Sunteți pe pagina 1din 114

Analiza economico financiara 2007

M Balu
MULTIPLE CHOICE
1. Reducerea ponderii cheltuielilor materiale inseamna:
VA- valoarea adaugata; Pf - productia fabricata; Pex - productia exercitiului
a
.
b
.
c
.
d
.
AN: A
!. "ipurile de anali#a care se refera la criteriile de studiere a fenomenelor:
a
.
anali#a cantitativa- calitativa;
b
.
anali#a tehnico - economica; anali#a economico - financiara; anali#a
financiara;
c
.
anali#a statistica - dinamica;
d
.
anali#a macro - microeconomica.
AN: $
%. &tili#area substituirilor in lant impune ase#area factorilor in relatiile de
cau#alitate in urmatoarea ordine:
Alegeti varianta corecta
a
.
factori de structura' calitativi si cantitativi;
b
.
factori calitativi' cantitativi si de structura;
c
.
factori cantitativi' de structura si calitativi;
d factori calitativi' de structura si cantitativi.
.
AN: (
). *aca intre elementele fenomenului studiat exista relatii de natura sumei si+sau
diferentei atunci folosim in anali#a metoda:
a
.
corelatiei;
b
.
scorurilor;
c
.
balantiera;
d
.
fluxurilor.
AN: (
,. *aca intre elementele fenomenului studiat relatiile sunt de tip determinist' ce
imbraca forma matematica a produsului sau a raportului' atunci pentru anali#a
folosim metoda:
a
.
comparatiei;
b
.
balantiera;
c
.
corelatiei;
d
.
substitutiilor in lant;
e
.
ratelor.
AN: *
-. Productia obtinuta si destinata livrarii .produse finite' semifabricate' lucrari si
servicii prestate/ se numeste:
a
.
productia exercitiului;
b productia marfa fabricata;
.
c
.
cifra de afaceri din activitatea de ba#a;
d
.
productia de marfa si servicii.
AN: $
0. Raportul dintre mi1loacele fixe productive si valoarea medie a mi1loacelor fixe
exprima:
a
.
gradul de in#estrare tehnica a firmei;
b
.
eficienta folosirii materiilor prime in cadrul firmei;
c
.
ponderea mi1loacelor fixe productive in totalul mi1loacelor fixe;
d
.
randamentul activelor fixe productive.
AN: (
2. 3n calculul cifrei de afaceri' veniturile financiare si cele exceptionale:
a
.
se includ in cote diferite;
b
.
veniturile exceptionale nu se includ;
c
.
se includ doar cele financiare;
d
.
nu se includ in calculul cifrei de afaceri.
AN: *
4. Raportul intre productia marfa fabricata si numarul mediu de salariati defineste:
a
.
randamentul muncii;
b
.
modificarea stocurilor de marfa;
c
.
eficienta folosirii productiei marfa;
d
.
productivitatea muncii.
AN: *
15. Prin diferenta dintre productia globala a exercitiului si consumurile intermediare
putem determina:
a
.
profitul brut;
b
.
valoarea adaugata;
c
.
cifra de afaceri reali#ata;
d
.
taxa pe valoare adaugata.
AN: $
11. 3n practica' intr-un interval de timp dat se considera ca fiind o situatie normala'
daca indicele cifrei de afaceri fata de indicele productiei marfa fabricata este:
a
.
egal;
b
.
mai mic;
c
.
de doua ori mai mare;
d
.
mai mare sau egal.
AN: *
1!. Anali#a indicatorilor valorici ai unei firme intr-un interval dat' considera a fi o
situatie normala daca indicele productiei marfa fabricata fata de indicele
productiei exercitiului este:
a
.
egal;
b
.
mai mare;
c
.
mai mic;
d
.
mai mic si egal.
AN: $
1%. *aca in anali#a firmei se constata ca indicele productiei marfa fabricata este mai
mic decit al productiei exercitiulu:
a
.
cresc stocurile de produse finite;
b
.
cresc stocurile de productie in curs de executie si imobili#ata;
c
.
cresc stocurile de produse in curs de executie;
d
.
scad stocurile de produse finite in curs de executie.
AN: $
1). *aca indicele cifrei de afaceri devine mai mic decit indicele productiei marfa
fabricata:
a
.
scad stocurile de productie imobili#ata;
b
.
cresc stocurile de productie in curs de executie;
c
.
cresc stocurile de produse finite;
d
.
scad stocurile de produse finite.
AN: (
1,. *aca se inregistrea#a o crestere a valorii adaugate' atunci se inregistrea#a:
a
.
o crestere a cheltuielilor cu salariile;
b
.
o crestere a cheltuielilor intermediare;
c
.
o scadere a productivitatii muncii;
d
.
o scadere o consumurilor intermediare.
AN: *
1-. *aca indicele cifrei de afaceri este 11!6' indicele productiei marfa 1506 si
indicele productiei exercitiului este 15!6' atunci:
a
.
au crescut stocurile de produse finite si cele de productie neterminata;
b
.
a sca#ut stocul de productie neterminata si a crescut cel de produse
finite;
c
.
au sca#ut stocurile de productie in curs de executie si cele de produse
finite;
d
.
au crescut stocurile de productie neterminata.
AN: (
10. *aca indicele productiei exercitiului este 1556' indicele productiei marfa este
15,6 si indicele valorii adaugate este 4,6 re#ulta ca:
a
.
au crescut cheltuielile materiale si au sca#ut stocurile de productie
neterminata;
b
.
au crescut stocurile de productie neterminata si cele de produse finite;
c
.
au crescut vin#arile si stocul de productie neterminata si produse
finite;
d
.
au crescut stocurile de productie neterminata si a sca#ut stocul de
produse finite.
AN: A
12. Valoarea adaugata se poate calcula prin metoda sintetica ca fiind:
a
.
b
.
c
.
d
.
AN: $
14. Rata valorii adaugate este o expresie a productivitatii globale care se calculea#a
ca raport:
a
.
b
.
c
.
d
.
AN: $
!5. 7odelul de anali#a factoriala a valorii adaugate ne arata influenta urmatorilor
factori:
a
.
productia exercitiului;
b
.
cifra de afaceri;
c
.
amorti#area aferenta mi1loacelor fixe;
d
.
cheltuielile cu personalul.
AN: A
!1. Potrivit anali#ei factoriale a valorii adaugate' productia exercitiului este
influentata de factori ca:
a fondul de timp de munca;
.
b
.
productivitatea medie anuala;
c
.
salariile personalului;
d
.
amorti#area.
AN: A
!!. *eterminarea carui coeficient are la ba#a principiul necompensarii unor
nereali#ari la unele sortimente cu depasirile inregistrate la alte sortimente:
a
.
coeficientul de exploatare;
b
.
coeficientul mediu de structura;
c
.
coeficientul mediu de sortiment;
d
.
coeficientul de nomenclator.
AN: (
!%. *aca coeficientul de structura si coeficientul de sortiment ' atunci:
a
.
programul de fabricatie nu a fost reali#at la nici un sortiment' dar 8n
aceeasi proportie;
b
.
programul de fabricatie a fost reali#at la toate sortimentele in
proportie de 1556;
c
.
programul de fabricatie a fost reali#at la toate sortimentele' dar in
proportii diferite;
d
.
programul de fabricatie a fost reali#at si depasit la toate sortimentele
in proportii egale.
AN: A
!). *aca coeficientul de sortiment ' iar coeficientul de structura ' atunci:
a
.
programul de fabricatie a fost reali#at la toate sortimentele in
proportie de 1556;
b
.
programul de fabricatie a fost reali#at la toate sortimentele' dar 8n
proportii diferite;
c
.
programul de fabricatie nu a fost reali#at la nici un sortiment ;
d
.
programul de fabricatie a fost reali#at si depasit la toate sortimentele.
AN: $
!,. *aca coeficientul de sortiment ' iar coeficientul de structura ' atunci:
a
.
programul de fabricatie a fost reali#at si depasit la toate sortimentele;
b
.
programul de fabricatie a fost reali#at si depasit la toate sortimentele'
in proportii egale;
c
.
programul de fabricatie nu a fost reali#at la unul sau la mai multe
sortimente;
d
.
programul de fabricatie a fost reali#at la toate sortimentele in
proportie de 1556.
AN: $
!-. *aca coeficientul de sortiment si coeficientul de structura ' atunci:
a
.
programul de fabricatie a fost reali#at la toate sortimentele in
proportie de 1556;
b
.
programul de fabricatie nu a fost reali#at la nici un sortiment;
c
.
programul de fabricatie nu a fost reali#at la unul sau la mai multe
sortimente;
d
.
programul de fabricatie a fost reali#at la toate sortimentele' dar in
proportii diferite.
AN: (
!0. Relatia:
( )
( )
5 5 1 1 1
P (A
(A
pr p 9v p 9v P


repre#inta pentru modificarea absoluta a
profitului aferent cifrei de afaceri:
a
.
influenta modificarii structurii volumului fi#ic al productiei;
b
.
influenta modificarii structurii productiei vandute pe produs;
c
.
influenta modificarii preturilor medii de van#are;
d
.
influenta modificarii costurilor unitare.
AN: (
!2. 3n cadrul modificarii absolute a profitului aferent de afaceri relatia:
( )
1
1
]
1

,
_

,
_

5 1
5 1
1 1
5 1
1
P pr
(A
p 9v
c 9v
1
p 9v
c 9v
1 (A P
repre#int::
a
.
influenta modificarii costurilor unitare;
b
.
influenta modificarii preturilor medii de van#are in cadrul modificarii
profitului mediu la 1 leu (A;
c
.
influenta modificarii preturilor medii de van#are in cadrul modificarii
(A;
d
.
influenta modificarii structurii productiei vandute in modificarea
cifrei de afaceri.
AN: $
!4. ;xpresia 9v
1
p
5
' repre#inta:
a
.
cifra de afaceri curenta in structura productiei curente;
b
.
cifra de afaceri curenta in preturile perioadei precedente;
c
.
cifra de afaceri curenta in preturile perioadei curente;
d
.
cifra de afaceri curenta recalculata;
e
.
cifra de afaceri curenta 8n costurile precedente.
AN: $
%5. Rata rentabilitatii economice se poate calcula cu formula:
a
.
Rec < R;+A" 155
b
.
Rec < ;$;+Aex 155
c
.
Rec < Prb+A" 155
d
.
Rec < Prn+= 155
AN: (
%1. Rata rentabilitatii economice se poate anali#a 8n functie de urmatorii factori:
a
.
rata rentabilitatii comerciale;
b
.
cifra de afaceri;
c
.
valoarea adaugata
d
.
re#ultatul brut al van#arilor plus dividendele.
AN: A
%!. Re#ultatul exploatarii se calculea#a astfel:
a
.
venituri de exploatare - cheltuieli de exploatare > profit brut;
b
.
venituri de exploatare - cheltuieli de exploatare;
c
.
venituri de exploatare > cheltuieli de exploatare;
d
.
venituri totale - cheltuieli de exploatare.
AN: $
%%. Re#ultatul curent al exerci?iului financiar repre#int::
a
.
re#ultatul exploat:rii - re#ultatul financiar;
b profitul brut - profitul net;
.
c
.
re#ultatul precedent al exerci?iului - cota de impo#it pe profit;
d
.
re#ultatul exploat:rii > re#ultatul financiar.
AN: *
%). 3n anali#a factoriala a cheltuielilor variabile la 1 555 lei cifra de afaceri' factorii
de influenta sunt 8n ordine:
a
.
structura productiei vandute' costul pe produs' rata medie de eficienta
a cheltuielilor pe categorii de venituri;
b
.
structura productiei vandute pe produse' preturi medii de van#are'
costuri variabile unitare;
c
.
structura productiei vandute' costul pe produs' pretul de van#are;
d
.
pre?ul de van#are' costul de produs' structura productiei v@ndute.
AN: $
%,. (ostul marginal este definit ca fiind:
a
.
costul unei unitati aditionale dintr-un produs;
b
.
amorti#area unei unitati aditionale dintr-un produs;
c
.
costul unei unitati de produs reali#ate;
d
.
costul marginal al sectorului primar.
AN: A
%-. 3nfluenta modificarii costurilor unitare asupra cheltuielilor la 1 555 lei cifra de
afaceri' fata de nivelul preva#ut este de -125 mil. lei. Aceasta este o situatie:
a
.
po#itiva' datorita cresterii preturilor produselor fata de nivelul
preva#ut;
b
.
po#itiva' datorita scaderii costurilor unitare fata de nivelul preva#ut;
c negativa' din cau#a modificarii costurilor unitare 8n functie de oferta
. de pe piata a materilor prime;
d
.
negativa' din cau#a scaderii preturilor de van#are la ma1oritatea
produselor fata de nivelul preva#ut.
AN: $
%0. *aca t < timpul consumat pe unitatea de produs; sh < salariul mediu orar' atunci
relatia: t
1
.sh
1
- sh
5
/ repre#int::
a
.
cresterea cheltuielilor salariale;
b
.
scaderea cheltuielilor salariale;
c
.
influienta salariului mediu orar asupra cheltuielilor salariale pe
unitatea de produs;
d
.
influienta productivitatii muncii asupra cheltuielilor salariale pe
unitatea de produs.
AN: (
%2. "re#oreria neta se calculea#a pe ba#a relatiei:
a
.
fond de rulment > necesar de fond de rulment;
b
.
fond de rulment - necesar de fond de rulment;
c
.
fond de rulment - datorii pe termen scurt;
d
.
tre#oreria de activ > tre#oreria de pasiv
AN: $
%4. Patrimoniul net se poate calcula si prin metoda aditiva astfel:
a
.
capitalul social - re#erve > re#ultatul exercitiului - re#ultatul raportat -
re#ultatul reparti#at;
b
.
capitalul social > re#erve > re#ultatul exercitiului - re#ultatul raportat
- re#ultatul reparti#at;
c
.
capitalul social > re#erve > re#ultatul exercitiului > re#ultatul raportat
- re#ultatul reparti#at;
d
.
capitalul social > re#erve > re#ultatul exercitiului > re#ultatul raportat
> re#ultatul reparti#at.
AN: (
)5. Preci#ati care este relatia care ne arata influenta modificarii productivitatii orare
a muncii asupra cifrei de afaceri:
a
.
( )
(A
h
(A
h
1 5 1
A A N
;
b
.
( )
(A
a
(A
a
1 5 1
A A "
;
c
.
( )
5
5
Pex
h 5 1
1
(A
Pex
A t t N
5

;
d
.
( ) 5
(A
a 5 1 va A " "
;
e
.
( )
(A
h
(A
h
1 5 1
A A "
.
AN: ;
)1. Notam: (A < cifra de afaceri; N < numarul mediu de salariati;
pr
< profitul
mediu la 1 leu cifra de afaceri. *aca
6; 15% 3 6; 4- 3 6; 15- 3
pr
5 + 1
N
5 + 1
(A
5 + 1

inseamna ca:
a
.
s-a redus numarul de personal' au crescut productivitatea si costurile;
b
.
s-au redus numarul de personal' productivitatea si costurile;
c
.
au crescut numarul de personal' productivitatea si costurile;
d
.
a crescut cifra de afaceri si s-au redus numarul de personal si
costurile.
AN: A
)!. *aca veniturile de exploatare sunt mai mari decat pragul de rentabilitate de
exploatare cu pana la 1,6 atunci situatia firmei este:
a
.
instabila' spre faliment;
b
.
confortabila;
c relativ stabila;
.
d
.
intr-un risc iminent.
AN: (
)%. Blexibilitatea absoluta a firmei se poate calcula ca:
a
.
marime relativa;
b
.
marime medie;
c
.
marime absoluta a riscului de exploatare;
d
.
marime a dinamicii pragului de rentabilitate.
AN: (
)). 7odelele ce pot fi folosite 8n anali#a factoriala a profitului aferent cifrei de
afaceri sunt:
1. P
(A
< 9vp 9vc
!. P
(A
< 9vp /9vc
%. P
(A
< (A
). P
(A
< (A / P
(A
/(A
,. P
(A
< (A P
(A
/(A
Alegeti varianta cirecta:
a
.
A.1' !' %/; c
.
(.1' %' ,/;
b
.
$.!' )' ,/; d
.
*.1' )' ,/.
AN: (
),. ituatia patrimonial financiara repre#inta o anumita stare a capitalului din cel
putin trei puncte de vedere:
a. existenta capitalului;
b. eficienta si performanta firmei;
c. re#ultatele obtinute prin folosirea capitalului;
d. componenta materiala a capitalului;
e. integritatea patrimoniului.
Alegeti varianta corecta:
aA.a' c' d/; d *.a' c' e/;
b$.a' b' e/; e ;.a' b' d/.
c
.
(.b' c' d/;
AN: A
)-. Activele circulante curente se stabilesc sca#and din activele circulante:
a. datoriile catre furni#ori;
b. creantele incerte;
c. stocurile nevalorificabile;
d. impo#itele si taxele de platit;
e. cheltuielile cu personalul.
Alegeti varianta corecta:
a
.
A.a' b' c/; c
.
(.c' d/;
b
.
$.b' c/; d
.
*.c' d' e/
AN: $
)0. 3n anali#a factoriala a mar1ei comerciale putem folosi modelul:
a/
155 ( V 7
* (

b/
155 ( V 7
* (

c/
( )
!
i i * (
155 c g V 7
d/
155
( V
7
*
(

e/
!
i i *
(
155
( g V
7

.
Alegeti varianta corecta:
a
.
A.a' b' e/; c
.
(.a' c' e/;
b
.
$.a' c' d' e/; d
.
*.a' c' d/.
AN: $
)2. Anali#a factoriala a re#ultatului exploatarii se face cu urmatorul model:
a/

,
_


Vex
(ex
1 Vex RPex
b/

,
_


Vex
(ex
1 Vex RPex
c/
pre Vex RPex
d/
pre
"
Vex
" RPex
e/
pre A " RPex h
f/
pre A t N RPex
h

Alegeti varianta corect::
a
.
A.a' b' c' d/; c
.
(.b' c' e' f/;
b
.
$.c' d' e' f/; d
.
*.b' c' d' e/.
AN: (
)4. Profitul mediu la 1 leu venituri de exploatare se poate calcula cu formula:
a/

,
_


Vex
(ex
1 pre
b/
i
i
i
Vex
(ex
1 pre
c/
155 pre g pre
i 6 i

d/

,
_

155
Vex
(ex
1 g pre
i
i
6 i
e/

,
_

i
i
Vex
(ex
1 pre
.
Alegeti varianta corecta:
a
.
A.a' b' c' d/; c
.
(.a' c' d' e/;
b
.
$.b' c' d' e/; d
.
*.a' b' d' e/.
AN: (
,5. Putem anali#a influenta veniturilor de exploatare 8n func?ie de urm:torii factori:
a/
a A " V e x
b/
h A " N Vex
c/
h A t N Vex
d/
a A t " Vex
e/
h A t " N Vex
f/
h A " V e x
Alege?i varianta corect::
aA.a' b/; d*.c' f/;
b$.c' d/; e ;.a' f/;
c
.
(.e' f/;
AN: *
,1. Anali#a factoriala a profitului brut se poate face cu modelul:
1/
prb V P$
"

