Sunteți pe pagina 1din 34

@


Catalogul: 09= AC
-----------------

Capitolul: 0901= ACA
-------------------

0901001 ACA01A1 MONTARE TUB DE AZOCIM.DE M !UN".IMBINAT CU MU#A DE AZBOCIMENT C!A$A
%0 A&IND DN '0 M
090100% ACA01B1 MONTARE TUB DE AZOCIM.DE M !UN".IMBINAT CU MU#A DE AZBOCIMENT C!A$A
%0 A&IND DN 100 M
090100 ACA01C1 MONTARE TUB DE AZOCIM.DE M !UN".IMBINAT CU MU#A DE AZBOCIMENT C!A$A
%0 A&IND DN 1%( M
090100) ACA01D1 MONTARE TUB DE AZOCIM.DE M !UN".IMBINAT CU MU#A DE AZBOCIMENT C!A$A
%0 A&IND DN 1(0 M
090100( ACA01E1 MONTARE TUB DE AZOCIM.DE M !UN".IMBINAT CU MU#A DE AZBOCIMENT C!A$A
%0 A&IND DN %00 M
090100* ACA01#1 MONTARE TUB DE AZOCIM.DE M !UN".IMBINAT CU MU#A DE AZBOCIMENT C!A$A
%0 A&IND DN %(0 M
090100+ ACA01"1 MONTARE TUB DE AZOCIM.DE M !UN".IMBINAT CU MU#A DE AZBOCIMENT C!A$A
%0 A&IND DN 00 M
090100' ACA0%A1 TUB AZBOCIMENT M.C!$.%0 IMBINAT CU MU#A CU #!AN$A A&IND D: '0 MM
M
0901009 ACA0%B1 TUB AZBOCIMENT M.C!$.%0 IMBINAT CU MU#A CU #!AN$A A&IND D: 100 MM
M
0901010 ACA0%C1 TUB AZBOCIMENT M.C!$.%0 IMBINAT CU MU#A CU #!AN$A A&IND D: 1%( MM
M
0901011 ACA0%D1 TUB AZBOCIMENT M.C!$.%0 IMBINAT CU MU#A CU #!AN$A A&IND D: 1(0 MM
M
090101% ACA0%E1 TUB AZBOCIMENT M.C!$.%0 IMBINAT CU MU#A CU #!AN$A A&IND D: %00 MM
M
090101 ACA0%#1 TUB AZBOCIMENT M.C!$.%0 IMBINAT CU MU#A CU #!AN$A A&IND D: %(0 MM
M
090101) ACA0%"1 TUB AZBOCIMENT M.C!$.%0 IMBINAT CU MU#A CU #!AN$A A&IND D: 00 MM
M
090101( ACA0A1 MONTARE TUB DE AZOCIM.DE (M !UN".IMBINAT CU MU#A DE AZBOCIMENT C!A$A
1% A&IND DN 100 M
090101* ACA0A% MONTARE TUB DE AZOCIM.DE (M !UN".IMBINAT CU MU#A DE AZBOCIMENT C!A$A
%0 A&IND DN 100 M
090101+ ACA0B1 MONTARE TUB DE AZOCIM.DE (M !UN".IMBINAT CU MU#A DE AZBOCIMENT C!A$A
1% A&IND DN 1%( M
090101' ACA0B% MONTARE TUB DE AZOCIM.DE (M !UN".IMBINAT CU MU#A DE AZBOCIMENT C!A$A
%0 A&IND DN 1%( M
0901019 ACA0C1 MONTARE TUB DE AZOCIM.DE (M !UN".IMBINAT CU MU#A DE AZBOCIMENT C!A$A
1% A&IND DN 1(0 M
09010%0 ACA0C% MONTARE TUB DE AZOCIM.DE (M !UN".IMBINAT CU MU#A DE AZBOCIMENT C!A$A
%0 A&IND DN 1(0 M
09010%1 ACA0D1 MONTARE TUB DE AZOCIM.DE (M !UN".IMBINAT CU MU#A DE AZBOCIMENT C!A$A
1% A&IND DN %00 M
09010%% ACA0D% MONTARE TUB DE AZOCIM.DE (M !UN".IMBINAT CU MU#A DE AZBOCIMENT C!A$A
%0 A&IND DN %00 M
09010% ACA0E1 MONTARE TUB DE AZOCIM.DE (M !UN".IMBINAT CU MU#A DE AZBOCIMENT C!A$A
1% A&IND DN %(0 M
09010%) ACA0E% MONTARE TUB DE AZOCIM.DE (M !UN".IMBINAT CU MU#A DE AZBOCIMENT C!A$A
%0 A&IND DN %(0 M
09010%( ACA0#1 MONTARE TUB DE AZOCIM.DE (M !UN".IMBINAT CU MU#A DE AZBOCIMENT C!A$A
1% A&IND DN 00 M
09010%* ACA0#% MONTARE TUB DE AZOCIM.DE (M !UN".IMBINAT CU MU#A DE AZBOCIMENT C!A$A
%0 A&IND DN 00 M
09010%+ ACA0"1 MONTARE TUB DE AZOCIM.DE (M !UN".IMBINAT CU MU#A DE AZBOCIMENT C!A$A
1% A&IND DN (0 M
09010%' ACA0"% MONTARE TUB DE AZBOCIM.DE (M !UN".IMBINAT CU MU#A DE AZBOCIMENT C!A$A
%0 A&IND DN (0 M
09010%9 ACA0,1 MONTARE TUB DE AZOCIM.DE (M !UN".IMBINAT CU MU#A DE AZBOCIMENT C!A$A
1% A&IND DN )00 M
090100 ACA0,% MONTARE TUB DE AZBOCIM.DE (M !UN".IMBINAT CU MU#A DE AZBOCIMENT C!A$A
%0 A&IND DN )00 M
090101 ACA0I1 MONTARE TUB DE AZOCIM.DE (M !UN".IMBINAT CU MU#A DE AZBOCIMENT C!A$A 1%
A&IND DN )(0 M
09010% ACA0I% MONTARE TUB DE AZBOCIM.DE (M !UN".IMBINAT CU MU#A DE AZBOCIMENT C!A$A
%0 A&IND DN )(0 M
09010 ACA0-1 MONTARE TUB DE AZOCIM.DE (M !UN".IMBINAT CU MU#A DE AZBOCIMENT C!A$A
1% A&IND DN (00 M
09010) ACA0-% MONTARE TUB DE AZBOCIM.DE (M !UN".IMBINAT CU MU#A DE AZBOCIMENT C!A$A
%0 A&IND DN (00 M
09010( ACA0.1 MONTARE TUB DE AZBOCIM.DE (M !UN".IMBINAT CU MU#A DE AZBOCIMENT C!A$A
1% A&IND DN *00 M
09010* ACA0.% MONTARE TUB DE AZBOCIM.DE (M !UN".IMBINAT CU MU#A DE AZBOCIMENT C!A$A
%0 A&IND DN *00 M
09010+ ACA0)A1 TUB AZBOCIMENT ( M.IMBINAT CU MU#A CU #!AN$A C!$.1% A&IND D: 100 MM
M
09010' ACA0)A% TUB AZBOCIMENT ( M.IMBINAT CU MU#A CU #!AN$A C!$.%0 A&IND D: 100 MM
M
090109 ACA0)B1 TUB AZBOCIMENT ( M.IMBINAT CU MU#A CU #!AN$A C!$.1% A&IND D: 1%( MM
M
09010)0 ACA0)B% TUB AZBOCIMENT ( M.IMBINAT CU MU#A CU #!AN$A C!$.%0 A&IND D: 1%( MM
M
09010)1 ACA0)C1 TUB AZBOCIMENT ( M.IMBINAT CU MU#A CU #!AN$A C!$.1% A&IND D: 1(0 MM
M
09010)% ACA0)C% TUB AZBOCIMENT ( M.IMBINAT CU MU#A CU #!AN$A C!$.%0 A&IND D: 1(0 MM
M
09010) ACA0)D1 TUB AZBOCIMENT ( M.IMBINAT CU MU#A CU #!AN$A C!$.1% A&IND D: %00 MM
M
09010)) ACA0)D% TUB AZBOCIMENT ( M.IMBINAT CU MU#A CU #!AN$A C!$.%0 A&IND D: %00 MM
M
09010)( ACA0)E1 TUB AZBOCIMENT ( M.IMBINAT CU MU#A CU #!AN$A C!$.1% A&IND D: %(0 MM
M
09010)* ACA0)E% TUB AZBOCIMENT ( M.IMBINAT CU MU#A CU #!AN$A C!$.%0 A&IND D: %(0 MM
M
09010)+ ACA0)#1 TUB AZBOCIMENT ( M.IMBINAT CU MU#A CU #!AN$A C!$.1% A&IND D: 00 MM
M
09010)' ACA0)#% TUB AZBOCIMENT ( M.IMBINAT CU MU#A CU #!AN$A C!$.%0 A&IND D: 00 MM
M
09010)9 ACA0)"1 TUB AZBOCIMENT ( M.IMBINAT CU MU#A CU #!AN$A C!$.1% A&IND D: (0 MM
M
09010(0 ACA0)"% TUB AZBOCIMENT ( M.IMBINAT CU MU#A CU #!AN$A C!$.%0 A&IND D: (0 MM
M
09010(1 ACA0),1 TUB AZBOCIMENT ( M.IMBINAT CU MU#A CU #!AN$A C!$.1% A&IND D: )00 MM
M
09010(% ACA0),% TUB AZBOCIMENT ( M.IMBINAT CU MU#A CU #!AN$A C!$.%0 A&IND D: )00 MM
M
09010( ACA0)I1 TUB AZBOCIMENT ( M.IMBINAT CU MU#A CU #!AN$A C!$.1% A&IND D: )(0 MM
M
09010() ACA0)I% TUB AZBOCIMENT ( M.IMBINAT CU MU#A CU #!AN$A C!$.%0 A&IND D: )(0 MM
M
09010(( ACA0)-1 TUB AZBOCIMENT ( M.IMBINAT CU MU#A CU #!AN$A C!$.1% A&IND D: (00 MM
M
09010(* ACA0)-% TUB AZBOCIMENT ( M.IMBINAT CU MU#A CU #!AN$A C!$.%0 A&IND D: (00 MM
M
09010(+ ACA0).1 TUB AZBOCIMENT ( M.IMBINAT CU MU#A CU #!AN$A C!$.1% A&IND D: *00 MM
M
09010(' ACA0).% TUB AZBOCIMENT ( M.IMBINAT CU MU#A CU #!AN$A C!$.%0 A&IND D: *00 MM
M
09010(9 ACA0(A1 IMBINARE CU MU#A AZBOCIMENT A /IE$E!OR DE !E".DIN #ONTA !A
COND.AZBOCIMENT C!$.1% A&IND D: '0 M BUC.
09010*0 ACA0(A% IMBINARE CU MU#A AZBOCIMENT A /IE$E!OR DE !E".DIN #ONTA !A
COND.AZBOCIMENT C!$.%0 A&IND D: '0 M BUC.
09010*1 ACA0(B1 IMBINARE CU MU#A AZBOCIMENT A /IE$E!OR DE !E".DIN #ONTA !A
COND.AZBOCIMENT C!$.1% A&IND D: 100 M BUC.
09010*% ACA0(B% IMBINARE CU MU#A AZBOCIMENT A /IE$E!OR DE !E".DIN #ONTA !A
COND.AZBOCIMENT C!$.%0 A&IND D: 100 M BUC.
09010* ACA0(C1 IMBINARE CU MU#A AZBOCIMENT A /IE$E!OR DE !E".DIN #ONTA !A
COND.AZBOCIMENT C!$.1% A&IND D: 1%( M BUC.
09010*) ACA0(C% IMBINARE CU MU#A AZBOCIMENT A /IE$E!OR DE !E".DIN #ONTA !A
COND.AZBOCIMENT C!$.%0 A&IND D: 1%( M BUC.
09010*( ACA0(D1 IMBINARE CU MU#A AZBOCIMENT A /IE$E!OR DE !E".DIN #ONTA !A
COND.AZBOCIMENT C!$.1% A&IND D: 1(0 M BUC.
09010** ACA0(D% IMBINARE CU MU#A AZBOCIMENT A /IE$E!OR DE !E".DIN #ONTA !A
COND.AZBOCIMENT C!$.%0 A&IND D: 1(0 M BUC.
09010*+ ACA0(E1 IMBINARE CU MU#A AZBOCIMENT A /IE$E!OR DE !E".DIN #ONTA !A
COND.AZBOCIMENT C!$.1% A&IND D: %00 M BUC.
09010*' ACA0(E% IMBINARE CU MU#A AZBOCIMENT A /IE$E!OR DE !E".DIN #ONTA !A
COND.AZBOCIMENT C!$.%0 A&IND D: %00 M BUC.
09010*9 ACA0(#1 IMBINARE CU MU#A AZBOCIMENT A /IE$E!OR DE !E".DIN #ONTA !A
COND.AZBOCIMENT C!$.1% A&IND D: %(0 M BUC.
09010+0 ACA0(#% IMBINARE CU MU#A AZBOCIMENT A /IE$E!OR DE !E".DIN #ONTA !A
COND.AZBOCIMENT C!$.%0 A&IND D: %(0 M BUC.
09010+1 ACA0("1 IMBINARE CU MU#A AZBOCIMENT A /IE$E!OR DE !E".DIN #ONTA !A
COND.AZBOCIMENT C!$.1% A&IND D: 00 M BUC.
09010+% ACA0("% IMBINARE CU MU#A AZBOCIMENT A /IE$E!OR DE !E".DIN #ONTA !A
COND.AZBOCIMENT C!$.%0 A&IND D: 00 M BUC.
09010+ ACA0(,1 IMBINARE CU MU#A AZBOCIMENT A /IE$E!OR DE !E".DIN #ONTA !A
COND.AZBOCIMENT C!$.1% A&IND D: (0 M BUC.
09010+) ACA0(,% IMBINARE CU MU#A AZBOCIMENT A /IE$E!OR DE !E".DIN #ONTA !A
COND.AZBOCIMENT C!$.%0 A&IND D: (0 M BUC.
09010+( ACA0(I1 IMBINARE CU MU#A AZBOCIMENT A /IE$E!OR DE !E".DIN #ONTA !A
COND.AZBOCIMENT C!$.1% A&IND D: )00 M BUC.
09010+* ACA0(I% IMBINARE CU MU#A AZBOCIMENT A /IE$E!OR DE !E".DIN #ONTA !A
COND.AZBOCIMENT C!$.%0 A&IND D: )00 M BUC.
09010++ ACA0(-1 IMBINARE CU MU#A AZBOCIMENT A /IE$E!OR DE !E".DIN #ONTA !A
COND.AZBOCIMENT C!$.1% A&IND D: )(0 M BUC.
09010+' ACA0(-% IMBINARE CU MU#A AZBOCIMENT A /IE$E!OR DE !E".DIN #ONTA !A
COND.AZBOCIMENT C!$.%0 A&IND D: )(0 M BUC.
09010+9 ACA0(.1 IMBINARE CU MU#A AZBOCIMENT A /IE$E!OR DE !E".DIN #ONTA !A
COND.AZBOCIMENT C!$.1% A&IND D: (00 M BUC.
09010'0 ACA0(.% IMBINARE CU MU#A AZBOCIMENT A /IE$E!OR DE !E".DIN #ONTA !A
COND.AZBOCIMENT C!$.%0 A&IND D: (00 M BUC.
09010'1 ACA0(!1 IMBINARE CU MU#A AZBOCIMENT A /IE$E!OR DE !E".DIN #ONTA !A
COND.AZBOCIMENT C!$.1% A&IND D: *00 M BUC.
09010'% ACA0(!% IMBINARE CU MU#A AZBOCIMENT A /IE$E!OR DE !E".DIN #ONTA !A
COND.AZBOCIMENT C!$.%0 A&IND D: *00 M BUC.
09010' ACA0*A1 IMBINARE CU MU#A CU #!AN$A A /IE$E!OR DE !E" DIN #ONTA $AU OTE! !A COND.
AZB C!$.1% CU D: '0 M BUC.
09010') ACA0*A% IMBINARE CU MU#A CU #!AN$A A /IE$E!OR DE !E" DIN #ONTA $AU OTE! !A COND.
AZB. C!$ %0 CU D: '0 M BUC.
09010'( ACA0*B1 IMBINARE CU MU#A CU #!AN$A A /IE$E!OR DE !E" DIN #ONTA $AU OTE! !A COND.
AZB C!$.1% CU D: 100 M BUC.
09010'* ACA0*B% IMBINARE CU MU#A CU #!AN$A A /IE$E!OR DE !E" DIN #ONTA $AU OTE! !A COND.
AZB. C!$ %0 CU D: 100 M BUC.


09010'+ ACA0*C1 IMBINARE CU MU#A CU #!AN$A A /IE$E!OR DE !E" DIN #ONTA $AU OTE! !A COND.
AZB C!$.1% CU D: 1%( M BUC.
09010'' ACA0*C% IMBINARE CU MU#A CU #!AN$A A /IE$E!OR DE !E" DIN #ONTA $AU OTE! !A COND.
AZB. C!$ %0 CU D: 1%( M BUC.
09010'9 ACA0*D1 IMBINARE CU MU#A CU #!AN$A A /IE$E!OR DE !E" DIN #ONTA $AU OTE! !A COND.
AZB C!$.1% CU D: 1(0 M BUC.
0901090 ACA0*D% IMBINARE CU MU#A CU #!AN$A A /IE$E!OR DE !E" DIN #ONTA $AU OTE! !A COND.
AZB. C!$ %0 CU D: 1(0 M BUC.
0901091 ACA0*E1 IMBINARE CU MU#A CU #!AN$A A /IE$E!OR DE !E" DIN #ONTA $AU OTE! !A COND.
AZB C!$.1% CU D: %00 M BUC.
090109% ACA0*E% IMBINARE CU MU#A CU #!AN$A A /IE$E!OR DE !E" DIN #ONTA $AU OTE! !A COND.
AZB. C!$ %0 CU D: %00 M BUC.
090109 ACA0*#1 IMBINARE CU MU#A CU #!AN$A A /IE$E!OR DE !E" DIN #ONTA $AU OTE! !A COND.
AZB C!$.1% CU D: %(0 M BUC.
090109) ACA0*#% IMBINARE CU MU#A CU #!AN$A A /IE$E!OR DE !E" DIN #ONTA $AU OTE! !A COND.
AZB. C!$ %0 CU D: %(0 M BUC.
090109( ACA0*"1 IMBINARE CU MU#A CU #!AN$A A /IE$E!OR DE !E" DIN #ONTA $AU OTE! !A COND.
AZB C!$.1% CU D: 00 M BUC.
090109* ACA0*"% IMBINARE CU MU#A CU #!AN$A A /IE$E!OR DE !E" DIN #ONTA $AU OTE! !A COND.
AZB. C!$ %0 CU D: 00 M BUC.
090109+ ACA0*,1 IMBINARE CU MU#A CU #!AN$A A /IE$E!OR DE !E" DIN #ONTA $AU OTE! !A COND.
AZB C!$.1% CU D: (0 M BUC.
090109' ACA0*,% IMBINARE CU MU#A CU #!AN$A A /IE$E!OR DE !E" DIN #ONTA $AU OTE! !A COND.
AZB. C!$ %0 CU D: (0 M BUC.
0901099 ACA0*I1 IMBINARE CU MU#A CU #!AN$A A /IE$E!OR DE !E" DIN #ONTA $AU OTE! !A COND.
AZB C!$.1% CU D: )00 M BUC.
0901100 ACA0*I% IMBINARE CU MU#A CU #!AN$A A /IE$E!OR DE !E" DIN #ONTA $AU OTE! !A COND.
AZB. C!$ %0 CU D: )00 M BUC.
0901101 ACA0*-1 IMBINARE CU MU#A CU #!AN$A A /IE$E!OR DE !E" DIN #ONTA $AU OTE! !A COND.
AZB C!$.1% CU D: )(0 M BUC.
090110% ACA0*-% IMBINARE CU MU#A CU #!AN$A A /IE$E!OR DE !E" DIN #ONTA $AU OTE! !A COND.
AZB. C!$ %0 CU D: )(0 M BUC.
090110 ACA0*.1 IMBINARE CU MU#A CU #!AN$A A /IE$E!OR DE !E" DIN #ONTA $AU OTE! !A COND.
AZB C!$.1% CU D: (00 M BUC.
090110) ACA0*.% IMBINARE CU MU#A CU #!AN$A A /IE$E!OR DE !E" DIN #ONTA $AU OTE! !A COND.
AZB. C!$ %0 CU D: (00 M BUC.
090110( ACA0*!1 IMBINARE CU MU#A CU #!AN$A A /IE$E!OR DE !E" DIN #ONTA $AU OTE! !A COND.
AZB C!$.1% CU D: *00 M BUC.
090110* ACA0*!% IMBINARE CU MU#A CU #!AN$A A /IE$E!OR DE !E" DIN #ONTA $AU OTE! !A COND.
AZB. C!$ %0 CU D: *00 M BUC.
090110+ ACA0+A1 INC,IDERE CA/AT CONDUCTA AZBOCIMENT /TR.E#ECT./ROBEI /RE$.A&IND D: '0
MM BUC.
090110' ACA0+B1 INC,IDERE CA/AT CONDUCTA AZBOCIMENT /TR.E#ECT./ROBEI /RE$.A&IND D: 100
MM BUC.
0901109 ACA0+C1 INC,IDERE CA/AT CONDUCTA AZBOCIMENT /TR.E#ECT./ROBEI /RE$.A&IND D: 1%(
MM BUC.
0901110 ACA0+D1 INC,IDERE CA/AT CONDUCTA AZBOCIMENT /TR.E#ECT./ROBEI /RE$.A&IND D: 1(0
MM BUC.
0901111 ACA0+E1 INC,IDERE CA/AT CONDUCTA AZBOCIMENT /TR.E#ECT./ROBEI /RE$.A&IND D: %00
MM BUC.
090111% ACA0+#1 INC,IDERE CA/AT CONDUCTA AZBOCIMENT /TR.E#ECT./ROBEI /RE$.A&IND D: %(0
MM BUC.
090111 ACA0+"1 INC,IDERE CA/AT CONDUCTA AZBOCIMENT /TR.E#ECT./ROBEI /RE$.A&IND D: 00
MM BUC.
090111) ACA0+,1 INC,IDERE CA/AT CONDUCTA AZBOCIMENT /TR.E#ECT./ROBEI /RE$.A&IND D: (0
MM BUC.
090111( ACA0+I1 INC,IDERE CA/AT CONDUCTA AZBOCIMENT /TR.E#ECT./ROBEI /RE$.A&IND D: )00
MM BUC.
090111* ACA0+-1 INC,IDERE CA/AT CONDUCTA AZBOCIMENT /TR.E#ECT./ROBEI /RE$.A&IND D: )(0
MM BUC.
090111+ ACA0+.1 INC,IDERE CA/AT CONDUCTA AZBOCIMENT /TR.E#ECT./ROBEI /RE$.A&IND D: (00
MM BUC.
090111' ACA0+!1 INC,IDERE CA/AT CONDUCTA AZBOCIMENT /TR.E#ECT./ROBEI /RE$.A&IND D: *00
MM BUC.
0901119 ACA0'A1 /RE"ATIRE TUB.AZBOCIM.DE M $I /ROBE $U/!IM.IN CAZU! MONT.IN
TEREN.MACRO/.A&IND D: '0 MM M
09011%0 ACA0'B1 /RE"ATIRE TUB.AZBOCIM.DE M $I /ROBE $U/!IM.IN CAZU! MONT.IN
TEREN.MACRO/.A&IND D: 100 MM M
09011%1 ACA0'C1 /RE"ATIRE TUB.AZBOCIM.DE M $I /ROBE $U/!IM.IN CAZU! MONT.IN
TEREN.MACRO/.A&IND D: 1%( MM M
09011%% ACA0'D1 /RE"ATIRE TUB.AZBOCIM.DE M $I /ROBE $U/!IM.IN CAZU! MONT.IN
TEREN.MACRO/.A&IND D: 1(0 MM M
09011% ACA0'E1 /RE"ATIRE TUB.AZBOCIM.DE M $I /ROBE $U/!IM.IN CAZU! MONT.IN
TEREN.MACRO/.A&IND D: %00 MM M
09011%) ACA0'#1 /RE"ATIRE TUB.AZBOCIM.DE M $I /ROBE $U/!IM.IN CAZU! MONT.IN
TEREN.MACRO/.A&IND D: %(0 MM M
09011%( ACA0'"1 /RE"ATIRE TUB.AZBOCIM.DE M $I /ROBE $U/!IM.IN CAZU! MONT.IN
TEREN.MACRO/.A&IND D: 00 MM M
09011%* ACA09A1 /RE"ATIRE TUB.AZBOCIM.DE ( M $I /ROBE $U/!IM.IN CAZU! MONT.IN TEREN
MACRO/OR.A&IND D: 100 MM M
09011%+ ACA09B1 /RE"ATIRE TUB.AZBOCIM.DE ( M $I /ROBE $U/!IM.IN CAZU! MONT.IN TEREN
MACRO/OR.A&IND D: 1%( MM M
09011%' ACA09C1 /RE"ATIRE TUB.AZBOCIM.DE ( M $I /ROBE $U/!IM.IN CAZU! MONT.IN TEREN
MACRO/OR.A&IND D: 1(0 MM M
09011%9 ACA09D1 /RE"ATIRE TUB.AZBOCIM.DE ( M $I /ROBE $U/!IM.IN CAZU! MONT.IN TEREN
MACRO/OR.A&IND D: %00 MM M
090110 ACA09E1 /RE"ATIRE TUB.AZBOCIM.DE ( M $I /ROBE $U/!IM.IN CAZU! MONT.IN TEREN
MACRO/OR.A&IND D: %(0 MM M
090111 ACA09#1 /RE"ATIRE TUB.AZBOCIM.DE ( M $I /ROBE $U/!IM.IN CAZU! MONT.IN TEREN
MACRO/OR.A&IND D: 00 MM M
09011% ACA09"1 /RE"ATIRE TUB.AZBOCIM.DE ( M $I /ROBE $U/!IM.IN CAZU! MONT.IN TEREN
MACRO/OR.A&IND D: (0 MM M
09011 ACA09,1 /RE"ATIRE TUB.AZBOCIM.DE ( M $I /ROBE $U/!IM.IN CAZU! MONT.IN TEREN
MACRO/OR.A&IND D: )00 MM M
09011) ACA09I1 /RE"ATIRE TUB.AZBOCIM.DE ( M $I /ROBE $U/!IM.IN CAZU! MONT.IN TEREN
MACRO/OR.A&IND D: )(0 MM M
09011( ACA09-1 /RE"ATIRE TUB.AZBOCIM.DE ( M $I /ROBE $U/!IM.IN CAZU! MONT.IN TEREN
MACRO/OR.A&IND D: (00 MM M
09011* ACA09.1 /RE"ATIRE TUB.AZBOCIM.DE ( M $I /ROBE $U/!IM.IN CAZU! MONT.IN TEREN
MACRO/OR.A&IND D: *00 MM M
09011+ ACA10A1 MONTARE TEA&A /&C TI/ )0"1 IN /AMINT IN E2TERIORU!C!ADIRI!OR3A&IND DN %(
M
09011' ACA10A% MONTARE TEA&A /&C TI/ )0"1 IN /AMINT IN E2TERIORU!C!ADIRI!OR3A&IND DN %
M
090119 ACA10A MONTARE TEA&A /&C TI/ )0"1 IN /AMINT IN E2TERIORU!C!ADIRI!OR3A&IND DN )0
M
09011)0 ACA10B1 MONTARE TEA&A /&C TI/ )0"1 IN /AMINT IN E2TERIORU!C!ADIRI!OR3A&IND DN (0
M
09011)1 ACA10B% MONTARE TEA&A /&C TI/ )0"1 IN /AMINT IN E2TERIORU!C!ADIRI!OR3A&IND DN *
M
09011)% ACA10C1 MONTARE TEA&A /&C TI/ )0"1 IN /AMINT IN E2TERIORU!C!ADIRI!OR3A&IND DN +(
M
09011) ACA10C% MONTARE TEA&A /&C TI/ )0"1 IN /AMINT IN E2TERIORU!C!ADIRI!OR3A&IND DN 90
M
09011)) ACA10D1 MONTARE TEA&A /&C TI/ )0"1 IN /AMINT IN E2TERIORU!C!ADIRI!OR3A&IND DN 110
M
09011)( ACA11A1 MONTARE TEA&A /&C TI/ 0M1 IN /AMINT3IN E2TERIORU!C!ADIRI!OR3A&IND DN %(
M
09011)* ACA11A% MONTARE TEA&A /&C TI/ 0M1 IN /AMINT3IN E2TERIORU!C!ADIRI!OR3A&IND DN %
M
09011)+ ACA11A MONTARE TEA&A /&C TI/ 0M1 IN /AMINT3IN E2TERIORU!C!ADIRI!OR3A&IND DN )0
M
09011)' ACA11B1 MONTARE TEA&A /&C TI/ 0M1 IN /AMINT3IN E2TERIORU!C!ADIRI!OR3A&IND DN (0
M
09011)9 ACA11B% MONTARE TEA&A /&C TI/ 0M1 IN /AMINT3IN E2TERIORU!C!ADIRI!OR3A&IND DN *
M
09011(0 ACA11C1 MONTARE TEA&A /&C TI/ 0M1 IN /AMINT3IN E2TERIORU!C!ADIRI!OR3A&IND DN +(
M
09011(1 ACA11C% MONTARE TEA&A /&C TI/ 0M1 IN /AMINT3IN E2TERIORU!C!ADIRI!OR3A&IND DN 90
M
09011(% ACA11D1 MONTARE TEA&A /&C TI/ 0M1 IN /AMINT3IN E2TERIORU!C!ADIRI!OR3A&IND DN 110
M
09011( ACA11D% MONTARE TEA&A /&C TI/ 0M1 IN /AMINT3IN E2TERIORU!C!ADIRI!OR3A&IND DN 1%(
M
09011() ACA11E1 MONTARE TEA&A /&C TI/ 0M1 IN /AMINT3IN E2TERIORU!C!ADIRI!OR3A&IND DN 1)0
M
09011(( ACA11E% MONTARE TEA&A /&C TI/ 0M1 IN /AMINT3IN E2TERIORU!C!ADIRI!OR3A&IND DN 1(0
M
09011(* ACA11E MONTARE TEA&A /&C TI/ 0M1 IN /AMINT3IN E2TERIORU!C!ADIRI!OR3A&IND DN 1*0
M
09011(+ ACA11#1 MONTARE TEA&A /&C TI/ 0M1 IN /AMINT3IN E2TERIORU!C!ADIRI!OR3A&IND DN 1+0
M
09011(' ACA11#% MONTARE TEA&A /&C TI/ 0M1 IN /AMINT3IN E2TERIORU!C!ADIRI!OR3A&IND DN 1'(
M
09011(9 ACA11"1 MONTARE TEA&A /&C TI/ 0M1 IN /AMINT3IN E2TERIORU!C!ADIRI!OR3A&IND DN %10
M
09011*0 ACA1%A1 MONTARE TEA&A /&C MU#ATA DE 9M !UN".3IN /AMINT3IN E2TERIORU! C!ADIRI!OR
ETAN$.CU "ARNIT.CAUC.DN M
09011*1 ACA1%B1 MONTARE TEA&A /&C MU#ATA DE 9M !UN".3IN /AMINT3IN E2TERIORU! C!ADIRI!OR
ETAN$.CU "ARNIT.CAUC.DN M
09011*% ACA1%C1 MONTARE TEA&A /&C MU#ATA DE 9M !UN".3IN /AMINT3IN E2TERIORU! C!ADIRI!OR
ETAN$.CU "ARNIT.CAUC.DN M
09011* ACA1%D1 MONTARE TEA&A /&C MU#ATA DE 9M !UN".3IN /AMINT3IN E2TERIORU! C!ADIRI!OR
ETAN$.CU "ARNIT.CAUC.DN M
09011*) ACA1A1 IMBINARE CU MU#A CU #!AN$A C$9-++ A TE&I!OR /&C MMU#ATE CU D=1%(2*
BUC.
09011*( ACA1B1 IMBINARE CU MU#A CU #!AN$A C$9-++ A TE&I!OR /&C MMU#ATE CU D=1*02+3+
BUC.
09011** ACA1C1 IMBINARE CU MU#A CU #!AN$A C$9-++ A TE&I!OR /&C MMU#ATE CU D=%00293*
BUC.
09011*+ ACA1D1 IMBINARE CU MU#A CU #!AN$A C$9-++ A TE&I!OR /&C MMU#ATE CU D=%%(2103'
BUC.
09011*' ACA1)A1 IMBINARE CU #!AN$A MOBI!A #ONTA C$ 9-++ /IE$E INTERMEDIARE DE !E".!A TE&I
/&C MU#ATE D=1%(2* BUC.
09011*9 ACA1)B1 IMBINARE CU #!AN$A MOBI!A #ONTA C$ 9-++ /IE$E INTERMEDIARE DE !E" !A TE&I
/&C MU#ATE D=1*02+3+ BUC.
09011+0 ACA1)C1 IMBINARE CU #!AN$A MOBI!A #ONTA C$ 9-++ /IE$E INTERMEDIARE DE !E" !A TE&I
/&C MU#ATE D=%00293* BUC.
09011+1 ACA1)D1 IMBINARE CU #!AN$A MOBI!A #ONTA C$ 9-++ /IE$E INTERMEDIARE DE !E" !A TE&I
/&C MU#ATE D=%%(2103' BUC.
09011+% ACA1(A1 MONTARE TUBURI DE /RE$.DIN /O!IE$T.ARMATE CU #IBRE$TIC!A /RIN IN#A$.3IN
/AM.E2T.C!AD.3M#4CE/ /3D M
11+0* 11+1 0
09011+ ACA1(B1 MONTARE TUBURI DE /RE$.DIN /O!IE$T.ARMATE CU #IBRE$TIC!A /RIN IN#A$.3IN
/AM.E2T.C!AD.3M#4CE/ /3D M
11+0* 11+1 0
09011+) ACA1(C1 MONTARE TUBURI DE /RE$.DIN /O!IE$T.ARMATE CU #IBRE$TIC!A /RIN IN#A$.3IN
/AM.E2T.C!AD.3M#4CE/ /3D M
11+0* 11+1 0

