Sunteți pe pagina 1din 10

Hotrrea Curii din 19 noiembrie 1991.

Andrea Francovich i Danila Bonifaci i alii contra Reublica !talian.


"rimiteri #n $coul unei hotrri reliminare% &retura di 'icen(a i &retura di Ba$$ano
del )raa * !talia.
+ directiv nu a fo$t u$ #n alicare , R$underea -tatului .embru.
Cau(e cone/e C*0192 i C*9192.
Procese verbale ale Curi Europene 1991 Pagina I-05357
Ediia special n limba suede !I Pagina I-00"35
Ediia special n limba #inlande !I Pagina I-00"$7

1. Msuri adoptate de ctre instituii Directive Efect direct Condiii Varietatea
mijloacelor prin care se poate realiza rezultatul prescris Nerelevant
(ratatul CEE ! "rt. 1#$! para%raful al treilea&
'. (olitica social "rmonizarea le%islaiei (rotecia an%ajailor )n situaia insolva*ilitii
an%ajatorului Directiva #+,$#- "rticolele 1 la . Efecte asupra relaiilor dintre /tat 0i
persoane fizice
(Directiva Consiliului #+,$#-! "rticolele 1 la .&
1. 2e%islaia Comunitar Drepturi conferite persoanelor fizice 3nclcarea de ctre un
/tat Mem*ru 4*li%aia de a aduce reparaie pierderii 0i daunei provocate persoanelor
fizice (ratatul CEE! "rt. .&
5. 2e%islaia Comunitar Drepturi conferite persoanelor fizice 3nclcarea de ctre un
/tat Mem*ru a o*li%aiei de a pune )n aplicare o directiv 4*li%aia de aduce reparaie
pierderii 0i daunei provocate persoanelor fizice Condiii 6e%uli detaliate privind
reparaia "plicarea le%islaiei naionale 2imite (ratatul CEE! "rt. 1#$! para%raful al
treilea&
1. Dreptul unui /tat Mem*ru cruia )i este adresat o directiv de a ale%e dintre diversele
mijloace posi*ile pentru atin%erea rezultatului cerut de aceasta nu )nltur posi*ilitatea
persoanelor fizice de a o*ine prin intermediul instanelor naionale drepturi al cror
coninut poate fi sta*ilit suficient de precis fie 0i numai pe *aza prevederilor directivei.
'. De0i prevederile Directivei #+,$#- privind protecia an%ajailor )n situaia insolva*ilitii
an%ajatorului sunt suficient de precise 0i necondiionate )n privina sta*ilirii persoanelor
)ndreptite a *eneficia de %aranie precum 0i )n privina coninutului acelei %aranii! )n cazul
)n care /tatul Mem*ru nu adopt msuri de punere )n aplicare )n intervalul de timp prescris
persoanele respective nu pot o*ine prin intermediul instanelor naionale acele drepturi!
deoarece prevederile directivei nu identific persoana rspunztoare pentru asi%urarea
acelei %aranii iar /tatul nu poate fi considerat responsa*il pentru unicul fapt c nu a luat
msuri de transpunere )n intervalul de timp prescris.
1. Efectul deplin al re%ulilor Comunitare ar fi 0tir*it iar protecia drepturilor conferite de ele
ar fi sl*it dac persoanele individuale nu ar putea s o*in reparaie )n cazul )n care
drepturile lor sunt )nclcate printr7o nerespectare a le%islaiei Comunitare pentru care poate
fi inut rspunztor un /tat Mem*ru. 4 astfel de posi*ilitate de reparaie de ctre un /tat
Mem*ru este cu deose*ire indispensa*il )n cazul )n care efectul deplin al re%ulilor
Comunitare depinde de luarea de ctre /tat a unor msuri preala*ile 0i )n care! pe cale de
consecin! )n a*sena unor asemenea msuri! persoanele individuale nu pot o*ine prin
intermediul instanelor naionale drepturile pe care li le confer le%islaia Comunitar.
(rin urmare! principiul )n virtutea cruia un /tat tre*uie s rspund pentru pierderea 0i
dauna provocate persoanelor fizice prin )nclcarea le%islaiei Comunitare pentru care /tatul
poate fi inut rspunztor este inerent )n sistemul ratatului.
8n temei suplimentar privind o*li%aia /tatelor Mem*re s repare astfel de pierdere sau
daun se %se0te )n "rticolul . al ratatului! )n conformitate cu care ele tre*uie s ia toate
msurile corespunztoare! %enerale sau particulare! pentru a asi%ura aplicarea le%islaiei
Comunitare! 0i prin urmare pentru a anula consecinele nele%ale ale unei )nclcri a
le%islaiei Comunitare.
5. De0i le%islaia Comunitar impune rspunderea /tatului Mem*ru de a repara pierderea 0i
dauna provocate persoanelor fizice prin )nclcarea le%islaiei Comunitare pentru care poate
fi inut rspunztor! condiiile )n care e9ist un drept la reparaie depind de natura )nclcrii
le%islaiei Comunitare care se afl la ori%inea pierderii sau daunei care a fost provocat.
3n cazul unui /tat Mem*ru care nu )0i )ndepline0te o*li%aia )n conformitate cu para%raful al
treilea din "rticolul 1#$ al ratatului de a lua toate msurile necesare pentru realizarea
rezultatului prescris de o directiv! efectul deplin al acelei re%uli din le%islaia Comunitar
prevede c tre*uie s e9iste un drept la reparaie )n cazul )n care sunt )ndeplinite trei
condiii! respectiv! )n primul r:nd aceea ca rezultatul prescris de directiv s presupun
acordarea de drepturi persoanelor fizice; )n al doilea r:nd aceea ca s e9iste posi*ilitatea
identificrii coninutului acelor drepturi pe *aza prevederilor directivei; 0i )n al treilea r:nd!
aceea ca s e9iste o le%tur de cauzalitate )ntre )nclcarea o*li%aiilor /tatului 0i pierderea
sau dauna suferit de prile lezate.
