Sunteți pe pagina 1din 2

DOSAR DE ANGAJARE

NUME:
__________________________________
PRENUME:
______________________________
DATA:
__________________________________
ACTE NECESARE PENTRU INTOCMIREA
DOSARULUI DE PERSONAL
1. CERERE DE ANGAJARE
2. CARTE DE IDENTITATE (COPIE)
3. ACTE DE STUDII (COPIE)
4. CERTIFICAT NASTERE (COPIE)
5. CERTIFICAT CASATORIE (COPIE)
6. CERTIFICAT DE NASTERE, CASATORIE SAU CARTE DE IDENTITATE
PENTRU PERSOANELE AFLATE IN INTRETINERE (DACA ESTE CAZUL) +
DECLARATIE
7. CASA DE SANATATE LA CARE ESTE AFILIAT ANGAJATUL
8. DECLARATIE CA SE RETINE DEDUCEREA DE AZA IN ALTA PARTE
(DACA ESTE CAZUL)
!. DECLARATIE CA ARE UN SINGUR "ENIT SAU #AI #ULTE
1$. DECIZIE DE PENSIONARE (DACA ESTE CAZUL)
11. CAZIER (DACA ESTE CAZUL)
12. FISA DE PROTECTIE A #UNCII % INTOC#ITA DE O PERSOANA
AUTORIZATA
13. FISA #EDICALA % "IZATA DE #EDICUL DE #EDICINA #UNCII
14. FISA DE E"ALUARE
15. FISA POSTULUI
16. INFOR#ARE PREALAILA CU PRI"IRE LA CONTRACTUL INDI"IDUAL DE
#UNCA
17. CONTRACTUL INDI"IDUAL DE #UNCA
18. ACTE ADITIONALE SI INFOR#ARI PREALAILE LA CONTRACTUL
INDI"IDUAL DE #UNCA