!/
prb V P$
"

%/
155
prb g
V P$
i
v
i
")/
( )


i i
prb V P$
,/

155 prb g V P$
i
v
i "
Alegeti varianta corecta:
aA.1' !' %/; d*.1' %' )/;
b$.!' )' ,/; e ;.1' %' ,/.
c
.
(.!' %' )/;
AN: *
,!. Anali#a factoriala a profitului aferent cifrei de afaceri cand influentea#: cifra de
afaceri este:
1/
( )
5 5 1
(A
(A
pr (A (A P
!/
( )
5 5 5 5 1
(A
(A
pr p 9v p 9v P

%/
( )
5 5 1
(A
(A
pr (A (A P
)/
( )
5 5 5 1 1
(A
(A
pr p 9v p 9v P

Alegeti varianta corecta:
aA.1' !/; d*.1' )/;
b$.!' %' )/; e ;.!' )/.
c
.
(.!' %/;
AN: *
,%. Cn anali#a factoriala rata rentabilitatii economice are ca factori de gradul 3:
a/ vite#a de rotatie a activului total;
b/ structura productiei vandute pe produse;
c/ cifra de afaceri;
d/ rata rentabilitatii comerciale;
e/ excedentul brut al exploatarii.
Alegeti varianta corecta:
aA.a' c/; d*.c' d' e/;
b$.a' d/; e ;.a' e/.
c
.
(.b' c' d/;
AN: $
,). Bactorii de gradul 3 ce influentea#a modificarea ratei rentabilitatii economice
sunt:
a/ rata rentabilitatii comerciale;
b/ excedentul brut de exploatare;
c/ vite#a de rotatie a mi1loacelor circulante prin numar de rotatii;
d/ randamentul activelor imobili#ate;
e/ preturile medii de van#are.
Alegeti varianta corecta:
a
.
A.a' c' e/; c
.
(.b' d' e/;
b
.
$.a' c' d/; d
.
*.b' e/.
AN: $
,,. Anali#a structurii activului patrimonial al firmei se poate face cu urmatoarele
rate de structura:
a/ rata activelor imobili#ate;
b/ rata autonomiei financiare;
c/ rata de indatorare;
d/ rata imobili#:rilor financiare;
e/ rata imobili#arilor circulante.
Alegeti varianta corecta:
a
.
A.a' b' c' d/; c
.
(.a' d/;
b
.
$.a' b' e/; d
.
*.a' d' e/.
AN: *
,-. Anali#a structurii pasivului patrimonial al firmei se poate face cu urmatoarele
rate:
a/ rata stabilitatii financiare;
b/ rata de indatorare;
c/ rata creantelor comerciale;
d/ rata autonomiei financiare;
e/ rata disponibilitatilor.
Alegeti varianta corecta:
a
.
A.a' b' d/; c
.
(.a' b' c/;
b
.
$.b' c' e/; d
.
*.c' d' e/.
AN: A
,0. Pe baza bilantului patrimonial, nevoia de fond de rulment (NFR) se poate
calcula:
a) NFR = A
C
+ D
S
OT
S
b) NFR = (A
C
D
S
) (DT
S
CB
S
)
c) NFR = ST + CR OT
S
d) NFR = CR ST OT
S
e) NFR = AC + CR ST OT
S
Alege i varianta corect :
aA(a, c, d); dD(c, d, e);
bB(a, d, e); e E(a, b).
c
.
C(b, c);
AN: (
,2. Pe baza bilantului functional, nevoia de fond de rulment (NFR) se poate calcula:
a) NFR = active ciclice resurse ciclice;
b) NFR = active ciclice din exploatare resurse ciclice din exploatare
c) NFR = (ST + CR) OT
S
;
d) NFR = ST CR OT
S
;
e) NFR = CR (ST + OT
S
).
Alegeti varianta corecta:
a
.
A(a, b, c); c
.
C(b, c, d);
b
.
B(c, d, e); d
.
D(b, d, e).
AN: A
,4. Analiza echilibrului financiar se poate face cu urmatoarele rate:
a) rata marjei de securitate;
b) rata de solvabilitate generala;
c) rata capacitatii de rambursare a creditului;
d) rata lichiditatii generale;
e) rata de acoperire a riscului.
Alegeti varianta corecta:
a
.
A(a, c, e); c
.
C(a, b, c);
b
.
B(b, d, e); d
.
D(a, b, c, e).
AN: A
-5. Indicatorul durata de imobilizare a creantelor (Dcr) se poate calcula:
a) soldul mediu debitor al conturilor de creante / rulajul debitor al conturilor de
creante 360 zile;
b) soldul mediu al conturilor de obligatii / rulajul creditor al conturilor de
obligatii;
c) soldul mediu debitor al conturilor de creante 360 zile / cifra de afaceri;
d) soldul mediu debitor al conturilor de creante / rulajul creditor al conturilor de
creante T.
Alegeti varianta corecta:
a
.
A(a, c, d); c
.
C(b, c);
b
.
B(a, c); d
.
D(a, b, c).
AN: $
-1. Daca notam cu:
Dcr durata de imobilizare a creantelor;
Dfa durata de folosire a surselor atrase;

dcr soldul mediu debitor al conturilor de creante;

ob soldul mediu al conturilor de obligatii;


care din urmatoarele situatii sunt adevarate:
a)

dcr =

ob i Dcr = Dfa, atunci situatia este teoretica;


b)

dcr >

ob i Dcr = Dfa, atunci avem o influent negativa, platile sunt mai


mici decat incasarile;
c)

dcr <

ob i Dcr = Dfa, atunci avem o influenta pozitiva, pl tile sunt mai mari
decat incasarile;
d)

dcr >

ob i Dcr = Dfa, atunci avem o influenta pozitiva, ncas rile


devanseaza platile;
e)

dcr <

ob i Dcr = Dfa, atunci situatia este negativa, platile devanseaz


incasarile.
Alegeti varianta corecta:
aA(a, b, e); dD(b, d, e);
bB(a, b, c); e E(a, c, e).
c
.
C(a, d, e);
AN: (
-!. Daca notam:
Acr active circulante curente;
DT
C
datorii curente; DT datorii totale;
St stocuri;
Dpb disponibilitati banesti si plasamente;
atunci rata lichiditatii generale se calculeaza:
a) Acr / DT
C
;
b) Acr St creante incerte / DT
C
;
c) Acr St / DT
C
;
d) Dpb / DT
C
;
e) DT
C
/ DT.
Alegeti varianta corecta:
aA(a, d); d D(a, b, c, d);
bB(a, b, e); e E(b, c, d, e).
c
.
C(a, b);
AN: (
-%. Analiza utiliztrii intensive a mijloacelor fixe se face cu indicatorii:
a) gradul de folosire a fondului de timp disponibil;
b) gradul de utilizare al capacitatii de productie;
c) gradul de programare al fondului calendaristic;
d) randamentul utilajelor;
e) indicele de utilizare intensiva.
Alegeti varianta corecta:
a
.
A(a, b, e); c
.
C(b, d, e);
b
.
B(b, d); d
.
D(b, c, d, e).
AN: (
-). Care din urmatorii factori influenteaza indicatorul sintetic de eficienta valoarea
adaugata la 1000 lei valoarea materialelor consumate:
a) consumul intermediar aferent cifrei de afaceri;
b) productia exercitiului;
c) ponderea activelor fixe productive n totalul activelor fixe;
d) profitul aferent productiei vandute;
e) valoarea materialelor consumate.
Alegeti varianta corecta:
aA(a, b, c); dD(b, c, e);
bB(c, d, e); e E(a, c, d, e).
c
.
C(b, c, d);
AN: *
-,. Esential in analiza economica este a lua in considerare relatiile:
a. structural - functionale
b. cauza - efect
c. munca si capital
d. dintre consumul de resurse si rezultatele obtinute
Variante de raspuns pentru intrebarea 1:
aA(a,c,d); c C(b,c,d)
b
.
B(a,b);
AN: $
--. Factorii care influenteaza rezultatele activitatii economice, dupa caracterul lor
sunt:
a. factori cu actiune directa;
b. factori previzibili;
c. factori compusi;
d. factori calitativi si cantitativi;
e. factori de structura.
Variante de raspuns:
a
.
A(a,c,e); c
.
C(d, e);
b
.
B(b, c, d); d
.
D(a, b, c, d, e)
AN: (
-0. Metode ale analizei cantitative care cuprind legaturile cauzale sunt:
a. diviziunea si descompunerea rezultatelor;
b. gruparea;
c. metoda balantiera;
d. calculul matricial;
e. comparatia.
Variante de raspuns:
aA(a,b,e); c C(b,c,d)
b
.
B(c,d);
AN: A
-2. Cuantificarea influentelor factorilor care explica fenomenul se realizeaza cu
metode ale analizei cantitative:
a. substituirea in lant;
b. calculul marginal;
c. metoda ratelor;
d. gruparea ;
e. corelatia.
Variante de raspuns:
aA(a,e), c C(a,b,c,d,e)
b
.
B(a,b,c,e),
AN: $
-4. Indicatorul care dimensioneaza intreaga activitate a firmei cuprinde:
a. valoarea productiei finite;
b. valoarea productiei stocate;
c. valoarea productiei imobilizate;
d. valoarea productiei vindute;
e. valoarea lucrarilor si serviciilor prestate.
Variante de raspuns:
aA(a,b,e); c C(b,c,d).
b
.
B(c,d);
AN: (
05. Cifra de afaceri este influentata in evolutia ei de:
a. numarul de angajati;
b. productia vinduta;
c. productivitatea muncii;
d. modificarile intervenite in stocurile de produse finite;
e.gradul de valorificare a productiei fabricate.
Variante de raspuns:
aA(a,b,c,d,e), c C(b,d).
b
.
B(a,c,e),
AN: $
01. Modificarile survenite la nivelul productivitatii muncii sunt influentate la rindul
lor de:
a. gradul de inzestrare cu mijloace fixe a fortei de munca;
b. existenta mijloacelor fixe in activul firmei;
c. randamentul mijloacelor fixe productive;
d. ponderea mijloacelor fixe active in valoarea medie a mijloacelor fixe;
e. compozitia tehnologica a mijloacelor fixe.
Variante de raspuns:
a
.
A(a,c,d), c
.
C(a,e).
b
.
B(b,e), d
.
*.b'd/
AN: A
0!. Dezvoltarea sau regresul unei firme poate fi evidentiat prin analiza valorii
adaugate, folosind metoda:
a. sintetica;
b. analitica;
c. aditiva;
d. factoriala.
Variante de raspuns:
aA(a,b,c.d), c C(a,b).
b
.
B(a,c,d),
AN: $
0%. Raportul dintre valoarea adaugata si cifra de afaceri evidentiaza:
a. gradul de integrare pe verticala;
b. expresia productivitatii globale;
c. rata valorii adaugate;
d. reducerea/cresterea stocurilor de produse finite.
Variante de raspuns:
a
.
(d, c),
b
.
(a, b, c ,d),
c
.
(a, b, c).
d
.
.c' d/
e
.
.a' c' d/
AN: (
0). In calculul cifrei de afaceri se includ:
a. veniturile din vinzarea marfurilor;
b. cheltuielile de productie;
c. venituri din prestsrea de servicii si efectuarea de lucrari;
d. venituri din exploatare in diferite cote;
e. venituri din vinzari, plus veniturile financiare.
Alegeti una din variantele de raspuns pentru intrebarea:
aA(b, d), c C(a,b,e).
b
.
B(a, c),
AN: $
0,. Caracterizarea realizarii programului de fabricatie se poate face cu modele ce au
la baza:
a. indicii individuali de indeplinire a programului de productie;
b. coeficientul de exploatare;
c. coeficientul mediu de sortiment;
d. coeficientul de nomenclator;
e. coeficientul mediu de calitate.
Alegeti una din combinatiile corecte:
a A(a, b, c); c C(a, b, c, d, e);
. .
b
.
B(a, c, d); d
.
D(d, e)
AN: $
0-. 3n anali#a profitului aferent cifrei de afaceri' cunoastem urmatorii indicatori:
- mil. lei -
Nr.
crt.
3ndicatori imbol Perioada anali#ata
$a#a (urenta
1. (ifra de
afaceri un
preturi de
van#are
p 9v

4!5 1 5-5
!. (osturi
aferente
cifrei de
afaceri
c 9v

--5 0)5
%. 3ndicele
mediu al
preturilor de
van#are
3
P
1!16
3nfluenta modificarii volumului fi#ic al productiei asupra cifrei de afaceri
( ) 9v (A
(A
P
este de:
a
.
>!5') mil. lei;
b
.
D)-'! mil. lei
c
.
>1!')% mil. lei
d
.
>!)', mil. lei.
AN: (
00. 3n anali#a profitului aferent cifrei de afaceri' cunoastem urmatorii indicatori:
- mil. lei -
Nr. 3ndicatori imbol Perioada anali#ata
crt. $a#a (urenta
1. (ifra de
afaceri in
preturi de
van#are
p 9v

4!5 1 5-5
!. (osturi
aferente
cifrei de
afaceri
c 9v

--5 0)5
%. 3ndicele
mediu al
preturilor de
van#are
3
P
1!16
3nfluenta modificarii pretului mediu de van#are asupra cifrei de afaceri
( ) p (A
(A
P
este de:
a
.
>00'% mil. lei;
b
.
>1-'! mil. lei
c
.
D!4') mil. lei
d
.
>!0'1% mil. lei.
AN: *
02. Pentru anali#a profitului aferent cifrei de afaceri cunoastem indicatorii:
- mil. lei -
Nr
.
crt
.
3ndicatori imbol Perioada
anali#ata
$a#a (urenta
1. (ifra de
afaceri in
preturi de
van#are
p 9v

2%5 1 1,5
!. (heltuieli
aferente
cifrei de
c 9v

,45 2)5
afaceri
%. 3ndicele
mediu al
costurilor de
van#are
3
(
1156
e cere:
7arimea absoluta a influentei structurii productiei vandute asupra profitului
mediu la 1 leu (A a fost de :
a
.
>1 1-5 mil. lei;
b
.
D1-1 mii lei;
c
.
>!0- mii lei;
d
.
D125 mil. lei
AN: $
04. Pe ba#a urmatorilor indicatori:
- mil lei -
Nr.
crt.
3ndicatori imbol Perioada
anali#ata
$a#a (urent
a
1. (ifra de
afaceri 8n
preturi de
van#are
p 9v

!5.55
5
!,.555
!. 3ndicele
mediu al
preturilor de
van#are
3
P
1%,6
(alculati cifra de afaceri recalculata 8n preturile de van#are ale perioadei de ba#a
care este de:
a
.
>12.,14 mil. lei;
b
.
D!2.,55 mii lei;
c
.
>1,.!1- mil. lei;
d
.
D%).11, mii lei.
AN: A
25. Anali#ati rentabilitatea ciclului de exploatare cu urmatorii indicatori:
- mil lei -
N
r.
cr
t.
3ndicatori imb
ol
Perioada anali#ata
Preva#uta Reali#ata
1. Venituri de
exploatare
Vex 2.0,5 4.1,5
!. (heltuieli de
exploatare
(ex 0.4,5 2.!55
3nfluenta factorului de gradul 3 .venituri de exploatare/ asupra re#ultatului
exploatarii a fost de:
a
.
>1-5'! mil. lei;
b
.
D)2 mil. lei;
c
.
>%-'- mil. lei;
d
.
>1%-'2 mil. lei.
AN: (
21. Anali#ati rentabilitatea ciclului de exploatare cu urma:torii indicatori:
- mil lei -
N
r.
cr
t.
3ndicatori imb
ol
Perioada anali#ata
Preva#ut
a
Reali#at
a
1. Venituri de
exploatare
Vex 2.0,5 4.1,5
!. (heltuieli de (ex 0.4,5 2.!55
exploatare
%. Bond total de timp
de munca .ore/
"mc -2.!,5 ,).-55
3nfluenta factorului de gradul 33 fondul total de timp de munca a fost de:
a
.
>1.!55 mil. lei;
b
.
D-!5 mil. lei;
c
.
D1-5'1! mil. lei;
d
.
>1!5'2 mil. lei.
AN: (
2!. Anali#ati rentabilitatea ciclului de exploatare cu urmatorii indicatori:
- mil. lei -
N
r.
c
rt
.
3ndicatori imb
ol
Perioada anali#ata
Preva#ut
a
Reali#a
ta
1
.
Venituri de
exploatare
Vex 2.0,5 4.1,5
!
.
(heltuieli de
exploatare
(ex 0.4,5 2.!55
%
.
Bond total de timp
de munca .ore/
"mc -2.!,5 ,).-55
3nfluenta factorului de gradul 33 productivitatea medie orara a fost de:
a
.
>1.-45'! mil. lei
b
.
>14-'2) mil. lei
c
.
c/ D!)-'2) mil. lei
d
.
d/ D1.!5!'2 mil. lei
AN: $
2%. Anali#ati rentabilitatea ciclului de exploatare cu urmatorii indicatori:
- mil. lei -
Nr.
crt.
3ndicatori Perioada
anali#ata
Preva#
uta
Reali#a
ta
1. Venituri de exploatare 2.0,5 4.1,5
!. (heltuieli de exploatare 0.4,5 2.!55
3nfluenta factorului de gradul 3 profitul mediu la 1 leu venituri de exploatare
asupra re#ultatului exploatarii a fost de:
a
.
>1.11!', mil. lei;
b
.
>11!',, mil. lei;
c
.
D!1,', mil. lei;
d
.
D),5', mil. lei.
AN: *
2). Pe ba#a indicatorilor:
- mil. lei D
N
r.
c
rt
.
Natura
activitatii
uma
cheltuielilor
uma
veniturilor
$a#a (urenta $a#a (urenta
1
.
;xploatare %55 %,5 %-5 )55
!
.
Binanciara %5 !2 %, %!
%
.
;xception
ala
!! !5 !, !%
"otal %,! %42 )!5 ),,
3nfluenta modificarii structurii veniturilor asupra ratei medii de eficienta a
cheltuielilor totale' a fost de:
a >00;
.
b
.
D5'00;
c
.
D!5,;
d
.
1.520.
AN: $
2,. Pe ba#a indicatorilor:
- mil. lei D
N
r.
c
rt
.
Natura
activitatii
uma
cheltuielilor
uma
veniturilor
$a#
a
(urenta $a#a (urenta
1
.
;xploatare %55 %,5 %-5 )55
!
.
Binanciara %5 !2 %, %!
%
.
;xception
a
!! !5 !, !%
"otal %,! %42 )!5 ),,
e cere:
3nfluenta modificarii ratei de eficienta a cheltuielilor pe categorii de venituri
asupra ratei medii de eficienta a cheltuielilor totale' a fost de:
a
.
>1)0'); c
.
>%0');
b
.
D!))'0; d
.
D5'%0).
AN: (
2-. Pe ba#a indicatorilor:
- mil. lei D
Nr.
crt.
Natura
activitatii
uma
cheltuielilor
uma
veniturilor
$a#
a
(urenta $a#a (urenta
1. ;xploatare %55 %,5 %-5 )55
!. Binanciara %5 !2 %, %!
%. ;xception
ala
!! !5 !, !%
"otal %,! %42 )!5 ),,
e cere:
*aca modificarea ratei medii de eficienta a cheltuielilor totale are o valoare
po#itiva' atunci profitul brut al firmei va fi diminuat cu o valoare de:
a
.
>12.,55.555 lei; c
.
>14.555.555 lei;
b
.
D1-.555.-,5 lei; d
.
D1-.---.-,5 lei
AN: *
20. Pe ba#a urmatorilor indicatori:
- mil. lei D
Nr.
crt.
3ndicatori imbol Perioada
anali#ata
$a#a (uren
ta
1. (ifra de afaceri 8n preturi de
van#are
p 9v