09011+( ACA1(D1 MONTARE TUBURI DE /RE$.DIN /O!IE$T.ARMATE CU #IBRE$TIC!A /RIN IN#A$.3IN
/AM.E2T.C!AD.3M#4CE/ /3D M
11+0* 11+1 0
09011+* ACA1(E1 MONTARE TUBURI DE /RE$.DIN /O!IE$T.ARMATE CU #IBRE$TIC!A /RIN IN#A$.3IN
/AM.E2T.C!AD.3M#4CE/ /3D M
11+0* 11+1 0
09011++ ACA1(#1 MONTARE TUBURI DE /RE$.DIN /O!IE$T.ARMATE CU #IBRE$TIC!A /RIN IN#A$.3IN
/AM.E2T.C!AD.3M#4CE/ /3D M
11+0* 11+1 0
09011+' ACA1("1 MONTARE TUBURI DE /RE$.DIN /O!IE$T.ARMATE CU #IBRE$TIC!A /RIN IN#A$.3IN
/AM.E2T.C!AD.3M#4CE/ /3D M
11+0* 11+1 0
09011+9 ACA1(,1 MONTARE TUBURI DE /RE$.DIN /O!IE$T.ARMATE CU #IBRE$TIC!A /RIN IN#A$.3IN
/AM.E2T.C!AD.3M#4CE/ /3D M
11+0* 11+1 0
09011'0 ACA1(I1 MONTARE TUBURI DE /RE$.DIN /O!IE$T.ARMATE CU #IBRE$TIC!A /RIN IN#A$.3IN
/AM.E2T.C!AD.3M#4CE/ /3D M
11+0* 11+1 0
09011'1 ACA1(-1 MONTARE TUBURI DE /RE$.DIN /O!IE$T.ARMATE CU #IBRE$TIC!A /RIN IN#A$.3IN
/AM.E2T.C!AD.3M#4CE/ /3D M
11+0* 11+1 0
09011'% ACA1(.1 MONTARE TUBURI DE /RE$.DIN /O!IE$T.ARMATE CU #IBRE$TIC!A /RIN IN#A$.3IN
/AM.E2T.C!AD.3M#4CE/ /3D M
11+0* 11+1 0
09011' ACA1(!1 MONTARE TUBURI DE /RE$.DIN /O!IE$T.ARMATE CU #IBRE$TIC!A /RIN IN#A$.3IN
/AM.E2T.C!AD.3M#4CE/ /3D M
11+0* 11+1 0
09011') ACA1*A1 MONT.TUB.$CUR".!IB.DIN /A#$ /RIN IN#A$.$AU CENTRI#U".IN /AM.E2T.C!AD.CU
M#4CE/ / A&IND DN %00 M
11+0* 11+1 0
09011'( ACA1*B1 MONT.TUB.$CUR".!IB.DIN /A#$ /RIN IN#A$.$AU CENTRI#U".IN /AM.E2T.C!AD.CU
M#4CE/ / A&IND DN %(0 M
11+0* 11+1 0
09011'* ACA1*C1 MONT.TUB.$CUR".!IB.DIN /A#$ /RIN IN#A$.$AU CENTRI#U".IN /AM.E2T.C!AD.CU
M#4CE/ / A&IND DN 00 M
11+0* 11+1 0
09011'+ ACA1*D1 MONT.TUB.$CUR".!IB.DIN /A#$ /RIN IN#A$.$AU CENTRI#U".IN /AM.E2T.C!AD.CU
M#4CE/ / A&IND DN )00 M
11+0* 11+1 0
09011'' ACA1*E1 MONT.TUB.$CUR".!IB.DIN /A#$ /RIN IN#A$.$AU CENTRI#U".IN /AM.E2T.C!AD.CU
M#4CE/ / A&IND DN (00 M
11+0* 11+1 0
09011'9 ACA1*#1 MONT.TUB.$CUR".!IB.DIN /A#$ /RIN IN#A$.$AU CENTRI#U".IN /AM.E2T.C!AD.CU
M#4CE/ / A&IND DN *00 M
11+0* 11+1 0
0901190 ACA1*"1 MONT.TUB.$CUR".!IB.DIN /A#$ /RIN IN#A$.$AU CENTRI#U".IN /AM.E2T.C!AD.CU
M#4CE/ / A&IND DN '00 M
11+0* 11+1 0
0901191 ACA1*,1 MONT.TUB.$CUR".!IB.DIN /A#$ /RIN IN#A$.$AU CENTRI#U".IN /AM.E2T.C!AD.CU
M#4CE/ ! A&IND DN '00 M
11+0* 11+1 0
090119% ACA1*I1 MONT.TUB.$CUR".!IB.DIN /A#$ /RIN IN#A$.$AU CENTRI#U".IN /AM.E2T.C!AD.CU
M#4CE/ ! A&IND DN 1000 M
11+0* 11+1 0
090119 ACA1*-1 MONT.TUB.$CUR".!IB.DIN /A#$ /RIN IN#A$.$AU CENTRI#U".IN /AM.E2T.C!AD.CU
M#4CE/ ! A&IND DN 1%00 M
11+0* 11+1 0
090119) ACA1+A1 /IE$A !E"ATURA DIN /O!IE$TERI ARMATE CU #IBRE $TIC!A A&IND "REUTATEA /E
BUCATA /INA !A INC. 10 . BUC.
11+0+ 11+0' 11+09
090119( ACA1+B1 /IE$A !E"ATURA DIN /O!IE$TERI ARMATE CU #IBRE $TIC!A A&IND "REUTATEA /E
BUCATA 5 10 !A INC. %0 . BUC.
11+0+ 11+0' 11+09
090119* ACA1+C1 /IE$A !E"ATURA DIN /O!IE$TERI ARMATE CU #IBRE $TIC!A A&IND "REUTATEA /E
BUCATA 5 %0 !A INC. (0 . BUC.
11+0+ 11+0' 11+09
090119+ ACA1+D1 /IE$A !E"ATURA DIN /O!IE$TERI ARMATE CU #IBRE $TIC!A A&IND "REUTATEA /E
BUCATA 5 (0 !A INC. 100 BUC.
11+0+ 11+0' 11+09
090119' ACA1+E1 /IE$A !E"ATURA DIN /O!IE$TERI ARMATE CU #IBRE $TIC!A A&IND "REUTATEA /E
BUCATA 5 100!A INC. 00 BUC.
11+0+ 11+0' 11+09
0901199 ACA1+#1 /IE$A !E"ATURA DIN /O!IE$TERI ARMATE CU #IBRE $TIC!A A&IND "REUTATEA /E
BUCATA 5 00!A INC. (00 BUC.
11+0+ 11+0' 11+09
0901%00 ACA1+"1 /IE$A !E"ATURA DIN /O!IE$TERI ARMATE CU #IBRE $TIC!A A&IND "REUTATEA /E
BUCATA 5 (00 ." BUC.
11+0+ 11+0' 11+09
0901%01 ACA1'A1 IMBINARE /IE$E !E"ATURA DIN /O!IE$TERI ARM. CU #IBRE DE $TIC!A CU MU#A $I
CE/ TI/ / $I DN (0 MM BUC.
11+1 0 0
0901%0% ACA1'B1 IMBINARE /IE$E !E"ATURA DIN /O!IE$TERI ARM. CU #IBRE DE $TIC!A CU MU#A $I
CE/ TI/ / $I DN '0 MM BUC.
11+1 0 0
0901%0 ACA1'C1 IMBINARE /IE$E !E"ATURA DIN /O!IE$TERI ARM. CU #IBRE DE $TIC!A CU MU#A $I
CE/ TI/ / $I DN 100 MM BUC.
11+1 0 0
0901%0) ACA1'D1 IMBINARE /IE$E !E"ATURA DIN /O!IE$TERI ARM. CU #IBRE DE $TIC!A CU MU#A $I
CE/ TI/ / $I DN 1%( MM BUC.
11+1 0 0
0901%0( ACA1'E1 IMBINARE /IE$E !E"ATURA DIN /O!IE$TERI ARM. CU #IBRE DE $TIC!A CU MU#A $I
CE/ TI/ / $I DN 1(0 MM BUC.
11+1 0 0
0901%0* ACA1'#1 IMBINARE /IE$E !E"ATURA DIN /O!IE$TERI ARM. CU #IBRE DE $TIC!A CU MU#A $I
CE/ TI/ / $I DN %00 MM BUC.
11+1 0 0
0901%0+ ACA1'"1 IMBINARE /IE$E !E"ATURA DIN /O!IE$TERI ARM. CU #IBRE DE $TIC!A CU MU#A $I
CE/ TI/ / $I DN %(0 MM BUC.
11+1 0 0
0901%0' ACA1',1 IMBINARE /IE$E !E"ATURA DIN /O!IE$TERI ARM. CU #IBRE DE $TIC!A CU MU#A $I
CE/ TI/ / $I DN 00 MM BUC.
11+1 0 0
0901%09 ACA1'I1 IMBINARE /IE$E !E"ATURA DIN /O!IE$TERI ARM. CU #IBRE DE $TIC!A CU MU#A $I
CE/ TI/ / $I DN )00 MM BUC.
11+1 0 0
0901%10 ACA1'-1 IMBINARE /IE$E !E"ATURA DIN /O!IE$TERI ARM. CU #IBRE DE $TIC!A CU MU#A $I
CE/ TI/ / $I DN (00 MM BUC.
11+1 0 0
0901%11 ACA1'.1 IMBINARE /IE$E !E"ATURA DIN /O!IE$TERI ARM. CU #IBRE DE $TIC!A CU MU#A $I
CE/ TI/ / $I DN *00 MM BUC.
11+1 0 0
0901%1% ACA1'!1 IMBINARE /IE$E !E"ATURA DIN /O!IE$TERI ARM. CU #IBRE DE $TIC!A CU MU#A $I
CE/ TI/ / $I DN '00 MM BUC.
11+1 0 0
0901%1 ACA1'M1 IMBINARE /IE$E !E"ATURA DIN /O!IE$TERI ARM. CU #IBRE DE $TIC!A CU MU#A $I
CE/ TI/ ! $I DN '00 MM BUC.
11+1 0 0
0901%1) ACA1'N1 IMBINARE /IE$E !E"ATURA DIN /O!IE$TERI ARM. CU #IBRE DE $TIC!A CU MU#A $I
CE/ TI/ ! $I DN 1000MM BUC.
11+1 0 0
0901%1( ACA1'O1 IMBINARE /IE$E !E"ATURA DIN /O!IE$TERI ARM. CU #IBRE DE $TIC!A CU MU#A $I
CE/ TI/ ! $I DN 1%00MM BUC.
11+1 0 0
0901%1* ACA19A1 IMBINARE CU #!AN$E !IBERA TUBURI /IE$E !E" $I ARMATURI !A COND./RE$. DIN
/O!IE$TERI ARMATE DN (0 BUC.
11+1 11+0( 11+1(
0901%1+ ACA19B1 IMBINARE CU #!AN$E !IBERA TUBURI /IE$E !E" $I ARMATURI !A COND./RE$. DIN
/O!IE$TERI ARMATE DN '0 BUC.
11+1 11+0( 11+1(
0901%1' ACA19C1 IMBINARE CU #!AN$E !IBERA TUBURI /IE$E !E" $I ARMATURI !A COND./RE$. DIN
/O!IE$TERI ARMATE DN 10 BUC.
11+1 11+0( 11+1(
0901%19 ACA19D1 IMBINARE CU #!AN$E !IBERA TUBURI /IE$E !E" $I ARMATURI !A COND./RE$. DIN
/O!IE$TERI ARMATE DN 1% BUC.
11+1 11+0( 11+1(

0901%%0 ACA19E1 IMBINARE CU #!AN$E !IBERA TUBURI /IE$E !E" $I ARMATURI !A COND./RE$. DIN
/O!IE$TERI ARMATE DN 1( BUC.
11+1 11+0( 11+1(
0901%%1 ACA19#1 IMBINARE CU #!AN$E !IBERA TUBURI /IE$E !E" $I ARMATURI !A COND./RE$. DIN
/O!IE$TERI ARMATE DN %0 BUC.
11+1 11+0( 11+1(
0901%%% ACA19"1 IMBINARE CU #!AN$E !IBERA TUBURI /IE$E !E" $I ARMATURI !A COND./RE$. DIN
/O!IE$TERI ARMATE DN %( BUC.
11+1 11+0( 11+1(
0901%% ACA19,1 IMBINARE CU #!AN$E !IBERA TUBURI /IE$E !E" $I ARMATURI !A COND./RE$. DIN
/O!IE$TERI ARMATE DN 0 BUC.
11+1 11+0( 11+1(
0901%%) ACA19I1 IMBINARE CU #!AN$E !IBERA TUBURI /IE$E !E" $I ARMATURI !A COND./RE$. DIN
/O!IE$TERI ARMATE DN )0 BUC.
11+1 11+0( 11+1(
0901%%( ACA19-1 IMBINARE CU #!AN$E !IBERA TUBURI /IE$E !E" $I ARMATURI !A COND./RE$. DIN
/O!IE$TERI ARMATE DN (0 BUC.
11+1 11+0( 11+1(
0901%%* ACA19.1 IMBINARE CU #!AN$E !IBERA TUBURI /IE$E !E" $I ARMATURI !A COND./RE$. DIN
/O!IE$TERI ARMATE DN *0 BUC.
11+1 11+0( 11+1(
0901%%+ ACA19!1 IMBINARE CU #!AN$E !IBERA TUBURI /IE$E !E" $I ARMATURI !A COND./RE$. DIN
/O!IE$TERI ARMATE DN '0 BUC.
11+1 11+0( 11+1(
0901%%' ACA%0A1 INC,IDEREA CA/ETE!OR !A COND. DIN /&C $AU /O!IE$TERI /ENTRU E#ECT.
/ROBEI DE /RE$. A&IND D +(-90 BUC.
0901%%9 ACA%0B1 INC,IDEREA CA/ETE!OR !A COND. DIN /&C $AU /O!IE$TERI /ENTRU E#ECT.
/ROBEI DE /RE$. A&IND D 100-1 BUC.
0901%0 ACA%0C1 INC,IDEREA CA/ETE!OR !A COND. DIN /&C $AU /O!IE$TERI /ENTRU E#ECT.
/ROBEI DE /RE$. A&IND D 1%(-1 BUC.
0901%1 ACA%0D1 INC,IDEREA CA/ETE!OR !A COND. DIN /&C $AU /O!IE$TERI /ENTRU E#ECT.
/ROBEI DE /RE$. A&IND D 1(0-1 BUC.
0901%% ACA%0E1 INC,IDEREA CA/ETE!OR !A COND. DIN /&C $AU /O!IE$TERI /ENTRU E#ECT.
/ROBEI DE /RE$. A&IND D 1'(-% BUC.
0901% ACA%0#1 INC,IDEREA CA/ETE!OR !A COND. DIN /&C $AU /O!IE$TERI /ENTRU E#ECT.
/ROBEI DE /RE$. A&IND D %10-% BUC.
0901%) ACA%0"1 INC,IDEREA CA/ETE!OR !A COND. DIN /&C $AU /O!IE$TERI /ENTRU E#ECT.
/ROBEI DE /RE$. A&IND D %(0- BUC.
0901%( ACA%0,1 INC,IDEREA CA/ETE!OR !A COND. DIN /&C $AU /O!IE$TERI /ENTRU E#ECT.
/ROBEI DE /RE$. A&IND D )00 BUC.
0901%* ACA%0I1 INC,IDEREA CA/ETE!OR !A COND. DIN /&C $AU /O!IE$TERI /ENTRU E#ECT.
/ROBEI DE /RE$. A&IND D (00 BUC.
0901%+ ACA%0-1 INC,IDEREA CA/ETE!OR !A COND. DIN /&C $AU /O!IE$TERI /ENTRU E#ECT.
/ROBEI DE /RE$. A&IND D *00 BUC.
0901%' ACA%0.1 INC,IDEREA CA/ETE!OR !A COND. DIN /&C $AU /O!IE$TERI /ENTRU E#ECT.
/ROBEI DE /RE$. A&IND D '00 BUC.
0901%9 ACA%1A1 TEA&A /RE$IUNE /!UMB MONT.IN /AMINT IN E2T.C!AD.A&IND D: 1'2) MM
M
0901%)0 ACA%1B1 TEA&A /RE$IUNE /!UMB MONT.IN /AMINT IN E2T.C!AD.A&IND D: %12) MM
M
0901%)1 ACA%1C1 TEA&A /RE$IUNE /!UMB MONT.IN /AMINT IN E2T.C!AD.A&IND D: %2) MM
M
0901%)% ACA%1D1 TEA&A /RE$IUNE /!UMB MONT.IN /AMINT IN E2T.C!AD.A&IND D: %'2) MM
M
0901%) ACA%1E1 TEA&A /RE$IUNE /!UMB MONT.IN /AMINT IN E2T.C!AD.A&IND D: 02( MM
M
0901%)) ACA%1#1 TEA&A /RE$IUNE /!UMB MONT.IN /AMINT IN E2T.C!AD.A&IND D: 2) MM
M
0901%)( ACA%1"1 TEA&A /RE$IUNE /!UMB MONT.IN /AMINT IN E2T.C!AD.A&IND D: (2( MM
M
0901%)* ACA%1,1 TEA&A /RE$IUNE /!UMB MONT.IN /AMINT IN E2T.C!AD.A&IND D: )02( MM
M
0901%)+ ACA%1I1 TEA&A /RE$IUNE /!UMB MONT. IN /AMINT IN E2T. C!AD. A&IND D: )02+3( MM.
M
N6 7o689 i7 :atalog4:apitol ACA: %)+


