3 00 , 0
,0"
)
M
)
M
* "
)
M
u#m#
1 , +1-10 3
3 3
1 1
" " " "
u#m#
[ ]
S
G
"
S
r $ " " " " "
)
)
n
" n NX G r i % % c ! n i t c "
G

0 0 0
3
3 0 1
1
) ( ) 1 ( 1
-1 , +
3
1

) cre tere a masei monetare nominale cu ,0 u#m va duce la cre terea venitului na7ional cu
-- , 1--
u#m# i la cre terea cursului de sc"imb real la +,-1, ca urmare moneda na7ional pe
pia a valutar se depreciaz # ;eprecierea sc"imbului face ca bunurile produse n interior s
devin relativ mai ieftine n compara ie cu bunurile eterne, simul!nd n acest fel eporturile
nete, iar situa7ia %alan ei de (l i se imbunt e te# 'urba 8M se va deplasa spre dreapta, din
8M
0
n 8M
1,
ntruc!t nivelul venitului a crescut, iar curba 54 va rm!ne nemodificat#
59
6 1
8M
0
8M
1


3
6 1
54
3
1
6 1

9

3
"

3
1
"
Fig. 1..5/ Modificarea curbelor S, (M ca urmare a cre terii masei monetare nominale
(entru o scdere a masei monetare nominale cu ,0 u#m#:
-- , 1-- ) ,0 ( 3 00 , 0
,0"
)
M
)
M
* "
)
M
u#m#
,+ , +10++ 3
3 3
1 1
" " " "
u#m#
[ ]
,1 , +
) ( ) 1 ( 1
3
0 0 0 0
3
3
1
1
1

S
G
"
S
r $ " " " " "
)
)
n
" n NX G r i % % c ! n i t c "
G
) scdere a masei monetare nominale cu ,0 u#m va duce la scderea venitului na7ional cu
-- , 1--
u#m# i la scderea cursului de sc"imb real la +,,1, ca urmare moneda na7ional pe
pia a valutar se apreciaz # <precierea sc"imbului face ca bunurile produse n interior s devin
relativ mai scumpe n compara ie cu bunurile eterne, reduc!nd n acest fel eporturile nete, iar
situa7ia %alan ei de (l i se deterioreaz# 'urba 8M se va deplasa spre st!nga, din 8M
0
n 8M
1,
ntruc!t nivelul venitului a sczut, iar curba 54 va rm!ne nemodificat#
6 1
8M
1
8M
0


3
6 1
60
54
3
1
6 1

9

3
1
"

3
"
Fig. 1..6/ Modificarea curbelor S, (M ca urmare a sc2derii masei monetare nominale
l
:
" a cre terii2scderii ofertei autonome de moned cu 34 u&m&:
;eoarece contul de capital este perfect liberalizat rata dobanzii nu se va modifica n cazul
cre terii6scderii ofertei autonome de moned cu ,0 u#m# 4e va modifica n sc"imb valoarea
cursului de sc"imb i venitul na ional#
(entru a arta efectul pe care l are cre terea6scderea ofertei autonome de moned cu ,0
u#m# asupra (5%-ului i a cursului de sc"imb real, la ec"ilibru, se calculeaz multiplicatorul
ofertei autonome de moned,
0
M
*
, n rela ia de ec"ilibru dat de rela ia 8M :
S
"
r
"
r
m
m
m
M
)
M
"

0
3
00 , 0
1. , 0
1 1
0 0
0

M
"
M
*
m dM
d"
*
(entru o cre tere a ofertei autonome de moned cu ,0 u#m#:
-- , 1-- ,0 3 ) 00 , 0 (
,0
0
0
0"
M
M * "
M
u#m#
,+ , +10++ 3
3 3
1 1
" " " "
u#m#
[ ]
,1 , +
) ( ) 1 ( 1
3
0 0 0 0
3
3
1
1
1

S
G
"
S
r $ " " " " "
)
)
n
" n NX G r i % % c ! n i t c "
G
) cre tere a ofertei autonome de moned cu ,0 u#m va duce va duce la scderea venitului
na7ional cu
-- , 1--
u#m# i la scderea cursului de sc"imb real la +,,1, ca urmare moneda
na7ional pe pia a valutar se apreciaz # <precierea sc"imbului face ca bunurile produse n
interior s devin relativ mai scumpe n compara ie cu bunurile eterne, reduc!nd n acest fel
eporturile nete, iar situa7ia %alan ei de (l i se deterioreaz# 'urba 8M se va deplasa spre
st!nga, din 8M
0
n 8M
1,
ntruc!t nivelul venitului a sczut, iar curba 54 va rm!ne nemodificat#
6 1
8M
1
8M
0


3
6 1
54
61
3
1
6 1

9

3
1
"

3
"
Fig. 1..7/ Modificarea curbelor S, (M ca urmare a cre terii a ofertei autonome de moned2
(entru o scdere a a ofertei autonome de moned cu ,0 u#m#:
-- , 1-- ) ,0 ( 3 ) 00 , 0 (
,0
0
0
0"
M
M * "
M
u#m#
1 , +1-10 3
3 3
1 1
" " " "
u#m#
[ ]
S
G
"
S
r $ " " " " "
)
)
n
" n NX G r i % % c ! n i t c "
G

0 0 0
3
3 0 1
1
) ( ) 1 ( 1
-1 , +
3
1

) scdere a a ofertei autonome de moned cu ,0 u#m la cre terea venitului na7ional cu
-- , 1--
u#m# i la cre terea cursului de sc"imb real la +,-1, ca urmare moneda na7ional pe
pia a valutar se depreciaz # ;eprecierea sc"imbului face ca bunurile produse n interior s
devin relativ mai ieftine n compara ie cu bunurile eterne, simul!nd n acest fel eporturile
nete, iar situa7ia %alan ei de (l i se imbunt e te# 'urba 8M se va deplasa spre dreapta, din
8M
0
n 8M
1,
ntruc!t nivelul venitului a crescut, iar curba 54 va rm!ne nemodificat#
6 1
8M
0
8M
1


3
6 1
54
3
1
6 1

62
9

3
"

3
1
"
Fig. 1..8/ Modificarea curbelor S, (M ca urmare a sc2derii a ofertei autonome de moned2
l
14
" a cre terii2scderii e!portului net autonom cu 34 u&m&;
;eoarece contul de capital este perfect liberalizat venitul na ional nu se va modifica n
cazul cre terii6scderii eportului net autonom cu ,0 u#m# &ici rata dobanzii nu se va modifica,
aceasta va avea n continuare aceea i valoare ca rata dob!nzii interna ional# 4e va modifica n
sc"imb valoarea cursului de sc"imb#
0,0
1
0 0
1
0 0
NX NX NX NX
[ ]
S
G
"
S
r $ " " " " "
)
)
n
" n NX G r i % % c ! n i t c "
G

1
0 0 0 0
3
3
) ( ) 1 ( 1
1
-1 , +
3
1

) cre tere a eportului net autonom cu ,0 u#m# va duce la scderea cursului de sc"imb real
la +,-1, ca urmare moneda na7ional pe pia a valutar se apreciaz, iar situa7ia %alan ei de (l i
se deterioreaz, precum i eporturile nete, care se reduc, contrabalans!nd cererea intern de
bunuri i servicii# 'urba 54 se va translata spre dreapta, din 54
0
n 54
1
, iar curba 8M nu va fi
afectat de acest modificare a eportului net autonom#
6 1
8M


3
6 1
54
1
3
1
6 1

54
0
63
9
9
3

Fig. 1..9/ Modificarea curbelor S, (M ca urmare a cre terii e'portului net autonom
(entru o scdere a eportului net autonom cu ,0 u#m#:
.*0
1
0 0
1
0 0
NX NX NX NX
[ ]
S
G
"
S
r $ " " " " "
)
)
n
" n NX G r i % % c ! n i t c "
G

1
0 0 0 0
3
3
) ( ) 1 ( 1
1
-/ , +
3
1

) scdere a eportului net autonom cu ,0 u#m# va duce la cre terea cursului de sc"imb real
la +,-/, ca urmare moneda na7ional pe pia a valutar se depreciaz, iar situa7ia %alan ei de (l i
se imbunt e te, pe c!nd eporturile nete cresc, contrabalans!nd cererea intern de bunuri i
servicii# 'urba 54 se va translata spre st!nga, din 54
0
n 54
1
, iar curba 8M nu va fi afectat de
acest modificare a eportului net autonom#
6 1
8M


3
6 1
54
0
3
1
6 1

54
1
9
9
3

64
Fig. 1.1:/ Modificarea curbelor S, (M ca urmare a sc2derii e'portului net autonom
m+ *etermina i modificarea #) datoria pu#lic" la echili#ru, ca urmare:
;eficitul bugetar se define te prin rela ia: " t % % G #)
" t % %
% % G #)
+ $
+
$
+

+
+
0
0
, iar varia ia
deficitului bugetar este dat de: $ + +
% " t " t % G #) +
0 #
m
1
" a cre terii2scderii investi iilor autonome cu 34 u&m&;
4e presupune c taele autonome, 0
%
, i rata de impozitare, +
t
, sunt constante, iar
modificarea taelor se datoreaz integral modificrii bazei de impozitare dat de modificarea
(5%, astfel
" t %
+

, c"eltuielile guvernamentale sunt constante, 0 G d , transferurile sunt
constante, iar varia ia deficitului bugetar va fi dat de:
" t #)
+

# 'um contul de capital
este perfect liberalizat, venitul na ional nu se va modifica n acest caz, deoarece valoarea (5%-
ului la ec"ilibru se afl din rela ia 8M, a adar datoria public n cazul cre terii6scderii
investi iilor autonome nu se modific fa de valoarea la ec"ilibru#
m
3
" a cre terii2scderii cheltuielilor guvernamentale cu 34 u&m&;
4e presupune c taele autonome,
0
%
, transferurile i rata de impozitare, +
t
, sunt
constante, iar modificarea taelor se datoreaz integral modificrii bazei de impozitare dat de
modificarea (5%, astfel
" t %
+

, iar varia ia deficitului bugetar va fi dat de:
" t G #)
+

# 'um contul de capital este perfect liberalizat, venitul na ional nu se va
modifica n acest caz, deoarece valoarea (5%-ului la ec"ilibru se afl din rela ia 8M, a adar
datoria public n cazul cre terii c"eltuielilor guvernamentale cu ,0 u#m# se modific fa de
valoarea la ec"ilibru cu ,0 G #) , iar n cazul scderii c"eltuielilor guvernamentale cu
,0 u#m# datoria public se modific fa de valoarea la ec"ilibru cu ,0 G #) #
m
5
" a cre terii2scderii consumului autonom cu 34 u&m&:
4e presupune c taele autonome, 0
%
, i rata de impozitare, +
t
, sunt constante, iar
modificarea taelor se datoreaz integral modificrii bazei de impozitare dat de modificarea
(5%, astfel
" t %
+

, c"eltuielile guvernamentale sunt constante, 0 G , transferurile sunt
constante, iar varia ia deficitului bugetar va fi dat de:
" t #)
+

# 'um contul de capital
este perfect liberalizat, venitul na ional nu se va modifica n acest caz, deoarece valoarea (5%-
ului la ec"ilibru se afl din rela ia 8M, a adar datoria public n cazul cre terii6scderii
consumului autonom nu se modific fa de valoarea la ec"ilibru#
m
4
" a cre terii2scderii transferurilor cu 34 u&m&:
4e presupune c taele autonome,
0
%
, i rata de impozitare, +
t
, sunt constante, iar
modificarea taelor se datoreaz integral modificrii bazei de impozitare dat de modificarea
65
(5%, astfel
" t %
+

, c"eltuielile guvernamentale sunt constante, 0 G , iar varia ia
deficitului bugetar va fi dat de:
" t % #)
+ $

# 'um contul de capital este perfect
liberalizat, venitul na ional nu se va modifica n acest caz, deoarece valoarea (5%-ului la
ec"ilibru se afl din rela ia 8M, a adar datoria public n cazul cre terii transferurilor cu ,0 u#m#
se modific fa de valoarea la ec"ilibru cu ,0
$
% #) , iar n cazul scderii transferurilor
cu ,0 u#m# datoria public se modific fa de valoarea la ec"ilibru cu ,0
$
% #) #
m
6
" a cre terii 2scderii ta!elor autonome cu 34 u&m&:
4e presupune c transferurile,
$
% i rata de impozitare, +
t
, sunt constante, iar
modificarea taelor se datoreaz modificrii bazei de impozitare dat de modificarea (5% i de
modificarea taelor autonome, astfel
" t % %
+
+
0 , c"eltuielile guvernamentale sunt
constante, 0 G , iar varia ia deficitului bugetar va fi dat de:
" t % #)
+

0 # 'um
contul de capital este perfect liberalizat, venitul na ional nu se va modifica n acest caz, deoarece
valoarea (5%-ului la ec"ilibru se afl din rela ia 8M, a adar datoria public n cazul cre terii
taelor autonome se modific fa de valoarea la ec"ilibru cu
,0
0
% #)
, iar n cazul
scderii taelor autonome cu ,0 u#m datoria public se modific fa de valoarea la ec"ilibru cu
,0
0
% #)
#
m
7
" a cre terii2scderii $nclina iei marginale spre consum cu 4,43:
4e presupune c taele autonome, 0
%
, transferurile i rata de impozitare, +
t
, sunt
constante, iar modificarea taelor se datoreaz integral modificrii bazei de impozitare dat de
modificarea (5%, astfel
" t %
+

, c"eltuielile guvernamentale sunt constante, 0 G , iar
varia ia deficitului bugetar va fi dat de:
" t #)
+

# 'um contul de capital este perfect
liberalizat, venitul na ional nu se va modifica n acest caz, deoarece valoarea (5%-ului la
ec"ilibru se afl din rela ia 8M, a adar datoria public n cazul cre terii6scderii nclina iei
marginale spre consum nu se modific fa de valoarea la ec"ilibru#
m
8
" a cre terii2scderii $nclina iei marginal spre impozite i ta!e cu 4,43;
4e presupune c taele autonome, 0
%
, transferurile i rata de impozitare, +
t
, sunt
constante, iar modificarea taelor se datoreaz integral modificrii bazei de impozitare dat de
modificarea (5%, astfel
" t %
+

, c"eltuielile guvernamentale sunt constante, 0 G , iar
varia ia deficitului bugetar va fi dat de:
" t " t #)
+ +

# 'um contul de capital este
perfect liberalizat, venitul na ional nu se va modifica n acest caz, deoarece valoarea (5%-ului la
ec"ilibru se afl din rela ia 8M, a adar datoria public n cazul cre terii nclina iei spre impozite
i tae se modific fa de valoarea la ec"ilibru cu .. , 1*- " t #)
"
, iar n cazul
scderii nclina iei spre impozite i tae cu 0,0, datoria public se modific fa de valoarea la
ec"ilibru cu .. , 1*- " t #)
"
#
m
9
" a cre terii2scderii masei monetare nominale cu 34 u&m&:
4e presupune c taele autonome, 0
%
, transferurile i rata de impozitare, +
t
, sunt
constante, iar modificarea taelor se datoreaz integral modificrii bazei de impozitare dat de
66
modificarea (5%, astfel
" t %
+

, c"eltuielile guvernamentale sunt constante, 0 G , iar
varia ia deficitului bugetar va fi dat de:
" t #)
+

# 'um contul de capital este perfect
liberalizat, venitul na ional se va modifica n acest caz, deoarece valoarea (5%-ului la ec"ilibru
se afl din rela ia 8M, astfel:
3(entru o cre tere a masei monetare nominale cu ,0 u#m:
00 , -0 -- , 1-- 3 ) ,- , 0 ( #)
u#m#
3(entru o scdere a masei monetare nominale cu ,0 u#m:
00 , -0 ) -- , 1-- ( 3 ) ,- , 0 ( #)
u#m#
) cre tere a masei monetare nominale cu ,0 u#m va duce la scderea datoriei publice cu
-0,00 u#m##
) scdere a masei monetare nominale cu ,0 u#m va duce la cre terea datoriei publice cu
-0,00 u#m##
m
:
" a cre terii2scderii ofertei autonome de moned cu 34 u&m&:
4e presupune c taele autonome, 0
%
, transferurile i rata de impozitare, +
t
, sunt
constante, iar modificarea taelor se datoreaz integral modificrii bazei de impozitare dat de
modificarea (5%, astfel
" t %
+

, c"eltuielile guvernamentale sunt constante, 0 G , iar
varia ia deficitului bugetar va fi dat de:
" t #)
+

# 'um contul de capital este perfect
liberalizat, venitul na ional se va modifica n acest caz, deoarece valoarea (5%-ului la ec"ilibru
se afl din rela ia 8M, astfel:
3(entru o cre tere a ofertei autonome de moned cu ,0 u#m:
00 , -0 ) -- , 1-- ( 3 ) ,- , 0 ( #)
u#m#
3(entru o scdere a ofertei autonome de moned cu ,0 u#m:
00 , -0 -- , 1-- 3 ) ,- , 0 ( #)
u#m#
) cre tere a ofertei autonome de moned cu ,0 u#m va duce la cre terea datoriei publice
cu -0,00 u#m##
) scdere a ofertei autonome de moned cu ,0 u#m va duce la scderea datoriei publice
cu -0,00 u#m##
m
14
" a cre terii2scderii e!portului net autonom cu 34 u&m&:
4e presupune c taele autonome,
0
%
, transferurile i rata de impozitare, +
t
, sunt
constante, iar modificarea taelor se datoreaz integral modificrii bazei de impozitare dat de
modificarea (5%, astfel
" t %
+

, c"eltuielile guvernamentale sunt constante, 0 G , iar
varia ia deficitului bugetar va fi dat de:
" t #)
+

# 'um contul de capital este perfect
liberalizat, venitul na ional nu se va modifica n acest caz, deoarece valoarea (5%-ului la
ec"ilibru se afl din rela ia 8M, a adar datoria public n cazul cre terii6scderii eportului net
autonom nu se modific fa de valoarea la ec"ilibru#
n" *etermina i modificarea PIB-ului i a #) datoria pu#lic" la echili#ru, $n
urmtoarele situa ii:
+00 3
2 0 3
0
0

%
%
ca urmare:
67
n1" a cre terii2scderii investi iilor autonome cu 34 u&m&:
(entru
0
0
%
i
+00
0
%
valoarea (5%-ului nu se va modifica (valoarea (5%-ului la
ec"ilibru se afl din rela ia 8M ), deoarece, n acest caz contul de capital este perfect liberalizat,
iar valoarea #) va fi aceea i ca cea de la punctul m
.
)#
n3" a cre terii2scderii cheltuielilor guvernamentale cu 34 u&m&:
(entru
0
0
%
i
+00
0
%
valoarea (5%-ului nu se va modifica (valoarea (5%-ului la
ec"ilibru se afl din rela ia 8M ), deoarece, n acest caz contul de capital este perfect liberalizat,
iar valoarea #) va fi aceea i ca cea de la punctul m
1
)#
n5" a cre terii2scderii consumului autonom cu 34 u&m&:
(entru
0
0
%
i
+00
0
%
valoarea (5%-ului nu se va modifica (valoarea (5%-ului la
ec"ilibru se afl din rela ia 8M ), deoarece, n acest caz contul de capital este perfect liberalizat,
iar valoarea #) va fi aceea i ca cea de la punctul m
3
)#
n4" a cre terii2scderii transferurilor cu 34 u&m&:
(entru
0
0
%
i
+00
0
%
valoarea (5%-ului nu se va modifica (valoarea (5%-ului la
ec"ilibru se afl din rela ia 8M ), deoarece, n acest caz contul de capital este perfect liberalizat,
iar valoarea #) va fi aceea i ca cea de la punctul m4)#
n6" a cre terii2scderii ta!elor autonome cu 34 u&m&:
(entru
0
0
%
i
+00
0
%
valoarea (5%-ului nu se va modifica (valoarea (5%-ului la
ec"ilibru se afl din rela ia 8M ), deoarece, n acest caz contul de capital este perfect liberalizat,
iar valoarea #) va fi aceea i ca cea de la punctul m
5
)#
n7" a cre terii2scderii $nclina iei marginale spre consum cu 4,43:
(entru
0
0
%
i
+00
0
%
valoarea (5%-ului nu se va modifica (valoarea (5%-ului la
ec"ilibru se afl din rela ia 8M ), deoarece, n acest caz contul de capital este perfect liberalizat,
iar valoarea #) va fi aceea i ca cea de la punctul m
6
)#
n8" a cre terii2scderii $nclina iei marginal spre impozite i ta!e cu 4,43:
(entru
0
0
%
i
+00
0
%
valoarea (5%-ului nu se va modifica (valoarea (5%-ului la
ec"ilibru se afl din rela ia 8M ), deoarece, n acest caz contul de capital este perfect liberalizat,
iar valoarea #) va fi aceea i ca cea de la punctul m
7
)#
n
9
" a cre terii2scderii masei monetare nominale cu 34 u&m&:
68
(entru
0
0
%
i
+00
0
%
valoarea (5%-ului nu se va modifica (valoarea (5%-ului la
ec"ilibru se afl din rela ia 8M ), deoarece, n acest caz contul de capital este perfect liberalizat,
iar valoarea #) va fi aceea i ca cea de la punctul m
8
)#
n
:
" a cre terii2scderii ofertei autonome de moned cu 34 u&m&:
(entru
0
0
%
i
+00
0
%
valoarea (5%-ului nu se va modifica (valoarea (5%-ului la
ec"ilibru se afl din rela ia 8M ), deoarece, n acest caz contul de capital este perfect liberalizat,
iar valoarea #) va fi aceea i ca cea de la punctul m
9
)#
n
14
" a cre terii2scderii e!portului net autonom cu 34 u&m&:
(entru
0
0
%
i
+00
0
%
valoarea (5%-ului nu se va modifica (valoarea (5%-ului la
ec"ilibru se afl din rela ia 8M ), deoarece, n acest caz contul de capital este perfect liberalizat,
iar valoarea #) va fi aceea i ca cea de la punctul m
.:
)#
o" ( se compare senzitivitatea investi iilor $n raport cu rata do#%nzii de pe pia a
intern, cu senzitivitatea investi iilor $n raport cu rata do#%nzii de pe pia a e!tern&
(ornim de la ecua ia investi iilor: 0
r i " i
r "
+ +
, iar
S
r r senzitivitatea
investi iilor la rata dob!nzii de pe pia a na ional este egal cu senzitivitatea investi iilor la rata
dob!nzii de pe pia a etern, astfel 1,000

r
S
i
r

# <cest lucru este posibil ntruc!t


avem de-a face cu o economie cu cont de capital liberalizat $i curs flotant#
p" (e estimeaz c PIB poten ial este 00000 " & )um se poate utiliza politica fiscal
sau politica monetar pentru a aduce economia la nivelul poten ial& )e se $nt%mpl cu
moneda na ional;
Modificarea (5%-ului este dat de rela ia:

