Sunteți pe pagina 1din 2

Aritmetic i algebr

Mulimi Num ere naturale Divizibilitate http://sorinborodi.ro/


aparine nu aparine inclus include N umere consecutive = unul dup altul E x. 4; 5 2 18 (2 divide pe 18) 18M 3 (18 este divizibil cu 3)
-mulimea vid (nu are niciun element) N umr par ( cu so ) 0,2,4,6,8,10, ; are form a 2k Divizorii lui 18 : 1,2,3,6,9,18
Cardinalul unei mulimi=cte elemente are acea mulime. N umr im par ( fr so ) 1,3,5,7,9,11, ; are form a 2k+1 Multiplii lui 18 : 0,18,36,54,
Mulimi disjuncte = care nu au elemente comune numr prim -se divide doar cu 1 i el nsui: 2, 3, 5, 7, 11,...
xy = 10 x + y abc = 100 a + 10 b + c ab cd = 1000 a + 100 b + 10 c + d
N naturale : 0,1, 2,3,... N * naturale fr 0 (nenule) :1, 2,3,... 2 3 numr compus -care nu este prim: 4, 6, 8, 9,10,....
P tratul lui 7 este 7 = 49; cubul lui 2 este 2 = 8
Z ntregi: 4, 0, 9, + 12 Cel mai mare divizor comun ( 8;12 ) = 4
P trat perfect este egal cu ptratul unui num r natural : 0,1, 4, 9,16, 25,...
3 3 Numere prime ntre ele au c.m.m.d.c.=1 ( ex.15 i 8)
Q raionale: ; 4; 3; 6, 2; 3,(4) R reale: 7; ; 4; 3; 3,(4) Un ptrat perfect nu poate avea ultima cifr 2, 3, 7 sau 8
5 5 Cel mai mic multiplu comun [8;12] = 24
Iraionale: (R Q ) 7; 2; .... N Z Q R Cub perfect este egal cu cubul unui num r natural : 0, 1, 8, 27,
Dac a = 25 3 72 i b = 26 5 7, atunci a i b au
Operaii cu mulimi A = {2; 4; 7}, B = {7; 9} Teorem a m pririi cu rest D=I C +R , R<I
c.m.m.d.c.=25 7 i c.m.m.m.c.=26 3 7 2 5
reuniunea A B = {2; 4; 7; 9} intersecia A B = {7} (D=dem parit, I=Im pritor, C=Ct, R =Rest)
Ci divizori naturali are un numr: dac n = 25 39 72 ,
diferena A B = {2; 4} produs cartezian A B = n ( n + 1)
sum a lui G auss 1 + 2 + 3 + ....... + n = atunci n are (5 + 1) (9 + 1) (2 + 1) = 180 divizori naturali
{(2;7),(2;9),(4;7),(4;9),(7;7),(7;9)} 2
Criterii de divizibilitate
cu 2 : dac are ultima cifr 0,2,4,6 sau 8 (ex. 756; 1934)
Reguli de calcul Factor comun cu 3 : dac suma cifrelor se divide cu 3 (ex. 261;1005)
Fracii zecimale 1,37 + 52,4 = 53,77; 31,2 =1,8; 3,8710 = 38,7 0,02 1000 = 20; 3x + 3y = 3(x + y); 7a + 28 = 7(a + 4); 10n 5 = 5(2n 1); cu 4 : dac nr. format din ultimele 2 cifre se divide cu 4 (ex. 912)
8 8k = 8(1 k ); x3 + x2 = x2 ( x +1); 4 y 6 y5 = 2 y(2 3y4 ) cu 5 : dac are ultima cifr 0 sau 5 (ex. 295; 1330)
2,3 4,25=9,775; 36,2:10=3,62; 2,7:100=0,027; 3,6:4=0,9; 0,26:0,2=2,6:2=1,3
cu 9 : dac suma cifrelor se divide cu 9 (ex. 495; 8001)
Numere ntregi 5 8 = 3; 4 3 = 7; 7 + 2 = 5; 7 + 9 = 2; 5 ( 2) = 5 + 2 = 3;
Transform area fraciilor zecim ale cu 10 : dac are ultima cifr 0 (ex. 730;1900)
3 ( 5) = 15; (4) ( +2 ) = 8; ( 2) ( 3) = 6; 8: ( 4 ) = 2; ( 5) : ( 1) = 5; cu 25 : dac nr.format din ultimele 2 cifre se divide cu 25 (ex. 375)