Capitolul: 090%= ACB
-------------------

090%001 ACB01A1 TUB /RE$IUNE #ONTA CU MU#A CU ! ( M $I DN '0 MM M
11+1+ 0 0
090%00% ACB01B1 TUB /RE$IUNE #ONTA CU MU#A CU ! ( M $I DN 100 MM M
11+1+ 0 0
090%00 ACB01C1 TUB /RE$IUNE #ONTA CU MU#A CU ! ( M $I DN 1%( MM M
11+1+ 0 0
090%00) ACB01D1 TUB /RE$IUNE #ONTA CU MU#A CU ! ( M $I DN 1(0 MM M
11+1+ 0 0
090%00( ACB01E1 TUB /RE$IUNE #ONTA CU MU#A CU ! ( M $I DN %00 MM M
11+1+ 0 0
090%00* ACB01#1 TUB /RE$IUNE #ONTA CU MU#A CU ! ( M $I DN %(0 MM M
11+1+ 0 0
090%00+ ACB01"1 TUB /RE$IUNE #ONTA CU MU#A CU ! ( M $I DN 00 MM M
11+1+ 0 0
090%00' ACB01,1 TUB /RE$IUNE #ONTA CU MU#A CU ! ( M $I DN (0 MM M
11+1+ 0 0
090%009 ACB01I1 TUB /RE$IUNE #ONTA CU MU#A CU ! ( M $I DN )00 MM M
11+1+ 0 0
090%010 ACB01-1 TUB /RE$IUNE #ONTA CU MU#A CU ! ( M $I DN (00 MM M
11+1+ 0 0
090%011 ACB01.1 TUB /RE$IUNE #ONTA CU MU#A CU ! ( M $I DN *00 MM M
11+1+ 0 0
090%01% ACB01!1 TUB /RE$IUNE #ONTA CU MU#A CU ! ( M $I DN +00 MM M
11+1+ 0 0
090%01 ACB01M1 TUB /RE$IUNE #ONTA CU MU#A CU ! ( M $I DN '00 MM M
11+1+ 0 0
090%01) ACB01N1 TUB /RE$IUNE #ONTA CU MU#A CU ! ( M $I DN 900 MM M
11+1+ 0 0
090%01( ACB01O1 TUB /RE$IUNE #ONTA CU MU#A CU ! ( M $I DN 1000 MM
M
11+1+ 0 0
090%01* ACB0%A1 TUB /RE$IUNE #ONTA CU #!AN$A A&IND D: '0 MM M !UN"
M
11+1+ 11+1 0
090%01+ ACB0%B1 TUB /RE$IUNE #ONTA CU #!AN$A A&IND D: 100 MM M !UN"
M
11+1+ 11+1 0
090%01' ACB0%C1 TUB /RE$IUNE #ONTA CU #!AN$A A&IND D: 1%( MM M !UN"
M
11+1+ 11+1 0
090%019 ACB0%D1 TUB /RE$IUNE #ONTA CU #!AN$A A&IND D: 1(0 MM M !UN"
M
11+1+ 11+1 0
090%0%0 ACB0%E1 TUB /RE$IUNE #ONTA CU #!AN$A A&IND D: %00 MM M !UN"
M
11+1+ 11+1 0
090%0%1 ACB0%#1 TUB /RE$IUNE #ONTA CU #!AN$A A&IND D: %(0 MM M !UN"
M
11+1+ 11+1 0
090%0%% ACB0%"1 TUB /RE$IUNE #ONTA CU #!AN$A A&IND D: 00 MM ) M !UN"
M
11+1+ 11+1 0
090%0% ACB0%,1 TUB /RE$IUNE #ONTA CU #!AN$A A&IND D: (0 MM ) M !UN"
M
11+1+ 11+1 0
090%0%) ACB0%I1 TUB /RE$IUNE #ONTA CU #!AN$A A&IND D: )00 MM ) M !UN"
M
11+1+ 11+1 0
090%0%( ACB0%-1 TUB /RE$IUNE #ONTA CU #!AN$A A&IND D: (00 MM ) M !UN"
M
11+1+ 11+1 0

090%0%* ACB0%.1 TUB /RE$IUNE #ONTA CU #!AN$A A&IND D: *00 MM ) M !UN"
M
11+1+ 11+1 0
090%0%+ ACB0%!1 TUB /RE$IUNE #ONTA CU #!AN$A A&IND D: +00 MM ) M !UN"
M
11+1+ 11+1 0
090%0%' ACB0%M1 TUB /RE$IUNE #ONTA CU #!AN$A A&IND D: '00 MM ) M !UN"
M
11+1+ 11+1 0
090%0%9 ACB0%N1 TUB /RE$IUNE #ONTA CU #!AN$A A&IND D: 900 MM ) M !UN"
M
11+1+ 11+1 0
090%00 ACB0%O1 TUB /RE$IUNE #ONTA CU #!AN$A A&IND D: 1000 MM ) M !UN"
M
11+1+ 11+1 0
090%01 ACB0A1 /IE$A !E"ATURA #ONTA /T.COND /RE$IUNE CU MU#A $AU #!AN$A "REUT.;BUC
/INA !A (0 .". TONA
11+01 0 0
090%0% ACB0B1 /IE$A !E"ATURA #ONTA /T.COND /RE$IUNE CU MU#A $AU #!AN$A "REUT.;BUC
INTRE (1-100 ." TONA
11+01 0 0
090%0 ACB0C1 /IE$A !E"ATURA #ONTA /T.COND /RE$IUNE CU MU#A $AU #!AN$A "REUT.;BUC
INTRE 101-00 ." TONA
11+01 0 0
090%0) ACB0D1 /IE$A !E"ATURA #ONTA /T.COND /RE$IUNE CU MU#A $AU #!AN$A "REUT.;BUC
INTRE 01-(00 .". TONA
11+01 0 0
090%0( ACB0E1 /IE$A !E"ATURA #ONTA /T.COND /RE$IUNE CU MU#A $AU #!AN$A "REUT.;BUC
INTRE (01-1000 .". TONA
11+01 0 0
090%0* ACB0#1 /IE$A !E"ATURA #ONTA /T.COND /RE$IUNE CU MU#A $AU #!AN$A "REUT.;BUC
INTRE 1001-%000 .". TONA
11+01 0 0
090%0+ ACB0"1 /IE$A !E"ATURA #ONTA /T.COND /RE$IUNE CU MU#A $AU #!AN$A "REUT.;BUC
/E$TE %000 .". TONA
11+01 0 0
090%0' ACB0)A1 IMBINAREA CU MU#A /IE$E.!E"AT.#ONTA $AU ARMAT.!A COND./RE$.A&IND: DN (0
BUC.
090%09 ACB0)B1 IMBINAREA CU MU#A /IE$E.!E"AT.#ONTA $AU ARMAT.!A COND./RE$.A&IND: DN '0
BUC.
090%0)0 ACB0)C1 IMBINAREA CU MU#A /IE$E.!E"AT.#ONTA $AU ARMAT.!A COND./RE$.A&IND: DN 100
BUC.
090%0)1 ACB0)D1 IMBINAREA CU MU#A /IE$E.!E"AT.#ONTA $AU ARMAT.!A COND./RE$.A&IND: DN 1%(
BUC.
090%0)% ACB0)E1 IMBINAREA CU MU#A /IE$E.!E"AT.#ONTA $AU ARMAT.!A COND./RE$.A&IND: DN 1(0
BUC.
090%0) ACB0)#1 IMBINAREA CU MU#A /IE$E.!E"AT.#ONTA $AU ARMAT.!A COND./RE$.A&IND: DN %00
BUC.
090%0)) ACB0)"1 IMBINAREA CU MU#A /IE$E.!E"AT.#ONTA $AU ARMAT.!A COND./RE$.A&IND: DN %(0
BUC.
090%0)( ACB0),1 IMBINAREA CU MU#A /IE$E.!E"AT.#ONTA $AU ARMAT.!A COND./RE$.A&IND: DN 00
BUC.
090%0)* ACB0)I1 IMBINAREA CU MU#A /IE$E.!E"AT.#ONTA $AU ARMAT.!A COND./RE$.A&IND: DN (0
BUC.
090%0)+ ACB0)-1 IMBINAREA CU MU#A /IE$E.!E"AT.#ONTA $AU ARMAT.!A COND./RE$.A&IND: DN )00
BUC.
090%0)' ACB0).1 IMBINAREA CU MU#A /IE$E.!E"AT.#ONTA $AU ARMAT.!A COND./RE$.A&IND: DN (00
BUC.
090%0)9 ACB0)!1 IMBINAREA CU MU#A /IE$E.!E"AT.#ONTA $AU ARMAT.!A COND./RE$.A&IND: DN *00
BUC.
090%0(0 ACB0)M1 IMBINAREA CU MU#A /IE$E.!E"AT.#ONTA $AU ARMAT.!A COND./RE$.A&IND: DN
+00 BUC.
090%0(1 ACB0)N1 IMBINAREA CU MU#A /IE$E.!E"AT.#ONTA $AU ARMAT.!A COND./RE$.A&IND: DN '00
BUC.
090%0(% ACB0)O1 IMBINAREA CU MU#A /IE$E.!E"AT.#ONTA $AU ARMAT.!A COND./RE$.A&IND: DN 900
BUC.
090%0( ACB0)/1 IMBINAREA CU MU#A /IE$E.!E"AT.#ONTA $AU ARMAT.!A COND./RE$.A&IND: DN
1000 BUC.
090%0() ACB0(A1 IMBINARE CU #!AN$E /IE$E !E".#!AN$E ARMATURI $I CONTOARE CU DN (0 MM $I
/N %3(-%( AT. BUC.
11+1 11+1( 11+1*
090%0(( ACB0(B1 IMBINARE CU #!AN$E /IE$E !E".#!AN$E ARMATURI $I CONTOARE CU DN '0 MM $I
/N %3(<* AT. BUC.
11+1 11+1( 11+1*
090%0(* ACB0(B% IMBINARE CU #!AN$E /IE$E !E".#!AN$E ARMATURI $I CONTOARE CU DN '0 MM $I
/N 10 -%( AT. BUC.
11+1 11+1( 11+1*
090%0(+ ACB0(C1 IMBINARE CU #!AN$E /IE$E !E".#!AN$E ARMATURI $I CONTOARE CU DN 100 MM $I
/N %3(- * AT. BUC.
11+1 11+1( 11+1*
090%0(' ACB0(C% IMBINARE CU #!AN$E /IE$E !E".#!AN$E ARMATURI $I CONTOARE CU DN 100 MM $I
/N 10 -%( AT. BUC.
11+1 11+1( 11+1*
090%0(9 ACB0(D1 IMBINARE CU #!AN$E /IE$E !E".#!AN$E ARMATURI $I CONTOARE CU DN 1%( MM $I
/N %3(-%( AT. BUC.
11+1 11+1( 11+1*
090%0*0 ACB0(E1 IMBINARE CU #!AN$E /IE$E !E".#!AN$E ARMATURI $I CONTOARE CU DN 1(0 MM $I
/N %3(-%( AT. BUC.
11+1 11+1( 11+1*
090%0*1 ACB0(#1 IMBINARE CU #!AN$E /IE$E !E".#!AN$E ARMATURI $I CONTOARE CU DN %00 MM $I
/N %3(-10 AT. BUC.
11+1 11+1( 11+1*
090%0*% ACB0(#% IMBINARE CU #!AN$E /IE$E !E".#!AN$E ARMATURI $I CONTOARE CU DN %00 MM $I
/N 1*3 %( AT. BUC.
11+1 11+1( 11+1*
090%0* ACB0("1 IMBINARE CU #!AN$E /IE$E !E".#!AN$E ARMATURI $I CONTOARE CU DN %(0 MM $I
/N %3(-%( AT. BUC.
11+1 11+1( 11+1*
090%0*) ACB0(,1 IMBINARE CU #!AN$E /IE$E !E".#!AN$E ARMATURI $I CONTOARE CU DN 00 MM $I
/N %3(-1* AT. BUC.
11+1 11+1( 11+1*
090%0*( ACB0(,% IMBINARE CU #!AN$E /IE$E !E".#!AN$E ARMATURI $I CONTOARE CU DN 00 MM $I
/N %( AT. BUC.
11+1 11+1( 11+1*
090%0** ACB0(I1 IMBINARE CU #!AN$E /IE$E !E".#!AN$E ARMATURI $I CONTOARE CU DN (0 MM $I
/N %3(- * AT. BUC.
11+1 11+1( 11+1*
090%0*+ ACB0(I% IMBINARE CU #!AN$E /IE$E !E".#!AN$E ARMATURI $I CONTOARE CU DN (0 MM $I
/N 10 -%( AT. BUC.
11+1 11+1( 11+1*
090%0*' ACB0(-1 IMBINARE CU #!AN$E /IE$E !E".#!AN$E ARMATURI $I CONTOARE CU DN )00 MM $I
/N %3(-%( AT. BUC.
11+1 11+1( 11+1*
090%0*9 ACB0(.1 IMBINARE CU #!AN$E /IE$E !E".#!AN$E ARMATURI $I CONTOARE CU DN (00 MM $I
/N %3(- * AT. BUC.
11+1 11+1( 11+1*
090%0+0 ACB0(.% IMBINARE CU #!AN$E /IE$E !E".#!AN$E ARMATURI $I CONTOARE CU DN (00 MM $I
/N 10 -%( AT. BUC.
11+1 11+1( 11+1*
090%0+1 ACB0(!1 IMBINARE CU #!AN$E /IE$E !E".#!AN$E ARMATURI $I CONTOARE CU DN *00 MM $I
/N %3(-1* AT. BUC.
11+1 11+1( 11+1*
090%0+% ACB0(M1 IMBINARE CU #!AN$E /IE$E !E".#!AN$E ARMATURI $I CONTOARE CU DN +00 MM $I
/N %3(-1* AT. BUC.
11+1 11+1( 11+1*
090%0+ ACB0(N1 IMBINARE CU #!AN$E /IE$E !E".#!AN$E ARMATURI $I CONTOARE CU DN '00 MM $I
/N %3(-1* AT. BUC.
11+1 11+1( 11+1*
090%0+) ACB0(O1 IMBINARE CU #!AN$E /IE$E !E".#!AN$E ARMATURI $I CONTOARE CU DN 900 MM $I
/N %3(- * AT. BUC.
11+1 11+1( 11+1*
090%0+( ACB0(O% IMBINARE CU #!AN$E /IE$E !E".#!AN$E ARMATURI $I CONTOARE CU DN 900 MM $I
/N 10 31* AT. BUC.
11+1 11+1( 11+1*
090%0+* ACB0(/1 IMBINARE CU #!AN$E /IE$E !E".#!AN$E ARMATURI $I CONTOARE CU DN 1000MM $I
/N %3(-1* AT. BUC.
11+1 11+1( 11+1*
090%0++ ACB0(=1 IMBINARE CU #!AN$E /IE$E !E".#!AN$E ARMATURI $I CONTOARE CU DN 1%00 MM
$I /N %3(<* AT. BUC.
11+1 11+1( 11+1*
090%0+' ACB0(R1 IMBINARE CU #!AN$E /IE$E !E".#!AN$E ARMATURI $I CONTOARE CU DN 100-1)00
MM $I /N %3(-* AT BUC.
11+1 11+1( 11+1*

090%0+9 ACB0($1 IMBINARE CU #!AN$E /IE$E !E".#!AN$E ARMATURI $I CONTOARE CU DN 1(00-1*00
MM $I /N %3(-* AT BUC.
11+1 11+1( 11+1*
090%0'0 ACB0(T1 IMBINARE CU #!AN$E /IE$E !E" #!AN$E ARMATURI $I CONTOARE CU DN 1'00 MM
$I /N %3( AT BUC.
11+1 11+1( 11+1*
090%0'1 ACB0(U1 IMBINARE CU #!AN$E /IE$E !E" #!AN$E ARMATURI $I CONTOARE CU DN %000 MM
$I /N %3( AT BUC.
11+1 11+1( 11+1*
090%0'% ACB0*A1 INC,IDERE CA/AT TUB /RE$ #ONTA CU MU#A /T.E#ECT./ROBEI /RE$IUNE A&IND
DN: '0 MM BUC.
090%0' ACB0*B1 INC,IDERE CA/AT TUB /RE$ #ONTA CU MU#A /T.E#ECT./ROBEI /RE$IUNE A&IND
DN: 100 MM BUC.
090%0') ACB0*C1 INC,IDERE CA/AT TUB /RE$ #ONTA CU MU#A /T.E#ECT./ROBEI /RE$IUNE A&IND
DN: 1%( MM BUC.
090%0'( ACB0*D1 INC,IDERE CA/AT TUB /RE$ #ONTA CU MU#A /T.E#ECT./ROBEI /RE$IUNE A&IND
DN: 1(0 MM BUC.
090%0'* ACB0*E1 INC,IDERE CA/AT TUB /RE$ #ONTA CU MU#A /T.E#ECT./ROBEI /RE$IUNE A&IND
DN: %00 MM BUC.
090%0'+ ACB0*#1 INC,IDERE CA/AT TUB /RE$ #ONTA CU MU#A /T.E#ECT./ROBEI /RE$IUNE A&IND
DN: %(0 MM BUC.
090%0'' ACB0*"1 INC,IDERE CA/AT TUB /RE$ #ONTA CU MU#A /T.E#ECT./ROBEI /RE$IUNE A&IND
DN: 00 MM BUC.
090%0'9 ACB0*,1 INC,IDERE CA/AT TUB /RE$ #ONTA CU MU#A /T.E#ECT./ROBEI /RE$IUNE A&IND
DN: (0 MM BUC.
090%090 ACB0*I1 INC,IDERE CA/AT TUB /RE$ #ONTA CU MU#A /T.E#ECT./ROBEI /RE$IUNE A&IND
DN: )00 MM BUC.
090%091 ACB0*-1 INC,IDERE CA/AT TUB /RE$ #ONTA CU MU#A /T.E#ECT./ROBEI /RE$IUNE A&IND
DN: (00 MM BUC.
090%09% ACB0*.1 INC,IDERE CA/AT TUB /RE$ #ONTA CU MU#A /T.E#ECT./ROBEI /RE$IUNE A&IND
DN: *00 MM BUC.
090%09 ACB0*!1 INC,IDERE CA/AT TUB /RE$ #ONTA CU MU#A /T.E#ECT./ROBEI /RE$IUNE A&IND
DN: +00 MM BUC.
090%09) ACB0*M1 INC,IDERE CA/AT TUB /RE$ #ONTA CU MU#A /T.E#ECT./ROBEI /RE$IUNE A&IND
DN: '00 MM BUC.
090%09( ACB0*N1 INC,IDERE CA/AT TUB /RE$ #ONTA CU MU#A /T.E#ECT./ROBEI /RE$IUNE A&IND
DN: 900 MM BUC.
090%09* ACB0*O1 INC,IDERE CA/AT TUB /RE$ #ONTA CU MU#A /T.E#ECT./ROBEI /RE$IUNE A&IND
DN: 1000 MM BUC.
090%09+ ACB0+A1 CO!IER DE $I"URANTA !A IMBINAREA CU MU#A A TUBURI!OR DIN #ONTA DE
/RE$IUNE A&IND DN '0 MM. BUC.
090%09' ACB0+B1 CO!IER DE $I"URANTA !A IMBINAREA CU MU#A A TUBURI!OR DIN #ONTA DE
/RE$IUNE A&IND DN 100 MM BUC.
090%099 ACB0+C1 CO!IER DE $I"URANTA !A IMBINAREA CU MU#A A TUBURI!OR DIN #ONTA DE
/RE$IUNE A&IND DN 1%( MM. BUC.
090%100 ACB0+D1 CO!IER DE $I"URANTA !A IMBINAREA CU MU#A A TUBURI!OR DIN #ONTA DE
/RE$IUNE A&IND DN 1(0 MM. BUC.
090%101 ACB0+E1 CO!IER DE $I"URANTA !A IMBINAREA CU MU#A A TUBURI!OR DIN #ONTA DE
/RE$IUNE A&IND DN %00 MM. BUC.
090%10% ACB0+#1 CO!IER DE $I"URANTA !A IMBINAREA CU MU#A A TUBURI!OR DIN #ONTA DE
/RE$IUNE A&IND DN %(0 MM. BUC.
090%10 ACB0+"1 CO!IER DE $I"URANTA !A IMBINAREA CU MU#A A TUBURI!OR DIN #ONTA DE
/RE$IUNE A&IND DN 00 MM. BUC.
090%10) ACB0+,1 CO!IER DE $I"URANTA !A IMBINAREA CU MU#A A TUBURI!OR DIN #ONTA DE
/RE$IUNE A&IND DN (0 MM. BUC.
090%10( ACB0+I1 CO!IER DE $I"URANTA !A IMBINAREA CU MU#A A TUBURI!OR DIN #ONTA DE
/RE$IUNE A&IND DN )00 MM. BUC.
090%10* ACB0+-1 CO!IER DE $I"URANTA !A IMBINAREA CU MU#A A TUBURI!OR DIN #ONTA DE
/RE$IUNE A&IND DN (00 MM. BUC.
090%10+ ACB0+.1 CO!IER DE $I"URANTA !A IMBINAREA CU MU#A A TUBURI!OR DIN #ONTA DE
/RE$IUNE A&IND DN *00 MM. BUC.
090%10' ACB0+!1 CO!IER DE $I"URANTA !A IMBINAREA CU MU#A A TUBURI!OR DIN #ONTA DE
/RE$IUNE A&IND DN +00 MM. BUC.
090%109 ACB0+M1 CO!IER DE $I"URANTA !A IMBINAREA CU MU#A A TUBURI!OR DIN #ONTA DE
/RE$IUNE A&IND DN '00 MM. BUC.
090%110 ACB0+N1 CO!IER DE $I"URANTA !A IMBINAREA CU MU#A A TUBURI!OR DIN #ONTA DE
/RE$IUNE A&IND DN 900 MM. BUC.
090%111 ACB0+O1 CO!IER DE $I"URANTA !A IMBINAREA CU MU#A A TUBURI!OR DIN #ONTA DE
/RE$IUNE A&IND DN1000 MM. BUC.
090%11% ACB0'A1 MONT.TEA&A O! /T.COND.IMB./RIN $UD.E!.DN (0 M
11+0% 0 0
090%11 ACB0'B1 MONT.TEA&A O! /T.COND.IMB./RIN $UD.E!.DN '0 M
11+0% 0 0
090%11) ACB0'C1 MONT.TEA&A O! /T.COND.IMB./RIN $UD.E!.DN 100 M
11+0% 0 0
090%11( ACB0'D1 MONT.TEA&A O! /T.COND.IMB./RIN $UD.E!.DN 1%( M
11+0% 0 0
090%11* ACB0'E1 MONT.TEA&A O! /T.COND.IMB./RIN $UD.E!.DN 1(0 M
11+0% 0 0
090%11+ ACB0'#1 MONT.TEA&A O! /T.COND.IMB./RIN $UD.E!.DN %00 M
11+0% 0 0
090%11' ACB0'"1 MONT.TEA&A O! /T.COND.IMB./RIN $UD.E!.DN %(0 M
11+0% 0 0
090%119 ACB0',1 MONT.TEA&A O! /T.COND.IMB./RIN $UD.E!.DN 00 M
11+0% 0 0
090%1%0 ACB0'I1 MONT.TEA&A O! /T.COND.IMB./RIN $UD.E!.DN (0 M
11+0% 0 0
090%1%1 ACB0'-1 MONT.TEA&A O! /T.COND.IMB./RIN $UD.E!.DN )00 M
11+0% 0 0
090%1%% ACB0'.1 MONT.TEA&A O! /T.COND.IMB./RIN $UD.E!.DN (00 M
11+0% 0 0
090%1% ACB0'!1 MONT.TEA&A O! /T.COND.IMB./RIN $UD.E!.DN *00 M
11+0% 0 0
090%1%) ACB0'M1 MONT.TEA&A O! /T.COND.IMB./RIN $UD.E!.DN +00 M
11+0% 0 0
090%1%( ACB0'N1 MONT.TEA&A O! /T.COND.IMB./RIN $UD.E!.DN '00 M
11+0% 0 0
090%1%* ACB0'O1 MONT.TEA&A O! /T.COND.IMB./RIN $UD.E!.DN 900 M
11+0% 0 0
090%1%+ ACB0'/1 MONT.TEA&A O! /T.COND.IMB./RIN $UD.E!.DN 1000 M
11+0% 0 0
090%1%' ACB0'=1 MONT.TEA&A O!./T.COND.IMB./RIN $UD.E!.DN 1%00 M
11+0% 0 0
090%1%9 ACB0'R1 MONT.TEA&A O!./T.COND.IMB./RIN $UD.E!.DN 100 M
11+0% 0 0
090%10 ACB0'$1 MONT.TEA&A O! /T.COND.IMB./RIN $UD.E!.DN 1)00 M
11+0% 0 0
090%11 ACB0'T1 MONT.TEA&A O! /T.COND.IMB./RIN $UD.E!.DN 1(00 M
11+0% 0 0
090%1% ACB0'U1 MONT.TEA&A O! /T.COND.IMB./RIN $UD.E!.DN 1*00 M
11+0% 0 0
090%1 ACB0'&1 MONT.TEA&A O! /T.COND.IMB./RIN $UD.E!.DN %000 M
11+0% 0 0
090%1) ACB09A1 TEA&A OTE! TRA$A $AU $UDATA !ON"ITUDINA! MONTATA /RIN IN$URUBARE D ;'
> NEA"RA M
11+0% 0 0
090%1( ACB09A% TEA&A OTE! TRA$A $AU $UDATA !ON"ITUDINA! MONTATA /RIN IN$URUBARE D 1;%
> NEA"RA M
11+0% 0 0
090%1* ACB09A TEA&A OTE! TRA$A $AU $UDATA !ON"ITUDINA! MONTATA /RIN IN$URUBARE D 1;%
> ZINCATA M
11+0% 0 0
090%1+ ACB09A) TEA&A OTE! TRA$A $AU $UDATA !ON"ITUDINA! MONTATA /RIN IN$URUBARE D ;)
> NEA"RA M
11+0% 0 0
090%1' ACB09A( TEA&A OTE! TRA$A $AU $UDATA !ON"ITUDINA! MONTATA /RIN IN$URUBARE D ;)
> ZINCATA M
11+0% 0 0