3
" " "
+- , 10*,, ./ , +11// 00000 " "
(entru a aduce economia la nivelul poten7ial trebuie ca (5%-ul s se modifice cu
+- , 10*,,
u.m..
4e observ c nu poate fi folosit politica fiscal, deoarece n rela ia de ec"ilibru a (5%-
ului S
"
r
"
r
m
m
m
M
)
M
"

0
3 nu eist nicio variabil de politic fiscal, de aceea doar politica
monetar poate fi utilizat:
1/-/ 3
-0 , 10,- +- , 10*,, 3 1. , 0
1M
)
M
) M
)
M
)
M
)
M
)
M
" m
)
M
)
M
m
"
"
"
69
(entru ca " s a:ung la nivelul poten ial " masa monetar trebuie s cresc cu 1/-/
u#m##
(entru a determina ce se nt!mpl cu moneda na ional se va porni de la rela ia 54 la
ec"ilibru (algoritmul de calcul la punctul g)):
+ + + + + + + + + +
)
)
n " n " n NX G r i " i % " t % " c ! "
S
"
G
"
S
r " " $ "
G

3
0 0
3
0
3
0
3
) (
[ ]
[ ]
/. , -
) 1 ( 1
) 1 ( 1S
" " " "
S
" " " "
)
)
n
" n i t c
)
)
n i t c
n "
4e observ c cursul valutar cre te cu -,/., ceea ce va conduce la deprecierea monedei
na ionale la cursul valutar#
<" Presupunem c nivelul PIB-ului glo#al
G
"
" cre te cu 3=& )u c%t se modific PIB,
rata intern a do#%nzii, cursul real de schim# la nivel na ional& >!plica i, folosind eventual
o diagram I(--., modificrile din economia na ional;
Modificarea (5%-ului global este:

,+0000 1,000000 3 0, , 0 3 0- , 0
0

G G
" "
#
Modificarea (5%-ului global la o cre$tere cu ,> este egal cu ,+0000 u#m## <ceast
modificare nu afecteaz (5%-ului de ec"ilibru, pentru c
G
"
nu apare n formula (5%-ului de
ec"ilibru# ;e asemenea, rata real a dob!nzii este egal rata dob!nzii de pe pia a etern cu
(
S
r r
), astfel nici aceasta nu se modific# ?ntruc!t nu se modific nici (5%-ul i nici rata
dob!nzii, impactul asupra cursului de sc"imb se calculeaz folosind rela ia cursului real de
sc"imb la ec"ilibru (algoritmul de calcul la punctul g) ):

[ ]

S
G
"
S
r $ " " " " "
)
)
n
" n NX G r i % % c ! n i t c "
G

0 0 0 0
3
3
) ( ) 1 ( 1

0/0. , 0


S
G
"
S
"
G
)
)
n
" n
)
)
n
n
"
G G
#
'ursul real de sc"imb scade cu 0,0/0., adic
,0 , +
3
1

, duc!nd la aprecierea monedei
na ionale pe pia a valutar , iar situa7ia %alan ei de (l i se deterioreaz, precum i eporturile
nete, care se reduc, contrabalans!nd cererea intern de bunuri i servicii# 'urba 54 se va translata
spre dreapta, din 54
0
n 54
1
, iar curba 8M nu va fi afectat de acest modificare#
6 1
8M


3
6 1
54
1
3
1
6 1

70
54
0
9
9
3

Fig. 1.1./ Modificarea curbelor S, (M ca urmare a cre terii ),-ului global
r" Presupunem c nivelul ratei do#%nzii de pe pia a interna ional
S
r
" cre te cu
4,8=& )u c%t se modific PIB-ul, rata intern a do#%nzii i cursul real de schim#&
>!plica i, folosind eventual o diagram I(--., modificrile din economia na ional&
Modificarea nivelul ratei dob!nzii de pe pia a interna ional:
0./ , 0 00/ # 0
1 1

S S S S S
r r r r r
Modificrile se calculeaz n punctul de ec"ilibru al (5%-ului dat de curba 8M i n
rela ia cursului real de sc"imb la ec"ilibru :

S
"
r
"
r
m
m
m
M
)
M
"
0
3
00 , +00
S
"
r
r
m
m
"
[ ]

S
G
"
S
r $ " " " " "
)
)
n
" n NX G r i % % c ! n i t c "
G

0 0 0 0
3
3
) ( ) 1 ( 1
[ ]
,*0/ # 0
*- , 0/-
, , 11- ) 1 ( 1


S
S
r " " " "
)
)
n
r i " n i t c
're terea ratei dob!nzii de pe pia a interna ional duce la cre terea ratei interne a
dob!nzii ( 0./ , 0
1 1

S
r r ), la cre terea venitului na7ional cu
00 , +00
u#m# i la cre terea
cursului de sc"imb real la +,0,, ca urmare moneda na7ional pe pia a valutar se depreciaz #
;eprecierea sc"imbului face ca bunurile produse n interior s devin relativ mai ieftine n
compara ie cu bunurile eterne, simul!nd n acest fel eporturile nete, iar situa7ia %alan ei de
(l i se imbunt e te# 'urba 8M se va deplasa spre dreapta, din 8M
0
n 8M
1,
ntruc!t nivelul
venitului a crescut, iar curba 54 va rm!ne nemodificat#
6 1
8M
0
8M
1


3
6 1
54
3
1
6 1

9
71

3
"

3
1
"
Fig. 1.11/ Modificarea curbelor S, (M ca urmare a cre terii ratei dob<nzii de pe pia a
interna ional2
s" Presupunem c evolu ia economiei glo#ale se poate apro!ima printr-un model
I(--.& ( se arate c ocurile de politic #ugetar la nivel glo#al se transmit $n mod
pozitiv la nivel na ional spre e!emplu: o cre tere a cheltuielilor guvernamentale la nivel
glo#al genereaz o cre tere a PIB-ului intern", $n timp ce ocurile de politic monetar se
transmit $n mod negativ spre e!emplu: o cre tere a masei monetare la nivel glo#al
genereaz o scdere a PIB-ului intern"&
@fectul n cadrul modelului 54-8M adus de cre tere a c"eltuielilor guvernamentale n
economia global va fi reprezentat de cre$terea (5%-ul etern
G
"
$i de cre$terea ratei dob!nzii
din strintate
S
r
# ;in formula (5%-ului de ec"ilibru pe pia7a na7ional S
"
r
"
r
m
m
m
M
)
M
"

0
3
se observ o rela ie de acela i sens ntre rata dob!nzii din strintate (
S
r
) i (5%-ul intern ( " ),
astfel dac
S
r
cre$te atunci $i " cre$te# 're terea ratei interna ionale a dob!nzii va duce la
cre terea ratei interne a dob!nzii, iar valoarea cursului de sc"imb va cre te# 'a urmare moneda
na7ional pe pia a valutar se va deprecia#
@fectul n cadrul modelului 54-8M adus de cre$terea masei monetare n economia global
va fi reprezentat de o rela ie de sens contrar, astfel cre$terea (5%-ului etern
G
"
va duce la
scderea ratei dob!nzii din strintate
S
r
# ;in formula (5%-ului de ec"ilibru pe pia7a na7ional
S
"
r
"
r
m
m
m
M
)
M
"

0
3 se observ o rela ie de acela i sens ntre rata dob!nzii din strintate (
S
r
) i (5%-ul intern ( " ), astfel dac
S
r
scade atunci $i " scade# 're terea ratei interna ionale a
dob!nzii va duce la scderea ratei interne a dob!nzii, iar valoarea cursului de sc"imb va scdea#
'a urmare moneda na7ional pe pia a valutar se va aprecia#
Problema 3. .odelul Mundell-Flaming, cazul cursului de schimb fix (
S
) i cont de
caital restric ionat (
S
r r
).
Fie economia unei ri descris de urmtoarele rela ii:
NX G ! " + + +
1 0 , 0 ,
0 0

"
#
"
c ! " c ! ! +
0 ,
$ $
#
% % % " " + sau $ %
$

0 ,
0 0
% % " t %
"
+
, 1 0
"
t
0
r i " i
r "
+ +
, cu 0 , 0
r "
i i
X & NX
)
)
e & &
S

+
0
, c"
0 , 0
0


e &
72
)
)
' " ' X X
S
"

+ +
0
, cu
0 , 0 , 0
0


' ' X
"

0
M r m " m ( M
r "
#
+ + , cu
0 , 0 , 0
0
M m m
r "
( )
S
r r !! , c" 0
unde, nota iile sunt cele din Problema 1. i Problema 2. &
'egimul valutar este cel al cursului de schim# fi!at
S
", iar contul de capital
este restric ionat
S
r r
"&
(e cere:
a" Indentifica i varia#ilele endogene i e!ogene din model&
Variabilele endogene sunt variabilele dependente ce reprezint indicatori globali sau
agregati genera i ntr-un model, a cror valoare este determinat pe baza rela iilor func ionale
care caracterizeaz nivelul activit ii economice, anume: oferta agregat ( " ), consumul ( ! ),
investi iile ( ), venitul disponibil (
#
"
), impozitele i taele pltite de ctre gospodrii i
firme ( % ), eportul net ( NX ), eportul ( & ), importul ( X ), cererea de bani (
( M
#

),
contul de capital ( !! ), oferta de bani ( M ), rata intern a dob!nzii ( r ) i cursul real de
sc"imb (

)#
Variabilele eogene sunt variabilele independente ce reprezint indicatori globali, care
aduc sc"imbri ntr-un model fr a se modifica $i ale cror caracteristici calitative $i metode de
generare nu sunt specificate de construirea modelului economic i anume: c"eltuielile
guvernamentale de bunuri i servicii ( G ), transferurile de la stat ctre gospodrii i firme (
$
%
), consumul autonom ( 0
!
), impozitele i taele autonome ( 0
%
), investi iile autonome ( 0

),
eportul autonom ( 0
&
), importul autonom ( 0
X
), indicele pre urilor la nivel na ional ( ) ),
cererea de bani autonom (
0
M
), rata interna ional a dob!nzii (
S
r
), indicele pre urilor la
nivel mondial (
S
)
) i cursul real de sc"imb interna ional (
S
)#
b) ( se precizeze i s se interpreteze semnul parametrilor
e
i
'
&

e
reprezint senzitivitatea eportului la cursul real de sc"imb i are o valoare pozitiv
(
0

e
), adic o data cu modificarea cursului real de sc"imb se modific i eportul, a adar
oricare cre tere cu o unitate a cursului real de sc"imb va conduce la cre terea cu
e
a eportului

,
_

&
, rela ia dintre cursul de sc"imb i eport fiind de acela i sens# ) dat cu cre terea
eportului va cre te cererea pentru valut na ional peste "otare i, totodat, creeaz oferta de
valuta strain n ar#

'
reprezint nclina ia marginal spre import la cursul real de sc"imb i are o valoare
negativ (
0

z
) deoarece eista o rela ie de sens contrar ntre cursul real de sc"imb i import,
astfel o dat cu cre terea importurilor cursul real de sc"imb va scdea
,
_

<

X
. 're terea
importului creeaz cre terea cererii pentru valut strin i, totodat, creeaz oferta de valut
na ional pentru strini#
73
)unosc%nd urmtoarele valori ale parametrilor:
*00
0
!
; * , 0
"
c ; +00
$
% ;
-* , 0
"
t ;
+00
0
%
; 1. , 0
"
i ; 1,000
r
i ;
1.00
0

; -/00 G ;
1/00

e
;
000
0
&
;
+, , 0
"
' ;
*00

'
;
,00
0
X
; 0- , 1
S
) 2
0/ , 1 )
2
000
0
M
2 *000 M 2 1. , 0
"
m ;
10000
r
m ; 0. , 0
S
r ; 1100 ;
+ , +
se cere:
c" *etermina i echili#rul pe pia a #unurilor i serviciilor cur#a I("&

+ + +
+ +
+
+
+
+ + +
) (
0 0
0
0
0
)
)
' " ' X
)
)
e & NX
r i " i
% " t %
% % " "
" c ! !
NX G ! "
S
"
S
r "
"
$
#
#
"


" ' ' e
)
)
X & G r i " i % " t % " c ! "
"
S
r " " $ "
+ + + + + + + + ) ( ) (
0 0 0 0 0

1
]
1

+ + + + + +
+
) (
) 1 ( 1
1
:
0 0 0 0 0
' e
)
)
X & G r i % c % c !
' i t c
" S
S
r " $ "
" " " "
r " S
r
"
** , 1..0- -- , ,11+1 :
+, , 0 1. , 0 ) -* , 0 1 ( 3 * , 0 1
) *00 1/00 ( 3
0/ , 1
0- , 1
3 + , + ,00 000 -/00 1.00 ) 1,000 ( ) +00 +00 ( 3 * , 0 *00

+
+ + + + + + +

d" *etermina i multiplicatorul investi iilor a lui +e,nes", cheltuielilor


guvernamentale, consumului autonom, transferurilor, ta!elor autonome, etc&
corespunztoare modelului analizat&
Multiplicatorul investi iilor este:
,1 , 1
+, , 0 1. , 0 ) -* , 0 1 ( 3 * , 0 1
1
) 1 ( 1
1
0 0
0

+

+

" " " "

*
' i t c d
d"
*
#
Multiplicatorul c"eltuielilor guvernamentale este:

+

" " " "
G
' i t c dG
d"
*
) 1 ( 1
1
,1 , 1
+, , 0 1. , 0 ) -* , 0 1 ( 3 * , 0 1
1

G
*
#
Multiplicatorul consumului autonom este:

+

" " " "
!
' i t c d!
d"
*
) 1 ( 1
1
0
0
,1 , 1
+, , 0 1. , 0 ) -* , 0 1 ( 3 * , 0 1
1
0

+

!
* #
Multiplicatorul transferurilor este:
74

+

" " " "
+
$
%
' i t c
c
d%
d"
*
$
) 1 ( 1
0- , 1
+, , 0 1. , 0 ) -* , 0 1 ( 3 * , 0 1
* , 0

$
%
*
Multiplicatorul taelor autonome este:


" " " "
+
%
' i t c
c
d%
d"
*
) 1 ( 1
0
0
0- , 1
+, , 0 1. , 0 ) -* , 0 1 ( 3 * , 0 1
* , 0
0

+

%
*
e" *etermina i echili#rul pe pia a monetar&
0
0
M r m " m
)
M
)
M
M
M r m " m ( M
r "
#
r "
#
+ +

+ +
r " (M r "
r
m
m
m
M
)
M
" (M
"
r
"
0/ , 00000 ,+ , +.*++ :
1. , 0
10000
1. , 0
000
0/ , 1
*000
:
0
+

f" *etermina i multiplicatorul masei monetare reale i al ofertei autonome de moned


corespunztori cur#ei -.&
Multiplicatorul masei monetare reale este:
00 , 0
1. , 0
1 1

)
M
" )
M
*
m
)
M
d
d"
*
Multiplicatorul ofertei autonome de moned este:
00 , 0
1. , 0
1 1
0 0
0

M
"
M
*
m dM
d"
*
g" *etermina i valoarea Balan ei de Pl i BP" la echili#ru&
!! NX ,) +
,) r r " ' ' e
)
)
X & ,) !! X &
S
"
S
+ + + ) ( ) (
0 0


75
r
,)
" ,)
r
,)
"
' e
)
)
'
r
'
r X &
' '
,)
" ,)
' e
)
)
r X & ,) r " '
S
" "
S
" "
S
S
"
0+ , ,011 /1* , .,0*
+, , 0
:
) *00 1/00 ( 3
0/ , 1
0- , 1
3
+, , 0
+ , +
1100 3
+, , 0
1
) 0. , 0 3 1100 ,00 000 ( 3
+, , 0
1
+, , 0
) (
1 1
) (
1
:
) ( ) (
0 0
0 0

+

+ +
h" ( se scrie sistemul care d echili#rul simultan pe pia a #unurilor i serviciilor i
pe pia a monetar&
1
]
1

+ + + + + +
+
) (
) 1 ( 1
1
:
0 0 0 0 0
' e
)
)
X & G r i % c % c !
' i t c
" S
S
r " $ "
" " " "
"
m
m
m
M
)
M
r r
m
m
m
M
)
M
" (M
r
"
r "
r
"

0 0
:
4istemul care d ec"ilibrul simultan pe pia a bunurilor i serviciilor, pe pia a monetar i
pe pia a contului de capital este:

'

+ + + + + + + +
"
m
m
m
M
)
M
r
" ' ' e
)
)
X & G r i " i % " t % " c ! "
r
"
r
"
S
r " " $ "
0
0 0 0 0 0
) ( ) (

i" ( se determine mrimea PIB-ului, ratei do#%nzii, cursului real de schim# la


echili#ru i Balan a de Pl i& *etermina i de asemenea mrimea consumului, a
impozitelor i ta!elor, a investi iei, ponderea deficitului #ugetar $n PIB, soldul contului
curent, precum i mrimea e!portului i a importului la echili#ru&
) ( ) ( ) ) 1 ( 1 (
0 0 0 0 0
0

' e
)
)
X & G % % c ! "
m
m
m
M
)
M
i ' i t c "
(M S
S
$ "
r
"
r
r " " " "
+ + + + +

,
_

+

r
"
r " " " "
r
r
S
$ "
m
m
i ' i t c
M
)
M
m
i
' e
)
)
X & G % % c !
"
+ +

,
_

+ + + + + +

) 1 ( 1
) ( ) (
0 0 0 0 0 0
3

76
&otm:
*- "
m
m
i ' i t c
*
M
)
M
m
i
' e
)
)
X & G % % c ! -
r
"
r " " " "
r
r
S
$ "

+ +

,
_

+ + + + + +
3
0 0 0 0 0 0
) 1 ( 1
1
) ( ) (

/. , ,.,+0
000 -
1#0/
*000
3
10000 -
1,000 -
A
1#0/
1#0-
3 ,.00 3 +#+ A ,00 - 000 A -/00 A 1.00 A *00

,
_

-
-
0+ , 1
10000 -
0#1.
3 (-1,000) A 0#+, A 0#1. - 0#-*) - (1 3 0#* - 1
1
B *
*1 , ,0+./
3
"
Mrimea (5%-ului la ec"ilibru este de
*1 , ,0+./
u#m##
,1 , 0 *1 , ,0+./ 3
10000
1. , 0
10000
000
0/ , 1
*000
3 3 3
0
3

r r "
m
m
m
M
)
M
r
r
"
r
;eoarece valoarea ratei dob!nzii la ec"ilibru este negativ, atunci modelul Mundell-
=laming, cazul cursului de sc"imb fi (
S
) i cont de capital restric ionat (
S
r r
) nu mai
poate fi continuat#
!ata dob"nzii oate fi oziti#$ i roblema oate fi continuat$ dac$ #aloarea ofertei de
bani #a fi *00 M . ?n acest caz, nlocuind datele problemei se ob ine:
1* , 1/10. -
,
mrimea (5%-ului la ec"ilibru
01 , 1/11-
3
"
i valoarea ratei dob!nzii
,..1 , 0
3
r
#
* + , +
3

S

Mrimea cursului real de sc"imb la ec"ilibru este de +,+#
* 0* , -0./ ) ( ) (
3 3 3
0 0
3
+ + ,) r r " ' ' e
)
)
X & ,)
S
"
S


