Sunteți pe pagina 1din 1

Numit miftiiu pana la sfarsitului secolului al XVII-lea apoi denumirea de eyh ul-Islam se impune. . li se mai spune: Muftiul legii.

Marele muftiu era numit de sultan numai dintre turci.


Pana in secolul XVI-lea este ales dintre mitderris care se distingea prin stiinta lor. Sunt profesori de pe langa moschei.

Locul pe care il ocupa in stat:
Primul act de suveranitate facut de sultan in timpul ceremoniei de incoronare era confirmarea sau numirea a doi demnitari:
marele vizir si marele muftiu(care legitima actiunile poltice ale sultanului)

Curs 6

Lipsa

Dreptul tratatelor si dreptul comertuli la otomani.
Termeni
AMAN
AHD
Ahdaname/Capitulatii

Aman
Iertare, siguranta, protectie, acoradta unui locuitor din Casa Razboiului, proecteia acordata de un musulmant liber de un baiat
minor, o femeie, un sclav sau de un supus neusumlan al statului islamnic.

Exista o tipologie dupa momentul in care se acorda era fie in timp de pace fi in timp de razboi. Al doial ea criteriu duce la numarul
beneficiarilor care poate fi individual sau colectiv
Amanul acordat in timpul desfasurarii razboiului. Cronicile vorbsc des despre acordarea amanului de catre cel care era
conducatorul ostirii musulmanului. El putea fi acordat fie unei persoane, orice ostean care lupta in razboi putea sa acorde unui
nemusulman ii putea da aman, ii proteja viata. Sunt versete din coran care legitimeaza aceasta practica.
Tot pe tim pde raboi se poate acorda si unui grup de musulmani, se ajunge la acordarea unui grup de locuitori ai unei tari. De
exemplu in Mold cand Suleyman cuceritorul vine in Moldova, aceasta nu este transformata in in provincie ci a fost organiata sub
formta unei provincii de frontiera sub un print.
Amnul este acordat si pe timp de pace.
Este un permis de tredere libera, acordat harb la trecerea lor n dr al-Islam. Daca era obtinut un aman individul si marfurile sale
erau protejate.
Amanul individual putea fi acordat pe tim pde razboi de la individ la individ. Il proteja neluandu-i viata. In timp de pace trebuia
sa obtina o scrisaore de libera trecere. Ananul colectiv putea fi acordat unui grup mare de harb. Este clar ca in timp de pace este
un beneficiu econmic.
Depinde de momentul in care se cere amanul, deoarece cei care cer aman anterior razboiului consecintele sunt mult mai mult in
favoarea lui. In schimba cei care si-au cerut amanul in timpul sau dupa razboi nu mai pot avea pretentii de a le fi salvata bunurile,
deoarece ii asteapta robia sau surghiunul in imperiu, macar raman in viata.