Sunteți pe pagina 1din 9

Colegiul National Agriol Carol I Aviz director,

Slatina- Olt
Conf. OMECI 34!"#.$3.!$$% Aviz &ef catedra,


Cla&a a I'-a zi
Nr. ore !( 3# de &a)ta*ani
Manual +ront runner, ed. Corint
,lanificare anuala la li*-a engleza ./!0
An &colar !$!-!$3


N1
2.I.
CON3IN2321I A/E 2.I.
45E3A/IE1I 3EMA3ICE
4E/EMEN3E 5E CONS312C3IE
A COM2NICA1II
4+2NC3II COM2NICA3I6E A/E
/IM7II
COM,E3EN3E S,ECI+ICE 6I8A3E 9

N1. 5E
O1E
A/OCA3
E
SA,3AMANA O7SE1
6A-
3II
1.
1eca)itulare
Vocabular focusat pe aspecte personale
si interpersonale.
Timpurile verbale aspecte generale.
A solicita i a oferi informaii de ordin
personal
1.1 Extragerea ideilor eseniale dintr-un text oral
si/sau scris pe ba!a unor "ntreb#ri de spri$in.
%.% Elaborarea &oral sau "n scris' unei descrieri
simple / unui eveniment / a unor experiene
personale pe ba!# de suport vi!ual sau plan de
idei
(.1 )omunicarea interactiv# "ntr-un sc*imb
simplu i direct de informaii
Constientizarea rolului limbii engleze ca mijloc
de acces la patrimoniul culturii universale
+

,1
,%
%.
3e&tare initiala
1 ,(
(.
5OMENI2/ E52CA3IONA/
2niver&ul cultural de li*-a engleza
- ,curta istorie si pre!entare geografica
a .//,.A0 universul multivariat al
vorbitorilor de limba engle!a0 cultura
1.1 Extragerea ideilor eseniale dintr-un text oral/
scris pe ba!a unor "ntreb#ri de spri$in.
1.( ,electarea unor informaii relevante din
fragmente de texte informative instruciuni
obiceiuri anglo-saxone0 1ondra locuri
si cladiri de marca0 stereotipii cu privire
la anglo-saxoni.
- 2umeralele
- 3re!entul simplu si pre!entul continuu
- A exprima o dorin# sau o preferin#
- A solicita i a oferi informaii
generale
- A cere i a da detalii i explicaii
.nitatea4 5i&covering 7ritain
1ectia4
Who are the British?
Tradition and change
Sports in Britain
Review and consolidation
tabele *#ri
%.1 5edactarea de instruciuni reclame articole
de $urnal
(.% 5edactarea unor mesa$e / scrisori personale
simple de r#spuns la o solicitare
+.% 6nregistrarea informaiilor receptate oral sau
"n scris sub form# de notie cu suport dat
+.( 5educerea unui paragraf la o idee esenial#
cu spri$in verbal/ vi!ual
Dezvoltarea interesului pentru descoperirea
unor aspecte culturale specifice
Disponibilitatea pentru acceptarea diferentelor
si pentru manifestarea tolerantei prin abordarea
critica a stereotipurilor culturale
7 ,(
,+
,7
+.
5OMENI2/ ,E1SONA/
1elatii inter)er&onale
- 8nfatisarea fi!ica si caracteriala0
diverse relatii interumane0 familia
traditionala si moderna0 diferenta dintre
generatii0 prietenia.
- Ad$ectivul
ordinea ad$ectivelor
- grade de comparatie
- structurile4 so!adj!that
such!adj!substantiv!that
- genitivul
- pronumele/ ad$ectivele pronominale
posesive0
- A solicita i a oferi informaii de
ordin personal
- A descrie persoane i obiecte
.nitatea4 A friend in need i& a friend
indeed
1ectia4
1.1 Extragerea ideilor eseniale dintr-un text oral/
scris pe ba!a unor "ntreb#ri de spri$in.
1.% 9educerea "nelesului unor elemente lexicale
din context dintr-un text citit
%.% Elaborarea &oral sau "n scris' unei descrieri
simple / unui eveniment / a unor experiene
personale pe ba!# de suport vi!ual sau plan de
idei
%.( 5edactarea de paragrafe
(.1 )omunicarea interactiv# "ntr-un sc*imb
simplu i direct de informaii
+.( 5educerea unui paragraf la o idee esenial#
cu spri$in verbal/ vi!ual
:


,:
,;
,<
"et#s be friends
$riends forever?
%eeping in touch
Review and consolidation
7.
Ali*entatie
- =ancaruri si bauturi preferate0
alimentatia controversata a !ilelor
noastre mancare sanatoasa vs.
nesanatoasa0 probleme alimentare0
alimentele modificate genetic0 piata vs.
supermar>et0
- Be going to&
=i$loace de exprimare a viitorului&be
going to'will pre!ent simplu pre!ent
continuu'
Diateza pasiva
- A intreba si a exprima preferinte
.nitatea4 En:o; ;our *eal
1ectia4
Shopping for food
(ating out
)ow do *ou li+e *our meal
coo+ed?
Review and consolidation
1.% 9educerea "nelesului unor elemente lexicale
din context dintr-un text citit
1.( ,electarea unor informaii relevante din
fragmente de texte informative instruciuni
tabele *#ri
%.% Elaborarea &oral sau "n scris' unei descrieri
simple / unui eveniment / a unor experiene
personale pe ba!# de suport vi!ual sau plan de
idei
%.( 5edactarea de paragrafe
(.1 )omunicarea interactiv# "ntr-un sc*imb
simplu i direct de informaii
(.+ Exprimarea si $ustificarea acordului /
de!acordului fa# de opiniile exprimate "n
cadrul unui sc*imb de idei pe teme de interes
+.( 5educerea unui paragraf la o idee esenial#
cu spri$in verbal/ vi!ual
:
,?
,1@
,11
:.
Sanatate
-3artile corpului0 boli si tratamente
asociate0 accidente0 mentinerea
sanatatii0 stresul0
- Verbele modale ma*'might,
can'could must'mustn#t
should'shouldn#t0
1.1 Extragerea ideilor eseniale dintr-un text oral/
scris pe ba!a unor "ntreb#ri de spri$in.
1.( ,electarea unor informaii relevante din
fragmente de texte informative instruciuni
tabele *#ri
%.% Elaborarea &oral sau "n scris' unei descrieri