090%19 ACB09B1 TEA&A OTE! TRA$A $AU $UDATA !ON"ITUDINA! MONTATA /RIN IN$URUBARE D 1 >
NEA"RA M
11+0% 0 0
090%1)0 ACB09B% TEA&A OTE! TRA$A $AU $UDATA !ON"ITUDINA! MONTATA /RIN IN$URUBARE D 1 >
ZINCATA M
11+0% 0 0
090%1)1 ACB09B TEA&A OTE! TRA$A $AU $UDATA !ON"ITUDINA! MONTATA /RIN IN$URUBARE D 1
1;) > NEA"RA M
11+0% 0 0
090%1)% ACB09B) TEA&A OTE! TRA$A $AU $UDATA !ON"ITUDINA! MONTATA /RIN IN$URUBARE D 1
1;) > ZINCATA M
11+0% 0 0
090%1) ACB09B( TEA&A OTE! TRA$A $AU $UDATA !ON"ITUDINA! MONTATA /RIN IN$URUBARE D 1
1;% > NEA"RA M
11+0% 0 0
090%1)) ACB09B* TEA&A OTE! TRA$A $AU $UDATA !ON"ITUDINA! MONTATA /RIN IN$URUBARE D 1
1;% > ZINCATA M
11+0% 0 0
090%1)( ACB09C1 TEA&A OTE! TRA$A $AU $UDATA !ON"ITUDINA! MONTATA /RIN IN$URUBARE D % >
NEA"RA M
11+0% 0 0
090%1)* ACB09C% TEA&A OTE! TRA$A $AU $UDATA !ON"ITUDINA! MONTATA /RIN IN$URUBARE D % >
ZINCATA M
11+0% 0 0
090%1)+ ACB09C TEA&A OTE! TRA$A $AU $UDATA !ON"ITUDINA! MONTATA /RIN IN$URUBARE D %
1;% > NEA"RA M
11+0% 0 0
090%1)' ACB09C) TEA&A OTE! TRA$A $AU $UDATA !ON"ITUDINA! MONTATA /RIN IN$URUBARE D %
1;% > ZINCATA M
11+0% 0 0
090%1)9 ACB09D1 TEA&A OTE! TRA$A $AU $UDATA !ON"ITUDINA! MONTATA /RIN IN$URUBARE D >
NEA"RA M
11+0% 0 0
090%1(0 ACB09D% TEA&A OTE! TRA$A $AU $UDATA !ON"ITUDINA! MONTATA /RIN IN$URUBARE D >
ZINCATA M
11+0% 0 0
090%1(1 ACB09E1 TEA&A OTE! TRA$A $AU $UDATA !ON"ITUDINA! MONTATA /RIN IN$URUBARE D ) >
NEA"RA M
11+0% 0 0
090%1(% ACB09E% TEA&A OTE! TRA$A $AU $UDATA !ON"ITUDINA! MONTATA /RIN IN$URUBARE D ) >
ZINCATA M
11+0% 0 0
090%1( ACB10A1 #!AN$A DIN OTE! ROTUNDA MONTATA /RIN $UDURA E!ECTR. A&IND DN = (0
BUC.
11+0( 0 0
090%1() ACB10B1 #!AN$A DIN OTE! ROTUNDA MONTATA /RIN $UDURA E!ECTR. A&IND DN = '0
BUC.
11+0( 0 0
090%1(( ACB10C1 #!AN$A DIN OTE! ROTUNDA MONTATA /RIN $UDURA E!ECTR. A&IND DN = 100
BUC.
11+0( 0 0
090%1(* ACB10D1 #!AN$A DIN OTE! ROTUNDA MONTATA /RIN $UDURA E!ECTR. A&IND DN = 1%(
BUC.
11+0( 0 0
090%1(+ ACB10E1 #!AN$A DIN OTE! ROTUNDA MONTATA /RIN $UDURA E!ECTR. A&IND DN = 1(0
BUC.
11+0( 0 0
090%1(' ACB10#1 #!AN$A DIN OTE! ROTUNDA MONTATA /RIN $UDURA E!ECTR. A&IND DN = %00
BUC.
11+0( 0 0
090%1(9 ACB10"1 #!AN$A DIN OTE! ROTUNDA MONTATA /RIN $UDURA E!ECTR. A&IND DN = %(0
BUC.
11+0( 0 0
090%1*0 ACB10,1 #!AN$A DIN OTE! ROTUNDA MONTATA /RIN $UDURA E!ECTR. A&IND DN = 00
BUC.
11+0( 0 0
090%1*1 ACB10I1 #!AN$A DIN OTE! ROTUNDA MONTATA /RIN $UDURA E!ECTR. A&IND DN = (0
BUC.
11+0( 0 0
090%1*% ACB10-1 #!AN$A DIN OTE! ROTUNDA MONTATA /RIN $UDURA E!ECTR. A&IND DN = )00
BUC.
11+0( 0 0
090%1* ACB10.1 #!AN$A DIN OTE! ROTUNDA MONTATA /RIN $UDURA E!ECTR. A&IND DN = (00
BUC.
11+0( 0 0
090%1*) ACB10!1 #!AN$A DIN OTE! ROTUNDA MONTATA /RIN $UDURA E!ECTR. A&IND DN = *00
BUC.
11+0( 0 0
090%1*( ACB10M1 #!AN$A DIN OTE! ROTUNDA MONTATA /RIN $UDURA E!ECTR. A&IND DN = +00
BUC.
11+0( 0 0
090%1** ACB10N1 #!AN$A DIN OTE! ROTUNDA MONTATA /RIN $UDURA E!ECTR. A&IND DN = '00
BUC.
11+0( 0 0
090%1*+ ACB10O1 #!AN$A DIN OTE! ROTUNDA MONTATA /RIN $UDURA E!ECTR. A&IND DN = 900
BUC.
11+0( 0 0
090%1*' ACB10/1 #!AN$A DIN OTE! ROTUNDA MONTATA /RIN $UDURA E!ECTR. A&IND DN =1000
BUC.
11+0( 0 0
090%1*9 ACB10=1 #!AN$A DIN OTE! ROTUNDA MONTATA /RIN $UDURA E!ECTR. A&IND DN =1%00
BUC.
11+0( 0 0
090%1+0 ACB10R1 #!AN$A DIN OTE! ROTUNDA MONTATA /RIN $UDURA E!ECTR. A&IND DN =100
BUC.
11+0( 0 0
090%1+1 ACB10$1 #!AN$A DIN OTE! ROTUNDA MONTATA /RIN $UDURA E!ECTR. A&IND DN =1)00
BUC.
11+0( 0 0
090%1+% ACB10T1 #!AN$A DIN OTE! ROTUNDA MONTATA /RIN $UDURA E!ECTR. A&IND DN =1(00
BUC.
11+0( 0 0
090%1+ ACB10U1 #!AN$A DIN OTE! ROTUNDA MONTATA /RIN $UDURA E!ECTR. A&IND DN =1*00
BUC.
11+0( 0 0
090%1+) ACB10&1 #!AN$A DIN OTE! ROTUNDA MONTATA /RIN $UDURA E!ECTR. A&IND DN =%000
BUC.
11+0( 0 0
090%1+( ACB11A1 !AN$.$I CENTR./IE$E !E".O! /T.$UD."?;=(0 ." TONA
11+0 0 0
090%1+* ACB11B1 !AN$.$I CENTR./IE$E !E".O! /T.$UD."5(0;=100 ."
TONA
11+0 0 0
090%1++ ACB11C1 !AN$.$I CENTR./IE$E !E".O! /T.$UD."5100;=00 ."
TONA
11+0 0 0
090%1+' ACB11D1 !AN$.$I CENTR./IE$E !E".O! /T.$UD."500;=(00 ."
TONA
11+0 0 0
090%1+9 ACB11E1 !AN$.$I CENTR./IE$E !E".O! /T.$UD."5(00;=1000 ."
TONA
11+0 0 0
090%1'0 ACB11#1 !AN$.$I CENTR./IE$E !E".O! /T.$UD."51000;=%000 ."
TONA
11+0 0 0
090%1'1 ACB11"1 !AN$.$I CENTR./IE$E !E".O! /T.$UD."5%000 ."
TONA
11+0 0 0
090%1'% ACB1%A1 IMBINARE /RIN $UDURA E!ECTR./IE$E !E"AT.E2ECUTATA !A /OZITIE A&IND DN (0
BUC.
090%1' ACB1%B1 IMBINARE /RIN $UDURA E!ECTR./IE$E !E"AT.E2ECUTATA !A /OZITIE A&IND DN '0
BUC.
090%1') ACB1%C1 IMBINARE /RIN $UDURA E!ECTR./IE$E !E"AT.E2ECUTATA !A /OZITIE A&IND DN 100
BUC.
090%1'( ACB1%D1 IMBINARE /RIN $UDURA E!ECTR./IE$E !E"AT.E2ECUTATA !A /OZITIE A&IND DN 1%(
BUC.


090%1'* ACB1%E1 IMBINARE /RIN $UDURA E!ECTR./IE$E !E"AT.E2ECUTATA !A /OZITIE A&IND DN 1(0
BUC.
090%1'+ ACB1%#1 IMBINARE /RIN $UDURA E!ECTR./IE$E !E"AT.E2ECUTATA !A /OZITIE A&IND DN %00
BUC.
090%1'' ACB1%"1 IMBINARE /RIN $UDURA E!ECTR./IE$E !E"AT.E2ECUTATA !A /OZITIE A&IND DN
%(0 BUC.
090%1'9 ACB1%,1 IMBINARE /RIN $UDURA E!ECTR./IE$E !E"AT.E2ECUTATA !A /OZITIE A&IND DN 00
BUC.
090%190 ACB1%I1 IMBINARE /RIN $UDURA E!ECTR./IE$E !E"AT.E2ECUTATA !A /OZITIE A&IND DN (0
BUC.
090%191 ACB1%-1 IMBINARE /RIN $UDURA E!ECTR./IE$E !E"AT.E2ECUTATA !A /OZITIE A&IND DN )00
BUC.
090%19% ACB1%.1 IMBINARE /RIN $UDURA E!ECTR./IE$E !E"AT.E2ECUTATA !A /OZITIE A&IND DN (00
BUC.
090%19 ACB1%!1 IMBINARE /RIN $UDURA E!ECTR./IE$E !E"AT.E2ECUTATA !A /OZITIE A&IND DN *00
BUC.
090%19) ACB1%M1 IMBINARE /RIN $UDURA E!ECTR./IE$E !E"AT.E2ECUTATA !A /OZITIE A&IND DN
+00 BUC.
090%19( ACB1%N1 IMBINARE /RIN $UDURA E!ECTR./IE$E !E"AT.E2ECUTATA !A /OZITIE A&IND DN '00
BUC.
090%19* ACB1%O1 IMBINARE /RIN $UDURA E!ECTR./IE$E !E"AT.E2ECUTATA !A /OZITIE A&IND DN
900 BUC.
090%19+ ACB1%/1 IMBINARE /RIN $UDURA E!ECTR./IE$E !E"AT.E2ECUTATA !A /OZITIE A&IND DN
1000 BUC.
090%19' ACB1%=1 IMBINARE /RIN $UDURA E!ECTR./IE$E !E"AT.E2ECUTATA !A /OZITIE A&IND DN
1%00 BUC.
090%199 ACB1%R1 IMBINARE /RIN $UDURA E!ECTR./IE$E !E"AT.E2ECUTATA !A /OZITIE A&IND DN
100 BUC.
090%%00 ACB1%$1 IMBINARE /RIN $UDURA E!ECTR./IE$E !E"AT.E2ECUTATA !A /OZITIE A&IND DN
1)00 BUC.
090%%01 ACB1%T1 IMBINARE /RIN $UDURA E!ECTR./IE$E !E"AT.E2ECUTATA !A /OZITIE A&IND DN
1(00 BUC.
090%%0% ACB1%U1 IMBINARE /RIN $UDURA E!ECTR./IE$E !E"AT.E2ECUTATA !A /OZITIE A&IND DN
1*00 BUC.
090%%0 ACB1%&1 IMBINARE /RIN $UDURA E!ECTR./IE$E !E"AT.E2ECUTATA !A /OZITIE A&IND DN
%000 BUC.
090%%0) ACB1A1 INC,IDERE CA/ETE CONDUCTA OTE! /T./ROBA /RE$IUNE A&IND DN (0
BUC.
11+0% 0 0
090%%0( ACB1B1 INC,IDERE CA/ETE CONDUCTA OTE! /T./ROBA /RE$IUNE A&IND DN '0
BUC.
11+0% 0 0
090%%0* ACB1C1 INC,IDERE CA/ETE CONDUCTA OTE! /T./ROBA /RE$IUNE A&IND DN 100
BUC.
11+0% 0 0
090%%0+ ACB1D1 INC,IDERE CA/ETE CONDUCTA OTE! /T./ROBA /RE$IUNE A&IND DN 1%(
BUC.
11+0% 0 0
090%%0' ACB1E1 INC,IDERE CA/ETE CONDUCTA OTE! /T./ROBA /RE$IUNE A&IND DN 1(0
BUC.
11+0% 0 0
090%%09 ACB1#1 INC,IDERE CA/ETE CONDUCTA OTE! /T./ROBA /RE$IUNE A&IND DN %00
BUC.
11+0% 0 0
090%%10 ACB1"1 INC,IDERE CA/ETE CONDUCTA OTE! /T./ROBA /RE$IUNE A&IND DN %(0
BUC.
11+0% 0 0
090%%11 ACB1,1 INC,IDERE CA/ETE CONDUCTA OTE! /T./ROBA /RE$IUNE A&IND DN 00
BUC.
11+0% 0 0
090%%1% ACB1I1 INC,IDERE CA/ETE CONDUCTA OTE! /T./ROBA /RE$IUNE A&IND DN (0
BUC.
11+0% 0 0
090%%1 ACB1-1 INC,IDERE CA/ETE CONDUCTA OTE! /T./ROBA /RE$IUNE A&IND DN )00
BUC.
11+0% 0 0
090%%1) ACB1.1 INC,IDERE CA/ETE CONDUCTA OTE! /T./ROBA /RE$IUNE A&IND DN (00
BUC.
11+0% 0 0
090%%1( ACB1!1 INC,IDERE CA/ETE CONDUCTA OTE! /T./ROBA /RE$IUNE A&IND DN *00
BUC.
11+0% 0 0
090%%1* ACB1M1 INC,IDERE CA/ETE CONDUCTA OTE! /T./ROBA /RE$IUNE A&IND DN +00
BUC.
11+0% 0 0
090%%1+ ACB1N1 INC,IDERE CA/ETE CONDUCTA OTE! /T./ROBA /RE$IUNE A&IND DN '00
BUC.
11+0% 0 0
090%%1' ACB1O1 INC,IDERE CA/ETE CONDUCTA OTE! /T./ROBA /RE$IUNE A&IND DN 900
BUC.
11+0% 0 0
090%%19 ACB1/1 INC,IDERE CA/ETE CONDUCTA OTE! /T./ROBA /RE$IUNE A&IND DN 1000
BUC.
11+0% 0 0
090%%%0 ACB1=1 INC,IDERE CA/ETE CONDUCTA OTE! /T./ROBA /RE$IUNE A&IND DN 1%00
BUC.
11+0% 0 0
090%%%1 ACB1R1 INC,IDERE CA/ETE CONDUCTA OTE! /T./ROBA /RE$IUNE A&IND DN 100
BUC.
11+0% 0 0
090%%%% ACB1$1 INC,IDERE CA/ETE CONDUCTA OTE! /T./ROBA /RE$IUNE A&IND DN 1)00
BUC.
11+0% 0 0
090%%% ACB1T1 INC,IDERE CA/ETE CONDUCTA OTE! /T./ROBA /RE$IUNE A&IND DN 1(00
BUC.
11+0% 0 0
090%%%) ACB1U1 INC,IDERE CA/ETE CONDUCTA OTE! /T./ROBA /RE$IUNE A&IND DN 1*00
BUC.
11+0% 0 0
090%%%( ACB1&1 INC,IDERE CA/ETE CONDUCTA OTE! /T./ROBA /RE$IUNE A&IND DN %000
BUC.
11+0% 0 0
090%%%* ACB1).1 /ROCURARE TEA&A DIN OTE! /T.CONDUCTE DN (00 M
11+0% 0 0
N6 7o689 i7 :atalog4:apitol ACB: %%*


Capitolul: 090= ACC
-------------------

090001 ACC01A1 MONT.TUB."RE$.CER.!=13(M CA!.I IN /AM.3ETAN$.CU #RIN",IE "UDR.$I.C,IT
CARBADEZ3DN %00 M
09000% ACC01A% MONT.TUB."RE$.CER.!=13(M CA!.II IN /AM. ETAN$.CU #RIN",IE "UDR.$I.C,IT
CARBADEZ3DN %00 M
09000 ACC01A MONT.TUB "RE$.CER.!=13(M CA!.I IN /AM.ETAN$.CU $NUR AZBE$T $I C,IT
RE2IDUR DN %00 M
09000) ACC01B1 MONT.TUB."RE$.CER.!=13(M CA!.I IN /AM.3ETAN$.CU #RIN",IE "UDR.$I.C,IT
CARBADEZ3DN %(0 M
09000( ACC01B% MONT.TUB."RE$.CER.!=13(M CA!.II IN /AM. ETAN$.CU #RIN",IE "UDR.$I.C,IT
CARBADEZ3DN %(0 M
09000* ACC01B MONT.TUB "RE$.CER.!=13(M CA!.I IN /AM.ETAN$.CU $NUR AZBE$T $I C,IT
RE2IDUR DN %(0 M
09000+ ACC01C1 MONT.TUB."RE$.CER.!=13(M CA!.I IN /AM.3ETAN$.CU #RIN",IE "UDR.$I.C,IT
CARBADEZ3DN 00 M
09000' ACC01C% MONT.TUB."RE$.CER.!=13(M CA!.II IN /AM. ETAN$.CU #RIN",IE "UDR.$I.C,IT
CARBADEZ3DN 00 M
090009 ACC01C MONT.TUB "RE$.CER.!=13(M CA!.I IN /AM.ETAN$.CU $NUR AZBE$T $I C,IT
RE2IDUR DN 00 M
090010 ACC01D1 MONT.TUB."RE$.CER.!=13(M CA!.I IN /AM.3ETAN$.CU #RIN",IE "UDR.$I.C,IT
CARBADEZ3DN (0 M
090011 ACC01D% MONT.TUB."RE$.CER.!=13(M CA!.II IN /AM. ETAN$.CU #RIN",IE "UDR.$I.C,IT
CARBADEZ3DN (0 M
09001% ACC01D MONT.TUB "RE$.CER.!=13(M CA!.I IN /AM.ETAN$.CU $NUR AZBE$T $I C,IT
RE2IDUR DN (0 M
09001 ACC01E1 MONT.TUB."RE$.CER.!=13(M CA!.I IN /AM.3ETAN$.CU #RIN",IE "UDR.$I.C,IT
CARBADEZ3DN )00 M
09001) ACC01E% MONT.TUB."RE$.CER.!=13(M CA!.II IN /AM. ETAN$.CU #RIN",IE "UDR.$I.C,IT
CARBADEZ3DN )00 M
09001( ACC01E MONT.TUB "RE$.CER.!=13(M CA!.I IN /AM.ETAN$.CU $NUR AZBE$T $I C,IT
RE2IDUR DN )00 M
09001* ACC01#1 MONT.TUB."RE$.CER.!=13(M CA!.I IN /AM.3ETAN$.CU #RIN",IE "UDR.$I.C,IT
CARBADEZ3DN )(0 M
09001+ ACC01#% MONT.TUB."RE$.CER.!=13(M CA!.II IN /AM. ETAN$.CU #RIN",IE "UDR.$I.C,IT
CARBADEZ3DN )(0 M
09001' ACC01# MONT.TUB."RE$.CER.!=13(M CA!.I IN /AM. ETAN$.CU #RIN",IE "UDR.$I.C,IT
RE2IDUR 3DN )(0 M
090019 ACC01"1 MONT.TUB "RE$.CERAM.! 13(M3 D (00 MM3 CA! II IN /AM.ETAN$.CU #RIN",IE
"UDRON.$I C,IT CARBADEZ. M
0900%0 ACC01"% MONT.TUB."RE$.CER.!=13(M CA!.II IN /AM. ETAN$.CU #RIN",IE "UDR.$I.C,IT
CARBADEZ3DN (00 M
0900%1 ACC01" MONT.TUB."RE$.CER.!=13(M CA!.I IN /AM. ETAN$.CU #RIN",IE "UDR.$I.C,IT
RE2IDUR 3DN (00 M


