Sunteți pe pagina 1din 4

TEMA NR.

3
o Finantarea prin DRG este bine sa fie aplicata ca atare sau in combinatii cu sistemul
de la buget?
Sistemul de clasificare in grupe de diagnostice (Diagnosis Related Groups-DRG)
reprezinta o schema de clasificare a paciantilor in functiei de diagnostic. Acest sistem este
asemanator sistemului de clasificare internationala a bolilor (International Classification of
Diseases ICD)! in care diagnosticele sunt clasificate in clase si subclase. Spre deosebire de
acesta! in sistemul DRG se utilizeaza un criteriu suplimentar de clasificare! si anume costul
resurselor consumate pentru ingri"irea pacientului. In acest fel! prin sistemul DRG! pacientii pot
fi clasificati simultan atat dupa patologie cat si dupa costul ingri"irilor! ceea ce asigura
posibilitatea de a asocia tipurile de pacienti cu cheltuielole spitalicesti efectuate.
#rin sistemul DRG se analizeaza caracteristicile fiecarui pacient e$ternat (%arsta! se$!
durata de spitalizare! diagnostice principale si secundare! proceduri! starea la e$ternare si
greutatea la nastere (in cazul nou nascutilor)! iar in functie de acestea! pacientii sunt clasificati
intr-o categorie distincta (o grupa de diagnostice). Grupele de diagnostice au doua caracteristici
esentiale &
'mogenitatea clinica! adica intr-un anume DRG cazurile(pacientii) sunt similare!
din punct de %edere clinic dar nu si identice
'mogenitatea cazurilor! adica fiecare DRG contine cazuri ce necesita un consum
asemanator de resurse.
Grupele de diagnostice sunt de doua tipuri! medicale si chirurgicale! in functie de prezenta
sau absenta unei inter%entii chirurgicale si sunt concepute pentru a acoperi patologia asociata
pacientilor acuti ce solicita spitalizarea. #entru a putea clasifica fiecare pacient e$ternat intre o
grupa de diagnostic sunt necesare parcurgerea a patru mari etape &
Disponibilizarea datelor clinice despre pacientii e$ternati. Clasificarea DRG necesita
obligatoriu ( %ariabile pentru fiecare pacient & %arsta! gen! durata de spitalizare!
diagnostice principale si secundare! inter%entii chirurgicale sau alte proceduri efectuate la
e$ternare si greutatea la nastere (numai pentru nou-nascuti).
Codificarea datelor necesare (pentru diagnostice si proceduri)! in %ederea utilizarii unui
limba" standardizat pentru aceste %ariabile si epntru a putea fi folosite cu mai multa
usurinta.
Colectarea electronica a acestor doua date clinice din foaia de obser%atii a pacientului.
Clasificarea fiecarui pacient e$ternat intr-o grupa de diagnostice folosind un sistem de
clasificare DRG. Acest proces se realizeaza prin trimiterea automata a fiecarui pacient
intr-o grupa de diagnosticare ! folosind o aplicatie soft)are numita * grouper +.
#entru a face finantarea spitalelor pe baza sistemului DRG! pentru fiecare pacient e$ternat
si trimis intr-o grupa de diagnostice a fost stabilit un tarif! care %a fi platit spitalului indiferent de
ni%elul resurselor consumate cu pacientul respecti%. Din acest moment se poate spune ca se
inter%ine asupra * folografului + rezultate la ni%el de spital! deoarece spitalele isi %or modifica
acti%itatea in %ederea realizarii unei * fotografii + care sa le aduca un %enit mai mare.
#entru a folosi sistemul DRG la finantarea spitalelor! odata clasificati pacientii in DRG!
mai sunt necesare doua etape &
Stabilirea de tarife pentru fiecare grupa de diagnostice (sau %alori relati%e ale tarifelor)!
acestea au la baza costurilor adiacente pacientilor din fiecare grupa de diagnostice si se
pot importa odata cu sistemul de clasificare DRG sau pot fi dez%oltate de fiecare tara ,
odata calculate aceste costuri ele sunt transformate in tarife si utilizate pentru toate
spitalele participante la schema de finantare.