Mrimea %alan ei de (l i la ec"ilibru este de -0./,0*#
?
-* , 11-/ 1.00 ,. , 0 3 1,000 01 , 1/11- 3 1. , 0
3 3
0
3 3 3
+ + + r i " i
r "
Mrimea investi iilor la ec"ilibru este de 11-/,-* u#m##
?
0 , /,-/ +00 01 , 1/11- 3 -* , 0
3 3
0
3 3
+ + % % % " t %
"
Mrimea impozitelor i taelor la ec"ilibru este de /,-/,0 u#m##
? 01 , 111.0 ) ( 0 , /,-/ +00 01 , 1/11- ) ( ) (
3 3 3 3 3
+ +
# #
$
#
" " % % " "
*/ , 1/,+ 01 , 111.0 3 * , 0 *00 ) (
3 3 3
0
3
+ + ! ! " c ! !
#
"
Mrimea consumului la ec"ilibru este de 1/,+,*/ u#m##
77
?
11 , 0
01 , 1/11-
0 , /,-/ -/00
3
3

"
% G
d
(onderea deficitului bugetar n (5% la ec"ilibru este de -0,11#
?
*0*0 000 + , + 3 1/00
3 3
0
3 3
+ + & & & e &

Mrimea eporturilor la ec"ilibru este de *0*0 u#m##


?
-. , +,-/ ,00 + , + 3 *00 01 , 1/11- 3 +, , 0
3 3
0
3 3 3
+ + + X X X ' " ' X
"

Mrimea importurilor la ec"ilibru este de +,-/,-. u#m##


?
0. , -*+, -. , +,-/ *0*0
3 3 3 3 3
NX NX X & NX
Mrimea soldului contului curent la ec"ilibru este de -*+,,0. u#m##
/" *etermina i valoarea #) datoria pu#lic" la echili#ru&
0 , -1-/ 0 , /,-/ +00 -/00
1. , 1,-++
3 3 3
3
0
3
+ +

+
+
#) % % G #)
" t % %
% % G #)
$
+
$

4e observ c n acest model taele la ec"ilibru (
0 , /,-/
3
0
+ " t %
+ ) au valoare mai
mare dec!t c"eltuielile guvernamentale totale ( +100 +00 -/00 + +
$
% G ) i de aceea datoria
public la ec"ilibru va avea o valoare negativ (
0 , -1-/
u#m#) la ec"ilibru#
0" *etermina i modificarea cur#elor I(, -. i respectiv a PIB-ului, a ratei do#%nzii
interne i a cursului de schim# real, la echili#ru, ca urmare:
0
1
" a cre terii2scderii investi iilor autonome cu 34 u&m&:
;eoarece cursul de sc"imb este fi valoarea acestuia nu se va modifica n cazul
cre terii6scderii investi iilor autonome cu ,0 u#m , cursul de sc"imb av!nd acee i valoare cu
cursul de sc"imb interna ional# ?n acest caz se va modifica rata dob!nzii i valoarea venitulului
na ional#
(entru a arta efectul pe care l are cre terea6scderea investi iilor autonome cu ,0 u#m
asupra (5%-ului i a ratei dob!nzii la ec"ilibru, se calculeaz multiplicatorul investi iilor
autonome,
0

*
, n rela ia de ec"ilibru dat de intersec ia curbelor 54 i 8M (algoritmul de calcul
la punctul i)), astfel:
0+ , 1
) 1 ( 1
1
0 0

+ +

r
"
r " " " "

*
m
m
i ' i t c
*
#
(entru o cre tere a investi iilor autonome cu ,0 u#m#:
10 , ,0 ,0 3 0+ , 1
,0
0
0
0"

* "

u#m#
00 , 1*01+ 3
3 3
1 1
" " " "
u#m#
78
,..+ , 0 00 , 1*01+ 3
10000
1. , 0
10000
000
0/ , 1
*00
3
1
3
1
3
1
0
3
1

r r "
m
m
m
M
)
M
r
r
"
r
) cre tere a investi iilor autonome cu ,0 u#m# va duce la cre terea venitului na7ional cu
,0,10 u#m i la cre terea ratei dob!nzii la 0,,..+# ?n acest caz va avea loc o mbunt ire a
%alan ei de (l i# 'urba 54 se va translata spre dreapta din 54
0
n 54
1
, ceea ce va duce la
aprecierea monedei na ionale pe pia a valutar, iar curba 8M se va translata la dreapta din 8M
0
n 8M
1,
datorit cre terii ratei dob!nzii care corespunde ec"ilibrului#
6 1
8M
0

8M
1

6 1
54
1

54
0
9

3
"

3
1
"
Fig. 3../ Modificarea curbelor S, (M ca urmare a cre terii in0esti iilor autonome
(entru o scdere a investi iilor autonome cu ,0 u#m#:
10 , ,0 ) ,0 ( 3 0+ , 1
,0
0
0
0"

* "

u#m# /- , 1/1/, 3
3
1
3
1
" " " " u#m#
,.+* , 0 /- , 1/1/, 3
10000
1. , 0
10000
000
0/ , 1
*00
3
1
3
1
3
1
0
3
1

r r "
m
m
m
M
)
M
r
r
"
r
) scdere a investi iilor autonome cu ,0 u#m# va duce la scderea venitului na7ional cu
,0,10 u#m i la scderea ratei dob!nzii la 0,,.+*# ?n acest caz va avea loc o deteriorare a
%alan ei de (l i# 'urba 54 se va translata spre st!nga, din 54
0
n 54
1
, ceea ce va duce la
deprecierea monedei na ionale pe pia a valutar, iar curba 8M se va translata la st!nga din 8M
0
n 8M
1,
datorit scderii ratei dob!nzii care corespunde ec"ilibrului#
6 1
8M
1
79

8M
0

6 1
54
0

54
1
9

3
1
"


3
"
Fig. 3.1/ Modificarea curbelor S, (M ca urmare a sc2derii in0esti iilor autonome
0
3
" a cre terii2scderii cheltuielilor guvernamentale cu 34 u&m&:
;eoarece cursul de sc"imb este fi valoarea acestuia nu se va modifica n cazul
cre terii6scderii c"eltuielilor guvernamentale cu ,0 u#m, cursul de sc"imb av!nd acee i valoare
cu cursul de sc"imb interna ional# ?n acest caz se va modifica rata dob!nzii i valoarea
venitulului na ional#
(entru a arta efectul pe care l are cre terea6scderea c"eltuielilor guvernamentale cu ,0
u#m asupra (5%-ului i a ratei dob!nzii la ec"ilibru, se calculeaz multiplicatorul c"eltuielilor
guvernamentale,
G
*
, n rela ia de ec"ilibru dat de intersec ia curbelor 54 i 8M (algoritmul de
calcul la punctul i)), astfel:
0+ , 1
) 1 ( 1
1

+ +

G
r
"
r " " " "
G
*
m
m
i ' i t c
*
#
(entru o cre tere a c"eltuielilor guvernamentale cu ,0 u#m#:
10 , ,0 ,0 3 0+ , 1
,0"
G
G * "
G
u#m#
00 , 1*01+ 3
3 3
1 1
" " " "
u#m#
,..+ , 0 00 , 1*01+ 3
10000
1. , 0
10000
000
0/ , 1
*00
3
1
3
1
3
1
0
3
1

r r "
m
m
m
M
)
M
r
r
"
r
) cre tere a c"eltuielilor guvernamentale cu ,0 u#m# va duce la cre terea venitului
na7ional cu ,0,10 u#m i la cre terea ratei dob!nzii la 0,,..+# ?n acest caz va avea loc o
mbunt ire a %alan ei de (l i# 'urba 54 se va translata spre dreapta din 54
0
n 54
1
, ceea ce va
duce la aprecierea monedei na ionale pe pia a valutar, iar curba 8M se va translata la dreapta
din 8M
0
n 8M
1,
datorit cre terii ratei dob!nzii care corespunde ec"ilibrului#
6 1
8M
0
80

8M
1

6 1
54
1

54
0
9

3
"

3
1
"
Fig. 3.3/ Modificarea curbelor S, (M ca urmare a cre terii cheltuielilor gu0ernamentale
(entru o scdere a c"eltuielilor guvernamentale cu ,0 u#m#:
10 , ,0 ) ,0 ( 3 0+ , 1
,0"
G
G * "
G
u#m# /- , 1/1/, 3
3
1
3
1
" " " " u#m#
,.+* , 0 /- , 1/1/, 3
10000
1. , 0
10000
000
0/ , 1
*00
3
1
3
1
3
1
0
3
1

r r "
m
m
m
M
)
M
r
r
"
r
) scdere a c"eltuielilor guvernamentale cu ,0 u#m# va duce la scderea venitului
na7ional cu ,0,10 u#m i la scderea ratei dob!nzii la 0,,.+*# ?n acest caz va avea loc o
deteriorare a %alan ei de (l i# 'urba 54 se va translata spre st!nga, din 54
0
n 54
1
, ceea ce va
duce la deprecierea monedei na ionale pe pia a valutar, iar curba 8M se va translata la st!nga
din 8M
0
n 8M
1,
datorit scderii ratei dob!nzii care corespunde ec"ilibrului#
6 1
8M
1

8M
0

81
6 1
54
0

54
1
9

3
1
"


3
"
Fig. 3.4/ Modificarea curbelor S, (M ca urmare a sc2derii cheltuielilor gu0ernamentale
0
5
" a cre terii2scderii consumului autonom cu 34 u&m&:
;eoarece cursul de sc"imb este fi valoarea acestuia nu se va modifica n cazul
cre terii6scderii consumului autonom cu ,0 u#m, cursul de sc"imb av!nd acee i valoare cu
cursul de sc"imb interna ional# ?n acest caz se va modifica rata dob!nzii i valoarea venitulului
na ional#
(entru a arta efectul pe care l are cre terea6scderea consumului autonom cu ,0 u#m
asupra (5%-ului i a ratei dob!nzii la ec"ilibru, se calculeaz multiplicatorul consumului
autonom,
0
!
*
, n rela ia de ec"ilibru dat de intersec ia curbelor 54 i 8M (algoritmul de calcul
la punctul i)), astfel:
0+ , 1
) 1 ( 1
1
0 0

+ +

!
r
"
r " " " "
!
*
m
m
i ' i t c
*
(entru o cre tere a consumului autonom cu ,0 u#m#:
10 , ,0 ,0 3 0+ , 1
,0
0
0
0"
!
! * "
!
u#m#
00 , 1*01+ 3
3 3
1 1
" " " "
u#m#
,..+ , 0 00 , 1*01+ 3
10000
1. , 0
10000
000
0/ , 1
*00
3
1
3
1
3
1
0
3
1

r r "
m
m
m
M
)
M
r
r
"
r
) cre tere a consumului autonom cu ,0 u#m# va duce la cre terea venitului na7ional cu
,0,10 u#m i la cre terea ratei dob!nzii la 0,,..+# ?n acest caz va avea loc o mbunt ire a
%alan ei de (l i# 'urba 54 se va translata spre dreapta din 54
0
n 54
1
, ceea ce va duce la
aprecierea monedei na ionale pe pia a valutar, iar curba 8M se va translata la dreapta din 8M
0
n 8M
1,
datorit cre terii ratei dob!nzii care corespunde ec"ilibrului#
6 1
8M
0

8M
1

82
6 1
54
1

54
0
9

3
"

3
1
"
Fig. 3.5/ Modificarea curbelor S, (M ca urmare a cre terii consumului autonom
(entru o scdere a consumului autonom cu ,0 u#m#:
10 , ,0 ) ,0 ( 3 0+ , 1
,0
0
0
0"
!
! * "
!
u#m# /- , 1/1/, 3
3
1
3
1
" " " " u#m#
,.+* , 0 /- , 1/1/, 3
10000
1. , 0
10000
000
0/ , 1
*00
3
1
3
1
3
1
0
3
1

r r "
m
m
m
M
)
M
r
r
"
r
) scdere a consumului autonom cu ,0 u#m# va duce la scderea venitului na7ional cu
,0,10 u#m i la scderea ratei dob!nzii la 0,,.+*# ?n acest caz va avea loc o deteriorare a
%alan ei de (l i# 'urba 54 se va translata spre st!nga, din 54
0
n 54
1
, ceea ce va duce la
deprecierea monedei na ionale pe pia a valutar, iar curba 8M se va translata la st!nga din 8M
0
n 8M
1,
datorit scderii ratei dob!nzii care corespunde ec"ilibrului#
6 1
8M
1

8M
0

6 1
54
0
83

54
1
9

3
1
"


3
"
Fig. 3.6/ Modificarea curbelor S, (M ca urmare a sc2derii consumului autonom
0
4
" a cre terii2scderii transferurilor cu 34 u&m&:
;eoarece cursul de sc"imb este fi valoarea acestuia nu se va modifica n cazul
cre terii6scderii transferurilor cu ,0 u#m, cursul de sc"imb av!nd acee i valoare cu cursul de
sc"imb interna ional# ?n acest caz se va modifica rata dob!nzii i valoarea venitulului na ional#
(entru a arta efectul pe care l are cre terea6scderea transferurilor cu ,0 u#m asupra
(5%-ului i a ratei dob!nzii la ec"ilibru, se calculeaz multiplicatorul transferurilor,
$
%
*
, n
rela ia de ec"ilibru dat de intersec ia curbelor 54 i 8M (algoritmul de calcul la punctul i)),
astfel:
*- , 0
) 1 ( 1

+ +

$ $
%
r
"
r " " " "
"
%
*
m
m
i ' i t c
c
*
#
(entru o cre tere a transferurilor cu ,0 u#m#:
// , 10 ,0 3 *- , 0
,0"
%
% * "
$
$ %
$
u#m#
+0 , 1*010 3
3 3
1 1
" " " "
u#m#
,..- , 0 +0 , 1*010 3
10000
1. , 0
10000
000
0/ , 1
*00
3
1
3
1
3
1
0
3
1

r r "
m
m
m
M
)
M
r
r
"
r
) cre tere a transferurilor cu ,0 u#m# va duce la cre terea venitului na7ional cu 10,// u#m
i la cre terea ratei dob!nzii la 0,,..-# ?n acest caz va avea loc o mbunt ire a %alan ei de
(l i# 'urba 54 se va translata spre dreapta din 54
0
n 54
1
, ceea ce va duce la aprecierea monedei
na ionale pe pia a valutar, iar curba 8M se va translata la dreapta din 8M
0
n 8M
1,
datorit
cre terii ratei dob!nzii care corespunde ec"ilibrului#
6 1
8M
0

8M
1

6 1
84
54
1

54
0
9

3
"

3
1
"
Fig. 3.7/ Modificarea curbelor S, (M ca urmare a cre terii transferurilor
(entru o scdere a transferurilor cu ,0 u#m#:
// , 10 ) ,0 ( 3 *- , 0
,0"
%
% * "
$
$ %
$
u#m#
1, , 1/1/0 3
3 3
1 1
" " " "
u#m#
,.+* , 0 1, , 1/1/0 3
10000
1. , 0
10000
000
0/ , 1
*00
3
1
3
1
3
1
0
3
1

r r "
m
m
m
M
)
M
r
r
"
r
) scdere a transferurilor cu ,0 u#m# va duce la scderea venitului na7ional cu ,0,10 u#m
i la scderea ratei dob!nzii la 0,,.+*# ?n acest caz va avea loc o deteriorare a %alan ei de (l i#
'urba 54 se va translata spre st!nga, din 54
0
n 54
1
, ceea ce va duce la deprecierea monedei
na ionale pe pia a valutar, iar curba 8M se va translata la st!nga din 8M
0
n 8M
1,
datorit
scderii ratei dob!nzii care corespunde ec"ilibrului#
6 1
8M
1

8M
0

6 1
54
0
85

54
1
9

3
1
"


3
"
Fig. 3.8/ Modificarea curbelor S, (M ca urmare a sc2derii transferurilor
0
6
" a cre terii2scderii ta!elor autonome cu 34 u&m&:
;eoarece cursul de sc"imb este fi valoarea acestuia nu se va modifica n cazul
cre terii6scderii taelor autonome cu ,0 u#m, cursul de sc"imb av!nd acee i valoare cu cursul
de sc"imb interna ional# ?n acest caz se va modifica rata dob!nzii i valoarea venitulului
na ional#
(entru a arta efectul pe care l are cre terea6scderea taelor autonome cu ,0 u#m asupra
(5%-ului i a ratei dob!nzii la ec"ilibru, se calculeaz multiplicatorul taelor autonome,
0
%
*
, n
rela ia de ec"ilibru dat de intersec ia curbelor 54 i 8M (algoritmul de calcul la punctul i)),
astfel:
*- , 0
) 1 ( 1
0 0

+ +

%
r
"
r " " " "
"
%
*
m
m
i ' i t c
c
*
#
(entru o cre tere a taelor autonome cu ,0 u#m#:
// , 10 ,0 3 ) *- , 0 (
,0
0
0
0"
%
% * "
%
u#m#
1, , 1/1/0 3
3 3
1 1
" " " "
u#m#
,.+* , 0 1, , 1/1/0 3
10000
1. , 0
10000
000
0/ , 1
*00
3
1
3
1
3
1
0
3
1

r r "
m
m
m
M
)
M
r
r
"
r
) cre tere a taelor autonome cu ,0 u#m# va duce la scderea venitului na7ional cu ,0,10
u#m i la scderea ratei dob!nzii la 0,,.+*# ?n acest caz va avea loc o deteriorare a %alan ei de
(l i# 'urba 54 se va translata spre st!nga, din 54
0
n 54
1
, ceea ce va duce la deprecierea monedei
na ionale pe pia a valutar, iar curba 8M se va translata la st!nga din 8M
0
n 8M
1,
datorit
scderii ratei dob!nzii care corespunde ec"ilibrului#
6 1
8M
1

8M
0

6 1
54
0
86

54
1
9

3
1
"


3
"
Fig. 3.9/ Modificarea curbelor S, (M ca urmare a cre terii ta'elor autonome
(entru o scdere a taelor autonome cu ,0 u#m#:
// , 10 ) ,0 ( 3 ) *- , 0 (
,0
0
0
0"
%
% * "
%
u#m#
+0 , 1*010 3
3 3
1 1
" " " "
u#m#
,..- , 0 +0 , 1*010 3
10000
1. , 0
10000
000
0/ , 1
*00
3
1
3
1
3
1
0
3
1

r r "
m
m
m
M
)
M
r
r
"
r
) scderea taelor autonome cu ,0 u#m# va duce la cre terea venitului na7ional cu 10,//
u#m i la cre terea ratei dob!nzii la 0,,..-# ?n acest caz va avea loc o mbunt ire a %alan ei de
(l i# 'urba 54 se va translata spre dreapta din 54
0
n 54
1
, ceea ce va duce la aprecierea monedei
na ionale pe pia a valutar, iar curba 8M se va translata la dreapta din 8M
0
n 8M
1,
datorit
cre terii ratei dob!nzii care corespunde ec"ilibrului#
6 1
8M
0

8M
1

6 1
54
1

54
0
87
9

3
"

3
1
"
Fig. 3..:/ Modificarea curbelor S, (M ca urmare a sc2derii ta'elor autonome
0
7
" a cre terii2scderii $nclina iei marginale spre consum cu 4,43:
;eoarece cursul de sc"imb este fi valoarea acestuia nu se va modifica n cazul
cre terii6scderii nclina iei marginale spre consum cu 0,0, , cursul de sc"imb av!nd acee i
valoare cu cursul de sc"imb interna ional# ?n acest caz se va modifica rata dob!nzii i valoarea
venitulului na ional#
(entru a arta efectul pe care l are cre terea6scderea nclina iei marginale spre consum
cu 0,0,asupra (5%-ului i a ratei dob!nzii la ec"ilibru, se calculeaz multiplicatorul nclina iei
marginale spre consum,
"
c
*
, n rela ia de ec"ilibru dat de intersec ia curbelor 54 i 8M
(algoritmul de calcul la punctul i)), astfel:

1
]
1

+ +

,
_

+ + + + + +
1
]
1

+ +

,
0 0 0 0 0 0
) 1 ( 1
) ) ( )( 1 ( 1 ) (
r
"
r " " " "
r
r
S
+
r
"
r " " $
c
"
c
m
m
i ' i t c
M
)
M
m
i
' e
)
)
X & G ! t
m
m
i ' i % %
*
c
"
*
" "

01 , 1110+
"
c
*
#
(entru o cre tere a nclina iei marginale spre consum cu 0,0,:
** , ,-- 0, , 0 3 01 , 1110+
0, , 0"
c
c * "
"
" c
"
u#m#
./ , 1*,,/ 3
3 3
1 1
" " " "
u#m#
,.*0 , 0 ./ , 1*,,/ 3
10000
1. , 0
10000
000
0/ , 1
*00
3
1
3
1
3
1
0
3
1

r r "
m
m
m
M
)
M
r
r
"
r
) cre tere a nclina iei marginale spre consum cu 0,0,# va duce la cre terea venitului
na7ional cu ,--,** u#m i la cre terea ratei dob!nzii la 0,,.*0# ?n acest caz va avea loc o
mbunt ire a %alan ei de (l i# 'urba 54 se va translata spre dreapta din 54
0
n 54
1
, ceea ce va
duce la aprecierea monedei na ionale pe pia a valutar, iar curba 8M se va translata la dreapta
din 8M
0
n 8M
1,
datorit cre terii ratei dob!nzii care corespunde ec"ilibrului#
6 1
8M
0