).-55 ).455
!. (heltuieli totale aferente
cifrei de afaceri
c 9v

%.,55 %.-55
%. Volumul efectiv al productiei
in preturile ba#ei
5 1
p 9v

- %.155
). Volumul efectiv al productiei
in costurile ba#ei
5 1
c 9v

- %.%55
e cere:
3nfluenta modificarii structurii productiei vandute asupra cheltuielilor la 1 555
lei cifra de afaceri' a fost de:
a
.
D1.!5%'-, c
.
>%5%'-,
b
.
>!5%'0 d
.
D1%%'2
AN: (
22. Pe ba#a urm:atorilor indicatori:
- mil. lei D
N
r.
cr
t.
3ndicatori imbol Perioada
anali#ata
$a#a (uren
ta
1. (ifra de afaceri 8n preturi de
van#are
p 9v

).-55 ).455
!. (heltuieli totale aferente cifrei
de afaceri
c 9v

%.,55 %.-55
%. Volumul efectiv al productiei
in preturile ba#ei
5 1
p 9v

- %.155
). Volumul efectiv al productiei
in costurile ba#ei
5 1
c 9v

- %.%55
e cere:
3nfluenta modificarii preturilor de van#are' asupra cheltuielilor la 1 555 lei cifra
de afaceri' a fost de:
a
.
D%41'5, lei c
.
D1.!05', lei
b
.
>!04',, lei d
.
>)45', lei
AN: A
24. Pe ba#a urmatorilor indicatori:
- mil. lei D
Nr.
crt.
3ndicatori imbo
l
Perioada
anali#ata
$a#a (uren
ta
1. (ifra de afaceri in
preturi de van#are
p 9v

).-55 ).455
!. (heltuieli totale
aferente cifrei de
afaceri
c 9v

%.,55 %.-55
%. Volumul efectiv al
productiei 8n
preturile ba#ei
5 1
p 9v

- %.155
). Volumul efectiv al
productiei in
5 1
c 9v

- %.%55
costurile ba#ei
e cere:
3nfluenta modificarii costurilor unitare asupra cheltuielilor la 1 555 lei cifra de
afaceri' a fost de:
a
.
>05', lei; c
.
D2-', lei
b
.
>-1'!! lei; d
.
D105'4, lei
AN: $
45. Pe ba#a bilantului unei firme:
N
r.
c
rt
.
pecificatia An ENF
3. "otal activ !5.555
1. (apital propriu 11.,55
!. (reditori ,.455
%. 3mprumuturi pe
termen scurt
455
). 3mprumuturi pe
termen lung
1.055
33
.
"otal pasiv !5.555
(alculati rata solvabilitatii generale care a fost de:
a5',; d!'2;
b5'% e 0'0.
c
.
!');
AN: (
41. Pe ba#a bilantului unei firme:
N
r.
pecificatia An
ENF
c
rt
.
3. "otal activ !5.55
5
1. (apital propriu 11.,5
5
!. (reditori ,.455
%. 3mprumuturi pe termen
scurt
455
). 3mprumuturi pe termen
lung
1.055
33
.
"otal pasiv !5.55
5
(alculati rata solvabilitatii patrimoniale' care a fost de:
a
.
5'%; c
.
5',;
b
.
5'2!; d
.
!'1.
AN: $
4!. Pe ba#a bilantului unei firme:
N
r.
c
rt
.
pecificatia An
ENF
3. "otal activ !5.55
5
1. (apital propriu 11.,5
5
!. (reditori ,.455
%. 3mprumuturi pe termen
scurt
455
). 3mprumuturi pe termen
lung
1.055
33
.
"otal pasiv !5.55
5
(alculati rata globala de indatorare a firmei care a fost de:
a
.
5'!; c
.
5',,;
b
.
5')%; d
.
5'2!
AN: $
4%. Pe ba#a bilantului unei firme:
N
r.
c
rt
.
pecificatia An
ENF
3. "otal activ !5.55
5
1. (apital propriu 11.,5
5
!. (reditori ,.455
%. 3mprumuturi pe termen
scurt
455
). 3mprumuturi pe termen
lung
1.055
33
.
"otal pasiv !5.55
5
(alculati rata de autofinantare a activelor firmei care a fost de:
a
.
5'%; c
.
5',0;
b
.
5')!; d
.
5'2!.
AN: (
4). Pe ba#a urmatorilor indicatori:
- mii lei D
Nr.
crt.
3ndicatori imbo
l
Perioada
anali#ata
$a#a (uren
ta
1. (ifra de afaceri (A 1-5.55
5
105.5
55
!. oldul mediu al
activelor circulante
A(
45.555 11,.5
55
Aratati marimea influentei soldului mediu al activelor circulante asupra vite#ei
de rotatie a activelor circulante .unde " < %-5 #ile/ care a fost de: G
a5',,; d0,',;
b1',; e 1,5'4.
c
.
,!'4);
AN: (
4,. Pe ba#a urmatorilor indicatori:
N
r.
cr
t.
3ndicatori imb
ol
Perioada
anali#ata
$a#a (uren
ta
1. Productia marfa
fabricata
H 20.52
5
11!.)
)5
!. Numarul mediu de
persoane
N 1)5 1!5
%. Bond total de timp de
munca .#ile-om/
"I %%.-5
5
!,.!5
5
*eterminati influenta modificarii productivitatii medii #ilnice asupra productiei
marfa' care a fost de:
a
.
D1,.!55 mii lei; c
.
%0.255 mii lei;
b
.
>)5.255 mii lei; d
.
)0.1%1 mii lei
AN: *
4-. *aca 3
(A
< 1526; 3
N
< 15,6; 3
JV
< 15!6; 3
I
< 4,6' atunci:
a a crescut productivitatea muncii' s-a redus eficienta utili#arii
. mi1loacelor fixe si stocul de produse finite;
b
.
a sca#ut productivitatea muncii' a crescut eficienta utili#arii
mi1loacelor fixe si s-a redus stocul de produse finite;
c
.
a sca#ut productivitatea muncii' eficienta utili#arii mi1loacelor fixe si
stocul de produse finite;
d
.
a crescut cifra de afaceri' productivitatea muncii' s-a redus eficienta
utili#arii mi1loacelor fixe.
AN: $
40. *aca 3
VA
K 3
Pex
.VA < valoarea adaugata' Pex < productia exercitiului/ atunci:
a. creste gradul de valorificare a resurselor materiale;
b. creste productivitatea muncii;
c. se reduce ponderea consumurilor provenite de la terti 8n volumul total al
productiei exercitiului;
d. o utili#are mai buna a timpului de lucru al muncitorilor.
Alegati vatianta corecta:
a
.
A.a' c/ c
.
(.c' d/
b
.
$.a' b/ d
.
*.a' d/
AN: A
42. *aca 3
Vex
< 1526 .Vex D venituri de exploatare/ 3
(A
< 15,6 .(A D cifra de
afaceri/;
6 15! 3
(A
(L

.cheltuielilor aferente cifrei de afaceri/ atunci:
a. a sca#ut ponderea productiei stocate si imobili#ate in veniturile de exploatare;
b. a sca#ut profitul aferent cifrei de afaceri si au crescut cheltuielile la 155 lei
cifra de afaceri;
c. a crescut ponderea productiei stocate si imobili#ate in veniturile de exploatare;
d. s-au redus cheltuielile la 1555 lei cifra de afaceri si a crescut cifra de afaceri.
Alegati vatianta corecta:
a
.
A.a' c/ c
.
(.c' d/
b
.
$.b' e/ d
.
*.b' d/
AN: (
44. Pe ba#a urmatoarei relatii
1555
p 9
c 9
1555
p 9
c 9
5 5
5 5
5 1
5 1

se determina influenta:
a
.
costului asupra cheltuielilor la
1555 lei cifra de afaceri;
c
.
pretului de van#are asupra rate
de rentabilitate a resurselor
consumate;
b
.
structurii asupra cheltuielilor la
1555 lei cifra de afaceri;
d
.
structurii asupra ratei
rentabilitatii resurselor
consumate.
AN: $
155. Pe ba#a relatiei:
se determina:
ainfluenta
costului asupra
ratei
rentabilitatii
comerciale;
dinfluenta
pre?urilor de
van#are asupra
ratei
rentabilitatii
resurselor
consumate;
binfluenta
cantitatii
asupra ratei
rentabilitatii
resurselor
consumate;
e influenta
structurii
asupra ratei
rentabilitatii
resurselor
consumate.
c
.
influenta structurii asupra ratei
rentabilitatii comerciale;
AN: A
151. Pragul de rentabilitate arata:
a. nivelul profitului care asigura dividendele actionarilor;
b. nivelul volumului de activitate in care profitul este egal cu #ero;
c. nivelul volumului de activitate in care veniturile sunt egale cu cheltuielile;
d. nivelul volumului de activitate in care profitul este maxim;
e. partea din profit utili#ator pentru investitii.
Alegeti varianta corecta:
a
.
A.b' c/ c
.
(.a' b/
b
.
$.a' d/ d
.
*.d' e/
AN: A
15!. *aca 3
(A
< 416 .(A D cifra de afaceri/'
Pr
(A
3
< 446 .profitul aferent cifrei de
afaceri/'
3
Rrc
< 456 .ratei resurselor consumate/ atunci:
a. a crescut profitul aferent cifrei de afaceri si au sca#ut cheltuielile si rata
rentabilitatii comerciale;
b. a crescut rata rentabilitatii comerciale si cheltuielile la 1555 lei cifr: de
afaceri;
c. au sca#ut cheltuielile la 1555 lei cifra de afaceri si a crescut cifra de afaceri;
d. au crescut cheltuielile la 1555 lei cifra de afaceri si rata rentabilitatii
comerciale;
e. au sca#ut cheltuielile la 1555 lei cifra de afaceri si a crescut rata rentabilitatii
comerciale.
Alegeti varianta corecta:
a
.
A.a' d/
b
.
$.b' d/
c
.
(.c' d/
d
.
*.a' e/
e
.
;.b' e/
AN: $
15%. (resterea fondului de rulment .BR/ poate avea loc prin:
a. contractarea unui credit pe termen scurt;
b. contractarea unui credit pe termen lung;
c. reducerea stocurilor de materii prime si produse finite;
d. achi#itionarea unor active imobili#ate;
e. cresterea capitalurilor proprii.
Alegeti varianta corecta:
a
.
A.a' c/ c
.
(.c' d/
b
.
$.b' e/ d
.
*.a' d/
AN: $
15). 3ndicele cifrei de afaceri 3
(A
< 15,6; 3ndicele numarului de salariati 3
N
< 1526;
indicele gradului de valorificare a productiei marfa fabricate 3
JV
< 1516;
indicele gradului de in#estrare tehnica a muncii 3
I
= 4)6' atunci inseamna:
a
.
scade productivitatea muncii' creste eficienta utili#arii fondurilor
fixe' dar se reduce stocul de produse finite;
b
.
creste cifra de afaceri' numarul de salariati si scade eficienta
utili#arii fondurilor fixe.
c
.
creste cifra de afaceri' numarul de salariati .N/' gradul de
valorificare al productiei marfa si stocul de produse finite.
d
.
scade productivitatea muncii' gradul de in#estrare tehnica a muncii'
ponderea fondurilor fixe active si eficienta utili#arii fondurilor.
AN: A
15,. *aca 3
Pex
< 1526 .Pex D productia exercitiului/; 3
Pf
< 11,6 .Pf < productia
marfa/; 3
(A
< 1!56 .(A < cifra de afaceri/' atunci:
a
.
a sca#ut stocul de productie neterminata si a crescut stocul de produse
finite;
b
.
cresc stocurile de productie neterminata si de produse finite;
c
.
scad stocurile de produse finite si stocurile de productie in curs de
executie;
d
.
cresc stocurile de productie neterminata si scade consumul intern.
AN: (
15-. *aca 3
Pex
< 15!6 .Pex D productia exercitiului/ 3
Pf
< 1506 .Pf < productia
marfa/;
3
VA
< 4)6.VA < valoarea adaugata/' atunci:
a cresc stocurile de productie neterminata' de produse finite Mi
. van#arile;
b
.
cresc cheltuielile materiale si scade stocul de productie neterminata;
c
.
creste gradul de valorificare al resurselor materiale;
d
.
scade stocul de produse finite si cresc stocurile de productie
neterminata.
AN: *
150. Coeficientul Gini-Struck' poate avea urmatoarele semnificatii:
a (J < 5'4
semnifica o
structura a
van#arilor in
care cateva
produse detin
ponderea cea
mai mare in
(A;
d(J < 1', arata
un grad mare
de concentrare
a (A;
b(J < 5'1!
semnifica ca in
structura
van#arilor sunt
cateva produse
care detin
ponderea 8n
(A;
e (J 5'44
semnifica o
reparti#are
uniforma a (A
pe produse.
c
.
(J < -5'22 arata o reparti#are
concertata a (A pe produse;
AN: ;
152. Indicele HERFINDHAL' calculat pentru o firma ce reali#ea#a patru produse'
poate avea urmatoarele semnificatii:
a
.
L = 5 arata o repartitie
uniforma a (A pe sortimente;
c
.
L < 5'4 semnifica o concentrare
pe un numar redus de elemente
componente care participa in
structura (A;
b
.
L < 5'!, arata o distributie
uniforma a (A pe sortimente;
d
.
L < 1'- arata un grad ridicat de
concentrare a (A;
AN: $
154. Coeficientul de nomenclatura' calculat pentru o firma care reali#ea#a cinci
produse' poate avea urmatoarele valori si semnificatii:
a. =n < 5'! semnifica reali#area volumului productiei la toate sortimentele;
b. =n < 1'- arata depasirea programului de fabricatie la toate sortimentele;
c. =n < 5.4 arata nereali#area programului de fabricatie la cel putin un sortiment;
d. =n < 1 arata reali#area programului de fabricatie la toate sortimentele;
e. =n < 5.! arata nereali#area programului de fabricatie la toate sortimentele.
Alegeti varianta corecta:
a
.
A.a' e/
b
.
$.d' e/
c
.
(.b' d/
d
.
*.a' c/
AN: $
115. e cunosc urmatoarele date:
PRN*& Productia fi#ica Pretul de van#are
$a#a (urenta $a#a (urenta
A -55 255 2 15
$ ,55 %55 , -
(oeficientul mediu de sortiment si coeficientul mediu de structura au valorile:
a
.
5'21 + 5'44
b
.
5'24 + 5'21
c
.
5'4 + 5'2)
d
.
5'4! + 5'24
AN: (
111. (onditia eficientei muncii este ca indicele corelatiei dintre dinamica
productivitatii medii anuale si dinamica salariului mediu sa fie mai mare decat 1.
Alegeti varianta corecta:
a
.
fals;
b
.
adevarat;
c
.
satisfacator;
d
.
indicele productivitatii muncii sa fie egal cu indicele salariului mediu.
AN: A
11!. Productia exercitiului financiar al unei firme este formata din totalitatea
produselor finite' subansamblurilor' pieselor reali#ate de firma.
Alegeti varianta corecta:
a
.
adevarat;
b
.
fals;
c
.
satisfacator;
AN: $
11%. Rentabilitatea repre#inta capacitatea firmei de a reali#a OOO ' prin utili#area OOO
de OOO si a OOO necesare reproductiei si de#voltarii.
Alegeti varianta corecta:
a
.
profit+ratelor+rentabilitate+banilor;
b
.
venituri+capacitatilor+productie+ratelor;
c
.
profit+factorilor+productie+capitaluri;
d
.
valoare+efectului+levier+salariilor;
e tre#orerie+pragului+exploatare+productiei.
.
AN: (
11). Pe ba#a relatiei:
155
p 9
c 9 p 9
155
p 9
c 9 p 9
5 5
5 5 5 5
5 1
5 1 5 1


se determina:
a
.
influenta costului asupra ratei rentabilitatii comerciale;
b
.
influenta cantitatii asupra ratei rentabilitatii resurselor consumate;
c
.
influenta structurii asupra ratei rentabilitatii comerciale;
d
.
influenta pre?urilor de van#are asupra ratei rentabilitatii resurselor
consumate;
e
.
influenta structurii asupra ratei rentabilitatii resurselor consumate.
AN: (
11,. *aca 3
(A
< 1526; 3
N
< 15,6; 3
JV
< 15!6R; 3
I
< 4,6' atunci:
a
.
a crescut productivitatea muncii' s-a redus eficienta utili#arii
mi1loacelor fixe si stocul de produse finite;
b
.
a sca#ut productivitatea muncii' a crescut eficienta utili#arii
mi1loacelor fixe si s-a redus stocul de produse finite;
c
.
a sca#ut productivitatea muncii' eficienta utili#arii mi1loacelor fixe si
stocul de produse finite;
d
.
a crescut cifra de afaceri' productivitatea muncii' s-a redus eficienta
utili#arii mi1loacelor fixe;
e
.
a crescut cifra de afaceri' numarul mediu de salariati' productivitatea
muncii.
AN: $
11-. 3ndicele Lerfindhal' pentru o firma care produce ) produse' are urmatoarele
semnificatii:
a
.
L < 1'% arata un grad ridicat de concentrare a cifrei de afaceri;
b
.
L < 5 arata o distributie uniforma a cifrei de afaceri pe sortimente;
c
.
L < 5'!, arata o distributie uniforma a cifrei de afaceri pe sortimente;
d
.
L < 5'4 arata o contributie mica la reali#area cifrei de afaceri;
e
.
L < 5', arata un grad ridicat de concentrare a cifrei de afaceri.
AN: (
110. (oeficientul JiniDtrucP .(J/ poate avea urmatoarele semnificatii:
a
.
(J< 5'! semnific: un grad ridicat de concentrare a cifrei de afaceri;
b
.
(J< 5'4 arat: c: v@n#:rile sunt reparti#ate relativ uniform 8n
activitatea firmei;
c
.
(J < 1', arat: un grad ridicat de concentrare al cifrei de afaceri;
d
.
(J < D 5'2 arat: o distribu?ie uniform: a cifrei de afaceri pe
sortimente;
e
.
(J< 5'44 arat: un grad ridicat de concentrare a cifrei de afaceri.
AN: ;
112. Anali#ati utili#area intensiv: a fortei de munca pe ba#a urmatorilor indicatori:
Nr.
crt.
3ndicatori imbol VAQNAR;
$a#a (urenta
1. Productia marf:
fabricat:
H 20.525 11!.))5
!. Num:rul mediu de
persoane
N 1)5 1!5
%. Bond total de timp de
munca .#ileDom/
"I
.omD
#ile/
%%.-55 !,.!55
"I
.omD
ore/
!,5.55
5
145.555
*eterminati nivelul influentei productivitatii medii orare asupra productiei marf:
fabricat:.
a
.
D4.%!4 lei
b
.
>%0.255 lei
c
.
D!!.%4! lei
d
.
>)-.!-% lei
e
.
>202 lei
AN: *
114. Pe ba#a urmatorilor indicatori:
N
r.
c
rt
.
3ndicatori imbol Valoare .RNN/
$a#a (urenta
1
.
Active totale A" 1,5.555 !15.555
!
.
(apital propriu =pr 25.555 4!.555
%
.
Venituri totale V" 41.555 1)!.555
)
.
Profit net Prn -.555 11.,55
Anali#ati nivelul influen?ei rentabilitatii nete a veniturilor totale asupra
rentabilitatii financiare' care a fost de:
a
.
,6
b
.
5'2-6
c
.
!'%!6
d
.
1'2!6
e !'26
.
AN: (
1!5.
e dau urmatoarele date:
3ndicatori 37$NQ VAQNAR;
.RNN/ lei
1. (ifra de afaceri

p 9v $a#a (urenta
!. (heltuieli aferente cifrei de
afaceri

9vc -!.555 1,5.555
%. Volumul efectiv al
productiei 8n:
,5.555 0,.555
R preturile ba#ei
5
1
p 9v