0900%% ACC01,1 MONT.TUB."RE$.CER.!=13(M CA!.I IN /AM.3ETAN$.CU #RIN",IE "UDR.$I.C,IT
CARBADEZ3DN *00 M
0900% ACC01,% MONT.TUB."RE$.CER.!=13(M CA!.II IN /AM. ETAN$.CU #RIN",IE "UDR.$I.C,IT
CARBADEZ3DN *00 M
0900%) ACC01, MONT.TUB."RE$.CER.!=13(M CA!.I IN /AM. ETAN$.CU #RIN",IE "UDR.$I.C,IT
RE2IDUR 3DN *00 M
0900%( ACC01I1 MONT.TUB."RE$.CER.!=13(M CA!.I IN /AM.3ETAN$.CU #RIN",IE "UDR.$I.C,IT
CARBADEZ3DN +00 M
0900%* ACC01I% MONT.TUB."RE$.CER.!=13(M CA!.II IN /AM. ETAN$.CU #RIN",IE "UDR.$I.C,IT
CARBADEZ3DN +00 M
0900%+ ACC01I MONT.TUB."RE$.CER.!=13(M CA!.I IN /AM. ETAN$.CU #RIN",IE "UDR.$I.C,IT
RE2IDUR 3DN +00 M
0900%' ACC01-1 MONT.TUB."RE$.CER.!=13(M CA!.I IN /AM. ETAN$.CU #RIN",IE "UDR.$I.C,IT
CARBADEZ3DN '00 M
0900%9 ACC01-% MONT.TUB."RE$.CER.!=13(M CA!.II IN /AM. ETAN$.CU #RIN",IE "UDR.$I.C,IT
CARBADEZ3DN '00 M
09000 ACC01- MONT.TUB."RE$.CER.!=13(M CA!.I IN /AM. ETAN$.CU #RIN",IE "UDR.$I.C,IT
RE2IDUR 3DN '00 M
09001 ACC01.1 MONT.TUB."RE$.CER.!=13(M CA!.I IN /AM. ETAN$.CU #RIN",IE "UDR.$I.C,IT
CARBADEZ3DN 900 M
0900% ACC01.% MONT.TUB."RE$.CER.!=13(M CA!.II IN /AM. ETAN$.CU #RIN",IE "UDR.$I.C,IT
CARBADEZ3DN 900 M
0900 ACC01. MONT.TUB."RE$.CER.!=13(M CA!.I IN /AM. ETAN$.CU #RIN",IE "UDR.$I.C,IT
RE2IDUR 3DN 900 M
0900) ACC01!1 MONT.TUB."RE$.CER.!=13(M CA!.I IN /AM. ETAN$.CU #RIN",IE "UDR.$I.C,IT
CARBADEZ3DN 1000 M
0900( ACC01!% MONT.TUB."RE$.CER.!=13(M CA!.II IN /AM. ETAN$.CU #RIN",IE "UDR.$I.C,IT
CARBADEZ3DN 1000 M
0900* ACC01! MONT.TUB."RE$.CER.!=13(M CA!.I IN /AM. ETAN$.CU #RIN",IE "UDR.$I.C,IT
RE2IDUR 3DN 1000 M
0900+ ACC0%A1 /IE$A !E"ATURA DIN "RE$IE CERAMICA ETAN$ATA CU #RIN",IE "UDRONATA $I
CARBADEZ."REUT. /INA !A (0 TONA
11+11 0 0
0900' ACC0%A% /IE$A !E"ATURA DIN "RE$IE CERAMICA ETAN$ATA CU $NUR AZBE$T $I RE2IDUR
A&IND "REUT. /INA !A (0 ." TONA
11+11 0 0
09009 ACC0%B1 /IE$A !E"ATURA DIN "RE$IE CERAMICA ETAN$ATA CU #RIN",IE "UDRONATA $I
CARBADEZ "REUT. DE!A (1-10 TONA
11+11 0 0
0900)0 ACC0%B% /IE$A !E"ATURA DIN "RE$IE CERAMICA ETAN$ATA CU $NUR AZBE$T $I RE2IDUR
A&IND "REUT. DE!A (1-100 . TONA
11+11 0 0
0900)1 ACC0%C1 /IE$A !E"ATURA DIN "RE$IE CERAMICA ETAN$ATA CU #RIN",IE "UDRONATA $I
CARBADEZ "REUT. DE!A101-%0 TONA
11+11 0 0
0900)% ACC0%C% /IE$A !E"ATURA DIN "RE$IE CERAMICA ETAN$ATA CU $NUR AZBE$T $I RE2IDUR
A&IND "REUT. DE!A 101-%00 TONA
11+11 0 0
0900) ACC0%D1 /IE$A !E"ATURA DIN "RE$IE CERAMICA ETAN$ATA CU #RIN",IE "UDRONATA $I
CARBADEZ "REUT. DE!A%01-0 TONA
11+11 0 0
0900)) ACC0%D% /IE$A !E"ATURA DIN "RE$IE CERAMICA ETAN$ATA CU $NUR AZBE$T $I RE2IDUR
A&IND "REUT. DE!A %01-00 TONA
11+11 0 0
0900)( ACC0%E1 /IE$A !E"ATURA DIN "RE$IE CERAMICA ETAN$ATA CU #RIN",IE "UDRONATA $I
CARBADEZ "REUT. /E$TE 00 TONA
11+11 0 0
0900)* ACC0%E% /IE$A !E"ATURA DIN "RE$IE CERAMICA ETAN$ATA CU $NUR AZBE$T $I RE2IDUR
A&IND "REUT. /E$TE 00 ." TONA
11+11 0 0
0900)+ ACC0A1 TUB CIRC. BETON $IM/!U $TA$ '1* DE 1 M !UN" IMBINATE CU CE/ $I BUZA A&IND
DN %00 MM M
11+0) 0 0
0900)' ACC0B1 TUB CIRC. BETON $IM/!U $TA$ '1* DE 1 M !UN" IMBINATE CU CE/ $I BUZA A&IND
DN %(0 MM M
11+0) 0 0
0900)9 ACC0C1 TUB CIRC. BETON $IM/!U $TA$ '1* DE 1 M !UN" IMBINATE CU CE/ $I BUZA A&IND
DN 00 MM M
11+0) 0 0
0900(0 ACC0D1 TUB CIRC. BETON $IM/!U $TA$ '1* DE 1 M !UN" IMBINATE CU CE/ $I BUZA A&IND
DN )00 MM M
11+0) 0 0
0900(1 ACC0E1 TUB CIRC. BETON $IM/!U $TA$ '1* DE 1 M !UN" IMBINATE CU CE/ $I BUZA A&IND
DN (00 MM M
11+0) 0 0
0900(% ACC0#1 TUB CIRC. BETON $IM/!U $TA$ '1* DE 1 M !UN" IMBINATE CU CE/ $I BUZA A&IND
DN *00 MM M
11+0) 0 0
0900( ACC0"1 TUB CIRC. BETON $IM/!U $TA$ '1* DE 1 M !UN" IMBINATE CU CE/ $I BUZA A&IND
DN +00 MM M
11+0) 0 0
0900() ACC0,1 TUB CIRC. BETON $IM/!U $TA$ '1* DE 1 M !UN" IMBINATE CU CE/ $I BUZA A&IND
DN '00 MM M
11+0) 0 0
0900(( ACC0I1 TUB CIRC. BETON $IM/!U $TA$ '1* DE 1 M !UN" IMBINATE CU CE/ $I BUZA A&IND
DN 1000MM M
11+0) 0 0
0900(* ACC0-1 TUB O&OID BETON $IM/!U $TA$ '1* DE 1 M !UN".IMBINATE CU CE/ $I BUZA A&IND
B2, (00;+(0 MM M
11+0) 0 0
0900(+ ACC0.1 TUB O&OID BETON $IM/!U $TA$ '1* DE 1 M !UN" IMBINATE CU CE/ $I BUZA A&IND
B2, *00;900 MM M
11+0) 0 0
0900(' ACC0!1 TUB O&OID BETON $IM/!U $TA$ '1* DE 1 M !UN".IMBINATE CU CE/ $I BUZA A&IND
B2, +00;10(0 MM M
11+0) 0 0
0900(9 ACC0M1 TUB O&OID BETON $IM/!U $TA$ '1* DE 1 M !UN".IMBINATE CU CE/ $I BUZA A&IND
B2, '00;1%00 MM M
11+0) 0 0
0900*0 ACC0N1 TUB O&OID BETON $IM/!U $TA$ '1* DE 1 M !UN".IMBINATE CU CE/ $I BUZA A&IND
B2, 900;1(0 MM M
11+0) 0 0
0900*1 ACC0O1 TUB O&OID BETON $IM/!U $TA$ '1* DE 1 M !UN".IMBINATE CU CE/ $I BUZA A&IND
B2, 1000;1(00 MM M
11+0) 0 0
0900*% ACC0)A1 TUB CIRCU!AR BETON $IM/!U !=1 M IMBINATE CU MU#A $I ETAN$ARE UMEDA
A&IND DN %00 MM. M
11+0) 0 0
0900* ACC0)B1 TUB CIRCU!AR BETON $IM/!U !=1 M IMBINATE CU MU#A $I ETAN$ARE UMEDA
A&IND DN %(0 MM. M
11+0) 0 0
0900*) ACC0)C1 TUB CIRCU!AR BETON $IM/!U !=1 M IMBINATE CU MU#A $I ETAN$ARE UMEDA
A&IND DN 00 MM. M
11+0) 0 0
0900*( ACC0)D1 TUB CIRCU!AR BETON $IM/!U !=1 M IMBINATE CU MU#A $I ETAN$ARE UMEDA
A&IND DN )00 MM. M
11+0) 0 0
0900** ACC0)E1 TUB CIRCU!AR BETON $IM/!U !=1 M IMBINATE CU MU#A $I ETAN$ARE UMEDA
A&IND DN (00 MM. M
11+0) 0 0
0900*+ ACC0)#1 TUB CIRCU!AR BETON $IM/!U !=1 M IMBINATE CU MU#A $I ETAN$ARE UMEDA
A&IND DN *00 MM. M
11+0) 0 0
0900*' ACC0)"1 TUB CIRCU!AR BETON $IM/!U !=1 M IMBINATE CU MU#A $I ETAN$ARE UMEDA
A&IND DN +00 MM. M
11+0) 0 0
0900*9 ACC0),1 TUB CIRCU!AR BETON $IM/!U !=1 M IMBINATE CU MU#A $I ETAN$ARE UMEDA
A&IND DN '00 MM. M
11+0) 0 0
0900+0 ACC0)I1 TUB CIRCU!AR BETON $IM/!U !=1 M IMBINATE CU MU#A $I ETAN$ARE UMEDA A&IND
DN 1000 MM M
11+0) 0 0
0900+1 ACC0)-1 TUB CIRCU!AR BETON $IM/!U !=1 M IMBINATE CU MU#A $I ETAN$ARE U$CATA
A&IND DN %00 MM M
11+0) 0 0
0900+% ACC0).1 TUB CIRCU!AR BETON $IM/!U !=1 M IMBINATE CU MU#A $I ETAN$ARE U$CATA
A&IND DN %(0 MM M
11+0) 0 0
0900+ ACC0)!1 TUB CIRCU!AR BETON $IM/!U !=1 M IMBINATE CU MU#A $I ETAN$ARE U$CATA
A&IND DN 00 MM M
11+0) 0 0
0900+) ACC0)M1 TUB CIRCU!AR BETON $IM/!U !=1 M IMBINATE CU MU#A $I ETAN$ARE U$CATA
A&IND DN )00 MM M
11+0) 0 0

0900+( ACC0)N1 TUB CIRCU!AR BETON $IM/!U !=1 M IMBINATE CU MU#A $I ETAN$ARE U$CATA
A&IND DN (00 MM M
11+0) 0 0
0900+* ACC0)O1 TUB CIRCU!AR BETON $IM/!U !=1 M IMBINATE CU MU#A $I ETAN$ARE U$CATA
A&IND DN *00 MM M
11+0) 0 0
0900++ ACC0)/1 TUB CIRCU!AR BETON $IM/!U !=1 M IMBINATE CU MU#A $I ETAN$ARE U$CATA
A&IND DN +00 MM M
11+0) 0 0
0900+' ACC0)=1 TUB CIRCU!AR BETON $IM/!U !=1 M IMBINATE CU MU#A $I ETAN$ARE U$CATA
A&IND DN '00 MM M
11+0) 0 0
0900+9 ACC0)R1 TUB CIRCU!AR BETON $IM/!U !=1 M IMBINATE CU MU#A $I ETAN$ARE U$CATA
A&IND DN 1000 MM M
11+0) 0 0
0900'0 ACC0(A1 MONT.TUB CIRC.BET.$.CU M# "RANIT.ETAN$.U$C.DN %00
M
11+0) 0 0
0900'1 ACC0(B1 MONT.TUB CIRC.BET.$.CU M# "RANIT.ETAN$.U$C.DN %(0
M
11+0) 0 0
0900'% ACC0(C1 MONT.TUB CIRC.BET.$.CU M# "RANIT.ETAN$.U$C.DN 00
M
11+0) 0 0
0900' ACC05D1 MONT.TUB CIRC.BET.S.CU MF GRANIT.ETANS.USC.DN 400
M
11+0) 0 0
0900') ACC0(E1 MONT.TUB CIRC.BET.$.CU M# "RANIT.ETAN$.U$C.DN (00
M
11+0) 0 0
0900'( ACC0(#1 MONT.TUB CIRC.BET.$.CU M# "RANIT.ETAN$.U$C.DN '00
M
11+0) 0 0
0900'* ACC0("1 MONT.TUB CIRC.BET.$.CU M# "RANIT.ETAN$.U$C.DN1000
M
11+0) 0 0
0900'+ ACC0(,1 MONT.TUB CIRC.BET.$.CU M# "RANIT.ETAN$.U$C.DN1%(0
M
11+0) 0 0
0900'' ACC0(I1 MONT.TUB CIRC.BET.$.CU M# "RANIT.ETAN$.U$C.DN1(00
M
11+0) 0 0
0900'9 ACC0*A1 TUB DIN BETON $IM/!U !=%3( M CIRC. CU MU#A $AU CU MU#A $I TA!/A ETAN$ARE
U$CATA A&IND DN 00 MM. M
11+0) 0 0
090090 ACC0*B1 TUB DIN BETON $IM/!U !=%3( M CIRC. CU MU#A $AU CU MU#A $I TA!/A ETAN$ARE
U$CATA A&IND DN )00 MM. M
11+0) 0 0
090091 ACC0*C1 TUB DIN BETON $IM/!U !=%3( M CIRC. CU MU#A $AU CU MU#A $I TA!/A ETAN$ARE
U$CATA A&IND DN (00 MM. M
11+0) 0 0
09009% ACC0*D1 TUB DIN BETON $IM/!U !=%3( M O&OIDA!E CU CE/ $I BUZA A&IND B2, (002+(0 MM.
M
11+0) 0 0
09009 ACC0*E1 TUB DIN BETON $IM/!U !=%3( M O&OIDA!E CU CE/ $I BUZA A&IND B2, *002900 MM.
M
11+0) 0 0
09009) ACC0+A1 TUB CIRCU!AR BETON $IM/!U CU CE/ $I BUZA != 1 M CU BARBACANE /ENTRU
DRENARE A&IND DN %00 MM. M
11+0) 0 0
09009( ACC0+B1 TUB CIRCU!AR BETON $IM/!U CU CE/ $I BUZA != 1 M CU BARBACANE /ENTRU
DRENARE A&IND DN %(0 MM. M
11+0) 0 0
09009* ACC0+C1 TUB CIRCU!AR BETON $IM/!U CU CE/ $I BUZA != 1 M CU BARBACANE /ENTRU
DRENARE A&IND DN 00 MM. M
11+0) 0 0
09009+ ACC0+D1 TUB CIRCU!AR BETON $IM/!U CU CE/ $I BUZA != 1 M CU BARBACANE /ENTRU
DRENARE A&IND DN )00 MM. M
11+0) 0 0
09009' ACC0+E1 TUB CIRCU!AR BETON $IM/!U CU CE/ $I BUZA != 1 M CU BARBACANE /ENTRU
DRENARE A&IND DN (00 MM. M
11+0) 0 0
090099 ACC0+#1 TUB CIRCU!AR BETON $IM/!U CU CE/ $I BUZA != 1 M CU BARBACANE /ENTRU
DRENARE A&IND DN *00 MM. M
11+0) 0 0
090100 ACC0+"1 TUB CIRCU!AR BETON $IM/!U CU CE/ $I BUZA != 1 M CU BARBACANE /ENTRU
DRENARE A&IND DN +00 MM. M
11+0) 0 0
090101 ACC0+,1 TUB CIRCU!AR BETON $IM/!U CU CE/ $I BUZA != 1 M CU BARBACANE /ENTRU
DRENARE A&IND DN '00 MM. M
11+0) 0 0
09010% ACC0+I1 TUB CIRCU!AR BETON $IM/!U CU CE/ $I BUZA != 1 M CU BARBACANE /ENTRU
DRENARE A&IND DN1000 MM. M
11+0) 0 0
09010 ACC0'A1 MONT.TUB CIRC.BET./REC.!=(M DN )00 TI/ /REMO M
11+10 0 0
09010) ACC0'B1 MONT.TUB CIRC.BET./REC.!=(M DN (00 /REMO M
11+10 0 0
09010( ACC0'C1 MONT.TUB CIRC.BET./REC.!=(M DN *00 /REMO M
11+10 0 0
09010* ACC0'D1 MONT.TUB CIRC.BET./REC.!=(M DN '00 /REMO M
11+10 0 0
09010+ ACC08E1 MONT.TUB CIRC.BET.PREC.L=5M DN 1000 PREMO M
11+10 0 0
09010' ACC0'#1 MONT.TUB CIRC.BET./REC.!=(M DN 1%00 I/REROM M
11+10 0 0
090109 ACC0'"1 MONT.TUB CIRC.BET./REC.!=(M DN 1(00 I/REROM M
11+10 0 0
090110 ACC0',1 MONT.TUB CIRC.BET./REC.!=*M DN 1%00 $ENTAB M
11+10 0 0
090111 ACC0'I1 MONT.TUB CIRC.BET./REC.!=*M DN 1)00 $ENTAB M
11+10 0 0
09011% ACC0'-1 MONT.TUB CIRC.BET./REC.!=*M DN 1*00 $ENTAB M
11+10 0 0
09011 ACC0'.1 MONT.TUB CIRC.BET./REC.!=*M DN %000 $ENTAB M
11+10 0 0
09011) ACC09A1 MONT.TUB CIRC.BET.ARM.!3(M DN '00 BUCO& M
11+10 0 0
09011( ACC09B1 MONT.TUB CIRC.BET.ARM.!30M DN 1%00 BUCO& M
11+10 0 0
09011* ACC09C1 MONT.TUB CIRC.BET.ARM.!%3(M DN 1)00 BUCO& M
11+10 0 0
09011+ ACC09D1 MONT.TUB CIRC.BET.ARM.!(30M DN %%00 CAR/ATI M
11+10 0 0
09011' ACC09E1 MONT.TUB CIRC.BET.ARM.!%30M DN 1%(0 "RANITU! M
11+10 0 0
090119 ACC09#1 MONT.TUB CIRC.BET.ARM.!%30M DN 1(00 "RANITU! M
11+10 0 0

0901%0 ACC10A1 INC,IDERE CA/AT !A COND.TUB BETON /RECOM/R./T.E#ECT./ROBEI /RE$IUNE
A&IND D=)00 MM BUC.
0901%1 ACC10B1 INC,IDERE CA/AT !A COND.TUB BETON /RECOM/R./T.E#ECT./ROBEI /RE$IUNE
A&IND D= (00 MM BUC.
0901%% ACC10C1 INC,IDERE CA/AT !A COND.TUB BETON /RECOM/R./T.E#ECT./ROBEI /RE$IUNE
A&IND D= *00 MM BUC.
0901% ACC10D1 INC,IDERE CA/AT !A COND.TUB BETON /RECOM/R./T.E#ECT./ROBEI /RE$IUNE
A&IND D= '00 MM BUC.
0901%) ACC10E1 INC,IDERE CA/AT !A COND.TUB BETON /RECOM/R./T.E#ECT./ROBEI /RE$IUNE
A&IND D= 1000 MM BUC.
0901%( ACC10#1 INC,IDERE CA/AT !A COND.TUB BETON /RECOM/R./T.E#ECT./ROBEI /RE$IUNE
A&IND D= 1%00 MM BUC.
0901%* ACC10"1 INC,IDERE CA/AT !A COND.TUB BETON /RECOM/R./T.E#ECT./ROBEI /RE$IUNE
A&IND D= 1)00 MM. BUC.
0901%+ ACC10,1 INC,IDERE CA/AT !A COND.TUB BETON /RECOM/R./T.E#ECT./ROBEI /RE$IUNE
A&IND D= 1(00 MM. BUC.
0901%' ACC10I1 INC,IDERE CA/AT !A COND.TUB BETON /RECOM/R./T.E#ECT./ROBEI /RE$IUNE
A&IND D= 1*00 MM. BUC.
0901%9 ACC10-1 INC,IDERE CA/AT !A COND.TUB BETON /RECOM/R./T.E#ECT./ROBEI /RE$IUNE
A&IND D= %000 MM. BUC.
09010 ACC10.1 INC,IDERE CA/AT !A COND.TUB BETON /RECOM/R./T.E#ECT./ROBEI /RE$IUNE
A&IND D= %%00 MM. BUC.
09011 ACC11A1 IMBINAREA CU INE! CAUCIUC /IE$E !E"ATURA DIN OTE! /T.CONDUCTE DIN BETON
/RECOM/R.D= )00 MM BUC.
0901% ACC11B1 IMBINAREA CU INE! CAUCIUC /IE$E !E"ATURA DIN OTE! /T.CONDUCTE DIN BETON
/RECOM/R.D= (00 MM BUC.
0901 ACC11C1 IMBINAREA CU INE! CAUCIUC /IE$E !E"ATURA DIN OTE! /T.CONDUCTE DIN BETON
/RECOM/R.D= *00 MM BUC.
0901) ACC11D1 IMBINAREA CU INE! CAUCIUC /IE$E !E"ATURA DIN OTE! /T.CONDUCTE DIN BETON
/RECOM/R.D= '00 MM BUC.
0901( ACC11D% IMBINAREA CU INE! CAUCIUC /IE$E !E"ATURA DIN OTE! /T.CONDUCTE DIN BETON
ARMAT D= '00 MM BUC.
0901* ACC11E1 IMBINAREA CU INE! CAUCIUC /IE$E !E"ATURA DIN OTE! /T.CONDUCTE DIN BETON
/RECOM/R.D=1000 MM BUC.
0901+ ACC11#1 IMBINAREA CU INE! CAUCIUC /IE$E !E"ATURA DIN OTE! /T.CONDUCTE DIN BETON
/RECOM/R.D=1%00 MM BUC.
0901' ACC11#% IMBINAREA CU INE! CAUCIUC /IE$E !E"ATURA DIN OTE! /T.CONDUCTE DIN BETON
ARMAT D= 1%00 MM BUC.
09019 ACC11"1 IMBINAREA CU INE! CAUCIUC /IE$E !E"ATURA DIN OTE! /T.CONDUCTE DIN BETON
/RECOM/R.D=1)00 MM BUC.
0901)0 ACC11"% IMBINAREA CU INE! CAUCIUC /IE$E !E"ATURA DIN OTE! /T.CONDUCTE DIN BETON
ARMAT D= 1)00 MM BUC.
0901)1 ACC11,1 IMBINAREA CU INE! CAUCIUC /IE$E !E"ATURA DIN OTE! /T.CONDUCTE DIN BETON
/RECOM/R.D=1(00 MM BUC.
0901)% ACC11I1 IMBINAREA CU INE! CAUCIUC /IE$E !E"ATURA DIN OTE! /T.CONDUCTE DIN BETON
/RECOM/R.D=1*00 MM BUC.
0901) ACC11-1 IMBINAREA CU INE! CAUCIUC /IE$E !E"ATURA DIN OTE! /T.CONDUCTE DIN BETON
/RECOM/R.D=%000 MM BUC.
0901)) ACC11.1 IMBINAREA CU INE! CAUCIUC /IE$E !E"ATURA DIN OTE! /T.CONDUCTE DIN BETON
ARMAT D= %%00 MM BUC.
N6 7o689 i7 :atalog4:apitol ACC: 1))


Capitolul: 090)= ACD
-------------------

090)001 ACD01A1 CA/AC $I RAMA $TA$ %0'-'1 /ENTRU CAMINE #ARA /IE$A $U/ORT NECARO$ABI!
TI/ I BUC.
090)00% ACD01B1 CA/AC $I RAMA $TA$ %0'-'1 /ENTRU CAMINE #ARA /IE$A $U/ORT NECARO$ABI!
TI/ II A BUC.
090)00 ACD01C1 CA/AC $I RAMA $TA$ %0'-'1 /ENTRU CAMINE #ARA /IE$A $U/ORT NECARO$ABI!
TI/ II B BUC.
090)00) ACD01D1 CA/AC $I RAMA $TA$ %0'-'1 /ENTRU CAMINE #ARA /IE$A $U/ORT CARO$ABI! TI/
III A BUC.
090)00( ACD01E1 CA/AC $I RAMA $TA$ %0'-'1 /ENTRU CAMINE #ARA /IE$A $U/ORT CARO$ABI! TI/
III B BUC.
090)00* ACD01#1 CA/AC $I RAMA $TA$ %0'-'1 /ENTRU CAMINE #ARA /IE$A $U/ORT CARO$ABI! TI/
I& BUC.
090)00+ ACD01"1 CA/AC $I RAMA $TA$ %0'-'1 /ENTRU CAMINE CU /IE$A $U/ORT NECARO$ABI! TI/
I BUC.
090)00' ACD01,1 CA/AC $I RAMA $TA$ %0'-'1 /ENTRU CAMINE CU /IE$A $U/ORT NECARO$ABI! TI/
II A BUC.
090)009 ACD01I1 CA/AC $I RAMA $TA$ %0'-'1 /ENTRU CAMINE CU /IE$A $U/ORT NECARO$ABI! TI/
II B BUC.
090)010 ACD01-1 CA/AC $I RAMA $TA$ %0'-'1 /ENTRU CAMINE CU /IE$A $U/ORT CARO$ABI! TI/ III
A BUC.
090)011 ACD01.1 CA/AC $I RAMA $TA$ %0'-'1 /ENTRU CAMINE CU /IE$A $U/ORT CARO$ABI! TI/ III
B BUC.
090)01% ACD01!1 CA/AC $I RAMA $TA$ %0'-'1 /ENTRU CAMINE CU /IE$A $U/ORT CARO$ABI! I&
BUC.
090)01 ACD0%A1 TRE/TE DIN OTE! BETON D=%0 MM /T CAMINE DIN TUBURI BETON !A RETE!E DE
CONDUCTE BUC.
090)01) ACD0%B1 TRE/TE OTE! BETON D=%0 MM /T CAMINE DIN ZIDARIE CARAMIDA3 BETON MONO!IT3
$AU BO!TARI /RE#ABRICAT BUC.
090)01( ACD0A1 $CARA CU &AN"URI O! (0210 $I TRE/TE OB D=%0MM ACCE$ IN CAMINE DIN TUBURI
BETON M
090)01* ACD0B1 $CARA CU &AN"URI O! (0210 $I TRE/TE OB D=%0MM ACCE$ IN CAMINE DIN
ZID.CARAMIDA BO!TARI $AU BET.M M
090)01+ ACD0)A1 CAMIN &IZITARE $TA$ %))'-+ CU CAMERA !UCRU ,C=%M DIN TUB BET.CU CE/ $I
BUZA !A CANA!E CU DN %00 BUC.
101+) 101+ 0
090)01' ACD0)B1 CAMIN &IZITARE $TA$ %))'-+ CU CAMERA !UCRU ,C=%M DIN TUB BET.CU CE/ $I
BUZA !A CANA!E CU DN %(0 BUC.
101+) 101+ 0
090)019 ACD0)C1 CAMIN &IZITARE $TA$ %))'-+ CU CAMERA !UCRU ,C=%M DIN TUB BET.CU CE/ $I
BUZA !A CANA!E CU DN 00 BUC.
101+) 101+ 0
090)0%0 ACD0)D1 CAMIN &IZITARE $TA$ %))'-+ CU CAMERA !UCRU ,C=%M DIN TUB BET.CU CE/ $I
BUZA !A CANA!E CU DN )00 BUC.
101+) 101+ 0
090)0%1 ACD0)E1 CAMIN &IZITARE $TA$ %))'-+ CU CAMERA !UCRU ,C=%M DIN TUB BET.CU CE/ $I
BUZA !A CANA!E CU DN (00 BUC.
101+) 101+ 0
090)0%% ACD0)#1 CAMIN &IZITARE $TA$ %))'-+ CU CAMERA !UCRU ,C=%M DIN TUB BET.CU CE/ $I
BUZA !A CANA!E CU DN *00 BUC.
101+) 101+ 0
090)0% ACD0)"1 CAMIN &IZITARE $TA$ %))'-+ CU CAMERA !UCRU ,C=%M DIN TUB BET.CU CE/ $I
BUZA !A CANA!E CU DN +00 BUC.
101+) 101+ 0
090)0%) ACD0),1 CAMIN &IZITARE $TA$ %))'-+ CU CAMERA !UCRU ,C=%M DIN TUB BET.CU CE/ $I
BUZA !A CANA!E CU DN '00 BUC.
101+) 101+ 0
090)0%( ACD0)I1 CAMIN &IZITARE $TA$ %))'-+ CU CAMERA !UCRU ,C=%M DIN TUB BET.CU CE/ $I
BUZA !A CANA!E CU DN 100 BUC.
101+) 101+ 0
090)0%* ACD0)-1 CAMIN &IZITARE $TA$ %))'-+ CU CAMERA !UCRU ,C=%M DIN TUB BET.CU CE/ $I
BUZA !A CANA!E B2, (002+ BUC.
101+) 101+ 0
090)0%+ ACD0).1 CAMIN &IZITARE $TA$ %))'-+ CU CAMERA !UCRU ,C=%M DIN TUB BET.CU CE/ $I
BUZA !A CANA!E B2, *0029 BUC.
101+) 101+ 0
090)0%' ACD0)!1 CAMIN &IZITARE $TA$ %))'-+ CU CAMERA !UCRU ,C=%M DIN TUB BET.CU CE/ $I
BUZA !A CANA!E B2, +0021 BUC.
101+) 101+ 0
090)0%9 ACD0(A1 CAMIN &IZIT. $TA$ %))'-+ CU ,C=% M $I $ECT.RECTAN".DIN ZID.CARAMIDA /T.
CANA!E CIRCU!ARE DN %00 BUC.
101+) 101+ 0
090)00 ACD0(B1 CAMIN &IZIT. $TA$ %))'-+ CU ,C=% M $I $ECT.RECTAN".DIN ZID.CARAMIDA /T.
CANA!E CIRCU!ARE DN %(0 BUC.
101+) 101+ 0
090)01 ACD0(C1 CAMIN &IZIT. $TA$ %))'-+ CU ,C=% M $I $ECT.RECTAN".DIN ZID.CARAMIDA /T.
CANA!E CIRCU!ARE DN 00 BUC.
101+) 101+ 0
090)0% ACD0(D1 CAMIN &IZIT. $TA$ %))'-+ CU ,C=% M $I $ECT.RECTAN".DIN ZID.CARAMIDA /T.
CANA!E CIRCU!ARE DN )00 BUC.
101+) 101+ 0
090)0 ACD0(E1 CAMIN &IZIT. $TA$ %))'-+ CU ,C=% M $I $ECT.RECTAN".DIN ZID.CARAMIDA /T.
CANA!E CIRCU!ARE DN (00 BUC.
101+) 101+ 0
090)0) ACD0(#1 CAMIN &IZIT. $TA$ %))'-+ CU ,C=% M $I $ECT.RECTAN".DIN ZID.CARAMIDA /T.
CANA!E CIRCU!ARE DN *00 BUC.
101+) 101+ 0
090)0( ACD0("1 CAMIN &IZIT. $TA$ %))'-+ CU ,C=% M $I $ECT.RECTAN".DIN ZID.CARAMIDA /T.
CANA!E CIRCU!ARE DN +00 BUC.
101+) 101+ 0
090)0* ACD0(,1 CAMIN &IZIT. $TA$ %))'-+ CU ,C=% M $I $ECT.RECTAN".DIN ZID.CARAMIDA /T.
CANA!E CIRCU!ARE DN '00 BUC.
101+) 101+ 0
090)0+ ACD0(I1 CAMIN &IZIT. $TA$ %))'-+ CU ,C=% M $I $ECT.RECTAN".DIN ZID.CARAMIDA /T.
CANA!E CIRCU!ARE DN 100 BUC.
101+) 101+ 0
090)0' ACD0(-1 CAMIN &IZIT. $TA$ %))'-+ CU ,C=% M $I $ECT.RECTAN".DIN ZID.CARAMIDA /T.
CANA!E O&OID.B2, (002+( BUC.
101+) 101+ 0