8M
1

6 1
88
54
1

54
0
9

3
"

3
1
"
Fig. 3.../ Modificarea curbelor S, (M ca urmare a cre terii ;nclina iei marginale spre
consum
(entru o scdere a nclina iei marginale spre consum cu 0,0,:
** , ,-- ) 0, , 0 ( 3 01 , 1110+
0, , 0"
c
c * "
"
" c
"
u#m#
*1 , 1//.1 3
3 3
1 1
" " " "
u#m#
,.10 , 0 *1 , 1//.1 3
10000
1. , 0
10000
000
0/ , 1
*00
3
1
3
1
3
1
0
3
1

r r "
m
m
m
M
)
M
r
r
"
r
) scdere a nclina iei marginale spre consum cu 0,0,# va duce la scderea venitului
na7ional cu ,--,** u#m i la scderea ratei dob!nzii la 0,,.10# ?n acest caz va avea loc o
deteriorare a %alan ei de (l i# 'urba 54 se va translata spre st!nga, din 54
0
n 54
1
, ceea ce va
duce la deprecierea monedei na ionale pe pia a valutar, iar curba 8M se va translata la st!nga
din 8M
0
n 8M
1,
datorit scderii ratei dob!nzii care corespunde ec"ilibrului#
6 1
8M
1

8M
0

6 1
54
0

54
1
89
9

3
1
"


3
"
Fig. 3..1/ Modificarea curbelor S, (M ca urmare a sc2derii ;nclina iei marginale spre consum
0
8
" a cre terii2scderii $nclina iei marginale spre impozite i ta!e cu 4,43:
;eoarece cursul de sc"imb este fi valoarea acestuia nu se va modifica n cazul
cre terii6scderii nclina iei marginale spre impozite i tae cu 0,0,, cursul de sc"imb av!nd
acee i valoare cu cursul de sc"imb interna ional# ?n acest caz se va modifica rata dob!nzii i
valoarea venitulului na ional#
(entru a arta efectul pe care l are cre terea6scderea nclina iei marginale spre impozite
i tae cu 0,0,asupra (5%-ului i a ratei dob!nzii la ec"ilibru, se calculeaz multiplicatorul
nclina iei marginale spre impozite i tae ,
"
t
*
, n rela ia de ec"ilibru dat de intersec ia
curbelor 54 i 8M (algoritmul de calcul la punctul i)), astfel:
1.0*1
) 1 ( 1
,

1
]
1

+ +

" "
t
r
"
r " " " "
+
"
t
* -
m
m
i ' i t c
c
t
"
*
(entru o cre tere a nclina iei marginale spre impozite i tae cu 0,0,:
/* , -01 0, , 0 3 ) 1.0*1 (
0, , 0"
t
t * "
"
" t
"
u#m#
11 , 1/011 3
3 3
1 1
" " " "
u#m#
,.00 , 0 11 , 1/011 3
10000
1. , 0
10000
000
0/ , 1
*00
3
1
3
1
3
1
0
3
1

r r "
m
m
m
M
)
M
r
r
"
r
) cre tere a nclina iei marginale spre impozite i tae cu 0,0,# va duce la scderea
venitului na7ional cu -01,/* u#m i la scderea ratei dob!nzii la 0,,.00# ?n acest caz va avea loc
o deteriorare a %alan ei de (l i# 'urba 54 se va translata spre st!nga, din 54
0
n 54
1
, ceea ce va
duce la deprecierea monedei na ionale pe pia a valutar, iar curba 8M se va translata la st!nga
din 8M
0
n 8M
1,
datorit scderii ratei dob!nzii care corespunde ec"ilibrului#
6 1
8M
1

8M
0

6 1
54
0

90
54
1
9

3
1
"


3
"
Fig. 3..3/ Modificarea curbelor S, (M ca urmare a cre terii ;nclina iei marginale spre
impozite i ta'e
(entru o scdere a nclina iei marginale spre impozite i tae cu 0,0,:
/* , -01 ) 0, , 0 ( 3 ) 1.0*1 (
0, , 0"
t
t * "
"
" t
"
u#m#
+/ , 1*,1. 3
3 3
1 1
" " " "
u#m#
,.10 , 0 +/ , 1*,1. 3
10000
1. , 0
10000
000
0/ , 1
*00
3
1
3
1
3
1
0
3
1

r r "
m
m
m
M
)
M
r
r
"
r
) scdere a nclina iei marginale spre impozite i tae cu 0,0,# va duce la cre terea
venitului na7ional cu -01,/* u#m i la cre terea ratei dob!nzii la 0,,.10# ?n acest caz va avea loc
o mbunt ire a %alan ei de (l i# 'urba 54 se va translata spre dreapta din 54
0
n 54
1
, ceea ce va
duce la aprecierea monedei na ionale pe pia a valutar, iar curba 8M se va translata la dreapta
din 8M
0
n 8M
1,
datorit cre terii ratei dob!nzii care corespunde ec"ilibrului#
6 1
8M
0

8M
1

6 1
54
1

54
0
9
91

3
"

3
1
"
Fig. 3..4/ Modificarea curbelor S, (M ca urmare a sc2derii ;nclina iei marginale spre impozite
i ta'e
0
9
" a cre terii2scderii masei monetare nominale cu 34 u&m&:
;eoarece cursul de sc"imb este fi valoarea acestuia nu se va modifica n cazul
cre terii6scderii masei monetare nominale cu ,0 u#m, cursul de sc"imb av!nd acee i valoare cu
cursul de sc"imb interna ional# ?n acest caz se va modifica rata dob!nzii i valoarea venitulului
na ional#
(entru a arta efectul pe care l are cre terea6scderea masei monetare nominale cu ,0
u#m asupra (5%-ului i a ratei dob!nzii la ec"ilibru, se calculeaz multiplicatorul masei monetare
nominale,
)
M
*
, n rela ia de ec"ilibru dat de intersec ia curbelor 54 i 8M (algoritmul de calcul
la punctul i)), astfel:
,. , 1
) 1 ( 1

+ +

)
M
r
"
r " " " "
r
r
)
M
*
m
m
i ' i t c
m
i
)
M
"
* #
(entru o cre tere a masei monetare nominale cu ,0 u#m#:
1. , ,. ,0 3 ,. , 1
,0"
)
M
)
M
* "
)
M
u#m#
*. , 1*01* 3
3 3
1 1
" " " "
u#m#
,... , 0 *. , 1*01* 3
10000
1. , 0
10000
000
0/ , 1
*00
3
1
3
1
3
1
0
3
1

r r "
m
m
m
M
)
M
r
r
"
r
) cre tere a masei monetare nominale cu ,0 u#m# va duce la cre terea venitului na7ional
cu ,.,1. u#m i la cre terea ratei dob!nzii la 0,,...# ?n acest caz va avea loc o mbunt ire a
%alan ei de (l i# 'urba 54 se va translata spre dreapta din 54
0
n 54
1
, ceea ce va duce la
aprecierea monedei na ionale pe pia a valutar, iar curba 8M se va translata la dreapta din 8M
0
n 8M
1,
datorit cre terii ratei dob!nzii care corespunde ec"ilibrului#
6 1
8M
0

8M
1

6 1
54
1
92

54
0
9

3
"

3
1
"
Fig. 3..5/ Modificarea curbelor S, (M ca urmare a cre terii masei monetare nominale
(entru o scdere a masei monetare nominale cu ,0 u#m#:
1. , ,. ) ,0 ( 3 ,. , 1
,0"
)
M
)
M
* "
)
M
u#m# .- , 1/10* 3
3
1
3
1
" " " " u#m#
,.+/ , 0 .- , 1/10* 3
10000
1. , 0
10000
000
0/ , 1
*00
3
1
3
1
3
1
0
3
1

r r "
m
m
m
M
)
M
r
r
"
r
) scdere a masei monetare nominale cu ,0 u#m# va duce la scderea venitului na7ional
cu ,.,1. u#m i la scderea ratei dob!nzii la 0,,.+/# ?n acest caz va avea loc o deteriorare a
%alan ei de (l i# 'urba 54 se va translata spre st!nga, din 54
0
n 54
1
, ceea ce va duce la
deprecierea monedei na ionale pe pia a valutar, iar curba 8M se va translata la st!nga din 8M
0
n 8M
1,
datorit scderii ratei dob!nzii care corespunde ec"ilibrului#
6 1
8M
1

8M
0

6 1
54
0

54
1
9

3
1
"


3
"
Fig. 3..6/ Modificarea curbelor S, (M ca urmare a sc2derii masei monetare nominale
93
0
:
" a cre terii2scderii ofertei autonome de moned cu 34 u&m&:
;eoarece cursul de sc"imb este fi valoarea acestuia nu se va modifica n cazul
cre terii6scderii ofertei autonome de moned cu ,0 u#m, cursul de sc"imb av!nd acee i valoare
cu cursul de sc"imb interna ional# ?n acest caz se va modifica rata dob!nzii i valoarea
venitulului na ional#
(entru a arta efectul pe care l are cre terea6scderea ofertei autonome de moned cu ,0
u#m asupra (5%-ului i a ratei dob!nzii la ec"ilibru, se calculeaz multiplicatorul ofertei
autonome de moned,
0
M
*
, n rela ia de ec"ilibru dat de intersec ia curbelor 54 i 8M
(algoritmul de calcul la punctul i)), astfel:
,. , 1
) 1 ( 1
0 0
0

+ +

M
r
"
r " " " "
r
r
M
*
m
m
i ' i t c
m
i
M
"
*
#
(entru o cre tere a ofertei autonome de moned cu ,0 u#m#:
1. , ,. ,0 3 ) ,. , 1 (
,0
0
0
0"
M
M * "
M
u#m .- , 1/10* 3
3
1
3
1
" " " " u#m#
,.+/ , 0 .- , 1/10* 3
10000
1. , 0
10000
000
0/ , 1
*00
3
1
3
1
3
1
0
3
1

r r "
m
m
m
M
)
M
r
r
"
r
) cre tere a ofertei autonome de moned cu ,0 u#m# va duce la scderea venitului
na7ional cu ,.,1. u#m i la scderea ratei dob!nzii la 0,,.+/# ?n acest caz va avea loc o
deteriorare a %alan ei de (l i# 'urba 54 se va translata spre st!nga, din 54
0
n 54
1
, ceea ce va
duce la deprecierea monedei na ionale pe pia a valutar, iar curba 8M se va translata la st!nga
din 8M
0
n 8M
1,
datorit scderii ratei dob!nzii care corespunde ec"ilibrului#
6 1
8M
1

8M
0

6 1
54
0

54
1
9

3
1
"


3
"
94
Fig. 3..7/ Modificarea curbelor S, (M ca urmare a cre terii ofertei autonome de moned2
(entru o scdere a ofertei autonome de moned cu ,0 u#m#:
1. , ,. ) ,0 ( 3 ) ,. , 1 (
,0
0
0
0"
M
M * "
M
u#m#
*. , 1*01* 3
3 3
1 1
" " " "
u#m#
,... , 0 *. , 1*01* 3
10000
1. , 0
10000
000
0/ , 1
*00
3
1
3
1
3
1
0
3
1

r r "
m
m
m
M
)
M
r
r
"
r
) scdere a ofertei autonome de moned cu ,0 u#m# va duce la cre terea venitului
na7ional cu ,.,1. u#m i la cre terea ratei dob!nzii la 0,,...# ?n acest caz va avea loc o
mbunt ire a %alan ei de (l i# 'urba 54 se va translata spre dreapta din 54
0
n 54
1
, ceea ce va
duce la aprecierea monedei na ionale pe pia a valutar, iar curba 8M se va translata la dreapta
din 8M
0
n 8M
1,
datorit cre terii ratei dob!nzii care corespunde ec"ilibrului#
6 1
8M
0

8M
1

6 1
54
1

54
0
9

3
"

3
1
"
Fig. 3..8/ Modificarea curbelor S, (M ca urmare a sc2derii ofertei autonome de moned2
0
14
" a cre terii2scderii e!portului autonom cu 34 u&m&:
;eoarece cursul de sc"imb este fi valoarea acestuia nu se va modifica n cazul
cre terii6scderii eportului autonom cu ,0 u#m, cursul de sc"imb av!nd acee i valoare cu cursul
95
de sc"imb interna ional# ?n acest caz se va modifica rata dob!nzii i valoarea venitulului
na ional#
(entru a arta efectul pe care l are cre terea6scderea eportului autonom cu ,0 u#m
asupra (5%-ului i a ratei dob!nzii la ec"ilibru, se calculeaz multiplicatorul eportului autonom,
0
&
*
, n rela ia de ec"ilibru dat de intersec ia curbelor 54 i 8M (algoritmul de calcul la punctul
i)), astfel:
0+ , 1
) 1 ( 1
1
0 0

+ +

&
r
"
r " " " "
&
*
m
m
i ' i t c
*
#
(entru o cre tere a eportului autonom cu ,0 u#m#:
10 , ,0 ,0 3 0+ , 1
,0
0
0
0"
&
& * "
&
u#m#
00 , 1*01+ 3
3 3
1 1
" " " "
u#m#
,..+ , 0 00 , 1*01+ 3
10000
1. , 0
10000
000
0/ , 1
*00
3
1
3
1
3
1
0
3
1

r r "
m
m
m
M
)
M
r
r
"
r
) cre tere a eportului autonom cu ,0 u#m# va duce la cre terea venitului na7ional cu
,0,10 u#m i la cre terea ratei dob!nzii la 0,,..+# ?n acest caz va avea loc o mbunt ire a
%alan ei de (l i# 'urba 54 se va translata spre dreapta din 54
0
n 54
1
, ceea ce va duce la
aprecierea monedei na ionale pe pia a valutar, iar curba 8M se va translata la dreapta din 8M
0
n 8M
1,
datorit cre terii ratei dob!nzii care corespunde ec"ilibrului#
6 1
8M
0

8M
1

6 1
54
1

54
0
9

3
"

3
1
"
Fig. 3..9/ Modificarea curbelor S, (M ca urmare a cre terii e'portului autonom
(entru o scdere a eportului autonom cu ,0 u#m#:
96
10 , ,0 ) ,0 ( 3 0+ , 1
,0
0
0
0"
&
& * "
&
u#m# /- , 1/1/, 3
3
1
3
1
" " " " u#m#
,.+* , 0 /- , 1/1/, 3
10000
1. , 0
10000
000
0/ , 1
*00
3
1
3
1
3
1
0
3
1

r r "
m
m
m
M
)
M
r
r
"
r
) scdere a eportului autonom cu ,0 u#m# va duce la scderea venitului na7ional cu
,0,10 u#m i la scderea ratei dob!nzii la 0,,.+*# ?n acest caz va avea loc o deteriorare a
%alan ei de (l i# 'urba 54 se va translata spre st!nga, din 54
0
n 54
1
, ceea ce va duce la
deprecierea monedei na ionale pe pia a valutar, iar curba 8M se va translata la st!nga din 8M
0
n 8M
1,
datorit scderii ratei dob!nzii care corespunde ec"ilibrului#
6 1
8M
1

8M
0

6 1
54
0

54
1
9

3
1
"


3
"
Fig. 3.1:/ Modificarea curbelor S, (M ca urmare a sc2derii e'portului autonom
0
11
" a cre terii2scderii importului autonom cu 34 u&m&:
97
;eoarece cursul de sc"imb este fi valoarea acestuia nu se va modifica n cazul
cre terii6scderii importului autonom cu ,0 u#m, cursul de sc"imb av!nd acee i valoare cu cursul
de sc"imb interna ional# ?n acest caz se va modifica rata dob!nzii i valoarea venitulului
na ional#
(entru a arta efectul pe care l are cre terea6scderea importului autonom cu ,0 u#m
asupra (5%-ului i a ratei dob!nzii la ec"ilibru, se calculeaz multiplicatorul e importului
autonom,
0
X
*
, n rela ia de ec"ilibru dat de intersec ia curbelor 54 i 8M (algoritmul de calcul
la punctul i)), astfel:
0+ , 1
) 1 ( 1
1
0 0

+ +

X
r
"
r " " " "
X
*
m
m
i ' i t c
*
#
(entru o cre tere a importului autonom cu ,0 u#m#:
10 , ,0 ,0 3 ) 0+ , 1 (
,0
0
0
0"
X
X * "
X
u#m# /- , 1/1/, 3
3
1
3
1
" " " " u#m#
,.+* , 0 /- , 1/1/, 3
10000
1. , 0
10000
000
0/ , 1
*00
3
1
3
1
3
1
0
3
1

r r "
m
m
m
M
)
M
r
r
"
r
) cre tere a importului autonom cu ,0 u#m# va duce la scderea venitului na7ional cu
,0,10 u#m i la scderea ratei dob!nzii la 0,,.+*# ?n acest caz va avea loc o deteriorare a
%alan ei de (l i# 'urba 54 se va translata spre st!nga, din 54
0
n 54
1
, ceea ce va duce la
deprecierea monedei na ionale pe pia a valutar, iar curba 8M se va translata la st!nga din 8M
0
n 8M
1,
datorit scderii ratei dob!nzii care corespunde ec"ilibrului#
6 1
8M
1

8M
0

6 1
54
0

54
1
9

3
1
"


3
"
Fig. 3.1./ Modificarea curbelor S, (M ca urmare a sc2derii importului autonom
(entru o scdere a importului autonom cu ,0 u#m#:
98
10 , ,0 ) ,0 ( 3 ) 0+ , 1 (
,0
0
0
0"
X
X * "
X
u#m#
00 , 1*01+ 3
3 3
1 1
" " " "
u#m#
,..+ , 0 00 , 1*01+ 3
10000
1. , 0
10000
000
0/ , 1
*00
3
1
3
1
3
1
0
3
1

r r "
m
m
m
M
)
M
r
r
"
r
) scdere a importului autonom cu ,0 u#m# va duce la cre terea venitului na7ional cu
,0,10 u#m i la cre terea ratei dob!nzii la 0,,..+# ?n acest caz va avea loc o mbunt ire a
%alan ei de (l i# 'urba 54 se va translata spre dreapta din 54
0
n 54
1
, ceea ce va duce la
aprecierea monedei na ionale pe pia a valutar, iar curba 8M se va translata la dreapta din 8M
0
n 8M
1,
datorit cre terii ratei dob!nzii care corespunde ec"ilibrului#
6 1
8M
0

8M
1

6 1
54
1

54
0
9

3
"

3
1
"
Fig. 3.11/ Modificarea curbelor S, (M ca urmare a cre terii importului autonom
l" *etermina i modificarea #) datoria pu#lic" la echili#ru, ca urmare:
99
;eficitul bugetar se define te prin rela ia: " t % % G #)
" t % %
% % G #)
+ $
+
$
+

+
+
0
0
, iar varia ia
deficitului bugetar este dat de: $ + +
% " t " t % G #) +
0 #
l
1
" a cre terii2scderii investi iilor autonome cu 34 u&m&:
4e presupune c taele autonome, 0
%
, i rata de impozitare, +
t
, sunt constante, iar
modificarea taelor se datoreaz integral modificrii bazei de impozitare dat de modificarea
(5%, astfel
d" t %
+

, c"eltuielile guvernamentale sunt constante, 0 G , transferurile sunt
constante, iar varia ia deficitului bugetar va fi dat de:
" t #)
+

#
(entru o cre tere a investi iilor autonome cu ,0 u#m#:
10 , / 10 , ,0 3 ) -* , 0 ( #)
u#m#
(entru o scdere a investi iilor autonome cu ,0 u#m#:
10 , / ) 10 , ,0 ( 3 ) -* , 0 ( #)
u#m#
) cre tere a investi iilor autonome cu ,0 u#m# va duce la scderea datoriei publice cu /,10
u#m##
) scdere a investi iilor autonome cu ,0 u#m# va duce la cre terea datoriei publice cu /,10
u#m##
l
3
" a cre terii2scderii cheltuielilor guvernamentale cu 34 u&m&:
4e presupune c taele autonome, 0
%
, transferurile i rata de impozitare, +
t
, sunt
constante, iar modificarea taelor se datoreaz integral modificrii bazei de impozitare dat de
modificarea (5%, astfel
" t %
+