D 24.555
R costurile ba#ei
5 1
c 9v

D 01.555
*eterminati influenta structurii productiei v@ndute asupra:
R profitul aferent cifrei de afaceri;
R ratei rentabilitatii resurselor consumate;
care a fost de:
a
.
>),.40, lei + !6
b
.
D%0.442 lei + 1',6
c
.
D11.)55 lei + 5'!) 6
d
.
>1.%5, lei + 1'%, 6
e
.
>,2.!55 lei + D1'%5 6.
AN: *
1!1. Cn anali#a profitului aferent cifrei de afaceri' avem urm:torii indicatori:
N
r.
c
rt
.
3ndicatori imbol Valoare .RNN/
$a#a (urenta
1 (ifra de afaceri 8n
pre?uri de van#are

p 9v 4!.555 15-.555
! (osturi aferente cifrei de
afaceri

9vc --.555 0).555
% 3ndicele mediu al
preturilor de van#are
P
5 + 1
3 D 1!16
Nivelul influen?ei pre?ului mediu de van#are asupra cifrei de afaceri a fost de:
a
.
>,.144 lei
b
.
D1.!)% lei
c
.
>%.4,- lei
d
.
D,.,,) lei
e
.
>!.5)- lei
AN: A
1!!.
Anali#ati rentabilitatea ciclului de exploatare cu urm:torii indicatori:
N
r.
c
rt
.
3ndicatori imbol Valoare .RNN/
$a#a (urenta
1 Venituri de exploatare V
ex
-05.555 4)5.555
! (heltuieli de exploatare (
ex
,!5.555 045.555
% Bond total de timp de munca
.ore/
"
mc
!-,.555 !,4.555
Nivelul influentei fondului total de munca si a productivitatii medii orare
asupra veniturilor de exploatare aferente re#ultatului exploat:rii a fost de:
a
.
D%.%4- lei + -%.2)0 lei
b
.
>%.15- lei + >-5.),- lei
c >-).,55 lei + D-5.))! lei
.
d
.
D%4- lei + >-.%25 lei
e
.
D-.4%% lei + >0).2%- lei
AN: A
1!%. Pe ba#a urmatorilor indicatori:
N
r.
c
rt
.
3ndicatori imbol VAQNAR;
.RNN/
1 (ifra de afaceri (A 4.!55
! (heltuieli aferente cifrei
de afaceri:
2.,55
S cheltuieli fixe (f 0.)55
S cheltuieli
variabile
(v 0.155
Mi determina?i:
S momentul reali#:rii pragului de rentabilitate .#ile/;
S nivelul indicelui de siguran?: al firmei .6/;
a c:ror valoare a fost de:
a1))Da #i + !,6 d!-!Da #i + %06
b!)!Da #i + %)6 e %5!Da #i + ,,6
c
.
))Da #i + 0-6
AN: $
1!).
Anali#ati riscul de exploatare pe ba#a urmatorilor indicatori:
PRN*& (AN"3"A"
;
Pret de
van#are
(ost unitar (heltuieli
fixe
A !.555 , ) 1.555
$ ).555 0 , !.555
Nivelul pragului de rentabilitate al firmei Mi flexibilitatea absolut: a fost de:
a11.)55 lei +
!-.-55 lei
d2.2!) lei +
!4.10- lei
b1-.!2- lei +
!1.055 lei
e 2.055 lei +
%1.555 lei
c
.
0.2,5 lei + %5.1,5 lei
AN: *
1!,. Pe ba#a urmatorilor indicatori:
N
r.
c
rt
.
3ndicatori imbol Valoare .RNN/
$a#a (urenta
1 (ifra de afaceri 8n
pre?uri de van#are
(A <

p 9v ),5.555 ,55.555
! uma cheltuielilor fixe (f (f
i

15%.,55 1!,.555
% Volumul efectiv al
productiei v@ndute 8n
pre?uri prev:#ute
5
1
p 9v

D )05.555
Nivelul influen?ei cheltuielilor fixe la 1555 lei (A a celor doi factori ai
cifrei de afaceri:
S influenta volumului fi#ic al productiei v@ndute;
S influenta pre?urilor medii de van#are a fost de:
aD2'-% lei + >!%
lei
d>4'2 lei + >12
lei
b>!% lei + D)%
lei
e D4'04 lei + D
1%'!1 lei
c
.
>!5 lei + D1% lei
AN: ;
1!-. Pe ba#a urmatorilor indicatori:
N
r.
3ndicatori imbol Valoare .RNN/
1 (ifra de afaceri (A 111.-55 145.555
! uma cheltuielilor cu
dob@n#ile
d 1.555 1.,55
% oldul mediu al
activelor circulante
A(
10.555 %1.555
) Volumul creditelor
contractate
= (
1.455 %.-55
(heltuielile financiare la 1555 lei (A' au fost influentate de:
S soldul mediu al activelor circulante;
S cota medie de participare a creditului la acoperirea mi1loacelor
circulante;
S rata medie a dob@n#ii;
care au influentat direct suma dob@n#ilor pl:tite cu:
a>)'%% lei +
>5'%2 lei + D
!'52 lei
dD%'0 lei + >!'-%
lei + >%-'40 lei
bD))'% lei + >
5'%2 lei + >!5'2
lei
e D)'%1 lei +
>5')% lei + D
!'52 lei
c
.
D%'-4 lei + > !'-% lei + D )'%% lei
AN: A
1!0. Pe ba#a indicatorilor:
Nr.
crt
.
3N*3(A"NR3 imbol Valoare .RNN/
1. (ifra de afaceri curent:
1
1
p 9v

255.555
!. (heltuieli aferente cifrei de
afaceri din care:
R cheltuieli variabile
R cheltuieli fixe

9v(V
1 1
(V 9v
1 1
f ( 9v

-,5.555
)15.555
!)5.555
%. (ifra de afaceri previ#ionat: (Ap 415.555
*eterminati nivelul probabil al cheltuielilor la 1555 lei cifr: de afaceri:
a-%!'40 lei d22-', lei
b,5!'2 lei e 00-'!) lei
c
.
1.50-'!) lei
AN: ;
1!2. Pe ba#a urmatorilor indicatori:
N
r.
c
rt
.
3N*3(A"NR3 imbol
Valoare .Ron/
$a#a (urenta
1
.
(heltuieli variabile

9v(V
-.255 0.!55
!
.
(ifra de afaceri 8n
pre?uri de van#are

p 9v
2.055 4.%55
%
.
3ndicele pre?urilor de
van#are
p
5 + 1
3
.6/
D 1526
)
.
3ndicele costurilor
(
5 + 1
3
.6/
D 1156
*eterminati influenta pre?ului mediu de van#are asupra cheltuielilor
variabile la 1555 lei cifr: de afaceri' care a fost de:
a> ,%'- lei dD 00'2 lei
bD ,-'%1 lei e > )2'4 lei
c
.
> 1)'50 lei
AN: $
1!4. Pe ba#a indicatorilor:
N
r.
c
rt
.
3N*3(A"NR3 imbol
Valoare .Ron/
$a#a (urenta
1
.
(ifra de afaceri 8n
pre?uri de van#are

p 9v (A
,.,55 ,.255
!
.
(heltuieli aferente cifrei
de afaceri

9v(
).455 ,.!55
%
.
3ndicele costurilor
(
5 + 1
3 D 11,6
)
.
3ndicele pre?urilor medii
de van#are
p
5 + 1
3
D 1%,6
*eterminati influenta structurii cifrei de afaceri asupra cheltuielilor la
1555 lei cifr: de afaceri:
a>,'0 lei dD!%5'%2 lei
bD-2'00 lei e >1,,'4 lei
c
.
>1-1'- lei
AN: (
1%5.
Anali#ati cheltuielilor la 1555 lei (A pe ba#a indicatorilor:
Nr
.
cr
t.
3ndicatori 37$N
Q
VAQNAR;
$a#a (urenta
1. (ifra de afaceri 8n pre?uri de
van#are

p 9v ).,55 ,.,55
!. (heltuieli totale aferente cifrei de
afaceri

9vc %.!55 %.-55
%. Volumul efectiv al productiei
v@ndute 8n:
R preturile prev:#ute
5
p 9v D ).455
R costurile prev:#ute
5 1
c 9v D %.155
). 3ndicele pre?urilor 3
P
D 1'%,
Nivelul influen?ei pre?ului mediu de van#are dat de:
R influen?ei infla?iei;
R influenta pre?ului de van#are exclusiv infla?ia; a fost de:
aD1-)'5! lei +
>4,'51 lei
dD1)0')0 lei + D
,-',- lei
bD-4'51 lei + e D-4'51 lei +
>1-)'5! lei >,-',- lei
c
.
>1-)'5! lei + D45', lei
AN: A
1%1. Pe ba#a urmatorilor indicatori:
N
r.
c
rt
.
3N*3(A"NR3 37$N
Q
VAQNAR; .RNN/
$AIA (&R;N"A
1 Venituri de exploatare V
ex
,55.555 455.555
! Bondul de salarii B 0,.555 15!.555
% Num:rul mediu de
salaria?i
N )5 ,5
Nivelul influen?ei salariului mediu anual asupra:
S fondului de salarii la 1555 lei venituri de exploatare;
S profitului din exploatare al firmei;
a fost de:
a>4 lei + D2.155
lei
dD12 lei + >215
lei
bD%0 lei +
>%%.%55 lei
e D4 lei + >2.155
lei
c
.
>%0 lei + D2.155 lei
AN: A
1%!. Pe ba#a urmatorilor indicatori:
N
r.
c
rt
.
3N*3(A"NR3 37$N
Q
VAQNAR; .RNN/
$AIA (&R;N"A
1 Venituri de exploatare V
ex
,55.555 455.555
! Nr. mediu de salaria?i N ,5 -5
% Bondul de salarii B 0,.555 15!.555
Nivelul influen?ei productivitatii anuale a muncii asupra:
S fondului de salarii la 1555 lei venituri de exploatare;
S profitului din exploatare al firmei;
a fost de:
aD), lei + D
,5.555 lei
dD,5 lei +
>),.555 lei
bD%0 lei +
>%%.%55 lei
e D,5 lei +
>%%.%55 lei
c
.
>%0 lei + >),.555 lei
AN: *
1%%. Pe ba#a urmatorilor indicatori:
N
r.
c
rt
.
3N*3(A"NR3 37$N
Q
VAQNAR; .RNN/
$AIA (&R;N"A
1 (heltuielile salariale (

1.%55 1.)55
! (ifra de afaceri (A 10.,55 12.455
% Num:rul mediu de
salaria?i
N !,5 !!,
Nivelul influen?ei productivitatii medii anuale asupra:
S cheltuielilor salariale la 1555 lei cifr: de afaceri;
S profitului aferent cifrei de afaceri a firmei;
a fost de:
a>).!55 lei+D
1.24, lei
d>!%) lei+D
1.24, lei
bD).)!% lei+
>!%5 lei
e 124 lei+>).)!%
lei
c
.
>!%) lei+D).)!% lei
AN: (
1%). Anali#ati influenta amorti#:rii asupra cheltuielilor cu amorti#area la 1.555 lei
cifr: de afaceri pe ba#a urm:torului tabel:
3N*3(A"NR3 imb
ol
VAQNAR;
.RNN/
$a#a (urenta
1. (ifra de afaceri (A ,5.555 ,,.555
!. (heltuieli cu amorti#area A !.)), 1.)25
%. (ota medie de amorti#are
(
1)6 1!6
). Valoarea medie anual: a
mi1loacelor fixe
B
10.045 1!.%15
Nivelul influen?ei valorii anuale a mi1loacelor fixe Mi nivelul influen?ei cotei
medii de amorti#are a fost de:
aD1%'! + D% d>15 + D!
bD1) + D) e D1! + >1)
c
.
>) + D1)
AN: $
1%,. e cunosc urmatoarele date:
3ndicatori imbol VAQNAR;
$a#a (urenta
1. (ifra de afaceri

p 9 (A
V
).)55 0.!55
!. (heltuieli aferente cifrei
de afaceri

( 9
V
!.055 ,.155
%. Productia v@ndut: 8n
perioada curent: 8n:
R preturile ba#ei
R 8n costurile ba#ei

