Sunteți pe pagina 1din 1

Proiect Dreptul asigurarilor

Aspecte generale privind asigurarile de bunuri


Asigurarea joaca un rol important in protejarea bunurilor (mobile si imobile) de care cineva
dispune. Asigurarea de bunuri compenseaza cheltuielile impuse de repararea sau de inlocuirea
acelor bunuri care sunt avariate, distruse sau pierdute.
In cazul asigurarii de bunuri, societatea de asigurari se obliga ca, la producerea riscului asigurat,
sa plateasca asiguratului sau beneficiarului desemnat in polita o despagubire.
Contractul de asigurare este actul juridic prin care o persoana, numita asigurat, se obliga sa
plateasca o suma de bani (prima de asigurare) unei persoane juridice specializate , denumita
asigurator, in schimbul careia aceasa din urma preia asupra sa riscul producerii unui anumit
eveniment determinat, prin plata ce o va face asiguratului sau beneficiarului asigurarii cu titlu de
despagubire, in limitele si termenele convenite.
Asiguratorul este persoana juridica care se obliga sa plateasca asiguratului o suma de bani la
producerea sinistrului prevazut ca risc asigurat in contractul de asigurare.
Asiguratul este persoana fizica sau juridica ce are un interes patrimonial fata de bunul asigurat si
care, prin intermediul contractului de asigurare, cedeaza riscul asiguratorului.
eneficiarul este terta persoana care, in baza contractului de asigurare, este indreptatita la
incasarea despagubirii la producerea evenimentului desemnat in polita ca risc asigurat.
Interesul asigurabil. In cazul asigurarii de bunuri, prin interes asigurabil se intelege valoarea
pecuniara a bunului, e!pusa pierderii, sau valoarea patrimoniala ce poate fi pierduta de asigurat
sau beneficiar, ca urmare a producerii evenimentului asigurat.