3n a*sena unei le%islaii Comunitare! /tatul tre*uie s aduc reparaie! )n conformitate cu
le%islaia naional privind rspunderea! pentru consecinele pierderii sau daunei provocate.
Cu toate acestea! condiiile de fond 0i procedurale relevante sta*ilite de le%islaia naional a
/tatelor Mem*re nu tre*uie s fie mai puin favora*ile dec:t cele referitoare la pretenii
similare cu caracter intern 0i nu tre*uie s fie formulate de a0a manier )nc:t s fac practic
imposi*il sau e9cesiv de dificil o*inerea de reparaie.
In cauzele conexe C-6/90 i C-9/90, TRIMITERE la Curte n conformitate cu Articolul 1
!in Tratatul CEE efectuat" !e #retura !i $icenza %Italia& %n Cauza C-6/90& i !e #retura !i
'a((ano !el )ra**a %Italia& %in Cauza C-9/90& *entru o +ot"r,re *reliminar" n cauzele aflate
n *ronun-are n fa-a ace(tor in(tan-e ntre
An!rea .ranco/ic+
i
Re*u0lica Italian"
i ntre
1anila 'onifaci i al-ii
i
Re*u0lica Italian"
*ri/in! inter*retarea *ara2rafului al treilea !in Articolul 139 al Tratatului CEE i 1irecti/ei
Con(iliului 30/93/CEE !in 40 octom0rie 1930 *ri/in! armonizarea le2i(la-iei 5tatelor
Mem0re referitoare la *rotec-ia an2a6a-ilor n (itua-ia in(ol/a0ilit"-ii an2a6atorului %Monitorul
7ficial 1930 8 439, *a2: 49&,
I;5TA;TA,
format" !in< 7: 1ue, #ree!inte, 5ir )or!on 5l=nn, R: >oliet, .:A: 5c+oc?@eiler, .: )rA/i((e
i #:>:): Ba*te=n %#ree!in-i !e Camere&, ):.: Mancini, >:C: Moitin+o !e Almei!a, ):C:
Ro!rC2uez I2le(ia(, M: 1Cez !e $ela(co an! M: Dulee2, >u!ec"tori,
A/ocat )eneral< >: Mi(c+o, )refier< 1: 8outerman, A!mini(trator #rinci*al,
!u*" analiza o0(er/a-iilor (cri(e *rezentate n numele
- lui An!rea .ranco/ic+ i 1anila 'onifaci i al-ii !e c"tre Clau!io Mon!in, Al!o Cam*e(an
i Al0erto !al .erro, !e la 'aroul $icenza,
- 5tatului Italian !e c"tre 7(car .iumara, A/ocat al 5tatului, n calitate !e A2ent,
- 5tatului 7lan!ez !e c"tre ':R: 'ot, 5ecretar )eneral la Mini(terul Afacerilor Externe, n
calitate !e A2ent,
- Marii 'ritanii !e c"tre >:E: Collin(, !e la 1e*artamentul >uri!ic al Mini(terului .inan-elor, n
calitate !e A2ent, a(i(tat !e c"tre Ric+ar! #len!er EC,
- Comi(iei Comunit"-ilor Euro*ene !e c"tre )iuliano Marenco i Baren 'an?(, mem0ri ai
5er/iciului >uri!ic al ace(teia, n calitate !e A2en-i, a/,n! n /e!ere #roce(ul $er0al al
Au!ierii, !u*" au!ierea ar2umenta-iei /er0ale n numele lui An!rea .ranco/ic+ i 1anila
'onifaci, 5tatului Italian, Marii 'ritanii, 5tatului )erman, re*rezentat !e >oc+im 5e!emun!,
Rec+t(an@alt, BFln, n calitate !e A2ent, i Comi(iei la au!ierea !in 4 fe0ruarie 1991, !u*"
au!ierea 7*iniei A/ocatului )eneral la e!in-a !in 43 mai 1991, *ronun-" urm"toarea
5olu-ie
1 #rin or!onan-ele !in 9 iulie i 90 !ecem0rie 1939, care au fo(t *rimite la Curte *e 3 ianuarie
i, re(*ecti/, 1G ianuarie 1990 #retura !i $icenza %n Cauza C-6/90& i #retura !i 'a((ano !el
)ra**a %n Cauza C-9/90& au trimi( Cur-ii *entru o +ot"r,re *reliminar" conform Articolului
1 !in Tratatul CEE o (erie !e ntre0"ri *ri/in! inter*retarea *ara2rafului al treilea !in
Articolul 139 al Tratatului CEE i a 1irecti/ei Con(iliului 30/93/CEE !in 40 octom0rie
*ri/in! armonizarea le2i(la-iei 5tatelor Mem0re referitoare la *rotec-ia an2a6a-ilor n (itua-ia
in(ol/a0ilit"-ii an2a6atorului ace(tora %Monitorul 7ficial 1930 8 439, *a2: 49&:
4 Acele ntre0"ri au fo(t ri!icate *e *arcur(ul ac-iunii intentate !e An!rea .ranco/ic+ i !e
1anila 'onifaci i al-ii %numi-i n continuare Hreclaman-iH& m*otri/a Re*u0licii Italiene:
9 1irecti/a 30/93 e(te menit" a 2aranta an2a6a-ilor un ni/el minim !e *rotec-ie conform
le2i(la-iei Comunitare n (itua-ia in(ol/a0ilit"-ii an2a6atorului lor, f"r" a a!uce atin2ere
*re/e!erilor mai fa/ora0ile exi(tente n 5tatele Mem0re: In (*e-", ea *re/e!e 2aran-ii concrete
*entru *lata (alariilor r"ma(e ne*l"tite:
I Conform Articolului 11, 5tatele Mem0re tre0uiau (" *un" n /i2oare le2ile, re2ulamentele i
*re/e!erile a!mini(trati/e nece(are *entru re(*ectarea !irecti/ei ntr-un inter/al !e tim* care