- A formula o interdicie
- A invita
- A da instruciuni
- A cere permisiunea de a "ntrerupe o
conversaie
- A oferi a accepta sau a refu!a
a$utorul cuiva
- A exprima probabilitatea
.nitatea4 <ealt=; feel& great
1ectia4
-ches and pains
Where there#s awill there#s a
wa*
$irst aid
Review and consolidation
simple / unui eveniment / a unor experiene
(.1 )omunicarea interactiv# "ntr-un sc*imb
simplu i direct de informaii
(.% 5edactarea unor mesa$e / scrisori personale
simple de r#spuns la o solicitare
(.( 2otarea informaiilor dintr-o comunicare
simpl# rostit# clar i rar cu solicitare de
reformul#ri sau repet#ri
+.1 5eformularea pentru clarificare a unei
replici in cadrul unei conversaii pe teme familiar
+
,1%
,1(
;.
Evaluare &u*ativa.
5ecapitularea sistemati!area si
consolidarea celor mai importante
continuturi ale unitatilor de invatare
studiate
1.% 9educerea "nelesului unor elemente lexicale
din context dintr-un text citit
1.( ,electarea unor informaii relevante din
fragmente de texte informative instruciuni
tabele *#ri
%.% Elaborarea &oral sau "n scris' unei descrieri
simple / unui eveniment / a unor experiene
(.1 . )omunicarea interactiv# "ntr-un sc*imb
simplu i direct de informaii
(.% 5edactarea unor mesa$e / scrisori personale
simple de r#spuns la o solicitare
+.% 6nregistrarea informaiilor receptate oral sau
"n scris sub form# de notie cu suport dat
% ,1+
Vacant
a de
iarna4
%%A88
1( 8
<.
5OMENI2/ OC2,A3IONA/
,rofe&iuni
- 9escrierea meseriilor cunoscute si de
interes pentru elevi0 meserii
temporare/ /murdare/ periculoase0
1.% 9educerea "nelesului unor elemente lexicale
din context dintr-un text citit
1.( ,electarea unor informaii relevante din
fragmente de texte informative instruciuni
pre!entarea de potentiale cariere0 banii.
- 3re!entul perfect simplu si continuu
- A solicita i a oferi informaii
generale
- A cere i a oferi o p#rere
- A cere i a da clarific#ri pentru
"nelegerea unui mesa$
.nitatea4 +ind ;our vocation
1ectia4
Do what *ou li+e best
.t#s m* life
/n the wa* to the top
Review and consolidation
tabele *#ri
%.% Elaborarea &oral sau "n scris' unei descrieri
simple / unui eveniment / a unor experiene
%.( 5edactarea de paragrafe
(.1 )omunicarea interactiv# "ntr-un sc*imb
simplu i direct de informaii
(.( 2otarea informaiilor dintr-o comunicare
simpl# rostit# clar i rar cu solicitare de
reformul#ri sau repet#ri
+.1 5eformularea pentru clarificare a unei
replici "n cadrul unei conversaii pe teme
familiare
Disponibilitatea pentru acceptarea diferentelor
si pentru manifestarea tolerantei
: ,1
,%
,(
?.
5OMENI2/ ,27/IC
Ecologie
- 3roblemele de mediu ale lumii
noastre4 poluarea cri!a apei taierea
padurilor tropicale animale pe cale de
disparitie etc.0 reciclarea0 salvarea
planetei0
- ,ubstantive colective
- A solicita i a oferi informaii
generale
- A solicita i a oferi o parere
.nitatea4 3=i& i& our >orld
1ectia4
Save our 0lanet1
The terrible blast
(ndangered Species
Review and consolidation
1.1 Extragerea ideilor eseniale dintr-un text oral/
scris pe ba!a unor "ntreb#ri de spri$in.
1.% 9educerea "nelesului unor elemente lexicale
din context dintr-un text citit
%.1 5edactarea de instruciuni reclame articole
de $urnal
%.( 5edactarea de paragrafe
(.1 )omunicarea interactiv# "ntr-un sc*imb
simplu i direct de informaii
+.1 5eformularea pentru clarificare a unei
replici "n cadrul unei conversaii pe teme
familiare
+.% 6nregistrarea informaiilor receptate oral sau
"n scris sub form# de notie cu suport dat
: ,+
,7
,:
1@.
A&)ecte necuno&cute ale lu*ii
- 3robleme neelucidate0 mistere legate
de evenimente/locuri0 fenomene
paranormale0 ,B0 lumea de maine
1.1 Extragerea ideilor eseniale dintr-un text oral/
scris pe ba!a unor "ntreb#ri de spri$in.
1.% 9educerea "nelesului unor elemente lexicale
- AntonCms. ,*apes and material
=odalele4 maC/mig*t
)omparative and superlative
ad$ectives
- A solicita i a oferi informaii despre
evenimente si experiene
- A descrie persoane i obiecte
- A-i exprima acordul sau de!acordul
.nitatea4 M;&terie&
1ectia4
Woders on (arth
Twin+le, twin+le, little star
- m*sterious construction
Review and consolidation
din context dintr-un text citit
%.% Elaborarea &oral sau "n scris' unei descrieri
simple / unui eveniment / a unor experiene
(.1 )omunicarea interactiv# "ntr-un sc*imb
simplu i direct de informaii
(.+ Exprimarea si $ustificarea acordului /