7 207 345
Numere pozitive : + 12; 3;.... Numere negative : 23; 2,... -F inite 0, 7 = ; 0, 207 = ; 3, 45 =
10 1000 100
Opusul lui 35 este 35; opusul lui 8 este 8. 73 5 23 a
3 2 -P eriodice sim ple 0, (73) = ; 2, (5) = 2 = F racii a - num rtor , b - nu m itor
Puteri 27 25 = 212 ; 510 : 53 = 57 ; (73 )4 = 712 ; ( 2n ) = 8n3; ( 3) = 9; 99 9 9 b
135 13 122 2 2013
( 3)
3 7 4
= 27; ( 1) = 1; ( 1) = 1; 15 = 1; 1 1 0
9 = 9; ( 7) = 7; 30 = 1; ( 6) = 1; 07 = 0; -P eriodice m ixte 0 ,13(5) = = - subunitare ; au num itorul > num rtorul. E x. ;
900 900 9 2014
1 1 1 7 19
52 = ; (3)3 = = - supraunitare ; au num itorul < num rtorul. E x. ;
52 (3)3 27 4 18
5 Formule de calcul 5 341
1 5 2)1 3) 5 17 7 5 35 7 5 7 3 21 2 25 - echiunitare ; au num itorul = num rtorul. E x . ;
Fracii ordinare + = + = ; = ; : = = ; = 5 341
6 4 6 4 12 6 4 24 2 3 2 5 10 3 35 ( a + b )( a b ) = a 2 b 2 9 16
1 3 7 2 - ireductibile , care nu se pot sim plifica. E x. ;
Inversul lui 35 este ; inversul lui este
35 7 3
( a + b ) = a 2 + 2ab + b 2 14 25
15 ( 3 5
2 - reductibile , care se pot sim plifica. E x. =
3 4 3 4 3 5 15
Fracii etajate / = : = = ( a b ) = a 2 2ab + b 2 18 6
7 5 7 5 7 4 28 2 2 8
( a + b + c ) = a 2 + b 2 + c 2 + 2ab + 2bc + 2ac - echivalente = ; se recunosc astfel: 2 12 = 3 8
3 12
Radicali 49 = 7; 813 813 = 813; 7 5 = 35; 3742 = 374 a + b = ( a + b ) (a 2 ab + b 2 )
3 3

Scoaterea factorilor de sub radical 63 = 9 7 = 9 7 = 3 7 7


a 3 b 3 = ( a b ) (a 2 + ab + b 2 ) Procente 7 % din 300 = 300 = 21
3 2)
3 3 2 4 3+ 2 )
4 12 + 4 2 100
Raionalizarea numitorului = = ; = = 3
2 2 2 3 2 3 2 7 ( a + b ) = a 3 + 3a 2 b + 3ab 2 + b 3 Raport raportul numerelor 3 i 5 este
3
2 2 2 3
5
Calcul algebric 5x + 2x = 7x; 2y 9y = 7y; 3n 5n = 8n ; a + a = 2a; ( a b ) = a 3 3a 2 b + 3ab 2 b 3 2 4
c c = c2 ; 3n 2n3 = 6n4 ; 3( 2n 7) = 6n 21; Proporie o egalitate de dou rapoarte (ex. = )
( a + b)( c + d ) = ac + ad + bc + bd; 3 6
(x 2 3) ( x 4 ) = x3 4x 2 3x + 12 + ( 5 + x y ) = 5 + x y; ( a b + 3) = a + b 3 2, 3, 4, 6 se numesc termenii proporiei
Aproximri
3 i 4sunt mezii; 2 i 6 sunt extremii.
Fie numrul 3,1476. Aproximat cu:
C om parri Proprietatea fundamental a unei proporii:
Modul (valoare absolut) -o zecime prin lips=3,1; o zecime prin adaus=3,2
-o sutime prin lips=3,14; o zecime prin adaus=3,15 produsul mezilor este egal cu produsul extremilor
x, dac x 0 7
>
4
;
9
>
9
;
2
< 1
6 = 6; 3 = 3. n general, x =
x, dac x < 0 5 5 2 7 9 Partea ntreag a unui numr x este [x], cel mai mare numr x y z
Numerele x, y, z sunt direct proporionale cu 3, 5, 9 dac = =
9 < 7; 5 < 2 ; 23 < 0 ntreg x. Ex. [3,7] = 3; [6] = 6; [0,25] = 0; [3,1] = 4 3 5 9
Ex. 3 2 = 3 2, deoarece 3 2 0
2 , 4 > 2 , 3 9 ; 4 ,1 < 3, 8 2    .
