Sunteți pe pagina 1din 1

Conform definitiei, un manager de proiect poate considera un proiect finalizat in momentul in

care rezultatul livrabil a fost obtinut, acesta avand caracteristicile mentionate in planul initial,
respectiv in planurile ulterioare modificate (daca a fost cazul ca rezultatul livrabil sa fie
redefinit pe parcurs).
In plus, managerul de proiect trebuie sa urmareasca mai multe evenimente legate de
incheierea proiectului:
- la incheierea administrativa, generarea si colectarea informatiilor necesare inchiderii si
studiul evolutiei proiectului prin compararea planului initial ultimul plan aprobat;
- analiza ariei de acoperire si a W!, pentru a confirma respectarea cerintelor initiale;
- analiza mar"ei de variatie de la planul initial.
#upa obtinerea rezultatului livrabil in parametrii doriti si acceptati de client, momentul
incheierii contractuale a proiectului il reprezinta semnarea unui document care reprezinta
punctul final al proiectului si care contine mentionarea indeplinirii obligatiilor contractuale
initiale si livrarea rezultatului livrabil in forma finala.
Exemplu: o primarie comunala incheie un contract cu o firma de constructii pentru
reabilitarea unui pod. $a initiere s-a emis un plan care contine toate cerintele tehnice
necesare a fi indeplinite de podul renovat.
$a incheierea lucrarilor, intre primarie si firma de constructii se va incheia un document de
receptie (insotit de un document de garantie) , care va consemna faptul ca podul renovat
respecta cerintele initiale convenite in contract si a fost livrat in forma finala definita in plan.