Sunteți pe pagina 1din 60

MINISTERULAGRICULTURIIIDEZVOLTRIIRURALE

AutoritateadeManagementpentruPNDR

GHIDULSOLICITANTULUI

Modernizareaexploataiiloragricole

MSURA121Fermadefamilie

PrevederileprezentuluiGhidsecompleteazacureglementarilecuprinsein
ManualdeProcedurpentruMsura121postatpesiteulwww.apdrp.ro

PROGRAMULNAIONALDEDEZVOLTARERURAL
ProgramfinanatdeUniuneaEuropeaniGuvernulRomnieiprin
FONDULEUROPEANAGRICOLPENTRUDEZVOLTARERURAL
ROMNIA
Ministerul Agriculturii
i Dezvoltrii Rurale
UNIUNEA
EUROPEAN
Program finanat prin
FEADR
G h i d u l S o l i c i t a n t u l u i V 1 0 M s u r a 1 2 1 1 | P a g i n a

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n
mod gratuit i doar cu acordul MADR. Toate drepturile rezervate MADR.
IMPORTANT!
Pentruaobineinformaiilecucaractergeneral,consultaipaginiledeinternet
www.apdrp.roiwww.madr.ro.
Deasemenea,pentruaobineinformaiidespreFEADRneputeicontactadirectla
sediilenoastre,printelefon,prinemailsauprinpaginadeinternetvezidatelede
contactdelafinalulGhiduluiSolicitantului.
GHIDULSOLICITANTULUIpentruaccesarea
MSURII121Modernizareaexploataiiloragricole
Versiunea12dinmai2014

Ghidul Solicitantului este un material de informare


tehnic a potenialilor beneficiari ai Fondului European
Agricol pentru Dezvoltare Rural (FEADR) i constituie un
suport informativ complex pentru ntocmirea proiectului
conformcerinelorspecificealePNDR.Acestdocumentnu
esteopozabilactelornormativenaionaleicomunitare.
Ghidul Solicitantului prezint regulile pentru pregtirea,
ntocmireaidepunereaproiectuluideinvestiii,precumi
modalitateadeselecie,aprobareiderulareaproiectului
dumneavoastr. De asemenea, conine lista indicativ a
tipurilor de investiii pentru care se acord fonduri
nerambursabile, documentele, avizele i acordurile pe
caretrebuiesleprezentai,modelulCereriideFinanare,
alStudiuluideFezabilitateialMemoriuluiJustificativ,ale
Contractului de Finanare, precum i alte informaii utile
realizrii proiectului i completrii corecte a
documentelor.

Ghidul Solicitantului, precum i documentele anexate pot


suferi rectificri din cauza actualizrilor legislative
naionale i comunitare sau procedurale varianta
actualizat este publicat pe pagina de internet
www.apdrp.ro.

G h i d u l S o l i c i t a n t u l u i V 1 0 M s u r a 1 2 1 2 | P a g i n a

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n
mod gratuit i doar cu acordul MADR. Toate drepturile rezervate MADR.
CUPRINS

1.PREVEDERIGENERALE
1.1.ObiectiveleMsurii121Modernizareaexploataiiloragricole. 3

2.PREZENTAREAMSURII121
2.1.Cinepoatebeneficiadefondurinerambursabile.................................................... 5
2.2.Condiiiminimeobligatoriipentruacordareasprijinului.......................................... 7
2.3.Tipurideinvestiiiicheltuielieligibile.................................................................... 10
2.4.Tipurideinvestiiiicheltuielineeligibile..................................................... 12
2.5.Criteriiledeseleciealeproiectului......................................................................... 14
2.6.Valoareamaximafondurilornerambursabile(intensitateasprijinului)................. 27

3.ACCESAREAFONDURILORNERAMBURSABILEACORDATEPENTRUMODERNIZAREA
EXPLOATAIILORAGRICOLE
3.1.Completarea,depunereaiverificareadosaruluicereriidefinanare.................... 31
3.2.Contractareafondurilor........................................................................................... 38
3.3.Achiziiile................................................................................................................ 40
3.4.Plata....................................................................................................................... 42

4.INFORMAIIUTILE
4.1.Documentelenecesarentocmiriicereriidefinanare............................................ 44
4.2.ListaformularelordisponibilepesiteulAPDRP............................... 59
4.3.Dicionar......................................... 61
4.4.APDRPnsprijinuldumneavoastr......................................................... 64

5.ANEXELAGHIDULSOLICITANTULUI
5.1.Anexa1ModelCereredeFinanare.............................................. linkwww.apdrp.ro
5.2.Anexa2ModelStudiudeFezabilitate........................................... linkwww.apdrp.ro
5.3.Anexa3ModelMemoriuJustificativ.............................................. linkwww.apdrp.ro
5.4.Anexa4ModelContractdeFinanare........................................... linkwww.apdrp.ro
5.5.Anexa5ModeleFormularedePlat............................................. linkwww.apdrp.ro
5.6.Anexa6FiaMsurii121.............................................................. linkwww.apdrp.ro
5.7.Anexa7ActeNormativeutile........................................................ linkwww.apdrp.ro
5.8.Anexa8AnexaIlaTratatuldeInstituirealComunitiiEuropene.. linkwww.apdrp.ro
5.9.Anexa9ZonedefavorizateconformPNDR.................................. linkwww.apdrp.ro
5.10.Anexa10Zonecupotenialagricol.............................................. linkwww.apdrp.ro
5.11.Anexa11Listalucrarilorcusaufaraavizdegospodarireaapelor linkwww.apdrp.ro
5.12.Anexa12Ordinul1552/2008privindListalocalitilorundeexistsursedenitrai
linkwww.apdrp.ro
5.13.Anexa13Declaratiapepropriaraspundereprivindcofinantarealinkwww.apdrp.ro
G h i d u l S o l i c i t a n t u l u i V 1 0 M s u r a 1 2 1 3 | P a g i n a

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n
mod gratuit i doar cu acordul MADR. Toate drepturile rezervate MADR.
Fondurile
nerambursabileleputei
accesananul2014.
Capitolul1
PREVEDERIGENERALE


1.1 Msura121ModernizareaexploataiiloragricoleFermadefamilie

Msura 121 Modernizarea exploataiilor agricole se ncadreaz conform Regulamentului(CE)
1698/2005 la art.20, respectiv art.26 Axa I Creterea competitivitii sectorului agricol i
silviciarecaobiectivgeneralcretereacompetitivitiisectoruluiagricolprintroutilizaremai
bun a resurselor umane i a factorilor de producie i ndeplinirea standardelor naionale i a
standardelor comunitare, avnd corespondent n Regulamentul (CE) nr. 1305/2013 prin art.17
msura 4. Investitii n active fizice submsura Submsura 4.1. Investiii n exploataii
agricole.
Aceasta sesiune de depunere proiecte respecta prevederile tranzitorii din Regulamentului (UE)
NR. 1310/2013, n care la art.3 se fac precizri legate de posibilitatea organizrii unor astfel de
sesiuninaintedeaprobareanouluiprogramdedezvoltarerural20142020.
Obiectivelespecificesereferla:
1. Introducerea i dezvoltarea de tehnologii i procedee noi, diversificarea produciei,
ajustarea profilului, nivelului i calitii produciei la cerinele pieei, inclusiv a celei
ecologice,precumiproducereaiutilizareaenergieidinsurseregenerabile;
2. Adaptareaexploataiilorlastandardelecomunitare;
3. Cretereaveniturilorexploataiiloragricolesprijinite;
4. Sprijinirea membrilor grupurilor de productori sau ai altor forme asociative n vederea
ncurajriifenomenuluideasociere.

Obiectiveleoperaionalesereferla:
Promovarea investiiilor n exploataiile agricole din sectorul vegetal i de cretere a animalelor
pentru realizarea de construcii noi i/ sau modernizarea construciilor agricole existente din
cadrul acestora i a utilitilor aferente, achiziionarea de maini i utilaje noi, nfiinarea de
plantaiietc.

Contribuiapublicaferentacesteisesiuniestede35.000.000euroconstituitaastfel:
contribuiaGuvernuluiRomniei5%;
contribuiaUniuniiEuropene 95%.
62.505.461Euroreprezintalocareaaferentschemeidegarantarepentrusectorulagricolcu
finanaredinPNDR;
ncadrulacesteisesiuniidedepunereaproiectelor,alocareafinanciarsevafacedistinctpentru:
- Sectorulvegetal17.500.000euro
- Sectorulzootehnic17.500.000euro

G h i d u l S o l i c i t a n t u l u i V 1 0 M s u r a 1 2 1 4 | P a g i n a

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n
mod gratuit i doar cu acordul MADR. Toate drepturile rezervate MADR.
n cazul n care alocarea pentru beneficiarii sectorului vegetal sau zootehnic nu se epuizeaz,
aceasta va fi alocat corespunztor sectorului pentru care exist proiecte eligibile i fr
finanare, n ordinea descresctoare a punctajelor de selecie obtinute i care ndeplinesc
punctajulminim.

G h i d u l S o l i c i t a n t u l u i V 1 0 M s u r a 1 2 1 5 | P a g i n a

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n
mod gratuit i doar cu acordul MADR. Toate drepturile rezervate MADR.
Capitolul2
PREZENTAREAMSURII121

2.1 Cinepoatebeneficiadefondurinerambursabile

BeneficiariieligibilipentrusprijinulacordatprinMsura121suntfermieriidefiniiconformPNDR
ca fiind persoane fizice sau juridice, care practic n principal activiti agricole activitate
principal conform Certificatului de nregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerului a
crorexploataieestesituatpeteritoriulrii,areodimensiunecuprinsaintre2i50UDE
1
,i
careestenregistratnRegistrulunicdeidentificare/Registrulagricol.
Astfel,pentruabeneficiadesprijinprinFEADRunsolicitanttrebuiesaibcaobiectprincipalde
activitate domeniul agricol, conform Certificatului de nregistrare eliberat de Oficiul Registrului
Comerului,respectivcodulCAEN01xx
Solicitantii care au ca obiect principal de activitate cod CAEN 0161 Activiti auxiliare pentru
producia vegetal sau cod CAEN 0162 Activiti auxiliare pentru creterea animalelor, nu sunt
eligibilipemasura121.Pentruademonstracpracticnprincipalactivitiagricole,ncazulunei
activiti existente, solicitantul trebuie s fac dovada c veniturile din activitile agricole
reprezintcelpuin50%dintotalvenituridinexploatare.
ATENIE! n aceasta sesiune de depunere, beneficiarii eligibili sunt numai fermierii care respect
condiiile de mai sus i a caror exploataie are o dimensiune cuprins ntre 2 i 50 UDE i se
ncadreazanunadincategoriiledemaijos:
Categoriiledebeneficiarieligibilicarepotprimifondurinerambursabilesunt:
Persoanafizic
2
;
Persoanafizicaautorizat(nfiinatnbazaOUGnr.44/16aprilie2008)cumodificrilei
completrileulterioare;
Intreprinderiindividuale(nfiinatenbaza OUGnr. 44/ 16aprilie2008)cu modificrilei
completrileulterioare;
Intreprinderi familiale (nfiinate n baza OUG nr. 44/ 16 aprilie 2008)
3
cu modificrile i
completrileulterioare;
Societate n nume colectiv SNC (nfiinat n baza Legii nr. 31/1990, cu modificrile i
completrileulterioare);

1
Unitatea de dimensiune economic (UDE) reprezint unitatea prin care se exprim dimensiunea economic a unei exploataii
agricole determinat pe baza marjei brute standard a exploataiei (Decizia Comisiei nr. 85/377/CEE). Valoarea unei uniti de
dimensiuneeconomicestede1.200Euro,conformMBS2008(asevedeavariantadecalculdincerereadefinantare)
2
Persoanele fizice vor fi acceptate ca poteniali beneficiari dac se angajeaz s se autorizeze ca persoane fizice autorizate/
intreprindere individuala) n termen de 15 zile lucratoare de la data primirii Notificrii beneficiarului privind selectarea Cererii de
Finanareisemnareacontractuluidefinantare.AngajamentulseataeazCereriideFinanareivaprecizacntermende15zile
lucratoaredeladataprimiriiNotificrii,solicitantulvaprezentacertificatuldenregistrarelaOficiulRegistruluiComerului.ncaz
deneprezentarentermenaacestordocumentecontractuldefinanarenusevancheia.
Beneficiarii aflati n relaii contractuale cu APDRP au obligaia s notifice n scris Agenia referitor la noua form de organizare
pentru care au optat. Radierea din Registrul Comerului a beneficiarilor care nu iau exercitat dreptul de optiune, n condiiile
art.39dinOUG44/2008,vaducelancetareaContractelordefinanare.
G h i d u l S o l i c i t a n t u l u i V 1 0 M s u r a 1 2 1 6 | P a g i n a

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n
mod gratuit i doar cu acordul MADR. Toate drepturile rezervate MADR.
SocietatencomanditsimplSCS(nfiinatnbazaLegiinr.31/1990,cumodificrilei
completrileulterioare);
Societate pe aciuni SA (nfiinat n baza Legii nr. 31/ 1990, cu modificarile i
completrileulterioare);
Societate n comandit pe aciuni SCA (nfiinat n baza Legii nr. 31/ 1990, cu
modificrileicompletrileulterioare);
SocietatecurspunderelimitatSRL(nfiinatnbazaLegiinr.31/1990,cumodificrile
icompletrileulterioare);
Societatecomercialcucapitalprivat(nfiinatnbazaLegiinr.15/1990,cumodificarile
icompletrileulterioare);
Societate agricol (nfiinat n baza Legii nr. 36/ 1991) cu modificrile i completrile
ulterioare;
Nusencadreazncategoriabeneficiariloreligibilipentruaceastmsur:
Exploataiile agricole de subzisten (exploataii care produc exclusiv pentru consumul
propriu)cudimensiunedesub2UDE
Exploataiileagricolecudimensiuneaeconomicmaimarede50UDE
Exploataiile agricole rezultate din fracionarea n anii 2013/2014 a altor exploataii
pentruobinereaunuisprijinfinanciardincadrulMsurii121,necuvenit.

dimensiuneaeconomicaexploataieiagricolesecalculeazconformCereriideFinanare
nsheetulspecificMsura121Stabilireacategorieidefermdupcumurmeaz:
o ncazulexploataiiloragricolecareprevdncadrulproiectuluimodernizareaacesteia,
dimensiuneasevacalculapentruanulncursladatadepuneriiCereriideFinanare.
o ncazulexploataiiloragricolecareprevadactivitiagricolecompletnoi,dimensiunea
economicvaficearezultatcaurmarearealizriiinvestiiei.
Solicitantultrebuiesrespecteurmtoarele:
s fie persoan fizic cu obligatia de a se autoriza ca persoana fizic autorizat/ ntreprindere
individual,asacumsuntdefinitenOUG44/2008cumodificarileicompletarileulterioare,
sfiepersoanjuridicromncucapital100%privat;
capitalul/acionariatul solicitantului eligibil poate fi att integral din Romnia ct i mixt sau
integralstrin;
sacionezennumepropriu;
sasiguresursefinanciarestabileisuficientepetotparcursulimplementriiproiectului.

Finanarea unui proiect depus n cadrul Msurii 121 derulat prin PNDR este restricionat
pentruurmtoarelecategoriidebeneficiari:
beneficiarii nregistrai n lista APDRP a debitorilor pentru Programul SAPARD i pentru FEADR,
pnlaachitareaintegraladatorieifadeAPDRP,inclusivamajorrilordentrziere;
beneficiariicareaucontractedefinanarereziliatepentruFEADR,dininiiativaAPDRP,dincauza
nerespectriiclauzelorcontractualeireziliereaareovechimemaimicdeunan;
beneficiariicareseaflnsituaiilitigioasecuAPDRP,pnlafinalizarealitigiului.

G h i d u l S o l i c i t a n t u l u i V 1 0 M s u r a 1 2 1 7 | P a g i n a

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n
mod gratuit i doar cu acordul MADR. Toate drepturile rezervate MADR.
2.2 Condiiiminimeobligatoriipentruacordareasprijinului

ATENIE! Pentru justificarea condiiilor minime obligatorii specifice proiectului dumneavoastr


este necesar s prezentai n cadrul Studiului de Fezabilitate/ Memoriului Justificativ toate
informaiileconcludentenacestsens,iardocumentelejustificativevorsusineacesteinformaii.

Proiectul trebuie s respecte conformitatea cu obiectivul general al Msurii i cu cel puin


unuldintreobiectivelespecifice;
ncadrulStudiuluideFezabilitate/MemoriuluiJustificativsevadescrieconformitateaobiectivelor
investiieiurmriteprinproiectcuobiectivelemsurii.

Proiectul s fie n acord cu potenialul agricol al zonei i s demonstreze mbuntirea


performaneigeneraleaexploataieiagricoleladatadriinexploatareainvestiiei;
Se va utiliza Studiul pentru determinarea zonelor cu potenial, a zonelor geografice i marjelor
brute standard unitare pentru proiectele din cadrul Msurii 3.1 Investiii n exploataii agricole
dinProgramulSAPARD,elaboratdeASASICPAiICDEA,2004(Anexa10).
Pentrucaunproiectsfieconsideratcafiindnacordcupotenialulagricolalzonei,celpuin75%
din structura plantelor de cultur sau din efectivul de animale vizat de proiect trebuie s se
ncadreze n zona cu potenial mediu i/ sau ridicat. Pentru specii care nu se regsesc n studiul
precizatmai sus,solicitantul sevaadresaDirecieiAgricoleJudetene carevaemite un document
referitorlapotenialulagricolalzoneipentruspeciavizat.
Pentru situaiile n care tipurile de culturi i/ sau speciile de animale i psari vizate de investiie
suntamplasatenzonencareacesteanusencadreaznpotenialulagricolmediui/sauridicat,
solicitantul va ataa documente justificative avizate de Direciile Agricole Judetene sau emise de
instituiiabilitatecarevorcertificaaceastcondiie.
n cazul investiiilor pentru nfiinarea de culturi cu specii forestiere cu ciclu scurt de producie i
regenerare pe cale vegetativ (plopul, salcia, salcmul etc.), n scopul producerii de energie din
surse regenerabile, se vor descrie i corela n cadrul Studiului de Fezabilitate/ Memoriului
Justificativ cerinele optime ale speciei, cu caracteristicile pedoclimatice ale zonei n care este
amplasatcultura.
Pentruspeciicultivatenspaiiprotejateprecumipentruinvestiiilenapiculturnuestenecesar
caproiectulsfienacordcupotenialulagricolalzonei.
Solicitantultrebuiesdemonstrezembuntireaperformaneigeneraleaexploataieiagricolela
data drii n exploatare a investiiei prin ndeplinirea unuia sau mai multor obiective de ordin
tehnic,economicofinanciaridemediuirespectndobligatoriuviabiliateaeconomic,conform
urmtoareilisteindicative:

G h i d u l S o l i c i t a n t u l u i V 1 0 M s u r a 1 2 1 8 | P a g i n a

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n
mod gratuit i doar cu acordul MADR. Toate drepturile rezervate MADR.
a)obiectivetehnice
achiziia de tractoare, combine, maini, utilaje, echipamente etc, care determin creterea
productivitii muncii, mbuntirea calitii produselor agricole, introducerea de tehnologii
performante,mbuntireacondiiilordelucru;
construirea i/ sau modernizarea cldirilor operaionale care conduc la asigurarea conformitii
custandardelecomunitare;
diversificareaproducieinfunciedecerinelepieei,realizareadenoiproduseiintroducereade
noitehnologii.
b)obiectiveeconomicofinanciare
reducereacosturilordeproducieicreterearentabilitiieconomiceaexploataieiagricole;
cretereavaloriiadugatebrute(VAB)aexploataieiagricole;
cretereaviabilitiieconomice.
c)obiectivedemediu
reducerea emisiilor duntoare cu efect de ser i o mai bun gestionare a deeurilor rezultate
dinactivitateadeproducie;
reducereaemisiilordeamoniac(iaaltorgaze),nspecialnexploataiiledecretereaanimalelor
prinrespectareastandardelorsanitarveterinare,deigienidebunstareaanimalelor;
asigurarearespectriicerinelorfitosanitare,ecologiceetc.;
creterea gradului de utilizare a surselor de energie regenerabil i mbuntirea eficacitii
folosiriiacestora.
Condiia obligatorie pentru respectarea conformitii cu obiectivul general al msurii prin
mbuntirea performanei generale a ntreprinderilor este de cretere a viabilitii economice.
Verificarea acesteia se va face prin cele dou condiii cumulate: rezultatul operaional al anului
precedent depunerii Cererii de Finanare trebuie s fie pozitiv i proiectul s respecte indicatorii
economicofinanciarimenionainCerereadeFinanareseciuneaeconomic.
ATENIE!OperaiuneadedepozitareestecheltuialeligibilpeMsura121dacsedepoziteaz
numai producia fermei respective, iar capacitatea depozitului este corelat cu producia
obinutncadrulfermei,asigurnduseastfeldemarcareacuMsura123.
Beneficiarul sau reprezentantul legal al proiectului trebuie s dovedeasc o pregtire
profesional,nraportcuproiectul.
Reprezentantul legal/ beneficiarul (o persoan din cadrul societii, acionar) dovedetepregatire
profesionalnraportcuproiectulpecaredoretesliniieze.
G h i d u l S o l i c i t a n t u l u i V 1 0 M s u r a 1 2 1 9 | P a g i n a

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n
mod gratuit i doar cu acordul MADR. Toate drepturile rezervate MADR.
n cazul diplomelor de studii/ certificatelor de formare eliberate de instituii de nvamnt din
strintate,solicitantulvaataadocumentulprivindrecunoatereadiplomei/certificatuluidectre
autoritateacompetentdinRomniaconformlegislaieinvigoare.
ATENIE!ncazulncarereprezentantullegalsaubeneficiarulprintrunsalariatdincadrulsocietatii
sau un asociat/actionar majoritar al societatii, nu dovedeste pregatirea profesionala n raport cu
proiectul la momentul depunerii cererii de finantare, se va prezenta Declaraia pe propria
rspundereaunuiadintreacestiadincaresrezultecavaurmauncursdepregtireprofesional,
pn la finalizarea proiectului, naintea ultimei pli a ajutorului. n cazul n care naintea ultimei
pliaajutoruluinusevaprezentadocumentulcaresacertificepregatireaprofesionalanraport
cuproiectul,contractuldefinantarevafireziliatiarsolicitantulvafiobligatlarambursareatuturor
sumelorprimiteinclusivdobnzileipenalitileaferente.
ATENIE!Reprezentantullegaltrebuiesfie:
PersoanadesemnatsreprezintesolicitantulnrelaiacontractualcuAPDRP.
Semnarea paginilor din Cererea de finanare se face numai de ctre reprezentantul
legal/solicitant. Depunerea Cererii de Finanare se poate face de orice alt persoan cu procur
notarialdelapersoanadesemnatsreprezintesolicitantulconformlegislaieinvigoare.

