Sunteți pe pagina 1din 1

Grupele 139 si 146 vor avea sustinerea examenului de practica pe data de 29.05.

2014 la sala
1517, ora 07.30. Prezenta este obligatorie, neexistand variante alternative de sustinere.

La sustinere, studentii vor trebui sa se prezinte cu urmatoarele materiale:
1. Conventia de practica
2. Caietul de practica

Modelul conventiei de practica se ridica de la secretariatul facultatii. Un exemplar completat,
semnat si stampilat din conventia de practica se preda comisiei de evaluare, la sustinerea
examenului de practica.
Pe siteul facultatii, la adresa http://management.ase.ro/practica pot fi gasite mai multe modele de
caiete de practica precum si ghidurile de completare a acestora. In functie de specificul/profilul
departamentului in care veti face practica (Ansamblul firmei, Financiar Contabilitate, Productie, Resurse
Umane), din cadrul organizatiei alese, va trebui sa optati pentru un singur model de caiet de
practica pe care sa-l completati.

Mare grija la rubricile specifice departamentului in care ati facut practica, din cadrul caietului de
practica. De exemplu, in Ghidul de practica, la punctul 8. Continuturi, rubrica Prezentarea de
ansamblu a firmei baza de practic se va completa de catre toti studentii. Ulterior, dintre
functiunile mentionate, puteti vorbi doar despre cele/cea specifice/specifica departamentului in
care ati facut voi practica.