Partea fracionar a lui x este definit astfel :  x y z
Numerele x, y, z sunt invers proporionale cu 2, 4, 7 dac = =
1 2 = (1 2) = 2 1, deoarece 1 2 < 0 3 > 1; 6 > 10 Ex.{3,7} = 0,7; {4} = 0; {0,2} = 0,2; {3,1} = 0,9 1 1 1
2 4 7
nr.cazuri favorabile
Descompunerea expresiilor n factori Sisteme de ecuaii Probabilitatea unui eveniment =
nr.cazuri posibile
Prin factor comun -Rezolvare prin metoda substituiei
5 4 4
x 3 5x 2 = x 2 ( x 5 ) ; (n 4) + (n 4) = (n 4 ) ( n 4 + 1) x y = 4 x = 4 + y x = 4 + y x = 4 + y x = 5 x+ y
Prin formule Medii Aritmetic ma = ; Geometric mg = xy
2 2 x + y = 11 2(4 + y ) + y = 11 8 + 3 y = 11 3 y = 3 y =1 2
y 2 25= ( y 5 )( y+5 ) ; 9x 2 6x+1= ( 3x 1) 2 xy
Armonic mh =
Prin grupri de termeni x+ y
-Rezolvare prin metoda reducerii
3 2
2n + 2n + 7n + 7 = 2n 2
( n + 1) + 7 ( n + 1) = ( n + 1) ( 2
2 n + 7)  Media aritmetic ponderat a numerelor 10; 12; 9 ,
x 2 + 6 x + 8 = x 2 + 4 x + 2 x + 8 = x ( x + 4 ) + 2 ( x + 4 ) = ( x + 4 )( x + 2 )
a b = 4 2 2 a 2b = 8
(se adun ecuaiile) 10 3 + 12 6 + 9 5
avnd ponderile 3; 6; 5 este map =
3a + 2 b = 2 2 3a + 2 b = 22 3+ 6+ 5
5a / = 30 a=6 b=4 Inegalitatea mediilor mh mg ma
Ecuaia de gradul doi

Forma general ax 2 + bx + c = 0. Sistem de axe Funcii


Ox- axa absciselor Spunem c am definit o funcie pe mulimea A cu valori n mulimea Bdac facem
Rezolvare: calculm ( delta ), = b 2 4ac.
Oy- axa ordonatelor ca fiecrui element din A s-i corespund un singur element n B.
Dac <0, ecuaia nu are soluii. Punctul M(5;3) f : A B (citim funcia f definit pe A cu valori n B")
b + b 5 i 3 sunt coordonatele punctului M. A - domeniul de definiie , B - domeniul de valori
Dac >0, soluiile sunt: x1 = , x2 =
2a 2a Numrul 5 este abscisa, iar 3 este ordonata lui M. Funcie liniar ( de gradul I) este o funcie de forma f : R R, f ( x ) = ax + b.