BeneficiarultrebuiesprezinteMemoriulJustificativsauStudiuldeFezabilitate
Memoriul Justificativ pentru proiecte care nu prevd lucrri de construciimontaj i pentru
proiecte care vizeaz plantaii de vi de vie, pomi i arbuti fructiferi i/ sau pepiniere i care nu
prevdlucrrideconstruciimontaj.
StudiuldeFezabilitatepentruproiectecareprevdlucrrideconstruciimontaj.

ATENIE!nsituaiancareseregsescnStudiuldeFezabilitate/MemoriuJustificativinformaii
copiateidenticdinalteproiectesimilare,sedecidediminuareacheltuielilordelacap.3Cheltuieli
pentruproiectaresauneeligibilitateancazulncarenusedovedeteoparticularizarelaspecificul
proiectului.

Beneficiarultrebuiesdeclarecasigurcofinanareainvestiiei
Potenialulbeneficiaresteobligatsprezinte:
1. DeclaraiapepropriarspundereprivindcofinanareaproiectuluiAnexa13.
2. Document de la banc cu datele de identificare ale bncii i ale contului aferent
proiectului FEADR (denumirea, adresa bncii, codul IBAN al contului n care se deruleaz
operatiunilecuAPDRP)

Beneficiarul trebuie s prezinte dovada c a fcut demersurile pentru a obine toate
avizele i acordurile conform legislaiei n vigoare din domeniul: sanitarveterinar, sanitar,
fitosanitaridemediu,necesarerealizriiinvestiieincadrulproiectului.Pentrutoatetipurilede
investiii, potenialii beneficiari trebuie s obin acordul de mediu n conformitate cu legislaia
G h i d u l S o l i c i t a n t u l u i V 1 0 M s u r a 1 2 1 10 | P a g i n a

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n
mod gratuit i doar cu acordul MADR. Toate drepturile rezervate MADR.
naional.nanumitesituaiimenionatenlegislaie,acorduldemediuestensoitobligatoriude
studiuldeimpactdemediu,aacumseprezintlapunctul5.2.dinPNDR.

2.3 Tipurideinvestiiiicheltuielieligibile

ncadrulMsurii121suntsprijiniteinvestiiilelanivelulntreguluiteritoriualRomniei.
Un proiect poate cuprinde att cheltuieli eligibile ct i cheltuieli neeligibile. Fondurile
nerambursabile vor fi acordate doar pentru decontarea cheltuielilor eligibile, cheltuielile
neeligibileurmndafisuportatedebeneficiarulproiectului.
Fondurile nerambursabile vor fi acordate beneficiarilor eligibili pentru investiii corporale i/ sau
necorporale
4
,conformurmtoareilisteindicativeacheltuieliloreligibile:
1. Construirea i/ sau modernizarea cldirilor utilizate pentru producia agricol
5
la nivel de
ferm, incluznd investiiile pentru respectarea standardelor comunitare i pe cele pentru
proteciamediuluiidepozitareangrmintelor;
2. Construirea i/ sau modernizarea infrastructurii rutiere interne sau de acces din domeniul
agricol, inclusiv utiliti i racorduri identificate ca necesare prin Studiul de Fezabilitate sau
MemoriulJustificativ;
3. Construirea i/ sau modernizarea fermelor de taurine pentru producia de lapte, ca de
exemplu: echipamente pentru producerea de furaje, instalaii de muls, linii tehnologice de
prelucrareiambalareaproduselor,dotritehnicenscopulasigurriicontroluluicalitiilanivel
defermetc.;
4. Construireai/saumodernizareaserelor,inclusivacentralelortermiceiinstalaiilordeirigat,
asigurareautilitilornvederearespectriicondiiilordemediu;
5. Achiziionarea sau achiziionarea n leasing
6
de tractoare noi, combine de recoltat, maini,
utilaje, instalaii, echipamente i accesorii, echipamente i software specializate, identificate ca
necesareprinStudiuldeFezabilitatesauMemoriulJustificativ;
6. Achiziionarea sau achiziionarea n leasing de noi mijloace de transport specializate
7
,
necesareactivitiideproducie,identificatecanecesareprinStudiuldeFezabilitatesauMemoriul
Justificativ;

4
Investiiicorporaleactivefiziceicirculante(cldiri,mijloacedetransport,utilajeetc.)
Investiiinecorporaleactivenecorporalesubformadefonddecomer,breveteetc.,cheltuieli(nsensulcontabilalcuvntului)
depublicitate,custudiietc.
5
Nu vor fi eligibile spatiile care deservesc activitatea general a exploataiei: birouri pentru personalul administrativ, sli de
edine,slideprotocol,buctrieisalademese,spaiidecazare,etc.
Pentrurespectareaconditiilordeigien/sanitarveterinareiafluxuluitehnologic,sunteligibilespaiiledestinatepersonaluluide
producie:laboratoare,vestiaretipfiltrupentrumuncitori,biroulmediculuiveterinar,biroulmaitrilor,aefuluideferm,spaiu
pentruservireameseietc.
6
Leasingul este eligibil doar dac rezult transferul de proprietate al bunului n posesia beneficiarului n perioada de
implementareaproiectului,pnlaultimacereredeplat.
7
Mijloaceledetransportspecializatereprezintautovehiculeleadaptatelacerineledetransportncontpropriualmaterieiprime
i/sau al produciei obinute i care sunt prevzute n studiul de fezabilitate sau n memoriul justificativ, anexate cererii de
finanare,vehiculelecarendeplinescaceleaicerineiauofunciespecificcenecesitadaptrialecaroserieii/sauechipamente
speciale,precumimijloaceledetransportprevzutecaeligibilenfielemsurilordincadrulPNDR;
G h i d u l S o l i c i t a n t u l u i V 1 0 M s u r a 1 2 1 11 | P a g i n a

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n
mod gratuit i doar cu acordul MADR. Toate drepturile rezervate MADR.
7. nlocuireaplantaiilorviticoledinsoiurinobileajunselasfritulcicluluibiologicdeproducie
(minim 40 ani) i care nu sunt incluse n sistemul de restructurare/ reconversie al plantaiilor de
videviesprijinitprinFEGAncadrulOCPvininfiinareaplantaiilorpentrustruguridemas;
8. nfiinareaplantaiilordepomi,arbutifructiferiicpuni;
9. nfiinareapepinierelordevidevie,pomifructiferiiarbuti,aliarbori;
10. Investiii pentru producerea i utilizarea durabil a energiei din surse regenerabile n cadrul
fermei;
11. Investiii pentru nfiinarea de culturi de specii forestiere cu ciclu de producie scurt i
regenerarepecalevegetativ,nscopulproduceriideenergieregenerabil;
12. Investiiinapicultur,cuexcepiacelorrealizateprinProgramulNaionalApicol;
13. Investiii pentru procesarea produselor agricole la nivelul fermei
8
, cuprinznd echipamente
pentruvnzareaacestora,inclusivdepozitare,rcireetc.;
14. Costurile generale ale proiectului, conform articolului nr. 55 din Regulamentul (CE) nr. 1974/
2006, cum ar fi: taxe pentru arhiteci, ingineri i consultani, studii de fezabilitate, taxe pentru
eliberararea certificatelor, avizelor i autorizaiilor necesare implementrii proiectelor, aa cum
sunt ele menionate n legislaia naional, achiziionarea de patente i licene (maxim 8% din
valoareatotaleligibilaproiectului,dacproiectulprevedeiconstruciiimaxim3%ncazuln
careproiectulnuprevederealizareaconstruciilor);
15. Investiiinecesareadaptriiexploataiilorpentruagriculturaecologic;
16. Investiiilenecesarerealizriiconformitiicustandardelecomunitare.

Vorficonsideratecheltuielieligibile,mijloaceledetransportspecializatecaretransportnumaiun
anumittipdemateriiprime/mrfuriadecvateactivitiidescrisenproiect,urmtoarele:
- Autocisterne,
- Autoizoterme (prevzute cu izolaie termic a pereilor, dar fr agregat frigorific, fiind
folositepentrutransportulmrfuriloralimentare),
- Autoizotermecufrig(transportproduseperisabilesaucutemperaturicontrolate),
- Mijloacedetransportanimale,
- Mijloacedetransportalbine.
Cheltuielilecuoricealtmijlocdetransportnusuntconsiderateeligibile.
ATENIE!Utilitileaferentetrebuiesfieasigurateprinproiectiexecutatepeamplasamentul
delimitat din punct de vedere juridic, ca aparinnd obiectivului de investiie,, dintro surs
proprieexistentsaudelateriprinutilitatileexistente.


8
Numaidac50%dinmateriaprimesteprodusnfermaproprie,rezultatulprocesariiestetotunprodusdinAnexaIlaTratatul
deInstituireaCE,iaragriculturareprezintirmneactivitateadebaz.
G h i d u l S o l i c i t a n t u l u i V 1 0 M s u r a 1 2 1 12 | P a g i n a

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n
mod gratuit i doar cu acordul MADR. Toate drepturile rezervate MADR.
ATENIE! Cheltuielile eligibile aferente investitiilor referitoare la procesarea produselor agricole
vorrespectaconditiileimpuselacapitol2.5,pct.7.Proiectelecareauiinvestiiipentruprocesarea
produseloragricole.

2.4 Tipurideinvestiiiicheltuielineeligibile

ATENIE!FinalizareaproiectuluiFEADR,presupunecabeneficiarulsfinalizezeattparteade
investiiesuportatprincheltuielileeligibile,ctiparteadeinvestiierealizatdincheltuielile
neeligibile.

PrinMsura121nusepotfinanainvestiiicaresencadreaznurmtoarelecategorii:
1. Construciasaumodernizarealocuinei;
2. Achiziionareadebunurisecondhand;
3. Achiziiadedrepturideproducieagricol,deanimale,planteanualeiplantarealor,conform
art.55,pct.2dinRegulamentulConsiliului(CE)nr.1974/2006;
4. Achiziionareadeteren;
5. TVA,cuexcepiaTVAuluinerecuperabil,ncazulncareestenmodrealidefinitivsuportat
de ctre beneficiari, alii dect persoanele neimpozabile, conform art.71 (3), lit. a din
Regulamentul(CE)nr.1698/2005;
6. Costurioperaionale,inclusivcosturidentreinereichirie;
7. Comisioanebancare,costurilegaraniiloricheltuielisimilare;
8. Contribuiannatur;
9. Costurideschimbvalutar,taxeipierderiocazionatedeschimburilevalutareasociatecontului
euroAPDRP;
10. Costurileaferenteunuicontractdeleasing:taxademanagement,dobnzi,primadeasigurare
etc.;
11. Costurirealizatenaintedeaprobareaproiectului,cuexcepiastudiilortehnice,aplanurilorde
afaceriiastudiilordefezabilitate;
12. Costuri aferente Planului de afaceri sprijinit prin msura 143 Furnizarea de servicii de
consiliereiconsultanpentruagricultori;
13. Costuriprivindnchiriereademaini,utilaje,instalaiiiechipamente;
14. Achiziiademijloacedetransportpentruuzpersonalitransportpersoane;
15. Investiiiprivindoperaiuniledesimplnlocuire
9
nconformitatecuart.55dinRegulamentul
(CE)nr.1974/2006;

9
investiia de simpl nlocuire nseamn o investiie care nlocuiete o cldire existent sau o main saupri din acestea, cu
altelenoiimoderne,fracretecapacitateadeproduciecumaimultde25%saufraimplicaschimbrinnaturaproduciei
G h i d u l S o l i c i t a n t u l u i V 1 0 M s u r a 1 2 1 13 | P a g i n a

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n
mod gratuit i doar cu acordul MADR. Toate drepturile rezervate MADR.
16. Investiiinsectoruldepisciculturiacvacultur;
17. Investiiinexploataiidecretereaanimalelordeblan;
18. InvestiiipentruproducereapomilordeCrciun;
19. Investiiile realizate n cadrul schemelor de sprijin n conformitate cu Art. 2 (2) din
Regulamentul(CE)nr.1974/2006.
Lista investiiilor i costurilor neeligibile se completeaz cu prevederile din Hotrrea de Guvern
privind stabilirea cadrului general de implementare a msurilor cofinanate din Fondul European
AgricolpentruDezvoltareRural.

ATENIE!PentruevitareadubleifinanribeneficiariiMsurii141Sprijinireafermeloragricolede
semisubzisten care iau prevzut realizarea de investiii i au primit punctaj la criteriul de
sectie5c.Investiiirealizatedinfonduripropriipnlasfritulanului3,ncadrulMsurii121,
trebuiesrealizezealteinvestiiidectceleprevzutenPlanuldeafaceriaferentMsurii141.
Pentru verificarea evitarii dublei finantari, solicitantul care a mai beneficiat de finanare
nerambursabil, va prezenta documentul 14 Raport asupra utilizrii programelor de finanare
nerambursabil prin care se vor verifica cheltuielile rambursate. Dac se regsesc aceleai tipuri
de cheltuieli fr o justificare, sau nu se aprob justificarea acestora, valoarea proiectului se
diminueazacuvaloareaacestorcheltuielinejustificate.

2.5Criteriiledeseleciealeproiectului

ATENIE!Cheltuielileneeligibilenusuntluatenconsiderarelascorareacriteriilordeselecie.
Proiectele prin care se solicit finanare prin FEADR sunt supuse unui sistem de selecie, n baza
cruiafiecareproiectestepunctat,conformurmtoarelorcriteriideselecie:

1.Exploataiiagricolecareseadapteazlastandardelecomunitarenouintroduse
10

Se acord punctaj la acest criteriu de selecie numai pentru implementarea standardului pentru
laptelecrudcareseaplicnumaipentrufermeexistentedebovine(vacidelapteibivolite).Data
la care se ncheie perioada de graie este 31.12.2014, investiia trebuie s se realizeze pn la
aceastadat.
Acest criteriu de selectie se aplic numai pentru modernizri, iar proiectul trebuie s cuprind i
investiiireferitoarelaimplementareastandardelor,


sauatehnologieiimplicate.Nusuntconsiderateinvestiiidenlocuireurmtoarele:demolareacompletauneicldirivechidecel
puin 30 de ani din cadrul fermei i nlocuirea cu o cldire modern, i renovarea fundamental a unei cladiri din cadrulfermei.
Renovarea este considerat fundamental cnd costul total este de cel puin 50% din valoarea noii cldiri, n conformitate cu
prevederileart.2,pct.17alRegulamentuluiComisiei(CE)nr.1857/2006privindaplicareaarticolelor87i88dinTratatajutoarelor
de stat pentru ntreprinderile mici i mijlocii care i desfoar activitatea n domeniul produciei de produse agricole i de
modificareaRegulamentuluiComisiei(CE)nr.70/2001privindaplicareaarticolelor87i88dinTratatulCEajutoruluidestatpentru
ntreprinderilemiciimijlocii.
10
Prin standard comunitar nou introdus se nelege acel standard care nu este ncadrat ca i standard existent i pentru care
solicitaniibeneficiazdeperioadadegraiede36lunideladatalacarestandarduladevenitobligatoriu.
G h i d u l S o l i c i t a n t u l u i V 1 0 M s u r a 1 2 1 14 | P a g i n a

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n
mod gratuit i doar cu acordul MADR. Toate drepturile rezervate MADR.
ATENIE!Implementareastandardelortrebuiessencadrezenperioadadegraiemenionat
nAnexadinfiamsurii121,darplatasepoateefectuaiulterior.

2. Exploataiidinsectoareleprioritare,nordineadeprioritiprezentatmaijos
Seacordprioritatepentruproiectelecarerealizeazinvestiiin:
Sectorul vegetal:(i)legume; (ii) pepinierei plantaii depomi i arbuti fructiferi, cpunrii; (iii)
culturi de cmp; (iv) pepiniere i plantaiile de vi de vie pentru vin (cu excepia
restructurrii/reconversieiplantaiilordevidevie)istruguridemas;
Sectoruldecretereaanimalelor:(i)bovine;(ii)porcine;(iii)ovineicaprine.(iv)psri.Proiectele
din sectorul vegetal de la prioritile i, ii, iii i iv, care au investiii n sisteme de irigaii, vor primi
punctajsuplimentarpentruacestcriteriudeselecie.
Pentruacestesectoareprioritare,punctareasevarealizadifereniatntrecategoriideproducie
ncadrulaceleiaispecii.

IMPORTANT! Pentru investiii referitoare la irigaii, se acord punctaj numai dac solicitantul a
prezentat unul din cele dou documente de la doc. 18.2 (Aviz de gospodrirea apelor n cazul
investiiilor privind irigaiile/ notificarea de ncepere a execuiei sau Contract multianual de
furnizareapapentruirigaiiANIFsaualtfurnizor).
Punctajulpentruproiectelecareprevdinvestiiinsistemedeirigaiisecumuleazcupunctajul
de la sectorul respectiv i se acord n funcie de ponderea acestor investiii n valoarea total
eligibilaproiectului.

Deexemplu:
Pentrusectorullegume:
cheltuielileaferentesistemuluideirigaiinvaloarede25.000Euro.
valoareatotaleligibilaproiectuluide125.000Euro.
25.000/125.000x3=0,6
Totalpunctajpentruacestcriteriudeselecie:35pentrusectorulprioritar+0,6puncteirigatii=35,6

ATENIE!Dacproiectulvizeazdousaumaimultesectoareprioritare,sevaacordapunctajul
aferentsectoruluicuponderevaloricmaimarencadrulproiectului.
Proiectele din sectoarele prioritare care vor realiza investiii n producerea i utilizarea energiei
regenerabilevorputeabeneficiadeunpunctajsuplimentar.
Punctajele pentru proiectele care prevd investiii n energie regenerabil se acord n funcie de
pondereaacestorinvestiiinvaloareatotaleligibilaproiectului

Deexemplu:
cheltuielileaferenteproduceriienergieiregenerabilesuntnvaloarede7.000Euro.
valoareatotalaeligibilaaproiectuluiestede125.000Euro.
7.000/125.000x5=0,28
Punctajulsuplimentarpentruaceastacomponentaacriteriuluideselectie:0.28

G h i d u l S o l i c i t a n t u l u i V 1 0 M s u r a 1 2 1 15 | P a g i n a

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n
mod gratuit i doar cu acordul MADR. Toate drepturile rezervate MADR.
3.Exploataiiagricoledesemisubzisten
Suntexploataiilecareproduc,nprincipal,pentruconsumulpropriu,darcarecomercializeazio
partedinproduciarealizat.Dimensiuneaeconomicaacestorapoatevariantre2i8unitide
dimensiuneeconomic(UDE).
Categoriiledesolicitanticarepotprimipuncatjlaacestcriteriudeselectiesunt:
Persoanafizic;
Persoana fizic autorizat nfiinat n baza OUG nr. 44/ 16 aprilie 2008 cu modificrile i
completrileulterioare;
ntreprindere individual (nfiinat n baza OUG nr. 44/ 16 aprilie 2008 cu modificrile i
completrileulterioare).