5
V
P 9
1
5 V
( 9
1
D
D
,.,55
%.!55
*eterminati influenta structurii productiei asupra:
R cheltuielilor la 1.555 lei cifr: de afaceri;
R profitului aferent cifrei de afaceri;
Alege?i varianta corect::
a>%! lei Mi >!15
lei
d>%.555 lei Mi D
!%5 lei
bD%! lei Mi >!%5
lei
e D%5! lei Mi D
!%5 lei
c
.
D%5 lei Mi >!.%55 lei
AN: $
1%-. Pe ba#a datelor:
A("3V3"A"; (heltuieli Venituri
$a#a (urenta $a#a (urenta
;xploatare -55 0,5 255 1555
Binanciar: 155 1)5 ,5 %5
;xcep?ional: 155 115 1,5 105
"otal 255 1.555 1.555 1.!55
*eterminati:
R influenta structurii veniturilor totale asupra cheltuielilor la 1.555 lei venituri
totale.
R influenta structurii veniturilor totale asupra profitului firmei.
Alege?i varianta corect::
aD!4'1 lei Mi
>%4'- lei;
d>%1 lei Mi D)!
lei;
b>%5'4 lei Mi
>%0 lei;
e D%1'5 lei Mi D
%0'5 lei.
c
.
D%1 lei Mi >%0 lei;
AN: (
1%0. Pe ba#a indicatorilor:
Nr
.
crt
.
Natura
activit:?ii
uma cheltuielilor uma veniturilor
$a#a (urent
a
$a#a (urenta
1. ;xploatare %5.-55 %,.555 %-.555 )5.555
!. Binanciar: %.555 !.255 %.,55 %.!55
%. ;xcep?ional: !.!55 !.555 !.,55 !.%55
"otal %,.!55 %4.255 )!.555 ),.,55
(alcula?i influenta modificarii ratei de eficien?: a cheltuielilor pe categorii de
venituri asupra ratei medii de eficien?: a cheltuielilor totale' care a fost de:
a0% lei d%0 lei
b0% lei e )% lei
c
.
%4 lei
AN: *
1%2. e cunosc urmatoarele date:
PRN*& Productia fi#ic: Pretul de van#are
$a#a (urenta $a#a (urenta
A -55 255 2 15
$ ,55 %55 , -
(oeficientul mediu de sortiment .
=
/ Mi coeficientul mediu de structur: .
=
"
/ au
urmatoarele valori:
a5'21 + 5'44 d5'4! + 5'24
b5'24 + 5'21 e 5'41 + 5'4)
c
.
5'45 + 5'2)
AN: (
1%4. e dau urm:torii indicatori:
Produs VAQNAR; .RNN/
$AIT (&R;N"T
A %2.555 )!.555
$ !0.555 !!.555
( %1.555 !2.555
"otal 4-.555 4!.555
(oeficientul mediu de sortiment Mi coeficientul mediu de structur: iau
urmatoarele valori:
a5'45 + 5'24 d5'4% + 5'4!
b5'4! + 5'4! e 5'4, + 5'2,
c
.
5'4! + 5'4)
AN: (
1)5. e dau urm:torii indicatori:
Nr.
crt.
3N*3(A"NR3 37$N
Q
VAQNAR; .RNN/
$AIA (&R;N"
A
1 Num:rul mediu de salaria?i N 25 -!
! Productia exerci?iului P
ex
1,5.555 125.555
% (onsumurile intermediare 7 %5.555 ),.555
) Bondul total de munca
.ore/
"
mc
14!.555 12-.5
55
(u a1utorul anali#ei factoriale a valorii ad:ugate ar:ta?i influenta exercitat: de
modificarea num:rului de salaria?i asupra fondului total de timp de munca Mi a
timpului mediu de munca pe salariat care a fost de:
a!1.555 lei +
!).!,5 lei
d> !0.!55 lei +
!,.!,5 lei
bD !0.555 lei +
!%.!,5 lei
e D 1,.555 lei +
%5.!55 lei
c
.
> !0.555 lei + !%.555 lei
AN: $
1)1. *ac: o firm: este caracteri#at: prin urm:torii indicatori:
Nr.
crt
.
3N*3(A"NR3 37$N
Q
VAQNAR; .RNN/
$AIT (&R;N"
T
1 Num:rul mediu de salaria?i N )5 %!
! Productia marf: fabricat: Pf 1.,55 1.-55
% (ifra de afaceri (A 1.)!, 1.,%-
) Valoarea medie a mi1loacelor
fixe' din care:
B
45 1)5
, 7i1loace fixe productive
.active/
a B
21 11!
(u a1utorul anali#ei factoriale a cifrei de afaceri' determina?i influenta
modificarii gradului de 8n#estrare tehnic: a firmei asupra cifrei de afaceri' a c:rei
valoare a fost de:
a155.0-- d155.550
b150.%55 e 150.--0
c
.
100.-55
AN: ;
1)!. *ac: o firm: este caracteri#at: prin urm:torii indicatori:
N
r.
c
rt
.
3N*3(A"NR3 37$N
Q
VAQNAR; .RNN/
$AIT (&R;N"T
1 Num:rul mediu de
salaria?i
N )5 %!
! Productia marf:
fabricat:
Pf 1,5.555 1-5.555
% (ifra de afaceri (A 1)!.,55 1,%.-55
Ar:ta?i influenta gradului de valorificare a productiei marf: fabricate asupra
cifrei de afaceri' a c:rei valoare a fost de:
a1.!!, d!.!-5
b1.-55 e 1.-!,
c
.
-55
AN: $
1)%. Valoarea adaugata a un ei firme repre#inta OO OO prin valorificarea resurselor
tehnice' umane' financiare' provenite de la terti.
a
.
bogatia creata;
b
.
avutia nationala;
c
.
amorti#area valorii;
d
.
performanta firmei;
e
.
capacitatea firmei.
AN: A
1)). (ifra de afaceri repre#inta volumul total al OO OO evaluate la pretul pietei intr-o
perioada determinata.
a
.
produselor finite;
b
.
afacerilor firmei;
c
.
valorii stocurilor;
d
.
productiei exercitiului;
e
.
consumurilor intermediare.
AN: $
1),. Productia fi#ica repre#inta totalitatea OO de OO re#ultate din activitatea
productiva care pot fi puse 8n circuitul economic.
a
.
valorilor de productie;
b
.
modificarea productiei stocate;
c
.
valorilor de recalculat;
d
.
valorilor de intrebuintare;
e
.
obligatiilor de contractat.
AN: *
1)-. Rata de rentabilitate este o marime ce exprima gradul 8n care OO in ansamblul
sau' aduce OO .
a
.
firma+valori
b
.
capitalul+profit
c
.
cifra de afaceri+costuri
d
.
venitul+cheltuieli
e
.
managerul+credite
AN: $
1)0. Rata rentabilitatii financiare este definita ca raport intre OO si OO in calitatea lor
de surse de finantare.
a
.
re#ultatul exploatarii+active
b
.
profitul brut+activul total
c
.
profit+capitaluri
d
.
profitul cifrei de afaceri+cifra de afaceri
e
.
profitul brut+datorii
AN: (
1)2. 3n conceptia patrimoniala fondul de rulment exprima in marime absoluta OO unei
firme .pe termen scurt/.
a
.
solvabilitatea
b
.
bonitatea
c
.
lichiditatea
d
.
insolvabilitatea
e indatorarea
.
AN: (
1)4. 3n conceptia functional: fondul de rulment se defineMte ca:
a
.
fond de rulment
b
.
fond de bonitate
c
.
fond de rulment net global
d
.
fond de indatorare
e
.
fond global al firmei
AN: (
1,5. Lichiditatea repre#inta proprietatea OO OO de a se transforma in OO:
a
.
firmei mari+profit
b
.
elementelor patrimoniale+bani
c
.
activelor circulante+valori
d
.
datoriilor firmei+credite
e
.
obligaUiilor firmei+fonduri
AN: $
1,1. 3ndicele cifrei de afaceri 3
(A
< 15,6; indicele numarului de salariati 3
N
< 1526;
indicele gradului de valorificare a productiei marfa fabricate 3
JV
< 1516;
indicele gradului de 8n#estrare tehnica a muncii 3
#
< 4)6; atunci 8nsemna:
a
.
scade productivitatea muncii' creMte eficien?a utili#:rii fondurilor fixe'
dar se reduce stocul de produse finite;
b
.
creste cifra de afaceri' nr. de salariati Mi scade eficienta utili#:rii
fondurilor fixe;
c creste (A nr. de salariati .N/' gradul de valorificare al productiei
. marfa Mi stocul de produse finite;
d
.
scade productivitatea muncii' gradul de 8n#estrare tehnica a muncii'
ponderea fondurilor fixe active si randamentul utili#arii fondurilor
active.
AN: A
1,!. *ac: 3
Pex
< 1526 .Pex D productia exercitiului/; 3
Pf
< 11,6 .Pf D productia
marfa/;
3
(A
< 1!56 .(A D cifra de afaceri/' atunci:
a
.
a sca#ut stocul de productie neterminata si a crescut stocul de produse
finite;
b
.
cresc stocurile de productie neterminata si de produse finite;
c
.
scad stocurile de produse finite si stocurile de produtie 8n curs de
executie;
d
.
cresc stocurile de productie neterminata si scade consumul intern.
AN: (
1,%. *ac: 3
Pex
< 15!6 .Pex D productia exercitiului/; 3
Pf
< 1506 .Pf D productia
marfa/;
3
VA
< 4)6 .VA D valoarea adaugata/' atunci:
a
.
cresc stocurile de productie neterminata' de produse finite si
van#arile;
b
.
cresc cheltuielile materiale Mi scade stocul de productie neterminata;
c
.
creste gradul de valorificare al resurselor materiale;
d
.
scad socul de produse finite si cresc stocurile de productie
neterminata.
AN: *
1,). 3ndicele nr. de salariati 3
N
< 4,6;
3ndicele productivitatii 3
A
< 426;
3ndicele gradului de valorificare a Pf; 3
JV
< 4-6'
3
A.#/
< 446 - indicele gradului de 8n#estrare tehnica a muncii
a
.
a crescut (A si eficienta utili#arii mi1loacelor fixe' dar s-a redus
stocul de produse finite;
b
.
a sca#ut (A Mi a crescut eficienta utili#arii mi1loacelor fixe si stocul
de produse finite;
c
.
a sca#ut productivitatea muncii' a crescut eficienta utili#arii
mi1loacelor fixe' Mi s-a redus stocul de produse finite;
d
.
a sca#ut productivitatea muncii' eficienta utili#arii mi1loacelor fixe Mi
stocul de produse finite;
e
.
a sca#ut (A Mi eficienta utili#arii mi1loacelor fixe' dar a crescut stocul
de produse finite.
AN: ;
1,,. Raportul dintre
B Ba
exprima:
a
.
gradul de 8n#estrare tehnica;
b
.
randamentul productiv al mi1loacelor fixe active;
c
.
ponderea mi1loacelor fixe active;
d
.
productivitatea muncii.
AN: (
1,-. *aca 8n anali#a firmei 3
Pf
< 3
Pex
:
a
.
cresc stocurile de produse finite;
b
.
cresc stocurile de produse 8n curs de executie Mi imobili#ata;
c
.
cresc cheltuielile cu tertii;
d
.
scad stocurile de productie 8n curs de executie.
AN: $
1,0. *ac: 3
(A
< 11!6; 3
Pf
< 1506;3
Pex
< 15!6
a
.
au crescut stocurile de produse finite;
b
.
au sca#ut stocurile de produse finite si cele 8n curs de executie;
c
.
au crescut stocurile de productie neterminata;
d
.
au sca#ut stocurile de productie neterminata' dar au crescut stocurile
de produse finite.
AN: $
1,2. *aca 3
N
< 15%6; 3
Pf
< 1516; 3
(A
< 406 8nseamna ca:
a
.
a crescut productivitatea muncii si stocul de produse finite;
b
.
a crescut A
mc
si a sca#ut stocul de produse finite;
c
.
a sca#ut productivitatea muncii si a crescut stocul de produse finite;
d
.
a sca#ut A
mc
si stocul de produse finite;
e
.
a sca#ut (A si stocul de produse finite.
AN: (
1,4. *aca 3
(A
< 406; 3
N
< 15!6; 3
JV
< 426; 3
#
< 15%6' atunci:
a
.
a crescut A
mc
' s-a redus eficienta utili#arii mi1loacelor fixe si stocul
de produse finite;
b
.
a sca#ut A
mc
si eficienta utili#arii mi1loacelor fixe ' a crescut stocul de
produse finite;
c
.
a sca#ut productivitatea muncii' a crescut randamentul utili#arii
mi1loacelor fixe Mi stocul de produse finite;
d
.
a crescut A
mc
si Rp' dar a sca#ut stocul de productie imobili#ata;
e
.
a sca#ut (A'
mc A
' dar a crescut eficienta utili#arii mi1loacelor fixe.
AN: $
1-5. (are dintre urmatoarele elemente se include 8n valoarea adaugata:
1. cheltuieli cu salariile;
!. cheltuieli cu serviciile telefonice;
%. profitul;
) valoarea marfurilor vandute;
,. costul marfurilor vandute.
Alegeti varianta curenta:
a
.
.1; %/
b
.
.!' )/
c
.
.!' ,/
d
.
.%' )/
AN: A
1-1. Valoarea adaugata este influentata de urmatorii factori directi in ordine:
a. Volumul fi#ic al productiei' pretul de van#are si cheltuielile materiale pe
produs;
b. Vvolumul fi#ic al productiei' structura productiei' costul pe produs Mi pretul de
van#are;
c. Volumul fi#ic al productiei' structura productiei si valoarea adaugata la 1 leu
Pex pe produs;
d. Productia exercitiului' valoarea adaugata medie la 1 leu productie a
exercitiului;
e. tructura productiei' pretul de van#are' numarul mediu de salariati.
Alegeti variantele:
a
.
A.a' c/
b
.
$.c' d/
c
.
(.b' e/
d
.
*.a' d/
AN: $
1-!. 3nfluenta cu semnul ''-V a modificarii structurii productiei exercitiului asupra VA
presupune:
a
.
scaderea VA pe produse;
b
.
scaderea ponderii produselor cu valoare adaugata la 1 leu productie'
mai mare decat media VA pe firma;
c
.
scaderea ponderii produselor cu valoare adaugata la 1 leu productie
mai mica decat media VA pe firma;
d
.
cresterea VA totale;
e
.
cresterea ponderii sortimentelor cu o cota mai mare de valoare
adaugata la 1 leu productie decat media pe .intreprindere/ firma.
AN: $
1-%. *aca
VA
3
>
ex P
3
.productia exercitiului/ reflecta:
a. o crestere a profitului;
b. o scadere a ponderii consumurilor intermediare provenite de la terti in
productia exercitiului;
c. o crestere a cheltuielilor materiale cu tertii;
d. o scadere a productivitatii muncii;
e. o crestere a ponderii produselor cu VA pe produs mai mare decat media pe
firma.
Alegeti varianta:
a
.
A.b' e/
b
.
$.a' b/
c
.
(.c' d/
d
.
*.b' d/
AN: A
1-). e dau urmatorii indicatori:
N
r.
c
3ndicatori imbo
l
Perioada
$a#a (urenta
rt
.
1 (ifra de afaceri (A )%5.55
5
),5.555
! Productia
fabricata
P
f
)%2.55
5
),,.555
% Productia
exercitiului
P
ex
)-,.55
5
)0,.555
) Valoarea
adaugata
(A !)5.55
5
!,5.555
Alegeti relatia corecta dintre indicatori:
a
.
3
VA
< 3
(A
si 3
Pf
< 3
Pex
;
b
.
3
(A
> 3
Pf
si 3
Pf
> 3
VA
;
c
.
3
Pf
< 3
Pex
si 3
VA
> 3
(A
;
d
.
3
(A
> 3
Pf
si 3
VA
> 3
Pex
;
e
.
3
(A
< 3
Pex
si 3
Pex
> 3
VA
AN: *
1-,. e cunosc urm:torii indicatori:
N
r.
c
rt
.
3ndicatori imbo
l
Valoare .lei/
$a#a (urenta
1 Nr. mediu salariati N 25 -!
! Productia exercitiului P
ex
1,5.55
5
125.555
% (onsumuri
intermediare
7 %5.555 ),.555
) Bond total de timp de
munca
"
mc
14!.55
5
12-.555
(u anali#a factoriala a valorii adaugate aratati influenta exercitata de
modificarea:
- nr. mediu de salariati;
- timpul mediu lucrat pe salariat asupra fondului total de timp de munca:
a
.
!1.555 lei+!).!,5;
b
.
D!0.555 lei+!%.!,5 lei;
c
.
>!0.555 lei+>!%.555 lei;
d
.
>!0.!55 lei+>!,.!,5 lei;
e
.
D1,.555 lei+>%5.!55 lei.
AN: $
1--. (aracteri#area reali#arii programului de fabricatie se poate face cu modele ce au
la ba#a:
a. indicii individuali de indeplinire a planului de productie;
b. coeficientul de exploatare;
c. coeficientul de sortiment;
d. coeficientul de nomenclator;
e. coeficientul mediu de calitate.
Alegeti varianta corecta:
a
.
A.a' c' d/
b
.
$.a' b' e/
c
.
(.b' d' e/
d
.
*.a' c' e/
AN: A
1-0. *eterminarea carui coeficient are la ba#a principiul necompensarii:
a
.
coeficientul mediu de calitate;
b
.
coeficientul mediu de structura;
c
.
coeficientul mediu de sortiment;
d
.
coeficientul mediu de nomenclator.
AN: (
1-2. *aca coeficientul de sortiment
=
< 1 si coeficientul de structura
=
"
< 1' atunci:
a
.
programul de fabricatie a fost reali#at la toate sortimentele in
proportie de 1556;
b
.
programul de fabricatie a fost reali#at la toate sortimentele in
proportii diferite;
c
.
programul de fabricatie nu a fost reali#at la nici un sortiment;
d
.
programul de fabricatie a fost reali#at si depasit la toate sortimentele
mari' mai pu?in la cele mici.
AN: $
1-4. (oeficientul mediu de sortiment' calculat pentru o firma ce reali#ea#a Mi ,
produse poate avea urmatoarele sensuri:
a.
=
< 1') arata depasirea volumului productiei la toate sortimentele;
b.
=
< 5 arata nereali#area volumului productiei la cel putin un sortiment;
c.
=
< 5'2 arata nereali#area volumului productiei la cel putin un sortiment;
d.
=
< 1 arata reali#area Mi depasirea volumului productiei la toate sortimentele;
e.
=
< - 5', arata nereali#area volumului productiei la toate sortimentele.
a
.
A.a' e/
b
.
$.b' d/
c
.
(.c' e/
d
.
*.c' d/
AN: *
105. *in anali#a unei firme se stie:
=
< 1;
=
"
< 5'20'
6 15% 3
9p
5 + 1

' atunci:
a
.
programul de fabricatie a fost reali#at si chiar depasit la toate
sortimentele' in proportii diferite;
b
.
productia reali#ata corspunde productiei planificata;
c
.
programul de fabricatie nu s-a reali#at la un sortiment sau la mai
multe;
d
.
productia nu a fost reali#ata la nici un produs' in aceeasi proportie;
e
.
productia a fost reali#ata si depasita' dar cel putin un produs nu s-a
reali#at.
AN: A
101. *in anali#a unei firme se stie:
=
< 5'20;
=
"
< 1'
6 45 3
9p

' atunci:
a
.
productia a fost reali#ata si depasita la toate produsele in proportii
diferite;
b
.
productia nu s-a reali#at la nici un sortiment' in aceeasi proportie;
c
.
productia nu s-a reali#at la cel pu?in un produs' dar a fost depasita la
celelalate;
d
.
productia nu s-a reali#at pe total si pe sortimente;
e
.
productia reali#ata este mai mare decat cea programata.
AN: $
10!. *aca 3
N
< 4-6; 3
Pf
< 15,6; 3
(A
< 1%!6; 3
B
< 4,6 8nseamna ca:
a
.
a crescut productivitatea muncii si gradul de valorificare al productiei
marfa fabricate;
b
.
a crescut gradul de in#estrare tehnica a muncii;
c
.
a sca#ut productivitatea muncii si a crescut gradul de valorificare al
productiei marfa fabricate
d
.
a sca#ut productivitatea muncii si dinamica nr. mediu de salariati;
e
.
a sca#ut gradul de valorificare al productiei marfa fabricate si
eficienta folosirii mi1loacelor fixe.
AN: A
10%. *ac: 3
Pex
< 1156 .Pex D productia exercitiului/; 3
(A
< 1506 .(A-cifra de
afaceri/;
3
VA
< 1506 .VA D valoarea adaugata/' atunci:

a
.
a crescut ponderea consumurilor intermediare si s-a redus stocul de
produse finite la sfarsitul perioadei;
b
.
a crscut stocul de produse finite si se reduc stocurile de productie
neterminata.
c
.
scad stocurile de produse finite si se reduc consumurile intermediare.
d
.
creste gradul de valorificare al resurselor materiale ;
e
.
cresc cheltuielile materiale si stocurile de produse finite.
AN: A
10). N firma are in productie in anul !55- ' ) produse. *ar pentru anul !550 isi
propune sa produca , produse si sa-si schimbe structura de fabricatie.:
AN
&Q
"R&("&RA PRN*&;QNR "N"AQ
A $ ( * ;
!55
-
52, 5.50 5.5, 5.5% - 1
!55
0
5.% 5.!- 5.!1 5.1, 5.52 1
(alculati coeficientul J3N3-"R&(=.(J/ si coeficientul L;RB3N*LAQ.(L /
pentru anul !55-.
a
.
5.!+5.!%
b
.
5.2+5.!%5-
c
.
5.2+5.0%52
d
.
5.0+5.2%!
e
.
5.%+5.21
AN: (
10,. N firma are in productie in anul !55- ' ) produse. *ar pentru anul !550 isi
propune sa produca , produse si sa-si schimbe structura de fabricatie.:
AN
&Q
"R&("&RA PRN*&;QNR "N"AQ
A $ ( * ;
!55
-
52, 5.50 5.5, 5.5% - 1
!55
0
5.% 5.!- 5.!1 5.1, 5.52 1
(alculati coeficientul J3N3-"R&(=.(J/ si coeficientul L;RB3N*LAQ.(L /
pentru anul !550.
a
.
5.14,-+5.!%5-
b
.
5.!+5.2
c
.
5.!+5.0021
d
.
5.2+5.0%52
e
.
5.5!!+5.!%5-
AN: A
NUMERIC RESPONSE
1. *aca o firma este caracteri#ata prin urmatorii indicatori:
N
r.
c
rt
.
3N*3(A"NR3 37$
NQ
P;R3NA*A
*;
$AIA.mil.
lei/
P;R3NA*A
(&R;N"A.mi
l. lei/
1 Nr. mediu de salariati N )5 %!
! Productia marfa Pf 1.,55 1.-55
fabricata
% (ifra de afaceri (A 1.)!, 1.,%-
Aratati influenta gradului de valorificare a productiei marfa fabricate asupra
cifrei de afaceri' a carei valoare a fost de:
Nota. Raspunsul este o valoare numerica intreaga rotun1ita normal' daca nu se
specifica altceva. .Nu se scrie unitatea de masura sau alte semne specifice.
Pentru mai multe valori folositi separatorul +. Respectati ordinea cerintelor
AN:
1-
!. *aca o firma este caracteri#ata prin urmatorii indicatori:
Nr.
crt.
3N*3(A"NR3 37$
NQ
P;R3NA*A
*;
$AIA.mil.
lei/
P;R3NA*A
(&R;N"A.mi
l. lei/
1 Nr. mediu de salariati N )55 %,5
! Productia marfa
fabricata
Pf 14.-55 !1.555
% (ifra de afaceri (A 12.-!5 !5.1-5
Aratati influenta modificarii productivitatii muncii asupra cifrei de afaceri' a
carei valoare a fost de:
Nota. Raspunsul este o valoare numerica intreaga rotun1ita normal' daca nu se
specifica altceva. Nu se scrie unitatea de masura sau alte semne specifice.
Pentru mai multe valori folositi separatorul +. Respectati ordinea cerintelor
AN:
%-,2
%. *aca o firma este caracteri#ata prin urmatorii indicatori:
Nr.
crt.
3N*3(A"NR3 37$
NQ
P;R3NA*A
*;
$AIA.mil.
lei/
P;R3NA*A
(&R;N"A.mi
l. lei/
1 Nr. mediu de salariati N )5 )!
! Productia marfa
fabricata
Pf 1.,55 1.-55
% (ifra de afaceri (A 1.)!, 1.,%-
Aratati influenta modificarii numarului mediu de salariati asupra cifrei de
afaceri' a carei valoare a fost de
Nota. Raspunsul este o valoare numerica intreaga rotun1ita normal' daca nu se
specifica altceva. .Nu se scrie unitatea de masura sau alte semne specifice.
Pentru mai multe valori folositi separatorul +. Respectati ordinea cerintelor
AN:
01
). *aca o firma este caracteri#ata prin urmatorii indicatori:
Nr.
crt.
3N*3(A"NR3 37$
NQ
P;R3NA*A
*;
$AIA.mil.
lei/
P;R3NA*A
(&R;N"A.mi
l. lei/
1 Nr. mediu de salariati N )5 %!
! Productia marfa
fabricata
Pf 1.,55 1.-55
% (ifra de afaceri (A 1.)!, 1.,%-
) Valoarea medie a
mi1loacelor fixe' din
care:
45 1)5
, 7i1loace fixe
productive.active/
21 11!
(u a1utorul anali#ei factoriale a cifrei de afaceri'determinati influenta modificarii
gradului de in#estrare tehnica a firmei asupra cifrei de afaceri' a carei valoare a
fost de:
Nota. Raspunsul este o valoare numerica intreaga rotun1ita normal' daca nu se
specifica altceva. .Nu se scrie unitatea de masura sau alte semne specifice.
Pentru mai multe valori folositi separatorul +. Respectati ordinea cerintelor
AN:
1500
150-
,. *aca o firma este caracteri#ata prin urmatorii indicatori:
Nr.
crt.
3N*3(A"NR3 37$
NQ
P;R3NA*A
*;
$AIA.mil.
lei/
P;R3NA*A
(&R;N"A.mi
l. lei/
1 Nr. mediu de salariati N )5 %!
! Productia marfa Pf 1.,55 1.-55
fabricata
% (ifra de afaceri (A 1.)!, 1.,%-
) Valoarea medie a
mi1loacelor fixe' din
care:
45 1)5
, 7i1loace fixe
productive.active/
21 11!
(u a1utorul anali#ei factoriale a cifrei de afaceri'determinati influenta modificarii
ponderii mi1loacelor fixe active in mi1loacele fixe asupra cifrei de afaceri' a carei
valoare a fost de:
Nota. Raspunsul este o valoare numerica intreaga rotun1ita normal' daca nu se
specifica altceva. .Nu se scrie unitatea de masura sau alte semne specifice.
Pentru mai multe valori folositi separatorul +. Respectati ordinea cerintelor
AN:
!)-
-. *aca o firma este caracteri#ata prin urmatorii indicatori:
Nr.
crt.
3N*3(A"NR3 37$
NQ
P;R3NA*A
*;
$AIA.mil.
lei/
P;R3NA*A
(&R;N"A.mi
l. lei/
1 Nr. mediu de salariati N )5 %!
! Productia marfa
fabricata
Pf 1.,55 1.-55
% (ifra de afaceri (A 1.)!, 1.,%-
) Valoarea medie a
mi1loacelor fixe' din
care:
45 1)5
, 7i1loace fixe
productive.active/
21 11!
(u a1utorul anali#ei factoriale a cifrei de afaceri'determinati influenta
randamentului mi1loacelor fixe active asupra cifrei de afaceri' a carei valoare a
fost de:
Nota. Raspunsul este o valoare numerica intreaga rotun1ita normal' daca nu se
specifica altceva. .Nu se scrie unitatea de masura sau alte semne specifice.
Pentru mai multe valori folositi separatorul +. Respectati ordinea cerintelor
AN:
),5
0. *aca o firma este caracteri#ata prin urmatorii indicatori:
Nr.
crt.
3N*3(A"NR3 37$
NQ
P;R3NA*A
*;
$AIA.mil.
lei/
P;R3NA*A
(&R;N"A.mi
l. lei/
1 Nr. mediu de salariati N 1,, 1)0
! (ifra de afaceri (A !1.455 !).245
(u a1utorul anali#ei factoriale a cifrei de afaceri .in raport cu cantitatile vindute
si cu preturile de vin#are/ sa se determine influenta modificarii productivitatii
medii anuale calculata pe ba#a cifrei de afaceri' a carei valoare a fost de:
Nota. Raspunsul este o valoare numerica intreaga rotun1ita normal' daca nu se
specifica altceva. .Nu se scrie unitatea de masura sau alte semne specifice.
Pentru mai multe valori folositi separatorul +. Respectati ordinea cerintelor
AN:
)1!5
2. *aca o firma este caracteri#ata prin urmatorii indicatori:
Nr.
crt.
3N*3(A"NR3 37$
NQ
P;R3NA*A
*;
$AIA.mil.
lei/
P;R3NA*A
(&R;N"A.mil.
lei/
1 Nr. mediu de salariati N )5 %,
! Bondul de timp de
munca.ore/
4-.555 22.555
% (ifra de afaceri (A !.!55 !.125
(u a1utorul anali#ei factoriale a cifrei de afaceri determinati influenta timpului
mediu de munca pe salariat asupra productivitatii medii anuale' a carei valoare a
fost de:
Nota. Raspunsul este o valoare numerica intreaga rotun1ita normal' daca nu se
specifica altceva. .Nu se scrie unitatea de masura sau alte semne specifice.
Pentru mai multe valori folositi separatorul +. Respectati ordinea cerintelor
AN:
4!
4. *aca o firma este caracteri#ata prin urmatorii indicatori:
Nr.
crt.
3N*3(A"NR3 37$
NQ
P;R3NA*A
*;
P;R3NA*A
(&R;N"A.mil.
$AIA.mil.
lei/
lei/
1 Nr. mediu de salariati N )5 %,
! Bondul de timp de
munca.ore/
4-.555 22.555
% (ifra de afaceri (A !.!55 !.125
(u a1utorul anali#ei factoriale a cifrei de afaceri determinati influenta
modificarii productivitatii medii orare a muncii asupra productivitatii medii
anuale' a carei valoare a fost de:
Nota. Raspunsul este o valoare numerica intreaga rotun1ita normal' daca nu se
specifica altceva. .Nu se scrie unitatea de masura sau alte semne specifice.
Pentru mai multe valori folositi separatorul +. Respectati ordinea cerintelor
AN:
1-0
15. Pe ba#a indicatorilor:
N
r.
c
rt
.
3N*3(A"NR3 37$N
Q
P;R3NA*A
*; $AIA
.mil. lei/
P;R3NA*A
(&R;N"A .mil.
lei/
1 Productia
exercitiului
P
ex
1.155 1.%55
! (onsumurile
intermediare
7 ,55 ,05
cu a1utorul anali#ei factoriale a VA calculati marimea influentei modificarii
productiei exercitiului asupra valorii adaugati' care a fost de:
Nota. Raspunsul este o valoare numerica intreaga rotun1ita normal' daca nu se
specifica altceva. .Nu se scrie unitatea de masura sau alte semne specifice.
Pentru mai multe valori folositi separatorul +. Respectati ordinea cerintelor.
AN:
154
11. Pe ba#a indicatorilor:
N
r.
3N*3(A"NR3 37$N
Q
P;R3NA*A
*; $AIA
P;R3NA*A
(&R;N"A .mil.
c
rt
.
.mil. lei/ lei/
1 Productia
exercitiului
P
ex
1.!55 1.,55
! (onsumurile
intermediare
7 ,55 -!5
cu a1utorul anali#ei factoriale a valorii adaugate calculati marimea influentei
modificarii valorii adaugate' medii la 1 leu productie a exercitiului' care a fost
in valoare de:
Nota. Raspunsul este o valoare numerica intreaga rotun1ita normal' daca nu se
specifica altceva. .Nu se scrie unitatea de masura sau alte semne specifice.
Pentru mai multe valori folositi separatorul +. Respectati ordinea cerintelor.
AN:
,
1!. Pe ba#a urmatorilor indicatori:
N
r.
c
rt
.
3N*3(A"NR3 37$N
Q
P;R3NA*A
*; $AIA
.mil. lei/
P;R3NA*A
(&R;N"A .mil.
lei/
1 Productia
exercitiului
P
ex
1.)55 1.-55
! (onsumurile
intermediare
7 )55 -55
% Bondul total de
munca .ore/
"mc !25.555 !05.555
cu anali#a factoriala a valorii adaugate' calculati marimea influentei modificarii
fondului de timp de munca asupra valorii adaugate' care a fost 8n valoare de:
Nota. Raspunsul este o valoare numerica intreaga rotun1ita normal' daca nu se
specifica altceva. .Nu se scrie unitatea de masura sau alte semne specifice.
Pentru mai multe valori folositi separatorul +. Respectati ordinea cerintelor.
AN:
%-
1%. Pe ba#a urmatorilor indicatori:
N 3N*3(A"NR3 37$N P;R3NA*A P;R3NA*A
r.
c
rt
.
Q *; $AIA
.mil. lei/
(&R;N"A .mil.
lei/
1 Productia
exercitiului
P
ex
1.)55 1.-55
! (onsumurile
intermediare
7 )55 -55
% Bondul total de
munca .ore/
"mc !25.555 !05.555
cu a1utorul anali#ei factoriale a valorii adaugate' calculati marimea influentei
modificarii productivitatii medii orare' care a fost 8n valoare de:
Nota. Raspunsul este o valoare numerica intreaga rotun1ita normal' daca nu se
specifica altceva. .Nu se scrie unitatea de masura sau alte semne specifice.
Pentru mai multe valori folositi separatorul +. Respectati ordinea cerintelor.
AN:
10)
1). e dau urmatorii indicatori:
N
r.
c
rt
.
3N*3(A"NR3 37$N
Q
P;R3NA*A
*; $AIA
.mil. lei/
P;R3NA*A
(&R;N"A .mil.
lei/
1 Productia
exercitiului
P
ex
1.,55 1.255
! (onsumurile
intermediare
7 %55 ),5
% Bondul total de
munca .ore/
"mc 14!.555 125.555
) Nr mediu de
salariati
N 25 0!
cu a1utorul anali#ei factoriale a valorii adaugate' calculati marimea influentei
modificarii nr. mediu de salariati ' care a fost 8n valoare de:
Nota. Raspunsul este o valoare numerica intreaga rotun1ita normal' daca nu se
specifica altceva. .Nu se scrie unitatea de masura sau alte semne specifice.
Pentru mai multe valori folositi separatorul +. Respectati ordinea cerintelor.
AN:
1!5
1,. e dau urmatorii indicatori:
N
r.
c
rt
.
3N*3(A"NR3 37$N
Q
P;R3NA*A
*; $AIA
.mil. lei/
P;R3NA*A
(&R;N"A .mil.
lei/
1 Productia
exercitiului
P
ex
1.,55 1.255
! (onsumurile
intermediare
7 %55 ),5
% Bondul total de
munca .ore/
"mc 14!.555 125.555
) Nr mediu de
salariati
N 25 0!
cu a1utorul anali#ei factoriale a valorii adaugate' calculati marimea influentei
modificarii timpului mediu de munca pe salariat' care a fost 8n valoare de:
Nota. Raspunsul este o valoare numerica intreaga rotun1ita normal' daca nu se
specifica altceva. .Nu se scrie unitatea de masura sau alte semne specifice.
Pentru mai multe valori folositi separatorul +. Respectati ordinea cerintelor.
AN:
),
1-. Cn anali#a profitului aferent cifrei de afaceri' cunoaMtem urm:torii indicatori:
- mil. lei -
Nr.
crt.
3ndicatori imbol Perioada
anali#at:
$a#a (urent
a
1. (ifra de
afaceri 8n
pre?uri de
van#are
p 9v

4!5 1 5-5
!. (osturi
aferente
cifrei de
afaceri
c 9v

--5 0)5
%. 3ndicele
mediu al
3
P
1!16
pre?urilor de
van#are
3nfluenta modificarii volumului fi#ic al productiei asupra cifrei de afaceri
( ) 9v (A
(A
P
este de:
Nota. Raspunsul este o valoare numerica intreaga rotun1ita normal' daca nu se
specifica altceva. .Nu se scrie unitatea de masura sau alte semne specifice.
Pentru mai multe valori folositi separatorul +. Respectati ordinea cerintelor
AN:
1!
10. Cn anali#a profitului aferent cifrei de afaceri' cunoaMtem urm:torii indicatori:
- mil. lei -
Nr.
crt.
3ndicatori imbol Perioada anali#at:
$a#a (urenta
1. (ifra de
afaceri 8n
pre?uri de
van#are
p 9v

4!5 1 5-5
!. (osturi
aferente
cifrei de
afaceri
c 9v

--5 0)5
%. 3ndicele
mediu al
pre?urilor de
van#are
3
P
1!16
3nfluenta modificarii pre?ului mediu de van#are asupra cifrei de afaceri
( ) p (A
(A
P
este de:
Nota. Raspunsul este o valoare numerica intreaga rotun1ita normal' daca nu se
specifica altceva. .Nu se scrie unitatea de masura sau alte semne specifice.
Pentru mai multe valori folositi separatorul +. Respectati ordinea cerintelor
AN:
,!
12. Pentru anali#a profitului aferent cifrei de afaceri cunoaMtem indicatorii:
- mil. lei -
Nr.
crt.
3ndicatori imbol Perioada
anali#at:
$a#a (urenta
1. (ifra de
afaceri 8n
pre?uri de
van#are
p 9v

2%5 1 1,5
!. (heltuieli
aferente
cifrei de
afaceri
c 9v

,45 2)5
%. 3ndicele
mediu al
costurilor de
van#are
3
(
1156
e cere:
7:rimea absolut: a influen?ei structurii productiei v@ndute asupra profitului
mediu la 1 leu (A a fost de :
Nota. Raspunsul este o valoare numerica intreaga rotun1ita normal' daca nu se
specifica altceva. .Nu se scrie unitatea de masura sau alte semne specifice.
Pentru mai multe valori folositi separatorul +. Respectati ordinea cerintelor.
AN:
!%
14. Pe ba#a urmatorilor indicatori:
- mil. lei -
Nr.
crt.
3ndicatori imbol Perioada
anali#at:
$a#a (urenta
1. (ifra de
afaceri 8n
pre?uri de
van#are
p 9v