090)09 ACD0(.1 CAMIN &IZIT. $TA$ %))'-+ CU ,C=% M $I $ECT.RECTAN".DIN ZID.CARAMIDA /T.
CANA!E O&OID.B2, *00290 BUC.
101+) 101+ 0
090)0)0 ACD0(!1 CAMIN &IZIT. $TA$ %))'-+ CU ,C=% M $I $ECT.RECTAN".DIN ZID.CARAMIDA /T.
CANA!E O&OID.B2, +00210 BUC.
101+) 101+ 0
090)0)1 ACD0*A1 CAMIN &IZITARE $TA$ %))'-+ CU CAMERA !UCRU ,C=%M DIN TUB CU MU#A
DN=1000 !=% !A CANA!E CU DN %0 BUC.
101+) 101+ 0
090)0)% ACD0*B1 CAMIN &IZITARE $TA$ %))'-+ CU CAMERA !UCRU ,C=%M DIN TUB CU MU#A
DN=1000 !=% !A CANA!E CU DN %( BUC.
101+) 101+ 0
090)0) ACD0*C1 CAMIN &IZITARE $TA$ %))'-+ CU CAMERA !UCRU ,C=%M DIN TUB CU MU#A
DN=1000 !=% !A CANA!E CU DN 0 BUC.
101+) 101+ 0
090)0)) ACD0*D1 CAMIN &IZITARE $TA$ %))'-+ CU CAMERA !UCRU ,C=%M DIN TUB CU MU#A
DN=1000 !=% !A CANA!E CU DN )0 BUC.
101+) 101+ 0
090)0)( ACD0*E1 CAMIN &IZITARE $TA$ %))'-+ CU CAMERA !UCRU ,C=%M DIN TUB CU MU#A
DN=1000 !=% !A CANA!E CU DN (0 BUC.
101+) 101+ 0
090)0)* ACD0*#1 CAMIN &IZITARE $TA$ %))'-+ CU CAMERA !UCRU ,C=%M DIN TUB CU MU#A
DN=1000 !=% !A CANA!E CU DN *0 BUC.
101+) 101+ 0
090)0)+ ACD0*"1 CAMIN &IZITARE $TA$ %))'-+ CU CAMERA !UCRU ,C=%M DIN TUB CU MU#A
DN=1000 !=% !A CANA!E CU DN +0 BUC.
101+) 101+ 0
090)0)' ACD0*,1 CAMIN &IZITARE $TA$ %))'-+ CU CAMERA !UCRU ,C=%M DIN TUB CU MU#A
DN=1000 !=% !A CANA!E CU DN '0 BUC.
101+) 101+ 0
090)0)9 ACD0*I1 CAMIN &IZITARE $TA$ %))'-+ CU CAMERA !UCRU ,C=%M DIN TUB CU MU#A DN=1000
!=% !A CANA!E CU DN 10 BUC.
101+) 101+ 0
090)0(0 ACD0*-1 CAMIN &IZITARE $TA$ %))'-+ CU CAMERA !UCRU ,C=%M DIN TUB CU MU#A
DN=1000 !=% !A CANA!E B2, (002 BUC.
101+) 101+ 0
090)0(1 ACD0*.1 CAMIN &IZITARE $TA$ %))'-+ CU CAMERA !UCRU ,C=%M DIN TUB CU MU#A
DN=1000 !=% !A CANA!E B2, *002 BUC.
101+) 101+ 0
090)0(% ACD0*!1 CAMIN &IZITARE $TA$ %))'-+ CU CAMERA !UCRU ,C=%M DIN TUB CU MU#A DN1000
!=% !A CANA!E B2, +0021 BUC.
101+) 101+ 0
090)0( ACD0+A1 E!EMENTE !A CAMINE $TA$ CU ,5% M CU/RINZIND:CO$ ACCE$ DIN TUBURI BETON
DN '00 != 1 M CU CE/ $I B M
101+) 0 0
090)0() ACD0+B1 E!EMENTE !A CAMINE $TA$ CU ,5% M CU/RINZIND:CO$ ACCE$ DIN TUBURI BETON
DN '00 != % M CU MU#A M
101+) 0 0
090)0(( ACD0+C1 E!EMENTE !A CAMINE $TA$ CU ,5% M CU/RINZIND:CO$ ACCE$ DIN ZIDARIE
CARAMIDA M
101+) 0 0
090)0(* ACD0+D1 E!EMENTE !A CAMINE $TA$ CU ,5% M CU/RINZIND:ADUCEREA !A COTA DIN BETON
$IM/!U MONO!IT M
101+ 101+) 0
090)0(+ ACD0+E1 E!EMENTE !A CAMINE $TA$ CU ,5% M CU/RINZIND:ADUCEREA !A COTA DIN
BO!TARI DE BETON $IM/!U M
101+) 0 0
090)0(' ACD0+#1 E!EMENTE !A CAMINE $TA$ CU ,5% M CU/RINZIND:ADUCEREA !A COTA DIN ZIDARIE
DE CARAMIDA M
101+) 0 0
090)0(9 ACD0'A1 CAMIN &ANE BETON MON. $ECT. CIRC. /R.TI/ 1+'(-% DI 13%( M. , 13( #ARA A/A
$UBTERANA NECARO$ABI! BUC.
090)0*0 ACD0'B1 CAMIN &ANE BETON MON. $ECT. CIRC. /R.TI/ 1+'(-% DI 13%( M. , %30 #ARA A/A
$UBTERANA NECARO$ABI! BUC.
090)0*1 ACD0'C1 CAMIN &ANE BETON MON. $ECT. CIRC. /R.TI/ 1+'(-% DI 13%( M. , %3( #ARA A/A
$UBTERANA NECARO$ABI! BUC.
090)0*% ACD0'D1 CAMIN &ANE BETON MON. $ECT. CIRC. /R.TI/ 1+'(-% DI 13%( M. , 30 #ARA A/A
$UBTERANA NECARO$ABI! BUC.
090)0* ACD0'E1 CAMIN &ANE BETON MON. $ECT. CIRC. /R.TI/ 1+'(-% DI 13%( M. , 3( #ARA A/A
$UBTERANA NECARO$ABI! BUC.
090)0*) ACD0'#1 CAMIN &ANE BETON MON. $ECT. CIRC. /R.TI/ 1+'(-% DI 13%( M. , )30 #ARA A/A
$UBTERANA NECARO$ABI! BUC.
090)0*( ACD0'"1 CAMIN &ANE BETON MON. $ECT. CIRC. /R.TI/ 1+'(-% DI 13%( M. , 13( #ARA A/A
$UBTERANA CARO$ABI! BUC.
090)0** ACD0',1 CAMIN &ANE BETON MON. $ECT. CIRC. /R.TI/ 1+'(-% DI 13%( M. , %30 #ARA A/A
$UBTERANA CARO$ABI! BUC.
090)0*+ ACD0'I1 CAMIN &ANE BETON MON. $ECT. CIRC. /R.TI/ 1+'(-% DI 13%( M. , %3( #ARA A/A
$UBTERANA CARO$ABI! BUC.
090)0*' ACD0'-1 CAMIN &ANE BETON MON. $ECT. CIRC. /R.TI/ 1+'(-% DI 13%( M. , 30 #ARA A/A
$UBTERANA CARO$ABI! BUC.
090)0*9 ACD0'.1 CAMIN &ANE BETON MON. $ECT. CIRC. /R.TI/ 1+'(-% DI 13%( M. , 3( #ARA A/A
$UBTERANA CARO$ABI! BUC.
090)0+0 ACD0'!1 CAMIN &ANE BETON MON. $ECT. CIRC. /R.TI/ 1+'(-% DI 13%( M. , )30 #ARA A/A
$UBTERANA CARO$ABI! BUC.
090)0+1 ACD0'M1 CAMIN &ANE BETON MON. $ECT. CIRC. /R.TI/ 1+'(-% DI 13%( M. , 13( M CU A/A
$UBTERANA NECARO$ABI! BUC.
090)0+% ACD0'N1 CAMIN &ANE BETON MON. $ECT. CIRC. /R.TI/ 1+'(-% DI 13%( M., %30 M CU A/A
$UBTERANA NECARO$ABI! BUC.
090)0+ ACD0'O1 CAMIN &ANE BETON MON. $ECT. CIRC. /R.TI/ 1+'(-% DI 13%( M., %3( M CU A/A
$UBTERANA NECARO$ABI! BUC.
090)0+) ACD0'/1 CAMIN &ANE BETON MON. $ECT. CIRC. /R.TI/ 1+'(-% DI 13%( M., 30 M CU A/A
$UBTERANA NECARO$AB@! BUC.
090)0+( ACD0'=1 CAMIN &ANE BETON MON. $ECT. CIRC. /R.TI/ 1+'(-% DI 13%( M., 3( M CU A/A
$UBTERANA NECARO$ABI! BUC.
090)0+* ACD0'R1 CAMIN &ANE BETON MON. $ECT. CIRC. /R.TI/ 1+'(-% DI 13%( M., )30 M CU A/A
$UBTERANA NECARO$ABI! BUC.
090)0++ ACD0'$1 CAMIN &ANE BETON MON. $ECT. CIRC. /R.TI/ 1+'(-% DI 13%( M., 13( M CU A/A
$UBTERANA CARO$ABI! BUC.
090)0+' ACD0'T1 CAMIN &ANE BETON MON. $ECT. CIRC. /R.TI/ 1+'(-% DI 13%( M., %30 M CU A/A
$UBTERANA CARO$ABI! BUC.
090)0+9 ACD0'U1 CAMIN &ANE BETON MON. $ECT. CIRC. /R.TI/ 1+'(-% DI 13%( M., %3( M CU A/A
$UBTERANA CARO$ABI! BUC.
090)0'0 ACD0'&1 CAMIN &ANE BETON MON. $ECT. CIRC. /R.TI/ 1+'(-% DI 13%( M., 30 M CU A/A
$UBTERANA CARO$ABI! BUC.
090)0'1 ACD0'A1 CAMIN &ANE BETON MON. $ECT. CIRC. /R.TI/ 1+'(-% DI 13%( M., 3( M CU A/A
$UBTERANA CARO$ABI! BUC.
090)0'% ACD0'21 CAMIN &ANE BETON MON. $ECT. CIRC. /R.TI/ 1+'(-% DI 13%( M., )30 M CU A/A
$UBTERANA CARO$ABI! BUC.
090)0' ACD09A1 CAMIN &ANE BETON MON. $ECT. CIRC. /R.TI/ 1+'(-% DI 13( M. , 13( #ARA A/A
$UBTERANA NECARO$ABI! BUC.
090)0') ACD09B1 CAMIN &ANE BETON MON. $ECT. CIRC. /R.TI/ 1+'(-% DI 13( M. , %30 #ARA A/A
$UBTERANA NECARO$ABI! BUC.
090)0'( ACD09C1 CAMIN &ANE BETON MON. $ECT. CIRC. /R.TI/ 1+'(-% DI 13( M. , %3( #ARA A/A
$UBTERANA NECARO$ABI! BUC.
090)0'* ACD09D1 CAMIN &ANE BETON MON. $ECT. CIRC. /R.TI/ 1+'(-% DI 13( M. , 30 #ARA A/A
$UBTERANA NECARO$ABI! BUC.
090)0'+ ACD09E1 CAMIN &ANE BETON MON. $ECT. CIRC. /R.TI/ 1+'(-% DI 13( M. , 3( #ARA A/A
$UBTERANA NECARO$ABI! BUC.
090)0'' ACD09#1 CAMIN &ANE BETON MON. $ECT. CIRC. /R.TI/ 1+'(-% DI 13( M. , )30 #ARA A/A
$UBTERANA NECARO$ABI! BUC.
090)0'9 ACD09"1 CAMIN &ANE BETON MON. $ECT. CIRC. /R.TI/ 1+'(-% DI 13( M. , 13( #ARA A/A
$UBTERANA CARO$ABI! BUC.
090)090 ACD09,1 CAMIN &ANE BETON MON. $ECT. CIRC. /R.TI/ 1+'(-% DI 13( M. , %30 #ARA A/A
$UBTERANA CARO$ABI! BUC.
090)091 ACD09I1 CAMIN &ANE BETON MON. $ECT. CIRC. /R.TI/ 1+'(-% DI 13( M. , %3( #ARA A/A
$UBTERANA CARO$ABI! BUC.
090)09% ACD09-1 CAMIN &ANE BETON MON. $ECT. CIRC. /R.TI/ 1+'(-% DI 13( M. , 30 #ARA A/A
$UBTERANA CARO$ABI! BUC.
090)09 ACD09.1 CAMIN &ANE BETON MON. $ECT. CIRC. /R.TI/ 1+'(-% DI 13( M. , 3( #ARA A/A
$UBTERANA CARO$ABI! BUC.
090)09) ACD09!1 CAMIN &ANE BETON MON. $ECT. CIRC. /R.TI/ 1+'(-% DI 13( M. , )30 #ARA A/A
$UBTERANA CARO$ABI! BUC.
090)09( ACD09M1 CAMIN &ANE BETON MON. $ECT. CIRC. /R.TI/ 1+'(-% D1 13( M. , 13( M. CU A/A
$UBTERANA NECARO$ABI! BUC.
090)09* ACD09N1 CAMIN &ANE BETON MON. $ECT. CIRC. /R.TI/ 1+'(-% D1 13( M. , %30 M. CU A/A
$UBTERANA NECARO$ABI! BUC.
090)09+ ACD09O1 CAMIN &ANE BETON MON. $ECT. CIRC. /R.TI/ 1+'(-% D1 13( M. , %3( M. CU A/A
$UBTERANA NECARO$ABI! BUC.
090)09' ACD09/1 CAMIN &ANE BETON MON. $ECT. CIRC. /R.TI/ 1+'(-% D1 13( M. , 30 M. CU A/A
$UBTERANA NECARO$ABI! BUC.
090)099 ACD09=1 CAMIN &ANE BETON MON. $ECT. CIRC. /R.TI/ 1+'(-% D1 13( M. , 3( M. CU A/A
$UBTERANA NECARO$ABI! BUC.
090)100 ACD09R1 CAMIN &ANE BETON MON. $ECT. CIRC. /R.TI/ 1+'(-% D1 13( M. , )30 M. CU A/A
$UBTERANA NECARO$ABI! BUC.
090)101 ACD09$1 CAMIN &ANE BETON MON. $ECT. CIRC. /R.TI/ 1+'(-% D1 13( M. , 13( M. CU A/A
$UBTERANA CARO$ABI! BUC.
090)10% ACD09T1 CAMIN &ANE BETON MON. $ECT. CIRC. /R.TI/ 1+'(-% D1 13( M. , %30 M. CU A/A
$UBTERANA CARO$ABI! BUC.
090)10 ACD09U1 CAMIN &ANE BETON MON. $ECT. CIRC. /R.TI/ 1+'(-% D1 13( M. , %3( M. CU A/A
$UBTERANA CARO$ABI! BUC.
090)10) ACD09&1 CAMIN &ANE BETON MON. $ECT. CIRC. /R.TI/ 1+'(-% D1 13( M. , 30 M. CU A/A
$UBTERANA CARO$ABI! BUC.
090)10( ACD09A1 CAMIN &ANE BETON MON. $ECT. CIRC. /R.TI/ 1+'(-% D1 13( M. , 3( M. CU A/A
$UBTERANA CARO$ABI! BUC.
090)10* ACD0921 CAMIN &ANE BETON MON.$ECT.CIRC./R.TI/ 1+'(-% DI 13( M , )30 M CU A/A
$UBTERANA3CARO$ABI! BUC.
090)10+ ACD10A1 CAMIN &ANE BETON MON. $ECT. CIRC. /R.TI/ 1+'(-% DI % M. , 13( M. #ARA A/A
$UBTERANA NECARO$ABI! BUC.
090)10' ACD10B1 CAMIN &ANE BETON MON. $ECT. CIRC. /R.TI/ 1+'(-% DI % M. , %30 M. #ARA A/A
$UBTERANA NECARO$ABI! BUC.


