Sunteți pe pagina 1din 1

Fazele procesului de management al risului sunt urmatoarele:

1. Planificarea - decide modul de abordare al factorilor de risc;


2. Identificarea riscurilor- realizeaza documentarea asupra factorilor de risc;
3. Analiza calitativa a riscurilor- reaizeaza grila de prioritati in abordarea factorilor de risc;
. Analiza cantitativa - masurarea prin instrumente specifice a probabilitatii si consecintelor
factorilor de risc
!. Planificarea raspunsurilor la riscuri - elaborarea de te"nici si proceduri destinate reducerii
amenintarilor si amplificarii oportunitatilor
#. $onitorizarea si controlul riscurilor - monitorizarea factorilor de risc permanenti%
identificarea celor noi% implementarea planurilor de reducere a riscurilor si evaluarea eficientei
acestora pe toata durata proiectului.
$anagementul riscului in cadrul unui proiect reprezinta procesul prin care managerul de
proiect si membrii ec"ipei de proiect identifica% analizeaza si raporteaza factorii de risc posibili.
Acest proces se concretizeaza in planul de management al riscului.
1. &'ista posibilitatea aparitiei unor noi riscuri;
2. (iscurile e'istente se pot sc"imba sau disparea;
3. Pot avea loc sc"imbari in mediul e'tern care pot influenta ierar"ia riscurilor;
. )e pot sc"mba prioritatile in privinta riscurilor depistate;
!. )c"imbarile in cadrul organizatiei*proiectului pot influenta structura factorilor de risc.