a ex*irat la 49 octom0rie 1939: Re*u0lica Italian" nu i-a n!e*linit acea o0li2a-ie, iar acea(t"
nen!e*linire a fo(t nre2i(trat" !e Curte n +ot"r,rea (a n Cauza 44/3 Comi(ia contra Italia
%J1939K ECR 1I9&:
G 1l: .ranco/ic+, *arte la ac-iunea *rinci*al" n Cauza C-6/90, lucra(e *entru C1;
Elettronica 5nC !in $icenza !ar *rimi(e !oar *l"-i (*ora!ice ca (alariu: 1e aceea, el a intentat
ac-iune la #retura !i $icenza, care a o0li2at *e *,r,t (" *l"tea(c" a*roximati/ 6 milioane !e
lire italiene: In ncercarea !e a executa acea +ot"r,re, executorul 6u!ec"tore(c !e *e l,n2"
Tri0unalul !in $icenza a fo(t o0li2at (" *rezinte un rezultat ne2ati/: Atunci, 1l: .ranco/ic+ a
*retin( c" e(te n!re*t"-it (" o0-in" !e la 5tatul Italian 2aran-iile *re/"zute n 1irecti/a 30/93
(au, alternati/, o com*en(a-ie:
6 In Cauza C-9/90 1anila 'onifaci i al-i 99 !e an2a6a-i au intentat ac-iune la #retura !i
'a((ano !el )ra**a, !eclar,n! c" fu(e(er" an2a6a-i !e )aia Confezioni 5rl, care a fo(t
!eclarat" in(ol/a0il" la G a*rilie 193G: 8a ntreru*erea rela-iilor !e munc", li (e !atorau
reclaman-ilor mai mult !e 4G9 milioane !e lire italiene, (um" !o/e!it" ca !e0it la !eclararea
falimentului com*aniei: 8a mai mult !e cinci ani !e la !eclararea falimentului ei nu *rimi(er"
nici o *lat", iar a!mini(tratorul 6u!iciar le (*u(e(e c" *,n" i o !i(tri0uire *ar-ial" n fa/oarea
lor era com*let im*ro0a0il": Ca urmare, reclaman-ii au intentat ac-iune m*otri/a Re*u0licii
Italiene (u(-in,n! c", n /irtutea o0li2a-iilor ace(teia !e a *une n a*licare 1irecti/a 30/93 cu
efect !in 49 octom0rie 1939, tre0uie o0li2at" (" le *l"tea(c" (alariile re(tante, cel *u-in *entru
ultimele trei luni, (au, alternati/, (" le *l"tea(c" o com*en(a-ie:
In ace(te m*re6ur"ri, in(tan-ele na-ionale au trimi( Cur-ii *entru o +ot"r,re *reliminar"
urm"toarele ntre0"ri care (unt i!entice n am0ele cazuri<
H%1& In conformitate cu (i(temul !e le2i(la-ie Comunitar" n /i2oare, o *er(oan" in!i/i!ual"
care a fo(t afectat" ne2ati/ !e fa*tul c" un 5tat Mem0ru nu a *u( n a*licare 1irecti/a 30/39
L o ne*unere n a*licare confirmat" *rintr-o +ot"r,re a Cur-ii !e >u(ti-ie L are !re*tul (" cear"
5tatului n(ui (" !ea *utere !e le2e acelor *re/e!eri ale !irecti/ei care (unt (uficient !e
*reci(e i necon!i-ionate, in/oc,n! !irect le2i(la-ia Comunitar" m*otri/a 5tatului Mem0ru
care nu i-a n!e*linit o0li2a-iile a(tfel nc,t (" o0-in" 2aran-iile *e care c+iar acel 5tat ar fi
tre0uit (" le *re/a!" i n orice caz (" *retin!" re*ara-ie *entru *ier!erea (au !auna (uferit" n
le2"tur" cu *re/e!erile la care acel !re*t nu (e a*lic"M
%4& #re/e!erile com0inate ale Articolelor 9 i I !in 1irecti/a Con(iliului 30/93 tre0uie
inter*retate ca a/,n! n-ele(ul c" n cazul n care 5tatul nu (-a folo(it !e o*-iunea !e a (ta0ili
limite n conformitate cu Articolul I, 5tatul n(ui e(te o0li2at (" *l"tea(c" (alariile re(tante
ale an2a6a-ilor n conformitate cu Articolul 9M
%9& 1ac" r"(*un(ul la Intre0area 4 e(te ne2ati/, Curtea e(te ru2at" (" !eclare care e(te 2aran-ia
minim" *e care tre0uie (" o acor!e conform 1irecti/ei 30/93 unui an2a6at n!rituit *entru a
(e a(i2ura c" *artea !e *lat" *l"ti0il" acelui an2a6at *oate fi con(i!erat" ca a*licare a
!irecti/ei:H
3 5e face trimitere la #roce(ul $er0al al Au!ierii *entru o mai !e*lin" *rezentare a fa*telor
!in ac-iunea *rinci*al", *roce!ura i o0(er/a-iile (cri(e naintate Cur-ii care (unt men-ionate
(au !i(cutate mai 6o( (unt *rezentate numai n m"(ura n care e(te nece(ar *entru
ra-ionamentul Cur-ii:
9 #rima ntre0are *rezentat" !e in(tan-ele na-ionale ri!ic" !ou" *ro0leme care tre0uie
analizate (e*arat: E(te /or0a, n *rimul r,n!, !e efectul !irect al *re/e!erilor !irecti/ei care
(ta0ilete !re*turile an2a6a-ilor i, n al !oilea r,n!, !e exi(ten-a i am*loarea r"(*un!erii
5tatului *entru !aune ce rezult" !in nc"lcarea o0li2a-iilor (ale *re/"zute !e le2i(la-ia
Comunitar": Efectul !irect al *re/e!erilor !irecti/ei care (ta0ilete !re*turile an2a6a-ilor:
10 #rima *arte a *rimei ntre0"ri *u(" !e in(tan-ele na-ionale ncearc" (" afle !ac" *re/e!erile
!irecti/ei care (ta0ile(c !re*turile an2a6a-ilor tre0uie inter*retate ca n(emn,n! c" *er(oanele
re(*ecti/e *ot o0-ine *rin interme!iul in(tan-elor na-ionale acele !re*turi ac-ion,n! 5tatul n
6u!ecat" n a0(en-a m"(urilor !e *unere n a*licare a!o*tate n inter/alul !e tim* *re(cri(:
11 Aa !u*" cum Curtea a (u(-inut con(ec/ent, un 5tat Mem0ru care nu a a!o*tat m"(urile !e
*unere n a*licare cerute !e o !irecti/" n inter/alul !e tim* *re(cri( nu *oate (" o*un"
*er(oanelor fizice *ro*ria (a nen!e*linire a o0li2a-iilor *e care le *re(u*une !irecti/a: A(tfel,
ori !e c,te ori *re/e!erile unei !irecti/e a*ar, n ceea ce *ri/ete con-inutul, a fi
necon!i-ionate i (uficient !e *reci(e, acele *re/e!eri *ot fi o*u(e, n a0(en-a m"(urilor !e
*unere n a*licare a!o*tate n inter/alul !e tim* *re(cri(, oric"rei *re/e!eri na-ionale care e(te
incom*ati0il" cu !irecti/a, (au n m"(ura n care *re/e!erile !irecti/ei !efine(c !re*turi *e
care *er(oanele in!i/i!uale le *ot afirma m*otri/a 5tatului %+ot"r,rea n Cauza 3/31 'ec?er /
.inanzamt Muen(ter-Innen(ta!t J1934K ECR G9&:
14 1e aceea e(te nece(ar (" (e /a!" !ac" *re/e!erile 1irecti/ei 30/93 care (ta0ile(c
!re*turile an2a6a-ilor (unt necon!i-ionate i (uficient !e *reci(e: Tre0uie analizate trei
a(*ecte< i!entitatea *er(oanelor care au !re*tul la 2aran-ia *re/"zut", con-inutul acelei 2aran-ii
i i!entitatea *er(oanei care e(te r"(*unz"toare !e acor!area 2aran-iei: In ace(t (en(, (e *une
ntre0area n (*ecial !ac" un 5tat *oate fi -inut r"(*unz"tor *entru acor!area 2aran-iei *entru
moti/ul c" nu a luat m"(urile nece(are !e *unere n a*licare n inter/alul !e tim* *re(cri(:
19 In *rimul r,n!, n ceea ce *ri/ete i!entitatea *er(oanelor n!re*t"-ite la 2aran-ie, e(te !e
notat c", n conformitate cu Articolul 1%1&, !irecti/a (e a*lic" *reten-iilor an2a6a-ilor ce !ecur2
!in contracte !e munc" (au rela-ii !e munc" i care exi(t" fa-" !e an2a6atori ce (e afl" ntr-o
(tare !e in(ol/a0ilitate n (en(ul Articolului 4%1&, ace(ta !in urm" !efinin! m*re6ur"rile n
care un an2a6ator tre0uie con(i!erat a fi ntr-o (tare !e in(ol/a0ilitate: Articolul 4%4& face
trimitere la le2i(la-ia na-ional" *entru !efinirea no-iunilor !e Han2a6atH i Han2a6atorH: In
(f,rit, Articolul 1%4& *re/e!e c" 5tatele Mem0re *ot, n mo! exce*-ional i n anumite
con!i-ii, (" exclu!" *reten-iile anumitor cate2orii !e an2a6a-i enumerate n anexa la !irecti/":
1I Acele *re/e!eri (unt (uficient !e *reci(e i necon!i-ionate *entru a *ermite in(tan-ei
na-ionale (" (ta0ilea(c" !ac" o *er(oan" *oate (au nu (" fie con(i!erat" !re*t o *er(oan"
menit" a 0eneficia !e *re/e!erile !irecti/ei: 7 in(tan-" na-ional" tre0uie !oar (" /erifice !ac"
*er(oana re(*ecti/" e(te o *er(oan" an2a6at" n conformitate cu le2i(la-ia na-ional" i !ac"
e(te exclu(" !e la !omeniul !e a*licare al !irecti/ei n conformitate cu Articolul 1%4& i Anexa
1 %n ce *ri/ete con!i-iile nece(are *entru o a(emenea exclu!ere, /ezi +ot"r,rile n Cauza
44/3 Comi(ia contra Italiei, citat" mai (u(, *ara2rafele 13 la 49, i Cauza C-G9/33 Comi(ia
contra )reciei J1990K ECR I-991, *ara2rafele 11 la 46&, i (" (ta0ilea(c" !ac" exi(t" una !in
(itua-iile !e in(ol/a0ilitate *re/"zute n Articolul 4 al !irecti/ei:
1G In ceea ce *ri/ete con-inutul 2aran-iei, Articolul 9 !in !irecti/" *re/e!e c" tre0uie luate
m"(uri *entru a a(i2ura *lata crean-elor re(tante ce rezult" !in contracte !e munc" (au rela-ii
!e munc" i care (e refer" la *lata *entru *erioa!a anterioar" unei !ate (ta0ilite !e 5tatul
Mem0ru, care *oate ale2e una !in trei *o(i0ilit"-i< %a& !ata la care a inter/enit in(ol/a0ilitatea
an2a6atoruluiN %0& cea a a/izului !e conce!iere emi( an2a6atului re(*ecti/ *e moti/ul
in(ol/a0ilit"-ii an2a6atoruluiN %c& cea la care a inter/enit in(ol/a0ilitatea an2a6atorului (au cea
la care a ncetat contractul !e munc" (au rela-ia !e munc" cu an2a6atul re(*ecti/ *e moti/ul