4.Beneficiarulcuminim6luninaintedelansareasesiuniipentrucareaplic,esteconstituitca
forma asociativ sau este membru al unei forme asociative, recunoscute conform legislaiei
naionalenvigoare.
Pentru verificarea acestui criteriu de selecie, solicitantul ataeaz la Cererea de Finanare
documente prin care s demonstreze c acesta este membru al uneia din urmtoarele forme
asociative,ndomeniulproiectului, potrivit urmtoarelor reglementri::
grup de producatori, constituit conform OG nr. 37/ 2005, cu modificrile i completrile
ulterioare/ grup de productori n sectorul legume i fructe, constituit conform HG
nr.1078/2008 privind acordarea de sprijin financiar grupurilor de productori recunoscute
preliminariorganizaiilordeproductorinsectorulfructeilegume;
societate cooperativa agricol, constituit conform Legii nr. 1/ 2005 cu modificrile i
completrileulterioare;
organizaie de mbuntiri funciare, constituit conform Legii mbuntirilor funciare
nr.138/2004,cumodificrileicompletrileulterioare
cooperativaagricol,constituitaconformLegiinr.566/2004,cumodificarileicompletarile
ulterioare.
membrii ai unei Organizatii Interprofesionale pentru Produsele Agroalimentare (OIPA).
Solicitantul poate fi membru al unei organizaii profesionale (asociaii) din componena
uneiOIPA.
sau,
Solicitantulesteconstituitcaformasociativpotriviturmtoarelorreglementri:
societate agricol, constituit conform Legii nr. 36/ 1991, cu modificrile i completrile
ulterioare
ntreprinderefamilialconstituitconformOUGnr.44/2008cumodificrileicompletrile
ulterioare, care aplic n nume propriu.;

G h i d u l S o l i c i t a n t u l u i V 1 0 M s u r a 1 2 1 16 | P a g i n a

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n
mod gratuit i doar cu acordul MADR. Toate drepturile rezervate MADR.
5.ExploataiiagricolecarenuaumaibeneficiatdesprijinSAPARD/FEADRpentruacelaitipde
activitate
ExploataiileagricolecarenuaumaibeneficiatdesprijinSAPARD/FEADRsuntsolicitaniicarenu
aumaibeneficiatdesprijinpentruacelaitipdeactivitatencadrulcelordouprograme.
Acelaitipdeactivitatesereferlasectorulvegetal,animal,mixt,inclusivlaproiectelecontractate
ncadrulmsurii112Instalareatinerilorfermieri.
6.Exploataiivegetaleidecretereaanimalelornsistemecologic
Sunt vizate att exploataiile vegetale i de cretere a animalelor care se afl n perioad de
conversiecticelecaresuntnregistratecaproductoarenagriculturaecologic.
Pentru proiectele care prevd producie n sistem ecologic punctajul se acord n funcie de
ponderea suprafeei sau animalelor inregistrata/ inregistrate n agricultura ecologica/ suprafaa
totaldinRegistrulunicdeidentificaredelaAPIA/numrultotaldeanimaledetinutnproprietate
dinRegistrulExploataieidelaANSVSA/DSVSA.
n cazul n care solicitantul deine att exploataii vegetale n sistem ecologic ct i animale n
sistemecologic,punctajulnusecumuleazpentrucriteriuldeselectie6,ciseacordnfunciede
activitateaprincipal,respectivsectorulvegetalsausectoruldecretereaanimalelor.
Deexemplu:
suprafaapropusnagriculturaecologic=25ha
suprafaatotalaexploataieidinRegistrulunicdeidentificare=500ha.
25/500x7=0.35
Punctajpentruacestcriteriudeselecie:0.35

ATENIE! n cazul unei ferme mixte care realizeaz o investiie n sistem ecologic, punctarea
acestui criteriu de selecie se realizeaz n funcie de ncadrarea n sectorul prioritar. Dac
investiiansistemecologicnuvizeazsectorulprioritar,nusevaacordapunctaj.

7.Proiectelecareauiinvestiiipentruprocesareaproduseloragricole
Procesareaunuiprodusagricol:oriceoperaiuneefectuatasupraunuiprodusagricol(AnexaIla
Tratatul de Instituire a CE) i avnd drept rezultat un produs care este, de asemenea, un produs
agricol (Anexa I la Tratatul de Instituire a CE), cu excepia activitilor realizate n exploataia
agricol,necesarepentrupregtireaunuiprodusanimalsauvegetalpentruprimavnzare.
Exemple de activiti n cadrul exploataiilor agricole care vizeaz pregtirea unui produs agricol
pentru prima vnzare: recoltare, curare, sortare, condiionare, uscare cereale, tratare semine,
uscarefrunzedetutun,ceruirefructe,ambalare,rcirelapte,depozitare.

ATENIE!
1. Rezultatul procesrii ce face obiectul investiiei realizate prin proiect poate avea drept scop
attcomercializareactiutilizareancadrulfermei;
2. nsituaiancareproiectulvizeaziinvestiiiprivindprocesareaproduseloragricoleobinute
ncadruluneifermemixteseacordpunctajindiferentdecomponentadominantvaloric;
3. Activitateaprezentatcaprocesaretrebuiesrespectedefiniiaprocesriidemaisus;
G h i d u l S o l i c i t a n t u l u i V 1 0 M s u r a 1 2 1 17 | P a g i n a

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n
mod gratuit i doar cu acordul MADR. Toate drepturile rezervate MADR.
4. VenituriledinvnzareaproduselorobinutenurmaprocesriisuntevideniatenAnexaB1;
5. Pentruprocesareidepozitareaproduselorobinutevorfiprevzutespaiidistincte;
6. ndoc.8.1sefacereferireilaactivitateadeprocesare

Numai dac proiectul de investiii cuprinde att investiii pentru producia agricol ct i
investiii pentru procesare (respectnd condiiile de mai sus), poate s primeasc punctaj la
acestcriteriudeselecie.
Beneficiarii trebuie s demonstreze prin Studiul de fezabilitate/Memoriul justificativ c cel puin
50% din materia prim procesat provine din ferma proprie.
Punctajele pentru proiectele care prevd i investiii de procesare n cadrul fermei, se acord n
funciedepondereaacestorinvestiiinvaloareatotaleligibilaproiectului.
Deexemplu:
valoareacheltuielilorreferitoarelaactivitateadeprocesare=25.000Euro
valoareatotalaeligibila=125.000Euro.
25.000/125.000x5=1,0
Punctajpentruacestcriteriudeselectie:1,0
n situaia n care proiectul vizeaz i investiii privind procesarea produselor agricole obinute n
cadruluneifermemixteseacordpunctajindiferentdecomponentadominantvaloric.

8.Exploataiiagricoledeinutedefermiericuvrstasub40deani,ladatadepuneriiproiectului
Categoriiledesolicitanticuvrstasub40anicroralisepoateacordapunctajlaacestcriteriude
selecie sunt: persoana fizic care se angajeaz s se constituie ca persoan fizic
autorizat/ntreprindere individual pn la ncheierea contractului de finanare (conform doc.
18.1), persoan fizic autorizat n baza OUG nr. 44/ 16 aprilie 2008; ntreprindere individual
constituit conform OG nr. 44/ 2008, cu modificarile i completarile ulterioare i societile cu
rspundere limitat nfiinate conform Legii nr. 31/ 1990 n care solicitantul este persoan fizic
asociatunic.
ATENIE! n cazul societilor cu rspundere limitat nfiinata conform Legii nr. 31/ 1990 n
situaia n care reprezentantul legal nu coincide cu asociatul unic este necesar s depunei n
completarecopiaactuluideidentitatepentrupersoanafizicasociatunic.

9.Exploataiiagricoleaflatenzoneledefavorizate
Zonedefavorizate:
- zona montan cu handicap natural conform conform Listei Unitilor Administrativ Teritoriale
dinzonaMontandefavorizat,prezentatenAnexa9laGhidulSolicitantului;
- alte zone cu handicap natural dect zona montan conform Listei Unitilor Administrativ
Teritoriale din Romnia incluse n Zonele Semnificativ Defavorizate/ Lista localitilor din Zonele
DefavorizatedeCondiiiNaturaleSpecificeprezentatenAnexa9laGhidulSolicitantului.
G h i d u l S o l i c i t a n t u l u i V 1 0 M s u r a 1 2 1 18 | P a g i n a

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n
mod gratuit i doar cu acordul MADR. Toate drepturile rezervate MADR.
ntreagasuprafaaexploatatieiagricoletrebuiesseaflencelpuinunadintreacestezone.
Toateproiecteleeligibilevorfipunctatenacordcucriteriiledeseleciemenionatemaisus.

Sistemuldepunctareesteurmtorul:
SECTORULVEGETAL

Nr.
Crt.
Criteriideselectie
Punctaj
2014
1.
Exploataii agricole care se adapteaz la standardele comunitare nou
introduse.
N/A
2.
Criteriul de selectie nr. 2 cumulat pentru toate cele trei componente
(sectoareprioritare,sistemedeirigatiiienergieregenerabil)poateprimi:

Exploataiidinsectoareleprioritare,nordineadeprioritiprezentatmai
jos:
Max35
(i)legume; 35
(ii)pepiniereiplantatiidepomiiarbustifructiferi,capsunarii; 30
(iii)culturidecmp; 28
(iv)pepiniereiplantaiidevideviepentruvin(cuexceptiarestructurarii/
reconversieiplantatiilordevidevie)istruguridemasa;
25
Proiecteledinsectorulvegetaldelaprioritilei,iiiiii ivcareauinvestiii
n sisteme de irigaii, vor primi punctaj suplimentar pentru acest criteriu de
selecie.
Punctajele pentru proiectele care prevd investiii n sisteme de irigaii se
acordn funciedeponderea acestorinvestiiin valoareatotaleligibila
proiectuluiiseadauglapunctajulobinut,pentrusectoareprioritare.
3
Proiecteledinsectoareleprioritarecarevorrealizainvestiiinproducereai
utilizarea energiei regenerabile vor putea beneficia de un punctaj
suplimentar.
Punctajelepentruproiectelecareprevdinvestiiinenergieregenerabilse
acordnfunciedepondereaacestorinvestiiinvaloareatotaleligibil
aproiectuluiiseadauglapunctajulobinutpentrusectoareprioritare.
Materia prim folosit pentru obinerea energiei regenerabile trebuie s
provin din ferma proprie iar energia obinut, inclusiv din alte surse
regenerabile (solar, eolian, termal i alte surse de acelai tip), s fie
folositexclusivncadrulfermei.
5
3.
Exploataiiagricoledesemisubzisten
Sunt exploataiile care produc, n principal, pentru consumul propriu, dar
carecomercializeaziopartedinproduciarealizat.
Dimensiunea economic a exploataiilor de semisubzisten poate varia
ntre 2 i 8 UDE. Calculul aferent UDE, se va prezenta n Studiul de
fezabilitate/Memoriul justificativ. Elementele de calcul sunt prezentate n
GhidulSolicitantului.
5
G h i d u l S o l i c i t a n t u l u i V 1 0 M s u r a 1 2 1 19 | P a g i n a

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n
mod gratuit i doar cu acordul MADR. Toate drepturile rezervate MADR.
Categoriile de solicitanti care pot primi punctaj la acest criteriu de selecie
sunt:
- Persoanafizic
- PersoanafizicautorizatnfiintatanbazaOUGnr.44/16aprilie2008,
cumodificrileicompletrileulterioare;
- ntreprindere individual nfiintata n baza OUG nr. 44/ 16 aprilie 2008,
cumodificrileicompletrileulterioare;
4.
Beneficiarul este,cu minim 6 luni nainte delansareasesiunii pentru care
aplic,membrualuneiformeasociative,sauformasociativ,recunoscute
conformlegislaieinaionalenvigoare
Pentruverificareaacestuicriteriudeselecie,solicitantulataeazlacererea
definanaredocumenteprincaresdemonstrezecacestaeste:
Membru al uneia din urmtoarele forme asociative, n domeniul
proiectului:
- grup de productori, constituit conform OG nr. 37 /2005, cu
modificrileicompletrileulterioare/grupdeproductorinsectorul
legume i fructe, constituit conform HG nr.1078/2008 privind
acordarea de sprijin financiar grupurilor de productori recunoscute
preliminariorganizaiilordeproductorinsectorulfructeilegume;
- societate cooperativ agricol, constituit conform Legii nr.
1/2005cumodificrileicompletrileulterioare;
- cooperativagricol,constituitconformLegiinr.566/2004,
cumodificrileicompletrileulterioare,
- organizaiedembuntirifunciare,constituitconformLegii
mbuntirilorfunciarenr.138/2004,cumodificrileicompletrile
ulterioare.
- membriaiuneiOrganizaiiInterprofesionalepentruProdusele
Agroalimentare (OIPA). Solicitantul poate fi membru al unei
organizaiiprofesionale(asociaii)dincomponenauneiOIPA
sau,
Solicitantul este constituit ca form asociativ potrivit urmtoarelor
reglementri:
- societate agricol, constituit conform Legii nr. 36/ 1991, cu
modificrileicompletrileulterioare
sau
- ntreprindere familial constituit conform OUG nr. 44/ 2008
cumodificriicompletriulterioare,careaplicnnumepropriu.
5
5.
Exploataii agricole care nu au mai beneficiat de sprijin SAPARD/ FEADR
pentruacelaitipdeactivitate
12
6. Exploataiivegetalensistemecologic 12
7.
Proiectelecareauiinvestiiipentruprocesareaproduseloragricole
Beneficiarii trebuie s demonstreze prin Studiul de Fezabilitate/ Memoriul
5
G h i d u l S o l i c i t a n t u l u i V 1 0 M s u r a 1 2 1 20 | P a g i n a

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n
mod gratuit i doar cu acordul MADR. Toate drepturile rezervate MADR.
Justificativ c cel puin 50% din materia prim procesat provine din ferma
proprie.
Punctajelepentruproiectelecareprevdinvestiiipentruprocesarencadrul
fermei,seacordnfunciedepondereaacestorinvestiiinvaloareatotal
eligibilaproiectului.
8.
Exploataii agricole deinute de fermieri cu vrsta sub 40 de ani, la data
depuneriiproiectului
Categoriiledesolicitanicroralisepoateacordapunctajlaacestcriteriude
seleciesunturmtoarele:
persoan fizic autorizat (constituit conform OUG nr.44/2008 cu
modificrileicompletrileulterioare);
ntreprindere individual (constituit conform OUG nr.44/2008), cu
modificrileicompletrileulterioare;
asociat unic persoan fizic (conform doc. 10) al unei societi cu
rspundere limitat nfiinate n conformitate cu Legea nr. 31/1990, cu
modificrileicompletrileulterioare;
persoan fizic, care se angajeaz s se constituie ca persoan fizic
autorizat/ntreprindere individual pn la ncheierea contractului de
finanare(conformdoc.18.1).
15
9.
Exploataiiagricoleaflatenzoneledefavorizatesituaten:
zona montan cu handicap natural conform Listei Unitilor Administrativ
Teritoriale din zona montan defavorizat, prezentat n anexa la ghidul
solicitantului;
altezonecuhandicapnaturaldectzonamontanaconformListeiUnitatilor
Administrativ Teritoriale din Romnia incluse n Zonele Semnificativ
Defavorizate/ListalocalitilordinZoneleDefavorizatedeCondiiiNaturale
SpecificeprezentatenanexalaGhidulSolicitantului.
3
TOTAL 100

Punctajminim:15puncte
SECTORULDECRETEREAANIMALELOR

Nr.
Crt.
Criteriideselectie
Punctaj
2014
1.
Exploataii agricole care se adapteaz la standardele comunitare pentru
laptelecrud:
seaplicnumaipentrufermeexistentedebovine(vacidelapteibivolite);
datalacaresencheieperioadadegraie31.12.2014iarinvestiiatrebuie
sserealizezepnlaaceastadat.
se acord punctaj numai pentru modernizri/extinderi, respectiv pentru
solicitanii care au desfurat activitate anterioar similar celei susinute
prin proiect iar proiectul cuprinde i investiii referitoare la implementarea
5
G h i d u l S o l i c i t a n t u l u i V 1 0 M s u r a 1 2 1 21 | P a g i n a

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n
mod gratuit i doar cu acordul MADR. Toate drepturile rezervate MADR.
standardelor.
2.
Exploataiidinsectoareleprioritare
Criteriul de selecie nr. 2 cumulat pentru cele doua componente (sectoare
prioritareienergieregenerabil)poateprimi:
Max38
Exploataii din sectoarele prioritare, n ordinea de prioriti prezentat mai
jos:
Max33
(i)bovine
carne 32
lapte 33
(ii)ovineicaprine
ngrare 28
reproducie 24
(iii)porcine
reproducie 23
ngrare 23
iv)psri
carne 26
ou 28
Proiecteledinsectoareleprioritarecarevorrealizainvestiiinproducereai
utilizarea energiei regenerabile vor putea beneficia de un punctaj
suplimentar.
Punctajelepentruproiectelecareprevdinvestiiinenergieregenerabilse
acord n funcie de ponderea acestor investiii n valoarea total eligibil
aproiectuluiiseadauglapunctajulobinutpentrusectoareprioritare.
Materia prim folosit pentru obinerea energiei regenerabile trebuie s
provin din ferma proprie iar energia obinut, inclusiv din alte surse
regenerabile (solar, eolian, termal i alte surse de acelai tip), s fie
folositexclusivncadrulfermei.
5
3.
Exploataiiagricoledesemisubzisten
Suntexploataiilecareproduc,nprincipal,pentruconsumulpropriu,darcare
comercializeaziopartedinproduciarealizat.
Dimensiunea economic a exploataiilor de semisubzisten poate varia
ntre 2 i 8 UDE. Calculul aferent UDE, se va prezenta n Studiul de
Fezabilitate/ Memoriul Justificativ. Elementele de calcul sunt prezentate n
GhidulSolicitantului.
Categoriile de solicitani care pot primi punctaj la acest criteriu de selectie
sunt:
- Persoanafizic;
- Persoana fizicautorizatnfiinat nbaza OUG nr. 44/16 aprilie2008
cumodificrileicompletrileulterioare;
- ntreprindereindividual(nfiintan bazaOUGnr. 44/16 aprilie 2008)
cumodificrileicompletrileulterioare;
5
4.
Beneficiarul,cuminim6luninaintedelansareasesiuniipentrucareaplic,
este constituit ca form asociativ sau este membru al unei forme
asociative,recunoscuteconformlegislatieinationalenvigoare
Pentruverificareaacestuicriteriudeselecie,solicitantulataeazalacererea
5
G h i d u l S o l i c i t a n t u l u i V 1 0 M s u r a 1 2 1 22 | P a g i n a

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n
mod gratuit i doar cu acordul MADR. Toate drepturile rezervate MADR.
definanaredocumenteprincares demonstrezec acestaeste membrual
uneiadinurmtoareleformeasociative,ndomeniulproiectului:
- grup de productori, constituit conform OG nr. 37/2005, cu modificrile i
completrileulterioare;
- societate cooperativ agricol, constituit conform Legii nr. 1/2005 cu
modificrileicompletrileulterioare;
- cooperativagricol,constituitconformLegiinr.566/2004,cumodificrile
icompletrileulterioare;
- organizaie de mbuntiri funciare, constituit conform Legii
mbuntirilor funciare nr. 138/2004, cu modificrile i completrile
ulterioare;
- membri ai unei Organizaii Interprofesionale pentru Produsele
Agroalimentare (OIPA). Solicitantul poate fi membru al unei organizaii
profesionale(asociaii)dincomponenauneiOIPA.
sau
Solicitantul este constituit ca form asociativ potrivit urmtoarelor
reglementri:
- societate agricol,constituit conformLegiinr. 36/ 1991,cu modificrile i
completrileulterioare
sau
- ntreprindere familial constituit conform OUG nr. 44/ 2008, cu
modificrileicompletrileulterioare,careaplicnnumepropriu.
5.
Exploataii agricole care nu au mai beneficiat de sprijin SAPARD/ FEADR
pentruacelaitipdeactivitate
12
6. Exploataiidecretereaanimalelornsistemecologic 12
7.
Proiectelecareauiinvestiiipentruprocesareaproduseloragricole
Beneficiarii trebuie s demonstreze prin Studiul de fezabilitate/ Memoriul
justificativ c cel puin 50% din materia prim procesat provine din ferma
proprie.
Punctajelepentruproiectelecareprevdinvestiiipentruprocesarencadrul
fermei, se acord n funcie de ponderea acestor investiii n valoarea total
eligibilaproiectului.
5
8.
Exploataii agricole deinute de fermieri cu vrsta sub 40 de ani, la data
depuneriiproiectului
Categoriiledesolicitanicroralisepoateacordapunctajlaacestcriteriude
seleciesunturmtoarele:
persoanfizicautorizat(constituitaconformOUGnr.44/2008);
intreprindere individual (constituita conform OUG nr. 44/ 2008), cu
modificrileicompletrileulterioare;
asociat unic persoana fizic (conform doc. 10) al unei societi cu
rspundere limitat nfiinate n conformitate cu Legea nr. 31/1990, cu
modificrileicompletrileulterioare;
15
G h i d u l S o l i c i t a n t u l u i V 1 0 M s u r a 1 2 1 23 | P a g i n a

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n
mod gratuit i doar cu acordul MADR. Toate drepturile rezervate MADR.
persoan fizic, care se angajeaz s se constituie ca persoan fizic
autorizat/intreprindere individuala pn la ncheierea contractului de
finanare(conformdoc.18.1).
9.
Exploataiiagricoleaflatenzoneledefavorizatesituaten:
zona montan cu handicap natural conform Listei Unitilor Administrativ
Teritoriale din zona montan defavorizat, prezentat n anexa la ghidul
solicitantului;
altezonecuhandicapnaturaldectzonamontanaconformListeiUnitatilor
Administrativ Teritoriale din Romnia incluse n Zonele Semnificativ
Defavorizate/ListalocalitatilordinZoneleDefavorizatedeConditiiNaturale
SpecificeprezentatenanexalaGhidulSolicitantului.
3
TOTAL 100

Punctajminim:15puncte

ATENIE! Pentru standardele pentru laptele crud, solicitantul trebuie s dein n proprietate
efectivemaimaride10capetevacilapte/bivolie,iarinvestiia,pentruaimplementastandardul,
trebuiescuprind,dupcaz:
construcia slii de muls sau modernizarea unei construcii existente i adaptarea ei la aceasta
destinaie,
reeadealimentarecucurentelectricasliidemuls,
reeadealimentarecuapreceicald,
canalizareasliidemuls,
instalaiedemulspropriuziscu420locuridemuls,
tancdedepozitareircirealaptelui,
instalaiesplareidezinfecieainstalaieidemuls,
dozatoarepentrufurajeconcentrate,
sistemdeautomatizareaprocesuluidemuls.