Ex. f ( x ) = 3x 5
Uniti de msur
Reprezentare grafic. Fie f : R R, f ( x ) = 3x 5
Lungime Arie Volum Capacitate Mas Timp
Calcularea coordonatelor punctelor de
3 m=30 dm 7 m=700 dm 5 m=5000 dm 1 l=1 dm 4 kg=4000 g 1 or=60 minute
intersecie a graficului cu axele:
0,7 m=70 cm 0,05m=500 cm 0,03 cm=30 mm 3 l=3000 ml 0,5 dag=5 g 1 minut=60 secunde
5 5
2 km=2000 m 2 km=200 hm 0,05 km=50 hm 0,3 dal=3 l 7 cg=70 mg 1 deceniu=10 ani -cu axa Ox se rezolv ecuaia f ( x ) = 0 ;3x 5 = 0 x = A( ;0)
3 3
3,5 cm=35 mm 1 ar=1dam=100 m 1 dm=1000 cm 0,2 hl=20 l 2 hg=200 g 1 secol=100 ani
-cu axa Oy se calculeaz f ( 0) ; f (0) = 5 B(0; 5)
2,7 dam=0,27 hm 1 ha=1hm=100 ari 1 m=109 mm 125 ml=0,125 l 6,23 g=62,3 dg 1 mileniu=1000 ani
1,3 mm=0,13 cm 0,02 ha =2 ari= 200 m 3 mm=0,003 cm 0,07 kl=70 l 3 t=3000 kg ore=15minute Calcularea coordonatelor punctului de intersecie a graficelor a dou funcii f i g :
5,7 hm=570 m 0,04 m=400 cm 0,25 dam=250 m 3 cl=0,3 dl 34 dg=0,34 g ore=30 minute se rezolv ecuaia f ( x ) = g( x)
Geometrie
Unghiuri Figuri geometrice http://sorinborodi.ro/
Puncte i drepte
congruente : au msuri egale
Triunghi
adiacente : au acelai vrf i puncte coliniare: sunt situate pe o dreapt
o latur comun
isoscel: are dou laturi congruente
drepte concurente: drepte care se intersecteaz echilateral: are toate laturile congruente
opuse la vrf : au acelai vrf i laturile
unuia sunt n prelungirea laturilor celuilalt punct de concuren: punctul n care se oarecare: are laturi de lungimi diferite
Dou unghiuri opuse la vrf sunt congruente intersecteaz dou drepte ascuitunghic: toate unghiurile ascuite
complementare : dou unghiuri care au suma 90 dreptunghic: are un unghi drept
semidreapta deschis: (OA O (
x. complementul unghiului de 20 este unghiul de 70 catete: laturile care formeaz unghiul drept
suplementare : dou unghiuri care au suma 180 semidreapta nchis: [OA O [ ipotenuza: latura opus unghiului drept
x. suplementul unghiului de 20 este unghiul de 160
segmente congruente: au lungimi egale [AB] [CD]
unghi alungit : care are 180; unghi nul care are 0 obtuzunghic: are un unghi obtuz
unghi propriu : care nu este nici alungit, nici nul drepte perpendiculare: formeaz Patrulater
unghi ascuit < 90 ; drept = 90 ; obtuz > 90 un unghi drept ab Paralelogram: are laturile opuse paralele
drepte paralele: sunt n acelai plan i nu Proprietile paralelogramului:
 laturile opuse sunt congruente
unghiuri n jurul unui punct se intersecteaz a b
Suma unghiurilor n jurul unghiurile opuse sunt congruente, iar
unui punct este 360 Axioma lui Euclid: unghiurile alturate sunt suplementare
Unghiuri formate de dou drepte cu o secant printr-un punct exterior unei drepte se poate diagonalele au acelai mijloc
alterne interne : 1 i 7; 2 i 8
alterne externe : 3 i 5; 4 i 6
duce o singur paralel la dreapta dat. Dreptunghiul: paralelogramul care are
corespondente : 1 i 5; 2 i 6; un unghi drept
3 i 7; 4 i 8 diagonalele dreptunghiului sunt congruente
Linii importante n triunghi
Dac dreptele sunt paralele, aceste perechi Rombul: paralelogramul care are dou
Bisectoarea: mparte un unghi
de unghiuri sunt congruente i reciproc.
n dou unghiuri congruente. laturi alturate congruente
Bisectoarele sunt concurente diagonalele rombului sunt perpendiculare i
Teoreme importante sunt bisectoare ale unghiurilor
n I - centrul cercului nscris
suma unghiurilor unui triunghi este 180
suma unghiurilor unui patrulater este 360 Mediatoarea: perpendicular pe Ptratul: are toate proprietile
unghiurile de la baza unui triunghi mijlocul unei laturi. dreptunghiului i rombului
isoscel sunt congruente Mediatoarele sunt concurente Trapezul: are dou laturi paralele i
ntr-un triunghi isoscel, bisectoarea n O - centrul cercului circumscris. celelalte dou neparalele
unghiului de la vrf este i median, La triunghiul obtuzunghic, O este
rapez isoscel: are laturile neparalele
nlime, mediatoare. situat n exterior.
ntr-un triunghi dreptunghic, congruente
La triunghiul dreptunghic, O este n mijlocul ipotenuzei.