in(ol/a0ilit"-ii an2a6atorului:
16 In func-ie !e o*-iunea *e care o face, 5tatul Mem0ru are *o(i0ilitatea, conform Articolului
I%1& i %4&, (" limiteze r"(*un!erea la *erioa!e !e trei luni (au, re(*ecti/, o*t ("*t"m,ni,
calculate n conformitate cu re2ulile !etaliate *rezentate n acel articol: In (f,rit, Articolul
I%9& *re/e!e c" 5tatul Mem0ru *oate fixa un *lafon al r"(*un!erii, *entru a e/ita *lata unor
(ume care !e*"e(c o0iecti/ele (ociale ale !irecti/ei: In cazul n care (e *re/aleaz" !e acea(t"
o*-iune, 5tatele Mem0re tre0uie (" informeze Comi(ia !e(*re meto!ele folo(ite *entru fixarea
acelui *lafon: In *lu(, Articolul 10 *re/e!e c" !irecti/a nu afecteaz" o*-iunea 5tatelor
Mem0re !e a lua m"(urile nece(are *entru e/itarea a0uzurilor i n (*ecial *entru a refuza (au
re!uce r"(*un!erea n anumite m*re6ur"ri:
1 Articolul 9 al !irecti/ei la(" aa!ar la !i(cre-ia 5tatului Mem0ru (ta0ilirea !atei !e la care
tre0uie a(i2urat" *lata crean-elor: Cu toate ace(tea, aa !u*" cum e(te !e6a im*licit n
6uri(*ru!en-a Cur-ii %/ezi +ot"r,rile n Cauza 1/3G 7lan!a contra .;$ J1936K ECR 93GG i
Cauza 436/3G Mc1ermott i Cotter contra Mini(terului #rotec-iei 5ociale i #rocurorului
)eneral J193K ECR 1IG9, *ara2raf 1G&, !re*tul unui 5tat !e a ale2e !intre !i/er(ele mi6loace
*o(i0ile *entru realizarea rezultatului cerut !e o !irecti/" nu nl"tur" *o(i0ilitatea *er(oanelor
fizice (" (olicite in(tan-elor na-ionale !re*turi al c"ror con-inut *oate fi (ta0ilit (uficient !e
*reci( fie i numai *e 0aza *re/e!erilor !irecti/ei:
13 In ace(t caz, rezultatul im*u( !e !irecti/a n c+e(tiune e(te o 2aran-ie c" crean-ele ne*l"tite
ale an2a6a-ilor /or fi *l"tite n cazul in(ol/a0ilit"-ii an2a6atorului lor: .a*tul c" Articolele 9 i
I%1& *recum i %4& !au 5tatelor Mem0re o oarecare li0ertate n ce *ri/ete mi6loacele !e a
(ta0ili acea 2aran-ie i !e a limita (uma ace(teia nu afecteaz" natura *reci(" i necon!i-ionat"
a rezultatului cerut:
19 Aa !u*" cum au (u0liniat Comi(ia i reclaman-ii, e(te *o(i0il (" (e !etermine 2aran-ia
minim" *re/"zut" !e !irecti/" lu,n! !ata a c"rei ale2ere *re(u*une cea mai mic" r"(*un!ere
*entru in(tituirea 2aran-iei: Acea !at" e(te cea la care inter/ine in(ol/a0ilitatea an2a6atorului,
!eoarece celelalte !ou" !ate, cea a a/izului !e conce!iere emi( an2a6atului i cea la care (-a
ntreru*t contractul !e munc" (au rela-ia !e munc" (unt, conform con!i-iilor (ta0ilite n
Articolul 9, nece(armente ulterioare momentului n care inter/ine in(ol/a0ilitatea i !efine(c
a(tfel o *erioa!" mai lun2" *entru care tre0uie a(i2urat" *lata crean-elor:
40 #o(i0ilitatea !e limitare a 2aran-iei n conformitate cu Articolul I%4& nu face im*o(i0il"
(ta0ilirea 2aran-iei minime: 1in felul n care e(te formulat acel articol rezult" c" 5tatele
Mem0re au o*-iunea !e a limita 2aran-iile acor!ate an2a6a-ilor la anumite *erioa!e anterioare
!atei men-ionate la Articolul 9: Acele *erioa!e (unt fixate n ra*ort cu fiecare !in cele trei
!ate *re/"zute la Articolul 9, a(tfel nc,t e(te ntot!eauna *o(i0il (" (e (ta0ilea(c" n ce
m"(ur" 5tatul Mem0ru ar fi *utut re!uce 2aran-ia *re/"zut" !e !irecti/" n func-ie !e !ata *e
care ar fi ale(-o !ac" ar fi tran(*u( !irecti/a:
41 In ce *ri/ete Articolul I%9&, conform c"ruia 5tatele Mem0re *ot fixa un *lafon al
r"(*un!erii *entru a e/ita *lata unor (ume ce !e*"e(c o0iecti/ul (ocial al !irecti/ei, i
Articolul 10, care (ti*uleaz" c" !irecti/a nu afecteaz" o*-iunea 5tatelor Mem0re !e a lua
m"(urile nece(are *entru a e/ita a0uzurile, tre0uie remarcat c" un 5tat Mem0ru care nu i-a
n!e*linit o0li2a-iile !e tran(*unere a unei !irecti/e nu *oate re(*in2e !re*turile *e care le
creeaz" !irecti/a n 0eneficiul *er(oanelor fizice folo(in!u-(e !e o*-iunea !e a limita /aloarea
2aran-iei, o*-iune *e care ar fi *utut (" o exercite !ac" ar fi luat m"(urile nece(are *entru
*unerea n a*licare a !irecti/ei %/ezi, n le2"tur" cu o o*-iune analo2" *ri/in! a0uzul n
materie fi(cal", +ot"r,rea n Cauza 3/31 'ec?er contra .inanzamt Muen(ter-Innen(ta!t J1934K
