Sunteți pe pagina 1din 3

19.04.

2014-continuare partea a 4-a penal special sem 2 an 3


Pentru existenta infractiunii se cere ca neindeplinirea obligatiei sa fie ca urmare a relei credinte.
-a treia situatie: elementul material consta in neplata cu rea credinta timp de 3 luni a pensiei de
intretinere stabilita pe cale judecatoreasca. Trebuie indeplinita cerinta esentiala ca neplata sa fie
urmare a relei credinte.
n ca!ul "ariantei asimilate elementul material consta in neexecutarea cu rea- credinta de catre cel
condamnat a prestatiilor periodice stabilite prin #ot. jud. in fa"oarea persosanelor indreptatite la
intretinere din partea "ictimei infractiunii.
$rmarea imediata consta in lipsa de intretinere la care are dreptul o persoana in raport cu subiectul
acti"
%atura subiecti"a
&orma de "ino"atie: intentia directa sau indirecta
&orma infractiunii: tenati"a nu se pedepseste
'au!e de nepedpsire:
-daca partile nu s-au impacat dar in curssul procesului penal( inculpatul isi indeplineste obligatiile(
inainte de terminarea urmaririi penale fapta acestuia nu se pedepseste
-daca pana la ramanerea definiti"a a #otararii de condamnare inculpatul isi indeplineste obligatiile(
instanta dispune ( dupa ca!( amanarea aplicarii pedepsei sau suspendarea executarii pedepsei sub
supra"eg#ere c#iar daca nu sunt indeplinite conditiile pre". de lege.
T)*+T'+ ),+*)- .)*. 2
nfractiuniile contra infaptuirii justitiei:
1. nducerea in eroare a organelor judiciare
2. &a"ori!area faptuitorului
3. nfluentarea declaratiilor
4. *arturia mincinoasa
/. 'ompromiterea intereseor justitiei
0. $ltrajul judiciar
1. 'ercetarea abu!i"a
2 .upunerea la rele tratamente
9. 3epresiunea nedreapta
10. +sistenta si repre!entarea neloiala
11. )"adarea
12. nlesnirea e"adarii
13. -erespectarea #otararilor judecatoresti
14. -eexecutarea #otararilor judecatoresti
nfractiuni de corutie si de ser"iciu:
1/. %uarea de mita
11. 4area de mita
12. Traficul de influenta
20 'umpararea de influenta
21. Purtarea abu!i"a
22. +bu!ul in ser"iciu
23 -eglijenta in ser"iciu
24 &olosirea abu!i"a a functiei in scop sexual
2/ 'onflictul de interese
20. 5iolarea secretului corespondentei
21. 6btinerea ilegala de fonduri
22. 4eturnarea de fonduri
nfractiuni de fals
29. &alsificarea de monede
30 &alsificarea de titluri de credit sau instrumente de plata
31. &alsificarea de timbre sau efecte postale
32 Punerea in circulatie de "alori falsificate
33. )miterea frauduloasa de moneda
34. &alsificarea de instrumente oficiale
3/. &alsul material in inscrisuri oficiale
30 &alsul intelectual
31 &alsul in inscrisuri sub semnatura pri"ata
32 &alsul informatic
39 &alsul in declaratii
40 &alsul pri"ind identitatea
nfractiuni contra sigurantei publice
41. Punerea in circulatie sau conducerea unui "e#icul neinmatriculat
42. 'onducerea unui "e#icul sub influenta alcolului sau a altor substante
43. Parasirea locului accidentului ori modificarea sau stergerea urmelor acestuia
nfractiuni
44. -erespectarea regimului armelor si al munitiilor
4/.$!ul de arma fara drept
40 -erespectarea regimului materialelor explo!i"e
41 'amata
42 'ontamianrea "enerica
49 &alsificarea sau substituirea de alimente sau alte produse
/0. +ccesul ilegal la un sistem informatic
/1. Perturbarea functionarii sistemelor informatice
/2. 'osntituirea unui grup infractional organi!at
/3. Tulburarea ordinii si liniste publice
/4. Pornografia infantila
//. $ltrajul contra bunelor mora"uri
/0. +bandonul de familie
/1. Profanarea lacasurilor sau obiectelor de cult
/2. Profanarea de cada"re sau morminte.
/9. Tradarea prin transmitere de secrete
00. +tentatul care pune in pericol securitatea natonala
01. +tentatul contra unei colecti"itati.
.ubiecte:
-/ intrebari punctuale: elementul material( cerintele esentiale