Sunteți pe pagina 1din 5

Tema NR.

1
o Analiza functionala aplicata in conceptia produselor mecatronice
Modalitate de ierarhizare functional
Nota Functia
1 Util
2 Necesar
3 Important
4 Foarte important
5 Vital
Functia principal: contorul fotoelectric de rotatie are rolul de a masura numarul de rotatii,
unhiuri de rotate !radiani, rade, minute, secunde"
Functii complementare : sa permita fenomenul de #aleia$ opti%electronic
&elatii referitoare la mediu :
% sa nu fie amplasat in mediu umed
% 'a nu lucrese inafara inter(alului de temperatura
% 'a nu permita patrunderea prafului
% 'a nu lucreze in mediu cu (i#ratii puternice
Functii tehnice :
% masa sa nu depaseasca norma sau caietul de sarcini
% dimensiunile sa nu depaseasca norma sau caietul de sarcini
%)recizia sa nu fie inafara limitelor
%&epeta#ilitatea sa nu iasa din cerinte
%Fidelitatea sa nu fie inafara limitelor
%Fia#ilitatea sa nu fie su# limite
% fi*area traductorului nu tre#uie realizata inafara erorii de coa*ialitate+ ,re#uie sa nu a(em
cupla$ elastic sau riid+
-eterminarea intuiti(a a functiilor prin metoda
Studiul ciclului de viata al produsului :
% Viata produsului sa nu fie micsorata . redusa din moti(e de :
Utilizare . fi*are la locul aplicatiei
/m#alare sau transport necorespunzator
)rin utilizarea corecta si eliminarea ser(ice%ului
Modul de alimentare electrica
Ni(elul (i#ratiilor
Ni(elul fortelor si momentelor din structura
mecanica impusa
Studiul interactinii produsului cu diferiti factori
F/0,1& FUN0,IUNI
Mediul am#iant
-pd( al persoanelor, nu se accepta
participarea unui personal neadec(at
-pd( al elementelor fizice se e(ita
montarea in locuri inuste, in locuri cu
o#iecte ce pot ameninta interitatea
produsului, inclusi(e elemente de tip
fluid
-pd( al elementelor imateriale
traductorul se supune normelor si
reularitatilor
-pd( al atmosferei de lucru (iata
aparatului nu tre#uie sa depinda de
timpul de lucru : nu tre#uie sa depinde
de temperatura de am#alare si de
transport, nu tre#uie sa lucreze sau sa
fie am#alat sau sa fie
am#alat.transportat in conditii de
umiditate, nu tre#uie utilizat in conditii
de ni(el de zomot depasit sau
improprii !praf, etc"
2lemente aresi(e
&ezistenta la socurile aplicate !de
e*emplu a microrulmentilor, de
fenomenul stic3%slip", socurile
pro(enite din e*terior, forte si momente
pro(ocate din e*terior
Norme
'a fie conform cu normele, standardele
si cu caietul de sarcini
'ecuritate
'a nu prezinte pericole de sparere a
senzorilor opto%electronici !a discurilor
si rilelor di(izare si (ernier"
Metoda '/F2
%/naliza sec(entiala realizata de rupa prin #rainstormin e(identiaza functia principala
%-eterminarea eforturilor la care este supus produsul: dimensiuni, material, caracteristici,
mecanice si termice, etc+
'uccesiune operatii Functiuni care tre#uiesc satisfacute
Montarea traductorului
'a poata fi montat cu usurinta prin
a$ustarea cupla$ului elastic
4alea$ opto%electronic
'a permita initierea flu*ului
luminos
'a permita #alea$ opto%electronic, sa
permita a#sor#tia flu*ului luminos
'a permita transformarea flu*ului
luminos in curent electric
'a nu (arieze parametri inafara
inter(alului de functionare
'a permita : interarea circuitului
electronic, cuplarea cu #aleurile
diitale, transmiterea curentului
electric la afisa$
Consumator
Montaj, service citire
Elemente agresive
Securitate
Norme
Atmosfera
Rotatii / pozitionari
Spatiu de lucru
Traductor
Functiunile pe care tre#uie sa le satisfaca produsul in relatie cu di(ersi factori :
Factor Functiuni
&elatii
'a masoare corect
'a permita #alea$ul opto%
electronic
'a nu permita depunderea
condensului
'a nu apara pierderi de
etanseitate
'a fie izolat maneto%electric
/tmosfera
'a nu o*ideze
'a nu polueze
0onsumator
'a fie localizat (izi#il
0a fie intretinut cu usurinta
'a nu permita:
- Modificarea afisa$ului
- 'a nu produca zomote
Monta$, ser(ice citire
'a prezinte elemente de
siuranta atat pentru elemente
functionale cat si pentru
elemente constructi(e"
'a poata fi usor de utilizat
'a permita intretinerea usoara
'patiul de lucru
In functie de locul aplicatiei
Identificarea principalelor functii printr%o ierarhizare comparati(a si e(aluati(a prin
(alorile costurilor realizate in final : costul total al functiilor principale
1+ Masurarea numarului de rotatii sau unhiuri de rotatie 5 2566 7
2+ )ermiterea fenomenului de #aleia$ opto%electronic 5 1666 7
3+ ,ransformarea flu*ului luminos in curent electric 5 866 7
4+ )rote$area impotri(a $ocurilor si a aentilor deradati(i ai unor componente rele(ante
pentru indeplinirea functiei principale 5 566 7
5+ Fi*area prin folosirea unui cupla$ electric a elementelor 5 366 7
TOTAL = 5000 7