Dac solicitantul deine o parte din utilajele/instalaiile menionate mai sus, le va prezenta n
studiul de fezabilitate, iar la vizita pe teren, expertul va face precizrile necesare referitoare la
existenaacestora,stareadefuncionare.
La finalizarea proiectului, toate conditiile obligatorii pentru indeplinirea standardului lapte crud
trebuiesafieimplementate.
Toate activitile pe care solicitantul se angajeaz s le efectueze prin investiie att la faza de
implementare a proiectului ct i n perioada de monitorizare i pentru care a primit punctaj la
selecie,devincondiiiobligatorii.
n caz c, la verificarea Cererilor de plat sau n perioada de monitorizare, se constat c aceste
condiii nu se respect, plile vor fi sistate, contractul va fi reziliat, beneficiarul va fi obligat la
returnarea sumelor primite, iar dup caz, vor fi aplicate penaliti, conform prevederilor
contractuale. Excepie face criteriul de selecie privindexploataiile agricole de semisubzisten
acrordimensiuneeconomicpoateevolua.

G h i d u l S o l i c i t a n t u l u i V 1 0 M s u r a 1 2 1 24 | P a g i n a

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n
mod gratuit i doar cu acordul MADR. Toate drepturile rezervate MADR.
ATENIE!PentrujustificareacriteriilordeselectieestenecesarsprezentatincadrulStudiuluide
Fezabilitate/ Memoriului Justificativ toate informaiile necesare punctrii acestora i s ataai
documentejustificativenacestsens.
ATENIE! Tinerii fermieri, beneficiari ai Msurii 112 care realizeaz investiii pentru
implementarea standardelor pentru laptele crud, beneficiaz de o perioada de graie de 36 de
luni calculat de la data instalrii, pentru finalizarea investiiei, conform Regulamentului
1698/2005,art.26,pct.1lit.b,ultimulalineat,darplatasepoateefectuaiulterior.

2.6 Valoareamaximafondurilornerambursabile(intensitateasprijinului)

Prin Msura 121 se acord fonduri nerambursabile n proporie de 40% 70% din valoarea
eligibil a proiectului, fondurile reprezentnd cofinanarea public, la care trebuie s se adauge
contribuiaprivat.
Plafonul minim acceptat pentru un proiect finanat prin Msura 121 este de 5.000 de Euro,
aceastsumreprezentndvaloareatotaleligibilaproiectului.
Intensitateasprijinuluiestedifereniatdupcumurmeaz:
I.Pentruproiectelecarenuincludinvestiiipentruproducereaiutilizareaenergieiregenerabile
inusuntformeasociative.

Pentru toate proiectele depuse n cadrul Msurii 121 ferme familiale, att pentru sectorul
zootehnic ct i sectorul vegetal, valoarea maxim eligibil a unui proiect nu va depi 125.000
Euro,iarpondereasprijinuluinerambursabilvafide40%(reprezentnd50.000Euro).

Pentruacestesectoaresprijinulnerambursabilsevaputeamajoracu:
o 10% pentru investiiile realizate de tinerii agricultori
13
cu vrsta sub 40 ani, la data
depuneriiCereriideFinanare;
o 10% pentru investiiile realizate de agricultorii din zonele montane cu handicap
natural
14
, n zone cu handicap natural i n arii naturale protejate ncadrate n reeaua
Natura 2000
15
(conform Regulamentului CE nr.1698/2005, art. 36, litera a, punctele i, ii i
iii);

13
Tineriiagricultorisuntpersoanelefizicecaresencadreaznurmtoarelecategoriidesolicitani:
PersoanfiziccaredeclaracasevaautorizacaPFA/intreprindereindividuala,
Persoanfizicautorizat(PFA)infiintataconformOUGnr.44/2008cuvrstasub40deaniladatadepuneriicereriidefinanare
aproiectului;
IntreprindereindividualainfiintatanbazaOUGnr.44/2008alcareititulararevarstasub40deaniladatadepuneriicereriide
finanareaproiectului;
Societatecurspunderelimitatcuasociatunicpersoanfiziccuvrstasub40aniladatadepuneriicereriidefinanare.
14
Zonele montane cu handicap natural i zonele cu handicap natural sunt definite ca zone defavorizate n cadrul criteriilor de
selecie.
15
n conformitate cu prevederile Regulamentului Comisiei nr.1828/2006, Declaratia autoritatii responsabile pentru monitorizarea
siturilorNatura2000seelibereazanumaipentruproiectemajorealcaruicosttotaldepaseste25milioaneEuro.
G h i d u l S o l i c i t a n t u l u i V 1 0 M s u r a 1 2 1 25 | P a g i n a

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n
mod gratuit i doar cu acordul MADR. Toate drepturile rezervate MADR.
o 10% pentru investiiile avand drept scop implementarea noilor provocri prin
urmtoarele tipuri de operaiuni: mbuntirea eficienei utilizrii i depozitrii
ngrmintelor cu azotat, instalaii pentru tratamentul apelor reziduale n exploatatii
agricole i n cadrul proceselor de prelucrare i comercializare. Aceast majorare se
aplic exclusiv la partea din proiect destinat investiiilor n aceste dou tipuri de
operaiuni;

ATENIE!nfunciedetipulproiectului,solicitantulvacompleta:
a. Unbugetindicativcaretotalizeazatoateinvestiiile:b)+c)+d);
b. Un buget indicativ cuprinznd exclusiv cheltuielile aferente investiiilor care au drept scop
implementarea noilor provocri (PERE) i pentru care intensitatea sprijinului creste cu 10%,
pentru urmtoarele tipuri de operaiuni, conform listei Clarificri tipuri de operaiuni
finanatedinPEREpublicatpesiteulwww.apdrp.ro:
o mbuntireaeficieneiutilizriiidepozitriingrmntelorcuazotat,
o instalaiipentrutratamentulapelorrezidualenexploataiiagricoleincadrulproceselor
deprelucrareicomercializare;
Pentruaceastaparteainvestitiei,sprijinulsepoatemajoracu:
10% pentru investiiile realizate de tinerii agricultori, cu vrsta sub 40 de ani, la data
depuneriicereriidefinanare;
c. 10% pentru investiiile realizate de agricultorii din zonele prevazute la art.36 litera a),
punctele (i), (ii), (iii) din Regulamentul (CE) nr. 1698/2005, Un buget indicativ cuprinzand
cheltuieli care au drept scop implementarea noilor provocari (PERE), cu un sprijin
nerambursabil de 40% (fara majorarea sprijinului), pentru urmatoarele tipuri de aciuni,
conform listei Clarificri tipuri de operaiuni finanate din PERE publicat pe siteul
www.apdrp.ro:
investitiinenergieregenerabila:culturienergeticeperene;
investiii pentru producia de lapte, precum i cele pentru mbuntirea prelucrrii i
comercializariiproduselorlactate.
Pentruaceastparteainvestiiei,sprijinulsepoatemajoracu:
10% pentru investiiile realizate de tinerii agricultori, cu vrsta sub 40 de ani, la data
depuneriicereriidefinanare;
10%pentruinvestiiilerealizatedeagricultoriidinzoneleprevazutelaart.36literaa),punctele
(i),(ii),(iii)dinRegulamentul(CE)nr.1698/2005,ajungnduselaunprocentdecofinanarede
pnla60%.
d. Un buget indicativ cuprinzand cheltuielile aferente investitiilor cu procent de cofinantare de
pn la 40% (i dupcaz cu o majorare de 10% pentru zonele defavorizate i de 10% pentru
tineriifermieri),ajungnduselaunprocentdecofinanaredepnla60%.
e. Unbugetindicativcaretotalizeazinvestiiilecarevizeaznoileprovocri:pct.c)+b),careva
fifolositlaMonitorizare,sistemulPERE.

BugetelesuntexprimatenumainEuro.
Se completeaz cte un plan financiar aferent fiecarui buget unde vor fi prezentate cheltuielile
aferenteinvestiiilorrespective.
G h i d u l S o l i c i t a n t u l u i V 1 0 M s u r a 1 2 1 26 | P a g i n a

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n
mod gratuit i doar cu acordul MADR. Toate drepturile rezervate MADR.
II.Pentruproiectelecareincludiinvestiiipentruproducereaiutilizareaenergieiregenerabile
Pentrutoateproiecteledepusedinsectorulzootehnicsauvegetalcareincludiinvestiiipentru
producereaiutilizareaenergieiregenerabilevaloareamaximeligibilaunuiproiectnuvadepi
125.000 Euro, iar ponderea sprijinului nerambursabil va fi de maxim 40% reprezentnd 50.000
Euro, fr majorri pentru investiiile realizate de tinerii agricultori cu vrsta sub 40 ani la data
depuneriiCereriideFinanare,saupentru investiiile realizatede agricultoriidin zonelemontane
cuhandicap natural, nzonecuhandicap natural i narii naturale protejate ncadrate nreeaua
Natura 2000 (conform Regulamentului CE nr.1698/2005, art. 36, litera a, punctele i, ii i iii), sau
pentru investitiile avnd drept scop implementarea noilor provocri prin urmtoarele tipuri de
operaiuni: mbuntirea eficienei utilizrii i depozitrii ngrmintelor cu azotat, instalaii
pentru tratamentul apelorreziduale nexploatatii agricolei ncadrul proceselorde prelucrarei
comercializare.

III.Pentruformaasociativ
Valoareamaximeligibilvafide125.000.Euro,iarpondereasprijinuluinerambursabilvafide
40% reprezentnd 50.000 Euro pentru proiectele care aparin unei forme asociative i care
deservescmajoritateamembriloracesteia(jumatateplusunuldinmembri).
Pondereasprijinuluinerambursabilde40%nuvafimajoratpentruinvestiiilerealizatedetinerii
agricultori cu vrsta sub 40 ani la data depunerii Cererii de Finanare, sau pentru investiiile
realizatedeagricultoriidinzonelemontanecuhandicapnatural,nzonecuhandicapnaturalin
arii naturale protejate ncadrate n reeaua Natura 2000 (conform Regulamentului CE
nr.1698/2005, art. 36, litera a, punctele i, ii i iii), sau pentru investitiile avand drept scop
implementarea noilor provocari prin urmatoarele tipuri de operaiuni: mbuntirea eficienei
utilizriiidepozitriingrmintelorcuazotat,instalaiipentrutratamentulapelorrezidualen
exploatatiiagricoleincadrulproceselordeprelucrareicomercializare.
Verificarearespectrii intensitii maxime a ajutorului se vafacei naintea semnrii contractului
definanaredectreAPDRP.

G h i d u l S o l i c i t a n t u l u i V 1 0 M s u r a 1 2 1 27 | P a g i n a

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n
mod gratuit i doar cu acordul MADR. Toate drepturile rezervate MADR.
Capitolul3
ACCESAREAFONDURILORNERAMBURSABILEACORDATE
PENTRUMODERNIZAREAEXPLOATAIILORAGRICOLE

Principiul de baz al finanrii nerambursabile este acela al rambursrii cheltuielilor efectuate n


prealabildectrebeneficiar.
Un solicitant poate depune n acelai timp mai multe proiecte pentru msuri diferite din PNDR
pentruaficofinanateprinFEADR.
Unbeneficiarpoatedepuneunaldoileaproiectncadrulmsurii121,cofinanatprinFEADR,cu
condiiacaprimulproiectsfiefinalizat.
Proiectele solicitanilor ai cror acionari majoritari au n derulare alte proiecte finanate prin
FEADRncadrulacesteimsuri,nusunteligibile.

Precizari referitoare lanotiunea de actionar majoritar:O persoan fizic/ persoan juridic care
esteacionar/asociatmajoritarnsensuldetineriipachetuluideactiunicuceamaimarepondere
din totalul actiunilor/ prilor sociale n dou sau mai multe societi, nu poate solicita fonduri
FEADR,nacelaitimpincadrulaceleaimsuri,dectncadruluneisinguresocietti.
n cazul n care acionarii/asociaii solicitantului sunt acionari/asociai n alte societi care au
proiecte n curs de derulare (n curs de evaluare) sau au proiecte contractate, se va verifica dac
exist legturi economice ntre solicitant i societile respective sau dac exist
complementaritate sau dependen a activitilor propuse prin proiecte sau fractionarea altor
exploatatiipentruobtinereaunuisprijinfinanciarncadrulmasurii121.Concluziilesevorutilizan
verificarea crearii de condiii artificiale necesare pentru a beneficia de pli (sprijin) i a obine
astfelunavantajcarecontravineobiectivelormsurii.
Dac n urma acestei analize se constat c investiia propus de solicitant nu poate funciona
independent de alt investiie FEADR, crenduse astfel condiii artificiale pentru a beneficia de
sprijiniaobineastfelunavantajcarecontravineobiectivelormsurii,proiectuldevineneeligibil.
ATENIE!Aceste verificrisefacatt laetapa verificriicriteriilorde eligibilitate ct i netapa
decontractareiverificareadosarelordeachizitiiiacererilordeplat.
ATENIE! n conformitate cu prevederile art. 4 alin. 8 din Regulamentul Comisiei (CE) nr. 65/
2011 privind normele de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1698/ 2005 al Consiliului n ceea ce
privetepunereanaplicareaprocedurilordecontroliaecocondiionalitiinceeaceprivete
msurile de sprijin pentru dezvoltarea rural, nu sunt eligibili beneficiarii care au creat n mod
artificialcondiiilenecesarepentruabeneficiadefinanarencadrulmsurilorPNDR,obinnd
astfeldepireaintensitiisprijinuluifinanciar".

G h i d u l S o l i c i t a n t u l u i V 1 0 M s u r a 1 2 1 28 | P a g i n a

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n
mod gratuit i doar cu acordul MADR. Toate drepturile rezervate MADR.
NOTA
Estenecesarsserespecteformatulstandardalanexei
Indicatoridemonitorizarecarefaceparteintegrantdin
CerereadeFinantare,precumicontinutulacesteia.Sevor
completanumaiindicatoriisolicitai(nusevoradaugaalte
categoriideindicatoricarenusuntinclusintabelulprezentat).
Completareatuturorindicatorilorsolicitatinconformitatecu
celeprezentatenCerereadeFinanareesteobligatorie.
3.1Completarea,depunereaiverificareadosaruluiCereriideFinanare

Dosarul Cererii de Finanare conine Cererea de Finanare nsoit de anexele tehnice i


administrative conform listei
documentelor, legate ntrun singur
dosar, astfel nct s nu permit
detaarea i/ sau nlocuirea
documentelor.
Formularul standard al Cererii de
Finanare este prezentat n Anexa 1 la
prezentulGhidiestedisponibil,nformatelectronic,laadresawww.apdrp.ro.
ATENIE! La completarea pct.B1.2 Sediul social / Domiciliul stabil al solicitantului / Resedina din
Romania,ncazulncaresolicitantulnudetinefaxsauadresadeemail,sevaindicaunnr.defax
sauoadresadeemailundesevaputeafacecorespondentacuAPDRP.
ATENIE!CerereadeFinanaretrebuiensoitdeanexeleprevzutenmodelulstandard.Anexele
CereriideFinanarefacparteintegrantdinaceasta.

3.1.1 CompletareaCereriideFinanare
Completarea Cererii de Finanare, inclusiv a anexelor acesteia, se va face conform modelului
standard. Modificarea modelului standard (eliminarea, renumerotarea seciunilor, anexarea
documentelor suport n alt ordine dect cea specificat etc.) poate conduce la respingerea
DosaruluiCereriideFinanarepemotivdeneconformitateadministrativ.
CerereadeFinanaretrebuieredactatpecalculator,nlimbaromn.NusuntacceptateCereri
definanarecompletatedemn.DosarulCereriidefinanarevacuprindenmodobligatoriuun
opis,cuurmtoarele:
Nr.crt. Titluldocumentului Nr.Pagin(dela.....pnla.....)
Pagina opis va fi pagina cu numarul 0 a Cererii de Finanare. Cererea de Finanare trebuie
completatntrunmodclaricoerentpentruanlesniprocesuldeevaluareaacesteia.
n acest sens, se vor furniza numai informaiile necesare i relevante, care vor preciza modul n
care va fi atins scopul proiectului, avantajele ce vor rezulta din implementarea acestuia i n ce
masurproiectulcontribuielarealizareaobiectivelorprogramului.
ATENIE!Pentruafacilita accesarea fondurilor europene nerambursabileprin FEADR, solicitantul
poate beneficia de fonduri n avans (conform prevederilor Regulamentului Consiliului (CE) nr.
1698/2005privindsprijinulpentrudezvoltareruralacordatdinFondulEuropeanAgricolpentru
Dezvoltare Rural, cu modificrile i completrile ulterioare, ale Regulamentului Comisiei (CE) nr.
1974/ 2006 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1698/2005, cu
modificrile i completrile ulterioare, Regulamentul 1310/2013, Regulamentul 1305/2013 i,
respectiv, ale Hotrrii Guvernului nr. 224/ 2008 privind stabilirea cadrului general de
G h i d u l S o l i c i t a n t u l u i V 1 0 M s u r a 1 2 1 29 | P a g i n a

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n
mod gratuit i doar cu acordul MADR. Toate drepturile rezervate MADR.
implementareamsurilorcofinanatedinFondulEuropeanAgricolpentruDezvoltareRural2007
2013,cumodificrileicompletrileulterioare)pentrudemarareaproiectului.
Beneficiarul poate opta pentru obinerea unui avans prin bifarea csuei corespunztoare n
Cerereadefinanare.
Beneficiarulcarenuasolicitat avans la data depuneriiCererii deFinanare, are posibilitatea dea
solicitaobinereaavansuluiulteriorsemnariiContractuluideFinanareFEADRicucondiiasnu
depaesc data depunerii primului dosar al Cererii de plat la Autoritatea Contractant i atunci
cndareavizulfavorabildinparteaAutoritiiContractantepentruachiziiaprioritarmajoritar.

Avansulserecupereazlaultimatrandeplat.

3.1.2 DepunereadosaruluiCereriideFinanare
Dosarul Cererii de Finanare cuprinde Cererea de Finanare completat i documentele ataate
(conformListeiDocumentelorparteaEdinCerereadeCinanare).
OriginaluliocopieaCereriideFinanare,mpreuncuformatulelectronic(CD)icudocumentele
n original (pentru care a ataat copii) se depun la Oficiul Judeean de Pli pentru Dezvoltare
RuraliPescuit(OJPDRP)aljudeuluiundearelocimplementareaproiectului.
FiecareexemplardindosarulCerereriideFinanarevafilegat,paginatiopisat,cutoatepaginile
numerotatemanualnordinedela1lannparteadreaptsusafiecruidocument,undeneste
numrul total al paginilor din dosarul complet, inclusiv documentele anexate, astfel nct s nu
permit detaarea i/ sau nlocuirea documentelor. Opisul va fi numerotat cu pagina 0. Fiecare
paginvapurtatampilasolicitantului(semntura,ncazulpersoanelorfizice).
IMPORTANT! Va fi ataat o copie electronic (prin scanare) a Studiului de Fezabilitate/
Documentaiei de avizare pentru lucrri de intervenii, ca i a tuturor documentelor ataate la
dosarul Cererii de Finanare, salvate ca fiiere distincte cu denumirea conform listei
documentelor (seciunea specific E din Cererea de Finanare). Scanarea se va efectua dup
finalizarea dosarului (paginare, meniunea copie conform cu originalul etc.), nainte de a fi
legat,cuorezoluiedescanaremaximde300dpi(recomandat150dpi)nfiiereformatPDF.
Denumirilefiierelornutrebuiesconincaracteredegenul:~"#%&*:<>?/\{|},nu
trebuie s conin dou puncte succesive ... Numrul maxim de caractere ale denumirii unui
fiier nu trebuie s fie mai mare de 128, iar numrul maxim de caractere ale denumirii unui
director de pe CD nu trebuie s fie mai mare de 128 de caractere. Piesele desenate care
depescformatulA3,sepotataasalvatedirectnformat.pdf,lacaresevaadaugadeclaraia
proiectantuluiprivindconformitateacuplaneleoriginaledinCerereadeFinanare.
G h i d u l S o l i c i t a n t u l u i V 1 0 M s u r a 1 2 1 30 | P a g i n a

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n
mod gratuit i doar cu acordul MADR. Toate drepturile rezervate MADR.
ncazulncareproiectulesteamplasatpeteritoriulmaimultorjudee,acestavafidepuslaOficiul
Judeeanperazacruiainvestiiaestepredominantdinpunctdevederevaloric.
Dosarele Cererilor de Finanare sunt depuse personal de ctre responsabilul legal, aa cum este
precizatnformularulCereriideFinanare,saudectreunmputernicitprinprocurlegalizat(n
original) al responsabilului legal, la OJPDRP, naintea datei limit care figureaz n licitaia de
proiecte.
Solicitantul trebuie s depun Cererea de Finanare mpreun cu toate anexele completate, n 2
exemplare(1originali1copie).Exemplarelevorfimarcateclar,pecopert,nparteasuperioar
dreapt, cu ORIGINAL, respectiv COPIE, mpreun cu documentele originale (pentru care a
ataat copii). Solicitantul trebuie s se asigure c rmne n posesia unui exemplar complet al
DosaruluiCereriideFinanare,nafaracelor2exemplarepecareledepune.
Pentru acele documente originale care rmn n posesia solicitantului (ex: act de proprietate,
bilan contabil vizat de administraia financiar), copiile se vor confrunta cu originalul de ctre
expertul care realizeaz conformitatea, va face meniunea Conform cu originalul, dateaz i
semneaz.

3.1.3 VerificareadosaruluiCereriideFinanare

1. VERIFICAREACONFORMITIICERERIIDEFINANARE
VerificareaconformitiiCereriideFinanareiaanexeloracesteiaserealizeazpebazaFieide
verificare.
ControlulconformitiiconstnverificareaCereriidefinanare:
dacestecorectcompletat;
dacesteprezentatattnformattiprit,ctinformatelectronic;
dacanexeletehniceiadministrativecerutesuntprezentendouexemplare:unoriginal
iocopie,precumivalabilitateaacestora(dacestecazul).
n cazul n care expertul verificator descoper o eroare de form, proiectul nu este considerat
neconform.
Erorile de form sunt erorile fcute de ctre solicitant n completarea cererii de finanare care
sunt descoperite de experii verificatori ai SVCFOJPDRP, dar care, cu ocazia verificrii
conformitii,potficorectatedectreacetiadinurmpebazaunordovezi/informaiiprezentate
explicitndocumenteleanexateCereriideFinanare.