, iar varia ia deficitului bugetar va fi dat de:
" t G #)
+

#
(entru o cre tere a c"eltuielilor guvernamentale cu ,0 u#m#:
0- , 1, 10 , ,0 3 -* , 0 ,0 " t G #)
+ u#m#
(entru o scdere a c"eltuielilor guvernamentale cu ,0 u#m#:
0- , 1, ) 10 , ,0 ( 3 -* , 0 ) ,0 ( " t G #)
+ u#m#
) cre tere a c"eltuielilor guvernamentale cu ,0 u#m# va duce la cre terea datoriei publice
cu 1,,0- u#m##
) scdere a c"eltuielilor guvernamentale cu ,0 u#m# va duce la scderea datoriei publice
cu 1,,0- u#m##
l
5
" a cre terii2scderii consumului autonom cu 34 u&m&:
4e presupune c taele autonome,
0
%
, i rata de impozitare, +
t
, sunt constante, iar
modificarea taelor se datoreaz integral modificrii bazei de impozitare dat de modificarea
(5%, astfel
" t %
+

, c"eltuielile guvernamentale sunt constante, 0 G , transferurile sunt
constante, iar varia ia deficitului bugetar va fi dat de:
" t #)
+

#
(entru o cre tere a consumului autonom cu ,0 u#m#:
10 , / 10 , ,0 3 ) -* , 0 ( #)
u#m#
100
(entru o scdere a consumului autonom cu ,0 u#m#:
10 , / ) 10 , ,0 ( 3 ) -* , 0 ( #)
u#m#
) cre tere a consumului autonom cu ,0 u#m# va duce la scderea datoriei publice cu /,10
u#m##
) scdere a consumului autonom cu ,0 u#m# va duce la cre terea datoriei publice cu /,10
u#m##
l
4
" a cre terii2scderii transferurilor cu 34 u&m&:
4e presupune c taele autonome, 0
%
, i rata de impozitare, +
t
, sunt constante, iar
modificarea taelor se datoreaz integral modificrii bazei de impozitare dat de modificarea
(5%, astfel
" t %
+

, c"eltuielile guvernamentale sunt constante, 0 G , iar varia ia
deficitului bugetar va fi dat de:
" t % #)
+ $

#
(entru o cre tere a transferurilor cu ,0 u#m#:
0, , 1- // , 10 3 -* , 0 ,0 #)
u#m#
(entru o scdere a transferurilor cu ,0 u#m#:
0, , 1- ) // , 10 ( 3 -* , 0 ,0 #)
u#m#
) cre tere a transferurilor cu ,0 u#m# va duce la cre terea datoriei publice cu 1-,0, u#m##
) scdere a transferurilor cu ,0 u#m# va duce la scderea datoriei publice cu 1-,0, u#m##
l
6
" a cre terii 2scderii ta!elor autonome cu 34 u&m&:
4e presupune c transferurile,
$
% i rata de impozitare, +
t
, sunt constante, iar
modificarea taelor se datoreaz modificrii bazei de impozitare dat de modificarea (5% i de
modificarea taelor autonome, astfel
" t % %
+
+
0 , c"eltuielile guvernamentale sunt
constante, 0 G , iar varia ia deficitului bugetar va fi dat de:
" t % #)
+

0 #
(entru o cre tere a taelor autonome cu ,0 u#m#:
0, , 1- ) // , 10 ( 3 -* , 0 ,0 #)
u#m#
(entru o scdere a taelor autonome cu ,0 u#m#:
0, , 1- // , 10 3 -* , 0 ) ,0 ( #)
u#m#
) cre tere a transferurilor cu ,0 u#m# va duce la scderea datoriei publice cu 1-,0, u#m##
) scdere a transferurilor cu ,0 u#m# va duce la cre terea datoriei publice cu 1-,0, u#m##
l
7
" a cre terii2scderii $nclina iei marginale spre consum cu 4,43:
4e presupune c taele autonome, 0
%
, transferurile i rata de impozitare, +
t
, sunt
constante, iar modificarea taelor se datoreaz integral modificrii bazei de impozitare dat de
modificarea (5%, astfel
" t %
+

, c"eltuielile guvernamentale sunt constante, 0 G , iar
varia ia deficitului bugetar va fi dat de:
" t #)
+

#
(entru o cre tere a nclina iei marginale spre consum cu 0,0,:
*/ , ** ** , ,-- 3 ) -* , 0 ( #)
u#m#
(entru o scdere a nclina iei marginale spre consum cu 0,0,:
*/ , ** ) ** , ,-- ( 3 ) -* , 0 ( #)
u#m#
) cre tere a nclina iei marginale spre consum cu 0,0, va duce la scderea datoriei
publice cu **,*/ u#m##
101
) scdere a nclina iei marginale spre consum cu 0,0,# va duce la cre terea datoriei
publice cu **,*/ u#m##
l
8
" a cre terii2scderii $nclina iei marginal spre impozite i ta!e cu 4,43:
4e presupune c taele autonome, 0
%
, transferurile i rata de impozitare, +
t
, sunt
constante, iar modificarea taelor se datoreaz integral modificrii bazei de impozitare dat de
modificarea (5%, astfel
" t %
+

, c"eltuielile guvernamentale sunt constante, 0 G , iar
varia ia deficitului bugetar va fi dat de:
" t " t #)
+ +

#
(entru o cre tere a nclina iei marginale spre impozite i tae cu 0,0,:
11 , ,+. /* , -01 3 -* , 0 01 , 1/11- 3 ) 0, , 0 ( + #)
(entru o scdere a nclina iei marginale spre impozite i tae cu 0,0,:
11 , ,+. /* , -01 3 -* , 0 01 , 1/11- 3 ) 0, , 0 ( #)
) cre tere a nclina iei marginale spre impozite i tae cu 0,0, va duce la scderea
datoriei publice cu ,+.,11 u#m##
) scdere a nclina iei marginale spre consum cu 0,0, va duce la cre terea datoriei
publice cu ,+.,11 u#m##
l
9
" a cre terii2scderii masei monetare nominale cu 34 u&m&:
4e presupune c taele autonome, 0
%
, transferurile i rata de impozitare, +
t
, sunt
constante, iar modificarea taelor se datoreaz integral modificrii bazei de impozitare dat de
modificarea (5%, astfel
" t %
+

, c"eltuielile guvernamentale sunt constante, 0 G , iar
varia ia deficitului bugetar va fi dat de:
" t #)
+

#
(entru o cre tere a masei monetare nominale cu ,0 u#m:
.. , 1 1. , ,. 3 ) -* , 0 ( #)
u#m#
(entru o scdere a masei monetare nominale cu ,0 u#m:
.. , 1 ) 1. , ,. ( 3 ) -* , 0 ( #)
u#m#
) cre tere a masei monetare nominale cu ,0 u#m va duce la scderea datoriei publice cu
1,.. u#m##
) scdere a masei monetare nominale cu ,0 u#m va duce la cre terea datoriei publice cu
1,.. u#m##
l
:
" a cre terii2scderii ofertei autonome de moned cu 34 u&m&:
4e presupune c taele autonome, 0
%
, transferurile i rata de impozitare, +
t
, sunt
constante, iar modificarea taelor se datoreaz integral modificrii bazei de impozitare dat de
modificarea (5%, astfel
" t %
+

, c"eltuielile guvernamentale sunt constante, 0 G , iar
varia ia deficitului bugetar va fi dat de:
" t #)
+

#
(entru o cre tere a ofertei autonome de moned cu ,0 u#m:
.. , 1 ) 1. , ,. ( 3 ) -* , 0 ( #)
u#m#
(entru o scdere a ofertei autonome de moned cu ,0 u#m:
.. , 1 1. , ,. 3 ) -* , 0 ( #)
u#m#
) cre tere a ofertei autonome de moned cu ,0 u#m va duce la cre terea datoriei publice
cu 1,.. u#m##
102
) scdere a ofertei autonome de moned cu ,0 u#m va duce la scderea datoriei publice
cu 1,.. u#m##
l
14
" a cre terii2scderii e!portului autonom cu 34 u&m&:
4e presupune c taele autonome, 0
%
, transferurile i rata de impozitare, +
t
, sunt
constante, iar modificarea taelor se datoreaz integral modificrii bazei de impozitare dat de
modificarea (5%, astfel
" t %
+

, c"eltuielile guvernamentale sunt constante, 0 G , iar
varia ia deficitului bugetar va fi dat de:
" t #)
+

#
(entru o cre tere a eportului autonom cu ,0 u#m:
10 , / 10 , ,0 3 ) -* , 0 ( #)
u#m#
(entru o scdere a eportului autonom cu ,0 u#m:
10 , / ) 10 , ,0 ( 3 ) -* , 0 ( #)
u#m#
) cre tere a eportului autonom cu ,0 u#m va duce la scderea datoriei publice cu /,10
u#m##
) scdere a eportului autonom cu ,0 u#m va duce la cre terea datoriei publice cu /,10
u#m##
l
11
" a cre terii2scderii importului autonom cu 34 u&m&:
4e presupune c taele autonome, 0
%
, transferurile i rata de impozitare, +
t
, sunt
constante, iar modificarea taelor se datoreaz integral modificrii bazei de impozitare dat de
modificarea (5%, astfel
d" t %
+

, c"eltuielile guvernamentale sunt constante, 0 G , iar
varia ia deficitului bugetar va fi dat de:
" t #)
+

#
(entru o cre tere a importului autonom cu ,0 u#m:
10 , / ) 10 , ,0 ( 3 ) -* , 0 ( #)
u#m#
(entru o scdere a importului autonom cu ,0 u#m:
10 , / 10 , ,0 3 ) -* , 0 ( #)
u#m#
) cre tere a importului autonom cu ,0 u#m va duce la cre terea datoriei publice cu /,10
u#m##
) scdere a importului autonom cu ,0 u#m va duce la scderea datoriei publice cu /,10
u#m##
m"*etermina i modificarea PIB-ului i a #) datoria pu#lic" la echili#ru, $n
urmtoarele situa ii:
+00 3
2 0 3
0
0

%
%
ca urmare:
m1" a cre terii2scderii investi iilor autonome cu 34 u&m&:
(entru
0
0
%
i
+00
0
%
valoarea (5%-ului i #) nu se modific, astfel valorile lor
vor fi cele de la punctele *
.
) i l
.
)#
m3" a cre terii2scderii cheltuielilor guvernamentale cu 34 u&m&:
103
(entru
0
0
%
i
+00
0
%
valoarea (5%-ului i #) nu se modific, astfel valorile lor
vor fi cele de la punctele *
1
) i l
1
)#
m5" a cre terii2scderii consumului autonom cu 34 u&m&:
(entru
0
0
%
i
+00
0
%
valoarea (5%-ului i #) nu se modific, astfel valorile lor
vor fi cele de la punctele *
3
) i l
3
)#
m4" a cre terii2scderii transferurilor cu 34 u&m&:
(entru
0
0
%
i
+00
0
%
valoarea (5%-ului i #) nu se modific, astfel valorile lor
vor fi cele de la punctele *4) i l4)#
m6" a cre terii2scderii ta!elor autonome cu 34 u&m&:
(entru
0
0
%
i
+00
0
%
valoarea (5%-ului i #) nu se modific, astfel valorile lor
vor fi cele de la punctele *
5
) i l
5
)#
m7" a cre terii2scderii $nclina iei marginale spre consum cu 4,43:
2 0 3
0
%
(entru a arta efectul pe care l are cre terea6 scderea nclina iei marginale spre consum
cu 0,0, asupra (5%, se calculeaz multiplicatorul nclina iei marginale spre consum ,
"
c
*
:

1
]
1

+ +

,
_

+ + + + + +
1
]
1

+ +

,
0 0 0 0 0 0
) 1 ( 1
) ) ( )( 1 ( 1 ) (
r
"
r " " " "
r
r
S
+
r
"
r " " $
c
"
c
m
m
i ' i t c
M
)
M
m
i
' e
)
)
X & G ! t
m
m
i ' i % %
*
c
"
*
" "

,1 , 1,--1
"
c
*
(entru o cre tere a nclina iei marginale spre consum cu 0,0,:
0, , ,+0
0, , 0"
c
c * "
"
" c
"
u#m#
(entru o scdere a nclina iei marginale spre consum cu 0,0,:
0, , ,+0
0, , 0"
c
c * "
"
" c
"
u#m#
) cre tere a nclina iei marginale spre consum cu 0,0, va duce la cre terea venitului
na7ional cu ,+0,0, u#m#
) scdere a nclina iei marginale spre consum cu 0,0, va duce la scderea venitului
na7ional cu ,+0,0, u#m#
104
4e presupune c taele autonome, 0
%
, transferurile i rata de impozitare, +
t
, sunt
constante, iar modificarea taelor se datoreaz integral modificrii bazei de impozitare dat de
modificarea (5%, astfel
" t %
+

, c"eltuielile guvernamentale sunt constante, 0 G , iar
varia ia deficitului bugetar va fi dat de:
" t #)
+

#
(entru o cre tere a nclina iei marginale spre consum cu 0,0,:
/1 , 1- 0, , ,+0 3 ) -* , 0 ( #)
u#m#
(entru o scdere a nclina iei marginale spre consum cu 0,0,:
/1 , 1- ) 0, , ,+0 ( 3 ) -* , 0 ( #)
u#m#
) cre tere a nclina iei marginale spre consum cu 0,0, va duce la scderea datoriei
publice cu 1-,/1 u#m##
) scdere a nclina iei marginale spre consum cu 0,0, va duce la cre terea datoriei
publice cu 1-,/1 u#m##
2 +00 3
0
%
(entru a arta efectul pe care l are cre terea6 scderea nclina iei marginale spre consum
cu 0,0, asupra (5%, se calculeaz multiplicatorul nclina iei marginale spre consum ,
"
c
*
:

1
]
1

+ +

,
_

+ + + + + +
1
]
1

+ +

,
0 0 0 0 0 0
) 1 ( 1
) ) ( )( 1 ( 1 ) (
r
"
r " " " "
r
r
S
+
r
"
r " " $
c
"
c
m
m
i ' i t c
M
)
M
m
i
' e
)
)
X & G ! t
m
m
i ' i % %
*
c
"
*
" "

.* , 1,10*
"
c
*
(entru o cre tere a nclina iei marginale spre consum cu 0,0,:
-/ , ,.1
0, , 0"
c
c * "
"
" c
"
u#m#
(entru o scdere a nclina iei marginale spre consum cu 0,0,:
-/ , ,.1
0, , 0"
c
c * "
"
" c
"
u#m#
) cre tere a nclina iei marginale spre consum cu 0,0, va duce la cre terea venitului
na7ional cu ,.1,-/ u#m#
) scdere a nclina iei marginale spre consum cu 0,0, va duce la scderea venitului
na7ional cu ,-1,./ u#m#
4e presupune c taele autonome, 0
%
, transferurile i rata de impozitare, +
t
, sunt
constante, iar modificarea taelor se datoreaz integral modificrii bazei de impozitare dat de
modificarea (5%, astfel
" t %
+

, c"eltuielile guvernamentale sunt constante, 0 G , iar
varia ia deficitului bugetar va fi dat de:
" t #)
+

#
(entru o cre tere a nclina iei marginale spre consum cu 0,0,:
.0 , 1* -/ , ,.1 3 ) -* , 0 ( #)
u#m#
(entru o scdere a nclina iei marginale spre consum cu 0,0,:
.0 , 1* ) -/ , ,.1 ( 3 ) -* , 0 ( #)
u#m#
105
) cre tere a nclina iei marginale spre consum cu 0,0, va duce la scderea datoriei
publice cu 1*,.0 u#m##
) scdere a nclina iei marginale spre consum cu 0,0,# va duce la cre terea datoriei
publice cu 1*,.0 u#m##
n8" a cre terii2scderii $nclina iei marginal spre impozite i ta!e cu 4,43:
2 0 3
0
%
(entru a arta efectul pe care l are cre terea6 scderea nclina iei marginale spre
impozite i tae cu 0,0, asupra (5%, se calculeaz multiplicatorul nclina iei marginale spre
impozite i tae ,
"
t
*
:
- , 1.-/0
) 1 ( 1
,

1
]
1

+ +

" "
t
r
"
r " " " "
+
"
t
* -
m
m
i ' i t c
c
t
"
*
(entru o cre tere a nclina iei marginale spre impozite i tae cu 0,0,:
+ , -0/
0, , 0"
c
c * "
"
" c
"
u#m#
(entru o scdere a nclina iei marginale spre impozite i tae cu 0,0,:
+ , -0/
0, , 0"
c
c * "
"
" c
"
u#m#
) cre tere a nclina iei marginale spre impozite i tae cu 0,0, va duce la scderea
venitului na7ional cu -0/,+ u#m#
) scdere a nclina iei marginale spre impozite i tae cu 0,0, va duce la cre terea
venitului na7ional cu -0/,+ u#m#
4e presupune c taele autonome, 0
%
, transferurile i rata de impozitare, +
t
, sunt
constante, iar modificarea taelor se datoreaz integral modificrii bazei de impozitare dat de
modificarea (5%, astfel
" t %
+

, c"eltuielile guvernamentale sunt constante, 0 G , iar
varia ia deficitului bugetar va fi dat de:
" t #)
+

#
(entru o cre tere a nclina iei marginale spre impozite i tae cu 0,0,:
*1 , 110 ) + , -0/ ( 3 ) -* , 0 ( #)
u#m#
(entru o scdere a nclina iei marginale spre impozite i tae cu 0,0,:
*1 , 110 + , -0/ 3 ) -* , 0 ( #)
u#m#
) cre tere a nclina iei marginale spre impozite i tae cu 0,0, va duce la cre terea
datoriei publice cu 110,*1 u#m##
) scdere a nclina iei marginale spre impozite i tae cu 0,0,# va duce la scderea
datoriei publice cu 110,*1 u#m##
2 +00 3
0
%
106
(entru a arta efectul pe care l are cre terea6 scderea nclina iei marginale spre
impozite i tae cu 0,0, asupra (5%, se calculeaz multiplicatorul nclina iei marginale spre
impozite i tae ,
"
t
*
:
0 , 1.0.1
) 1 ( 1
,

1
]
1

+ +

" "
t
r
"
r " " " "
+
"
t
* -
m
m
i ' i t c
c
t
"
*
(entru o cre tere a nclina iei marginale spre impozite i tae cu 0,0,:
0- , -1-
0, , 0"
c
c * "
"
" c
"
u#m#
(entru o scdere a nclina iei marginale spre impozite i tae cu 0,0,:
0- , -1-
0, , 0"
c
c * "
"
" c
"
u#m#
) cre tere a nclina iei marginale spre impozite i tae cu 0,0, va duce la scderea
venitului na7ional cu -1-,0- u#m#
) scdere a nclina iei marginale spre impozite i tae cu 0,0, va duce la cre terea
venitului na7ional cu -1-,0- u#m#
4e presupune c taele autonome,
0
%
, transferurile i rata de impozitare, +
t
, sunt
constante, iar modificarea taelor se datoreaz integral modificrii bazei de impozitare dat de
modificarea (5%, astfel
" t %
+

, c"eltuielile guvernamentale sunt constante, 0 G , iar
varia ia deficitului bugetar va fi dat de:
" t #)
+

#
(entru o cre tere a nclina iei marginale spre impozite i tae cu 0,0,:
1. , 11* ) 0- , -1- ( 3 ) -* , 0 ( #)
u#m#
(entru o scdere a nclina iei marginale spre impozite i tae cu 0,0,:
1. , 11* 0- , -1- 3 ) -* , 0 ( #)
u#m#
) cre tere a nclina iei marginale spre impozite i tae cu 0,0, va duce la cre terea
datoriei publice cu ,00,.0 u#m##
) scdere a nclina iei marginale spre impozite i tae cu 0,0,# va duce la scderea
datoriei publice cu ,00,.0 u#m##
m
9
" a cre terii2scderii masei monetare nominale cu 34 u&m&:
(entru
0
0
%
i
+00
0
%
valoarea (5%-ului i #) nu se modific, astfel valorile lor
vor fi cele de la punctele *
8
) i l
8
)#
m
:
" a cre terii2scderii ofertei autonome de moned cu 34 u&m&:
(entru
0
0
%
i
+00
0
%
valoarea (5%-ului i #) nu se modific, astfel valorile lor
vor fi cele de la punctele *
9
) i l
9
)#
m
14
" a cre terii2scderii e!portului autonom cu 34 u&m&:
107
(entru
0
0
%
i
+00
0
%
valoarea (5%-ului i #) nu se modific, astfel valorile lor
vor fi cele de la punctele *
.:
) i l
.:
)#
m
11
" a cre terii2scderii importului autonom cu 34 u&m&:
(entru
0
0
%
i
+00
0
%
valoarea (5%-ului i #) nu se modific, astfel valorile lor
vor fi cele de la punctele *
..
) i l
..
)#
n" ( se compare senzitivitatea investi iilor la rata de do#%nd de pe pia a na ional
cu senzitivitatea investi iilor la rata de do#%nd de pe pia a e!tern&
34enzitivitatea investi iilor la rata dob!nzii de pe pia a na ional:
1,000

r
i
r

#
34enzitivitatea investi iilor la rata dob!nzii de pe pia a etern:
S
r

:
5nvesti iile se definesc prin rela ia:

0
r i " i
r "
+ +
, iar varia ia investi iilor este dat de:
r i " i
r "
+ , se presupune c investi iile autonome,
0