de!acordului fa# de opiniile exprimate "n
cadrul unui sc*imb de idei pe teme de interes
+.( 5educerea unui paragraf la o idee esenial#
cu spri$in verbal/ visual
Disponibilitatea pentru acceptarea diferentelor
si pentru manifestarea tolerantei
: ,;
,<
,?
11.
2niver&ul adole&centei
4 =ediul urban vs. mediul rural0 stiluri
de viata0 modele de urmat0 mu!ica0
moda0
- Vorbirea indirecta
-1iterele mari
- A solicita i a oferi informatii despre
evenimente experiene i activit#i
trecute
- A solicita i a oferi informaii de
ordin personal
.nitatea4 ?e, t=e teenager&
1ectia4
What we have in common
"et#s part*
St 2alentine#s Da*3a universal
celebration
Review and consolidation
1.1 Extragerea ideilor eseniale dintr-un text oral/
scris pe ba!a unor "ntreb#ri de spri$in.
1.( ,electarea unor informaii relevante din
fragmente de texte informative instruciuni
tabele *#ri
%.1 5edactarea de instruciuni reclame articole
de $urnal
%.( 5edactarea de paragrafe
(.( 2otarea informaiilor dintr-o comunicare
simpl# rostit# clar i rar cu solicitare de
reformul#ri sau repet#ri
(.+ Exprimarea si $ustificarea acordului /
de!acordului fa# de opiniile exprimate "n
cadrul unui sc*imb de idei pe teme de interes
+.( 5educerea unui paragraf la o idee esenial#
cu spri$in verbal/ vi!ual
Disponibilitatea pentru acceptarea diferentelor
si pentru manifestarea tolerantei
:
,1@
,11
,1(
1%.
Sa)ta*ana Sa &ti* *ai *ulte, &a
fi* *ai -uni
Activitati extrascolare si extracurriculare
% ,1% Vacant
a de
primav
ara-
@<.@+-
1+.@+
1(.
Calatorii
- =i$loace de transport0 locuri de
vi!itat/ petrecut vacanta 0 tipuri de
vacante0 mari exploratori0 descrierea/
recomandarea unui *otel.
- 8ntrebari dis$unctive
- Drdinea advebelor circumstantiale de
mod loc si timp in propo!itie
- A solicita confirmarea unei informaii
- A solicita i a oferi informaii despre
locuri si evenimente
- A cere i a da detalii i explicaii
.nitatea4 6i&iting )lace&
1ectia4
)e that travels far +nows much
- countr* with a long and
colourful histor*
4oing on a trip
Review and consolidation
1.1 Extragerea ideilor eseniale dintr-un text oral/
scris pe ba!a unor "ntreb#ri de spri$in.
1.( ,electarea unor informaii relevante din
fragmente de texte informative instruciuni
tabele *#ri
%.1 5edactarea de instruciuni reclame articole
de $urnal
(.1 )omunicarea interactiv# "ntr-un sc*imb
simplu i direct de informaii
(.+ Exprimarea si $ustificarea acordului /
de!acordului fa# de opiniile exprimate "n
cadrul unui sc*imb de idei pe teme de interes
+.( 5educerea unui paragraf la o idee esenial#
cu spri$in verbal/ vi!ual
Dezvoltarea interesului pentru descoperirea
unor aspecte culturale specifice
: ,1+
,17
,1:
1+..
3i*)ul li-er
- Activitati !ilnice0 activitati de
interior/exterior0 vacanta0 *obbC-uri0
mass- media0 dependenta de internet/
televi!or0
-
- Bra!a conditionala tip 8
- A solicita i a oferi informaii de
ordin personal
1.% 9educerea "nelesului unor elemente lexicale
din context dintr-un text citit
%.1 5edactarea de instruciuni reclame articole
de $urnal
%.% Elaborarea &oral sau "n scris' unei descrieri
simple / unui eveniment / a unor experiene
(.1 )omunicarea interactiv# "ntr-un sc*imb
simplu i direct de informaii
:
,1;
,1<
- A-i exprima acordul sau de!acordul
.nitatea4 /ei&ure and )lea&ure
1ectia4
What#s *our hobb*?
There#s pleasure in danger
Theholida* of *our dreams
Review and consolidation
(.+ Exprimarea si $ustificarea acordului /
de!acordului fa# de opiniile exprimate "n
cadrul unui sc*imb de idei pe teme de interes
+.1 5eformularea pentru clarificare a unei
replici "n cadrul unei conversaii pe teme
familiare
+.% 6nregistrarea informaiilor receptate oral sau
"n scris sub form# de notie cu suport dat

,1?
17.
Evaluare &u*ativa.
5ecapitularea sistemati!area si
consolidarea celor mai importante
continuturi ale unitatilor de invatare
studiate
1.% 9educerea "nelesului unor elemente lexicale
din context dintr-un text citit
1.( ,electarea unor informaii relevante din
fragmente de texte informative instruciuni
tabele *#ri
%.% Elaborarea &oral sau "n scris' unei descrieri
simple / unui eveniment / a unor experiene
(.1 . )omunicarea interactiv# "ntr-un sc*imb
simplu i direct de informaii
(.% 5edactarea unor mesa$e / scrisori personale
simple de r#spuns la o solicitare
+.% 6nregistrarea informaiilor receptate oral sau
"n scris sub form# de notie cu suport dat
:


,%@
,%1
,%%