ECR G9, *ara2raf 9I&:
44 #rin urmare, tre0uie (u(-inut c" *re/e!erile n c+e(tiune (unt necon!i-ionate i (uficient !e
*reci(e n ce *ri/ete con-inutul 2aran-iei:
49 In (f,rit, n ce *ri/ete i!entitatea *er(oanelor r"(*unz"toare !e acor!area 2aran-iei,
Articolul G al !irecti/ei *re/e!e c"<
H5tatele Mem0re tre0uie (" (ta0ilea(c" re2uli !etaliate *entru or2anizarea, finan-area i
func-ionarea in(titu-iilor !e 2arantare, re(*ect,n! n (*ecial urm"toarele *rinci*ii<
%a& acti/ele acelor in(titu-ii tre0uie (" fie in!e*en!ente !e ca*italul !e func-ionare al
an2a6atorului i (" fie inacce(i0ile *roce!urilor *entru in(ol/a0ilitateN
%0& an2a6atorii tre0uie (" contri0uie la finan-are, afar" !e cazul n care acea(ta e(te com*let
a(i2urat" !e autorit"-ile *u0liceN
%c& r"(*un!erea in(titu-iilor nu tre0uie (" !e*in!" !e n!e*linirea (au nen!e*linirea
o0li2a-iilor !e contri0u-ie la finan-are:H
4I 5-a (u2erat c" !eoarece !irecti/a *re/e!e *o(i0ilitatea ca in(titu-iile !e 2arantare (" fie
finan-ate n ntre2ime !e autorit"-ile *u0lice, e(te inacce*ta0il ca un 5tat Mem0ru (" (e o*un"
cu (ucce( efectelor !irecti/ei afirm,n! c" ar fi *utut cere altor *er(oane (" (u*orte *ar-ial (au
total (arcina financiar" ce i re/ine:
4G Acel ar2ument nu *oate fi (u(-inut: 1in termenii !irecti/ei rezult" c" 5tatul Mem0ru are
o0li2a-ia (" or2anizeze un (i(tem in(titu-ional !e 2arantare core(*unz"tor: Conform
Articolului G, 5tatul Mem0ru are o lar2" latitu!ine *ri/in! or2anizarea, func-ionarea i
finan-area in(titu-iilor !e 2arantare: .a*tul, la care face referire Comi(ia, c" !irecti/a *re/e!e
!re*t o *o(i0ilitate *rintre altele ca un a(tfel !e (i(tem (" fie finan-at n ntre2ime !e c"tre
autorit"-ile *u0lice nu *oate n(emna c" 5tatul *oate fi i!entificat ca fiin! *er(oana
r"(*unz"toare *entru crean-ele ne*l"tite: 70li2a-ia !e *lat" re/ine in(titu-iilor !e 2arantare, i
numai *rin exercitarea *uterii (ale !e a or2aniza (i(temul !e 2arantare 5tatul *oate (" *re/a!"
c" in(titu-iile !e 2arantare urmeaz" a fi finan-ate n ntre2ime !e c"tre autorit"-ile *u0lice: In
a(emenea m*re6ur"ri 5tatul i a(um" o o0li2a-ie care n *rinci*iu nu i re/ine:
46 #rin urmare, c+iar !ac" *re/e!erile !irecti/ei n c+e(tiune (unt (uficient !e *reci(e i
necon!i-ionate n ce *ri/ete (ta0ilirea *er(oanelor n!re*t"-ite la 2aran-ie i n *ri/in-a
con-inutului acelei 2aran-ii, acele elemente nu (unt (uficiente *entru a *ermite *er(oanelor
fizice (" (e 0azeze *e acele *re/e!eri n fa-a in(tan-elor na-ionale: Acele *re/e!eri nu
i!entific" *er(oana r"(*unz"toare !e acor!area 2aran-iei, iar 5tatul nu *oate fi con(i!era
r"(*unz"tor *entru unicul fa*t c" nu a luat m"(uri !e tran(*unere n inter/alul !e tim*
*re(cri(:
4 R"(*un(ul la *rima *arte a *rimei ntre0"ri tre0uie !eci (" fie c" *re/e!erile 1irecti/ei
30/93 care (ta0ile(c !re*turile an2a6a-ilor tre0uie inter*retate ca n(emn,n! c" *er(oanele
re(*ecti/e nu *ot o0-ine *rin in(tan-ele na-ionale acele !re*turi !e la 5tat n cazul n care nu (-
au a!o*tat m"(uri !e *unere n a*licare n inter/alul !e tim* *re(cri(: R"(*un!erea 5tatului
*entru *ier!ere (au !aun" rezultate !in nc"lcarea o0li2a-iilor (ale *re/"zute !e le2i(la-ia
Comunitar"
43 In a !oua *arte a *rimei ntre0"ri, in(tan-a na-ional" ncearc" (" (ta0ilea(c" !ac" un 5tat
Mem0ru e(te o0li2at (" re*are *ier!erea (au !auna (uferit" !e *er(oane fizice ca rezultat al
netran(*unerii 1irecti/ei 30/93:
49 A(tfel, in(tan-a na-ional" ri!ic" *ro0lema exi(ten-ei i am*lorii r"(*un!erii 5tatului *entru
*ier!erea (au !auna rezultat" !in nc"lcarea o0li2a-iilor (ale !in le2i(la-ia Comunitar":
90 Acea(t" *ro0lem" tre0uie analizat" n lumina (i(temului 2eneral al Tratatului i a
*rinci*iilor (ale fun!amentale:
%a& Exi(ten-a r"(*un!erii 5atului ca o c+e(tiune !e *rinci*iu
91 Tre0uie re-inut nc" !e la nce*ut c" Tratatul CEE a creat *ro*riul ("u (i(tem 6uri!ic, care
e(te inte2rat n (i(temele le2i(lati/e ale 5tatelor Mem0re i *e care in(tan-ele lor (unt o0li2ate