NecompletareaunuicmpdinCerereadefinanarenuesteconsiderateroaredeform.
Solicitantul este invitat s revin la sediul OJPDRP dup evaluarea conformitii (n aceeai zi)
pentru a fi ntiinat dac Cererea de Finanare este conform sau, n caz contrar, i se explic
cauzeleneconformitii.
Solicitantulareobligaiadealualacunotinprinsemnareafieideverificareaconformitii.
ncazulncaresolicitantulnuacceptsdepunidocumenteleoriginale,acesteavorfiverificate
G h i d u l S o l i c i t a n t u l u i V 1 0 M s u r a 1 2 1 31 | P a g i n a

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n
mod gratuit i doar cu acordul MADR. Toate drepturile rezervate MADR.
deexpertlafinalizareaverificriiconformitii,nprezenasolicitantului.
AceeaiCereredeFinanarepoatefideclaratneconformdemaximumdouoripentruaceeai
licitaiedeproiecte.
ATENIE! Solicitantul care a renunat, n cursul procesului de evaluare, la o cerere de finanare
conform,nuomaipoateredepunenaceeaisesiunededepunereaproiectelordeinvestiii.
Depunerea cererilor de finanare se face numai n perioada de depunere a sesiunii publicat pe
siteul APDRP i se efectueaz direct n sistemul informatic. Astfel, trebuie evitat depunerea
proiectelor n ultimele 5 zile pentru ca solicitantul, n cazul constatrii neconformitii cererii de
finanare,saibposibilitatearedepuneriiacesteia.ncazcontrar,solicitantuliasumrisculdea
nu mai avea la dispoziie timpul necesar pentru a mai depune o nou cerere de finanare n
termenulmaximdedepunereacererilordefinanare.
Cerereadefinanaredeclaratneconformdupnchidereasistemului(conformNoteidelansarea
sesiunii)numaipoatefiredepusnurmadeclarriineconformitii.
Dupverificarepotexistadouvariante:
Cerereadefinanareestedeclaratneconform;
Cerereadefinanareestedeclaratconform.
DacCerereadefinanareestedeclaratconform,setrecelaurmtoareaetapdeverificare.

2. VERIFICAREAELIGIBILITIICERERIIDEFINANARE
Verificareacriteriilordeeligibilitateseefectueazdectre:
OJPDRP pentru Cererile de Finanare care conin proiecte ale beneficiarilor privai fr
lucrrideconstruciii/saumontaj;
CRPDRP pentru Cererile de Finanare care conin proiecte ale beneficiarilor privai cu
lucrri de construcii i/ sau montaj i pentru Cererile de Finanare depuse de ctre
beneficiariipublici;
APDRPnivelcentralpentrucereriledefinanareverificateprinsondaj.
Verificareaeligibilitiitehniceifinanciareconstn:
verificareaeligibilitiisolicitantului;
verificareacriteriilordeeligibilitateiselecie;
verificareabugetuluiindicativalproiectului;
verificareastudiuluidefezabilitateiatuturordocumenteloranexate;
Verificareaestefcutpebazadocumentelorprovenitedelasolicitant.
ATENIE! Agenia de Pli pentru Dezvoltare Rural i Pescuit i rezerv dreptul de a solicita
documentesauinformaiisuplimentare,dacpeparcursulverificriloriimplementriiproiectului
seconstatdectreAPDRPcestenecesar.
G h i d u l S o l i c i t a n t u l u i V 1 0 M s u r a 1 2 1 32 | P a g i n a

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n
mod gratuit i doar cu acordul MADR. Toate drepturile rezervate MADR.
La verificarea eligibilitii la nivel OJPDRP i CRPDRP n situaia n care sunt criterii de eligibilitate
carenecesitlmuririsuplimentare,expertulevaluatorpoatecereinformatiisuplimentaredoarn
urmtoarelecazuri:
1 1. . n cazul n care unul din documentele tehnice (Studiul de Fezabilitate, Memoriul Justificativ)
conine informaii insuficiente pentru clarificarea unui criteriu de eligibilitate sau exist
informaiicontradictoriininteriorullororifadecelemenionatenCerereadeFinanare.n
caz de suspiciune se poate solicita extras de Carte funciar pentru documentele care atest
dreptuldeproprietate.
2 2. . n cazul cand avizele, acordurile, autorizaiile au fost eliberate de catre autoritatile emitente
ntroformcarenurespectprotocoalelencheiatentreAPDRPiinstitutiilerespective.
3 3. . n cazul n care n bugetul indicativ (inclusiv devizele financiare i devizele pe obiect) exist
diferenedecalculsauncadrareacategoriilordecheltuielieligibile/neeligibilenuestefacut
corect.

Nu suntpermise att cheltuielieligibile cti cheltuielineeligibile ncadrul cap.4.1 Construciii


instalaii,frasedetaliandevizelepeobiectlucrrilecorespunztoarespaiilor/instalaiilorce
se vor executa. Pentru restul subcapitolelor de la cap. 4, se vor preciza caresunt echipamentele,
utilajele/montajulcaresuntneeligibile.
n cazul Cererilor de Finanare verificate prin sondaj la APDRP nivel central, informatiile
suplimentaresevorcerenumaipentrupct.1ipct.3.
n cazul n care restul documentelor din Cererea de Finanare nu sunt n conformitate cu forma
cerutalacap.4.1DocumentelenecesarentocmiriiCereriidefinanare,Cerereadefinanareva
fideclaratneeligibil.

3. VERIFICAREAPETERENACERERILORDEFINANARE

Verificareapeterenserealizeazdectre:
OJPDRP pentruCereriledeFinanaredepusedectrebeneficiariiprivai;
CRPDRP pentrucereriledefinanaredepusedectrebeneficiariipublici;
APDRP nivelcentralpentrucereriledefinanareverificateprinsondaj.
Scopulverificriipeterenestedeacontroladateleiinformaiilecuprinsenanexeletehnicei
administrativecuelementeleexistentepeamplasamentulpropus.Expertulcomparverificarea
anumitorcriteriideeligibilitatepebazadocumentelor(etapaverificriidebirou)curealitatea,
pentruaseasiguradecorectitudinearspunsurilor.

nurmaacestorverificripotexistadousituaii:
proiectulesteneeligibil;
proiectulesteeligibilivaaveaunpunctaj.

n cazul n care, solicitantul nu este de acord cu rezultatele vizitei pe teren efectuat de ctre
OJPDRP, acesta poate contesta rezultatele verificrii. Contestaia va fi depus n maxim 3 zile
lucrtoare de la data vizitei pe teren la OJPDRPul la care a depus cererea de finanare, numai n
cazulncarereprezentantullegal/mputernicitalreprezentantuluilegalamentionatobservaiin
G h i d u l S o l i c i t a n t u l u i V 1 0 M s u r a 1 2 1 33 | P a g i n a

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n
mod gratuit i doar cu acordul MADR. Toate drepturile rezervate MADR.
formularul E3.8 Fia de verificare pe teren. n acest caz se va face o nou vizit pe teren de
ctreunaltOJPDRP.

4. SELECIAPROIECTELOR
Msura va beneficia de o alocare financiar anual. Alocarea financiar public a msurii i
numrul maxim al sesiunilor de depunere i evaluare a proiectelor ce pot avea loc anual, este
stabilit de Comitetul de Monitorizare. Pentru fiecare sesiune se face un ANUN DE LANSARE A
LICITAIEIncaresevorprezentasumaiduratasesiunii.
ncadrulacesteisesiunidedepunereaproiecteloralocareafinanciarsefacedistinctpentru:
sectorulvegetal
sectoruldecretereaanimalelor,
AutoritateadeManagementnconsultarecuComitetuldeMonitorizareastabilitnaintealansrii
depunerii de proiecte, sistemul de punctaj aferent criteriilor de selecie (vezi subcapitolul 2.5),
precumicriteriilededepartajareaproiectelorcupunctajegal.
APDRP va puncta fiecare proiect eligibil n funcie de sistemul de punctaj stabilit i va ntocmi i
aprobaRaportuldeEvaluare.Solicitanii,dupconsultareaRaportuluideevaluareauposibilitatea
deadepuneContestaii.
Contestaiile vor putea fi depuse la OJPDRP unde a fost depus proiectul, n termen de 5 zile
lucrtoare dela primireaNotificrii, darnumaimultde 12zile lucrtoare de laafiarea pesite a
RaportuluideEvaluare.Contestatiiledepuse voravean vederecriteriile deeligibilitate,valoarea
cheltuielilor eligibile i criteriile de selectie. n aceasta etapa, nu se mai pot depune contestatii
asuprarezultatelorverificariipeteren.
ContestaiadepustrebuiesfiensotitdeNotificareidedocumentejustificative.
Contestaiile se soluioneaza de ctre o Comisie constituit la nivelul MADR, prin Ordin al
MinistruluiAgriculturiiiDezvoltriiRurale,formatdinreprezentaniaiMADRiAPDRP.
TermenulpentruarspundecontestaiilorestenconformitatecuRegulamentuldeorganizarei
funcionare al Comitetului de selecie i al Comisiei de contestaii pentru proiectele aferente
msurilor din PNDR 20072013, aprobat prin Ordinul MADR nr. 28/2011, cu modificarile i
completarileulterioare.
Dupa soluionarea contestaiilor, se va ntocmi i aproba Raportul de selecie de ctre Comitetul
deseleciecarevafipublicatpesiteulwww.apdrp.ro.
Comitetul de Selecie este un organism tehnic, prezidat de ctre Autoritatea de Management i
are ncomponen reprezentani ai Autoritiide Management i ai APDRP. Rolul Comitetului de
G h i d u l S o l i c i t a n t u l u i V 1 0 M s u r a 1 2 1 34 | P a g i n a

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n
mod gratuit i doar cu acordul MADR. Toate drepturile rezervate MADR.
SelecieestedeafacepropunerictreAutoritateadeManagementpentrufinanareaproiectelor,
dupcumurmeaz:
Cnd valoarea total a proiectelor eligibile se situeaz sub valoarea total alocat
msurii n cadrul unei sesiuni, Comitetul de Selecie propune aprobarea pentru
finanare a proiectelor care ndeplinesc punctajul minim. n acest sens, se ntocmete
unRaportcuproiectelepropusepentrufinanarecaresesupuneaprobriidirectorului
generalalAutoritiideManagement;
Cnd valoarea total a proiectelor eligibile se situeaz peste valoarea total alocat
msuriincadruluneisesiuni,ComitetuldeSelecieanalizeazlistaproiecteloreligibile
cu punctajul acordat iar selecia se face n ordinea descresctoare a punctajului de
selecie,cuncadrareanpunctajulstabilitpentrupragulminiminsumaalocat.
n cazul proiectelor cu acelai punctaj, departajarea acestora, se face n funcie de valoarea
eligibilaproiectului,exprimatneuro,nordinecresctoare.
Dup parcurgerea procedurii de selecie i dup caz, a celei de departajare, se ntocmete un
Raport cu proiectele propuse pentru finanare care se supune aprobrii directorului general al
AutoritiideManagement.Acestraportvacuprindeilistaproiectelornefinantate.
Aprobarea directorului general al Autoritii de Management reprezint decizia final asupra
selecieiproiectelordepuseiafinanriilor.
PentruMsura121Modernizareaexploataiiloragricoleesteprevzutunpragminimdepunctaj
subcareniciunproiectnuvafifinanat.

3.2 Contractareafondurilor

DupprimireaRaportuluideseleciencaresuntincluseproiecteleaprobatepentruafifinanate,
APDRPnotificBeneficiarulprivindDeciziadeSelecieprindocumentulNotificareabeneficiarului
privindselectareacereriidefinanareisemnareacontractuluidefinanare.
ATENIE! n termen de 15 de zile calendaristice de la data primirii Notificarii beneficiarului
privind selectarea cererii de finanare i semnarea contractului de finanare, persoanele fizice
neautorizate au obligaia de a transmite docmentul/documentele care certific dreptul de
funcionare,pentrusemnareaContractuluideFinanare.

ATENIE! n termen de maxim 90 zile calendaristice de la primirea Notificrii privind selectarea


cereriidefinanareisemnareacontractuluidefinantaresolicitantulvatrebuisprezintedovada
cofinanrii,prezentndcelpuinunuldindocumentele:
a) extras de cont bancar vizat i datat de banc cu cel mult cinci zile lucrtoare nainte de data
depuneriidocumentelorpentrusemnareacontractuluidefinantare,ncazulcofinanriidinsurse
proprii(autofinanare)sauprincertificatededepozitnominativeidematerializate,cuoscaden
maimicsauegalcutreilunifadedatadepuneriidocumentelorpentrusemnareacontractului
definantare(copieconformcuoriginalul);
G h i d u l S o l i c i t a n t u l u i V 1 0 M s u r a 1 2 1 35 | P a g i n a

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n
mod gratuit i doar cu acordul MADR. Toate drepturile rezervate MADR.
b) extras de cont bancar vizat i datat de banc cu cel mult cinci zile lucrtoare nainte de data
depuneriidocumentelorpentrusemnareacontractuluidefinantare,ncazulexistenteiunorsurse
decofinanaredetipul:granturi,sponsorizri,donaii,nsoitdeundocumentcaresatestesursa
respectiv,emisdeorganizaiacareaacordato(copieconformcuoriginalul);
c)extrasdecontbancariFormularuldeachiziietitluridestat,emiseivizatedebanc,ncazul
cofinanriiprintitluridestatcuoscadenmaimicsauegaldetreilunifadedatadepunerii
documentelorpentrusemnareacontractuluidefinantare(copieconformcuoriginalul);
d)extrasullinieidecreditdatatcucelpuincincizilelucrtoarefadedatasemnriicontractului,
cu valabilitate de un an la momentul semnarii contractului de finanare, i Contractul de credit
vizat de banc, n cazul cofinanrii prin linie de credit cu valabiltate de un an la momentul
semnariicontractuluidefinanare,deschislaobanc(copieconformcuoriginalul).
Documenteledelapct.a,b,c,dtrebuieeliberatedebanciledepeteritoriulRomaniei.

Nedepunerea documentelor obligatorii n termenele prevzute conduce la rezilierea de drept a


contractuluidefinanare.

n cazul n care Beneficiarul nu se prezint n termenul din Notificare i nu depune documentele


obligatoriiinvocatenconinutulNotificrii,atunciseconsidercarenunatlaajutorulfinanciar.
ATENIE! n cazul cnd solicitantul prezint, la depunerea Cererii de finanare, numai dovada
(Decizia etapei de evaluare iniial) c a iniiat procedura de obinere a acordului de mediu,
dup verificarea eligibilitii i selectarea proiectului, acesta se contracteaz cu obligaia
respectriitermenelordedepunereadocumentelor:

- 3 luni n cazul n care proiectul nu necesit studiu de impact sau de 6 luni n cazul n care
proiectulnecesitstudiuldeimpact,dupdatanotificariideselectareaproiectului.

Nedepunerea documentelor obligatorii n termenele prevzute conduce la rezilierea de drept a


contractuluidefinanare.

ATENIE! Persoanele fizice vor fi acceptate ca poteniali beneficiari dac se angajeaz s se


autorizeze(sdevinpersoanefiziceautorizate/ntreprindereindividualnfiinatnbazaOUG
nr. 44/16 aprilie 2008) cu modificrile i completrile ulterioare, n termen de 15 zile
calendaristicedeladataprimiriinotificriiprivindselectareaCereriidefinanare.

ATENIE!Duratadeexecuieacontractuluidefinanareestedemaxim2anipentruproiectele
careprevdinvestiiicuconstruciimontaji/sauadaptarealastandarde.
Prinexcepie,duratadeexecuieaprezentuluicontractestedemaxim12luni,pentruproiectele
de investiii care includ achiziii simple de utilaje, instalaii, echipamente i dotri noi, de
mijloace de transport specializate, precum i a altor mijloace de transport care nu sunt
achiziionate prin leasing financiar, i/sau adaptarea la standarde. n condiiile nerespectrii
durateimaximedeexecuieaContractuluideFinanare,beneficiaruluiisevaaplicaopenalizare
G h i d u l S o l i c i t a n t u l u i V 1 0 M s u r a 1 2 1 36 | P a g i n a

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n
mod gratuit i doar cu acordul MADR. Toate drepturile rezervate MADR.
de 0,5% aplicat la valoarea eligibil nerambursabil rmas de pltit pentru fiecare an de
execuie prelungit,pe careoachitn maxim 10zilelucratoarede ladata primiriinotificriide
acceptareamodificariiContractuluideFinantare.
BeneficiarulareobligaiadeaachitapenalizareanprocentulprevazutmaisusncontulAutoritii
Contractante.
ncazulncareinvestiiasereferlaadaptarealastandardelecomunitareidacdatalacarese
ncheie perioada de graie de implementare a acestora este nainte de data de realizare a
proiectului, beneficiarul trebuie s prezinte la sediul Autoritatii Contractante, n maxim 15 zile
lucratoare, documentul emis de institutiile abilitate care atest ca a indeplinit standardul n
termenul de graie stabilit i Declaratia pe propria raspundere ca a implementat standardul n
termenuldegratiestabilit.

ncazcontrar,potapreadousituaii:
a) standardulnuestendeplinit,darprinrecalculareapunctajuluideselecieproiectuleste
n continuare finanabil, acesta rmane eligibil dar cheltuielile pentru implementarea
standarduluidevinneeligibile;
b) dup recalcularea punctajului de selecie privind standardul proiectul nu mai este
finanabil,cazncarecontractuldefinanaresereziliaz.
Beneficiarul poate efectua modificri bugetare dac acestea nu afecteaz scopul principal al
proiectului i investiia iniial, iar modificarea se limiteaz la redistribuirea a maxim 10% din
suma iniial alocat cheltuielilor eligibile, ntre capitolele bugetare, fr a se modifica valoarea
totaleligibilaproiectului.
BeneficiarultransmitelaAPDRPbugetulmodificat,prinintermediuluneinotificrincarejustific
modificarea, nsoit de devizul general i devizul pe obiecte refcut, n termen de maxim 10 zile
lucrtoare de la data modificrii acestuia fr a fi necesar ncheierea unui act adiional la
contractuldefinanare.

Precizrireferitoarelaacordareaavansului

PentruBeneficiarulcareaoptatpentruavansnvedereademarriiinvestiieinformularulCererii
de Finanare, APDRP poate s acorde un avans de maxim 50% din valoarea eligibil
nerambursabil.
AvansulsepoatesolicitapnladepunereaprimeiCererideplat.
Beneficiarul privat poate primi avansul numai dup primirea avizului favorabil din partea APDRP
pentruproceduradeachiziiiprioritarmajoritar.
Pentruplatanavansacheltuieliloreligibilenerambursabile,beneficiarulesteobligatsdepuno
garaniefinanciar,caresacoperesumasolicitatnavansnprocentde110%,eliberatdectre
o instituie financiarbancar. Garania financiar se depune odat cu Dosarul Cererii de Plat a
Avansului. Scrisoarea de garanie bancar trebuie s acopere durata de execuie a contractelor,
duratcecuprindedurataderealizareainvestiieiiimplementareaproiectului(inclusivderularea
G h i d u l S o l i c i t a n t u l u i V 1 0 M s u r a 1 2 1 37 | P a g i n a

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n
mod gratuit i doar cu acordul MADR. Toate drepturile rezervate MADR.
procedurii de achiziii), la care se adaug termenul maxim de 90 de zile calendaristice pentru
efectuareaultimeipli.
Avansul se justific de ctre beneficiar pe baz de documente justificative conform cerinelor
APDRPprezentatenInstruciuniledeplat,AnexaVlaContractuldeFinanare.
Beneficiarul care a ncasat de la Autoritatea Contractant plata n avans i solicit prelungirea
perioadeiiniialedeexecuie,esteobligatnainteasolicitriiprelungiriidurateideexecuieiniiale
a contractului s depuna la Autoritatea Contractant documentul bancar prin care dovedete
prelungirea valabilitii Scrisorii de Garanie Bancare, care s acopere toat perioad solicitat la
prelungire.

3.3 Achiziiile
Beneficiarul are posibilitatea s demareze procedura de achiziii ncepnd cu data primirii
Notificrii de selecie a proiectului (inclusiv semnarea contractelor de achiziii) pe proprie
raspundere, avnd n vedere condiionarea semnrii Contractului de Finanare de documentele
obligatoriipecaretrebuiesledepunlaAutoritateaContractant.
Beneficiarul este obligat s depun la OJPDRP, dosarele de achiziii, n maxim 3 luni pentru
achiziiisimple,saulaCRPDRPServiciulAchizitiinmaxim4luni,ProiectulTehnicicelpuinun
Dosar de achiziii (ex.: Dosar achiziii prestri servicii), pentru achiziii care prevd construcii
si/saumontaj,delasemnareacontractuluidefinanare.

Important!InvestiiilecarerspundobiectivelorPEREipentrucaresantocmitdevizpeobiect
separat,sevorconstituinlotseparatpentruparcurgereaproceduriideachiziii.
ATENIE!LasolicitareaexpresaunuibeneficiardecofinanaredinFEADR,cuprivirelafurnizorii
acestuiacarenuseachitdeobligaiilecontractuale,APDRPpoate,dupoverificareprealabil,s
includ informaiile despre aceti furnizori n Lista furnizorilor care nui respect obligaiile
contractualefadebeneficiariicofinanriidinFEADR.
Lista furnizorilor care nui respect obligaiile contractuale fa de beneficiarii cofinanrii din
FEADR,vaputeaficonsultatpesiteuloficial.
ncontextulderulriiachiziiilorprivate,conflictuldeinteresesedefinesteprin:
I. Conflictuldeintereseintrebeneficiar/comisiiledeevaluareiofertanti:
Acionariatul beneficiarului (pn la proprietarii finali), reprezentanii legali ai acestuia, membrii
n structurile de conducere ale beneficiarului (administratori,membri n consilii de administraie
etc)imembriicomisiilordeevaluare:
deinaciunidincapitalulsubscrisalunuiadintreofertanisausubcontractani;
fac parte din structurile de conducere (reprezentani legali, administratori, membri ai
consiliilor de administraie etc.) sau de supervizare ale unuia dintre ofertani sau
subcontractani;
suntnrelaiederudeniepnlagradulIVsauafincupersoaneaflatensituatiiledemai
sus.
II. Conflictuldeinteresentreofertani:
G h i d u l S o l i c i t a n t u l u i V 1 0 M s u r a 1 2 1 38 | P a g i n a

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n
mod gratuit i doar cu acordul MADR. Toate drepturile rezervate MADR.
Acionariatuluiofertanilor(pnlaproprietariifinali),reprezentaniilegali,membriinstructurile
deconducerealebeneficiarului(consiliideadministratieetc):
Dein pachetul majoritar de aciuni la celelalte firme participante pentru aceeaiachiziie
(conform.HG.224/2008iOUG66/2011);
Fac parte din structurile de conducere (reprezentani legali, administratori, membri ai
consiliilor de administraie etc.) sau de supervizare ale unui alt ofertant sau
subcontractant;
SuntnrelaiederudeniepnlagradulIVsauafincupersoaneaflatensituatiiledemai
sus.
Nerespectarea Instruciunilor privind achiziiile private i publice de ctre beneficiarii FEADR
atrageneeligibilitateacheltuieliloraferenteachiziieideservicii,lucrrisauproduse.
Pe parcursul ntregului proces de achiziie, la adoptarea oricror decizii, trebuie avute n vedere
urmtoareleprincipii:
- Nediscriminarea;
- Tratamentulegal;
- Recunoatereareciproc;
- Transparena;
- Proporionalitatea;
- Eficienautilizriifondurilor;
- Asumarearspunderii.

Beneficiarul trebuie s depun la OJPDRP Declaraia de ealonare a depunerii Dosarelor


Cererilor de Plat n maxim 30 de zile de la avizarea primului dosar de achiziie (exceptnd
dosareledeservicii).

3.4 Plata

Dosarul Cererii de Plat se depune de beneficiar la Oficiul Judeean de Pli pentru Dezvoltare
Rural i Pescuit, n dou exemplare pe suport de hrtie, la care ataeaz pe suport magnetic
documentele ntocmite de beneficiar. Dosarul Cererii de Plat trebuie s cuprind documentele
justificative prevzute n INSTRUCIUNILE DE PLAT (vezi Anexa V la Contractul de finanare) pe
siteulAPDRPwww.apdrp.ro.
Termenul de rambursare a cheltuielilor eligibile aferente unui dosar cerere de plat este de
maxim90dezilecalendaristicedeladatacndcerereadeplatestecomplet.
ATENIE! Beneficiarul este obligat s nu nstrineze sau/ i s modifice investiia realizat prin
proiectpeoperioadde5anideladatasemnriiContractuluideFinanare.

***
G h i d u l S o l i c i t a n t u l u i V 1 0 M s u r a 1 2 1 39 | P a g i n a

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n
mod gratuit i doar cu acordul MADR. Toate drepturile rezervate MADR.
ATENIE!
ncazulproiectelorcareprevdmodernizarea/finalizarea
construciilorexistente/achiziiideutilajecumontajcare
schimbregimuldeexploatareaconstrucieiexistente,se
ataeazlaStudiuldefezabilitate,obligatoriu
Expertizatehnicdespecialitateasupraconstruciei
existente iRaportulprivindstadiulfizicallucrrilor.
Capitolul4
INFORMAIIUTILEPENTRU
ACCESAREAFONDURILORNERAMBURSABILE

4.1 DocumentelenecesarentocmiriiCereriideFinanare
Documentele obligatorii care trebuie ataate Cererii de finanare pentru ntocmirea proiectului
sunt:
1.a)StudiuldeFezabilitatepentruproiecteculucrrideconstruciii/saumontaj
sau
b)MemoriulJustificativpentruproiectefrlucrrideconstruciii/saumontaj

ATENIE!
Memoriul justificativ (pentru proiecte fr
lucrri de construciimontaj precum i
pentru proiectecarevizeazplantaii devi
devie,pomi,arbutifructiferiiarbori(specii
repede cresctoare pentru biomas) i/ sau pepiniere i care nu prevd lucrri de construcii
montaj)trebuiecompletatconformmodeluluiprezentatpesiteulAPDRP(www.apdrp.ro).
numai n cazul n care este mentionat codul CAEN i datele de identificare ale firmei de
consultanta n Studiul de Fezabilitate/ Memoriul Justificativ cheltuielile privind consultana sunt
eligibile.
devizul general i devizele pe obiect trebuie s fie semnate de persoana care lea ntocmit i
tampilatedeelaboratoruldocumentaiei
ataai aanumit foaie de capt, care conine semnturile colectivului format din specialiti
condus de un ef de proiect care a participat la elaborarea documentatiei i tampila
elaboratorului
detaliai capitolului 3 cheltuieli pentru proiectare i engineering i capitolul 5 organizare de
santierprindevizecaresjustificendetaliusumelerespective,ctipentruaputeafiurmariten
etapadeachiziiiiautorizarepli
prile desenate din cadrul seciunii B (planuri de amplasare n zona, planul general, relevee,
seciunietc.),sfiesemnate,tampilatedectreelaboratorncartusulindicator.
n cazul n care solicitantul realizeaz n regie proprie constructiile n care va amplasa utilajele
achiziionate prin investiia FEADR, cheltuielile cu realizarea construciei vor fi trecute n coloana
neeligibile, va prezenta obligatoriu Studiul de Fezabilitate i Certificatul de Urbanism pentru
acestea.
n cazul n care investiia prevede utilaje cu montaj, solicitantul este obligat s evidenieze
montajul la capitolul 4.2 Montaj utilaj tehnologic din Bugetul indicativ al Proiectului, chiar daca
montajul este inclus n oferta/ factura utilajului, cu valoare distinct pentru a fi considerat
cheltuialeligibil.Dacmontajulserealizeaznregieproprie,acestasevaevideniaobligatoriu
cavaloarencoloanacheltuielineeligibile).
G h i d u l S o l i c i t a n t u l u i V 1 0 M s u r a 1 2 1 40 | P a g i n a

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n
mod gratuit i doar cu acordul MADR. Toate drepturile rezervate MADR.
Pentruserviciisevorprezentadevizedefalcatecuestimareacosturilor(nr.experti,ore/expert,
costuri/ ora). Pentru situaiile n care valorile sunt peste limitele prevazute n baza de date a
Ageniei,sausuntnejustificateprinnumaruldeexperti,prinnumaruldeoreprognozatesauprin
naturainvestitiei,laverificareaproiectului,acesteapotfireduse,cuinformareasolicitantului.
n cazul n care investiia cuprinde cheltuieli cu construcii noi sau modernizari, se va prezenta
calcul pentru investiia specific n care suma tuturor cheltuielilor cu construcii i instalaii se
raporteazlampdeconstrucie.

ATENIE! MADR va pune la dispoziia solicitanilor 6 proiecte model pentru fermele mici, n
concordana cucondiiile de eligibilitate, pragul minim de scorare aferent criteriilor deselectiei
finantarealemasurii121ModernizareaexploataiiloragricoledinPNDR,respectiv:
1. Fermadelegumencampmaxim2ha;
2. Fermadelegumenspaiiprotejatemaxim1.000m
2
;
3. Livadadepomiiarbustifructiferimaxim5ha;
4. Fermadevacidestinatproducieidelaptemaxim20capete;
5. Fermadecretereapsrilorginioutoaremaxim4.000capete;
6. Fermadecrestereaiingrasareporcifermancircuitinchismaxim100capete.

Solicitantii pot folosi sau nu proiectele model funcie de tipul activitii sau tipul investiiei
propuse.ncazulncaresefolosescacesteproiectemodel,sevaprecizaacestlucrunstudiulde
fezabilitate/memoriul justificativ, iar cheltuielile de la cap.3.3 Proiectare i inginerie vor fi
diminuate cu 2 procente, respectiv vor fi 1% n cazul n care proiectul nu prevede construcii
montaji6%dacaproiectulprevedeconstruciimontaj.

2. Situaiile financiare (bilan formularul 10, contul de profit i pierderi formularul 20,
formularele 30 i 40), precedente anului depunerii proiectului nregistrate la Administraia
Financiar,ncarerezultatuloperaional(rezultatuldeexploataredinbilan)sfiepozitiv(inclusiv
0).
Excepiefacsolicitaniicarenuaunregistratvenituridinexploatare.
ATENIE!RezultatuldeexploatarealanuluiprecedentdepuneriiCereriideFinanaretrebuiesfie
pozitiv (inclusiv 0). n cazul n care anul precedent depunerii Cererii de Finanare este anul
nfiinrii,nuseanalizeazrezultatuloperaionalcarepoatefinegativ.
Potapareaurmtoarelesituatii:
a) n cazul unui solicitant nfiinat n anul depunerii proiectului care nu a ntocmit Bilanul
aferent anului anterior depunerii proiectului, nregistrat la Administraia Financiar sau depus la
RegistrulComerului,solicitantulnuvadepuneniciundocumentnacestsens.
b) n cazul solicitanilor care nu au desfurat activitate anterioar depunerii proiectului,
dar au depus la Administraia Financiar Bilanul anului anterior depunerii proiectului,
solicitantul va depune la dosarul cererii de finanare Bilanul formularul 10, anului anterior
depuneriiproiectuluinsoitdecontuldeprofitipierdereformularul20,inclusivformularele30
i 40, nregistrat la Administraia Financiar sau depus la Registrul Comerului, prin care
dovedetecnuainregistratvenituridinexploatare
G h i d u l S o l i c i t a n t u l u i V 1 0 M s u r a 1 2 1 41 | P a g i n a

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n
mod gratuit i doar cu acordul MADR. Toate drepturile rezervate MADR.
c) ncazulsolicitanilorcarenuaudesfuratactivitateanterioardepuneriiproiectuluiiau
depus la Administraia Financiar Declaraia de inactivitate (conform legii) n anul anterior
depunerii proiectului, atunci la dosarul cererii de finanare solicitantul va depune Declaraia de
inactivitatenregistratlaAdministraiaFinanciar.
sau
Pentrupersoanefiziceautorizate,ntreprinderifamilialeintreprinderiindividuale:
Declaraiespecialprivindveniturilerealizatenanulprecedentdepuneriiproiectuluinregistrat
laAdministraiaFinanciar(formularul200nsotitdeAnexelelaFormular)ncarerezultatulbrut
obinut anual s fie pozitiv (inclusiv 0) si/sau Declaratia privind veniturile din activitati agricole
impusepenormedevenit(formularul221).Formularul221sevadepunedectresolicitaniicare
auoptatconformprevederilorlegale,laimpozitareapebazadenormdevenit.
sau
DeclaraiadeinactivitatenregistratlaAdministraiaFinanciar,ncazulsolicitanilorcarenuau
desfuratactivitateanteriordepuneriiproiectului.
sau
Situaiile financiare (bilan, cont de profit i pierderi, formularele 10, 20, 30 i 40) prin care
dovedesccnuaunregistratvenituridinexploatare.

Pentru solicitanii a cror activitate a fost afectat de calamiti naturale (inundaii, secet
excesivetc.)sevaprezenta:
Situaiile financiare (bilan formularul 10, cont de profit i pierderi formularul 20,
formularele30i40)dinunuldinultimiitreianiprecedenianuluidepuneriiproiectului,n
care producia nu a fost calamitat iar rezultatul operaional (rezultatul de exploatare din
bilant)sfiepozitiv(inclusiv0),nregistratelaAdministraiaFinanciar.
ncazulpersoanelorfiziceautorizate,ntreprinderilorindividualeintreprinderilorfamiliale:
Declaraie special privind veniturile realizate nregistrat la Administraia Financiar
(formularul200nsotit deAnexelelaFormular)n care rezultatulbrutobinutanualsnu
fie negativ i/sau Declaraia privind veniturile din activiti agricole impuse pe norme de
venit(formularul221)

ATENIE! n situatia n care solicitantul desfoar activiti pentru care a depus att formularul
200 ct i formularul 221, va prezenta i formularul 260 (Decizia de impunere) din care s reias
venitulnetestimat/determinat.
Pentru anii calamitai solicitantul va prezenta un document (ex.: Proces verbal de constatare i
evaluare a pagubelor) emis de organismele abilitate (ex.: Comitetul local pentru situaii de
urgen)princaresecertific:
dataproduceriipagubelor;
cauzelecalamitii;
obiectulpierderilordatoratecalamitilor(suprafaaagricolcultivat,animale);
graduldeafectarepentrusuprafeeagricolecultivate,animalepierite.

G h i d u l S o l i c i t a n t u l u i V 1 0 M s u r a 1 2 1 42 | P a g i n a

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n
mod gratuit i doar cu acordul MADR. Toate drepturile rezervate MADR.
ATENIE! n situatia n care solicitantul desfoar activiti pentru care a depus att formularul
200 ct i formularul 221 se va solicita i formularul 260 (Decizia de impunere pentru plile
anticipate cu titlu de impozit) cuprinznd i situaia privind modul de stabilire a venitului net pe
bazanormelordevenit

Pentrudemonstrareaactivitiiagricolecafiindprincipalsedepune:

2.1Documentnsuitdeunexpertcontabildincaresrezultecvenituriledinactivitiagricole
reprezintcelputin50%dinvenituriledeexploatarealesolicitantului,

sau
ncazulpersoanelorfiziceautorizate,intreprinderilorindividualeiintreprinderilorfamiliale:
Declaraiepepropriarspundereasolicitantuluicvenituriledinactivitileagricolereprezintcel
puin50%dintotalvenituri,ncazulncarenformularul200insotitdeAnexelelaFormular,sau
bifatmaimultecategoriidevenituri.
Documentul 2.1 se va prezenta de ctre toi solicitanii care au o activitate existent, indiferent
dac au nregistrat sau nu venituri din exploatare, cu excepia solicitanilor nfiinai n anul
depuneriicereriidefinanaresaunanulanteriordepuneriicereriidefinanare.
3.a)Documentesolicitatepentruterenulagricol:
a) 1. Copie dup actul de proprietate al terenului i/ sau tabel centralizator emis de
Primrie semnat de persoanele autorizate conform legii, coninnd sumarul contractelor de
arendare cu suprafeele luate n arend pe categorii de folosin, perioada de arendare i/sau
contractul de concesiune i/ sau orice alt document care s certifice dreptul de folosin al
terenului
18

i
a)2.CopiedinRegistrulAgricolemisdePrimriicarescertificedreptuldeproprietatei/
sau de folosin (arenda/ concesionare) al terenului pentru baza de producie, cu tampila
primrieiimeniuneaConformcuoriginalul.

ATENIE!n cazul Societilor agricoleseataeaz tabelulcentralizatoremisitampilatdecatre


Societateaagricolcarevacuprindesuprafeeleadusenfolosinasocietiiinumelemembrilor
careledeinnproprietate.
Pentru documentele care certific dreptul de folosin asupra terenului agricol pentru alte tipuri
decontractencheiatentrepri,alteledectarendasauconcesiuneatrebuiesseaibnvedere
urmtoarele:
Obiectulcontractuluitrebuieslconstituieacordareadreptuluidefolosinasupraterenului
pentruactivitateaspecificatnproiect;
ncadrulcontractuluinutrebuiesexisteneconcordanentreclauze;

18
Pentrudovedireadreptuluidefolosintaasupraterenuluiagricolcarefaceobiectulproiectuluipropusdecatre
SocietatileagricoleinfiintateconformLegii36/1991cumodificarileicompletarileulterioare,solicitantiivordepune
tabelcentralizatoremisistampilatdecatreSocietateaagricolacaresacuprindasuprafeteleadusenfolosinta
societatiiinumelemembrilorcareledetinnproprietate.
G h i d u l S o l i c i t a n t u l u i V 1 0 M s u r a 1 2 1 43 | P a g i n a

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n
mod gratuit i doar cu acordul MADR. Toate drepturile rezervate MADR.
n cazul n care contractul face trimitere la un alt document, nu trebuie s existe
neconcordanentreacestaiprevederileacestuidocument;
ncazulpct.a)2.pentrusuprafeeegalesaumaimaride1hectarnsituaiilencareAgeniilede
Pli i Intervenii pentru Agricultur nu elibereaz Extras din Registrul unic de identificare,
solicitantul va depune document eliberat de Agenia de Pli i Intervenii pentru Agricultur din
caresreiasnscriereanRegistrulunicdeidentificare.
ATENIE! Terenurile agricole (inclusiv cele pentru cultura ciupercilor), vor fi nregistrate n
sistemulinformatic/IACSlaAPIApentruanul2013/2014.

b) Documente solicitate pentru imobilul (cldirile i/ sau terenurile) pe care sunt/vor fi


realizateinvestiiile:
b)1.Actuldeproprietateasupracldirii;
b)2.Documentul care atest dreptul de proprietate asupra terenului, contract de
concesionare sau alt document ncheiat la notariat, care s certifice dreptul de folosin al
terenului: contract de nchiriere, contract de comodat, pentru terenul pe care este amplasat
cldirea,valabilinclusivnperioadademonitorizareaproiectului.
Contractuldeconcesiunevafinsoitdeadresaemisdeconcedentitrebuiesconin:
situaia privind respectarea clauzelor contractuale i dac este n graficul de realizare a
investiiilorprevzutencontractialteclauze;
suprafaa concesionat la zi (dac pentru suprafaa concesionat exist solicitri privind
retrocedarea sau diminuarea, i dac da, s se menioneze care este suprafaa supus acestui
proces)pentruterenulpecareesteamplasatcldirea.
ATENIE! n cazul n care solicitantul prezint ca teren agricol, teren cu statut de pajiti
permanente(puniifnee),pentruschimbareacategorieidefolosinapajitilor/scoatereadin
circuitul agricol a terenurilor avnd categoria de folosin pajite, va prezenta avizul Ministerul
AgriculturiiiDezvoltriiRurale,prinautoritilecuatribuiindomeniuaflatensubordineasa.

ATENIE! Pentru construciile definitive solicitantul trebuie s prezinte documente care s


certificedreptulrealprincipal(dreptdeproprietate,uz,uzufruct,superficie,servitute(dobndit
prin: contract de vnzarecumprare, de schimb, de donaie, certificat de motenitor, act
administrativ de restituire, hotrre judectoreasc)/contract de concesiune, definite conform
Legii nr. 50/ 1991, modificat i completat, asupra terenului pe care urmeaz a se realiza
investiia.
Pentru construciile cu caracter provizoriu, definite conform Legii nr. 50/1991, modificat i
completat, solicitantul poate prezenta i un contract de comodat/ locaiune (nchiriere) asupra
terenului.
c)Documentpentruefectivuldeanimaledeinutnproprietate:
Document eliberat de catre ANSVSA/ DSVSA din care s rezulte efectivul de animale detinut n
proprietate:
G h i d u l S o l i c i t a n t u l u i V 1 0 M s u r a 1 2 1 44 | P a g i n a

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n
mod gratuit i doar cu acordul MADR. Toate drepturile rezervate MADR.
Solicitantulsevaasigurac
documenteleeliberatedectre
autoritilecompetente
menioneazstandardelecarevor
fiimplementateprinintermediul
proiectuluiconformAnexei
Msurii121Descrierea
standardelorcomunitaren
vigoare.
Extras din Registrul Exploatatiei emis de ANSVSA/ DSVSA/ circumscripia veterinar (adeverin
eliberatdemediculveterinardecircumscripie)dincaresarezulte:efectivuldeanimaledetinut
n proprietate, al pasarilor i al familiilor de albine i data primei nscrieri a solicitantului n
RegistrulExploataiei.
Copie din Registrul Agricol, conform cu originalul, eliberat de la Primria comunei pe raza
creiaidesfoaractivitateafermazootehnica.
4. Certificat de urbanism sau autorizaie de construire pentru proiecte care prevd construcii
(noi,extinderisaumodernizri).Certificatuldeurbanismnutrebuiensoitdeavizelementionate
canecesarefazeiurmatoaredeautorizare.

5.ClasareaNotificrii/Adresadenegaie;
sau
Deciziaetapeidencadrarencaresespecificfaptulcproiectulnusesupuneproceduriide
evaluareaimpactuluiasupramediuluiiproceduriideevaluareadecvat;
sau
AcorddeMediu/AvizNatura2000nsoitdestudiudeimpact/studiudeevaluareadecvat,dac
estecazul.
sau
Decizia etapei de evaluare iniial document care s ateste c solicitantul a iniiat procedura
pentruobinereaacorduluidemediu
n cazul n care la depunerea Cererii de Finanare solicitantul prezint numai dovada (Decizia
etapei de evaluare iniial) c a iniiat procedura de obinere a acordului de mediu, dup
verificarea eligibilitii i selectarea proiectului, acesta nu se contracteaz pn la depunerea
acorduluidemediu.Duratamaximncareproiectulrmnenateptareestede3lunideladata
primirii notificrii privind selectarea sau de 6 luni n cazul n care proiectul necesit studiu de
impact.
Pentruactivitiexistentecarefacobiectulextinderiisaumodernizrii,documentulvainsoitde
Nota de constatare eliberat de Autoritatea Central pentru Protecia Mediului i/sau Garda
NaionaldeMediu.