!5.55
5
!,.555
!. 3ndicele
mediu al
pre?urilor de
van#are
3
P
1%,6
(alcula?i cifra de afaceri recalculat: 8n preturile de van#are ale perioadei de
ba#::
Nota. Raspunsul este o valoare numerica intreaga rotun1ita normal' daca nu se
specifica altceva. .Nu se scrie unitatea de masura sau alte semne specifice.
Pentru mai multe valori folositi separatorul +. Respectati ordinea cerintelor.
AN:
12,14
!5. Anali#ati rentabilitatea ciclului de exploatare cu urm:torii indicatori:
- mil lei -
N
r.
cr
t.
3ndicatori imb
ol
Perioada anali#at:
Prev:#ut
:
Reali#a
t:
1. Venituri de
exploatare
Vex 2.0,5 4.1,5
!. (heltuieli de
exploatare
(ex 0.4,5 2.!55
3nfluenta factorului de gradul 3 .venituri de exploatare/ asupra re#ultatului
exploat:rii a fost de:
Nota. Raspunsul este o valoare numerica intreaga rotun1ita normal' daca nu se
specifica altceva. .Nu se scrie unitatea de masura sau alte semne specifice.
Pentru mai multe valori folositi separatorul +. Respectati ordinea cerintelor.
AN:
%0
!1. Anali#ati rentabilitatea ciclului de exploatare cu urm:torii indicatori:
- mil lei -
Nr.
crt.
3ndicatori imb
ol
Perioada anali#at:
Prev:#ut: Reali#a
t:
1. Venituri de
exploatare
Vex 2.0,5 4.1,5
!. (heltuieli de
exploatare
(ex 0.4,5 2.!55
%. Bond total de timp
de munca .ore/
"mc -2.!,5 ,).-55
3nfluenta factorului de gradul 33' fondul total de timp de munca a fost de:
Nota. Raspunsul este o valoare numerica intreaga rotun1ita normal' daca nu se
specifica altceva. .Nu se scrie unitatea de masura sau alte semne specifice.
Pentru mai multe valori folositi separatorul +. Respectati ordinea cerintelor.
AN:
1-5
!!. Anali#ati rentabilitatea ciclului de exploatare cu urm:torii indicatori:
- mil. lei-
N
r.
cr
t.
3ndicatori imb
ol
Perioada
anali#at:
Prev:#
ut:
Reali#at
:
1. Venituri de
exploatare
Vex 2.0,5 4.1,5
!. (heltuieli de
exploatare
(ex 0.4,5 2.!55
%. Bond total de timp
de munca .ore/
"mc -2.!,5 ,).-55
3nfluenta factorului de gradul 33 productivitatea medie orar: a fost de:
Nota. Raspunsul este o valoare numerica intreaga rotun1ita normal' daca nu se
specifica altceva. .Nu se scrie unitatea de masura sau alte semne specifice.
Pentru mai multe valori folositi separatorul +. Respectati ordinea cerintelor.
AN:
140
!%. Anali#ati rentabilitatea ciclului de exploatare cu urm:torii indicatori:
- mil. lei -
Nr
.
crt
.
3ndicatori Perioada anali#at:
Prev:#
ut:
Reali#at:
1. Venituri de
exploatare
2.0,5 4.1,5
!. (heltuieli de
exploatare
0.4,5 2.!55
3nfluenta factorului de gradul 3 profitul mediu la 1 leu venituri de exploatare
asupra re#ultatului exploat:rii a fost de:
Nota. Raspunsul este o valoare numerica intreaga rotun1ita normal' daca nu se
specifica altceva. .Nu se scrie unitatea de masura sau alte semne specifice.
Pentru mai multe valori folositi separatorul +. Respectati ordinea cerintelor.
AN:
11%
!). Pe ba#a indicatorilor:
- mil. lei D
N
r.
c
rt
.
Natura
activit:?ii
uma
cheltuielilor
uma veniturilor
$a#a (urent
a
$a#a (urenta
1
.
;xploatare %55 %,5 %-5 )55
!
.
Binanciar: %5 !2 %, %!
%
.
;xcep?ion
al:
!! !5 !, !%
"otal %,! %42 )!5 ),,
3nfluenta modificarii structurii veniturilor asupra ratei medii de eficien?: a
cheltuielilor totale' a fost de: .valoarea numeric: cu o #ecimal: rotun1it: la prima
#ecimal: Mi separat: cu virgul:/
Nota. Raspunsul este o valoare numerica intreaga rotun1ita normal cu o #ecimal
.separati intregul de #ecimale prin virgula/ .Nu se scrie unitatea de masura sau
alte semne specifice. Pentru mai multe valori folositi separatorul +. Respectati
ordinea cerintelor
AN:
5'2
!,. Pe ba#a indicatorilor:
- mil. lei D
N
r.
c
rt
.
Natura
activit:?ii
uma
cheltuielilor
uma
veniturilor
$a#
a
(urenta $a#a (urenta
1
.
;xploatare %55 %,5 %-5 )55
!
.
Binanciar: %5 !2 %, %!
%
.
;xcep?ion
al:
!! !5 !, !%
"otal %,! %42 )!5 ),,
e cere:
3nfluenta modificarii ratei de eficien?: a cheltuielilor pe categorii de venituri
asupra ratei medii de eficien?: a cheltuielilor totale' a fost de:
Nota. Raspunsul este o valoare numerica intreaga rotun1ita normal .Nu se scrie
unitatea de masura sau alte semne specifice. Pentru mai multe valori folositi
separatorul +. Respectati ordinea cerintelor.
AN:
%0
!-. Pe ba#a indicatorilor:
- mil. lei D
N
r.
c
rt
.
Natura
activit:?ii
uma
cheltuielilor
uma
veniturilor
$a#
a
(urenta $a#
a
(urenta
1
.
;xploatare %55 %,5 %-5 )55
!
.
Binanciar: %5 !2 %, %!
%
.
;xcep?ion
al:
!! !5 !, !%
"otal %,! %42 )!5 ),,
e cere:
*ac: modificarea ratei medii de eficien?: a cheltuielilor totale are o valoare
po#itiv:' atunci profitul brut al firmei va fi diminuat cu o valoare de G lei.
Nota. Raspunsul este o valoare numerica intreaga rotun1ita normal .Nu se scrie
unitatea de masura sau alte semne specifice. Pentru mai multe valori folositi
separatorul +. Respectati ordinea cerintelor
AN:
1-----,5
!0. Pe ba#a urmatorilor indicatori:
Nr
.
cr
t.
3ndicatori imbol Perioada
anali#at:
$a#a (uren
ta
1. (ifra de afaceri 8n
pre?uri de van#are
p 9v

).-55 ).455
!. (heltuieli totale
aferente cifrei de
afaceri
c 9v

%.,55 %.-55
%. Volumul efectiv al
productiei 8n
preturile ba#ei
5 1
p 9v

- %.155
). Volumul efectiv al
productiei 8n
costurile ba#ei
5 1
c 9v

- %.%55
e cere:
3nfluenta modificarii structurii productiei v@ndute asupra cheltuielilor la 1 555
lei cifr: de afaceri' a fost de:
Nota. Raspunsul este o valoare numerica intreaga rotun1ita normal .Nu se scrie
unitatea de masura sau alte semne specifice. Pentru mai multe valori folositi
separatorul +. Respectati ordinea cerintelor
AN:
%5)
!2. Pe ba#a urmatorilor indicatori:
Nr
.
crt
.
3ndicatori imbol Perioada
anali#at:
$a#a (uren
ta
1. (ifra de afaceri 8n
pre?uri de van#are
p 9v

).-55 ).455
!. (heltuieli totale aferente
cifrei de afaceri
c 9v

%.,55 %.-55
%. Volumul efectiv al
productiei 8n preturile
ba#ei
5 1
p 9v

- %.155
). Volumul efectiv al
productiei 8n costurile
ba#ei
5 1
c 9v

- %.%55
e cere:
3nfluenta modificarii pre?urilor de van#are' asupra cheltuielilor la 1 555 lei cifr:
de afaceri' a fost de:
Nota. Raspunsul este o valoare numerica intreaga rotun1ita normal .Nu se scrie
unitatea de masura sau alte semne specifice. Pentru mai multe valori folositi
separatorul +. Respectati ordinea cerintelor
AN:
%41
!4. Pe ba#a urmatorilor indicatori:
Nr
.
crt
.
3ndicatori imbol Perioada
anali#at:
$a#a (uren
ta
1. (ifra de afaceri 8n pre?uri
de van#are
p 9v

).-55 ).455
!. (heltuieli totale aferente
cifrei de afaceri
c 9v

%.,55 %.-55
%. Volumul efectiv al
productiei 8n preturile ba#ei
5 1
p 9v

- %.155
). Volumul efectiv al
productiei 8n costurile
ba#ei
5 1
c 9v

- %.%55
e cere:
3nfluenta modificarii costurilor unitare asupra cheltuielilor la 1 555 lei cifr: de
afaceri' a fost de:
Nota. Raspunsul este o valoare numerica intreaga rotun1ita normal .Nu se scrie
unitatea de masura sau alte semne specifice. Pentru mai multe valori folositi
separatorul +. Respectati ordinea cerintelor
AN:
-1
%5. Pe ba#a urmatorilor indicatori:
- mil. lei D
Nr
.
crt
.
3ndicatori imbol Perioada
anali#at:
$a#a (uren
ta
1. (ifra de afaceri (A ,5.555 ,,.55
5
!. (heltuieli cu
amorti#area
A !.,55 %.)55
7odificarea cifrei de afaceri a influentat cheltuielile cu amorti#area la 1 555 lei
cifr: de afaceri cu o valoare de:
Nota. Raspunsul este o valoare numerica intreaga rotun1ita normal .Nu se scrie
unitatea de masura sau alte semne specifice. Pentru mai multe valori folositi
separatorul +. Respectati ordinea cerintelor
AN:
,
%1. Pe ba#a urmatorilor indicatori:

N
r.
cr
t.
3ndicatori imbol Perioada
anali#at:
$a#a (uren
ta
1. (ifra de afaceri (A ,5.555 ,,.55
5
!. (heltuieli cu
amorti#area
A !.,55 %.)55
7odificarea amorti#:rii a avut o valoare de G lei asupra cheltuielilor cu
amorti#area la 1 555 lei cifr: de afaceri.
Nota. Raspunsul este o valoare numerica intreaga rotun1ita normal .Nu se scrie
unitatea de masura sau alte semne specifice. Pentru mai multe valori folositi
separatorul +. Respectati ordinea cerintelor.
AN:
1-
%!. Anali#ati produc?ia fi#ic: a firmei pe ba#a indicatorilor:
*enumire
produs
Valoarea productiei
.mil. lei/
5 5
p 9v
! 1
p 9v

A %.555 ).!55
$ !.!55 !.555
( %.,55 %.155
(aracteri#a?i reali#area programului de produc?ie cu a1utorul indicilor individuali
de 8ndeplinire a programelor de fabrica?ie pe sortimente
9
5 + 1
i
Mi indicele de grup
pe total produse

5 + 1
9vp 3
.trecei alorile numerice cu o !ecimal" rotun#ite
normal $i %e&arate &rin ir'ul"()
Nota. Raspunsul este o valoare numerica intreaga cu o #ecimala rotun1ita
normal .separati intregul de partea #ecimala prin virgula/ .Nu se scrie unitatea
de masura sau alte semne specifice. Pentru mai multe valori folositi
separatorul +. Respectati ordinea cerintelor.
AN:
1')+5'4+5'4+1'5
1')+5'4+5'4+1
%%. Anali#ati produc?ia fi#ic: a firmei pe ba#a indicatorilor:
*enumire
produs
Valoarea productiei
.mil. lei/
5 5
p 9v
! 1
p 9v

A %.555 ).!55
$ !.!55 !.555
( %.,55 %.155
(aracteri#a?i reali#area programului de produc?ie cu coeficientul mediu de
sortiment .
=
/ *trecei alorile numerice cu o !ecimal" rotun#ite normal $i
%e&arate &rin ir'ul"()+
Nota. Raspunsul este o valoare numerica intreaga cu o #ecimala rotun1ita
normal.separate prin virgula/ .Nu se scrie unitatea de masura sau alte semne
specifice. Pentru mai multe valori folositi separatorul +. Respectati ordinea
cerintelor.
AN:
5'4
%). Anali#ati produc?ia fi#ic: a firmei pe ba#a indicatorilor:
*enumire
produs
Valoarea productiei
.mil. lei/
5 5
p 9v
! 1
p 9v

A %.555 ).!55
$ !.!55 !.555
( %.,55 %.155
(aracteri#a?i reali#area programului de produc?ie cu coeficientul de nomenclator
.=n/ *trecei alorile numerice cu o !ecimal" rotun#ite normal $i %e&arate &rin
ir'ul"()
Nota. Raspunsul este o valoare numerica intreaga cu o #ecimala rotun1ita
normal .separate prin virgula/ .Nu se scrie unitatea de masura sau alte semne
specifice. Pentru mai multe valori folositi separatorul +. Respectati ordinea
cerintelor.
AN:
5'%
%,. Anali#ati produc?ia fi#ic: a firmei pe ba#a indicatorilor:
*enumire
produs
Valoarea productiei
.mil. lei/
5 5
p 9v
! 1
p 9v

A %.555 ).!55
$ !.!55 !.555
( %.,55 %.155
(aracteri#a?i structura productiei cu coeficientul mediu de structur: .
" =
/
*trecei alorile numerice cu o !ecimal" rotun#ite normal $i %e&arate &rin
ir'ul"()
Nota. Raspunsul este o valoare numerica intreaga cu o #ecimala rotun1ita
normal.separate prin virgula/ .Nu se scrie unitatea de masura sau alte semne
specifice. Pentru mai multe valori folositi separatorul +. Respectati ordinea
cerintelor
AN:
5'4
%-. Anali#ati produc?ia fi#ic: a firmei pe ba#a indicatorilor:
*enumir
e produs
Valoarea productiei
.mil. lei/
5 5
p 9v
! 1
p 9v