(" l a*lice: 5u0iec-ii acelui (i(tem 6uri!ic (unt nu numai 5tatele Mem0re ci i cet"-enii lor:
Tot a(tfel *recum im*une o0li2a-ii *er(oanelor fizice, le2i(la-ia Comunitar" e(te menit" i a
!a natere la !re*turi care !e/in *arte a *atrimoniului lor 6uri!ic: Acele !re*turi iau natere nu
numai n cazul n care (unt acor!ate n mo! ex*re( *rin Tratat, ci i n /irtutea o0li2a-iilor *e
care Tratatul le im*une ntr-o manier" clar !efinit" at,t *er(oanelor fizice c,t i 5tatelor
Mem0re i in(titu-iilor Comunitare %/ezi +ot"r,rile n Cauza 46/64 $an )en! en 8oo( J1969K
ECR 1 i Cauza 6/6I Co(ta contra E;E8 J196IK ECR G3G&:
94 In *lu(, (-a (u(-inut con(tant c" in(tan-ele na-ionale a c"ror (arcin" e(te (" a*lice
*re/e!erile le2i(la-iei Comunitare n !omeniile lor !e 6uri(!ic-ie tre0uie (" a(i2ure efectul
!e*lin al acelor norme i (" *rote6eze !re*turile *e care ace(tea le confer" *er(oanelor fizice
%/ezi n (*ecial +ot"r,rile n Cauza 106/ Ammini(trazione !elle .inanze !ello 5tato contra
5imment+al J193K ECR 649, *ara2raf 16, i Cauza C-419/39 .actortame J1990K ECR I-4I99,
*ara2raf 19&:
99 Efectul !e*lin al re2ulilor Comunitare ar fi tir0it iar *rotec-ia !re*turilor conferite !e ele
ar fi (l"0it" !ac" *er(oanele in!i/i!uale nu ar *utea (" o0-in" o re*ara-ie n cazul n care
!re*turile lor (unt nc"lcate *rintr-o nere(*ectare a le2i(la-iei Comunitare *entru care *oate fi
-inut r"(*unz"tor un 5tat Meme0ru:
9I #o(i0ilitatea !e a o0-ine o re*ara-ie !in *artea unui 5tat Mem0ru e(te cu !eo(e0ire
in!i(*en(a0il" atunci c,n!, ca n ace(t caz, efectul !e*lin al re2ulilor Comunitare !e*in!e !e
luarea !e c"tre 5tat Mem0ru a unor m"(uri *reala0ile i n care, *e cale !e con(ecin-", n
a0(en-a unor a(emenea m"(uri, *er(oanele in!i/i!uale nu *ot o0-ine *rin interme!iul
in(tan-elor na-ionale !re*turile *e care li le confer" le2i(la-ia Comunitar".
9G #rin urmare, *rinci*iul n /irtutea c"ruia un 5tat tre0uie (" r"(*un!" *entru *ier!erea i
!auna *ro/ocate *er(oanelor fizice *rin nc"lcarea le2i(la-iei Comunitare *entru care 5tatul
*oate fi -inut r"(*unz"tor e(te inerent n (i(temul Tratatului
96 On temei (u*limentar *ri/in! o0li2a-ia 5tatelor Mem0re (" re*are a(tfel !e *ier!eri (au
!aune (e 2"(ete n Articolul G al Tratatului, n conformitate cu care ele tre0uie (" ia toate
m"(urile core(*unz"toare, 2enerale (au *articulare, *entru a a(i2ura a*licarea le2i(la-iei
Comunitare, i *rin urmare *entru a anula con(ecin-ele nele2ale ale unei nc"lc"ri a le2i(la-iei
Comunitare: %/ezi, n le2"tur" cu *re/e!erea analo2" a Articolului 36 a Tratatului EC5C,
+ot"r,rea n Cauza 6/60 Pum0let contra 'el2iei J1960K ECR GG9&:
9 1in toate cele !e mai (u( rezult" c" un *rinci*iu al le2i(la-ie Comunitare e(te acela c"
5tatele Mem0re (unt o0li2ate (" com*en(eze *ier!erea (au *a2u0a *ro/ocate *er(oanelor
fizice *rin nc"lcarea le2i(la-ie Comunitare *entru care ele *ot fi -inute r"(*unz"toare:
%0& Con!i-iile r"(*un!erii 5tatului
93 1ei le2i(la-ia Comunitar" im*une r"(*un!erea 5tatului Mem0ru, con!i-iile n care acea
r"(*un!ere !" natere unui !re*t la re*ara-ie !e*in! !e natura nc"lc"rii le2i(la-iei Comunitare
care (e afl" la ori2inea *ier!erii (au !aunei.
99 Acolo un!e, ca n ace(t caz, un 5tat Mem0ru nu i n!e*linete o0li2a-ia n conformitate
cu *ara2raful al treilea !in Articolul 139 al Tratatului !e a lua toate m"(urile nece(are *entru
realizarea rezultatului *re(cri( !e o !irecti/", efectul !e*lin al acelei norme a le2i(la-iei
Comunitare cere c" tre0uie (" exi(te un !re*t la re*ara-ie !ac" (unt n!e*linite trei con!i-ii:
I0 #rima !in ace(te con!i-ii e(te ca rezultatul *re(cri( !e !irecti/" (" *re(u*un" acor!area !e
!re*turi *er(oanelor fizice: A !oua con!i-ie e(te c" tre0uie (" fie *o(i0il (" (e i!entifice
con-inutul acelor !re*turi *e 0aza *re/e!erilor !irecti/ei: In (f,rit, a treia con!i-ie e(te
exi(ten-a unei le2"turi !e cauzalitate ntre nc"lcarea o0li2a-iilor 5tatului i *ier!erea i !auna
(uferite !e *"r-ile lezate.