Alocarea bugetului destinat asistentei spitalicesti catre spitale plecand de la numarul si
tipul pacientilor e$tenrati (case-mi$-ul fiecarui spital si lista de tarife (sau de %alor
relati%e) pentru fiecare DRG.
#rin finantarea in sistem DRG! spitalele ce %or a%ea costuri pentru un anumit DRG mai
mari decat tariful stabilit %or pierde resurse la acea categorie de pacienti! iar cele cu costuri!
pentru un anumit DRG. #er total! spitalele sunt stimulate sa pastreze costurile la un ni%el inferior
tarifelor pe fiecare tip de pacient! pentru a putea economisi resurse si a le folosi pentru dez%oltare
si ameliorarea calitatii ser%iciilor. Infintarea prin DRG se paote face fie retrospecti%
(rambursarea spitalului pentru fiecare tip de pacient e$ternat)! fie perspecti% (stailirea unui buget
global a%and la baza negocierea numarului si tipului de pacienti care %or fi spitalizati). Alegerea
uneia dintre aceste modalitati depinde de modul in care se doreste impartirea riscului financiar
intre finantator si spital.
Sistemul DRG este foarte bine sa fie aplicat pentru e%aluarea acti%itatii spitalelor in sensul
eficientizarii acti%itatii acestora. #entru finantarea spitalelor! acest sistem ar putea fi aplicat daca
realitatea economica a tarii ar sustine un astfel de sistem. Daca sistemul economic asigura
contributii (in relatie directa sau salariile) la asigurarile de sanatate suficiente pentru a acoperi
costurile spitalelor! aplicarea sistemului ar fi buna.
#e de alta parte nu toate spitalele au aceleasi conditii aocio-economice. Sunt spitale in zone
defa%orizate! ale caror costuri nu %or putea fi acoperite integral prin finantarea DRG. Cred ca
acest sistem DRG este bine sa fie aplicat in combinatie cu sistemul de la buget! ramanand in
sarcina managementului consumarea concreta si eficienta a castor resurse. Inc oncluzie! sistmeul
DRG a fost dez%oltat in%ederea e%aluarii rezultatelor spitalului! a fost preluat si adaptat pentru a
putea fi folosit si la finantarea spitalelor! dar cred ca este bines a fie aplicat in combinatie cu
sistemul de la buget.
o Este o metoda compatibila cu conditiile din Romania ?
Implementarea sistemului DRG in Romania a a%ut la inceput un scop mai larg decat acela
de a schimba modul de finantare a spitalelor! incluzand colectarea sistmeatica de informatii cu
pri%ire la acti%itatea spitaliceasca si- utilizarea acestora in deciziile pri%int reforma sistemului
sanitar in %ederea cresterii eficacitatii! calitatii si eficientei ingri"irilor oferite pacientilor
spitalicesti. Implementarea sistemului DRG in Romania s-a facut pe baza unor strategii definite
pentru diferite perioade de timp (ordinul comun al .S si C/AS nr. 012345 din 40 ianuarie 2112
pri%ind aprobarea Strategiei pentru implementarea finantarii pe caz in spitalele din Romania si
ordinal comun .S si C/AS nr& 657 din 25 noiembrie 2115 pentru aprobarea Strategiei pri%ind
dez%oltarea finantarii pe caz in spitalele din Romania in perioada 2116 2118! precum si a unor
planuri de actiune specific ale .inisterului Sanatatii! in conformitate cu strategiile nationale
pri%ind reforma in sanatate (9otararea Gu%ernului nr. 82732112 pentru aprobarea Strategiei
nationale pri%ind reforma in unitatile sanitare cu paturi si 9otararea Gu%ernului nr. 018832115
pentru aprobarea Strategiei nationale pri%ind ser%iciile de sanatate si a #lanului de actiune pentru
reforma sectorului de sanatate). :a implementarea acestui s;stem au participat mai multe
institutii din sistemul de sanatate& spitale! .inisterul Sanatatii! Casa /ationala de Asigurari de
Sanatate si Casele de Asigurari de Sanatate! Directiile de Sanatate #ublica! Institutul de
Cercetare Dez%oltare in Sanatate si Centrul de Calcul de Statistica Sanitare. In Romania se
utilizeaza sistemul de clasificare din S<A! numit 9C=A DRG %.08. Din octombrie 2116 s-a
achizitionat de .inisterul Sanatatii (in urma unui accord incheiat cu Gu%ernul Australiei)
sistemul de clasificare din Australia! AR DRG %. 6. In urma acestul acord! Romania poate
utiliza timp de 6 ani sistemul AR DRG %.6 si poate sa-l foloseasca ca baza de pornire pentru
dez%oltarea unui sistem romanesc de clasificare in grupe de diagnostic. Implementarea
sistemului DRG in Romania incepe cu proiectul >Imbunatatirea eficientei si a calitatii ingri"irilor
la ni%elul unui spital?! derulat intre 0@@@ 2110 la Spitalul Clinic Clu"! in colaborare cu
Institutul de .anagement al Ser%iciilor de Sanatate! ca si coordonator! cu Centrul pentru
Statistica Sanitare (Romania) si cu Departamentul pentru Ser%icii Sociale si de Sanatate al
Statelor <nite. <nul dintre obiecti%ele principale a fost calcularea costurilor per pacient! pe baza
inregistrarii electronice a datelor la ni%el de pacient si gruparea acestora in DRG! ceea ce s-a
realizat pentru prima data in Romania pentru un numar redus de pacienti.
A$perienta acumulata in acest prim proiect a permis initierea >#roiectului /ational DRG?
pe baza pre%ederilor acordului de colaborare incheiat in data de 0 iunie 2111 intre .inisterul
Sanatatii! Casa /ationala de Asigurari de Sanatate! Colegiul .edicilor din Romania! .inisterul
=inantelor si Departamentul de Sanatate si Ser%icii <mane al Statelor <nite ale Americii si a
'rdinului ministrului sanatatii nr @4632111 pri%ind aprobarea implementarii primei etape a
proiectului de finanatare a spitalelor bazate pe caz! completat din 'rdinul ministrului sanatatii si
familiei nr. 04(32110. 'biecti%ele >#roiectului /ational DRG? desfasurat in anii 2111 2112 au
fost&
Aplicarea mecanismelor necesare finantarii bazate pe caz (DRG) in 24 de spitale pilot
- Codificarea pe baza Clasificarii Internationale a .aladiilor %ersiunea 01 (CI.-01)
a diagnosticelor
- Clasificarea pacientilor e$ternati in grupe de diagnostic (DRG)
- Calcularea tarifelor necesare finantarii spitalelor pe ni%el pacient3DRG
Identificarea si rezol%area problemelor prioritare legate de modificarile legislati%e si de
reglementare necesare introducerii sistemului de finantare DRG.
Imbunatatirea managementului spitalicesc.
Spri"inirea Directiilor de Sanatate #ublica si a Caselor Budetene de Asigurari de Sanatate
in planificarea ser%iciilor spitalicesti
Alaborarea recomandarilor necesare decidentilor pri%ind strategia3politicile de sanatate.
In Romania metoda se poate aplica pentru anumite zone de dez%oltare! acolo unde
conditiile socio economice asigura ni%elul de dez%oltare care sa conduca la o %aloare sufficient
de mare pentru contributiile la asigurarile de sanatate in asa fel incat sa fie acoperite finantarile
spitalelor. Aplicarea finantarii bazate pe DRG se poate face in Romania doar in combinatie cu
sistemul de la buget.