A %.555 ).!55
$ !.!55 !.555
( %.,55 %.155
(aracteri#a?i produc?ia fi#ic: a firmei cu coeficientul mediu de sortiment .
=
/ Mi
cu coeficientul mediu de structur: .
" =
/ .trecei alorile numerice cu o
!ecimal" rotun#ite normal $i %e&arate &rin ir'ul"()
Nota. Raspunsul este o valoare numerica intreaga cu o #ecimala rotun1ita
normal.separate prin virgula/ .Nu se scrie unitatea de masura sau alte semne
specifice. Pentru mai multe valori folositi separatorul +. Respectati ordinea
cerintelor.
AN:
5'4+5'4
%0. Anali#ati pragul de rentabilitate al unei firme pe ba#a urm:toarelor date:
Nr.
crt.
3ndicatori imbol Valoare
.mil. lei/
1. (ifra de afaceri (A 4.!55
!. (heltuieli variabile
aferente cifrei de
afaceri
(v 0.155
%. (heltuieli fixe
aferente cifrei de
afaceri
(f 1.)55
Atunci valoarea (Acr < G' iar pragul de rentabilitate s-a atins 8n a G #i a
anului.
Nota. Raspunsul este o valoare numerica intreaga rotun1ita normal .Nu se scrie
unitatea de masura sau alte semne specifice. Pentru mai multe valori folositi
separatorul +. Respectati ordinea cerintelor.
AN:
-1%%+!)%
%2. Anali#ati pragul de rentabilitate al unei firme pe ba#a urm:toarelor date:
Nr.
crt.
3ndicatori imbol Valoare
.mil. lei/
1. (ifra de afaceri (A 4.!55
!. (heltuieli variabile
aferente cifrei de
afaceri
(v 0.155
%. (heltuieli fixe
aferente cifrei de
afaceri
(f 1.)55
Astfel valoarea cifrei de afaceri critic: a fost de (A
cr
< G' iar indicele de
siguran?: 3
3J
.6/< G
Nota. Raspunsul este o valoare numerica intreaga rotun1ita normal .Nu se scrie
unitatea de masura sau alte semne specifice. Pentru mai multe valori folositi
separatorul +. Respectati ordinea cerintelor
AN:
-1%%+%%
%4. Pe ba#a bilantului unei firme:
N
r.
c
rt
.
pecifica?ia An
ENF
3. "otal activ !5.55
5
1. (apital propriu 11.,5
5
!. (reditori ,.455
%. Cmprumuturi pe termen
scurt
455
). Cmprumuturi pe termen
lung
1.055
33
.
"otal pasiv !5.55
5
(alcula?i raa !ol"a#ili$%ii &enerale care a fost de: G. *trecei alorile
numerice cu o !ecimal" rotun#ite normal $i %e&arate &rin ir'ul"()
Nota. Raspunsul este o valoare numerica intreaga cu o #ecimala rotun1ita
normal .Nu se scrie unitatea de masura sau alte semne specifice. Pentru mai
multe valori folositi separatorul +. Respectati ordinea cerintelor.
AN:
!')
)5. Pe ba#a bilantului unei firme:
N
r.
c
pecifica?ia An
ENF
rt
.
3. "otal activ !5.55
5
1. (apital propriu 11.,5
5
!. (reditori ,.455
%. Cmprumuturi pe termen
scurt
455
). Cmprumuturi pe termen
lung
1.055
33
.
"otal pasiv !5.55
5
(alcula?i raa !ol"a#ili$%ii 'arimoniale' care a fost de: G *trecei alorile
numerice cu o !ecimal" rotun#ite normal $i %e&arate &rin ir'ul"()
Nota. Raspunsul este o valoare numerica intreaga cu o #ecimala rotun1ita
normal .Nu se scrie unitatea de masura sau alte semne specifice. Pentru mai
multe valori folositi separatorul +. Respectati ordinea cerintelor
AN:
5'2
)1. Pe ba#a bilantului unei firme:
N
r.
c
rt
.
pecifica?ia An
ENF
3. "otal activ !5.55
5
1. (apital propriu 11.,5
5
!. (reditori ,.455
%. Cmprumuturi pe termen
scurt
455
). Cmprumuturi pe termen
lung
1.055
33
.
"otal pasiv !5.55
5
(alcula?i raa &lo#al$ (e )n(aorare a firmei care a fost de: G*trecei alorile
numerice cu o !ecimal" rotun#ite normal $i %e&arate &rin ir'ul"()
Nota. Raspunsul este o valoare numerica intreaga cu o #ecimala rotun1ita normal
.Nu se scrie unitatea de masura sau alte semne specifice. Pentru mai multe
valori folositi separatorul +. Respectati ordinea cerintelor
AN:
5')
)!. Pe ba#a bilantului unei firme:
N
r.
c
rt
.
pecifica?ia An
ENF
3. "otal activ !5.55
5
1. (apital propriu 11.,5
5
!. (reditori ,.455
%. Cmprumuturi pe termen
scurt
455
). Cmprumuturi pe termen
lung
1.055
33
.
"otal pasiv !5.55
5
(alcula?i raa (e auofinan%are a aci"elor firmei care a fost de: G*trecei
alorile numerice cu o !ecimal" rotun#ite normal $i %e&arate &rin ir'ul"()
Nota. Raspunsul este o valoare numerica intreaga cu o #ecimala rotun1ita normal
.Nu se scrie unitatea de masura sau alte semne specifice. Pentru mai multe
valori folositi separatorul +. Respectati ordinea cerintelor.
AN:
5'-
)%. Pe ba#a urmatorilor indicatori:
- mii lei D
Nr.
crt.
3ndicatori imbo
l
Perioada
anali#at:
$a#a (uren
ta
1. (ifra de afaceri (A 1-5.55
5
105.5
55
!. oldul mediu al
activelor circulante
A(
45.555 11,.5
55
Ar:ta?i m:rimea influen?ei soldului mediu al activelor circulante asupra vite#ei
de rota?ie a activelor circulante .unde " < %-5 #ile/ care a fost de:
Nota. Raspunsul este o valoare numerica intreaga rotun1ita normal .Nu se scrie
unitatea de masura sau alte semne specifice. Pentru mai multe valori folositi
separatorul +. Respectati ordinea cerintelor
AN:
,%
,!
)). Pe ba#a urmatorilor indicatori:
- mii lei D
Nr.
crt.
3ndicatori imbo
l
Perioada
anali#at:
$a#a (uren
ta
1. (ifra de afaceri (A 1-5.55
5
105.5
55
!. oldul mediu al
activelor circulante
A(
45.555 11,.5
55
Ar:ta?i m:rimea influen?ei cifrei de afaceri asupra vite#ei de rota?ie a activelor
circulante .unde " < %-5 #ile/ care a fost de:
Nota. Raspunsul este o valoare numerica intreaga rotun1ita normal .Nu se scrie
unitatea de masura sau alte semne specifice. Pentru mai multe valori folositi
separatorul +. Respectati ordinea cerintelor.
AN:
1!
11
-1!
),. Pe ba#a urmatorilor indicatori:
- mii lei D
Nr.
crt.
3ndicatori imbo
l
Perioada
anali#at:
$a#a (uren
ta
1. (ifra de afaceri (A 1-5.55
5
125.5
55
!. tocuri medii t 25.555 4,.55
5
(alcula?i influenta modificarii stocurilor medii asupra duratei 8n #ile a unei
rota?ii' unde " < %-5' care a fost de:
Nota. Raspunsul este o valoare numerica intreaga rotun1ita normal .Nu se scrie
unitatea de masura sau alte semne specifice. Pentru mai multe valori folositi
separatorul +. Respectati ordinea cerintelor.
AN:
%5
)-. Pe ba#a urmatorilor indicatori:
Nr.
crt.
3ndicatori imbo
l
Perioada
anali#at:
$a#a (uren
ta
1. (ifra de afaceri (A 1-5.55
5
125.5
55
!. (rean?e medii (
"
%5.555 ,5.55
5
(alcula?i influenta modificarii soldului mediu al crean?elor asupra vite#ei de
rota?ie a activelor circulate pentru un " < %-5' a fost de:
Nota. Raspunsul este o valoare numerica intreaga rotun1ita normal .Nu se scrie
unitatea de masura sau alte semne specifice. Pentru mai multe valori folositi
separatorul +. Respectati ordinea cerintelor.
AN:
)5
)0. Pe ba#a urmatorilor indicatori:
Nr
.
crt
.
3ndicatori imb
ol
Perioada
anali#at:
$a#a (uren
ta
1. (apital propriu =pr ,,.55 -,.55
5 5
!. *atorii pe termen mediu Mi
lung
*"7
Q
11.,5
5
14.55
5
%. Active imobili#ate Ai )5.55
5
,!.55
5
*ac: BR
5
< ... Mi BR
1
< ... atunci modificarea procentual: a fondului de rulment
.BR/ din perioada curent:' a fost de:
Nota. Raspunsul este o valoare numerica intreaga rotun1ita normal .Nu se scrie
unitatea de masura sau alte semne specifice. Pentru mai multe valori folositi
separatorul +. Respectati ordinea cerintelor.
AN:
!1
)2. Anali#ati utili#area intensiv: a fortei de munca pe ba#a urmatorilor indicatori:
Nr
.
crt
.
3ndicatori imb
ol
Perioada
anali#at:
$a#a (uren
ta
1. Productia marf:
fabricat:
H 20.52
5
11!.)
)5
!. Num:rul mediu de
persoane
N 1)5 1!5
%. Bond total de timp de
munca .#ile-om/
"I %%.-5
5
!,.!5
5
*eterminati influenta modificarii productivitatii medii #ilnice asupra productiei
marf:' care a fost de
:Nota. Raspunsul este o valoare numerica intreaga rotun1ita normal .Nu se scrie
unitatea de masura sau alte semne specifice. Pentru mai multe valori folositi
separatorul +. Respectati ordinea cerintelor
AN:
)01%1
)4. Pe ba#a urmatorilor indicatori:
Nr
.
cr
t.
3ndicatori imb
ol
Perioada
anali#at:
$a#a (uren
ta
1. (heltuieli fixe totale (
B
1.,55 !.-55
!. (heltuieli variabile
totale
(
V
4.,55 1!.,5
5
%. Venituri de exploatare Ve 1).55
5
12.55
5
Pragul de rentabilitate al activit:?ii de exploatare 8n perioada de ba#: Mi cea
curent: a fost de:
Nota. Raspunsul este o valoare numerica intreaga rotun1ita normal .Nu se scrie
unitatea de masura sau alte semne specifice. Pentru mai multe valori folositi
separatorul +. Respectati ordinea cerintelor.
AN:
)--0+2,52
,5. (alcula?i coeficientul de volatilitate .(V/ 8n cele dou: perioade pe ba#a datelor:
Nr
.
cr
t.
3ndicatori imb
ol
Perioada anali#at:
$a#a (urenta
1. Venituri de exploatare Ve 1).555 12.555
!. Venitul de exploatare
critic
Vecr ).--0 2.,52
a fost de: (V
5
< GW' (V
1
< GW
Nota. Raspunsul este o valoare numerica intreaga rotun1ita normal .Nu se scrie
unitatea de masura sau alte semne specifice. Pentru mai multe valori folositi
separatorul +. Respectati ordinea cerintelor.
AN:
!55+11!
,1.
e cunosc urmatoarele date:
PRN*& Productia fi#ic: Pretul de van#are
$a#a (urenta $a#a (urenta
A -55 255 2 15
$ ,55 %55 , -
*eterminati coeficienul me(iu (e !oriment si coeficienul me(iu (e
!rucur$*
No$. R:spunsul este o valoare numeric: cu o #ecimal: .separat: de 8ntreg prin
virgul: si rotun1it: normal/. eparati cele ! valori prin semnul + f:r: spatii 8ntre
ele. Nu puneti unit:ti de m:sur: sau alte semne. Respectati ordinea ceritelor.
AN:
5'4+5'2
,!. Pe ba#a datelor:
A("3V3"A"; (heltuieli Venituri
$a#a (urenta $a#a (urenta
;xploatare -55 0,5 255 1555
Binanciar: 155 1)5 ,5 %5
;xcep?ional: 155 115 1,5 105
"otal 255 1.555 1.555 1.!55
*eterminati:
R influenta structurii veniturilor totale asupra cheltuielilor la 1.555 lei venituri
totale.
R influenta structurii veniturilor totale asupra profitului total.
No$: R:spunsul este o valoare numeric: intreaga rotun1ita normal. Puneti
%emnul e,&re%iei -n fata valorii numerice. Nu puneti unit:ti de m:sur: sau alte
semne. eparati valorile cu semnul + f:r: spatii.
AN:
-%1+>%0
,%.
e dau urmatoarele date:
3ndicatori VAQNAR;
$a#a (urenta
1. (ifra de afaceri ).)55 0.!55
!. (heltuieli aferente cifrei de afaceri !.055 ,.155
%. Productia v@ndut: 8n perioada curent:
8n:
R preturile ba#ei
- ,.,55
R costurile ba#ei - %.!55
*eterminati influenta structurii productiei asupra:
R cheltuielilor la 1.555 lei cifr: de afaceri ;
R profitului aferent cifrei de afaceri;
No$* R:spunsul este o valoare numeric: 8ntreag: rotun1it: normal.
Numai dac: %emnul e minu% se trece 8n fata valorii' dar nu se pun unit:ti de
m:sur: sau alte semne. Valorile se separ: prin semnul +.
AN:
-%!+!%5
,).
e dau urmatoarele date:
3ndicatori VAQNAR;
$a#a (urenta
1. (ifra de afaceri )-!55 1.,55
!. (heltuieli aferente cifrei de afaceri ,55 0,5
%. Volumul efectiv al productiei 8n:
R preturile ba#ei
- 245
R costurile ba#ei - 015
*eterminati influenta volumului productiei asupra:
R profitul aferent cifrei de afaceri;
R a structurii productiei asupra ratei rentabilitatii resurselor consumate.
No$* Rezulaul numeric !e "a rece re!'ec+n( or(inea cerinelor a!fel,
- 'rima cerina e!e o cifra numerica )nrea&a.
- cea (e-a (oua cerina e!e o "aloare numerica cu o zecimala /(e!'aria (e
inre& 'rin "i&ula !i roun0ia normal la 'rima zecimala1*
Se'arai "alorile cu !emnul 23 f$r$ !'aii !au uniae (e m$!ur$* Re!'ecai
or(inea cerinelor.
AN:
1%+1')
,,.
e cunosc urmatoarele date:
Produs (antitate Pret de
van#are
(ost
unitar
(heltuieli
fixe
A !.555 , ) 1.555
$ ).555 0 , !.555
*eterminati:
R pragul de rentabilitate al firmei;
R flexibilitatea absolut:.
No$* R$!'un!ul e!e o "aloare numeric$ )nrea&$3 roun0i$ normal*
Se'arai "alorile cu !emnul 2 !i le !criei f$r$ !'aii !au uni$i (e m$!ur$*
Re!'ecai or(inea cerinelor*
AN:
22!)+!410-
,-.
e cunosc urmatoarele date din bilantul financiar al unei firme ''XF:
A("3V PA3V
1. Active imobili#ate 1.555 1. (apital propriu 255
!. Active circulante
R stocuri
R crean?e
R disponibilit:?i
!.255 !. *atorii
R pe termen mediu Mi
lung
R pe termen scurt din
care:
- datorii de exploatare
- datorii financiare
curente
%.555
1.155 -55
1.%55 !.)55
)55 1.-55
255
"otal %.255 %.255
*eterminati:
- fondul de rulment;
- nevoia de fond de rulment.
No$* R$!'un!ul e!e o "aloare numeric$ )nrea&$* Se'arai "alorile 'rin
!emnul 2 f$r$ !'aii !au uni$i (e m$!ur$* Re!'ecai or(inea
cerinelor*
AN:
)55+255
,0. *aca o firma este caracteri#ata prin urmatorii indicatori:
Nr.
crt.
3N*3(A"NR3 37$
NQ
P;R3NA*A
*;
$AIA.mil.
lei/
P;R3NA*A
(&R;N"A.mil.
lei/
1 Nr. mediu de salariati N )5 %,
! Bondul de timp de
munca.ore/
4-.555 22.555
% (ifra de afaceri (A !.!55 !.,55
(u a1utorul anali#ei factoriale a cifrei de afaceri determinati influenta
modificarii productivitatii medii orare a muncii asupra productivitatii medii
anuale' a carei valoare a fost de:
Nota. Raspunsul este o valoare numerica intreaga rotun1ita normal' daca nu se
specifica altceva. .Nu se scrie unitatea de masura sau alte semne specifice.
Pentru mai multe valori folositi separatorul +. Respectati ordinea cerintelor
AN:
)2)
,2. N firma are in productie in anul !55- ' ) produse. *ar pentru anul !550 isi
propune sa produca , produse si sa-si schimbe structura de fabricatie.:
AN
&Q
"R&("&RA PRN*&;QNR "N"AQ
A $ ( * ;
!55
-
52, 5.50 5.5, 5.5% - 1
!55
0
5.% 5.!- 5.!1 5.1, 5.52 1
(alculati coeficientul J3N3-"R&(=.(J/ si coeficientul L;RB3N*LAQ.(L /
pentru anul !55-.
Nota. Raspunsul este o valoare numerica intreaga rotun1ita normal cu doua
#ecimale .separati intregul de #ecimale prin virgula/ .Nu se scrie unitatea de
masura sau alte semne specifice. Pentru mai multe valori folositi separatorul +.
Respectati ordinea cerintelor.
AN:
5'2+5'!%
5'25+5'!%
5'25+5'!%5-
,4. N firma are in productie in anul !55- ' ) produse. *ar pentru anul !550 isi
propune sa produca , produse si sa-si schimbe structura de fabricatie.:
AN
&Q
"R&("&RA PRN*&;QNR "N"AQ
A $ ( * ;
!55
-
52, 5.50 5.5, 5.5% - 1
!55
0
5.) 5.% 5.1, 5.11 5.5) 1
(alculati coeficientul J3N3-"R&(=.(J/ si coeficientul L;RB3N*LAQ.(L /
pentru anul !550.
Nota. Raspunsul este o valoare numerica intreaga rotun1ita normal cu doua
#ecimale .separati intregul de #ecimale prin virgula/ .Nu se scrie unitatea de
masura sau alte semne specifice. Pentru mai multe valori folositi separatorul +.
Respectati ordinea cerintelor.
AN:
5'%%+5'!4
5'%!+5'!2
5'%!2%+5'!2-!
-5. N firma care produce ! articole si le desface in ! #one diferite' se pre#inta astfel:
P3A"A
*;
VANIAR3Q; PRNPR33 VANIAR3Q; "N"AQ;
*;BA(
;R;
P;R*.$A
IA
P;R*.(&R;N
"A
P;R*.$A
IA
P;R*.(&R;N
"A
P1 1,5 %1, 1!,5 %)55
P! !-5 )25 %155 ,-55
"N"AQ )15 04, )%,5 4555
(u a1utorul anali#ei cotei de piata determinati marimea influientei van#arilor
totale asupra van#arilor proprii.
Nota. Raspunsul este o valoare numerica intreaga rotun1ita normal . Nu se scrie
unitatea de masura sau alte semne specifice. Pentru mai multe valori folositi
separatorul +. Respectati ordinea cerintelor
AN:
)%4
)%2',
-1. N firma care produce ! articole si le desface in ! #one diferite' se pre#inta astfel:
P3A"A
*;
VANIAR3Q; PRNPR33 VANIAR3Q; "N"AQ;
*;BA(
;R;
P;R*.$A
IA
P;R*.(&R;N
"A
P;R*.$A
IA
P;R*.(&R;N
"A
P1 1,5 %1, 1!,5 %)55
P! !-5 )25 %155 ,-55
"N"AQ )15 04, )%,5 4555
(u a1utorul anali#ei cotei de piata determinati marimea influientei structurii
van#arilor totale si a cotelor de piata proprii ale firmei asupra van#arilor proprii
ale firmei.
Nota. Raspunsul este o valoare numerica intreaga rotun1ita normal . Nu se scrie
unitatea de masura sau alte semne specifice. Pentru mai multe valori folositi
separatorul +. Respectati ordinea cerintelor
AN:
%5+2)
!4+2%
!4.0+2%.0
-!. N firma care produce ! articole si le desface in ! #one diferite' se pre#inta astfel:
P3A"A
*;
VANIAR3Q; PRNPR33 VANIAR3Q; "N"AQ;
*;BA(
;R;
P;R*.$A
IA
P;R*.(&R;N
"A
P;R*.$A
IA
P;R*.(&R;N
"A
P1 1,5 %1, 1!,5 %)55
P! !-5 )25 %155 ,-55
"N"AQ )15 04, )%,5 4555
(u a1utorul anali#ei cotei de piata determinati marimea influientei van#arilor
totale si cotei globale de piata asupra van#arilor proprii ale firmei.
Nota. Raspunsul este o valoare numerica intreaga rotun1ita normal . Nu se scrie
unitatea de masura sau alte semne specifice. Pentru mai multe valori folositi
separatorul +. Respectati ordinea cerintelor
AN:
)%4+,)
)%2+,)
>)%4+-,)
COMPLETION
1. Valoarea adaugata repre#intaOOO OOO prin valorificarea resurselor
tehnice'umane' financiare provenite de la terti.
NN"A.Biecare liniuta este un cuvant. (ompletati cu cuvinte potrivite' facand
acordul in fra#a. Nu se folosesc diacritice. Bolositi ca separator semnul + si nu
lasati spatii .
AN:
bogatia+creata
performantele+economice
!. (ifra de afaceri repre#inta volumul total al OOOO OOO evaluate la pretul pietei
intr-o perioada determinata.
NN"A.Biecare liniuta este un cuvant. (ompletati cu cuvinte potrivite' facand
acordul in fra#a. Nu se folosesc diacritice. Bolositi ca separator semnul + si nu
lasati spatii .
AN:
afacerilor+firmei
afacerile+fimei
%. Anali#a re#ultatului aferent cifrei de afaceri este important deoarece cifra de
afaceri repre#inta componenta cea maiOOOO a re#ultatului OOOO .
NN"A.Biecare liniuta este un cuvant. (ompletati cu cuvinte potrivite' facand
acordul in fra#a. Nu se folosesc diacritice. Bolositi ca separator semnul + si nu
lasati spatii .
AN:
consistenta+exploatarii
consistenta+exploatarii
). Productia fi#ica repre#inta totalitatea OOOO de OOOO re#ultate din activitatea
productiva care pot fi puse in circuitul economic.
NN"A.Biecare liniuta este un cuvant. (ompletati cu cuvinte potrivite' facand
acordul in fra#a. Nu se folosesc diacritice. Bolositi ca separator semnul + si nu
lasati spatii .
AN:
valorilor+intrebuintare
valorii+intrebuintare
,. Rentabilitatea repre#inta capacitatea firmei de a reali#aOOO prin utili#area OOO de
productie si a OOO necesare de#voltarii si reproductiei.
NN"A.Biecare liniuta este un cuvant. (ompletati cu cuvinte potrivite' facand
acordul in fra#a. Nu se folosesc diacritice. Bolositi ca separator semnul + si nu
lasati spatii .
AN:
profit+factorilor+capitalurilor
profit+factori+capitalului
profit+factori+capital
-. Notiunea de eficienta economica este mai cuprin#atoare decat OOOO repre#entand
cea mai generala categorie prin care putem caracteri#a OOO firmei.
NN"A.Biecare liniuta este un cuvant. (ompletati cu cuvinte potrivite' facand
acordul in fra#a. Nu se folosesc diacritice. Bolositi ca separator semnul + si nu
lasati spatii .
AN:
rentabilitatea+re#ultatele
rentabilitate+re#ultate
0. Profitul ca marime absoluta constituie diferenta dintre OOO totale si OO totale ale
firmei.
NN"A.Biecare liniuta este un cuvant. (ompletati cu cuvinte potrivite' facand
acordul in fra#a. Nu se folosesc diacritice. Bolositi ca separator semnul + si nu
lasati spatii .
AN:
veniturile+cheltuielile
venituri+cheltuieli
2. Re#ultatul exercitiului financiar' sau profitul net' poate fi definit ca diferenta
intreOO impo#abil si OOOO pe OOO al firmei.
NN"A.Biecare liniuta este un cuvant. (ompletati cu cuvinte potrivite' facand
acordul in fra#a. Nu se folosesc diacritice. Bolositi ca separator semnul + si nu
lasati spatii .
AN:
profitul+impo#itul+profit
profit+impo#it+profit
4. 7ar1a costurilor de productie se stabileste ca diferenta intre OOOde OO al
bunurilor si OO de productie al acestora.
NN"A.Biecare liniuta este un cuvant. (ompletati cu cuvinte potrivite' facand
acordul in fra#a. Nu se folosesc diacritice. Bolositi ca separator semnul + si nu
lasati spatii .
AN:
pretul+van#are+costul
pret+van#are+cost
15. 7ar1a comerciala este specifica firmelor din sfera distributiei si se caculea#a ca
diferenta intre pretul de OOO al marfurilor si costul de OOOal acestora.
NN"A.Biecare liniuta este un cuvant. (ompletati cu cuvinte potrivite' facand
acordul in fra#a. Nu se folosesc diacritice. Bolositi ca separator semnul + si nu
lasati spatii .
AN: van#are+cumparare
11. 7ar1a comerciala constituie premi#a reali#arii OOO OO al firmei
NN"A.Biecare liniuta este un cuvant. (ompletati cu cuvinte potrivite' facand
acordul in fra#a. Nu se folosesc diacritice. Bolositi ca separator semnul + si nu
lasati spatii .
AN:
venitului+net
venit+net
1!. Bondul d rulment patrimonial mai poate fi calculat ca diferenta intreOOOO
peemanent si OOO OOOO .
NN"A.Biecare liniuta este un cuvant. (ompletati cu cuvinte potrivite' facand
acordul in fra#a. Nu se folosesc diacritice. Bolositi ca separator semnul + si nu
lasati spatii .
AN:
capitalul+activele+imobili#ate
capital+active+imobili#ate
1%. 3n conceptia functionala fondul de rulment se defineste ca OOO de rulment OOOO
OOO.
NN"A.Biecare liniuta este un cuvant. (ompletati cu cuvinte potrivite' facand
acordul in fra#a. Nu se folosesc diacritice. Bolositi ca separator semnul + si nu
lasati spatii .
AN:
fond+net+global
fondul+net+global

S-ar putea să vă placă și