, sunt constante#

"
m
m
m
M
)
M
r r
m
m
m
M
)
M
" (M
r
"
r "
r
"
0 0
:
"
m
m
r
r
"

"
S
S
" "
S
" "
'
r
"
' e
)
)
'
r
'
r X &
' '
,)
" ,)) (
1 1
) (
1
:
0 0

) (
r
"
r "
"
S
m
m
i i
'
r
+,* , *0+

S
r

#
5nvesti iile sunt mai sensibile la rata dob!nzii de pe pia a intern#
o" Presupunem c nivelul ratei do#%nzii de pe pia a interna ional
S
r
" cre te cu
4,8=& )u c%t se modific PIB-ul, rata intern a do#%nzii i cursul real de schim#&
>!plica i, folosind eventual o diagram I(--., modificrile din economia na ional&
Modificarea nivelul ratei dob!nzii de pe pia a interna ional:
11/ , 0 00/ # 0
1 1

S S S S S
r r r r r
Modificrile se calculeaz n rela ia de ec"ilibru a %(-ului:
0, , 1*01, 3 -- , 1*
) (
1 1
) (
1
3 3
0 0
3
1 1" " " " "
'
r
"
' e
)
)
'
r
'
r X &
' '
,)
"
"
S
S
" "
S
" "108
,..+ , 0 0, , 1*01, 3
10000
1. , 0
10000
000
0/ , 1
*00
3
1
3
1
3
1
0
3
1

r r "
m
m
m
M
)
M
r
r
"
r
're terea ratei dob!nzii de pe pia a interna ional duce la cre terea venitului na7ional cu
-- , 1*
u#m# i la cre terea ratei dob!nzii interne la 0,,..+, ca urmare moneda na7ional pe
pia a valutar se apreciaz # ?n acest caz va avea loc o mbunt ire a %alan ei de (l i# 'urba 54
se va translata spre dreapta din 54
0
n 54
1
, ceea ce va duce la aprecierea monedei na ionale pe
pia a valutar, iar curba 8M se va translata la dreapta din 8M
0
n 8M
1,
datorit cre terii ratei
dob!nzii care corespunde ec"ilibrului#
6 1
8M
0

8M
1

6 1
54
1

54
0
9

3
"

3
1
"
Fig. 3.13/ Modificarea curbelor S, (M ca urmare a cre terii ratei dob<nzii de pe pia a
interna ional2
p" Presupunem c evolu ia economiei glo#ale se poate apro!ima printr-un model
I(--.& ( se arate c ocurile de politic #ugetar la nivel glo#al se transmit $n mod
pozitiv la nivel na ional spre e!emplu: o cre tere a cheltuielilor guvernamentale la nivel
glo#al genereaz o cre tere a PIB-ului intern", $n timp ce ocurile de politic monetar se
transmit $n mod negativ spre e!emplu: o cre tere a masei monetare la nivel glo#al
genereaz o scdere a PIB-ului intern"&
@fectul n cadrul modelului 54-8M adus de cre tere a c"eltuielilor guvernamentale n
economia global va fi reprezentat de cre$terea (5%-ul etern
G
"
$i de cre$terea ratei dob!nzii
din strintate
S
r
# 4e observ o rela ie de acela i sens ntre rata dob!nzii din strintate (
S
r
) i
(5%-ul intern ( " ), astfel dac
S
r
cre$te atunci $i " cre$te# 're terea ratei interna ionale a
dob!nzii (
S
r
) va duce la mbuunt irea %(, valoarea (5%-ul intern ( " ) cresc!nd, ca urmare
rata intern a dob!nzii ( r ) va cre te#
@fectul n cadrul modelului 54-8M adus de cre$terea masei monetare n economia global
va fi reprezentat de o cre$tere a (5%-ului etern, ce va duce la scderea ratei dob!nzii din
strintate
S
r
# 4e observ o rela ie de acela i sens ntre rata dob!nzii din strintate (
S
r
) i
109
(5%-ul intern ( " ), astfel dac
S
r
scade atunci $i " scade# ?n acest caz, cre terea ratei
interna ionale a dob!nzii va duce la scderea ratei interne a dob!nzii#

<" ( se calculeze @i s se e!plice impactul politicilor monetar @i fiscal asupra PIB-
ului i ratei do#%nzii&
(entru politica fiscal avem urmtorii multiplicatori:
3
0+ , 1
) 1 ( 1
1

+ +

r
"
r " " " "
G
m
m
i ' i t c
*
G
"

r
m
m
m
M
)
M
" (M
"
r
"
0
:
"
m
m
r
r
"

3
00001.0 , 0
10000
1. , 0
3 0+ , 1
) 1 ( 1
1

+ +

r
"
r
"
r " " " "
m
m
m
m
i ' i t c
G
r
#
're$terea c"eltuielilor guvernamentale genereaz cre$terea venitului na7ional $i a ratei
dob!nzii# ) politic bugetar finan7at prin datorie public antreneaz cre$terea venitului
na7ional $i a ratei dob!nzii# 're terea ratei dob!nzii induce o cre$tere a intrrilor de capital $i o
scdere a ie$irilor, prin urmare o ameliorare a balan7ei capitalurilor# < adar, efectul politicii
bugetare epansioniste asupra balan7ei de pl7i depinde de gradul de mobilitate a capitalurilor#
<stfel:
- 'az 1: panta curbei %( este egal cu cea a curbei 8M:
r
" "
m
m '

# ) politic fiscal
epansionist va translata 54 din 54
0
n 54
1
# %alan7a de pl7i r!m!ne ec"ilibrat#
110

r


8MC%(

3
1
r
54
1
3
r

54
0
9

3
"

3
1
"
Fig. 3.14/ Modificarea curbelor S, (M ca urmare a impactului politicii fiscale (caz .)
- 'az ,: (anta curbei %( este strict inferioar celei a curbei 8M:
r
" "
m
m '

# ) politic
fiscal epansionist induce o balan7 de pl7i ecedentar#

r


8M

%(
3
1
r
54
1
3
r

54
0
9

3
"

3
1
"
Fig. 3.15/ Modificarea curbelor S, (M ca urmare a impactului politicii fiscale (caz 1)
- 'az -: (anta curbei %( este strict superioar celei a curbei 8M:
r
" "
m
m '

# ) politic
monetar epansionist induce o %alan7 de (l7i deficitar#

r

111

%(

8M
3
1
r
54
1
3
r

54
0
9

3
"

3
1
"
Fig. 3.16/ Modificarea curbelor S, (M ca urmare a impactului politicii fiscale (caz 3)
(entru politica monetar avem urmtorii multiplicatori:
3
,. , 1
) 1 ( 1
1

+ +

,
_

r
r
r
"
r " " " "
m
i
m
m
i ' i t c
)
M
"

3
0000*++ , 0
1
) 1 ( 1
1

+ +

,
_

r r
"
r
"
r " " " "
m m
m
m
m
i ' i t c
)
M
r
#
're$terea ofertei de moned induce cre$terea venitului na7ional $i scderea ratei de
dob!nd de ec"ilibru, ceea ce determin cre$terea importurilor $i a ie$irilor de capital,
deterior!nd ec"ilibrul etern#

r
%(
8M
0
112
8M
1

3
1
r

3
r

54
9

3
"

3
1
"
Fig. 3.17/ Modificarea curbelor S, (M ca urmare a impactului politicii monetare
(olitica monetar epansionist, indiferent de rela7ia de ordine dintre pantele curbelor
8M $i %(, genereaz deteriorarea balan7ei de pl7i#
Problema %. Modelul Mundell-Flaming, cazul cursului de schimb flix (
S
) i cont de
caital erfect liberalizat(
S
r r
).
Fie economia unei ri descris de urmtoarele rela ii:
NX G ! " + + +
1 0 , 0 ,
0 0

"
#
"
c ! " c ! ! +
0 ,
$ $
#
% % % " " + sau $ %
$

0 ,
0 0
% % " t %
"
+
, 1 0
"
t
0
) ( r i " i
r "
+ +
, cu 0 , 0
r "
i i
)
)
n " n NX NX
S
"

+ +
0
, cu
0 , 0 ,
0


n n $ NX
"


0
M r m " m ( M
r "
#
+ + , cu
0 , 0 , 0
0
M m m
r "
unde, nota iile sunt cele din Problema 1. i Problema 2. &
'egimul valutar este cel al cursului de schim# fi!at
S
", iar contul de capital
este perfect li#eralizat
S
r r
"&
(e cere:
a" Indentifica i varia#ilele endogene i e!ogene din model &
Variabilele endogene sunt variabilele dependente ce reprezint indicatori globali sau
agregati genera i ntr-un model, a cror valoare este determinat pe baza rela iilor func ionale
care caracterizeaz nivelul activit ii economice, anume: oferta agregat ( " ), consumul ( ! ),
113
investi iile ( ), venitul disponibil (
#
"
), impozitele i taele pltite de ctre gospodrii i
firme ( % ), eportul net ( NX ), cererea de bani (
( M
#

), oferta de bani ( M ), rata intern a


dob!nzii ( r ) i cursul real de sc"imb (

)#
Variabilele eogene sunt variabilele independente ce reprezint indicatori globali, care
aduc sc"imbri ntr-un model fr a se modifica $i ale cror caracteristici calitative $i metode de
generare nu sunt specificate de construirea modelului economic i anume: c"eltuielile
guvernamentale de bunuri i servicii ( G ), transferurile de la stat ctre gospodrii i firme (
$
%
), consumul autonom ( 0
!
), impozitele i taele autonome ( 0
%
), investi iile autonome ( 0

),
indicele pre urilor la nivel na ional ( ) ), cererea de bani autonom ( 0
M
), rata interna ional a
dob!nzii (
S
r
), rata infla iei (
)
, indicele pre urilor la nivel mondial (
S
)
), soldul balan ei
comerciale (
0
NX
), preferin ele popula iei pentru numerar (
#
N
), raporul dintre rezervele
%ncii &a ionale la %anca 'entral i depozite (
#
$
) i cursul de sc"imb pe pia a interna ional
(
S
)#
b) ( se precizeze i s se interpreteze semnul parametrilor G
"
n
,
"
n i
n
#
(arametrii G
"
n
, senzitivitatea eportului net la (5%-ul de la nivel global i

n
, nclina ia
marginal spre eport net n raport cu cursul real de sc"imb i raportul pre etern-pre intern au
semne pozitive, ceea ce indic o rela ie direct propor ional ntre eportul net, (5%-ul la nivel
global, i respectiv
)
)
S
, adic la o cre tere a (5%-ul la nivel global sau a
)
)
S
cu o unitate,
valoarea eportului net va cre te cu
G
"
n

unit i, i respectiv cu

n
#
(arametrul

"
n
, senzitivitatea eportului net la (5%-ul de la nivel na ional, are o valoare
negativ, deoarece arat o rela ie de sens contrar ntre eportul net i (5%-ul de la nivel na ional,
adic cre terea output-ului intern va conduce la scderea eportului net#
)unosc%nd urmtoarele valori ale parametrilor:
*00
0
!
; * , 0
"
c ; +00
$
% ;
,- , 0
"
t ;
+00
0
%
; +. , 0
"
i ; 1,000
r
i ;
1.00
0

; -/00 G ;
000
0
NX
;
- , 0
"
n ;
/00

n
; 0- , 1
S
) ;
0/ , 1 )
;
000
0
M
2
1. , 0
#
$
2
,. , 0
#
N
2 1000
r
m ;
1. , 0
"
m ; 11 , 0
S
r ; + , +
S
se cere:
c" *etermina i echili#rul pe pia a #unurilor i serviciilor cur#a I("&
'ursul de sc"imb este fi, iar capitalurile sunt perfect mobile, astfel putem concluziona c
11 , 0
S
r r #
114

+ +
+ +
+
+
+
+ + +
)
)
n " n NX NX
r i " i
% " t %
% % " "
" c ! !
NX G ! "
S
"
r "
"
$
#
#
"

0
0
0
0
) (
)
)
n " n NX G r i " i % " t % " c ! "
S
"
S
r " " $ "


+ + + + + + + + +
0 0 0 0
) ( ) (
1
]
1

+ + + + + +

)
)
n NX G r i % % c !
n i t c
" S
S
S
r $ "
" " " "

0 0 0 0
) ( ) (
) 1 ( 1
1
:
0/ , 0 1 )

'


+
+ + + + + +

> 11
11 , -**,+
,-+ , 0
*0 , 10*+
- , 0 +. , 0 ) ,- , 0 1 ( 3 * , 0 1
+ , + 3
0/ , 1
0- , 1
3 /00 000 -/00 1.00 ) 0/ , 0 11 , 0 ( 3 ) 1,000 ( ) +00 +00 ( 3 * , 0 *00
3
3
3
3
r
"
"
"
d" *etermina i multiplicatorul investi iilor a lui +e,nes", cheltuielilor
guvernamentale, consumului autonom, transferurilor, ta!elor autonome, corespunztoare
modelului analizat&
Multiplicatorul investi iilor este:
,/ , +
- , 0 +. , 0 ) ,- , 0 1 ( * , 0 1
1
) 1 ( 1
1
0 0
0

+

" " " "

*
n i t c
"
*

Multiplicatorul c"eltuielilor guvernamentale este:

" " " "


G
n i t c G
"
*
) 1 ( 1
1
,/ , +
- , 0 +. , 0 ) ,- , 0 1 ( * , 0 1
1

G
*

Multiplicatorul consumului autonom este:

" " " "


!
n i t c !
"
*
) 1 ( 1
1
0
0
,/ , +
- , 0 +. , 0 ) ,- , 0 1 ( * , 0 1
1
0

+

!
*

Multiplicatorul transferurilor este:

" " " "


+
$
%
n i t c
c
%
"
*
$
) 1 ( 1
+1 , -
- , 0 +. , 0 ) ,- , 0 1 ( * , 0 1
* , 0

$
%
*
115
Multiplicatorul taelor autonome este:

" " " "


+
%
n i t c
c
%
"
*
) 1 ( 1
0
0
+1 , -
, , 0 +. , 0 ) ,- , 0 1 ( * , 0 1
* , 0
0

+

%
*
e" *etermina i echili#rul pe pia a monetar&

+ +

+ +
3
0
0
r r
M r m " m
)
M
r r
)
M
M
M r m " m ( M
S
S
r "
S
#
r "
#
3
0
3
: r
m
m
m
M
)
M
" (M
"
r
"

;eoarece acest model Mundell-=laming este cu cont de capital liberalizat i curs fi,
valoarea (5%-ului la ec"ilibru s-a determinat din rela ia curbei 54, astfel singura necunoscut din
rela ia 8M este masa monetar, dar aceasta se poate determina:
1. , .0/* 11 , 0 3 1000 11 , -**,+ 3 1. , 0
0/ , 1
0
3 3
+ + M
M
M r m " m
)
M
r " u#m#
f" *etermina i multiplicatorul masei monetare reale i al ofertei autonome de moned
corespunztori cur#ei -.&
Multiplicatorul masei monetare reale este:
00 , 0
1. , 0
1 1

)
M
" )
M
*
m
)
M
"
*
Multiplicatorul ofertei autonome de moned este:
00 , 0
1. , 0
1 1
0 0
0

M
"
M
*
m M
"
*
g" *etermina i echili#rul pe pia a contului de capital cur#a BP"&
)
)
n " n NX NX ,) !!
r r
r r !!
!! NX ,)
S
"
S
S


+ +


+
0
0 0 ), (
116
;eoarece acest model Mundel =leming este cu cont de capital liberalizat i curs fi,
valoarea (5%-ului la ec"ilibru s-a determinat din rela ia curbei 54, astfel valoarea contului de
capital are rela ia: + , *0*,
3
0
+ + ,)
)
)
n " n NX ,)
S
"

u#m#
h" ( se scrie sistemul care d echili#rul simultan pe pia a #unurilor i serviciilor i
pe pia a monetar&

'

1
]
1

+ + + + + +

S
"
r
"
S
S
r $ "
" " " "
r
m
m
m
M
)
M
" (M
)
)
n NX G r i % % c !
n i t c
" S
0
0 0 0 0
:
) ( ) (
) 1 ( 1
1
:

i" ( se determine mrimea PIB-ului, ratei do#%nzii, cursului real de schim#, mrimea
masei monetare la echili#ru i Balan ei de Pl i& *etermina i de asemenea mrimea
consumului, a impozitelor i ta!elor, a investi iilor, ponderea deficitului #ugetar $n PIB,
soldul contului curent, precum i mrimea sectorului privat la echili#ru&
11 , -**,+
3
"
(algoritmul de calcul la punctul c))
Mrimea (5%-ului la ec"ilibru este de
11 , -**,+
u#m##
11 , 0
3

S
r r (deoarece n economie contul de capital este perfect liberalizat ceea ce nseamn
c rata dob!nzii interne este egal cu rata de dob!nd interna ional)
Mrimea ratei dob!nzii la ec"ilibru este de 11>#
+ , +
3

S
( deoarece n economie cursul de sc"imb este fi)
Mrimea cursului real de sc"imb la ec"ilibru este de
+ , +
.
1. , .0/*
3
M
(algoritmul de calcul la punctul e))
Mrimea masei monetare la ec"ilibru este de
1. , .0/*
u#m##
+ , *0*,
3
,) ( algoritmul de calcul la punctul g) )
Mrimea %alan ei de (l i la ec"ilibru este de
+ , *0*,
u#m##
** , 1/0.0 1.00 11 , 0 3 1,000 11 , -**,+ 3 +. , 0
3 3
0
3 3 3
+ + + r i " i
r "
Mrimea investi iilor la ec"ilibru este de
** , 1/0.0
u#m##
.0 , 1-,1 +00 11 , -**,+ 3 ,- , 0
3 3
0
3 3
+ + % % % " t %
"
Mrimea impozitelor i taelor la ec"ilibru este de
.0 , 1-,1
u#m##
0, , ,1*1+ ) ( .0 , 1-,0 +00 11 , -**,+ ) ( ) (
3 3 3 3 3
+ +
# #
$
#
" " % % " "
117
/ , ,+/1. 0, , ,1*1+ 3 * , 0 *00 ) (
3 3 3
0
3
+ + ! ! " c ! !
#
"
Mrimea consumului la ec"ilibru este de
/ , ,+/1.
u#m##
1+. , 0
11 , -**,+
.0 , 1-,1 -/00
3
3

"
% G
d
(onderea deficitului bugetar n (5% la ec"ilibru este de 1+,.>#
1, , +//* .0 , 1-,1 / , ,+/1. 11 , -**,+
3 3 3 3 3 3
S S % ! " S
Mrimea soldului contului curent la ec"ilibru este de
1, , +//*
u#m##
+ , *0*,
3 3
,) NX
Mrimea eportului net la ec"ilibru este de
+ , *0*,
u#m##
/" *etermina i valoarea #) datoria pu#lic" la echili#ru&
.0 , .,,1 .0 , 1-,1 +00 -/00
.0 , 1-,1
3 3 3
3
0
3
+ +

+
+
#) % % G #)
" t % %
% % G #)
$
+
$

4e observ c n acest model taele la ec"ilibru (
.0 , 1-,1
3
0
+ " t %
+ ) au valoare mai
mare dec!t c"eltuielile guvernamentale totale ( +100 +00 -/00 + +
$
% G ) i de aceea datoria
public la ec"ilibru va avea o valoare negativ (
.0 , .,,1
u#m#) la ec"ilibru#
0" *etermina i modificarea cur#elor I(, -. i respectiv a PIB-ului, a ratei do#%nzii
interne i a cursului de schim# real, la echili#ru, ca urmare:
0
1
" a cre terii2scderii investi iilor autonome cu 34 u&m&:
;eoarece contul de capital este perfect liberalizat, rata dobanzii nu se va modifica n cazul
cre terii6scderii investi iilor autonome cu ,0 u#m i datorit faptului c n acest caz cursul de
sc"imb este fi, nici valoarea acestuia nu se va modifica# 4e va modifica n sc"imb, valoarea
venitul na ional#
(entru a arta efectul pe care l are cre terea6scderea investi iilor autonome cu ,0 u#m
asupra (5%-ului la ec"ilibru, se calculeaz multiplicatorul investi iilor autonome,
0

*
, n rela ia
de ec"ilibru dat de curba 54, astfel
,/ , +
0

*
(algoritmul de calcul la punctul d))#
(entru o cre tere a investi iilor autonome cu ,0 u#m#:
+/ , *. ,0 3 ,/ , +
,0
0
0
0"

* "

u#m#
00 , -*101 3
3 3
1 1
" " " "
u#m#
) cre tere a investi iilor autonome cu ,0 u#m# va duce la cre terea venitului na7ional cu
+/ , *.
u#m i la deteriorarea %alan ei de (l i# 'urba 54 se va translata spre dreapta din 54
0
n
54
1
, ceea ce va duce la aprecierea monedei na ionale pe pia a valutar, iar curba 8M se va
translata la dreapta din 8M
0
n 8M
1,
datorit cre terii masei monetare care corespunde
ec"ilibrului#
118
6 1
8M
0
8M
1


6 1
54
1

54
0
9

3
"

