Sunteți pe pagina 1din 3

Acte necesare angajarii (dosar

angajare)
situatia locurilor de munca vacante -> se depune cu minim 1 zi inaintea
angajarii la ghiseu SOMAJ, !M parter, "-# $-1%
&#-ul
copie '() &((
copie act de studii
copie certi*icate casatorie
&azier
&opie carte de munca (nu este o+ligatorie)
&opie Adeverinta de vechime (o+ligatorie de la ,1(,1(-,11)
&opie .ecizia de incetare a ultimului &M
/ota de lichidare
Adeverinta medicul de *amilie
analize medicale (de adus /A/!0 de angajare) -> .osar medical verde1 se
completeaza de catre angajator si ramane la &a+( Medical, care eli+ereaza
23isa de aptitudini4 in - e5( (unul al+ si unul verde) -> 1 e5(- dosar personal
(*ara *isa de aptitudini nu ai voie sa primesti persoana la munca-contractul
este ast*el nul potrivit modi*icarilor noi)
cerere de angajare (in care este trecut salarul de incadrare) cu apro+arile
angajatorului1 1( 6er( nedeterm() determ( -( *unctie de +aza) cumul *unctii %(
data incepere activitate 7( nr(ore) zi 8( denumirea *unctiei 9( salar +rut
3isa postului semnata ( ane5a la &M din ,1(,8(-,11)
Minuta de in*ormare (preala+ila incheierii actului aditional con*orm articol 1:)
.eclaratie *unctie da +aza
.eclaratie cu persoanele a*late in intretinere (daca este vor+a despre *unctia
de +aza)
&opie certi*icat nastere) copie certi*icate nastere copii
.eclaratie *unctie da +aza
.eclaratie privind apartenenta la casa de sanatate
contract de munca -> incheiat cu minim 1 zi inainte de a incepe activitatea,
dar in aceeasi zi, sau dupa data 2Situatiei locurilor de munca vacante4
3isa postului semnata
6rogramarea concediilor de odihna pentru anul in curs
.eclaratia 6rotectia Muncii - descriere traseu pana la locul de munca
3isa de protectia muncii
*isa 6S
;O (regulament de ordine interioara semnat si datat)
3ormularul de evaluare
acte aditionale (majorari salarii, schim+ari *unctii, durata de munca etc()
Semnatura in ;egistrul &ontractelor de Munca