Sunteți pe pagina 1din 8

Universitatea Transilvania Braov

Facultatea de tiine Economice i Administrarea Afacerilor


Specializarea MANAGEMENT
Manaementul !alit" ii
S#!# $l%mpus &air% 'ndustr% S#A#
Profesor Coordonator: Maria (opescu Student: 'ascu &iana
Anul ) '''
Grupa ) *+,-
Introducere
Compania de lactate, Olympus Diary, a intrat pe pia a din Romnia n anul 1999. Este
originar din Grecia i de ine 5 unit i de produc ie, n Grecia, una n !ulgaria i una n
Romnia. Este pre"ent n # de ri i are sediul n ora ul $ri%ala, Grecia. &rima 'a(ric de
colectare a laptelui din Romnia, a 'ost desc)is n !araolt, *ude ul Co+asna. ,poi, n -.11, a
'ost desc)is 'a(rica de procesare a laptelui din comuna /lc)iu, la 15 %m de !ra o+. Dupa
ce 'a(rica din !ra o+ a 'ost desc)is, cea de la !araolt, a 'ost nc)is.
0isiunea companiei Olympus este produc ia de lactate sigure i de cea mai (un
calitate. &e pia a din Romnia ei i1au propus s spri*ine de"+oltarea economic i
cooperarea regional ntre rile noastre mem(re.
Ei urmresc toate standardele pentru calitate optim, de la selec ionarea materiei
prime, trecnd prin toate 'a"ele de produc ie i pn la o( inerea produsului 'inal, respectnd
principiile de igien i siguran a alimenta iei.
&entru a asigura calitatea produselor, 2.C. 3a(rica de 4apte !raso+ 2.,. a adoptat5
ISO 9001:2008
6uality ,ssurance 2ystem
ISO 22000:2005
/a"ard ,nalysis 7 Critical Control &oint
BRC
!ritis) Retail Consortium
ISO 14001:2004
Certi'icate o' En+ironmental management
IFS
8nternational 3ood 2tandard
KOSHER
PROCEDUR:PROCESU DE !PRO"I#IO$!RE
S%C O&'()u* D+,r' Indu*tr' S%!
1%Sco):
,ceast procedur are drept scop 9inerea su( control a produselor apro+i"ionate
pentru ca acestea s 'ie con'orme cu cerin9ele speci'icate :i pentru a sta(ili o metodologie de
e+aluare :i selectare a 'urni"orilor pe (a"a capa(ilit9ilor de a 'urni"a produse con'orme cu
cerin:ele 'irmei 2C O4;0&<2 2R4.
2%Do(en,u& de +)&,c+re:
,ceast procedur se aplic n 'irma O4;0&<2 pentru urmtoarele acti+it9i5
1ac)i"i9ionarea de materii prime,materiale,componente,utili"ate pentru reali"area
produselor din lapte=
1ac)i"i9ionarea de ec)ipamente,utila*e :i materiale utili"ate n acti+itatea de
produc9ie.
-%De.,n,/,, 0, +1re2,er,

D31Director General
D41Director $e)nic
DP1Director &roduc9ie
R51Repre"entantul managementului n domeniul calit9ii
$!1>ecesar de apro+i"ionare
C!1Comand de apro+i"ionare
F!14ist 'urni"ori accepta9i
CEF1C)estionar de e+aluare a 'urni"orilor
D1Decide
E1E?ecut
Co1Cola(orea"
I18n'ormea"
4%Docu(ente de re.er,n/6:

ISO 9001:2008
5%F&u7u& +ct,2,t6/,&or8descrierea procedurii@5
!.An momentul n care se i+e:te necesitatea e'ecturii unor noi ac)i"i9ii, D& sta(ile:te >,
Bmaterii prime,materiale,ec)ipamente@,pe (a"a proiectului reali"at de D$.2e iau n considerare
stocurile de materiale,materii prime si ec)ipamente e?istente.>ECE2,R<4 DE
,&ROC8D8O>,RE con9ine urmtoarele in'orma9ii5
1identi'icarea produselor,ser+iciilor sau a lucrrilor ce tre(uiesc apro+i"ionate=
1termenele de apro+i"ionare=
1poten9ialii 'urni"ori=
1condi9ii impuse pentru 'urni"ori=
1condi9ii de calitate pentru produse.
$oate produsele utili"ate de O4;0&<2 sunt ac)i"i9ionate numai de la 'urni"orii inclu:i
n lista 'urni"orilor accepta9i.
An O4;0&<2, poten9ialii 'urni"ori sunt selecta9i :i inclu:i n 43, n (a"a in'orma9iilor
pe care ace:tia le transmit prin completarea unui C/E2$8O>,R DE EC,4<,RE ,
3<R>8DOR84OR, lund n considerare :i a(ilitatea acestora de a 'urni"a materiale, produse
:i sau ser+icii n concordan9 cu cerin9ele speci'icate.&entru 'iecare 'urni"or nou se aplic
procedura de selec9ie,'cndu1se ree+aluare anualB'urni"orii care nu ating un puncta* de .
de puncte1cei +ec)i :i 15 puncte1cei noi,sunt respin:i@.
4ista 'urni"orilor se apro( de catre DG.
B% An (a"a >ecesarului de apro+i"ionare se emite Comanda de apro+i"ionare.
Comanda de apro+i"ionare cuprinde in'orma9ii care descriu materialul sau ec)ipamentul
comandat, iar atunci cnd se consider necesar5
1 identi'icarea corect :i complet a materialului sau ec)ipamentului=
1 metode de recep9ie :i criterii de acceptare=
1 cerin9e pentru sistemul de management al calit9ii.
Anainte de apro(are, documentele de apro+i"ionare se anali"ea" pentru a se asigura c
datele con9inute de acestea sunt corecte :i complete.
C% D& se asigur de recep9ia cantitati+ :i calitati+ a materialelor,care se reali"ea" prin
compararea datelor din comand cu cele din documentele de nso9ire a produselor
apro+i"ionate.
An +ederea +eri'icrii produsului sau ec)ipamentului apro+i"ionat, n CO0,>D, DE
,&ROC8D8O>,RE sunt preci"ate n9elegerile re'eritoare la +eri'icare :i metoda de eli(erare a
produsului.
An ca"ul n care se speci'ic n contract, sunt preci"ate clau"e de acces ale clientului
sau ale repre"entantului acestuia la 'urni"or, pentru a +eri'ica dac produsul sau ec)ipamentul
apro+i"ionat este con'orm cu condi9iile speci'icate
2tadiul produsului apro+i"ionat n raport cu cerin9ele de inspec9ie este identi'icat
prin >O$, DE 8>$R,RE1RECE&E8E. Re"ultatul recep9iei, este consemnat n >O$, DE
8>$R,RE1RECE&E8E. Dac produsul este admis la recep9ie, este luat n primire pe (a"a
aceluia:i document.
D% &rodusele apro+i"ionate se manipulea" cu gri* pentru a nu le 'i a'ectate calitatea
sau caracteristicile acestora.
Depo"itarea materialelor apro+i"ionate se 'ace n spa9ii corespun"toare, n maga"ii,
pe categorii de produse. &entru 'iecare tip de produs se ntocmesc Fie de magazie. D&
asigur depo"itarea materialelor acceptate la recep9ie nainte de utili"are.
9%Re*)on*+1,&,t6/,:
Directorul de &roduc9ie are urmtoarele responsa(ilit9i5
1 1 ntocme:te documentele de apro+i"ionare Bmai pu9in >,@
- 1 particip la e+aluarea :i selectarea 'urni"orilor
1 urmre:te derularea contractului sau comen"ii de apro+i"ionare
# 1 pstrea" nregistrrile re'eritoare la apro+i"ionare sau 'urni"are.
Directorul General O4;0&<2 are urmtoarele atri(u9ii5
1 apro( 482$, 3<R>8DOR84OR ,CCE&$,E8
1 1 apro( >ECE2,R<4 DE ,&ROC8D8O>,RE
- 1 apro( toate documentele de apro+i"ionare sau 'urni"are
:%;nre<,*tr6r,:

An mare parte, D& se ocup de nregistrri. El ntocme:te registrul de comen"i,d
comanda,corespondea" cu 'urni"orul,intocme:te >8R :i 'i:ele de maga"ie. 4ista 'urni"orilor
este ntocmit de R0 ,iar documentele de atestare a calit9ii sunt ntocmite de di+er:i 'urn"ori.
$oate documentele nregistrate au o durat de pstrare de 1 an,n cadrul ar)i+ei,apoi sunt
distruse.
Sc=e(+ &o<,c6
FFFFF
2ta(ilire necesar de apro+i"ionare
BD&@
E+aluare :i selec9ie 'urni"ori
BD&GR0@
Antocmire
comand
BD&@
Deci"ie
BD&@
Deci"ie
D&GR0
,pro(are 'urni"ori
BDG@
Recep9ia materialelor apro+i"ionate
BD&@
Antocmirea documentelor de recep9ie
BD&@
3urni"ori
respin:i
Depo"itarea materialelor
BD&@
F, 6 de )roce*> )entru )roce*u& de +)ro2,?,o+n+re
S%C O&'()u* D+,r' Indu*tr' S%!
Re*)on*+1,& de )roce*5 &rocesul de apro+i"ionare.
Re*)on*+1,& de )roce*5 e'ul departamentului de apro+i"ionare.
Sco): &re"enta procedur de'ine:te managementul procesului de apro+i"ionare, ast'el nct
s se asigure c produsele H ser+iciile H lucrrile ac)i"i9ionate sunt con'orme cu cerin9ele
speci'icate n cererea de o'ertH comand. !sigurarea resurselor materiale adec+ate proceselor
Bde +n"are i cumprare@ pentru compartimentele organi"a iei. &entru compartimentele de
produc ie, este 'oarte important ca 'urni"orii s i respecte "ilnic datoria de a 'urni"a
cantitatea de lapte sta(ilit de comun acord cu (ene'iciarul, mai ales 'urni"orii cu o cantitate
semni'icati+ de materie prim. O linie de produc ie este 'oarte (ine pus la punct, de
directorul de +n"ri. Dac 'urni"orul nu 'urni"ea" cantitatea de lapte cu care s1a anga*at,
societatea nu i +a putea onora cantitatea de produs, comandat de un e+entual client.
De&,(,tre+ )roce*u&u,: 1.&rima acti+itate5 centrali"area cererilor interne de apro+i"ionare=
-. <ltima acti+itate5 anali"a per'orman elor procesului=
Centrali"area cerin elor se 'ace de ctre directorul de la departamentul de +an"ri i de cel de
la departamentul de cumprri. An 'unc ie de +n"ri se 'ace cererea de materie prim pentru a
continua 'lu?ul de produc ie de produse lactate. ,ceast in'orma ie este transmis mai
departe la departamentul de apro+i"ionare de unde se 'ace cererea la 'urni"or.
E&e(ente de ,ntr+re@ Furn,?or,: &roceduri de reali"are a acti+it ilorH plani'icarea 20C1
Departament calitate= O(iecti+e calitateH &olitici i O(iecti+e1 0anagementul de +r'= Cereri
interneH clien i interni1 compartimentele ntreprinderii= Date pri+ind 'urni"orii= studii de pia
din punct de +edere al mar%etingului= legi speci'ice ac)i"i ieiH compartiment *uridic= resurse
materiale B'urni"ori@.
E&e(ente de ,e ,re@C&,en ,: Documente de recep ie= Documente de plat1compartiment
conta(il= Documente de ie ire din maga"ine Bclien ii@1 compartimentele 'irmei= rapoarte
pri+ind apro+i"ionarea i re"ultatele ei Bmanagement@= materiale ac)i"i ionateH clien ii1
compartimentele 'irmei.
Sec2en e@!ct,2,t6 ,: Centrali"area cererilor, selec ia 'urni"orilor, plani'icarea apro+i"ionrii,
ela(orarea contractelorHcomen"ilor, ac)i"i ia produselor, gestiunea stocurilor.
5on,tor,?+re 0, (6*ur+re: audit intern= anali" 'urni"ori= anali"a nregistrrilor.
Ind,c+tor, de )er.or(+n 6:
1. Cot re(uturi=
-. 2tocuri supernormati+e5 imo(ili"ri de capital=
. &onderea necon'ormit ilor determinate de apro+i"ionare.

Ind,c+tor, de e.,c+c,t+te5 necon'ormitate la 'urni"ori= necon'ormitate la apro+i"ionare=
penalit9i pentru ntr"ieri la plat.