3
1
"
Fig. 4../ Modificarea curbelor S, (M ca urmare a cre terii in0esti iilor autonome
(entru o scdere a investi iilor autonome cu ,0 u#m#:
+/ , *. ) ,0 ( 3 ,/ , +
,0
0
0
0"

* "

u#m#
/, , -*/-* 3
3 3
1 1
" " " "
u#m#
) scdere a investi iilor autonome cu ,0 u#m# va duce la scderea v enitului na7ional cu
+/ , *.
u#m i la imbun irea %alan ei de (l i# 'urba 54 se va translata spre st!nga din 54
0
n
54
1
,
ceea ce va duce la deprecierea monedei na ionale pe pia a valutar, iar curba 8M se va translata
la st!nga din 8M
0
n 8M
1,
datorit scderii masei monetare care corespunde ec"ilibrului#
119
6 1
8M
1
8M
0


6 1
54
0

54
1
9

3
1
"

3
"
Fig. 4.1/ Modificarea curbelor S, (M ca urmare a sc2derii in0esti iilor autonome
0
3
" a cre terii2scderii cheltuielilor guvernamentale cu 34 u&m&:
;eoarece contul de capital este perfect liberalizat, rata dobanzii nu se va modifica n cazul
cre terii6scderii c"eltuielilor guvernamentale cu ,0 u#m i datorit faptului c n acest caz
cursul de sc"imb este fi, nici valoarea acestuia nu se va modifica# 4e va modifica n sc"imb,
valoarea venitul na ional#
(entru a arta efectul pe care l are cre terea6scderea c"eltuielilor guvernamentale cu ,0
u#m asupra (5%-ului la ec"ilibru, se calculeaz multiplicatorul c"eltuielilor guvernamentale, G
*
,
n rela ia de ec"ilibru dat de curba 54 , astfel G
* ,/ , +
(algoritmul de calcul la punctul d))#
(entru o cre tere a c"eltuielilor guvernamentale cu ,0 u#m#:
+/ , *. ,0 3 ,/ , +
,0"
G
G * "
G
u#m#
00 , -*101 3
3 3
1 1
" " " "
u#m#
) cre tere a c"eltuielilor guvernamentale cu ,0 u#m# va duce la cre terea venitului
na7ional cu
+/ , *.
u#m i la deteriorarea %alan ei de (l i# 'urba 54 se va translata spre
dreapta din 54
0
n 54
1
, ceea ce va duce la aprecierea monedei na ionale pe pia a valutar, iar
curba 8M se va translata la dreapta din 8M
0
n 8M
1,
datorit cre terii masei monetare care
corespunde ec"ilibrului#
6 1
120
8M
0
8M
1


6 1
54
1
54
0

9

3
"

3
1
"
Fig.4.3/ Modificarea curbelor S, (M ca urmare a cre terii cheltuielilor gu0ernamentale
(entru o scdere a c"eltuielilor guvernamentale cu ,0 u#m#:
+/ , *. ) ,0 ( 3 ,/ , +
,0"
G
G * "
G
u#m#
/, , -*/-* 3
3 3
1 1
" " " "
u#m#
) scdere a c"eltuielilor guvernamentale cu ,0 u#m# va duce la scderea venitului
na7ional cu
+/ , *.
u#m i la imbun irea %alan ei de (l i# 'urba 54 se va translata spre st!nga
din 54
0
n 54
1
, ceea ce va duce la deprecierea monedei na ionale pe pia a valutar, iar curba 8M
se va translata la st!nga din 8M
0
n 8M
1,
datorit scderii masei monetare care corespunde
ec"ilibrului#
6 1
8M
1
8M
0
121


6 1
54
0

54
1
9

3
1
"

3
"
Fig.4.4/ Modificarea curbelor S, (M ca urmare a sc2derii cheltuielilor gu0ernamentale
0
5
" a cre terii2scderii consumului autonom cu 34 u&m&:
;eoarece contul de capital este perfect liberalizat, rata dobanzii nu se va modifica n cazul
cre terii6scderii consumului autonom cu ,0 u#m i datorit faptului c n acest caz cursul de
sc"imb este fi, nici valoarea acestuia nu se va modifica# 4e va modifica n sc"imb, valoarea
venitul na ional#
(entru a arta efectul pe care l are cre terea6scderea consumului autonom cu ,0 u#m
asupra (5%-ului la ec"ilibru, se calculeaz multiplicatorul consumului autonom,
0
!
*
, n rela ia
de ec"ilibru dat de curba 54, astfel
0
!
* ,/ , +
(algoritmul de calcul la punctul d))#
(entru o cre tere a consumului autonom cu ,0 u#m#:
+/ , *. ,0 3 ,/ , +
,0
0
0
0"
!
* "
!
u#m#
00 , -*101 3
3 3
1 1
" " " "
u#m#
) cre tere a consumului autonom cu ,0 u#m# va duce la cre terea venitului na7ional cu
+/ , *.
u#m i la deteriorarea %alan ei de (l i# 'urba 54 se va translata spre dreapta din 54
0
n
54
1
, ceea ce va duce la aprecierea monedei na ionale pe pia a valutar, iar curba 8M se va
translata la dreapta din 8M
0
n 8M
1,
datorit cre terii masei monetare care corespunde
ec"ilibrului#
6 1
8M
0
8M
1

122

6 1
54
1
54
0
9

3
"

3
1
"
Fig. 4.5/ Modificarea curbelor S, (M ca urmare a cre terii consumului autonom
(entru o scdere a consumului autonom cu ,0 u#m#:
+/ , *. ) ,0 ( 3 ,/ , +
,0
0
0
0"
!
* "
!
u#m#
/, , -*/-* 3
3 3
1 1
" " " "
u#m#
) scdere a consumului autonom cu ,0 u#m# va duce la scderea venitului na7ional cu
+/ , *.
u#m i la imbun irea %alan ei de (l i# 'urba 54 se va translata spre st!nga din 54
0
n
54
1
, ceea ce va duce la deprecierea monedei na ionale pe pia a valutar, iar curba 8M se va
translata la st!nga din 8M
0
n 8M
1,
datorit scderii masei monetare care corespunde ec"ilibrului#
6 1
8M
1
8M
0


6 1
54
0
123

54
1
9

3
1
"

3
"
Fig. 4.6/ Modificarea curbelor S, (M ca urmare a sc2derii consumului autonom
0
4
" a cre terii2scderii transferurilor cu 34 u&m&:
;eoarece contul de capital este perfect liberalizat, rata dobanzii nu se va modifica n cazul
cre terii6scderii transferurilor cu ,0 u#m i datorit faptului c n acest caz cursul de sc"imb
este fi, nici valoarea acestuia nu se va modifica# 4e va modifica n sc"imb, valoarea venitul
na ional#
(entru a arta efectul pe care l are cre terea6scderea transferurilor cu ,0 u#m asupra
(5%-ului la ec"ilibru, se calculeaz multiplicatorul transferurilor,
$
%
*
, n rela ia de ec"ilibru dat
de curba 54, astfel
$
%
* +1 , -
(algoritmul de calcul la punctul d))#
(entru o cre tere a transferurilor cu ,0 u#m#:
-/ , 0* ,0 3 +1 , -
,0"
%
% * "
$
$ %
$
u#m#
.0 , -**1, 3
3 3
1 1
" " " "
u#m#
) cre tere a consumului autonom cu ,0 u#m# va duce la cre terea venitului na7ional cu
-/ , 0*
u#m i la deteriorarea %alan ei de (l i# 'urba 54 se va translata spre dreapta din 54
0
n
54
1
, ceea ce va duce la aprecierea monedei na ionale pe pia a valutar, iar curba 8M se va
translata la dreapta din 8M
0
n 8M
1,
datorit cre terii masei monetare care corespunde
ec"ilibrului#
6 1
8M
0
8M
1


6 1
124
54
1
54
0

9

3
"

3
1
"
Fig.4.7/ Modificarea curbelor S, (M ca urmare a cre terii transferurilor
(entru o scdere a transferurilor cu ,0 u#m#:
-/ , 0* ) ,0 ( 3 +1 , -
,0"
%
% * "
$
$ %
$
u#m#
*1 , -*/.. 3
3 3
1 1
" " " "
u#m#
) scdere a consumului autonom cu ,0 u#m# va duce la scderea venitului na7ional cu
-/ , 0*
u#m i la imbun irea %alan ei de (l i# 'urba 54 se va translata spre st!nga din 54
0
n
54
1
, ceea ce va duce la deprecierea monedei na ionale pe pia a valutar, iar curba 8M se va
translata la st!nga din 8M
0
n 8M
1,
datorit scderii masei monetare care corespunde ec"ilibrului#
6 1
8M
1
8M
0


6 1
54
0

54
1
9

3
1
"

3
"
Fig. 4.8/ Modificarea curbelor S, (M ca urmare a sc2derii transferurilor
0
6
" a cre terii2scderii ta!elor autonome cu 34 u&m&:
;eoarece contul de capital este perfect liberalizat, rata dobanzii nu se va modifica n cazul
cre terii6scderii taelor autonome cu ,0 u#m i datorit faptului c n acest caz cursul de sc"imb
este fi, nici valoarea acestuia nu se va modifica# 4e va modifica n sc"imb, valoarea venitul
na ional#
125
(entru a arta efectul pe care l are cre terea6scderea taelor autonome cu ,0 u#m asupra
(5%-ului la ec"ilibru, se calculeaz multiplicatorul taelor autonome,
0
%
*
, n rela ia de ec"ilibru
dat de curba 54, astfel
0
%
* +1 , -
(algoritmul de calcul la punctul d))#
(entru o cre tere a taelor autonome cu ,0 u#m#:
-/ , 0* ,0 3 ) +1 , - (
,0
0
0
0"
%
% * "
%
u#m#
*1 , -*/.. 3
3 3
1 1
" " " "
u#m#
) cre tere a taelor autonome cu ,0 u#m# va duce la scderea v enitului na7ional cu
-/ , 0*
u#m i la imbun irea %alan ei de (l i# 'urba 54 se va translata spre st!nga din 54
0
n
54
1
, ceea ce va duce la deprecierea monedei na ionale pe pia a valutar, iar curba 8M se va
translata la st!nga din 8M
0
n 8M
1,
datorit scderii masei monetare care corespunde ec"ilibrului#
6 1
8M
1
8M
0


6 1
54
0

54
1
9

3
1
"

3
"
Fig. 4.9/ Modificarea curbelor S, (M ca urmare a cre terii ta'elor autonome
(entru o scdere a taelor autonome cu ,0 u#m#:
-/ , 0* ) ,0 ( 3 ) +1 , - (
,0
0
0
0"
%
% * "
%
u#m#
.0 , -**1, 3
3 3
1 1
" " " "
u#m#
) scdere a taelor autonome cu ,0 u#m# va duce la cre terea venitului na7ional cu
-/ , 0*
u#m i la deteriorarea %alan ei de (l i# 'urba 54 se va translata spre dreapta din 54
0
n
54
1
, ceea ce va duce la aprecierea monedei na ionale pe pia a valutar, iar curba 8M se va
translata la dreapta din 8M
0
n 8M
1,
datorit cre terii masei monetare care corespunde
ec"ilibrului#
6 1
8M
0
8M
1

126

6 1
54
1
54
0

9

3
"

3
1
"
Fig.4..:/ Modificarea curbelor S, (M ca urmare a sc2derii ta'elor autonome
0
7
" a cre terii2scderii $nclina iei marginale spre consum cu 4,43:
;eoarece contul de capital este perfect liberalizat, rata dobanzii nu se va modifica n cazul
cre terii6scderii nclina iei marginale spre consum cu 0,0, i datorit faptului c n acest caz
cursul de sc"imb este fi, nici valoarea acestuia nu se va modifica# 4e va modifica n sc"imb,
valoarea venitul na ional#
(entru a arta efectul pe care l are cre terea6scderea nclina iei marginale spre consum
cu 0,0, asupra (5%-ului la ec"ilibru, se calculeaz multiplicatorul nclina iei marginale spre
consum,
"
c
*
, n rela ia de ec"ilibru dat de curba 54 , astfel:
[ ]
[ ]
[ ]
[ ]
* , 1,//.+
) 1 ( 1
) ) ( )( 1 ( 1 ) (
) 1 ( 1
) ) ( ) ( ( ) 1 ( 1 ) (
,
0 0 0 0
,
0 0 0 0 0


+ + + + + +


+ + + + + + +

" "
"
c
" " " "
S
S
r + " " $
c
" " " "
S
S
r $ " " " " " $
"
c
*
n i t c
)
)
n NX r i G ! t n i % %
*
n i t c
)
)
n NX r i G % % c ! n i t c % %
c
"
*

(entru o cre tere a nclina iei marginale spre consum cu 0,0,:


01 , ,... 0, , 0 3 * , 1,//.+
0, , 0d"
c
c * "
"
" c
"
u#m#
,* , +1-/1 3
3 3
1 1
" " " "
u#m#
) cre tere a nclina iei marginale spre consum cu 0,0, va duce la cre terea venitului
na7ional cu
01 , ,...
u#m i la deteriorarea %alan ei de (l i# 'urba 54 se va translata spre
dreapta din 54
0
n 54
1
, ceea ce va duce la aprecierea monedei na ionale pe pia a valutar, iar
curba 8M se va translata la dreapta din 8M
0
n 8M
1,
datorit cre terii masei monetare care
corespunde ec"ilibrului#
6 1
8M
0
8M
1

127

6 1
54
1
54
0

9

3
"

3
1
"
Fig. 4.../ Modificarea curbelor S, (M ca urmare a cre terii ;nclina iei marginale spre consum
(entru o scdere a nclina iei marginale spre consum cu 0,0,:
01 , ,... ) 0, , 0 ( 3 * , 1,//.+
0, , 0"
c
c * "
"
" c
"
u#m#
01 , -0,01 3
3 3
1 1
" " " "
u#m#
) scdere a nclina iei marginale spre consum cu 0,0, va duce la scderea v enitului
na7ional cu
01 , ,...
u#m i la imbun irea %alan ei de (l i# 'urba 54 se va translata spre
st!nga din 54
0
n 54
1
, ceea ce va duce la deprecierea monedei na ionale pe pia a valutar, iar
curba 8M se va translata la st!nga din 8M
0
n 8M
1,
datorit scderii masei monetare care
corespunde ec"ilibrului#
6 1
8M
1
8M
0


6 1
128
54
0

54
1
9

3
1
"

3
"
Fig.4..1/ Modificarea curbelor S, (M ca urmare a sc2derii ;nclina iei marginale spre consum
0
8
" a cre terii2scderii $nclina iei marginale spre impozite i ta!e cu 4,43:
;eoarece contul de capital este perfect liberalizat, rata dobanzii nu se va modifica n cazul
cre terii6scderii nclina iei marginale spre impozite i tae cu 0,0, i datorit faptului c n
acest caz cursul de sc"imb este fi, nici valoarea acestuia nu se va modifica# 4e va modifica n
sc"imb, valoarea venitul na ional#
(entru a arta efectul pe care l are cre terea6scderea nclina iei marginale spre impozite
i tae cu 0,0, asupra (5%-ului la ec"ilibru, se calculeaz multiplicatorul nclina iei marginale
spre impozite i tae ,
"
t
*
, n rela ia de ec"ilibru dat de curba 54 , astfel:
[ ]
1-,/-,
) 1 ( 1
,

" "
t
" " " "
+
"
t
* -
n i t c
c
t
"
*
(entru o cre tere a nclina iei marginale spre impozite i tae cu 0,0,:
0. , ,0.+ 0, , 0 3 ) 1-,/-, (
0, , 0"
t
t * "
"
" t
"
u#m#
.+ , -0101 3
3 3
1 1
" " " "
u#m#
) cre tere a nclina iei marginale spre impozite i tae cu 0,0, va duce la scderea
venitului na7ional cu
0. , ,0.+
u#m i la imbun irea %alan ei de (l i# 'urba 54 se va translata
spre st!nga din 54
0
n 54
1
, ceea ce va duce la deprecierea monedei na ionale pe pia a valutar, iar
curba 8M se va translata la st!nga din 8M
0
n 8M
1,
datorit scderii masei monetare care
corespunde ec"ilibrului#
6 1
8M
1
8M
0


6 1
54
0
129

54
1
9

3
1
"

3
"
Fig. 4..3/ Modificarea curbelor S, (M ca urmare a cre terii ;nclina iei marginale spre
impozite i ta'e
(entru o scdere a nclina iei marginale spre impozite i tae cu 0,0,:
0+ , ,0.+ ) 0, , 0 ( 3 ) 1-,/-, (
0, , 0"
t
t * "
"
" t
"
u#m#
*- , +1+/* 3
3 3
1 1
" " " "
u#m#
) scdere a nclina iei marginale spre impozite i tae cu 0,0, va duce la cre terea
venitului na7ional cu
0+ , ,0.+
u#m i la deteriorarea %alan ei de (l i# 'urba 54 se va translata
spre dreapta din 54
0
n 54
1
, ceea ce va duce la aprecierea monedei na ionale pe pia a valutar, iar
curba 8M se va translata la dreapta din 8M
0
n 8M
1,
datorit cre terii masei monetare care
corespunde ec"ilibrului#
6 1
8M
0
8M
1


6 1
54
1
130
54
0

9

3
"

3
1
"
Fig.4..4/ Modificarea curbelor S, (M ca urmare a sc2derii ;nclina iei marginale spre impozite
i ta'e
0
14
" a cre terii2scderii e!portului net autonom cu 34 u&m:
;eoarece contul de capital este perfect liberalizat, rata dobanzii nu se va modifica n cazul
cre terii6scderii eportului net autonom cu ,0 u#m i datorit faptului c n acest caz cursul de
sc"imb este fi, nici valoarea acestuia nu se va modifica# 4e va modifica n sc"imb, valoarea
venitului na ional#
(entru a arta efectul pe care l are cre terea6scderea eportului net autonom cu ,0 u#m
asupra (5%-ului la ec"ilibru, se calculeaz multiplicatorul eportului net autonom cu ,0 u#m,
0
NX
*
, n rela ia de ec"ilibru dat de curba 54 , astfel:
,/ , +
) 1 ( 1
1
0 0
0

NX
" " " "
NX
*
n i t c NX
"
*
(entru o cre tere a eportului net autonom cu ,0 u#m:
+/ , *. ,0 3 ,/ , +
,0
0
0
0"
NX
NX * "
NX
u#m#
00 , -*101 3
3 3
1 1
" " " "
u#m#
) cre tere a eportului net autonom cu ,0 u#m va duce la cre terea venitului na7ional cu
+/ , *.
u#m i la deteriorarea %alan ei de (l i# 'urba 54 se va translata spre dreapta din 54
0
n
54
1
, ceea ce va duce la aprecierea monedei na ionale pe pia a valutar, iar curba 8M se va
translata la dreapta din 8M
0
n 8M
1,
datorit cre terii ofertei de moned care corespunde
ec"ilibrului#
6 1
8M
0
8M
1


6 1
54
1
54
0

131
9

3
"

3
1
"
Fig.4..9/ Modificarea curbelor S, (M ca urmare a cre terii e'portului net autonom
(entru o scdere a eportului net autonom cu ,0 u#m#:
+/ , *. ) ,0 ( 3 ,/ , +
,0
0
0
0"
NX
NX * "
NX
u#m#
/, , -*/-* 3
3 3
1 1
" " " "
u#m#
) scdere a eportului net autonom cu ,0 u#m#va va duce la scderea venitului na7ional cu
+/ , *.
u#m i la imbun irea %alan ei de (l i# 'urba 54 se va translata spre st!nga din 54
0
n
54
1
, ceea ce va duce la deprecierea monedei na ionale pe pia a valutar, iar curba 8M se va
translata la st!nga din 8M
0
n 8M
1,
datorit scderii masei monetare care corespunde ec"ilibrului#
6 1
8M
1
8M
0


6 1
54
0

54
1
9

3
1
"

3
"
Fig.4.1:/ Modificarea curbelor S, (M ca urmare a sc2derii e'portului net autonom
l) *etermina i modificarea #) datoria pu#lic" la echili#ru, ca urmare:
;eficitul bugetar se define te prin rela ia: " t % % G #)
" t % %
% % G #)
+ $
+
$
+

+
+
0
0
, iar varia ia
deficitului bugetar este dat de: $ + +
% " t " t % G #) +
0 #
l
1
" a cre terii2scderii investi iilor autonome cu 34 u&m&;
132
4e presupune c taele autonome, 0
%
, i rata de impozitare, +
t
, sunt constante, iar
modificarea taelor se datoreaz integral modificrii bazei de impozitare dat de modificarea
(5%, astfel
" t %
+

, c"eltuielile guvernamentale sunt constante, 0 G , transferurile sunt
constante, iar varia ia deficitului bugetar va fi dat de:
" t #)
+