090)109 ACD10C1 CAMIN &ANE BETON MON. $ECT. CIRC.TI/ 1+'(-% DI % M. , %3( M. #ARA A/A
$UBTERANA NECARO$ABI! BUC.
090)110 ACD10D1 CAMIN &ANE BETON MON. $ECT. CIRC. /R.TI/ 1+'(-% DI % M. , 30 M. #ARA A/A
$UBTERANA NECARO$ABI! BUC.
090)111 ACD10E1 CAMIN &ANE BETON MON. $ECT. CIRC. /R.TI/ 1+'(-% DI % M. , 3( M. #ARA A/A
$UBTERANA NECARO$ABI! BUC.
090)11% ACD10#1 CAMIN &ANE BETON MON. $ECT. CIRC. /R.TI/ 1+'(-% DI % M. , )30 M. #ARA A/A
$UBTERANA NECARO$ABI! BUC.
090)11 ACD10"1 CAMIN &ANE BETON MON. $ECT. CIRC. /R.TI/ 1+'(-% DI % M. , 13( M. #ARA A/A
$UBTERANA CARO$ABI! BUC.
090)11) ACD10,1 CAMIN &ANE BETON MON. $ECT. CIRC. /R.TI/ 1+'(-% DI % M. , %30 M. #ARA A/A
$UBTERANA CARO$ABI! BUC.
090)11( ACD10I1 CAMIN &ANE BETON MON. $ECT. CIRC. /R.TI/ 1+'(-% DI % M. , %3( M. #ARA A/A
$UBTERANA CARO$ABI! BUC.
090)11* ACD10-1 CAMIN &ANE BETON MON. $ECT. CIRC. /R.TI/ 1+'(-% DI % M. , 30 M. #ARA A/A
$UBTERANA CARO$ABI! BUC.
090)11+ ACD10.1 CAMIN &ANE BETON MON. $ECT. CIRC. /R.TI/ 1+'(-% DI % M. , 3( M. #ARA A/A
$UBTERANA CARO$ABI! BUC.
090)11' ACD10!1 CAMIN &ANE BETON MON. $ECT. CIRC.TI/ 1+'(-% DI % M. , )30 M. #ARA A/A
$UBTERANA CARO$ABI! BUC.
090)119 ACD10M1 CAMIN &ANE BETON MON. $ECT. CIRC. /R.TI/ 1+'(-% DI % M. , 13( M. CU A/A
$UBTERANA NECARO$ABI! BUC.
090)1%0 ACD10N1 CAMIN &ANE BETON MON. $ECT. CIRC. /R.TI/ 1+'(-% DI % M. , %30 M. CU A/A
$UBTERANA NECARO$ABI! BUC.
090)1%1 ACD10O1 CAMIN &ANE BETON MON. $ECT. CIRC. /R.TI/ 1+'(-% DI % M. , %3( M. CU A/A
$UBTERANA NECARO$ABI! BUC.
090)1%% ACD10/1 CAMIN &ANE BETON MON. $ECT. CIRC. /R.TI/ 1+'(-% DI % M. , 30 M. CU A/A
$UBTERANA NECARO$ABI! BUC.
090)1% ACD10=1 CAMIN &ANE BETON MON. $ECT. CIRC. /R.TI/ 1+'(-% DI % M. , 3( M. CU A/A
$UBTERANA NECARO$ABI! BUC.
090)1%) ACD10R1 CAMIN &ANE BETON MON. $ECT. CIRC. /R.TI/ 1+'(-% DI % M. , )30 M. CU A/A
$UBTERANA NECARO$ABI! BUC.
090)1%( ACD10$1 CAMIN &ANE BETON MON. $ECT. CIRC. /R.TI/ 1+'(-% DI % M. , 13( M. CU A/A
$UBTERANA CARO$ABI! BUC.
090)1%* ACD10T1 CAMIN &ANE BETON MON. $ECT. CIRC. /R.TI/ 1+'(-% DI % M. , %30 M. CU A/A
$UBTERANA CARO$ABI! BUC.
090)1%+ ACD10U1 CAMIN &ANE BETON MON. $ECT. CIRC.TI/ 1+'(-% DI % M. , %3( M. CU A/A
$UBTERANA CARO$ABI! BUC.
090)1%' ACD10&1 CAMIN &ANE BETON MON. $ECT. CIRC. /R.TI/ 1+'(-% DI % M. , 30 M. CU A/A
$UBTERANA CARO$ABI! BUC.
090)1%9 ACD10A1 CAMIN &ANE BETON MON. $ECT. CIRC. /R.TI/ 1+'(-% DI % M. , 3( M. CU A/A
$UBTERANA CARO$ABI! BUC.
090)10 ACD1021 CAMIN &ANE BETON MON. $ECT. CIRC. /R.TI/ 1+'(-% DI % M. , )30 M. CU A/A
$UBTERANA CARO$ABI! BUC.
090)11 ACD11A1 CAMIN &ANE BETON MON. $ECT. CIRC. /R.TI/ 1+'(-% DI %3( M. , 13( M. #ARA A/A
$UBTERANA NECARO$ABI BUC.
090)1% ACD11B1 CAMIN &ANE BETON MON. $ECT. CIRC. /R.TI/ 1+'(-% DI %3( M. , %30 M. #ARA A/A
$UBTERANA NECARO$ABI BUC.
090)1 ACD11C1 CAMIN &ANE BETON MON. $ECT. CIRC. /R.TI/ 1+'(-% DI %3( M. , %3( M. #ARA A/A
$UBTERANA NECARO$ABI BUC.
090)1) ACD11D1 CAMIN &ANE BETON MON. $ECT. CIRC. /R.TI/ 1+'(-% DI %3( M. , 30 M. #ARA A/A
$UBTERANA NECARO$ABI BUC.
090)1( ACD11E1 CAMIN &ANE BETON MON. $ECT. CIRC. /R.TI/ 1+'(-% DI %3( M. , 3( M. #ARA A/A
$UBTERANA NECARO$ABI BUC.
090)1* ACD11#1 CAMIN &ANE BETON MON. $ECT. CIRC. /R.TI/ 1+'(-% DI %3( M. , )30 M. #ARA A/A
$UBTERANA NECARO$ABI BUC.
090)1+ ACD11"1 CAMIN &ANE BETON MON. $ECT. CIRC. /R.TI/ 1+'(-% DI %3( M. , 13( M. #ARA A/A
$UBTERANA CARO$ABI! BUC.
090)1' ACD11,1 CAMIN &ANE BETON MON. $ECT. CIRC. /R.TI/ 1+'(-% DI %3( M. , %30 M. #ARA A/A
$UBTERANA CARO$ABI! BUC.
090)19 ACD11I1 CAMIN &ANE BETON MON. $ECT. CIRC. /R.TI/ 1+'(-% DI %3( M. , %3( M. #ARA A/A
$UBTERANA CARO$ABI! BUC.
090)1)0 ACD11-1 CAMIN &ANE BETON MON. $ECT. CIRC. /R.TI/ 1+'(-% DI %3( M. , 30 M. #ARA A/A
$UBTERANA CARO$ABI! BUC.
090)1)1 ACD11.1 CAMIN &ANE BETON MON. $ECT. CIRC. /R.TI/ 1+'(-% DI %3( M. , 3( M. #ARA A/A
$UBTERANA CARO$ABI! BUC.
090)1)% ACD11!1 CAMIN &ANE BETON MON. $ECT. CIRC. /R.TI/ 1+'(-% DI %3( M. , )30 M. #ARA A/A
$UBTERANA CARO$AB@! BUC.
090)1) ACD11M1 CAMIN &ANE BETON MON. $ECT. CIRC. /R.TI/ 1+'(-% DI %3( M. , 13( M. CU A/A
$UBTERANA NECARO$ABI! BUC.
090)1)) ACD11N1 CAMIN &ANE BETON MON. $ECT. CIRC. /R.TI/ 1+'(-% DI %3( M. , %30 M. CU A/A
$UBTERANA NECARO$ABI! BUC.
090)1)( ACD11O1 CAMIN &ANE BETON MON. $ECT. CIRC. /R.TI/ 1+'(-% DI %3( M. , %3( M. CU A/A
$UBTERANA NECARO$ABI! BUC.
090)1)* ACD11/1 CAMIN &ANE BETON MON. $ECT. CIRC. /R.TI/ 1+'(-% DI %3( M. , 30 M. CU A/A
$UBTERANA NECARO$ABI! BUC.
090)1)+ ACD11=1 CAMIN &ANE BETON MON. $ECT. CIRC. /R.TI/ 1+'(-% DI %3( M. , 3( M. CU A/A
$UBTERANA NECARO$ABI! BUC.
090)1)' ACD11R1 CAMIN &ANE BETON MON. $ECT. CIRC. /R.TI/ 1+'(-% DI %3( M. , )30 M. CU A/A
$UBTERANA NECARO$ABI! BUC.
090)1)9 ACD11$1 CAMIN &ANE BETON MON. $ECT. CIRC. /R.TI/ 1+'(-% DI %3( M. , 13( M. CU A/A
$UBTERANA CARO$ABI! BUC.
090)1(0 ACD11T1 CAMIN &ANE BETON MON. $ECT. CIRC. /R.TI/ 1+'(-% DI %3( M. , %30 M. CU A/A
$UBTERANA CARO$ABI! BUC.
090)1(1 ACD11U1 CAMIN &ANE BETON MON. $ECT. CIRC. /R.TI/ 1+'(-% DI %3( M. , %3( M. CU A/A
$UBTERANA CARO$ABI! BUC.
090)1(% ACD11&1 CAMIN &ANE BETON MON. $ECT. CIRC. /R.TI/ 1+'(-% DI %3( M. , 30 M. CU A/A
$UBTERANA CARO$ABI! BUC.
090)1( ACD11A1 CAMIN &ANE BETON MON. $ECT. CIRC. /R.TI/ 1+'(-% DI %3( M. , 3( M. CU A/A
$UBTERANA CARO$ABI! BUC.
090)1() ACD1121 CAMIN &ANE BETON MON. $ECT. CIRC. /R.TI/ 1+'(-% DI %3( M. , )30 M. CU A/A
$UBTERANA CARO$ABI! BUC.
090)1(( ACD1%A1 CAMIN &ANE BETON MON. $ECT. CIRC. /R.TI/ 1+'(-% DI M. , 13( M. #ARA A/A
$UBTERANA NECARO$ABI! BUC.
090)1(* ACD1%B1 CAMIN &ANE BETON MON. $ECT. CIRC. /R.TI/ 1+'(-% DI M. , %30 M. #ARA A/A
$UBTERANA NECARO$ABI! BUC.
090)1(+ ACD1%C1 CAMIN &ANE BETON MON. $ECT. CIRC. /R.TI/ 1+'(-% DI M. , %3( M. #ARA A/A
$UBTERANA NECARO$ABI! BUC.
090)1(' ACD1%D1 CAMIN &ANE BETON MON. $ECT. CIRC. /R.TI/ 1+'(-% DI M. , 30 M. #ARA A/A
$UBTERANA NECARO$ABI! BUC.
090)1(9 ACD1%E1 CAMIN &ANE BETON MON. $ECT. CIRC. /R.TI/ 1+'(-% DI M. , 3( M. #ARA A/A
$UBTERANA NECARO$ABI! BUC.
090)1*0 ACD1%#1 CAMIN &ANE BETON MON. $ECT. CIRC. /R.TI/ 1+'(-% DI M. , )30 M. #ARA A/A
$UBTERANA NECARO$ABI! BUC.
090)1*1 ACD1%"1 CAMIN &ANE BETON MON. $ECT. CIRC. /R.TI/ 1+'(-% DI M. , 13( M. #ARA A/A
$UBTERANA CARO$ABI! BUC.
090)1*% ACD1%,1 CAMIN &ANE BETON MON. $ECT. CIRC. /R.TI/ 1+'(-% DI M. , %30 M. #ARA A/A
$UBTERANA CARO$ABI! BUC.
090)1* ACD1%I1 CAMIN &ANE BETON MON. $ECT. CIRC. /R.TI/ 1+'(-% DI M. , %3( M. #ARA A/A
$UBTERANA CARO$ABI! BUC.
090)1*) ACD1%-1 CAMIN &ANE BETON MON. $ECT. CIRC. /R.TI/ 1+'(-% DI M. , 30 M. #ARA A/A
$UBTERANA CARO$ABI! BUC.
090)1*( ACD1%.1 CAMIN &ANE BETON MON. $ECT. CIRC. /R.TI/ 1+'(-% DI M. , 3( M. #ARA A/A
$UBTERANA CARO$ABI! BUC.
090)1** ACD1%!1 CAMIN &ANE BETON MON. $ECT. CIRC. /R.TI/ 1+'(-% DI M. , )30 M. #ARA A/A
$UBTERANA CARO$ABI! BUC.
090)1*+ ACD1%M1 CAMIN &ANE BETON MON. $ECT. CIRC. /R.TI/ 1+'(-% DI M. , 13( M. CU A/A
$UBTERANA NECARO$ABI! BUC.
090)1*' ACD1%N1 CAMIN &ANE BETON MON. $ECT. CIRC. /R.TI/ 1+'(-% DI M. , %30 M. CU A/A
$UBTERANA NECARO$ABI! BUC.
090)1*9 ACD1%O1 CAMIN &ANE BETON MON. $ECT. CIRC. /R.TI/ 1+'(-% DI M. , %3( M. CU A/A
$UBTERANA NECARO$ABI! BUC.
090)1+0 ACD1%/1 CAMIN &ANE BETON MON. $ECT. CIRC. /R.TI/ 1+'(-% DI M. , 30 M. CU A/A
$UBTERANA NECARO$ABI! BUC.
090)1+1 ACD1%=1 CAMIN &ANE BETON MON. $ECT. CIRC. /R.TI/ 1+'(-% DI M. , 3( M. CU A/A
$UBTERANA NECARO$ABI! BUC.
090)1+% ACD1%R1 CAMIN &ANE BETON MON. $ECT. CIRC. /R.TI/ 1+'(-% DI M. , )30 M. CU A/A
$UBTERANA NECARO$ABI! BUC.
090)1+ ACD1%$1 CAMIN &ANE BETON MON. $ECT. CIRC. /R.TI/ 1+'(-% DI M. , 13( M. CU A/A
$UBTERANA CARO$ABI! BUC.
090)1+) ACD1%T1 CAMIN &ANE BETON MON. $ECT. CIRC. /R.TI/ 1+'(-% DI M. , %30 M. CU A/A
$UBTERANA CARO$ABI! BUC.
090)1+( ACD1%U1 CAMIN &ANE BETON MON. $ECT. CIRC. /R.TI/ 1+'(-% DI M. , %3( M. CU A/A
$UBTERANA CARO$ABI! BUC.
090)1+* ACD1%&1 CAMIN &ANE BETON MON. $ECT. CIRC. /R.TI/ 1+'(-% DI M. , 30 M. CU A/A
$UBTERANA CARO$ABI! BUC.
090)1++ ACD1%A1 CAMIN &ANE BETON MON. $ECT. CIRC. /R.TI/ 1+'(-% DI M. , 3( M. CU A/A
$UBTERANA CARO$ABI! BUC.
090)1+' ACD1%21 CAMIN &ANE BETON MON. $ECT. CIRC. /R.TI/ 1+'(-% DI M. , )30 M. CU A/A
$UBTERANA CARO$ABI! BUC.
090)1+9 ACD1A1 CAMIN &ANE BETON MON. $ECT. CIRC. /R. TI/ 199+ DI 3( M. , 3( M. #ARA A/A
$UBTERANA NECARO$ABI! BUC.
090)1'0 ACD1B1 CAMIN &ANE BETON MON. $ECT. CIRC. /R. TI/ 199+ DI 3( M. , )30 M. #ARA A/A
$UBTERANA NECARO$ABI! BUC.
090)1'1 ACD1C1 CAMIN &ANE BETON MON. $ECT. CIRC. /R. TI/ 199+ DI 3( M. , )3( M. #ARA A/A
$UBTERANA NECARO$ABI! BUC.
090)1'% ACD1D1 CAMIN &ANE BETON MON. $ECT. CIRC. /R. TI/ 199+ DI 3( M. , (30 M. #ARA A/A
$UBTERANA NECARO$ABI! BUC.
090)1' ACD1E1 CAMIN &ANE BETON MON. $ECT. CIRC. /R. TI/ 199+ DI 3( M. , 3( M. #ARA A/A
$UBTERANA CARO$ABI! BUC.
090)1') ACD1#1 CAMIN &ANE BETON MON. $ECT. CIRC. /R. TI/ 199+ DI 3( M. , )30 M. #ARA A/A
$UBTERANA CARO$ABI! BUC.
090)1'( ACD1"1 CAMIN &ANE BETON MON.$ECT.CIRC./R.TI/ 199+ DI 3( M , )3( M #ARA A/A
$UBTERANA3CARO$ABI! BUC.
090)1'* ACD1,1 CAMIN &ANE BETON MON.$ECT.CIRC./R.TI/ 199+ DI 3( M , (30 M #ARA A/A
$UBTERANA3CARO$ABI! BUC.
090)1'+ ACD1I1 CAMIN &ANE BETON MON. $ECT. CIRC. /R. TI/ 199+ DI 3( M. , 3( M. CU A/A
$UBTERANA NECARO$ABI! BUC.
090)1'' ACD1-1 CAMIN &ANE BETON MON. $ECT. CIRC. /R. TI/ 199+ DI 3( M. , )30 M. CU A/A
$UBTERANA NECARO$ABI! BUC.
090)1'9 ACD1.1 CAMIN &ANE BETON MON. $ECT. CIRC. /R. TI/ 199+ DI 3( M. , )3( M. CU A/A
$UBTERANA NECARO$ABI! BUC.
090)190 ACD1!1 CAMIN &ANE BETON MON. $ECT. CIRC. /R. TI/ 199+ DI 3( M. , (30 M. CU A/A
$UBTERANA NECARO$ABI! BUC.
090)191 ACD1M1 CAMIN &ANE BETON MON. $ECT. CIRC. /R. TI/ 199+ DI 3( M. , 3( M. CU A/A
$UBTERANA CARO$ABI! BUC.
090)19% ACD1N1 CAMIN &ANE BETON MON. $ECT. CIRC. /R. TI/ 199+ DI 3( M. , )30 M. CU A/A
$UBTERANA CARO$ABI! BUC.
090)19 ACD1O1 CAMIN &ANE BETON MON. $ECT. CIRC. /R. TI/ 199+ DI 3( M. , )3( M. CU A/A
$UBTERANA CARO$ABI! BUC.
090)19) ACD1/1 CAMIN &ANE BETON MON. $ECT. CIRC. /R. TI/ 199+ DI 3( M. , (30 M. CU A/A
$UBTERANA CARO$ABI! BUC.
090)19( ACD1)A1 CAMIN &ANE BETON MON. $ECT. CIRC. /R. TI/ 199+ DI ) M. , 3( M. #ARA A/A
$UBTERANA NECARO$ABI! BUC.
090)19* ACD1)B1 CAMIN &ANE BETON MON. $ECT. CIRC. /R. TI/ 199+ DI ) M. , )30 M. #ARA A/A
$UBTERANA NECARO$ABI! BUC.
090)19+ ACD1)C1 CAMIN &ANE BETON MON. $ECT. CIRC. /R. TI/ 199+ DI ) M. , )3( M. #ARA A/A
$UBTERANA NECARO$ABI! BUC.
090)19' ACD1)D1 CAMIN &ANE BETON MON. $ECT. CIRC. /R. TI/ 199+ DI ) M. , (30 M. #ARA A/A
$UBTERANA NECARO$ABI! BUC.


090)199 ACD1)E1 CAMIN &ANE BETON MON. $ECT. CIRC. /R. TI/ 199+ DI ) M. , 3( M. #ARA A/A
$UBTERANA CARO$ABI! BUC.
090)%00 ACD1)#1 CAMIN &ANE BETON MON. $ECT. CIRC. /R. TI/ 199+ DI ) M. , )30 M. #ARA A/A
$UBTERANA CARO$ABI! BUC.
090)%01 ACD1)"1 CAMIN &ANE BETON MON. $ECT. CIRC. /R. TI/ 199+ DI ) M. , )3( M. #ARA A/A
$UBTERANA CARO$ABI! BUC.
090)%0% ACD1),1 CAMIN &ANE BETON MON. $ECT. CIRC. /R. TI/ 199+ DI ) M. , (30 M. #ARA A/A
$UBTERANA CARO$ABI! BUC.
090)%0 ACD1)I1 CAMIN &ANE BETON MON. $ECT. CIRC. /R. TI/ 199+ DI ) M. , 3( M. CU A/A
$UBTERANA NECARO$ABI! BUC.
090)%0) ACD1)-1 CAMIN &ANE BETON MON. $ECT. CIRC. /R. TI/ 199+ DI ) M. , )30 M. CU A/A
$UBTERANA NECARO$ABI! BUC.
090)%0( ACD1).1 CAMIN &ANE BETON MON. $ECT. CIRC. /R. TI/ 199+ DI ) M. , )3( M. CU A/A
$UBTERANA NECARO$ABI! BUC.
090)%0* ACD1)!1 CAMIN &ANE BETON MON. $ECT. CIRC. /R. TI/ 199+ DI ) M. , (30 M. CU A/A
$UBTERANA NECARO$ABI! BUC.
090)%0+ ACD1)M1 CAMIN &ANE BETON MON. $ECT. CIRC. /R. TI/ 199+ DI ) M. , 3( M. CU A/A
$UBTERANA CARO$ABI! BUC.
090)%0' ACD1)N1 CAMIN &ANE BETON MON. $ECT. CIRC. /R. TI/ 199+ DI ) M. , )30 M. CU A/A
$UBTERANA CARO$ABI! BUC.
090)%09 ACD1)O1 CAMIN &ANE BETON MON. $ECT. CIRC. /R. TI/ 199+ DI ) M. , )3( M. CU A/A
$UBTERANA CARO$ABI! BUC.
090)%10 ACD1)/1 CAMIN &ANE BETON MON. $ECT. CIRC. /R. TI/ 199+ DI ) M. , (30 M. CU A/A
$UBTERANA CARO$ABI! BUC.
090)%11 ACD1(A1 CAMIN &ANE DEZ. BETON MON. $ECT. CIRC. /R.TI/ 199+ DI 3( M., )30M #ARA A/A
$UBTERANA NECARO$A BUC.
090)%1% ACD1(B1 CAMIN &ANE DEZ. BETON MON. $ECT. CIRC. /R.TI/ 199+ DI 3( M., )3(M #ARA A/A
$UBTERANA NECARO$A BUC.
090)%1 ACD1(C1 CAMIN &ANE DEZ. BETON MON. $ECT. CIRC. /R.TI/ 199+ DI 3( M., (30M #ARA A/A
$UBTERANA NECARO$A BUC.
090)%1) ACD1(D1 CAMIN &ANE DEZ. BETON MON. $ECT. CIRC. /R.TI/ 199+ DI 3( M., )30M #ARA A/A
$UBTERANA CARO$ABI BUC.
090)%1( ACD1(E1 CAMIN &ANE DEZ. BETON MON. $ECT. CIRC. /R.TI/ 199+ DI 3( M., )3(M #ARA A/A
$UBTERANA CARO$ABI BUC.
090)%1* ACD1(#1 CAMIN &ANE DEZ. BETON MON. $ECT. CIRC. /R.TI/ 199+ DI 3( M., (30M #ARA A/A
$UBTERANA CARO$ABI BUC.
090)%1+ ACD1("1 CAMIN &ANE DEZ. BETON MON. $ECT. CIRC. /R.TI/ 199+ DI 3( M., )30 M. CU A/A
$UBTERANA NECARO$A BUC.
090)%1' ACD1(,1 CAMIN &ANE DEZ. BETON MON. $ECT. CIRC. /R.TI/ 199+ DI 3( M., )3( M. CU A/A
$UBTERANA NECARO$A BUC.
090)%19 ACD1(I1 CAMIN &ANE DEZ. BETON MON. $ECT. CIRC. /R.TI/ 199+ DI 3( M., (30 M. CU A/A
$UBTERANA NECARO$A BUC.
090)%%0 ACD1(-1 CAMIN &ANE DEZ. BETON MON. $ECT. CIRC. /R.TI/ 199+ DI 3( M., )30 M. CU A/A
$UBTERANA CARO$ABI BUC.
090)%%1 ACD1(.1 CAMIN &ANE DEZ. BETON MON. $ECT. CIRC. /R.TI/ 199+ DI 3( M., )3( M. CU A/A
$UBTERANA CARO$ABI BUC.
090)%%% ACD1(!1 CAMIN &ANE DEZ. BETON MON. $ECT. CIRC. /R.TI/ 199+ DI 3( M., (30 M. CU A/A
$UBTERANA CARO$ABI BUC.
090)%% ACD1*A1 CAMIN &ANE DEZ. BETON MON. $ECT. CIRC. /R.TI/ 199+ DI ) M. , )30 M.#ARA A/A
$UBTERANA NECARO$A BUC.
090)%%) ACD1*B1 CAMIN &ANE DEZ. BETON MON. $ECT. CIRC. /R.TI/ 199+ DI ) M. , )3( M.#ARA A/A
$UBTERANA NECARO$A BUC.
090)%%( ACD1*C1 CAMIN &ANE DEZ. BETON MON. $ECT. CIRC. /R.TI/ 199+ DI ) M. , (30 M.#ARA A/A
$UBTERANA NECARO$A BUC.
090)%%* ACD1*D1 CAMIN &ANE DEZ. BETON MON. $ECT. CIRC. /R.TI/ 199+ DI ) M. , )30 M.#ARA A/A
$UBTERANA CARO$ABI BUC.
090)%%+ ACD1*E1 CAMIN &ANE DEZ. BETON MON. $ECT. CIRC. /R.TI/ 199+ DI ) M. , )3( M.#ARA A/A
$UBTERANA CARO$ABI BUC.
090)%%' ACD1*#1 CAMIN &ANE DEZ. BETON MON. $ECT. CIRC. /R.TI/ 199+ DI ) M. , (30 M.#ARA A/A
$UBTERANA CARO$ABI BUC.
090)%%9 ACD1*"1 CAMIN &ANE DEZ. BETON MON. $ECT. CIRC. /R.TI/ 199+ DI ) M. , )30 M. CU A/A
$UBTERANA NECARO$AB BUC.
090)%0 ACD1*,1 CAMIN &ANE DEZ. BETON MON. $ECT. CIRC. /R.TI/ 199+ DI ) M. , )3( M. CU A/A
$UBTERANA NECARO$AB BUC.
090)%1 ACD1*I1 CAMIN &ANE DEZ. BETON MON. $ECT. CIRC. /R.TI/ 199+ DI ) M. , (30 M. CU A/A
$UBTERANA NECARO$AB BUC.
090)%% ACD1*-1 CAMIN &ANE DEZ. BETON MON. $ECT. CIRC. /R.TI/ 199+ DI ) M. , )30 M. CU A/A
$UBTERANA CARO$ABI! BUC.
090)% ACD1*.1 CAMIN &ANE DEZ. BETON MON. $ECT. CIRC. /R.TI/ 199+ DI ) M. , )3( M. CU A/A
$UBTERANA CARO$ABI! BUC.
090)%) ACD1*!1 CAMIN &ANE DEZ. BETON MON. $ECT. CIRC. /R.TI/ 199+ DI ) M. , (30 M. CU A/A
$UBTERANA CARO$ABI! BUC.
090)%( ACD1+A1 CAMIN &ANE BO!TARI /RE#. $ECT. CIRC. /R.TI/ 1+'(-% DI 13%( M., 13( M #ARA A/A
$UBTERANA NECARO$A BUC.
090)%* ACD1+B1 CAMIN &ANE BO!TARI /RE#. $ECT. CIRC. /R.TI/ 1+'(-% DI 13%( M., %30 M #ARA A/A
$UBTERANA NECARO$A BUC.
090)%+ ACD1+C1 CAMIN &ANE BO!TARI /RE#. $ECT. CIRC. /R.TI/ 1+'(-% DI 13%( M., %3( M #ARA A/A
$UBTERANA NECARO$A BUC.
090)%' ACD1+D1 CAMIN &ANE BO!TARI /RE#. $ECT. CIRC. /R.TI/ 1+'(-% DI 13%( M., 30 M #ARA A/A
$UBTERANA NECARO$A BUC.
090)%9 ACD1+E1 CAMIN &ANE BO!TARI /RE#. $ECT. CIRC. /R.TI/ 1+'(-% DI 13%( M., 3( M #ARA A/A
$UBTERANA NECARO$A BUC.
090)%)0 ACD1+#1 CAMIN &ANE BO!TARI /RE#. $ECT. CIRC. /R.TI/ 1+'(-% DI 13%( M., )30 M #ARA A/A
$UBTERANA NECARO$A BUC.
090)%)1 ACD1+"1 CAMIN &ANE BO!TARI /RE#. $ECT. CIRC. /R.TI/ 1+'(-% DI 13%( M., 13( M #ARA A/A
$UBTERANA CARO$ABI BUC.
090)%)% ACD1+,1 CAMIN &ANE BO!TARI /RE#. $ECT. CIRC. /R.TI/ 1+'(-% DI 13%( M., %30 M #ARA A/A
$UBTERANA CARO$ABI BUC.
090)%) ACD1+I1 CAMIN &ANE BO!TARI /RE#. $ECT. CIRC. /R.TI/ 1+'(-% DI 13%( M., %3( M #ARA A/A
$UBTERANA CARO$ABI BUC.
090)%)) ACD1+-1 CAMIN &ANE BO!TARI /RE#. $ECT. CIRC. /R.TI/ 1+'(-% DI 13%( M., 30 M #ARA A/A
$UBTERANA CARO$ABI BUC.
090)%)( ACD1+.1 CAMIN &ANE BO!TARI /RE#. $ECT. CIRC. /R.TI/ 1+'(-% DI 13%( M., 3( M #ARA A/A
$UBTERANA CARO$ABI BUC.
090)%)* ACD1+!1 CAMIN &ANE BO!TARI /RE#. $ECT. CIRC. /R.TI/ 1+'(-% DI 13%( M., )30 M #ARA A/A
$UBTERANA CARO$ABI BUC.
090)%)+ ACD1'A1 CAMIN &ANE BO!TARI /RE#.$ECT.CIRC./R.TI/ 1+'(-% DI13( M , 13( M #ARA A/A
$UBTERANA NECARO$ABI! BUC.
090)%)' ACD1'B1 CAMIN &ANE BO!TARI /RE#.$ECT.CIRC./R.TI/ 1+'(-% DI13( M , %30 M #ARA A/A
$UBTERANA NECARO$ABI! BUC.
090)%)9 ACD1'C1 CAMIN &ANE BO!TARI /RE#.$ECT.CIRC./R.TI/ 1+'(-% DI13( M , %3( M #ARA A/A
$UBTERANA NECARO$ABI! BUC.
090)%(0 ACD1'D1 CAMIN &ANE BO!TARI /RE#.$ECT.CIRC./R.TI/ 1+'(-% DI13( M , 30 M #ARA A/A
$UBTERANA NECARO$ABI! BUC.
090)%(1 ACD1'E1 CAMIN &ANE BO!TARI /RE#.$ECT.CIRC./R.TI/ 1+'(-% DI13( M , 3( M #ARA A/A
$UBTERANA NECARO$ABI! BUC.
090)%(% ACD1'#1 CAMIN &ANE BO!TARI /RE#.$ECT.CIRC./R.TI/ 1+'(-% DI13( M , )30 M #ARA A/A
$UBTERANA NECARO$ABI! BUC.
090)%( ACD1'"1 CAMIN &ANE BO!TARI /RE#. $ECT. CIRC. /R.TI/ 1+'(-% DI 13( M. , 13( M #ARA A/A
$UBTERANA CARO$ABI BUC.
090)%() ACD1',1 CAMIN &ANE BO!TARI /RE#. $ECT. CIRC. /R.TI/ 1+'(-% DI 13( M. , %30 M #ARA A/A
$UBTERANA CARO$ABI BUC.
090)%(( ACD1'I1 CAMIN &ANE BO!TARI /RE#. $ECT. CIRC. /R.TI/ 1+'(-% DI 13( M. , %3( M #ARA A/A
$UBTERANA CARO$ABI BUC.
090)%(* ACD1'-1 CAMIN &ANE BO!TARI /RE#. $ECT. CIRC. /R.TI/ 1+'(-% DI 13( M. , 30 M #ARA A/A
$UBTERANA CARO$ABI BUC.
090)%(+ ACD1'.1 CAMIN &ANE BO!TARI /RE#. $ECT. CIRC. /R.TI/ 1+'(-% DI 13( M. , 3( M #ARA A/A
$UBTERANA CARO$ABI BUC.
090)%(' ACD1'!1 CAMIN &ANE BO!TARI /RE#. $ECT. CIRC. /R.TI/ 1+'(-% DI 13( M. , )30 M #ARA A/A
$UBTERANA CARO$ABI BUC.
090)%(9 ACD19A1 CAMIN &ANE BO!TARI /RE#. $ECT. CIRC. /R.TI/ 1+'(-% DI % M. , 13( M #ARA A/A
$UBTERANA NECARO$ABI BUC.
090)%*0 ACD19B1 CAMIN &ANE BO!TARI /RE#. $ECT. CIRC. /R.TI/ 1+'(-% DI % M. , %30 M #ARA A/A
$UBTERANA NECARO$ABI BUC.
090)%*1 ACD19C1 CAMIN &ANE BO!TARI /RE#. $ECT. CIRC. /R.TI/ 1+'(-% DI % M. , %3( M #ARA A/A
$UBTERANA NECARO$ABI BUC.
090)%*% ACD19D1 CAMIN &ANE BO!TARI /RE#. $ECT. CIRC. /R.TI/ 1+'(-% DI % M. , 30 M #ARA A/A
$UBTERANA NECARO$ABI BUC.
090)%* ACD19E1 CAMIN &ANE BO!TARI /RE#. $ECT. CIRC. /R.TI/ 1+'(-% DI % M. , 3( M #ARA A/A
$UBTERANA NECARO$ABI BUC.
090)%*) ACD19#1 CAMIN &ANE BO!TARI /RE#. $ECT. CIRC. /R.TI/ 1+'(-% DI % M. , )30 M #ARA A/A
$UBTERANA NECARO$ABI BUC.
090)%*( ACD19"1 CAMIN &ANE BO!TARI /RE#. $ECT. CIRC. /R.TI/ 1+'(-% DI % M. , 13( M #ARA A/A
$UBTERANA CARO$ABI! BUC.
090)%** ACD19,1 CAMIN &ANE BO!TARI /RE#. $ECT. CIRC. /R.TI/ 1+'(-% DI % M. , %30 M #ARA A/A
$UBTERANA CARO$ABI! BUC.
090)%*+ ACD19I1 CAMIN &ANE BO!TARI /RE#. $ECT. CIRC. /R.TI/ 1+'(-% DI % M. , %3( M #ARA A/A
$UBTERANA CARO$ABI! BUC.
090)%*' ACD19-1 CAMIN &ANE BO!TARI /RE#. $ECT. CIRC. /R.TI/ 1+'(-% DI % M. , 30 M #ARA A/A
$UBTERANA CARO$ABI! BUC.
090)%*9 ACD19.1 CAMIN &ANE BO!TARI /RE#. $ECT. CIRC. /R.TI/ 1+'(-% DI % M. , 3( M #ARA A/A
$UBTERANA CARO$ABI! BUC.
090)%+0 ACD19!1 CAMIN &ANE BO!TARI /RE#. $ECT. CIRC. /R.TI/ 1+@(-% DI % M. , )30 M #ARA A/A
$UBTERANA CARO$ABI! BUC.
090)%+1 ACD%0A1 CAMIN &ANE BO!TARI /RE#. $ECT. CIRC. /R.TI/ 1+'(-% DI %3( M., 13( M #ARA A/A
$UBTERANA NECARO$AB BUC.
090)%+% ACD%0B1 CAMIN &ANE BO!TARI /RE#. $ECT. CIRC. /R.TI/ 1+'(-% DI %3( M., %30 M #ARA A/A
$UBTERANA NECARO$AB BUC.
090)%+ ACD%0C1 CAMIN &ANE BO!TARI /RE#. $ECT. CIRC. /R.TI/ 1+'(-% DI %3( M., %3( M #ARA A/A
$UBTERANA NECARO$AB BUC.
090)%+) ACD%0D1 CAMIN &ANE BO!TARI /RE#. $ECT. CIRC. /R.TI/ 1+'(-% DI %3( M., 30 M #ARA A/A
$UBTERANA NECARO$AB BUC.
090)%+( ACD%0E1 CAMIN &ANE BO!TARI /RE#. $ECT. CIRC. /R.TI/ 1+'(-% DI %3( M., 3( M #ARA A/A
$UBTERANA NECARO$AB BUC.
090)%+* ACD%0#1 CAMIN &ANE BO!TARI /RE#. $ECT. CIRC. /R.TI/ 1+'(-% DI %3( M., )30 M #ARA A/A
$UBTERANA NECARO$AB BUC.
090)%++ ACD%0"1 CAMIN &ANE BO!TARI /RE#. $ECT. CIRC. /R.TI/ 1+'(-% DI %3( M., 13( M #ARA A/A
$UBTERANA CARO$ABI! BUC.
090)%+' ACD%0,1 CAMIN &ANE BO!TARI /RE#. $ECT. CIRC. /R.TI/ 1+'(-% DI %3( M., %30 M #ARA A/A
$UBTERANA CARO$ABI! BUC.
090)%+9 ACD%0I1 CAMIN &ANE BO!TARI /RE#. $ECT. CIRC. /R.TI/ 1+'(-% DI %3( M., %3( M #ARA A/A
$UBTERANA CARO$ABI! BUC.
090)%'0 ACD%0-1 CAMIN &ANE BO!TARI /RE#. $ECT. CIRC. /R.TI/ 1+'(-% DI %3( M., 30 M #ARA A/A
$UBTERANA CARO$ABI! BUC.
090)%'1 ACD%0.1 CAMIN &ANE BO!TARI /RE#. $ECT. CIRC. /R.TI/ 1+'(-% DI %3( M., 3( M #ARA A/A
$UBTERANA CARO$ABI! BUC.
090)%'% ACD%0!1 CAMIN &ANE BO!TARI /RE#. $ECT. CIRC. /R.TI/ 1+'(-% DI %3( M., )30 M #ARA A/A
$UBTERANA CARO$ABI! BUC.
090)%' ACD%1A1 CAMIN &ANE BO!TARI /RE#. $ECT. CIRC. /R.TI/ 1+'(-% DI M. , 13( M #ARA A/A
$UBTERANA NECARO$ABI BUC.
090)%') ACD%1B1 CAMIN &ANE BO!TARI /RE#. $ECT. CIRC. /R.TI/ 1+'(-% DI M. , %30 M #ARA A/A
$UBTERANA NECARO$ABI BUC.
090)%'( ACD%1C1 CAMIN &ANE BO!TARI /RE#. $ECT. CIRC. /R.TI/ 1+'(-% DI M. , %3( M #ARA A/A
$UBTERANA NECARO$ABI BUC.
090)%'* ACD%1D1 CAMIN &ANE BO!TARI /RE#. $ECT. CIRC. /R.TI/ 1+'(-% DI M. , 30 M #ARA A/A
$UBTERANA NECARO$ABI BUC.
090)%'+ ACD%1E1 CAMIN &ANE BO!TARI /RE#. $ECT. CIRC. /R.TI/ 1+'(-% DI M. , 3( M #ARA A/A
$UBTERANA NECARO$ABI BUC.
090)%'' ACD%1#1 CAMIN &ANE BO!TARI /RE#. $ECT. CIRC. /R.TI/ 1+'(-% DI M. , )30 M #ARA A/A
$UBTERANA NECARO$ABI BUC.