I1 Acele con!i-ii (unt (uficiente *entru a !a natere unui !re*t al *er(oanelor fizice !e a
o0-ine re*ara-ie, un !re*t 0azat !irect *e le2i(la-ia Comunitar":
I4 5u0 acea(t" rezer/", 5tatul tre0uie (" re*are con(ecin-ele *ier!erii i !aunei *ro/ocate *e
0aza normelor le2i(la-iei na-ionale cu *ri/ire la r"(*un!ere: In a0(en-a le2i(la-iei Comunitare,
re/ine or!inii !e !re*t !in fiecare 5tat Mem0ru (" !e(emneze in(tan-ele com*etente i ("
(ta0ilea(c" re2ulile *roce!urale !etaliate *ri/in! ac-iunile 6uri!ice menite (" *rote6eze *e
!e*lin !re*turile care !eri/" *entru *er(oanele in!i/i!uale !in le2i(la-ia Comunitar" %/ezi
+ot"r,rile n Cauza 60/G Ru((o contra AIMA J196K ECR IG, Cauza 99/6 Re@e contra
8an!@ir(t(c+aft(?ammer 5aarlan! J196K ECR 1939 i Cauza 1G3/30 Re@e contra
Pau*tzollamt Biel J1931K ECR 130G&:
I9 In *lu(, con!i-iile !e fon! i *roce!urale rele/ante *entru re*ara-ia *ier!erii (au !aunei
(ta0ilite !e le2i(la-ia na-ional" a 5tatelor Mem0re nu tre0uie (" fie mai *u-in fa/ora0ile !ec,t
cele referitoare la *reten-ii (imilare cu caracter intern i nu tre0uie (" fie formulate !e aa
manier" nc,t (" fac" *ractic im*o(i0il" (au exce(i/ !e !ificil" o0-inerea re*ara-iei %/ezi, n
le2"tur" cu c+e(tiunea analo2" a ram0ur("rii im*ozitelor a*licate *rin nc"lcarea le2i(la-iei
Comunitare, *rintre altele +ot"r,rea n Cauza 199/34 Ammini(trazione !elle .inanze !ello
5tato contra 5an )ior2io J1939K ECR 9G9G&:
II In ace(t caz, nc"lcarea le2i(la-iei Comunitare !e c"tre un 5tat Mem0ru a fo(t confirmat"
*rintr-o +ot"r,re a Cur-ii: Rezultatul cerut !e acea !irecti/" *re(u*une ca an2a6a-ilor (" li (e
acor!e un !re*t la o 2aran-ie *entru *lata (alariilor lor re(tante: Aa !u*" cum e(te clar !in
examinarea *rimei *"r-i a *rimei ntre0"ri, con-inutul acelui !re*t *oate fi i!entificat *e 0aza
*re/e!erilor !irecti/ei:
IG In con(ecin-", in(tan-a na-ional" tre0uie ca, n conformitate cu le2i(la-ia na-ional" cu
*ri/ire la r"(*un!ere, (" (u(-in" !re*tul an2a6a-ilor !e a o0-ine re*ara-ia *ier!erii i !aunei
*ro/ocate lor ca rezultat al netran(*unerii !irecti/ei:
I6 R"(*un(ul ce urmeaz" a fi !at in(tan-ei na-ionale tre0uie (" fie *rin urmare c" un 5tat
Mem0ru e(te o0li2at (" re*are *ier!erea i !auna *ro/ocate *er(oanelor fizice *rin
netran(*unerea 1irecti/ei 30/93:
A !oua i a treia ntre0are
I A/,n! n /e!ere r"(*un(ul la *rima ntre0are trimi(" !e in(tan-a na-ional", nu e nece(ar ("
(e *ronun-e o +ot"r,re *ri/in! a !oua i a treia ntre0are:
C+eltuieli
I3 C+eltuielile (u*ortate !e 5tatul Italian, 5tatele Marii 'ritanii, 7lan!ei i )ermaniei i !e
c"tre Comi(ie, care au *rezentat o0(er/a-ii Cur-ii, nu (unt recu*era0ile: 1eoarece acea(t"
ac-iune e(te, n ceea ce *ri/ete *"r-ile !in ac-iunea *rinci*al", !e natura unei eta*e n
ac-iunea !in in(tan-a na-ional", !ecizia *ri/in! c+eltuielile e(te o c+e(tiune ce (e /a (u*une
!eciziei acelei in(tan-e:
#e ace(te temeiuri,
CORTEA,
ca r"(*un( la ntre0"rile trimi(e ei !e #retura !i $icenza %n Cauza C-6/90& i !e #retura !i
'a((ano !el )ra**a %n Cauza C-9/90&, *rin or!onan-ele !in 9 iulie 1939 i, re(*ecti/, 90
!ecem0rie 1939, *rin *rezenta +ot"r"te<
1: #re/e!erile 1irecti/ei Con(iliului 30/93/CEE !in 40 octom0rie 1930 *ri/in! armonizarea
le2i(la-iei 5tatelor Mem0re referitoare la *rotec-ia an2a6a-ilor n (itua-ia in(ol/a0ilit"-ii
an2a6atorului lor care !etermin" !re*turile an2a6a-ilor tre0uie inter*retat" ca n(emn,n! c"
*er(oanele re(*ecti/e nu *ot (" o0-in" acele !re*turi !e la 5tat *rin interme!iul in(tan-elor
na-ionale n cazul n care nu (-au a!o*tat m"(uri !e a*licare n inter/alul !e tim* *re(cri(:N
4: On 5tat Mem0ru e(te o0li2at (" re*are *ier!erea i !auna *ro/ocat" *er(oanelor fizice *rin
netran(*unerea 1irecti/ei 30/93/CEE: