Sunteți pe pagina 1din 4

TITU MAIORESCU - JUNIMEA SI CONVORBIRI LITERARE

Titu Maiorescu este primul critic literar in adearatul sens al cu!ntului pe care l-a aut
literatura romana" el a #ost totodata mentorul $eneratiei marilor clasici% promo!nd
scriitori precum Eminescu% Slaici% Crean$a% Cara$iale&
In '()* Titu Maiorescu pune +a,ele Societatii cultural - literare -Junimea- alaturi de.
/etre Carp% Iaco+ Ne$ru,,i% T0eodor Rosetti% Vasile /o$or
Actiitatile -Junimii-.
- -prelectiuni populare- 1sedinte pu+lice care urmareau ridicarea -nielului
cultural al maselor populare2
- 3nt!lniri saptamanale ale mem+rilor
- editarea de reiste si ,iare 1-Conor+iri literare-2
- cola+orarea la alte pu+licatii ale remii
- 3n#iintarea la alte pu+licatii ale remii
- 3n#iintarea unor tipo$ra#ii sau instituite de inatamant
- ideile promoate de 4unimisti .
lupta 3mpotria #ormelor #ara #ond
sustinerea autonomiei esteticului in #ata eticului% etnicului%
politicului
promoarea spiritului #ilo,o#ic 1prin. speculatia teoretica%
$!ndire a+stracta% idei $enerale2
spiritul oratoric 1di,ertatia2
$ustul clasic si academic
ironia
spiritul critic% promoea,a o critica de 3ndrumare a creatiei
artistice cu scopul de a #orma o literatura de aloare europeana
Etapele eolutiei Societatii -Junimea- .
'()* - '(56 - sediul la Iasi% acum se ela+orea,a principiile 4unimistilor si se des#asoara
actiuni cu caracter polemic si pro+leme re#eritoare la lim+a% literatura si practica o critica
ne$atoare% de descura4are a mediocritatilor din dorinta de a #orma o literatura ori$inala&
'(56 - '((7 - sedii la Iasi si Bucuresti% este o etapa de consolidare a -directiei noi- acum
se practica o critica de su$estie si promoare a scriitorilor tineri si talentati
'((7 - '(87 - etapa cu niel mai sca,ut 1sediul la Bucuresti2" actiunile au doar caracter
uniersitar si politic
Reista -Conor+iri literare- 1'(752 - or$anul de presa al -Junimii- al carei redactor-se#
era Iaco+ Ne$ru,,i" continua traditia -9aciei literare-" cu a4utorul acestei reiste sunt
aduse la cunostiinta pu+licului principiile 4urnalistilor" este locul unde pu+lica numerosi
scriitori de aloare ai epocii reista -Conor+iri literare- promoea,a simtul
contemporaneitatii% receptarea actia si impartirea traditiei nationale% a#irmarea unei
constiinte critice% cura4ul punctelor de edere proprii e:primate in numele unui ideal
artistic% talentul si presti$iul cola+oratorilor
/rincipiile #undamentale ale reistei -Conor+iri literare- 1dupa A& 9& ;enopol2
rasp!ndirea spiritului de critica adearata
3ncura4area pro$resului literaturii nationale si com+aterea
sarlatanismului literar
sustinerea neat!rnarii intelectuale a poporului% com+aterea
imitatiilor
Contri+utia lui Titu Maiorescu la de,oltarea criticii si esteticii literare romanesti.
spirit clasic% armonios% ec0ili+rat% Titu Maiorescu are preocupari in domeniul lim+ii%
literaturii% criticii% esteticii% #iloso#iei si al culturii in special
- articole de lim+a.-9espre scrierea lim+ei romane-%-Betia de cuinte-%-Oratori% retori%
lim+uti-%-Neolo$isme-
- articole de critica literara si estetica. -Asupra poe,iei noastre populare-%-O cercetare
critica asupra poe,iei noastre de la '()5-%-9irectia noastra in poe,ia si pro,a
rom!neasca-%-Eminescu si poe,ia lui-%
-/oeti si critici-
- articole de cultura. - -In contra directiei de asta,i in cultura romana-
9omeniile de mani#estare ale spiritului critic maiorescian sunt numeroase. lim+a
rom!na% literatura% cultura% estetica% #iloso#ia& Studiile sale sunt de o importanta ma4ora
pentru literatura rom!na&
Studiul - O cercetare critica asupra poeziei romne de la 1867" are un puternic
caracter didactic% urmarind sa initie,e tinerii scriitori 3n pro+lemele mai $enerale ale artei&
O+iectiul propus de Titu Maiorescu era delimitarea raportului dintre #orma si #ond 3n
poe,ie% de aceea 3si 3mparte cercetarea 3n doua capitole. -Conditiunea materiala a
poe,iei- si -Conditiunea ideala a poe,iei-&
<n -Conditiunea materiala a poe,iei-% se doedeste ca poe,ia este -arta de a
pune #ante,ia 3n miscare prin cuinte-% lucru reali,at prin #i$uri de stil% tropi% licente
poetice% e:presiitate% dar mai ales prin utili,area -cu!ntului cel mai putin a+stract-%
cu!ntul #iind -or$an de comunicare-% sau prin utili,area #i$urilor de stil - epitete%
comparatii% meta#ore% personi#icari&
Cealalta conditiune% -ideala- repre,inta e:primarea sentimentelor si pasiunilor&
Criticul #ace o clasi#icare a o+iectelor $!ndirii omenesti% ast#el 3nc!t -iu+irea% ura%
tristetea% +ucuria% disperarea% mania etc& sunt o+iecte poetice" 3natatura% perceptele
morale% politica etc& sunt o+iecte ale stiintei niciodata ale artelor-& /rimele repre,inta
o+iectele poetice% deoarece sunt stari ce e:ista 3n iata oricarei persoane% pot #i 3ntelese
de toata lumea% a!nd un $rad mai mare de sensi+ili,are asemanator cu cel al artelor&
Celelalte nu pot deeni niciodata arte% 3ntruc!t nu sensi+ili,ea,a% nu tre,esc niciun
sentiment% #iind neinteresante si ne3ntelese de ma4oritate oamenilor& O+li$atia poetului%
spre deose+ire de cea a omului de stiinta% care sustine adearul% este de a se e:pune 3n
#ata cititorului% prin intermediul lim+a4ului #i$urati&
At!t artele #rumoase% c!t si poe,ia sunt reali,ate 3n urma repaosului intelectual%
red!nd satis#actia spiritului omenesc% pe c!nd stiinta produce #enomene cu e#ecte
nelimitate% 3n continua sc0im+are&
<ntr-o perioada 3n care cultura rom!na se a#la 3ntr-o stare insta+ila% Titu
Maiorescu 3ntreede o speranta 3n ceea ce prieste eolutia literaturii rom!ne& /rin
lucrarea sa -9irectia noua 3n poe,ia si pro,a rom!neasca- #ace o selectie 3ntre artistii
remii% arat!nd -adearatele alori-&
<n poe,ie% repre,entanti de #runte erau Vasile Alecsandri% Mi0ai Eminescu si
Bodnarescu% iar 3n pro,a sunt mentionate nume ca Odo+escu% Slaici% ;enopol% /&/&
Carp&Tot 3n aceasta lucrare% Maiorescu aminteste si de -talentele in#erioare-% care
aspirau #ara #undament la statutul de artist&
Un alt studiu important% -Comediile d-lui Cara$iale-% tratea,a tema moralitatii 3n
arta si a 3naltarii impersonale% pornind de la moralitatea 3n raport cu opera comica a lui
Cara$iale&
/ornind de la constatarea ca tipurile si situatiile din comediile lui Cara$iale sunt
inspirate din realitatea sociala a timpului% criticul atra$e atentia ca artistul recreea,a
realitatea% $enerali,ea,a pentru a surprinde o trasatura etern ala+ila a omului&
Al doilea ar$ument 3n sustinerea alorii reale a operelor lui Cara$iale este acela
ca o arta are e#ect asupra sensi+ilitatii umane% a!nd un caracter educati% deoarece
produce un sentiment de 3naltare si puri#icare& /rin urmare% arta e morala prin aloarea
ei% nu prin ideile morali,atoare pe care le sustine& /rin aceasta teorie% Maiorescu
reuseste sa com+ata criticile care respin$eau comediile lui Cara$iale% pe moti ca ar #i
imorale&
-Eminescu si poe,iile lui- este un studiu prin care Maiorescu de#ineste pro#ilul
$eniului si personalitatea lui Eminescu% scot!nd 3n eidenta% pe l!n$a talentul 3nnascut%
inteli$enta si memoria poetului% dar si modernitatea acestuia% prin cultura de niel
european&
Un studiu important 3n cultura rom!na a #ost -In contra directiei de asta,i 3n
cultura rom!na-% 3n care% prin -teoria #ormelor #ara #ond-% Maiorescu se reolta #ata de
situatia e:istenta 3n epoca% tendinta de a 3mprumuta #orme ale culturilor occidentale si de
a le adapta conditiilor e:istente& Acesta sustinea ca tre+uie adaptate la speci#icul
national si anticipate de crearea unui #ond propriu&
Vi,!nd lim+a rom!na% teoria #ormelor #ara #ond are proiectii 3n studii precum.
-9espre scrierea lim+ei romane-% -Lim+a rom!na 3n 4urnalele din Austria-% -Betia de
cuinte-% -Neolo$ismele-& Maiorescu sustine 3n aceste studii al#a+etul latin si principiul
orto$ra#iei #onetice% 3m+o$atirea oca+ularului cu neolo$isme si com+ate 3mprumuturile
reali,ate 3n mod #ortat% ridiculi,!nd totodata ceea ce el numeste su$esti -+etia de
cuinte-&
=iloso#% critic literar% estetician% Titu Maiorescu a #ost una dintre cele mai
importante personalitati ale culturii rom!ne&
<n istoria literaturii si culturii rom!ne% -Junimea- a marcat 3nceputul #unctionarii
si$ure a spiritului critic% ictoria ideii de aloare estetica si a de,oltarii simtului artistic%
ma4oritatea ideilor #iind preluate de la etapa anterioara% pasoptista% dar eoluate&
Identi#icarea principalelor elemente de#initorii ale spiritul 4unimist a #ost reali,ata de
Tudor Vianu" 3n i,iunea criticului aceste aspecte ar #i spiritul #iloso#ic si oratoric% $ustul
clasic si academic% ironia si spiritul critic&