mediana din vrful unghiului rapez dreptunghic: are un unghi drept
drept este jumtate din ipotenuz. nlimea: perpendiculara
ntr-un triunghi dreptunghic dintr-un vrf pe latura opus. P o lied re
care are un unghi de 30, cateta nlimile sunt concurente n H - ortocentrul. P rism a V = A B h
opus acestui unghi este La triunghiul obtuzunghic, H este n exterior. A L = sum a ariilo r feelor laterale
jumtate din ipotenuz. A ria total A T = A L + 2 A B
teorema lui Thales : Mediana: unete un vrf
 D iagonala paralelip iped d = a2 + b2 + c2
AE AF cu mijlocul laturii opuse.
EF BC = D iagonala cubu lui d = l 3
EB FC Medianele sunt concurente
teoremafundamental a asemnrii :
 n G - centrul de greutate. AB h
dac EF BC, atunci AEF ~ ABC (sunt asemenea), adic 1 2 1 2 P ira m id a V =
Centrul de greutate este la de baz i de vrf: GM = AM , GA = AM 3
AE AF EF 3 3 3 3 A L = sum a ariilo r feelor laterale
= =
AB AC BC A r ia total A T = A L + A B
raportul ariilor a dou triunghiuri asemenea este egal cu Arii i alte formule
apo tem = nlim ea un ei fee laterale
ptratul raportului de asemnare bh ab sin u
Triunghi A = ; A = ; A = p ( p a )( p b )( p c ) , unde p este
2 2 T ru n ch iu l d e piram id
teorema bisectoarei: dac AD h
a+b+c
AB AC sem iperim etrul, p = ( formula lui Heron ) V = ( A B + A b + A B Ab )
este bisectoare, = 2 3
BD DC
a 3 a2 3 A L = sum a ariilo r feelor laterale
Triunghi echilateral: nlimea h = ; aria A ech . =
ntr-un dreptunghic: 2 4 A ria total A T = A L + A B + A b
teorema nlimii: AD = BD DC c c c c
Triun ghi dreptunghic: nlim ea h = 1 2 ; aria A dr . = 1 2
ip 2 Corpuri rotunde
teorema catetei: AB = BD BC
Linia mijlocie n triunghi
teorema lui Pitagora: AB 2 + AC 2 = BC 2 Cilindrul AL = 2 RG
-unete m ijloacele a dou laturi;
unghiul la centru < AOB are msura Este paralel cu a treia latur i AT = AL + 2 AB
egal cu a arcului cuprins ntre laturi este jumtate din aceasta. V = Rh
unghiul nscris <AMB are msura Raza cercului nscris n triunghi r =
A
Conul AL = RG
jumtate din a arcului cuprins ntre laturi p
D d
AT = AL + AB
raza este perpendicular pe tangent Paralelogram A = b h Dreptunghi A = L l Romb A = ( sau b h )
unghiul format de o tangent cu o coard 2 R2 h
V =
este jumtate din arcul subntins de coard Ptrat diagonala d = l 2 , aria A = l 3
diametrul perpendicular pe o coard ( B + b) h 360 R
Trapez A = unghiul secto rului desfurrii u =
njumtete i coarda i arcul. 2 G
Linia mijlocie n trapez Trunchi de con
teorema celor trei perpendiculare :
-unete m ijloacele laturilor nepara lele;
AM , MB d AB d AL = G ( R + r )
Este paralel cu bazele i
Trigonometrie 30 45 60 B+b AT = AL + AB + Ab
este egal cu m edia lor aritm etic: lm =
2 h 2
sinus=
cat.op.
; csinus=
cat.al.
sin
1 2 3 V = ( R + r 2 + Rr )
180 180 3
ip ip 2 2 2 Poligon regulat : apotem a a n = R cos ; latura ln = 2 R sin
n n
tangenta=
cat.op.
; ctangenta=
cat.al.
cos
3 2 1
( n 2 ) 180 ; Nr. diagonalelor = n ( n 3 ) Sfera A = 4 R 2
cat.al. cat.op. 2 2 2 M sura unghiului u n =
n 2 4 R 3
sin 2 u + cos 2 u = 1 tg u =
sin u
tg
3
1 3 Cerc Lun gimea (circum ferina ) L = 2 R , Aria A = R , 3,14159265...
V =
cos u 3 3