Sunteți pe pagina 1din 3

COLEGIUL TEHNIC PETRU MAIOR

LABORATOR TEHNOLOGIC

Lucrarea nr.5

Masurarea masei
1. Consideratii teoretice
Masa este o marime fizica fundamentala n SI care masoara proprietatea materiei de a fi inerta si
de a provoca un camp gravitational. Masa are ca unitate de masura, in SI, Kg.
Masa se poate determina prin metode :

Directe( cantarire)

Indirecte (formule matematice) m = V,

unde V-volum corp si - densitate corp;

2. Aparate si materiale necesare

Piese de forme si materiale diferite


Balanta didactica si balanta digitala

3. Mod de lucru

Se formeaza 3echipe
Fiecare echipa primeste 1 piesa
Se calculeaza folosind formulele matematice volumul piesei
Se determina masa cunoscand densitatea si volumul
Se cantaresc piesele cu balanta 1 - mm1 si apoi cu balanta2- mm2
Rezultatele masurarii se trec n tabel
Se calculeaza eroarea de masurare E1=mc-mm1 si E2= mc-mm2;
Echipele schimba piesele si se reia de la pasul 3

4. Rezultate
Nr.
crt.
1.
2.
3.

Masa
calculata mc

Masa
masurata mm1

Masa
masurata mm2

Eroarea E1

Eroarea E2

Concluzii si observatii
.............................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................

4.1. Formule de calcul


Volumul paralelipipedului = Llh [dm3]
Volumul sferei =4 R3/3[dm3];

Volum cilindru = R2 h;

Densitatea otelului () =7.86kg/dm3


Masa = V [kg]
Erori de masurare E1=mc-mm1 si E2= mc-mm2
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................

4.2. Transformari
Se dau tabelar diverse unitati de masura pentru masa si multiplii si submultiplii kilogramului

Unitatea de masura

valoare

Unitate de masura

1 kilogram

2.2046

livre(lbs)/pounds

1 kilogram

35.274

uncii/ounces(oz)

1 kilogram

564.3834

drame

Denumirea
tona
quintal

Valoarea

Simbolul

1000/103 kg

100/10 kg

decakilogram

10 kg

dakg

kilogram

1 kg

kg

0,1/10-1 kg

hg

hectogram

-2

decagram

0,01/10 kg

dag

gram

0,001/10-3 kg

-4

decigram

0,0001/10 kg

dg

centigram

0,00001/10-5 kg

cg

miligram

-6

0,000001/10 kg

mg

Se cere sa se realizeze urmatoarele transformari:


1. 14 livre (lbs) =.g/kg
2. 250g = lbs
3. 1234cg=.kg..g

NOTA: se acorda cate 2.5puncte pentru fiecare determinare a masei(calcul masa-1p;determinare masa
cu B1-0.5p,determinare masa cu B2-0.5p,calcul erori-0.5p);se acorda cate 0.5puncte pentru fiecare
transformare; se acorda 1 punct din oficiu

Barem de corectare transformari


1. 14lbs=6.35035kg=6350.35g
2. 250g=0.55115lbs
3. 1234cg=1234x10-5/0,01234kg=12.34g