#
(entru o cre tere a investi iilor autonome cu ,0 u#m#:
0. , 11 +/ , *. 3 ) ,- , 0 ( #)
u#m#
(entru o scdere a investi iilor autonome cu ,0 u#m#:
0. , 11 ) +/ , *. ( 3 ) ,- , 0 ( #)
u#m#
) cre tere a investi iilor autonome cu ,0 u#m# va duce la scderea datoriei publice cu
11,0. u#m##
) scdere a investi iilor autonome cu ,0 u#m# va duce la cre terea datoriei publice cu
11,0. u#m##
l
3
" a cre terii2scderii cheltuielilor guvernamentale cu 34 u&m&;
4e presupune c taele autonome, 0
%
, transferurile i rata de impozitare, +
t
, sunt
constante, iar modificarea taelor se datoreaz integral modificrii bazei de impozitare dat de
modificarea (5%, astfel
" t %
+

, iar varia ia deficitului bugetar va fi dat de:
" t G #)
+

#
(entru o cre tere a c"eltuielilor guvernamentale cu ,0 u#m#:
-+ , 0 +/ , *. 3 ,- , 0 ,0 " t G #)
+ u#m#
(entru o scdere a c"eltuielilor guvernamentale cu ,0 u#m#:
-+ , 0 ) +/ , *. ( 3 ,- , 0 ) ,0 ( " t G #)
+ u#m#
) cre tere a c"eltuielilor guvernamentale cu ,0 u#m# va duce la scderea datoriei publice
cu 0,-+ u#m##
) scdere a c"eltuielilor guvernamentale cu ,0 u#m# va duce la scderea datoriei publice
cu 0,-+ u#m##
l
5
" a cre terii2scderii consumului autonom cu 34 u&m&;
4e presupune c taele autonome, 0
%
, i rata de impozitare, +
t
, sunt constante, iar
modificarea taelor se datoreaz integral modificrii bazei de impozitare dat de modificarea
(5%, astfel
" t %
+

, c"eltuielile guvernamentale sunt constante, 0 G , transferurile sunt
constante, iar varia ia deficitului bugetar va fi dat de:
" t #)
+

#
(entru o cre tere a consumului autonom cu ,0 u#m#:
0. , 11 +/ , *. 3 ) ,- , 0 ( #)
u#m#
(entru o scdere a consumului autonom cu ,0 u#m#:
0. , 11 ) +/ , *. ( 3 ) ,- , 0 ( #)
u#m#
) cre tere a consumului autonom cu ,0 u#m# va duce la scderea datoriei publice cu
11,0. u#m##
) scdere a consumului autonom cu ,0 u#m# va duce la cre terea datoriei publice cu
11,0. u#m##
133
l
4
" a cre terii2scderii transferurilor cu 34 u&m&;
4e presupune c taele autonome, 0
%
, i rata de impozitare, +
t
, sunt constante, iar
modificarea taelor se datoreaz integral modificrii bazei de impozitare dat de modificarea
(5%, astfel
" t %
+

, c"eltuielile guvernamentale sunt constante, 0 G , iar varia ia
deficitului bugetar va fi dat de:
" t % #)
+ $

#
(entru o cre tere a transferurilor cu ,0 u#m#:
,/ , + -/ , 0* 3 ,- , 0 ,0 #)
u#m#
(entru o scdere a transferurilor cu ,0 u#m#:
,/ , + ) -/ , 0* ( 3 ,- , 0 ,0 #)
u#m#
) cre tere a transferurilor cu ,0 u#m# va duce la cre terea datoriei publice cu +,,/ u#m##
) scdere a transferurilor cu ,0 u#m# va duce la scderea datoriei publice cu +,,/ u#m##
l
6
" a cre terii 2scderii ta!elor autonome cu 34 u&m&;
4e presupune c transferurile,
$
% i rata de impozitare, +
t
, sunt constante, iar
modificarea taelor se datoreaz modificrii bazei de impozitare dat de modificarea (5% i de
modificarea taelor autonome, astfel
" t % %
+
+
0 , c"eltuielile guvernamentale sunt
constante, 0 G , iar varia ia deficitului bugetar va fi dat de:
" t % #)
+

0 #
(entru o cre tere a taelor autonome cu ,0 u#m#:
,/ , + ) -/ , 0* ( 3 ,- , 0 ,0 #)
u#m#
(entru o scdere a taelor autonome cu ,0 u#m#:
,/ , + -/ , 0* 3 ,- , 0 ) ,0 ( #)
u#m#
) cre tere a transferurilor cu ,0 u#m# va duce la scderea datoriei publice cu +,,/ u#m##
) scdere a transferurilor cu ,0 u#m# va duce la cre terea datoriei publice cu +,,/ u#m##
l
7
" a cre terii2scderii $nclina iei marginale spre consum cu 4,43;
4e presupune c taele autonome, 0
%
, transferurile i rata de impozitare, +
t
, sunt
constante, iar modificarea taelor se datoreaz integral modificrii bazei de impozitare dat de
modificarea (5%, astfel
" t %
+

, c"eltuielile guvernamentale sunt constante, 0 G , iar
varia ia deficitului bugetar va fi dat de:
" t #)
+

#
(entru o cre tere a nclina iei marginale spre consum cu 0,0,:
0/ , .*/ 01 , ,... 3 ) ,- , 0 ( #)
u#m#
(entru o scdere a nclina iei marginale spre consum cu 0,0,:
0/ , .*/ ) 01 , ,... ( 3 ) ,- , 0 ( #)
u#m#
) cre tere a nclina iei marginale spre consum cu 0,0, va duce la scderea datoriei
publice cu .*/,0/ u#m##
) scdere a nclina iei marginale spre consum cu 0,0,# va duce la cre terea datoriei
publice cu .*/,0/ u#m##
l
8
" a cre terii2scderii $nclina iei marginal spre impozite i ta!e cu 4,43;
4e presupune c taele autonome,
0
%
, transferurile i rata de impozitare, +
t
, sunt
constante, iar modificarea taelor se datoreaz integral modificrii bazei de impozitare dat de
134
modificarea (5%, astfel
" t %
+

, c"eltuielile guvernamentale sunt constante, 0 G , iar
varia ia deficitului bugetar va fi dat de:
" t " t #)
+ +

#
(entru o cre tere a nclina iei marginale spre impozite i tae cu 0,0,:
11 , 10. ) 0. , ,0.+ ( 3 ,- , 0 11 , -**,+ 3 ) 0, , 0 ( #)
(entru o scdere a nclina iei marginale spre impozite i tae cu 0,0,:
11 , 10. +/ , .+.+ 3 ,- , 0 11 , -**,+ 3 ) 0, , 0 ( #)
) cre tere a nclina iei marginale spre impozite i tae cu 0,0, va duce la scderea
datoriei publice cu 10.,11 u#m##
) scdere a nclina iei marginale spre consum cu 0,0, va duce la cre terea datoriei
publice cu 10.,11 u#m##
l
14
" a cre terii2scderii e!portului net autonom cu 34 u&m&;
4e presupune c taele autonome, 0
%
, transferurile i rata de impozitare, +
t
, sunt
constante, iar modificarea taelor se datoreaz integral modificrii bazei de impozitare dat de
modificarea (5%, astfel
" t %
+

, c"eltuielile guvernamentale sunt constante, 0 G , iar
varia ia deficitului bugetar va fi dat de:
" t #)
+

#
(entru o cre tere a eportului net autonom cu ,0 u#m#:
0. , 11 +/ , *. 3 ) ,- , 0 ( #)
u#m#
(entru o scdere a eportului net autonom cu ,0 u#m#:
0. , 11 ) +/ , *. ( 3 ) ,- , 0 ( #)
u#m#
) cre tere a eportului net autonom cu ,0 u#m# va duce la scderea datoriei publice cu
11,0. u#m##
) scdere a eportului net autonom cu ,0 u#m# va duce la cre terea datoriei publice cu
11,0. u#m##
m"*etermina i modificarea PIB-ului i a #) datoria pu#lic" la echili#ru, $n
urmtoarele situa ii:
+00 3
2 0 3
0
0

%
%
ca urmare:
m
1
" a cre terii2scderii investi iilor autonome cu 34 u&m&;
(entru
0
0
%
i
+00
0
%
valoarea (5%-ului i #) nu se modific, astfel valorile lor
vor fi cele de la punctele l
.
) i m
.
)#
m
3
" a cre terii2scderii cheltuielilor guvernamentale cu 34 u&m&:
(entru
0
0
%
i
+00
0
%
valoarea (5%-ului i #) nu se modific, astfel valorile lor
vor fi cele de la punctele l
1
) i m
1
)#
m
5
" a cre terii2scderii consumului autonom cu 34 u&m&:
(entru
0
0
%
i
+00
0
%
valoarea (5%-ului i #) nu se modific, astfel valorile lor
vor fi cele de la punctele l
3
) i m
3
)#
135
m
4
" a cre terii2scderii transferurilor cu 34 u&m&:
(entru
0
0
%
i
+00
0
%
valoarea (5%-ului i #) nu se modific, astfel valorile lor
vor fi cele de la punctele l4) i m4)#
m
6
" a cre terii2scderii ta!elor autonome cu 34 u&m&:
(entru
0
0
%
i
+00
0
%
valoarea (5%-ului i #) nu se modific, astfel valorile lor
vor fi cele de la punctele l
5
) i m
5
)#
m
7
" a cre terii2scderii $nclina iei marginale spre consum cu 4,43:
2 0 3
0
%
(entru a arta efectul pe care l are cre terea6 scderea nclina iei marginale spre consum
cu 0,0, asupra (5%, se calculeaz multiplicatorul nclina iei marginale spre consum ,
"
c
*
:
[ ]
[ ]
[ ]
[ ]
, , 1--10+
) 1 ( 1
) ) ( )( 1 ( 1 ) (
) 1 ( 1
) ) ( ) ( ( ) 1 ( 1 ) (
,
0 0 0 0
,
0 0 0 0 0


+ + + + + +


+ + + + + + +

" "
"
c
" " " "
S
S
r + " " $
c
" " " "
S
S
r $ " " " " " $
"
c
*
n i t c
)
)
n NX r i G ! t n i % %
*
n i t c
)
)
n NX r i G % % c ! n i t c % %
c
"
*

(entru o cre tere a nclina iei marginale spre consum cu 0,0,:


,* , ,0/1
0, , 0"
c
c * "
"
" c
"
u#m#
(entru o scdere a nclina iei marginale spre consum cu 0,0,:
,* , ,0/1
0, , 0"
c
c * "
"
" c
"
u#m#
) cre tere a nclina iei marginale spre consum cu 0,0, va duce la cre terea venitului
na7ional cu ,0/1,,* u#m#
) scdere a nclina iei marginale spre consum cu 0,0, va duce la scderea venitului
na7ional cu ,0/1,,* u#m#
4e presupune c taele autonome, 0
%
, transferurile i rata de impozitare, +
t
, sunt
constante, iar modificarea taelor se datoreaz integral modificrii bazei de impozitare dat de
modificarea (5%, astfel
" t %
+

, c"eltuielile guvernamentale sunt constante, 0 G , iar
varia ia deficitului bugetar va fi dat de:
" t #)
+

#
(entru o cre tere a nclina iei marginale spre consum cu 0,0,:
,- , 010 ,* , ,0/1 3 ) ,- , 0 ( #)
u#m#
(entru o scdere a nclina iei marginale spre consum cu 0,0,:
,- , 010 ) ,* , ,0/1 ( 3 ) ,- , 0 ( #)
u#m#
136
) cre tere a nclina iei marginale spre consum cu 0,0, va duce la scderea datoriei
publice cu 010,,- u#m##
) scdere a nclina iei marginale spre consum cu 0,0,# va duce la cre terea datoriei
publice cu 010,,- u#m##
2 +00 3
0
%
(entru a arta efectul pe care l are cre terea6 scderea nclina iei marginale spre consum
cu 0,0, asupra (5%, se calculeaz multiplicatorul nclina iei marginale spre consum ,
"
c
*
:
[ ]
[ ]
[ ]
[ ]
. , 1+01/-
) 1 ( 1
) ) ( )( 1 ( 1 ) (
) 1 ( 1
) ) ( ) ( ( ) 1 ( 1 ) (
,
0 0 0 0
,
0 0 0 0 0


+ + + + + +


+ + + + + + +

" "
"
c
" " " "
S
S
r + " " $
c
" " " "
S
S
r $ " " " " " $
"
c
*
n i t c
)
)
n NX r i G ! t n i % %
*
n i t c
)
)
n NX r i G % % c ! n i t c % %
c
"
*

(entru o cre tere a nclina iei marginale spre consum cu 0,0,:


+/ , ,*0-
0, , 0"
c
c * "
"
" c
"
u#m#
(entru o scdere a nclina iei marginale spre consum cu 0,0,:
+/ , ,*0-
0, , 0"
c
c * "
"
" c
"
u#m#
) cre tere a nclina iei marginale spre consum cu 0,0, va duce la cre terea venitului
na7ional cu ,*0-,+/ u#m#
) scdere a nclina iei marginale spre consum cu 0,0, va duce la scderea venitului
na7ional cu ,*0-,+/ u#m#
4e presupune c taele autonome, 0
%
, transferurile i rata de impozitare, +
t
, sunt
constante, iar modificarea taelor se datoreaz integral modificrii bazei de impozitare dat de
modificarea (5%, astfel
" t %
+

, c"eltuielile guvernamentale sunt constante, 0 G , iar
varia ia deficitului bugetar va fi dat de:
" t #)
+

#
(entru o cre tere a nclina iei marginale spre consum cu 0,0,:
/- , 0++ ,*0-,+/ 3 ) ,- , 0 ( #)
u#m#
(entru o scdere a nclina iei marginale spre consum cu 0,0,:
/- , 0++ ) ,*0-,+/ ( 3 ) ,- , 0 ( #)
u#m#
) cre tere a nclina iei marginale spre consum cu 0,0, va duce la scderea datoriei
publice cu 0++,/- u#m##
) scdere a nclina iei marginale spre consum cu 0,0,# va duce la cre terea datoriei
publice cu 0++,/- u#m##
m
8
" a cre terii2scderii $nclina iei marginal spre impozite i ta!e cu 4,43:
137
2 0 3
0
%
(entru a arta efectul pe care l are cre terea6 scderea nclina iei marginale spre
impozite i tae cu 0,0, asupra (5%, se calculeaz multiplicatorul nclina iei marginale spre
impozite i tae ,
"
t
*
:
[ ]
1-/+0*
) 1 ( 1
,

" "
t
" " " "
+
"
t
* -
n i t c
c
t
"
*
(entru o cre tere a nclina iei marginale spre impozite i tae cu 0,0,:
1. , ,/+*
0, , 0"
c
c * "
"
" c
"
u#m#
(entru o scdere a nclina iei marginale spre impozite i tae cu 0,0,:
1. , ,/+*
0, , 0"
c
c * "
"
" c
"
u#m#
) cre tere a nclina iei marginale spre impozite i tae cu 0,0, va duce la scderea
venitului na7ional cu
1. , ,/+*
u#m#
) scdere a nclina iei marginale spre impozite i tae cu 0,0, va duce la cre terea
venitului na7ional cu
1. , ,/+*
u#m#
4e presupune c taele autonome, 0
%
, transferurile i rata de impozitare, +
t
, sunt
constante, iar modificarea taelor se datoreaz integral modificrii bazei de impozitare dat de
modificarea (5%, astfel
" t %
+

, c"eltuielile guvernamentale sunt constante, 0 G , iar
varia ia deficitului bugetar va fi dat de:
" t #)
+

#
(entru o cre tere a nclina iei marginale spre impozite i tae cu 0,0,:
0/ , 0,- ) 1. , ,/+* ( 3 ) ,- , 0 ( #)
u#m#
(entru o scdere a nclina iei marginale spre impozite i tae cu 0,0,:
0/ , 0,- 1. , ,/+* 3 ) ,- , 0 ( #)
u#m#
) cre tere a nclina iei marginale spre impozite i tae cu 0,0, va duce la cre terea
datoriei publice cu
0/ , 0,-
u#m##
) scdere a nclina iei marginale spre impozite i tae cu 0,0,# va duce la scderea
datoriei publice cu
0/ , 0,-
u#m##
2 +00 3
0
%
(entru a arta efectul pe care l are cre terea6 scderea nclina iei marginale spre
impozite i tae cu 0,0, asupra (5%, se calculeaz multiplicatorul nclina iei marginale spre
impozite i tae ,
"
t
*
:
1+,0*-
) ( ) 1 ( 1
,

1
]
1

" "
t
r
r
"
" " "
+
"
t
* -
i
m
m
i t c
c
t
"
*

(entru o cre tere a nclina iei marginale spre impozite i tae cu 0,0,:
00 , ,*+1
0, , 0"
c
c * "
"
" c
"
u#m#
138
(entru o scdere a nclina iei marginale spre impozite i tae cu 0,0,:
00 , ,*+1
0, , 0"
c
c * "
"
" c
"
u#m#
) cre tere a nclina iei marginale spre impozite i tae cu 0,0, va duce la scderea
venitului na7ional cu
00 , ,*+1
u#m#
) scdere a nclina iei marginale spre impozite i tae cu 0,0, va duce la cre terea
venitului na7ional cu
00 , ,*+1
u#m#
4e presupune c taele autonome, 0
%
, transferurile i rata de impozitare, +
t
, sunt
constante, iar modificarea taelor se datoreaz integral modificrii bazei de impozitare dat de
modificarea (5%, astfel
" t %
+

, c"eltuielile guvernamentale sunt constante, 0 G , iar
varia ia deficitului bugetar va fi dat de:
" t #)
+

#
(entru o cre tere a nclina iei marginale spre impozite i tae cu 0,0,:
.* , 0.- ) 00 , ,*+1 ( 3 ) ,- , 0 ( #)
u#m#
(entru o scdere a nclina iei marginale spre impozite i tae cu 0,0,:
.* , 0.- 00 , ,*+1 3 ) ,- , 0 ( #)
u#m#
) cre tere a nclina iei marginale spre impozite i tae cu 0,0, va duce la cre terea
datoriei publice cu
.* , 0.-
u#m##
) scdere a nclina iei marginale spre impozite i tae cu 0,0,# va duce la scderea
datoriei publice cu
.* , 0.-
u#m##
m
14
" a cre terii2scderii e!portului net autonom cu 34 u&m&:
(entru
0
0
%
i
+00
0
%
valoarea (5%-ului i #) nu se modific, astfel valorile lor
vor fi cele de la punctele l
.:
) i m
.:
)#
n" Atiind c raportul
,. , 0
#
N
@i
1. , 0
#
$
& reprezint numerarul $n circulaBie, !
sunt rezervele #ncilor la #anca central, iar ' reprezint nivelul total al depozitelor", s se
precizeze $n ce sens @i cu ce valoare ar tre#ui s se modfice #aza monetar, astfel $nc%t s se
menBin paritatea cursului de schim#&
1. , .0/*
0/ , 1
11 , 0 3 1000 11 , -**,+ 3 1. , 0
0
3 3
+ +
M
)
M
M r m " m
)
M
r "
1*/. 000 3
1. , 0 ,. , 0
1 ,. , 0
1
0 0

+
+

+
+
M
#
$
#
N
#
N
M M
Masa monetar trebuie s creasc cu:
1. , -,0- M
# (entru aceasta, banca central
trebuie s modifice baza monetar ( 0
M
), astfel:

0
M M 1, , -
1

+
+

#
N
#
$
#
N

139
1. , 10,1
0 0

M
M
M

n" Cn cazul $n care are loc o cre@tere a ratei de do#%nd pe piaBa internaBional cu 6 la
sut, iar #anca central dore te s pstreze #aza monetar constant, cum va tre#ui
devalorizat moneda naBional;
Modificarea ratei de dob!nd pe pia7a interna7ional este:
00.. # 0 11.. # 0 0. # 1 0 1
S S S
r r r
0
#
0

'


)
M
const )
M
8M:
--0
0

+ + +
"
r
r " r "
m
r m
" r m " m
)
M
M r m " m
)
M
1
]
1

+ + + + + +

)
)
n NX G r i % % c !
n i t c
" S
S
S
r $ "
" " " "

0 0 0 0
) ( ) (
) 1 ( 1
1
:
01 , + ,1 , 0
) 1 ( 1
) 1 ( 1
) 1 ( 1
1
1
1
]
1

)
)
n i t c
n
n i t c
r i
"
)
)
n r i
n i t c
"
S
" " " "
" " " "
r
S
r
" " " "

> . , + 0+. , 0
1
1 1
0
0 1


#
Moneda na7ional se va devaloriza cu +,.> n cazul n care are loc o cre$tere a ratei de
dob!nd pe pia7a interna7ional cu .>#
p" ( se compare senzitivitatea investi iilor $n raport cu rata do#%nzii de pe pia a
intern, cu senzitivitatea investi iilor la rata do#%nzii de pe pia a e!tern&
@cua ia investi iilor este: 0
r i " i
r "
+ +
, iar
S
r r senzitivitatea investi iilor la rata
dob!nzii de pe pia a na ional este egal cu senzitivitatea investi iilor la rata dob!nzii de pe
pia a etern, astfel 1,000

r
S
i
r

# <cest lucru este posibil ntruc!t avem de-a face cu


o economie cu cont de capital liberalizat $i curs fi#
140
141