090)%'9 ACD%1"1 CAMIN &ANE BO!TARI /RE#. $ECT. CIRC. /R.TI/ 1+'(-% DI M. , 13( M #ARA A/A
$UBTERANA CARO$ABI! BUC.
090)%90 ACD%1,1 CAMIN &ANE BO!TARI /RE#. $ECT. CIRC. /R.TI/ 1+'(-% DI M. , %30 M #ARA A/A
$UBTERANA CARO$ABI! BUC.
090)%91 ACD%1I1 CAMIN &ANE BO!TARI /RE#. $ECT. CIRC. /R.TI/ 1+'(-% DI M. , %3( M #ARA A/A
$UBTERANA CARO$ABI! BUC.
090)%9% ACD%1-1 CAMIN &ANE BO!TARI /RE#. $ECT. CIRC. /R.TI/ 1+'(-% DI M. , 30 M #ARA A/A
$UBTERANA CARO$ABI! BUC.
090)%9 ACD%1.1 CAMIN &ANE BO!TARI /RE#. $ECT. CIRC. /R.TI/ 1+'(-% DI M. , 3( M #ARA A/A
$UBTERANA CARO$ABI! BUC.
090)%9) ACD%1!1 CAMIN &ANE BO!TARI /RE#. $ECT. CIRC. /R.TI/ 1+'(-% DI M. , )30 M #ARA A/A
$UBTERANA CARO$ABI! BUC.
N6 7o689 i7 :atalog4:apitol ACD: %9)


Capitolul: 090(= ACE
-------------------

090(001 ACE01A1 ,IDRANT $UBTERAN DE INCENDIU A&IND D: *( MM
BUC.
090(00% ACE01B1 ,IDRANT $UBTERAN DE INCENDIU A&IND D: 100 MM
BUC.
090(00 ACE0%A1 "URA $CUR"ERE CU $I#ON $I DE/OZIT $TA$ *+01-+ CARO$ABI!A TI/ A1
BUC.
090(00) ACE0%B1 "URA $CUR"ERE CU $I#ON $I DE/OZIT $TA$ *+01-+ CARO$ABI!A TI/ A%
BUC.
101+ 101+) 0
090(00( ACE0%C1 "URA $CUR"ERE CU $I#ON $I DE/OZIT $TA$ *+01-+ NECARO$ABI!A TI/ B1
BUC.
090(00* ACE0A1 #INTINA /UB!ICA CU DE$CARCARE AUTOMATA: ARTEZIANA TI/ C/MB NI-0-*1
BUC.
090(00+ ACE0A% #INTINA /UB!ICA CU DE$CARCARE AUTOMATA: ARTEZIANA CU /ICIOR TI/ ME#MC-
NTR-CM 1(%-'0 CA!. I BUC.
090(00' ACE0A #INTINA /UB!ICA CU DE$CARCARE AUTOMATA: ARTEZIANA CU /ICIOR TI/ ME#MC-
NTR-CM 1(%-'0 CA!. II BUC.
090(009 ACE0)A1 "ARNIT.MANE&RA CU TI-A %0 MM /T.&ANE MONTATE: IN /AMINT
BUC.
090(010 ACE0)B1 "ARNIT.MANE&RA CU TI-A %0 MM /T.&ANE MONTATE: IN CAMIN
BUC.
090(011 ACE0(A1 /IE$A DE TRECERE ETAN$A A CONDUCTE!OR /RIN /ERETI CU "REUT./INA !A (0
." INC!U$I& TONA
11+0 11+1 0
090(01% ACE0(B1 /IE$A DE TRECERE ETAN$A A CONDUCTE!OR /RIN /ERETI CU "REUT./E$TE (0
/INA !A 1(0 ." INC!U$I& TONA
11+0 11+1 0
090(01 ACE0(C1 /IE$A DE TRECERE ETAN$A A CONDUCTE!OR /RIN /ERETI CU "REUT./E$TE 1(0
/INA !A 00 ." INC!U$I& TONA
11+0 11+1 0
090(01) ACE0(D1 /IE$A DE TRECERE ETAN$A A CONDUCTE!OR /RIN /ERETI CU "REUT./E$TE 00
/INA !A (00 ." INC!U$I& TONA
11+0 11+1 0
090(01( ACE0(E1 /IE$A DE TRECERE ETAN$A A CONDUCTE!OR /RIN /ERETI CU "REUT./E$TE (00
/INA !A 1000 ." INC!U$I& TONA
11+0 11+1 0
090(01* ACE0(#1 /IE$A DE TRECERE ETAN$A A CONDUCTE!OR /RIN /ERETI CU "REUT./E$TE 1000
/INA !A 1(00 ." INC!U$I& TONA
11+0 11+1 0
090(01+ ACE0("1 /IE$A DE TRECERE ETAN$A A CONDUCTE!OR /RIN /ERETI CU "REUT./E$TE 1(00
/INA !A %(00 ." INC!U$I& TONA
11+0 11+1 0
090(01' ACE0(,1 /IE$A DE TRECERE ETAN$A A CONDUCTE!OR /RIN /ERETI CU "REUT./E$TE %(00
/INA !A (00 ." INC!U$I& TONA
11+0 11+1 0
090(019 ACE0*A1 $U$TINERI DIN !EMN /ENTRU CAB!URI $I CONDUCTE INTI!NITE IN $A/ATURA :
"RE!E M
090(0%0 ACE0*B1 $U$TINERI DIN !EMN /ENTRU CAB!URI $I CONDUCTE INTI!NITE IN $A/ATURA :
U$OARE M
090(0%1 ACE0+A1 $/A!AREA $I DE$IN#ECTAREA CONDUCTE!OR DE A!IMENTARE CU A/A A&IND DN (0
100 M.
090(0%% ACE0+B1 $/A!AREA $I DE$IN#ECTAREA CONDUCTE!OR DE A!IMENTARE CU A/A A&IND DN '0
100 M.
090(0% ACE0+C1 $/A!AREA $I DE$IN#ECTAREA CONDUCTE!OR DE A!IMENTARE CU A/A A&IND DN
100 100 M.
090(0%) ACE0+D1 $/A!AREA $I DE$IN#ECTAREA CONDUCTE!OR DE A!IMENTARE CU A/A A&IND DN
1%( 100 M.
090(0%( ACE0+E1 $/A!AREA $I DE$IN#ECTAREA CONDUCTE!OR DE A!IMENTARE CU A/A A&IND DN
1(0 100 M.
090(0%* ACE0+#1 $/A!AREA $I DE$IN#ECTAREA CONDUCTE!OR DE A!IMENTARE CU A/A A&IND DN
%00 100 M.
090(0%+ ACE0+"1 $/A!AREA $I DE$IN#ECTAREA CONDUCTE!OR DE A!IMENTARE CU A/A A&IND DN
%(0 100 M.
090(0%' ACE0+,1 $/A!AREA $I DE$IN#ECTAREA CONDUCTE!OR DE A!IMENTARE CU A/A A&IND DN
00 100 M.
090(0%9 ACE0+I1 $/A!AREA $I DE$IN#ECTAREA CONDUCTE!OR DE A!IMENTARE CU A/A A&IND DN
(0 100 M.
090(00 ACE0+-1 $/A!AREA $I DE$IN#ECTAREA CONDUCTE!OR DE A!IMENTARE CU A/A A&IND DN
)00 100 M.
090(01 ACE0+.1 $/A!AREA $I DE$IN#ECTAREA CONDUCTE!OR DE A!IMENTARE CU A/A A&IND DN
)(0 100 M.
090(0% ACE0+!1 $/A!AREA $I DE$IN#ECTAREA CONDUCTE!OR DE A!IMENTARE CU A/A A&IND DN
(00 100 M.
090(0 ACE0+M1 $/A!AREA $I DE$IN#ECTAREA CONDUCTE!OR DE A!IMENTARE CU A/A A&IND DN
*00 100 M.
090(0) ACE0+N1 $/A!AREA $I DE$IN#ECTAREA CONDUCTE!OR DE A!IMENTARE CU A/A A&IND DN
+00 100 M.
090(0( ACE0+O1 $/A!AREA $I DE$IN#ECTAREA CONDUCTE!OR DE A!IMENTARE CU A/A A&IND DN
'00 100 M.
090(0* ACE0+/1 $/A!AREA $I DE$IN#ECTAREA CONDUCTE!OR DE A!IMENTARE CU A/A A&IND DN
900 100 M.
090(0+ ACE0+=1 $/A!AREA $I DE$IN#ECTAREA CONDUCTE!OR DE A!IMENTARE CU A/A A&IND DN
1000 100 M.
090(0' ACE0+R1 $/A!AREA $I DE$IN#ECTAREA CONDUCTE!OR DE A!IMENTARE CU A/A A&IND DN
1%00 100 M.
090(09 ACE0+$1 $/A!AREA $I DE$IN#ECTAREA CONDUCTE!OR DE A!IMENTARE CU A/A A&IND DN
100 100 M.
090(0)0 ACE0+T1 $/A!AREA $I DE$IN#ECTAREA CONDUCTE!OR DE A!IMENTARE CU A/A A&IND DN
1)00 100 M.
090(0)1 ACE0+U1 $/A!AREA $I DE$IN#ECTAREA CONDUCTE!OR DE A!IMENTARE CU A/A A&IND DN
1(00 100 M.
090(0)% ACE0+&1 $/A!AREA $I DE$IN#ECTAREA CONDUCTE!OR DE A!IMENTARE CU A/A A&IND DN
1*00 100 M.
090(0) ACE0+A1 $/A!AREA $I DE$IN#ECTAREA CONDUCTE!OR DE A!IMENTARE CU A/A A&IND DN
%000 100 M.
090(0)) ACE0+21 $/A!AREA $I DE$IN#ECTAREA CONDUCTE!OR DE A!IMENTARE CU A/A A&IND DN
%%00 100 M.
090(0)( ACE08A1 UMPLUTURA IN SANT.LA COND.DE ALIM.CU APA SI CANALIZARE CU: NISIP
MC
090(0)* ACE0'B1 UM/!UTURA IN $ANT.!A COND.DE A!IM.CU A/A $I CANA!IZARE CU: /IETRI$
MAR"ARIT.IN -URU! TUB.DRENA- MC
090(0)+ ACE08C1 UMPLUTURA IN SANT.LA COND.DE ALIM.CU APA SI CANALIZARE CU: PIATRA
SPARTA IN JURUL TUB.DE DRENAJ MC
090(0)' ACE0'D1 UM/!UTURA IN $ANT.!A COND.DE A!IM.CU A/A $I CANA!IZARE CU: AR"I!A IN -URU!
TUB.DE DRENA- MC
090(0)9 ACE0'E1 UM/!UTURA IN $ANT !A COND.DE A!IM.CU A/A $I CANA!IZARE CU BA!A$T
MC
090(0(0 ACE09A1 MONTAREA ARMATURI!OR CU ACTIONARE MANUA!A $AU MECANICA 0ROB.&ANE
&ENTI!E C!A/.COM/EN$.ETC.1DN: ( BUC.
11+1% 0 0
090(0(1 ACE09B1 MONTAREA ARMATURI!OR CU ACTIONARE MANUA!A $AU MECANICA 0ROB.&ANE
&ENTI!E C!A/.COM/EN$.ETC.1DN: * BUC.
11+1% 0 0
090(0(% ACE09C1 MONTAREA ARMATURI!OR CU ACTIONARE MANUA!A $AU MECANICA 0ROB.&ANE
&ENTI!E C!A/.COM/EN$.ETC.1DN: ' BUC.
11+1% 0 0
090(0( ACE09D1 MONTAREA ARMATURI!OR CU ACTIONARE MANUA!A $AU MECANICA 0ROB.&ANE
&ENTI!E C!A/.COM/EN$.ETC.1DN: 1 BUC.
11+1% 0 0
090(0() ACE09E1 MONTAREA ARMATURI!OR CU ACTIONARE MANUA!A $AU MECANICA 0ROB.&ANE
&ENTI!E C!A/.COM/EN$.ETC.1DN: 1 BUC.
11+1% 0 0
090(0(( ACE09#1 MONTAREA ARMATURI!OR CU ACTIONARE MANUA!A $AU MECANICA 0ROB.&ANE
&ENTI!E C!A/.COM/EN$.ETC.1DN: 1 BUC.
11+1% 0 0
090(0(* ACE09"1 MONTAREA ARMATURI!OR CU ACTIONARE MANUA!A $AU MECANICA 0ROB.&ANE
&ENTI!E C!A/.COM/EN$.ETC.1DN: % BUC.
11+1% 0 0
090(0(+ ACE09,1 MONTAREA ARMATURI!OR CU ACTIONARE MANUA!A $AU MECANICA 0ROB.&ANE
&ENTI!E C!A/.COM/EN$.ETC.1DN: % BUC.
11+1% 0 0
090(0(' ACE09I1 MONTAREA ARMATURI!OR CU ACTIONARE MANUA!A $AU MECANICA 0ROB.&ANE
&ENTI!E C!A/.COM/EN$.ETC.1DN: BUC.
11+1% 0 0
090(0(9 ACE09-1 MONTAREA ARMATURI!OR CU ACTIONARE MANUA!A $AU MECANICA 0ROB.&ANE
&ENTI!E C!A/.COM/EN$.ETC.1DN: BUC.
11+1% 0 0
090(0*0 ACE09.1 MONTAREA ARMATURI!OR CU ACTIONARE MANUA!A $AU MECANICA 0ROB.&ANE
&ENTI!E C!A/.COM/EN$.ETC.1DN: ) BUC.
11+1% 0 0

090(0*1 ACE09!1 MONTAREA ARMATURI!OR CU ACTIONARE MANUA!A $AU MECANICA 0ROB.&ANE
&ENTI!E C!A/.COM/EN$.ETC.1DN: ( BUC.
11+1% 0 0
090(0*% ACE09M1 MONTAREA ARMATURI!OR CU ACTIONARE MANUA!A $AU MECANICA 0ROB.&ANE
&ENTI!E C!A/.COM/EN$.ETC.1DN: * BUC.
11+1% 0 0
090(0* ACE09N1 MONTAREA ARMATURI!OR CU ACTIONARE MANUA!A $AU MECANICA 0ROB.&ANE
&ENTI!E C!A/.COM/EN$.ETC.1DN: + BUC.
11+1% 0 0
090(0*) ACE09O1 MONTAREA ARMATURI!OR CU ACTIONARE MANUA!A $AU MECANICA 0ROB.&ANE
&ENTI!E C!A/.COM/EN$.ETC.1DN: ' BUC.
11+1% 0 0
090(0*( ACE09/1 MONTAREA ARMATURI!OR CU ACTIONARE MANUA!A $AU MECANICA 0ROB.&ANE
&ENTI!E C!A/.COM/EN$.ETC.1DN: 9 BUC.
11+1% 0 0
090(0** ACE09=1 MONTAREA ARMATURI!OR CU ACTIONARE MANUA!A $AU MECANICA 0ROB.&ANE
&ENTI!E C!A/.COM/EN$.ETC.1DN: 1 BUC.
11+1% 0 0
090(0*+ ACE09R1 MONTAREA ARMATURI!OR CU ACTIONARE MANUA!A $AU MECANICA 0ROB.&ANE
&ENTI!E C!A/.COM/EN$.ETC.1DN: 1 BUC.
11+1% 0 0
090(0*' ACE09$1 MONTAREA ARMATURI!OR CU ACTIONARE MANUA!A $AU MECANICA 0ROB.&ANE
&ENTI!E C!A/.COM/EN$.ETC.1DN: 1 BUC.
11+1% 0 0
090(0*9 ACE09T1 MONTAREA ARMATURI!OR CU ACTIONARE MANUA!A $AU MECANICA 0ROB.&ANE
&ENTI!E C!A/.COM/EN$.ETC.1DN: 1 BUC.
11+1% 0 0
090(0+0 ACE09U1 MONTAREA ARMATURI!OR CU ACTIONARE MANUA!A $AU MECANICA 0ROB.&ANE
&ENTI!E C!A/.COM/EN$.ETC.1DN: 1 BUC.
11+1% 0 0
090(0+1 ACE09&1 MONTAREA ARMATURI!OR CU ACTIONARE MANUA!A $AU MECANICA 0ROB.&ANE
&ENTI!E C!A/.COM/EN$.ETC.1DN: 1 BUC.
11+1% 0 0
090(0+% ACE10A1 ROBINET DE CONCE$IE /ENTRU TE&I DIN /!UMB A&IND D: %0 MM
BUC.
090(0+ ACE10B1 ROBINET DE CONCE$IE /ENTRU TE&I DIN /!UMB A&IND D: 0 MM
BUC.
090(0+) ACE11A1 /RIZA DE BRONZ /T.BRAN$AMENT A&IND D: %0 MM #ARA CO!IER DE $I"URANTA
BUC.
090(0+( ACE11B1 /RIZA DE BRONZ /T.BRAN$AMENT A&IND D: 0 MM #ARA CO!IER DE $I"URANTA
BUC.
090(0+* ACE11C1 /RIZA DE BRONZ /T.BRAN$AMENT A&IND D: %0 MM CU CO!IER DE $I"URANTA !A
CONDUCTE DN 100 BUC.
090(0++ ACE11C% /RIZA DE BRONZ /T.BRAN$AMENT A&IND D: %0 MM CU CO!IER DE $I"URANTA !A
CONDUCTE DN 1(0 BUC.
090(0+' ACE11C /RIZA DE BRONZ /T.BRAN$AMENT A&IND D: %0 MM CU CO!IER DE $I"URANTA !A
CONDUCTE DN %00 BUC.
090(0+9 ACE11D1 /RIZA DE BRONZ /T.BRAN$AMENT A&IND D: 0 MM CU CO!IER DE $I"URANTA !A
CONDUCTE DN 100 BUC.
090(0'0 ACE11D% /RIZA DE BRONZ /T.BRAN$AMENT A&IND D: 0 MM CU CO!IER DE $I"URANTA !A
CONDUCTE DN 1(0 BUC.
090(0'1 ACE11D /RIZA DE BRONZ /T.BRAN$AMENT A&IND D: 0 MM CU CO!IER DE $I"URANTA !A
CONDUCTE DN %00 BUC.
090(0'% ACE1%A1 MONTARE CONTOR DE A/A CU /A!ETE A&IND D 1( MM
BUC.
090(0' ACE1%B1 MONTARE CONTOR DE A/A CU /A!ETE A&IND D %0 MM
BUC.
090(0') ACE1%C1 MONTARE CONTOR DE A/A CU /A!ETE A&IND D 0 MM
BUC.
090(0'( ACE1A1 ,IDRANT DE "RADINA TI/ MICM NI-(%-* A&IND D= 1;% > MONTAT IN /AMINT
BUC.
090(0'* ACE1B1 ,IDRANT DE "RADINA TI/ MICM NI-(%-* A&IND D= ;) > MONTAT IN /AMINT
BUC.
090(0'+ ACE1C1 ,IDRANT DE "RADINA TI/ MICM NI-(%-* A&IND D= 1 > MONTAT IN /AMINT
BUC.
090(0'' ACE1D1 ,IDRANT DE "RADINA TI/ MICM NI-(%-* A&IND D= 1;% > MONTAT IN NI$A
BUC.
090(0'9 ACE1E1 ,IDRANT DE "RADINA TI/ MICM NI-(%-* A&IND D= ;) > MONTAT IN NI$A
BUC.
090(090 ACE1#1 ,IDRANT DE "RADINA TI/ MICM NI-(%-* A&IND D= 1 > MONTAT IN NI$A
BUC.
090(091 ACE1)A1 /!ACAREA INTERIOARA A CANA!E!OR CU BORDURI DE "RANIT $AU BAZA!T
M/.
090(09% ACE1(A1 RO$T E!A$TIC REA!IZAT CU /RO#I! E!A$TIC DIN /&C /!A$TI#IAT
M
101+) 0 0
090(09 ACE1*A1 MONTAREA /ARA/ETE!OR $I /ODETE!OR META!ICE DE IN&ENTAR !A $ANTURI
/T.CONDUCTE M
090(09) ACE1+A1 /!ACA INDICATOARE MONTATA !A CAMINE REZER&. $AU A!TE CON$TRUCTII
/T.A!IMENTARI CU A/A $I CANA!IZ BUC.
090(09( ACE1'A1 $TRAT CARTON BITUMAT /E$TE DRENURI3IN &EDEREA TURNARII BETOANE!OR IN
#UNDATII !A A/ED.CANA!E3ANE M/.
090(09* ACE19A1 /ROTE-AREA $/RI-INIRI!OR &ERTICA!E3 #O!O$ITE DRE/T CO#RA-E !A
TURN.BETONU!UI3 CU CARTON BITUMAT. M/.
090(09+ ACE19B1 /ROTE-AREA $/RI-INIRI!OR &ERTICA!E3 #O!O$ITE DER/T CO#RA-E !A
TURN.BETONU!UI3 CU ,IRTIE .RA#T. M/.
N6 7o689 i7 :atalog4:apitol ACE: 09+