6.1 DeclaraiapepropriarspundereprivindcofinanareaconformAnexei13.
6.2 Document de la banca cu datele de identificare ale bncii i ale contului aferent proiectului
FEADR (denumirea, adresa bncii, codul IBAN al contului n care se deruleaz operatiunile cu
APDRP)

7. Certificate care s ateste lipsa datoriilor restante fiscale i


sociale emise de Direcia General a Finanelor Publice i de
primriile pe raza crora i au sediul social i puncte de lucru
(numai n cazul n care solicitantul este proprietar asupra
imobilelor) i, dac este cazul, graficul de reealonare a datoriilor
ctrebugetulconsolidat
G h i d u l S o l i c i t a n t u l u i V 1 0 M s u r a 1 2 1 45 | P a g i n a

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n
mod gratuit i doar cu acordul MADR. Toate drepturile rezervate MADR.
ATENIE! Certificatele trebuie s menioneze clar lipsa datoriilor prin meniunea nu are datorii
fiscaleisocialesaulocalesaubararearubriciincareartrebuisfiemenionate.

ATENIE:Solicitantulvaprezentadeciziaderambursareaprobatasumelornegativesolicitatela
rambursare prindeconturiledeTVAi/saualtedocumenteaprobatepentrusoluionareacererilor
de restituire, decizie/documente care au fost aprobate ulterior eliberrii certificatului de atestare
fiscal,pentrucompensareaobligaiilorfiscaledelaSect.A.

8.a)Notificarecaresatesteconformitateaproiectuluiculegislaianvigoarepentrudomeniul
sanitar veterinar i siguranta alimentelor i c prin realizarea investiiei n conformitate cu
proiectul ferma va fi n concordan cu legislaia n vigoare pentru domeniul sanitar veterinar i
pentrusiguranaalimentelor;
sau
AdresadelaANSVSA/DSVSAcaresmenionezenurmaverificariidocumentatieiprezentatese
certific faptul c proiectul nu face obiectul notificrii/ notificrii pentru sigurana alimentelor /
autorizrii/nregistrrii.
Formatuldocumentelorvaputeafidescrcatdepesiteulwww.apdrp.ro.
b)Avizsanitarprivindconformitateaproiectuluicucondiiiledeigienisntatepublic
sau
Notificareprivindconformitateaproiectuluicucondiiiledeigienisntatepublic
sau
Notificarecinvestiianufaceobiectulevaluriicondiiilordeigien.
ATENIE! n cazul investiiilor care prevad att achiziie de utilaje agricole ct i utilaje necesare
procesarii, notificarea care sa ateste conformitatea proiectului cu legislatia n vigoare pentru
domeniulsanitarveterinarisigurantaalimentelortrebuiesafacareferireclarilaactivitateade
procesare.
Notificarea care s ateste conformitatea proiectului cu legislaia n vigoare pentru domeniul
sanitarveterinarisiguranaalimentelor,AvizulsanitariNotificareprivindinteniaderealizarea
proiectului,nsoitdeClasareanotificrii/Notificareprivindinteniaderealizareaproiectuluisau
AcorduldemediuvorfiemisecucelmultunannainteadepuneriiCereriidefinanare.

9. Pentru unitile care se modernizeaz i se autorizeaz/avizeaz conform legislaiei n


vigoare:
9.1Autorizaiesanitar/Notificaredeconstatareaconformitiiculegislaiasanitaremisecucel
multunannainteadepuneriiCereriidefinanare.
9.2 Autorizatie sanitar veterinar /Dovada nregistrrii unitii sanitareveterinare i pentru
siguranta alimentelor /Notificare deconstatareaconformitii culegislaiasanitaraveterinarai
sigurantaalimenteloremisecucelmultunaninainteadepuneriicereriidefinantare.
G h i d u l S o l i c i t a n t u l u i V 1 0 M s u r a 1 2 1 46 | P a g i n a

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n
mod gratuit i doar cu acordul MADR. Toate drepturile rezervate MADR.
9.3Notadeconstatareprivindcondiiiledemediupentruunitilenfunciune,emisacucelmult
unaninainteadepuneriicereriidefinantare.
ATENIE!ncazulncaresolicitantulprezintaautorizaiidefuncionare,acesteatrebuieeliberate/
vizate cu cel mult un an n urma fa de data depunerii Cererii de Finanare. n caz contrar,
solicitantul va prezenta Nota de constatare a conformitatii unitatii n functiune, cu legislatia
sanitara,sanitarveterinara,demediunvigoare.
DatadeemitereaNotelordeconstataretrebuiesafiecucelmultunannainteadepuneriiCererii
deFinanare.

10. Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comerului din care s rezulte faptul c
solicitantul are capital privat 100% i codul CAEN conform activitii pentru care solicit
finanare, existena punctului de lucru (dac este cazul) i c nu se afla n proces de lichidare,
fuziune,divizare(Legea31/1990,republicat),reorganizarejudiciarsaufaliment,conformLegii
85/2006, republicat. Documentul trebuie s fie eliberat n numele solicitantului, semnat,
stampilat de ctre autoritatea emitent, emis cu cel mult o luna naintea depunerii Cererii de
finanare

11. a) Certificatul de nregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerului conform legislaiei n


vigoare sau Hotrre judectoreasc definitiv pronunat pe baza actului de constituire i a
statutuluipropriu(ncazulSocietiloragricole)nsoitdeStatutulSocietiiagricole
idacestecazul,
b)AvizderecunoaterepentrugrupuriledeproductoriemisdeMADR(numaipentruforma
asociativlacaresolicitantularecalitateademembru).

12.Pentrusoiurinobiledevideviepentruvin:
a)DeclaraiadesortimentviticoleliberatdeDAJ;
b)DeclaraiededefriareavieidevieicererepentrueliminareaparceleidefriatedinRegistrul
plantaiilorviticolevizatdeInspeciadeStatpentruControlTehnicVitivinicol;
c)CereredeautorizareareplantriivieidevieidenscrierenRegistrulplantaiilorviticole
vizatdeInspeciadeStatpentruControlTehnicVitivinicol.

13. Autorizaia de plantare pentru proiectele care vizeaz nfiinarea sau reabilitarea plantaiilor
pomicole, de arbuti fructiferi i vi de vie pentru struguri de mas, eliberat de ctre Direcia
pentruAgriculturiDezvoltareRural.

14. Raport asupra utilizrii programelor de finanare nerambursabil ntocmit de solicitant (va
cuprinde obiective, tip de investiie, lista cheltuielilor eligibile costuri i stadiul proiectului,
G h i d u l S o l i c i t a n t u l u i V 1 0 M s u r a 1 2 1 47 | P a g i n a

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n
mod gratuit i doar cu acordul MADR. Toate drepturile rezervate MADR.
perioadaderulriiproiectului),pentrusolicitaniicareaumaibeneficiatdeprogramedefinanare
nerambursabil,ncepandcuanul2002pentruacelaitipdeactivitate.

15.1. Fia de nregistrare a productorilor n agricultura ecologic aprobat de DAJ nsoit de


contractulcuunorganismdeinspecieicertificareaprobatdeMinisterulAgriculturiiiDezvoltrii
Rurale;
15.2. Document emis de ctre grupul de productori / societatea cooperativ / cooperativ
agricol/ organizaie de mbuntiri funciare/ Organizaia Interprofesional pentru Produsele
Agroalimentare (OIPA), din care s reias c solicitantul este membru al acesteia nsoit de
documentuldenfiinarealacestora(actconstitutivistatut).
Documentulprivindcalitateademembru:
pentrusocietiagricolenbazaLegiinr.36/1991declaraiescrisaprobatdefondatorisau
membriiconsiliuluideadministraie;
pentrusocieticooperativenbazaLegiinr.1/2005cereredenscriereaprobatdeadunarea
general;
pentru cooperativeleagricole n baza Legii nr.566/ 2004 cerere de aderare avizat de consiliul
deadministraieiaprobatdeadunareageneral.
pentru organizaiidembuntirifunciarenbazaLegii nr.138/2004 adeziunea la statut ila
hotrrileadunrilorgeneraleadoptatepnlaaceadat,precumidovadapliicontribuieide
nscriereiacotizaieipeanulncurs.
pentru Organizaia Interprofesional pentru Produsele Agroalimentare (OIPA), document avizat
de consiliul director, din care s reias c solicitantul este membru al acesteia nsoit de statutul
organizatiei.
SevaluanconsiderareattdocumentulavizatdectrePreedinteleConsiliuluiDirectorctide
oaltpersoanmputernicitdeConsiliulDirectorconformprevederilorstatutului.
nacest caz, pelng documentul emisde OIPAdin caresa reiascasolicitantul estemembrual
acesteia, solicitantul trebuie s prezinte i Hotrrea Consiliului Director de mputernicire a
PreedinteluiConsiliuluiDirectorsauauneialtepersoanedincadrulConsiliuluiDirector,conform
prevederilorstatutului,nvedereasemnriiacestordocumente.

16.1 Copie dup Diploma de studii/ Certificat care s dovedeasc pregtirea profesional n
domeniul pentru care solicit finanarea pentru responsabilul legal/ beneficiar, poate fi i o
persoana din cadrul societatii pentru care va prezenta document care sa certifice pozitia n
societateactionarsau:
Adeverin care s ateste vechimea n munc i n specialitate eliberat de angajator sau
InspectoratulTeritorialdeMunc
i
Extras din Registrul General de Evidenta a Salariailor care s ateste nregistrarea contractului
individualdemunc.
16.2Declaraiepepropriarspunderencaressemenionezecresponsabilullegaldeproiect/
beneficiarul(poatefiiopersoandincadrulsocietiipentrucarevaprezentadocumentcares
certifice poziia n societate acionar sau Adeverina care s ateste vechimea n munc i n
G h i d u l S o l i c i t a n t u l u i V 1 0 M s u r a 1 2 1 48 | P a g i n a

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n
mod gratuit i doar cu acordul MADR. Toate drepturile rezervate MADR.
specialitate eliberat de angajator sau Inspectoratul Teritorial de Munc i Extras din Registrul
General de Eviden a Salariailor care s ateste nregistrarea contractului individual de munc)
va/vorurmauncursdepregtireprofesional,pnlafinalizareaproiectului,nainteaultimeipli
aajutorului.
ATENIE!Diplomeledestudii/Certificatelevorfiemisedecatreoinstitutieautorizata/acreditata
deMinisterulEducatiei,Cercetarii,TineretuluiiSportului.

nconformitateculegislaianvigoare,carteademuncasanlocuitcuurmtoareledocumente:
Adeverina care s ateste vechimea n munc i n specialitate eliberat de angajator sau
InspectoratulTeritorialdeMunc
i
Extras din Registrul General de Eviden a Salariailor care s ateste nregistrarea contractului
individualdemunc.

17.1Raportdeevaluareacldiriicareserenoveazntocmitdeunevaluatorautorizat.
17.2Documentcarescertificevechimeacldirilorcaresedemoleaz(autorizaiedeconstruire
saualtdocumentoficial)

18.Altedocumentejustificative(sevorspecificadupcaz):
18.1.AngajamentulpersoanelorfizicedeaseautorizanPFA/intreprindereindividualantermen
de 15 zile lucratoare de la primirea Notificarii beneficiarului privind selectarea Cererii de
finanareisemnareacontractuluidefinanare.
18.2. Aviz de gospodarirea apelor n cazul investitiilor privind irigatiile/notificarea de ncepere a
execuiei
sau
ContractmultianualdefurnizareapapentruirigaiiANIFsaualtfurnizor
18.3 Aviz eliberat de Ministerul Agriculturii i Dezvoltrii Rurale, prin autoritile cu atribuii n
domeniu aflate n subordinea sa pentru schimbarea categoriei de folosin a pajitilor/scoaterea
dincircuitulagricolaterenuriloravndcategoriadefolosinpajite.

ATENIE!DocumenteletrebuiesfievalabileladatadepuneriiCereriidefinanare,termenulde
valabilitatealacestorafiindnconformitateculegislaianvigoareisevorprezentancopiesau
noriginal,dupacumurmeaza:

G h i d u l S o l i c i t a n t u l u i V 1 0 M s u r a 1 2 1 49 | P a g i n a

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n
mod gratuit i doar cu acordul MADR. Toate drepturile rezervate MADR.
Nr.
crt.
Denumiredocument
Form
document
1 StudiuldefezabilitatesauMemoriuljustificativ original
2
Situaiile financiare (bilant formularul 10, cont de profit i pierderi
formularul 20, formularele 30 i 40) precedente anului depunerii proiectului
inregistrate la Administratia Financiar n care rezultatul operational
(rezultatuldeexploataredinbilant)sfiepozitiv(inclusiv0).
sau
Pentru persoane fizice autorizate,ntreprinderi individuale i intreprinderi
familiale:

Declaraie special privind veniturile realizate n anul precedent depunerii


proiectuluiinregistratalaAdministratiaFinanciara(formularul200insotitde
Anexele la Formular) n care rezultatul brut obinut anual s fie pozitiv
(inclusiv0)i/sauDeclaratiaprivindvenituriledinactivitiagricoleimpusepe
normedevenit(formularul221;
sau
Declaraia de inactivitate nregistrat la Administraia Financiar, n cazul
solicitantilorcarenuaudesfuratactivitateanteriordepuneriiproiectului.
sau
Situaiile financiare (balan analitic, bilant, cont de profit i pierderi,
formularele 30 i 40) prin care dovedesc c nu au nregistrat venituri din
exploatare.
Pentru solicitanii a cror activitate a fost afectat de calamiti naturale
(inundaii,secetexcesivetc.)sevaprezenta:
Situaiile financiare (bilant formularul 10, cont de profit i pierderi
formularul 20, formularele 30 i 40) din unul din ultimii trei ani precedenti
anului depunerii proiectului, n care producia nu a fost calamitat iar
rezultatul operaional (rezultatul de exploatare din bilan) s fie pozitiv
(inclusiv0),nregistratelaAdministraiaFinanciar.
n cazul persoanelor fizice autorizate, ntreprinderilor individuale i
intreprinderilorfamiliale:
Declaraie special privind veniturile realizate nregistrat la Administraia
Financiar (formularul 200 insotit de Anexele la Formular) n care rezultatul
brutobinutanualsafiepozitiv(inclusiv0)si/sauDeclaratiaprivindveniturile
dinactivitatiagricoleimpusepenormedevenit(formularul221;
Pentru anii calamitai solicitantul va prezenta documente (ex.: Proces verbal
deconstatareievaluareapagubelor)emisedeorganismeleabilitate(deex.:
Comitetullocalpentrusituaiideurgen)
copie

Pentrudocumentelecopiesesolicitanumailadepunereaproiectuluiiverificareaconformitiiioriginalul
documentuluipentruaseverificaconcordantacopieicuoriginalul.
G h i d u l S o l i c i t a n t u l u i V 1 0 M s u r a 1 2 1 50 | P a g i n a

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n
mod gratuit i doar cu acordul MADR. Toate drepturile rezervate MADR.
Pentrudemonstrareaactivitiiagricolecafiindprincipal sedepune:
2.1 Documentnsuitdeunexpertcontabildincaresrezultecveniturile
din activiti agricole reprezint cel putin 50% din veniturile de exploatare
alesolicitantului,
sau
n cazul persoanelor fizice autorizate, ntreprinderilor individuale i
ntreprinderilorfamiliale:
Declaraie pe propria rspundere a solicitantului ca veniturile din activitile
agricole reprezint cel puin 50% din total venituri, n cazul n care n
formularul 200 nsoit de Anexele la Formular sau bifat mai multe categorii
devenituri.
3
a)Documentesolicitatepentruterenulagricol:
a) 1. Copie dup actul de proprietate al terenului i/ sau tabel centralizator
emis de Primrie semnat de persoanele autorizate conform legii coninnd
sumarulcontractelordearendarecusuprafeeleluatenarendpecategorii
de folosin, perioada de arendare i/sau contractul de concesiune i/sau
oricealtdocumentcarescertificedreptuldefolosinalterenului
19

i
a) 2. Copie din Registrul Agricol emis de Primrii care s certifice dreptul de
proprietatei/saudefolosin(arenda/concesionare)alterenuluipentrubaza
deproducie,cutampilaprimrieiimeniuneaConformcuoriginalul.

b) Documente solicitate pentru imobilul (cldirile i/sau terenurile) pe care


sunt/vorfirealizateinvestiiile:
b)1.Actuldeproprietateasupracldirii;
b)2.Documentulcareatestdreptuldeproprietateasupraterenului,contract
de concesionare sau alt document ncheiat la notariat, care s certifice
dreptuldefolosinalterenului:contractdenchiriere,contractdecomodat,
pentruterenulpecareesteamplasatcldirea,valabilinclusivnperioadade
monitorizareaproiectului.
Contractuldeconcesiunevafinsoitdeadresaemisdeconcedentitrebuie
sconin:
situaiaprivindrespectareaclauzelorcontractualeidacestengraficulde
realizareainvestiiilorprevzutencontractialteclauze;
suprafaa concesionat la zi (dac pentru suprafaa concesionat exist
solicitri privind retrocedarea sau diminuarea, i dac da, s se menioneze
care este suprafaa supus acestui proces) pentru terenul pe care este
amplasatcldirea.
Copie

19
PentrudovedireadreptuluidefolosintaasupraterenuluiagricolcarefaceobiectulproiectuluipropusdecatreSocietatileagricole
infiintateconformLegii36/1991cumodificarileicompletarileulterioare,solicitantiivordepunetabelcentralizatoremisi
stampilatdecatreSocietateaagricolacaresacuprindasuprafeteleadusenfolosintasocietatiiinumelemembrilorcareledetinn
proprietate.
G h i d u l S o l i c i t a n t u l u i V 1 0 M s u r a 1 2 1 51 | P a g i n a

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n
mod gratuit i doar cu acordul MADR. Toate drepturile rezervate MADR.
c) Documenteliberatde ctre ANSVSA/ DSVSA din caresrezulte efectivul
deanimaledeinutnproprietate.
4
Certificatdeurbanism/autorizaiedeconstruirepentruproiectecareprevd
construcii
Copie
5
ClasareaNotificrii/Adresadenegaie;
sau,
Decizia etapei de ncadrare n care se specific faptul c proiectul nu se
supune procedurii de evaluare a impactului asupra mediului i procedurii de
evaluareadecvat;
sau,
Acord de Mediu/ Aviz Natura 2000 nsoit de studiu de impact/ studiu de
evaluareadecvat,dacestecazul.
sau
Deciziaetapeideevaluareiniialdocumentcaresatestecsolicitantula
iniiatprocedurapentruobinereaacorduluidemediu
Pentru activiti existente care fac obiectul extinderii sau modernizarii,
documentul va i nsoit de Nota de constatare eliberat de Autoritatea
CentralpentruProteciaMediuluii/sauGardaNaionaldeMediu.
Copie
6
6.1DeclaraiapepropriarspundereprivindcofinanareaconformAnexei13.
6.2.Document de la banc cu datele de identificare ale bncii i ale contului
aferentproiectuluiFEADR(denumirea,adresabncii,codulIBANalcontuluin
caresederuleazoperatiunilecuAPDRP)
original
7
Certificatecaresatestelipsadatoriilorrestantefiscaleisociale,emisede
Direcia General a Finanelor Publice i de primriile pe raza crora i au
sediul social i puncte de lucru (numai n cazul n care solicitantul este
proprietar asupra imobilelor) i, dac este cazul, graficul de reealonare a
datoriilorctrebugetulconsolidat
copie

8
8.1 Document emis de DSVSA, Conform Protocolului de colaborare dintre
APDRPiANSVSAFormatuldocumentelorvaputeafidescrcatdepesiteul
www.apdrp.ro
8.2Pentruunitilesupuseavizriisanitare,conformlegislaieinvigoare:
Avizul sanitar privind constatarea conformitii proiectului cu condiiile de
igien
sau
Notificare privind conformitatea proiectului cu condiiile de igien i
sntatepublic
sau
Notificarecinvestiianufaceobiectulevaluriicondiiilordeigien.
copie

G h i d u l S o l i c i t a n t u l u i V 1 0 M s u r a 1 2 1 52 | P a g i n a

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n
mod gratuit i doar cu acordul MADR. Toate drepturile rezervate MADR.
9
Pentru unitile care se modernizeaz i se autorizeaz/avizeaz conform
legislaieinvigoare:
9.1Autorizaiesanitar/Notificaredeconstatareaconformitiiculegislaia
sanitaremisecucelmultunaninainteadepuneriicereriidefinantare
9.2 Autorizaie sanitar veterinar/Dovada nregistrrii unitii sanitare
veterinare i pentru sigurana alimentelor/Notificare de constatare a
conformitii cu legislaia sanitar veterinar i pentru sigurana alimentelor
emisecucelmultunannainteadepuneriicereriidefinanare
9.3 Nota de constatare privind condiiile de mediu pentru unitile n
funciuneemiscucelmultunannainteadepuneriicereriidefinanare
copie

10
Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comerului din care s
rezultefaptulcasolicitantularecapitalprivat100%icodulCAENconform
activitatii pentru care solicita finantare, existenta punctului de lucru (daca
este cazul) i ca nu se afla n proces de lichidare, fuziune, divizare (Legea
31/1990, republicata), reorganizare judiciar sau faliment, conform Legii
85/2006,republicata,emiscucelmultolunnainteadepuneriiproiectului.
original

11
CertificatuldenregistrareeliberatdeOficiulRegistruluiComeruluiconform
legislatieinvigoare
sau
Hotarare judecatoreasc definitiv pronunat pe baza actului de
constituire i a statutului propriu (n cazul Societilor agricole) nsoit de
StatutulSocietiiagricole
i,dacaestecazul
Aviz de recunoatere pentru Grupuri de Productori emis de MADR (numai
pentruformaasociativlacaresolicitantularecalitateademembru).
copie
12
Pentrusoiurinobiledevideviepentruvin:
a)DeclaraiadesortimentviticoleliberatdeDAJ;
b) Declaraie de defriare a viei de vie i cerere pentru eliminarea parcelei
defriate din Registrul plantaiilor viticole vizat de Inspecia de Stat pentru
ControlTehnicVitivinicol;
c) Cerere de autorizare a replantrii viei de vie i de nscriere n Registrul
plantaiilor viticole vizat de Inspecia de Stat pentru Control Tehnic
Vitivinicol.
copie

13
Autorizaia de plantare pentru proiectele care vizeaz nfiinarea sau
reabilitarea plantaiilor pomicole, de arbuti fructiferi i vi de vie pentru
struguridemas,eliberatdectreDireciaAgricolaJudeteana.
Copie
14 Raportasuprautilizriiprogramelordefinanarenerambursabil(obiective, copie
G h i d u l S o l i c i t a n t u l u i V 1 0 M s u r a 1 2 1 53 | P a g i n a

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n
mod gratuit i doar cu acordul MADR. Toate drepturile rezervate MADR.
tip de investiie, lista cheltuielilor eligibile costul i stadiul proiectului,
perioada derulrii proiectului), ntocmit de solicitant, pentru solicitanii care
aumaibeneficiatdeprogramedefinanarenerambursabil,ncepandcuanul
2002pentruacelasitipdeactivitate.

15
15.1.Fiadenregistrareaproductorilornagriculturaecologicaprobatde
DAJ nsoit de contractul cu un organism de inspecie i certificare aprobat
deMinisterulAgriculturiiiDezvoltriiRurale;
15.2.Documentemisdectregrupuldeproductori/societateacooperativ
/cooperativ agricol/ organizatie de imbunatatiri funciare/ Organizaia
Interprofesional pentru Produsele Agroalimentare din care s reias c
solicitantul este membru al acesteia nsoit de documentul de nfiinare al
acestora(actconstitutivistatut).Documentulprivindcalitateademembru:
pentru societi agricole n baza Legii.36/ 1991 declaraie scris aprobat
defondatorisaumembriiconsiliuluideadministraie;
pentru societi cooperative n baza Legii nr.1/ 2005 cerere de nscriere
aprobatdeadunareageneral;
pentru cooperativele agricole n baza Legii.566/ 2004 cerere de aderare
avizatdeconsiliuldeadministraieiaprobatdeadunareageneral,
pentru organizaii de mbuntiri funciare n baza Legii.138/2004
adeziunealastatutilahotrrileadunrilorgeneraleadoptatepnlaacea
dat,precumidovadaplatiicontribuieidenscriereiacotizaieipeanuln
curs.
pentru Organizaia Interprofesional pentru Produsele Agroalimentare
(OIPA),documentavizatdeconsiliuldirector,dincaresreiascsolicitantul
estemembrualacesteiansoitdestatutulorganizatiei.
Copie
16
16.1.Copiedupdiplomadestudii/Certificatcaresdovedeascpregtirea
profesionalndomeniulpentrucaresolicitfinanareapentruresponsabilul
legal/ beneficiar, poate fi i o persoana din cadrul societatii pentru care va
prezentadocumentcaresacertificepozitiansocietateacionar,
sau
Adeverin care s ateste vechimea n munc i n specialitate eliberat de
angajatorsauInspectoratulTeritorialdeMunc
i
Extras din Registrul General de Eviden a Salariailor care s ateste
nregistrareacontractuluiindividualdemunc.
16.2 Declaraie pe propria rspundere n care s se menioneze c
responsabilul legal de proiect/ beneficiarul (poate fi i o persoana din cadrul
societatii pentru care va prezenta document care sa certifice poziia n
societate acionar sau Adeverina care s ateste vechimea n munc i n
specialitate eliberat de angajator sau Inspectoratul Teritorial de Munc i
Extras din Registrul General de Eviden a Salariailor care s ateste
copie

G h i d u l S o l i c i t a n t u l u i V 1 0 M s u r a 1 2 1 54 | P a g i n a

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n
mod gratuit i doar cu acordul MADR. Toate drepturile rezervate MADR.
nregistrarea contractului individual de munc) va/ vor urma un curs de
pregtireprofesional,pnlafinalizareaproiectului,nainteaultimeiplia
ajutorului.
17
17.1Raportdeevaluareacldiriicareserenoveazntocmitdeunevaluator
autorizat.
17.2 Document care sa certifice vechimea cladirilor care se demoleaza
(autorizatiedeconstruiresaualtdocumentoficial)
Copie
18
Altedocumentejustificative(sevorspecificadupacaz):
18.1 Angajamentul persoanelor fizice de a se autoriza n PFA/ ntreprindere
individual n termen de 15 de zile lucratoare de la primirea Notificrii
beneficiarului privind selectarea cererii de finanare i semnarea
contractuluidefinanare.
18.2 Aviz de gospodrirea apelor n cazul investiiilor privind irigaiile/
notificareadencepereaexecuiei
sau
ContractmultianualdefurnizareapapentruirigaiiANIFsaualtfurnizor.
18.3 Aviz eliberat de Ministerul Agriculturii i Dezvoltrii Rurale, prin
autoritilecuatribuiindomeniuaflatensubordineasapentruschimbarea
categorieidefolosinapajitilor/scoatereadincircuitulagricolaterenurilor
avndcategoriadefolosinpajite.

Original

Copie

Copie

4.2ListaformularelordisponibilepesiteulAPDRP

DosarulCERERIIDEFINANARE:
Cererea de Finanare Anexa 1 (document care reprezint solicitarea completat electronic pe
carepotenialulbeneficiaronainteazAPDRPnvedereaobineriifinanrii);linkwww.apdrp.ro
Studiul de Fezabilitate Anexa 2 (document cerut pentru proiectele care prevd lucrri de
construciimontaj);linkwww.apdrp.ro
Memoriul Justificativ Anexa 3 (document cerut pentru proiectele care nu prevd lucrri de
construciimontaj);linkwww.apdrp.ro
Formulare: Adres de ntiinare (document necesar n cazul n care Certificatul de urbanism /
Document emis de Agenia de Protecia Mediului/ Avizul sanitar veterinar/ Avizul sanitar este/
suntemisepenumeleuneipersoanefizice/juridicediferitedesolicitant).
Contractul de Finanare Anexa 4 (document cadru care reglementeaz acordarea fondurilor
nerambursabilentreAPDRPibeneficiarulfondurilornerambursabile);linkwww.apdrp.ro

DosarulCERERIIDEPLAT:
CerereadePlatpentruavans(Cereredeplatpentrusolicitareaavansului);linkwww.apdrp.ro
G h i d u l S o l i c i t a n t u l u i V 1 0 M s u r a 1 2 1 55 | P a g i n a

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n
mod gratuit i doar cu acordul MADR. Toate drepturile rezervate MADR.
TOATEFORMULARELEPREZENTATEALCRORFORMATESTEELABORATDEAPDRPPOTFICONSULTATEi
DESCRCATEDIRECTDEPEPAGINADEINTERNETAAPDRP(WWW.APDRP.ROINVESTIIIPRINFEADR
M121MODERNIZAREAEXPLOATAIILORAGRICOLE)SAUPOTFISOLICITATEDELASEDIILEAPDRPDINAR.
Cererea de Plat (document care cuprinde o serie de documente justificative printre care
declaraiadecheltuieli,raportuldeexecuieetc);linkwww.apdrp.ro
Declaraia de ealonare a depunerii Dosarelor Cererilor de Plat (document care prevede
perioadeleestimativededepunereatranelordeplat);linkwww.apdrp.ro
Declaraiadecheltuieli(documentcareprevedetipuriledecheltuieliachiziiidebunuri/servicii/
lucrri/actualizri/diverseineprevzute);linkwww.apdrp.ro
Raportul de execuie (document care prevede realizrile fizice i cele financiare); link
www.apdrp.ro
Declaraia pe propria rspundere a beneficiarului (document care prevede respectarea tuturor
criteriilordeeligibilitateprivindproceduriledeachiziie,acondiiilordeeligibilitatemenionaten
Cererea de Finanare i rambursarea cheltuielilor solicitate prin FEADR care nu vor face obiectul
altorprogramedefinanarenerambursabil);linkwww.apdrp.ro
AltedocumentealcrorformatnuesteelaboratdeAPDRPinupotfifurnizatedeAPDRP(Lista
complet a documentelor este prezentat n Instruciunile de completare a Cererii de Plat,
publicate pe pagina de internet a APDRP www.apdrp.ro Investiii prin FEADR M121
Modernizareaexploataiiloragricole);linkwww.apdrp.ro
AltedocumentealcrorformatnuesteelaboratdeAPDRP,nupotfifurnizatedeAPDRPisunt
specificedoarMsurii121:
a) Poliadeasigurarepentrurodulviiloriallivezilor;
b) Autorizaiadeplantarepomifructiferi/videvie;
c) Autorizaiapentrudefriareaplantaieidepomifructiferi/videvie;
d) Certificatulfitosanitarpentrumaterialulsditorviticol/pomicol;
e) Certificatuloficialdecalitatepentrumaterialulsditorviticol;
f) Documentuldecalitateiconformitatealfurnizoruluipentrumaterialulsditorpomicol;
g) PaaportulfitosanitarpentrumaterialulsditorpomicolsauEtichetaoficial;
h) Paaportulfitosanitarpentrumaterialulsditorviticol.

Deasemenea,npaginadeinternetaAPDRP,www.apdrp.ro,puteiconsultaidescrca:
FiaMsurii(InvestiiiprinFEADRM121Modernizareaexploataiiloragricole);
Actelenormativeutile(InformaiiutileActenormativeLegislaiespecificFEADR).

G h i d u l S o l i c i t a n t u l u i V 1 0 M s u r a 1 2 1 56 | P a g i n a

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n
mod gratuit i doar cu acordul MADR. Toate drepturile rezervate MADR.
4.3 DICIONAR

Beneficiar persoan juridic/persoan fizicautorizat carearealizat un proiectdeinvestiiii


care a ncheiat un contract de finanare cu APDRP pentru accesarea fondurilor europene prin
FEADR;
CerereadeFinanarereprezintsolicitareacompletatelectronicpecarepotenialulbeneficiar
o nainteaz pentru aprobarea contractului de finanare a proiectului de investiii n vederea
obineriifinanriinerambursabile;
Contribuiaprivatosumdebanicarereprezintimplicareafinanciarobligatorieapersoanei
caresolicitfondurinerambursabileipecaretrebuiesoutilizezenvederearealizriipropriului
proiect de investiii. Contribuia privat reprezint un anumit procent din valoarea eligibil a
proiectuluideinvestiii,variabilnfunciedecategoriadebeneficiarieligibiliidetipulinvestiiei
propuse spre finanare. Contribuia privat trebuie s acopere diferena dintre cofinanarea
public(fondurileeuropenenerambursabile)ivaloareaeligibilaproiectului.Contribuiaprivat
poate fi asigurat fie din surse proprii, valabil n cazul potenialilor beneficiari care dein deja
fondurilenecesarepentrucontribuiafinanciar,fiedinvenituriprovenitedinsponsorizri,donaii
ilegate
12
,etc.doveditencondiiilelegii.Unaltmoddeasigurareacofinanriiprivateesteprin
credit bancar, valabil n cazul n care potenialii beneficiari nu dein fondurile necesare pentru
contribuiafinanciarproprie,darndeplinesccondiiilecontractriiunuicreditbancar.
Cofinanarea public reprezint fondurile nerambursabile alocate proiectelor de investiie prin
FEADR.AceastaesteasiguratprincontribuiaUniuniiEuropeneiaGuvernuluiRomniei;

Eligibil care ndeplinete criteriile i condiiile precizate n Ghidul Solicitantului, Cererea de


FinanareiContractuldeFinanarepentruFEADR;
Evaluare aciune procedural prin care documentaia pentru care se solicit finanare este
analizatpentruverificareandepliniriicriteriilordeeligibilitateipentruselectareaproiectuluin
vedereacontractrii;

Fiamsuriidescriemotivaiasprijinuluifinanciarnerambursabiloferit,obiectivelemsurii,aria
deaplicareiaciunileprevzute,tipuldeinvestiie,menioneazcategoriiledebeneficiaritipul
sprijinului;
Fonduri nerambursabile fonduri acordate unei persoane fizice sau juridice n baza unor criterii
deeligibilitatepentrurealizareauneiinvestiiincadratenariadefinanareaMsurii121icare
nu trebuie returnate singurele excepii sunt nerespectarea condiiilor contractuale i
nerealizareainvestiieiconformproiectuluiaprobatdeAPDRP;


12
LegateDispoziietestamentar;Bunurilsatecuivaprindispoziietestamentar.
G h i d u l S o l i c i t a n t u l u i V 1 0 M s u r a 1 2 1 57 | P a g i n a

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n
mod gratuit i doar cu acordul MADR. Toate drepturile rezervate MADR.
Investiie nou cuprinde lucrrile de construciimontaj, utilaje, instalaii, care se realizeaz pe
amplasamente noi pentru construciile existente crora li se schimb destinaia sau pentru
construcii aparinnd exploataiilor crora li sau retras autorizaiile de funcionare i nui
schimbdestinaiainiial;

Modernizareacuprindelucrriledeconstruciiiinstalaiiprivindretehnologizarea,reutilareai
refacerea sau extinderea construciilor aferente unitilor n funciune i cu autorizaii de
funcionarevalabile,frmodificareadestinaieiiniiale;

Natura 2000 reea ecologic de arii naturale protejate la nivel european, formate din arii
speciale de conservare (sit/zon protejat() pentru conservarea habitatelor naturale de interes
comunitar i/sau a populaiilor speciilor de interes comunitar, altele dect psrile slbatice, n
conformitate cu reglementrile comunitare, prescurtat SAC) i arii de protecie special
avifaunistic(sit/zonprotejat()pentruconservareaspeciilordepsrislbatice,nconformitate
cu reglementrile comunitare, prescurtat SPA) conform Legii nr. 462/ 2001 (pentru aprobarea
Ordonanei de Urgen a Guvernului nr. 236/2000 privind regimul ariilor naturale protejate,
conservareahabitatelornaturale,afloreiifauneislbatice);
Planul European de Redresare Economic (PERE) Programul agreat n cadrul Consiliului
European din perioada 1112 decembrie 2008 prin care se ofer un stimulent pentru economia
europeanpentruproiectedindomeniulenergetic,infrastructurnbandlarg(infrastructurde
Internet) i proiecte pentru noile provocri (schimbri climatice, energii regenerabile,
biodiversitate,gestiunearesurselordeap,inovaieirestructurareasectoruluiproduselactate);
PilonulIalPoliticiiAgricoleComune(PAC)finanatprinFondulEuropeandeGarantareAgricol
(FEGA),constituiebazaplilordirecteiamsurilordepia.ElestecomplementarPilonuluiIIal
PAC, finanat prin FEADR, care se adreseaz n egal msur att dezvoltrii rurale ct i
mbuntirii mediului. Aciunile implementate prin cei doi Piloni ai PAC sunt strns legate i se
completeazreciproc.
Potenial beneficiar persoan juridic/persoan fizic autorizat care este eligibil (care
ndeplinetetoatecondiiileimpuseprinPNDR)pentruaccesareafonduriloreuropene,darcarenu
ancheiatncuncontractdefinanarecuAPDRP;
Politica Agricol Comun (PAC) este un set de reguli i mecanisme care reglementeaz
producerea, procesarea i comercializarea produselor agricole n Uniunea European i care
acordoateniecrescnddezvoltriirurale.Arelabazpreuricomuneiorganizricomunede
pia;

Reprezentantul legal este persoana desemnata sa reprezinte solicitantul n relatia contractuala


cuAPDRP,conformlegislatieinvigoare.Depunereacereriidefinanaresepoatefacedeoricealta
persoana cu procura notariala de la persoana desemnata sa reprezinte solicitantul conform
legislatieinvigoare.
G h i d u l S o l i c i t a n t u l u i V 1 0 M s u r a 1 2 1 58 | P a g i n a

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n
mod gratuit i doar cu acordul MADR. Toate drepturile rezervate MADR.
Valoareeligibilaproiectuluireprezintsumacheltuielilorpentrubunuri,servicii,lucrricarese
ncadreaznListacheltuieliloreligibileprecizatnprezentulmanualicarepotfidecontateprin
FEADR; procentul de confinanare public i privat se calculeaz prin raportare la valoarea
eligibilaproiectului;

Valoarea neeligibil a proiectului reprezint suma cheltuielilor pentru bunuri, servicii i/sau
lucrri care sunt ncadrate n Lista cheltuielilor neeligibile precizat n prezentul manual i, ca
atare, nu pot fi decontate prin FEADR; cheltuielile neeligibile nu vor fi luate n calcul pentru
stabilirea procentului de cofinanare public; cheltuielile neeligibile vor fi suportate financiar
integraldectrebeneficiarulproiectului;
Valoare total a proiectului suma cheltuielilor eligibile i neeligibile pentru bunuri, servicii,
lucrri;

APDRP Agenia de Pli pentru Dezvoltare Rural i Pescuit, instituie public cu personalitate
juridic, subordonat Ministerului Agriculturii i Dezvoltrii Rurale scopul APDRP l constituie
derularea Fondului European Agricol pentru Dezvoltare, att din punct de vedere tehnic, ct i
financiar;
APIA Agenia de Pli i Intervenie n Agricultur instituie public subordonat Ministerului
Agriculturii i Dezvoltrii Rurale deruleaz fondurile europene pentru implementarea msurilor
desprijinfinanatedinFondulEuropeanpentruGarantarenAgricultur;
CRPDRPCentreleRegionaledePlipentruDezvoltareRuraliPescuit,structurorganizatoric
lanivelregionalaAPDRP(lanivelnaionalexist8centreregionale);
FEADRFondulEuropeanAgricolpentruDezvoltareRural,esteuninstrumentdefinanarecreat
deUniuneaEuropeanpentruimplementareaPoliticiiAgricoleComune.
MADRMinisterulAgriculturiiiDezvoltriiRurale;
OJPDRPOficiileJudeenedePlipentruDezvoltareRuraliPescuit,structurorganizatoricla
niveljudeeanaAPDRP(lanivelnaionalexist42Oficiijudeene);
PNDR Programul Naional de Dezvoltare Rural este documentul pe baza cruia va putea fi
accesat Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rural i care respect liniile directoare
strategicededezvoltareruralaleUniuniiEuropene.

G h i d u l S o l i c i t a n t u l u i V 1 0 M s u r a 1 2 1 59 | P a g i n a

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n
mod gratuit i doar cu acordul MADR. Toate drepturile rezervate MADR.
APDRP,princele8Centre
Regionaleicele42deOficii
Judeene,vpoateacorda
informaiinecesarepentrua
solicitafinanareaproiectului
dumneavoastr.
Dacntmpinaigreutin
obinereainformaiilorsau
consideraicsunteidefavorizat
naccesareafonduriloreuropene
scrieine.Adresanoastreste:
Bucureti,Str.tirbeiVod,nr.43,
sector1;
reclamatii@apdrp.ro;
www.apdrp.roForumuride
discuii/Reclamaii.

4.4APDRPNSPRIJINULDUMNEAVOASTR

FiecareceteanalRomniei,precumipersoanelejuridicededreptromncaresencadreazn
aria de finanare a Msurilor din cadrul PNDR, au dreptul s beneficieze de fondurile europene
nerambursabilepentrufinanareapropriilorproiectedeinvestiiipentrudezvoltarerural.
APDRPvstladispoziiedelunipnvinerintreorele8:30i16:30pentruavacordainformaii
privind modalitile de accesare a PNDR, dar i pentru a primi propunerile sau sesizrile
dumneavoastrprivindderulareaPNDR.
Experii APDRP v pot acorda, pe loc sau n termenul legal
(maxim 30 de zile), orice informaie necesar n demersul
dumneavoastrpentruaccesareafonduriloreuropene.
ns, nu uitai c experii APDRP nu au voie s v acorde
consultanprivindrealizareaproiectului.
EchipaAPDRPvpoateajutaoridecteoriaveioplngere,o
reclamaie sau o petiie privind o situaie care intr n aria de
competenaAPDRP.
De asemenea, dac considerai c suntei nedreptit,
defavorizat sau sesizai posibile neregulariti n derularea
PNDR,nuezitaisvadresainscrisAgenieidePlipentru
DezvoltareRuraliPescuit,pentrusoluionareaproblemelor.
Pentru a reclama o anumit situaie sau pentru a sesiza
eventuale neregulariti informaine n scris. Trebuie s inei
contcpentruaputeademarainvestigaiileiaplicaeventualesanciuni,reclamaiasausesizarea
trebuie s fie explicit, s conin informaii concrete, verificabile i datele de contact ale
persoaneicareantocmitrespectivareclamaiesausesizare.
Pentru a afla detalii privind condiiile i modalitatea de accesare, fondurile disponibile precum i
investiiile care sunt finanate prin FEADR, consultai acest Ghid. Dac dorii informaii
suplimentare putei sconsultai seciunea ntrebri frecvente de pe pagina de internet a APDRP
(www.apdrp.ro>Comunicare>ntrebrifrecvente)sausformulaintrebrictredepartamentul
derelaiipublicedincadrulAPDRP.Menionmfaptulcn
seciuneantrebrifrecventesuntpublicatetoatentrebrileirspunsurilelaspee
concrete care au aplicabilitate general, fiind astfel de interes pentru mai muli poteniali
beneficiari.

***//***